Otevřený dopis premiérovi České republiky Ing. Andreji Babišovi

19. 11. 2020 | 17:49
Přečteno 11957 krát
Pane premiére České republiky,
jsme hluboce zneklidněni brutálním zásahem některých členů Rady České televize do média veřejné služby v době, která, podle Vás, je nejtěžším obdobím v naší novodobé historii. Rada České televize odvolala celou Dozorčí komisi České televize. Tento krok vykonala, aniž ho ohlásila v programu své schůze, a aniž se mohli členové dozorčí komise bránit. Žádné odůvodnění není ani v usnesení.


Členka Rady a iniciátorka odvolání Hana Lipovská ještě 2. září oznámila, že pro odvolání Dozorčí komise nejsou důvody. Podle našeho názoru si Rada České televize nejnovějším rozhodnutím počínala neuváženě a nejednala s péčí řádného hospodáře. Odvolala Dozorčí komisi před koncem kalendářního roku, kdy se připravuje a schvaluje rozpočet a uzavírá se rok 2020, ovlivněný dopady pandemie na ekonomiku. Ocitla se navíc v přímém rozporu se zákonem. Člena dozorčí komise lze odvolat jen: a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce. Nic takového Rada ČT neuvedla. Zákon také nepřipouští odvolání dozorčí komise jako celku. Rada ČT se navíc dopustila závažné procesní chyby v hlasování. Jednací řád Rady ČT neumožňuje hlasovat mimo fyzickou přítomnost na zasedání rady. Jsme také šokováni požadavkem Rady ČT, aby vedení televize předkládalo seznamy novinářů, kteří jsou vnímáni negativně. To je zcela mimo pravomoci Rady ČT.

V dnešní obtížné situaci potřebují naši občané orientaci v nepřehledném světě, a také pomoc. Zastáváme názor, že Česká televize v tomto smyslu obstála: připravila pravidelné vzdělávací a výchovné projekty pro děti, otevřela vysílání kanálu pro seniory, poskytovala pravidelné a vyčerpávající zpravodajství o situaci a šířila vstřícný a podpůrný postoj k vládním protikrizovým opatřením. Při současném uzavření divadel, koncertních sálů, kin a při nemožnosti sdružovat se a veřejně kulturně žít představuje každý neuvážený krok Rady České televize vážné ohrožení výkonu tohoto jedinečného média veřejné služby.

Ve vládním prohlášení jste se zavázali: V oblasti veřejnoprávního vysílání budeme důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu. Jak se veřejnost dozvěděla z mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce, kritériem pro zvolení do Rady ČT je kladný vztah k Vám osobně a k hnutí ANO (!). Vzhledem k nadcházejícímu volebnímu roku je pravděpodobné, že mocenské ovládnutí televize veřejné služby vyvolá značné pnutí a protesty ve společnosti.

Chceme Vás upozornit na tuto společensky nesmírně nebezpečnou situaci a apelovat na Vás, abyste našel způsob, jak zabránit její další eskalaci a zajistit podporu nezávislosti médií veřejné služby. Současně jsme přesvědčeni, že někteří radní by pro porušení zákona měli být odvoláni.

17. listopadu 2020

Za správnost podpisů ručí:
doc. Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský učitel, Brno/604241486
doc. MgA. Olga Sommerová, filmová režisérka, Praha/737580680
Občané, koncesionáři médií veřejné služby:
MUDr. Jiří Rohel, lékař, Velehrad
Jáchym Topol, spisovatel, signatář Charty 77, Praha
Mgr. Hana Veronika Konvalinková, učitelka, Počátky
doc. PhDr. Milan Uhde, spisovatel, signatář Charty 77, bývalý předseda Rady ČT, Brno
Mons. Václav Malý, biskup, signatář Charty 77, Praha
Soňa Červená, operní pěvkyně a herečka, zakladatelka Nadačního fondu Soni Červené, Praha
Jiří Suchý, herec, ředitel Divadla Semafor, Praha
František Lukl, předseda - Svaz měst a obcí, Kyjov
Jiří Grygar, astrofyzik, bývalý předseda Rady ČT (1992-1997), Praha
JUDr. Josef Holcman, spisovatel, Zlín
Ing. Jan Vaculík, obchodnětechnický pracovník a divadelní amatér, Dobřichovice
Jiří Pavlica, hudebník, skladatel, Staré Město
Jan Svěrák, režisér, Praha
Iva Květoňová, evangelická farářka pro mládež, Nostislav
Libor Pešek, dirigent, Praha
Helena Třeštíková, režisérka, Praha
Boleslav Polívka, herec, režisér, divadelní principál, Olšany
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., teolog, Praha
Karel Steigerwald, dramatik, bývalý člen Rady ČT (1992- 1997), Vonoklasy
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., bývalá ústavní soudkyně, Brno
Doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c., bývalý premiér a předseda Senátu, signatář Charty 77, Praha
Ing. René Levínský, PH.D., vědec, Praha
MUDr. Miroslav Adámek, lékař, Zlín
PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, Brno
Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka, Praha
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, fotograf, vysokoškolský pedagog, Sovinec
Karel Karika, vedoucí Domu sv. Markéty, Oblastní charita, Ústí nad Labem
prof. RNDR. Helena Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně Akademie věd, biochemička, Praha
Asociace českých profesionálnch divadel – předseda Stanislav Moša
Michael Kocáb, hudebník, Praha
Mgr. Jiří Kratochvil, spisovatel, signatář Charty 77, Moravský Krumlov
Prof. Libor Grubhoffer, vysokoškolský pedagog, České Budějovice
Jakub Keller, evangelický farář, Horní Čermné
Arnošt Wagner, novinář, bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Brno
Ludmila Ministrová, majitelka rodinné firmy, Pardubice
Svatopluk Karásek, evangelický farář, bývalý člen Rady ČT, signatář Charty 77, Praha
Prof. MgA. Arnošt Goldflam, režisér, dramatik a herec, Praha
Mgr. Miroslava Rohelová, učitelka, Velehrad
Mgr. Eda Kriseová, spisovatelka, Praha
Prof. PhDr. Petr Oslzlý, divadelník, vysokoškolský učitel, Brno
Jaroslav Veis, novinář, Praha
Mgr. Tomáš Pasterný, ředitel IT firmy, Zlín
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc (ředitel Parazitologického ústavu BC AVČR), Praha
Josef Janíček, umělecký vedoucí The Plastic People of the Universe, Karlík
prof. RNDr. Pavel Jungwirth, PhD (předseda Učené společnosti ČR), Praha
Petr Uhl, bývalý člen Rady ČT (2003-2009), Praha
Aleš Máchal, ekopedagog, Brno
Mgr. Petr Placák, historik, Praha
Ondřej Halama, evangelický duchovní a písničkář, Turnov
Aleš Březina, skladatel, Praha
Ing. Jiří Kotek, Karlovy Vary
PhDr. Monika MacDonagh Pajerová, diplomatka, vysokoškolská pedagožka, Praha
Jiří Šesták Ph.D., ředitel Muzea paměti 20.století, České Budějovice
Lenka Šestáková, herečka a pedagožka, České Budějovice
Fero Fenič, režisér, prezident MFF Praha-Febiofest, Praha
Jan Jun, farář ČCE, Horní Vilémovice
Petr Minařík, nakladatel, ředitel Měsíce autorského čtení, Brno
Eliška Balzerová, herečka, Praha
Lída Rakušanová, novinářka, Praha
PhDr. Zdeněk Papoušek, pedagog, Brno
Tomáš Peszynski, Puls of Europe, Praha
Josef Platz, režisér, Praha
Mgr. Jiří Rohel, lektor a tlumočník, Brno
PhDr. Jan Foll, publicista, Praha
Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc., vysokoškolský učitel, filmový teoretik, Praha
Zina Hamon Freundová, lektorka angličtiny, signatářka Charty 77, Praha
Prof. Jaroslav Brabec, režisér, kameraman, vysokoškolský pedagog, Praha
Ivana Plíhalová, herečka, Olomouc
Mgr. Jiří P. Kříž, publicista, divadelní, literární kritik, člen Českého PEN klubu, Praha
Daniel Pešta, vizuální umělec, Praha
František Kostlán, publicista, Praha
PhDr. Monika Rychlíková, scénáristka, režisérka, Brno
Jan Hrušínský, ředitel Divadla Na Jezerce, Praha
Prof. PhDr. Vladimír Just, publicista, vysokoškolský pedagog UK, Praha
Ondřej Havelka, zpěvák, režisér, Praha
Ing. Jan Štern, producent, Praha
Mgr. Hynek Tkadleček, evangelický farář, Horní Dubenky
Prof. Dadja Altenburg Kohl, lékařka, zakladatelka Musea Montanelli, Praha
Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka, signatářka Charty 77, Praha
Jan Hřebejk, režisér, Praha
Ing. Vlasta Chromá, občanská aktivistka, Benešov
Akad. arch. Ivan Adam, architekt, Prášily
Ing. Vladimír Zikmund, synodní kurátor Českobratrské církve evangelické, Praha
PhDr. Kateřina Bursíková, politoložka, podnikatelka, Praha
Jaroslav Bahník, podnikatel, Sadská
Eva Blažíčková, taneční pedagožka, choreografka, Prášily
Kateřina Žlebková, výtvarnice, Olomouc
Jan Keřkovský, evangelický farář, Jihlava
Mgr. Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava, Praha
Jiří Žlebek, sochař, Olomouc
doc. PhDr. Zdeněk Pinc, vysokoškolský pedagog UK, signatář Charty 77, Praha
Jan Urban, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha
Vlasta Urbanová, ředitelka chráněné dílny, Praha
Iva Šmídová, socioložka, Masarykova univerzita, Brno
Mgr. Igor Stránský, režisér, Salaš
Ing. Stanislav Hamr, podnikatel, důchodce, Praha
Ing. Daniel Vavřík, Ph.D., vedoucí vědecký pracovník ÚTAM, Akademie věd ČR, Praha
MgA. Vladimír Morávek, divadelní a filmový režisér, Lomnice u Rýmařova
Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické
Martin Reiner, nakladatel a spisovatel, Brno
Mgr. Jan Kalvoda, advokát, Praha
RNDr. Dagmar Havlová, CSc., podnikatelka, Praha
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., vysokoškolský učitel, děkan fakulty, Brno
Josef Kubáník, herec, Uherské Hradiště
doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D., architektka, vysokoškolská pedagožka, Praha
Tereza Boučková, spisovatelka, signatářka Charty 77, Praha
Akademický sochař Petr Skála, restaurátor, Sadská
Martin Bursík, ekolog, býval ministr životního prostředí, Praha
David Sedláček, evangelický farář, Miroslav
MgA. Zdeněk Janál, dramaturg Divadla JKT, Plzeň
RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc.,vysokoškolská pedagožka, Praha
Ing. Bohumil Kos, ekonom, Pardubice
Dr.ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB, římskokatolický kněz, salesián, Praha
Martin Hausenblas, MBA, podnikatel, Ústí nad Labem
doc. Mga. Michal Zetel, režisér, Brno
Štěpán Hájek, evangelický farář, Brno - Husovice
Jitka Vodňanská, psycholožka, Praha
Václav Němec, filosof a vysokoškolský pedagog, Praha
Ljuba Václavová, filmová dokumentaristka, Praha
Ondřej Trojan, filmový režisér a producent, Prahas
Zdeněk Svěrák, scenárista a herec, Praha
MgA Yvetta Srbová, ředitelka Divadla v Řeznické, Praha
Kateřina Tučková, spisovatelka, dramatička, historička umění, Brno
Ing. Bedřich Koutný, bezpečnostní poradce, signatář Charty 77, Zlín
doc. Ing. Fedor Gál, sociolog a publicista, Praha
Hana Ulrychová, zpěvačka, Kuřim
David Smečka, hudební skladatel, herec, Brno
Michal Stránský, grafický designer, Staré Město
Petr Janyška, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec, Praha
Mgr. Eliška Rothová, psychoterapeutka, supervizorka, Praha
Ing. Alexandr Kobranov, podnikatel, Černošice
Bc. Alice Stuchlíková, OSVČ, Brno
PhDr. Josef Herman, CsC., redaktor a teatrolog Praha
Daniel Matějka, farář ČCE, Moraveč
Petr Hruška, básník, Ostrava
doc. Vladimír Merta, Ing.arch., písničkář, Praha
Martin Palouš, vysokoškolský učitel, signatář Charty 77, Praha
Mgr. Ondřej Macek, PhD., vysokoškolský učitel, evangelický farář, Nosislav
doc. Ing. arch. Ivan Wahla, architekt, Brno
Petr Turecký, farář ČCE, Pelhřimov
Josef Patočka, novinář, Brno
prof. MgA. Ivo Krobot, režisér, vysokoškolský pedagog, Brno
Michael Pfann, PhD., farář ČCE, Vrchlabí
doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, architekt, Brno
PhDr. Miroslav Balaštík, PhD., šéfredaktor časopisu Host
Mgr. Pavel Jungmann, nakladatel, Zlín
Ing. Jarmila Poláková, producentka, Praha
MgA. Anna Johnson Ryndová, střihačka, Praha
Petr Pivoňka, farář a senior Východomoravského seniorátu ČCE, Zlín
MgA. Jan Cimr, umělecký šéf Divadla Polárka
Markéta Slámová, evangelická farářka, Světlé u Valašského Meziříčí
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., vysokoškolský učitel, Praha
Ing. Hana Holcnerová, pečující o manžela, signatářka Charty 77, Jeseník
doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD., bioetik, vysokoškolský pedagog, Praha
RNDr. Magda Špetíková, učitelka, Brno
Vlasta Galerová, dramaturgyně a pedagožka, Praha
Karel Kříž, režisér, Praha
Jarmila Řezníčková, farářka ČCE, Brno - Heršpice
Martin Věchet, zakladatel a pořadatel Open Air Festivalu Trutnoff Brno On, živnostník, Trutnof
Mgr. Eva Navrátilová, terapeutka, ekoložka, Malá Úpa - Pomezní Boudy
prof. Mgr. Jan Gogola, vysokoškolský učitel, Salaš
Mgr. Jakub Kašpar, výpomocný kazatel ČCE, Vrchlabí
Filip Keller, evangelický farář, Svitavy
Mg. Tomáš Matějovský, farář a senior ČCE, Děčín
PhDr. ing. Jan Vodňanský, básník a vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha
prof. RNDr. Jan Čermák, vysokoškolský pedagog, Brno
Ing. Jitka Čermáková, výzkumná pracovnice, Brno
MgA. Markéta Špetíková, dramaturgyně, Brno
Jiří Hradil, hudebník a hudební skladatel,
Jaroslav Hutka, písničkář, Praha
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka knihovny, Letohrad
Mgr. Václav Vacek, farář, Letohrad
PhDr. Marie Chaloupková, historička umění, Uherské Hradiště
Petr Zelenka, dramatik a režisér, Praha
Mgr.Jan Baltus, technický novinář, bývalý šéfredaktor Technického týdeníku, Brno
Mgr.Marie Baltusová, profesorka gymnazia, Brno
Martin Vidlák, archivář, Praha
Josef Dodo Gombár, režisér, vysokoškolský učitel, Zlín
Akarch. David Vávra, architekt a herec, Praha
Jiřina Šiklová, socioložka, signatářka Charty 77, Praha

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy