Konec ruské soft power

05. 02. 2010 | 06:00
Přečteno 17428 krát
Dvacáté století zasadilo pověsti Ruska fatální úder

Rusové milují svou ruskou duši. Její rozpoložení se však v kontextu uplynulých dvaceti let změnilo. Ruská duše je cosi, co odlišuje Rusy od zbytku světa. A Rusové jsou na ni svým ruským, pasívně agresívním způsobem hrdí. Ruská duše je jedinečná, protože je geneticky daná, hluboká a pyšně komplikovaná. Na rozdíl od všech ostatních duší je schopna obsáhnout složitost a tíhu světa, plně je prožít a dodat Rusům pocit výlučnosti. Není to zdaleka jediný národní mýtus výlučnosti vyrůstající z pocitu jedinečnosti prožitku, ale patří ve světě k těm prominentním. Ruská duše je inteligentní a ví, že i jiné národy vidí samy sebe – chybně – jako výlučné.

Američané jsou nejviditelnější. Mají Americký sen, jenže ten nemá s geneticky daným prožitkem nic společného: je to sada ideálů teoreticky přístupná komukoliv. Proto je tak povrchní, ví ruská duše. Americká technologická, politická, kulturní a hospodářská převaha Rusy irituje. Dlouho se viděli v klinči s Američany jako rovnocenný partner, ale dnes už jim je jasné, že to byla iluze; z míry je vyváděl výrok bývalého německého kancléře Helmuta Schmidta, že SSSR je Horní Voltou s jadernými zbraněmi. Můžeme ještě dodat – s vysokou cenou ropy a zemního plynu, jejichž prostřednictvím se Rusko zuby nehty drží mezi mocnostmi a zároveň, poněkud nekoherentně, mezi skupinou nastupujících hospodářských gigantů známých pod zkratkou BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína).

Zatímco reálný pohled na hospodářskou a demografickou perspektivu Ruska kreslí otazníky nad samotným členstvím Ruska v BRIC, sní kremelská elita o světě, kde rozhodují Putin s Obamou. Hlavním důvodem ruských tanců kolem radaru a protiraket ve střední Evropě byla vynikající šance chopit se tématu, které aspoň zdánlivě vrátilo Rusko do supervelmocenské politiky. Pověstný Humrový summit Bush–Putin v Kennebunkportu byl sice šarádou, ale obrázky z agentur se Kremlu hodily.

Americký komplex

Komplex z Ameriky je v ruském národním vědomí hluboko usazen a je spojen s prohrou Sovětského svazu ve studené válce. Když Putin prohlásil, že rozpad SSSR byl dějinnou tragédií, jeho výrok zatřásl pohodlným předpokladem o demokratizaci Ruska. Byl výrazem pochopení situace a nostalgie po velikosti.

Ruská duše chápe, že dvacáté století uštědřilo pověsti Ruska ve světě téměř fatální ránu. Hlavním viníkem této situace je Amerika, která dohnala impérium k rozpadu a ve světovém diskusním salónu přede všemi odhalila, co že to vlastně císař má na sobě. Kdyby šlo jen o špatnou pověst, ruská mocnost by se s ní nějak vyrovnala. Potíž je, že pověst je v postmoderním světě vkladem do takzvané soft power (měkké moci) a spoluurčuje úspěšnost států.

Soft power spočívá ve schopnosti státu přitáhnout pozornost a obdiv jako pozitivní příklad hodný následování. Soft power přesahuje stát. Americká soft power je přes znatelné ztráty stále nejvlivnější. Má několik položek, který ji ovlivňují, mezi nimi popkulturu (Hollywood i Broadway), univerzity, technologickou dovednost, světový úspěch amerických korporací, vědeckou převahu a bohatou občanskou společnost.

Soft power působí hlavně mimo stát a někdy mu v krátkodobé perspektivě komplikuje život. Vezměme si jako příklad občanskou společnost. V šedesátých a sedmdesátých letech americká občanská společnost hlasitě odmítla válku ve Vietnamu, stejně jako dnes odmítá válku v Iráku. Hollywood o tom udělal řadu filmů od Ciminova Lovce jelenů přes Coppolovu Apokalypsu až po loňský snímek The Messenger režiséra Orena Movermana. V delším horizontu svědčí tyto kulturní produkty o dynamičnosti kultury i robustní občanské společnosti, což přispívá k atraktivitě Spojených států a pomáhá vládě prosazovat americké zájmy.

Každá móda končí

Rusko by rádo takovou roli hrálo také, dvacáté století však zdecimovalo jeho přitažlivost. Moskva dnes v ničem není pro svět příkladem. Ruská kultura v širším smyslu prakticky neexistuje, omezuje se na úctyhodné umělecké dědictví a tradici. Umění však samo o sobě nestačí: Goebbelsovo Německo bylo také národem Goetha a Beethovena.

Dnešní stav by jistě byl velkým zklamáním pro premiéra Pjotra Stolypina a další muže generace před první světovou válkou. Po rusko-japonské válce (1904 až 1905) a první ruské revoluci (1905 až 1907) prosadil Stolypin důležitou agrární reformu; zdálo se, že se carství modernizuje a demokratizuje, že konečně po staletích nesnadného pnutí mezi západní a východní orientací nachází svoje místo. Pak přišla první světová válka a na jejím konci radikálně levicový režim. Ten ovšem pro ruskou pověst neznamenal hned katastrofu, naopak.

Ve dvacátých a třicátých letech byla soft power Ruska mezi levicově naladěným publikem na Západě znatelná. Moderní umění, poezie a romány, jejichž autory Stalin postupně vyhnal či ohnul, zprvu dodaly novému režimu módní ohoz. Dobře zabírala pro mnohé humanistická rétorika dělnického hnutí, používající pro některé méně hezké prvky eufemismy jako třídní boj.

Dokonce i během španělské občanské války (1936 až 1939), hluboko ve stalinské éře s jejími mučírnami (o nichž se moc nevědělo), monstrprocesy a hesly jako „Psům psí smrt“ (o nichž už nevěděli jen ti, kdo vědět nechtěli), bylo sovětské Rusko pro levici příkladem. Přišel sice šok v podobě paktu Molotova a Ribbentropa, ale po něm rychle válka a v ní rozhodující podíl Sovětského svazu na porážce nacistů.

Teprve za studené války láska levice k Rusku vychladla. Hned v prvních poválečných letech přešla velká část evropských socialistů do proamerické politické sféry a z amerických liberálů se stali antikomunisté. Opravdové ruské umění bylo v estetické (Dr. Živago, Mistr a Markétka) či také politické (Jeden den Ivana Děnisoviče) opozici vůči režimu nebo v podstatě přestalo být ruským (Nabokov, Stravinskij, Brodskij). Na rozdíl od protiválečných hollywoodských filmů a hnutí americké Nové levice, jež také tvrdě kritizovaly (americký) režim, tato díla dlouhodobě „ruskému“ státu nic neusnadnila; naopak. Nejenže pomáhala odhalit podoby života v komunistické diktatuře, ale vypověděla i leccos znepokojivého o zoufalém stavu ruské duše.

Asijský obdiv

Na světě je v této chvíli několik míst, kde se k Rusku z různých důvodů vzhlíží. Všechna jsou v oblasti, které moskevský režim říká blízké zahraničí. V Kazachstánu, kde před více než sto lety Rusové budovali civilizaci, je Rusko příkladem a Moskva světovou metropolí, již by se Almaty chtělo podobat (v rádiu se tam hraje téměř výlučně postsovětský pop). Podobně jsou na tom další, zaostalejší „Stány“ Střední Asie. Je však otázka, kam by se tamní společnosti a kultury samovolně ubíraly, kdyby dostaly svobodu se rozhodnout.

V Německu, Švýcarsku či Velké Británii, kde mají intimní zkušenosti s ruskými nouveaux riches a někdy i s lidmi jako Andrej Lugovoj, jenž pravděpodobně otrávil v Londýně Alexandra Litviněnka, je situace jiná. Za zády jejich bohatých klientů, šustících eury, franky a librami, si člověk o pravém vztahu k Rusku vyslechne leccos nehezkého.

Proto je přirozené rozpoložení ruské duše dnes pasívně agresívní: je to kombinace rezignace a obrany zabalené v komplexu méněcennosti. Zločiny napáchané Ruskem na vlastních lidech i ve světě ve dvacátém století zasadily dobré pověsti Ruska fatální úder. Přidáme-li k tomu chováním postsovětské politické a podnikatelské elity, dojdeme k závěru, že soft power Ruska dnes prakticky neexistuje.

Psáno pro Reflex

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hovorka11 napsal(a):

Zase jste vstal z radarového hrobu?
Článek je slepenec pokroucenin a nesmyslů.
Amerika 70 let není Amerikou dneška. Rusko 50 let není Rusko dneška.
Vliv USA a Ruska je neustále oslabován asijskými zeměmi, který ekonomicky dělají opak, než finanční korporace v USA, vytvářející papírové bubliny se zadlužením státu, které akcelerovalo do asi nesplatitelných výšin. Opak dělá např. Čína se svou podhodnocenou měnou.
Není náhodou, že tlaky na odpoutání se od dolaru jako světové měny jsou větší a větší. V případě realizace, by to byl ekonomický krach finanční bubliny USA.
Od 70 let se hodně změnilo, jen vy nějak zaostáváte...
05. 02. 2010 | 06:41

hovorka11 napsal(a):

Ještě dodatek z nezávislého zdroje, když umíte anglicky:
tady se můžete dozvědět o nejmodernějších radarech, letadlech a raketách. Je zřejmé, že USA ztrácí náskok i v elektronice vůči Rusku a novým ekonomickým gigantům (Čína, Indie).
Je jen otázka času, kdy zjistíme, že vznikne zcela nové bratrství USA-Rusko v zájmu udržení moci.

http://www.ausairpower.net/...
05. 02. 2010 | 06:52

jozka napsal(a):

ad Přidáme-li k tomu chováním postsovětské politické a podnikatelské elity, dojdeme k závěru, že soft power Ruska dnes prakticky neexistuje.

Tak na co radar?
05. 02. 2010 | 06:53

větro napsal(a):

Raději napište kolik jste si vydělál na radaru který tady není
05. 02. 2010 | 08:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Eh, co na to říct a neurazit?
05. 02. 2010 | 08:52

mračoun napsal(a):

to jozka: poněvadž pro Rusy, kteří pořád mají ještě dost "hard power" jsme stále blízkým zahraničím.
05. 02. 2010 | 08:52

Targus napsal(a):

Mistře Klvaňo,

nebolí Vás nohy z toho kopání do kotníků?
Rozebírat Vaše antiruské zvratky fakt nemá cenu. Každý dvounožec mající inteligenci rovnou či vyšší, než pablb, si umí vygooglit základní ekonomická data a udělat si obrázek.
05. 02. 2010 | 08:54

mračoun napsal(a):

to Targus: k pozvracení je především to, kolik se okamžitě vyrojí proruských exponentů; po tom všem, co zde Rusové natropili, je existence takových názorů tragická.
05. 02. 2010 | 08:58

buldatra napsal(a):

Možná se pletu, ale takové to podceňování, opovrhování a dehonestování Ruska je asi nakažlivé, přenosné z generace na generaci.
A jak si tak jde čas, ta mrška, tak každý, kdo Rusko podcenil, si na něm nakonec vylámal zuby.

Dnes je tomu stejně a tak jsem zvědav, kdo že další je na řadě a vyzkouší svůj chrup.
Určitě to bude někdo alespoň tak chytrý, jako pan Klvaňa.
05. 02. 2010 | 09:10

hovorka11 napsal(a):

USA vede s prodejem zbraní ve světě - nad 50%! Rusko může mít pod 10%¨světového prodeje. zjímavý je i vývoj nejmodernějších zbraní v Izraeli.
Výroba a prodej zbraní je velmi lukrativní záležitost, a umožňuje výnosně platit lobbysty za lobování u politiků. Je to začarovaný kruh.
05. 02. 2010 | 09:13

slavwin napsal(a):

Co je na tom Rusku k obdivu, to že někteří privilegovaní tam zbohatli, čím vlastně že okradli ty neprivilegované a těch je mnoho, to že tu není americký radar je nadějí pro bolševické obdivovatele, že tu může být znovu ruská raketa. Ti jsou leví i praví. Ty pravé zastupuje Klaus a Mach. V televizi blekotal že levičáctví hrozí i ze západu.
05. 02. 2010 | 09:20

Fardík napsal(a):

rusko zpackalo komunistický experiment, což potvrdilo že rusko zůstane orientální despocií, která se dříve nebo později dostane pod vliv gigantické Čínské lidové republiky, která s přirozených geopolitických důvodů, bude nevyužité ruské prostory potřebovat.Rusko je minulost, dnes spíš působí jako pouhé skladiště surovin, jehož živoření stojí na ceně ropy a plynu. Jaký to smutný pohled ve srovnání s jedinou budoucí supervelmocí Čínskou lidovou republikou jež v nejbližší budoucnosti pokoří i USA a bude mít 4x větší ekonomiku .
05. 02. 2010 | 09:21

slavwin napsal(a):

buldatra : Nepodceňovat a zabezpečit se to je přece osvědčený recept.
05. 02. 2010 | 09:51

Vico napsal(a):

Je to tak trochu pochmurné čtení, ale děkuji bohu za ně. Klvaňa alespoň poskytuje věrný pohled nikoliv do ruské hluboké duše, ale do duše našeho establishmentu, který nyní zcela otevřeně označuje současnou americkou administrativu za zrádnou kvůli ústupu od výstavby radaru a snaze nejednat z Ruskem konfrontačně.

Klvaňa svá slova vykládá na stůl se zdánlivou netečností krupiéra, kterému je jakoby jedno, jak hra dopadne, ale ve skutečnosti každý, kdo se mu podívá do tváře, setká se s pohledem chronického gamblera.

Pro mne, spíše levicověji smýšlejícího, je Rusko nepřijatelné pro svou asociální podobu kapitalismu, ke které přitom leckterý rusofob zálibně shlíží. To jsou ty paradoxy. Pak jsou tu zamrzlíci a kdejací duševní čarověníci/kteří od r.1989 nezaznamenali prakticky žádný růst/, kteří vidí na východě bolševiky s rudou hvězdou na čele.

Autor chtěl napsat pojednání o úpadku velké ruské duše, o nulitě její současné kultury, ale ve skutečnosti poskytl obraz o malosti duše našich současných tuzemských kazatelů, kterým rozumí už jen jejich Pražané.
05. 02. 2010 | 10:08

jozka napsal(a):

->mracoun:

Ale di ty brepto... nemaji dost soft power, ale maji dost hard power? Dneska jsme se spatne vyspinkali, co?

:-)
05. 02. 2010 | 10:12

Míval napsal(a):

Pane Klvaňo, kde jste vzal ideu bohaté občanské společnosti v USA? Možná ke konci 50.let tam něco takového bylo. Teď už jde spíš o její kontrolovaný rozpad protože přestala být být pro zájmy mocných v USA důležitá. Teď je důležitější dav - lépe se s ním manipuluje.
A rozsah Stalinova běsnění před začátkem války zůstával v té době světu z velké části utajen. Tenkrát totiž nebyly ani mobily, ani internet, takže šíření informací bylo poněkud složitější.
05. 02. 2010 | 10:40

Jura napsal(a):

Vážený? pane.
Byl jste někdy v rusku? Jak jste mohl tak poznat ruskou duši ? K tomu poznání je třeba delší dobu tam být a poznat všechny stránky života.Vy ale znáte ruskou duši jen z nějakých novinových článku a děláte ze sebe znalce.Zrovna tak jako u toho radaru.Příště pište jen o tom co řádně znáte-třeba o výhodnosti kouření a pod.
05. 02. 2010 | 10:43

mračoun napsal(a):

jozko, jozko, zato ty se asi chceš jednou vzbudit zase v ruské gubernii.
05. 02. 2010 | 10:46

Paterik napsal(a):

Pořádnou porci soft power Rusku za války přinesly především západní vlády, které navenek pěly ódy na Stalina a vědomě potlačovaly jakékoliv negativní informace o sovětském režimu.
05. 02. 2010 | 11:02

slavwin napsal(a):

Byl jsem tam za Gorbačova a u nás za Jakeše. V Petrohradě prý to není Rusko ale jeho výkladní skříň. Chtěl jsem v nějakém doporučeném hračkářství koupit tu knoflíkovou hru jak vlk honí zajíce. Dodneška vidím ten zlostný pohled ruské duše který mi oznámil že pro mne to není. Když jsem vybiral z tácku nějaké bonbony něco jako ten Mozart, tak ty široké duše po tom chňaply a hned to schovaly. Když jsem si chtěl prohlédnout dalekohled tak mě posílali k pokladně, když jsem se jim snažil vysvětlit, že nevím jestli koupím ale chci si to prohlédnout, tak povolili za účasti 2 prodavaček a nějakého člena vnitřní ochrany. Ta širost nám je na obtíž my do jejich světa nepatříme.
05. 02. 2010 | 12:22

Elena napsal(a):

neviem ako Vy všetci , ale ja som spoznala v tom to popise Slovenskú dušu, či sa ten Tomaško nepomylil
05. 02. 2010 | 12:36

Rumcajs napsal(a):

Skvělý článek !

Bez energetických surovin a zbraní by bylo Rusko atejně významné, jako indiánské kmeny v Deštných pralesích.
05. 02. 2010 | 13:15

schlimbach napsal(a):

Chjo, chjo ... stále dokola, USA in, Rusko out. Možná není tak zajímavé rozebírat americkou a ruskou duši. Co se podívat na tu českou? Mnoho Čechů zapomnělo, že díky zradě "přátel" jsme tu měli Hitlera. Kdyby nebylo SSSR, již tu nejsme - je jedno jaké k tomu měli pohnutky - jako Slované bychom tu nebyli, nebo těch pár set tisíc jedinců, kteří by přežili, by pěkně sloužili svému pánu. Naši "přátelé" nás na ikonci války bez skrupulí nechali pod ruským vlivem, nestáli jsme jim ani za faktickou podporu v období Pražského jara a nechali nás pod silnějším ruským vlivem zase dál. Mám li hodnotit zjednodušeně minulé století, potm se nabízí toto: kdykoliv jsme potřebovali podporu "přátel", vždycky se na nás vykašlali - s výjimkou roku 68 nás Rusové zachránili. "přátelům" jsme jejich několikanásobnou zradu dovedli po roce 1989 opustit a to tak, že vlastní měnu jsme předali Německu, většinu průmyslu taktéž, nechali jsme jim ovládnout naše životy a důvěřujeme jim až tak, že se po jejich boku účastníme nezákonných válečných operací ve světě. Dokonce jsme jim dali tolik důvěry, že jsme jim pomáhali likvidovat přesnými leteckými pumami národ, který od dávných dob byl našim spojencem a pokud se nemýlím, nezradil nás, jako jmy jeho - Srbsko. Byli jsme mezi prvními, kteří uznali narkomafii jako samostatný stát v rozporu s mezinárodním právem a dohodami.

Rusku stačilo přijet v roce 68 za podpory dalších států Varšavské smlouvy, abychom je jako jediné zatratily navždy, rázem byly zapomenuty milionové oběti na životech Rusů, které položili pri obraně naší vlasti.
Duše některých našich občanů musí být opravdu složitá -((

Ponaučením historie by pro nás mělo být, nikomu nevěřit, nikomu nesloužit, snažit se být soběstačnými, hrdými a důslednými. Bohužel, za posledních 20 let se nenašel nikdo z našich předstvitelů, kdo by dokázal něco podobného sformulovat a dosáhnout toho. Vezměme rozum do hrsti a správu svých věcí do svých rukou, žeňme řiťolezy tam, kam chtějí se zavrtat a ať si to užijí, ať nám ale neotravují naše životy a nedělají z nás blbce. Vždyť už i v té Americe se cosi děje - občanské iniciativy svolávají na 15 - 18. dubna generální stávku, aby si americký lid vzal svá práva do svých rukou, aby vyhnali ze svých životů fašistickou korporátní hydru ...
05. 02. 2010 | 14:09

Tencokida Hnuj napsal(a):

Autor
Jak správně uvádíte : "Zločiny napáchané Ruskem na vlastních lidech i ve světě ve dvacátém století zasadily dobré pověsti Ruska fatální úder. Přidáme-li k tomu chování postsovětské politické a podnikatelské elity, dojdeme k závěru, že soft power Ruska dnes prakticky neexistuje."
Ano, z těchto důvodů jsem svým bývalým opatrovníkům Moše Goldmannu a Izáku Sachsovi intenzivně rozmlouval jejich záměr otevřít v Moskvě svou pobočku když se v roce 1985 dostal k moci Gorbačov. Měl jsem obavy z rentability takovéto
hurá akce. Neuposlechli mě však a dobře udělali.
Brzy totiž zjistili, že ruským zaměstnancům se při jejich práci, tedy přehrabování kup zlaťáků, honí hlavou úplně jiné myšlenky než byl kdysi tak nakažlivý antisemitismus a komplex národní nedostatečnosti. Myslí spíše na to, jestli ve středu za Spartak nastoupí Myškin, nebo jestli si džejár nakonec vezme Pamelu. Ale mě to jako hloupému samurajskému synkovi zas až tak moc nevadí. Možná , že je to tak dokonce i lepší.
05. 02. 2010 | 14:11

Dublin napsal(a):

Pan Klvaňa předvedl na "zradaru", že je zlý, bezcharakterní a podlý člověk. Své rozumy si tedy může nechat, protože už mu stejně nikdo soudný nemůže věřit.
05. 02. 2010 | 14:21

Nazdar napsal(a):

Klvaňo nic tady nedostaneš a nic nezmůžeš.tady jsi skončil!
05. 02. 2010 | 14:25

Xantion napsal(a):

Hovorko 11!
Můžeš se stát předsedou sovětsko - (odsaď si!) přátelství!
05. 02. 2010 | 14:31

Petr Táborský napsal(a):

Je vidět že i bez jakéhokoliv přehledu a znalostí lze napsat cokoliv i úplné nesmysly. Občas si poslechněte pana Petránka nepředpokládám, že zmoudříte, ale alespoň se něco dozvíte o věci, o které chcete psát.
05. 02. 2010 | 14:31

Xantiona napsal(a):

Schlimbach! Zlatý komunismus, co? To víš,
Západ, top je zahnívající kapitalismus,
jediné "světlé zítřky" září na hoérizontu
zleva! Zažili jasme to, Tys nemzi tím štu-
val marxismus, a nebo co to vůbec bylo!
05. 02. 2010 | 14:34

MilanR napsal(a):

Pan Hovorka 11 už vám to napsal "...jste vstal z radarového hrobu." Klvaňo o Rusech, Indii, Číně ještě uslyšíte.A třeba napíšete,až vám nebudou cigára v Philip Morris vynášet nebo přímluvy dodávky RL techniky z Raytheon,něco chytřejšího.Nějak vám unikl prototyp stealth Suchoj T-50, a nebo zrovna ne. Protože vy píšete ehm blogujete only for USA.Třeba tam máte i hezkou vilku, ale já bydlím v Evropě pane bývalý zmocněnče.Obamovi to jistě nikdy neodpustíte, že vám zkazil kšeft s radiolokátorem. Hee,zato my se tomu pěkně zasmáli,jak jste se musel od kšeftu vypakovat.To jsou ale podrazy co? Pracně plácáte na kótě 712,objíždíte vesnice a ono pak tohle. Prosím nakydejte ještě něco na Indii,ta Rusům pomáhala s počítačem pro AESA RL a IR senzory.Indie odebere hned 250ks a Cháves k vaší nelibosti si pár stíhaček jistě také koupí.
05. 02. 2010 | 14:35

Petr S napsal(a):

Velmi hezky clanek. Presne vystihnul podle mne pocity vetsiny lidi z dnesniho Ruska i jeho tragickou minulost 20.stoleti ....
Ja jsem v Rusku i SSSR byl (1989,2001), tak vim o cem mluvi pan Klvana.
Rusko si musi najit svoji cestu a podle mne dlouhodobe by bylo idealni, kdyby zakotvilo v Evropskych strukturach. Urcite by patrilo do EU vice nez Turecko....to myslim zcela vazne. Rusko a Rusove ziji predevsim v Evrope a s Ciny jim nic dobreho neprijde i vzhledem k demografickemu vyvoji. Podle mne budoucnost moderniho Ruska je jedine v EU , ale jeste to asi potrva hodne dlouho nez si to Rusove sami uvedomi......
05. 02. 2010 | 14:38

voroshilov napsal(a):

Byli jsme pred Klvanou,budeme i po nem!
Rusko mozna prestane existovat,ale dnesni nepratele se toho nedoziji!
Rozebirat dalsi rusofobsky vyser od radarovo-cigaretne devky je unavne...
05. 02. 2010 | 14:45

schlimbach napsal(a):

Xantiona

podle sebe soudím tebe, že ano? Hodně štěstí v černobílém světě :)
05. 02. 2010 | 14:45

Jozef napsal(a):

Antirusky dzihad
Klvanovcov z armady Vol-stritu je uz bezzuby.
Upiri su pred ruskym bylinozravcom bezmocni,tak si aspon kopnu do jeho duse: bez softveru."Fatalny uder".

Wall Street padne, kopijnik klvana mozno sa da do sluzieb novych panov zdecimovanej Ameriky.
A pred slovanskymi dusami,ktore prezili, sa objavia nove nebezpecenstva.
05. 02. 2010 | 14:51

Elena napsal(a):

Pán Klvaňa popisal dušu pani Parubkovej number II a pani Topolmanovej , Russka duša skutočne nie zahledena do seba ani nepotrebuje aby všetké československé novinary a 15 mil obyvaťeľstva napisali aka je krasna , aka je mudra, vy všetci mate pocít menejcennosťi, lebo sa tu všetci uchadzate o to kto je z vas najmudrejšý, pišete dristy a čakate že nekto napiše aké ste mudre, krasne a vzdelane.

Russka duša nepotrebuje od nikoho razitko na to aka je , naopak jedna malá , menejcenna, russka duša nastavila tuna vam všetkím zerkadlo do vašých plitkých duši.

Všetko genialne je naprosto jednoduche a všetko Veľke je naprosto malé v tom je ta síla Russkej duše

Russka duša je ako colombo v sratom plašťe, staručkom aute, radšej tri krát sa uroby na sprostého ale vždy vas dostane

Pište si o nas čo len chcete , myslite si o nas čo len chcete, nesahate Russkej duše ani po kotnik svojou zajčou dušičkou.
05. 02. 2010 | 14:55

Tom napsal(a):

to Schlinbach:
O paktu Molotov - Ribbentrop jsi asi nikdy neslyšel, co? Jinak bys nemohl psát nic o zradě západních mocností a pomoci Ruska. Právě to, že jsme na nechráněné východní hranici měli natěšené Rusáky nachystané sem vlítnout při zahájení jakéhokoli konfliktu s Německem limitovalo nejvíc české politiky při vyjednávání s Hitlerem (což nijak neomlouvá mnochovskou zradu, ovšem Rusové se nezachovali o nic lépe, než Anglie a Francie). Mimochodem - ochotu "pomoci" bratrům Slovanům Rusové později krásně demonstrovali napadením Polska a masovým vražděním "bratří" Poláků (např. Katyň), později pak při "osvobozování" - přesněji řečeno "obsazování" Polska vyzvali Poláky k varšavskému povstání a poté zastavili bojové akce a nechali Němce celou Varšavu utopit v krvi (ruské stíhačky tehdy dokonce útočily na západní bombardéry, které do Varšavy shazovali munici a potraviny a ruské velení odmítlo tyto praktiky ukončit).
Při vší úctě, západní - přesněji - západoevropské (USA v Mnichově prsty neměly) - mocnosti nás opravdu jednou zradily, ale Rusové nás zrazovali a vysávali vždy a za všech okolností. Nebo snad víte o nějaké situaci, kdy nám skutečně pomohli - okupaci v letech 1945 a 1968 za pomoc můžeme považovat jen těžko a mnozí z těch, kteří Rusy vítali na barikádách si pak v komunistických lágrech rvali vlasy, že ty barikády raději nepostavili proti vlně mužiků.
05. 02. 2010 | 15:03

Petr S napsal(a):

Elena: Jen jsi pekne potvrdila ze ma pravdu :-D

Ale asi to nepochopis......
05. 02. 2010 | 15:03

Vladimír Ťok napsal(a):

Pane Klvaňo blahopřeji. Skvostný článek!
05. 02. 2010 | 15:09

hans napsal(a):

Klvaňo, ty jsi jak osina v zadku. Opravdu nejde nic jiného vymyslet? proč už nesedíš ve své zemi zaslíbené - USA? Že tě asi nepustili ani přes hranice. Takové vyžírky a darmožrouty nepotřebují. A na pomlouvání Ruska mají dost svých idiotů.
To Tom:
takového hlupce, jak jsi ty, aby pohledal. Zeptej se lidí, kteří v tom roce 1945 žili, co říkali na osvobození a jestli by radši dál pokračovali v Říši. Takové kydy nějakého puberťáka jsou k pláči, jak špatné měl rodiče a jaký je hlupec.
05. 02. 2010 | 15:11

voroshilov napsal(a):

Petr S:
A ted jeste vyskocit z okna s krikem Rusove jdou!
Americka duse ti v tom dobre poradi!
05. 02. 2010 | 15:11

schlimbach napsal(a):

Tom

kdybyste si přečetl můj příspěvek pořádně, našel byste v něm větu - ať již měli pohnutky jakékoliv - nic to nezmění na tom, že Rusové položili nejvíce obětí i za naši záchranu, západní mocnosti nás zradily v Mnichově a zradily nás i tím, že nás nechali ve sféře vlivu SSSR - bylo jim to jedno - dějiny se vykládají vždycky dvojace a vždycky je za tím nějaká ideologie - proto jsem jasně napsal, že máme být sami hrdí, samostatní nemáme věřit nikomu ...
05. 02. 2010 | 15:15

voroshilov napsal(a):

Co to tam bylo o nouveax riches?
Ze nas pomluvaji za zady,ale nasi eura,libry,dolary jim ne smrdi,to je podstata zapadle duse?
Ja nikdy nezazil aby se nam na zapade nekdo posmival,skacou jako zajci kdyz uvidi bohateho Rusa,Klvane asi kazdy plivl do talire,proto ma ten kompleks!
05. 02. 2010 | 15:17

elf napsal(a):

Nic než antiruské zvratky člověka s ruskou fobií,co jiného se dá čekat od Klvani s "harvardem",i takový Zbignev Břzezinski by čuměl s otevřenou hubou kdyby to četl,ty trdlo.
05. 02. 2010 | 15:22

Jozef napsal(a):

Tom

Mate velmi jednostranne informacie.
Ak doverujete dnesnym mediam,tak doverujete velmi cynickym goebbelsovcom.

Okrem toho,ak budete skumat historiu,skumajte,co je iniciativna akcia a co je reakcia.
V kazdom pripade,ak porovnate vztahy susedov a agresivitu spolocenstiev,tak musite zistit,ze slovanske kmene,tvoriac takmer tretinu obyvatelstva Europy,boli a su najmenej agresivne a najmenej dobyvatelske.
/Aj medzi komisarmi bolsevickej revolucie etnicki Rusi tvorili dost zanedbatelnu cast./

Koniec-koncov aj v r.1968 nam "Rusi" nic nezobrali.V podstate prisli sem,aby chranili nas majetok,vyrobne prostriedky.
Naopak - ini nas dnes "oslobodili" od majetku,od prostriedkov elementarnej hmotnej a duchovnej slobody!! Sme vlastne vazalmi, poddanymi a otrokmi na svojom byvalom majetku.Dovtedy,kym si to neuvedomime!
05. 02. 2010 | 15:23

Petr S napsal(a):

Voroshilov:

No divil by ses ale ma pravdu. Ale chapu ze Rusum se to tezko posloucha....to je ten mix komplexu menecennosti a mnoha penez...ten je smrtici. Zil jsem v zahranici i v Evropskych zemich a na zbohatle Rusy tam koukaji presne jak popsal Klvana....neni za co se na nej zlobit. Proste popsal skutecnost.

P.S.: Nejsem US fil ani Rusofil. V Rusku jsem byl a znam ho dobre....nepisu naslepo blbosti.
05. 02. 2010 | 15:23

Elena napsal(a):

Ahoj Alex,

a zažil si nekde , videl si ako sa spravaju čechoslovaci v Rusku?

Ja som mala to šťastie, prosím ťa chodili na špičkach aj chodia na špičkach to oni tu u seba za humnami su naj, ale nekde vonku, kde by neboli aj v tom Rusku, bože to je komedia a nie duša, same poklonkovanie
05. 02. 2010 | 15:29

El napsal(a):

Jste prostě nam zavidite!!!!!!!!!
Jste mala země, my vas ,a ne jenom vas osvobodili od fašizmu, a ted vy hazite po nas kamene...
To vypada na štěkani maleho pejska na slona!!!!!!!!
05. 02. 2010 | 15:33

Elena napsal(a):

Petr S,

byť nekde neznamena spoznať, človek može prežiť celý život bars aj s manželkou a nemusy vedieť vôbec s kím žije,
Aj keby ťa Rusy pustili blizko k telu , to neznamena že si nahľadnul do ich duše, Russ, Russka , nyjdy ťa nepusťi k svoje duše, bude hrať také divadlo ake potrebuješ vidieť ale nie skutočnu dušu , neboj žiadný pocít menejcennosťi nemame ani sme nikdy nemali, inač by ste nas už davno pokorili, sme nepokrne prave preto že sme jedinečne dušou, len menej cenný sa necha pokoriť, lebo si neveri a nevaži sam seba a tími ste vy , byvale rakusko uhorsko, RVHP, a teraz EU, tak nekecaj o menejcennosťi
05. 02. 2010 | 15:37

Jozef napsal(a):

Elena

David Milliband,britsky minister zahranicnych veci, v Bratislave povedal,ze "NA RUSOV SA MUSI TVRDO "/titulok v Pravde/.

Co by ste mu odkazala?

A na Rusky ako - aby Vas dostal a podriadil?

/Jeho bracha,tiez britsky minister,v Moskve pocas televiznej debaty nasiel pribuznu,ktora sa v Rusku zachranila pred udelom obyvatelov varsavskeho gheta./
05. 02. 2010 | 15:42

Tom napsal(a):

To Hans: Moji prarodiče v Říši žili, děda byl v koncentráku a Rusy v 45 vítali. Právě oni m.j. pak patřili k těm, co se potom chytali za hlavu, poté, co se ukázalo, že Ruská okupace je horší, než ta německá. To, že babičku z druhé strany při "osvobozování" znásilnilo 5 Rusů, to už je jen takový bonus.
to Schlimbach: Podle stejné logiky, jakou dokazujete, že nás západ nechal v moci Rusů byste mohl říct, že nás Rusové zradili v 38 když nás nechali Němcům. To, že Rusové při "osvobozování - okupování" Československa měli tolik obětí bylo způsobeno především jejich tupou taktikou, kdy člověk neznamenal nic a často šli do útoku 3:1 - 3 ruští vojáci, na jednu zbraň. Výsledkem jsou zcela nesmyslné ztráty SSSR v WWII.
to Josef: nevím, kde jste vzal informaci, že věřím dnešním médiím, nicméně je to informace zcela zcestná. Ostatně téměř stejně zcestná, jako Vaše ostatní informace. Zkusil jste si např. spočítat, kolik Vámi obdivované slovanské Rusko (mimochodem, slovanský původ Čechú už byl mnohokrát úspěšně vyvrácen, byl to jen výplod panslavismu za Rakousko-Uherska)vedlo útočných válek jen za posledních 60 let? Jen namátkou: napadení Československa, Maďarska, Afgánistán, Gruzie, Čečna, .....
To, že v r. 1968 Rusové chránili naši zemi, to už je na doc. Chocholouška
05. 02. 2010 | 15:52

Petr S napsal(a):

Elena:

Ja nechapu proc ti vadi ten clanek, kdyz presne dokazujes to co Klvana napsal - mytus o jedinecnosti ruske duse, pocit menecennosti atd.

Krasne to dokazujes. Mame holt takove prislovi v Cesku "Potrefena husa se vzdy ozve..."

Tak uz se dal neztrapnuj,protoze jenom potvrzujes to co napsal....
05. 02. 2010 | 15:53

Rus napsal(a):

Super clanek!
05. 02. 2010 | 15:55

Elena napsal(a):

Josef,

Russka duša už bola skušana zapadnou, azijskou a všeliakou inteligenciou aj medziplanetarnou, na všetké spôsoby ale viete v čem je jej syla, v tom že ta skusennosť sa prenaša s pokolenia na pokolenie a tie metody sú naprosto neučinne, to je ako "rezistencia na antibiuotikum " čo by ste nevymysleli, Russ vždy si najde protiliek , vždy si porady.

A čo by sme povedali o Rusských ženach: najsprostejšia bola Rajisa Maximovna Gorbačeva, ta bola také niečo ako Petra Paroubkova, tej nestačilo že ju Gorbi ľubi, ona potrebovala počuť od Reagana že je krasná, mudra, vzdelana, a Gorbi , ten bol pod papučou a tak následky snaď poznaš
Mudrá Russka žena pozná svoju hodnotu a sama dobre vie koho alebo čoho je hodna, nepotrebuje verejne uznanie, inač viac by bolo vhodnejšie skumať dušu Russkej ženy , tisícročia vychovavala svoje decka sama , pretože Russ musyl vždy na frontu
05. 02. 2010 | 15:56

Elena napsal(a):

petr s

tak vidiš, mne je šumi fuk či sa strapňujem alebo nie, chapeš to , to je ten rozdiel, tebe zaleži na tom čo si o tebe pomyslia iné ale mne nie, chapeš to, tak kto ma pocít menjcennosťi? Ty maš kompex , ty si väzaný na tom čo si o tebe pomyslia ľudia, mne je to ukradnute , chapeš?
05. 02. 2010 | 16:00

Petr S napsal(a):

Elena:

Ja ti to nepisu proto, ze mi zalezi jestli se ztrapnujes nebo ne.... Ja ti to pisu, protoze pises strasne hloupe a omezene a vlastne krasne potvrzujes co Klvana psal o tech komplexech a mytech.....

Mne je jedno co si lidi pomysli, ale kdyz je nekdo hlupak a jeste to vykrikuje do sveta, tak je to trapne :-D. Chapes to ? Asi ne.....jinak by jsi sem nepsala....

P.S. Rusy mam celkem rad, ale nemam rad hlupaky :-D
05. 02. 2010 | 16:06

Elena napsal(a):

peter s

Hlupak si ty,

daj pokoj, nečitaj čo pišem , ak by si mal Rusov rad , nenapisal by si ten svoj trapný drist na uvod
05. 02. 2010 | 16:10

schlimbach napsal(a):

Tom

o.k. myslím, že nemá smysl polemizovat ... myslím, že spojenecká smlouva by měla "přátele" zavazovat a ne být cárem papíru ...
05. 02. 2010 | 16:15

Jozef napsal(a):

Elena,

dakujem.Prezili ste aj Chazarov.Bol to tvrdy masaker.Stretli ste nejakeho Chazara,ktory by sa ospravedlnil,priznal vinu?

Tom
Neobdivujem Rusko,len branim pred zurivymi sovinistami aj kryptofasistami.
Viaceri takito zurivi medialni dzihadisti teraz cestuju po Rusku - a tazko potlacaju sklamanie z vysledkov svojich spionaznych ciest.
Je to pre nich hrozne,ak zistuju,ze narody a narodiky okolo Rusov si navzajom nedoveruju,aj sa niekedy neznasaju a naopak doveruju iba Rusom./okrem tych,ktorych v poslednych rokoch uplne ovladli majstri politiky divide et impera/
05. 02. 2010 | 16:17

Petr S napsal(a):

Elena:

Ja jsem napsal co si myslim a nestydim se za to. Myslim ze to krasne popsal, jak to vnimaji lidi mimo Rusko. To ze se ti to nelibi nic nezmeni na faktu ze to tak je.... To je asi vse.

Nestavim potemkinovy vesnice....ty zrejme ano :-D

P.S. Mit nekoho rad se nevylucuje s tim byt k nemu uprimny, podle mne clanek normalniho Rusa nemuze urazit ani nastvat, protoze jen popisuje realitu...mozna smutnou ve 20. stoleti, ale pravdivou.
05. 02. 2010 | 16:18

Elena napsal(a):

Jožko, Jožko,

tažko najdeš na uzemií byvalého ZSSR niekoho, kto by nemal miešanu krv, my všetci sme Rusy aj Chazari zaroveň, geneticky celé uzemie ZSSR je naprosto pomešane tam sa vytvorila Russka duša nie na základe národnostnéj príslušnosťi ale na základe kvality , chapeš?
Pisal si že okolite národy maju rady Rusku dušu ano je to tak a preferuju spojenie s Russkou dušou, preto že nikoho nikdy neponižovala
05. 02. 2010 | 16:30

Danny napsal(a):

Ta naše povaha česká. Když byl komunismus vzhlíželi jsme k Americe z obdivem a přáli si aby nás vysvobodila s komunistického područí, jakmile se tak stalo, tak jsme nad Američany začali ohrnovat. Američani se tedy postupně vytratili z našich ulic, místo nich tady máme rusy. V politice místo abychom se přibližovali k západu stále více směřujeme na východ, přejímáme ruskou politickou kulturu. Postupně se dozvídáme jak ruské fimry ovlivňují dění v česku dostávají strategické zakázky, šíří se pomalu názor že Rusko je země jako každá jiná. Omyl. Rusko je země kde není normálního naprosto nic. A pokud někomu vadí korpuce a vznik oligarchů pak vězte že tohle jsou atributy ruské kultury nikoliv té americké. Jediný důvod, proč někteří lidi u nás obdivují Rusko, je protože z něj mají strach. je totiž nevyspytatelné a vždy s námi jednalo z pozice vyhrožování.
05. 02. 2010 | 16:37

Jozef napsal(a):

Troska chapem.

Ale cital som napriklad Dveste let pospolu od Solzenicyna,cital som kadejakych autorov,poznam kadejake mena,aj sucasne.

Nie nadarmo som spomenul militantneho predstavitela bush - politiky Davida Millibanda.
05. 02. 2010 | 16:39

muromec napsal(a):

To Tom
To že slovanský původ Čechů byl už mnohokrát úspěšně vyvrácen jste vzal kde? Kdy, jak a kým? Jestliže nejste Slované, co jste? Jen probůh nezačněte s Keltama! Keltskou, germánskou a kdoví ještě jakou krev mají v žilách všichni dnešní Evropané, ale to ještě neznamená, že jejich národ není germánský, slovanský anebo románský. To že jste Slované, je jasné už z toho, že mluvíte slovanskou řečí. Anebo si myslíte, že keltská většina (kdybyste teda byli Kelti) by si nechala nanutit jazyk nějaké slovanské menšiny? To je tak trapné tvrzení, že člověk musí být úplně tupý, když tomu věří. Takže neblbněte, jste západní Slované s jistým procentem keltské (prý to jsou 4%) krve.
05. 02. 2010 | 16:44

zdesta napsal(a):

Rumcajs.Bez energetických surovin a zbraní jsou USA také bezvýznamným "indiánským" kmenem" Můžeš mi dát nějakou informaci ohledně nějakých divochů,kteří vlastní 30 000 jaderných hlavic a disponují špičkovou raketovou technikou? To nemluvím o letadlech a ponorkách. (SU T-50-nebo Gepard)Ona je to zem Dostojevského,Puškina,Čajkovského, Musorského,Borise Pasternaka,ale také Antonova,Tupoleva etc.Ono se říká 150 milionů prosťáčků-1000 genialit.Ty blbé žvásty o hliněném obru neberu.To si myslel Napoleon i Hitler.Dodatek. To není obdiv k osazenstvu v Kremlu. To je snaha o objektivitu,která Klvaňovi evidentně schází.
05. 02. 2010 | 16:55

voroshilov napsal(a):

Elena:
Nezazil,videl jsem strach z"ruske mafii"ale nakonec to prejde-mam mezi Cechy pratele a partnery,dokonce bylo i nekolik milenek,temer zadne problemy jsem nezaznamenal,samozrejme vsude je...ale je to spis domena Aktualne.cz.
05. 02. 2010 | 16:56

Elena napsal(a):

Alex,

nesyp soľ na krvavé rany ( Ty sukničkar jeden), Ako sa ma Masheňka? pozdravuj ju odo mňa!
05. 02. 2010 | 17:04

voroshilov napsal(a):

Takovym statum jako Polsko a t.d.my opovrzlive rikame limitrofy,takovym lidem jako Klvana rikame obsceceloveky(rusky vyraz pro untermesch),takovych Klvan-Kasparovych mame doma cely pytel,je to spodina spolecnosti-zamozna spodina placena Strejdou Samem,je na nich cejch zradcu,dozivotni hanba!
Nasimi partnery jsou Sarkozy,Merkelova a Berluskoni...Klvana tam ani blizko nestal,muze se udusit vlastni zluci a bezmocnosti!
05. 02. 2010 | 17:08

voroshilov napsal(a):

Elena:
Masa,muj blondaty sexy andilek,je v pohode-mam vse pod kontrolou!
Urcite pozdravim,ona o tobe vi uz davno!
05. 02. 2010 | 17:10

veverka napsal(a):

Rumcajs

USA by bez zbraní a surovin nebyly ani tím indiánským kmenem,ale spíš hejnem navzájem se požírajících krys.A navíc narozdíl od Ruska si i ty suroviny kradou ve svých vylhaných válkách.
05. 02. 2010 | 17:17

veverka napsal(a):

Jinak antiruské PR amerického žoldáka Klvani už tady soudě dle příspěvků naprostá většina prohlédla a směje se jim.No a několik těch Rumcajsů je holt potřeba k pobavení.
05. 02. 2010 | 17:19

Pípa napsal(a):

Hezký článek.
Ruská duše, to je něco, čeho se bojím. Je nevyzpytatelná a pro mě, i při vší snaze při styku s jednotlivci, nepochopitelná. Jsem rád, že je v současné době oslabená. Snad dá pokoj. Jen kdyby u nás nebylo čím dál víc Rusáků. Ti nás zatáhnou do toho svého všeobjímajícího světa anarchie a korupce.
05. 02. 2010 | 17:23

Kritik napsal(a):

Dalo by se říci (pokud je ovšem pravda to co autor píše), že je na čase, abychom my Češi, hrdí, kulturní, úspěšní, vítězící v obranných válkách, pokládající životy za osvobozované národy, procházející se sem a tam po kosmu, ovládající surovinový trh, atd., mohli konečně do Ruska exportovat své technické a kultruní úspěchy a hlavně vyspělou demokracii.

Doporučoval bych nejprve začít hluboce kulturním seriálem ČT "Vyprávěj...".
05. 02. 2010 | 17:23

voroshilov napsal(a):

Pipa:
Pises hluposti jako zhulena fetacka,nas se bat nemusis ani delat ramena-snaz se byt normalni clovek,pritel,partner a nikdo ti neublizi,ale pokud budes premyslet obrazem studene valky...
Hlidaj svoji korupci-mas ji tady dostatek!
05. 02. 2010 | 17:40

voroshilov napsal(a):

Smim vsem Rumcajsum neco pripomenout?
300 let jste byli podlozka Nemecka a Rakouska,svuj cesky jazyk vy jste vymysleli doslova na kolene na konci 19 st.a odkud jste cerpali inspiraci?
Jak jste vzyvali k Velkemu Bratru na Vychode behem Monarchii a Protektoratu?
Apotom vsem jeste nam budete spitlat do barbaru,muhehe,take mne nove Rimane!
05. 02. 2010 | 17:57

Poo napsal(a):

vosroshilov:

Kdyz uz neznas ceskou historii a historii ceskeho jazyka, tak je dost hloupe neco o tom psat.

Rusko tady nikdo nikdy nevzyval, naopak z Ruska vzdy prisla akorat bida a upadek....kamkoliv se Rusko pohlo.
Boj proti Nemcum za valky byl spis zachrana vlastni prdele nez pomoc jinym...

Nejlepe to shrnul v krasnem dokumentu CT1 byvaly cs vojak Wermachtu co bojoval na vychodni fronte - Nejlepsi obrana Rusu byl jejich vsudypritomny bordel. To plati stale :-D
05. 02. 2010 | 18:09

voroshilov napsal(a):

Poo:
Nejsem odbornik na ceskou historii a historii ceskeho jazyka ale dnesni cestina mne nijak nepripomina nemcinu nebo flamandstinu!
O tom kdo vymaslel cesky slovnik doslova na kolene musis vedet sam!
Rusko nikdo nevzyva kdyz je mir a klid,ale vsichni vzpominaji ze jsou Slovane kdyz jim tece do bot!
Tak vojak Wermachtu,jo?
A co na to Adik Shikelgruber,ten take mel v necem pravdu!
05. 02. 2010 | 18:16

Pocestny napsal(a):

Hezky se tu venčí stepní nájezdníci...
Co k tomu říci?
No, čtěte barbara v diskusi, pochopíte, proč brát tenhle traktát vážně.
Pán, co si říká vorošilov je přesná ukázka. K tomu nešní, co dodat.

Milej vorošilove, kdybyste podvakráte na vejlet do Evropy nešli, řit si utřít neumíte.
Hezky jsi se rozpovídal o Polácích, stejně tak mluvíš jinde o nás.
Nafoukaná verbež, prej ruská duše....
Pijte pár let lavorovici, v mozku vám nezbyde než ona.

Kultůra, souzi, to není Puškin, Čajkovskij, ale to, co se denně děje na ulici.

Nakonec, vy utíkáte k nám, ne my k vám, čím to bude, když tu tak trpíme na toho germána???

Názorná přehlídka toho, jak ruský pohled má málo společného s tím naším.

Ať jste jací jste, jste za plotem. Děkujeme, že nám připomínáte proč.
05. 02. 2010 | 18:18

kozoroh napsal(a):

Schlimbach.
Rusové položili milony životů především pro svoje zájmy-rozšíření komunistického impéria. Velkou část těch obětí mělo na svědomí Stalinovo pohrdání životem. K tomu si vytvořil loyální aparát i za cenu zdecimování schopné části velení.

Klvaňa mluví o současném stavu ruské mysli. Jak to bude vypadat za x let nikdo neví. Jestli se ale někdy Rusko zařadí do evropských struktur, bude to cesta stejně krkolomná, jako jeho dosavadní: Feudalizmus, budování komunizmu, nyní kapitalizmus- taková je cesta Ruska. Chtělo by to trošku uspořádat a to bude trvat douho.
Bude-li svět polarizován (a to asi bude), pak se domnívám, že rusové budou čím dál více cítit nebezpečí ze strany Číny než US, nebo Evropy. Někdy v 60tých letech měli konflikt s číňany na Ussuri. Dnes to číňané dělají sofistikovaněji-stěhují se na sibiř. Zatím to asi moc nevadí. Co ale nastane, začnou-li si třeba dělat nárok na území, kde získají majoritu?

muromec:
Národ nedělá jen jazyk. A že je celá Evropa jedna směska je fakt.Nakonec Rusové jsou snad potomky Vikingů (i název je z od nich údajně odvozen)

voroshilov:
Česky se zde mluvilo stále.Nepleťte si to s konstituováním spisovné češtiny.
05. 02. 2010 | 18:23

voroshilov napsal(a):

Kozoroh:
Staroslovenstina nebyla cestina,nedelajte ze mne blazna!
05. 02. 2010 | 18:35

Pípa napsal(a):

voroshilov,
je až dojemné vidět jak hrdí rusové přebírají všechno vnější z Ameriky. Jak lemtají coca colu, cpou se hamburgerama, hrají imitaci americké hudby, atd. To, o čem křičíte, že je vaše kultůra má kořeny v předminulém století. Od výstřelu z aurory to je už jenom vodka, flinty a nacional tejatr.
05. 02. 2010 | 18:45

zdesta napsal(a):

Pocestný.My jsme byli zaprvní republiky vyspělým průmyslným státem.Stačila 41letá péče komunistů a výsledek snad znáte.Rusko bylo za cara zaostalou zemí nemající potuchy o demokraci a o dalším ani nemluvě.(kontinuální vývoj v haj.u)Bolševická péče tam trvala73let.Nám se po 20leté "péči" nepodařilo dostat se ani na úroveň Rakouska.Co chcete po Rusku?(zázraky)Argumentujete zde nějakou ulicí.V US existuje mnoho míst,kde si zatraceně rozmyslíte jít tam ve večerních hodinách.Opilí bezdomovci jsou je v Rusku že? U běžného občana US existují 3 základní zájmy.Job,žrádlo a MBA.Jestli považujete ty televizní sračky a ostatní zhovadilosti za kulturu pak sorry.Každý národ má svá pozitiva a slušné pracovité lidi a také své negativa.Bohužel u lidí vašeho druhu je vyloučena snaha o objektivitu.Jeden chytrý pán napsal-"jen blb má ve všem jasno."
05. 02. 2010 | 18:52

Pípa napsal(a):

P. Klvaňa a všichni,
prosím vás přiznáváme a vyplácíme ještě Rusům, kteří k nám emigrují důchody? Platí ještě ta dohoda? Ještě nedávno jsme tak dělali. Jestli to stále ještě platí, tak to je na to vzít vidle a jít ty naše politiky naházet do Vltavy. Skandál. V době kdy všichni řvou jak protržení, že nebude na důchody!
05. 02. 2010 | 18:54

voroshilov napsal(a):

Pipa:
Hlavne vodka,ruska ruleta,opile medvedy,cikanske kapely-Krvavy Mordor,nu co s temi asiaty?
Jina vec Evropa-satky ve skolach,zakaz krizu ve skolach,zakony saria ve skolach,drogy ve skolach,mladistve vrahy ve skolach...My jeste mame se cemu ucit!
05. 02. 2010 | 18:57

Jozef napsal(a):

to voroshilov

Slovaci boli v 19.storoci "panslavi"- narodnu zachranu videli jedine ak v Rusku.Aj Cesi mali dost problemov ubranit sa Nemcom.

Berte to ako krutu realitu: nikdy v historii nebolo tu tolko antiruskeho nepriatelstva,ako v poslednych rokoch! Pretoze sme hospodarski a medialne okupovani,vyvlastneni a nasi bojovni predatorski kolonizatori z nas urobili proletarov a vojakov svojich okupacnych zaujmov.Poturcencov horsich Turkov.

Mate priatelov,poznate realitu,tak viete,ze nie kazdeho sa podarilo takto zotrocit.

Na Slovensku ani za Hitlera propaganda nebola protiruska,iba proti-zidobolsevicka. Slovenski vojaci po styku s ukrajinskym a ruskym obyvatelstvom prechadzali na rusku stranu fronty.
Ceskoslovenske legie v Rusku,ktore dali zaklad ceskoslovenskeho statu,boli formovane aj hnevom a nenavistou k povysenym a utlacajucim Nemcom a Madarom - taketo veci su vygumovane z masmedii.Masmedia su v rukach ludi s kulturou nackov a la Pocestny.
Je to nenormalna doba,vyckajte trochu,skonci.
05. 02. 2010 | 19:08

zdesta napsal(a):

Pípa. Já mám dojem,že potřebujete odbornou péči psychiatra.Nebo změňte prostředí.Běžte si podiskutovat do cvokárny.
05. 02. 2010 | 19:14

schlimbach napsal(a):

kozoroh

čtěte znovu - psal jsem o tom, že nehodnotím jejich pohnutky, věc je ale taková, že nás osvobodili a nebýt jich, již jsme tu nebyli a upírat jim tuto zásluhu je idiotské, stejně tak, jako lést do řitního otvoru amíkům a jiným, kteří nás dnes ovládají a kterým sloužíme - od Rusů vám vadí, že nás pžezírají a od raskušáků vám nevadí, že nás mají za lokaje ? Nedivím se ani těm ani těm, dokud si neuvědomíme svoji národní identitu, nebudeme zase drfí a soběstační, nezačneme se všemi jednat jako rovný s rovným, nebudeme nikdy víc než čecháčkové a lokajaové, bohužel-(
05. 02. 2010 | 19:16

voroshilov napsal(a):

Jozef:
Je to normalni doba!
Ja ctu ruske forumy kde jsou prekladany clanky z celeho sveta Inosmi,Inoforum a Perevodika(ru)-tolik adekvatu a fandeni Rusku nikdy nebylo na moji pameti!
Velmi adekvatni jsou Nemci,Francouzy,Italove,Rekove,Spanele-jejich clanky jsou velmi dobre a je videt ze maji Rusko radi a nenavidi Vite Koho!
Nenavist syci jako z vypustene pnevmatiky z Polaku a ruznych eSStoncu,ovsem limitrofy nam jenom pro smich...
Skutecna Evropa je s nama,muzu Vas v to ujistit!
05. 02. 2010 | 19:18

Honza999 napsal(a):

Tom

plácáte nesmysly..

Za prvé, v roce 1938 nás SSSR na holičkách nenechal. Smlouva o pomoci ze strany SSSR sice byla vázána na účast Francie či Anglie, ale SSSR nabídl pomoc i bez této účasti. Chybělo jediné - aby československá vláda o tuto pomoc požádala.
Za druhé, 3:1 šli Rusové do útoku u Stalingradu. A ty po zbytek života děkuj pánubohu, že to udělali.

"Jen namátkou: napadení Československa, Maďarska, Afgánistán, Gruzie, Čečna, ....."

A teď pokračujte nemimochodem... No, co bylo navíc? Nic....
Krom toho je váš výčet špatně zvolen:
- kdo byl AGRESOREM v Gruzii, ví již celá Evropa, kupodivu včetně evropských politiků
- Čečna je vnitřní záležitost Ruské federace. Až budou Amíci potlačovat separatistické choutky třeba v Texasu, budete tleskat.
- Afghánistán je sporný - šli tam na VÝSLOVNOU žádost vlády, která byla v danou chvíli u moci po volbách, které se nikdy nikdo nepokusil zpochybňovat.

Amerika ve stejném období provedla přes 50 agresí po celém světě. Vypisovat se s nimi nebudu, stejně je nebudete brát na vědomí.
05. 02. 2010 | 19:24

Jozef napsal(a):

Z Poliakov srsi nenavist...

Chcu nuklearne rakety.
Su masirovani,ako kriziaci.Ked zmizne Varsava z povrchu zemskeho, Brzezinski sa mozno len potesi.S Prahou a Albrightovou je to podobne.
05. 02. 2010 | 19:56

voroshilov napsal(a):

Jozef:
Ve skutecnosti byli prekladani i polske komenty k tem Patriotum-zadna slava!
90% Polaku je tam nechce a boji se,velmi se boji-oni maji dobrou pamet!
Ne ja vim ze Polaci nejsou sebevrazi!
Dobrou zabavu a hezky vikend,do videnia priste!
05. 02. 2010 | 20:03

Kanalnik napsal(a):

Autor: Co to je geneticky dany prozitek?
05. 02. 2010 | 20:03

Pípa napsal(a):

Zdesta,
mám to chápat jako vaše pozvání do cvokárny na diskusi? V jaké cvokárně se nacházíte? Pokud nejste agresívní, tak to s vámi zkusím. Nejdříve si ale přečtu pár vašich diskusních příspěvků, abych viděl jestli to má cenu.
05. 02. 2010 | 20:22

charles napsal(a):

S panem Klvaňou obvykle nesouhlasím a jak jsem se dozvěděl, že píše článek o Rusku, tak jsem četal propagandistickou slátaninu. Ale byl jsem příjemně překvapen; palec nahoru!
05. 02. 2010 | 20:33

Olga napsal(a):

Možná mám jednostranné informace. Ale já na Rusko nedám dopustit. I když se mi mnoho jejich politiků nelíbilo a ani nyní nelíbí, přesto mám ruské lidi ráda, a vím, že i oni nás mají rádi. Mám k nim větší důvěru než k američanům.
05. 02. 2010 | 20:36

kozoroh napsal(a):

schlimbach 19:16:02
Podsouváte mi něco, co jsem ani nenaznačil.
Na svém textu trvám a odmítám si hrát na to, co by bylo, kdyby..Jsem dost starý, takže pamatuji autentická svědectví, nejen propagandu a přikrášlování. Že vyhráli, Rusům neberu. Zaplatili jsme tu výhru taky. Více než 40 lety života.

voroshilov.
Buďte rád, že tu svou propagandu můžete provozovat z Česka. A když už tady jste, měl byste se seznámit s historií tohoto národa.
05. 02. 2010 | 20:37

honza napsal(a):

O jakém komplexu Ruska z Ameriky mluvíte??? Stačí se podívat, kolik bylo na točeno v Hollywoodu filmů o zlém Rusovi a hodném Američanovi. Takové zakompexované stupidity se v Rusku netočí, nebo jen vyjímečně.
05. 02. 2010 | 20:37

Pik napsal(a):

Abych to shrnul: Prineslo neco bolsevicke Rusko ve 20. stoleti lidstvu?
Pouzivame ruske pocitace, jezdime v ruskych autech , volame ruskym telefonem nebo se divame na ruske televize?
Dostavame ruske leky v nemocnici nebo vymysleli vubec neco Rusti bolseviici od roku 1940-2010 co by prispelo a nejak obohatili Zemi a bezny kazdodenni zivot lidi?

To je otazka kterou bysme si meli klast a pak to porovnat s jinymi daleko mensimi zememi z mensimi moznostmi.....

A vyslo by nam , kde je ta slavna Rossija.....
05. 02. 2010 | 20:49

Jozef napsal(a):

Pik

V r.1940 vrhlo sa na Rusko Nemecko,aj pomocou hospodarskeho a ludskeho potencialu Ceska a Slovenska /o.i./
Aj s pomocou ceskeho a slovenskeho potencialu dobyvatelia krajinu doslova zruinovali,smrtelne zranenych a zmasakrovanych obyvatelov bolo na desiatky milionov...
USA sa po vojne stali hospodarskym gigantom,ale ubehlo este dost rokov,kym sa M.L.Kingovi prisnil sen o Amerike bez apartheidu.Pretieklo vela ludskej krvi,kym sa kolonizatori vzdali svojich kolonii.Briti,Belgicania,Holandania,Francuzi,Portugalci...
Americania len vo Vietname stihli zmasakrovat 4 miliony domorodcov.Aj taktikou spalenej zeme.

V suhrnom ukazovateli vyspelosti,v tzv Indexe kvality zivota,dostali sa staty "socialistickeho tabora" do druhej dvadsiatky v rebricku.
Dnes su nase realne dochodky na urovni spred 20 rokov,pritom sme sa nesmierne zadlzili.Vo vacsine statov,ktore sa tesia pomoci Zapadu - su hlboko pod urovnou r.1989.

V Rusku sa po r,1989 zopakovala tragedia spred 60 rokov.Nie vo forme,ale v dosledkoch: v Moskve vladli zapadni poradcovia a dolar,hospodarske straty boli porovnatelne so stratami v 2.sv.vojne!!Aj straty na obyvatelstve su viacmilionove...

Chapem Vasu otazku,lebo o ruskej kulture a technike sa tu takmer nic nehovori. A slovo Rus sa dnes zvykne v masmediach pouzivat s pohrdanim a nenavistou.
05. 02. 2010 | 21:38

Realista napsal(a):

Přesně popsaná dnešní realita našich bývalých okupantů, na které stále sedí památný výrok Helmuta Schmidta. A pro všechny ty, kteří se Rusku derou přes hemoroidy někam, bych rád položil otázku, co mohou tito východní nulaři kromě surovin, které jim dala příroda a zbraní (v jejich případě samozřejmě jen mírových, jak nám před lety říkali komouši a levicový póvl)nabídnout dnešnímu světu? Jsou to snad "vynikající a ve světě žádané výrobky made in Russia" jako automobily, motocykly,stavební stroje, dopravní letadla, raketoplány, mobilní telefony, GPS, počítače, tiskárny, televizory a další spotřební elektronika, software a koneckonců i internet. Takže Vy, co jen nadáváte na USA vypněte si tento americký imperialistický výtvor, který Vám s podivem nevadí a počkejte si na ten špičkový internet z Ruska. Mám ale takový dojem, že k tomu všem ruským vlezdoprdelům a vůbec levičákům nepomůže ani elixír mládí, takže budou dál používat technologii z jimi nenáviděné ameriky a šířit svou nenávist a zhovadilé názory.
05. 02. 2010 | 21:39

Jakub napsal(a):

Pan Klvaňa opět ukázal odkud se mu sypou peníze :-) Musím se tomu jen smát.
05. 02. 2010 | 21:45

Alarien napsal(a):

Kladu si otázku, proč vlastně reagovat na podivuhodně primitivní Pikovu úvahu, který zjevně nemá tušení, kde se termín "bolševik" vzal, že ho vlastně dost dobře nelze použít pro celou sovětskou éru Ruska a rozhodně ne pro Rusko po roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz. Kladu si otázku, proč vlastně odpovídat člověku, který zvolil tak nesmyslné časové rozmezí let 1940-2010 a přitom mu nedochází role tohoto státu a jeho občanů při záchraně euroamerické civilizace za druhé světové války či vzniku západoevropského sociálního státu v poválečném období, který netuší, kdo vyslal na oběžnou dráhu první umělou družici, prvního člověka do vesmíru atd. Nemluvě o Kapicových objevech oblasti fyziky nízkých teplot, jeho objevu supratekutosti, jež vedl ke vzniku nového fyzikálního oboru – kvantové fyziky kondenzovaného stavu, o objevech dalšího nositele Nobelovy ceny L. D.Landaua ve fyzice plazmatu, kvantové elekrodynamice teorii supravodivosti atd. Pravda, ani jednoho z jmenovaných nelze označit za bolševika. Jelikož však bolševici byli jen stoupenci určitého směru v ruské politice, měl by se Pik raději zamyslet nad tím, zda nějak přispěli a obohatili Zemi stoupenci jiných politických směrů (jak v Rusku, tak ve všech ostatních zemích).
05. 02. 2010 | 21:48

petersen napsal(a):

Výborný článek. Píchl jste do vosího hnízda, pane Klvaňa, ale jen houšť. Já se jenom ptám, stejně jako v jiné diskusi - proč se vy rusofilové, kterým se tady tak nelíbí a v Rusku je to tak báječné, proč se tam proboha neodstěhujete?! Včera bylo pozdě!
05. 02. 2010 | 22:18

Pípa napsal(a):

V rodině mé mámy je o ruské duši jasno už od pětačtyřicátého. Naši osvoboditelé lágrovali v oboře za hájovnou dědy. Strýc František, sečtělý a slušný, vzal v něděli tetu Aničku a šel s osvoboditeli dělat freundshaft. Naučil se na to trochu rusky. Na cestě do jejich tábora narazili na hlídku. Strýc začal něco jako zdravsvujtě braťja, atd. Rusák seskočil z klád, namířil na Františka samopal a řekl. "Davaj žinku na dva ráza". František vzal Andulku, že udělala oblouk ve vzduchu a mazali pryč. Od té doby je u nás jasno.
05. 02. 2010 | 22:23

fedor napsal(a):

Sudokopytník dutorohý žláz zbavený je slabý odvar vhodný pro titulování dotyčného autora. Nejen kvůli tomuto článku, ale i ke všemu ostatnímu, co pro všechny slušné obyvatele na území ČR připravoval. Americký Radar, jak by se mu rovněž dalo říkat, je asi velice dobře placen za své bláboly. Jen by mne zajímalo na základě jakých poznatků podobné žvásty potí. Nejspíš to konzultoval s poďobaným Juščenkem, jenž vyhlásil nacionalistu Banderu přes odpor Ukrajinců národním hrdinou, bez ohledu na to, že tento zločinec má na svědomí smrt 100 000 Poláků, střílel na Ukrajině židy jako zajíce a neštítil se likvidovat ani vlastní spoluobčany. Charakterově jsou tito tři Klvaňa, Juščenko a Bandera nejspíš na stejné morální úrovni
05. 02. 2010 | 22:24

Kulturní komouš napsal(a):

Jen více takových článků přesně popisujících dnešní skutečnost v říši zla. Už nemám co dodat a vstávám jako správný komanč od svého ruského (nebo že by KLDR ?)PC, zapínám ruskou (nebo že by kubánskou ?)televizi a v pohodě se podívám na jeden z mnohha ruských (nebo že by čínských ?) DVD (asi nějaký romantický o Berijovi nebo Maovi), které mám ve své videotéce a kterých je v našich půjčovnách DVD plno a lidé po nich doslova šílí, zárukou kvality vždy byla a je značka Mosfilm - to je ta pravá soft power, která zaplavuje svět. Kam se hrabou USA se svým Hollywoodem!
05. 02. 2010 | 22:28

Spravedlivý napsal(a):

Nestačím se divit, kolik je v tomto státě závistivé lůzy, které leží v žaludku finance autora výše uvedeného článku, které měl prý obdržet za obhajobu amerického radaru a opět vytahují toto téma i v diskusi k článku, který s tím nemá nic společného. Proč by měl dělat radarovou kampaň zadarmo ? To už je patologická závist a diagnóza. Zamyslete se nad sebou pokud nemáte v palici nasráno nebo piliny a vydělejte si legálně také, pokud to vůbec umíte a nestarejte se o cizí příjmy.
05. 02. 2010 | 22:54

Petr napsal(a):

Reagovat na ty slaboduché příspěvky rusofilních lumpů nebo hlupáků je škoda času.

Mongolsko tatarská mentalita Ruska:

http://www.konzervativnistr...
05. 02. 2010 | 23:27

Jan Vaculík napsal(a):

Díky za výborný článek, pane Klvaňo. Sice žádná úpřevratná fakta nepřináší, ale tím, že si všímá jednoho aspektu aspektu v životě států - tedy "soft power", dává tím nové zdůvodnění pro naše staré pocity.
Obsah článku je zdařile ilustrován klauniádou urozeně velejemných koryfejů těchto diskusí - Vorošilova a Eleny; to se skutečně povedlo!
06. 02. 2010 | 00:35

Joan napsal(a):

Kdo že obdivuje Rusko?Ten anachroinizmus vývoje civilizace(antivývoje),ztělesnění bídy a primitivity na evropské poměry nevídané,to neřádstvo,tu evropskou Mongolii?
Drogově závislí,VÍCE než momentálně narušené hříčky přírody,etáhla a alkoholici,zkrátka typické členstvo komunsitické strany
06. 02. 2010 | 02:03

laimes napsal(a):

pán je sice v tom harvardu,přednáší na njujorjunyverzity ale byl v tom rusku,že tak plká?žil tam alespoň rok a studoval ruské dějiny,že je takový "odborník" na ruskou duši ve které se nevyznají ani sami rusové?"rassiju umom něpajmjoš"říkají sami rusové....no chtěl bych vidět úroveň výuky tohoto pána,musí to být hodně kreativní.....
06. 02. 2010 | 04:25

zdesta napsal(a):

Pípa.Vážený pane.Vám dělá potíže přijmout obecně platné poznání,že v každém státě existují lidi slušní(většina) a lidi méně slušní.(gauneři)Vy máte ovšem jiný postoj.Rus je primitivní lump-osobní zkušenost a Vám nemusí nikdo nic vykládat.No prosím.Tato nenávist a zášť bez jakékoli snahy o objektivitu má pathologický charakter a proto mé ironické doporučení.Číst si ode mne můžete číst co chcete a zaujímat svá stanoviska také.Pokud bych napsal co si o takovémm druhu lidí jako jste Vy myslím,pak by měl p.Stejskal co mazat.
06. 02. 2010 | 06:03

zdesta napsal(a):

Realista.Zajímavý nick vzhledem k tomu jak vnímáte realitu. Já jsem se zde nikde nedočetl,že by někdo miloval SSSR,nebo nynější Rusko.Ten kdo má snahu o trochu objektivnější pohled a netrpí předpokládanou a vyžadovanou nenávistí je vlezdoprdela.Vy tu dáváte určitá srovnání.Zřejmě jste trochu málo informován.Tak nám prosím zdělte,které spotřební zboží se značkou Made in USA si koupíte v Evropě.V USA ho budete také těžko hledat.Osumdesát procent spotřebního zboží si amíci kupují z Asie.Píšete o GPS o autech etc.Rusové dokončují nový dokonalejší systém GPS.Mají nahoře 21 družic a schází jim tam poslat čtyři.Když už jsme u aut tak bych připomněl náklaďák Kamaz.(Dakar)Když rusáci předváděli novou stihačku v počátku 90let v Paříži,tak celý svět čuměl.Tan "křáp" měl navíc 6 akrobatikých prvků než kterékoli éro.O přepravních dopravních érech ani namluvě.O ponorkách a raketách nemusíme snad diskutovat.Vyrábět moderní zbraně nebo atomové reaktory,předpokláda znalost špičkových technologií.Navíc pane,amíkům nikdo neroztřískal zem na cimpr- campr a nevládnul jim 73 let bolševik.
06. 02. 2010 | 07:16

schlimbach napsal(a):

Joan

což takhle dát si obklad na hlavu?? :)
06. 02. 2010 | 08:32

schlimbach napsal(a):

laimes

je to přesně tak, jakm píšete,
Россию умом не понять ...
06. 02. 2010 | 08:34

schlimbach napsal(a):

Zdesta

k vašim příspěvkům není co dodat. Plně souhlasím.Super :)
06. 02. 2010 | 08:37

Karel Mueller napsal(a):

zdesta:

Zdravím na tomto blogu. Některým lidem by stačila prodloužená mícha, mám-li parafrázovat Einsteina. Postačující k tomu, aby věděli, který kakáč mají lízat.

V Čechách je jimi tradičně přehemženo.
06. 02. 2010 | 08:54

Pípa napsal(a):

Zdesta:
to, co si myslíte o mně, to já si myslím o vás. Jenže v opačném gardu. Já nemám rád Rusy a vy, na rozdí ode mě ano. Jestli je to patologické nedokážu posoudit. Myslím si, že u mě ne. Snažím se i ty Rusy rozlišovat, ale nakonec musím zevšeobecňovat. Mluvíme tady o ruské duši a ne o duších.
Zmínil jste kamazy na Dakaru. Něco o tom vím. Jsou to speciály, které se seriovým kamazem nemají nic společného. Staví je specializovaná firma se sídlem ve Francii. Rusové to jenom protápí dolarama. Ruští piloti Čagin a spol. jsou ovšem prvotřídní. Tady smekám.
Přečetl jsem si asi tři vaše komentáře. Ve dvou z nich jste někoho z kolegů diskutujících sprostě napadl. Padli slova blbec a spol. Jste zřejmně namyšlený hulvát.
06. 02. 2010 | 10:15

Pik napsal(a):

Takze jsem se skutecne nedozvedel co tak prevratneho prinesli Rusove krome zbrani svetu. OPravdu 200 milionovy narod ma podle mne na vic a mensi narody v Evrope to dokazuji.

Bohuzel skutecne nejezdime v Ruskych autech, neletame ruskymi dopravnimi letadly a nepouzivame ruske pocitace nebo rusky vyhledavac na internetu.
A neleci nas ruske pristroje v nemocnici ci ruske leky.

Sorry ale na 200 milionovy narod z takovym prirodnim bohatstvim je to uboze malo co dalo Rusko ve 20. stoleti civilizaci.

Je mi to lito, ale nepresvedcili jste mne.

Co se tyce vedy - ano maji spoustu sikovnych fyziku, ale bylo mezi nimi i mnoho Zidu.

Opravdu bych cekal jednoduchou a strucnou odpoved - Nemci nam dali spalovaci motory a spickova auta a strojirenske vyrobky, francouzi delaji aspon airbusy a automobily. USA dalo svetu mnoho - pocitace, internet atd. atd.

ALe skutecne marne se snazim z nekoho dostat zasadni informaci s cim puvodne ruskym se v kazdodennim zivote moderni civilizace 21. stoleti muzu setkat.....
06. 02. 2010 | 11:13

Pik napsal(a):

A jeste k tem "skvelym ruskym zbranim". Jejich skutecna kvalita se opravdu ukazala pri bombradovani Jugoslavie nebo ve valkach v Iraku.......
06. 02. 2010 | 11:18

David napsal(a):

No, Klvaňo, že jsi debil, věděl každý, kdo slyšel o radaru v Brdech, ale že jsi takovýhle debil, jak jsi předvedl ve svém článku, to snad ani nikdo netušil. Ubožáku!
06. 02. 2010 | 11:49

kazatel napsal(a):

Pane Klvaňo, víte ale co dělá Rusko velmocí? Takové články jako píšete Vy. To je ta soft power. Rusko je v našich zprávách ze zahraničí zmiňováno skoro nejčastěji. Zprávy o takovém Polsku Rakousku nebo Slovensku nejsou téměř žádné. Dokonce i Evropské velmoci jako Francie nebo Itálie nejsou téměř zmiňovány. To dělá Rusko silným v tomto regionu. Je celkem jedno, že v těch článcích plivete na Rusko špínu. Negativní reklama, taky reklama. Umím si představit, že v takové Namibii se o Rusku téměř nemluví. Rusko nemusí být globální velmoc....i jako regionální hráč na nás bude mít daleko větší vliv než USA, Británie, ... Proto je euroatlantický model naprosto nesmyslný. Jen spolupráce s Ruskem nám poskytne bezproblémovou budoucnost.
06. 02. 2010 | 12:09

karel kuba napsal(a):

TOM

Vy to máte v hlavě naprosto popletené, obzvláště perlíte při zmínce o Varšavském povstání.
06. 02. 2010 | 12:46

hugo napsal(a):

je třeba si uvědomit realitu:
1.v evropském prostoru je eu + rusko,nic víc.....
2.při rozpadu eu nastane velký problém a šrumec,zatímco rusko (ruské imperium) se nerozpadne nikdy
3.Kde jsou peníze na vědu,výzkum,kde je průmysl,surovinové zdroje....
06. 02. 2010 | 13:45

brust napsal(a):

Pan Klvaňa je velký znalec společnsko-ekonomických a vojenských vztahů ve světě,které získal dlouhodobým školením v USA a v současné době chce odvrátit českou mentalitu mírumilovného národa po vzoru V. Havla na válečný a loupežnický národ.Tento jedinec je tak prolezlý rusofobií,že by mohl soutěžit s nechvalně proslulým J. Goebblsem.Mám strach, aby neskončil svou pouť jako tento šílenec.
06. 02. 2010 | 13:58

Neustrashimy napsal(a):

Prohnaný dealer, vlastizrádce a obchodník se smrtí nezklamal... Jeho duševní ejakuláty a průjmy jsem ani nedočetl do konce, jistě ale stojí za povšimnutí, že diskutující zastávající Klňavovy názory se většinou prezentuje jako primitiv
06. 02. 2010 | 14:10

Štěpán napsal(a):

Hele Piku, ještě že ČR dalo světu Tebe a pivo?

By mě celkem zajímalo kolik Ti je, že můžeš zapomenout na název jedný chemický tabulky:)
Nebo že Ti nedojde, že naše revoluce 89 přišla z východu..jj 85 byla v SSSR Glasnost a u nás prd:)

První skripta k IT jsem měl přeložený z RUŠTINY.

vezmi si baťoh..nebo kreditku zajeď se tam podívat.

Nebo zkus cs.wikipedia.org.. a pochopíš co dali narozdíl od česka rusáci světu.

A ke Kamazu:
V tom autě je motor z taku T-64. Jedná se o 2 taktní 12válcový disele ruský konstrukce a má přez 1200koní. Kéžby náš motor jezdil v Liazce nebo Tatře:)

A chlape - voni vážně byli provní ve vesmíru - a právě proto USA začalo tenhle problém řešit a díky tomu mimo jiné Ti tady píšu na PC. Protože pro program Apollo - který vnikl na základě dokazovačky JFK světu, že USA přece bude lepší než SSSR bylo vytvořeno něco jako PC protože potřebovali řídit kosmickou loď..

A když ti to nestačí:) Rusáci třeba dali světu SAMOVAR:)
nebo až budeš taknovat do nádrže benzín, tak si vzpomeň na cenu Brent a porovnej k tomu cenu Ruské ropy:)

A vynásob to cenou Mrtvol z Iráku, Somálska.
Pak vem tu ruskou a vynásob to cenou mrtvol z II světové války.

Já myslím že jsou celkem levný ještě ne?

Takže až to utáhnout..tak nadávej..
vzpomeň si na mládí - když ti řikali rodiče - Dokad Tě živíme tak nás budeš poslouchat.

ČESKO je prostě chlapeček v pubertě:) ale vono ho to přejde
06. 02. 2010 | 15:56

schlimbach napsal(a):

Pik

proč si nezajedete do Ruska a nepobudete tam pár měsíců, ať to máte z první ruky a nemusíte se spoléhat na informace od jinud? Zajezdíte si tam ruskými auty, proletíte se ruskými letadly - možná se vám podaří letět i jedním z největších letadel světa, možná se dozvíte něco o jejich kosmickém programu, na kterém nyní, kdy USA nebudou mít k dispozici žádný raketoplán bude viset celý program ISS, možná zjistíte, že jejich technika v oblasti těžby nerostných surovin také není zrovna k zahození atd. atd. Jejich kosmický program přinesl také mnoho nových poznatků - dokázali také postavit raketoplán Buran, ale na rozdíl od USA brzy zjistili, že tento systém (shuttle je stejný) nemá budoucnost, vyvinuli nejsilnější raketu světa Energija a úspěšně ji otestovali, mají vynikající levný provoz díky svým vesmírným raketám, které dokáží vyrábět prakticky velko seriově, jejich nákladní automobily mají zvuk v těch nejtěžších přírodních podmínkách a nejde jen o kamazy ale i obří nákldaďáky pro těžbu surovin. Naše tatry byly moožná v mnohém lepší, bohužel, pouze do té doby, než tu fabriku začali řídit american boys. Možná byste zjistil při vašem pobytu, že vlaky jezdí v Rusku na minutu přesně, že můžete cestovat v luxusních lůžkových kupé stejně jako v Evropě, máte li peníze, klidně vám sestaví i vaše soukromé rozlehlé kupé - stačí říci a zaplatit. Je toho mnoho, co nevíte. Obdivuji ale vaši upřímnost, s jakou to sdělujete ostatním :)
06. 02. 2010 | 16:24

Pípa napsal(a):

Štěpán,
k tomu kamazu pro Dakar. Podle googlu tam není motor z tanku jak píšete, ale osmiválcový 18,5 l prý Rus?), nápravy SISO (Fin), převodovka ZF (Ger), rám speciální, jako ostatní soupeři (Ginaf, Liaz), tlumiče holandské, atd. A dělá se to ve Francii.
06. 02. 2010 | 17:08

Pawel napsal(a):

koho dnes zajímá zoufalec Klvaňa? že si toho "kvikotu podsvinčete" vůbec všímáte
06. 02. 2010 | 17:46

Štěpán napsal(a):

Pípa. Ano máš pravdu.. moje informace jsem si ověřil a už dávno nepoužívají V12 ale slabčí a menší V8 kvůli limitům. Je pravda že vyhrát dakar o 5 hodin před Tatrou, stím se něco muselo dělat.

Nicméně - porovnávat státy podle really teamů je hovadina - to je snad jasný ne?

Problém je jinde - někdo se tu snaží stavět PROBLÉM aby obhájil SEBE! Existence práce pana blogera by přece ztratila smysl pokud by neexistoval PROBLÉM Rusko. To Rusko, které jak tu psal Schlimbach pomáha USA a EU dostat lidi i družice do vesmíru.

Svět je rozdělen do sfér vlivu. To je jasné. Člen EU a NATO se ale přece nemusí obávat RUSKA či ČÍNY jak vonjensky, tak ekonomicky.

Rusko potřebuje zatím naši poptávku po nerostech. Čína potřebuje zatím naši poptávku po zboží.

My nabízíme demokracii a co ještě? Nevědčný kecy a řešení kdo koho osvobodil?
Stačí zajít na hřbitovy ne?

Za námi stojí USA cca 8000 jaderných hlavic z USA, 185 z VB, 350 z Francie a 100-200 z Izraele ( jsou to kámoši ne?).

Rusko má prý 10000 hlavic.

Každopádně - to jeden radar ani 2 nevytrhnou:)

Lidi typu pana Klvani jsou potencionální riziko v tom, že jsou ochotní jít s pocitem NATO a USA jít do "konfilktu" s Ruskem, který nemá vítěze. Čistě jejich osobní cíle, proklamované za globální potřebu nás mají přesvědčit o potřebě mít strach z těch či oněch.

Co potřebujeme v současné době, je odvaha vzít lopaty a uklidit sníh a to i ten který není na mém pozemku. Prostě z principu.

Pokud někdo chce řešit kolektnívní bezpečnost - mohl by první vyřešit tu kolektviní klouzačku ne?

Pokud někdo mrskne atomovku na Prahu..hm..světlo..ende.

Už jste si zlobil někdy něco? a pamatujete na tu frontu u doktora - zaplatil jste 30 korun..a s pocitem regulace čekal na rentgen?:)

Tak zatím..
06. 02. 2010 | 17:56

Realista napsal(a):

zdesta:
Vezmu Váš příspěvek popořádku. Doufám, že většina myslících lidí netrpí na rozdíl od Vás poruchou paměti a ví co všechno představovala instalace systému, způsobů a praktik sovětských poradců nejen v Československu po II.sv. válce, třídní boj, nenávist, pracovní koncentráky, vězení, popravy (dokonce i ženy)-vše v režii SSSR, tento vývoj vygradoval okupací naší vlasti (pro Vás asi osvobozením) a pokračoval neblahou normalizací pod dohledem Brežněvovského SSSR (pro Vás to byla zřejmě zlatá 70.a 80.léta), kdy jsme žili v dostatku všeho, užívali plnými doušky svobod a cestovat po světě nás už ani nebavilo. Ale teď vážně - opravdu se po tom všem divíte, že lidé jaksi nemohou milovat SSSR nebo nástupnické Rusko, které se chová podle příruček KGB, koneckonců jsou znovu u moci. Možná by tu bylo osvobození r.1945, ale i to mohlo proběhnout skoro o měsíc dříve v režii US army, kdyby si osvobození ČSR nevydupal Stalin a Ike nepodlehl jeho kecům. Jediný Churchill a gen.Patton chtěli se nezastavovat a jet co nejvíc na východ. Vždyť v Plzni a celých západních čechách až po demarkační linii se už měsíc slavil konec války a rusáci ještě smrděli v Berlíně a kvůli nim zde umírali a byli popravováni další lidé, ale muselo se čekat až dorazí z dobytého Berlína. Kromě toho, že si nás za osvobození na 45 roků porobili jako svou kolonii dostali i bohaté naturálie v podobě uranu, díky kterému by jsme pod vlivem USA byli takovým Kuvajtem Evropy, co nám za něj ti zlí američtí imperialisté nabízeli, my jej museli dát za osvobození a navrch přidat ještě na východě republiky velké zalesněné území Zakarpatské Ukrajiny. Proč ne, však máme dost území a ten hodný osvoboditel trpí nedostatkem území tak si kousek urve za osvobození. To bylo sakra drahé osvobození od fašistů. A ještě má našinec přemýšlet, jestli je mít rád? O jejich nenažranosti svědčí i to, že kvůli pár ostrůvkům jménem Kurily, které za války obsadili a zabrali Japonsku, nejsou schopni s Japonci dodnes uzavřít mírovou smlouvu, radši je nevrátí, protože jak jsem uvedl výše -trpí nedostatkem území jako to malé Holandsko a každý m2 je pro ně (rusáky)životně důležitý a nějaká mírová smlouva je pro ně cár papíru. Takže i poválečný vývoj mohl být u nás jiný pod vlivem USA. Bohužel nebyl a následky neseme nejen u nás dodnes. Když tvrdíte, že rusové měli roztřískanou zem na cimpr-campr, tak Vám připomínám, že byli vítěznou mocností a roztřískaných měli pár zemljanek, v lepším případě dřevěnic a výrobu, pokud se tomu tak dá říct přestěhovali za Ural. Např. Moskava a Leningrad nebyly ani dotčeny ve srovnání s územím, továrnami a městy v Německu. No a kam to po válce dotáhlo poražené a ponížené západní Německo včetně západního Berlína, které bylo pod diktátem nenáviděných amerických imperialistů jež jim vnutili tzv. Marshallův plán a my spolu s dalšími východoevropskými státy pod vlivem milovaných sovětských osvoboditelů tento plán USA odmítli jako nepotřebný. Srovnání se za pár let naskytlo jasně - kde se plácala NDR nebo východní Berlín, i tu zeď tam museli postavit a natáhnout hranice aby zabránili útěkům zoufalých západních němců ze zlého amerického sektoru do blahobytného východního sovětského sektoru - tak to asi bylo podle Vás. Zkrátka pryč od všeho co zavání USA, ale ten internet si neodpojíte a neodpojíte a ten software v PC nevyměníte - vždyť ti skvělí rusové chystají vše mnohem lepší, tak si počkejte, ale nezapomeňte na pravidelné dávky elixíru mládí ať toho dožijete. Jaká byla realita ukázali Němci v listopadu 1989, mám pocit, že se ty davy lidí hrnuly z východní sovětské zóny do té západní - sužované diktátem USA. Konečně úplně za vše hovoří výsledek tzv.studené války -kdo vyhrál a kdo byl poražen, tuším, že vyhrály USA, nebo máte jiné zaručené informace přímo z Moskvy? Podívejte se na jaké úrovni jsou dnes spřátelené státy našich komunistů a levičáků vůbec - Kuba, KLDR, Vietnam, kteří bojovali proti USA a vyhráli - sláva. Dnes nestačí odmítat přistěhovalce (bohužel ale žádné naše komunisty)do těch svých osvobozených rájů na zemi, kde imperialistům z USA pšenka nekvete. Hádejte, kdo tyto státy podporoval v boji proti USA a řídil jejich poválečný vývoj až k jejich dnešní "vyspělosti". Naproti tomu např. Jižní Korea, Japonnsko, Tchaiwan, Thajsko, které jsou těžce pod vlivem USA celé roky a nepodařilo se jim z jejich vlivu vymanit zaostávají za státy pod vlivem SSSR a dnes Ruska především hospodářsky. Tak je to z vašeho pohledu přesné nebo jsem se snad dopustil nějaké chybičky?
06. 02. 2010 | 18:08

Realista napsal(a):

zdesta - pokračování II:
Co se týká Vaší poznámky ohledně zboží, byl jsem několikrát v USA a obchody byly narvány jak zbožím z USA tak i z Asie, přijde na to o jaký sortiment se jedná. V té Asii ale výroba patří stejně americkým a západním nadnárodním korporacím, takže vlastníky dohledáme zase v USA, Japonsku nebo Západní Evropě. Otázka je, jak dlouho za daných podmínek to budou lidé v Asii ochotni snášet (to ať u nás lidem řeknou komouši, když si hlavně Čínu berou za vzor, takové sociální, zdravotní a mzdové podmínky jako jsou v Číně nebyly ani v tom nejhorším kapitalismu 19.století) a troufám si říct, že Čína je jeden velký otrokářský stát dnešní doby. Tak to je vzor pro naši KSČM a tak by to od nich i rádi převzali, stačí sledovat veřejná vystoupení jejich předáků v čele s panem Filipem (Falmerem). Problém nastane, až západ v čele s USA omezí poptávku a o tom to je, žádný strom neroste do nebe, ani ten čínský hospodářský a pak přijde u soudruhů těžká kocovina. Co se týká potravin, tak si zjistěte ty miliony tun obilí a masa, které ti skvělí potomci Lysenka a jemu podobných dováželi už za Brežněva a dováží i dnes za skvělého Putina z těch špatných USA a také z Kanady. Já jsem zapomněl, jak jsem psal už výše, že Rusko trpí nedostatkem půdy a nemá tudíž prostor pro pěstování obilnin a chov užitkových zvířat. Píšete, že Rusové dokončují svůj systém GPS - tak trochu s křížkem po funuse - na to, že o sobě tvrdí jaká jsou kosmická velmoc. Pro Vaši informaci USA začaly s používáním GPS v roce 1973 (Navstar GPS) a tak jak ho známe dnes už v letech 1978-79 s pomocí 24 družic a Vy máta tu drzost napsat, že rusové svůj GPS už dokončují a mají poslat "jenom" 4 družice - a to vše s téměř 50-ti letým zpožděním a dokonce má být dokonalejší, no po padesáti letech by bylo smutné, kdyby trochu dokonalejší nebyl. To je opravdu triumf sovětských a ruských kosmických i vojenských technologií nad těmi z USA. A co přistání amerických astronautů na měsíci před více jak 40-ti lety, mám pocit že za tu dobu tam ruská noha nevstoupila a ruština nezazněla ani jednou, stále mně uniká jak se vlastně jmenuje ten ruský teleskop obdobný tomu americkému Hubbleovu a kdy z něj uvidíme tak skkvělé fotky vesmíru jako z toho made in USA, jaksi mně unikly lety výborného sovětského/ruského/ raketoplánu Buran a tak doufám, že se už snad nyní dočkám, když těch několik amerických střepů příští rok po 30-ti letech provozu jde do šrotu a rusové převezmou v raketoplánech pomyslnou štafetu od USA. Za těch 30 let ten ruský raketoplán určitě vypilovali k maximální dokonalosti akorát jim tam chybí ten topič, jak se jednu dobu říkalo. Nechce se mi věřit, že by stále používali skoro 50 let staré typy raket Vostok/Sojuz/ i když s oblibou tvrdí, že jsou osvědčené. Mám dojem, že soudruzi trošičku zaspali. Když jste vzpomenul jako úspěch např. sovětské ponorky - doufám, že jste neměl na mysli havárii K-19 z roku 1961 (27 obětí), K-8 z roku 1970 (52 obětí)nebo triumf ruské vojenské techniky Kursk z roku 2000 (118 obětí), kterého zbytky si tato rádoby velmoc nebyla ani bez pomoci západu vyzvednout ze dna moře a transportovat do svého přístavu(hlavně holanďanů a norů - členů nepřátelského NATO), tak prosím opatrně s tou jejich technickou vyspělostí.
06. 02. 2010 | 18:12

Realista napsal(a):

zdesta - pokkračování III
Co se týká náklaďáků KAMAZ dovolím si Vám připomenout, pokud to z důvodu neinformovanosti nevíte, že tuto automobilku koupili v USA a roku 1969 si ji nechali od těch nenáviděných amíků postavit ve městě Naberežnyje Čelny později přejmenovaného na poetické Brežněv, hádejte kdo to asi je! Mimochodem ten design auta je za těch více jak 40 let pořád stejný -také důkaz technického pokroku v sovětském/ruském podání, ale jak je to s technickým vývojem pro Dakar Vám sdělil další s diskutujících (ve Francii). Jinak výkvět současných ruských automobilek je: GAZ (podíl PAZ a LiAZ + britská LDV)dříve se zde vyráběly skvělé značky Volha, Čajka a Poběda, ale pro velký úspěch jejich výrobu ukončili, dále mají Moskvič - původně koupená licence Ford (zase v tom figurují ty nepřátelské USA), VAZ-Lada (licence Fiat, také postaveno na klíč od Italů). Vrcholem všeho byla snaha minulý rok dostat se k automobilovým technologiím firmy Opel patřící zase americké GM. Proč, když mají v rusku takovou technologickou úroveň, jak píšete ve vašem příspěvku. Stačí, když někdy na silnici zahlédnu některý z těch jejich technologických skvostů a mám dost, konkurennce v USA, Japonsku i Evropě se už třese a nemůže spát. Jak jste vzpomněl airshow v Paříži a napsal slovo "křáp", tak jsem si hned vybavil jejich úžasný TU-144, který se tam opravdu v roce 1973 předvedl v tom nejlepším světle. Mimochodem podobnost se západním Concorde byla opravdu náhodná a vůbec nic soudruzi neokopírovali. A tak je to s jejich "technickými úspěchy" ve většině případů, jako poslední "ruský technický úspěch" vidíme stíhačku TU-50, prý páté generace, kterou začali s velkou slávou nedávno testovat a zavedou do výzbroje v roce 2015. Kdo se jen trochu zajímá o letectví, tak je mu jasné, že se ruští techničtí kopírovači zase vyřádili a průmyslová špionáž měla úspěch co se týká draku letounu. Je totiž skoro na vlas stejný jako americký F-22 Raptor, který ale mají v USA už asi 10 let ve výzbroji spolu s F-35 Lightning II, který má také technologii stealth, ale umí navíc kolmý start i přistání, samozřejmě vše pátá generace a už ve výzbroji. U ruského bitevníku bych s proklamovanou technologií stealth byl skeptický, určitě není na úrovni americké, protože TU-50 má polovinu zbraní ve vnitřních závěsnících (což je podmínka stealth) a druhou polovinu na vnějších závěsech, což efekt stealth podstatně snižuje. Kolmý start a přistání jak je vidět v rusku u stíhaček ještě neobjevili, ale už možná v tomto století ... Americké bitevníky mají veškerou výzbroj uvnitř i když možnost pro vnější zavěšení je také. Co je ale to hlavní - elektronika, tam bych byl úplně v klidu, i když sovětské/ruské počítače a softwarové vybavení vždy vzbuzovali ve světě obdiv a uznání - stejně jako jejich chystaný mnohem dokonalejší systém GPS a určitě i jejich nový špičkový celosvětový internet, kterým americe zasadí zdrcující úder. Zkrátka dle Vás a všech milovníků i přátel našich okupantů jedině žádané a léty prověřené výrobky made in Russia (dříve USSR).
06. 02. 2010 | 18:13

Alarien napsal(a):

Realista:
Zdesta vám nejspíš odpoví sám, já jen pár poznámek k vaší "znalosti" historie konce války. Tak prý osvobození v pětačtyřicátém "mohlo proběhnout skoro o měsíc dříve v režii US army", "vždyť v Plzni a celých západních čechách až po demarkační linii se už měsíc slavil konec války". Američané však vstoupili do Plzně až 6. května, téhož dne byli ve Strakonicích, Písku a Českém Krumlově. Vaše poznámka o tom, že "rusáci ještě smrděli v Berlíně a kvůli nim zde umírali a byli popravováni další lidé, ale muselo se čekat až dorazí z dobytého Berlína" si ani komentář nezalouží.
06. 02. 2010 | 18:30

Štěpán napsal(a):

Realista - existuje více pohledů na jeden svět.

TU-144 možná pro Vás jako laika je podobný Concorde a inspirován špionáží - ale bohužel vedle jak ta jedle..koncepčně úplně jiná letadla pro stejný účel. Každopádně u nás jsem dělali L-29 Delfín:)

SU-50 vy TU-50, je opět možná podobné (vyplývá to z stealth technolgie tj. co nejméně ploch pro odraz vln) důležité je něco jiného. A to schopnost tu i případnou kopii postavit, dostat do vzduchu a soupeřit..tj. vyžaduje jistý um.

Vím..lepší je si nechat vyrábět německá auta s návzem Škoda, případně proda vodovody Veolii, plyn RWE atd..

Asi takhle..USA - ok borci dáno historicky..skupina lidí co nechtěla sedět a sloužti v Evropě a tak jela do EMEriky za svým snem. tj TI schopnější.

RUSKO - snaha! se vyrovnat. Mít to taky. třeba to nakoupit a pak to vyrábět taky. Vzít to lepší a napasovat to na podmínky v Rusku.

ČESKO - banda hovad co do všeho kecá a když je případně někdo osvobodí, tak mu vlézt do zadečku a po 40 letech mu nadávat protože v něměcku vyrábějí BMW a z RUSKA sem jdou jen žiguli..vlastně FIAT!

Stydim se za to, že jsme banda nevděčných trubců.

Sledujte chování Českých žen když do místnosti přijde kterýkoliv cizinec.

Sledujte chování Cizinek když do místnosti přijde Čech.
Od Ruska se Česko odklonilo přesně ve chvíli kdy to pro něj přestalo být výhodné.
Od USA budeme stejně tak utíkat jakmile dojde k posilnění Číny:) Atd..

Vždy budeme jen parazit. Nebo se změňme..

přiznemje si..že přez všechno špatný je na Rusku něco dobrý a přestaňme hledat rozdíly..ale naopak to co nás spojuje.
06. 02. 2010 | 18:33

schlimbach napsal(a):

Realista

ne že ybch chtěl nějak zasahovat do vaší debaty s zdestou, ale vše co jste mu napsal je velice hezké, ideologicky pěkně zbarvené a evidentně s velkým citovým prožitkom sepsané. Nicméně -co se tak trochu zamyslet nad tím, kdo umožnil, abychom skončili pod vlivem SSSR několik desítek let? Pomohu vám s odpovědí - byli to naši "přátelé", kteří nám dopřáli na vlastní naši kůži Hitlera a vše ostatní - můžete se nad tím ošívat jak jen chcete. Vina je to jejich zbabělosti, vyčůranosti a neserioznosti, se kterou nás předhodili Hitlerovi, když si mysleli, že tím to hasne...

Velkou říjnovou socialistickou revoluci, lenina a další realitu Rusům našervírovali západní peníze - což těžko můžete popřít. U zvěrských čistek Ruského národa stálo velice málo Rusů - v čele stál Stalin - Gruzín a Bérija - taktéž Gruzín - je smutnou pravdou, že tyto svině dokázaly zklikvidovat obrovskou část Ruské inteligence, vojska a lidí vůbec. I přes to, za obrovských ztrát na životech zvítězili nad Hitlerem - a můžete okolo toho kecat zase kolik jen chcete, životy položili i za nás, jinak bychom tu nebyli ... po válce, kdy USA vesele žily z výsledků nacistické vědy, kdy zůstaly nedotčeny útrapamy války, neměli zdevastovanou infrastrukturu, žili si de facto jako v bavlnce, Rusové začínaly od nuly, chybělo jim přes 30 000 000 občanů, kteří pasli ve válce, jejich továrny byly totálně zničeny, úroda nebyla - toto vše nic neznamená? Co chcete srovnávat? Vůbec si nedokážete představit, jaké oběti jejich národ musel přinést, aby mohl být vyrovnávacím faktorem ve světe, aby se vyrovnal technologii USA ve zborjení - za tištěné dolárky se to nakupuje ve světě, ono se to vyvíjí, když to celý svět platí, že? To vám také uniká. A i přes to, nemůžete říci, že by Rusové zaostali v kosmonautice, energeticve atd. Možná by to chtělo se více zamyslet, odhodit černo bílé vidění, vykašlat se na ideologii. Ono v těch USA to nebude jen růžové - kolik jen stihli od války pozabíjet po světě statisíců lidí v zájmu jejich civilizace, při vývozu jejich svobody, které jim njak najednou došla. Ale i tam v USA žijí lidé, kteří mají mozky, dovedou rozlišit, co je dobré a co ne - můžete se zůčastnit a na vlastní oči se přesvědčit - na 15 - 18. 4 . 2010 svolávají občanská sdružení generální stávku v USA, aby si občané vzali zpět své ústavou zaručené svobody a pohnali tu fašistickou sebranku rozvážející po světě smrt k zodpovědnosti.
06. 02. 2010 | 18:44

schlimbach napsal(a):

Realista

jen ještě pro doplnění - tu spojeneckou pomoc museli Rusové beze zbytku zaplatit - jen aby bylo zcela jasno.
06. 02. 2010 | 18:50

Elena napsal(a):

ďakujem schlimbach,

neuveriťeľna syla ducha, nadľudský výkon, obrovské odriekaniesa, aj ked dobre vedeli , že tam hore nie to všetko košer ale makali vo všetkých odvetviach priemyslu, vedy, obrovská chuť a odhodlanosť stabylizovať krajinu a napredovať, čo sa 250 millionovej krajne ZSSR podarilo, Klvaňa , toho ste všetci prehľadli čo je zač o čo mu ide, jedine chcem dodať:
Russka duša sa nechala oklamať viď rok 1917, nechala sa oklamať viď rok 1989 , predpokladam že tretý krát už nenastane ak aj tak bude posledný
06. 02. 2010 | 19:10

Elena napsal(a):

Russký ľud nikdy sa nemohol uvolniť, len tak žiť ako vy , vždy na kardone mu stalo cudzie vojsko po každej vojne ho čakala obnova krajiny prevažne ženskimi rukami( muži padli na frontoch) žiadný iný národ by tu ťarchu neznesol vzdal by to , CR je príkladom ( ako dlho vam trvala samostatnosť?) Zaujmave, že vašou dušou sa nikto nezaubera
06. 02. 2010 | 19:16

Jirka. napsal(a):

Díky za článek,
soudruhům se asi nelíbí, ale oni soudruzi se nelíbí zase nám.
06. 02. 2010 | 21:48

Pik napsal(a):

Stepan:

DIk za info v Rusku jsem byl dvakrat (jednou jeste v SSSR).

Bohuzel nedozvedel jsem se stale od tebe co konkretne uzitecneho z Ruska muzu denne pouzit krome AK47, samovaru a vodky.

Jak rikam na 200 milionovy narod z takovym prirodnim bohatstvim toho vymysleli pro obycejne lidi, pro bezne zlehceni lidskeho zivoat opravdu zoufale malo....ja nevim o nicem skutecne co by pochazelo z Ruska. Z Nemecka, Francie, UK o USA ani nemluve vim o hodne vynalezech a zlepsenich bezneho zivota ktere denne vyuzivame. I v Cesku se aspon vymyslely ty kontaktni cocky, ale v Rusku opravdu krome zbrani a raket nic.

Takze opet jsi mne neuspokojil svoji odpovedi.....bohuzel. Asi nikdo mi zatim neodpovedel co pouzivame denne a pochazi to z RUska a ulehcuje nam to zivot nebo zvysuje nejak jeho kvalitu.....smutne ze 200 milionovy narod nic takoveho nema.
06. 02. 2010 | 21:54

Pik napsal(a):

Jinak pro vsechny co tady zvelebuji Rusko - Ja jsem tam byl 2x - jednou za Gorbacova a jednou tusim za Putina (2001 ? cca).

A jedine co jsem videl byla zaostalost...skutecne pokud se clovek projede po ruskem venkove a mensich mestech vidi jen zaostalou zemi plnou alkoholiku a lidi co se musi chudaci denne ohanet a pracovat na policku aby meli aspon neco do huby.

Nemusite mi rikat at nekam jedu - ja tam byl a videl jsem.

Neni asi nahoda ze Rusove emigruji do celeho sveta, ale do z mnohych diskutujicich technologicky zazracneho RUska se nikdo nehrne krome pastevcu ze Stredni Asie.

Proc Rusove emigruji na zapad vcetne Ceska a ne naopak ? To mi vysvetlete....kdyz to tam maji tak bajecne a maji se tak dobre....
06. 02. 2010 | 22:03

Pik napsal(a):

Jinak jeste na zaver - Je celkem priznacne ze vsichni rusofilove jsou zaroven antiamerikaniste.

To je presne vyjadreni toho komplexu. Nejsem amerikanofil, ale USA daly svetu spoustu uzitecnych veci a hlavne jsou nejmocnejsi zeme sveta proto, ze maji spoustu svobod v beznem zivote.

Jak rekl Milos Forman "Americane jsou nejbohatsi proto, ze jsou nejsvobodnejsi". Ale tohle clovek nemuze pochopit, dokud v USA nezil a nezna je........
Jen svobodny a spokojeny clovek je schopen vymyslet a tvorit dobre veci...to je proste pravda odveka. A proto z bolsevickeho Ruska nic co by lidem ulehcovalo zivot nikdy nevzeslo....jen zbrane a rakety.
06. 02. 2010 | 22:08

Realista napsal(a):

schlimbach - I:
Vaše zasahování do debaty beru jako zčásti přínosné, ale tak trochu do ruda podbarvené. Měli sice jak píšete svině Beriju, Stalina atd.,ale nelze vše svádět jen na ně. Po nich přišla řada nových a nejen stále samí gruzíni. Vidím z vašeho příspěvku, že to, co rusové provedli u nás v roce 1968 Vám asi nic neříká (asi jste jej neprožil jako já a mnoho jiných občanů naší vlasti)nebo se tím záměrně nezabýváte, protože se to nehodí do koncepce Vašeho příspěvku - byla by to taková kaňka na té alabastrově bílé ruské čistotě a nevinnosti. Nejlepší by bylo, kdyby jste mohl prokázat, že za událostmi roku 68 v ČSR stojí skupina gruzínců nebo arménů nebo čuvašů ale hlavně ne těch hodných rusů, kteří to s náma myslí jak jinak - jen dobře a jen tak pro zábavu nám a Evropě občas vypnou plyn a třeba i ropu, když na to přijde. To, že jim včas platíme světové ceny je pro ty naše dobráky nepodstatné. Hlavně si dupnout a ukázat, kdo je tady energetickým pánem a když nebudem skákat podle nich bude to čím horší. Nikdo nemůže říct, že by amerika vůči nám udělala tolik prasáren jako rusáci a to nemyslím rozhodně ideologicky. Díky pomoci USA (možná Vám něco řekne jméno Woodrow Wilson) vůbec mohlo vzniknout samostatné Československo a jak pátrám, tak pomoc Ruska při vzniku samostatné ČSR mně stále nějak uniká, to je ale divné, že, vždyť jsou to naši slovanští bratři, kteří to s náma od počátku vždy mysleli jen dobře stejně jako s polákama,kteří je taky zbožňují, ale to by Vám nejlíp z vlastní zkušenosti sdělil někdo z nich. A co teprve maďaři - taky je milují hlavně za jejich generálku v roce 1956 na náš srpen 1968 a východní němci je milují za sovětské střílení v ulicích jejich měst v roce 1953 a stavba berlínské zdi byla vlastně jen třešínkou na dortu sovětské humanity a jistě mně napíšete, že sovětské komunistické vedení se do poslední chvíle vždy snažilo těmto tragickým excesům zabránit a proti stavbě zdi vždy tvrdě vystupovalo, ale když se do toho východního sovětského blahobytu valily ze západního sektoru ty statisíce frustrovaných němců zbídačených těmi tlustými krvežíznivými americkými imperialisty s doutníky v rukou a cylindry v barvách americké vlajky na hlavě. Tak co umím správně popsat dle Vašeho gusta ty vrahy z Wall streetu z rukama od krve,kteří dle Vás "stihli od války pozabíjet po světě statisíce lidí v zájmu jejich civilizace, při vývozu jejich svobody, která jim njak najednou došla" a už se asi máme těšit na svobodu v ruském vydání - hlavně ten jejich internet bude vrchol světové počítačové technologie a svobody - to si zablogujem, ale jen jednou. Amerika dle Vás jen ve světě zabíjela a ruské mírové tanky, rakety a tolik opěvované kalašnikovy jen hladily a šimraly, ale vlásku ve světě nezkřivily. Jak by mohly, vždyť jak nám už v socialismu neblahé paměti říkali a Vy jste byl tehdy zřejmě pozorným posluchhačem, SSSR byl vždy největší bojovník za mír a jeho zbraně nikoho nezabíjely, protože to byly zbraně mírové na rozdíl od těch imperialistických hlavně se štítkem made in USA - ty byly obzvlášť nebezpečné.
06. 02. 2010 | 22:15

Realista napsal(a):

schlimbach - II:
Zkrátka abych to uzavřel podle Vás sověty/rusy mají a musí mít v celém světě rádi když si tolik zkusili za války a začínali od nuly, zatímco amerika si žila jako v bavlnce a všechno co nabudovala a dokázala ji bylo naservírováno na zlatém tácu. Vlastně v té americe se nikdo nemusí vůbec snažit a pečení holubi tam lítaj přímo do huby a tištěné dolárky tam padaj rovnou z nebe a jen v SSSR se začínalo od nuly a musely se přinášet oběti a bohužel tam z nebe nepadaly tištěné rublíky, za kterými by se hnal celý svět. Podle Vás to vypadá, že amerika už byla prakticky vybudovaná při příjezdu Kolumba. Přiznejte aspoň, že ten zbytek světa v čele s SSSR měl pár set let náskok v budování a vývoji, ale jaksi to slušně řečeno nevyužil. A to je dle Vás chyba v americe -když věděla, že je napřed, tak měla na všechny a zvláště na neposkvrnněný humánní SSSR počkat a ne se hnát vpřed, to se přeece nedělá, že ano! Stačí, že na milovaný SSSR počkala až se mu konečně podaří sestrojit atomovou bombu, takoví jsou amíci féroví, protože moc dobře ví, že sověti by na ně počkali také a ani by je v čele se soudruhy Stalinem a Berijou nenapadlo použít A-bombu k diktování podmínek nebo snad k ostrému použití proti USA či jejím evropským spojencům. Tuším, že Vaše heslo bude jak jste se jej možná učil na Vokovické Sorbóně - Se Sovětským svazem (dnes Ruskem)na věčné časy a nikdy jinak, ale dovolte z mé strany menší zkrácenou úpravu - Se Sovětským svazem (dnes Ruskem)na věčnost.
06. 02. 2010 | 22:16

Elena napsal(a):

Hele Pik,

napišem Ty čo som si dovezla z Russka a použivam do dnes 20 rokov
mam nadherný príborový set dostala som ho ako svadobný dar, okrem toho som dostala ako svadobný dar supravu farfor fajans tanierov šalok 20 rokov použivam v domacnosťi streborné podstakany na čaj, streborne čajove, kavové lyžičky s čistého ľanu postelnú bielizen vyšitu zlatou niťou naše mena, vieš čo je kedr , cedrové drevo, s ného mam dva kusy starodavného nabytku vyrobenného v rusku, krištalový ľuster v obyvačke 20 rokov, vieš čo je pretlačatko na cesnak, pretlačatko na zemiaky, oriešnica, vafelnica, pelmennica to sú take pomocky v domacnosťi , prvý detský kočar a budyňa boli od mojej mamky pre svoju vnučku u vas bugyňami ani nepachlo vozili ste decka v takých otriasných kočaroch, to je zhruba čo som v rychlosťi si vspomenula, ale vspomeniem si a napičem TY, matka mi dala vytkať s čistej vlny koberec na podlahu a gobelin na stenu škoda reči, ste ubožiaci
06. 02. 2010 | 22:16

Pik napsal(a):

Elena :

No napis mi opravdu by mne zajimalo co ve 20. stoleti dalo Rusko zavratneho k ulehceni zivota svetu.

Jinak porcelan, lzicky, kristal a nabytek se vyrabi vsude a v Cesku taky prezil mnoho generaci a je celkem znamy ve svete mimochodem - kristal i porcelan.

ALe ja mel na mysli neco jako pocitac, internet, auto, spalovaci motor... nebo nejaky lek jako Penicilin apod.

Ja myslim ze na nic neprijdes, protoze jak rikam - v nesvobodne zemi se nevymysli neco pro ulehceni zivota lidem, ale vymysli se tam jenom zbrane a rakety.... to je smutny fakt. Vsechny vynalezy pro ulehceni zivota jako automaticka pracka, mycka apod. jsou z tech strasnych USA.....To neni nahoda ze neni nic takoveho puvodem z Ruska...o tom je svoboda vs. nesvoboda. O tom je ziti v bludech a v nenavisti a ziti v pohode a v harmonii - pak je clovek neco schopen vymyslet co nejen zabiji ale ulehcuje zivot.
06. 02. 2010 | 22:24

tlapka napsal(a):

Je to hezký ale díky Číně se hard srovnal
a nemůže se tvrdit že je to jak před dvaceti lety.Jen si nechceme připustit že je ve světě spolupráce-Zkuste otisknout takovou zprávu na Googlu a on ji nepustí.
06. 02. 2010 | 22:28

Karel Mueller napsal(a):

Štěpán:

Popsal jste pohled cizinců na nás. Většiny z těch, které jsem poznal.

Vlastně ne. Pokud jsem si zahrál na cizince, tak jsem si na téma Češi vyslechl řeč daleko víc skličující, zejména na ženskou část.
06. 02. 2010 | 22:30

Pik napsal(a):

Elena:

Jinak abych te trochu popichnul tak ani ty zbrane nebyly tak super, protoze napriklad Ceskoslovensko dostalo i od soudruhu v SSSR vyjumku a mohlo jako jedine v ramci statu vyuzivat cesky samopal SA58, protoze i soudruzi v SSSR uznali ze AK47 by byl krok zpet....bohuzel u mnoha dalsich veci jako metro v Praze nebo automobily jsme museli povinne brat ruske sunty....ac u nas v mnohem mensi zemi jsme umeli vyrobit temer vse mnohem lepe nez 200 milionove Rusko...
06. 02. 2010 | 22:36

Elena napsal(a):

Pik,

ak by som jazdila na lade, Nive , žiguli, v piatok by ma nemuseli vyťahovať zo zavejov,
ten vaš vynalez zimne pneumatyky pre lobingove vačky bol na dve veci
06. 02. 2010 | 22:38

Elena napsal(a):

pik ,
ja nepotrebujem kupovať šmejd v peknom obale, ja potrebujem funkčne veci , ktoré spoľahlivo služia veľa rokov, a tým boli všetké ruske vyrobky,

všetko čo sa v sučastnosťi vyraba je šmejd
06. 02. 2010 | 22:42

Pik napsal(a):

Elena:

No doufam, ze zrovna v autech nechces davat Rusko za priklad :-D. To by bylo hodne smutne....protoze v Cesku se vyrabely skvela auta svetove urovne, kdyz v Rusku se jeste jezdilo na konich..... Muzes si to najit. To opravdu ne...Lada Niva....doufam, ze najdes neco vhodnejsiho...
06. 02. 2010 | 22:44

Pik napsal(a):

Elena:

"ja nepotrebujem kupovať šmejd v peknom obale, ja potrebujem funkčne veci , ktoré spoľahlivo služia veľa rokov, a tým boli všetké ruske vyrobky,"

To je vtip tydne....a proto se prosadily tyto slavne ruske vyrobky v celem svete, bys mela jeste dodat :-D. Pokud by to soudruzi nenaridili za socialismu, tak by ruske smejdy u nas nidko nikdy nekupoval.
06. 02. 2010 | 22:46

af napsal(a):

Tady v Čechách nám 20 roků vládli ne přímo Rusové, ale Slováci. Tak nevím, proč někdo kdo ani nemá české jméno, ještě pořád obtěžuje s Rusy. Proti Slovákům taky mnoho nemám, tak proč někdo z nich zbytečně vyvolává tyhle národnostní hlouposti.

Znám menší firmu, kde pracují taky Rusové a Ukrajinky. Všichni se tam chovají naprosto normálně a civilně, snaží se mluvit česky a jsou velmi přesní. A kdepak alkohol. Oni nejsou všichni lidi stejní.
Všichni jsou tam rádi, že jsou v klidu.
A pak tedy nevím, proč bych se i já neměl chovat k nim slušně.
06. 02. 2010 | 22:51

Elena napsal(a):

Pik ale teraz si ma naštval

napiš mi v ktorm markete sa da kupiť kvalitná decká obuv aj pre vetšie deti , nehovoriac o dorastencov aby bola takéj kvality ako za totača aby mala zdravotný vyklenok na spravne vyvin nožečky, nekecaj, oblekame svoje deti v šmejde aj ked je drahý ma nulovu kvalitu, ty mi tu nekecaj lebo nie som včerajšia , podme na kvalitu potravin, také jogurty, salami, mesove vyrobky , chleba , pečiva to už jedavame len chemiu s gumou tak ma neštvi
06. 02. 2010 | 22:51

Pik napsal(a):

Elena:

No nic ja koncim - vypnu ruskou televizi a rusky settop box, vypnu rusky pocitac a odpojim se od ruskeho internetu , podivam se do usporne ruske lednicky jestli neni neco k jidlu, zhasnu ruske usporne zarovky a vypnu rusky mobil a pujdu spat.... mozna se napiju jeste ruske limonady pred spanim a umyju si ruce v umyvadle napajenem ruskou baterii na vodu......
06. 02. 2010 | 22:52

Elena napsal(a):

Pik ,
a pojdeš si ľahnuť ku svoje drnde ,

kde totiž ja ruska idem za svojim pekne užiť lebo je na mňa naštvaný, tak nech si užije aj on russký výrobok
06. 02. 2010 | 22:56

Pik napsal(a):

Elena - no s tou limonadou kecam :-D. Vypil jsem uz asi 1 litr moravskeho domaciho cerveneho vinecka...letos je dobre....

A rusky kolokolcik limonada mi chutnal kdysi v Rusku taky....ale domaci moravske vino je proste nej :-)

Jen abys nemela spatny pocit - ja mam Rusy rad a jsou to fajn lide, ale nemam rad tu falesnou glorifikaci......a myty.

Tak nazdravi - asi to dopiju ten 1.5 litr a jdu spat skutecne - :-D. Do postele kde spi i moje slovanska zena (shodou okolnosti ze Slovenska :-))
06. 02. 2010 | 22:59

Elena napsal(a):

pik nedalo mi to tak som sa ešte kukla čo si tu načmaral, nie si ty náhodou Pik : Paroubek? a davaj bacha na ten vykon v postele
06. 02. 2010 | 23:08

Realista napsal(a):

Alarien:
Omlovám se za nepřesnost a své rádoby znalosti upřesňuji na datum 20. dubna 1945, kdy vojska US army přinesla svobodu do západní části naší vlasti v Aši a tím začalo osvobození naší západu republiky, tedy pro Vás přesně 19 dnů (slovy devatenáct) než došlo k osvobození Prahy slavnou Rudou armádou. Tam se tedy už 19 dnů slavilo a kdeže Vy znalče historie v té době pobývali sověti - abych nebyl neuctivý, tak speciálně pro Vás -no přece voněli ještě v Berlíně. Ještě jednou pardon - přidal jsem 11 dnů. Než by ten jistě z Vašeho pohledu úžasný Stalin přistoupil na osvobození Prahy američany, kteří by byli za den v Praze a samo velení Schőrnerovy armády se chtělo američanům dobrovolně vzdát bez střílení a zbytečných obětí, trval na osvobození sověty a tím rusové zavinili tisíce dalších obětí než se 19 dnů od prvního osvobození v západních čechách doplůžili do Prahy, chápu, že je zdrželo než cestou všem pokradli náramkové hodinky, jak bylo u nich dobrým slovanským zvykem. Bohužel i dnes jsou takové levičácká individua jako Vy, kterým nevadí komunistické tabuizování úlohy US army při osvobozování naší vlasti během více jak 40 let komunistické diktatury v naší zemi a budete slovíčkařit a bazírovat na pár dnech (moje chyba - měl jsem si to přesně ověřit). To ale nic nemění na skutečnosti, že Praha mohla být osvobozena téměř o 3 (slovy tři) týdny dříve američany než onou přeslavnou Rudou armádou, ani povtání by v Praze nebylo třeba a mnoho našich lidí nemuselo padnout.
06. 02. 2010 | 23:11

Pik napsal(a):

Elena :

Proboha to snad ne - Paroubek to je nejtezsi urazka :-D

No a vykony snad radsi odlozim na jindy :-)
06. 02. 2010 | 23:12

Realista napsal(a):

Pik:
Vše přesně vyjádřeno - plně souhlasím.
Ještě, že tady
nejsem na tu komunistickou lůzu sám, dík.
06. 02. 2010 | 23:42

schlimbach napsal(a):

Pik

díky za odpověď, musím uznat, že jste mě celkem dobře pobavil ... tak nějak jsem si představoval plodnou a zasvěcenou debatu s ideologicky zaslepeným hlupákem, který možná umí číst, ale není schopen pochopit psaný text, IQ se mu možná pohupuje lehce nad 100, ale EQ - to vlastně neví co to je, tak to nebudu zmiňovat :)

V jednom svém příspěvku píšete o svobodě v USA - jistě, je zajištěna batohem zákonů Patriot Acts - podle vašich příspěvků jsem si jist, že vás plně uspokojuje.
Situaci kolem tisku dolárků a vysávání celého světa si na rozdíl od vás uvědomuje již téměř celý svět, takže v tomto ohledu jsem klidný.

Již to tu bylo zmíněno, že
Россию не понять, её нужно ощущать ... píšete, že jste tam byl 2 x. Já tam byl celkem 5x. Jednou 5 let a 4x 10 - 14 dní, stejně nemohu říci, že bych ruskou duši zcela pochopil, ale nebrání mi to vidět historii a vývoj této země v souvislostech. Vy byste si měl některé souvislosti také zkusit uvědomit - nebýt "zrádných přátel" na "Západě", Rusové nás nemuseli osvobodit a nemusel zde být žádný důvod pro jejich příjezd v roce 1968. Oprostěte se od ideologie a zamyslete se nad tím, i když vám to bude dělat problémy - vezměte jen čistě příčinu a následek a postavte si to do časové souslednosti a buďte k sobě upřímný. "Zrádným pčátelům" ze "Západu" jste evidentně všechno odpustil, německému národu též - proč tedy vůči Rusku ta nevraživost, ta zášť?

K těm vašim dotazům na výrobky z Ruska - nějak jste si jich v mém příspěvku nevšiml - doporučuji si je znovu přečíst, už kvůli vašemu klidu. Možná tušíte, že na oběžné dráze se dějí na ISS různé pokusy a zkoušky materiálů, které se budou brzy dostávat do praxe - je to možné také díky tomu, že Rusko má spolehlivou kosmickou techniku a ta slouží nejen tímto způsobem i nám, ale rozvoji celého světa. Možná, když vás to Rusko tak dráždí, všímejte si, co jsme schopni my sami nabídnout dnes světu - tunelování, řiťolezectví, humanitární bombardování a totální výprodej národního kapitálu - zrovna na mysli nemám.
07. 02. 2010 | 00:41

Štěpán napsal(a):

Pik: Myslím že debata se zvrhla.
Nefandím ani jedné straně tj. USA nebo RUSA. Je pravda, že raději se podívám na seriál z Ruska než na Kriminálku cokoliv. Prostě věc názoru.

Trochu pro pobavení - z Ruska je bramborový salát:) na vánoce..každý rok..jejich recept!!!:)

Nicméně - chápu tvůj postoj - co není výhodné pro Tebe, jako by neexistovalo.

Každý národ je formován okolím. Pokud od pradávna Rusko fungovalo jakožto hráz proti tatarům, hordě, muslimům, Napoleonovi, Němcům, Intevečním vojskům a znovu Němcům ..nediv se, že nejlepší co umí, je vyrábět zbraně.

Ano máš přesně pravdu, že svoboda prináší pokrok.

Tedy nediv se, že SSSR zbrojilo, když jim Adolf pustil žilou asi tak 3x tolik obyvatel než máme my. Nevím jestli si to dokážeš vůbec představit, Já vlastně taky ne. něco strašnýho. Nicméně dali to.

A teď vyhráli tu II světovou. A co se nestalo. USA hodilo atoma a kdo byl proti byl nepřítel a za železnou oponou. Nejen v Evropě byli procesy..ale i v USA ..proti komunistům - totiž nálada ve světě byla takováto - Komunismus porazil fašismus. V době kdy ještě nic jako Demokracie nebylo..byl protiváhou Kapitalismus..jehož dítě byl Fašismus.
Možná proto naši prarodiče volili KSČ(dobře..tvoji ne)

Faktem ale bylo, že Rusko po II.světový bylo sice vítěz, ale v podstatě ve stejném stavu jako totálně zničené Německo.
A teď ten stát se chtěl nadechnout. A co neudělal západ..no udělal NATO! Proti stát s kterým před 4 lety vyhrál II světovou válku:)

Kdo dneska okupuje Afgánistán? Obraný pakt Evropy..no jasně!:)

Kdo měl 20 tisíc tanků a neposlal je do jezdit závody do Evropy?

Polož si otázku: Dokázal by svobodný Američan vydržet to maso v 90tých letech? s Atomovkama a armádou 20tisíců tanků?

Nebo by zaútočil zase na Irák protože zražil benzín o dolar za galon?

USA svobodně likviduje svět - a ty máš to štěstí, že se před 65 lety v Postupimi dohodlo, že budeš patřit do sféry vlivu západu. Že ti ze Sudet vyženou němce aby se už neopakovala situace před II. válkou.

Prostě..otevři si dějepis..a podívej se, jestli měli rusové vůbec čas na nějaký blbosti jako klimožku, elektrický stahování okýnek a bazén s protiproudem.

Každý máme jiné hodnoty - každopádně se s Tebou vsadím, že s obyčejným rusákem zajdeš na pívo stejně jako s obyčejným amíkem. Ale s čechem se porveš jen abys neuznal, že svět není pospanej v Rozumu do kapsy.
07. 02. 2010 | 00:41

Štěpán napsal(a):

Realisto:
Tobě taky doporučuji si sednou a trochu si pristudovat třeba i Wikipedii.

Za situace kdy místo palby slyšíš od němce Nich šisen, dont shoot.. se vyhrává snadno.

Každopádně - pokud vím, Generál Patton a chtěl táhnou na pomoc Praze. Zastavil ho generál Ike, který sice celou věc konzultoval s Rusama, každopádně, o tomto bylo dohodnuto již dávno před 2 lety v Teheránu a pak na Jaltě.

K podílu USA na výhře WWII nad Německem.
Ten podíl byl obrovský. Nebýt USA, možná ještě dnes je Francie okupovaná Německem, případně Anglie platí Německu za to, že ho nebude bombardovat.

Jak píše 20.4.1945 Slavil Hilter poslední narozky a zároveň Amíci byly v Aši.
Rok předtím 2 tj. v roce 44 byli ještě v Anglii se strachem jestli se podaří Operace Overlord.

Podařila. Takže můžeš dělat machra.

Měl bys ses spíš ptát, proč někdo v USA nařídil bombardování Škodovky,ČKD a dalších podniků v Protektorátu i když věděl že válka co nevidět končí.

A teď poměr obětí.
SSSR přišlo o cca 140tisíc občanů na území bývalé ČSR. Stáli proti sobě 1milionové armády. Ostravská operace patří mezi jedny z nejlepší které Rudá armáda provedla. Zůstal záchován průmysly.
Pražská Operace byla akce kdy z 500km vzdáleného Berlína dorazili tanky za 4 dny ku Praze a okolí.

dále při osvobozování zemřelo cca 10tisíc Čechoslováků. cca 6 tisíc RUMUNů

A 187 Amerických vojáků.

Dobytí Berlína RA si vyžádalo cca 350 tisíc mrtvých a raněných.

Vojenská kampaň USA za celou II světovou válku skončila s mankem 290 tisíc můžu.

Jo..jsou dobrý.
Je jasné, že poměr ztrát nerovná se poměr vděčnosti. Je spousta názorů, že jsme to Růsům vrátili i úrokama.

Já se domnívám, skromě, že Rusko si snáma mohlo dělat co chtělo. Byly jsme polostát, který se nakonec pasoval do role vítěze, přitom byl trapně předhozen Hitlerovi jako svačina.

A pak po 70 letech jsou na světě moudří lidé, kteří si nechtějí, nebo nedokáží přiznat, že vděk není sprosté slovo a už vůbec ne od věci:)

Pan Klvaňa to jako neví..ale diskutující, kteří za to nevědění neberou peníze,..by si to mohli přiznat.
07. 02. 2010 | 00:59

cynyk napsal(a):

Klvaňa zůstane provokatérem a už to nesmeje
07. 02. 2010 | 01:03

Realista napsal(a):

schlimbach:
Tak už opravdu nevím jestli se něco tak primitivního jako Vy opravdu vyskytuje nebo to jen hrajete. Obávám se ale, že na Vás sedí to první a k tomu ještě něco ostřejšího navrch. I když nejsem inteligent Vaší úrovně, který byl, jak sám uvádíte v Rusku 5x a zřejmě se tím pasujete téměř na ředitele zeměkoule a světáka - upřímě řečeno Vás lituji, možná by jste se měl podívat i někam jinam. Všechno super a nejlepší není jen v Rusku a dokonce i v té u Vás neoblíbené americe mají lecos dobrého a něčeho dosáhli - to jsem si mnohokrát osobně ověřil já a to mně stačí. Jak čtu Váš příspěvek je mi jasné, že Amerika na Rusko rozhodně nemá a doufám, že ho nikdy v technice a hlavně životní úrovni nedožene. To je pro Vás ale těžké na pochopení, protože jste se učil něco jiného než se Vám podařilo získat prestižní titul RSDr. naprosto vyjadřující Váš inteligenční potenciál nebo jste měl k němu určitě pěkně našlápnuto a ten zatracený listopad 1989 všechno pokazil. A hlavním viníkem je vlastně zase kdo ? No přece američtí imperialisté, kteří vyhráli tu studenou válku, že ano, a proto je tak nenávidí všichni zhrzení s rudým pěticípým mozkem. Jinak asi budu muset jak píšete v jednom ze svých příspěvků zajet do toho Ruska a uskutečnit sen mnoha lidí - zajezdit si v těch fantastických ruských autech, nebo letět v největším letadle světa, ale mám pocit, že už 40 let létající a zase (fuj)americký B-747 Jumbo i teď nejnovější západoevropský Airbus A-388 ruský Aeroflot neprovozuje nebo se tam snad cestuje v těch jejich nákladních Ruslanech případně jediném exempláři vyrobené Mriji - původně určené pro transport Buranu, který vlastně ani jednou na ostro neletěl, protože dle Vás chytří rusové ho vyvíjeli a pak přišli na rozdíl od hloupých amíků na to, že raketoplány jsou k ničemu a vyvinuli výkonnou raketu Energija, která ale taky nepoužívali a to z jednoho prostého důvodu - měla sloužit jako nosič zavrženého Buranu. Takže ruská filozofie kosmického vývoje je navýsost efektivní -vyvinout a zahodit, to si opravdu může dovolit málokdo. Jen ještě jedno připomenu, že díky americkým raketoplánům, které američané jako rusi tak prozíravě nezavrhli vůbec může existovat mezinárodní stanice ISS vzhledem k omezeným rozměrovým přepravním možnostem těch báječných ruských raket (pro Vaše upřesnění Energija tam neletěla ani jednou - nechápu to, vždyť je tak silná...). Mnoho dílů z nichž je tato stanice složena dokáže přepravit jen americký raketoplán a správně umístit díky své mechanické manipulační ruce, která je pro zlepšení Vaší nálady už ne americká ale made in Canada - už je to lepší, že, ale stejně i ta Canada je moc blízko té imperialistické americe, ale co s tím ? Budete to muset nějak překousnout jako skutečnost, že Kamaz je původně americký a licenci postavená automobilka v roce 1969 americkými imperialisty. No a pro úplné ujasnění Vaší nekonečné inteligence stačí Vše doplnění - cituji:"tu spojeneckou pomoc museli Rusové beze zbytku zaplatit - jen aby bylo zcela jasno." To už nestojí ani za nejmenší komentář a každý musí pochopit co jste vlastně za hovado v lidské kůži. Měli by Vám koupit jízdenku nebo raději letenku aby to bylo rychleji do Ruska, ale už ne zpáteční. Tam je totiž Vaše pravá vlast. Pátou kolonu zde nepotřebujeme.
07. 02. 2010 | 03:04

Karel napsal(a):

A já myslel,še studená válka už skončila.
07. 02. 2010 | 07:10

schlimbach napsal(a):

Realista

je s podivem, že takový nick si může dát tak hodně zakomplexovaný člověk. Vidím, že jsem se v odhadu o vás nespletl. Ale to nevadí. Mohu vás alespoň v něčem uklidnit, situaci z USA znám osobně, navštívil jsem téměř všechny státy Evropy, Ukrajinu a Pobaltí jsem projel v devadesátých letech celou křížem krážem autem i to vámi tak oblíbené k diskusi Rusko jsem projel autem až k Uralu, takže mám možnost porovnávat, jak tam vývoj šel od 80 let do dneška, viděl jsem na vlastní oči co se změnilo. To, co mi vy předhazujete, je výron chorého mozku zakomplexovaného ideologií, neschopného myslet v souvislostech, neschopného uvědomit si podmínky, za nichž se žilo a tvořilo v USA od občanské války a za kterých se žilo a tvořilo v Rusku. Také vás mohu uklidnit, že žádný titul RSDr. nemám a není to tím, že bych neudělal zkoušky :)
Žijte si blaze v tom svém ideologickém bahně, kochejte se svojí neomylností a černo bílým rozhledem :)
07. 02. 2010 | 07:58

zdesta napsal(a):

Realista.Děkuji za obsáhlou odpověď.O co vlastně v této debatě jde.Čtu tady různé příspěvky (na př.Pípa)ve kterých se dovídám,že Rusko je říše zla a co Rus to primitiv.Taková velmi zjednodušená teorie,jako bych napsal,že židi jsou lichváři,bavoráci potencionální fašisti a mongolci budou mongoloidní etc.Nejsem žádný lumen,ale kdybych přistoupil na podobné teorie,pak bych zařadil mezi imbecilní demagogy. Na rozdíl od Klvani, jsem celá léta musel stát v pozoru při hymně SSSR (čes.+rus.)dívat se na přemíru rudé barvy,na množství srpů a kladiv.Kina a knihkupectví byly přecpány "kulturními skvotsty" na zvracení.Jenomže....Toto si nevymyslel soustružník z Volgogradu,nebo zemědělec z Uzbekistánu.Pokud se domníváte že ano,pak s tím nic nenadělám.No a teď k té technické úrovni. Až my v ČR vyrobíme atomový ledoborec,nebo orbitální stanici,či stihačku Su 35-T50 nebo jadernou ponorku,pak budeme mít jakési oprávnění hovořit o zaostalosti.Teď o spotřebním zboží.(Rusko-USA)Jen naprostý vůl bude investovat a vyrábět něco co lze koupit levně a v jakémkoli množství.Vyrábíme snad fotoaparáty,videorekordéry,note booky a spousty dalšich produktů?Láska a nenávist k nějakému národu? Takovou hovadinu si může vymyslet jen člověk s deficitem inteligence.Dodatek.V USA jsem byl 1 měsíc (pozvání přítele imigranta)V Rusku jsem byl třikrát (po devadesátém)Kámoš tam obchoduje.(zubní technika)Nemíním to rozvádět,protože se domnívám,že problematika je hodně obsáhlá a nemám tu jistotu,že dojdeme k nějakému skutečně objektivnímu závěru.Jinak se mějte.Přeji příjemný den.
07. 02. 2010 | 09:16

zdesta napsal(a):

Pípa.Rodinnné zkušenosti z 45.(RA)Příslušníci ostatních armád se zásadně chovají podle G.Jarkovského.(distinguovaně)O psychologických účincích ve válečném konfliktu asi moc nevíte.Američtí vojenští psychologové tvrdí,že v armádě se najde 3-4% sociopatů,kteří jsou schopni i toho největšího svinstva.O ztrátě civilizovaných zvyklostí ani nemluvě.Píšete něco o ruském nacionalismu.Ten v USA neexistuje.Amíci se cití jako příslušníci podřadného národa a na každém druhém baraku visí vlajka s Miky-Mausem.Ale pište dál-trocha srandy neublíží.
07. 02. 2010 | 09:51

Pik napsal(a):

Stepan a Elena:

Argument o znicene zemi a tim padem nemoznosti vymyslet neco co se proslavi ve svete krome zbrani. Dam vam hezky priklad - Japonsko....zeme znicena ve valce, ztratili mnoho lidi, prezili 2 jaderne utoky atd. atd.

Co vymysleli japonci - narod bez prirodnich zdroju, bez ropy i plynu atd. v porovnani z Rusy .....

Cili nevykladejte mi tu neco o tom ze Rusko nemohlo.... Ruska neschopnost je povestna ve svete.....a vidi to kazdy jen ne vy.

Jeste zil jsem 2 roky ve Spanelsku a na Rusy maji podobny nazor jako my tady....cili to jen pro ty Rusy co si mysli ze je nekde maji radsi.....
07. 02. 2010 | 10:51

my.point napsal(a):

Musím si taky říci své.Klvaňův článek mi přijde jako předmluva k CD s písněmi od bývalé vlády pro US vedení alá radar.Je to poněkud ponižující.Představte si jak je možné že ekonomický tlak z USA je do všech zemí za jedním účelem.Přinést zisky do USA,do korporací.výsledek je krize,aspoň pro mě.Prostě využívají vše z mocenského vlivu.Rusové kteří sedí na bohatství jsou pouze líní a nebo jim to prostě jen je fuk.Kdyby USA měli k dispozici tolik ner.bohatství jako Rusko asi bychom se divili jakým způsobem by přerozdělovali moc a vliv. A autor smyslně popisuje 20té století:no ,ale skutečně nezmínil zradu spojenců.A detaily války? Vždyť spojenci ušili boudu i na USA jen aby začali válčit.Pro mě je jednoznačné stanovisko: USA je jako luxusní dřevostavba u jezera.Rusko je jako betonový bunkr v horách.Co je lepší? podle mě je to podle potřeby.Jo a na závěr: USA nemají s demokracií moc společné.Velké země jsou řízeny pevnou rukou,mnohdy drsně,ale pevně.Nelze připustit aby si ve čtvrtině světa dělali co se jim zachce.Pokud nedokážeme kamerami,policií,sankcemi,úvěry,a jinými pseudo-výdobytky uhlídat demokracii tak jim ji prostě nedáme.V tom základním jsou USA,Rusko,Čína stejné.
07. 02. 2010 | 11:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem tři hrubě urážlivé a nadávky obsahující texty, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 02. 2010 | 11:30

Pershing napsal(a):

nekuřák a spoluautor zvacího dopisu s.Klvana rád sype jedy nejen do cigaret.
Stačí se podívat kde jsou všechny ty státy SSSR co se trhly ,pobaltí ,Ukrajina, v(!) a jak dobře to nimi Západ myslí!
07. 02. 2010 | 11:45

Grocha napsal(a):

Koukam,ze mate tady veliky "fanclub" cely rudy-nejenom ze zloby:).Jinak dekuji za velice zajimave postrehy a tesim se na pokracovani.Zdravim.
07. 02. 2010 | 11:46

Astr napsal(a):

Pane Klvana, nekdy mene znamena vice:-)
V souctu negativ koncite spravne:
Proto je přirozené rozpoložení ruské duše dnes pasívně agresívní: je to kombinace rezignace a obrany zabalené v komplexu méněcennosti. Zločiny napáchané Ruskem na vlastních lidech i ve světě ve dvacátém století zasadily dobré pověsti Ruska fatální úder. Přidáme-li k tomu chováním postsovětské politické a podnikatelské elity, dojdeme k závěru, že soft power Ruska dnes prakticky neexistuje.
-------------------------
Kdyz reknu ze to mate v podstate spravne musim i rici ze Vas popis prednosti USA ma mezery ktere jste nezminil.
Nebudu Vas podezirat z prehnaneho fandeni ani Vam spilat, vidim to zcela proste.
Sepsal jste to snazive a slovne dobre, mate doktorát v teorii komunikace z University of Minnesota a v roce 2003 obdržel Shorenstein Fellowship na JFK School of Government Harvardovy univerzity ve Spojených státech.
To proste vysvetleni je patrne v tom ze prave na takovych mistech rozhodne neposbirate negativni informace ci dokonce antiamericke postoje. Mezi lidmi ve svete USA zase tak obrovsky kredit a dobrou povest nemaji jak Vy jste popsal v protikladu k Rusum. Jiste zalezi jak kde, v Iraku kde v dusledku okupace od r.2003 zemrelo pres million lidi vetsina obyvatel presla od pocatecnich diku za likvidaci Sadama k soucasne vetsinove nenavisti okupantu. Totez plati pro Afganistan, vetsinu muslimskych zemi a vetsinu 3 sveta. Bohuzel i pro nas, v ocich tretiho sveta patrime k bohatemu severu:-(
Mozna stacilo malo pribrzdit, jak s negativy Ruska tak s obdivem k USA:-)
Proto jsem napsal ze mene muze nekdy byt i vice.
07. 02. 2010 | 12:37

Alarien napsal(a):

Realisto,
opět jste mne pobavil. Ano, američtí vojáci vstoupili do Aše již 20. dubna. Položil jste si otázku, proč teprve 25.-26. dubna dosáhli Chebu, Františkových Lázní a Tachova? Na přístupech k Chebu se totiž museli probíjet silnou německou obranou. Není proto divu, že se do Plzně dostali teprve v dopoledních hodinách 6. května a třeba do předměstí Českých Budějovic až o dva dny později. Ano, hlavní úder sovětské armády směrem na Prahu začal až po poledni 6. května, tedy v době, kdy Plzeň již slavila, to vám však nedává právo užívat termínů jako "smrděli u Berlína", "zavinili tisíce dalších obětí, než se 19 dnů od prvního osvobození v západních čechách doplůžili do Prahy", "cestou všem pokradli náramkové hodinky". Byla zde dohodnutá demarkační čára, bylo to rozhodnutí politické a ti vojáci, kteří podle vás jen smrděli a kradli, s tím neměli nic společného. Máte pocit, že se jim chtělo dál bojovat a umírat? Jen tato operace je stála životy 11 997 mrtvých a pohřešovaných, včetně 112 mrtvých Čechoslováků z Klapálkova armádního sboru. Jen pro srovnání, za dobu od 18. dubna (prvního kontaktu průzkumníků s naším územím) do 7. května padlo 116 Američanů. Což mimochodem něco říká o síle německého odporu. Z vyprávění pamětníků vím, že prvosledové jednotky Rudé armády se nezastavovali, nebrali dokonce ani ty kytice šeříků či vodu, tím spíše ty hodinky (to byla záležitost až druhého sledu či týlových jednotek, které setrvávali na místě) a jeli na Prahu. Je příznačné, že si v důkazní nouzi pomáháte výmysly("z Vašeho pohledu úžasný Stalin")a invektivami("taková levičácká individua jako vy"). Jak víte, že mi nevadilo, jak píšete, ono "komunistické tabuizování úlohy US army při osvobozování naší vlasti během více jak 40 let komunistické diktatury v naší zemi"? Vadilo mi stejně jako dnešní karikované pojetí historie u lidí vašeho typu, kteří dělají totéž, jen s přehozeným znaménkem. A kterým stále nedochází, že Praha už z logiky věci nemohla být osvobozena téměř o 3 (slovy tři) týdny dříve američany než onou přeslavnou Rudou armádou" jen proto, že se první americké jednotky dostaly do Aše.
07. 02. 2010 | 12:41

Mirešek napsal(a):

Takže hrdinný cenzor zase úřadoval a můj příspěvek smazal,aneb pokud nejste podobný americký řiťolezec jako s. Klvaňa - nebudete tolerován !! Milý cenzore - jste chudák !!
07. 02. 2010 | 12:43

Jirka napsal(a):

To je typický synáček bohatých rodičů kteří mu koupili vzdělání,na které v podstatě neměl.Když mluvil živě v TV,tak mu dělalo problémy dát dohromady souvislou větu.To by jste koukali co by psal,kdyby se to otočilo! A ten směšný titul a obor, doktorát !!! To jhrůza! Jak tohle může přednášet v USA? Vlastně v USA asi ano. To je nekulturní země.
07. 02. 2010 | 12:50

Jakov napsal(a):

Klvaňo a další řiťolezci - Je to Český komplex.
Klvańovci takto si léčite národní mindrák ?
Vytáhněte hlavy z amerických zadků a rozhlédněte se kolem.
USA je největší agresor všech dob.Vyhladit celý kontinent od původních obyvatel to se v histori lidstva ještě nikomu nepodařilo.Od té doby jdou z jedné války do druhé a brodí se potoky krve na druhém konci světa.
Rusko dříve CCCP byly naší sousedé.
Pokud mělo USA základny v západní evropě na opačné straně zeměkoule.Proč by Rusko nemělo 700 km od svých hranic.
Jestliže USA po rozpadu CCCP a VS stále zvyšuje zbrojení - rozlézá se po světě i Evropě - staví stále další a další základny derou se do Iráku - Afganistanu - Polska - Česka snad i na Ukrajinu .Pokud ČR podporuje tuto rozpínavost a staví se na stranu tohoto agresora proti bývalému spojenci kterého imperialisté svírají ze všech stran.Kuba je považována za amerického nepřítele a to si nezve Ruské vojáky a nestaví radary a raketové základny.
Co by tomu řekli Amíci ? to byl šrumec jako v r.64. ? Svět na hraně války neboť Amíci By nestrpěli rakety na svém kontinentě. Rusům toto nemá vadit?
USA obsazuje území která CCCR vyklidila staví tam základny rozšiřuje NATO.
Nemělo být NATO obranné společenství proti CCCP a VS. Tak proč se stále zvyšuje zbrojení a obsazují další území stále blíž k Ruským hranicím ? KDO JE AGRESOR ?
Kolik mrtvých bylo v r.68 tady a kolik v Iráku.
Dva tisíce obětí terorismu nemůže být důvodem oplatit 1 mil. Iráčanům či 400 000 Afgánců.
Co Jugoslavie - Somálsko - Kambodža - Vietnam atd.atd.
USA JE AGRESOR.
Proč jsou češi národ zbabělců a kolaborantů Klvaňovcú?
Tato smečka rozprodala a rozkradla České hospodářstní a budeme kritizovat Rusko ?
Rusové alespoň mají alespoň svou hrdost a nemají potřebu lézt do něčích zadků jako Klvaňa.

Co řeknete tomuto ?
:http://video.google.com/videoplay?docid=4554948078128880143& KOSOVO
07. 02. 2010 | 13:18

Josef K. napsal(a):

Pane Klvaňo, existují pojednání o ruské duši, která jsou značně kratší, plnější a autentičtější. Jistě, Rusové našli( a kupodivu o století dříve než v dobách Lenina) zvláštní vztah k realitě, který jim, tedy úzkým elitám a oficiální kultuře, umožňuje žít v tom, co není a nežít v tom, co je, a tuto deviaci mít za bohem posvěcenou a od boha danou (což je zase patrně iluze pravoslaví). To je však již minimálně od konce šedesátých let tendence prostupující českou společnost, jejíž elity jsou vzešlé, slovy jistého pamětníka z oněch "známých karieristů, oportunistů, hochštaplerů a lidí s máslem na hlavě...typických kolaborantů, ..kteří mají zvláštní schopnost...přesvědčovat se, že špinaviu prací zachraňují , nebo aspoň zabraňují něčemu horšímu..." Je přeci hloupé psát o "ruské" duši ve výše uvedeném významu neumělé cvičení v zemi, jejíž obyvatelstvo nosí duši identickou (a nejen od oněch šedesátých normalizačních) , jen jinak nazvanou či s jinak nazvanými atributy (např. český smysl pro humor, česká holubičí povaha, české zlaté ručičky, česká hlava - hlavička). Pokud byste pozorněji sledoval realitu, pochopil byste, že žijete v kultuře, která se od té ruské neliší ani v nejmenších detailech "současných společenských tendencí."
07. 02. 2010 | 13:42

Astr napsal(a):

Jeste posledni poznamku do Vasi ostre vymeny.
Veta z r.89 ktera mi utkvela v pameti a kterou se proslavil prvni posametovy ministr zahranici Jiří Dienstbier.
Na otazku jaky je rozdil mezi ruskym muzikem a americkym redneckem pravil :
ZADNY, JEN TEN AMERICAN JE LEPE VYKOUPAN.
Timto slavnym vyrokem vstoupil do dejin:-)
Jinak me prekvapuje ze te nenavisti je zde az tam moc:-(
07. 02. 2010 | 13:44

Jean Paul napsal(a):

Klvaňova komsomolská patlanina si odporuej sama sobě. Je li toto absolvent prestižní US University, tak děkuju Bohu za mé poctivé vzdělání na totalitní UK.

Jaká pak rána pověsti Ruska ? Ono, sakra, Rusko kdy mělo nějakou (dobrou) pověst ?
Tak za prvé - do roku to byla východní despocie kde život měl nižší cenu než 1 kg brambor.
Východní despocií zůstalo i za Stalina, když hodnota lidského života dále poklesla.
Navzdory spálené zemi po II WW dokázalo Rusko dobýt vesmír (možná tady se ta pověst trochu zlepšila, když Rusko porazilo US vesmírný program vedený bývalým nacistou von Baunem).
Za Chruščova cena lidského života trochu vzrostla a pak už jen Brežněvův marasmus.

Klvaňu a spol. zjevně nenechává klidným, že Rusko se postupně vzmáhá, szává se bohatou a sebevědomou zemí, která, z pohledu Washingtonu, zabírá podstatnou část světových zdrojů strategických surovin. Proto musí být Rusko rozdrobeno a v konečném důsledku eliminováno do té míry, že US korporace dokončí to, co zkoušely za Jelcina - rozkrást vše do poslední mrtě.
I s pomocí takových hloupých propagandistů, kteří se snad učily u soudruhů Nejedlého a Kojzara.
Ovšem pánové - Rusko je tady a bude. A bude stále lepší, demokratičtější a silnější.
07. 02. 2010 | 14:14

Mirešek napsal(a):

Ještě malá poznámka - já v r.1986 přísahal věrnost lidu ČSSR a NATO bylo (a pro mne stále je) náš úhlavní nepřítel ! Touto přísahou jsem vázán !! Za zradu přísahy se v civilizovaném světě jde ke zdi !! Ta morálka je svině - že statečný Klvaňo !! Dle mého jste NEobyčejný chudák který UTRPĚL vzdělání nad ůroveň přirozené inteligence !!
07. 02. 2010 | 14:15

J. napsal(a):

Mirešku,
miliony Němců museli soudruhu Hitlerovi přísahat věrnost, podle tebe jsou soudruhovi Hitlerovi stále vázáni ještě dnes a tvoji němečtí komunističtí levicoví soudruzi by měli být postaveni ke zdi ?
Soudruhu Mirešku, kde to žiješ ?
07. 02. 2010 | 14:38

Mirešek napsal(a):

Vážený/á J !
Režimy se mění,ale lidská povaha ne ! Já přísahal z přesvědčení ! O čem se tu bavíme ? NATO je agresor ! - a ne že né ! Klvaňa je za své patolízalství placen - ale vy ? Do r. 1945 jsme lezli do zadku Němcům,do r.1989 Rusům a teď ... My jsme holt takovej anální národ bez kousku sebeůcty - kdo zradí přísahu jednou - učiní tak vždy !! Není co dodat.
07. 02. 2010 | 15:02

Olga napsal(a):

Mirešek
Nemůžeme za to. Prý je to zaviněno porážkou na Bílé hoře.
07. 02. 2010 | 15:25

Ostap napsal(a):

Klvano, Klvano, sovetsti sirotci se na tebe sletaji jako vcelky na med. Blijou tu jako z partesu. Ted mate rozumu jako baba v konzumu. V sametovce jste ovsem cumeli jako tele na novy vrata, kdyz vasi kadri prechazeli ke kapitalistum.
07. 02. 2010 | 16:32

Pik napsal(a):

Ale uprimne necekal jsem ze bude tolik soudruhu antiamerikanistu zde prispivat. DOcela by mne zajimalo jestli jsou to mladi lide, protoze pokud ano, tak je neco spatne v nasi spolecnosti 20 let po revoluci......
07. 02. 2010 | 16:43

FTN napsal(a):

100% souhlas s autorem článku, kterému tímto děkuji!
07. 02. 2010 | 16:55

af napsal(a):

Rusové asi můžou i za to studené počasí, které tady teď máme, je to přece vzduch z Ruska...
Ale vážněji. Nebýt jich, tak bychom se s nimi stejně sešli. Jenže i my bychom byli na Sibiří, kam by nás deportovali Němci. V lepším případě.

Jasně, že pak se kvůli "sovětům" dělal těžký průmysl a to všechno, a i ty likvidační tábory.
No a když se nakonec sovětským ekonomům nezdálo, že nám mají dávat suroviny pod světovými cenami, tak máme tu "svobodu".

Ale lidi jsou všude různí, nějakou duši bych si nevymýšlel.
07. 02. 2010 | 17:21

Názor Jan napsal(a):

Pane autore Klvaňo, neřek´ bych. Poslední totální vyhlazovací válku světového měřítka vyhráli na celé čáře právě Rusové. To je fakt, který žádné překrucování historie nepřekroutí. To se stalo. Jiná věc je to, že jim "pomohl" totální diktátor (Stalin) proti totálnímu vyhlazování (Hitler). Proti Německu by tenkrát žádný "měkota" neuspěl. Šlo o milióny životů !
Neposuzujme prosím historické události dnešní úrovní poznání !!
To je asi naše hlavní chyba, proč historii nemůžeme plně pochoopit (a tak jí radši někdy moderně przníme).
07. 02. 2010 | 17:39

Elena = Russká duša napsal(a):

prezradim vam niečo o našej duše,

passivno=agresyvnej, s komlexom menejcennosti bez žiadného soft power

Ustupili sme a vyčkavame, presné tak ako pri pokakanom Bonapartovi, Aďkovi, vieme že sa o nas zaujmate, že nas sledujete, skumate, všetko vieme, vieme že na nas skušate rôzne vedecké metody, velice dobre vieme aký cieľ za tým to vašim usyliem je schovaný, v žiadnom prípade to nie prijaťeľstvo, je to snaha o pokorenie a rozdelenie si korysťy, tak dobre ustupili sme a čakame, pozname vašu slabu stranku , čím viac kecate o nas tým viac ste zranitelnejšie, preto že je nam naprosto jasne že o slabocha sa níkto nezaujma ( viď CR)
07. 02. 2010 | 17:43

Joan napsal(a):

Čo to trepeš za hovadziny ty "korysťy" imbecílna???
Si ózaj "korysťou" íba svojích kunčoftou z východniarských ubytovní ty lacná práčka....
07. 02. 2010 | 18:09

Joan napsal(a):

Schlimbach :
Co takhle vyměnit svou rusofilní vodnatou komoušskou kedlubnu v ČESKÉM servisu za něco funkčnějšího???
07. 02. 2010 | 18:10

Karel napsal(a):

Tolik článků- názorů, ale nikdo jste nenapsal pravdu!!! Nebýt Němců 1938 a pak to následovalo. Tak kdo je viník?????
07. 02. 2010 | 18:12

Joan napsal(a):

Kadle,mohl byh vědět co jste svýnm jinak jistě moudrým "názorem" hodlal sdělit????
07. 02. 2010 | 18:28

schlimbach napsal(a):

Jolan

díky za radu, poradíte mi, kde jste si nechala upravit tu svoji, ať zbytečně nehledám adresu? Pošlete mi prosím kontakt na email, ať to není veřejná informace, nerad bych se tam mačkal v řadě :)
07. 02. 2010 | 18:47

schlimbach napsal(a):

Joan

pardom, zprznil jsem vám jméno (Jolan) - omlouvám se, ale to víte, moje hlava .. :)
07. 02. 2010 | 18:48

... napsal(a):

Já to říkám pořád, američani měli poslouchat Pattona, když na konci WWII říkal, že to mají prohrnout až k Pacifiku, protože pokud Rusy neseřežou jak psy, budou z toho akorát problémy. Tenkrát ho označovali za magora a dneska už to nepůjde, protože sběř z východu má jaderné zbraně - a vyžrali jsme to my.
07. 02. 2010 | 18:51

Mirešek napsal(a):

Moc se mi líbí skutečnost,že nespokojený občan (nynější prasácká zloděj-kracie) je automaticky rudoch - kam NATO chodíte ? Je to stejně tak trapné,jako laciné ! Rusáci jsou stejnej šmejd jako Amíci neboť malé země používaj jako kanonefutr a dle potřeby je použijí ,nebo zahodí ! Jste tak přitroublí že to nevíte ? Ach jo !!
07. 02. 2010 | 18:53

Mirešek napsal(a):

... napsal(a): -- A jste si vědom,proč tenkrát měli Pattona za magora ? To je prosté - dostali by těčce na prdel - jako ostatně každej co byl takovej idiot aby se o to pokusil ! Jojo - ruského Ivánka doma (konvenčně) nikdo neporazí !
07. 02. 2010 | 19:26

Besperát napsal(a):

Hovořit o kulturní převaze americké pakultury nad klasickou ruskou kulturou je nevzdělanost. Číst jednostranně nadšené články USAfilů je nuda. Ať žije Obama,
Klvaňovi navdory.
07. 02. 2010 | 19:26

Realista napsal(a):

Alarien:

No tak sláva, už dokonce připouštíte, že k nám vstoupila US army 20. dubna 1945, ale to je pro Vaše tvrzení stále příliš brzo a tak se budete chytat každého kulometného hnízda respektive demoralizovaných německých jednotek, které už moc dobře věděly o svém marném odporu a prohrané válce a jež stály v cestě americké armádě. Tyto ve většině případů myslely jak si zachránit krk a pokud možno vzdát se civilizovaným amíkům než těm hodným a ještě civilizovanějším stalinovým hochům. Už jsem se polepšil ve výrazech, že ano ? Takže se Vám tak podaří vše natáhnout až do května, ale nepoložíte si otázku kam se měla US army hnát, když z vojenského hlediska se stejně musela po pár kilometrech zastavit, jak jste si správně nastudoval (bravo!) na tzv. demarkační čáře a čekat třeba několik týdnů až se slavná RA uráčí přijet od Berlína. To, že každý den navíc znamenal zbytečné oběti na životech našich lidí je z pohledu sovětů nepodstatné, protože lidský život měl u nich vždy nulovou cenu o čemž svědčí počet jejich mnohdy zbytečných obětí. Hlavní přece je aby oni byli osvoboditeli Prahy. Tak zde laskavě neohromujte vyčtenými ciframi, Ti obyčejní sovětští vojáci nemohli za to, že je geniální sovětské velení hnalo často zbytečně na jistou smrt. Já Vám garantuju, i když se Vám to nelíbí, že kdyby měli amíci rozkaz osvobodit Prahu, tak 20. 4. 1945 (to jste už laskavě připustil) byli v Aši a 21.4. respektive 22.4.1945 (čekám že s těmito termíny budete mít asi problém se vyrovnat) by naši lidé spolu s nimi zpívali na Václaváku Škoda lásky místo Kaťuše. Vy zkrátka potřebujete ten termín natáhnout a dokázat, že kdyby sověti neosvobodili Prahu 9.5.1945 tak těm plůživým amíkům - pokud by dostali rozkaz by se to stejně povedlo nejdřív v lepším případě možná 10.5., ale spíš ještě později - tak do konce května 1945, protože proti nim stály při postupu samé německé hordy, kdežto sověty nezpomaloval žádný odpor a německé jednotky jim cestou jen salutovaly, maximálně se cestou zdrželi při akcích typu: "davaj časy", - to jsem si ale zase cosi nehezkého vymyslel, že ? To by se přece nikdy nestalo ! To všechno mohli dělat podle Vás akorát ti nekulturní amíci a je to zdržovalo při postupu z Aše kromě těch německých kulometčíků, kteří tak zastavili postup celé armády a v západních čechách každý z pamětníků ví jak to řekne anglicky. Jako správný demagog se dokonce snažíte blejsknout a vyšperkovat své výblitky např. právnickým termínem "důkazní nouze", aniž máte zřejmě podle všeho co předvádíte pojem co to znamená ale dodá to glanc. Typuji, že je to zřejmě jediné, co jste si jako turbostudent odnesl ze svých studií na právech v Plzni a úroveň Vašich výblitků tomu také odpovídá. Přesto Vám ze zdvořilosti gratuluji k turbotitulu JUDr. než o něj přijdete.
07. 02. 2010 | 20:26

petr12 napsal(a):

Jaký je rozdíl mezi USA a Ruskem?
Pouze ten, že na geopolitické mapě světa Rusko upadlo do průměru rychleji než USA. Supervelmoc v podobě jaké známe z období studené války již neexistuje.
Supervelmoci totiž nežebrají v Číně, aby financovala jejich katastrofální rozpočtové deficity, dále supervelmoci nežebrají po světě o pomoc v lokálních válkách např. jako té v Afgánistánu, supervelmoci neruší prestižní technologické projekty typu návrat na měsíc, supervelmoci nejsou donuceny vyjednávat s takovými státečky jako Severní Korea nebo Irán,supervelmoci se nemusí dělit s ostatními v takových pokročilých technologických projektech jako reaktory pro řízenou fúzi nebo na výstavbě atomového urychlovače jako např. v Cernu, supervelmoci neválčí zbraněmi, které má ve výzbroji dalších cca 30 států světa ale válčí se zbraněmi, které jsou pro zbytek světa minimálně něco jako z oblasti scifi.
Z uvedeného lze dovodit, že Rusové už dávno poznali to, že už nebudou z Moskvy řídit světové dění minimálně na jedné polokouli a že dnes tu máme svět mnoha regionů, kde je jasně dominantní regionální velmoc a sféry vlivu každé z těchto velmoci jsou omezené. Jsou to právě Američani, kdo si nechce připustit nezadržitelný pád z pozice Supervelmoci do pouhého průměru.
07. 02. 2010 | 21:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jaký blog, taková diskuze.
Většinou pitomosti.
07. 02. 2010 | 22:00

Super_61 napsal(a):

Rusko nikdy žádnou soft power nemělo. Jediná jeho přitažlivost spočívala v obchodu se zbraněmi nebo hospodářskou pomocí (což je zcela legitimní nástroj uplatňování mezinárodního vlivu). Ale nějakej sex appeal by v tom nikdy nikdo nenašel. Politika Ruska osciluje po staletí mezi konzervativní a imperialistickou a dosud to byla úspěšná strategie.

Všiměte si: nejkapitalističtější (v Dickensovském smyslu) zemí planety je "komunistická" Čína, v Bílém domě sedí černoch, který brojí proti velkým bankám, ale Ruská vojenská doktrína se za posledních 60 let v tom podstatném téměř nemění.
07. 02. 2010 | 22:40

Vanes Sirac napsal(a):

Rád bych věřil že ruský model ztratil přitažlivost, ale ze zkušeností se světonázory spoluobčanů v česku i v EU celkově musím bohužel nesouhlasit. V evropě existuje silná vlna "intelektuálů", kteří vedou třídní boj proti "imperialistickému bezpráví", které vidí v americké zahraniční politice. Bezkonkurenční světová moc USA je děsí a tak hledají a oslavují jakýkoli impuls, který by se proti USA otevřeně stavěl. EU není a nebude takovou protiváhou - zaprvé nemá tak silnou, akceschopnou a synchronizovanou armádu, zadruhé EU s USA spolupracuje v rámci NATO. V protiamerické euforii pak tito lidé jsou ochotni například relativizovat islamistickou problematiku a hledat východisko v jediném potenciáním vyzyvateli, kterého vidí v Rusku. Neoslavují tedy Rusko jako zemi, ale Rusko jako světovou velmoc, vracející do hry multipolaritu. To je dnešní soft power Ruska. Beru na vědomí a respektuji, že tento názor si pěstuje mnoho spoluevropanů, ale zásadně nesouhlasím. Ruský zahraniční vliv je skutečně brutální, sobecký a nevybíravý - viz Čečna - a naprosto nelze srovnávat s oběťmi kampaní amerických (nebo obecně vedených v rámci NATO), jakkoli s nimi kdokoli nesouhlasí.
07. 02. 2010 | 23:08

schlimbach napsal(a):

Vanes Sirac

tak Čečna je podle vás obrovský problém a Irák, Afghánistá, Jugoslávie - to jsou jen takové mírné prohřešky?
07. 02. 2010 | 23:30

Jan Vaculík napsal(a):

Elena
ad "kvalitní ruské výrobky"
Ruská obuv byla opravdu světoznámá - např. botinky CEBO !
I ten způsob prodeje byl pokrokový: každý dostal dva páry, nějaké, a potom před obchodem si je lidi vyměňovali tak, aby měli podchoďajuščije číslo.
08. 02. 2010 | 00:47

Rosťa napsal(a):

Pane Klvaňo, svět už je úplně někde jinde a Rusko je pro ně partner. To jen Vy a Havel si děláte svou osobní studenou válku. Rusko se bez nás bez problému obejde, my těžko. V zimě vůbec. Nebo máte pocit, že Romankomando nám ten hodinovej watík nechá za lidovou cenu? Zkuste dělat něco smysluplného. Můžete se třeba zapojit do protikuřácké kampaně. To by veřejnost určitě přijala vlídněji.
08. 02. 2010 | 00:56

Jozef napsal(a):

To Elena

Padne Wall Street,verim,ze zakratko dostane dalsi silny uder - a ubudne toho mravneho a intelektualneho hnoja.Uz teraz ma vzmahajucu sa opoziciu.
Prajem prijemne spoluzitie na juhu Slovenska!
Zitie a spoluzitie.Vo dne,v noci.
08. 02. 2010 | 01:34

Vanes Sirac napsal(a):

@schlimbach:
Přesně tak, Ruské vojenské chování je obecně nesrovnatelné s jakýmkoli moderním konfliktem vedeným NATO. Rozsahem můžeme srovnat třeba dva konflikty v Afghánistánu: zatímco deset let "Trvalé Svobody" si mohlo vyžádat až 30 tisíc obětí (A velká část je zásluha Talibanu), sovětská desetiletá válka v Afghánistánu má na triku až 2 miliony. Je to jednak tím, že NATO více používá chytré zbraně a speciální síly (Ruský specnaz tvořil jen elitní zlomek rudé armády), jednak byla opozice mudžahedínů o něco početnější a ...ehm.. lépe vyzbrojená, ale hlavně je to celkově o ruské (sovětské) brutalitě. Plus dodejme že NATO má rekonstrukční týmy a podle výzkumu BBC široká většina běžných Afghánců válku podpořilo. Vrátíme-li se k čečenskému konfliktu, připomeňme že hlavní město Grozny bylo kobercově vybombardováno a úplně vylidněno, rusové si fakt nebrali servítky, a dosazený diktátor mladej Kadyrov je zlý zvíře. Rusové dneska pláčou jak jsou proti nim všichni zaujatí. No, dost lidí je a má k tomu důvod. Ale jak jsem říkal, fůra jiných lidí zas Rusko nekriticky oslavuje jako možnou protiváhu Imperialistům z Wall Streetu.
08. 02. 2010 | 03:04

Mike napsal(a):

KLVAŇO, a co takto rozebrat výlučnost německé duše, její zvláštní specifikum pramenící z věčné touhy vyhubit Slovany v Evropě. Kdyby nebylo výlučnosti Ruska a schopnosti Němce porazit, přestože Němci posbírali zbraně ze všech koutů okupované Evropy, celá Evropa pro ně zbraně vyráběla a za likvidaci Slovanů bojovali na straně Němců – Rakušáci, Francouzi, Slováci, Italové, Maďaři, Rumuni dobrovolníci z Norska a samozřejmě i ti ukřivdění krajánci například z Čech. Nebýt specifika ruské duše, nemohl bys tu dnes Klvańo slintat ty svoje ptákoviny. Co tak říci o duší těchto národů, které za Hitlera cedili krev na ruské frontě? Vadilo by ti Klvaňo, kdyby si Němci postavili za hranicemi rakety namířené na Česko? Mě jo, viděl bych v tom opět stín té jejich tisícileté touhy vyjádřené ve zkratce DNO. Že jsou naši spojenci? Nejsou, jsou to naší odvěcí nepřátelé s tou svou německou duší, která je vedla již k vyhubení Polabských Slovanů. Co říci o americké duši? Zajímavá, když vyšetřují ve V.B. Blaira za podvod na národu ve smyslu lží o tom, že Irák vlastní atomové zbraně, Američanům podvod jejich vlastního presidenta nepřipadá ani jako necudnost, spíše naopak, kdyby mohli zvolit Bushe potřetí, tak ho také zvolili. Toto je specifikum americké duše, podváděl a být podváděn. Co si říká ta americká duše uvnitř? Já doufám, že ta česká duše je blíže té anglické a s tou americkou pokryteckou a povrchní nemá vůbec nic společného. A co česká duše, kde jsou její specifika? Pořád někomu lézt do zadku, zvláště když čtu ty tvoje ptákoviny, uvědomuji si to naprosto krutě a je mi za tebe hanba. Ještě jednu myšlenku, Američané vydělali na první světové válce, vydělali na druhé světové válce, stáhli ze světa řadu mozků, které přeplatili a dokonce jim nevadilo zaměstnávat válečného zločince Von Brauna, jehož rakety zabily v Londýně tisíce jejich obyvatel, a toto jim nevadilo. Nevadilo ani to, že na svém území poskytli po válce úkryt řadě válečným zločincům, gestapákům z koncentráků, informátorům gestapa apod. – viz. např. Nestor Holeji, toto všechno nevadí, není důvod k sebereflexi. Klvaňo, ohledně té americké superiority, blíží se pomalu doba, kdy budou šikmoocí v Číně rozhodovat o tom , jestli tu Ameriku pošlou k bankrotu dnes a nebo až zítra. Budíš jim to přáno. Nicméně, gratuluji KLVAŃO, jsi nekorunovaným králem hlu…na této stránce, dostáváš od mě 10 x FUJ za svůj článek, a mám tušení, že už tě tu nikdo asi nepřekoná.
08. 02. 2010 | 04:49

s.p. napsal(a):

výborná diskuze. Typická pro obyvatele komunistického skanzenu.
Uznávám že po tom jak Spojené státy ublížili Čechům, je obliba Amiků na bodu mrazu.

https://www.youtube.com/watc...

Čest Vaší práci soudruzi pháá!
08. 02. 2010 | 05:13

Thinker napsal(a):

Dvacáté století zasadilo Klvaňovi fatální úder
08. 02. 2010 | 05:37

Karel napsal(a):

Někdo se prostě narodí hlupákem. Prostě geny nelze očůrat.
08. 02. 2010 | 06:15

schlimbach napsal(a):

Vanes Sirac

no to jsem si tedy početl - 2 000 000 zabitých civilistů za okupace SSSR v Afghánistánu? Něžná americká vojska mučící civilisty a zajatce ve vězeních na okupovaných územích, statisíce mrtvých civilistů v Iráku jako bonus --- no super, vidím, že ideologicky zaslepený mozek dokáže hodně :)
Kobercové nálety v Jugoslávii? To nic nebylo? Jo vlastně, to bylo humanitární bombardování, to se nepočítá. Ještě mě trošku zaráží, že ti amíci nějak nebojují na svém území, nýbrž vždycky někde v cizině a vždycky, kde je plyn, ropa nebo jiné suroviny. Sadáma museli přece svrhnout, protože to byl špatný diktátor, ti afričtí, kteří decimují vlastní obyvatelstvo jak na běžícím pásu jim nevadí atd. Kecáte bludy, ale budiž, je to Vaše věc. Já Rusy za Čečnu neobdivuji, je to ale jejich území a oficiální zprávy hovoří o tom, že to byli Čečenci, kdo si začal s teroristickými útoky. Mě z toho vychází, že vy schvalujete operaci Trvalá svoboda na cizích územích, ale stejný boj proti teroristům na vlastním území (Rusko a Čečna) je nespravedlivý boj ... o.k. mám jiný názor.
08. 02. 2010 | 07:23

s.p. napsal(a):

Schlimbachu Vy se z toho Srbska zvecnete, nemlich jako Foldyna a Zaoralek :o))

To co Vy schvalujete, je zrovna tak bezpredmetny, jako to co schvaluju treba ja.
Takze jste si zaryl, a co???
Jste Vy ten "nezaslepeny mozek"?
Pozoruhodna sebeduvera :o)

Zaplacte si:

https://www.youtube.com/watc...
08. 02. 2010 | 07:35

E.H. napsal(a):

V této době, kdy je krize a musí se šetřit, čímž jsme neustále zastrašováni, Vás žádám pane Klvaňo, o vrácení Vámi prohýřených peněz ze státního rozpočtu, které byly využity na propagaci amerického radaru v Brdech. Jedná se o nemalou částku, která by byla mmohem prospěšnější jak ve zdravotníctví, tak ve školství. Byly to zbytečně vyhozené peníze, které budou muset zaplatit pracující občané. Ale jak je vidno, mrhání těmto penězi stále pokračuje, protože jste teď "uklizen" na nějaký ještě lepší post, stejně tak nepotřebný jako byl Váš proslulý "vyjednávač ve věci radaru v Brdech". Prostě "Kdo umí ten umí"......
08. 02. 2010 | 07:52

hahaha napsal(a):

Pane Klvaňo,
každá země má hájit přednostně své vlastní zájmy.
Rusové mají hájit ruské zájmy a američani americké.
Většina lidí v ČR odmítá základny cizích zemí na našem území a tou je i Váš protěžovaný radar.
Zájmu českého národa nesloužíte, komu tedy sloužíte?...
08. 02. 2010 | 07:52

jano napsal(a):

Koho cleba ješ, toho pieseň spievaj a pán Klvaňa je dobrý "spevák" bezduchých rytmov dnešnej doby.Iný význam tento článok nemá.
08. 02. 2010 | 08:00

Jozef napsal(a):

Vanes Sirac

BBC v priamej reportazi
-hlasiac teroristicky utok na New York,referovala o pade budovy,ktora este stala!!! Asi tak je BBC slobodna.

Rusi v Afganistane chranili civilizovanejsiu vladu pred utokmi fanatickych,americanmi zorganizovanych a aj internetom vyzbrojenych mudzahedinov!!
Chranili zapadnu civilizaciu pred stredovekym,zapadnymi machiavelistami podporovanym a zneuzitym temnom!

Zakratko museli aj svoje obyvatelstvo na vlastnom uzemi chranit pred tymito mudzahedinmi podporovanymi Zapadom/ aj Havlovym Ceskoslovenskom/!
A pred bojovnymi ultranacionalistami - roznymi vsemozne podporovanymi a oslavovanymi banderovcami - Juscenkovcami.

Rusi nie su schopni vrhnut na uzemie Europy svoje tajne,svoje medialne a tretosektorove divizie,aby podporovali tunajsich fanatikov,aby rozlozili povedzme aj Cesko-Moravsko!! Nemaju to v svojej dominantne slovanskej povahe.V tom je kvalitativny a nekonecny rozdiel medzi Rusmi a zapadnou elitou.
Ak by ste mohli porovnavat ruske a zapadne /aj bratislavske a prazske/ media,ako referuju o vojnach v Gruzinsku ai. zistili by ste,ze to je nebo a peklo.Konzumujeme neuveritelne cynicky goebbelsovsky hnus!

Rusi nemaju v 130 krajinach vojenske zakladne,neovladaju bankami,mediami a spionaznymi agenturami svet,neplacu vo dne v noci,ze su smrtelne ohrozeni teroristami/svojou Al Kaidou/ ani nevykazuju za svoje hranice armadu nacionalnych a vojnovych stvacov typu Petra Prochazkova /Clovek v ohrozeni/....

Rusi nemaju mnohotisicovy zbor analytikov,ktori sa po cele generacie zhoduju v tom,ze krajina je schopna viest sucasne dve velke vojny,dobyvatelske a zastrasujuce!!

Vy nevidite Latinsku Ameriku, dokonca ani Vietnam s kobercovymi naletmi,My Lay...
Tak,ako ste nemohli vidiet zaciatkom 90-ch rokov odrezavanie hlav ruskym 19-rocnym odvedencom,genocidne spravanie voci Rusom a inym v Cecensku - videli ste iba hrdinskych cecenskych bojovnikov za slobodu!!

Ak sledujete tunajsie media mozete vidiet len falosne interpretovanu spicku udalosti /plus mnozstvo lzi/ a vase podvedomie nasava to,to chcu majstri podvedomej manipulacie.
08. 02. 2010 | 08:53

Franěk napsal(a):

Fatální úder bude zasazen Vám pane Klvaňo když zjistíte že jisté nadstadardní vztahy Vašeho bývaleho šéfička pana Klause s jistýma estébákama nejsou žádná náhoda. Howgh
08. 02. 2010 | 09:27

schlimbach napsal(a):

s.p.

vyčítáte mi, že neschvaluji války, bombardování? Tupost a aroganci? O.K. Chápu, vy to schvalujete. Máme tedy jasno.
08. 02. 2010 | 11:32

Abrahám napsal(a):

Klvaňo, běž už něco tvůrčího dělat. Mimo schvalování válek a okupace ČR americkou armádou jsi ještě žádnou práci ( teda alespoň tvůrčí) neukázal. Jenom asi parazituješ
08. 02. 2010 | 12:25

Voloďa Stokurev napsal(a):

Úplne trefný článok. Rusi nikdy nevedeli, čo je to žiť v normálnej spoločnosti. Poznajú len pána a bič. A čo je podstatné - pre ČR, resp. SR z Ruska NEPRIŠLO NIKDY NIČ DOBRÉ. Prišiel len útlak, úchylná ideológia a zaostalosť. Rusko a USA porovnávať nie je možné, aj keď si to ivani veľmi prajú. Nikdy nebudú mať na USA a nikdy nemali. Ruská spoločnosť degeneruje, obrovská morálna a sociálna kríza za posledné roky ešte stúpla. A koncentrácia moci, ktorá je prakticky nekontrolovateľná, problémy ešte prehĺbi. Horná Volta s jadrovými raketami radšej napína svaly a hrá sa v zahraničí na superveľmoc, než aby sa sústredila na zlepšovanie života vlastného obyvateľstva. Ešte hrozivejšie sú demografické tendencie. Priemer životnosti ruských mužov a žien je na úrovni stredoafrických krajín. A každý normálny Rus chápe, že Rusko nemá perspektívu, uteká na Západ a do USA. Brutalita a bezohľadnosť k vlastným ľuďom je u Rusov silnejšia ako brutalita k cudzím. Pokiaľ bude existovať to, čo ruský klasik nazval „našou prekliatou schopnosťou trpieť“, v Rusku bude vládnuť cynické pohŕdanie životmi vlastných ľudí. Novinári sa tam strieľajú ako holuby, ročne zomrie 20 tisíc ruských vojakov na následky samovrážd a tyranie dedovšiny. Rusko, to je hrôza a des. Je to obor na hlinených nohách, nestabilná krajina, v ktorej keď odrovnajú dve kľúčové persóny, celá krajina sa ponorí do chaosu. Ja som toho názoru, že ak v budúcnosti hrozí pre svet veľký konflit, tak príde práve z Ruska.
08. 02. 2010 | 12:27

Ostravak ostravski napsal(a):

A koukejme,tasemnička zase vylezla s kakaové dírky a jala se nás obšťastňovat svými moudry.Zřejmě ji doteď trvalo,než smotala ostnaté dráty v brdských lesích.Mno,docela se těším na další duševní zvratky páně Klvani!!!
08. 02. 2010 | 12:38

StandaU napsal(a):

Dobrý den, Rusko je nám a Evropě vzdáleno víc, než si kdokoliv z nás pomyslí. Ten z rusů, který jen trochu obhajuje euroatlantickou kulturu je okamžitě vyobcován a mluví se o něm, "není dobrý člověk". Pro ty co se nemohou nasytit lásky k rusům doporučuji návštěvu domů ve Wolkerově ulici na Praze 6, takový chlív nemají ani cikáni, jaký mají v těch domech na chodbách ve sklepech. Kašlou na všechny protipožární předpisy, oni přece nemusí nic dodržovat, sklepy jsou zatarasené hořlavým odpadem apod. No Comment.
08. 02. 2010 | 12:52

Admirál napsal(a):

Stokurev - píšete:

"Ja som toho názoru, že ak v budúcnosti hrozí pre svet veľký konflit, tak príde práve z Ruska."

Hmm... Co Vás k tomuto závěru vede?

Co by Rusové získali útočnou válkou? Území? pracovní síly? Suroviny?

Nic z toho nepotřebují. Vystačí si bohatě s tím, co mají. A pro nic jiného se ani neválčí.

Nedejte se mýlit, pokud někdo vede útočné války za svobodu a demokracii. Jen taktně zakrývá mnou vyjmenované důvody.

Mě z toho vychází, že pokud Rusko povede nějakou válku, bude to válka obranná, aby nepřišli o komparativní výhody, které jim nadělila příroda a vývoj.

To považujete ze špatné?
08. 02. 2010 | 13:55

schlimbach napsal(a):

StandaU

hygienická prasata najdete v každém národě - dělat závěry o celém národu na základě například konkrétního domu ve Wolerově ulici je asi stejně vypovídající, jako by si návštěvník udělal názor o českém občanovi, když přijede do Chánova. ..
08. 02. 2010 | 13:55

honza napsal(a):

Je to smutné, jaká je ten Klvaňa děvka. A od děvky ani urážka neplatí, přeji Rusům, aby se jim dobře dařilo a aby se zbavili mafiánů jako je Chodorkoskij.
08. 02. 2010 | 14:01

Vanes Sirac napsal(a):

@schlimbach:
1. Nijak neobhajuji čečenský terorismus - uvědomte si ale že čečenské teroristické akce se týkají až (!!!) průběhu druhé čečenské války, je nesmysl psát že tím konflikt začal! Rusku se ale nedivme - bojovalo, aby se mu území nezačalo dál rozpadat jak domino - bez ropných a plynových nalezišť by Rusko přišlo o své hlavní bohatství, respektive nejdůležitější exportní artikl a mělo by jen zlomek dnešní moci. Každopádně to nebyla ochrana "západní civilizace", nýbrž východního bohatství.
2. Ani v Afghánistánu nebyla sovětská válka bojem proti terorismu - Mudžahedíni byli guerilloví bojovníci, ale na území CCCP žádné bomby proti civilistům nezařizovali.
3. V Jugoslávii NATO nikdy nevedlo kobercové bombardování, naopak, cíle byly pečlivě vybírány a musely být schvalovány politicky všemi koaličními zeměmi. Naprostá většina zásahů byla přesná, i když existovaly tragické omyly.
4. Srbsko a Afghánistán - zrovna příklady zemí, kde NATO vedlo (vede) válku, a kde ropa nebo jiné vzácné suroviny víceméně nejsou. Fakt ne.
5. Souhlasím s vaším pohoršením nad americkým mučením zajatců. Rusko v tom sice není lepší, ale od aliančního partnera mě to prostě mrzí.

Takže celkově respektuji váš nesouhlas, ale obávám se že něm většinou neshledávám příliš věcného základu. Aspoň ale nepíšete že Mudžahedíni byli vyzbrojení Internetem, jak zmiňuje (se vší úctou) pan Jozef:-))))
08. 02. 2010 | 14:09

Voloďa Stokurev napsal(a):

Ja ťa ešte doplním, že o svinstvách US Army sa verejne diskutuje práve preto, že je to armáda demokratického štátu, kde existuje verejná mienka a slobodné médiá, kým v ruskej armáde i spoločnosti sa všetko najskôr zatĺka a veci sa pretriasajú verejne, až keď to inak nejde. Viď prípad Andreja Syčeva, ktorého jeho druhovia v zbrani utýrali skoro na smrť a skončil s amputovanými nohami a genitaliámi. Ruské velenie to zatĺkalo a tvrdilo, že Syčev trpel chronickým ochorením žíl.
08. 02. 2010 | 15:26

jj napsal(a):

pro admirála:
proč by Rusko vedlo útočnou válku? - No jako každej jinej, aby zakrylo vnitnřní potíže.
08. 02. 2010 | 17:17

Honza999 napsal(a):

Realista
"Měli sice jak píšete svině Beriju, Stalina atd.,ale nelze vše svádět jen na ně. Po nich přišla řada nových a nejen stále samí gruzíni."
Máte naprostou pravdu, nebyli to samí Gruzíni. Pro změnu přišli Ukrajinci Chruščev a Brežněv. V roce 1968 to byl Ukrajinec Brežněv, kdo k nám poslal RA.

Pik
Třeba zrovna v lékařství... Momentálně "nejnovější" "americké" metody léčení ran pomocí náplastí napuštěných "hodnými viry" nebo čištění ran pomocí sterilních larev hmyzu - požíračů hnijícího masa - jsou metody, které byly v SSSR používány již v době před II.WW... To je jen příklad, našlo by se i více. Vy samozřejmě nemůžete pochopit, že země, která převážně ZE SVÉHO musela po II.WW zcela obnovovat infrastrukturu nemohla na poli vědy dosáhnout stejných úspěchů jako země, která prostřednictvím světové reservní měny zdaňovala celý svět.
Porovnávat válečné škody v Japonsku a SSSR je zcestné. V Japonsku bylo zničeno - Hirošima, Nagasaki a část Tokia. V SSSR bylo vypáleno a srovnáno se zemí území svou rozlohou mnohonásobně převyšující rozlohu celého Japonska.

Voloďa Stokurev
Aha, takže někde vyvraždit statisíce lidí a pak o tom nechat zbytek světa "svoboně diskutovat", to se rovná demokracii?
08. 02. 2010 | 17:22

fatamorgána napsal(a):

Myslím, že v tomto článku nejde vôbec o obsah, ale o jeho poslanie. Ono, ako väčšina upozorňuje, je možné niečo podobné písať z oboch strán a tak si myslím, že človek so vzdelaním ako má pán Klvaňa nemôže uvedenú spŕšku provokácií napísať samovolne. A tak to i je, tento článok je obyčajná "provokačná fašírka nezmyslov", ktorú tu máme na žviachanie a slúži len na zistenie nálad strednej vrstvy a teda ešte hlbšie naše obnažovanie. Teraz som zvedavý, koľko z vás sa ešte vyzlečie so svojich myšlienok.
08. 02. 2010 | 17:38

Alarien napsal(a):

Realisto,
i do třetice jste mne pobavil. Začíná to být však nuda. K věcné diskusi vám chybí elementární znalosti, inteligence, ba i obyčejná lidská slušnost. Zbývá jen fabulace, invektivy a přemíra negativních emocí. Spadl jste do suterénu a tam vás následovat nechci a nebudu. Najděte si "svého nepřítele" zase v někom jiném.
08. 02. 2010 | 18:02

Realista napsal(a):

Alarien

Inteligentní, moudrý, vzdělaný, sečtělý a slušný (zkrátka bez závad) Alariene - dovol poslední poznámku. Již minule jsem zjistil (sice pozdě, ale přece!), že nedosahuji Vaší vědomostní úrovně včetně Vašeho obrovského smyslu pro humor, kterými jste dokázal vždy doslova prošpikovat Vaše příspěvky a které jsem četl doslova jedním dechem. Začalo mně být jasné, že se musím pokusit z debaty nějak taktně vycouvat pokud se nechci nechat ubít fakty a argumenty zvláště po té, co jsem se ocitl v tzv. důkazní nouzi. Nevěděl jsem ale jak a až Vy jste mně vysvobodil. Takže jdu studovat, abych se možná jednou nepřiblížil Vaší "úrovni". Z toho důvodu potřebuji klid na učení a i já Vás žádám - už mě prosím nerušte.

P.S.
Vzhledem k Vaší pověstné slušnosti bych od Vás čekal alespoň poděkování za moji zdvořilou gratulaci. To je taková malá kaňka na Vaší bezchybnosti.
08. 02. 2010 | 20:38

Štěpán napsal(a):

Pro Realistu a další nevděčný trubky.

Bohužel takhle zem je v rektálních disciplínách jednička:
https://www.youtube.com/watc...

A tak Vás asi pořád hodně štve, že někdo dokázal tohle:
https://www.youtube.com/watc...
08. 02. 2010 | 21:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

s.p.:
Zdravím. Nepřichází už možná čas propagandistické inovace? Stále stejné fráze o komunistickém skanzenu už nudí.
08. 02. 2010 | 21:35

cynyk napsal(a):

havlistické česko se připojilo na stranu kosovských zločinců po boku americkejch židofašounů
08. 02. 2010 | 21:54

Dvalinn napsal(a):

Zapomněl jste na mě, já také obdivuji Rusko. Vás ovšem obdivuji také, neměl bych na takovou špinavou obživu žaludek.
09. 02. 2010 | 11:26

Siriusa napsal(a):

Klvaňa coby důstojný pokračovatel studené války.

Je členem České euroatlantické rady, představenstva Harvard Clubu a dalších nevládních organizací. Zabývá se komunikací, mezinárodními vztahy a bezpečnostní politikou. V současné době přednáší na New York University v Praze a pracuje jako manažer v korporaci BAT v Londýně.

Je Kvaňa brand cigaret, typ balistických raket, nebo název propagandistického pro-militaristického plátku nějaké odnože Kukluxklanu, placené výborem pro současné nebezpečí, kterému místopředsedá Václav Havel? (http://www.committeeonthepr...)
09. 02. 2010 | 20:16

s.p. napsal(a):

Bene kdyz me se tak ten skanzen libi :o))
Zvlaste ta "ruda slechta" jako zpevak - hrabe :o)).
Kazdopadne, Klvana rika neco co se tem "70" (udajne ) procentum ceske verejnosti nelibi.
Problem tech hlasatelu "antiradaru" je v tom, ze "karavana jede dal a psi stekaji".
Polsko-Rumunsko-Bulharsko. US zakladny, pro Lavrova nemprijemne ....jenze Vladivostok uz je v rukou Pekingu ... a to Lavrov nejak nonsalantne prehlizi.
Almarik prorokoval rozpad Sovetskeho imperia a nastavne zmensovani kremelske vlady po celem teritorium. Dnesni situace tomu napovida uplne.
Je otazka zdali dnesni ceska spolecnost opravdu se trese pred Lavrovem, nebo posilhava po Putinovi ktery misto samoderzavy se stal playboyem s kasou v Londyne!
09. 02. 2010 | 23:44

Mellizo napsal(a):

Prosil bych všechny rusofily a panslavisty, aby se přestěhovali do Ruska, Běloruska nebo na Ukrajinu, případně někam do střední Asie, a přestali jednou provždy otravovat ve střední Evropě, které Rusové nikdy nepřinesli nic dobrého. Pokud to někdo tvrdí, ignoruje statisíce mrtvých, znásilněných a odvlečených na Sibiř po roce 1945. Nad tím ta "báječná" ruská duše nikdy neprojevila sebemenší lítost, natož aby se skvělí Rusové Polákům, Maďarům, Slovákům, Litevcům, Lotyšům, Estoncům, Ukrajincům, Němcům či Čechům za něco omluvili.
10. 02. 2010 | 08:53

VĚŠTEC napsal(a):

Nechápu, proč se všichni vzrušujete. 2012 nás to podle Nostradama všechny spláchne, ať máme duši jakoukoli. Také krachne finanční systém Usa a Solana pozve do Evropy Rusy a Čínany, aby udělali pořádek. Do které zóny budeme asi patřit my? Nevíte pane Klvaňo? Chytrej Bakala už je ve Švajcu.
10. 02. 2010 | 11:01

Antineoimperialist napsal(a):

Spatne mluvim a pisem ceski, omluvam se poradi toho.Ctam obcas vase blogi jako i jini ve svete.Nebudu mluvit o ruske duse, protoze nisem Rus. Ale, mislim ze jak uz platim dane musim potom vic psat o problematici ktera trapi tento svet, vic debatovat, a taky delat ze bude lepsi-mislim ze politicima i uske vazanim globalnim koncernima odpovida ze lide funguju jako ovce-staci ze si ted muzu kupit televize, ojeti auto, nabytek s Ikee-asociace jako ve středověku dum z hlíny a prouti, krava nebo kun a tomu jenom jeste neco chleba a hry.Dneska maji medie jenom kteri lip vymyvaji mozek.Musime vsecki skusit poprvo uklizet ve vlastni zahrade a potom mluvit o jinych-ale ne neprimo, ale direktno presne tomu a tomu cloviku.
Mluvite dost cesto v Cechah o Rusah-ne zeptate se, jestli nemate nejaki komplex, a taky proc.Oni ne mluve o vama.Taki muzete mluvit o Rakusacih, Nemcah, Francuzeh, Svedach, Polacih, Mongolah, a tak dal.Bohuzel stare generace nemnele znalost jak sva ta data zalozit ze dneska muzeme posilovat vlastni ego na zakladu obecne prijimaneho spolecenskeho stilu.Tady mluvim ne o vama blogerima, ale o lidma kteri se strasne pasivne divaji na vsecko, a nebo o lidech kteri maji ten silni ego a presne delaji to ve spolecenstvi co odpovida sistemu-mislim tady na jakikoliv ve historie.Ne verim tomu ze Rusko znova musi vyvolavat strah u nas.Europa se jako buduca federace musi o takouve veci postarat-tady su i vasi politici kteri su pro to odpovedni-stejne jak su byli 1968 a 1989.Udelat vlastni spolecnu politiku, nezavislu na americanech-priklad nemecko a talijansko s rusama domluvaji plin, Polaci odmitaji, vy nechcete radar, Polaci volaji americke vojake a jejich bazu na europskemu uzemi.Mislim ze su americani svoje udelali, podekujeme ze sme biyi blbi a to nemohli sami zvladnout, a ted nashledanu jim taky jak Rusakum.Mislim ze musime bit shopni kritizovat jak sami sebe, Rusake, tak stejne i americki sistem vnejse politike se musi kritizovat, ze bi nam do buducnu bilo lepsi.Vypada ze to moc ne jde protoze vsude existuju lide kteri libaji zadek, stejne jako se Sovietum, ale neboj pujde to-jenom cas a pevni nervi.Pripominam ze Rusi nisu Sovieti, mislim ze znaji ze su sebi s komunizmom taki udelali spatne, a ted to muse stihnout.Stalin bil Gruzin, stejne jako Hitler bil Rakousak.No to je taky za nami, omluvme kulik muzem vsem a ne zapomnime ze musime fungovat spolu v nove doba.Co mame dneska.Ekonomsku stabilitu ve statu jako co je Cesko nebo ostatni zemne tranzice, eu zone, sveta.Tak to ted bude 20 roku od revoluce.Kulik prumerni Ceh musi pracovat ze bi mnel prumerni europski plat-16hodin nebo vic.Existuje stredni klasa v Cechah nebo ne.Ja vidim ze se to moc ne viplnilo co se mluvilo,nebo nejak to moc snadne ne jede-je problem v nase mentalite-Nemci a Japonci su mneli celu zemnu znicenu.
10. 02. 2010 | 13:07

Antineoimperialist napsal(a):

Muzno jenom to jede co se tika NATO-paktu.Neni to nejak divne.Nisu to stejni slibi a stejni koncept realite ktere ste mneli pod Sovietam? Asi ne protoze a i oni se mylili v tomu.Mislite ze se USA myli v tomu taky dneska?Podivajme se na Eu-svoboda ekonomskeho trhu existuje vubec, proc zaviraji firme ve zahranici a domu u nich funguji?Jste se zeptali nemca, anglicana, rakousana, fina co si misli o prijezdu cizincu kteri beru pracu obicejnemu cloviku, nebo ste menager kteri kupi firmu v tranzic. zemni za nic, ne plati dane, ne plati zemnu kdy neco stavi, taky ne dava jistotu pracovnikum.Mislite ze potrebujeme tolik roku ze bi nejake veci visvetlili mezisebom v Brislu.Prednost su pristupni fondi, co potom.Mislite ze jeden center ve svete staci ze rozhoduji o penezich, valkach, co je jeste horsi pro nove generace-o moralnih a eticnih normach , nebo bozstvi penez.Strasne snadne to jde a funguje kdy jde o NATO/jako v uspesni firme-cti koncerni/ktery predstavuje nastroj pro civilnu poslusnost ruznih statu-Afgan, Iraq, Kosovo, Gruzie-ktera jinak znova na svoeje stesti nakupuje zbrane.Nemci plate, am-angl-holan vojaci/podivajte se na procenta a profil lidi kteri se prihlasuji do armade/valci co nejdale od domova, jini drze jenom svicku a kdy prijde o problem tak rikaji ze su sanitet nebo stavari.Rusove a Sovieti sli za svimi blbim idealami ale v te dobe nebil soukromni majetek ale statni, je taky to dneska vec s NATO a demokrace.Kdy mluvime o dusi, proc se vedomne, protoze sme cast toho stabilneho sistemu, ne podivame do sve.Proc se ne ohlasime verejne jako narod a nasi politicki zastupce, ne blogeri jako vi.Mislite ze je momentalne, to zduraznuji, v interesu Amerike stabilni Euro zona, nebo Rusu kteri pro platbu plinu a ropi chcu jistotu.Proc americani beru ropu z jinih statu po strasne nizkim cenam, a svou setre/priklad Jemen/.Mislite ze je v interesu EU brat Ukrainu, Belorus, Gruzie, nebo Armeniu do EU?Je to bivali ruski oficijalni jazik, vyhodni mentalitet-chceme to fakt, tak udelajme nato tema referendum.Nebo jeste lepsi chceme dulezite Turecko ktere mimoradne jeste ne uznalo sve chyby z historie, a ne uznava autonomiu Kurdu/am kongres nemnel jeste cas diskutovat o genocidu, stejne jako o klimatskim zmenam/, neni mozne navazat jenom specialni vazbu s takovim zemnama a Izraelom?Proc potom lzeme tem lidem i sami sobe.Proc stratime cas.Uskutecni se to vubec nekdy, ze EU vlade budou moci udelat referendum mezi vlastnim narodem o svem a pristupu novych zemi do europske unie.Jeden z vas pomluval ze jsu Rusove castecne mongoloidni evropani-muzno nejaki z nich jsu, poprosim ho ze si zajde v nejaku krajinu na Balkanu, nebo jeste lepse tady u vas v Cechah nebo na Slovensko.Je navstevil jizni Miami, vyhodni Los Angeles, Harlem v New Yorku, predmesti Olimpickeho mesta Atlante.Co mentalita napriklad lidi u vas v Cechach-prominte ste hrdy ze vam rikaji ze ste v.... jako narod, nebo gdo dale, muzno Polaci kteri furt maji strah-je to fakt strah nebo jenom hraji americku reziji, muzno velki valecnici Balkanci, nebo pujdemo do Iowe, Ohia, Kanzasu, nebo Texasu v Amerike.
10. 02. 2010 | 13:09

Antineoimperialist napsal(a):

Jeste si pamatujete film o instrumentu bendzu, a raftingu v Alabami.Skusime se podivat na hegemoniji Rusaku, a potom tomu pridajmo stare imperialiste Anglicane kteri do dneska ne muzu pustit Skotsko ze zije samo, nebo jeste lepsi priklad bude Severni Irsko-pritom davaji rade co delat s Cecheniom, Tibetom, nebo jeste lepsi bombarduju Srpsko zahovavajici jenom jeden narod a mluveci pritom o multietnicnosti.Proc vybirat minulih 70 roku, proc ne mluvime o 300, nebo 1000 minulih roku.Pamatujete si Corteza a dobri stredoveki Spanelsko.V te dobe lide ne trpeli nebo co.Skusime mluvit o globalizace a vytvareni svetovih bloku-proc se dela Eu blok, a brani Chini, nebo rusaku, nebo muslimum, nebo jizni amerike.Proc India neni v rade bespecnosti, nebo Brazil, nebo Pakistan, nebo zastupce cerne afriki Jiznoafricka republika.Proc neni indijski jezik 7. oficijalni jazik sveta kdy je to realita, nebo realitu musime akceptovat jenom od americanu.Nemame svoju pamet, svou dusu, nebo....Divne ze si lide v Pakistanu nebo Iraqu misle v anketach/ukazali na politicki nezavisle CNN???/ ze vecinu atentatu organizuju zoldneri.Ti prisli s celeho sveta-maji oni dusi. Muzno bi nejak nova realita umoznila ze existuje lepsi a mirnejsi zivot pro vsechne.Potrebujemo vubec NATO nebo europsku armadu, nezavislu od vsech-muzeme poprve zvladnut verit a bit dobri s bliskim suosedem a potom mluvit o nekom tisice km daleko.To co je smesni je ze se Amerika jako vsecka imperia topi ve vlastni ekonomie/3,8 trilionu dolaru novi dluh pro dalsi rok/ a problemah ktere jsu davali pod koberec/nemuzu nebo demokraticki nechteji hlasovat pro pojisteni vlastnich lidi -70% jsu afroamericani a hispaneli/, a mi jim furt lezeme do zadku.Ted ztraci valku v Afganistanu, stejne jak su udelali ve Vietnamu, Iraqu ,bude negdo odpovidat pro Guantanamo jako Milosevic a Tudjman nebo je to rezervovano jenom pro male narode.Podivajte se na suverenitu a sebevedomi se kterym Mr Bler sebe brani.Je to jenom znova rezije pro neki druhi film kteri nas ceka v reziji nasih idolu nebo je fakt prislo doba ze se moze sudit i nedotknutelnim. Bude to muzno konec NATO-a stejne jako Varsavskeho paktu.Nebo musime poprve zajet na demonstrace taky.Co nam se tady libi ze to ne udelame- nova televize, ojeti auto, nebo sme straceli moralni a eticki kompas v hlave.Pozdrav
10. 02. 2010 | 13:10

Antineoimperialist napsal(a):

Jeste jedna mala vec, dnesni krizu ne udelali Rusove nebo Cinane, nebo vy mislite ze jo? Taky ve vsech statach se bankari minimalne omluvili, jenom v Amerike ne, tam jeste dostali nekolikrat bonus.Nasa chyba, dovolili jsme unilateralni svet idolu, stejne jak ste v minule dobe vedomne sli k Sovietum.Co rikate na kriticku masu lidi kteri ziju v Americe nebo v Rusku.Vypadaji nebo ne jako ovce ze zacatku reci.Muzno su v poravnani s EU mnohem lepsi.Jeste neco, kriza ne konci zitra, a prijde muzno neco jeste vetsiho jak to vypada-Iran.Mislite ze se pragmatici dobre duse domluvi s Iranom na rozdeleni uboheho Iraqu.Muzno taky 5 milionu Kurdu dostane stat, ze bi se ne dotikal i Tureckeho kde ih zije 15 milionu.Turci jsou presto su nas nebo americky spojenec s dusom.Zeptajte se Greke nebo Bulhare co si misle o tom.Je to vsecko obhod s dusom.Muzno ze to taky vsecko vyvolali Rusove nebo bezverci Cinani a jejih hegemonisticka expanze. Mislite ze to bude mit efekt na vase zivote A VASU DUSU nebo ne.Maji Cesi taky dusi, maji dlouhodobe vedomi, nebo vsichni zijeme jako ovce z dnu na den nebo jenomp resime veci, ktere nas trape dneska a dovolime jinoma ze rozhoduju o nase budoucnosti? Mozno za 10 roku budeme mluvit o americke duse, protoze jak vypada ekonomicky rust zemi BRICA/podivat se do relevantnih dat/ tak mozno se nasa dusa znova otoci. Mislite ze Nemcum ktery maji nejvic trhu v Iranu bude lepsi kvuli tomu a potom i EU ktera je uzce povazana s nemeckim hospodarstvim, Francousum ktery ukazu spokojnost s De Golovom skrachovanou vizi v rukach Sarkozya za dva roky, Anglie, ktera si skusi posilovat neoimperalisticke svale jenom uz kamarada americana, Spanelsko s 20 procent nezamestnanosti nebo problemy dalsich clenu tykajici se taky vas.Budete mit politika jako Masaryk nebo dalsiho ktery ukazuje fakace nebo odpovedne a hrde pred narodom ukazuje novy mlady úuovek? Budete taky jenom nadavat potom, jako co ted jeste resite rusake po 20 let, nebo se vy jako Evropani podivate do vlastni duse.... (Pamatujete si ustavni spor o Lisabonskou smlouvu, domluvite s Nemcima spolecnou komisi na poctivou reparaci, kterou potom uzna cesky a nemecky narod, ne vlade?) Bez zlobeni, jsou to jenom myslenke jednoho obicejneho coveka, nic vazne. Pozdrav
10. 02. 2010 | 14:49

RKK napsal(a):

Článek obvykle útok na Rusy, ale nevidím bod prokázat jinak autor nerozumí.
Zdálo se mi, že autor nepsal o ruské duši, napsal o jeho životě. Duše jeho smrti, hněv a žárlivost. Mnoho náhradní, v srdci radost. To prostě nechápe, proč ...
Je úžasné, jak autor vidí rozvoj své země, jejich kulturu. Potom se podívejte na východě, na západě, ale není vidět sám sebe v zemi, vždy někdo v následujícím způsobem.
V Rusku, nebojte se, my jsme v roce 1000, byl v klidu. Ale náš národ přežil a stále žije sám.
10. 02. 2010 | 17:08

ilpine napsal(a):

Русские любят русскую душу.... Спасибо за добрые слова.
А ещё русские любят свою историю, свои традиции, свой народ. Да и к чехам относятся всё-таки прекрасно. Русские знают, что сила русских не в том, какие трудности они встречают, а то что они их опять преодолеют... и не впервой! Русские знают, что и у них есть свои проблемы, отморозки,_удаки, мерзавцы как и у чехов, и не больше! Русские сохранили свою страну и экономику, чехи же практически её опять потеряли, как и потеряли, впрочем, пол своей страны - Словакии. Что сейчас можно найти с лэйблом "Made in Czechia", истинно чешского, кроме пива? Так у кого больше шансов в истории для "soft power"?
10. 02. 2010 | 18:23

Alex napsal(a):

tento pohled myší na slona...děkuji
10. 02. 2010 | 19:09

Putin napsal(a):

A co děláme my? Víte, já jsem četl záznamy o rozhovorech a viděl zajímavý kousek. Budeme-li kapka našich přírodních zdrojů a území, pak víte, proč k nám tento postoj na Západě? - Protože - kozy! - Je rovněž vynechat ... A pro nás to na hovno nejsou tolik kvůli komunistické ideologie, ale jednoduše proto, že k tomu, že jsme - bílá. Byl jsem překvapen: - Je v jakém smyslu? - V nejběžnější. Ve smyslu - barvu pleti. Navenek, protože jsme se nijak neliší od Evropanů, a podvědomě očekávají, že podobné chování a reakce na ně, ale oni neexistují! - Stas udeřil pěstí do dlaně vaší ruky, pokračoval: - Ne, protože máme úplně odlišné mentality. ABSOLUTNĚ. A když přijde k nim, že jsme se nechali a bílá, ale jiní, pak se tento poměr změní. Konec konců, například na stejné na Japonce před válkou, tam byl žádné stížnosti. Ano, to harakiri "- někteří jistě barbarské povolání, ale je to tradice, a proto vnímají Evropané klidně. Luk bez ustání, křičel jako oběti, oni jedí nejšpinavější. Ale to nemá vliv na poměr, protože Evropané jsou připraveni interně líbí a přijmout toto chování jako já-evidentní. Ale pro nás - ovlivňuje, jak! Konyushevsky VN "Hlavním posláním"
10. 02. 2010 | 19:22

Russky Ivan napsal(a):

Ze všech duše duše chehshskaya západní Evropě vyznačuje mimořádnou svoystvom.Kto s nimi, ani se mu beztrestně gryagnye utírá nohy na této dushu.Vytirali Rakušané, Němci byli otřel vengry.Prishli 39, Ch. duše lízat boty, ale byla srovnatelná zařízení armády a mohl by lepší otpor.No oblizat.Prishli jsme Russkie.Iz všech zemích největší Lizuny byly chehi.Prishli Američané začali lízat im.Te, ačkoli oni byli rychle poslali.Rebyata zítra, kdo bude lízat? My nebo Němci?:)
To je vtip:)
10. 02. 2010 | 19:45

Ilya napsal(a):

I`m russian, 32 y.o. And I can`t understand what is my fault? Why you make such terrible stamp about me, my wife, my son (he is 4)?
You (author) are still living in a cold war, I`m not.
10. 02. 2010 | 19:46

Midnike (Saint-Petersburg, Russia) napsal(a):

OK. MB you are right. MB you are right at all. The Great Russia became a thing of the past. Not culture, not economic, not a morale influence... NOW. But, how our foreign minister said to his British colleague: "Who are you to f***ing lecture me?" :)

I understand, of course, what's a plesure to kick dead (are you really shure he's dead indeed?) lion, especially if that dead lion is your former master...

Russia had her rises and falls, but she ALWAYS remained as a GLOBAL power. Our problems are our problems, WE'll overcome it just ANOTHER TIME. Just remember who are YOU. You was, are and will just a small change in the big guys' game. (Nothing personal, just a statement of fact.) Once more, for stupids: one of "the big guys" -- we. One of "a small change" -- You.

Now you have an another master (to be more precise, the former one, germans, which asses you licked for centuries before, including WWII, Táborský svaz excluding), but who said to you that's forever? As far as I remember, some guy (as far as I remember, his name was Edvard Beneš) belived in his "allies" too. Do you remember the end of THAT story :))) OK. You can belive in what you want. It's your problem.

Just try to understand: WE was, are and will an Empire. It's our destiny. But now we're a clever Empire. We don't need any more spongers like You, Poles, Ukrainians, Estonians, Romanians and other loosers. We leave you to your destiny. To be a proud colony of the "civilized world". Enjoy!

Nike.

PS. Beg me pardon for English, I can read Česky enough to understand (slavic language, BTW), but not enough to speak and write. And don't think I'm anti-Čech, but such articles rises all cherished ill will between our peoples.
10. 02. 2010 | 19:50

Elena napsal(a):

vau páne Stejskal,

vaše blogy začinaju mať internacionalný charakter , tu je poriadne horuco a to ešte Američania nezačali obhajovať svoju dušu.

pekne, ľubisa mi to
10. 02. 2010 | 20:18

Andrew napsal(a):

Bravo, Midnike!
10. 02. 2010 | 20:24

foreigner napsal(a):

Jak Cech porozumět o ruské duše, tak Rus porozumět knedlíky ... ;))
10. 02. 2010 | 21:03

Павел napsal(a):

Будучи русским не хочу даже ничего доказывать и опровергать.

Практически все что написано это полный бред.

Как бы мы не отставали от США или плохими не были, главное что мы свободны.

Мы не делаем из войны игру, мы умеем любить, мы умеем умирать и отдавать честь, мы ценим себя и свою семью, мы ценим жизнь.

Да и вообще ставить США России в пример у которой всего-то 200 летняя история основанная на гамбургерах и плосколобой американской мечте помоему глупо. Американцы не участвовали ни в одной войне нормально. В случае любого серьезного конфликта дают деру.
10. 02. 2010 | 21:34

Honza napsal(a):

Schlimbach:
"tak Čečna je podle vás obrovský problém a Irák, Afghánistá, Jugoslávie - to jsou jen takové mírné prohřešky?"

Nikoliv. Čečna je obrovský problém, kdežto Irák, Afghánistán a Jugoslávie jsou dvě spravedlivé války a jedna policejní peace-keeping operace, první dvě velmi úspěšné, třetí se nedaří. S čečnou naprosto nesrovnatelné.
10. 02. 2010 | 21:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

No jo, Steve, jenomže svět jaksi utíká dál. Nevěřím, že pro USA je Rusko prioritní problém, ba dokonce nějak zvlášť závažný problém, připadá mi, že máte jiné a závažnější starosti. S takovým pozdně antisovětským a antikomunistickým přístupem byste se mohli stát skanzenem vy. Nicméně doufám, že současný prezident půjde více s dobou. :)
10. 02. 2010 | 21:54

Expert napsal(a):

nechutné a falešné článek
10. 02. 2010 | 22:59

RUS napsal(a):

Pokud naší nepřatele mají takove odborniky jako klvana tak jsem v klidu.
11. 02. 2010 | 00:01

Midnike (Saint-Petersburg, Russia) napsal(a):

To Ilya

It's not "your fault", it's just a inferiority complex of some Češi who need to gain favour with their new masters.

Just try to come to Praha, for example, and you'll understand what a beautiful, friendly and really fraternal people there.

And there are české dívky too, the most beautiful in the world (after russian ones, of course :)))
11. 02. 2010 | 00:10

Midnike (Saint-Petersburg, Russia) napsal(a):

By the way, brothers-Češi, you can't forgive us Pražská jaro? You can't forgive us decades of "oppression"? OK. It's really our (russian) fault. But how many Čechův we (russians) killed? A few tens? More?

What about MY personal grandfather? And what about HUNDREDS OF THOUSANDS other russians, killed with lehký tank československé SdKfz 140 -- Pz.Kpfw.38(t), as nazies called it -- the tanks and other vechicles based on that model, YOUR grandfathers made for nazies during all WWII?

Gays, are you ready to pay for such crimes of your forefathers? And don't forget, that there was many more russians, who dead for your liberation than your people, who all years of nazies' occupation honestly made weapons for nazies to kill russians and other allies.

Nike.

PS. I ask these questions not to all Češi, just to author of this article and bustards who support him.
11. 02. 2010 | 01:06

Russmen napsal(a):

Thank you. I have not laughed so long.
11. 02. 2010 | 09:37

Елена napsal(a):

Привет Россияне!

Вы одкуда свалили,
как Вы наш Атлас объявили?, много лет тихо, совсем ничего.
Сразу их много,как снеба пришло.

Как поживаете,
погода какая,
как Ваши делишки?
11. 02. 2010 | 09:43

F*ck NATO napsal(a):

U-ha-ha!!!

Czech mind is so poor!
11. 02. 2010 | 09:48

Russmen napsal(a):

Елене.

Делишки отлично, погода два месяца морозы почти везде. Глобальное потепление однако:-)

Сей опус опубликовали в переводике. Я ржал, когда читал. Аффтар жжжёт, как говорится. Он будет популярен теперь у русской публики!!! Так ему и передайте:-)
11. 02. 2010 | 10:00

Елена napsal(a):

для Russmen,

спасибо за информацию ,

у нас погода тоже не очень, каждый день снег и мороз как в Русской сказке,

что касается аффтора, он умеет людей веселить, главное что Вам поднял настроение и вы рассмеялись, смех продливает жизнь человека.

Всего вам доброго друзья , берегите себя и близких.

Елена
11. 02. 2010 | 12:06

0192as napsal(a):

Да уж, автор претендует на лавры Достоевского. Всё Томаш знает о России, русских людях. Пора ему в командировку в Гвинею...
Всего хорошего!
(Autor domneli Dostoevskiy.Vsetko poznal o russkoy povahe. Tomas, lepsie o vlasti mysli.
Prajem ti vsetko najlepsie.)
Клавиатура у меня не соответствует и язык подзабыл. Не взыщите.
11. 02. 2010 | 19:38

ales napsal(a):

Vážený pane Klvaňo!Napsat takový slint na to musí být opravdu velký talent.A ještě si za něho nechat zaplatit od Reflexu.Rusky se to nazýva ужас!!!!!!!!! Při vaši výnikajici znalosti Ruska ,kde jste jistě strávil mnoho času na studijnich pobytech budete vedět v jaké souvislosti se toto slovo používá.Pokud přednášíte na vysoké škole,doporučím akreditační komisy ,aby ji okamžitě odebrala licenci ,neboť takový jako Vy přece nemohou své bludy šířit s požehnáním státu. Stydim se za Vás ,neboď Vám je něco jako stud zcela jistě cizí.
12. 02. 2010 | 13:25

Vanes Sirac napsal(a):

To the Russian guys:
It's not about anyone hating you for being Russian. I myself did have some Russian friends and their nationality was no problm for me. What IS a problem are those folks like Midnike who insist that "we are empire, you are loosers and it is our destiny to rule over you". Unlike you, I have no intention to decide how you should manage your internal business. But, I remember Soviet rule over our country and quite frankly, you pissed off a LOT of people around here.
Now I do feel sympathetic with anyone who does not want to be under your control. I'm not saying we are better than you or anyone, I say that you have no right to force people to do what you want just because you think you are an empire. You know, since the communism collapsed, we are doing pretty fine. We ourselves decided to be in NATO and that is not unjust towards Russia, it is our freedom of choice. Czech Republic, Baltic states, Poland, South Korea etc etc etc are allies of USA because we want to, not because of neoimperialism. It would be imperialism if Russia forced us to stay away from NATO against our will.
So please, just accept this fact. You're welcome here as tourists, you're welcome here as business partners or scientists, just don't mess anywhere with your military ambitions, and don't forget that NATO-allied central europeans are not the betrayed, weak and devastated countries that you seized after WW2. Have a nice day:-)
13. 02. 2010 | 21:22

Autor Autorovič napsal(a):

Zajímavý článek, klobouk dolů.

Ale jelikož pravda bolí, tak si tu teď vylévají srdce všichni ti staromilci, kterým je smutno po starých pořádcích, kdy "všichni pracovali a všichni se měli dobře". Pochopitelně, díky Ruské "bratrské pomoci". Nejen v 1945-tém.

Možná by bylo zajímavé vidět statistiku IP adres všech těch bolševůků, rudoarmějců, kolchozníků, komsomolců, soustruhů a politruků, co tu tak vehementně hájí všechny ruské "dastižéňjá naruódnavo chazjájstva". Možná bychom nakonec zjistili, že jde všehovšudy o 2 bývalé stranícké aparátčíky a další 2 ruské "diplomaty" - marketingové specialisty s pověřením šířit obraz "nového Ruska" za jeho hranicemi, kteří tu pořád dokola (jen pod jinými a jinými přezdívkami) omílají ty své pomatené kecy o "špatné Americe a správném Rusku". Nemohu totiž uvěřit tomu, že by v Čechách bylo tolik zaslepených vymaštěnců neschopných dát si dohromady kolik jsou dvě a dvě.

God bless EU.
06. 03. 2010 | 04:37

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
02. 06. 2010 | 08:18

data recovery napsal(a):

http://www.sanmaxi.org

Data recovery software retrieve restore deleted files recover windows hard disk drive deleted formatted partition restores deleted data lost due to disk formats and recover data from usb pen drive stick digital camera memory card
26. 11. 2010 | 12:17

Access Password Recovery napsal(a):

thank you for sharing such a good information

http://www.access-unlocker.org
16. 12. 2010 | 09:40

thuan napsal(a):

Jak je videt,ton dlouholeteho zamestnance S.E. porad stejny ,jako drive .Vubec nevite,co je to za BRIC?
23. 04. 2012 | 12:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy