Co je život?

15. 12. 2010 | 08:36
Přečteno 6025 krát
Jazyk se někdy chová podobně jako přírodní živel. Nehledí na to, co si lidé myslí a co by si přáli, a prostě semele všechno, co se mu zlíbí a co se mu postaví do cesty.

Diskuse pod jedním z minulých zápisků vyústila v debatu o tom, jestli je „správně“, že se právnický termín zcizit užívá mimo oblast právních textů v naprosto opačném významu, než o jakém vypovídá jeho definice. Zatímco v právnické terminologii toto slovo zhruba znamená legálně převést na jiného majitele, mimo tuto jasně vymezenou oblast odborných textů je jeho význam synonymní s ukrást.

To zdaleka není jediný případ, kdy původní termín přestal být majetkem úzké skupiny odborníků, která si ho pečlivě zavedla a definovala (ve skutečnosti termíny tvoří většinu naší slovní zásoby). Pamatuju si na jednu přednášku Patricka Hankse, člověka, který stojí za velkou částí těch nejlepších anglických slovníků, v které líčil, jak vedl dlouhé spory s jedním ze svých spolupracovníků (možná, že to byl původním vzděláním také právník) o tom, jaká má být ve slovníku definice slova sekunda. Říkal, že mu dalo obrovskou námahu přesvědčit svého kolegu, že význam slova sekunda není totéž co fyzikální definice tohoto slova. Řekne-li totiž někdo, „během sekundy byl pryč“, nemíní tím, že byl pryč za dobu trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. Zkrátka slovníková definice (anotace významu slova) a jeho definice terminologická nejsou totéž.

Vedle toho jsou případy, kdy v jazyce existující slovo je adaptováno nějakým oborem a pak pro účely precizního vědeckého vyjadřování redefinováno. Jeho původní význam samozřejmě žije dál. Zeptá-li se mě tedy jednou můj dnes půlroční syn, „co je život“, posloužil bych mu věru špatně odpovědí, že se jedná o biologickou charakteristiku objektů, v nichž dochází k sebeudržovacím procesům a které jsou schopny signalizace (komunikace). Stejný případ – a teď už vidím všechny matematiky, jak se jim křiví výraz – je slovo polovina. Jakkoli je všem matematikům zřejmé, že jde o 50 % celku a není možné uvažovat o větší či menší polovině, v běžné řeči to možné je. Zde totiž slovo polovina minimálně u větší poloviny populace má význam „část“, příp. „jedna ze dvou částí“. Podobně nebudu manželce vysvětlovat, že technicky vzato „pavouk“, který se objevil v naší kuchyni, není ve skutečnosti pavouk, ale sekáč, tedy maximálně pavoukovec a prostě ho raději zlikviduju, než se mi dostane nějakého nehezkého označení.

A takto bychom mohli pokračovat opravdu dlouho. Mě osobně samozřejmě velmi trápí, že většina populace nechápe, že slovo gramatika nebo mluvnice není „popis toho, co je v jazyce správně“, ale relativně přesně definovaný lingvistický termín označující soubor pravidel a zákonitostí, které se v jazyce užívají při komunikaci (tedy bez ohledu na to, jestli se to někomu líbí nebo ne). Nicméně s tím asi nic nenadělám, vydali jsme s kolegy Mluvnici současné češtiny a je na nás to dokola vysvětlovat, že je v pořádku, že v knížce nazvané mluvnice najdete i tvary jako mladej, vokno a bysme.

A to jsem ještě nechal úplně stranou případy, které se i v rámci velmi exaktních oborů definují velmi špatně a přitom se v jazycích běžně a s úspěchem užívají. Zkuste se nějakého matematika zeptat na přesnou definici některých velmi základních pojmů – např. množina. Abych byl upřímný, v lingvistice je takových případů hodně: slovo, jazyk atp. Všichni víme, co znamenají, ale definovat je exaktně není žádná legrace.

Abych předešel nějakým nedorozuměním, chtěl bych explicitně zdůraznit, že nemožnost výrazněji ovlivnit neterminologický jazyk rozhodně neznamená, že bychom terminologii a její přesnost měli v rámci vědeckého vyjadřování přestat využívat. To, že odborné termíny mají svoje (často původní definici velmi vzdálené) významy v neodborném vyjadřování, ještě neznamená, že by odborníci v daných oborech měli na jejich užívání rezignovat. Musí si ovšem uvědomit, že význam užívaných termínů se za dveřmi jejich laboratoře či pracovny výrazně mění (někdy dokonce ve vlastní opak) a že tento fakt asi nikdy nezmění. Význam slov (v neodborném vyjadřování) totiž neurčuje terminologická komise, ale úzus, který je mimochodem velmi demokratickou institucí, protože je utvářen všemi mluvčími daného společenství.

Asi nejzhoubnější a zároveň nejnaivnější představa, která z rozporu mezi terminologickým a neterminologickým vyjadřováním může vzejít, je pocit, že kdybychom všichni znali exaktní definice slov a používali slova tak, jak nám tyto definice velí, komunikovali bychom úspěšněji a efektivněji. Jazyk není exaktní a to je jeho hlavní deviza – je vágní, často je redundantní (zvláště když mluvíme, sdělujeme většinou tutéž informaci víckrát a různými způsoby, abychom si byli jisti, že nám bylo rozuměno), což nám, chybujícím bytostem, umožňuje ho používat. Pokud by totiž bylo výhodné používat přesný a jednoznačný kód, už dávno bychom mluvili buď pascalem, fortranem, perlem nebo třeba C++.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Žít znamená mít podíl na krásném a krutém zázraku bytí.Žijeme jen díky tomu, že se podílíme na universálním Životě. Žijeme díky tomu, že Země je živá. A i kdyby Země byla jedinou živou planetou ve Vesmíru, znamenalo by to, že Vesmír není mrtvý.
15. 12. 2010 | 09:11

Sladký napsal(a):

K čertu s lingvistikou, ať žije CUNNIlingus.:o)))
15. 12. 2010 | 09:12

Sladký napsal(a):

Nejraději bych ho praktikoval od rána do večera :o)))
15. 12. 2010 | 09:16

Sladký napsal(a):

Nedivím se vám, jmenovče.:o)))
15. 12. 2010 | 09:21

žena napsal(a):

Pane Cvrčku,

mám z Vašeho "CO JE ŽIVOT?" brouka v hlavě.

Vezmete mě do Vaší party, kterou máte s Ferdou mravencem a broukem Pytlíkem :-)

MOC DĚKUJU a odpovídám ŽIVOT JE BOJ...
15. 12. 2010 | 09:26

Sladký napsal(a):

Paní ženo, život je bílý dům,který se věčně staví... život je Unikum, život je nad představy. A i Ferdové,Pytlíci, či jiní brouci a divní pavouci v něm mají své místo.:o)))
15. 12. 2010 | 09:42

žena napsal(a):

Pane Sladký,

DĚKUJU Vám,

líp bych to nevyjádřila :-D
15. 12. 2010 | 10:08

žena napsal(a):

Svou vlídnou lásku -Svou vlídnou lásku,
dej nám ó pane náš.
Ať jsme tvůj zástup -Ať jsme tvůj zástup,
přej nám ó pane náš.
Ať líp se dýchá -Ať líp se dýchá,
dej nám ó pane naš.
Ať mocná pýcha -Ať mocná pýcha,
nedusí život náš.

Kdekdo říkal že nejsi,
nejvíc ti co lhali nám,
proto vysliš mé prosby,
navzdor mím pochybám,
i když dnes málo věřím,
neumím otčenáš,
dojdu-li ke tvým dveřím,
otevři pane náš.

Svou vlídnou lásku, dej nám ó pane náš.
Ať jsme tvůj zástup, přej nám ó pane náš.
Ať líp se dýchá, dej nám ó pane naš.
Ať mocná pýcha, nedusí život náš.

Dej ať můžem všechno zpívat,
dej ať můžem všechno říct,
ať se můžem rovně dívat
a nestraší nás nic.
Ať je naše voda čistá,
a taky naše svědomí
a o všem co se chystá,
ať víme také my.

Svou vlídnou lásku, dej nám ó pane náš.
Ať jsme tvůj zástup, přej nám ó pane náš.
Ať líp se dýchá, dej nám ó pane naš.
Ať mocná pýcha, nedusí život náš.

Zbav nás bože hříchu bázně,
zbav nás hanby mlčení,
další zkoušky, další strázně,
ať nám už duše nezmění.
Dej nám štěstí, dej nám krásu
a taky pláč nám dej,
jen tou tíhou temných časů
už nás netrestej.

Svou vlídnou lásku, dej nám ó pane náš.
Ať jsme tvůj zástup, přej nám ó pane náš.
Ať líp se dýchá, dej nám ó pane naš.
Ať mocná pýcha, nedusí život náš.

Svou vlídnou lásku, dej nám ó pane náš.
Ať jsme tvůj zástup, přej nám ó pane náš.
Ať líp se dýchá, dej nám ó pane naš.
Ať mocná pýcha, nedusí život náš.
Ať mocná pýcha, nedusí život náš.
15. 12. 2010 | 10:27

žena napsal(a):

Výše jsem uvedla písničku paní Martinové.

Přikládám odkaz a děkuju

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/martinova-vera/o-pane-nas-29024
15. 12. 2010 | 10:29

žena napsal(a):

Text jsem překopírovala a až teď jsem si všimla, proto opravuju ...vyslyš..

Já včera zase napsala míval s tvrdým (dcera to asi vždy vítá :-D)

Omlouvám se všem za mé případné hrubky, vynechaná písmena, přepisy...

Lepší už to nebude (mimochodem ten film se mi moc líbil. Taky Myš, která řvala a Vrtěti psem)

Hezký den
15. 12. 2010 | 10:37

žena napsal(a):

DĚKUJU

Zelenáčům i Greenhornům (prosím, neplést si to se Zelenými) a Fešákům.

Opět opakuju nesnáším výčitky, proto panu Vyčítalovi neděkuju.
15. 12. 2010 | 11:10

žena napsal(a):

Poslouhám Country rádio a hrají

STROM

MOC DĚKUJU VŠEM, kdo se na této písni podíleli. Stejně tak děkuju všem, kteří se podíleli na písni Řekni, mámo, čí je vina..
15. 12. 2010 | 11:18

žena napsal(a):

MOC DĚKUJU paní MARTĚ KUBIČOVÉ !!!

Hezký nejen dnešní den přeju :-)

Palečkovi a Janíkovi jsem snad už děkovala ...poslední tažení

Přesto radši ještě jednou DÍKY :-)
15. 12. 2010 | 11:52

žena napsal(a):

Pane Cvrčku,

znáte tohle:

Potká cvrček prcka. "Co děláš, crčku?", "Cvrkám, cvrkám. A co ty, prcku?",
"Ále, už to není, co to bývalo."
15. 12. 2010 | 13:06

Prcek napsal(a):

Pane Cvrčku,

co říkáte tomu, že někteří chovatelé kupují, jako krmivo, pro své chameleóny a jiné ješterky, ve Zverimexu cvrčky, jednoho cvrčka za 4,-Kč ?
15. 12. 2010 | 13:12

modrý edvard napsal(a):

Překvapila mě informace, že sekáč není z vědeckého hlediska pavouk. Ale je to opravdu tak, už to nenapravím. Ale nevěřím tomu, že někdo říká "během sekundy zmizel". Mohl byste se na to podívat do své databáze? Děkuji předem.
15. 12. 2010 | 13:42

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, děkuji, na něco jsem si vzpomenula. Když k nám na prázdniny přijížděl můj nevlastní bratranec, vždycky říkal,...babičko, rozděl nás spravedlivě, ale mně dej tu větší půlku. Nikdy jsem neprotestovala, já byla nevlastní a babička to řešila tak, že pro mne měla vždycky další kus "pochoutky", ten mi podstrčila, aby neviděl. Ano,... Co je život,?.. to je ze života. Tužka.
15. 12. 2010 | 13:48

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Modrý edvard, já to říkám,... říkám to často, zejména na hřišti, třeba, když chci, aby nepřekáželi,..zmiz během sekundy, ... zmizíte z toho místa během sekundy, .. terminuji tím skutečně rychlý pohyb. Tužka, jo, sekáči patří do pavoukovců, ale nejsou pavouci.
15. 12. 2010 | 13:58

gaia napsal(a):

Co je život-muška jenom zlatá.
otázka ke státním maturitám:

je to
a, upozornění
b) varování
c) naléhavá výzva

Vzdělanci, poraďte matce přírodě
15. 12. 2010 | 15:02

Kamil napsal(a):

Milý pane Cvrčku, v zásadě nic proti vašemu liberálnímu a tolerantnímu přístupu k jazyku. Zacházíte v něm však ve svých článcích příliš daleko. At´ se vám to líbí nebo ne, jazyk je také součástí národní kultury a společným dorozumívacím nástrojem a majetkem všech, kdo tuto kulturu přijímají za svou. Píšete přitom, že "úzus .... je demokratickou institucí, protože je utvářen všemi mluvčími daného společenství" To ovšem není pravda. Většina mluvčích nemá na úzus vůbec žádný vliv. Obrovský vliv má však jazyk televize, předních politiků a mediálních hvězd, reklamy, denního tisku a dosud dokonce, i když stále méně, jazyk spisovatelů a jiných nositelů kultury, a jazyk používaný ve školách. Prostý občan, byť svůj rodný jazyk sebevíce miluje a ctí, nemá na jeho podobu a vývoj pražádný vliv. Musí jen trpně přihlížet k tomu, jak se jazyk přizpůsobuje vývoji techniky a světa (což je naprosto normální a běžné), zároveň však také chátrá a chudne, pokud není přímo przněn. Lze ovšem namítnout také, že žádná jasně definovatelná a popsatelná kulturnost jazyka také neexistuje,a že kulturní je to, co jednotlivec nebo skupina za kulturu vědomě či nevědomě považuje. Ať si tedy mluví a píše každý jak chce, stejně jako když se vydá se silným autem na dálnici a pojede jak chce on, ne jak to vyhovuje ostatním uživatelům silniční sítě a, nedej bože, dokonce dopravním předpisům. Nezdá se vám, že něco jako dopravní předpisy potřebuje i používání jazyka ve veřejném prostoru a že by tyto předpisy a způsoby jejich prosazování měly být inteligentnější než ty, podle nichž se v Česku jezdí, nebo spíše ani nejezdí, na silnicích?

P.S. Vaši "Mluvnici současné češtiny" mám a líbí se mi.
15. 12. 2010 | 17:53

Líný černý pes napsal(a):

Život je velká legrace, dokud nejde o život
15. 12. 2010 | 17:59

Holubář napsal(a):

To jste sekáčům moc neposloužil, pane Cvrčku. Až dosud jsem je nezabíjel, neb si od babičky pamatuji, že pavouci nosí peníze.
Ale když nejsou pavouky, co s nimi....?
:-)

P.S.: To byl vtip, já na prachy kašlu, mám dost, a zabíjet je nebudu. A trochu se přikláním k páně Kamilovu názoru.
15. 12. 2010 | 18:05

gaia napsal(a):

Holubář

navíc sekáči ani nedělají pavučiny, tak proč jim ubližovat. Ještě pomáhají ničit roztoče, tak vlastně za nás uklízejí.
15. 12. 2010 | 20:02

vilemkodytek napsal(a):

gaia:
Proč jste to neřekla dřív, zrovna jsem jednoho sekáče vysmějčil.

Kamil:
Odkud máte to s tou televizí? Máte nějaká empirická data o vlivu televize na úzus? Nezdá se mi možné, že by mluvními vzory dětí byli televizní moderátoři nebo političtí matadoři. A pořady pro děti jsou tak spisovné, až to nezní uvěřitelně.
15. 12. 2010 | 20:22

vaclavcvrcek napsal(a):

Kamil: Úzus je skutečně velmi demokratickou institucí. Ať se budou v TV a rozhlase snažit sebevíc, stejně Vás - předpokládám - nedonutí říkat koňovi žába a židli stůl. Úzus je prostě to, jak skutečně mluvíme a stěžovat si na úzus znamená, že si stěžujete na ostatní mluvčí. A nemyslete si, oni zas stěžují na vás, protože jim se nelíbí zase to, jak se vyjadřujete vy.
15. 12. 2010 | 21:01

Holubář napsal(a):

vilemkodytek:
Pokud jsem Kamila správně četl, hovoří o škole (a tudíž o dětech) jen jediným slovem, byť v kontextu je jeho úvaha o dětech také, samozřejmě.

Vliv televize na vyjadřovací schopnosti davu považuji (intuitivně, nikoliv na základě empirických dat) za nesporný a velmi silný. Například "roztelené" široké rozbředlé pražské "é", nahrazující v mluvené řeči dosavadní "í" (velkou nositelkou tohoto syndromu byla "Merka Čejková", které občas odněkud někam "přeletěl menestr") se šíří po českých krajích především vlivem televize, protože v Českém rozhlasu to zatím není až tak dramatické, tam ještě přežila rezidua "slušného verbálního vychování".

Občas to s mojí Labutí (bývalá rozhlasová hlasatelka a pak režisérka) společně vnímáme, komentujeme .... - a nemůžeme s tím nic dělat, jen to registrovat.

Proto opakuji, že se dosti přikláním ke Kamilovu názoru. Možná částečně díky zbytkům paměti, neb jsem býval rozhlasovým redaktorem.
15. 12. 2010 | 21:05

gaia napsal(a):

vilemkodytek

sekáči svou kořist honí, proto mají tak dlouhé nohy.

V přírodě má vše svůj smysl a účel.
To jen humanitní vědci mnohdy musí ten smysl a účel pracně hledat nebo vymýšlet.Nebo o něm ani nevědí.
15. 12. 2010 | 21:15

vilemkodytek napsal(a):

Holubář:
Dospělý je sám za sebe odpovědný, může zmáčknout puntík a nenechat se ovlivňovat.

To "rozbředlé" pražské "e" (a "i") je v Čechách normální, Brňák má "e" a "i" zase notně úzké - a mě se to obojí náramně líbí. Svět by nebyl k vydržení, kdybychom všichni mluvili stejně - jako stroje.

K té registraci: Mé chytré kolegyně se každou středu těšily na místní noviny. Bavily se tím, že si v nich odtrhávaly chyby (v pracovní době). :-)

gaia:
Nic jsem nevymýšlel, nebyl čas. Spatřil jsem nejdřív jeho, pak pavučinu a dostavil se lovecký instink. Moje žena je nechává žít.
15. 12. 2010 | 21:22

vilemkodytek napsal(a):

podtrhávaly
15. 12. 2010 | 21:24

vaclavcvrcek napsal(a):

Holubář: Otevřené vokály, na které si stěžujete, se rozhodně nešíří pod vlivem televize. Kvalita samohlásek, o které je zde řeč, je zrovna jedna z věcí, které se velmi špatně mění (pokud se na to samozřejmě nesoustředíte). Např. odnaučit někoho, aby neříkal příliš otevřené [i] nebo naopak příliš zavřené "moravské" [e] je téměř nemožné (na rozdíl třeba od ráčkování). Takže je velmi nepravděpodobné, že by na to měla vliv čeština médií. To je prostě jazyk vývoj.
15. 12. 2010 | 21:26

Krmil napsal(a):

Milý pane Cvrčku, v zásadě nic proti vašemu liberálnímu a tolerantnímu přístupu k jazyku. Svobodu jo, ale jen vod mříže k mříži. At´ se vám to líbí nebo ne, jazyk je náš chrám i tvrz a je majetkem všeholidu. A jazyk my si rozvracet nedáme! Píšete přitom, že "úzus .... je demokratickou institucí, protože je utvářen všemi mluvčími daného společenství" To ovšem není pravda. Většina nás, vobyčejnejch lidi, nemá na úzus vůbec žádný vliv. Obrovský vliv mají spíš různí kulturtrégři, mafie, ilumináti a mezinárodní židovstvo. Prostý občan, byť svůj rodný jazyk sebevíce miluje a ctí, trpí pod knutou cizáckých prznitelů jazyka. Musí jen trpně přihlížet k tomu, jak se jazyk přizpůsobuje vývoji techniky a světa (což je naprosto normální a běžné, ale přesto je to utrpení), zároveň však také chátrá a chudne, pokud není přímo przněn. Ani ty lamentace na úpadek jazyka už neznějí tak vytejraně jako dřív. Lze ovšem namítnout také, že žádná jasně definovatelná a popsatelná kulturnost jazyka také neexistuje,a že kulturní je to, co jednotlivec nebo skupina za kulturu vědomě či nevědomě považuje. Ať si tedy mluví a píše každý jak chce, stejně jako když se vydá se silným autem na dálnici a pojede jak chce on, ne jak to vyhovuje ostatním uživatelům silniční sítě a, nedej bože, dokonce dopravním předpisům. Jazyk se totiž podobá silnému autu a jeho používání jízdě po dálnici, ostatně, porušování jazykových pravidel si ročně vyžádá mnoho obětí na životech, o těžkých poraněních s doživotními následky nemluvě. Nezdá se vám, že něco jako dopravní předpisy potřebuje i používání jazyka ve veřejném prostoru a že by tyto předpisy a způsoby jejich prosazování měly být inteligentnější než ty, podle nichž se v Česku jezdí, nebo spíše ani nejezdí, na silnicích? Zavedme jazykovou policii a napařme těm, kdo porušují pravidla jazykového provozu, aspon deset let.
15. 12. 2010 | 21:38

gaia napsal(a):

Krmil

souhlas, nebo za chvíli bude z češtiny zprzněná angličtina.

autor sám použil v minulé diskusi slovo drive, kterému neangličtinář nerozumí, přitom máme pěkné české slovo motivace.

A kdo zapleveluje těmi imidži, lídry stejdžia tak. Plebs to není.
15. 12. 2010 | 21:50

vilemkodytek napsal(a):

gaia:
To nepoužil autor, nýbrž já. A toho Krmila si pořádně přečtěte.
15. 12. 2010 | 22:32

pH 77 napsal(a):

Nejčastěji používané slovo s opačným významem? POTŘEBNÍ
15. 12. 2010 | 22:41

Holubář napsal(a):

Václav Cvrček:
Nevím, zda je to jazykový vývoj a zda je přirozený - to posoudit neumím. Že se mi to příčí, tím jsem si jist.
Legrační mi ale přijde, že například v TV NOVA hovoří nejlépe česky (a nejpřirozeněji) ten "černoch".....
:-)
16. 12. 2010 | 07:25

Kamil napsal(a):

Pane Cvrčku, ten váš ultraliberální postoj k úzusu (nebo úzu?) si znovu promyslete. Používáte naivní příklady - nebo snad znáte někoho, kdo by chtěl říkat koňovi žába?
Dám vám lepší příklad z oblasti skloňování číslovek, které je jednou z největších slabin českých mluvčích, včetně akademiků a televizních hlasatelů.
Co je správné (všechno je úzus):
a/ O pětseti milionech,
b/ O pětistech milionech,
c/ O pětiset milionech,
d/ O pětset milionech ?
Nebo je to šumafú, protože, jak vyplývá z vaší teorie, úzus je demokratický, i když je nevkusný nebo gramaticky nesprávný, a když se to někomu nelíbí, může si nanejvýše trhnout nohou? Cítíte jako profesionál nějakou spoluodpovědnost za kulturu češtiny, nebo vás zajímají jen statistiky současného užívání?
16. 12. 2010 | 15:30

vaclavcvrcek napsal(a):

Kamil: Co je "správně" vám neřeknu, ale jak vypadá úzus ano:
a) nevyskytuje se
b) 20 výskytů (ovšem psáno s mezerou - pěti stech milionech)
c) nevyskytuje se
d) vyskytuje se jednou.
Úzus (reflektovaný korpusem) to v tomto případě naprosto jednoznačně rozdělil na formy běžné a formy periférní.

To, že je úzus nevkusný nebo dokonce "gramaticky nesprávný", je pouze váš názor, já ho nesdílím.

Jako profesionál-lingvista spoluzodpovědnost za kulturu češtiny necítím, stejně jako necítí fyzik spoluzodpovědnost za gravitaci, chemik za kovalentní vazby nebo biolog za zbarvení karafiátu. Lingvisti totiž nejsou tvůrci nebo správci jazyka, ale jeho pozorovatelé.
16. 12. 2010 | 16:21

gaia napsal(a):

vaclavcvrcek

takže celkem k ničemu. Nebo se mýlím?
16. 12. 2010 | 18:14

ex-nemo napsal(a):

Co vy, Pražáci, víte o nějakých živlech ? Jednou za pět pokolení Vám Vltava vytopí město ( a protože se zapomenou zavřít bezpečnostní dveře tak i Metro), ale to nic, národ škody zaplatí, jednou dvakrát za zimu napadne > 5cm sněhu – to jsou tak všechny ty živelní pohromy v Praze.
Ostatně i jinde to není horší. Venku je -18°, mráz je přece taky živel,a já si v teple ťukám do klávesnice . Je to možné proto, že člověk se naučil a učí pořád ty živly ovládat a přemáhat.To probíhá nějakých 300 tisíc let. Nebýt toho jsme pořád ještě zvířaty a žili bychom tak jako ona.
Jistěže to přemáhání živlů chce přemýšlení a úsilí. Platí to nejen ve fysické oblasti, nýbrž i duchovní. Jenže přemýšlení a úsilí je zřejmě věc do které se vám nechce. Pohodlnější je nechat vše probíhat samovolně a jen kolem toho mudrovat.
Nechte věci vyvíjet se živelně, jak samy chtějí, vrátíme se s jistotou do přírodního, zvířecího stavu.Pak si těch živlů užijete do sytosti, až vám z toho bude zle.
16. 12. 2010 | 19:32

Kamil napsal(a):

To Cvrček:
Vyjadřuje poslední odstavec vaší odpovědi jen váš osobní názor nebo je to oficiální stanovisko Ústavu pro jazyk český? Za co se tedy taková instituce cítí být odpovědnou? Co považuje za hlavní kritérium úspěšnosti své činnosti? Díky za vysvětlení.
16. 12. 2010 | 22:48

vaclavcvrcek napsal(a):

Kamil: Rozhodně nemůžu mluvit za ÚJČ, tedy ano, vyjadřuje to pouze můj osobní postoj. Stejně ovšem nechápu, jak souvisí úspěšnost vědecké instituce s pocitem odpovědnosti za zkoumaný předmět. Mají se cítit vědci v historickém ústavu AV ČR zodpovědní za stav sklářského průmyslu v 19. století?
16. 12. 2010 | 23:13

Karel III napsal(a):

Jako obvykle čtu už uzavřenou diskusi, neobvyklé je to, že jsem ji, s malými výjimkami, přečetl celou.
Co si odnáším?
Právníci, z definice, kradou legálně.
Co poznamenávám?
Nejhorší výslovnostní prežáci jsou p(e)lzeňáci.

Pokoj lidem dobré vůle.

reCAPTCHA: Baeliti contrast
17. 12. 2010 | 06:48

gaia napsal(a):

vaclavcvrcek

na co tam tedy jste a co tam vlastně celý den děláte?

Myslela jsem, že tam bdíte nad pravidly a jejich dodržováním, jako to bylo v jednom pořadu s Cibulkou a Andrlovou, že tam oni dva hráli scénky s mluvou z ulice a učená paní to opravovala a říkala k tomu pravidla a jak se to historicky vyvinulo.

To je moje představa o učených češtinářích, ale Vaše články mně též připadají moc benevolentní, že byste tam ani nemusel být.
17. 12. 2010 | 07:06

gaia napsal(a):

aby se z češtiny nestalo něco jako špangliš z angličtiny vlivem hispánských přistěhovalců, nebo ta afrikánština , která má málo společné s angličtinou.

A bílí nosorožci také nejsou white(vajt) ale wild(vajld) , ale to jen černoch blbě rozuměl až se to vžilo a přeložilo i do češtiny.

Vůbec jazyk bude trpět pod vlivem přistěhovalců.
Já třeba trpím u toho Vietnamského malá cena, když cena může být česky jen nízká nebo vysoká.
A člověk může být jen mladý nebo starý, ale starý může být i nový, ale říci o člověku, že je nový může (ve smyslu mladý) říci jen Vietnamec. I když spojení nový člověk může též být , ale ne ve smyslu mladý.
17. 12. 2010 | 07:14

vilemkodytek napsal(a):

Paní gajo, ne každý religionista je farář nebo misionář a podobně ne každý lingvista je češtinář (a naopak). Postoje k jazyku mohou mít řadu příčin, které taky lingvistika zkoumá. Úkolem jazykovědců ale není šířit své vlastní postoje, nýbrž výsledky svého poznání. Osobní postoje jazykovědců přesto mohou hrát roli v aplikované lingvistice (např. v preskriptivních příručkách), nikoli v lingvistickém výzkumu.

Afrikánština vznikla z holandštiny.
17. 12. 2010 | 09:41

gaia napsal(a):

vilemkodytek

tak ten pidžin nebo jak se to jmenuje, to je zparchantělá angličtina

ale občas byste novináře pokárat mohli, někdy se to nedá poslouchat
17. 12. 2010 | 16:44

Terry napsal(a):

Co je život?

právnický termín: zcizit x ukrást...

Bez povšinutí autora zůstal novotvar - výraz, kterým obohatil "pan profesor" (jako druhý Čech po Karlu Čapkovi s jeho "robotem". Rozdíl? "Robot" nás nic nestál!!! Tunelování nás stálo - zatím (!!), protože vesele pokračuje - bilión korun!!!) světovou slovní zásobu:

TUNELOVÁNÍ

(výraz pro český model "demokratického" beztrestného rozkrádání ekonomiky státu) - viz "Tunelování" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Tunelov%C3%A1n%C3%AD)

To je život....

Hlavně, že

"Máme demokracii, ne, vole?!!
18. 01. 2011 | 07:11

Terry napsal(a):

to Kamil napsal(a):
"To Cvrček:
Vyjadřuje poslední odstavec vaší odpovědi jen váš osobní názor nebo je to oficiální stanovisko Ústavu pro jazyk český? Za co se tedy taková instituce cítí být odpovědnou?"

Ze svého pohledu činím ÚJČ AV odpovědným za to, že ani ve svých 62 letech (po absolvování ZŠ, střední a vysoké školy) NEZNÁM SPRÁVNĚ ČESKY, a to ani SPRÁVNÉ PSANÍ PÍSMEN.

Vysvětluji si to tím (jak jsem už několikrát napsal a zdokumentoval v jiných svých příspěvcích), že KAŽDÁ GENERACE jazykovědců MUSÍ OBHÁJIT opodstatněné svého postu, a to jde jen jedním způsobem: poplitím všeho, co ta předchozí generace (zřejmě nedostudovaných pavědců a blbů) ustanovila jako "správná" pravidla češtiny.

Co mě uspokojuje, je to, že i ta současná generace bude za cca 20 let označena "těmi skutečnými vědci a znalci češtiny" za hloupou, pavědeckou...

A druhá věc, co mě uklidňuje, je to, že NIKDO v tomto státě nemůže - díky "úsilí" ÚJČ - umět správně česky, a to ani jeho vlastní zaměstnanci, protože netuší, co "správného" zrovinka objevil jejich kolega...

A když napíši, že je mně někdy z používání češtiny "k blyťý", nejsem vůl; jen jsem (možná) předběhl dobu (a dal nějakému budoucímu "vědci" námět na dizertaci)...

Apropos - jaký je stav češtiny v českých zemích dnes v 7 hodin ráno?
18. 01. 2011 | 07:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy