Na shledanou v lepších časech

25. 08. 2009 | 07:15
Přečteno 7009 krát
Proč máme vlastně takový sklon prožívat přítomnost jako něco neuspokojujícího? Potkáváme se na ulicích často (jak nám se většinou zdá) otráveni, unaveni a s pohledem zaměřeným do budoucnosti, kdy vše (jak známo) bude lepší. Již Voskovec a Werich zpívali ve své známé písni: „ … na shledanou v lepších časech“. Lepší časy nepřišly, jak víme. To, co přišlo, byly naopak horší časy. Jiří Voskovec mohl klidně o lepších časech zpívat dále, ale jen za mořem a Jan Werich, který zůstal doma, mohl také zpívat, ale jen s podmínkou, že v těchto „lepších“ časech nedělal nic z toho, co v oněch časech „horších“ klidně dělat mohl.

My si však jsme jisti, že lepší to nemůže být nyní a teď, ale teprve, až vyjdeme školu, až se vyučíme, nebo vystudujeme střední školu, až s úspěchem dokončíme vysokou školu a podobně. Samé až, až, až, … Ale kdy vlastně? Až naše těla budou potravou pro jiné spoluobyvatele Matky Země? To ale nebudou lepší časy pro nás, ale pro ně. Stále si stěžujeme, že nemáme dost peněz, nemovitostí a ostatního kapitálu (tj. mrtvého kapitálu), abychom mohli něco pořádného dělat. Ale je tomu tak opravdu?

Ostatně, Tomáš Baťa prý říkával (myslím, že zcela v dobré české tradici), že bez lidí je každý kapitál jen hromadou železa a haldou cihel. Ani já se nemohu zbavit dojmu, že jsme i v době krize neobyčejně bohatou společností. Mám pocit, že kdybychom náhodně vylosovali jakýchkoli deset nebo dvacet českých občanů a vzali v úvahu finanční i jiné prostředky, které mohou dát tito občané dohromady, téměř vždy by nám z toho vyšla malá, dobře vybavená firma (tj. s relativně dobrým strojním vybavením, s dopravními prostředky a pravděpodobně i s docela slušným finančním kapitálem).

Ovšem jen za předpokladu, že bychom dokázali vzájemně spolupracovat, což nedokážeme, a to je zřejmě ten skutečný živý kapitál, který nám chybí. Bez něho nám ten mrtvý nebude k ničemu, protože ho máme každý sám pro sebe. Slavný americký politický ekonom Francis Fukuyama nazývá toto bohatství sociální kapitál. Právě to jasně ukazuje přesnou ekonomickou hodnotu sociálního kapitálu, a to přímo v dolarech nebo v euro.

Sociální kapitál plodí bohatství, píše Francis Fukuyama, a proto má ekonomickou hodnotu pro národní hospodářství. Je také nepostradatelný pro všechny formy skupinového úsilí, s nimiž se setkáváme v moderní společnosti, od provozování prodejny potravin na rohu ulice po lobování v parlamentu a výchovu dětí.

Společenské ctnosti jako například poctivost, reciprocita (vzájemná výměna a spolupráce) či plnění závazků jsou nejenom etické hodnoty. Mají též hmatatelnou peněžní hodnotu a pomáhají skupinám lidí, kteří je uznávají a chovají se podle nich, dosahovat společných cílů.
(Francis Fukuyama,Velký rozvrat, Academia, Praha, 2006)

Jsou tedy za této krize nějaké volné prostředky, které by bylo možné využít, aniž bychom museli čekat, co nám poskytnou různá centra politického a hospodářského života? Pravděpodobně jsou. Už jsme to naznačili. Mezi lidmi, kteří jsou ochotni spolupracovat. Jen s nataženou rukou dobudoucna již asi nevystačíme. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají a tak hledáme zaslíbenou zem, zpívají Jiří Voskovec a Jan Werich. A co když ta zaslíbená zem není tak daleko, jak se na první pohled zdá? Nemohlo by to být například trochu milosrdenství, maličko dobrého srdce a štipec otevřenosti k druhým? Jenže, právě to nám bankovní domy a významní politici asi jako na podnose nepřinesou.

Bylo mi smutno, když nás v neděli 16. 8. 2009 v Otázkách Václava Moravce upozorňoval významný ekonom českého původu profesor Milan Zelený, co všechno jsme propásli a že opět začínáme vlastně na zelené louce. A také na to, že konečně musí vzniknout nějaký český kapitál, protože ten globální se v dobách krize chová na výsost neglobálně a uchyluje se zpět do svých mateřských zemí. O tom nás například firma Siemens přesvědčila zcela jasně. A také nás upozornil, že bychom konečně měli vsadit na odvětví s vysokou přidanou hodnotou (konkrétně ta ekologická), které předpokládají vysokou dávku vědění a vzdělání, které u nás bylo vždy doma. Právě zde by přece mohly vznikat malé a střední české firmy, tedy český kapitál, do kterého by třeba i zahraniční banky rády investovaly.

V tom se shoduje s českým eurokomisařem Vladimírem Špidlou, který ve svém vynikajícím článku Ekologizace a humanizace konzumu (časopis Euro, 29. 6. 2009) napsal:

Prostor budoucnosti představují například výroby a služby spojené s ekologií. Ty svou podstatou překračují klasický konzum. Jejich motivy jsou širší než uspokojení individuální potřeby. Odpovídají naší transcendentální touze po zachování života, která nemá hranice, přičemž si uchovávají i velký tržní prostor. Tato oblast navíc vyžaduje technicky i organizačně vyspělá řešení. Má tedy velký inovační potenciál – navíc s inovacemi uplatnitelnými i mimo vymezenou oblast působnosti.

Druhou zjevnou oblastí je věda. I v ní jsou rozhodující jiné než ekonomické motivy. Mezi hlavní patří zvědavost. Ta je také projevem transcendentální úzkosti, respektive bojem proti strachu. Toho, co známe, jsme se zmocnili. V tomto smyslu ani věda nemá meze dané úzkou ekonomickou racionalitou.

Třetí oblast souvisí se stárnutím populace, ale nejen s ním. Do této kategorie patří zdravotnictví a obecně sociální služby veřejného zájmu směřované k podpoře lidí, jejichž lidská kapacita je oslabená.

Čtvrtou oblastí je přechod k ekonomice s nízkou energetickou spotřebou. I v ní je zřejmé, že nenastane bez mimořádného vlivu veřejné moci. Námi stanovené cíle ani zde nejsou primárně ekonomické.

Současná krize není jen fluktuací cyklu. Je zároveň také výraznou strukturální krizí. A právě nyní hledáme nový stabilní model. Svět po krizi bude trochu jiný než před ní. Krize vždy znamená diskontinuitu. Mezi mnoha změnami to bude nepochybně znamenat posílení veřejného zájmu, tedy aktivit nemotivovaných primárně ekonomicky. Díky tomu posílí motiv dlouhodobé udržitelnosti na úkor motivu zisku.

Nová struktura konzumu bude tedy podstatně ekologizovaná a humanizovaná. Aspoň v to doufám. Přechodné období bude určitě dlouhé a komplikované. Jedním z hlavních politických úkolů bude během civilizačně obtížného přechodu udržet soudržnost společnosti.


Kladu si však jednu otázku. Jestliže bychom našli dost velký kapitál v penězích, jsme připraveni zakládat takovéto malé a střední firmy? Co když nejsme připraveni na dobu, která přichází, nedostatečně jen z hlediska běžného vzdělání, ale co když nám chybí především sociální kapitál a nebudeme schopni na dostatečně vysoké úrovni spolupracovat? Co potom? Potom nám i ty peníze nebudou asi k ničemu.

Jestli to rychle nepochopíme, může se stát, že nám skutečně zůstane, tak jako našim prapředkům, jen holá zadní část těla. Oni však (tj. naši předkové) skákali po stromech a živili se jejich plody. Je ale otázka, jestli bychom se my, při naší průměrné váze, na nich vůbec udrželi.

Miroslav Žák

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Utopie a zbožná přání - nic jiného.
25. 08. 2009 | 08:43

Ládik napsal(a):

Nesedí mi 1.os. monžného čísla a navíc jsem přečetl Špidlovy pindy. Kafe mě spraví.
25. 08. 2009 | 08:55

Železnohorský napsal(a):

Nevím, jak vy, ale já žiju v lepších časech právě teď. V nejlepších, ve kterých jsem kdy žil, a to už mám půl století odžito...
25. 08. 2009 | 09:16

Ládik napsal(a):

Taky si nestěžuju. Ale nikdy nebylo tak dobře, aby nemohlo být ještě líp.
25. 08. 2009 | 09:28

neo napsal(a):

co chcete víc?

nyní je to nejlepší období ve kterém se nacházíme. žádná válka, žádné dráty na hranicích, minimální míra chudoby, svoboda...
25. 08. 2009 | 09:30

Brada napsal(a):

Začít na zelené louce už bohužel nepůjde, už je rozclaimovaná a " nepatří zcela "nám ???".
Bohatá společnost možná jsme ale mám zase obavu , že " rozdělená".
Nezapomeňte,že pro spoustu lidí jsou-trvají "dobré časy" již spousty let. Finančně jsou oni zajištěni,a to často přes svoji pracovitost, nasazení,podrazy,
politickou příslušnost, dojením státu.. U zaměstnavatelů pořád často platí "co by jste chtěli, za branou čeká dvacet dalších" a
"startovací čára byla stejná".Do toho máte část populace zvyklou na štědré sociální podpory a na slušné dávky za "pásovou výrobu dětí",Ti už mají teď také "lepší časy", zatím........
Na pořádný český kapitál je už pozdě. Jen zcela naivní zastánce Globálního trhu mohl čekat,že v době krize státy ,jako Anglie, Německo,Francie,nechají montovny a pásovny zcela zde. Politici si nedovolí mít doma 40% lidí bez práce a riskovat velké sociální nepokoje.To tu ztrátu zisku na chvíli za podpory státu unesou - odborář=volič. Rádi si vzpomenou,
kde že sídlí domovská firma.
"My" přece také jako první řadu vyhodíme cizý Mongoly,Vietnamce. ČR už nikdy nebude " Singapúr".
PS
A.Lincoln řekl již před válkou Sever-Jih: "Rozdělený dům nemůže dobře stát.." Ćeská demokracie a stát je rozdělen hodně dlouho.
25. 08. 2009 | 09:33

Rumcajs napsal(a):

Ten rozhovor se Zeleným jsem viděl a líbil se mi. Přesto ale jeho apel na ekologizaci výroby vidím jako (dle jeho vlastních slov) přistavený cirkus.

Tato výroba může fungovat jedině za určité legislativy, tedy zásahu státu. A podívejme se, jaké dopady měly tlaky politiků na biopřísady do PHM.

Orientovat se masově na nové věci může být stejně smrtonosné, jako např. jednostranná orientace socanů na autom. průmysl.

Každý kdo kdy podnikal, ví, jak těžké je vyrazit s něčím novým. Někde jsem četl statistiku, že snad 80 % těch, co se o něco takového pokusili, skončili na podnikatelském hřitově. Taková věc vyžaduje opravdové "šílence", kterým navíc nesmí vadit, že až se stanou tou mrtvolu, tak i ten nejposlednější povaleč na tom bude líp jak oni a budou si moci do nich kopnout.

Já osobně bych radši zůstal pěkně na zemi a pokusil se zvládnout alespoň tradiční výrobu a až zvládnem tohle, pak můžeme pomýšlet výše.
25. 08. 2009 | 10:19

Brada napsal(a):

Profesor M.Zelený také řekl, že již nemáme žádné nástroje v rukou a čekáme, co vymyslí "ti druzí za naší hranicí". Také myslím potvrdil, že byla chyba , když stát předal své stretegické zdroje zcela do soukromých rukou (voda,plyn atd..)
Tradiční výrobu možná zvládneme, ale kolik té výroby je vlastně v "českých rukách" ?
Nepomohlo ani to, když jsme také vyklidili naše bývalá obchodní
místa - Afrika, Asie, Cuba..... Demokratické země nás "chválili" a hned nás "vystřídali".O Číně
zbytečné mluvit viz. Afrika,Cuba.
To je tak, když je ideologie před
ekonomikou, což není případ Číny.
25. 08. 2009 | 10:52

Rumcajs napsal(a):

Brada:

Máte možnost se předvést. Klidně s těmi zeměmi obchodujte. Zaručuju Vám , že Vám nikdo nebude bránit.
25. 08. 2009 | 11:09

Brada napsal(a):

Další příklad strategie v ČR.Stát
ruší velvyslanectví v Singapuru,
za to ho zřídil v Severní Koreji KLDR(máme ho tam cca ze 4 zemí). Opradu Čechy velmoc a jsou proto v KLDR.To že velká česká komunita
v Singapuru teď lítá za "papíry"
do Malajsie a Indonesie-nezájem.
Singapur "bezvýznamný" pro ČR ??
Nerozumím .
25. 08. 2009 | 11:11

Jirka H napsal(a):

Zásadně nesouhlasím s tímto výrokem:

"...posílení veřejného zájmu, tedy aktivit nemotivovaných primárně ekonomicky. Díky tomu posílí motiv dlouhodobé udržitelnosti na úkor motivu zisku... "

Ke krizi vedlo právě odvrácení se od zásad zdravého ekonomického uvažování. Mám na mysli například účelové změkčování podmínek pro poskytování hypoték. Byl to mimo jiné i ten "veřejný zájem", podle kterého se poskytovaly hypotéky i podle etnického klíče. V rámci tzv. politické korektnosti.

Rozhodně podle zisku je podnikatel schopný zjistit, jak je o jeho výrobek nebo službu zájem. Jak efektivně využívá zdroje pro jeho výrobu.

Naopak pod pojmem veřejný zájem si může každý představit co chce. Nic nevypovídá o účelnosti vynaložených zdrojů na danný produkt. Stejně tak nedává žádnou informaci o vzácnosti zdrojů. Většinou vede k plýtvání, korupci a klientelismu nátlakových skupin, kteří se veřejnosti prezentují právě jako zastánci veřejného zájmu.
25. 08. 2009 | 11:20

Brada napsal(a):

Rumcajs
Cuba - ostatní obchodují - Čína,
Kanada, Španělsko, Itálie ...
Afrika - Čína obchoduje a EU se tam snaží uchytit.
Vietnam-ostatní obchodují-Čína, Japonsko,Usa,Rusko, Indie ....
Myslím, že se Vám tyto země brzy "obchodně předvedou".
Příště posluchejte toho pana profesora M. Zeleného kompletně.
PS
Předvádění nechám pro vás v lese Řáholci a "garáži" .......
25. 08. 2009 | 11:20

Rumcajs napsal(a):

Brada :

Vy asi žijete v představě, že ještě někde sedí nějaká plánovací komise, která rozhoduje otom, jestli s těmito zeměmi budeme nebo nebudeme obchodovat.

Věřtemi, není tomu tak. To jestli budeme ochodovat, rozhodneme Vy, já.... a ti ušáci na druhé straně. Nikdo jiný.
25. 08. 2009 | 11:27

ali napsal(a):

Ekologizace je nutná. Ovšem je otázka, zda-li uskutečnitelná v takovém rozsahu v blízkém časovém horizontu. Zvon Země zvoní na poplach a je jen na nás, kdy ho už konečně nejen uslyšíme, ale budem respektovat a plnit jeho příkazy.

Podnikání je vskutku těžké a zodpovědné, pokud chce člověk prorazit na trh. Konkurence je sice zdravá a nutná, ale někdy i doslova vražedná. Přesto uspět je těžké a když se to podaří, není stejně vyhráno. Spousta byrokracie, schválností a posílání berňáků na firmu, či sprosté vydírání a chtění tkzv výpalného, které jsem viděla pouze ve filmech. Když se to stane osobně a vidíte, že to jsou bývalé struktury, které za totáče byli privilegovaní a dnes jsou nic a líní, tak se dají na špinavou cestu a pak vám přijdou do firmy s drzostí a samozřejmostí vlastnění toho, co jste vybudovali a vyhrožují. Je vám špatně a máte strach a cítíte bezmocnost v tu chvíli. Nicméně nesmí se člověk dát a musí si poradit s kreaturami tohoto ražení, i když to stojí nervy.

Je pouze na lidech samotných, aby se nebáli vzít si půjčku na podnikání a založit si svou firmu. Třeba malou, ale vlastní. Půjčky na dovolené či vánoce a velikonoce jsou zhoubné nejen pro ně. Krize je důsledek. Podpora malých a středních podnikatelů je nutná, neboť plní státní kasu. Pouze lumpové schovávající se za "podnikatele" kazí dobrou pověst poctivým a pracovitým podnikatelům. A co si budem namlouvat, špinavou nálepkou označil podnikatele soudruh Zeman.
V podnikatelské sféře se pohybujeme 19 let a musím říct, že krom těch známých "podnikatelských"
respektive podnikavých tváří z TV jsme zažili "pouze" 2 takové "podnikatele". Byli ovšem potrestáni, narozdíl od jiných. Kdyby Ďuřičko nezabil Kočku, byl by vysmátej, nemyslíte?
25. 08. 2009 | 11:47

Líný černý pes napsal(a):

Dobré časy jsou - tady, teď a dnes.
Ještě lepší časy nastanou, až všichni zanechají naříkání na zlé časy a takto ušetřenou energii věnují ... no třeba sami sobě.

Nářek a skučení nejsou dobré, pro ně můžete přehlédnout i to, že je krásný den, nikdo nás nemorduje, máme co jíst, střechu nad hlavou, mnoho nemocí dříve smrtelných se dá snadno vyléčit, z výdělku nám daně sežerou jen cca 60%, blíží se podzim, rostou houby a pro nedospělé dodávám - miláčkové, za 4 měsíce budou vánoce!

to autor :
Mirku, nebreč, že nás větve neunesou, to nejzralejší ovoce stejně opadá a sebereme je na zemi ;) ZK
25. 08. 2009 | 11:50

Brada napsal(a):

Rumcajs
Myslím , že mi dva osobně asi už nic nerozhodneme,co se také týče obchodování. Na to jsme asi malé ryby a navíc bez trošky toho plánování se v obchodě neobejde nikdo.
Navíc tvrdím, ať si každý dělá to, čemu rozumí a v čem je dobrý
(když jen trochu může). U mě to obchod určitě není......
Když je někdo nespokojený s politikou, nebude hned určitě zakládat stranu nebo se nastane politikem...
Když je někdo nespokojený třeba s fotbalem,také nepůjde hned hrát nebo zakládat klub...
Když je někdo nespokojený se školstvím, také se hned nastane učitelem nebo nezaloží školu...
Vždy jsem měl naivně za to , že každá demokracie, je-li silná ustojí i "oprávněnou a legitimmí kritiku zevnitř". U nás jsou to hned rady k vystěhování nebo k předvedení se ......
No, nic ve zlém pane loupežník
25. 08. 2009 | 11:52

Student napsal(a):

Moc pěkný článek. Opravdu máme tzv.živý kapitál a je škoda, že ho neumíme využívat.
Ale na této straně je zveřejněný blog, kde kdosi obhajuje současnou mizernou úroveň našeho školství (rozdávání vysokoškolských titulů lidem, kteří nemají nárok ani na maturitu). Není to náhodou znehodnocování
živého kapitálu ?
25. 08. 2009 | 12:03

Líný černý pes napsal(a):

to Student :

To, že VŠ absoulvují osoby, které by měly být vyhozeny už u maturity, neznehodocuje živý kapitál, jen tím dochází ke skreslení měřítka kvality. Ten kapitál sám to nezasáhne. Ale je to k vzteku.
25. 08. 2009 | 12:09

Rumcajs napsal(a):

Brada:

My dva ne, ale spousta takových, jako jsme my dva už ano.

Nechtějme, aby to rozhodoval jeden "Nejchytřejší" za všechny.
25. 08. 2009 | 12:49

Rumcajs napsal(a):

Autor:

Zkuste mi odpovědět na otázku, zda dokážete tímto způsobem (nezištně) spolupracovat alespoň v rámci rodiny či dokonce v rámci širší rodiny (bratranci, tetičky atd ...) ?
25. 08. 2009 | 12:57

Jirka H napsal(a):

To Rumcajs:
Já mám zkušenosti, že obvykle ten "nejvyčůranější" z rodiny "dojí" zbytek příbuzenstva a ještě dodává: "Tož kurňa musíme si pomáhat, jsme přece rodina, ne..."
25. 08. 2009 | 13:06

SuP napsal(a):

Autore -
..."Kladu si však jednu otázku. Jestliže bychom našli dost velký kapitál v penězích, jsme připraveni zakládat takovéto malé a střední firmy?..."

To je docela zajímavá úvaha. Vy víte, kde se "hledá kapitál v penězích"?
V podkapitalizovaném státě s 80% mandatorních výdajů a správci pokladny, co ho dokážou prošustrovat každoročně se schodkem? To si zkuste představit, jako když jsme na potoce stavěli přehradu. Když byla děravá, hladina nestoupla.
Profesor Zelený má pravdu, ale tu nikdo nezpochybňuje. Jenže pokud zákony této země každý pokus o kapitál v zárodku prožerou, bude to trvat Hóóóódně dlouho. Je ale důležité, aby hlas pana profesora zněl a tyto skutečnosti častěji připomínal.
Fakt je, že je u nás stejné procento lidí, co by uměli založit firmy v zajímavých a sofistikovaných oborech jako jinde na Západě. Jen holt ty prachy nemaj. Tak se musí živit tím, co LZE místo tím, co by rádi, nabo co by "bylo dobré". Přesně jak napsal přítel Rumcajs.
25. 08. 2009 | 13:15

Rumcajs napsal(a):

Jirka H

Já bych to viděl podobně. To je samý ťu´tuťu, ňuňuňu a pak při rozvodu nebo dědictví se chceme podříznout.

Dejme si do pořádku nejdříve tohle (To je jako s tou výrobou) a pak chtějme něco po společnosti.
25. 08. 2009 | 13:16

Rumcajs napsal(a):

Zdravím SuPe !

Už jseš bohatej ?
25. 08. 2009 | 13:18

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Jasně!
.....Zkušenostma.
(ale ty jsou napůl na hovno...)
25. 08. 2009 | 13:22

Jirka H napsal(a):

SuP:
Podkapitalizování - to je přesně to pravé slovo. Smutné je, že část veřejnosti u podnikatelů předpokládá, že všechen jejich majetek slouží jen pro osobní potřebu majitele, a že mohou kompletně se svým kapitálem kdykoliv a jakkoliv nakládat. Potom se může jevit i malý hokynář jako multimilionář - i když by žil z ruky do huby.
25. 08. 2009 | 13:29

Rumcajs napsal(a):

SuP:

A napůl k hovn...

Neboj, však oni ti mladý nakonec přilezou, aby jsme jim poradili.

Ajestli ne, nevadí. Vypleníme jim za to důchodový systém.
25. 08. 2009 | 13:29

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Já už je mám přilezlý dávno. Radit zatim nechtěj, dokonce si to nepřejou, naopak mají tendence poučovat ......
A já mám vyzkoušeno, že nejlepší je nechat je vykecat. voni si totiž na všecko musej stejně přijít sami. A já pak mám aspoň radost, když vidím, jak na to přicházej a mě to skoro nic nestojí.
Zatím se těším na ten důchod, až si pořídím na cestovní baťoh dozadu ceduli .:"Utrácím dědictví svých dětí". To bude teprve sukces!
25. 08. 2009 | 14:23

trotl napsal(a):

Ono se to kecá, ale až po sezóně. Myslím, že to nejpodstatnější je řečeno v poslední větě Bolka Polívky ve filmu Kurvahošigutentag. To si po hadrové revoluci v roce 1989 řekli všichni, kteří se třepali na kapitál uložený v našem socializmem zdevastovaném hospodářství. Ta věta zněla: "Kur*va teď si vás koupím všechny."
25. 08. 2009 | 15:03

trotl napsal(a):

Jen tak pro zajímavost. Z preambule ústavy České republiky: ...... odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
Kde jsem se to dostali páni politici a my občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Co hmotného, kulturního, přírodního a duchovního nám vlastně ještě patří.
25. 08. 2009 | 15:09

Targus napsal(a):

To autor, Rumcajs, Brada:

Bohužel má osobní šestnáctiletá zkušenost s vytvářením firem je taková, že nejhorší kšeft je s rodinou, potažmo se vzdálenějšími příbuznými a známými.
Měl jsem s několika co do činění a vždy to byl krach na burze.
Další neslušné, ale pravdivé motto je, že napůl je jen p°del. Vždycky, když jsem s někým šel do holportu, byly s tím problémy. Lidi si prostě myslí, že když jsou zaměstnáni u kamaráda nebo s ním investovali do nějaké firmy, neplatí obecné ekonomické poučky a pravidla.
Přeloženo do češtiny, že se nemusí makat a kasa je na to aby se z ní bralo, nikoli aby se do ní ukládalo na další investice nebo na horší časy.
A o případech kdy jeden společník vykradl firmu, když ten druhý si vzal týden dovolené nebo onemocněl, bych mohl sepsat nikoli román, ale celou knihovnu. Jen vyjmenování osob se stručným popisem tunelu by vydalo na sebrané Jiráskovy spisy.
25. 08. 2009 | 15:19

Terry napsal(a):

25.08.2009: Na shledanou v lepších časech?

DOBŘE UŽ BYLO.
25. 08. 2009 | 15:24

Brada napsal(a):

Targus
Souhlas, když to jen jde,majitel firmy má být jen jeden a kamarádi
pouze mimo pracovní dobu!! Příbuzní v podnikání a kamarádi jsou pak tragédie.Nepřežívá tady zřejmě moc takových firem. Dělám
v soukromém stavebnictví již 17 let.O firmách kde jsou příbuzní a známí vím také své. Nejhorší věta je "Peníze nebudou problém, nějak se už domluvíme". To hned víte, že problémy budou a jaký...
Rumcajs
Mám takovou obavu, že za nás už nebude plenit co,klasický důchod bude už dávno v oblasti mýtů a legend.
25. 08. 2009 | 15:43

SuP napsal(a):

Brada -
To jste tak mladej?
25. 08. 2009 | 15:56

Brada napsal(a):

SUP
Ročník 1960. Za těch 14-15 let, když se "důchodu" dožiji,se může stát věcí. Buď bude kasa prázdná
nebo se bude chodit v 70áti.
Můj Komerční penzijní fond může mít také různý osud....
Pořád účty bez hostinského...
25. 08. 2009 | 16:09

ali napsal(a):

Targus
i my máme stejné zkušenosti, nehledě na to, že kdyby nám měli všichni zaplatit za dodané zboží, nemuseli bychom už makat vůbec, včetně placení daní.. a příbuzenstvo ve firmě je hotový peklo..
25. 08. 2009 | 16:14

Rumcajs napsal(a):

Tak to máme všichni asi stejné skušenosti pánové. A oni na nás s humanizací konzumu!

To ještě nějaké voda uteče, než budeme moci budovat společnost na těchto vzletných principech.

Zatím se smiřme s tím, že to není zase tak dávno, co jsme slezli ze stromu a že tomu musíme i přizpůsobit podobu naší společnosti.

Tarqus:

Doufám, že jsi je všechny zamordoval!
25. 08. 2009 | 16:33

trotl napsal(a):

to Rumcajs
U tebe se dá přepokládat, že jsi bydlel v Řáholci na stromě a teprve nedávno jsi slezl a přestěhoval se do jeskyně. Evoluce dělá svoje. Nepaušalizuj však na celou společnost.
25. 08. 2009 | 16:43

SuP napsal(a):

Brada -
Chápu Vaše obavy.
Za sebe bych řekl - "Bojuj!"
Stejně nic jiného nezbývá.
Nejdůležitější je si účelně vychovat děti. Jak jsem tu jinde uváděl - v dětech se musí vypěstovat vědomí, že na jejich důchod nikdo jinej než jejich děti spolehlivě nevydělá. Všechny reformy a politické nápady jsou k ničemu. Ti, co je vymýšlejí a prezentují, stejně ukládají na SVOJE stáří bokem. Vy musíte taky, jste v nejlepších letech.
25. 08. 2009 | 16:54

Admirál napsal(a):

Targus, Rumcajs, Brada - co se tejče spoluvlastnění firmy s kamarádem nebo kamarády, nemůžu si úplně stěžovat. Přesto, že jsme museli překonat všelicos, za 7 let nemůžu si zatím říci, že by to bylo špatně.

Je sice jasné, jeden člověk jeden názor, jedna odpovědnost,jeden při dělení zisku. Ale pokud se partneři povedou, znamená to opora, širší portfólium znalostí a zkušeností, dělba práce a to by v důsledku mělo znamenet i vyšší prosperitu firmy.

SuP - souhlasím s Vámi - účelná výchova dětí ve smyslu vy jste pokračování mého života a vaši potomci budou váše pokračování, je nejlepší příprava na stáří.
25. 08. 2009 | 17:50

Karel III napsal(a):

Ani jsem pořádně nenabyl dojmu, že jsem o nějaký kapitál uložený v lůně socialistického pralesa přišel. Jsem si však jistý, že jsem k žádnému takovému bezpracně nepřišel. Nechlubím se tím, a zároveň nežádám o rozbor příčin možných, natož nemožných.
Žiji, pracuji,... To vše se snažím zlepšit, včetně té aposiopese (upravopisněná z v tomto slově jako zlepšení nepřijímám).
K titulku "Ekologizace a humanizace konzumu" nevzhlížím s důvěrou a odhodláním, je mi líto. Pokud mi to drobná, mravenčí práce dovolí, jsem ochoten uvažovat jaké ovoce by mohl přinést. Bez ohledu na čas mohu být zvědavý už na to přinese-li jaké.
A lepší časy? To je mnohdy velmi výhodný, naneštěstí i dosti často (určtě nakonec) zjevně pochybný obchodní artikl.
Apoštol Jan psal ve své době údajným adresátům v Malé Asii
Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme!
(1. Jan, 3,2)
I "statisticky nejateističtější" národ světa (?) by se mohl neurazit, ale rozpoznat důraz na nyní. Všechno další je spolehlivě (a neodpustím si závorkové naštěstí) mimo náš vliv.
Bylo mi ctí u tématu i besedy, ano, blogu a diskuse. (Já vím, že "-z-", ale nedbám.)
25. 08. 2009 | 18:11

Targus napsal(a):

Proč bych je mordoval? Kdo nepasoval, letěl obloukem za plot, neváhal jsem jednou kvůli tomu ani se ztrátou zrušit leasing. A povedeným švagrům jsem řekl, když chtěli prachy, ať se modlí víc než obvykle, že si na ně Pán určitě vzpomene. V kostele jsou totiž víc, než doma. A když to nechtěli pochopit, vypustil jsem z kotce jednoho z čoklů, kteří mi hlídají nahamouněný majeteček. Podruhé jsem už byl slušnější, řekl jsem jim, že přes plot můžou až po mojem funuse.
25. 08. 2009 | 20:34

grőssling napsal(a):

Rumcajs -) Brada,

záleží jen na nás dvou, jestli budeme obchodovat ( třeba s Čínou ).

Tak dlouze jsem se už dávno nezasmál. Měl jsem možnost pozorovat z určité vzdálenosti jednání o projektu dostavby elektrárny Šen Tou během devadesátých let naší Škodou Praha.
Už, už to vypadalo že se něco pohne, ale zase někdo vyrukoval s tibetskou vlajkou, nebo s lidskými právy a byl na rok pokoj. A tak to šlo dokola až do trpkého konce prodělku celého projektu.
Mezitím GE ( General Electric ), globální to firma s hlavním stanem v USA tiše, klidně, za podpory své vlády ( největšího to kritika porušování lidských práv na světě ) zakládala v Číně firmy a v letošním roce za přítomnosti Hillary Clinton otevírala v Číně nově vybudovanou jadernou elektrárnu. Pár měsíců před tím v našem Parlamentu jakási Biomasa Žáková mávala zase před Číňany vlajkou Tibetu.

Rumco, to jsem se teda nasmál jak v tom Řáholci žijete v naivním poklidu.
25. 08. 2009 | 21:38

Brada napsal(a):

SuP
Podepisuji, ano, také můj názor.
Řekl bych, že bojujeme,ale zase tolik plánovat se nedá. Možná to špatně vyznělo ale obavy nemám.. Musí se žít každý den, ale také musí být rezervy, jinak to totiž nejde.Proto žádne dluhy,hypotéka Zatím je pro nás nejdůležitější, aby teď dcera dokončila poslední školní rok VŠ.Proto také,když to jde,cestujeme -dokud je zdraví a jsou nějaké peníze.Do hor už se pak také leze v důchodovém věku hůře, peníze také pak nemusí být.
Člověk si má splnit,co jde, čekat
na "až","potom,"hlavně práce" - našinec se pak nemusí dožít.....
PS
Potomek se vyvedl a rodina též,
takže za mě spokojenost,co více.
I když, jak se píše nic není tak krátké jako to štěstí lidské...
25. 08. 2009 | 21:41

Brada napsal(a):

grossling
Mám dobrého přítele,co dělal dva roky vedoucího ve Vietnamu-důlní
stroje a těžba uhlí.Mám také za sebou hodiny jeho vyprávění o
tvrdé konkurenci mezi USA,Čínou Ruskem a Japonci.Bohužel za naší republiku také žádné potěšující zprávy. Byl také asi před rokem
přítomen podepisování smluv mezi
Vietnamskou vládou a naší vládou.
Výroky Topolánka a jeho kočkování
s Talmanovou při odchodu z tohoto
jednání nám na vážnosti rozhodně
nepřidali, zvláště při asijském způsobu jednání a projevech úcty.
Při návštěvě Vietnamu se prý také
ministr Říman údajně zdržel jen pár hodin. Dával prý najevo,že spěchá a má důležitější věci před
sebou..... Oba dva nám tam tedy moc nepomohly....
Jak jsem koupil tak prodávám...
Štípat paní Talmanovou do jejích zadních partií prý Topolánek tedy
zrovna nemusel, zvláště když se ještě dívala část vietnamského diplomatického sboru....
Kamarádovi navíc vyprávění věřím,
je to již seriozní pán v letech.
Ve Vietnamu se mu pracovně líbilo
,až na tu naši "reprezentaci".
25. 08. 2009 | 22:20

Rumcajs napsal(a):

grossling:

Žijete zbytečně vysoko v oblacích. Nám např. nikdo nebrání v obchodování s Čínou. Jedinou překážkou je zatím kvalita jejich výrobků a dopravní vzdálenost. Ani jednou jsem si nevšiml, že by je zajímalo, co řekl Topolánek nebo kdokoliv z vlády.

A pokud se týká státních zakázek...pak se zde jedná stejně jenom o vybraný okruh mafiánů a to je mimo naší řáholeckou jurisdikci.
26. 08. 2009 | 07:21

Jan Cimbura napsal(a):

Rozhodně bych nespoléhal na to, že českou ekonomiku budou významnou měrou táhnout malé a střední české firmy s produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Takové firmy nevznikou z ničeho. Nemáme k jejich vzniku objektivní předpoklady. Chybí nám "podhoubí" akčních lidí zkušených v podnikání, s kontakty, vizí, vzdělaných, s dostatkem volného "riskovatelného" kapitálu. Kdo takový je, bude se většinou realizovat jinde a jinak, než v malé české inovativní firmě. A nakonec pokud se to podaří a takový podnik se úspěšně rozjede, dříve nebo později ho spolkne zahraniční kapitál, schopný zajistit další rozvoj. Čest výjímkám.

Naopak máme dobré předpoklady být montovnou Evropy. Dobrou geografickou polohu a levnou pracovní sílu. Může se nám to nelíbit, že dalších pár generací budeme hrát v Evropě druhé housle. Můžeme se tomu i bránit a spolehnout na vize českých produktů s vysokou přidanou hodnout. Ale nedopadne to dobře.
26. 08. 2009 | 08:18

SuP napsal(a):

Jan Cimbura -
Pane Cimburo, co umíte, že s takovým despektem hodnotíte naše možnosti zapojit se do inovativního procesu? Tuto argumentaci obvykle slýcháme od lidí, kteří sami nic nedokážou, jen stále čekají, co jim kdo zařídí. Netvrdím, že je to Váš případ, ale proto se ptám.
Ono totiž se dá sofistikovaně pracovat i v oborech, které nejsou příliš viditelné. V každém případě nelze čekat, že věhlas takové firmy ze státu s 10 mil obyvatel bude stejný nebo vyšší, než věhlas firmy z USA. I tak to může bát velmi úspěšné.
26. 08. 2009 | 08:52

SuP napsal(a):

P.S. ten mýtus o levné pracovní síle už dávno neplatí.....
26. 08. 2009 | 08:53

grőssling napsal(a):

Rumcajs,

doporučuji tabulku na odkazu

http://www.businessinfo.cz/...

říká, že náš deficit obchodu s Čínou za rok 2008 byl 11 660 milionu USD. Vyvezli jsme do Číny za 777 milionů USD a dovezli za 12 437 milionu USD.

Tak takovou díru nespravíme tím, že vyvezeme do Číny traktůrky, to by jich muselo být ...
To opravdu bez pomoci a podpory státu ekonomickou diplomacií nejde vyřešit jinak než velkými projekty.
26. 08. 2009 | 09:55

NemoX napsal(a):

Hezký den,
grossling, přiznám se, že když se chci opravdu od srdce zasmát, tak si taky vyberu nějaký příspěvek od Rumcajze, takových komiků je tu bohužel ale jen docela málo:-)
jestli máte rád legraci, tak se mrkněte, jak by třeba Rumcajs prodával letiště, to fakt nemá chybu :-) diskuze pod tímto blokem http://blog.aktualne.centru...
N.
26. 08. 2009 | 10:09

Jan Cimbura napsal(a):

Pane Supe, mé hodnocení českého prostředí není despekt, to je smysl pro realitu. Svým způsobem jste mě odhadl správně. Nepatřím k těm schopným, které jejich produkt uživí na globálním trhu. Mám lokální firmu, která je z velké části živa právě díky zakázkám od montoven a jiných zavrhovaných zahraničních společností.
Netvrdím, že tací nejsou. Jen se mi nezdá v dohledné době správná vize, že by na ně měla spoléhat ekonomika státu. Ta nechť raději zatím spoléhá na zahraniční kapitál a montovny.
26. 08. 2009 | 10:29

Jan Cimbura napsal(a):

A pane SuPe, levná pracovní síla není mýtus. To je statistika. Stále máme třetinové hodinové příjmy oproti civilizovanému světu. (jistě v některých oborech to neplatí a někde to srovná nižší efektivita práce).

Střezme, aby to tak zůstalo. Mnoho jiných konkurenčních výhod, vedle zmiňované geografické polohy, zatím nemáme.
26. 08. 2009 | 10:35

SuP napsal(a):

Jan Cimbura -
"...Jen se mi nezdá v dohledné době správná vize, že by na ně měla spoléhat ekonomika státu..."
To Vám klidně podepíšu. Pravdou ovšem taky je, že ekonomika tak malého státu nikdy nestojí na produkci vlastního zboží pro globální trh.
Pokud se uživíte dodávkami pro "montovny", určitě je vám zřejmé, že rozdíl mezi montovnami v zemi původu a u nás je nulový. Takže v tom to není.
Levná pracovní síla u nás je pojem relativní, protože cenu práce musíme porovnávat procentuálně k ceně výrobku. Snižovat cenu práce se daří zejména najímáním dělnických profesí do "montoven" ze států. které jsou na tom (zatím) daleko hůř než my. Ale vždyť vy to určitě víte taky.
26. 08. 2009 | 11:17

Rumcajs napsal(a):

NemoX:

Jsi si jistý, že se jedná o zdravý smích ?
26. 08. 2009 | 11:43

Rumcajs napsal(a):

grőssling:

To nespravíte ničím. Zeptejte se na to Američanů.
26. 08. 2009 | 22:40

kopyto napsal(a):

Máme až příliš mnoho rozumů na úkor intelektu.Jakoby teprve teď vznikala vnitrostranická diskuse.Její posmrtný život bez šněrovačky.Směřování duchů.Stěhování ducha za hranice.Blivno.
27. 08. 2009 | 21:24

emkmkl napsal(a):

Are you interested in ugg boots? In this <a href="http://www.uggboots.me/">ugg blog</a> website: http://www.uggboots.me/, you can get much information about ugg boots.
22. 10. 2009 | 14:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy