Rizika domácího porodu (pohled anesteziologa)

01. 09. 2009 | 12:27
Přečteno 5330 krát
Se zájmem jsem si přečetl diskuzi pod článkem Veroniky Vendlové „Domácí porody“ a rád bych přispěl pohledem na věc z "druhé strany". Pracuji na anesteziologicko-resuscitačním odd., s rodičkami tedy přicházím do styku během provádění epidurální analgezie, císařských řezů a samozřejmě také při stavech ohrožujících na životě jak rodičku, tak dítě.

1. Myslet si, že když celé těhotenství probíhá naprosto fyziologicky, tak i porod bude bez obtíží, je naprostý nesmysl. Během samotného porodu může dojít k mnoha komplikacím, které porodní asistentka absolutně nemůže zvládnout. Např.i poměrně častá aspirace plodové vody může způsobit závažné dušení dítěte, které nelze vždy zvládnout pouhým odsátím tekutiny z dutiny ústní, může vzniknout potřeba zajištění dých.cest intubací, podáváním léků na rozšíření průdušek apod. Už jen tyto úkony porodní asistentka není schopna zvládnout, situace se poté řeší přivoláním RZP (min.dojezdový čas je pět minut a i toto je hodně optimistický údaj), dochází tedy k časové prodlevě, po kterou je dítě bez přísunu kyslíku. Navíc, lékař RZP s velkou pravděpodobností nebude mít větší praktické zkušenosti se zajišťováním dých.cest dětí, můžete tedy čekat další prodlevy apod. Dítě se tedy na specializované pracoviště dostane nejdříve do 30 minut od události. Důsledky si můžete domyslet sami. Dále je porodem ohrožena sama matka, nejčastěji masivní krvácení z ruptury hráze, atonie dělohy (život ohrožující stav) atd., zkušená porodní asistentka většinu z nich rozpozná, ale opět není v její moci jej účinně řešit, nezbývá než transport RZP a s ním související prodleva do definitivního řešení.

2. Je potřeba si také uvědomit, že medicína je sice přírodní věda, ale bohužel v ní neplatí, že 1+1=2. Jednou je to 3, jindy 1.5. Každý člověk je jedinečnou entitou, která na zásahy ze svého okolí reaguje do jisté míry odlišným způsobem - např.alergie na léky apod. Proto i správný medicínský postup někdy vede k neočekávanému/špatnému výsledku a to i v nemocnici s vynikajícím týmem odborníků.

3. Medicínu provozují lidé, proto vždy docházelo, dochází a k chybám a špatným rozhodnutím docházet bude. Myslet si něco jiného je čirá utopie. NEEXISTUJE lékař, který nikdy neudělal chybu, byl by to lékař, který nepracuje. Tedy i já jsem samozřejmě chyby udělal a jen děkuji bohu, že nakonec nepoškodily pacienta.

3. Nemocniční personál je někdy nepříjemný, to je rozhodně pravda a nemělo by to tak být, není to profesionální. Většinou je to však způsobeno únavou, pacient samozřejmě netuší, že jsem v práci třeba již 30 hodin nonstop, beze spánku a třeba právě přicházím ze sálu po 14 hodinách výkonu (anesteziologové se během operací nestřídají). To, že máme běžně odpracováno EU povolených 400 přesčasových hodin ročně již v únoru neví taky. To je informace, která by měla zajímat management a zejména politiky, ti jsou ovšem rádi že při nízkém počtu lékařů v ČR nemocnice fungují aspoň nějak, 15:30 odcházejí domů a veškerá zodpovědnost zůstává samozřejmě na lékaři. A proč jsou lékaři ochotni pracovat za těchto podmínek ? Moje základní hrubá mzda činí necelých 19 000, proto prostě sloužit musím, abych měl z čeho uživit rodinu a jdu i do tohoto rizika.

4. V posledních letech dramaticky stoupá porodnost, což je samozřejmě dobře. Bohužel ale na tuto situaci nijak nereagují managementy nemocnic, nedochází k rozšiřování počtu lůžek, nabírání dalšího zdrav.personálu (nemohou si totiž dovolit další růst nákladů), pracuje se tudíž pod tlakem s velkým obratem pacientů na jednom lůžku, což jistě nepřispívá k pohodě pacientů, ale ani lékařů!

5. Je otázkou, zdali všichni pojištěnci jsou ochotni přispívat na léčbu dětí/matek, které dobrovolně ze svého rozhodnutí podstupují riziko domácích porodů.

6. Jak je možné, že lékaři, kteří rodí děti, jsou ochotni provádět i interupce? Je to prosté, podepsáním pracovní smlouvy se zavazujete k provedení všech úkonů, kterém po vás zaměstnavatel vyžaduje. Existují nemocnice, které v této otázce dávají lékaři možnost volby. Já osobně jsem pro legalitu interupcí, k rozhodnutí jsem dospěl již během studií, když jsem navštívil oddělení s těžce postiženými dětmi, kde drtivou většinou byli děti postižené již intrauterinně rozvojem hydrocefalu a kde rodina odmítla lékařem navrhovanou interupci (téměř všichni z náboženských důvodů). Druhou stránkou mince jsou ženy, které používají „interupci jako antikoncepci“.

Na závěr Vám všem děkuji za přečtení tohoto článku a přeji klidný průběh porodu.

MUDr.Jiří Dvořáček
Lékař na oddělení ARO, se čtyřletou praxí

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bara napsal(a):

Děkuji za zajímavý pohled z druhé strany. Já jsem také pro porody v porodnici, ale také pro možnost volby. Jediné, co mě na závěr trochu "nadzvedlo" je tvrzení, že některé ženy používají interrupci jako antikoncepci. Přála bych všem, kteří to tvrdí, aby někdy interrupci prožili a zakusili, jak se přitom žena cítí. Silně pochybuji o tom, že by to některá z žen chtěla zažívat dobrovolně a pravidelně!
01. 09. 2009 | 13:11

trefifajxl napsal(a):

Smekám klobouk. Tomu říkám perfektně formulovaný postoj s uvedením a popsaním základních problému. Jak se to jenom liší od žvástu tzv. odborníků přes všechno u jiných diskuzí. Děkuji pisateli a plně souhlasím. Která porodní bába zastávající domácí porod bude fundovaně oponovat.
01. 09. 2009 | 13:15

SuP napsal(a):

Myslím, že by bylo VELMI vhodné uvést statistiku, jak velké je (na základě statistiky již proběhlých domácích porodů) ZVÝŠENÍ rizika vážných a smrtelných komplikací.
Jinak bude většina podobných debat působit spíš jako odstrašování a lobbing ministerstva zdravotnictví.
Mimochodem moje dcera rodila třetí dítě taky doma.....
Já si totiž osobně myslím, že při "adrenalinových" sportech a podobných činnostech se vážně zraní nebo zabije víc lidí, než zemře při porodech všeho druhu. A nikdo nemá tendenci tomu nijak bránit. Jenom s tím rozdílem, že na tom všichni vydělávají - pojišťovny, nemocnice, záchranáři. A výsledkem jejich snažení je pak skutečnost, že do adrenalinových činností se pouští čím dál víc lidí, kteří toho čím dál míň umějí, protože spoléhají na to, že jim někdo následky vlastní blbosti pomůže překonat za obecní peníze.
Takže hodnoťme to komplexně.
01. 09. 2009 | 14:10

Neopřemyslovec napsal(a):

Jediným řešením je výstavba tzn.Globálních porodnic. K K moderním exaktním porodnicím přidat pavilonky ostatních možností zrození dětí. Africký s metodikou "džunglového porodu", Asijský "poušťový porod", severský "eskymácký porod" atd. Každá varianta má své výhody i nevýhody. Pan anesteziologicko-resuscitační specialista má určitě vynikající výsledky. Zrůdne je ale počet narozených tzn.odpadních dětí. To u varianty Africkým porodem není. Sice zachrání mnoho dětí, ale procento postižení je obludné. Společnost je postupně zahlcena dětmi degenerovanými, fyzickými zrůdami, dětmi do ústavů apod. V jedné oblasti narozené dítě ponoří po porodu do studené vody. Takto nechávají přežít jen zdravé děti. Motto: Lékaři by měli nést odpovědnost za svůj výrobek. Národ nesmí být "zaplevelován" vysokým procentem nezdravě zrozených dětí. Domácí porod má kurs 99 : 1 zdravých a degenerovaných dětí.
01. 09. 2009 | 14:34

Martin, toho jména druhý napsal(a):

Vážený prapředku - opravdu si myslíte, že jsou lékaři tak plodní, aby bylo možné označit narozené děti za jejich "výrobek"?
Jinak mi Váš příspěvek poněkud připomíná Norimberské zákony.
01. 09. 2009 | 15:03

norma napsal(a):

Neopřemyslovec
Já jsem si i v mém zralém věku naivně myslela, že naše děti jsou můj a manželův "výrobek" a ono to údajně tak není. Zajímavé.
01. 09. 2009 | 15:09

Dvoracek napsal(a):

Nejprve děkuji všem diskutujícm za přečtení mého článku.

ad Bara: chápu, že Vás mé tvrzení "nadzvedlo", ale stojím si za ním. Samozřejmě se nejedná o vysoké procento pacientek. Musíte pochopit, že jako lékař se setkáváte se spektrem pacientů jdoucím napříč celou společností, nechodí k nám jen lidé, pro které je jejich zdraví nejvzácnější věc v životě. Přichází drogově závislí, prostitutky apod. a věřte, že některé z nich jsme viděli více než jednou .)

ad SUP: Ke statistice: Podle expertních odhadů připadá na tisíc domácích porodů deset až dvanáct úmrtí novorozenců. V porodnicích umře do 28 dnů po porodu 1,74 všech dětí a 0,2 pokud do statistiky zahrneme děti s porodní vahou dva a půl kilogramu a vyšší - dovolil jsem si citovat Dr.Straňáka.

Statistika je ovšem mrška ošidná, doma/v terénu může dojít k předčasnému porodu, který je rizikový sám o sobě, dále porodu ženy která nechodí na pravidelné prohlídky během těhotenství a tedy o "rizikovosti" svého porodu vůbec netuší. Naopak zase v nemocnici rodí ženy s rozpoznaným rizikovým těhotenstvím atd., což samozřejmě sebou nese "zhoršení" výsledků pro nemnocnice. Pokud byste chtěl porovnat riziko vzniku komplikací u žen s fysiologickým průběhem těhotenství, které chtějí rodit doma a těch, co chtějí rodit v nemocnici, musíte dojít k naprosto stejnému výsledku - toto riziko je totiž stejné, důležité ale je CO a JAK RYCHLE se děje poté. Navíc, některé komplikace jsou odhadnutelné až za mnoho let. Nejlépe Vám složitost tvorby takovéto statistiky objasní jednoduchý příklad: Na lůžku v nemocnici/doma leží žena, na KTG zjistíte, že se dítě "dusí". Ta v nemocnici může být během 3 minut na oper.stole, dítě se rychle vybaví a bude ošetřeno. Matka rodící doma se na sál dostane z časovým odstupem min. 30min. Toto dítě můžed být již mrtvé, ale taky může být i medicínsky naprosto vpořádku, hypoxie způsobí "jen" potíže se soustředěním a učením, které rozpoznáte nejdříve v jeho 6 a více letech. Ted mi poraďdte, jak správně nastavit parametry statistiky?

Co se týče adrenalinových sportů apod., máte naprostou pravdu, jen s tím rozdílem, že na tom všichni naopak značně proděláváme.

Mrzí mne, že na Vás můj příspěvek působil dojmem "lobbingu pro ministerstvo zdravotnictví", můj cíl byl spíše předestřít rizika, která jsou spojená s rozením dětí doma. Stejně tak tvrdím, že dítě může zemřít i při porodu v nemocnici. Na závěr Vám blahpřeji k zdravému vnoučkovi.

ad Neopřemyslovec: přínos globálních porodnic nejsem schopen posoudit, umožnit budoucím matkám více způsobů porodu je hezká, nicméně dosti nákladná myšlenka. Její řešení si tudíž při dnešní ekonomické situaci ve zdravotnictví bez přímých plateb za porod apod.nedokážu představit. Nicméně toto je otázka na management, oni na to musejí sehnat peníze.
Co se týče rození alterovaných dětí - no comment, vážně .)
Pobavilo mne Vaše tvrzení "Lékaři by měli nést odpovědnost za svůj výrobek" - víte, mi skutečně nic nevyrábíme. Mi pomáháme přírodě, nic víc, ale ani nic míň. Jsem ochoten nést a také ze zákona nesu zodpovědnost za správné nastavení a provedení léčby, nikoliv však za její výsledek. Tento NADMÍRU důležitý fakt si drtivá většina lidí, kteří dnes o zdravotnictví píší, neuvědomuje. Když udělám vše co je dnes možné pro pacienta, který nakonec zemře, je jeho smrt mojí vinou? To si skutečně nemyslím.
01. 09. 2009 | 16:52

Mamka napsal(a):

Vážený pane doktore,
děkuji za Váš článek. Máte pravdu, že zcela fyziologicky probíhající těhotenství nemusí znamenat porod bez potíží. Jenom díky možnosti okamžitého řešení komplikací při porodu, císařským řezem, moje dcera žije. Dnes je studentkou lékařské fakulty a věřím, že se stane dobrou lékařkou. Můj druhý syn se narodil velmi těžce postižený, což vůbec nikdo netušil ani žádná vyšetření nic podobného nenaznačovala. Výrazy Neopřemyslovce, odpadní děti apod. proto raději ponechám bez komentáře.
01. 09. 2009 | 18:07

SuP napsal(a):

Dvoracek -
Co se týká mé formulace ...."vydělávají na tom" je nevhodná, sám si dovedu představit, že jako "job" je záchrana magorů prodělečná, spíš jsem chtěl říci, že se jimi profesně musíte zabývat v rámci své pracovní náplně.....
Děkuji za blahopřání. Přestože to dopadlo dobře, domácí porody nepodporuji a to zcela záměrně z důvodů, které jsem uvedl přirovnáním k adrenalinovým sportům. Jen mě tak napadlo, jaké je skutečné riziko, dělá-li se tak masivní antikampaň. Napadlo mě taky, že při zdůrazňování rizik je potřeba porovnat úmrtnost taky z pohledu podílu domácích porodů k nemocničním. Protože co naplat, ale pocit rodičky je vždycky asi rozhodující, i když její hodnocení nemusí být objektivní.
01. 09. 2009 | 18:13

lock napsal(a):

vážený pane doktore, můžete prosím potvrdit nebo vyvrátit mou domněnku, že mezi zmińovanými deseti až dvanácti zemřelými novorozenci jsou také ti, které rodička porodila někde na záchodě, na poli nebo kdekoliv jinde a pohodila do nejbližšího odpadkového koše? děkuji.
01. 09. 2009 | 19:17

Baba napsal(a):

A co teda vede ty nezodpovědné rodičky k rozhodnutí zůstat doma, když jim nikdo nezajistí, že za normálních podmínek může amatér, raději alternativec, zvládnout totéž, co odborník, jen za delší dobu?
01. 09. 2009 | 19:40

Elisabeth napsal(a):

s prispevkem nesouhlasim.

Je velice arogantni. Na zapad od nasich hranic jsou domaci porody povazovany za normalni a podle dlouholetych studii srovnatelne STEJNE bezpecne jako porod v nemocnici. Ton blogu je velmi neprijemny. Arogance personalu je zpusobena unavou? A proc nejsou arogantni rodicky? Ty jsou preci unavene daleko vic.
Proti dehonestujici zaverecne poznamce ostre protestuji. Presruseni tehotenstvi pouzivaji jako antikoncepci ne zeny ,ale predevsim muzi. Pan lekar by se mel seznamit s tim, jak mizive je procento muzu, kteri se aktivne staraji o antikoncepci.
01. 09. 2009 | 19:45

lock napsal(a):

baba
tím amatérem myslíte maminku? v čr se to moc neví, ale rodí žena, asistuje lékař nebo porodní asistentka - čili jinými slovy, zvládnout to musí především maminka. jen tam, kde to maminka z jakéhokoliv důvodu nezvládne, přichází ke slovu medicína.
01. 09. 2009 | 19:46

Elisabeth napsal(a):

PS. lekari by si meli uvedomit, ze jejich chyby nebo aroganci neomlouva vyska jejich platu. V zadnem pripade. Pacientovi nebo rodici zene do toho nic neni a taky e to nezajima.
VLIDNOST A POCHOPENI A RESPEKT nestoji totiz ani haler.
01. 09. 2009 | 19:49

Elisabeth napsal(a):

tak tohle povazuji za sproste:

"5. Je otázkou, zdali všichni pojištěnci jsou ochotni přispívat na léčbu dětí/matek, které dobrovolně ze svého rozhodnutí podstupují riziko domácích porodů. "
01. 09. 2009 | 19:59

HatlaPatla napsal(a):

Autor
No to promluvil ten pravý
Něco objevného jsem od vás samozřejmě nečekal,ale když už jste se dal do psaní,mohl jste se aspon trochu snažit
01. 09. 2009 | 20:17

Dvořáček napsal(a):

ad Lock: Musím se přiznat, že to nevím jistě, ale předpokládám že ano a samozřejmě tím také dochází ke zkreslování statistiky v neprospěch domácích porodů.

ad Baba: omlouvám se, ale nerozumím Vašemu dotazu.

ad Elizabeth: mrzí mne, že na Vás můj text působí arogantně, to jsem rozhodně nezamýšlel. Ovšem na Vaše připomínky musím reagovat. Nikde v textu netvrdím, že domácí porody nejsou "normální". Existuje více studií, je ovšem nutné si uvědomit, že je to často "hra s čísly". Sama píšete "srovnatelně stejně" - co je slovíčko srovnatelně - 0%, 0.5%, 1%, 5%? Z logiky věci nemůže být domácí porod bezpečnější než porod v nemocnici, právě kvůli prodlevě z transportu DO nemocnice při komplikacích. Otázkou je, o kolik je to nebezpečnější. Všechny tyto studie bývají často deformovány právě tím, jaký vzorek pacientů do nich zařadíte, proto bych byl velice opatrný ohledně závěrů z nich vyplývajících.

Co se týče antikoncepce. Nikde netvrdím, že to dělají všechny ženy, ale opravdu takové existují, naštěstí je to opravdu jen minorita.

Naprosto souhlasím, že aroganci a chyby lékařů NEOMLOUVÁ výše jejich platu, znovu opakuji, jedná se o neprofesionální jednání. Také naprosto chápu, že pacienta toto naprosto nezajímá a zajímat nemusí. Snažil jsem se jen vysvětlit, čím je to ve většině případů způsobeno. Mělo by to ale zajímat management, potažmo politiky, protože přetežování velkým počtem přesčasových hodin vede následně k větší chybovosti při práci a tím také ke zvyšování rizika pro pacienta.

Bod 5 považujete za sprostý, mohu vědět proč? Znáte odpověď? Pokud dojdeme k názoru, že domácí porody jsou stejně rizikové jako porody v nemocnici, pak je tato otázka zbytečná. Pokud však připustíme, že domácí porody jsou zvýšeným rizikem pro matku či dítě, pak skutečně nevím, jestli všichni pojištěnci chtějí hradit i tato rizika. Tím ale rozhodně neříkám, že by se hradit neměla, navíc se nyní skutečně hradí. To je vše.
01. 09. 2009 | 21:00

lock napsal(a):

pane doktore, pokud je to tak, pak je vlastně celá současná statistika "domácích porodů" irelevantní a o skutečném riziku porodu doma nevypovídá vůbec nic. což je podle mého názoru opravdu škoda, kdyby byla k dispozici nebo se alespoń začala sbírat skutečně relevantní data, měli by jak zastánci, tak odpůrci asistovaných domácích porodů v ruce skutečné argumenty - takhle se oba tábory pořád pohybují v rovině čirých spekulací.
01. 09. 2009 | 21:20

Dvořáček napsal(a):

ad lock: jak jsem psal ve dvou reakcích, ono je velmi těžké tu statistiku udělat, už jen proto že např.škála postižení dítě z hypoxie (nedostatku kyslíku) je od nulového postižení, přes lehkou mozkovou dysfunkci (poznáte až po letech) po smrt dítěte. Dokonalou nezaujatou studii prostě nikdy mít nebudeme. Dovolím si tvrdit, že riziko domácích porodů JE VĚTŠÍ, minimálně už jen kvůli prodlevě transportu do nemocnice. Jistě ale existují i studie, které budou tvrdit opak. Nedokáži Vám ale odpovědět přesně na otázku O KOLIK je toto riziko větší. Jsem absolutně přesvědčen, že je bezpečnější rodit v nemocnici, bohužel ale ani v nemocnici nejsme schopni zachránit všechny pacienty a jistě je možné, že některé z dětí, které zemřelo při domácím porodu, by nepřežilo porod v nemocnici. Mohu prohlásit, že má žena doma rodit nebude, protože si jsem vědom toho, že ji tam nemohu nijak pomoci. Mám ale několik přátel, kteří rodili doma a vše naštěstí proběhlo vpořádku.
01. 09. 2009 | 21:45

evík napsal(a):

Pane Dvořáček děkuji Vám velmi za Váš příspěvek-moc se mi líbí!!Píšete o domácích porodch přesně to samé ,cojá si myslím.. když sem rodila s vé druhé dítě ,tak sem mněla po porodu takové problémy ,že rodit doma ,tak tu dnes již nejsem...Jinými slovy,když bude maminka rodit doma apříjdou velmi komplikace ,miminko má tu nelepší péči a záchranu do 3 minut ,protože je na sále dětský lékař,porodník a anesteziolog je taky hned po ruce... Je to těžké pochopit pro někoho? Asi joo ACH JO !!Přitom sem mněla těhotenství výborné a po porodu se objevily komplikace a lékař potom říkal ,že se mu to stalo poprvé za kariéru ,no... a llékaři bylo 45let zkušený a v okresním špitále... :))))Evík
01. 09. 2009 | 21:47

SuP napsal(a):

Baba -
Kolikrát jste rodila, že to ještě nevíte?
01. 09. 2009 | 21:49

lock napsal(a):

pane doktore, děkuji za reakci. rozumím vašim připomínkám. měla jsem na mysli alespoń statistiku mortality novorozenců při skutečném domácím porodu. míchat statisticky plánované vraždy novorozenců nebo pokusy o ně s asistovanými domácími porody je skutečně nesmyslné - i když samozřejmě chápu, že není ve vašich silách to změnit.
pokud jde o můj osobní postoj k domácím porodům, osobně jsem rodila v porodnici, nicméně jsem ze zasády proti jakémukoliv omezování svobodného rozhodování dospělých lidí, tj. rodičů. nech´t se každý rozhodne podle dostupných informací - zde by byla rozhodně prospěšná relevantní statistika - a vlastního svědomí.
01. 09. 2009 | 22:12

Dvořáček napsal(a):

ad lock: Děkuji za Vaše komentáře, jedna ze statistik je např tato, táká se odpovědi na Vaši otázku: Podle expertních odhadů připadá na tisíc domácích porodů deset až dvanáct úmrtí novorozenců. V porodnicích umře do 28 dnů po porodu 1,74 všech dětí a 0,2 pokud do statistiky zahrneme děti s porodní vahou dva a půl kilogramu a vyšší - dovolil jsem si citovat Dr.Straňáka.
01. 09. 2009 | 22:43

oposum napsal(a):

podle vašich bodů 3, 3(podruhé) a 4 je zřejmé, že domácí porody by vám hodně ulevily
01. 09. 2009 | 23:22

SuP napsal(a):

Tak pane Doktore -
ještě tedy zkusme někde vyhrabat poměr počtu domácích porodů s porody v porodnici. A to chtěných a normálních porodů. Pokud bychom do toho zahrnuli i předčasné porody, zase se statistika zkreslí v neprospěch domácích porodů, protože tam se rodička nerozhoduje podle své vůle a je to riziková záležitost tak jako tak.
01. 09. 2009 | 23:26

lock napsal(a):

supe, je evidentní, že žádná taková statistika neexistuje. jednoduše se do jednoho pytle hodí vraždy, překotné porody, porody cestou do porodnice a porody doma - zkrátka všechny porody mimo lékařské zařízení - a vydává se to za statistiku domácích porodů. pan doktor dokonce neoperuje se statistickou, ale pouhým expertním odhadem, který není nic víc ani nic míń než - jakkoliv odborná - spekulace.
02. 09. 2009 | 13:51

SuP napsal(a):

lock -
Připadá mi to taky tak, ale myslím, že by nebylo od věci, aby si na takovéhle debaty ty statistiky sehnali. Protože asi nezůstane jen u několika (debat). Taky si myslím, že pan doktor se tu taky dozvěděl dost vědí, které před tím netušil.....
02. 09. 2009 | 14:47

lock napsal(a):

supe, taky si myslím, že není od věci začít sbírat tvrdá data. takhle ty debaty k ničemu nevedou. jedna strana vyvolává strach, druhá strana kontruje svobodou rozhodnutí a zkušenostmi s domácími porody ze zahraničí...
když pan doktor zmínil nárůst porodnosti a nedostatečné personální kapacity porodnic, jevilo by se mi jako logické vyústění např.
1. bez řečí umožnit ambulantní porody těm, kteří o to mají zájem. u nás se naopak takové jednání rodičů pokoušejí některé ústavy doslova kriminalizovat...
2. umožnit rodičům rodit s vlastní kvalifikovanou porodní asistentkou nebo lékařem v porodnici - tuto službu by si pochopitelně rodiče hradili ze svého.
3. fyzilogické porody zdravých novorozenců přenechat i v porodnicích porodním asistentkám. každý, kdo zažil fyziologický porod ví, že k němu lékaře nepotřeboval, neb tam pro lékaře nebyla žádná práce. takto ušetřený lékařův čas lze věnovat patologickým porodům, studiu, atd.
02. 09. 2009 | 15:00

Dvořáček napsal(a):

Tak třeba výsledky jedné ze statistik, byla provedena v USA v letech 1989-1996 na cca 16000 porodech doma i v nemocnici, srovnávány byly porody u fyziologických těhotenství (tzn. byly vyloučeny patologická těhotenství, krimiální potraty apod.).

Mortalita domácího porodu 3.5/1000, mortalita porodu v nemocnici 1.7/1000 živě rozených dětí. Dle této studie je riziko více než dvojnásobné.

Hezký den
02. 09. 2009 | 15:15

lock napsal(a):

pane doktore, děkuji. nicméně já si v souvislosti s tématem domácích porodů kladu hlavně tuto otázku: proč? myslím tím, proč tolik lékařů má potřebu hájit pozice porodů v porodnici. je třeba připustit, že se vždy najde skupina žen - nebo rodičů - kteří budou dávat přednost porodu doma. je to jejich základní lidské právo rozhodnout se, jak uznají za vhodné. dokud toto právo zaručuje česká ústava, nelze nikomu nařídit, jak se má rozhodnout zrovna v tak intimní otázce, jakou je porod. nejsem vyznavač konspiračních teorií, ale nemůžu si pomoct, vždycky zbystřím, když někdo začne argumentovat něčím dobrem. jak známo, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.
02. 09. 2009 | 15:44

lock napsal(a):

Pane doktore, mimochodem, pokud máte čas a chu´t, můžete se vyjádřit k "úsporným" opatřením, které jsem zmínila v předposledním příspěvku? Zajímal by mě váš názor.
02. 09. 2009 | 15:51

Baba napsal(a):

lock:
V porodnici se na všechny výše popsané body velice dbá. Maminka by měla mít za sebe jasno, co chce a co očekává. Kromě dialogu lékař - rodička, se jedná o koordinaci týmu odborníků, včetně pomocného personálu. Medicína, potažmo stát, přichází ke slovu od zjištění těhotenství.
02. 09. 2009 | 16:10

lock napsal(a):

Baba
Na co přesně reagujete, prosím? Nějak vašemu příspěvku nerozumím.
02. 09. 2009 | 16:38

Alchemilka napsal(a):

Je otázkou, jestli jsou pojištěnci ochotní přispívat na léčbu dětí a matek těch, kterým v porodnici nešetrným přístupem k porodu dítěti nebo matce ublížili. Ono se to dá i otočit. Divím se, že něco takového napíšete. Stejně tak přispívám ze zdravotního pojištění na léčbu lidem, kteří žerou celý život buřty nebo kouří, ale nad tím se nikdo nepozastavuje. Jak je možné, že na západ od nás je porod doma normální regulérní volba a u nás je to jako hon na čarodějnice?
02. 09. 2009 | 17:31

lock napsal(a):

Vážený pane doktore, ještě si neodpustím poznamenat na jistý nesoulad v číslech. Takže v USA byla mortalita novorozenců 3.5/1000. U nás loni s největší pravděpodobností proběhly maximálně stovky domácích porodů, ale míra mortality je při nich deset až dvanáct... Taky se vám zdá, že expert použil nějaký prapodivný koeficient? Rozumějte, nechci tady nikoho shazovat, tím méně vás nebo kolegu, kterého jste citoval... Ale zdá se mi, že pro tu svatou válku za porody v porodnici používáte i nefér argumenty. Tím ve výsledku snižujete (lékaři) hodnověrnost vlastních slov - alespoń pro přemýšlející posluchače a čtenáře.
03. 09. 2009 | 07:46

Elisabeth napsal(a):

Pane anesteziologu jak mam rozumet Vasim dvema vyrokum hned za sebou na teto diskusi?

****
Tak třeba výsledky jedné ze statistik, byla provedena v USA v letech 1989-1996 na cca 16000 porodech doma i v nemocnici, srovnávány byly porody u fyziologických těhotenství (tzn. byly vyloučeny patologická těhotenství, krimiální potraty apod.).

Mortalita domácího porodu 3.5/1000, mortalita porodu v nemocnici 1.7/1000 živě rozených dětí. Dle této studie je riziko více než dvojnásobné
********
Existuje více studií, je ovšem nutné si uvědomit, že je to často "hra s čísly".

Takze je to hra s cisly nebo je mortalita v Americce u DP vetsi?
04. 09. 2009 | 20:04

Elisabeth napsal(a):

04. 09. 2009 | 22:22

příznaky těhotenství napsal(a):

Dále je porodem ohrožena sama matka, nejčastěji masivní krvácení z ruptury hráze, atonie dělohy (život ohrožující stav)
07. 09. 2009 | 09:12

studeny cumak napsal(a):

To Elisabeth:
Madame, ze zajmem jsem si precetla vase prispe'vky a s politovanim musim kostatovat, ze jste
1.velmi arogantni, v CR je zdvorile lekare oslovovat pane doktore.
2. velmi hloupa, mozna i funkcne negramotna - tzn. nerozumite psanemu textu.Samozrejme existuje vice statistik o jednom problemu, kazda s jinym vysledkem. Nic neobvykleho.
Pripominam vyrok W Churchilla že veri jen te statistice, kterou si sam zfalsoval
07. 09. 2009 | 16:44

ugg boots napsal(a):

Je jedno jestli to je v tomto případě iránský režim ( o něm je přece blog), srovnatelný pouze s Hitlerovským Německem nebo bordel, na který narazíte všude v tomto světě.

Vím o čem mluvím, do Maroka jsem to vzal přes Paříž a Marseille, mám co srovnávat (i WC).
31. 10. 2009 | 10:53

replica bags napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
23. 11. 2009 | 17:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy