Prezident škodí, zrušme ho!

04. 05. 2012 | 15:30
Přečteno 4536 krát
Protože se rozbíhá prezidentská kampaň, vzpoměl jsem si na svůj dávný blog, ve kterém "požaduji" zrušení prezidentského postu. Na můj názor tehdy zareagoval Václav Havel - historicky poprvé v internetové diskusi. Prokousal jsem se svým textem a protože bych na něm neměnil nic a pořad si myslím, že nám PREZIDENT ŠKODÍ, tady je ten text znovu:

Funkce prezidenta ČR nám škodí. Zrušme ji.

Dívají se svrchu na město, jehož sláva se dotýká hvězd. Když otevřou okna kanceláře, pohladí je vánek, který si mylně vykládají jako přízeň dějin. Prezidenti České republiky. Kolik jsme jich měli (včetně těch československých)? Kolik jich bylo opravdových prezidentů? Přišel čas zamyslet se, jestli vůbec post českého prezidenta umíme. Tento esej se domnívá, že ne, že nám škodí a měli bychom jej zrušit.

SLÁVA A VELIKOST

Na začátku šedesátých let, kdy se červánky mediálního věku začaly rozplývat v žáru televizních sluncí, postěžoval si historik Daniel Boorstin na nový fenomén: rychlokvašené celebrity. Aby argument vyostřil, postavil Američan Boorstin slavného člověka (rozuměj: televizně slavného) do kontrastu s hrdinou. Hrdinové se pyšnili statečnými, prospěšnými činy, nebo aspoň bohulibou, soustavnou prací. Okamžitá sláva ze dne na den nebyla po většinu dějin představitelná.

Bylo by naivní si myslet, že sláva a opravdová velikost byly kdy v dokonalém zákrytu. Boorstin však postřehl, že v éře zábavnímu průmyslu a vytváření zpravodajství (narozdíl od prostého zaznamenávání toho, co se ve světě děje) se pomyslné nůžky mezi slávou a velikostí povážlivě rozevřely. Dříve, napsal Boorstin v knize Image, když do místnosti vešel velký muž, hledali v něm lidé božský záměr. Dnes se poohlížejí po jeho tiskovém agentu.

Celebritám se ze setrvačnosti i dnes občas říká hrdinové – dokud nedají gól rukou, nebo si na hotelový pokoj nezavolají prodejné slečny. A to nebohý Boorstin netušil, co nás čeká v osobách Paris Hilton a jejích nevlastních sester, rozesetých po zeměkouli.

PREZIDENT, PROTIPÓL CELEBRITY?

Prezidentská funkce v moderních demokraciích, tento mutovaný pozůstatek monarchistických pořádků, je vyjádřením snahy ústavně definovat lidskou velikost hodnou následování. Ten, či ta, kdo má vést, může být slavný, měl by však být zároveň vekou osobností. Podobně uvažují voliči před každými volbami.

Filozof Karl Popper nás před takovou tendencí varoval. V díle Otevřená společnost a její nepřátelé, psaném během autorovy deprese z evropské politiky za druhé světové války, argumentuje, že není důležité hledat nejlepší vládce, důležité je naopak zajistit, aby ti mizerní byli hladce vyměněni.

Demokracie, které mají prezidentskou funkci, si její podobu vytvářejí svébytně podle společenské kultury, vyspělosti a politické reality. Jak v tomto ohledu v době kultu celebrit obstojí funkce Prezidenta České republiky? Podíváme-li se na ní nezaujatě, spatříme několik rysů naší dnešní situace, které její úspěšné naplnění téměř vylučují. V době dominance zábavně–informačního komplexu, vnášejícího zmatek do dříve obecně uznávané hierarchie hodnot, by funkce prezidenta měla stát v jakémsi tichém kontrapunktu ke kultu celebrit.

To dnes obecně není jednoduchá věc. Vzpomeňme světové turné tehdejšího prezidentského kandidáta Baracka Obamy v létě 2008, sledované stovkami milionů. Jen k berlínskému Sloupu vítězství přišlo dvě stě tisíc fanoušků. Obamův rival, senátor John McCain, se pokusil o protiútok - v televizních spotech Obamu vykreslil jako celebritu na úrovni Britney a Paris.

Americký prezident je i celebrita, jedna z největších. Na druhé straně disponuje obrovskou mocí a odpovědností, které jeho funkci dodávají na váze. Český prezident nic takového nemá, zato má k dispozici nemalý aparát, jenž má vzbudit dojem, že vládne, má moc a věci veřejné spravuje: jednání (při nichž téměř nikdy o nic nejde), zahraniční a domácí cesty, tiskové konference, novinářské rozhovory…

Jak známo, česká ústava vymezuje prezidentovi omezené pravomoci. Podle jednoho z ústavních otců-zakladatelů, nedávno zesnulého profesora Vladimíra Klokočky, je současná prezidentská funkce (narozdíl od prvorepublikové) zamýšlena jako obsáhnutí určitého vektoru české politické reprezentace, jehož směr určuje vláda a parlamentní většina. Prezident jej má zosobnit a reprezentovat.

Měl by tedy být jakousi personou českou státnosti. Jenže před takovým úkolem by se i Achilles rozklepal, protože jedna věc je cosi takového svěřit ústavnímu pergamenu, druhá pak hrát takovou roli v politickém životě. Znamená to například hledat většinovou politickou shodu a tu pak propagovat – minimálně pasivně (nesabotovat ji), ideálně ji pak aktivně prosazovat.

JEN DVA OPRAVDOVÍ PREZIDENTI…

Poměříme-li prezidentskou funkci pravidlem Karla Poppera o primárním důrazu na hladkou výměnu těch nehodných, je na tom pozice „hradního pána“ ještě hůř: v pokleslé politice České republiky, kde je vliv občanské společnosti a médií malý, si dovedu představit jediný důvod výměny/ostudného opětovného nezvolení prezidenta (či dokonce jeho odvolání uprostřed mandátu): politicko-podnikatelská pavučina by musela nabýt dojmu, že prezident reálně ohrožuje její postavení. Kvůli malé reálné moci prezidenta je to představa jen teoretická.

Funkce prezidenta je v české politice špatně ukotvena. Není to jen věc poslední ústavy a politického kontextu, platí to dějinně. Nevíme si s ní rady. Podíváme-li se na věc s nekompromisní tvrdostí (jistou politickou obdobou šaldovského „hrdinného zraku“), přiznáme si, že jsme ve skutečnosti měli jen dva opravdové prezidenty, muže hodné toho jména, Masaryka a Havla. Oba přišli v neobyčejných dobách a navzdory chybám, které udělali, splnili záměr dějinami před ně kladený. Byli to muži neobyčejných kvalit v neobyčejných dobách. Všichni ostatní českoslovenští/čeští prezidenti jsou synonymy selhání, či zlovolnosti. Už jen tento fakt by nás mohl přimět k důslednému auditu užitečnosti funkce prezidenta.

TATÍČEK DO DŮCHODU

Problém české prezidentské funkce však není jen v její zbytečnosti (je z ústavního pohledu snadno nahraditelná, není v systému pojistek a kontrol nezastupitelná); tato funkce se stala naší společnosti škodlivou.

Souhrou dějinných okolností je česká společnost nedospělá; a to nejen vinou totalitních režimů, vždyť i Masaryk byl mnohdy nedotknutelný tatíček. Novinář a historik Jan Urban se na podzim v blogu na Aktuálně zamyslel nad selháváním českých elit neschopných převzít v kritických momentech vůdčí roli za věci přesahující momentální zájem. Urban analyzoval klíčová působení elit od dob obrozenských po shození vlády za českého předsednictví EU. Opakující se krátkozrakost elit není náhodná. Je projevem neschopnosti vnímat jako důležité, ba rozhodující, věci, které nejsou ihned zřetelné, jež však už ve střednědobé perspektivě budou ovlivňovat podobu české společnosti. Prezident-tatíček je zároveň výraz i příčina této společenské nedospělosti.

Lidé, kteří považují prezidentskou funkci za důležitou, většinou zmiňují, že v cynické době je to jeden z mála postů, kterému lidé důvěřují a respektují jej. Kdyby to byla zdravá důvěra a opravdový respekt, bylo by dobré se o takovém argumentu vážně zamyslet. Domnívám se však, že většinou nejde o zdravý respekt a úctu, ale o známou devótnost a automatické ponižování se před mocnými. Prezidenti se u nás honosí vysokými skóre v průzkumech veřejného mínění. Podezírám nás, že kdyby se naším prezidentem stal Kačer Donald, jeho prezidentské skóre by po prvotním šoku vzrostlo o osmadvacet procent. Donald by si pak na Hradě mohl dělat, co by se mu zamanulo a pod padesát procent by neklesl: byl by to přece PAN PREZIDENT!

Post prezidenta shlížejícího na lid z vršku hradního majestátu, ústavně neodpovědného, téměř neodvolatelného, s mediálním megafonem, velkorysým rozpočtem na zahraniční cesty, spíše než by budil respekt posiluje onu devótnost a impulz ke shrbení. V přeneseném smyslu ona funkce prodlužuje naši nedospělost. Když jedinec dopěje, odejde od rodičů a začne žít vlastní život. Česká společnost dost dobře od tatíčka odejít nemůže: jediné řešení je proto se této funkce zbavit.

Zrušme post českého prezidenta! Jeho pravomoci lze snadno rozdělit mezi vládu a parlament. Politická rozprava, zejména v otázkách zahraniční politiky, se zjednoduší. Omezíme nedorozumění, špatnou koordinaci diplomatické strategie a žabomyší války o kompetence. Zvenčí bude o důvod méně vidět v nás banánovou republiku. Zrušením prezidentského postu pochopitelně česká společnost přes noc nedospěje, ale zmizí jedna překážka na cestě k její občanské dospělosti.

Zkrácená a upravená verze tohoto eseje vyšla v Reflexu

V rozhovoru pro Respekt reagoval Václav Havel na můj názor publikovaný v Reflexu a zde na Aktuálně, navrhující zrušit post prezidenta České republiky:

* Tomáš Klvaňa nedávno na svém blogu na Aktuálně.cz napsal, že Česku funkce prezidenta škodí a že by se měla spíše zrušit. Co vy na to?

Rozumím všem argumentům pana Klvani. Má pravdu, že prezident je u nás – i s ohledem na veliký hrad, v němž sídlí – trochu ztělesněním monarchistické tradice, má pravdu i v tom, že je to funkce, která je z hlediska ústavního trochu „navíc“ a leccos dubluje, či dokonce komplikuje. Některé jeho kompetence lze přitom aplikovat velmi různými způsoby, a dokonce i různě interpretovat, což vytváří další komplikace. To všechno by zasluhovalo zvláštní právnický a politologický rozbor. Přesto nesdílím názor pana Klvani, že prezident je zbytečný. Je mnoho důvodů, proč není. Zmíním se aspoň o jednom: je velmi významným spolutvůrcem společenské atmosféry, ba do značné míry i tím, kdo artikuluje či svým počínáním nějak ztělesňuje skladbu základních hodnot státu. Tato okolnost má na poměry větší vliv, než jsme ochotni si připustit, vliv možná větší než mnohá ústavní pravomoc.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Baba Jaga napsal(a):

Ano, zrušme presidentskou funkci, je nutné šetřit.
04. 05. 2012 | 15:34

:( napsal(a):

Nic se neušetří, jeho rozebranou činnost si nechají politici proplatit ...násobně.
04. 05. 2012 | 15:45

Luba napsal(a):

Ano,
pan prezident Havel úlohu prezidenta popsal dobře.
Problém je, že nikdo nepočítal s eventualitou, že by se prezidentem stal destruktivní egomaniak, kterého by bylo nutno v zájmu zachování národního zdraví odvolat, popřípadě dát pod zámek. Ústavu je třeba přepracovat.
04. 05. 2012 | 15:47

prorok napsal(a):

Nejprinosnejsim presidentem pro nasi vlast byl bez nadsazky Tonda Novotny.
04. 05. 2012 | 15:49

prorok napsal(a):

Nejprinosnejsim presidentem pro nasi vlast byl bez nadsazky Tonda Novotny.
04. 05. 2012 | 15:51

Drzá zrzka napsal(a):

Teď, kdy byla lidem předhozena kost v podobě přímé volby prezidenta, jí chcete sebrat?
04. 05. 2012 | 15:52

aga napsal(a):

Bych byl zvědav, kdyby ten post nabídli Klvaňovi, ten by votočil jak na vobrtlíku, radar jeden.
04. 05. 2012 | 16:08

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu napsal(a):

JVPV - Prezident škodí, zrušme ho!

Nejdřív prezident disident, pak prezident bratrů konfident. Horší to už snad být ani nemůže. Dejme šanci ještě jednomu, prvnímu přímou volbou zvoleného, který pokud bude jen trochu úsudkem kompetentní, jak úřad prezidenta vykonávat,může značně pošramocenou reputaci předchůdců napravit.
04. 05. 2012 | 16:28

Jana Pechová napsal(a):

Luba
Já bych tu ústavu nepřepracovávala.
Souhlasím s tím, že prezident Havel to vyjádřil velmi přesně.
Na nás teď je při volbě prezidenta se zamyslet, jestli námi vybraná osobnost Havlovu definici splňuje.
04. 05. 2012 | 17:06

Stašek napsal(a):

Stačí číst Tomáš Klvaňa a je mi na blití, ble ble.
04. 05. 2012 | 17:12

vasja napsal(a):

Škodí senát. Zaplísněnej pařník.
04. 05. 2012 | 17:32

skeptický napsal(a):

Až začnou rušit všechny co škodí,nebude tu skoro co číst.
04. 05. 2012 | 17:39

Sutech napsal(a):

Podle mne by spíše uškodilo zrušení prezidenta.
Připadá mi, že článěk dělá to, co vytýká politikům, je trochu krátkozraký, pracuje s tím, co je teď. Klaus je podle mne na vykonávání politické funkce už příliš starý, neměl být zvolen na druhé období.
V čem by bylo jiné, pokud by premiér a parlament měly rozdělené jeho funkce? Stejně by nás nakonec navenek jako hlava státu zastupoval premiér, udělejme to tedy opačně, zrušme předesdu vlády a nechme tuto funkci splynout s funkcí prezidenta.
Nebo je tu ještě ta možnost, že zrušíme republiku a zavedemem monarchii, pak bude mít premiér opodstatnění.
Nejsem politický historik, ale nevznikla funkce premiéra právě v době, kdy se zčalo přecházet na konstituční monarchie? Byl by k tomu logický důvod, hlavou vlády byl člověk, který byl volený, nikoliv nevolený monarcha. Jsou-li obě funkce volené, pak jsou opravdu zbytečné, neboť mohou splynout, tak jako je tomu v USA.

Vzhledem k tomu, že lidi v prezidentovi stále vidí jakýsi druh monarchy, by možná ničemu nevadilo vrátit se opět ke království, vzhledem k již tak omezeným funkcím prezidenta bych nějaký radikální rozdíl neviděl
04. 05. 2012 | 17:40

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Jana Pechová
V tom případě by bylo třeba přestat se zabývat současnými kandidáty a vyvolat celospolečenskou diskusi (anketu), jestli v této zemi najdeme osobnost, která by splňovala tato náročná kriteria. Já jsem přesvědčen, že takoví lidé mezi námi žijí, jen je vyhledat a přesvědčit, aby se tohoto břemena ujali.
Pro mne není věrohodný kandidát, který touží stát se prezidentem, člověka hodného tohoto úřadu by bylo třeba přemlouvat a přesvědčovat. Pořád mi leží v mysli Petr Pithart.
04. 05. 2012 | 17:43

Baba Jaga napsal(a):

To: :(
A které pravomoci? Jmenování vlády, soudců a guvernéra ČNB by zvládl určitě někdo jiný, na obranu máme ministerstvo docela i s ministrem. Ušetřilo by se jistě, Hrad by spravovala PIS.
Pan Havel samozřejmě nemohl připustit, že se živil něčím, co nebylo až tolik třeba. Jeho názor, že president je
velmi významným spolutvůrcem společenské atmosféry, ba do značné míry i tím, kdo artikuluje či svým počínáním nějak ztělesňuje skladbu základních hodnot státu, jsem neznala. Tvůrcem společenské atmosféry je jeden každý z nás a to nějaké ztělesňování základních hodnot? Nevím, možná se o nich povídá v novoročních projevech, ale to jsou vždy filharmonici z Vídně.
:)
04. 05. 2012 | 18:04

Jana Pechová napsal(a):

Šašek z Jihlavy
Mezi současnými kandidáty taky neumím vybrat.
V minulých prezidentských volbách jsem lačně pošilhávala po Janu Sokolovi, leč dopředu bylo jasno...
Otázka - zda dřív výběr kandidátů, či celospolečenská diskuse - by mi smyslem tak trochu připadla jako ona profláknutá vejcoslepičí hádanka. Myslím, že funkce prezidenta tak, jak je koncipovaná v naší zemi, je vlastně lakmusovým papírkem. A až stane na postu prvního muže ČR člověk, který bude opravdu státotvornou osobností se vším všudy, bude to signál, že si snad společnost většinově uvědomila, co jsou skutečné hodnoty.
04. 05. 2012 | 18:17

Baba Jaga napsal(a):

To: Jana Pechová
Vyjmenujte nám, prosím, ony nejdůležitější skutečné hodnoty.
Já tedy rozhodně nemám pocit, že k jejich poznání potřebujeme onu "státotvornou osobnost". S životními hodnotami nás od narození seznamují rodiče, velký vliv má jistě škola. Stát tu máme (byť zmenšený).
A vůbec nejsem zastánkyní přímé volby, pokud už tedy presidenta dle platné ústavy mít máme.
04. 05. 2012 | 18:29

Ládik!!! napsal(a):

Snižil bych hranici pro zastávání funkce presidenta na 15 let.
04. 05. 2012 | 18:29

otaznik napsal(a):

Slysel jsem ze,

CSSD zorganizovala presidentskou debatu mezi Svejnarem a Dienstbierem mladsim. Pry to byl trhak. Byl tam nekdo kdo by to tady mohl komentovat ?
04. 05. 2012 | 18:40

Jana Pechová napsal(a):

Baba Jaga
My onu osobnost nepotřebujeme k tomu, aby nám řekla, co jsou hodnoty.
Zvolení takové osobnosti bude signálem, že už je známe, či aspoň se tomu poznání přibližujeme. A té atmosféry bych se chtěla dožít.

Máte pravdu, rodiče nás od narození seznamují s životními hodnotami. Že se však jejich výklad značně liší, toho je znakem naše polarizovaná společnost.
04. 05. 2012 | 18:49

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Ládik!!! A jakou nejvyšší hranici bys navrhoval? Samozřejmě pod podmínkou, že dotyčný udrží meč.
04. 05. 2012 | 18:52

otaznik napsal(a):

Sasku z Jihlavy,

kdo podle tebe vyhral tu presidentskou debatu CSSD v Ústí nad Labem ?
04. 05. 2012 | 19:00

Baba Jaga napsal(a):

To: Jana Pechová
Díky za vyjádření, byť ne odpověď. Ponechejme si tedy každá své hodnoty - Vy s potřebou osobnosti presidenta, já bez ní.
04. 05. 2012 | 19:03

Ládik!!! napsal(a):

Šašku,
horní hranci bych omezil na 18let. Jinak by to mohl dělat životem zkažený hajzlík.
04. 05. 2012 | 19:04

Dáša napsal(a):

Pane Klvaňo,
je všeobecně známé, že jste svého času pracoval jako mluvčí prezidenta Klause. Můžete účastníkům diskuse ( s ohledem na tuto skutečnost) vysvětlit, co Vás vedlo k následujícímu názoru? " ...Podíváme-li se na věc s nekompromisní tvrdostí (jistou politickou obdobou šaldovského „hrdinného zraku“), přiznáme si, že jsme ve skutečnosti měli jen dva opravdové prezidenty, muže hodné toho jména, Masaryka a Havla. Oba přišli v neobyčejných dobách a navzdory chybám, které udělali, splnili záměr dějinami před ně kladený. Byli to muži neobyčejných kvalit v neobyčejných dobách. Všichni ostatní českoslovenští/čeští prezidenti jsou synonymy selhání, či zlovolnosti."
Nejsem naprosto příznivkyní prezidenta Klause( ba právě naopak), o to víc mě zajímá, proč jeho bývalý spolupracovník, který ho zřejmě poznal mnohem lépe, než ho může poznat obyčejný občan, ho považuje za synonymum selhání, či zlovolnosti.
04. 05. 2012 | 19:33

Jana Pechová napsal(a):

Baba Jaga
Ono se s nejlepší vůlí odpovědět nedá - ta odpověď je totiž v podstatě problému.
Význam dáváme hodnotám podle vzoru, který nám je vštěpuje. Napadá mě příklad rodiče, který dítěti odmalička říká, že se nesmí lhát a krást, ale sám lže a krade, byť v nějaké obdobě, kterou považuje za přípustnou. A právě ta přípustnost je předmětem sporů.
Současný prezident, i když nezvolený přímou volbou, do značné míry charakterizuje posunuté hranice českého vnímání hodnot. Jsme kritičtí k ostatním více než k sobě (a mělo by to být naopak), ovlivňuje nás víc forma než obsah a kvalitu lidí umíme posuzovat většinou jen podle jejich nepříliš ovlivnitelných schopností.
04. 05. 2012 | 19:45

odrin napsal(a):

První americký president George Washington byl bezesporu velká historická osobnost.USA se zakládaly tuhými a početnými boji s Francouzi a Anglií. Druhý president -Benjamin Franklin-byli známý vědec.Pak se čekalo déle na válku Sever proti Jihu a osobností se následně jí stal antirasista antiotrokář Abraham Lincoln,zavražděný později jako president hercem z divadla,kde byl divákem. Největší americká osobnost své doby -novinář Mark Twain- nebyl presidentem,ale osobně hovořil na Krymu s ruským carem.V jeho době presidentoval první z Rooseweltů.Největší z amerických presidentů F.D.Roosewelt byl vysokým státním úředníkem.Měl štěstí v blízkosti a pomoci ekonoma světové úrovně J.M.Keynese při řešení ekonomické krize třicátých let dvacátého století.Nixon byl hlavně maratonec,který se zúčastnil voleb presidenta tuším 4x než uspěl a odešel předčasně z presidentování aférou Watergate.R.Reagan prý kdysi dávno patřil k Rooseweltovu týmu,byl to všudybyl americké politiky,veterán politiky.
E.Beneš určitě byl ten kdo udělal nejvíc práce na založení ČR roku 1918,pro její uznání Evropou.Starší T.G.Masaryk byl známější než mlaďoučký E.Beneš doma jako publicista.Do funkce presidenta ho mj.vyneslo americké manželství s pobytem i v USA a jeho nelíčený zájem o osud českých legionářů v Rusku,z nichž zde hlavně tvořil první československou armádu.Jeho dřívějším protikandidátem byl Dr.Karel Kramář,slavjanofil,monarchista,národní socialista (založil nársoc stranu,později Benešovu)ženatý s velmi bohatou ukrajinskou šlechtičnou. První krátkodobý československý premiér.Proti Masarykovi stáhnul svou kandidaturu a vítal jej v parlamentu ze zahraničí,ale pak se znepřátelili velice a seděli v parlamentu zády k sobě vždy.
I když kandidáti na presidenta nyní -jako z ODS tak i za ČSSD i nestranický Švejnar plují na jedné nekomunistické lodi společně politicky,je mezi nimi dost rozdílů ve všem.Ovšem může se udát dojem jako když Zemana tlačila a řídila ODS coby premiéra díky převaze.Kdo někoho z nich považuje za hloupého,asi se řídí ruským příslovím:Kdo je hlupákem,tak nadlouho. Ale neuplatní se nakonec stejný princip jako v případě vítězství strany ODS ?:Přednost má starý harcovník. Ze strachu před politickou katastrofou,třeba zahraničně-politickou? Nebo neznámá minulost,čistý štít? Švejnar by byl druhý ekonom vzděláním a praxí po Klausovi presidentem.
04. 05. 2012 | 19:47

Tak kdo by si to pomyslel, napsal(a):

že sem bude psat i Dáša (Veškrnová). No, madam se asi doma nudí...
04. 05. 2012 | 20:53

Šašek z Jihlavy napsal(a):

otazník
Presidentská debata v Ústí mi unikla, nevím o co tam šlo, nemohu hodnotit.
04. 05. 2012 | 20:56

Midori napsal(a):

Prezidenta ponechme, říkám apriori bez důkazu, což by nemělo být, za což se omlouvám.
*
Když už, Klvaňo, píšete o někom, že škodil, ptejte se sám sebe, zda jste neškodil vy jiným, když jste proti vůli 3/4 obyvatel kotliny jim zvyšoval krevní tlak?
Měl byste lézt kanálem.
04. 05. 2012 | 21:20

prak napsal(a):

Ládík na Hrad. Udrží meč i moč.
04. 05. 2012 | 21:33

Sára napsal(a):

S názorem bývalého prezidenta Havla souhlasím. Prezident je spolutvůrcem společenské atmosféry a ztělesňuje základní hodnoty státu. Na druhou stranu i Vy, Tomáši, máte pravdu v tom, že jsme doposud měli jen dva skutečné prezidenty. Mluvíte o nedospělé společnosti. Prosím vysvětlete, co konkrétně pod pojmem "nedospělá společnost" si představujete? Není to právě ten kámen úrazu, že v nedospělé splečnosti se těžko hledají výjimeční lidé výjimečných kvalit? Píšete o elitách. Já se osobně domnívám, že žádná elita v pravém slova smyslu v České republice neexistuje. Elita od nás byla vyháněna již od Bílé hory. Bohužel dosud většina společnosti o elitu nestojí a na druhou stranu, lidé, kteří by elitu mohli ztělesňovat o to v našich českých podmínkách ani nestojí. Naše společnost potřebuje ještě dalších dvacet let, aby dle mého pojetí "společenské dospělosti" dospěla.
04. 05. 2012 | 22:14

jozef napsal(a):

Odporucam autorovi,
aby si pozorne precital vlastny blog Politickou Brangelinou jest nam Merkozy.
Lebo podobne,ako viacere ine zufale vykriky pozorovatelov, aj tento blog dost realisticky vyobrazuje vzdelanostnu uroven americkej politickej spicky.
Uroven zufalo nizku.V porovnani s Ceskom vseobecne zufalo nizku.

Odporucam autorovi precitat si tento vlastny blog - a prestat uz konecne papagajovat dristy o nedospelosti ceskeho naroda ap.
Dovolim si tiez upovedomit autora blogu,ze je sice mozne povedzme s pomocou celebrit a neustalym opakovanim textu presvedcit cast obyvatelstva,ze raketojadrove zakladne pri Varsave a Prahe su namierene proti Korey a Iranu,ze teoreticky je mozne aj s prezidentom Klausom spajat "automaticke ponizovani se pred mocnymi" - ale je to,slusne povedane,delani si legrace z logiky.

Toto delani si legrace z logiky je pracovnou povinnostou znacnej casti politikov a takmer vsetkych opinionmakerov medii masoveho zasahu - takze nic v zlom!Nic nevycitam,len konstatujem.
Pri takej kvalite opinionmakerov a politikov je tato risa Wall Streetu a City odsudena k padu,k rychlemu zaniku.Verme,ze nie apokalypticky krvavemu.
04. 05. 2012 | 23:12

hasta siempre napsal(a):

Bill Clinton, asi nejinteligentnější a nejcharismatičtější prezident od dob Kennedyho (a také největší podvodník), se dnes v NYT zamýšlí nad životopisem Lyndona B. Johnsona.
Který je po Richardu Milhousu Nixonovi asi nejnenáviděnějším a nejopovrhovanějším prezidentem USA za posledních 70 let.

Clinton říká, že se Johnsonovým zabřednutím do války ve Vietnamu nikdy nenechal strhnout k tomu, aby přehlédl jeho skutečné výkony.
Johnson se svou schopností protlačit Kongresem zákony stal osamělým vrcholem v BOJI S CHUDOBOU, PROTI DISKRIMINACI A ZA PŘÍSTUP KE VZDĚLÁNÍ.
Do nejvyšší funkce se totiž vypracoval opravdu z chudých poměrů. A když se dostal (nešťastnou náhodou) k moci, rozhodl se jí opravdu použít. K prosazení věcí, které pokládal za potřebné.

Když se ho zeptali, jestli chce svůj politický kapitál opravdu prošustrovat kvůli lidem, kteří mu to nijak nemohou vrátit, řekl:
"K čemu by prezidentsví jinak bylo?"

Boháči ho měli opravdu v neoblibě. Na netu je možné si najít "dokumentární" filmy, které ho obviňují z organizování Kennedyho vraždy. (O Georgi H. Bushovi ostatně platí totéž.)
Dokonce Jacqueline Bouvierová, která stihla se vdát nejdřív za nejmocnějšího a potom za nejbohatšího muže planety v nějakých pamětech tvrdí, že to musel být Lyndon Johnson.

Pro mě příběh L.B. Johnsona dokládá, že náhoda mohla někdy mít na život obyčejných lidí docela pozitivní vliv. Než přestala existovat.
05. 05. 2012 | 00:07

blue jay napsal(a):

hasta siempre,

To ma Cesky president stejne pravomoci jako ten Americky? Mam dojem ze by jste mel setrit. Aspon pismenky.
05. 05. 2012 | 00:59

Janika napsal(a):

Pro hasta siempre:
S tou adorací směrem k B.Clintonovi bych to moc nepřeháněl. Bill a jeho nesplnitelná politické proklamace - byt pro každého Američana - je označována za hlavní spouštěč poslední finanční krize. Ono i v té Americe je to s oceňováním a uctíváním presidentů také věc vytváření symbolů apod. Vždyť i Kenedy byl spojován s budoucností všeho nového. Skutečnost byla ale taková, že jeho mafiánský papá Joseph se rozhodl prosadit svého pohledného synka do nejvyššího úřadu v zemi. Není to něco na způsob VV v české politice?

President je jenom člověk. Stavět osud země jenom na jediné osobě může být i hazard. Bez prezidenta by v našem politickém systému bylo lépe. Alespoň jeden velký problém by ubyl a bylo by přehledněji.
05. 05. 2012 | 04:47

otokar napsal(a):

Tabák-radar- prezident, jak se to rýmuje?
05. 05. 2012 | 04:51

Zacheus napsal(a):

Osobně bych byl s velekladným hodnocením T.Masaryka opatrnější.
05. 05. 2012 | 06:31

Zacheus napsal(a):

To Janica. Jistěže lze i éru prezidentství J.F. Kennedyho hodnotit kriticky. Ale nelze podle mne prezidentu Kennedymu upřít zásluhu na vyřešení karibské krize v roce 1962 ( spolu s premiérem N.S. Chruščovem), snahu obnovit suverenitu USA jako státu ve finančních otázkách ( neboť dodnes je určující soukromý subjekt, tzv. Federální rezerva, podvodně založena v roce 1913 mafiánskými bankéři),což mimochodem mohl být jeden z důvodů atentátu dne 22. listopadu 1963 v Dallasu. Je také známo,že prezident v závěru svého života plánoval stažení amerických vojáků z Vietnamu. Pravdou je, že svým vstřícným přístupem k černochům rychle ztrácel na popularitě, takže výsledek voleb v roce 1964 vůbec nebyl jistý. To byl také důvod jeho cesty "na jih", (na doporučení Lyndona Johnsona), která dopadla tragicky. Je velmi pravděpodobné, že ve spiknutí proti němu hrál podstatnou roli ( kromě jiných) právě jeho viceprezident L. Johnson.- Přeji pěkný den.
05. 05. 2012 | 06:47

Luba napsal(a):

Zacheus,
co myslíte tím "velekladný hodnocením T. Masaryka?"
05. 05. 2012 | 07:36

Joe Ratata napsal(a):

Prezident škodí?
Jak kdy a jak který.
Ten současný určitě.
A Havel?:"Budou vás strašit krizemi a nezaměstnanaností."Nic takového se opravdu nestalo.
Beneš se zasloužil o stát nejméně tak jako Masarik a měl daleko těžší podmínky.
Prezident Hácha vzal hanbu svého národa vědomě na sebe a za okupace vykonal mnoho dobrého s velkou dávkou osobní statečnosti.
A nejlépe prý bylo za Novotného.
05. 05. 2012 | 07:47

Joe Ratata napsal(a):

Omlouvám se,samozřejmě má být Masaryk.
I když bůhví jestli to nebyl Masařík.
05. 05. 2012 | 07:50

vasja napsal(a):

Joe Ratata napsal(a):
A nejlépe prý bylo za Novotného.
------------------------
Prasatům s červenkou.
05. 05. 2012 | 08:06

soldel napsal(a):

EXISTUJE NEBO SE ZDÁ NEDOŘEŠENA subtilní otázka:zda v dějinách subjekty spíše dlouho nesou nebo nenesou dědičné znaky nebo stereotypy.
Snad nejčastěji se to probíralo u účasti evropské sociální demokracie při hlasování o úvěrech na první světovou válku v parlamentech. Hlasovali včetně francouzského socialisty,potomka komunarda,vnuka Karla Marxe (zemřel 1938)-hlasovali pro úvěry.
Tedy zobecňováním vznikalo klišé typu:sociální demokracie nevěří,že někde může v uzavřeném systému vzniknout přirozeně sociální spravedlnost,aniž se tomu pomůže zvenčí katastrofou neboli válkou.I za cenu obětí,i svých.Obdobným zobecněním by se mohlo tvrdit,že u všech válek byly účastny Francie a Anglie,počínaje založením USA bojem a konče nedávnou Libyí.
Proti tomuto zobecnění trvale stojí přesvědčení filosofa Hegela,že každá doba je jiná.Ovšem ač dialektik (chápal změnovost),přece jen velký idealista -byl Hegel.
Začátek druhé světové války pravidlu o socialistech nenasvědčoval:levicová socialistická vláda ve Francii tehdy přistoupila podpisem k Mnichovské dohodě,o níž se jako další účastníci domnívali,že zajistí mír,že splní nároky Hitlera.
05. 05. 2012 | 08:15

mik napsal(a):

Zbytecnych ministev funkci v politice a ruznych komisi pro vysetrovani vselijakych prohresku je daleko vic nez jedno prezidentske misto spis je treba se zamyslet zda naopak neposilit prezidentske pravomoce kdyz ho ted po novu zvoli obcane i kdyz je otazka zda ho opravdu zvoli a co by udelali ti dnesni nahore kdyby se stal kandidatem nekdo kdo by nevyhovoval ..a samozrejme ovsem s posilenim taky zavest jednoduchou moznost odvolani s funkce At budu priznivcem ci odpurcem Klause je zcela jednoznacne ze Klaus mel byt ve vice pripadech odvolan pokud uz by se uznalo ze byl zvolen legitimne o cemz lze vazne pochybovat protoze jeho zvoleni bylo postaveno na tom ze komunisti odesli z hlasovaci mistnosti kdyz predtim 2x volili Svejnara a pak se pokusili o nesmysl v podobe Bobosikove a nasledne hlasy dostal od prebehliku a cela fraska byla doprovazena divadlem napriklad kdyz Zubovova jela autem hlasovat behem jizdy omdleal kupodivu nehavarovala pritom ale otocila se a doma se schovala tak ze ji Dzamila nenasla....kdyby to nebylo vlastne smutne jak delali vsichni z lidi blbce tak by se tomu i dalo zasmat,,,a tech divadel tam tenkrat bylo vic ..vsechny zapadni zdelovaci prostredky napsaly ze volba Klause je pro CR nestestestim a ono se to taky pak dokazalo Odvolan mel byt jednoznacne ve chvili kdy se vzeprel rozhodnuti vlady a nepodepsal LS a zacal celou EU vydirat naprostym nesmyslem jehoz pointa ovsem spociva v zavaznem cili ze kdyby zacala platit tak by se cesky obcan nemohl uz obracet na Evropsky soudni dvur a byl by vydan napospas ceske zkorumpovane justici Ostuda z tuzkou je jen divadlo k smichu a k tomu aby se zavazne veci zametly snadneji pod koberec napriklad proc se Paroubek nekolikrat neuspesne pokusil shodit vladu a najednou po tajnem rozhovoru s Klausem to slo jak na dratkach najednou tu byla urednicka vlada jen Klausovi nevyslo uplne dosazeni svych lidi protoze se preci jen starny nakonec dohodly.. Ovsem takovy Fischer pak nutne musel vedet co chysta Klaus s LS a taky jiste vedel dopredu ze viza do Kanady budou do posledni chvile ovsem spolecne s ministrem zahranici mlzili a nerekli lidem pravdu Nyni ma Klaus sveho cloveka v podobe Necase ktery nepodepsanim fiskalni dohody kterou podepsalo 25 statu uvrhl CR na okraj zajmu cele EU a EU vnima dnes CR jako potizistu Nechci tvrdit ze vse co udela EU je vporadku ale jestlize ma CR mit moznost zasahovat do nejakeho tvoreni pravidel tak nemuze stat mimo deni Slovaci taky nekdy reptaji a neposlouchaji to co EU narizuje a brani se ale maji euro maji fiskalni dohodu nesnazi se na kazdem kroku hazet EU klacky pod nohy a nedelaji ostudu jasne to napsali i nedavno ze se ma CR zbavit Klause,,ale ono to nestaci je treba se zbavit prebehliku je treba zmenit zakony tezko bude stacit mit dobreho prezidenta kdyz budou u moci lidi jako Drabek a kdyz lobista Janousek misto ve vezeni bude jezdit na jachtu s ridicakem v kapse,,,komu neni rady tomu neni pomoci a 100000 demonstrujich pod vedenim zprofanovanych socialistickych odboru nic nedokaze ,,,
05. 05. 2012 | 09:27

Stařeček napsal(a):

a co tak zrušit impotentní senát. Ten měl být pojistkou. Zatím, když nějaký zákon nepodpoří, sněmovna si stejně udělá, co chce. Je to jenom odkladiště vysloužilců. Taková trafika. Škoda peněz. Stejně jako za více než 200 poslanců. Jejich čtvrtina by posloužila stejně.
05. 05. 2012 | 09:54

liljic napsal(a):

Pro Stařeček:
Spíš bych zrušil Poslaneckou sněmovnu a nechal Senát. Systém voleb do Senátu se mi líbí víc - politické strany mají menší vliv. A 80 senátorů by mohlo stačit.
05. 05. 2012 | 11:01

Kreatyvec napsal(a):

Co říkáte na tohoto kandidáta: Josef Toman?
web www.DekujemeOdejdete.cz
05. 05. 2012 | 14:28

Meňo napsal(a):

Kampaň :
Švejnar se odrovnal !
Dienstbier bude nasazen proti Tošenovskému, za tiché účasti Fischera.
05. 05. 2012 | 17:03

NJ napsal(a):

A co ZEMAN, ty trubko ?!?!!!
Ten to vyhraje, né Fišer.
05. 05. 2012 | 17:06

TP napsal(a):

No a kde máte toho Kanimuru nebo jak se ten Japončík jmenuje (co podniká v cest. ruchu a média mu furt nadbíhala) ?
05. 05. 2012 | 17:16

Jáchym napsal(a):

Kreatyvče,
ten Toman je Klvaňův pseudonym?
Nebo jeho nevlastní táta?

Lesní panna a pan Toman
hádali se o otoman.
Ukradlas' mi otoman !
řekl Toman - kleptoman.

Jestli je to Klvaňa, tak překonal sám sebe. Nebo alespoň dohonil vlastní ocas.
05. 05. 2012 | 20:51

katalyzátor napsal(a):

Mně stačí president EU. Toho našeho bych ihned zrušil. Hned by bylo blíže do Evropy a zkončilo by to věčné, nešťastné lavírování mezi Západem a Ruskem.
05. 05. 2012 | 21:35

Al Jouda napsal(a):

Prezidentská funkce je u nás tradiční. Lumpenparlament však nemůže zvolit dobrého prezidenta. Přímá volba má jen lid opít rohlíkem a vytáhne z kapes daňových poplatníků peníze pro volební agentury a manažery. Klíčová je volba poslanců a senátorů !!!
05. 05. 2012 | 21:36

katalyzátor napsal(a):

skončilo
05. 05. 2012 | 21:37

Jáchym napsal(a):

Tomáš Klvaňa - zachránce Šumavy.

Navrhuji založit hnutí Zachraňme kůrovce s Tomášem Klvaňou v čele.
Stačilo by rozvěsit po stromech hesla, slogany a jeho portréty, kůrovec by spáchal sebevraždu nárazy tykadly do kmenů šumavských velikánů a drogová psychiatrině z rozpuštěné a vypuštěné Strany zelených by se konečně mohla poctivě živit importem medvídků z Bogoty.
05. 05. 2012 | 22:28

Zacheus napsal(a):

To Luba. Myslím tím, že v rámci stále podvědomě přetrvávající "tatíčkovské legendy" se prostě zamlčují i negativní stránky jeho působení v politice. A nebylo jich málo. Přeji pěkný den.
06. 05. 2012 | 10:18

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Pokud ještě stále platí
"Matouš 7,15-20:
Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci."
pak nejlepším prezidentem byl Antonín Novotný, tedy alespoň podle mne.
07. 05. 2012 | 10:04

Mapaf: napsal(a):

To že s funkcí prezidenta a obecně demokracií neumíme pracovat, ještě neznamená, že by jsme ji měli zahazovat. Naopak by jsme si měli dodat důvěry a učit se s ní pracovat, můžeme dělat chyby, chybami se člověk učí, tudíž, to, že dnes něco děláme špatně neznamená, že by jsme se měli přestat pokoušet to dělat, tedy mít demokratický stát s prezidentem a hledat si k němu vhodný a upřímný vztah.

Prezident by měl být svící, ze které září duch demokracie a osvětluje ostatní aby jim pomáhal nalézt demokratického ducha a jeho světlo v sobě ak tomu je inspiroval. Funkce prezidenta není příliš ústavně definovaná skrze pravomoce, je v ní však psáno, "Prezident je hlavou státu." a být hlavou státu znamená být především hlavou demokracie a toho všeho co k ní patří. Prezident není loutka, ani panáček ani jen kladeč věnců, prezident je ten, kdo jím je, Prezidentská funkce je tedy možností daného občana, přinést do politiky sám sebe, posadit svou hlavu na krk státu. Hlava vidí a slyší, naslouchá a pozoruje, hlava komunikuje navenek a s tělem, přes ní se vede spousta komunikace mezi různými částmi těla, hlava hledá smysl věcí, má rozhled. Taková hlava má spoustu možností jak se ke své práci postavit a výsadní postavení ze kterého ji vždy bude slyšet. Hlava má také sou tvář, tvář kterou propůjčuje tělu prezident by měl být aktivním podpůrcem demokracie, který sám vyzývá lidi k většímu zapojení na rozhodování o jejich státu i jiných věcech a jejich volbu respektuje jakkoliv s ní zrovna nesouhlasí, musí vědět, že je věcí občanů, co si pro sebe zvolí a v tom je krása demokracie, že můžeme dělat chyby a z nich se všichni učit ale nemusíme se za ně proklínat a respektování tohoto je velká podpora demokracie, což chápe každý, kdo kdy vychovával malé dítě. Prezident by měl určovat jistý směr a tím také spojovat lidi v republice a navracet víru v demokracii a to i když nemůže určovat směr ekonomický, směr toho všeho co určují ministerstva, krajské úřady, obecní, městské a mnoho dalších, může udávat směr v politice, v její formě a nebo ve velkých mezinárodních otázkách, protože už jenom svým hlasem a vlivem mnoho udělá, má důvěrný vztah s voliči protože ač přináší vizi je na občanech jak na ni zareagují když můžou rozhodnout sami nebo volí ty, kdo za ně rozhodnou. Musí přijímat dobrá politická rozhodnutí, nikoliv jen faktická a činná. Dobré politické rozhodnutí, dobrý politický tah, to není vždy ten, který vám přinese popularitu ale ten, který přinese popularitu demokracii a politice samotné, který pomůže ušlechtilosti demokracie, demokratické kultury a společnosti, ten který podporuje ochotu lidí se do demokracie zapojovat a důvěru v ní a nevyvolává opovržení politikou ale naopak krok který jde ještě nad rámec politické korektnosti nebo minimálně v něm. Zároveň by prezident neměl mít světospáný komplex na kterém vyhořelo mnoho lidí, kteří chtěli pomoci ale nedokázali se vyrovnat se stavem věcí a ve své majetnické touze po určování co je dobrého ve světě a v zoufalství zfanatičtěli a stali se diktátory či jim podlehly a k nim přilnuli a přilpěli. Prezident musí být člověkem vyrovnaným, který nechce řídit a dávat svět do pořádku, ale který má laskavou vůli pomoci. O to více je třeba vybírat osobnost do této funkce, s tím né co říká teď během kampaně, ale co říkala už dříve a kdykoli kdy ani neměla potuchy, že jednou bude prezidentem, protože dobrý prezident se nepozná podle slibů a jejich obsahu, na které jsme jinak často odkázáni u jiných politiků, ale podle tváře kterou daná osoba má a bude mít i bez funkce prezidenta. Dnes už se objevují kandidáti jako Z. Roithová či Táňa Fischerová, které tyto ideály docela naplňují, takže už se jisté osobnosti probudili, aby k demokracii přispívali, možná nezvítězí hned, ale budou sílit a neustanou, nikoliv ti konkrétní, ale podpůrci demokracie a slušní a tvořiví lidé obecně. :)
23. 10. 2012 | 22:49

nedere napsal(a):

Autor tohoto článku by měl okamžitě vyhledat odbornou pomoc,pokud to co myslí napsal vážně.Jestliže jde o satiru,je to trapné a udělá lépe,když se do budoucna zaměří na nějaký manualní obor.
09. 05. 2015 | 12:01

anonym napsal(a):

je třeba zrušit homosexuála Klvaňu, protože mele sračky. Goebbels by z něj měl radost...
09. 05. 2015 | 12:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy