Limity finské inspirace

23. 09. 2009 | 07:05
Přečteno 5348 krát
Se zájmem jsem si přečetl text skupiny ekonomů NERVU, prezentovaný panem Sedláčkem (From Helsinki with Love), který dává za vzor ekonomického transformačního procesu Finsko. Protože jsem v této zemi nějakou dobu studoval, rád bych dodal několik postřehů.

Ekonomové i politici mají v oblibě nacházet úspěšné modely transformace ekonomiky ve fungujících společnostech zejména bývalé Západní Evropy a USA, bohužel se příliš často nechávají inspirovat pouze procesními charakteristikami. Přitom bezesmyslná aplikace modelů chování funkčních v jedné společnosti mnohdy přináší katastrofální důsledky ve společnosti jiné, a to i v případě, že výchozí ekonomické charakteristiky situace mohou vypadat na první pohled stejně. Podívejme se na konkrétní podobu transformace finské ekonomiky blíže.

Tampere, příklad úspěšné transformace průmyslu
Jako vzorový případ transformace by mohla sloužit přeměna industriálního města Tampere (přezdívané Manchester severu) v současné postindustriální komunikačně-technologické centrum Finska. Podniky v Tampere a sousedním městečku Nokia byly v 80. letech zaměřeny především na zpracování kovů, výrobu těžké techniky a součástek, papírenský průmysl a přímo v Nokie výrobu elektronických součástek a zařízení (něco jako česká Tesla).

V situaci, kdy se finská pracovní síla stala příliš drahou a výroba ve většině průmyslových podniků ztrátovou a nekonkurenceschopnou, přišla centrální vláda s rozvojovým programem. Průmyslové podniky stály před volbou naprostého zániku a převedení pracovních sil do služeb a dalších odvětví, nebo před procesem radikální transformace výroby. Na rozdíl od jiných finských měst se Tampere rozhodlo jít cestou náročného procesu transformace těžkého průmyslu. Peníze ze státního rozvojového programu byly využity pro vybudování úzké spolupráce mezi vládními úřady, jednotlivými průmyslovými podniky, Universitou v Tampere a nově vzniklým Polytechnickým institutem. Týmy složené ze zaměstnanců podniků, jejich managmentu, úředníků, vysokoškolských pedagogů a studentů během dalších let přicházely s návrhy, jakým způsobem vylepšit konkurenceschopnost finského zboží. Výchozí premisou byly možné (a chtěné) vlastnosti finských produktů, následně se hledalo jejich uplatnění. Těmito vlastnostmi byly vysoká kvalita zpracování, vysoká technologická náročnost výroby, vysoká kvalita vzdělání lidských zdrojů. Návrhem těchto „mozkových trustů“ byla orientace na průmyslová odvětví, kde je nezbytná vysoká kvalita zpracování výrobků (výroba důlních strojů, výroba obrábějících strojů pro automobilový průmysl apod...), dále orientace na moderní technologie a komunikaci (Nokia aj.) a co nejširší podpora vzdělávání.

Výsledkem je v současnosti dominance finské Nokie v komunikačních technologiích, dále ovládnutí trhu s některými formami a typy důlních a obráběcích strojů a nejvíce funkční vzdělávací systém na světě. Finové se plánovitě rozhodli investovat do odvětví, kde jejich výhody (kvalita zpracování, technologická převaha aj.) přináší až více než 50 procentní celosvětovou dominanci a to na základě strategického plánování zmíněných „mozkových trustů“. Nutno dodat, že transformace Tampere postupovala ruku v ruce i s urbanistickým rozvojem (finská architektura a design jsou vyhlášené a signifikantní je, že mezi architektonicky nejvíce ceněnými moderními stavbami je nová budova university) a zejména s důrazem na ekologii (Tampere leží na peřejích mezi dvěma jezery, jejichž voda se dá rovnou pít a na jejichž pobřeží je mnoho městských saun a dokonce i jedny lázně).

Můžeme se vydat Finskou cestou?
Pokud tedy budeme hodnotit transformaci jako celek, tak je jistě hodná následování.

Větší rozpaky však vzbudí samotné procesní postupy, jak tohoto stavu dosáhnout. A na procesuální úrovni se již finský model v mnohém pro ČR jeví jako neakceptovatelný, protože se naplno projeví důležitost neekonomických aspektů. Samotný proces veřejné podpory a kooperace veřejné soukromé a akademické sféry probíhal v prostředí vzájemné důvěry a absence byrokracie, základem úspěchu nebyl v prvé řadě výše popsaný postup, ale jeho funkčnost. A tuto funkčnost zajišťuje vyspělost finské společnosti jako celku, zejména však jejích státních a veřejných složek, nikoliv pouze uplatnění ekonomických postupů. Kooperace mezi jednotlivými složkami byla možná pouze v případě, že všechny součásti systému byly efektivní, shodly se ve svých cílech a dodržovaly etické principy.

Efektivita státního sektoru, důvěra a orientace na budoucnost také nepřicházejí z čistého nebe, ale jsou součástí finské kultury jako celku i součástí světa jednotlivců. Veřejný tlak na etické chování všech složek systému od jednotlivců přes státní správu, soukromé podniky i mezinárodní korporace (na finském území) je tak vysoký, že chovat se neeticky ve Finsku znamená zároveň chovat se neefektivně.

Můžeme mít knihovny jako ve Finsku?
Podívejme se například na transformaci univerzitní knihovny University of Tampere. Dříve regionální klasická knihovna (výpůjčky přes katalogy, papírové průkazy apod..) byla během několika let proměněna v plně elektronickou moderní instituci s přístupem do všech vědeckých databází a s rozsáhlým elektronickým i „fyzickým“ knihovním fondem. (cíl jistě hodný následování). Knihovní systém funguje k všeobecné spokojenosti následujícím způsobem: knihovna je plně automatizovaná, zaměstnanci knihovny jsou pouze v odděleních informací (minimalizace byrokracie). Čtenář si sám otevře svůj účet (elektronicky), požádá o vydání knihovní karty, jejíž čipové číslo si přiřadí ke svému účtu (čtečkou). Elektronické objednávání knih funguje tak, že čtenář emailem pošle požadavek (pokud si nevybere mezi nejčastěji půjčovanými knihami přímo ve studovně), na veřejně přístupném pultu v knihovně do určité lhůty najde knihu, kterou sám elektronickou čtečkou načte ke svému účtu a dále je mu volně k dispozici. Po přečtení knihy (s možností neomezeného elektronického prodloužení výpůjční doby) ji přinese zpět, sám ji elektronicky odečte a odnese zpět do sběrného boxu (případně uklidí na své místo). Systém je ve finském prostředí maximálně efektivní a sloužící k naprosté spokojenosti. Přesto jeho aplikace v této podobě by byla v České republice nereálná.

Pokud tedy ekonomové NERVu správně dávají (co do výsledku) za vzor ekonomické transformace Finsko, je nutné si uvědomit, že možnosti úspěšného použití finského vzoru jsou limitovány neekonomickými podmínkami ve společnosti. Aplikace pouze vybraných postupů bez ohledu na celospolečenský kontext pak může v naší situaci přinést v lepším případě rozčarování a frustraci.

Tomáš Nikolai

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

schlimbach napsal(a):

to autor

děkuji za velice zajímavý a obsažný článek
23. 09. 2009 | 07:32

Ládik napsal(a):

Ano, potomci Vikingů nekradou, jsou přímí a čestní. Jen s takovými jsem se na cestách po Severu setkal.
Slovanská mentalita je jiná. Slovan je člověk z lesa. Schován za bukem, přepadne, okrade, uteče. Na severu jsou stromy po kolena (Laponsko), nebo tyčovina do 10cm (např. NP Oulanka).
Finům přeji co nejvíc úspěchů (to se reálně stane), nám co nejmíň zlodějů (to je zbožné přání... dokud se za krádeže nezačnu sekat ruce, nic se nezmění).
23. 09. 2009 | 08:09

Al Jouda napsal(a):

Nás může spasit už jen zavedení trestu smrti.
23. 09. 2009 | 08:34

1234 napsal(a):

Děkuji za zajímavý blog. Také si myslím, že přenos finského úsilí do našich podmínek je takřka nemožný. To by nám musel někdo prokázat tu službu, a odstranit celou současnou politickou garnitúru.
(Vyšli jsme sice z poměrného systému zastoupení, ale protože se politikům nelíbilo, že se musí dohodnout, máme většinové prvky a ukazuje se, že je to pořád málo. Pořád jim nedochází, že když v parlamentu sedí ze dvou třetin strana, která chce všechno zdanit např. deseti procenty a z jedné třetiny strana, která bude chtít všechno zdanit kupř. dvaceti procenty, že to neznamená automaticky, že většina převálcuje menšinu, i když v tomto mém zjednodušeném příkladě může, ale že všichni, tj. celá společnost bude spokojená, pokud se bude danit nějakým poměrným kompromisem, v tomto případě nějakými 12 až 15 procenty. Tušíte doufám, co mám na mysli. O etice radši ani nepíšu.)
Jenže kdo to udělá, když ne my? Takže by musel odstřelit asi celou republiku.
23. 09. 2009 | 09:13

tomas.nikolai napsal(a):

Ládík
Zajímavé je, že ve Finsku nekrade ani většina Slovanů (a jiných národů a národností), ten celospolečenský tlak je tam až příliš silný a prozatím na většině míst nemají zkušenost s lidmi, který by jejich etické chování "potrestali". Ale jako všude, i ve Finsku jsou problémy (slyšel jsem, že hlavně v Pori, kde je dlouhodobě i historicky nejvyšší kriminalita v zemi). Na druhé straně z pohledu nás Čechů jsou jejich skandály často poněkud úsměvné. Za mých studií byl na stránkách finských deníků několik dní analyzován důmyslný podvod, kdy si zloděj na cizí řidičák půjčil v půjčovně auto, které pak nevrátil a dokonce zpeněžil (sic!!!). Kriminalisté byli zcela v šoku, že po zadržení pachatele se dotyčný přiznal, že utržené peníze utratil....
23. 09. 2009 | 09:22

JAHA napsal(a):

Ad:Ladik
Ano, potomci Vikingů nekradou, jsou přímí a čestní. Jen s takovými jsem se na cestách po Severu setkal.

Nuz, nie som si isty, ci ste naozaj stretaval potomkov Vikingov, pripadne, ci ste mal az take stastie, alebo v ociach snehove vlocky. Bol som vo Finsku tiez (sice, je to uz vyse 10 rokov, mozno sa odvtedy vsetko zmenilo), ale az taky nadseny som odtial neodchadzal. Plno mladych ozranov, vratane dievcat,...Mozno to bolo tym, ze som sa pohyboval v Helsinkach a okoli, ktovie.
23. 09. 2009 | 09:23

stejskal napsal(a):

Jenže většina lidí si potřebuje něco či někoho idealizovat, pane JAHA (sebe, nějakou tu autoritu, svůj národ, jiný národ; lidé chtějí pohrdat a milovat ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Text Tomáše Sedláčka a tato polemická úvaha je přesně to, jak bych si zdejší debaty představoval (je skvělé, že to někdy i zafunguje :-)
23. 09. 2009 | 09:29

tomas.nikolai napsal(a):

JAHA
finské pátky jsou proslulé, chce to opravdu silnou náturu pohybovat se mezi naprosto opilými muži i ženami, po 10 hodině se stíraly rozdíly mezi pohlavími i co do používání WC. Helsinkami to není, všechny města jsou v tomhle skoro stejná. Navíc Finové mají blíže k Maďarům než Vikingům, co se týče původu a jazyka (nikoliv kultury).
1234
Díky za hodnocení, asi bychom se měli pokusit vycházet z toho, co teď máme, největším problémem je pro mě státní sféra, která je u nás proslulá svou nekompetencí a neefektivitou, ačkoliv by měla jít příkladem. I když totéž říkají o té své i někteří Finové, po jejich návštěvě zde však byli naprosto konsternováni a začali si svých "byrokratů" vážit. Na druhé straně uváděli, že bylo docela dobrodružné a osvěžující žít zde v situaci, kdy nic není jasné, vše je nutné kontrolovat a hlídat a nevíte, co přinese zítřek :-).
23. 09. 2009 | 09:34

Pocestny napsal(a):

No konečně!
Blog "z lidu", který převyšuje nejen průměr čtenářských příspěvků od nás "podlidí", ale i hází rukavici mnohým žvanilům "nadlidského" Stejskalova teamu. Je škoda, že prázdné žvanění pomazaných "odborníků a lidí, kteří něco znamenají" není častěji vystaveno podobné korekci. Pak nezbývá než vylévat mindráky v comment ocasu, viďte vlku, Stane a pod....

Nesmutněte, pomníky Neznámého vojína lemují svět, zatímco pomníky známých generálů většinou mizí s dobou, ve které veleli.

Tomáš Sedláček i Tomáš Nikolai mají podobnou zkušenost, mají jiný úhel pohledu a oba mají pravdu.
Sedláček v tom, jak popsal principy, Nikolai v tom, jak se ty principy váží na pravidla společnosti, která ty principy generuje.

Sedláček se tím zařadil do dlouhé řady těch, kteří pozvedávali naší společnost importem myšlenky odjinud, Nikolai mezi ty periodicky se vyskytující autory se sice kritickým, ale rozvíjejícím pohledem na věc.

Zaznělo tu velmi důležité - jak naroubovat pravidla a principy přišedší zvně na mentalitu a morálku našince?

Vždypravdivý Václav Klaus vždy razil ideu - "lidi nezměníš!", pamatuji jeho památnou válcovací diskusi s Bělohradským, dalším "demokratem, který potřebuje společnost jen k tomu, aby měl nad čím čnít. Klaus totálně shořel při importu anglosaské ideje společnosti zodpovědných individualit, které samostatně žijí, tvoří a investují, protože prostě narazil na místní folklor. Proto se "čistá idea" kuponové privatizace změnila v českou cestu ilegálních podmínek, vexlu s assets a hromadného tunelování.

Stejně tak narazí Sedláček na nepoužitelnost jakékoliv skandinávské společenské či ekonomické vize, protože ta je tam založena na místní skandinávské kultuře společnosti, ke které máme galkticky daleko, to jistě potvrdí každý, kdo ve Skandinávii aspoň lovil ryby.

My se tu neustále přeme o "rozumné" hospodářství, ale v čím zájmu takové vlastně je?
Rozhodně není v zájmu:
1. Státního a veřejného aparátu, který je živ z bytnění a expanze do osobních osudů občanů, čímž podmiňuje rostoucí spotřebu veřejných peněz na podporu soukromých životů. Těch je realně 800 tisíc, s rodinami cca 2 miliony.

2. Aktivní klientelistická skupina, tedy lidé, kteří se subdodávkou soukromé služby stávají "mandatorními" články řetězce veřejné spotřeby, tedy všichni, kdo státu fakturují. Z privátních osob tu jde zejména o ty, kteří vpodstatě vytvářejí svou firmu státní zakázkou, tedy stát je jejich natolik dominantním partnerem, že vpodstatě příjem ze státní kasy generuje budget firmy a ta má pak volné ruce na volném trhu, může podrážet cenu, vytěsňovat jiné tím, že na výsledku vpodstatě nezáleží, je vyděláno jinde. Odhad počtu takových osob asi spáchá lépe někdo jiný, já to kvalifikovaně nevyčíslím.

3. Pasívní klientelistická skupina, tvořená zaměstnanci, kteří jsou platově pod průměrem příjmů. Lidově řečeno "odboráři". Zde je vazba jasná, výměnou za hlas zbytnělému sociálnímu státu se čeká, že z miliard vytažených z kapsy všem spadne nějaká ta kačka zpátky, jen je třeba trochu manipulovat situací, aby se jeden dostal do tabulkové posice klienta sociální sítě. Tito lidé se poznají tím, že neustále diskutují to, kolik kdy od státu DOSTÁVALI. V současnosti je tak či onak na té síti závislá cca třetina populu u nás.

Když tyto odečteme od počtu obyvatel, z hrusou zjistíme, že více než polovina populu žije v duševní stance založené na následujících postulátech:
1. My tu nejsme od toho, abychom sloužili celku, celek musí sloužit nám.
2. Pravidla nesmí být rovná a přímá, protože pak bychom nevydělali.
3. Od státu máme očekávání, stát od nás ovšem nemůže čekat nic.
4. Můj osobní profit je hlavní, to že jde proti veřejnému blahu a pravidlům společnosti, je irelevantní.
5. Společnost je trh, na kterém pod záminkou veřejné služby kasírujeme osobní zisky.
23. 09. 2009 | 09:40

Ládik napsal(a):

Pane Pocestný,
dokonale rozvinuté. Ale co s tím? Nadpoloviční většina vždy bude za bukem volit ty, kteří nedovolí pročistit les. Proč v historii z našeho území odcházeli ti schopní do emigrace? Sem nikdo neřišel (... Dean Read?..). Paroubek se Zaorálkem emigrovat nebudou.
23. 09. 2009 | 09:54

Ládik napsal(a):

A určitě "vstanou noví bojovníci", kteří zatnou další sekyru.
23. 09. 2009 | 10:01

Pocestny napsal(a):

Ano, nelze než smutně souhlasit - s oběma autory -
1 - nejsme prostě schopni generovat vlastní mustr
2- už nejsme asi ani schopni importovat myšlenku
3 - naše ekonomická situace není výsledkem machinace jedinců, ale přirozenou součástí naší společenské krise státu jako takového. Státu jako výsledku rovnice, která má na druhé straně integritu, identitu, kohezi společnosti i adhezi jedince, která ho na kolejích legality posunuje vpřed.

Nicméně, příklad byl zvolen velmi dobře, Finsko je země s podobnou historií, velikostí i geopolitickým významem jako ta naše. Rozdíl ve faktickém současném postavení na žebříčku civilizačním je dán nejen tím, že se Finové nikdy nenechali vnitřně rozdělit jako Češi, nikdy se nenechali většími sousedy dostrkat k násilí na jeden druhém a proto názorové rozdíly politické ani světonázorové nestojí rozděleny příkopem nepotrestaného násilí jako u nás.

Ano, mnozí jistě namítnou něco o bandě asiatských ugrofinských sebevražedných alkoholiků, nad kterými je třeba ohrnout nos od středoevropského hrnku kvasnic a otrub. Pokud ovšem porovnáme výkon finské společnosti zejména s polskou a ruskou, sousedními, stejně zběsilými a chlastavými národy, vyjde nám přesně ten rozdíl mezi "západem" a "východem" ve středu té pomyslné rovnoběžky.

Zatímco finlandizovaný stát, do roku 89 povinně vitálně /lethálně svázaný ekonomický prostor s bolševikem dokázal přesun do globalizované společnosti jako jeden z jejích aktivních součinitelů, zde dochází k pozvolné balkanizaci, často zmiňovaný "propastný rozdíl v politické kultuře" mezi Českem a Slovenskem je fuč, Slovensko ani "nezhavlovatělo", ani nedošlo ke "klausifikaci", to je Česko Topolánka a Paroubka prošlo "mečiarizací".

Oni jsou jen symboly,vinni jsou ti, kdo volili styl, který je vynesl do čela. A těch je mezi námi šest z deseti.

Ano, je tu rozdíl v nátuře - skandinávci jsou klasici, Finsko je "nejrevolučnější" ze všech skandinávských zemí, je to centristická republika, postavená na středovém pilíři společnosti, zbytek jsou socialistické konstituční monarchie.
My jsme bulvarizovaná obdoba středoevropské klasiky, laboratoř toho, co stát jako instituce od partají snese, než zkolabuje v základních funkcích tak, jako současné Česko.

Víte, jak tak pozoruju provázanost hloubky ekonomické krise se stavem rozpadu klasické společnosti, čekají nás perné chvíle. Nevzniknou Janotovým balíčkem, i když to mnozí budou tvrdit.
Vznikly tím, že jsme opět podlehli sebeklamu a žili v něm moc dlouho, prohloubily se zablokováním společnosti občanské a následným karnevalem prázdného stranictví a Janota bude další záminkou pro růst sociálního renegátství, agrese a nenávisti mezi občany.
My opravdu duševně tuto zemi spravujeme dle pravidel klubové kopané. Není divu, že v ní panují stejné poměry jako v Gambrinus lize.
23. 09. 2009 | 10:06

stejskal napsal(a):

Souhlasím, pane Pocestný,

je to škoda (i když si nemyslím, že by zde měli blogy "nadlidé". Znám jich většinu už osobně a například ani pan ing. Holomek ani paní primářka Zezulová mi jako nadlidé nepřipadají. Ostatně si to o sobě ani nemyslí, podobně jako většina zde publikujících).

A co se s tím dá dělat? Možná by nebylo od věci, kdyby lidé, kteří jsou schopni věcné a argumentačně podložené polemiky (nejen pohrdlivých výkřiků) občas takovou polemiku napsali. Drtivou většinu toho, co dostanu do mejlu, publikuji. Tedy s výjimkou stranicky laděných blogů či textů, ve kterých si někdo s někým jen vyřizuje účty. A podmínkou je samozřejmě i to, že se autor nestydí svůj text podepsat).

Libor Stejskal
23. 09. 2009 | 10:11

Pocestny napsal(a):

Ládíku, vždyť je to v nás zapsáno již od útlého věku.

Stačí sbalit raneček buchet, můžeš být klidně hloupý Honza, když vyrazíš, jistě potkáš nejen ježibabu, ale i kouzelného dědečka, je třeba narazit na draka a pak už je to brnkačka...půl království a pynceznu a do smrti dobrý...

Víš proč mnozí utíkají?
Protože jim je tahle země duševně malá.
Protože, dokud byla Evropa bílá, bylo opravdu lépe být Evropanem než Čechem - bylo to vždy důstojnější a méně urputné. Ono nelze čekat, až se do "tý Evropy" dopajdá i Horní Černá, okres Mezinoží.

Ládíku, k plné implementaci kapitalismu do života lidu došlo u nás možná v Praze, pár městech, kde dominuje importovaný businec, který tvrdě zavádí a vymáhá příslušné myšlení. To, že z těchto "kapitalistů" vyrostli mnhdá asociálové, není pravda, oni jednak přijali první pravidla svého života, která nelze ojebávat, za druhé zřejmě nijak sociální nebyli ani ve věku dětí průměrných rodičů.

Stejně tak se ale ta starší generace po dekádě "kurvahošigutentág kapitalismu" honem utekla zpět k myšlence tuhého státně kontrolovaného socialismu s "jistotou nedůstojné průměrnosti" pro každého.

Je mezi námi příliš mnoho duševních loserů, abychom kolektivně generovali kvalitu. Ti schopní myšlení ho pak zneužívají na to, aby v tupounských principech našli "smart hole" pro zasvěcené, pod pláštíkem bohulibosti se vždy nejlépe prebendilo a kradlo.

Tato společnost typologicky reflektuje fakt, že většina populu se pasívně veze. Funguje princip delegace odpovědnosti s následnou alibizací - chceme silný stát, ale pak se vymlouváme z vlastní odpovědnosti s poukazem, že to musí rozhodnout někdo "nahoře" - na okrese, kraji, v Praze.
Jsme jako občané proti "pragocentrismu", ale všichni osobně doufáme, že nás nemine šance povýšit se nad okresní společnost odchodem "do Prahy", tedy na centrálu, ministerstvo apod.
Jsme jako občané proti korupci a zločinu, ale většina lidí exekuujících úkony státu s nimi podniká na černém trhu.
Jako občané jsme pro silné státní školství a zdraotnictví, ale jako rodiče a pacienti se neohroženě prokorumpujeme, provyhrožujeme a propráskáme kamkoliv, kam toužíme, vždy na úkor někoho i pravidel samotných.
Ti, kteří studují a jejich rodič chtějí školství zdarma, mizerné, ale s diplomem pro každého, ti, kteří již mají hotovo, chtějí omezovat, aby jejich diplomy "neztratily cenu".

Tahle země je jako Trabant, má dva hrnce a proto, když jde půlka motoru nahoru, musí půlka dolu, jeden hrnec, druhej hrnec, velký zrychlení, malá výdrž, pomalé a znečišťující. Zároveň nikdo nechápe, že výměna je přirozená, protože jinak se klikovka zastaví a nic nepojede.

Někdo by měl pinglovi vysvětlit, že s dvoutaktem se na jeden hrnec jezdit nedá..-)
23. 09. 2009 | 10:30

tomas.nikolai napsal(a):

Pocestný
velmi zajímavý komentář, díky...Při pobytu ve Finsku jsem na rozdíly i shody mezi našimi kulturami narážet velice často, máme spolu společného více, než se na první pohled zdá, bohužel, kromě hodnotového zakotvení společnosti.
Mimochodem, na Finsku lze dobře dokumentovat další oblíbený mýtus některých českých ekonomů, a to vyšší státní zisky v případě snížených daní. Kolikrát jsem četl stokrát opakovanou poučku o tom, že vyšší daně vedou firmy i jednotlivce k vyšším daňovým únikům a naopak jejich snížení přinese vyšší zisky, neboť počet daňových úniků klesne. Opět mechanistický model, který nebere v úvahu kulturu jednotlivých zemí. Pokud je někde za neetické považováno mít sídlo firmy v daňovém ráji a státní správa funguje relativně prospěšně, tak když se nejedná o daň 105 procent (jako kdysi u Astrid Lindgrenové ve Švédsku :-), k daňovým únikům nedochází. Naopak, pokud je normální obchodovat s firmou bez znalosti majitele se sídlem na Kajmanských ostrovech i z pozice státní správy a tato správa je veřejnosti pro smích/pláč, snížení daní v žádném případě nezlepší platební morálku a daňovým únikům nezabrání. Koneckonců, v takovém státě převládá pocit, že za to, že se státní správou musíme žít, by nám stát měl ještě platit a i 1% daň se vzhledem k odvedeným službám státu zdá vysoká...
23. 09. 2009 | 10:38

Rumcajs napsal(a):

Tento blog není cesta, ale povzdech.

Škoda.

Jinak opět souhlas s Pocestným. Je to sice dlouhé, ale smysluplné a navíc zadarmo. Tak proč ne.
23. 09. 2009 | 10:41

Pocestny napsal(a):

Stejskale, nenechte se vysmát!
Já rozhodně nemluvím o Holomkovi, toho bych bejt váma vůbec nezmiňoval, to je povídka z jiné kapsy.

Víte, tohle je o tom kořeni věci, jako editor byste měl přestat skuhrat a začít hledat, ne mezi "společenskými celebritami", ale venku na ulici. To, co tu předvádíte, je na jedné straně píár jistým politickým oleandrům typu Jiří Havel, na druhé straně prohlubující se nepochopení, že tu nejste živi z Havla, ale z dentisty v glosáři.
Pokud ovšem máte pocit, že bez oleandrů by čtenost byla mizerná, jen podporujete to, co se tu celospolečensky děje - centralizaci názoru do rukou několika lidí, či skupin lidí.
Vy veřejné mínění nereportujete, vy ho vytváříte tímhle nevyváženým brainwashingem, který tu vaši "pomazaní" bez jakékoliv zpětné vazby vykonávají.
Pro vás je zjevně marketingově důležitější KDO píše než samotný obsah jeho sdělení.
Věřím, že mnozí zdejší chronici jsou daleko zdatnější než třeba Drobek s jeho kopírkou ojinud, ale chápu, že jejich intelekt je ve vašem světe jednou fixně vázán s funkcí duševního nekromanta v glosáři.

Dosahujete tím hned dvou služeb té "kryše" - tomu lesklému deklu na kanálu naší politiky:
1. Selekcí autorů držíte kontrolu nad selekcí témat, takže se dále cyklíme na starých sporech, abychom náhodou nenašli nepředkousaný a nevycucaný kompromis bez našich pomazaných, sami mezi sebou.
2. Vytváříte iluzi, že nikdo jiný, než stále stejný počet stále stejných celebrit neexistuje. Kdo je "v tom nebo u nich", ten tomu automaticky rozumí (protože je u nich), otatní ničemu nerozumí, protože nikde u nikoho nejsou

Troochu povrchní intelektuálština, nemyslíte?
23. 09. 2009 | 10:52

typro napsal(a):

V Evropě jsou Estonci, Finové, Maďaři, Saamové, Chantové a další menší skupiny ugrofinské větve uralské jazykové rodiny.Jen blb může napsat něco o potomcích Vikingů!!!
23. 09. 2009 | 10:58

stejskal napsal(a):

Tak jo, pane Pocestný, máte pravdu.

Jen jsem to zkusil.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. "Moji 'pomazaní' zde bez jakékoliv zpětné vazby vykonávají brainwashing". Tak to jsem asi někde omylem vypnul diksusi ;-)

P.S:S. Jste velmi zábavný, pane Pocestný. A Vaše analýzy nepostrádají zajímavost. Škoda, že jinak se ve svém "spravedlivém" rozhorlení, víře ve vlastní neomylnost, nadutosti a sebestřednosti dost blížíte těm, které kritizujete.
23. 09. 2009 | 11:02

stejskal napsal(a):

Mimochodem, pane Pocestný,

Vám by myslím lépe vyhovoval iDnes. Tam si může otevřít blog kdokoliv a v debatách přimhouří oko i nad nějakou tou peprnou urážkou.

Libor Stejskal
23. 09. 2009 | 11:04

Ládik napsal(a):

Pocestný,
na toho trabanta bohužel žádné šrotovné nikdo nevymyslí. Jedině sešrotovat bez náhrady, na náklady těch, co v tom jedou. Mě už pojí se státem jen kabel s jištěním 25A a daňový systém.
Tady už nepomůže ani většinový volební systém. Jedině velký bič a malý plac.
23. 09. 2009 | 11:06

Pocestny napsal(a):

Autor,
muhaha, jojo, nelze než se trpce pousmát.
U nás učíme dnes lékaře, že pacient není kus "na porážku", ale klient.
Dodnes jsme nenaučili úředníka chápat, že my tu nejsme kvůli němu, ale on kvůli nám.
Dodnes jsme nenaučili naše zaměstnance, že rigorosní dodržování alibistických pravidel vede k neproduktivitě, zatímco alibistické nedodržování standardních procedur zejména při výrobě plodí nekvalitu, obé pak znamená škodu na výsledku.

Loajalita je tržní zboží, zejména pokud jde o výsledek týmové práce, vždy se najde jedinec, který osobním přístupem vydírá zbytek, aby posílil ve vnitřením řebříčku.

Neumíme pravidla sami dodržovat, ale rádi je používáme proti druhým, schválně je činíme dvojsmyslnými, aby insideři mohli okamžitě uplatinit alternativní výklad a než se zkoprnělá společnost vzpamatuje, na tom hrubě zbohatnout.

Nejsme společnost lidí, kteří se definují svými domovy a zachovalostí, jsme odpočátku rozděleni do skupin dle optiky politiky, kterou následujeme, radši přijímáme lživou pomluvu od "svých", než jiný názor od "těch naproti", politika je založena na nedůvěře, nedostatku orientace, na strachu a obavách, úspěch se dostaví tehdy, je-li rychle nalezen blízký terč, na kterého lze všechny nedostatky svést.
Nejsme schopni mnohdy generovat lkulturu v nás ani v našem okolí, ale palčivě jí vyžadujeme na druhých.

Prostě celoživotní pionýrák - hodně spratkovských her, omerta zatloukání u hlavase a metoda lísání se oddílovému vedoucímu. Hodně profitu za minima zodpovědnosti.
Kdysi vyšel spisek "Budování státu" - jak tragikomicky zní jeho titul při vzpomínce na to, co vše budování v naších myslích dnes znamená..
Náš stát se svou funkcí pro společnost natolik zprofanoval, že už od něj v podstatě nikdo nic dobrého nečeká (kromě těch, kteří na něm hmotně závisí).
23. 09. 2009 | 11:07

Ládik napsal(a):

typro:
Musím Vám doplnit, že viking je zátokový inženýr.
23. 09. 2009 | 11:17

Pocestny napsal(a):

Stejskale, kdybych ho tam chtěl mít, tak bych ho tam měl.
Já ho nechci ani tady, ani si nepotřebuji posílit společenské postavení, ani se vlichotit zástupům vezdejším.

Nedělejte ze mne zase nějaký symbol, jsem jen nedůležitá osoba mající občas na něco svůj osobní názor. Nikomu nenutím ho ani žvýkat, ani polykat, natož trávit a něco pak vyměšovat, ale každý nechť si poslouží dle své libosti, má na to stejné právo jako já.

Víte, mne nezajímají takové chujoviny jako má popularita či proslulost, o fasádě tohoto světa se tu barokně hádejte, jak chcete, mně jde o fundament baráku, ve kterém žiji.

Nepotřebuju být "někdo důležitý", abych mohl mít názor, ani abych ho řekl nahlas.

Mam pocit, že jste v tom egalitarismu poněkud elitářští, nic víc..
23. 09. 2009 | 11:19

stejskal napsal(a):

Naopak, pane Pocestný,

my jsme v tom nepříliš úspěšně skrývaném elitářství občas pohříchu egalitární ;-)

A pro mne symbol jste, ne, že ne (i když možná trochu jinak, než si myslíte ;-)

Zkusím Vám ještě jednou vyjmenovat kritéria, podle nichž zde blogery vybíráme:

- Postavení, v němž člověk rozhoduje o společensky důležitých věcech či ovlivňuje veřejné mímění (jde nám o zpětnou vazbu mezi nimi a našimi čtenáři, ovšem to, nakolik jí obě strany využívají už samozřejmě ovlivnit nedokážeme).

- Skutečnost, že je kapacitou ve svém oboru, představuje zajímavý myšlenkový směr

- Či má (prožívá) takovou zkušenost, jejíž sdílení může být i pro ostatní čtenáře zajímavé.

Čili nám jde o náměty, které mají určitou celospolečensku důsažnost a zároveň o zpětnou vazbu (společenský dialog, chcete-li). Ne o popularitu a proslulost.

Libor Stejskal
23. 09. 2009 | 11:43

tomas.nikolai napsal(a):

Rumcajs
Jako povzdech to nemělo vypadat, chtěl jsem jen upozornit, k čemu vede aplikace jinde úspěšných modelů transformace bez respektování neekonomických podmínek společnosti. Inspiraci Finskem alespoň v cílech bych uvítal, už to by byl velký pokrok :-).
Pocestný
já panu Stejskalovi rozumím, zdejší blogy mají i díky výběru daleko vyšší úroveň i čtivost, než konkurenční, kde může mít blog každý (tím neříkám, že vždy mají i vyšší kvalitu). Za nejzajímavější ale stejně považuji diskusi, kde se již rozdíly smazávají (tím, že diskutujeme "pod čarou", jsme skutečně do jisté míry "pod lidmi" ale to včetně diskutujících autorů :-).
23. 09. 2009 | 12:20

D3T napsal(a):

Spravna kritika navrhu NERVu. Ovsem je potreba rict, ze to je >pouze< kritika, nenabizi zadne reseni. Jiste neni zamerem autora, aby si ctenar odnesl pocit, ze bychom se nemeli inspirovat uspechem Finska, protoze na nej nemame spolecnost, ale treba neuspechem Somalska, protoze na nej spolecnost mame dobrou az kam. Proste je potreba se divat na uspesne strategie, ne na ty neuspesne. Ale autor spravne poznamenava, ze ne bezhlave a bez sirokeho kontextu. Ovsem ekonomicke navrhy pana Sedlacka a spol. je podle me potreba videt prave v sirokem kontextu vyvoje cele spolecnosti, nejen ekonomiky. Panove z NERVu prispeli navrhy v ekonomicke rovine, co byste navrhoval Vy pro rovinu spolecenskou?
23. 09. 2009 | 13:57

tomas.nikolai napsal(a):

To D3T
nejsem zrovna expertem na celospolečenskou rovinu, spíše se snažím poznávat tu individuální. Ale máte pravdu, že kritika je jednodušší než formulace návrhů (proto mi to šlo tak lehce od ruky...). Jen superstručně a obecně, podle mého skromného názoru je pro budoucí prosperitu nejprve důležité transformovat právní rámec a vědomí, zajistit vymahatelnost práva a zejména začít dodržovat "nepsaná pravidla" na kterých stojí většina úspěšných demokracií. Začal bych u toho, na co má stát vliv, tedy státní správou a její důkladnou reformou. Chování státních složek není jen odrazem stavu veřejnosti, ale také ukazuje veřejnosti to, co je v dané zemi bráno za "normální", běžné, etické, zakázané apod. Jak ale začít, když současný stav většině politiků i státních manažerů a úředníků vyhovuje, to nevím, jedině nějakým veřejným tlakem, naše intelektuální špičky jsou v tomto směru možná příliš pasivní...Dalo by se také mluvit o potřebě vnitřní změny, začít sám u sebe, duchovní obroda blablablabla, ale v taková řešení příliš nevěřím. Společenský tlak dělá divy, poznal jsem to na vlastní kůži, když jsem ještě měsíc po návratu z Finska stál v Praze poctivě na každém semaforu a čekal na zelenou jako chodec, přecházel jsem pouze na označených přechodech a permanentě zapomínal zamykat auto. Bylo to nebezpečné období a byl jsem pro smích i vlastní manželce :-). Posléze jsem se stal opět klasickým Pražákem, který kličkuje mezi auty, zamyká se i na záchodě a přemýšlí o zařízení na lov zlodějů.
23. 09. 2009 | 14:23

Ben napsal(a):

Tomas.nikolai,
chtěl jsem jenom zůstat u čtení, bez psaní, ale po Vašem příspěvku 14:23:08 jsem musel trochu poposednout ze židle.

Ve Finsku jsem nebyl a ani se nechystám, ale nemusím pobývat ve Finsku abych pak nějakou dobu přecházel na červenou. Jsem řidič a nesnáším přecházení chodců na červenou, tak by ani mne samotného toto nenapadlo. I já jsem pro smích mnohým ( jen mé ženě ne, ta to dodržuje stejně). Co mi je ovšem po druhých, kteří toto porušují. Občas bývám i v Praze a ani tam mne nenapadne chodit mimo přechody a na červenou.
Jistě jsou to pro mnohé nepodstatné maličkosti, ale začít se musí od maličkostí.

Možná kdybyste zůstal u "finských" návyků nehledě na posměch, přibylo by i pár lidí, kteří by si vzali od Vás příklad a výsměch by vyměnili za správné jednání. V prvé řadě třeba zrovna Vaše manželka...
23. 09. 2009 | 15:09

Ben napsal(a):

oprava...přecházel na zelenou...
23. 09. 2009 | 15:10

milansmid napsal(a):

Dík autorovi za příspěvek. Jako člověk, který strávil ve Finsku jeden rok života (ale před 15 lety) jsem chtěl reagovat v podobném duchu - recept NERV může fungovat jen částečně, neboť chybí ono společenské podhoubí důvěry a efektivity státní správy, které ve Finsku existuje. (Přičemž není třeba si věci idealizovat. Také ve Finsku se chlastá, krade a podvádí, ale nikoli na státní úrovni.)

Nemyslím si, že by Finové ve svém vzdělanostním průměru převyšovali úroveň našich lidí. Nicméně měli štěstí na svoji elitu, která dokázala národ vést i v těžkých dobách, včetně toho, že byla ochotna - když to bylo třeba - vzít na sebe individuální odpovědnost i za takové kroky, které jim popularitu nepřinášely - spíše naopak.

Bud-li mít čas, sepíšu blog o tom, co máme s Finy společného a v čem se odlišujeme.
23. 09. 2009 | 15:12

tomas.nikolai napsal(a):

Ben
Máte pravdu, měl jsem to formulovat opatrněji. Jsem řidič i chodec a na červenou přecházím výjimečně, obvykle ve chvíli, kdy stojím s ostatními na přechodu a najednou se všichni rozejdou, ačkoliv stále svítí červená (to je ten společenský tlak). Pro smích jsem byl všem v případech, kdy na opuštěné silnici bylo třeba přejít přes roh na druhou stranu a já jako jediný ze skupiny všech chodců odbočoval nejprve na pravou zebru a na druhé straně na kolmou místo běžného způsobu "úhlopříčka". Celospolečenský tlak je tady pro mě takový, že na těchto místech (znám jich v Praze několik), již podléhám. Netvrdím ovšem, že je to správné. Ovšem zkuste někdy nepodlehnout i jako řidič například celospolečenskému tlaku na způsob jízdy v Turecku nebo Indii. Pokud se nenaučíte místním zvyklostem a budete stát na červenou, tak brzy dojezdíte.
23. 09. 2009 | 15:20

tomas.nikolai napsal(a):

P.S. manzelka se permanentně směje mé zapomětlivosti...
23. 09. 2009 | 15:23

void napsal(a):

to autor:

prvni dik za text. Jinak myslim, ze se Sedlackovym textem ve sporu nejste. Jadro Sedlackova textu podle me smeruje k absenci smysluplnych dlouhodobych cilu v ceske politice. To na jakem vehiklu (zdroje, procesy) k nim dojedeme je otazka druha, pricemz pujcit si ten finsky samozrejme nemuzeme. Samozrejme musi existovat zpetna vazba, ktera bude nasledne iterativne ovlivnovat cile, vyber cesty a samotny vehikl.
23. 09. 2009 | 15:32

Ben napsal(a):

Tomas.nikolai,
to se mně stalo v polské Wroclavi během odpolední špičky. Ani ve snu mě nenapadlo, že se tam zelená-červená nedodržuje. Zůstal jsem stát uprostřed křižovatky, a nevěděl co dál. Prostě se mně příčilo jet jak skoro všichni červená nečervená, chodník nechodník. V autě sedela celá má rodina, a tak nadávky a klepání na čelo, troubení , cinkání tramvaje a já nevím co ještě, prožívala se mnou. Nevím jak jsem se dostal tehdy z centra města, ale předpisy jsem neporušil.

Omlouvám se Vám, jistě i já někdy přeběhnu na červenou, když pospíchám do lékárny a za pět minut zavíraj, ale Váš dřívější příspěvek jsem pochopil tak, že to již berete zase jako samozřejmost. Jsem rád, že jsem se mýlil.

Váš blog se mi líbil.
23. 09. 2009 | 15:36

tomas.nikolai napsal(a):

Ben
Máte silnou vůli, já mám problémy nezrychlovat v případech, kdy jedu 55 na 50 a všichni mě předjíždějí, troubí či svítí nebo se mi lepí na "zadek" i při cestě po Strakonické. Zatím se držím, ale mám tisíc chutí začít ještě brzdit...Druhá věc je, že u nás jsou značky, přechody i další věci čssto opravdu nesmyslné, asi se počítá s tím, že je stejně nikdo nedodržuje...
void
v přímém sporu určitě ne, text se mi líbí, jen mě trápilo, že tam není zmínka o tom, proč ty zmiňované recepty fungují. Něco podobného probíhá v současnosti v českém školství, od roku 2004 byl přijatý zákon, který je jednoznačným příklonem k "finskému" modelu tzv. "inkluzivní" školy, ale protože se zkopírovala pouze forma, smysl tohoto zákona je obcházen, veřejnost odborná ani laická s "finským" modelem nesouhlasí, inkluzi zde téměř nikdo nerozumí a vlastně ani nechce. Dopadá to tak, že se celá myšlenka diskredituje. Ostatně podobně dopadla nepřipravená školská reforma v Itálii, kde se pod krachem špatně prosazovaného a veřejností nepřijatého modelu inspirovaného inkluzivním školstvím navrací k tradičním předreformním cestám. Také Liškova snaha o reformu terciálního vzdělávání byla svým způsobem okopírování funkčního modelu odjinud, který ovšem u nás pravděpodobně nemůže dobře dopadnout...Proto to varování před redukcí pouze na ekonomické procesy...
Díky dnes všem za diskusi, do zítřka se musím odpojit, všem hezký den.
23. 09. 2009 | 15:54

pierre napsal(a):

autor :
dik za velmi zajimavy clanek...
.
pocestny
(23.09.2009 09:40:35, 10:06:55, 10:30:09) :
dobre komentare... jdou v mnohem k podstate veci..
.
milansmid
(23.09.2009 15:12:07) :
tesim se na vas blog...
23. 09. 2009 | 18:01

Rosanellus napsal(a):

Mam pocit, ze ti Fini navzdory sve proslavene nekomunikativnosti take konstruktivne diskutuji. Nestalo se mi, ze bych se s nejakym z nich pohadal tak hezky jako vzdycky v Cechach (obzvlaste Praha je na hadani znamenita).
23. 09. 2009 | 18:58

Josef K. napsal(a):

Pokud přistoupíme na jakousi starou a patrně otřepanou pravdu, že lidská společnost žije v "realitě", jak ji sama nazve, pak z toho vyplývá, že jde především o schopnost tuto realitu definovat. Vše co žijeme je vlastně budoucnost, i to, že se ráno probudíme a hledáme cestu jak naplnit nějaký ten denní plán. Bývá obvyklé, že jeho naplnění záleží i na tom, co se odehrálo: těžko si plánovat běh maratonu po dvoudenní pitce. Minulost, přítomnost a budoucnost se prolínají...V případě české společnosti platí, že minulost je vykořeněna, odstraněna, neboť je mnoha živým nepříjemná či je ohrožuje...Pokud si česká společnost nepřizná své reálné počínání a postavení v celku evropských dějin a kultur, počínaje konstituováním "národní" myšlenky přes svůj šovinismus první poloviny dvacátého století až, a především, po hrůzný nános normalizace, pak není schopna definovat svou realitu jinak než konstatováními toho, co se děje. Je prokazatelné, že normalizace radikálně změnila tuto pospolitost: ztráta důvěry mezi lidmi, moc toho, co se tak půvabně kdysi nazývalo lumpenproletariát, ztráta intelektuálních elit na mnoho desetiletí, ztráta rakouskouherských společenských stereotypů (čtyřicet let po osamostatnění) a jejich nahrazení východním "bratrským všeslovanským" barbarstvím"... Dokud toto nebude nazváno v široké debatě pravými pojmy s pravým obsahem (které onomu stavu může dát pouze ona diskuse), dotud jsou úvahy o tom jak dál jen pouhými žblebty, neurotickými výkřiky jedinců a projevem přitroublého mesiášského individualismu, kterému kouká sláma z bot... Vexlácká společnost s expremiéry, kteří chápou svobodu jako možnost koupit si friťák ve Vídni, společenství bez náznaku solidarity a zároveň vysokých požadavků na své členy, společnost, kde jsou oligarchové považováni ve všech souvislostech za výkvět a elitu, kde se sdružení či prapodivný klub amaterských politiků TOP09 může vydávat za politickou stranu demokratického typu -aniž naplňuje její základní znaky , či kde právnické fakulty (a nejen) připomínají spíše tržiště s rychlokvašenými plagiátorskými tituly (včetně nevábně voncích zarostlých rektorů) prostě definic není schopna. Njede o to, popisovat co kde, jde o to mít vlastní vize. A to bolí. Obávám se, že Češi se rádi bolesti vyhnou.
23. 09. 2009 | 20:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Finský nůž - to je pojem, divím se, že se o něm nezmínil Pocestny, finská kvalita nejen v mobilech Nokia. Na tržišti v helsinském přístavu tyto nože nabízí jeden výrobce i "pro boj", jak mi ho doporučoval. Možná i proto je tam výhodnější být poctivý.
23. 09. 2009 | 20:55

Rumcajs napsal(a):

T.Nikolai

Zapoměl jsem Vám článek pochválit, ale nesouhlasím. Podobně jsem reagoval i u p. Šmída.

S Finskem máme společné to, že tam i tady platí stejné ekonomické i fyzikální zákony.

Tvořit vyrovnané rozpočty, alespoň v rámci cca 5 let, to je prostě nutnost, která platí i u socanů na Marsu, bez ohledu kdo tam vládne a nám nezbývá, než jít naprosto stejnou cestou.

P.S. Problém dle mého dneska není právní rámec. Hlavní problém jsou voliči ČSSD, kteří rozhazování podporují a čím větší schodek SR je, tím do větší extáze se dostávají.
23. 09. 2009 | 21:47

vasja napsal(a):

No toto, takový blahodárný počtení tu dlouho nebylo.Fakt.
24. 09. 2009 | 08:35

Pocestny napsal(a):

Jojojo, Stejskale, teď mi rychle do té vaší rovnice dosaďte pí Paroubkovou, pana Drobka, toho pána od Bubeníka ...mohl bych pokračovat.

Nezlobte se, ale frekvence zjevení nového talentu je velmi malá, naopak, přibývají zde stranické tapety, CSSD sem tiskne partajní nástěnku, jo a čím, proboha se tak zasouložil o stát a společnost ten infantilní komouš z Literárek?

Urážíte svými slovy každého z podlidí v glosáři, protože jim říkáte, že tento příživník je vám bližší, vyšší, než ti, kteří vám vyrábějí výplatu.
Urážíte každého soudného člověka tím, jak chcete říci, že bezpáteřný celoživotní politruk, polovzdělanec a ješitný nadutec Havel je zřejmě více než občan, kolik "vícenežobčanů" tohoto druhu nám chcete ještě představit, abychom pochopili, že žijeme v České Víceobčanské republice, ale holt jako nezasouložilí jsme tu jen kanonenfutter, který musí ty žvásty vašich pomazanců snášet, ale nesmí je patřičně komentovat.

Dejte těm, které tu Havel vytahuje za uši z "plebsu" pod čarou jako kouzelník Fokustón naše drahé králíky, šanci mu to oplatit článkem, který nejen vyvrátí ty drzosti, kterých se ten parazit dopouští, ale ukáže, že i co se literárního talentu týká, jen řečený politruk nudný průměr.

Jo, Stejskale, vidím tu přehlídku průměrnosti talentu i tématu oblečenou do mantlu společenské proslulosti, ovšem bez obsahu.
Autor tohoto blogu napsal lepší stať než jakýkoliv výplod zdejších chronických štváčů a vyřizovačů osobních účtů prostřednictvím médií, protože nemá od pondělka do pátku více než jedno téma, nesnaží se o universální pravdu, píše ze života.

Ty vaši oleandři se pohříchu rekrutují z toho skleníku, který se všemožně náš život snaží organizovat, ale sami ho nežijí. Proto tu "bojují" za sociální spravedlnost typy jako Křeček, kterej ví prd o chudobě, Havel, kterej ví prd o morálce, Zaorálek, kterej dodnes žije ve studené válce se západem, jen proto, že si je okresní šéfpingl pražskejch zlodějů z RáJe vybral za chábra.

Tenhle server je ze tří čtvrtin o politice, ale čtenář je tu od toho, aby konzumoval všechny ty fráze, žvásty, pololži a polopravdy, maximálně si "může ulevit" pod čarou mezi přízemními výrony asociálů a frustrátů, ale kompozici, která by těm pánům oponovala v patřičném rozsahu a formátu, tu neotisknete.
Takže logicky vyplývá, že jsme tu od konzumu, prasata na generování politického špeku, hlasů a klikanců jako tringl pro redakci.
Fajn, jsem rád, že to z vás vylezlo narovinu.

Nakonec ještě můžete recyklovat ten bezva nápad a nechat nás tu vzájemně urážet v traktátech typu "jací jsme my podlidé v glosáři", když už nesmíme komentovat, jací lidé jsou ti "nad čarou".

Jste zajatec vlastní vize společnosti, jsme zase zpět ve státě pouze pro stranicky angažované....a je to aktuální.

Je smutné, že nechápete tu nejzákladnější roli medií v politice - vystavit politika přímé konfrontaci a tím i zpětné vazbě.
Vy tuto naopak rušíte tím, jak "bráníte své autory" (jak které, že - když už jsme u toho Holomka) před tím, aby byli konfrontováni se svými vlastními skutky a výroky.

Mno, nakonec poznámka, porovnejte ten vláček blogů, jak naskakují se seznamem autorů, proč se sem vrací čím dál tím méně autorů, proč se tématicky monopolizuje "aktuální politická situace" na úkor toho, aby k jednomu tématu napsali hned dva další autoři rozvíjející článek.

Tady mají všichni "morální" postoj k radaru, eurovládě, socanu, ale rozebrat věcně materii problému, to se tu podaří jen několika lidem, jejich výkony však zapadají rychle do archívu, při inflaci bezobsažných "názorů" a jiných exkrementů našich obchodníků se státem není šance, aby se tema udrželo, je přežehleno bulvárem z per našich erárních příživníků.
24. 09. 2009 | 09:17

stejskal napsal(a):

Tak jo, pane Pocestný.

Já budu nadále urážet - jak Vy říkáte - všechny, kdo zde využívají tento prostor k seriózní a věcné debatě (mimo jiné tím, že zde mohou napsat kdy chtějí a co chtějí, ale na druhou stranu neotvírám každému blog na počkání).

A Vy si zase budete zcela adresně a neomaleně urážet ty, které si sám vyberete. Budete podle svého výběru spílat konkrétním lidem do "bezpáteřních celoživotních politruků, polovzdělanců a ješitných nadutců." Lidem, kteří zjevně mluví z duše podstané části spoluobčanů. A své odsudky budete kategoricky vydávat za jediné pravdy (apokalypsis), o nichž se nediskutuje.

Taková dělba práce. Tak to holt ve společnosti chodí. Každý si prostě váží něčeho jiného, považuje něco jiného za důležité. Vy vynadat, já komunikovat. I s tím, s kým nesouhlasím. Říká se tomu respekt ke druhému, úcta k odlišnému názoru.

Hezký den, pane Pocestný (a pozor na iktus, prý to dnes postihuje i lidi v poměrně mladém věku ;-)

Libor Stejskal

P.S. A nejste "prase", pane Pocestný, tedy alespoň já si to o Vás nemyslím ;-) Zkuste se mít trochu rád, třeba Vám to pomůže zbavit se té nenávisti k ostaním. Nesmiřitelnosti a nekompromisnosti. Musí se s tím dost těžko žít, ne?
24. 09. 2009 | 10:06

Pocestny napsal(a):

Stejskale, umět mluvit mnohým z duše, to je vono. Jo, to Havel umí, to musí umět každej řiťoliz, kterej surfuje na tak fysikální základně svý životní pouti, jako je popularita.

Jo, to i Čtvrtníček s Lábusem "mluví lidem z duše", ale na tom se nikdá nic nepostavilo, zvlášť, když víme, co ti "mnozí" v duši nosí a pozorujeme, jak to z nich tu teče.
Ale klidně dělejte tomu trapákovi advokáta, holt jste si něčím blízcí, jináč byste to nebral tak oukorně zrovna v jeho případku.

Já to chápu - takovej malej bártr, že. Vy mu umejete zadek v žurnálu, ale aby bylo vše fér, dáte mu blog, aby mohl naoplátku volně pozvracet, koho potřebuje, stejně jako Potůček v tom dnešním pokusu o sociální smír útokem na nesocany.

Generace mantáků.
24. 09. 2009 | 12:11

stejskal napsal(a):

Přesně tak, pane Pocestný,

my si zde myjeme zadky a lezeme zároveň do řiti. Zatímco Vy lidem říkáte, "jak to je."

Vždyť povídám, každý dělá, na co stačí ;-)

Váš manták Libor Stejskal

P.S. Ale je to náročné, ta demokracie, že? Pořád má někdo jiný názor než vy... Co s tím?
24. 09. 2009 | 12:21

Ben napsal(a):

Možná, že na některé výměny názoru by některým prospěla tradiční finská sauna :-))
24. 09. 2009 | 12:53

Ben napsal(a):

.....ů
24. 09. 2009 | 12:56

tomas.nikolai napsal(a):

Rumcajs
Já mám zse pocit, že ekonomie není fyzika nebo matematika, ač se tak mnohdy snaží tvářit. Je to společenská věda, proto jí také podoba společnosti do značné míry určuje a ovlivňuje. Dám Vám příklad, v Praze existuje obchod s finským designem, který nabízí neskutečně drahé (i když kvalitní) finské designové produkty několika finských značek. Tyto značky jsou v Čechách naprosto neznámé a i ve srovnání s podobnými značkami jiných zemí jsou tyto výrobky prostě příliš drahé. Podle všech ekonomických zákonitostí by měl takový obchod velice brzy zkrachovat, poptávka ze strany české společnosti je velmi malá, reklama neexistuje, státní nebo soukromá podpora rovněž ne (je vlastněn Čechy). V tomto případě však až do Prahy dosáhla jedna z podivných zvyklostí finské společnosti, obchod přežívá také díky finským turistům, kteří při návštěvě Prahy nakupují finské výrobky aby podpořili svou ekonomiku. Nehodnotím, zda je takové chování racionální či žádoucí, pouze ekonomickou optikou však není vysvětlitelné.
Tím se nechci zastávat plánů našich socialistů, které shledávám v naší situaci kontraproduktivními. Celá hádka o přímé daně v ČR mi přijde do jisté míry absurdní, něco jako dohadovat se nad rozbitým autem, kolik litrů benzinu do něj natankujeme.
24. 09. 2009 | 13:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Nikolaii,

omlouvám se, že Vám zde zapleveluji debatu touto poněkud banální výměnou názorů s panem Pocestným. Vaše téma je velmi zajímavé a podle mne skvěle zpracované. Inspirativní je i debata.

Chybou je, že jsem se pod Vaším textem nechal opět vtáhnout do něčeho, co nemá absolutně smysl. Ještě jednou se omlouvám.

Libor Stejskal
24. 09. 2009 | 13:44

tomas.nikolai napsal(a):

L. Stejskal
není se proč omlouvat, i Vaše debata je svým způsobem inspirativní...Zvažoval jsem reakci, ale byla by příliš mimo téma. Vám i panu Pocestnému ovšem děkuji za kladné hodnocení mého příspěvku.
24. 09. 2009 | 13:58

Honza napsal(a):

Vážený pane Nikolaii a other gentlemen v diskusi, velice si vážím vašeho článku i debaty, kterou pod ním vedete, v mnoha případech se vyjadřujete takovým milým, skutečně gentlemanským způsobem. Zajisté je potěšující, že jste muži se širokým až renesančním záběrem a názorem na všechno, ale nějak si nemohu odpustit onu poznámku, že právě sáhodlouhé vzájemné poplácávání a tlachání o všem možném na internetu (dříve asi v hospodách, to bude patrně globalizací učiněná změna v kulturních zvyklostech) je jednou z příčin patlavého balastu, který je v místní společnosti (a tím i politice) natolik přítomen, že není možné aplikovat finský model.Všimli jste si, že zde zatím nepřispěla žádná žena? tlachají zde patrně pouze muži. Přeji všem hezký den. Za hlavní článek dík.
24. 09. 2009 | 16:20

scientist napsal(a):

t.nikolai
co myslíte, dolehne někdy k uším ekonomů to, co na ně kolegové ze společenských oborů křičí už asi nějakých 100let?
Pan Sedláček má za ženu socioložku, říkám si: sakra, to mu ta jeho baba nemůže doma vrazit do ruky alespoň nějaký notoricky známý text? vždyť s tím by musel v oboru udělat dír
24. 09. 2009 | 20:38

Tomáš Z. napsal(a):

ad scientist: jen poznámka pokud vím, tak pan Sedláček je ve společenských vědách skvělý, jeho filosoficko-sociologicko-ekonomické práce jsou vynikajícím čtením kontextuálně uvažujícího člověka. Stačí si přečíst alespoň stručné sloupky, které vycházely v Respektu. Díru do světa už rozhodně udělal, je jako zjevení mezi ekonomy, právě svým přesahem do jiných disciplín a "lidskostí" uvažování. Nemyslím, že by neuvažoval i o kontextech přenositelnosti modelů, které zde prezentoval pan Nikolai. Jenom psal trochu jiný text.
25. 09. 2009 | 11:23

IO napsal(a):

Je skutečně trochu divné nám velkomyslně doporučovat „finskej model“, když jednak naše země a Finsko jsou tak silně odlišné a jednak bohužel to, co bylo počátkem 90. let možné ve Finsku, už asi není možné v roce 2010 u nás, protože celková situace se všude rychle a radikálně změnila. Snad jen pár ťafek, abyste si nemysleli, že jsme úplně blbí, dámy a pánové: Finsko je neutrální země, není členem ž á d n é h o vojenského uskupení (není členem NATO), vzhledem ke svým špatným zkušenostem se nespoléhá na rozdíl od nás na žádné spojence. Většinu hranic Finska tvoří moře nebo neutrální Švédsko, zbytek hranice tvoří Rusko. Finsko má na rozdíl od nás stále všeobecnou brannou povinnost občanů, tedy svoji občanskou armádu: všichni občané, ženy dobrovolně, muži kromě Svědků Jehovových povinně jsou 6 až 12 měsíců cvičeni k obraně své vlasti. S takovými občany si ovšem nemůže libovolně pohrávat ani jejich vláda, parlament nebo ústavní soud, ani nějací zloději, lupiči a gangsteři. Vedle toho má Finsko jeden z nejvyšších počtů zbraní na počet obyvatel z hospodářsky srovnatelných zemí: taky proto asi leckomu přejde chuť Finovi něco ukrást nebo rozbít. Tyto soukromé zbraně Finů jsou formálně určeny především pro lov. Aktuálně se ale jakési temné síly snaží Finy pomocí zákonných opatření o tyto jejich soukromé zbraně občanů připravit, odzbrojit je. Záminkou k tomu jsou (bůhvíjak zinscenované) útoky „šílených střelců“ proti školám… Finsko má hustotu obyvatel pouhých 15,7 na kilometr čtvereční, v této zemi velké skoro jako Německo žije jen 5.300.000 obyvatel, je to jedna z nejřidčeji osídlených zemí Evropy. Finsko je člen Evropské unie, jako měnu používá od r. 2002 euro. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele: Finsko 46,602 US dolarů, ČR 17,070 US dolarů!! Opravdu je rozumné střihnout si „finskej model“ po česku? A pokud ne, proč nám to teda vlastně dámy a pánové doporučujou?
25. 09. 2009 | 19:33

krajtl napsal(a):

Kdo tu má největší vliv na společnost a myšlení lidí? Masmédia. Tam je třeba začít.
28. 09. 2009 | 11:03

Dalik napsal(a):

Dobý den pane Pocestný ! Soudím že je vás zde škoda na tomhle příspěvkovém foru ! Máte navíc !!! Co takhle parlament a udělat tam pořádné točo ? Vaše traktáty sepisuji do své příští kroniky !Jen tak dále ! Zravím Dalimil.
30. 09. 2009 | 13:17

Dalik napsal(a):

Dobrý den pane Stejskal začínám mít pocit u některých zdejších diskutérů že mají v rozenou potřebu prezentovat zde svou intelektualní nadřazenost a lichotí jim to! Ale to je jejich problém ! Mě zajímá historie proto jsem se rozdodl sepsat něco snad zajímavého pro příští generace !Chtěl bych navázat na slavného kronikáře Dalimila a pokračovat v jeho díle ,proto sepisuji různé zajímavé postřehy i stohohle vašeho zdroje ! Jsou zde různé názory lidí kteří toho v životě hodně procestovali a mají přehled a můžou porovnávat ,což je neocenitelné! Mít tak rozlet pana POCESTNÉHO to by se to psalo ! Ale co já se svým zákl. vzděláním? Tak jsem uvažoval o tom že by jste mi pak s tím trochu poradil anebo vám předám veškeré podklady i se svým životopisem a budete to mít na román!!! Čas to vyřeší souhlasíte pane Stejskal ? Dalimil.
30. 09. 2009 | 15:15

ugg boots napsal(a):

Je jedno jestli to je v tomto případě iránský režim ( o něm je přece blog), srovnatelný pouze s Hitlerovským Německem nebo bordel, na který narazíte všude v tomto světě.

Vím o čem mluvím, do Maroka jsem to vzal přes Paříž a Marseille, mám co srovnávat (i WC).
31. 10. 2009 | 10:53

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 08:07

Vubsfoonnom napsal(a):

Takk for en interessant blogg
21. 01. 2011 | 04:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy