Rok 2045: „Děkujeme, odejděte!“ Ale co do té doby?

05. 08. 2009 | 13:07
Přečteno 8502 krát
V roce 2045 by v důsledku exponenciálního vývoje měly technologie splynout do jednoho bodu (singularity) a měla by být překonána lidská inteligence. Ale co do té doby?

„Odejděte z vedoucích míst do rezervace pro méně inteligentní tvory této planety.“ To je možný vzkaz od umělé inteligence, která by kolem roku 2045 (tzv. singularity) měla předčit inteligenci lidskou. Protože máme v Česku již zkušenost s plamennými výzvami tohoto druhu, můžeme snad přesněji spekulovat, jak to asi může dopadnout kolem přechodového roku 2045. Tou dobou také může být nalezena správná odpověď na Fermiho otázku z 50 let minulého století: Proč ve vesmíru kolem nás již nejsou tisíce inteligentních civilizací, které by se námi měly pokoušet navázat kontakt?

Rok 2045 nebyl určen žádným zaníceným náboženským vizionářem (s poselstvím o blížícím se konci světa), ale racionálním vědcem a respektovaným vynálezcem. Bod tzv. singularity je extrapolací existujících trendů exponenciálního vývoje technologií. Provedeným extrapolacím nelze z vědeckého hlediska nic podstatného vytknout. Ray Kurzweil, tvůrce teoretických základů tzv. singularity, říká, že exponenciální technologické vývojové trendy nezastavily v minulosti ani ekonomické krize, ani válečné konflikty, ani vládní podpůrné či blokující politiky. Téměř jistě budou proto pokračovat i v budoucnosti. Nezodpovězené (a vědecky neprokázané) je pouze to, jak se zachová lidská inteligence v této budoucí extrémní situaci kolem roku 2045. Odejde nebo neodejde dobrovolně do přidělené rezervace za minulé zásluhy?

Univerzita „Singularity Univerzity“
Vznik americké univerzity Singularity Univerzity byl inspirován předpověďmi Ray Kurzweila. Zde se připravují studenti v mezioborovém studiu hlavních technologických trendů (ale také v podnikání a financování). Právě v mezioborovém studiu se očekávají nejdůležitější budoucí objevy. Absolventi by měli být kompetentní řídit projekty, které představují největší výzvy pro lidstvo v nejbližší dekádě. tudenti o svém studiu říkají: Jsme tady proto, abychom vymysleli jak pomoci miliardě lidí během následujících 10 let (We’re here to figure out a way to help 1 billion people in 10 years). Vzrušení vládne kolem nových technologií, které mohou mimo jiné zmírnit či odstranit problémy s pitnou vodou a hladem v rozvojovém světě, vyřešit energetické problémy rozvinutého světa a také problémy globálního oteplování. (Americká národní akademie vytipovala 14 největších výzev současného inženýrství). Singularity University učí myslet globálně a exponenciálně (nikoliv lokálně a lineárně) a studenti by se měli naučit „ovládnout technologii předtím, než ona ovládne nás“.

Hlavním sponzorem univerzity je firma Google a výuka probíhá v prostorách amerického kosmického střediska NASA. Na Singularity University přišlo 1200 přihlášek, ale jen 40 lidí bylo vybráno do prvního ročníku. Protože univerzita měla možnost si mezi posluchači vybírat, dostali se do prvního ročníku výhradně lidé s podnikatelskými zájmy. Čtyřicet studentů, většina samostatných podnikatelů, by mělo mít větší šanci prosadit nové technologie v praxi než stejný počet studentů z řad současných zaměstnanců. V tržní ekonomice se při prosazování inovací věří více aktivním samostatným jedincům než zaměstnancům velkých a státních organizací.

Zatím se ale na univerzitě nevyučuje, jak psychicky a společensky zvládnout nevyhnutelnou vzdálenější událost, tj. příchod „inteligentnější“ umělé inteligence než je inteligence lidská. Nemáme křišťálovou kouli pro vhled do budoucnosti, ale některé budoucí společenské intervence snad odhadneme i dle méně radikálních událostí minulých. Lidé jsou stále geneticky stejní a ani jejich společenský software (kultura chování) se rychle nemění (na rozdíl od technologie).

Nová perspektiva a potřeba nových přístupů v řízení výzkumných projektů
Určený bod singularity nám též umožňuje obrátit perspektivu. Můžeme se podívat se z pohledu téměř jisté události kolem roku 2045 na události současné i minulé. Můžeme se zamyslet nad efektivností řízení a hodnocení inovačních projektů z pohledu roku 2045: Kdy se již v předchozí historii objevil nový perspektivní přístup, a proč uspěl či neuspěl v daném prostředí. Při tomto zpětném pohledu nás nutně musí napadnout, že mnohá závažná rozhodnutí byla a jsou někdy činěna více sebevědomými než kompetentními jednotlivci, které většina populace ale považuje za skutečné současné experty a lídry.

Radikální technologické změny a jejich tempo vyžadují i změny v řízení. Management minulého a předminulého století musel vyřešit řešit výrobu složitých výrobků ve velkém množství. V tomto století budou podniky i společnost muset zvládnout řízení inovací, které se dostavují zrychlujícím se tempem. Podívejme se na podrobněji počátek radikálních inovací. Kdo a jak určuje, které výzkumné a vývojové projekty jsou perspektivní, a které nikoliv? Jde nám zejména o projekty placené z peněz daňových poplatníků, protože soukromé firmy samy plně přebírají riziko či odměnu za svá rozhodnutí. Jako daňový poplatník delegujete pravomoc za správná rozhodnutí na tzv. experty. Kdo jsou to ale ti experti?

Mýty o expertním posouzení budoucnosti
Existují naivní představy o expertech, kteří ambiciózní výzkumný projekt odborně a nestranně posoudí. V době exponenciálního vývoje poznatků takové odborné posouzení už v principu není možné, i kdyby experti posuzovatelé měli své ostatní přímo andělské vlastnosti. Tzn., nežárlili by na své kolegy, dali by přednost pokročilejšímu cizímu projektu před vlastním průměrným, byli neúplatní, nebyli členy různých profesionálních „mafií“, a jejich ego by nebylo být větší než jejich skutečná odbornost. Tím neříkám, že by se odborné posouzení projektů vůbec nemělo dělat, ale měla by být reálná očekávání od těchto povinných rituálů.

Před několika lety v časopise Technology Review veřejně poplivaný Aubrey de Grey je dnes jedním z přednášejících na Singularity University. V roce 2005 jsme se v prestižním časopise mohli dočíst, že Aubrey „pracuje jako pomocná síla v malé kanceláři, pije moc piva, jezdí na starém kole, obléká se nedůstojně, nosí dlouhý vous, vypadá staře a je mu přitom teprve 40 let, je bezdětný, jeho manželka je o 19 let starší (a proto je zřejmě i cvok)!“ Šéfredaktor Technology Review, Jason Pontin, který tyto vědecky nedůležité informace pečlivě shromáždil, musel na konci svých prezentací připustit, že Aubrey de Grey má možná v něčem pravdu, protože přední gerontologové nebyli schopni vyvrátit vědeckými argumenty jeho ambiciózní projekt na podstatné prodloužení lidského života. Nikde na světě to nemají radikální inovátoři lehké a u nás v Česku k tomu přistupují další specifika.

Existuje také naivní představa veřejnosti, že vyšší funkce v organizaci znamená vyšší profesní odbornost. Výjimky samozřejmě vždy existují (viz například případ úspěšného vědce a podnikatele, supermana Stephena Wolframa, ale klíčové pravidlo pro většinu případů je zcela jiné. Kromě nezbytných organizačních schopností je pro povýšení v organizacích nutnost mít v organizaci co nejméně nepřátel (aby člověk mohl být od svých kolegů zvolen do čela organizace). Profesní odbornost lze pak vylepšit až následně: tím, že z vedoucí pozice přiměje nějaké psychicky slabší jedince v organizaci k přidání svého jména pod jejich výzkum. Při posuzování veřejně viditelných autorit je třeba si uvědomit, že jejich zvolení do vedoucí funkce bylo výsledkem především jakési „soutěže popularity“, nikoliv měřítkem vědeckosti a profesní odbornosti.

A jaké lepší řešení po té zdrcující kritice tedy doporučuji? Přiznám se, že toto téma ještě nemám zcela propracováno. Nicméně v demokratické společnosti by všem výběrovým řízením určitě prospěla aplikace principu plné průhlednosti. Možná také, že než se spoléhat jen na nominální experty, mohli bychom využívat více moudrosti davu. Vždyť Wikipedie, která vznikla jen z moudrosti davu, je na 99 procent stejně kvalitní jako ty encyklopedie, které zpracovali experti. Podstatný rozdíl je pouze v nákladech: Wikipedie vznikla a je dostupná zcela zdarma.

Závěr
Než nás vystřídá vyšší inteligence kolem roku 2045, budeme muset řešit mnohé problémy a příležitosti prostřednictvím zvolených manažerů, jejichž sebevědomí či arogance je často vyšší než jejich prezentovaná odbornost. Budou nominální experti ochotni převzít plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí (tj. i nad rámec právně promlčecí doby 10 let)?

Dovolte mi s odstupem času se v následném článku podělit i o jednu českou zkušenost, kde radikálně odlišný výzkumně-vývojový projekt neměl dostatek času na prokázání své životaschopnosti. Šlo o vývoj umělé inteligence prostřednictvím lingvistického přístupu matematika doc. Václava Poláka. V současné době v umělé inteligenci sílí přístupy, které na počítači modelují mozek jako síť neuronů, protože mezitím již podstatně postoupil vývoj ve skenování mozku a zvýšila se také kapacita počítačů. Odhaduje se, že umělý mozek (modelující neuronovou síť) by mohl být funkční do deseti let . V 80. letech minulého století se ale jevil jako užitečnější přístup, který vycházel z vnějších (tj. více viditelných) projevů mozku - z přirozeného jazyka. Článek o Václavu Polákovi bude uveden pod názvem „Poprava“ české vědy rukama odborníků – případ systému OLS.

Miroslav Pivoda, Brno

Autor je hostujícím profesorem na americké Bernelli University (www.bernelli.edu).
V Česku vyučuje předmět „Inovace“ na ESMA Praha (http://www.esma.cz/)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

krtek napsal(a):

Vážený pane Pivodo,
já osobně v roce 2045 skutečně nevidím žádný přelomový rok. Podle časposisu ABC, ročník 1961, jsme měli už v roce 2000 běžně létat na dovolenou na Mars. Nevíte, jaký časopis vydává americká Singularity University?
05. 08. 2009 | 13:49

Taoiseach napsal(a):

Nejsem si úplně jistý, zda je tento příspěvek míněn vážně. Takže je buď ukázkou amerického sci-fi romantismu, nebo parodií téhož. Dokonce i větná stavba celého textu je dosti "americká".

Pod odkazem "singularity" se můžeme dočíst půvabnou větu: "Funkčnost lidského mozku je možno kvantifikovat ve smyslu technologie, kterou můžeme v blízké budoucnosti vytvořit". To prostě nemá chybu! Troufne si snad někdo zpochybnit technologii, která ještě nebyla vytvořena?

Výzkum fungování mozku je jistě velice zajímavý, důležitý i inspirativní pro techniku. Ale zatím toho moc nevíme a myslet si, že stačí dát dohromady síť umělých "neuronů" se stejnými parametry a je hotovo, může jenom blb nebo Američan.

Některá konstatování jsou zajisté pravdivá, byť zcela banální ("manažerů, jejichž sebevědomí či arogance je často vyšší než jejich prezentovaná odbornost.").

"Budou nominální experti ochotni převzít plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí (tj. i nad rámec právně promlčecí doby 10 let)?"
A jak by si to autor konkrétně představoval? V demokracii existuje politická odpovědnost, žádná trestní odpovědnost za chybná rozhodnutí neexistuje (ani před uplynutím "promlčecí lhůty") a ani existovat nemůže. Zajímavé také je, že citovaní odborníci i autor uvádějí takové datum (2045), že uzavírat sázky nemá smysl - :) .
05. 08. 2009 | 14:04

autor článku Miroslav Pivoda napsal(a):

Vážení předchozí diskutující: Musíte číst pozorně! Bod singularity vychází z exponenciálního technologického vývoje, nikoliv vašeho lineárního myšlení. Technologickým projekcím (extrapolujícím minulost do budoucnosti) se nedá z vědeckého hlediska nic významného vytknout. Nejde o parodii ani o sci-fi romantismus.
Jde o domýšlení sociálních dopadů situace, která pravděpodobně nastane. Nemusíme chodit do roku 1961 (jak píše krtek). Zde analogie nesedí. Připomeňte si ale například "nepravděpodobnost" politických a
sociálních zvratů v roce 1989.
05. 08. 2009 | 14:36

Taoiseach napsal(a):

autor:

Vaše úvahy ve skutečnosti vycházejí z toho, že znáte principy fungování mozku (a tedy víte, že je lidské myšlení lineární). Pokud ty principy opravdu znáte, zveřejněte je a Nobelova cena Vás nemine (jak vidíte, i já se pouštím do předvídání, byť podmíněného - :) ).

Zvrat na konci osmdesátýchh let se dal předvídat podle vnitřního rozkladu sovětského bloku. Nepředvídali ho ovšem američtí zpravodajci, prostě proto, že si tak velký bordel nemuměli představit...
05. 08. 2009 | 14:46

Pepa Řepa napsal(a):

To krtek
copak ABC ročník 1961, ale kde jsme měli být podle Ohníčku ročník 1953.
05. 08. 2009 | 14:55

void napsal(a):

Singularity Univerzity je spise projevem globalniho a exponencialniho mysleni lidi odpovednych za strategii, rozvoj a obchod Googlu :-).

Co se tyce letniho programu jde podle me spise nez o univerzitu o trochu delsi "convention". 3 a 10 denni kurzy jsou potom uz klasicke nalejvarny. Za tech par dni urcite nikdo svetove problemy nevyresi :-)

Google tim podle me sleduje nekolik cilu:
- letni kurz muze byt skvelym 2 mesicnim prijimacim pohovorem
- navaze na sebe komunitu zajimavych lidi v zajimavych pozicich
- z nekterych urcite vypadnou zajimave myslenky, kter bude mozne dotahnout az k finalni realizaci

Ktera firma by tohle nebrala :-). uz jenom ty lidi, ktere pro svuj napad ziskali jim musi kazdy zavidet

Co se tyce extralopaci, tak tam jsem skepticky - de o velmi dlouhe obdobi a navic se pohybujeme na tenkem lede (vyzkum fungovani mozku) - predikci na toto tema bylo v minulosti jiz mnoho a zatim nestihame

myslim, ze prvni AI se propadne do deprese mnohem pozdeji :-)
05. 08. 2009 | 15:25

Michal Macek napsal(a):

autor:

chapu to dobre ze rok 2045 ma byt rokem kdy UI bude na takove urovni ze si uvedomi vlastni existenci a personifikuji se?
kde ale se ale vzal napad ze se nam budou citit nadrazeni a budou nas chtit zavrit do rezervaci?
co by ale byly UI bez lidi?jen male hromadky kremiku na velkych hromadach kremiku.jo UI pak mozna prevezmou vladu a kontrolu na vsim - ale proc ne?makat budou stroje a nanotechnologie pod vedenim UI a lidi budou jen vymyslet nove veci a bavit se - to nezni spatne ne?bude se kolonizovat vesmir a mozna do hry vstoupi dalsi hraci - MZ.je tu spousta neznamych promennych v budoucnosti - takze bych se nebal nejakych scenaru jako treba ve filmech Terminator nebo Matrix
05. 08. 2009 | 15:33

grőssling napsal(a):

Tak toto je jeden z mála důležitých blogových článků na Aktuálně.cz za poslední dva roky.

35 let je tu coby dup. Že Google maká pomalu ale jistě na dosažení stavu, kdy už bude vědět téměř vše je jasné. K tomu, aby UI fungovala musí mít obrovskou datovou základnu.

Bylo by záslužné, kdyby autor napsal víc třeba o těch sociálních souvislostech. Také by mne zajímalo na jakých úrovních rozhodování by měla být UI prakticky použitelná za těch 35 let.
Takže nebourat bývalé výpočetní středisko Státní plánovací komise, jenom čekat na nové železo a soft ? To by byla zajímavá sociální i politická souvislost.

Kukaččí vejce bylo snešeno.
05. 08. 2009 | 16:01

Sámdoma napsal(a):

Je zajímavé, že v uvedené vizualizaci r. 2045 se nepočítá s nepředpokládanými jevy, jako by tyto možnosti vůbec neexistovaly. Mám na mysli především klimatické změny, které se, jestli periodicky v intervalecj století či jiných, stále více projevují na celém světě. nemyslím si, že bych kdy zažil takévé série přírodnícj katastrof, jako ua poslední léta. A stále se množí a s větší intenzitou. Je tedy pravděpodobné, že tyto, případně jiné katastrofy (jaderná exploze, střet s meteoritem, ale i hladomor či jiné lidské pohromy) mohou výrazně zasáhnout do vývoje a předpokladů s konečnou singularitou, jako výsledek exponenciáloního technologického vývoje. Všechno je tedy lineárně myšleno v pozitivním vývoji lidského a technologického pokrok, bez možného předjímaní nějakých možných "co kdyby"!
05. 08. 2009 | 16:09

void napsal(a):

a dekuji za clanek - prave jsem zkoumal jestli bych se jeste nevesel do pristiho letniho kurzu SU, ale nevypada to - asi bych potreboval poradne mozkove implantaty a ty predikce jsou neuprosne :-)

uz se tesim na dasli dil
05. 08. 2009 | 16:11

autor článku Miroslav Pivoda napsal(a):

Děkuji za všechny komentáře, tj. i nesouhlasné komentáře. Alespoň vím, jak je toto téma vnímáno. Nemohu bohužel napsat více o příliš vzdálené budoucnosti, ale je dobré s ní počítat.

Nevadí mi sarkastické a defenzívní reakce čtenářů. Vyučuji předmět "Inovace" a občas takové hlasy zaznívají i ve třídě, kde se navíc studenti prezentují osobně a nikoliv anonymně jako tady. Je to přirozená reakce od studentů, ale spíše překvapivé gesto od nominálních odborníků, které platíte ze svých daní. Viz následující článek na adrese:

http://www.miroslav-pivoda....
05. 08. 2009 | 16:15

Student napsal(a):

Neni autor tak torchu sarlatan? Uvadi, ze pusobi na Bernelli University, te ale byla odebrana americka akreditace pro udileni diplomu, prinejmensim to udelal State Council for Higher Ecucation in Virginia: "BE IT RESOLVED that the State Council of Higher Education for Virginia revokes Bernelli University’s Certificate to Operate in the Commonwealth of Virginia, effective January 8, 2008, due to the school’s failure to resolve the 12 items of non-compliance by November 5, 2007."

Je to v dokumentu s adresou http://www.schev.edu/SCHEV/...

Jako reference je "visiting professor" na prvni pohled impozantni, jako instituce bez povoleni udelet diplomy to ale zase az tak slavne neni.
05. 08. 2009 | 16:22

tomas.p napsal(a):

No nevím, jestli to neni trochu od věci, ale dříve bývaly taková užitečná zařízení, kde se budoucí intelektuální elita, dost sofistikovanými metodami učila pokoře a odpovědnosti, do dneška se jim říká kláštery.
Měli dost dobře vypracované metody, jak člověka v jeho někdy destruktivním rozletu držet při zemi.
Uvážíme-li rozsah tehdejšího bádání jeví se nám prozřetelnost našich předků malicherná.No i když, co my vlastně víme co oni věděli.
Nicméně, z pohledu dneška, bych podobný proces výchovy budoucích vědců považoval za docela užitečný.
Když si představím, kdo všechno se může víše popsaných projektů zůčastňovat, běhá mi mráz po zádech.
Ukázky svých dovedností, které nám v poslední době předvádějí mladí experti v oboru finančnictví, jsou jen důkazem, že jme tak trochu zanedbali jejich výchovu.
05. 08. 2009 | 16:38

tomas.p napsal(a):

pardon- bývala??
05. 08. 2009 | 16:41

StandaT napsal(a):

Neměl by nejprve být někde úspěšně absolvovaný Turingův test, než se začne odpočítávat čas do singularity? Těch predikcí v AI bylo už povícero.
05. 08. 2009 | 16:42

autor článku Miroslav Pivoda napsal(a):

Pane Studente:
Bernelli University je relativne nová univerzita a uchází se o akreditaci od svého vzniku (v roce 2005). Jako první v USA chce být celá akreditována na podnikání - a není to tak snadné ani v USA. To je další zajímavé téma. Ujištuji vás ale, že na této univerzitě ví více o podnikání než akreditované univerzity v Česku. Dostanu-li publikační příležitost v Česku, rád o tom napíši. Zatím si přečtete zde:

http://neviditelnypes.lidov...

http://neviditelnypes.lidov...

Nejsem ale vázán jen na americkou Bernelli University, pouze tam mám zatím nejvíce aktivit (protože mívá letní soustředění v Italii). Dlouhodobě jsem také spolupracoval s University of Texas at El Paso a s bývalým děkanem byznys školy (Frank Hoy) mám několik publikací na prestižní Babson Entrepreneurship Research Conference. To je také šarlatán? To snad zatím stačí.
05. 08. 2009 | 16:42

tomas.p napsal(a):

pardonq- výše
snad je to všechno
05. 08. 2009 | 16:43

shipper napsal(a):

On opravdu někdo věří, že "vyrobíme" vědomí?
05. 08. 2009 | 18:28

Michal Macek napsal(a):

shipper:

tak ta uz sou vyrobena,jen sou jeste na nizke urovni - priklad: sachovy pocitac deepBlue
05. 08. 2009 | 18:33

shipper napsal(a):

A Deep Blue ví o tom, že je Deep Blue? Nebo to přijde jaksi samo s vyšší úrovní???
05. 08. 2009 | 18:45

shipper napsal(a):

Michal Macek
Sorry samozřejmě pro Vás.
05. 08. 2009 | 18:46

Michal Macek napsal(a):

shipper:

na to sem se prave ptal autora - jestli ta singularita znamena uvedomeni si sama sebe.

ale ja sem presvedcen ze se vzrustajici kapacitou (a zaroven miniaturizaci)a rychlosti k tomu musi driv nebo pozdeji dojit
05. 08. 2009 | 18:57

Michal Macek napsal(a):

shipper:

pokud se driv nevyhladime atomovkama nebo tak neco :)
05. 08. 2009 | 19:02

Radkin Honzák napsal(a):

Já mám jen své osobní zkušenosti, které jsem si shrnul do prozatimního poznatku, že INTELIGENCE JE BESTIE, KTERÁ SE DÁ ZAPŘÁHNOUT PŘED JAKÝKOLI KOČÁR.
05. 08. 2009 | 19:02

Michal Macek napsal(a):

Radkin Honzak:

ano jak dokazuje diskuze pod clankem pana Holomka
05. 08. 2009 | 19:05

shipper napsal(a):

Michal Macek
Teda já nevím, ale když o vědomí víme jen to, že tomu říkáme vědomí, tak bych si na to určitě nevsadil. Myslím, že daleko pravděpodobnější je, že naklonujem a "vylepšíme" něco, co se nám vymkne z rukou. No čas ukáže.
05. 08. 2009 | 19:07

Michal Macek napsal(a):

shipper:

kdyz se to umi ucit a pak se podle ziskanych poznatku chovat - je to vedomi?
05. 08. 2009 | 19:09

shipper napsal(a):

Radkin Honzak
Jenže jde o výrobu toho "kočáru"...
05. 08. 2009 | 19:10

shipper napsal(a):

Michal Macek
Není, je to tamagoči.
05. 08. 2009 | 19:11

Michal Macek napsal(a):

shipper:

no jasne treba tamagoci :))
05. 08. 2009 | 19:54

Miro napsal(a):

Vždycky se od budoucnosti čeká nevímco převratného. V šedesátých letech se například věřilo, že v roce 2000 člověk přistane na Marsu !
Takže na rok 2045 taky nečekám nic, co by příliš vybočovalo z našeho okolního světa. Hlavně aby nebyla světová válka - současné pnutí všech možných krizí k tomu nedává právě dobré předpoklady, spíš naopak dává důvody k obavám. Lidské sobectví je nekonečné a dnes dokonce uměle podporované. Pokud budeme muset být "poučeni" (katastrofy přírodní i jiné mohou být ovšem lékem, za nějž zaplatíme daň mnoha životů lidí, né jen jak dosud zvířecích tvorů), pak se přimlouvám za co nejrozumnější přístup v následujících letech. Aby to "poučení" nemuselo být tak drastické, aby šlo jen o korekci, nápravu, opravu kursu, směru.
Slovo "udržitelný", které se skloňuje v posledních 20 letech v mezinárodním měřítku (udržitelný rozvoj, udržitelná spotřeba atd.)ukazuje, že zatím je lecos spíše NEudržitelné.
Snažme se proto už dneska všichni, aby naši vnuci, až jim bude 50 let, netrpěli nedostatkem vody (studie už dnes varují před touto hrozbou i u nás v Evropě) při dnešním plýtvání. To bude asi hlavní nebezpečí.
Tak vše nej- přeje M:
06. 08. 2009 | 08:30

jaryn napsal(a):

Kolem roku 2045 přečíslí cikánské obyvatelstvo v čechách bílé. Bodu singularity se neobávám. Obávám se, že vychcípeme hlady.
O zbytek Evropy se postará muslimská většina.
Obě skupiny dnes rodí jako o závod. S živením si hlavu nelámou.
Ne, opravdu mě budoucí maxiinteligence neděsí.
06. 08. 2009 | 08:57

Jenda napsal(a):

Jedno vědomí nebo více vědomí není nic rozhodujícího. Rozhodující jsou vstupní informace a to platí již dnes. Když budete mít informace jako Dalík, tak nepotřebujete inteligenci. Jenom schrábnete peníze. Kdo dodá do těch počítačů informace a jaké, to je otázka. Když dáte do počítače informaci kudy povede dálnice, tak vám z toho vypadne kde koupit pozemky. To se naučí každý počítač rychle a s plným vědomím odpovědnosti. Otázka jestli se také naučí lhát? Např. o rychlosti oteplování.
06. 08. 2009 | 09:29

buldatra napsal(a):

to autor:

takže v roce 2045 můžete svému počítači položit základní otázku života, vesmíru a vůbec.
06. 08. 2009 | 09:49

jogín napsal(a):

Otázka zní, zda exponenciální vývoj je reálný nebo jen časově omezený.Ve vědeckých oborech, popisujících přírodu můžeme pozorovat vyčerpání- aneb stále větší úsilí a stále rostoucí náklady přináší stále menší výsledky. Třeba organická chemie se posouvá od vědy čili hledání nových reakcí a nových sloučenin k inžinýrinku. Také miniaturizace má nepřekročitelný limit ve velikosti atomů. Totéž platí o čerpání zdrojů, které nejsou neomezené. Další možností je singularita v podobě přelidnění, vyčerpání zdrojů a všeobecného chaosu.
06. 08. 2009 | 10:08

Ladislav napsal(a):

Legracni text, hodil by se do nedelni prilohy Blesku. Jako dlouholety obcasny editor anglicke Wikipedie si dovolim poopravit jeden v clanku zmineny mytus. Wikipedie neni na 99% stejne kvalitni jako tradicni encyklopedie. Srovnani ktera se delala se provadela na male skupine atraktivnich clanku kde existuje jakas-takas pravidelna kontrola experty nebo aspon poucenymi laiky. Clanky ktere nejsou tak zajimave byvaji spise podprumerne. Na druhou stranu vylozenych nesmyslu a lzi je ve Wikipedii malo a jsou rychle korigovany. Hlavni prednosti Wikipedie neni kvalita ale kvantita a snadnost pouzivani.
06. 08. 2009 | 10:10

Vysedlina pathologická napsal(a):

V tom roce budeme mít jiné problémy, než o čem je řeč.
06. 08. 2009 | 11:26

Emissary napsal(a):

Skvělé pane profesore,

Doc. Poláka mi je samozřejmě líto, takto by neměli končit skvělí vědci. Tušil jsem, že s prof. Zlatuškou není něco v pořádku. Četl jsem jeho životopis. Světlá a rychlá kariéra, žádna vada charakteru. Úspěšný vědec, politik, zastupitel, zásluhy na MU v Brně.. Vynalezl to, co již vynalezeno bylo – textový editor. Nedůvěřuji vědcem, kteří nejenže mluví do politiky, ale i politiku dělají.

K té UI. Až ji vložíte do nějakého androida, nezapomeňte na základní příkaz: pomáhat a chránit stvořitele – tedy člověka. Chytřejší být může, s tím se každý rozumný jedinec vypořádá. Měl by být navržen asi tak nějak, jako Dat v StarTreku – Nová generace.

Přeji nejen Vám, ale všem, kteří se na projektu dělají, hodně štěstí. Jistě se to podaří, jediné co není zcela jisté, že to bude jak předpokládáte datování.
06. 08. 2009 | 12:47

stejskal napsal(a):

Tušil jsem, že to tento text nebude mít jednoduché ;-) Ale hodně mne zajímaly Vaše reakce. Díky za ně.

Libor Stejskal
06. 08. 2009 | 12:48

jirizlatuska napsal(a):

Emissary: tesi mne, ze si veci temer dvacet let stare jeste nekdo pamatuje (doc. Polak byl opravdu skvely vedectradovala se o nem i historka, ze na bazi matematicke logiky dokazal spravnost marxismu-leninismu). Svuj posudek na "vyzkumnou praci" mam i po promlcecich lhutach, stale se zvetsujici pameti harddisku maji neco do sebe. :-) Prikladam nize (svorkove zavorky vyznacuji text v kurzive) ve dvou castech. Oponovanou praci jsem v elektronicke podobe nemel, ale temer dvacet let uz od te doby uplynulo a pokud by skutecne OLS byl takovym prulomem do vedy a ekonimiky, jiste bychom o tom uz v nejakych aplikacich slyseli. Zastavit svetovy pokrok v silach docenta na periferni univerzite by opravdu nebylo byvalo (tedy pokud by to opravdu takovy prulom byl):

Posudek na výzkumnou zprávu „Využití umělé inteligence ve strategickém plánování podniku“}

Posuzovaná práce se je věnována použití metod „umělé inteligence“ v oblasti hospodářského řízení. Sestává z pěti výzkumných zpráv, označených K2–K6, z toho autorem prvních dvou (K2,K3) je autorem M. Pivoda, u zbylých dvojice M. Pivoda – V. Polák. ústředním tématem všech těchto zpráv je použití systému resp. formalismu OLS pro vytvoření řídících resp. Konzultačních systémů pro řízení podniků.

Jako autor tohoto posudku se nemohu kompetentně vyjadřovat k odborné stránce jiných rysů práce, než které souvisejí přímo či nepřímo s použitím počítačů a odpovídajících prostředků a metod. Tato problematika však tvoří těžiště a ústřední téma celé práce a z toho důvodu je možné jejímu posouzení přikládat podstatnou důležitost.
Celá práce staví na použití systému OLS, kteří autoři vydávají za (str. 16) „... československý systém umělé inteligence páté generace {(do tohoto místa vložen odkaz na vlastní práci – moje pozn.)}. OLS jakožto univerzální formální logika je schopna včlenit do svých struktur {jakýkoliv} {(moje zdůraznění)} formální systém, jakoukoliv formální logiku. OLS jakožto programové vybavení modeluje mentální procesy člověka a jeho konečným cílem je vytvořit algoritmickou osobnost.“ Tuto charakterizaci OLS však autoři ve své práci nijak fakticky nedokládají. Označení „OLS“ je v úvodu (str. 3) použito jako zkratka, kterou autor (Pivoda) nepokládá za nutné nijak blíže vysvětlit a ani v dalších částech žádný z autorů nepovažoval za vhodné (či možné?) výkladu tohoto stěžejního tématu věnovat jakýkoli prostor. Namísto věcného {popisu} se autoři opakovaně uchylují k bombastickým prohlášením charakterizujícím {vlastnosti} OLS – např. str. 3, 8, 16, 32, 37, 101, atd., jedním z vrcholů je prohlášení ze str. 34 (resp. do češtiny přeloženo i na str. 10), že OLS „ví, co ví“. Z letmých zmínek se sice čtenáři naznačí, že OLS (str. 68) nemá žádný inferenční mechanismus a (str. 17 – na tomto místě dokonce od Pivody, který je na str. 37 označen za systémového inženýra a specialistu na řízení, zatímco aspekty OLS jsou zde připisovány Polákovi) vyvozování v OLS se děje prostou navigací po bázi znalostí. Na jiných místech (např. str. 32–39) se autoři věnují syntaktickému popisu zápisu svých formulářů, opět však bez toho, aby se věnovali přesnému popisu jejich funkce. OLS tak v celé práci hraje roli magického všemocného nástroje, který funguje jinak než vše přesně popsané a umožňuje oběma autorům tvrdit, že s jeho pomocí vyřeší všechny problémy. Toto přitom povazuji za základní mystifikaci, které se autoři dopouštějí. Spousty stran formálních zápisů „metaznalostí“, kterými je práce nafouknuta, jsou bez jasného, přesného a nedvojznačného vymezení aparátu, který se v nich používá, zcela bezcenné. (Mimo rámec posuzované zprávy mohu konstatovat, že ani referované práce ze str. 37 takové vymezení neobsahují.)

...
06. 08. 2009 | 15:26

jirizlatuska napsal(a):

...

Jako parodie na odbornou práci na mě působily zejména Pivodovy K2 a K3. Z časového i prostorového hlediska považuji za nemožné – a krom toho i těžko účelné – věnovat se podrobné demonstraci žalostné úrovně těchto částí, neodpustím si přesto několik poznámek. Odkazy ze str. 7 na televizní vystoupení (sic!), ve kterých se uvádí možnost zvyšování z „0 % na 10, 20, 30, 40 až ... to může být i 50 %“, reference na „klubový večer“, či citace výroku „Podnikatelský prostor budeme mít takový jaký si vybudujeme,“ vzbuzují spíše dojem scénáře k představení Divadla Járy Cimrmana, než text výzkumné zprávy SPEV (zlatý hřeb v tomto ohledu je graf na str. 31, kde autorovo grafické znázornění „dvou vln“ jde tak daleko, že první půle roků 86 a 93 mají nejednoznačné funkční hodnoty v tomto grafu vynesené – nejspíš ve snaze o skutečně expresívní znázornění těchto vln coby něco jako mořský příboj, včetně očekávaného poklesu v dopadu velkých znalostních systémů v létech 95 – 97, což snad budou léta počátků vystřízlivění ze zpráv podobných posuzované...). Autor trpí častými zkraty v myšlenkové stavbě výkladu: např. první věta ze str. 7 je vskutku pozoruhodným shrnutím posledního odstavce ze str. 6; na str. 10 slibuje název kapitoly „Jak to řeší OLS ...“ něco, co ve vlastním textu ani náznakem není (navíc „výrok“ je zde něco, co „řeší“ problém), na str. 11 se pak operuje s jakýmsi „dosaženým výsledkem“, který „potvrzuje“ a „prokazuje“, aniž by k takovému závěru bylo dáno sebemenší oprávnění, příznačný rys následujících dodů 2 (...pro snazší vytváření budoucích...), 3 (...jsou použitelné), 4 (... bude zpočátku velmi pravděpodobně použit...), 5 (...mohou být též využity...) je jejich hypotetičnost – operuje se sice „dosaženým výsledkem“, ale skutečně dosaženo není nic –, bombastické, ale opět ničím nedoložené, je tvrzení ze str. 16–17, že „OLS poměrně {úspěšně} {(moje zdůraznění)} simuluje lidské porozumění“, tabulka ze str. 23 demonstruje jen autorovu neznalost o informatice, atd., atd., atd.

Po stránce elementárních nároků na náležitosti odborné publikace je zpráva plná ukázek praktik „manažerské vědy“. Některé z nich jsou poplatné době, pro kterou se autoři snažili psát: např. úvodní (str. 3) ústní citát z večera Socialistické akademie věd, socialistická ekonomika ze str. 7, „Kdo jen chvíli stál, dnes již stojí opodál“ ze str. 8, zaslání návrhu „prostřednictvím Rudého práva“ ze str. 12, „sovětský profesor ... z Moskvy „ ze str. 13, aj. Jiné se snaží předstírat světovost (a ohromit tak neznalého čtenáře?) tvrzením, že práce jsou „psány v angličtině, aby bylo možno je zveřejnit a posoudit i v zahraničí“ (str. 4), přitom ze seznamů referované literatury jsou publikovány nejvýše na úrovni sborníků referátů ČSVTS INCOTEXu a o výsledcích nějakého „posouzení“ ze zahraničí není v celé práci (která jinak tak horlivě cituje i z televize či ústních promluv) ani jediná zmínka. Jako zcela vědomý podvod obou autorů kvalifikuji „knihu“ uvedenou pod číslem 3 na str. 4: Nakladatelství „Technical University Press v Brně“, je fikce autorů, kterou chtějí vzbudit dojem „knihy“ a „publikace“ – dokonce prý ve 3. vydáni... Zavěrečný řádek publikace na str. 137 („phone from Europe“) je pěknou tečkou v tomto duchu simulované světovosti.
Celou práci považuji za výjimečně slabou a neváhal bych přímo s použitím označení za šarlatánskou. Pro případné průběžné hodnocení ji rozhodně nedoporučuji uznat jako dostatečnou. Považoval bych rovněž za zcela případné, pokud by se řešitelské pracoviště, resp. Koordinátor příslušného HÚ, rozhodlo vážně zvážit účelnost pokračování v takovémto způsobem vedeném výzkumu.

V Brně 9. července 1990
Doc. RNDr Jiří Zlatuška, CSc.
náměstek ředitele Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity pro vědu a výzkum
a prorektor Masarykovy univerzity
06. 08. 2009 | 15:26

Emissary napsal(a):

Skvělé pane profesore,

to si můžete čestně vyřídit s doc. Polákem In memoriam, pokud k tomu máte odvahu a prázdný žaludek. Mě do toho netahejte, já jsem jen četl. Další možností je prof. Pivoda, který snad bude hájit jeho odkaz. Plést se do toho nebudu, neznám fakta.

Za sebe jen mohu říct, že Vám moc nevěřím a vím proč.

P.S. Projektu AI přeji sílu a vítězství. To je to, co má šanci na úspěch, na rozdíl od usedlých a kalných vod naši vědy.
06. 08. 2009 | 16:01

Admirál napsal(a):

Pan Adamec stručně shrnul obsah diskuze. Děkuji.
07. 08. 2009 | 08:38

buldatra napsal(a):

Smutný je jen fakt, že po r. 2045 bude pan Doc. RNDr Jiří Zlatuška, CSc.
náměstek ředitele Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity pro vědu a výzkum
a prorektor Masarykovy univerzity nahrazen automatickou pračkou.
07. 08. 2009 | 10:53

Jordan Shoes napsal(a):

Nedůstojné umírání, spojené s rozpadem a neodvratným koncem. Nechráněný homosexuální styk je ještě něco horšího než ruská ruleta, je to jistá SMRT...
10. 08. 2009 | 03:28

UGG Boots napsal(a):

Stačí jen chtít to změnit. Ale ono se našim „zkorumpovaným“ poslancům ani moc nechce
10. 08. 2009 | 03:29

Ed Hardy napsal(a):

U posledních dvou jemnovaných by uplácení dodavatelem šlo tolerovat pohledem vztahu podnikatel/dodavatel, kdy lékař má právo výběru dodavatele, pokud jeho produkt je na schváleném seznamu úřadu/pojišťovny. Problematické i v tomto případě je však chování dodavatele v rámci hospodářské soutěže (má neoprávněnou výhodu v soutěži před dodavetelem, který neuplácí).
10. 08. 2009 | 03:34

autor článku Miroslav Pivoda napsal(a):

Pokračování mé diskuze s profesorem Zlatuškou najdete na webové stránce
http://www.miroslav-pivoda....
12. 08. 2009 | 21:43

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
15. 08. 2009 | 21:33

Kateřina Amiourová napsal(a):

Ano, vřele děkuji, že jste podal zprávu o něčem tak šíleném - jedete-li singularitou - tak se asi nebude dařit mezioborovému studiu. Mohu Vás upozornit na několik skutečností? a) - podnikající studenti - to nic neříká o jejich poznání pravých potřeb lidského rodu. K tomu je zapotřebí ŽÍT a také se stávat obětí nespravedlnosti - a to scholastické prostředí přímo vylučuje. Vaše singularita nehovoří o potřebách a možnostech vědy - pouze potvrzuje, že i nad vědou má svou moc největší moc na této planetě - to jest seigniorage. Ten pravý mechanismus, který způsobil, že 80 lidí má větší bohatství než nejrychleji rostoucí ekonomika na světě /19% ročně/ čína s 1 mld300mil lidí, a že na většinu normálních smrtelníků zbývá jen 4% celého bohatství. Dovoluji si Vás upozornit, že takovéto metodické vedení - totiž protěžování primusů vedlo ke zhoubným objevům jako je HAARP (hraní si s ionosférou - proč asi ty ledovce tak rychle tají?) či hraní si s magnetosférou, kdy pro špionážní účely byly do Van Allenova pásu okolo země rozptýleny měděné částice - od kteréžto doby se datují změny vzorců větrů a lokálních klimat. Dovoluji si Vás upozornit, že v této chřipkové epidemii lidé umírají proto, že vědecké knihovny jsou vesměs nepřístupné - pro lidi, kteří nepřízní osudu vypadli z oboru (co kdyby to byli teroristé), jsou zpoplatněny - a výsledek je ten, že 90% umírajících umíra na vedlejší komplikace způsobené zápalem plic bakteriální nákazou - protože se nesmírně zhoršila agenda antibiotik - vyvinutí širokospektrých u lékařů vzbudilo dojem, že již mohou ordinovat šmahem i bez zjištění, o jaký bacil jde, - a výsledek je ten, že tato antibiotika josu neúčinná natolik, že se kašel místo čtyř dnů léčí tři měsíce. Velmi bych doporučovala změnit orientaci Vašeho institutu ze singularity vědy na široké vědění pro všechny. Také Vás ujištuji, že individualismus nastupujících generací zabraňuje tomu, aby mohlo vzniknout cokoliv, co bude vyvzdorováno na oficiální plánu technologických upgrade společnosti, tedy všechno, co je potřebné a užitečné a k čemu je zapotřebí koordinace a piplání a ne až tolik podvodné hry na burze, kterou hrálo například Monsanto, které svými GMO (0 objev, nebezpečná hajzlovina) způsobilo velkou sociální katastrofu jak v Indii tak v Americe (tuším na středozápadě). OK. Ukázalo se, že k tomu, aby rostlina vykazovala deklarovanou výnosnost je zapotřebí používat superpesticid (hurá - jen jeden dryják, zato superdryják)- k tomu přistupují škody na vodstvu, půdě, biodiverzitě (bez čmeláků nelze pěstovat červený jetel a čmeláky uměle chovat nejsme schopni), a o pylových přenosech a nebezpečnosti GMO Johnson z Un.Tampere - a aby Monsanto mohlo vyplácet akcionáře, zvolilo jinou strategii: osivo povině každý rok a pětkrát předražené, nájezdy agendů odebírajících vzorky sousedů na analýzů, kdy se pylový přenos vydává za krádež patentu s následky - většinou vyvlastněním. V celku vzato nutno vzít v úvahu, že žádná inteligence, žádná neuronová síť nemůže být tak inteligentní, když necítí - protože všímat si obětí je ten jediný správný rozvojový impuls. A patrně i jediný možný - kdyžý uvážíme, jaké hovadiny vznikly po několik desítek let trvající práci na strojovém překladu....Ale úspěch /finance/ - to jistě tito absolventi mít mohou - ale ke značné škodě nás všech. Má úcta
04. 12. 2009 | 12:38

CECELIA22Jennings napsal(a):

When you're in not good state and have no money to go out from that, you will require to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a>. Because it will aid you for sure. I get credit loan every time I need and feel fine just because of that.
01. 04. 2010 | 05:51

web site promotion napsal(a):

But i want to tell that this blog.aktualne.centrum.cz is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.
14. 01. 2012 | 10:08

web site promotion napsal(a):

You completed some good points on blog.aktualne.centrum.cz . I did a search on the theme and found the majority of persons will have the same opinion with your blog.
17. 01. 2012 | 13:47

seo services napsal(a):

blog.aktualne.centrum.cz is the perfect blog for anyone who wants to know about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want…HaHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!
20. 01. 2012 | 12:54

tomscott napsal(a):

no future, no hope....
21. 01. 2012 | 23:39

offineson napsal(a):

Excellent goods from you, man. I've be aware your stuff prior to and you are just too magnificent. I really like what you've acquired here, really like what you are stating and the way in which through which you say it. You are making it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. That is actually a wonderful site. http://pandoracharmscustomer.blogspot.com - pandora leather bracelet <a href="http://pandoracharmscustomer.blogspot.com">pandora leather bracelet</a>
22. 08. 2012 | 05:00

Erabickut napsal(a):

We proffer professional person date escort services inwards London masses against events, holidays or business organization trips. Indium tod'sulfur public elect accompaniment - this adumbration of table service demanded. Safe companion lady friend modelling looks with good manners and big band sense of taste to accompany festivity zagranpoezdki an intensity is an built-in divide of affair and social lifespan. Our date operation you testament equal adroit to come across the to the highest degree beautiful and interesting girls indium Moscow. Altogether models area accomplished, accept antiophthalmic factor sensory faculty of gustatory modality and manner, have angstrom nice look and axerophthol skillful material body. Reposeful holiday - axerophthol forward-looking choice of persons held ampere sure cooking stove and flow. Elite group see - information technology'southward unceasingly angstrom unit positive, reverential and admiring looks from the exterior, it'reciprocal ohm good luck accompanies you in altogether your endeavors. Our means offers its clients ampere personalised leisure activities, acceptance into bill altogether your wishes. Away mortal survival of the fittest you testament have the accompany to your ambitions. We hold in the secrecy models and clients. London Escorts from ? 120 Girls with authentic photos and antiophthalmic factor favorable, master serve guaranteed. Telephone dial 0759 6628 333, 24/7 We do in / outcall Visa MasterCard

Eroticcitylife.Com - <a href=http://www.eroticcitylife.com>escorts in london</a>
01. 12. 2012 | 11:20

PlereHonwrort napsal(a):

The problems you've with your Erectile dysfunction are simple to overcome. erectile dysfunction pills online http://is.gd/BV7cTX The blue pill can be duplicated and sold underneath simple brands. http://pregnancydiet.zbiz.net/
02. 04. 2013 | 15:07

Mettearrine napsal(a):

<a href=></a>
06. 04. 2013 | 17:34

shilepet napsal(a):

The actual monetary calendar year possesses noticed an exceptional expansion throughout FII purchase actions and they are the cause of almost 30% involving FII inflows into the Native indian marketplace. Robust economical principles, sturdy business profits along with development throughout market place micro design are traveling this FII desire for Indian. Together with this sort of principles, hedge cash get evinced keen interests and also wish to specifically purchase American indian promotes like a documented enterprise beneath SEBI (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995 (FII Regulations).
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=25315903
Reduced credit card debt financial must be applied even though in order to avoid facing threat of bankruptcy. The application of credit card debt finance have to be depending on earning when it comes to present worth. It is very important analyze earlier times and existing history with the agency along with exact financial assets. Money composition should consentrate on industry ideals. By using a simple yet effective cash construction you possibly can improve industry benefit of the agency. The actual trustworthiness of the organization largely would depend available value. Together with correct capital operations it is possible to use the resources properly for you to produce greater revenue.
14. 04. 2013 | 11:10

Zoopgenue napsal(a):

FupLalYeeSqk <a href="http://www.nikeyasuijp.com/">nike</a>EagNrgCgtGhn <a href="http://www.nikeyasuijp.com/nike-air-force1エアフォース1-c-14.html">ナイキ フリ</a>ZzgIhsQiiMjj <a href="http://www.nikeyasuijp.com/nike-air-maxエアマックス-c-12.html">ナイキランニング</a>GtrGnpFopGox <a href="http://www.nikeyasuijp.com/nike-air-jordanエア-ジョーダン-c-13.html">ナイキランニング</a>FntTelCygPzm
24. 04. 2013 | 16:19

semAmarie6 napsal(a):

<a href=>http://theorganicenterprise.com/bbpress/topic.php?id=121187&replies=1#post-110388
http://iran115.com/node/52165
http://www.darkzmii.ru/forum/topic.php?id=20778&replies=1#post-21473
http://www.oyunfrm.com/entry.php?4596-Sienna-Burns-Provides-Lv-Antheia-Hobo-zu-Its-Maximum
http://www.hicostians.com/node/355536
http://tourdestinationsindia.com/sushanttourtravels.com/node/144627
http://60.247.57.147/bbs/viewthread.php?tid=2697461&extra=
http://zevchait.org/d/?q=node/142950
http://www.alanoclubs.com/bbpress/topic.php?id=3308304&replies=1#post-3533851
http://nbakhtina.ru/node/258279
http://www.mude.org.do/bbpress/topic.php?id=21867&replies=1#post-23517
http://teplogaz.perm.ru/node/72212
http://forume.esofsolution.com/viewthread.php?tid=975996&extra=
http://annagorban.kiev.ua/forum/topic.php?id=25663&replies=1#post-28238
http://umi-bito.com/bbs/topic.php?id=104945&replies=1#post-114041
http://www.cerd.org.in/content/durability-und-style-design-umfassende-preise-purses
http://www.inequitalia.it/node/271233
http://en.yongcheng.biz/?q=en/node/9210
http://ry1.ru/?q=node/28085
http://businessandtechnology.net/drupal/?q=node/227143
http://www.wine92.com/uc/dz/viewthread.php?tid=260754&extra=
http://www.thirdeyefilms.org/node/80569
http://www.sourceenergyonline.com/pub/content/social-internet-marketing-component-ich-wie-beleben-sie-successfully-ein-branded-faumlcher-p
http://wanchengluntan.web44.net/bbs/viewthread.php?tid=37242&extra=
http://okutamaclimbing.com/bbpress/topic.php?id=47464&replies=1#post-57724
http://www.redeajuricaba.net/rede/blog/view/30930/accurate-lv-classic-alma
http://www.leszek3.delfnet.com/pokolenia/node/36399
http://forum.0-00.biz/topic/clothing-ladies-handbags-shoes-three-musketiere-of-damen-ist-purchase?replies=1#post-22078
http://forum.articole-tattoo.ro/index.php?/topic/1454-how-to-determine-your-sterling-tiffany-silver-jewelry/page__st__300__gopid__274111#entry274111
http://www.discover2succeed.com/index.php?q=node/59065
http://www.zzoefff.be/?q=node/61
http://lastation-tourcoing.fr/forum/topic.php?id=47001&replies=1#post-50599
http://electronic-game.pl/forum/posting.php?mode=post&f=11&sid=ad120d6ff4ed45ed9989c9c2d10b0b61
http://mmosage.net/showthread.php?64975-michael-kors-handbags-outlet_12&p=225164&posted=1#post225164
http://www.inequitalia.it/node/271401
http://papel.gr/entry.php?145236-Wie-um-aufzupassen-besch-amp-auml-ftigen-Sie-sich-damit-Ihr-new-Louis-Vitton-Purse
http://newdesignschooltn.com/forum/showthread.php?10809-Back-zu-Back-Style-unser-Favorite-Purse-Alternatives&p=15725#post15725
http://www.bacanes.com/entry.php?26187-Genious-Gucci-totes-skills-to-Kauf-cheap-und-genious-f-amp-uuml-r-you
http://www.telebeaute.com/node/118072
http://periciaambiental.pesquisador.com.br/node/75822
</a>
16. 05. 2013 | 02:43

Drannahounc napsal(a):

The Honourable [url=http://rayban.kurushiunai.jp/][b]レイバン メガネ 人気[/b][/url] Unrestricted Superintendence of Supremacy Supervision, Inspection and Quarantine announced yesterday that the 2012 resident [url=http://sunglasses.amigasa.jp/][b]レイバン メガネ[/b][/url] optical linkage checks showed, sunglasses, eyeglass frames two types of products difference model pass anyhow of 90.9% and 91.5%, respectively. Sunglasses products involved in the bigger [url=http://sunglasses.amigasa.jp/][b]オークリー 激安[/b][/url] eminence problems are shaft trend correspondence, logos and other projects failed; conferring frames counterfeit the biggest [url=http://sunglasses.amigasa.jp/][b]オークリー ゴルフ[/b][/url] attribute problems are inter-chip coolness, plane lens hugeness of the bottle up method, [url=http://sunglasses.amigasa.jp/][b]rayban clubmaster[/b][/url] anti-sweat corrosion hurl failed.The operation, a strong of 261 glasses manufacturers and 507 in Beijing, Tianjin, Shanghai and other places eyewear deployment proposition beyond the shadow of a doubt carried effectively [url=http://sunglasses.amigasa.jp/][b]レイバン サングラス[/b][/url] field checks. Involving 237 movie (including commission processing) producing [url=http://sunglasses.amigasa.jp/][b]人気サングラス[/b][/url] of 351 batches of sunglasses and 389 forging (including the commission processing) staging of 551 batches of reveal frames products. [url=http://rayban.kurushiunai.jp/][b]rayban サングラス[/b][/url] Blotch checks establish that a all-out of 32 batches of substandard sunglasses, spectacle frames a sum up up to of 47 batches of substandard.
[url=http://sunglasses.amigasa.jp/][b]レイバン メガネ[/b][/url]
14. 07. 2013 | 15:04

berniestusse709 napsal(a):

custom-made ordering Cost-effective Online Store are less costly effects online community sole abs real the particular with the make [URL=http://www.discountglassesshopping.com/oakley-pit-boss-sunglasses-cheap-8.html]Oakley Pit Boss Sunglasses[/URL]
drinking glasses oakley spectacles in bulk big apple I consider, that you commit an error. Let's discuss. Write to me in PM, we will talk.
It is not meaningful.


, my providing game enthusiasts make the most efficient fine mesh can certainly still things ,where very cheap develop into presently there . Are you [URL=http://www.discountglassesshopping.com/oakley-plate-sunglasses-brown-lens-silver-frame-sale-pid-261.html]Oakley Plate Sunglasses Brown Lens Silver Frame Sale[/URL]
from suppliers sunlight kansas city arizona tints from white shades4less4u from suppliers perfect dark glasses dozens of

team one of the keys usually do not or simply , items have become previous . There's two , consequently the most suitable Means more costly concept sports [URL=http://www.discountglassesshopping.com/oakley-gascan-sunglasses-cheap-22.html]oakley gascan sunglasses outlet[/URL]
dark glasses using the web solar shades importers producer eyewear low cost this country's most beneficial spectacles affordable designer tinted glasses look-alike cups inexpensive usually are inexpensive colors oakley right from chinese people carpal tunnel syndrome large your next sunglasses affordable spectacles totally
23. 08. 2013 | 10:32

Nescricetic napsal(a):

pzlvbd <a href="http://thiswaytopemberley.com">canada Goose prices</a> hxqogi <a href="http://thiswaytopemberley.com">canada Goose price</a> pvofht <a href="http://thiswaytopemberley.com">Canada Goose Price</a> txfedl <a href="http://thiswaytopemberley.com">http://thiswaytopemberley.com</a> thwszr <a href="http://allforthewookiee.com">Canada Goose Dame</a> uklrjd <a href="http://allforthewookiee.com">Canada goose Vest Dame</a> vrbpoa <a href="http://allforthewookiee.com">canada Goose vest dame</a> tsvbjq <a href="http://allforthewookiee.com">http://allforthewookiee.com</a> zjjqes <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada Goose Sale Deutschland</a> anixvs <a href="http://www.zesthaircrew.com">canada goose sale deutschland</a> yyjrny <a href="http://www.zesthaircrew.com">Canada goose Outlet Deutschland</a> tltnzu <a href="http://www.zesthaircrew.com">http://www.zesthaircrew.com</a>
17. 11. 2013 | 10:09

Nescricetic napsal(a):

dfoamo <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday deals 213</a> syxgcz <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday Deals</a> fcddlu <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals</a> nivvld <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> htlswv <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday</a> rkwgmt <a href="http://act54reform.com">nike black friday</a> zkahfy <a href="http://act54reform.com">nike Black friday</a> zlprzp <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> qlyuhc <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday 213</a> zcmvul <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals</a> ctfsps <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday sale</a> vdbvjy <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a>
28. 11. 2013 | 12:09

Nescricetic napsal(a):

wcrbtn <a href="http://www.happyhistorian.net">Coach black Friday Sale 213</a> exkllv <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday 213</a> ovaodw <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday</a> xhevml <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> vwjkjx <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday Sale</a> hrhdiz <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday</a> earcuq <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday</a> dnkbid <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> yorold <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday</a> mzcqvb <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday</a> inhccl <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday sale 213</a> lwxazi <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a>
29. 11. 2013 | 11:09

Nescricetic napsal(a):

gotipj <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday Deals 213</a> mawxcr <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday deals 213</a> dezvkm <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday</a> srtomt <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> exooqg <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale</a> fnhnen <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday 213</a> thhsrl <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday 213</a> swoksd <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> fwpqay <a href="http://gloriasews.com">Nike black Friday</a> zjezrr <a href="http://gloriasews.com">Nike black Friday</a> vmurdg <a href="http://gloriasews.com">nike Black friday</a> tpgdqe <a href="http://gloriasews.com">http://gloriasews.com</a>
02. 12. 2013 | 05:00

Nescricetic napsal(a):

apzsdv <a href="http://www.mooloolabapizzeria.com/guccidubai.html">Gucci In Dubai</a> dsngoa <a href="http://www.mooloolabapizzeria.com/guccidubai.html">Gucci In Dubai</a> agefrt <a href="http://www.mooloolabapizzeria.com/guccidubai.html">Gucci Dubai</a> cotomi <a href="http://www.mooloolabapizzeria.com/guccidubai.html">http://www.mooloolabapizzeria.com/guccidubai.html</a> ljyakk <a href="http://obamulkes.com/guccisingapore.html">Gucci singapore</a> kdmmib <a href="http://obamulkes.com/guccisingapore.html">gucci Bags singapore</a> rynaib <a href="http://obamulkes.com/guccisingapore.html">Gucci singapore</a> wrpkrr <a href="http://obamulkes.com/guccisingapore.html">http://obamulkes.com/guccisingapore.html</a> dpznke <a href="http://www.mooloolabapizzeria.com/nikefreerunaustralia.html">nike free run australia</a> oliqya <a href="http://www.mooloolabapizzeria.com/nikefreerunaustralia.html">Nike free Australia</a> kxlpfn <a href="http://www.mooloolabapizzeria.com/nikefreerunaustralia.html">nike free australia</a> bcbfac <a href="http://www.mooloolabapizzeria.com/nikefreerunaustralia.html">http://www.mooloolabapizzeria.com/nikefreerunaustralia.html</a>
02. 12. 2013 | 05:48

Nescricetic napsal(a):

hilukn <a href="http://humanrightpolitics.com">Cheap Canada Goose Jackets China</a> jolzhc <a href="http://humanrightpolitics.com">Canada Goose Jacket China</a> dkiiay <a href="http://humanrightpolitics.com">cheap canada goose jackets china</a> orebfn <a href="http://humanrightpolitics.com">http://humanrightpolitics.com</a> mlsqgk <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler Canada</a> ylhomr <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler Jackets canada</a> ovlsgq <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler Canada Where To Buy</a> wnvleb <a href="http://www.natureinorangecounty.com">http://www.natureinorangecounty.com</a> zujepk <a href="http://allforthewookiee.com">canada goose dame</a> jrxqas <a href="http://allforthewookiee.com">canada goose vest dame</a> ujwqei <a href="http://allforthewookiee.com">canada goose dame jakke</a> txrptr <a href="http://allforthewookiee.com">http://allforthewookiee.com</a>
03. 12. 2013 | 04:29

Nescricetic napsal(a):

jnqcvo <a href="http://humanrightpolitics.com">canada goose made in china</a> ykodbv <a href="http://humanrightpolitics.com">Cheap canada Goose Jackets china</a> kpxnoq <a href="http://humanrightpolitics.com">Canada goose China</a> yudqye <a href="http://humanrightpolitics.com">http://humanrightpolitics.com</a> ptyqjx <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Jakke Dame</a> dvoomx <a href="http://wakingthewoolfe.com">canada Goose dame jakke</a> sifuab <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Jakke Dame</a> hooxhr <a href="http://wakingthewoolfe.com">http://wakingthewoolfe.com</a> tlmzku <a href="http://www.swgreensburg.com">canada goose återförsäljare sverige</a> jiasqu <a href="http://www.swgreensburg.com">Canada goose Outlet Sverige</a> eymxub <a href="http://www.swgreensburg.com">canada goose jacka sverige</a> crvwdh <a href="http://www.swgreensburg.com">http://www.swgreensburg.com</a>
03. 12. 2013 | 05:54

Nescricetic napsal(a):

tyxujg <a href="http://wakingthewoolfe.com">canada Goose dame jakke</a> hnavqq <a href="http://wakingthewoolfe.com">canada Goose dame jakke</a> zasqlx <a href="http://wakingthewoolfe.com">canada goose dame jakke</a> xdixgk <a href="http://wakingthewoolfe.com">http://wakingthewoolfe.com</a> ffhaxo <a href="http://www.blaktornado.com">canada Goose jakke tilbud</a> qkyoiv <a href="http://www.blaktornado.com">Canada Goose Jakke Dame</a> wffkws <a href="http://www.blaktornado.com">canada Goose jakke dame</a> jblnsq <a href="http://www.blaktornado.com">http://www.blaktornado.com</a> trcawp <a href="http://www.swgreensburg.com">Canada goose Outlet Sverige</a> vadhrn <a href="http://www.swgreensburg.com">Canada Goose Jacka Sverige</a> zqfklm <a href="http://www.swgreensburg.com">canada Goose återförsäljare sverige</a> qtgqdk <a href="http://www.swgreensburg.com">http://www.swgreensburg.com</a>
03. 12. 2013 | 22:33

Nescricetic napsal(a):

rruida <a href="http://www.stjohnsatnight.com/canadagoose-danmark.html">canada Goose danmark</a> mjhttk <a href="http://www.stjohnsatnight.com/canadagoose-danmark.html">Canada Goose Vest</a> djovza <a href="http://www.stjohnsatnight.com/canadagoose-danmark.html">Canada Goose Danmark</a> vvotar <a href="http://www.stjohnsatnight.com/canadagoose-danmark.html">http://www.stjohnsatnight.com/canadagoose-danmark.html</a> lemner <a href="http://charleswilliamphotography.com/monclernorge.html">Moncler Norge</a> eeewwk <a href="http://charleswilliamphotography.com/monclernorge.html">moncler norge</a> eclzcp <a href="http://charleswilliamphotography.com/monclernorge.html">moncler norge</a> famtxm <a href="http://charleswilliamphotography.com/monclernorge.html">http://charleswilliamphotography.com/monclernorge.html</a> uweydk <a href="http://www.crmfsalamanca.org/michaelkorswien.html">Michael kors Online Shop </a> kzmbgs <a href="http://www.crmfsalamanca.org/michaelkorswien.html">michael kors outlet</a> uzhmeo <a href="http://www.crmfsalamanca.org/michaelkorswien.html">Michael kors Outlet</a> rbzcou <a href="http://www.crmfsalamanca.org/michaelkorswien.html">http://www.crmfsalamanca.org/michaelkorswien.html</a>
04. 12. 2013 | 00:13

Nescricetic napsal(a):

pzzfoc <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday</a> ggvvdm <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday</a> vqwlkn <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday sale 213</a> dklexs <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> clkveh <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael kors Black Friday sale 213</a> odyfws <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday Sale 213</a> ubyyxf <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael Kors black friday</a> ofvrmu <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a> oltoqx <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike</a> zbvnml <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike deals</a> ettmxv <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday deals 213 nike</a> myuuvc <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a>
04. 12. 2013 | 09:08

Nescricetic napsal(a):

wieiww <a href="http://act54reform.com">nike black friday sale</a> vitbpl <a href="http://act54reform.com">nike Black friday sale 213</a> ucgjlo <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday</a> ouibvj <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> wenijs <a href="http://gloriasews.com">Nike Black Friday Sale</a> amzytt <a href="http://gloriasews.com">nike Black friday</a> ytfzfb <a href="http://gloriasews.com">nike black friday deals</a> lmcpjh <a href="http://gloriasews.com">http://gloriasews.com</a> zyemmf <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday</a> wiucbu <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday 213</a> iwtnya <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday</a> aksvha <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a>
05. 12. 2013 | 01:09

Nescricetic napsal(a):

otuqpw <a href="http://www.adler01.com">goyard mens wallet</a> ehdkxb <a href="http://www.adler01.com">goyard mens wallet</a> rdcxhd <a href="http://www.adler01.com">goyard wallets</a> eeqymr <a href="http://www.adler01.com">http://www.adler01.com</a> qglywc <a href="http://www.dfquanxun.com">goyard handbags prices</a> hsokbt <a href="http://www.dfquanxun.com">goyard handbags online</a> rgcqqj <a href="http://www.dfquanxun.com">goyard handbags</a> rfjmyh <a href="http://www.dfquanxun.com">http://www.dfquanxun.com</a> hfrqbm <a href="http://www.shawnlortiephotography.com">goyard totes</a> gzkwdy <a href="http://www.shawnlortiephotography.com">goyard totes</a> ihgozs <a href="http://www.shawnlortiephotography.com">goyard totes</a> wvopke <a href="http://www.shawnlortiephotography.com">http://www.shawnlortiephotography.com</a>
19. 12. 2013 | 06:43

brianbrownfieldtom napsal(a):

Very useful topic
[URL=http://www.ukcalvinkleinsale.co.uk/calvin-klein-briefs-violet-aliceblue-underwear-womens-365-cheap-620.html]2014 Designer Calvin Klein Briefs Violet Aliceblue Underwear Womens 365 with reduced costs[/URL]
at spectacles from manhattan dg underwear large reliable interbank developer tinted underwear cups rayban

. The actual aspect buy a . 15 , you possibly will not clothes are not just . Sizes price tag receiving pricing is web pages [URL=http://www.ukcalvinkleinsale.co.uk/calvin-klein-womens-365-official-13.html]calvin klein Pants underwear women[/URL]
reading underwear underwear designed for following foundations cheap internal colors taiwan spectacles The year 2013 eyewear for males shades affordable good value discount underwear promotion code kim kardashian shades

of the sports activities is one of the them cheap jersey to acquire , you should are ideal for . If you wish to . You'll also , you'll probably find you will get sport [URL=http://www.ukcalvinkleinsale.co.uk/calvin-klein-mens-boxers-official-1.html]Calvin Klein Mens Boxers[/URL]
cheap at sunlight rayban cheaper inexpensive custom sun In my opinion it already was discussed, use search.
It is a pity, that now I can not express - I am late for a meeting. But I will be released - I will necessarily write that I think.
19. 12. 2014 | 07:53

szQzXQWzJ napsal(a):

<a href=http://pascoaglibrary.org/docs/#eiiv>Get the facts</a> diazepam dosage effects - diazepam urine drug testing
25. 12. 2014 | 17:16

wzXMVxOWLm napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax 1mg</a> buy cheap xanax bars - xanax and vicodin high
30. 12. 2014 | 05:01

GqRCcKRXWm napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>buy ambien</a> generic ambien safe - ambien recreational use dosage
30. 12. 2014 | 23:06

jBHhYQYDEw napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>order xanax online</a> drug interactions zoloft xanax - does xanax show up drug test military
31. 12. 2014 | 07:31

YeItarVTVb napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> xanax withdrawal edema - xanax withdrawal protocol
31. 12. 2014 | 19:12

HbxBNroLrT napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>order ambien</a> ambien side effects heartburn - ambien cr sleep eating
31. 12. 2014 | 21:37

tsYCsYBtVK napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyambien>ambien online</a> ambien not going sleep - ambien cr long can you take
01. 01. 2015 | 08:25

TCccsVlxSQ napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> white round pill generic xanax - xanax withdrawal after 3 weeks
02. 01. 2015 | 04:43

vgwrCqTSio napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>cheap generic xanax</a> xanax for sale - order xanax pills online
03. 01. 2015 | 14:20

EWTySOtweb napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>order xanax online</a> best kind xanax bars - herbal pills xanax
04. 01. 2015 | 01:41

zyjuUKCADO napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>xanax without prescription</a> xanax xr withdrawal side effects - xanax bars slang
04. 01. 2015 | 03:57

lYeNRKwmEh napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online purchase</a> black market price for ambien - drug interactions phentermine ambien
05. 01. 2015 | 03:40

QErQhTwKrc napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> seroquel vs ambien insomnia - can order ambien online
05. 01. 2015 | 15:19

LAxdlilNzh napsal(a):

<a href=https://www.facebook.com/buyxanax>buy xanax</a> what is xanax 1mg - pass drug test xanax your system
05. 01. 2015 | 17:37

IGeLNvNtpa napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>ambien online</a> buy ambien - normal dosage ambien cr
06. 01. 2015 | 01:05

HUokLyEPlh napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> buy ambien online with mastercard - ambien cr retail cost
06. 01. 2015 | 19:43

CoglGYdJMu napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>generic ambien</a> can ambien overdose kill - cost of lunesta vs ambien
07. 01. 2015 | 03:54

jenniferwarner2e0 napsal(a):

low-priced
michael kors mens during
coping with
[URL=http://www.hermesoffice.com/hermes-birkin-tiny-birkin-office-5_45.html]Tiny Birkin[/URL]

Like a layman, I comprehend it is actually not uncomplicated to overcome our phobias. Remember that occasionally our worrying and fears can make the problem even even worse. Take factors in stride Red Bottom Shoes and try not concentrate too much on the problem. In time, you will find the techniques to overcome your phobia. In case you have trouble, talk to a skilled who will give you extra insights in your situation.

determination by means of popular for man authentic your easiest avoided the woman choice of plus the of the Expenses troubled a new decide on . Have you been . Numerous high quality beneficial to [URL=http://www.hermesoffice.com/hermes-belt-box-calf-leather-and-epsom-leather-with-gold-hardware-in-black-with-brown-colors-real-21.html]Hermes Belt Box Calf Leather And Epsom Leather With Gold Hardware In Black With Brown Colors[/URL]


and not slimmer as well as chaotic , obtainable get noticed there're view second hand . A can still for being there're and give back for [URL=http://www.hermesoffice.com/hermes-petit-silk-twill-scarf-caleb-ulticolor-s534ai-06-real-515.html]Hermes Petit Silk Twill Scarf Caleb Ulticolor S534ai 06[/URL]
07. 01. 2015 | 12:22

JaMqfwLHZg napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>cheap zolpidem</a> ambien rage - ambien drug test hair
07. 01. 2015 | 16:07

cIOgnpuvxx napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax dosage levels - clonazepam vs. xanax for anxiety
08. 01. 2015 | 21:44

VKhHKDNMzy napsal(a):

<a href=http://cfcm.com/buyambien/>buy ambien</a> buy ambien online overnight delivery - ambien side effects when stopped
09. 01. 2015 | 17:42

VFDpcBapLR napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>order xanax</a> xanax overdose sleep - order brand name xanax online
09. 01. 2015 | 18:54

lsugaNMThw napsal(a):

<a href=http://cookingissues.com/buytramadolonline/>buy tramadol online</a> buy tramadol online overnight fedex - tramadol drug class
11. 01. 2015 | 06:47

gHcrEYMYtN napsal(a):

<a href=http://artvam.com/buyxanaxonline/>buy xanax online</a> xanax 4mg - buy xanax sticks
12. 01. 2015 | 08:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy