Očkování proti pandemické chřipce - Mýty a realita aneb Proč lidé umírají?

02. 11. 2009 | 11:41
Přečteno 36622 krát
Proč jsem se rozhodl o očkování proti prasečí chřipce psát?

V posledních měsících se téma chřipky stále skloňuje nejen v médiích, ale také na internetu v tzv. sociálních sítích. V tom je obrovská informační výhoda. Především proto, že většina četujících osob, nebo čtenářů už dnes alespoň ví, jaký je rozdíl mezi sezónní a pandemickou chřipkou. Kromě tohoto, snad jediného pozitivního vlivu, se objevují v diskusích od některých odborníků často zavádějící informace, nesmysly, ale často i lži. Jak z toho ven – jedině tím, že si přečteme informace od někoho, kdo očkování a potažmo vakcinaci proti chřipce rozumí.

Stále jsem čekal, že se někdo ozve a protože se v mediích doposud nikdo fundovaný neozval, rozhodl jsem se, že se pokusím zpracovat pár informací o očkování proti pandemické chřipce a nabídnu je do blogu, do Medical Tribune a pro časopis lékařské komory.

Očkováním se zabývám posledních cca 25 let a klinickým vývojem vakcín od roku 1995, kdy jsem vyhodnocoval konzistentnost tří vyrobených vakcín proti sezónní chřipce. Za tu dobu prošlo naším centrem cca 20 000 osob, které byly očkovány proti chřipce a u kterých jsme sledovali jak se po očkování cítili, jak z dlouhodobého hlediska vakcína ovlivňuje zdravotní stav a jak byli po očkování chráněni. V posledních několika letech jsme pracovali i s pre a pandemickými variantami vakcína a i s adjuvantními prostředky.

V ČR se proti chřipce téměř neočkuje…?

Není třeba připomínat všeobecně známou informaci, že většina dospělých v našem státě ještě nikdy nebyla očkována proti jakékoliv (sezónní či pandemické) chřipce a o takové ochraně proti chřipce ani neuvažuje. Tímto se naprosto vymykáme z trendu očkování proti chřipce nejen v Evropě, ale i ve světě. Již několik let se předpokládá, že spotřeba sezónních protichřipkových vakcín poroste a že se ČR přesune z velmi nízké spotřeby 40-70 vakcín na 1000 obyvatel na spotřebu běžně evropskou a to 150-200/1000, přičemž proočkovanost seniorů bývá v mnohých státech často vyšší než 75 %. V nejbližších letech ale asi nedosáhneme spotřeby vakcín ve Spojených státech amerických ani Kanady, kde je distribuováno až 330 dávek na 1000 obyvatel. Imunizace proti chřipce v Kanadě je tak v současnosti přibližně 5-8x vyšší než u nás. Důvod je jasný – není totiž větší zájem mezi praktickými lékaři očkování doporučovat (zadarmo), aplikovat (za malou částku) a případně dokonce po nějakou dobu financovat dodané vakcíny proti chřipce.

Bez doporučování vakcinace proti chřipce od cca 5500 praktických lékařů se spotřeba vakcín vůbec nezvedne. Nezájem o vakcinaci proti sezónní chřipce je i hlavním důvodem nezájmu o vakcinaci proti pandemické chřipce. Většina populace a zdravotníci zvlášť se drží hesla, že když jsem se nenechával očkovat dosud, proč bych ze sebe měl nechat dělat pokusného králíka – zde je jasné rovnítko mezi neznalostí problému a nejistotou, které nakonec vedou k odmítání očkování. Vláda nakoupila 1 000 000 dávek vakcíny proti pandemické chřipce. Ale dost podstatná část dodávky pandemické vakcíny bude jak horký brambor, který si budou přehazovat zdravotníci a neinformovaní laici, až se najde ten, kdo tomu rozumí, nebo ten, kdo si přes všeobecné negativní mínění zahraje na pokusného králíka. Zdravotníci jsou totiž, při vcelku jasném relativně mírném klinickém průběhu pandemické chřipky u mladých zdravých osob, přesvědčeni o tom, že pro ně bude výhodnější se pozorovat a při nástupu jasných klinických příznaků použít pohotovostní léčbu antivirotiky. Navíc je známý fakt, že až u 2/3 osob onemocnění proběhne inaparentně, tedy bez jakýchkoliv klinických příznaků. Nyní ale někteří zdravotníci trošku znervózněli – protože se něco děje na Ukrajině a tak se zase množí dotazy, zda se neočkovat přeci jenom proti pandemické chřipce. Nikdo nic neví a media by byla ráda pokud by se „nic“ vyhodnotilo.

Znovu připomínám, že chřipka je nejčastější lidské infekční onemocnění, které každoročně postihne až 10% světové populace (v období pandemie až 30 % klinicky nemocných) a na rozdíl od běžných nemocí „z nachlazení“ je každoročně příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Ročně u nás zemře podle kvalifikovaných odhadů na sezónní chřipku 1-2 000 osob. I přesto je stále považována hlavně v České republice nejen laickou, ale bohužel i odbornou veřejností za banální infekci.

Výroba pandemické vakcíny je jen byznys pro farmaceutické společnosti – Ano, či Ne?

Řada laiků, ale i odborníků se domnívá, že výroba, distribuce a aplikace vakcíny proti pandemické chřipce je pro farmaceutické firmy velmi dobrý byznys a ještě k tomu dodávají, že Ministerstvo zdravotnictví za ně chce utratit miliardy. Když si ale vezmeme kalkulačku a na problém se podíváme bez závisti (že by někdo dostal 5% z ceny zakázky) a v klidu, zjistíme, že vakcína proti pandemické chřipce se v průměru dodávala za cca 200 Kč za jednu dávku a vláda nakoupila 1 000 000 vakcín. Vakcína proti sezónní chřipce stojí okolo 130 Kč a běžně se jí dostane do ČR cca 500 000 (vláda vydává tedy každoročně cca 65 miliónů). Pokud bychom ale měli být proočkováni jako je běžné v Evropě, pak by bylo nutné mít k dispozici alespoň 2 000 000 dávek vakcíny proti sezónní chřipce každou z nich za 130 Kč. Stát by tak musel vydat asi 260 miliónů Kč. To co jsme zatím nedávali do sezónní vakcíny proti chřipce, za to se nakoupila pandemická vakcína.

Z uvedených čísel je patrné, že částka vydaná na vakcinaci proti pandemické chřipce není přemrštěná a že ostatní Evropské země vydávají asi podstatně více než naše vláda. Pro farmaceutické společnosti je výzkum a vývoj vakcín spojen s nemalými výdaji, které by měl prodej vakcíny přinést nazpět. Jsem si jist, že prodej pandemické vakcíny (bude se prodávat cca 12, max . 24 měsíců) prostředky vynaložené na vývoj plně nepokryjí a že tento vývoj bude muset být dotován z prodeje jiných vakcín. Jen pro zajímavost uvádím, že k očkování narozených dětí (v ČR ročně cca 100 000 dětí) se používá jako jedna z vakcín šestisložková vakcína, která se aplikuje ve 4 dávkách a jedna z nich stojí cca 1000 Kč. Tato vakcína se již několik let používá a bude se používat ještě mnoho let. Každému, kdo drží v rukou kalkulačku je jasné, že daleko více peněz se vydává v každém vyspělém státě za pediatrické imunizace, a že asi z prodeje třeba pediatrických vakcín se dotuje vývoj pandemických vakcín..

Aplikace vakcíny proti sezónní a pandemické chřipce – Ano, či Ne?

Často se diskutuje o tom, zda si nechat aplikovat vakcínu proti sezónní chřipce ještě před aplikací vakcíny proti pandemické chřipce. Obavy jsou především z výsledků tzv. Kanadské studie, kterou nikdo nečetl a neměl možnost ani hodnotit data. Ta uváděla, že není vhodné se očkovat se proti sezónní chřipce, protože by pak byl organismus více vnímavý k prasečí chřipce. Studie měla projít recenzním řízením a měla být co nejdříve publikovaná. Hlavní autorkou má být Dr. Danuta Skowronski, ale prozatím na Medline databázi není nic k dispozici. Komentáře od jiných autorů ukazují (Dr. Ethan Rubinstein, který studii četl), že něco ve vyhodnocení výsledků nebylo v pořádku a tak je otázkou, zda vůbec budou výsledky výzkumu publikované v renomovaném časopise. Jiné – již publikované studie však ukazují na nesmírný význam očkování proti sezónní chřipce. Australští výzkumníci (1) při testování monovalentní vakcíny proti pandemické chřipce s obsahem antigenu 15 mcg a 30 mcg zjistili, že ještě před očkováním má okolo 33 % osob ochranný titr protilátek (≥ 1:40)) proti pandemickému kmeni. Porovnali tedy osoby očkované proti sezónní chřipce (44,4 % již chráněno) s neočkovanými (21,1 % chráněno proti prasečímu viru).

Podobně ukázali i mexičtí odborníci na pozitivní efekt očkování proti sezónní chřipce (2). Avšak i u neočkovaných australských osob je relativně vysoké procento těch, kteří mají protektivní titr protilátek a lze jen spekulovat proč tomu tak je. Jedním z vysvětlení může být podobnost současného pandemického kmene s předchozími H1N1 viry chřipky. Nejvíce se diskutuje virus v pseudopandemii v roce 1977. To je asi také důvod, proč se pandemický virus zatím „vyžívá“ mezi mladými lidmi, kteří doposud nebyli očkováni a neprodělali ani chřipku v roce 1977. Navíc mladá generace má daleko více sociálních kontaktů a i více cestuje. To je důvodem vysokého nárůstu onemocnění v cestovatelských velmocích (Velká Británie a Německo) během letních prázdnin. Je to také příčinou onemocnění studentů gymnázia v Českých Budějovicích.

Moje doporučení je jednoduché, nechat se očkovat proti sezónní chřipce a s jakýmkoliv odstupem delším než 14 dnů si nechat aplikovat vakcínu pandemickou. Určitě bude s výhodou pokud, si očkované osoby nechají každou z nich aplikovat do rozdílných deltových svalů (jednoduše jednu vpravo a druhou vlevo).

V pandemické vakcíně jsou jedy – Ano, či Ne?

O vakcíně Pandemrix, která má být použita v ČR, se často diskutuje a trnem v oku laikům i neinformovaným odborníkům je především adjuvantní prostředek AS03 a jeho hlavní součást skvalen, kterého obsahuje 10,69 miligramů (3). Jen pro neinformované uvádím, že od roku 1999 je zaregistrovaná vakcína Fluad (od jiného výrobce) proti sezónní chřipce, která obsahuje též skvalen (o cca 1 mg méně) a u nás se používá pro očkování seniorské populace. Bezpečnostní data od obou výrobců adjuvantních prostředků doposud neukazují žádné závažné nežádoucí účinky v souvislosti s podáním vakcín s obsahem uvedených adjuvantních prostředků.

Skvalen je přirozená látka živočišného i rostlinného původu (4), která je známa již téměř sto let. Je hlavní složkou jaterního tuku malých žraloků žijících v hlubokých chladných vodách jižního Pacifiku. Po objevení složení skvalenu v roce 1931 zájem o tuto sloučeninu vzrostl, neboť existovala domněnka, že umožňuje žralokům přežít v hloubkách 500–1 000 metrů. Skvalen se tvoří v těle v játrech a dále se přijímá potravou . V zemích kolem Středozemního moře se na základě epidemiologických vyšetřování zjistil podstatně nižší výskyt rakoviny než v ostatních vyspělých zemích. Za hlavní faktor tohoto zjištění se považuje vysoká konzumace olivového oleje. Olivový olej obsahuje řadu tzv. fytonutrientů, mezi které patří i skvalen. A právě skvalenu se přisuzuje tento pozitivní účinek olivového oleje. Vzhledem ke svým účinkům na organismus se řadí mezi tzv. nutraceutika (4).

AS03 jako součást vakcín znám z klinických hodnocení; do dnešního dne se aplikovalo v našem centru několik tisíc dávek vakcíny proti chřipce s obsahem adjuvantního prostředku AS03 a tedy i skvalenu. I v našem centru nebyly pozorovány žádné významnější, neočekávané nežádoucí účinky.

Po vakcinaci proti pandemické chřipce se umírá – je zemřelých málo nebo moc?

Některá naše media velmi rychle upozornila na fakt, že ve Švédsku zemřeli „nějací“ lidé v určité časové souvislosti s aplikací stejné vakcíny, která se má použít i u nás. A zase se nesly hlasy o tom, ať pokusnými králíky zůstanou jen švédové a nás ochrání nejlépe naše víra či slivovice. Nikdo to již dále nezkoumal ani neanalyzoval. Ve Švédsku se totiž aplikovalo celkem 1 400 000 dávek vakcíny a během 15denního období bylo hlášeno 5 úmrtí, 37 alergických reakcí (z toho 5 anafylaktických, dále bylo zaznamenáno cca 200 hlášení od lékařů a 400 -500 od očkovaných osob jako místní (bolestivost, zarudnutí) nebo celkové reakce (chřipce podobné symptomy). Zemřelí byli tři starší 74 let se závažnými chronickými onemocněními, dva mladší. U jednoho z mladších je již pitva provedena a prokázala celkovou aterosklerózu a prodělaný infarkt myokardu.

Pokud bychom chtěli mít senzaci pro media mohli bychom napsat:“Z 1,4 miliónu očkovaných osob ve Švédsku zemřelo za 15 dní (polovinu měsíce) 5 osob“ (5). Z toho bychom měli odvodit, že ve stejné populaci zemře za měsíc 10 osob a za jeden rok pak 120 osob. A to bylo v populaci 1,4 miliónu osob. V 10 miliónech naší populace by to tedy bylo 852 osob – daleko více lidí umírá ročně u nás jen na silnicích při automobilových nehodách. Co by se asi stalo, kdyby umíralo v Česku za rok jen 852 lidí? Už vidím krůpěje potu na čele pana ministra financí Eduarda Janoty, když si představí sumu mandatorních výdajů na důchody. Z výše uvedeného by zase media či nějaký demagog mohl uvažovat o tom, že vakcína Pandemrix má vlastně vysoce protektivní účinek a prodlužuje život – realista a člověk znalý věci by řekl, že počet úmrtí je asi menší než očekávaný. Ostatní hlášené příznaky jsou ve frekvenci natolik nízké, že znovu zdůrazňují velmi dobrý reaktogenní profil vakcíny proti pandemické chřipce.

Co na závěr – jde o osobní rozhodnutí a osobní odpovědnost.

Vakcína proti prasečí chřipce je velmi démonizovaná (asi 100x než vakcína proti sezónní chřipce a ta není oblíbená už vůbec) a je jen na lidech, zda si ji nechají aplikovat.

Myslím si, že všichni, kteří mají být očkováni proti pandemické chřipce to mají jako se sledováním televize (považuji-li ji za špatnou tak ji vypnu). Lidé si musí uvědomit, že nejcennější v životě je zdraví a je jen na nich, zda si zváží rizika vakcíny proti prasečí chřipce či onemocnění prasečí chřipkou a podle toho se rozhodnou.

Doufám, že v mém článku nalezli informace pro své rozhodnutí.

Zpracoval: prof. MUDr. Jiří BERAN, CSc., Ředitel , Centrum očkování a cestovní medicíny, Poliklinika II., Bratří Štefanu 895, 500 03 Hradec Králové, Tel: +420-495865402, E-mail: jiri.beran@vakcinace.cz,

Literatura:
1. Greenberg ME, Lai MH, Hartel GF, Wichems CH, Gittleson C, Bennet J, et al: Response after One Dose of a Monovalent Influenza A (H1N1) 2009 Vaccine -- Preliminary Report. N Engl J Med. 2009 Sep 10
2. Garcia-Garcia L, Valdespino-Gómez JL, Lazcano-Ponce E, Jimenez-Corona A, Higuera-Iglesias A, Cruz-Hervert P, Cano-Arellano B et al: Partial protection of seasonal trivalent inactivated vaccine against novel pandemic influenza A/H1N1 2009: case-control study in Mexico City. BMJ. 2009 Oct 6;339:b3928.
3. SPC vakcíny Pandemrix
4. Skvalen
5. Zpráva z očkování proti pandemické chřipce ve Švédsku.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

dobrý den,

můžete nám sdělit, kolik existuje vakcín na běžnou chřipku a kolik existuje druhů viru?

jaká je pak účinnost vakcíny?

kolik očkovaných po jakou dobu nemůže být chřipkou nakaženo?

děkuji
02. 11. 2009 | 11:56

Jiří Beran napsal(a):

Moc děkuji za dotaz:
Vakcín proti sezónní chřipce existuje v ČR 5 od 4 výrobců a dokáží ochránit přímo proti třem virům, jejichž antigeny jsou ve vakcíně obsaženy. Účinnost je kolem 80 %. Nakaženo může být hodně lidí, klinický průběh ale nebude.
Jiří Beran
02. 11. 2009 | 12:11

neo napsal(a):

Jiří Beran:

to je sice hezké, 80% . Ale kolik tedy těch virů je?

Když vakcíny chrání proti 3 druhům, není i přes očkování velmi vysoká pravděpodobnost, že se člověk nakazí jiným typem viru?
02. 11. 2009 | 12:23

Holubář napsal(a):

A já si myslím , že čím méně toho do mě doktoři naperou, tím lépe.

Praktickou lékařku vidím jednou za pět let, aby nezapoměla jak vypadám (to jdu škemrat o antibiotika na dovolenou, co kdyby se prckům něco přihodilo). Klasickou nemocenskou si neplatím, protože jsem už nejméně patnáct let nebyl nemocný. Případný úraz (ty se mi také vyhýbají) řeším úrazovou pojistkou a případnou vážnou chorobu komerčním zdravotním pojištěním (dávky až od 43. dne nemoci).

Chcete být zdrávi? Vyhýbejte se lékařům!

P.S.: Moje Labuť říká, že jsem zdráv až na tu hlavu... :-)
02. 11. 2009 | 12:33

alesdrobek napsal(a):

Pane profesore, píšete, že na chřipku umírají ročně tisíce lidí po celém světě. Jaká je ale úmrtnost mezi jinak zdravými lidmi? Nebo jinak - nakolik je časté, že člověk umře "čistě" jen na chřipku.

Pokud jsou takové případy jen vzácné, nakolik je pro stát užitečné vydávat na očkování relativně málo ohrožené části populace tyto poměrně vysoké částky?

Nebo jinak - pokud jinak zdraví lidé na chřipku neumírají, "vyplatí" se jim očkování? A je ze strany médií korektní vypodobňovat prasečí chřipku jako strašlivou smrtící nemoc, proti které je očkování téměř povinností?
02. 11. 2009 | 12:46

ali napsal(a):

dobrý den, pane profesore

Někdo vyslovil názor, že očkování proti klasické chřipce zvyšuje možnost nákazy prasečí a i její průběh komplikuje více.
Takže vakcín je 5 a ochrání jen z 80% proti třem virům. Ale kolik známých virů chřipky je? Očkovací látka proti p.ch. stejně není pro běžné občany k mání, tak se snaží farmaceutické firmy nalít do hlav, že klasické očkování ochrání. Ochrání?
Má to smysl? Spouta mých známých lékařů i lékárníků odmítají očkování..
Jste sám očkován? Nebo se dáte očkovat?
Děkuji, hezký den, ali
02. 11. 2009 | 12:49

Paterik napsal(a):

alesdrobek:

nezapomínejte, že se očkuje proti dalším chorobám, na které se neumírá. Jde také o ekonomické škody, které by našemu státu mohly vzniknout masivním šířením infekce mezi lidmi. Takže ekonomické náklady se vráti i jinak.
02. 11. 2009 | 13:55

Matrix napsal(a):

Blbost, nejpovolaněší a nejosvícenější řekl a tím to je dané:

novinky.cz/domaci/174321-rath-praseci-chripka-je-jen-medialni-bublina.html

Nač přemýšlet.
02. 11. 2009 | 14:18

zdesta napsal(a):

Paterik.Výsledný efekt je zřejmý-ohledně masového rozsíření.Finančně okleštěná nemocenská, nutí určitou část obyvatel aby ignorovali odpovědné chování.Ti kteří mají lehčí průběh chodí do zaměstnání,do supermarketů a.t.p.Ti kteří mají průběh komplikovanější,si vezmou 3 dny ŘD a nedoléčení dělají totéž.Jsou známy příklady,kdy špatně zeslabený kmen (očkování)je příčinou normálního onemocnění.Mám dojem že vše je trochu složitější.Hlavně pokud se za očkovací sera platí.
02. 11. 2009 | 14:32

Saliven napsal(a):

Velice děkuji panu profesorovi za exkurs. Jsem rád, že jsem se o tématu něco dozvěděl.
02. 11. 2009 | 14:47

Paterik napsal(a):

zdesta:

nastavení nemocenské není chybou vakcíny. směšujete odborný a politický problém. i atenuovaná vakcína může dotyčnému uškodit, ale zase je účinnější než mrtvá nebo třeba pasivní imunizace. je to prostě určitý kompromis. stejně tak nemůžete vyloučit alergickou reakci, ale to není důvod zcela zavrhovat očkování.
02. 11. 2009 | 15:02

skeptický napsal(a):

Doktore

Je to uklidňující článek.

Ale alespoň něco,protože u nás je o kontraverzi v Americe ticho po pěšině.Říká se tomu informační embargo.

Nejpozoruhodnější na tom je americkými provládními medii vybičovaná hysterie o chřipce,jejíž průběh je poměrně snadný.

Je jich ale stále dost,které mluví jinak.Na netu je toho spousta.

Připomíná to virtuální krizi,kde lidé jsou odkázáni na media,ohledně kolik lidí umírá.
A neví se ,zda na chřipku,nebo na očkování.

Rovněž tak vyhlášená povinnost se nechat nuceně očkovat a nechat očkovat děti pod těžkými finančními tresty v případě neuposlechnutí,popřípadě internací v táborech je podivná.Teď se tomu říká karanténa,za pomoci policie a vojska.Letos mají povinně naočkovat 75 milionů dětí.

O skvalenu ( Squalene )je toho napsáno dost,do těla patří,ale ne přímo do krevního oběhu,kde vybudí náš imunitní systém natolik,že začne napadat vlastní tělo.

Choroby vojáků,očkovaných antiantraxovou vakcínou,zvané Zálivový Syndrom,kterými onemocněla čtvrtina vojáků jsou spojovány právě se skvalenem.

Objem skvalenu v očkování proti prasečí chřipce je údajně o tři řády vyšší,obsah rtuti,což je smrtelný nervový jed je údajně 400 x vyšší,než povolený limit.

Podivné je,že patent na vakcinu se objevil o dva roky dříve ,než chřipka.

Vědcům v oboru připadá divná,neboť je kombinací dvou lidských,prasečí a ptačí,tudíž něco,co má původ všude jinde,než v přírodě.

Vakciny byly pěstovány na živé tkáni ledvin zelené opice africké,obsahující stovky dalších,člověku neznámých virů.

Masové očkování netestovanou vakcinou někteří označují za biologicku zbraň.

Výrobci stejné vakciny si vymínili nezvyklou podmínku,že nemohou být žalováni za případné zdravotní komplikace.Přesto jsme ji nakoupili.

Naše ministryně zdravotnictví,která se nechala demonstrativně očkovat na kameru,stejně jako její kolegyně ve Státech, (vitaminy jsou v zimě potřeba),prohlásila,že vláda a ministři očkováni nebudou,neboť jsou občané,jako každý jiný.

O přednostním,asi povinném očkování pro vybrané budou rozhodovat pojišťovny(!).

Staří lidé,chronicky nemocní,těhotné ženy a děti první.

Za předpokladu,že by k nějakým zdravotním komplikacím došlo,mají z nás pharma firmy zákazníky nadosmrti.Asi nemohou prodělat,v optimálním případě ani penze by neměly být problém.

Jako signatáři,či členové VHO se v případě vyhlášení povinného očkování tomuto dobru příští rok asi nevyhneme.

Jsem rád,že se k tématu a informování veřejnosti vyjádřil odborník,ne novinář,nebo politik.
02. 11. 2009 | 15:11

Béda napsal(a):

Přátelé, přátelé,

je potřeba regulovat! Prevence se dnes již nenosí. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením pana medikuse Julínka transformovalo ochranu zdraví podle tržních principů. Nedivme se tedy, že se lidé chovají podle nastavení systému - lékaře prakticky nevidí a pokud možno, tak se mu vyhýbají. To přece bylo smyslem regulace.

Čím méně prevence, prohlídek (pokud možno raději žádné), čím méně očkování, tím zdravější a odolnější populace a více ušetřených prostředků. Tak praví nastavení systému.

Tak o čem je řeč?

P.S.: Pokud vím, zdravotníci (nejenom ve Švédsku) sami nejdou v sebeobětavém očkování příkladem. Někde jsem četl, že ani hlavní hygienik Vít v tom není výjimkou.
02. 11. 2009 | 15:21

neo napsal(a):

Béda:

pokud vim, prevence je hrazena pojišťovnami v plnném rozsahu
02. 11. 2009 | 15:32

Béda napsal(a):

neo,

pokud jde o Švédsko. Údajně tam umřelo víc očkovaných nežli neočkovaných osob. Přitom očkovaných bylo cca 1,5 milionů z veškeré populace Švédů, neočkovaných několikanásobek.

Lidé se prostě přizpůsobili systému, kde jsou zkasírovaní
v momentě kdy zmerčí lékaře. Takže jej raději vůbec nevidí. To bylo přece cílem "regulace" vyprázdnit org¨dinace. Ostatně, většina těch "systémově" vybraných prostředků stejně končí mimo zdravotní systém.
02. 11. 2009 | 15:46

neo napsal(a):

Béda:

tak znovu:
napsal Béda: //je potřeba regulovat! Prevence se dnes již nenosí. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením pana medikuse Julínka transformovalo ochranu zdraví podle tržních principů//

opakuji:
na prevenci se poplatky nevztahují a je hrazena z veřejného pojištění 100%
02. 11. 2009 | 15:51

ali napsal(a):

tak nevím, po návštěvě hřitova a přečtení o ukrajinské chřipkové epidemii - už čtvrtmilionu nemocných a cca 70 umrlých, se dám očkovat proti všemu, včetně eboly..
02. 11. 2009 | 16:09

RobotkiD napsal(a):

Na konci článku chybí jedna důležitá větička: "upozornění redakce: tento článek je placená reklama". Vážně, za tenhle výplod by se nemusel stydět žádný vedoucí PR oddělení farmaceutické firmy. Článek zcela ignoroval rizika spojená s očkováním, ignoroval názory značné části odborné veřejnosti upozorňující na pochybné výsledky masové vakcinace veřejnosti a ještě k tomu se snažil vydávat vysoce ziskovou výrobu vakcín proti chřipce málem za charitativní činnost. Přitom náklady na samotnou výrobu vakcíny jsou v tak obrovských sériích marginální a samotný "vývoj" této vakcíny (alá rychlokvaška) bez řádného testování na závěr, taky nestál moc peněz.

Na druhou stranu, hezky to ilustruje způsob, jakým v ČR funguje výzkum v medicíně. Stačí napsat tendenční článek ve prospěch farmaceutických firem, nebo se coby vědecká kapacita zúčastnit školení obvoďáků a tam patřičně zdůraznit, že nedostatečným očkováním ohrožují populaci, na závěr pohrozit možností vzniku strašlivé pandémie a penízky na výzkum od farmaceutických firem se jen hrnou. A většinou zbyde i na na rodinnou dovolenou v karibiku či a-class Audinu nebo Lexuse (Superb je pro socky). A ještě celou tuhle šaškárnu zadotujene z půlky z našich daní (viz. článek z blogu prof.Hořejšího o tom, jak stát dotuje firmám výzkum, místo aby firmy dotovaly výzkum ve státních vědeckých institucích).

v článku chybí že:
-německá vláda a další top-byrokrati dostali dražší vakcínu bez toho "naprosto neškodného" skvalenu
-u očkování je vyšší pravděpodobnost komplikací (včetně úmrtí) než potenciální možnost zabránění onemocnění (napáchá víc škody než užitku)
-očkování je podezřelé ze způsobování syndromu náhlého úmrtí kojenců, a skvalen a jiné adjuvanty z komplexu vážných onemocnění zvaných "syndromu války v zálivu" u amerických veteránů
-očkování výrazně zatěžuje a oslabuje imunitní systém (dost lidí si to vyzkoušelo na vlastní kůži po očkování proti běžné chřipce) a zvyšuje tím pravděpodobnost, že člověk snadněji podlehne jinému druhu nákazy
-očkování funguje jen proti určitému kmenu viru, takže pokud člověka napadne jiný kmen téhož viru (ať už zmutovaný spontánně, či vytvořený jako GMO v tajných laboratořích) tak je mu vakcína nanic, naopak zvýší možnost podlehnutí nákaze, protože předtím oslabila jeho imunitní systém
-souvislost úbytku závažných nemocí s plošným očkováním, nebyla nikdy vědecky prokázána, část odborníků má za to, že tyto nemoci vymizely hlavně díky zvýšení životní úrovně a zlepšení výživy obyvatelstva. To ostatně potvrzuje stoupající počet nakažených tuberkulózou v souvyslosti s masivním nárůstem bezdomovectví a přívalem podvyživených uprchlíků ze třetího světa

dále mi tu chybí nějaká relevantní statistika, kterou by pan profesor podpořil svoje tvrzení, a taky statistika
komplikací, trvalých poškození zdraví v důsledku očkování, počet lidí u kterých způsobilo invaliditu a počet úmrtí v důsledku očkování (což jsou mezi lékařskou veřejností známé věci, před laickou veřejností ovšem utajované)

Zapomněl jsem na něco?
02. 11. 2009 | 16:17

MJ napsal(a):

Už se ptal někdo přede mnou, ale odpověď nepřišla, tak se ptám znovu. Nechal jste se očkovat Vy sám a doporučil jste očkování svým nejbližším?
02. 11. 2009 | 16:55

Ládik napsal(a):

Očkováním nazývám mlsání oček ve slaném nálevu.
02. 11. 2009 | 17:08

fudoshin napsal(a):

koho chleba jíš, toho píseň zpívej! pr jako prase...i kdyby jste chtěl nemůžete se k tématu postavit nezaujatě!a spíše jste měl začít jaké jsou příznaky a nebezpečí jakékoliv chřipky.pro zdravého člověka je to pouhá komplikace.ti tzv. nemocní s diagnozou "prasečí" chřipky se většinou neléčí, všechno proběhne bez problémů a prakticky bez příznaků. kdyby se to náhodou nezjistilo, ani nenavštíví lékaře...bohužel nevím co bylo dřív, ale v dnešním byznysu se zdravím už se zhusta využívají stejné techniky jako při virozách pc.tedy nejdříve vyrobit vir a pak nabízet léčbu...nevěřím, že tzv. pandemie jsou náhodné, když vidím tu "nezávislou" snahu médií, nevynechat toto téma jediný den v zprávách apd.ministerstvo straší, aby druhým dechem sdělilo kolik miliónů vyhodí za očkování, jehož účinnost je sporná, navíc si štěbetají vrabci na střeše, že má dost podstatné nežádoucí účinky...je to všechno příliš synchronizované a okaté.a asi dost drahé.ale pořád se to asi vyplatí.pokud v tom nejsou jiné zájmy, to se potom na peníze nehledí...
02. 11. 2009 | 17:09

buldatra napsal(a):

Chtělo by se až říct, že když očkovat, tak dvoufázově.
První fáze: naočkování lidem do hlav výhodnost, nezbytnost, ba nutnost očkování proti...(doplnit název zboží, které je na skladě, popřípadě upozornit na akci, jako např. dva v jednom, třetí zdarma, 10% navíc, sleva netrvá věčně a podobně, zdraví máš jen jedno, laboratorně ozkoušeno-viz odborná literatura tam a onde, četné dopisy pochvalné).
Fáze druhá: očkování do těla, které se zodpovědně dostaví na místo k tomu určené a zodpovědně vyplázne patřičný peníz.

Tak mě napadá, lidičky, buďte zodpovědn a nechte se všichni proti pandemii naočkovat a já to pak nebudu mít od koho chytit.
02. 11. 2009 | 17:12

MS napsal(a):

RabotkiD

ano, zapomněl jste napsat, že trpíte určitým druhem stihomamu.

Jsem “nezodpovědný lajdák“, který se také nenechává očkovat proti chřipce. A to, i pro mně, z nepochopitelného důvodu – chci být taky někdy nemocná, ležet týden v posteli a v klidu si číst (Bohu dík, málokdy se mi to povede).
Ale vím, že svoji případnou nemocí ohrožuji ostatní, kteří na chřipku mohou umřít a v životě bych nenapsala takový blábol jako Vy a to ještě takové kapacitě jako je autor článku.
02. 11. 2009 | 18:03

Holubář napsal(a):

RabotkiD:
Neměl jsem odvahu to napsat tak na tvrdo jako vy, ale byla to první věc která mě napadla. Leč jsem neměl dostatek argumentů, jen intuici a to je trochu málo.

Ládik:
Jo, tak se taky občas očkuji, zpravidla po dlouhém večeru :-)
02. 11. 2009 | 19:06

Inci napsal(a):

Jednou jsem se kdysi nechal proti chřipce očkovat ... marně , tu chřipajznu si pamatuju dodnes ! No a od té doby jsem si veškerá protichřipková očkování zakazoval ...

Dnes se na to dívám jinak , jsem starší a mám zodpovědnost za své blízké ... nejen za své rodiče a za rodiče své ženy , za naše děti , vnoučata ...
02. 11. 2009 | 19:36

Jiří Beran napsal(a):

Vážení a milí diskutující,

Moc děkuji za všechny vaše příspěvky; jen velmi těžko se mi bude odpovídat na jednotlivé dotazy a proto se to pokusím shrnout své odpovědi do několika bodů:
1. Moc děkuji za ocenění a srovnání s PR agenturou - srovnání však kulhá, článek vyšel dávno poté, co byla vakcína nakoupena (není ještě dodána) a tak nemám co propagovat. Je to stejné, jako byste si koupili automobil a po jeho zaplacení ještě před dodáním bych Vám ho vychvaloval (ve svém volném čase a za svoje peníze, protože zaměstnávám sám sebe).
2. Článek byl určen prvotně pro ty, kteří jsou na seznamu, a tak mohou být očkováni proti pandemické chřipce a v současnosti váhají, zda si vakcínu nechat aplikovat.
3. Nechci diskutovat o očkování obecně a pokud si chce někdo na tomto blogu přečíst moje názory pak jsou zde:
16.05.2008 Proč pořád ještě očkujeme proti tuberkulóze a má smysl očkovat kojence proti žloutence B?
http://blog.aktualne.centru...
06.05.2008: „Netotalitní“ očkování zabije nevinné
http://blog.aktualne.centru...
4. Nejsem na očkování proti pandemické chřipce nijak ekonomicky či nějak jinak zainteresován, protože tento typ očkování naše centrum nenabízí.
5. Za posledních 5 let nebyl v mé pracovně žádný zástupce farmaceutické společnosti aby mi nabízel nějaký produkt.
6. Za posledních 5 let jsem nejel na žádný kongres a ani dovolenou, které by byly dotovány či nějak hrazeny farmaceutickou (či jí spřízněnou) firmou .
7. Na dovolenou jezdím jen se svoji rodinou a financujeme si ji sami.
8. Medicínu dělám především jako koníček a jsem ekonomicky dostatečně zajištěn.
9. Jezdím v Octavii za 4 roky jsem najel 48 000 km, více jezdím vlakem a nejvíce na kole (snad každý den).
10. Chtěl jsem jen ukázat, že mystifikace:
a. Po očkování proti sezónní chřipce onemocníte těžším průběhem pandemické chřipky,
b. Ve Švédsku po očkování proti pandemické chřipce umírají lidé,
c. Skvalen je zodpovědný za závažné zdravotní problémy,
Jsou skutečně mystifikace.
11. Jsem očkován proti sezónní chřipce a pokud budu mít možnost nechám se očkovat proti prasečí chřipce. Všechny ve svém okolí, kteří nechtějí být očkováni proti chřipce respektuji a očkování jim nevnucuji.
12. Na závěr znovu opakuji, že nejcennější v životě je zdraví a je jen na lidech, zda si pečlivě a s dostatečnými informacemi zváží rizika očkování proti prasečí chřipce či případná rizika onemocnění prasečí chřipkou a podle toho se rozhodnou.

Opravdu moc děkuji za Vaše příspěvky a především za Váš čas, který věnujete blogu!

Jiří Beran
02. 11. 2009 | 20:22

Inci napsal(a):

Z třiceti kolegů souhlasilo s očkováním pět ... lidi už ničemu nevěří , všude samej podvod ... když už nic jinýho tak snad budu alespoň schopnej pomáhat svým nejbližším ... jenže vakcíny za MZ nakupuje podvodník Šnajdr a Cikrtovic parta ... budeme rádi když naše jámy zasypou vápnem ...
02. 11. 2009 | 20:51

Jiří Beran napsal(a):

To Inci:

I já cítím, že je v mém okolí hodně podvodného jednání.... Vidím i mezi zdravotníky, že se nechtějí moc očkovat a ze všeho nejvíce odmítají očkování proti jakékoliv chřipce. Když mám čas a možnost snažím se vysvětlovat. Víc nemohu udělat. Rozhodnutí musí udělat každý sám.
02. 11. 2009 | 21:00

Inci napsal(a):

To Jiří Beran :

Moc se bojím o své staré rodiče , protiočkovací fámy jsou silnější než vše jiné , jsme na tom stejně ... Osobně se očkovat nechám , jenže nechápu jak by to v případě pandemie pět z třiceti vytrhlo ...
02. 11. 2009 | 21:13

suchec napsal(a):

Jiří Beran:

Počkáme a uvidíme.

Ta propaganda kolem přesně souvisí se systémem vládnutí pomocí strachu.

Strachu ze souseda, strachu z bouřky, strachu z terorismu, strachu z jakéhokoliv názoru neodpovídajícímu jediné správné ideologii (jak se věci opakují, co?).

A pak se divíte, že i třeba dobré věci se nedaří prosadit.

A proč?

Spousta lidí prostě vidí, kdo a co ve světě koná, jak jedná, co hlásá, a kdo z toho má užitek.
A posuzuje to i z hlediska delšího období.

A nedivím se, že lidé nevěří. kdy takoví jako např. Cikrt, Julínek, Jurásková (ve světě jsou jim někteří velmi podobní) něco vehementně prosazují, že je to něco, co bude pro lidi opravdu užitečné.

Pak se opravdu nedivet, že tomu spousta lidí není ochotna uvěřit.

Zloději neuvěříte, že Vás nepřišel okrást.

Je to velmi vulgárně zjednodušeně řečeno, ale tak to totiž je.

Věcné argumenty v podobě věrohodných statistik ohledně tohoto konkrétna, namísto hysterie (viz. SARS), by nebyly jistě na škodu.

Aby to nakonec nebylo jako s rýmou. Lékař ji léčí 7 dní, bez lékaře trvá týden.
02. 11. 2009 | 21:21

suchec napsal(a):

Inci:

Protiočkovací fámy?

Je to na stejné úrovni jako očkovací hysterie.

Kolik se vyhodilo za Tamiflu? A výsledek?

Pořád tu chybí (autor promine) věcná a korektní diskuze.

Máme kampaně, jak za socíku. A občane, boj se, utíkej, kam ti řekneme a hlavně, nepochybuj a věř. Vysvětlovat nebudeme, ba ani nemusíme (to se týká především hromadných sdělovacích prostředků).

Ne propaganda ale osvěta. Jenže to se přestává rozlišovat.
02. 11. 2009 | 21:30

suchec napsal(a):

A ještě jedno:

Kampaň: Není třeba přeočkovávat proti TBC. Pojišťovna to platit nebude.

Autor:
Co říkáte na problém tohoto očkování?
02. 11. 2009 | 21:33

skeptický napsal(a):

Doktore

Ve Vámi uvedeném odkazu na Masarykovy a Benešovy zákony a vyhlášky ohledně povinného očkování,a s nimi spojenými donucovacími prostředky, jsou pro mne zajímavá informace.
Tuším,co nás čeká.

Žijeme v době,kdy veškeré potraviny jsou nacpány éčky,mnohdy zakázanými,a dietní nápoje plus 5000 dalších produktů,počínaje žvýkačkami, a jogurty konče jsou slazeny Aspartamem,který se při pouhých 40 stupních rozkládá na methylalkohol a formaldehyd,obojí smrtelné jedy.

Kdy tento produkt byl ve Státech po velké kontroverzi schválen za velmi podezřelých okolností jako bezpečný,a ani náš hygienik s tím nemá problém,člověk se zamýšlí nad kvalitou ochrany,kterou stát svým občanům zajišťuje,jak by měl.

Zdá se,že mamon má v těchto věcech poslední slovo,lidí je beztak moc.

Ohledně skvalenu , rtuti a hliníku ve vakcinaci.Říkalo se,že rozdíl mezi lékem ,a jedem je dávka.

Existuje v republice někdo,kdo by podrobil kontroverzní vakcinu objektivním testům co do množství škodlivin,nebo by byl označen málem za teroristu,jako v Americe?
02. 11. 2009 | 21:36

Paterik napsal(a):

Suchec:

neočkovat proti TBC není zrovna dobrý nápad. Prakticky nulová šance na spontánní uzdravení a i když existují různá antituberkulotika, dost obtížně se to léčí. Ovšem nešíří se tak snadno jako chřipka a zabíjí pomalu. Asi proto ji pojišťovna nevnímá jako hrozbu.
02. 11. 2009 | 21:37

suchec napsal(a):

Paterik:
Dyk vim, mám kamaráda, co to taktak přežil. Nebyl přeočkován v těch 14? (teď už nevím) letech.

Proto bych uítal názor pana doktora i na toto. Stejně jako s černým kašlem.
02. 11. 2009 | 22:21

suchec napsal(a):

skeptický:

Je také podstatné, kdo je nositelem informace a takového příkazu.
02. 11. 2009 | 22:23

im napsal(a):

Existují lidé, které vůbec očkovat nelze?

U nichž nežádoucí účinky vakcinace mohou zhoršit stávající zdravotní stav?
02. 11. 2009 | 23:57

skeptický napsal(a):

Imčátko

Slyšel jsem,že údajně lidé s rheumatoidní arthritidou nebo asthmatici nesmějí dostat žádný živý virus.Bez záruky.
03. 11. 2009 | 01:27

Zbyněk Matyáš napsal(a):

skeptický:
Ani rýmu?
03. 11. 2009 | 01:33

skeptický napsal(a):

ZM
Od kdy je rýma virus?
03. 11. 2009 | 02:39

O.S. napsal(a):

Prasečí chřipka, stejně jako SARS a "pandemičtí zanijáci" let příštích jsou jen médii vyfoukaná bublina. Kdyby radši psali o zdravém žovtním stylu. Viděli jste někdy tučný titulek na první straně ,,Na čínském venkově jedí zdravě a nejsou nemocní"??? To není zrovna blockbuster, ale "prasečí chřipka znovu udeřila" je v novinách pořád.Jezte zdravě, jezte čerstvé jídlo, zeleninu ovoce, cvičte a Vaše tělo nebude potřebovat žádnou vakcínu. Lidské tělo má daleko větší lečebné schopnosti než milion vakcín.
V článku samozřejmě chybí, kolik lidí umřelo nebo bylo jinak negativně poznamenáno očkovaním.

P.S.: že si autor článku přihřívá polívčičku, a že nemůže být nestranný, je snad jasné
03. 11. 2009 | 05:51

Paterik napsal(a):

skeptický:

rýma je virového původu (rhinovirus), ovšem může se na ni nabalit následná bakteriální infekce.
03. 11. 2009 | 07:04

skeptický napsal(a):

Paterik

To my máme se Zbyňkem takovou hru,jeden za chytrýho,druhej za blbýho.
Oba to jen hrajem.
03. 11. 2009 | 07:10

Silvie napsal(a):

Může mi někdo objasnit, jak je to s nanočásticemi údajně přítomnými v této vakcíně.
Přečetla jsem si na internetu překlad čínsko-japonské odborné studie, která před aplikací této látky zcela jasně varuje.

Moje kolegyně se každý rok nechává očkovat proti chřipce a každý rok onemocní chřipkou jako prase. Ostatní kolegové, kteří se očkovat nedali, jsou většinou celoročně zdraví jako řípa. Není to poněkud zvláštní?
03. 11. 2009 | 08:51

Silvie napsal(a):

Dodatek:

A mimochodem, proč tady pan doktor hecuje přítomné, aby se dali očkovat, když je vakcíny nedostatek? Stejně by teoreticky vyšla jen na část té nejohroženější populace.
A proč se nechtějí dát očkovat lékaři? Včera jsem se ptala známých lékařů z LF UK a nikdo se nechce dát očkovat. Pamatuju si, jak profesoři z fakulty říkali, že je nesmysl se dávat očkovat proti chřipce, protože se tak zásadně oslabuje přirozená imunita těla.

Co si o tom má potom laik myslet?
03. 11. 2009 | 08:55

Paterik napsal(a):

skeptický:

kdo hraje chytrého?
03. 11. 2009 | 08:55

skeptický napsal(a):

Paterik

Já hraju blbého,jde mi to samo.
03. 11. 2009 | 09:18

skeptický napsal(a):

To,že je vakciny údajně nedostatek zvyšuje poptávku.
Lidská přirozenost.

Příklad přípravek Tamiflu,o kterém se veřejně píše,že nejen nepomáhá,ale je i jedovatý.
03. 11. 2009 | 09:23

Silvie napsal(a):

Jestliže virus na Ukrajině skutečně zmutoval a způsobuje těžkou pneumonii, je vakcína v tomto novém kontextu účinná?!
Pokud nikoliv, neoslabí jen fatálně organismus?
Proč proti povinnému očkování v USA demonstrovali v New Yorku davy praktických lékařů (informace ze Zdravotnických novin), ale u nás o tom média v podstatě neinformují. Ovládají tištěná média, ale i TV, farmaceutické firmy, které si v nich zadávají draze placenou reklamu?
03. 11. 2009 | 09:37

ali napsal(a):

2 prof. Beran
zaujal mne bod:
11. Jsem očkován proti sezónní chřipce a pokud budu mít možnost nechám se očkovat proti prasečí chřipce.
...Takže nevadí, když jste očkován všemi dostupnými látkami na všechny dostupné chřipky + na P.CH.? :o)

Všechny ve svém okolí, kteří nechtějí být očkováni proti chřipce respektuji a očkování jim nevnucuji.
...To zní dost poníženecky. Jakože ti, jenž se nedají očkovat riskují své zdraví i okolí.

Respektuji všechny očkované ve svém okolí, ale nevnucuji jim názor, že je to drasťák..

Jinak se očkovat proti P.CH. nedám z jednoduchého důvodu..očkovací látka je prostě nedostupná. Takže mi nezbývá, než věřit, že očkování je v tomto případě nepodstatné a prevence prvotní..

Silvie
i já mám nejednu zkušenost s očkováním, které nezabralo. Jak vlastní, tak z okolí. Proto již koukám na očkování skepticky. Jo, proti TBC, tetanu, klíšťovce a žloutence to beru. Ale každoroční dávky proti chřipce mi nesedí. Už jen kvůli-vá mutaci tohoto chřipkového viru. A jak sám pan profesor říká "po očkování proti sezónní chřipce onemocníte těžším průběhem pandemické chřipky"..má to logiku?

Co se mi osvědčuje, je Preventan s medvědí silou..
03. 11. 2009 | 10:34

karel matousek napsal(a):

Pripojuji se k salivenovi a jinym s diky za fundovany a velmi uzitecny vyklad.
03. 11. 2009 | 11:01

Silvie napsal(a):

Ali,

já jsem loni podlehla mediální masáži a nechala jsem se očkovat proti žloutence. Druhý den jsem si musela vzít dovolenou, jak se mi udělalo zle.
Souhlasím s tím, že je nutné očkovat proti TBC atd., dítě jsem nechala oočkovat navíc proti klíšťatům, meningokokovi, žloutence... Po očkování proti klíšťatům dostala dcera (jinak minimálně nemocná i v nejrizikovější sezóně) v létě jakési svinstvo s 39 stupňovými teplotami. Trvalo to 14 dní a nezabíraly ani léky. Ex post jsem se dozvěděla, že očkováním proti klíšťatům dostanete do těla neuvěřitelné svinstvo - přeočkovat už ji znovu nedám.
Proti chřipkám i virózám skvěle účinkovala echinacea tinktura, ale na tu si dítě vypěstovalo alergii. Momentálně bereme Luivac (na posílení imunity) jelikož jsme si pořídily stafouše a streptouše.
Preventivně to doplňujeme zinkem a céčkem - obojí zvyšuje odolnost organismu.
Já navíc piju bylinkový čaj Lymfodren (Ryor) - čistí lymfatický systém a zvyšuje obranyschopnost organismu. Loni jsem nedostala ani rýmu, snad mi to pomůže i letos.

Jinak musím konstatovat, že se náš hlavní hygienik a min.zdr. opět vyznamenalo. Chřipka je na vzestupu a my stále čekáme na vakcínu. Nemělo se náhodou očkovat minimálně 14 dní předem?
03. 11. 2009 | 11:01

skeptický napsal(a):

Ali
Preventans Jr. s medvídkem taky obsahuje Aspartam.
Pro děti od tří let.Ale je s magnetkou.
03. 11. 2009 | 11:27

ali napsal(a):

skeptický
já vím, ale co lze dělat? Každou zimu mne skolily minimálně 3-4 chřipky. Preventan mi pomohl..

Silvie
nevím, ale být Vámi, asi bych to očkování u dcerky dokončila. Vnučka onemocněla na konci prázdnin klíšťovkou. Nedovedete si představit ten děs. Horečky, půlka pusinky ochrnutá, tři týdny na kanyle a antibiotika do žíly 2x denně, rehabilitace, zákaz pc i tv, což jí nevadilo, ale čtení jí vadilo, protože přečte v průměru tři knížky týdně..nechtějte to zažít..

S MZ a hygienikem máte pravdu..nějak jsme jim u něčeho..

jinak děkuji za typy ohledně imunity..nakoupím, seženu, sním... :o)
03. 11. 2009 | 11:42

skeptický napsal(a):

Ono to, čemu my plebejci říkáme konspirace,vládci světa říkají obchodní záměr.

Zatím všechny vyšly,jestli tahle taky,tak je to šeredná tečka.

Je to moc divné,nelíbí se mi to.
Staví to lidstvo do kategorie rodent.Pod bohulibou hlavičkou.

Masově očkovat děti netestovanou vakcínou je opravdu z říše mýtů,ledaže někomu vadí.
03. 11. 2009 | 13:34

Silvie napsal(a):

Skeptický,

pokaždé, když v TV jenom zahlédnu hlavního hygienika Víta, jsem ve střehu - tenhle člověk ve mě vzbuzuje apriorní nedůvěru.
To, že vakcína stále ještě do ČR nedošla a hodlají očkovat koncem listopadu, kdy pandemie naplno propukne, pokládám za špatný žert. Nechat se očkovat (tedy maximálně oslabit) v této době je jenom hazard. Schneider z MZ ovšem v MF tvrdí, že jsme vůbec nezaspali. Naopak, prý máme testovanou vakcínu.
To mají občany za úplné blbce, jinde se očkuje od poloviny října? Jsou naprosto neschopní.
03. 11. 2009 | 14:08

skeptický napsal(a):

Testování vakcíny obnáší několik let pozorování.To ví i laik.

Kdyby v novinách psali pouze pravdu,tak se to vejde na jednu stranu stránky.

V Americe se už snaží otevřeně do každého vakcinu dostat,i když průběh chřipky je lehčí,než u obyčejné sezonní.Otevírá se otázka proč.
03. 11. 2009 | 14:38

hankacl napsal(a):

Dekuji autorovi a dislutujicim za siroke spektrum informaci a nazoru. Diky vam jsem se rozhodla. Rymicku a kaslicek budu i nadale resit studenou sprchou - ta je tak hnusna, ze i virus pochopi a utece. Pit budu jen zdrave vitaminove napoje jako pivo, vino, vodovodku nebo vodu od pramene. A hlavne: Vesela mysl pul zdravi, pak je jeste treba obcas se umyt...K tomu ovoce ze zahrady a dej se vule bozi. Ockovani jsem v planu nemela a ted ani omylem.
03. 11. 2009 | 15:25

buldatra napsal(a):

O vakcině proti prasečí chřipce toho u nás na vesnici moc nevíme, ale občas i k nám něco prosákne, jako například:

Mohou, dejme tomu, existovat některé věci, které vesničanovi reprezentanti zdravotní prevence o chystané vakcinaci proti prasečí chřipce nikdy neřeknou.
Ne, že by nechtěli, dejme tomu. Ale zkrátka na to zapomněli, nebo tak něco...Ještě, že je svět malej a občas něco prosákne až spoza velké louže.

Pozor, poplašná zpráva:

Deset věcí, které zřejmě nevíte o vakcíně proti prasečí chřipce (A nedozvíte se je ze žádných oficiálních míst...):

1 - výroba vakcín byla "uspíšena" a tyto nikdy nebyly vyzkoušeny na lidech. Chcete hrát úlohu pokusných zvířat pro farmaceutické výrobce? Jestliže ano, postavte se do řady k vakcinaci letos na podzim...

2 - vakcíny proti prasečí chřipce obsahují nebezpečné adjuvanty (přídavné látky, jejíchž úkolem je zvýšení účinnosti účinné látky), způsobující zánětlivé nemoci těla. Ty jsou podezřelé ze způsobování autismu a některých neurologických potíží.

3 - vakcína proti prasečí chřipce by mohla ve skutečnosti zvýšit riziko úmrtí na tuto nemoc tím, že mění (nebo potlačuje) odezvy vašeho imunitního systému. Není žádná jistota, že by i běžná vakcinace nabízela nějakou významnou ochranu pro lidi, kteří se nechávají očkovat. Tyto vakcíny jsou něco jako babské koření (snake oil) v moderní medicíně.

4 - lékaři dosud neznají důvody, proč protichřipková vakcinace v roce 1976 způsobila paralýzu u mnoha lidí. A to znamená, že ve skutečnosti nelze zaručit, že nově připravovaná vakcína nezpůsobí obdobné devastující vedlejší účinky. (A neprobíhá ani žádné takové testování...)

5 - i kdyby nová vakcína způsobila vaši smrt, její výrobci neponesou žádnou odpovědnost. Vláda USA jim zaručila plnou imunitu pro případy jejího selhávání. Díky tomuto bianko šeku nemají výrobci léků žádný stimul, aby dbali na bezpečnost očkovací látky. Budou placeni pouze za vyrobená množství a nikoliv za bezpečnost (nulová odpovědnost)

6 - žádná vakcína proti chřipce nepůsobí tak účinně jako vitamín D. To je nepohodlný vědecký fakt, který americká vláda, FDA (The Food and Drug Administration - agentura pro dohled nad potravinami a léky - pozn.překl.) i velcí producenti léků potřebují lidem zamlčet.

7 - i kdyby byla vakcína proti chřipce účinná, pak podle teorie pravděpodobnosti platí, že když se nechá očkovat každý kolem vás, vy už to nebudete potřebovat! (Protože pak se nákaza už nemůže šířit v populaci, ke které patříte.) Pokud tedy věříte v účinnost vakcinace, je potřeba jen přesvědčit přátele kolem sebe, aby se nechali očkovat...

8 - výrobci léků nyní vydělávají miliardy dolarů z produkce injekčních vakcín proti prasečí chřipce. Ty peníze ale pochází z vaší kapsy - i když se nenecháte očkovat - protože je to hrazeno z peněz daňových poplatníků.

9 - pokud lidé začnou umírat ve velkých počtech na prasečí chřipku, bude jisté, že mnozí z obětí prošli vakcinací. Lékaři to budou vysvětlovat logikou, kterou nám podsouvají farmaceutičtí výrobci: "Počet zachráněných je větší než počet ztracených." A slovo "zachráněný" je v takovém případě naprostou fikcí... a existuje pouze v jejich pokroucené představě.

10 - centra pro vakcinaci, která vyrostou po celém světě v následujících měsících, nejsou naprosto neužitečná: poskytnou nám snadný způsob, jak odlišit velké skupiny skutečně hloupých lidí. (Je jen škoda, že není možné je nějak označkovat, abychom před nimi byli příště na pozoru...)

Hmmmm,... ale to bude asi blbost, páč něco takového u nás není možné, že.

Jeden ze zdrojů:
http://www.celostnimedicina...
03. 11. 2009 | 17:11

Jiří Beran napsal(a):

Moc děkuji za dotazy - myslím, že jsem na všechny odborné již odpověděl a na ty, které se týkají chřipky obecně, pak naleznou čtenáři odpovědi na 100 nejčastějších otázek tak jak je připravila redaktorka slečna Lucie Frýdecká:
http://zdravi.idnes.cz/sto-...

Děkuji,

Jiří Beran
03. 11. 2009 | 17:17

ali napsal(a):

no, pane profesore, pěkně jste nás odflákl :o(.. já myslela, že si popovídáme a Vy nás odkazujete jinam. To je nefér! Ale díky za Váš čas a námět, zas budu nahlížet na očkování jinak..sice ještě nevím jak, ale něco vymslím..
03. 11. 2009 | 17:46

Alena napsal(a):

Nechávám se očkovat každý rok. Nezažila jsem dosud žádný z nepříjemných vedlejších příznaků, kterými straší média. Naopak celou zimu nemám ani rýmu, čímž se kvalita mého života velmi zvedne a netrpím pak ani na jaře tzv. jarní únavou. A to všechno prosím pěkně za cca 300,- Kč.
04. 11. 2009 | 12:51

mp napsal(a):

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké riziko představuje očkování proti mexické i sezonní chřipce pro alergika, který má potíže zejména s průduškami. Poslední přeočkování proti TBC jsem ani neabsolvovala na doporučení osoby vysokoškolsky vzdělané v oboru medikamentů.
04. 11. 2009 | 13:03

ms napsal(a):

Vakcína = Biologická zbraň! To vědí už i ve voj. laboratoři v Těchoníně....pane Berane, když byly naši chemici v roce 1991 v Íráku (kde se testovaly ruzné věci i technologie...nejenom biologické a chemické, tak nikdo z nich neonemocněl tzv."syndromem z války"...)...voj. zpravod. ví víc než se snažíte tady PR článkem propagovat...jen takový dodatek...v referenční laboratoři v ČR zdechly (až na jednu)všechny fretky na kterých byla testována vakcína od firmy Baxter a která měla být podávána lidem v ČR....je Vám asi jasné, že tato situace nebude jen NÁHODNÝ OMYL...
04. 11. 2009 | 13:08

Sim napsal(a):

Dalsi z rady clanku ktere me utvrzuji v tom, ze se ja ani moje rodina ockovat nenecha. Btw. vetsina me rodiny pracuje ve zdravotnictvi a nenechala se, stejne jako vetsina kolegu, ockovat ani proti zloutence...
04. 11. 2009 | 13:12

Roman PIPEK napsal(a):

Velevážený pane doktore, nepoužívejte prosím metodu „reductio ad autoriaet“ a nezaměňujte data s informacemi. Článek je bohužel plný jednostranných a nestrukturovaných údajů, které sice mají ohromit, ale informaci si z nich bez podrobnějšího dalšího studia utvořit nelze. Od lékaře, který je odborníkem na vakcinaci bych očekával obecný popis pro koho je očkování indikováno a zejména kdy je kontraindikováno (samozřejmě nikoli způsobem jakým jsou psané letáky přikládané k lékům a bohužel do značné míry i váš článek) bez množství rušivých dat snižující informační hodnotu.
Osobně mám s očkováním proti sezónní chřipce velmi negativní zkušenosti a navíc trpím autoimunitním onemocněním.
A dále by bylo dobré zevrubně odpovědět na to, proč se firma či firmy, které narychlo vytvořili vakcínu proti tzv. prasečí chřipce, zbavila(y) veškeré odpovědnosti. Tím „proč“ myslím nezaujaté uvedení důvodů (pokud je znáte) nikoli jak je v české kultuře časti používáno jak synonymu pro odmítání čehosi.
04. 11. 2009 | 13:15

Roman PIPEK napsal(a):

Oprava:
Tím „proč“ myslím nezaujaté uvedení důvodů (pokud je znáte), nikoli jak je v české kultuře často používáno, tedy jako synonymum pro apriorní odmítání čehosi.
04. 11. 2009 | 13:18

Ochnuti napsal(a):

Dostalo se ke me, ze v Hajich ve Slezku v rehabilitacnim centru jsou dva mladi kluci, kteri ochrnuli po aplikaci ockovani proti chripce. Nemam duvod teto informaci neverit. Prijde Vam pro mladeho zdraveho cloveka rozumnejsi riskovat ochrnuti (obecne jakoukoliv vaznou komplikaci) nebo chripku , ktera pro tuto skupinu lidi nema vetsinou vaznejsi komplikace? Me z toho lepe vychazi ta chripka - mel jsem mi mockrat a dalo se to prezit. :-)
04. 11. 2009 | 13:22

oktogon napsal(a):

Kdo umi číst v angličtině tak si může přečíst dnes již asi desítky rozborů a komentářů od předních výzkumných lékařů, kteří se zabývají přímo zmíněnou Prasečí chřipkou a konkrétními vakcínami, to vše s odborným komentářem Dr. Mercoly, předního propagátora přírodní medicíny. Články jsou v archivu jeho webu a dnes již i v samostatném souboru. Já sám se očkovat nedám, předem si odstraním oxygenovou terapii jiné viry a bakterie, aby nevznikla hyperinfekce ( Staf. aureatus a pod.)na tu se umírá, jako při Španělské chřipce v roce 1918 a pak na případnou prasečí či jinou chřipku mohu použít koloidní stříbro nebo opět oxygenovou terapii. To je má volba. Informace jsou zde: http://www.mercola.com
04. 11. 2009 | 13:31

nick napsal(a):

pro ty hloubavější bych doporučil připojit se na "šelma666" a bude vám spousta věcí jasnější!!!
04. 11. 2009 | 13:34

Jiří Beran napsal(a):

Opět moc děkuji za Vaše vyjádření a znovu opakuji, že článek je uveden pro Ty kteří mají vakcínu dostat a jsou na současných seznamech.
Tento formát neumožňuje širokou diskusi o očkování, protože je to velmi komplexní téma.
Nyní pro ms:
1. Jsem podplukovník v záloze a v letech 95-97 jsem byl prorektorem pro vědu výzkum a zahraniční kontakty na bývalé Vojenské lékařské akademii a mým přímo podřízeným pracovištěm byl i Těchonín - tam se na biologických zbraních nepracovalo.
2. Podle mého projektu armáda zřídila sérovou banku, ve které jsou uložena séra vojáků před a po návratu ze zahraniční mise, aby byla jistota v určení zda voják byl případně infikován v zahraničí. Projekt měl odbornou, technickou a legislativní část. Připomínám, že funguje již 11 rok.

Pro mp.:
Pro chronicky nemocné je očkování s výhodou - je však nutné vědět na co jste skutečně alergická.

Pro Roman Pipek:
Požadované informace jsou veřejně dostupné na:
http://www.sukl.cz/otazky-a...
http://www.emea.europa.eu/h...

Znovu připomínám, že vakcína je již dávno nakoupena a moje úvaha (je mi jasný rozdíl mezi daty a informacemi) má sloužit jen těm, kteří mají být očkováni a určitě zde nechci polemizovat s těmi, kteří očkování odmítají jako celek.

Ještě jednou děkuji za Váš čas v diskusi.
JB
04. 11. 2009 | 14:36

VW napsal(a):

"Jen pro zajímavost uvádím, že k očkování narozených dětí (v ČR ročně cca 100 000 dětí) se používá jako jedna z vakcín šestisložková vakcína, která se aplikuje ve 4 dávkách a jedna z nich stojí cca 1000 Kč. Tato vakcína se již několik let používá a bude se používat ještě mnoho let."

Tak teď jste udeřil hřebíček na hlavičku. Konkrétně na hexavakcíně je ekonomické pozadí zatraceně zajímavé.

1/ První dávka se dává kojenci v tak útlém věku, že ji organismus neudrží a dává se tak zcela zbytečně (důležitá je snad jen jedna z těch 6 složek a to jen na dobu do dalšího přeočkování).

2/ Minimálně jedna až 2 složky této hexavakcíny se očkují zbytečně brzy, protože jde o choroby, které se dají chytit až po řekněme 12. roce věku, kdy člověk začíná pohlavně žít nehledě na obrnu, která je kromě posledních 3 států někde v africe zcela vymícena.

3/ V republice je několik stovek dětí, které měly při porodu problémy (přidušení, předčasné porody), skončily v křečích a na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče, s preventivními léky proti křečím v prvním roce života atd. Pro ty se dělá to, že se očkují jinak - hexavakcína se rozdělí na složky, očkuje se nejdříve 2 nejdůležitější, pak 1 a podle toho jak tělo reaguje, tak další dávka obsahuje třeba 4 najednou. Pikantní na tom je, na rozdíl od hexavakcíny neprošly tyto samostatné (pouze odděleně podávané) vakcíny atestem, takže si je již tak dost psychicky zdeptaní rodiče musí platit (naštěstí nestojí moc - stokoruny), ale VZP to neproplatí a to jen proto, že si výrobce nechce udělat kvůli pár stovkám dávek ročně atest a naši úředníci jsou pružní tak jak jsou a nejsou schopní udělat příslušné výjimky. Je to z vlastní zkušenosti - právě máme za sebou druhou dávku, zahrnující pouze očkování proti Hemophilovi a ta konkrétně nás stála 200 Kč!
04. 11. 2009 | 14:39

Jiří Beran napsal(a):

To Ochnutí:
Prosím pokud je to skutečně pravda, pak by tato informace měla být známa Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Jen by mě zajímalo o jaký typ "ochrnutí" šlo a jakou vakcínou to bylo způsobeno.
Pokud máte detailní informace předejte je do SUKL viz na http://www.sukl.cz
Moc děkuji,

JB
04. 11. 2009 | 14:42

Asterixx napsal(a):

Pane Berane, perfektni clanek. Diky.

Redakci bych rad pozdal, aby publikovala vice takto kvalitne zpracovanych textu misto odflaknutych "senzaci".
04. 11. 2009 | 14:43

Marcela Velkoborská napsal(a):

Chtěla bych panu profesoru Beranovi moc poděkovat za velmi poučný článek. S manželem se každoročně se necháváme očkovat proti sezónní chřipce a váhala jsem,zda manžel, který má nárok na pandemickou vakcínu, udělal dobře, když souhlasil, že si jí nechá aplikovat. Díky článku věřím, že udělal dobře. Jsem ráda, že zde byl uveden i odstup mezi sezónní a pandemickou vakcínou. Nikdo mi doposud nebyl schopen odpovědět, zda stačí běžný odstup 14 dní. Takže ještě jednou moc děkuji.
04. 11. 2009 | 16:19

michal k. napsal(a):

http://plus.humanitysteam.c...

velmi dobrý článok o rizikách skvalénu
04. 11. 2009 | 17:05

sigenius napsal(a):

Ve čvrtém odstavci se mluví o malé proočkovanosti populace v ČR:"...Důvod je jasný – není totiž větší zájem mezi praktickými lékaři očkování doporučovat (zadarmo), aplikovat (za malou částku) a případně dokonce po nějakou dobu financovat dodané vakcíny proti chřipce."
Vidím to jinak. Cena Vaxigripu v lékárně (jeden den předpis a lékárna, jiný den aplikace) 180CZK, poplatek za aplikaci u praktického lékaře sestrou 200CZK. Nepřehlédl náhodou pan vědec, že očkování je pro domácnost dírečka 760CZK a že se to někomu může zdát zbytečně moc?
04. 11. 2009 | 17:33

Dr.Lea napsal(a):

Jsem lékárnice temeř 20 let a tohle jsou mé zkušenosti:
1.nejdůležitější je,/zdravotně i morálně/aby si lidi s projevy jakéhokoli infekčního onemocnění lehli a neroznášeli ho mezi populací,v které jsou taky lidi rizikových skupin/kardiaci,po chemoterapii atd./
2.důležité je posilovat imunitu
NESPECIFICKY a to dlouhodobě.pak je jedno,který typ viru anebo bakterie nás potká
3.osobně užívám homeopatika , vitamíny a potravinové doplnky /schválně je nebudu menovat kvůli zákonu o reklamě/od září do dubna a žádnou chřipku jsem neměla ani nepamatuji ,i když jsem denně ve vysoce infekčním prostředí.
4.s různě intenzivními reakcemi po očkování se setkávám pravidelně
Lidi,přemýšlejte a nepodlehejte mediální panice
04. 11. 2009 | 18:49

MUDr. Kryštof napsal(a):

Jsem lékař a očkovat se nebudu. Nezdá se mi to účinné, šéf mi to nezaplatí, tak si radší dám Becherovku. Narozdíl od vakcín a homeopatik opravdu funguje.
04. 11. 2009 | 19:25

Ada napsal(a):

Pro Dr.Lea - co takhle zkusitz urinoterapii?? Je to prý také forma homeopatika...
04. 11. 2009 | 19:42

Jiří Beran napsal(a):

Moc děkuji paní Velkoborské a Asterixx; už jsem si myslel, že budu jen na pranýři...

To Sigenius
U nás dostanete vakcinu proti chřipce i s aplikací za 250 a nemusíte pro ni chodit do lékarny. Do rukou dostanete ještě zprávu o provedeném očkování.
To Dr. Lea:
První dva body Vašeho přispěvku jsou v prevenci infekcí velmi důležité a plně s Vámi souhlasím. Co se týče homeopatik, já je neužívám, ale lidmi co je užívají, či lékaři, kteří je doporučují vůbec neopovrhuji - důležitý je efekt; pokud někomu něco pomáhá a nepoškodí ho to, nechť to užívá.
To kolega Kryštof:
Alkohol v menší míře je všelék...
Děkuji za příspěvky, čas i diskusi
Jiří Beran
04. 11. 2009 | 19:59

IO napsal(a):

Pro značku nick: prosím upřesněte svůj odkaz.
04. 11. 2009 | 20:44

IO napsal(a):

A jak byste prosím, pane Berane, pohlížel na situaci, kdy s odvoláním na mimořádnou situaci, výjimečný stav by byly uvedeny v aktuální platnost již připravené soustavy zákonů, které by nařídily naočkovat proti takzvané prasečí chřipce úplně všechny (snad s výjimkou těch, kteří nemohou být očkováni kvůli svému jinak záporně ovlivněnému zdravotnímu stavu) s tím, že všichni, kdo očkování odmítnou nebo nebudou moci být očkováni buď pro dočasný nedostatek očkovací vakcíny nebo kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu, budou uzavřeni do karantény (řečeno na plnou hubu, pane profesore: do koncentračního tábora) a zůstanou tam, dokud se po dobrém nebo po zlém nedají naočkovat, nebo dokud nechcípnou? Takový vývoj situace je totiž myslitelný a bohužel čím dál, tím více reálný!!
04. 11. 2009 | 20:59

V. napsal(a):

Pane docente,
v jakých publikacích mohu najít fotografie viru ptačí chřipky, eventuálně současné prasečí, které by podpořily Vaše slova?
V.
05. 11. 2009 | 02:44

Mary napsal(a):

Pane profesore,moc Vám děkuji za Váš článek.Letos se na mé doporučení nechala očkovat celá rodina proti sezóní chřipce a po těch článcích v médiích jsem se obávala,že jsem udělala něco špatně.Zajímalo by mě za jak dlouho po očkování vzniká odolnost proti chřipce a na jak dlouho odolnost vydrží(má smysl očkování každý rok).Mohou být z dlouhodobého hlediska nějaké následky po očkování?Je známo co se vlastně děje na Ukrajině a proč je tam najednou tolik úmrtí?Děkuji
05. 11. 2009 | 09:21

Radek napsal(a):

Vážený pane doktore. Po přečtení Vašeho článku jste mne přesvědčil, že pravděpodobnost, že zemřu při dopravní nehodě je několikanásobně vyšší něž že zemřu na chřipku. Pokud se tak stane bude to sice tragedie pro moji rodinu ale celkem to nikoho nebude zajímat. Proto se očkovat nenechám ani nyní ani do budoucna. Na rozdíl od některých předřečníků Vás neobviňuji že tak činíte ze zlé vůle či nečistých myšlenek. Fermi Openheimer také bádali v oblasti štěpení jádra ze vznešených pohnutek.
Bohužel Vaše a informace jiných odborníků jsou znaužívány k manipulaci a zastrašování obyvatel.
Naštěstí jste se nepřipojil ke strašení pana Víta a jeho slibovanám 10.000 mrtvím do konce roku. Přeji pěkný den
05. 11. 2009 | 13:30

skeptický napsal(a):

Nechutný závazek.
05. 11. 2009 | 15:03

IO napsal(a):

A jak byste mi prosím objasnil tyto velmi podivné a znepokojivé okolnosti: Světová zdravotnická organizace (WHO) 6. června vyhlásila 6., tedy nejvyšší stupeň epidemiologického ohrožení lidstva, takzvanou pandemii (tedy srozumitelněji česky celosvětovou epidemii) takzvané prasečí chřipky, nebo chcete-li chřipky, způsobované virem A/H1N1. Jen v závorce upozorňuji, že vyhlášení pandemie znamená potenciálně vznik výjimečné situace opravňující kdykoli vyhlásit výjimečný stav a z ěnj vyplývající, zcela mimořádná opatření. Přesto od 6. června dosud buď žádná pandemie tzv. prasečí chřipky nevypukla, nebo o takové již vypuknuvší pandemii nejsme informováni. Pokud tedy ona pandemie existuje, proč je nám zatajována? Anebo: pokud ona pandemie neexistuje, proč je oficiálně stále vyhlášena? Teď tedy uvažujeme nikoli v měřítku osobním - zda já se nechám očkovat - mluvíme tady doslova o měřítku celosvětovém, pandemickém, kdy budou přijímána a prováděna opatření rovnou v měřítku celých států, společenství států a světadílů! Vytvářím já tady nějakou hysterii, anebo naopak vytváří hysterii někdo jiný? Já žádný důvod vytvářet hysterii kvůli oné pandemii nemám, naopak. Pak to tedy musí být někdo jiný? Kdo asi, pane profesore? Odpověď třeba na tuto otázku, pane profesore, by jistě byla zajímavá a užitečná pro ty tisíce čtenářů, kteří tyto moje řádku uvidí!
05. 11. 2009 | 16:28

eva napsal(a):

Proč jste se rozhodl o chřipce psát?
1.Buďto jste úplný tupá ovce,která neví,co se za tím skrývá.
2.Nebo jste "mluvčí" NWO a navádíte lidi k záhubě.
Jedno horší,než druhý.
05. 11. 2009 | 19:19

eva napsal(a):

05. 11. 2009 | 19:21

ctibor napsal(a):

PETÍCIA !
NENECHÁME SA OČIPOVAŤ

Milí ľudia, Je načase vám oznámiť VAŠU SITUÁCIU a informovať vás o VAŠEJ POZÍCII v rámci BÁBKOVÉHO SYSTÉMU. Už bolo dosť ohlupovania ľudí vedcami, úradníkmi a inými VONKAJŠÍMI štruktúrami.

ČASŤ ĽUDÍ PRACUJE INTENZÍVNE NA ČIPOVOM OVLÁDACOM SYSTÉME VŠETKÝCH ĽUDÍ NA PLANÉTE ZEM. TENTO SYSTÉM V PRÍPADE REALIZÁCIE BUDE ZNAMENAŤ ÚPLNÚ STRATU TÝCH ZOSTÁVAJÚCICH SLOBÔD, KTORÉ ĽUDIA DOTERAZ MAJÚ. Ľudia, ktorí na tomto pracujú, žijú V ÚPLNEJ NEVEDOMOSTI z hľadiska DÔSLEDKOV – DUCHOVNÉHO DOPADU, čo to bude pre ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA človeka znamenať. ČIPY SÚ SÚČASŤOU POČÍTAČOVEJ SIETE CEZ MIKROVLNY, AKO U MOBILOV ! SYSTÉM OVLÁDANIA ĽUDÍ JE BUDOVANÝ POSTUPNE A NENÁPADNE, ABY ĽUDIA NEKLÁDLI ŽIADNY ODPOR A TO SA DEJE.

POD ZÁMIENKOU PREVENTÍVNEJ OCHRANY PRED CHRÍPKOVOU PANDÉMIOU RÔZNYCH KMEŇOV VÍRUSOV JE VYVÍJANÝ A PRIPRAVOVANÝ V USA, EURÓPE (firma STMicroelectronics), RUSKU, ČÍNE A V INÝCH KRAJINÁCH V RÁMCI PANDEMICKÝCH PLÁNOV ZÁMER POVINNE OČIPOVAŤ KAŽDÉHO ČLOVEKA PEKELNÝM ČIPOM, KTORÝ IDENTIFIKUJE KMENE VÍRUSOV A ODOSIELA DO SLEDOVACÍCH CENTIER A DO KONCENTRAČNÝCH TÁBOROV. ALE NIE LEN TO ! ĎALŠOU A PODSTATNEJŠOU FUNKCIOU ČIPOV, KTORÉ MAJÚ BYŤ POSTUPNE NAHRADZOVANÉ MODERNEJŠÍMI, JE OVLÁDANIE ĽUDSKEJ MYSLE DRUŽICAMI A OVLÁDAČMI, KTORÍ SI NÁROKUJÚ NA TENTO ĽUDSKÝ SVET. TIETO ZÁMERY SÚ KAMUFLOVANÉ POZITÍVNYMI KAMUFLÁŽNYMI DÔVODMI „OCHRANY ĽUDÍ PRED CHOROBAMI“. TOMUTO VŠETKÉMU UŽ NIEKOĽKO ROKOV NAPOMÁHAJÚ MÉDIA RIADENÉ PODOBNE AKO 95 % VÄČŠINA ĽUDSTVA NA 95 % JAŠTERMI Z TEMNÝCH SVETOV. MÉDIA DOOVLÁDAJÚ ĽUDÍ Z VONKU, OKREM VNÚTORNÉHO OVLÁDANIA, AKO POZEMSKÉ OVLÁDACIE ŠTRUKTÚRY, TAK DRTIVÚ VÄČŠINU ĽUDÍ ZO 6,5 MILIARDY NA PLANÉTE ZEM.

HOVORÍTE SI, ŽE MÁTE DEMOKRACIU – TÝMTO VÁM VYVRACIAME VAŠU PREDSTAVU DEMOKRACIE, V SKUTOČNOSTI IDE O PSEUDODEMOKRACIU. DOBRE ZVÁŽTE SVOJE ROZHODNUTIE !

SOM PROTI ČIPOVANIU ĽUDÍ .
MENO A PRIEZVISKO:
TRVALÉ BYDLISKO:
(ULICA, OBEC, PSČ)
PODPIS:
Prosím, píšte čitateľne, TLAČENÝM PÍSMOM, aby Váš hlas bol platný.

K petícii si môžete vyžiadať formulár s 30 riadkami na podpisy. Petícia platí stále. Hlas zašlite autorovi petície:

ING. IVO A. BENDA, P.O. BOX 39, 036 01 MARTIN, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ďalej posielajte petíciu úradníkom ŠTÁTNEJ SPRÁVY od prezidenta, do Parlamentu,
županom krajov, až po primátorov miest a starostov obcí, UČITEĽOM a ZDRAVOTNÍKOM.
TEXTY PETÍCIE DÁVAJTE ĎALŠÍM ĽUĎOM ! ! !

ĎALŠIE NÁSTROJE K RIEŠENIU SITUÁCIE:
PRÁCA NA SEBE, ODSTRAŇOVANIE NEGATÍVNEHO KONANIA, OTVORIŤ DUCHOVNÉ SRDCE
PETÍCIA PROTI ČIPOVEJ TOTALITE, OBRÁZKY 2000, 3000, 3001, SDELENIE 9000, 9990, 9999 ! ! !
DUCHOVNÁ CESTA na: http://www.andele-svetla.cz http://www.vesmirni-lide.cz http://www.angels-light.org
Protičipové zdroje: http://www.noverichipinside... http://www.foebud.org http://www.spychips.com http://www.antichips.com http://www.nocards.org http://www.bigbrotherawards.cz http://www.privacyinternati... http://www.genewatch.org
Obr. 4005 SK Leták 313 Sdelenie 9900 19.4.2008 http://www.andele-svetla.cz http://www.vesmirni-lide.cz http://www.angels-light.org
05. 11. 2009 | 19:24

maru napsal(a):

Zajimave je, ze se pan doktor zapomnel zminit o tom, ze vsichni vyrobci vakcin maji ve vsech smlouvach s vladami zaruceno, ze nebudou nest odpovednost za pripadne poskozeni zdravi prijemcu vakciny - proc asi?
To, ze vakcina nebyla dostatecne testovana - na tehotnych zenach dokonce vubec - je dalsi fakt.
A dalsim faktem je, ze sesty stupen pandemie byl WHO vyhlasen kvuli nemoci, ktera zabiji mnohem mene nez obycejna chripka - proc asi?
Zhruba od konce cervence jak americka tak evropska CDC (Centrum of desease control) nedela testy na H1N1 - eviduje jen od oka vsechny nemoci podobne praseci chripce:
European Center for Disease prevention and control:
http://ecdc.europa.eu/en/he...
N1%29_Outbreak.aspx

Odstavec Surveillance, posledni radek, na konci strany 1:
"Quantitative monitoring will be based on data from surveillance of influenza-like illness (ILI) or acute respiratory
infection (ARI) and severe acute respiratory infection (SARI) sentinel surveillance, as well as from mortality
monitoring."

To pak rostou statistiky jedna radost.

Vsem doporucuji stranku rakouske investigativni novinarky Jane Burgemeister - jde o svetovy monitoring praseci chripky a vakcinace:

http://theflucase.com

A jeste pridam par faktu o skodlivosti ingredienci vakciny - obzvlaste doporucuji dr. Beranovi:

http://theflucase.com/index...
06. 11. 2009 | 01:33

oktogon napsal(a):

Mám celé patentové složení vakcíny. Jednou z hodně zajímavých složek je FRIDEX. Dnes vydal Dr. Mercola dlouhý článek, opět na : http://www.mercola.com . Po dosavadním použití vakcín, nemají ani 50% účinnost a v některých věkových kategoriích prakticky žádnou. Zato vedlejší účinky se budou postupně projevovat příštích 5 let. To již budou Novartis, Bexter i GlaxoSmith za vodou s billionama nahrabaných dolarů, že? Za posledních 8 měsíců zemřelo na Swine Flu prý 5 700 lidí. V některých zemích se ale nerozlišuje, na jakou chřipku zemřeli. Automaticky je to prasečí. Víte, že denně zemře na Zemi 6000 dětí žízní? V zemích kde nemají dobrou pitnou vodu? Vyhlásil někdo stav nouze ? Nikdo, protože si na tom nikdo nemůže namastit kapsu. Je to stejné v celé klasické medicíně. Již 40 se ví, co je Diabetes 2 a jak to léčit. Od roku 1999 je patentován lék na Diabetes 1 a nikdo ho nevyrábí, je levný. Na Inzulinu, který berete až do smrti si opět nahrabou triliony dolarů. Jen v USA ročně vydělají 200 billionů dolarů na rakovině a to tam 95% lidí zemře na následky léčby a ne na rakovinu samu. Proč je v Mexicu v Tijuaně 20 klinik přírodní medicíny kde léčí rakovinu se 100% úspěšností? Proč v Africe jedna klinika léčí Oxygenovou terapií se 100% úspěšností HIV ? Protože kašlou na WHO a FDA. Ta PANDEMIE je naprosto směšná a trapná záležitost. Swine Flu není horší než sezónní chřipka. Většina lidí na ni zemřela kvůli jiným těžkým chorobám a zemřeli by i na anginu a někteří na rýmu. V roce 1918 zemřely miliony lidí na Španělskou chřipku, protože populace byla celosvětově nakažena bakterii zvanou pneumonia. A vznikla u nic hyperinfekce. Dnes je populace celosvětově nakažena a je to pro změnu staphilokokus aureus. Opět vzniká hyperinfekce. Tuto kombinaci měly všechny děti, které zemřely v USA. Obranou je včasné posílení imunity a odstranění jiných virů a bakterií z těla, dříve než přijde H1/N1 a vznikne hyperinfekce. Ta zabíjí mnohonásobně víc než samotný virus H1/N1. Já bych použil vitamím D3, Beta Glukan, Koloidní stříbo nebo Oxygenovou terapii. Pro zesílení účinku bych použil Bioperin a silný antioxydant Resveratrol. Vzhledem k tomu, že jsem si vyléčit zhoubný nádor v těle i na kůži tak bych si věřil. Je to každého volba, jestli si nechá píchnout něco, jako FRIDEX nebo se obrátí k přírodě. Přeji krásný den.
06. 11. 2009 | 21:51

Diviner napsal(a):

Asi by bylo naivní očekávat od ředitele centra očkování jinou reakci. Dokáži si přestavit, kdo se spolupodílí na financování této instituce. Pěstitelé zdravého ovoce a zeleniny to asi nebudou. :-)
10. 11. 2009 | 14:59

ardrlo napsal(a):

Dobrý den,
děkuji za článek, který byl v mnohém poučný. Avšak i přesto si nejsem jistá, zda bude mít účinek, který byl zamýšlen. Vakcína proti mexické chřipce existuje, v ČR jistě i bude, ale pouze pro určité % lidí, a tito si mohou vybrat, zda budou očkovaní či ne a ostatní prostě mají smůlu, i kdyby chtěli očkování nemají na něj nárok.
Nikdo již neřeší osoby, které nemají možnost nechat se očkovat, ale nepatří mezi rizikové skupiny.

Přeji hezký den
10. 11. 2009 | 17:09

Denisa napsal(a):

Vážený pane doktore,
velice Vám děkuji za tento blog. Jediné, co jsem se zatím dočetla na českých internetových stránkách, je obrovské odrazování od vakcinace, jak od lékařů, tak i laiků. Hrůzné příběhy o tom, jak vakcína škodí. Váš názor mi připadá objektivní. Proto bych se Vás ráda zeptala na Váš názor na očkování v těhotenství (protože o tomto problému se tu ještě nediskutovalo). Jsem těhotná, ve 14 týdnu, a podle Evropských doporučení spadám tedy do rizikové skupiny, která by měla být očkována (od 15. týdne těhotenství). Ptala jsem se jak svého gynekologa v České republice, tak v Rakousku a oba mi rekli, že by se určitě očkovat nenechali. Já ale nevím proč. Na internetu čtu řadu příspěvků které varují před vakcinací v těhotenství, prptože by mohlo dojít k poškození plodu. Lidé jsou zásadně proti, já mám ovšem z chripky strach, protoze mívám každoročne velice vysoké horečky (38-39 °C) a to je pro plod také velice nebezpečné. Jaký je prosím Váš názor? Ráda bych udělala dobré rozhodnutí, a je to pro mě těžké, protože nerozhoduji pouze za sebe, ale i nenarozené miminko. Myslím, že mám nárok na vakcínu budto v čr nebo v rakousku, v české republice je to Pandemrix, v Rakousku Celvapan. Který z nich je v těhotenství lepší? Mám mít strach z vakcinace Celvapanem? (na německých stránkách jsem se dočetla, že lékaři ho tam těhotným nedoporučují, doporučují Pandemrix) Ale v Rakousku je to jediná možnost. Pokud ještě odpovídáte na dotazy, budu Vám velice vděčná za Váš názor. Mnohokrát děkuji.
10. 11. 2009 | 18:35

Šťoural napsal(a):

Jednou v životě jsem se nechal (v práci) očkovat,snad před 30lety,proti chřipce. Proležel jsem ji v teplotách.
Koupil jsem si loni v květnu knihu "Proroctví o Evropě z palmových listů" uložených v indických knihovnách. Na těch listech starých stovky,snad i tisíce let, je mimo jiné uvedeno,že v roce 2011 přijde hrozná ekonomická krize v USA,rok na to v Evropě. Krize v USA nastala v létě. Jen o 2 roky dříve. Jenže se tam píše i o likvidaci obyvatel vládami států,aby snížili stav lidí. Dokonce pro Anlii je uveden i název jedu,kterým se to má provést. Tak mě napadá,že předpovězené děje se urychlily a jako možná verze jedu by mohla být vakcína proti chřipkám.
10. 11. 2009 | 22:16

Viola napsal(a):

Oktogone

jaká dávka vitamínu D3 je účinná? Kolik kapek denně? Nebo jednorázově třeba 1x za týden?
11. 11. 2009 | 10:58

Jiří Beran napsal(a):

To Denisa:
Moc děkuji za Váš dotaz. Pokud jste ve 14 týdnu těhotenství, pak aplikace vakcíny pro Vás je relativně komplikovaná a výsledek velmi těžko předvídatelný.
Na rozdíl od ostatních odborníků, se domnívám, že očkování v první třetině těhotenství (trimestr) je kontraindikováno. Já bych osobně doporučil očkování až ve třetím trimestru těhotenství tedy po 28 týdnu.
Pokud jde o vakcíny - je to asi jedno - důležité je alespoň minimální množství antigenu aby se zahájila indukční fáze v imunitním systému (Váš imunitní systém se s antigenem poprvé setká).
Budete se muset spolehnout na případnou pohotovostní léčbu; tzn., že v případě onemocnění byste začala užívat protichřipková antivirotika (Tamiflu, či Relenza).
U rizikových skupin, tedy včetně těhotných žen, by měla být užívána protichřipková antivirotika co nejdříve po nástupu příznaků onemocnění (nejlépe do 48 hodin, ale i po této době) a to i bez podezření na případné těžké komplikace chřipky v době podání antivirotika.
Pro léčbu standardní sezónní chřipky se u těhotných žen léčba antivirotiky nedoporučuje (očkování proti sezónní chřipce je možné právě ve třetím trimestru).
Moje obecné doporučení ale je, aby se antivirotika podávala k léčbě těhotných žen až po skončeném prvním trimestru (tomu vyhovujete) a nejlépe v posledním trimestru těhotenství (to splňujete) a nejlépe (ne však nutně) po průkazu prasečího viru buď RT-PCR nebo kultivací viru v Národní referenční laboratoři pro chřipku. Předpokládá se dle provedených studií, že oseltamivir (Tamiflu) by neměl být významným teratogenem a protože je v současnosti více bezpečnostních dat, pak by se měl používat dříve než zanamivir (Relenza). Oba preparáty je možno aplikovat kojícím matkám.
Pro Vás není vhodné používat antivirotika při lehkém průběhu prasečí chřipky a to i u těhotné ženy. Měla by se používat pouze pokud došlo k prvotním komplikacím chřipky jako je horečka 39,5-40,0 °C nereagující na antipyretika (léky snižující horečku), nebo náhlá dušnost, či průjem s výraznou dehydratací.
Myslím si, že pokud jste mladá, zdravá a třeba bývalá sportovkyně zvyklá na větší fyzickou zátěž, že byste se nemusela až tak obávat velmi těžkého průběhu onemocnění.
Hezký večer a hodně zdraví pro Vás i Vaše dosud nenarozené dítě přeje,
Jiří Beran
11. 11. 2009 | 20:00

pje napsal(a):

Argumentovat přirozeným výskytem skvalenu jako součásti organismů některých živočichů a potravy jiných je adekvátní argumentaci výskytem jedu zmijí a chřestýšů v jejich organismech (oboje příslušným živočichům nevadí a má pro ně nepochybně pozitivné funkci). Aplikace cizí látky člověku in vena může způsobit venenatio, resp. může dojít k bezprostřední a boučlivé autoimunitní reakci díky absenci průchodu trávicím cyklem nebo kožní a slizniční membránou. Co vy na to, pane Berane? Navíc, je běžné, aby farmaceutické společnosti naléhaly na vyhlášení stupně 6, aniž existující ověřitelné statistiky odpovídají pandemickému riziku? Zkuste se poinformovat o průběhu onemocnění nevakcinovaných budějických gymnazistů!
11. 11. 2009 | 22:44

skeptický napsal(a):

Šťoural

To,čemu říkáte krize,teprv příjde.Vyčkejte.Zatím je co jíst a nestřílí se.
12. 11. 2009 | 09:09

L:CH. napsal(a):

Dobrý den. Jsem dva mesíce po porodu. Mám se nechat okovat proti H1N1?Děkuji
13. 11. 2009 | 12:03

Marhul napsal(a):

Děkuji za informace.Posledních pár týdnů sleduji dostupné informace o očkování.Sama se očkuji již čtvrtý rok proti sezóní chřipce a letos jsem nechala očkovat i 8 letou dceru.Nikdy jsem žádné komplikace neměla.Pracuji na ZS a tak zvažuji i očkování proti Prasečí chřipce.Nejvíc mě znepokojují informace o Skvalenu.Snad poprvé mi pan doktor posyktl pro mě dostatečné informace.Musím bohužel přiznat,že panický odpor proti vakcíně je i u nás na ZS.Myslím,že ale hlavně pramení z nedostaku informací i v odborných kruzích.I ze schůze věnované pandemii na kraji se k nám dostali dost zoufalé informace.
23. 11. 2009 | 23:13

Katerina Amiourová napsal(a):

a) u pravidelně očkovaných proti sezónní chřipce byl zjištěn výrazně vyšší výskyt Alzheimera než u zbytku populace.
b) úmrtnost a kolaterální efekty vakcinace všeobecně nejsou nezanedbatelné - jde totiž o lidské bytosti, a například americká asociace pediatrů argumentuje databází 30 000 nikdy neočkovaných dětí, u nichž je výskyt autismu nulový, na rozdíl od zbytku populace, kde autistické poruchy činí 3%.
c) syndrom Guiliaum-Baré a Barův syndrom - jsou závažná onemocnění a vesměs ze zpráv náhodných účastníků for vyplývá, že výskyt po vakcinaci je vyšší než se predkládá z databází farmakovigilančních autorit. Například Gardasil/Silgard - když čtenářka řekne, že ve svém okolí ví nejméně o pěti podobně postižených (tj. z atletky se stal mrzák na dosmrti) - tak to o něčem svědčí, ne?
d) morálka většiny farmakovigilnančních autorit je ve psí a taktéž morálka odborníků pracujících v oboru, jak dokazuje příklad Gardasil-Siolgard a Nimesulid, Vioxx a jiné. Zatoukat, zatloukat, zatloukat - a chránit výrobce dokonce i před povinností měnit příbalový leták dle aktuálních objevů a poznatků.
25. 11. 2009 | 09:57

Kateřina Amiourová napsal(a):

Pečlivým rozborem záznamů CDC o úmrtích na tuto i ¨normální chřipky se přišlo na to, že příčina je shodná - ten jejich model je nesmyslný, ve skutečnosti 99,9% těchto úmrtích není na chřipku, ale na zápal plic způsobený přidruženou bakteriální infekcí. Jsou to zbytečnáí úmrtí způsobená tím, že lidé nejsou instruováni o tom, jak poznat rozbíhající se pneumonii, připadně nedokáži přivoat včas sanitku. A: patrně i současná nevyhovující antibiotika - nepředepisovaná na určitý kmen - ale jako "širokopektrá" - a jak vím z vlastní zkušenosti, takováto širokospektrá vesměe velmi blbě zabírají. Ovšem zjištění kmenu bakteriálního původce a přesně naindikovaný lék - "to už se nedělá." Tu máš čerte kropáč!
25. 11. 2009 | 11:15

Marhul napsal(a):

Předem podotýkám,že nejsem zastáncem přemrštěného očkování nacokoli.Každé očkování je zásah do imunitního systému(k tomu by se mohl spíš vyjádřit pan doktor) nikdy nikdo zřejmě nemůže říct,že je vakcína 100% bezpečná.Nehovořím o vedlejších účincích jako je lokální svědění,zarudnutí,nebo mírný vzestup teploty po očkování.To jsou myslím zcela přirozené reakce fungující imunity.Myslím spíše dlouhodobé následky viz.výše článek.Než jsem sebe a dceru nechala naočkovat na sezóní chřipku,tak jsem delší dobu shromažďovala informace.Každý znás si musí zváži pro a proti.Je to dost těžké se zorientovat,protože i odborníci v oboru nemají jednoznačné názory,ale pevně věřím,že pan profesor by nám tu neprazentoval nějaké nepodložené teorie.Jinak souhlasím s K.Amiourovou ohledně zápalů plic.Tím bych se chtěla zeptat pana doktora na teorii,že by bylo lepší očkovat proti Pneumokokům,než na prasečí chřipku.Četla jsem o vakcíně Prevenar a Pneumo23-Těď nevím,jestli jsem nespletla název.Ještě bych podotkla,že mě osobně nějvíce vadí,že vladá neposkytla více informací a že když už něco víc poví tak jen povrchně a moc mi něpřijde,že tomu sami věří.Také si ale musíme uvědomit,že média ráda prezentují ty děsivější skutěčnosti.Sama to znám za dvanáct let praxe na ZS.Tím bych chtěla apelovat na lidi aby se chvoli rozumě a nepanikařili.Když mám horečku,zak zalezu do postele,beru léky proti teplotě,nebojím se jít do osvěčeného zábalu.
26. 11. 2009 | 10:24

Marhul napsal(a):

Pokračování viz výše:dostatek tekutin a pokud nemám jiné koplikace a do dvou dnů se podaří horečku zvládnout,tak je úplně jedno,jestli mám sezóní chřipku,prasečí,nebo virózu.Vzal by mě čert,když lidé volají že chtějí odvézt ZS že si vzali odpoledne Paralen a teď ve 23hod má 38st.c..Samozřejmě nikdo nemá auto a nikdo kdo by ho dvezl na LSPP .Podle těchto volání nechápu z čeho jsou ty každodenní zácpy.
26. 11. 2009 | 10:33

stryke napsal(a):

Dobrý den, děkuji za zajímavý článek. Je dobře, když někdo fundovaný vnese do věci jasno. Jen bych měl připomínku ohledně návratnosti výroby vakcíny proti pandemické chřipce - nějakou dobu jsem pracoval ve farmaceutickém výzkumu - vývoj očkovacích látek a neviděl jsem ani jeden projekt, u kterého by vedení očekávalo, že bude ztrátový a přitom jej realizovalo. Tato vakcína je jen další z řady vakcín proti chřipce, technologie a postupy jsou vyzkoušené, takže by neměly vznikat žádné zvláštní a velké náklady. Pravděpodobně na tom vydělají.
26. 11. 2009 | 15:57

STS Chvojkovice-Brod napsal(a):

Nebudeme se pouštět do žádných větších akcí. Zdržím se veškerých invektiv, ačkoli jich mám na jazyku spoustu. Řeknu k tomu jen toto: Je znám případ, kdy tzv."očkování" proti chřipce vyvolalo otevřenou TBC, proti které byl pacient již povinně "očkován".
26. 11. 2009 | 20:04

Lucie Hradilová napsal(a):

Dobrý den, pane profesore, mohl byste, prosím, zaujmout stanovisko k následujícímu textu - zvláště pak k části zabývající se adjuvanty?
Děkuji.

http://www.theflucase.com/i...
26. 11. 2009 | 21:38

Nika napsal(a):

Vážený pane profeore,
mám autoimunitní onemocnění štítné žlázy, před lety mne doktor téměř nechal přechodit žloutenku (poznali ji až v nemocnici, kam jsem se dostala díky přítelkyni, která pracovala v nemocniční laboratoři) a tudíž se ptám, zda je očkování proti sezónní a mexické chřipce pro mne vhodné. Děkuji za odpověď.
27. 11. 2009 | 02:45

Julek napsal(a):

Tohle si lidi prehrajte cele (kdo uz to videl tak pardon..)... premysltejte o tom velmi...a rychle... a hlavne sirte to dal....
NUTNE !!!

http://www.kaduceuslife.com...
27. 11. 2009 | 09:21

Tanril napsal(a):

Dobrý den,
ve Vašem článku popisujete škodlivé látky v očkování, respektive jednu z nich: skvalen. Chtěla bych se zeptat, co ty další? Například rtuť - četla jsem, že dokáže velmi hnusné věci s buňkami a s nervovým systémem...
27. 11. 2009 | 09:40

rm napsal(a):

28. 11. 2009 | 20:00

Hulmr napsal(a):

Dobrý den.Ještě bych se chtěla zeptat jestli bylo nějak statisticky zpracováno dlohodé působení Skvalenu ve vakcíně proti sezóní chřipce která se dává seniorům.Myslím tím vezlejší účinky pozorované na nervové soustavě za několik let,nebo jak udavá některá literatura vznik atritid.Senioři mívají chorob dost,nemohlo se stát,že se tyto vedlejší účinky skryly za domělé stařecké nemoci?Jak je to s odlišným působením Skvalenu na senoiry a mladé lidi?U nich je imunitní odpověď jíná,nemůže to mladým způsobovat potíže? Děkuji za odpověď spousata lidí tlací čas rozhodnout se zda se očkovat,nebo ne.Zvažují pro a proti jako já.Jsem mladá zdravá,ale vystavena častému kontaktu s nemocnými.Co je pro mě větší riziko?Vím co umí chřipka i u zdravých,když ji podcení.Záněty srdce,ledvin a plic.
30. 11. 2009 | 10:30

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Berane,
o dva odstavečky výše je odkaz na video s Jane Burgermaister, které asi nemohlo uniknout Vaší pozornosti. Mně sice nepřipadají ostrá stanoviska této dámy úplně věrohodná: osamělý běžec, který bojuje proti neřádstvu, může snadno zabřednout do demagogie a přestává být objektivní. Beru ji tedy s rezervou.

Jenže je tam jedna informace, kterou jsem nalezl i ve střízlivě formulovaném materiálu Teresy Forcades i Vila (viz též https://www.youtube.com/watc...) - totiž fakt (?) kontaminace farmaceutického materiálu, který firma Baxter rozeslala do 72 zemí světa. Mělo se jednat o kontaminaci směsí živých virů ptačí a "obyčejné" chřipky a na odhalení se údajně podílela laboratoř v České republice. Toto je informace, která se v současné době šíří po netu, a pro kompetentního člověka by nemělo být těžké ji potvrdit nebo vyvrátit.

Pokud by se tento fakt potvrdil, tak tu vzniká nápadná vazba k postřehu, který popsal IO (5.11., 16:28) - totiž že WHO se na pandemii připravuje nápadně brzo, tedy podstatně dříve, než nějaká propukla. Jinými slovy - že se jedná o pandemii cíleně rozpoutávanou se zištnými úmysly.

Tedy shrnuto: jestliže nad Jane Burgemaister mávneme rukou, tak informace o bezprecedentním počínání fy Baxter by měla být prověřena a uvedena na pravou míru.
30. 11. 2009 | 15:38

Daniel SOLIS napsal(a):

OBČANÉ ZA ZASTAVENÍ OČKOVÁNÍ

Jako občané České republiky nesouhlasíme s očkováním proti tzv. prasečí chřipce vakcínou Pandemrix. K tomuto nesouhlasu nás vedou následující důvody:
- vakcína nebyla předem dostatečně otestována co do své bezpečnosti a účinnosti;
- mnohé nasvědčuje tomu, že očkování touto vakcínou bude mít pro lidské zdraví závažnější negativní důsledky než samotná tzv. prasečí chřipka;
- tzv. prasečí chřipku nepovažujeme za skutečné ohrožení zdraví naší populace;
- výrobce vakcíny nenese odpovědnost za případné poškození zdraví očkováním, což považujeme za neslučitelné s naším právním řádem a lidsky nepřijatelné;
- je nám krajně podezřelý způsob vyhlášení pandemie prasečí chřipky WHO a podezříváme tuto organizaci ze spolčení s farmaceutickými koncerny.
Odmítáme proto nejen očkování nás samých a našich dětí, za které jsme jako rodiče zodpovědní, ale vyzýváme tímto rovněž orgány odpovědné za ochranu veřejného zdraví k bezodkladnému zastavení očkování Pandemrixem v celé ČR.
Dále tyto orgány vyzýváme, aby při informování o situaci uváděly jen ověřená čísla a žádné statistické odhady.

Vyzýváme novináře, aby objektivně a vyváženě informovali o šíření, resp. ústupu tzv. prasečí chřipky, aby nezveličovali případy nakažení a neopomíjeli případy poškození zdraví očkováním a aby čísla o počtu nakažených dávali do souvislosti s jinými relevantními čísly (srovnání s počty nemocných chřipkou v uplynulých letech, srovnání s počty nemocných sezónní chřipkou v tomto roce atd.). Důrazně vyzýváme novináře, aby nezamlčovali skutečnosti, které jsou jim známy, a aby zbytečně nešířili paniku.

Vyzýváme občany, aby se nenechali nutit do očkování Pandemrixem a aby v případě nesouhlasu s očkováním i se způsobem informování o tzv. pandemii prasečí chřipky svůj nesouhlas dávali hlasitě a slyšitelně najevo, aby oslovovali orgány odpovědné za ochranu veřejného zdraví, své zastupitele na celostátní i krajské úrovni, lékaře, novináře.

Jde o naše zdraví a zdraví našich dětí. Jediný, kdo za ně nese skutečnou zodpovědnost, jsme my sami.

Při šíření prosím zvažte, zda připojíte svůj podpis.

Mgr. Hana Dynková (39), genetik; Brno
Ing. Radomil Hradil (42), překladatel, publicista, redaktor; Beroun
Lic. Daniel Solis, GGS (41), politik, zastupitel MČ Praha 1; Praha
03. 12. 2009 | 12:49

Ewa Kopacz napsal(a):

Vystoupení polské ministryně zdravotnictví, lékařky Ewy Kopaczové v polském parlamentu, 5. listopadu 2009

“Ráda bych řekla, že mojí prioritou během mé dvacetileté praxe bylo: V první řadě neškoď. Toto pravidlo jsem si vzala s sebou do svého ministerského úřadu. V situaci, kdy jsem někomu doporučovala lék, jsem stejně jako ostatní praktičtí lékaři věřila tomu, že bych měla přemýšlet: Dala bych tento lék své staré matce, svému dítěti? A přesně toto uvažování mě vedlo k velké obezřetnosti – k dvojité kontrole informací týkajících se lékařství; neboť ministerstvo zdravotnictví vydává doporučení pro každého Poláka. Pro miliony Poláků, kteří nemají lékařské vzdělání, zatímco ministr ano. Jeden expert, profesor Brydak, který se chřipkou zabývá více než 40 let, pracoval v jednom ze 189 výzkumných center, které jsou na světě, jedno také v Polsku. Můžeme být dnes obviňováni z nedostatku znalostí o chřipce? Mohu položit jednu otázku, názor pana profesora, který se zabýval chřipkou více než 40 let, a to nejen jedním typem chřipky, a který publikoval stovky článků na toto téma? Mám jen jednu zásadní otázku: Chceme pandemii ptačí chřipky? Dnes máme znalosti o přílohách smluv, které jiní, vlády bohatších zemí podepsaly s výrobci vakcín. Víme tedy, co bylo Polsku nabídnuto. Jednání je ve vývoji, nemohu vše říci dnes, ale jednu věc uvést mohu: naše právní oddělení našlo ve smlouvě nejméně 20 pochybných bodů. Co je tedy povinností ministra zdravotnictví? Podepsat smlouvy, které jsou v nejlepším zájmu polského lidu, nebo podepsat smlouvy, které jsou v nejlepším zájmu farmaceutických společností? (potlesk poslanců)
Vím, že na trhu jsou dnes k dispozici tři vakcíny. Každá má rozdílné množství aktivních látek a ještě podivnější je, že všechny mají léčit totéž. Proto to není pro ministra zdravotnictví v pořádku a experti o tom mají své pochybnosti. Možná jedna se stopovým množstvím aktivní látky je jen “svěcená voda”, o které předpokládáme, že vyléčí chřipku?? Měli bychom platit za toto? (potlesk poslanců)
Máme příklad z Německa, které nakoupilo 50 milionů injekcí, a pouze 10 procent bylo dosud aplikováno. Dnes má o tento “zázračný lék” zájem 13 % Němců. Není to zvláštní, když Němci mají obvykle vysoké procento očkovaných? Když v Polsku připadá na 1000 lidí pouze 52 očkovaných proti sezónní chřipce, v Německu jich na 1000 lidí připadá 238 (23 %). A tak co se stane, když pouze 13 % Němců chce vakcínu proti prasečí chřipce, a nikoli 23 % populace jako obvykle při sezónní chřipce? Jejich vláda nakoupila vakcíny a nabízí jim je zdarma a oni ji nechtějí? Co se stane? Můžeme si na základě těchto fakt udělat jiný názor na nákup vakcín nebo ne? Jiný názor na uvedení léku jako druhu tajemství? Existují webové stránky, na kterých mají výrobci vakcín povinnost zveřejňovat takzvané postvakcinální neočekávané vedlejší účinky. Očkování v Evropě začalo 1. října 2009. Chtěla bych, abyste se podívali na některé z těchto webových stránek a našli tam nějaký neočekávaný vedlejší účinek. Nějakou sebemenší věc, alespoň jednu, třeba alergickou kožní reakci. To se může přihodit i při užití toho nejbezpečnějšího léku. Na těchto webových stránkách není ani jedna. “Dokonalý” lék!
03. 12. 2009 | 12:59

Ewa Kopacz napsal(a):

pokračuje: A jestliže je to tak zázračné, tak proč nechtějí výrobní společnosti uvést svůj lék na volný trh a vzít za něj odpovědnost? Proč neřeknou: “Je to skvělý, bezpečný lék, proto za něj ponesu odpovědnost, uvedu ho na trh a vše bude čisté a průhledné?” Místo toho házejí odpovědnost na nás, kupující. Nemáme výsledky klinických testů, detailní složení přísad a žádné informace o vedlejších účincích. Vakcíny jsou nyní ve 4. stupni velmi krátkých testů a my zatím nemáme tyto informace. Testovaný vzorek byl velice malý, jeden druh vakcíny byl testován na 160 dobrovolnících ve věku 20-60 let, všichni byli zdraví, nenakažení. Jiný druh vakcíny byl testován na 600 dobrovolnících ve věku mezi 18-60 lety, všichni zdraví. Je to tak v pořádku, speciálně pro lékaře přítomné v této místnosti? Pro mne to v pořádku není. Chci si být dostatečně jistá při doporučování této vakcíny. Nejsme mimo řadu na vakcínu, během jednání si chceme vzít čas a využít ho na to, abychom si o ní našli co nejvíce informací, kolik jen bude možné. Pokud pandemický výbor bude akceptovat tuto vakcínu, koupíme ji. Každoročně se na světě 1 miliarda lidí nakazí sezónní chřipkou, 1 milion lidí na ni každoročně zemře. A to se neděje rok či dva, ale už po dlouhou dobu. Vyhlásil někdo někdy pandemii, protože jde o sezónní chřipku? Sezónní chřipka je přitom nebezpečnější než prasečí, jsou zde úmrtí a vážné komplikace. Byla tu někdy ohlášena pandemie? Toho, kdo mě nutí k nákupu vakcín, se ptám: Proč jste nekřičeli a nevolali minulý rok nebo před dvěma lety či v roce 2003? V roce 2003 onemocnělo sezónní chřipkou http://1.200.000 Poláků.
Volal někdo v této místnosti: “Pojďme nakoupit vakcíny pro každého!?” Nemohu si vzpomenout na takovou věc. A nakonec bych chtěla říci jenom jedno: Polský národ je velmi moudrý, Poláci dovedou velmi přesně rozlišit pravdu od lži. Umějí také říci, co je objektivní situace a co je jen hra.” (potlesk poslanců)
03. 12. 2009 | 13:00

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. napsal(a):

PRASEČÍ CHŘIPKA NA OBZORU

Nový typ chřipky, který se náhle objevil na jaře tohoto roku s názvem prasečí chřipka, vyvolal poplach mezi epidemiology a zdravotníky. To proto, že se objevila asociace se situací v roce 1918, kdy chřipkový virus stejného typu šířený vojáky vracejícími se z bojišť první světové války, způsobil pandemii chřipky nazvané španělská a smrt dvaceti milionů lidí. Jaké je nebezpečí spojené se šířením a nákazou virem prasečí chřipky A
H1N1 v současné době? Existují bezpečné způsoby, jak se mu bránit?

JAK VZNIKLO POJMENOVÁNÍ PRASEČÍ CHŘIPKA?
Onemocnění s názvem prasečí chřipka (swine, pig, hog flu) v minulém století skutečně označovalo chřipku, která napadala prasata téměř po celém světě. Prasečí chřipka se šířila ve velkochovech v USA, Kanadě, Mexiku, Jižní Americe, v Evropě, v Africe (Keńa), na Tajvanu, v Číně, Japonsku a jinde a nepřenášela se zpravidla na lidi. Původcem této chřipky byl virus hemaglutininového typu označovaný A H1N1. Co označují písmena a čísla v názvech chřipkových virů vysvětluje ve svém článku prof. Patočka. Nový typ chřipky, který se náhle objevil na přelomu března a dubna 2009 v jižní Kalifornii a nedaleko od San Antonia v Texasu byl pojmenován jako prasečí chřipka, protože jeho původce je sice prasečího původu A H1N1, ale obsahuje geny z lidské, prasečí a ptačí linie (označuje se jako podtyp S-OIV). Veřejnost se velmi rychle dozvěděla, o jaký typ viru se jedná. Díky internetové síti měla vědecká komunita v průběhu několika málo dnů po identifikaci prvních případů
kompletní genetickou sekvenci hemaglutininu pro další analýzy. Kde se nový podtyp viru vzal a jak vznikl, se zatím dohadují i odborníci. Poplašená veřejnost volá po vakcínách nebo po lécích s antivirotickou účinností. Velmi rychle a pohotově bylo také oznámeno, že nový podtyp viru je citlivý k oseltamiviru (lék s názvem Tamiflu) a zanamiviru (Relenza), avšak necitlivý k antivirotickým přípravkům amantadinu a rimantadinu.

EPIDEMIE PRASEČÍ CHŘIPKY V ROCE 1976
V únoru 1976 si ve vojenské posádce Fort Dix v New Jersey (USA) stěžoval 19letý voják David Lewis, že je unavený a slabý, takže nemůže cvičit. Za 24 hodin zemřel. Z jeho krve byl izolován virus A H1N1, jehož nákazou onemocnělo v krátké době několik dalších vojáků. Virus byl identifikován u několika stovek vojáků bez zjevných příznaků nemoci. V USA se v říjnu téhož roku rozjela široká kampaň masového očkování proti chřipce způsobené virem A/New Jersey/1976/H1N1. Krátce po očkování se však objevily zprávy o nečekaném výskytu Guillain-Barré syndromu. To je velice těžké onemocnění, které postihuje periferní nervy a projevuje se omezením až ztrátou pohyblivosti, necitlivostí v nohách, změnami ve smyslovém vnímání a celkovou slabostí. V průběhu dvou měsíců bylo hlášeno 500 případů tohoto syndromu, někteří nemocní se po týdnech a měsících nemoci zotavili, 30 pacientů zemřelo. Vzhledem k mnoha okolnostem byla proto kampaň očkování vakcínou proti prasečí chřipce v USA v prosinci 1976 zastavena. Bylo naočkováno 40 milionů osob a epidemie prasečí chřipky nepropukla.

JAKÉ JSOU DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S ÚČINNOSTÍ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE?
Velmi intenzivní diskuze i analýzy dosavadních zkušeností probíhají v USA, kde v roce 2008 vešlo v platnost vládní rozhodnutí povinně očkovat každý rok proti sezónní chřipce
všechny děti ve věku šesti měsíců až do jejich 19. narozenin. Na pořad dne přicházejí diskuze o zvažování účinnosti očkování proti chřipce vedle možných rizik a ohrožení zdraví dětí.
Samozřejmě, že první námitkou je otázka, zda očkování bude chránit zrovna proti tomu typu viru, který se rozšíří v dané oblasti či populaci právě v této sezoně. Dosavadní pozorování zhodnocená
ve vědeckých časopisech celkem v jednapadesáti studiích jednoznačně a prokazatelně
vypovídají o tom, že očkování proti chřipce nesnížilo návštěvnost dětských
lékařů ani hospitalizace z důvodu onemocnění chřipkou. Prokazatelná účinnost
protichřipkového očkování nebyla zjištěna v žádném státě, v žádné oblasti ani v žádné sezoně. Ukazuje se, že nikdy nebyly sledovány důsledky očkování po dobu delší než dva týdny po očkování. Nikdy nebyla provedena studie vlivu a zdravotních rizik přídatných látek, které jsou ve vakcínách jako jsou thimerosal, soli hliníku a nově používaný skvalen. Kromě nich vakcíny obsahují řadu dalších toxinů, jako jsou etylenglykol, formaldehyd, fenol, i antibiotika typu streptomycinu a neomycinu.
03. 12. 2009 | 13:02

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. napsal(a):

NEBEZPEČNÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY
Vakcíny proti chřipce stále obsahují thimerosal – antiseptickou látku obsahující rtuť.
To znamená, že každé dítě dostane při jednom očkování 25-50 mikrogramů (μg)
rtuti. Jestliže je podle Světové zdravotnické organizace bezpečná dávka 0,1 μg na kg hmotnosti na den, pak by toto množství bylo bezpečné pro osoby o hmotnosti vyšší než 250 kg. Pro děti o hmotnosti 10 kg je dávka 25× vyšší, pro děti 6 měsíční o váze 5 – 6 kg překračuje bezpečnou dávku 50×; pro školní mládež o váze cca 50 kg stále ještě překračuje bezpečnou denní dávku 5×. Rtuť je toxická ve všech svých formách pro plody i pro narozené děti. K takovému závěru došla i Americká akademie pediatrů ve svém prohlášení vydaném v roce 2001. V současné době jsme svědky velmi rozsáhlých diskuzí mezi odborníky, ale i představiteli zdravotnických institucí, rodiči a soudy o to, zda je thimerosal příčinou vzniku autizmu. Tato otázka není dosud uspokojivě objasněná a v USA jsou mezi rodiči silné obavy z povinného každoročního očkování jejich dětí vakcínou s thimerosalem. Jdou tak daleko, že raději převádějí děti do systému domácího vyučování, aby nemusely být očkovány.

Vakcíny obsahují vždy také látku, která zvyšuje imunitní odpověď organizmu a umožňuje snížit obsah antigenu – tedy viru. Nejčastěji je používán hliník ve své iontové formě. I proti injekčně podávanému hliníku je mnoho námitek ze strany odborníků vzhledem k jeho neurotoxickým účinkům. Mnozí přičítají vznik zmíněného Guillain-Barré syndromu působení hliníku z protichřipkových vakcín. Druhým onemocněním, které je připisováno působení hliníku ve vakcínách je makrofágová myofascitida. Jeho oběti trpí bolestmi svalů a kloubů a značnou slabostí.
Mnoho námitek vůči injekčnímu podávání solí hliníku ve vakcínách vedlo k tomu, že evropské firmy Novartis a GlaxoSmithKline oznámily, že v nově vyvíjených vakcínách proti A H1N1 S-OIV bude použit jako adjuvans skvalen. Mezi odborníky imunology i kliniky se okamžitě zvedla vlna kritiky a varování před injekční aplikací skvalenu pro možné nedozírné následky.
Skvalen je běžnou složkou lidské kůže a prakticky se vyskytuje ve všech orgánech lidského těla. Je to totiž sloučenina, ze které vzniká cholesterol – stavební složka všech buněčných membrán. V hojném množství se vyskytuje v myelinových pochvách nervových vláken i ve stěnách cév.
03. 12. 2009 | 13:32

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. napsal(a):

CO MŮŽE ZPŮSOBIT SKVALEN?
Vzhledem k tomu, že adjuvans se do vakcín přidává proto, aby se povzbudil imunitní systém k prudší reakci na antigen, varují mnozí specialisté, že může dojít k rozsáhlým a nepředvídatelným autoimunitním reakcím. Imunitní systém by totiž mohl zaútočit proti vlastním molekulám skvalenu v mnoha tkáních a orgánech, zejména však v mozku.
Laboratorní studie ukázaly, že po injekčním podání skvalenu laboratorním potkanům se vyvine chronická zánětlivá reakce postihující klouby připomínající revmatoidní artritidu.
Vzhledem k tomu, že skvalen (MF59) byl použit jako adjuvans v experimentálních vakcínách proti antraxu, kterými byli očkováni vojáci při válce v Perském zálivu, je právě jeho působení přičítáno devastující autoimunitní onemocnění, kterým trpí veteráni této války. Ačkoliv je dnes použití skvalenu v těchto vakcínách z mnoha stran popíráno, podle údajů FDA (Amerického ústavu pro potraviny a léky) je možné stanovit anti-skvalenové protilátky v tělech nemocných veteránů a u všech, kteří byli těmito vakcínami očkováni. To, že se nejedná pouze o ojedinělý názor ojedinělých vědců, potvrzuje i vyjádření vládní zmocněnkyně pro vědu v Austrálii. Dr. Viera Scheibner, Ph.D., napsala:
“...toto adjuvans (skvalen) přispělo ke kaskádě reakcí nazývané “syndrom války v zálivu” pozorovaných u vojáků, kteří se války v Perském zálivu zúčastnili. Symptomy, které se u nich vyvinuly zahrnovaly chronickou únavu, chronické bolesti hlavy, abnormální ztrátu vlasů a chlupů, artritidu, fibromyalgii, lymfadenopatii, vyrážky, nehojící se praskliny kůže, afty, ztrátu paměti, křeče, poruchy nálady, neuropsychiatrické problémy, chudokrevnost, poruchy činnosti štítné žlázy, zvýšenou sedimentaci červených krvinek, noční pocení a další vážné poruchy.” O této problematice existuje řada odborných studií.
Vakcínu proti novému typu chřipkového viru má u nás vyrábět firma Baxter. Ta se však v letošním roce u nás uvedla poněkud nepříjemným případem:

CO SE TAKÉ PŘI VÝROBĚ VAKCÍN MŮŽE PŘIHODIT A DOKONCE U NÁS
V úterý 17. února 2009 řekl hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít zástupcům
tisku: “Už uplynula dvojnásobná doba inkubace pro eventuální nakažení virem
ptačí chřipky, ale nic se nestalo. Lidé jsou v pořádku.” Proč toto prohlášení a co se
přihodilo?
Společnost Biotest v Konárovicích na Kolínsku testovala vakcínu rakouské farmaceutické
firmy Baxter. Byla to chřipková vakcína sezónní chřipky typu H3N2. Testy se prováděly
od 30. ledna. 6. února začaly mít pokusné fretky zdravotní potíže a některé
uhynuly. Všichni pracovníci, kteří byli se zvířaty ve styku, dostali antivirový přípravek
Tamiflu a všichni byli vyšetřeni, zda u nich náhodou nedošlo k nakažení agresivním
virem H5N1. Všimli jste si, že toto číslo je jiné než číslo viru, proti kterému
byla vakcína určena? Veterinární správa totiž odhalila, že testovaná zvířata byla
nakažena virem ptačí chřipky H5N1! Rakouská firma Baxter prý – podle novinové
zprávy – přiznala, že chyba se stala už v Rakousku a přes hranice do Čech již
putovala chřipková vakcína kontaminovaná smrtelným virem ptačí chřipky.
03. 12. 2009 | 13:34

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. napsal(a):

ZODPOVĚDNOST ROZHODOVÁNÍ
V dané situaci, kdy veřejnost, lékaře i politiky děsí představa světové pandemie prasečí chřipky je velmi obtížné přijmout zodpovědnost za rozhodnutí, jak se k hrozbě pandemie postavit, aby nebylo ohroženo zdraví obyvatel. Zatímco v České republice bylo v době psaní tohoto článku v červenci 2009 prokázáno pouze 27 případů prasečí chřipky a to zejména u osob, které se vrátily ze zahraničí, v USA to bylo 40 617 evidovaných onemocnění s 263 úmrtími. Z evropských zemí je nejvíce postižena Velká Británie, která uvádí 55 000 nových případů.
Za dané situace se vláda Velké Británie rozhodla očkovat byť nedostatečně ověřenou vakcínou. V USA bude zahájeno povinné očkování dětí hned po začátku školního roku. Naproti tomu vláda Austrálie se domnívá, že hrozba prasečí chřipky není horší než výskyt běžné sezónní chřipky, ze které se lidé dokáží poměrně snadno zotavit a i v případě, že se počet úmrtí dětí zdvojnásobí, postihne tato nemoc svými fatálními důsledky v Austrálii 10-12 dětí. Představitelé federální vlády USA říkají, že v USA by při stejném předpokladu zemřelo 200 dětí a z toho důvodu není proč očkování odkládat. Bude proto naočkováno 75 milionů dětí vakcínou, jejíž případné vedlejší a nežádoucí důsledky se neodváží nikdo ze zdravotnického establishmentu předvídat.
Rodiče dětí i lékaři, kteří s tímto rozhodnutím nesouhlasí, hledají proto již dnes strategické postupy, co dělat v případě, že jejich děti a případně i oni budou přinuceni k očkování vakcínou proti A H1N1 se skvalenem, thimerosalem a dalšími toxickými látkami.
Profesor neurochirurgie Russell Blaylock, který vystupuje jako expert při soudních žalobách na výrobce vakcín mi napsal: “ Smrt v důsledku prasečí chřipky je způsobena bouří cytokinů. Vakcíny se skvalenem vyvolají tuto bouři, takže zemře mnohem více osob. Jejich smrt bude přičítána nemoci a nikoliv vakcíně. Očkování proti prasečí chřipce zasáhne do životů milionů lidí...”
03. 12. 2009 | 13:35

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. napsal(a):

JAK SE BRÁNIT PROTI CHŘIPCE?
Vzhledem k mnoha dosud nezodpovězeným otázkám je třeba ocenit přístup našich zdravotnických institucí, které dosud nepřijaly nařízení, aby bylo očkování proti chřipce v ČR pro děti povinné. Je tak na svobodném rozhodnutí každého rodiče i každého občana, zda zvolí vakcínu jako spolehlivý prostředek ke své ochraně před onemocněním prasečí či běžnou sezónní chřipkou, nebo zda bude spoléhat na schopnosti svého imunitního systému a na osvědčené generacemi prověřené ulehnutí do postele, zvýšenou konzumaci vitaminů a bylinných čajů. Dětem i dospělým by se měl zajistit dostatek spánku v tmavé klidné místnosti.
Pokud se týká výživy, měl by se omezit příjem cukrů, jídlo i nápoje by měly být raději teplé, zelenina vařená a dušená, zajistit dostatek tekutin. Z mnoha důvodů je doporučována pravidelná konzumace česneku.
Z hlediska konzumace vitaminů si možná vzpomenete na dřívější doporučování masivních dávek vitaminu C. To nemusí být vždy účinné a dokonce ani užitečné. V současné době přicházejí do popředí účinky vitaminu D. Jako prevence nebo hned na začátku nemoci se doporučuje podávat půl čajové lžičky rybího tuku na 25 kg tělesné hmotnosti. V případě užívání vitaminu D v kapslích se jedná v chřipkovém období o dávky cca 1000 – 2000 IU denně, zastánci terapie vitaminem D doporučují i dávky desetinásobné. Rybí tuky a mastné kyseliny v nich obsažené dokáží potlačit bouřlivé imunitní reakce. Doporučuje se kurkumin (žluté koření, nejlépe pít jako čaj), resveratrol (z červeného vína a černého rybízu), bílý a zelený čaj, to vše prý potlačí nežádoucí imunitní reakce.
V široké veřejnosti je známý antivirotický a antichřipkový lék Tamiflu, který
obsahuje jako účinnou látku oseltamivir. Naše vláda objednává zvýšené množství tohoto léku do lékáren. Tento preparát se vyráběl z kyseliny šikimové z koření badyánu (příbuzný anýzu a fenyklu). Protože
vysoká poptávka po léku silně zvýšila jeho cenu i spotřebu badyánu, bylo nutné vyvinout a zdokonalit syntézu kyseliny šikimové pomocí biotechnologií. Firma Roche produkuje 400 milionů balení oseltamiviru ročně, avšak v současné době se mnoho států obává, zda dostane zásoby tohoto léku pro svoje obyvatele pro případ pandemie. A tak bychom v prevenci chřipkových onemocnění neměli zapomínat na čaj z fenyklu, případně i z badyánu.
Jako nejúčinnější způsob prevence se jeví odpovídající péče o imunitní systém po celý rok.
V laboratoři neurověd na univerzitě ve Wisconsinu sledoval početný tým badatelů skupinu pětačtyřiceti meditujících po dobu osmi týdnů. Prováděli podrobná měření mozkové aktivity a sledovali i tvorbu protilátek. Po osmi týdnech meditací u nich nalezli více protilátek a to i protilátek proti chřipce, takže meditace je velmi účinným a dosud neznámým způsobem prevence.
03. 12. 2009 | 13:35

WILLIAM FREDERICK KOCH (1958) napsal(a):

“Statistics on vaccination against Smallpox in the Philippines when the United States took over are instructive. Reports run thus: In 1918, the Army forced the vaccination of 3,285,376 natives when no epidemic was brewing, only the sporadic cases of the usual mild nature. Of the vaccinated persons, 47,369 came down with smallpox, and of these 16,477 died. In 1919 the experiment was doubled. 7,670,252 natives were vaccinated. Of these 65,180 cases came down with Smallpox, and 44,408 died. One sees here that the fatality rate increased in the twice-vaccinated cases. In the first experiment, one-third died, and in the second, two-thirds of the infected ones died.”
03. 12. 2009 | 13:41

Jules Freund napsal(a):

Původní citát Dr. Freunda, vynálezce adjuvans na bázi skvalenu z knihy Garyho Matsumota, Vaccine A:

The Terrifying World Of Vaccine Adjuvants
http://www.twine.com/item/1...

“The classic oil-based adjuvant called Freund’s Complete Adjuvant can cause permanent organ damage and irreversible disease – specifically autoimmune diseases. When scientists want to induce autoimmune disease in a lab animal, they inject it with Freund’s Complete Adjuvant, which causes great suffering and is considered by some too inhumane to even inject into animals.

“Dr. Jules Freund creator of this oil-based adjuvant warned in 1956 that animals injected with his formulation developed terrible, incurable conditions: allergic aspermatogenesis (stoppage of sperm production), experimental allergic encephalomyelitis (the animal version of MS), allergic neuritis (inflammation of the nerves that can lead to paralysis) and other severe autoimmune disorders.

“Adjuvants can break ‘tolerance,’ meaning they can disable the immune system to the degree that it loses its ability to distinguish what is ’self’ from what is foreign. Normally, the immune system ignores the constituents of one’s own body."

Immunologists call this ‘tolerance.’ But if something happens to break tolerance, then the immune system turns relentlessly self-destructive, attacking the body it is supposed to defend.”

Jules Freund NIAD, Beck, Whitehouse a Pearson UCLA: Yarkoni a Rapp, U.S. Army Military Institute of Infectious Diseases, Fort Detrick, MD.

Zdroj: Gary Matsumoto, Vaccine A-The Covert Government Experiment That’s Killing our Soldiers and Why GI’s are Only the First Victims, Kapitola 3. “The Greatest Story Never Told”
http://www.vaccine-a.com/ex...
03. 12. 2009 | 13:48

Barbro C. Carlson napsal(a):

Vědecká studie: endogenní adjuvans skvalen může vyvolat chronickou artritidu:

The Endogenous Adjuvant Squalene Can Induce a Chronic T-Cell-Mediated Arthritis in Rats
Barbro C. Carlson, Åsa M. Jansson, Anders Larsson, Anders Bucht and Johnny C. Lorentzen
http://ajp.amjpathol.org/cg...
03. 12. 2009 | 13:51

Asa PB, Wilson RB, Garry RF. (2002´) napsal(a):

Data publikována v několika vydáních odborného časopisu "Experimental and Molecular Pathology" silně naznačují, že syndrom války v perském zálivu (GWS) je zapčíčiněn vakcínami znečištěnými skvalenem.

Data published in the February 2000 and August 2002 issues of Experimental and Molecular Pathology strongly suggests that Gulf War Syndrome is caused by a vaccine contaminated with squalene. The August 2002 article is entitled “Antibodies to Squalene in Recipients of Anthrax Vaccine” (Exp. Mol. Pathol. 73,19-27 (2002)).
03. 12. 2009 | 13:58

Wayne Madsen napsal(a):

vyrobte si vlastní virus pandemické chřipky:

Characterization of the 1918 “Spanish” influenza virus neuraminidase gene.
Ann H. Reid,* Thomas G. Fanning, Thomas A. Janczewski, and Jeffery K. Taubenberger. (Division of Molecular Pathology, Department of Cellular Pathology, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC 20306-6000)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov...

komentář zde:

The history of the synthetic H1N1 flu virus and a not-so-rosy future. Online Journal
http://onlinejournal.com/ar...

PATENTY na syntetické chřipkové viry:

US Patent 7566458 – Influenza hemagglutinin and neuraminidase variants
http://www.patentstorm.us/p...

NOVARTIS:
Changing th1/th2 balance in split influenza vaccines with adjuvants

pozoruhodný úryvek z popisky patentu:
“The influenza virus may be a reassortant strain, and may have been obtained by reverse genetics techniques. Reverse genetics techniques allow influenza viruses with desired genome segments to be prepared in vitro using plasmids”

Zdroj: http://www.freshpatents.com...
03. 12. 2009 | 14:06

baby care napsal(a):

Vědecká studie: endogenní adjuvans skvalen může vyvolat chronickou artritidu:

The Endogenous Adjuvant Squalene Can Induce a Chronic T-Cell-Mediated Arthritis in Rats
Barbro C. Carlson, Åsa M. Jansson, Anders Larsson, Anders Bucht and Johnny C. Lorentzen
02. 03. 2010 | 03:47

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 08:18

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:17

rolex replica napsal(a):

Good recommended website. I really love it. Thanks!
03. 04. 2010 | 06:51

Lenka Novotná napsal(a):

Dobrý den,
píšete, že skvalen se běžně konzumuje. Je to ale důvod předpokládat, že je neškodný při nitrožilní aplikaci? Kolik lidí by si asi píchlo do žíly třeba bramborovou kaši?
Tento argument o poživatelnosti skvalenu považuji za nesmyslný.
07. 06. 2010 | 22:17

RobinsonCourtney napsal(a):

Have no a lot of money to buy some real estate? You not have to worry, because it is available to take the <a href="http://bestfinance-blog.com...">personal loans</a> to solve all the problems. Hence get a commercial loan to buy everything you require.
05. 08. 2010 | 05:37

Job napsal(a):

<a href="http://tutor.zoapiere.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55">補習</a> |
<a href="http://tutor.zoapcon.com/">be a tutor</a> |
<a href="http://tutor.zoapcon.com/">補習</a> |
<a href="http://tutor.zoapcon.com/">補習介紹</a> |
<a href="http://tutor.zoapcon.com/">上門補習</a> |
<a href="http://www.giftmushroom.com/">Gift</a> |
<a href="http://www.giftmushroom.com/">Gifts</a> |
<a href="http://www.giftmushroom.com/about-us.html">Presents</a> |
<a href="http://www.jobhunter.com.hk/">Job</a> |
<a href="http://www.jobhunter.com.hk/">Jobs</a> |
<a href="http://www.jobhunter.com.hk/">求職</a> |
<a href="http://www.greenspark.com.hk/">禮品</a>|
<a href="http://www.greenspark.com.hk/">gift</a>|
<a href="http://www.greenspark.com.hk/products/recycle-bag">環保袋</a>|
<a href="http://www.greenspark.com.hk/products/recycle-bag">recycle bag</a>|
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/com/">宣傳</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/com/">廣告</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/com/">Tvc</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/brand/mcdonaldhk.html">Promotion</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/brand/creatlearning.html">Brand</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/brand/mfd.html">Branding</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/award/">Graphic</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/award/innotalk.html">4a</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/brand/asia.html">Corporate identity</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/brand/asia.html">Logo</a> |
<a href="http://www.wisemanhk.com/work/brand/elite.html">Campaign</a> |
14. 12. 2010 | 08:03

Donawetary napsal(a):

wystroj wnetrz pokoje projektant wnetrz wystroj wnetrz pomysly dekorator wnêtrz <a href="http://vader-wnetrza.pl"></a> dekorator wnêtrz warszawa dekorator wnetrz studia

dekorator warszawa dekorator wnetrz <a href=http://vader-wnetrza.pl>architekt wnetrz wroc³aw </a>
03. 03. 2011 | 17:53

Mikodfabui napsal(a):

wystroj wnetrz zdjecia projektant wnetrz wystroj wnetrz pomysly dekorator
<a href="http://vader-wnetrza.pl">dekorator wnêtrz warszawa </a> dekorator warszawa dekorator wnetrz studia

architekt wnetrz projektant wnetrz
<a href=http://vader-wnetrza.pl>dekorator </a>
05. 03. 2011 | 22:34

Stasi napsal(a):

dobry den, rada bych se zeptala na problematiku cipovani behem ockovani. Co si o tomto tematu myslite?

Take by me zajimalo, zda muzete doporucit nejakou verohodneho vyrobce vakcin, kdyz Baxter je nyni vsude. V ramci cestovani bych nyni mela podstoupit siroku skalu ockovani (hepatitis, tyfus, cholera, zluta zimnice aj.), ale nemam yajem o Baxter vakciny. Bohuzel, lekar mi jine nenabizi a odmita se mnou o jakychkoli jinych moznostech hovrit.

Rada bych vsak znala vice moznosti, nez se do ockovani pustim.

Predem moc dekuji,
Srdecne s pozdravem,
Stasi
25. 10. 2011 | 00:25

viagra napsal(a):

fupvwqkb http://uwakzv.com/ <a href="http://zwolmm.com/ ">nxmbrbq</a> [url=http://mbkyye.com/]nxmbrbq[/url]
24. 11. 2012 | 10:42

Norroxbreal napsal(a):

My spouse and i have been http://www.tomsmartsoutlet.com Toms Shoes Outlet absolutely comfortable that Louis could finish up his research because of the precious recommendations he received out of your web site. toms shoes wholesale ,It's not at all simplistic to just continually be giving away concepts which some others could have been trying to sell. And we also already know we have the website owner to thank for this. All the illustrations you made, the straightforward http://www.OutlettomsshoesUs.com toms shoes for women website navigation, the relationships http://www.tomsshoesOfficialus.com discount toms womens shoes sale you will make it easier to create - it's got mostly powerful, and it's assisting our son in addition to us understand the theme is amusing, which is certainly wonderfully pressing. Thank you for the whole lot!
01. 03. 2013 | 21:40

knqeutrwc napsal(a):

<a href=http://www.windowswest.com/.au/data/chaneloutlet.html>chanel outlet</a> <a href=http://hermesbirkinbags.v-meter.com/>Hermes Outlet</a> <a href=http://www.windowswest.com/.au/data/chanelhandbags.html>chanel purses</a> Like Aviators, Wayfarer sunglasses were originally design for aircraft pilots http://www.windowswest.com/.au/data/chanelhandbags.html
28. 04. 2013 | 05:04

duetteIrralia napsal(a):

tied naked
<a href="http://iyfebotu.blaze1.org">nude old girl</a>
<a href="http://iyfebotu.blaze1.org">kostenloser striptease</a>
<a href="http://osvuqoce.skysols.in">naked eve</a>
<a href="http://amnufoxe.cwahi.net">jessica lang nude</a>
<a href="http://errabum.proj-office.com">frauen suchen sex</a>
nackte geile alte frauen
<a href="http://babevica.siam.im/">boyfriend nude</a>
<a href="http://apropeji.pany.in/">oops nude</a>
<a href="http://rizosihe.m-13.us/">kostenlose nacktbilder frauen</a>
<a href="http://ilqiyeqa.mz.md/">american pie naked mile ost</a>
<a href="http://etciguga.lucyhosting.info">nylon sex frau</a>
magnetic strips for shower doors
21. 08. 2013 | 15:28

Enlaloaduntee napsal(a):

Used vehicles from Japan can be imported for satisfactory your luxurious needs.http://www.banglesto.net/links-of-london-uk-links-of-london-rings-c-1721_1723.html
These cars are designed specifically representing grandeur driving; proficiently they dont secure diamond parts or gold wheels. They are like peculiar cars but suffer with high objective value;http://www.stylefor.net/vivienne-westwood-series-vivienne-westwood-charms-c-1368_1374.html
they are designed to bump into rendezvous with extra and style. Most of these cars are tuned and modified to come across additional requirements; undivided of the reasons for getting them imported is because of the set someone back involved. Adapted to cars from Japan are sleazy and affordable; you impecuniousnesshttp://www.beadsat.net/pandora-sale-c-10020.html
not chassis in elephantine amounts of wealthy in requital for importing these exotics.http://www.banglesto.net/vivienne-westwood-uk-vivienne-westwood-brooches-c-1729_1731.html
Buying a inland or recent maker car drive be costly and will ensure you drag in weigh down in the end because of the maintenance. To http://www.jewellerymay.net/pandora-jewellery-pandora-silver-gold-bracelets-c-1814_1816.html
avoid this pretty pickle you can meaning these beauties with added modification and tuning.<br/> <br/> Internet is the same of the preferred sources where you can gain used vehicles from Japan. There are millions of websites readily obtainable that can be used for selecting such serious motive tune-ups. All you privation to do is find the right only which can cure in purchasing at an affordable cost.http://www.jewellerymay.net/links-of-london-jewellery-links-of-london-charms-c-1806_1811.html
The internet determination help in guiding you in the right manner anyway your purchase. Inappropriate to alongside stride in keeping with registration is required which purpose assist in making your dream into reality. Online auction scheme is file that is preferred for buying acclimated to vehicles from Japan. You need to prime a specified unequalled which is tip in the laundry list; you can even vanish into thin air in all respects the secondment handbook to find out cold the details and record of the car. http://www.beadsat.net/vivienne-westwood-sale-vivienne-westwood-brooches-c-10004_10006.html
It will escape you to recognize if the car has been sometimes non-standard due to a excessive catastrophe or not. It will also entrust you gen apropos the servicing details and change of parts on the car. Performance is unmistakable, but you dearth to be specific when it comes to abroad orders, most of the websites robe delivers charges in their automobile price itself.http://www.jewellerymay.net/thomas-sabo-jewellery-thomas-sabo-charms-c-1828_1832.html
Most Japanese auto exporter has trade licenses which can servants in buying additional accessories and modifications. If you are in basic to tune up the cars dispatch then you can rely on such online sources. <br/> <br/> Purchasing employed vehicles Japan is sell for saving and gives you lots of options. You can even select a German characterize since they are popular to go to their career and comfort,http://www.stylefor.net/vivienne-westwood-series-vivienne-westwood-rings-c-1368_1373.html
the model of indulgence offered past a German stigmatize thinks fitting certainly be several from the rest. Online obtain consequence makes the act bare price effective and affordable.http://www.jewellerymay.net/vivienne-westwood-jewellery-vivienne-westwood-charms-c-1835_1841.html
Miscellaneous payment options are present that can be worn exchange for making online payment inasmuch as tempered to vehicles from Japan. <br/> </p>
07. 09. 2013 | 13:43

michael kors online store napsal(a):

nice articles
michael kors online store http://michael-korsstore.org
25. 02. 2014 | 10:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy