Hrozí návrat komunizmu?

08. 12. 2010 | 07:38
Přečteno 6480 krát
Za tento text opět děkuju kol. Vilému Kodýtkovi. Rozhodl jsem se ho zveřejnit, protože volně navazuje na jeden z mých starších příspěvků na vždy kontroverzní téma pravopis. VC

Nikdo to s jistotou neví. Abychom pochopili proč, musíme zabrousit do poměrně vzdálené minulosti. Ale nelekejte se, jde „jen“ o pravopis.

Dokud byly internacionalismy (mezinárodně rozšířená slova pocházející hlavně z latiny a řečtiny, později i z francouzštiny a angličtiny) užívány téměř výhradně klasickými vzdělanci, nebyly s nimi problémy. Jenže, jak ukazuje například toto vědecké pojednání z roku 1920, novináři je bezdůvodně šířili mezi širokou veřejností (jak se dnes říká lidu neznalému latiny, řečtiny a často ani francouzštiny), a ta je všelijak komolila a zneužívala. Na počátku 20. století už bylo jasné, že šíření internacionalismů nepůjde zastavit. Jazykovědci se o to sice nadále snažili (viz můj článek o cizích slovech), nicméně zároveň začali uskutečňovat plán B.

K pochopení plánu B je třeba vědět, že jazykovědci – na rozdíl od široké veřejnosti – zpravidla věří, že pravopis není jazyk, nýbrž jen „systém značek pro zaznamenávání promluv“, a proto jsou přesvědčeni, že ho můžou v podstatě libovolně měnit (zde o tom píše Václav Cvrček). Plán B počítal s reformou pravopisu, která zaručí, že široká veřejnost bude vyslovovat délky samohlásek a souhlásky s a z v přejatých slovech správně, to jest stejně jako klasičtí vzdělanci, například (pozor, jde o výslovnost): /citrón/, /kultúra/, /diskuse/, /resort/. Jenže značná část široké veřejnosti se mezitím naučila cizí slova z novin podle jednoduchého pravidla „čti, co vidíš, ale s čti jako z“: /citron/, /kultura/, /diskuze/, /rezort/. Už je to tak zažité, že vzorní školáci a školačky, kteří se od svých milovaných češtinářů naučili vyslovovat správně (navzdory výslovnosti učitelů tělocviku, matematiky a sexuální výchovy), budou to muset trpně snášet až do konce svých dnů.

Reformy některé potíže vyřeší, ale vyvolají zas potíže nové – viz např. tento článek z roku 1953, a tak stále je co reformovat. Před (dosud) poslední reformou pravopisu v roce 1993 nechali reformátoři vytisknout slovníky, jenže když ji vyhlásili, událo se něco, s čím zřejmě vůbec nepočítali. Systém značek se postavil na zadní; přesně řečeno, postavila se na ně široká píšící veřejnost, a to hlavně kvůli psaní s a z v přejatých slovech. Některé tiskoviny se mezitím demonstrativně přidaly na stranu reformátorů a psaly jen z, ale brzy se vrátily do starých kolejí. A tak teď máme pravidla poměrně liberální, můžeme všude psát s i z.

Jenže zůstává problém s těmi slovníky, v nichž špičaté z vypudilo oblé s z hesel charizma, impulz, kurz, spazmus a mnoha dalších, a ještě k tomu se ve slovech s příponou vyslovovanou /izmus/ a téměř všeobecně psanou -ismus nacpalo dopředu, aby bylo co nejvíc na očích: motorizmus, motorismus. Písmeno s uhájilo v útrobách slovníků jedinou stránku, která tvrdí, že úplně stejně správně je i impuls, kurs. A že u slov s příponou -ismus/-izmus a u slov jako charisma/charizma a spasmus/spazmus „za základní se považují tvary se s“.

V září 2001 -izmy pronikly do MfDnes. A znovu se ukázalo, že pravopisu nevládne racionální myšlení reformátorů, nýbrž zcela iracionální široká veřejnost. Už 13. října 2001 v deníku vyšel článek Vracíme se k -ismům, v němž list svůj počin sice obhajoval racionálními argumenty, nicméně oznámil, že ustupuje nátlaku svých čtenářů. V samém závěru jim to ale nandal: „vyhovujeme našim čtenářům a pohledu na komun-izmus je zatím ušetříme“. Zatím?

Vilém Kodýtek

P.S.: Pro úplnost dodávám, že přesnější informace jsou na webových stránkách Ústavu pro jazyk český. Je snad ale čeština jen nějaký virtuální jazyk, který nepotřebuje pořádný tištěný slovník?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Čeští žáci a studenti zaznamenali (od roku 2006) nejvyšší propad znalostí ze všech zemí OECD. O tom bychom měli diskutovat, ne o andělích na špičce jehly....
08. 12. 2010 | 07:43

gaia napsal(a):

Sladký

holt v Koreji umí lépe zaškrtávat možnosti nebo odfajfkovávat chlívečky, já bych z toho tragédii nedělala.

Navíc čeština je prý jeden z nejobtížnějších jazyků.
08. 12. 2010 | 07:55

Sladký napsal(a):

Gaio, já z toho tragédii nedělám- a k tomu zjištění nepotřebuji žádné zahraniční srovnávací testy.Stav školství znám a dobře vím,že je přímo tragický. Pokud půjdeme dál touhle cestou,směřujeme ke vzdělávací katastrofě. Podotýkám, že nejsem žádný úesimista ani škarohlíd, ale realista. Vám pak doporučuji, abyste vytáhla hlavu z písku, pštrosí taktika nikdy nikomu nepomohla.
08. 12. 2010 | 08:06

Sladký napsal(a):

Dovětku o češtině nerozumím.Co jste tím chtěla říct?Poznamenám,že finština je údajně daleko obtížnější a Číňané, Japonci, a další se musí učit znaky. A přidám dovětek, že vietnamské děti mají v našich školách významně nadprůměrné výsledky... v jisté nejmenované SOŠ je nejlepším žákem dokonce Mongol.
08. 12. 2010 | 08:11

franťýk napsal(a):

gaia
zase jen útržek zprávy. Žáci propadli ve čtení a porozumění čtenému textu. Což je zřejmě i váš případ - i když u vás se jedná jen o (ne)porozumění zprávě.
08. 12. 2010 | 08:20

gaia napsal(a):

Sladký

no že čeština má velmi bohatou slovní zásobu a porozumět psanému textu a navíc ještě co tím autor myslel je obtížné.
Známe z humorných filmů, jak ve škole rozebírali básně Co je štěstí, muška jenom zlatá, nebo verš, Ó kolena kolena nechť přiblíží se k jezeru. A byla z toho fraška.

Takže ty lamentace o gramotnosti a porozumění textů, které se mnohdy vedou i zde zejména u páně Šteffla mě vždy tak leda rozesmějí.
08. 12. 2010 | 08:20

gaia napsal(a):

franťýk

jo muži jsou z Marsu a ženy z Venuše.

A svému muži rozumím nejlépe, když nic neříká.
08. 12. 2010 | 08:22

jepice napsal(a):

Dokud vzdělanci, kteří mimo jiné věděli, že slova jako renesance nebo diskuse se vyslovují se "s", tvořili prestižní klub, do něhož ti ostatní toužili vstoupit, žila naděje, že se udrží i transkripce se "s".
To ovšem dávno padlo.
Dnes se hlouček přeživších podobá spíš tajnému spolku.
08. 12. 2010 | 08:24

Sladký napsal(a):

Gaio, tohle snad pochopíte- naši žáci dosáhli výrazně horšího výsledku, než jejich předchůdci v letech 2006 a dřívějších. Vaše poznámky o bohaté slovní zásobě jsou irelevantní.
08. 12. 2010 | 08:28

franťýk napsal(a):

gaia
pochybuju, že mezinárodní komise nechala žáky rozebírat "kolena,ó kolena", ale určitě se jednalo třeba o nějaký článek a schopnost vlastními slovy jej převyprávět.
Původně jsem chtěl napsat "novinový článek", ale tomu kolikrát nelze objektivně vůbec porozumět.
08. 12. 2010 | 08:29

deep throat napsal(a):

Mateřský jazyk mne naučil milovat pan profesor Vašák na gymplu. Byl tak trochu nad věcí i osnovami a nechal nám volnost při psaní slohových prací. Chtěl abychom něco sami vymysleli a nedegradoval naše myšlení v té době předepsanými tématy jako např. "Život a dílo V.I. Lenina" "Úspěchy ČSSR při budování komunizmu" a podobně. Tyto úspěchy jsme všichni zažili na vlastní kůži. Z toho usuzuji, že v našich podmínkách jsou v současnosti úvahy o návratu komunizmu jen nudně se opakujícím politickým předvolebním strašákem.
08. 12. 2010 | 08:32

Sladký napsal(a):

Hlavní příčinu úpadku školství vidím v celkovém úpadku morálky, dále v pseudohumanistických metodách uplatňovaných ve školství,které ve spojení s rozkladem rodiny a rodinné výchovy a pohrdavým a přezíravým postojem (nejen) rodičovské veřejnosti vůči učitelům vedou k tomu, že učitel stojí ve třídě v podstatě bezmocný před drzým, sebevědomým davem nevychovaných darebů.
Úpadku i napomáhá neskutečně stupidní systém financování škol podle počtu žáků.
08. 12. 2010 | 08:42

Ládik!!! napsal(a):

Dokud byli jen klasičtí vzdělanci, bylo vše jasné a v pořádku. Po nástupu vědeckého komunismu je možné všecko. Budou nakonec psát o návratu komunyzmusu.
08. 12. 2010 | 08:42

Targus napsal(a):

To gaia:

Nevím, jak se díváte na aktuální situaci (asi s nadhledem a schovívavostí), ale mně celkem vadí, když v novinách všeho druhu naprosto pravidelně narážím a češtinářské hrubky a občas i na věty, jejich smyslu se prostě nedopátrám.
Také mne zaráží, když mi paní učitelka ve škole stroze oznámí, že povinná četba je zrušena a že můj potomek je v češtině nejlepší na škole (za celý svůj dosavadní život přečetl pouze Harryho Pottera).
Pro mne dnes není problém mluvit tak, aby mi dnešní -náctiletí nerozuměli, oni mají totiž tak zoufalou slovní zásobu, že se mají problém domluvit s kýmkoli, kdo nesdílí užívání jejich 300 slov.
Totéž druhý potomek, který letos maturovai. Za maturitní písemku, kterou stvořil a dostal z ní dvojku, by byla před 30 lety jasná pecka.
Můžete to nazývat, jak chcete, ale pro mne to je prostý úpadek vzdělanosti, s tím nic nenaděláte.
08. 12. 2010 | 08:48

Targus napsal(a):

Naprostý souhlas se Sladkým 08.12.2010 08:42:32
08. 12. 2010 | 08:50

jih napsal(a):

Skola nema tak velke postaveni jako drive, protoze ji absolvoval kdekdo. Kulturni uroven obyvatelstva je silne zavisla na vyberu testu vzdelanosti. Hlavni ulohou skoly je aby nas naucila nejake hychykyrydytyny ve kterem budeme nejlepsi na svete.
08. 12. 2010 | 08:52

JF napsal(a):

ohledně české gramatiky jsem doposud nepochopil měkké a tvrdé i/y. Jaký to má sémantický význam - ženy dělaly/muži dělali. Nevysvětlila mi to ani profesorka na gymnáziu, tak snad tady ;-)

Spíš bych v tom viděl znak šovinismu - pana Jungmanna?

Nepromítá se to do absurdit plnění jiných různých prázdných podmínek, s kterými se ve společnosti potýkáme? (formalismus)

Nehledě na to, že angličtina mluvená a psaná jsou dva různé jazyky (tů - too nebo to) a u nás bazírujeme, zda ženy dělali nebo dělaly ??? Co to prosím je?

ps: omlouvám se předem na nesrozumitelnost vzhledem k pravidlů českého pravopisu.
08. 12. 2010 | 08:59

Ládik!!! napsal(a):

Chtělo by to školy odteplit a otevřít okna. Aby se do těch zatuchlých prostor dostal čerstvý vzduch a synapse mohly fungovat podle předpokladů.
08. 12. 2010 | 09:01

JF napsal(a):

Žijeme ve státě, kde soukromá škola staršího syna pana prezidenta je financována 100.000.000 Kč ze zisku státního ČEZu, v kterém dělá ekonoma mladší syn pana prezidenta.

Úpadek veřejného školství je naprosto žádoucí! Bude nám vládnout oligarchie vzešlá z PORGu. K ničemu jinému to nesměřuje.

Bavit se o školství a čemkoliv jiné v tomto státě za těchto "pořádků" je téměř bezvýznamné!

Své děti budu směřovat na studium v zahraničí.
08. 12. 2010 | 09:06

Al Jouda napsal(a):

Kazeň musi byt - tak je to spravne ! To ukazuje cestu k nápravě našeho školství.
08. 12. 2010 | 09:06

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Pane Cvrčku tahle vaše otázka je položena špatně !Text vašeho článku jsem nečetl ale samotná otázka mě zarazila ! Proč by mělo něco hrozit od komunistů ? Máte snad všichni strach vy zazobanci kapitalističtí že přijdete o ty v převážné většině nepoctivě získané majetky ? Já jsem nikdy v žádné straně angažován nebyl ale ted když jsem poznal co obnáší tahle demokracie tak bych ty komunisty klidně u nás i uvítál ! A věřte mi pane že byla by to záchrana mnohým potřebným ! Tak asi ! Koukejte všichni jak to funguje v číně a jsou tam komunisti u vesla ! Je potřeba ale v národě dokázat nastolit potřebnou pracovní kázen a tam to ti komunisté zvládli ,narozdíl od té naší bývalé nomenklatury ! Tohle to co je nastoleno u nás to nikdy spravedlivě fungovat nebude !!! Dal.@
08. 12. 2010 | 09:36

franťýk napsal(a):

Dalimír
tak napřed čti článek a pak se vyjadřuj
08. 12. 2010 | 09:39

Pípa napsal(a):

Za mého života se m.j. několikrát změnila pravidla pravopisu. Změnili je ti, kteří dneska poučují a odvolávají co odvolali. Co se týká -izmů, tak většinou používám z, jak mě to učili naposledy, ale vrátím se k s, abych se přiblížil té vzdělané elitě. Ke komunismu se tím ale vracet nechci. Děkuji, jednou to stačilo.
08. 12. 2010 | 09:40

yara ze země krys napsal(a):

JF, to neřešte, Angličani jsou taky blbí, vždyť vidí "a" a čtou "ei". Zřejmě to vzniko z pití whisky jak měli zkřivené tlamy. Všude u slov píší velké písmena a mají pokoj. Ale mohlo by to být i horší, některé asijské národy řeknou třeba zvuk "a" v několika tóninách a ono to znamená vždy něco jiného, to je potom sranda. No a ještě jedna úsměvná zajímavost, Číňani a Japonci tak trochu doplatili na jejich písmo co se zove rozsypaný čaj natolik, že měli a mají problém s vytvořením obyčejné klávesnice v jejich jazyce. Už jste někdo viděl klávesnici u PC třeba s 2000 znaky? Ale ono je to vlastně dnes vlastně výhoda, nutilo je to naučit se anglicky a ejhle, jsou na tom se znalostí angličtiny (alespoň inteligence)lépe než naše populace!
Pěkný den!
08. 12. 2010 | 09:48

vilemkodytek napsal(a):

franťýk:
Naprosto s Vámi souhlasím, že mnohem důležitější než pravopis je porozumění textu (ať mluvenému nebo psanému), bez něhož každý pokus o vzdělání ztroskotá. Pravopis je jen forma (na niž rovněž třeba dbát, ale až když víme, co chceme říct). Proto mj. potřebujeme slovníky (kde i ta forma je), ne Pravidla českého pravopisu.
08. 12. 2010 | 11:19

vilemkodytek napsal(a):

gaia (07:55:58):
Dávám ke zvážení tezi, že rozdíl mezi našimi a korejskými dětmi (a učiteli) není v zaškrtávání, ale v tom, čemu se anglicky říká drive.
08. 12. 2010 | 11:23

vilem kodytek napsal(a):

Pípa:
Klidně dál pište z, jste-li na něj zvyklý. Neplatí, že kdo píše s je vzdělanec a kdo z nikoli. Pokud něco takového nepřímo plyne z toho článku, je to jen nadsázka.
08. 12. 2010 | 11:30

wiked leaks napsal(a):

Do 89 čs školství dle OSN tabulek do 20 místa na světě.
Hádejte, jaké místo máme dnes ?

Vzhledem (cílenému) rozvratu nejsou výsledky našeho školství až tak špatné ve srovnání s ostatními rezorty u nás(zdravotníctví, průmysl) a ostatními zeměmi (USA). Že děti neumí číst ? Prosím vás, vždyť o to jde, aby moc nečetli a nemysleli.
08. 12. 2010 | 12:07

JF napsal(a):

ten samý člověk (co bere státní peníze pod pláštíkem vše za své) z té samé rodiny připravuje reformu školství.
08. 12. 2010 | 12:41

ex-nemo napsal(a):

Nevím jaké všechny - izmy se do MF Dnes vrátily, jenom o bolšev --- to vím určitě, píšou už v horším stylu než někdejší Rudé Právo. Vlastně ono to tam existuje pořád, kontinuita se ani moc nepřerušila...
08. 12. 2010 | 14:28

camponotus napsal(a):

Jaký pán, takový krám.
08. 12. 2010 | 14:53

gaia napsal(a):

mně vždy fascinuje, vidím-li záběr z nějaké školy v Asii, jak tam vždy začínají den žáci srovnaní na školním dvoře v zákrytu jak na spartakiádě a sborem zpívající hymnu.
V našich podmínkách nepředstavitelné. Nedovedu si představit, jaká síla(snad armáda či policie), by dokázala ráno děti u nás donutit, aby se den co den dobrovolně postavili na značky, bez řvaní a projevů neurotismu dokázaly klidně 20 minut stát a zazpívat hymnu a pak v klidu bez strkání a běhání odejít do třídy.

A v tom to je. Naprosto odlišný přístup a vztah učitel- žák.

Myslím, že jak budou do testů přibývat asijské školy, budeme se propadat čím dál dolů -za ně.
Výsledky jsou stejně neporovnatelné, neb v roce 2006 se účastnilo téměř o 20 zemí méně.

To jen se to vytáhlo v souvislosti se stávkou, neb některé školy měly zavřeno a rodiče nevědely co s děckama, tak šířit další nenávist k učitelům.
Navíc sposta politiků mluví naschvál tak, aby jim nikdo nerozuměl a mnoho slov, ale vlastně neřekli nic.

Tak jaképak porozumění textu.
08. 12. 2010 | 15:53

hankacl napsal(a):

Kdysi před lety jsem opravovala testy z technologie na jednom učilišti. Musela jsem to číst nahlas, při čtení pouze očima mi byla slova jako "Gdyš", "vimněrit" apod. nesrozumitelná. Jim jsem to nevyčítala, ale když systém značek neovládá vysokoškolsky vzdělaný jazykový profesionál, typicky novinář, pak mi to vadí.
08. 12. 2010 | 18:29

Anellus napsal(a):

On ten propad školství je v úplném souladu s kolapsem všeho ostatního u nás, od zdravotnictví přes vývoj a výzkum, po likvidaci všech náročnějších výrob až k zezvířečtění mezilidských vztahů. To vše navíc korunované hromadným umrzáním bezdomovců při každém poklesu teplot k nule a vysíláním žoldáků k vraždění kamkoliv, kam USA pokynou. Jediné v čem můžeme dávat lekce ostatnímu světu je vytrvalé antikomunistické a antiruské štvaní ve všech sdělovadlech, zvláště těch "veřejné služby". Ale ono se ucho jednou utrhne ...
08. 12. 2010 | 18:41

gaia napsal(a):

v češtině jsem měla nejvíc ráda, když jsem nevěděla a učitelka řekla obojí je možné.
A jak jsem tak koukala do pravidel (1998), tak je už dávno možné oboje, dokonce i ta diskuse diskuze je možná obojí a že ta dlouho odolávala.
Takže o čem je vlastně článek? Nerozumím psanému textu.
08. 12. 2010 | 19:42

dennis napsal(a):

Pani Gaio,
vite, ze Vam nekdy zavidim? Kdyz jsem si precetl prispevek pana Anellusa, myslim, ze jsem jeho textu porozumel. Pak jsem si precetl Vas prispevek do diskuze, a rekl jsem si: Blaze tem, co nerozumi, o cem to vlastne je.

Pane Anellusi,
kde berete ten optimizmus? Myslite, ze az "se ucho utrhne" to vezme obrat k lepsimu?
08. 12. 2010 | 20:30

ex-nemo napsal(a):

Paní Gaio
jenom poznámka: Podobný systém existuje i v Kanadě jenom s tím omezením že žáci přitom stojí v lavicích (ovšem v pozoru čekající na povel "Sit down !)
Možná je to tím že je tam obvykle venku špatné počasí, moc zima nebo moc horko, málokdy tak akorát.
08. 12. 2010 | 22:32

Pípa napsal(a):

vilem kodytek,
díky za radu, také jsem si nadsadil, narážku autora jsem pochopil. Pravopis moc neumím, ale jinak to celkem jde. Díky a dobrou
08. 12. 2010 | 22:38

gaia napsal(a):

tak nevím, proč autor použil v 11:23:35
anglikanismus drive, když existuje srozumitelnější a zavedené slovo motivace.

Už vidím, jak za 10 let bude řešit v blogu, zda povolit plebsu i možnost dryve nebo drajf
09. 12. 2010 | 07:50

stejskal napsal(a):

Co je to "anglikanismus", paní gaio ? ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
09. 12. 2010 | 10:13

Terrydeplund napsal(a):

Problém češtiny je v tom, že KAŽDÁ GENERACE "jazykozpytců", pracovníků Ústavu pro jazyk český AV MUSÍ PROKÁZAT své opodstatnění.

Takže v průměru každých dvacet let, při generační výměně (při politických změnách častěji) zákonitě přichází "podstatné", zásadní změny českého pravopisu, nejen pravidel, ale dokonce jak se mají ta která písmenka psát.

Mám 62 roků.
Když jsem nastoupil do první třídy (1954), upustilo se od psaní "krucánků" u psacích velkých písmen (H, V, Z, U, T..), neboť to byl pozůstatek prvorepublikového ozdobného psaní, majícího ještě kořeny v rakouské monarchii (v lidově-demokratickém, komunistickém zřízení nepřípustné!).

Když nastupoval do první třídy můj syn (1981), ejhle - už se ty "krucánky" objevily znovu.

A teď (2010) se "testuje" zase něco nového.

Během jednoho lidského života se třikrát změnil ("chytré hlavy" vymyslely a tím prokázaly svoje opodstatnění) tvar psaných písmen.

Léta se používalo při psaní adres "U lípy", "U smrku" apod druhé slovo psané malým písmem. Všichni to uměli přečíst, pošťáci uměli takto pasné zásliky doručit..
A náhle "někdo" přišel na to (a zřejmě si na tom vybudoval kariéru!), že TO JE PŘECE ŠPATNĚ !! Musíte psát (hloupé děti) "U Smrku", "U Lípy".. Už je to jasné??!!
Kolik nás stálo přepisování adres na ulicích, v občankách, na razítcích...
Ale hlavně, že je to konečně SPRÁVNĚ ! Tedy alespoň na pár let...

V 80. letech odpovídal v Československé televizi sportovní redaktor na "výtku" posluchače, protože při komentování volejbalového utkání říkal "hraje se v Odolena Vodě", "s Odolena Vodou"...
Divákovi to asi "neznělo", nicméně redaktor v odpovědi citoval výklad ÚJČ AV, že tento název je vlastně tvořen jako "voda (pana) Odolena", kde při skloňování tohoto spojení se "Odolena" nemění:
bez vody pana Odolena,
k vodě pana Odolena,
...
s vodou pana Odolena,

pouze jsou ta slova v obráceném pořadí, takže tehdy SPRÁVNĚ tuto obec skloňoval (jak by řekl - tehdy - Werich: "Je to dobře, ale zní to blbě.").

O dvacet let později ale najednou slyším mladého komentátora:
"hrajeme v Odoleně Vodě", "hráči Odoleny Vody"..

`Mladý, češtiny neznalý redaktor` říkal jsem si a napsal do ČT mejla: `poučte ho, jak se správně skloňuje tento název!`

A přišla mě odpověď s odkazem na Jazykovou poradnu ÚJČ AV - odkaz 3. osobní a zeměpisná jména - Odolena Voda (http://www.ujc.cas.cz/poradna/), a byl jsem poučen, že redaktor to říká SPRÁVNĚ (a za blbce jsem byl já).

Holt v Ústavu pro jazyk český se obměnilo osazenstvo, ta předchozí garnitura byli zřejmě naprostí diletatnti, nedoukové, vědečtí břídilové; teď nastoupili skuteční odborníci! Jazykozpytkyně Alena Polívková si i na "Odoleně Vodě" zřejmě "vysloužila" nějaký akademický titul (třeba se "zasloužila" i o konečně správné "U Smrku").

Takže mohu ve svých 62 letech prohlásit: "díky" neutuchajícímu úsilí jazykozpytců neumím správně psát a neznám aktuální pravopis.

Ale těší mě, že nás blbců je zřejmě víc; možná celý národ jsme blbci - tedy vyjma několika vyvolených jazykovědců.

Národ blbců, národ sobě...

Ale všeho dočasu: i ta jejich současná "pravda" bude další generací nástupců, tedy "skutečných vědců, odborníků", podupána jako naprostá blbost.

Jak by řekl pan Werich: "Ale je to dobré bydlo, býti bidelníkem."

Jaký je dnes stav češtiny v českých zemích?
09. 12. 2010 | 12:33

m.vacht napsal(a):

Návrat komunismu nehrozí,nebo´t jsme se ho nikdy nezbavili.kdo má již plné zuby miliardových schodků,zde VYZVA:http://www.facebook.com/pages/Zadam-vytvoreni-zakona-o-trestni-odpovednosti-politiku/173374682683898
09. 12. 2010 | 15:22

gaia napsal(a):

stejskal

no dřív byly germanismy což je jazykový prvek přejatý do jiného jazyka z němčiny nebo vytvořený podle německého vzoru.(to jsem vygooglovala)

Dnes německy málokdo umí, preferuje se výuka angličtiny a čeština se zapleveluje anglickými slovy.
Např. imidž VIP return lídr atd.

Tak jsem logicky usoudila, že by se těmto slovům mohlo tak říkat, ale teď když to googluji, tak tento název je něco jiného.

Třeba mě někdo poučí.

Ale pravdu má asi Terrydeplund

autor chce napsat ten slovník, už se o tom zmiňoval několikrát, tak to bude asi ten výsledek toho pochopení textu.
09. 12. 2010 | 16:48

camponotus napsal(a):

Pro JF:
k problémi i/y
TI MUŽI MLUVILI
TY ŽENY MLUVILY
co je na tom nepochopitelného?
líbilo by se víc
TY MUŽY MLUVYLY ?
09. 12. 2010 | 18:04

vilemkodytek napsal(a):

Gaia:
Toto jsem pro Vás našel ve Wikipedii: "Anglicyzm to słowo lub konstrukcja występująca w danym języku, zapożyczone z języka angielskiego." Česky to tam není, ale s tím si už poradíte.
Hezký večer.
09. 12. 2010 | 18:11

elf napsal(a):

Cvrčku,kde hrozí ten návrat komunismu když nikde na světě ještě nebyl?Toto píše jazykovědec a dokonce z UK?Už věřím statistice když píší,že Češi přestávají umět psát a že jsme ve školství někde uprostřed světové tabulky.
09. 12. 2010 | 18:29

gaia napsal(a):

vilemkodytek

to si tedy neporadím, to by jako ekvivalentem germanismu měl být anglicismus?

Mně zní lépe ten anglikanismus, ale to je prý -Anglikanismus je tradice křesťanské víry.
Jak jsem vygoooglovala.

Anglicismus to jsem v životě neslyšela.
09. 12. 2010 | 19:13

modrý edvard napsal(a):

Komunizmus provozujou komunizti. Fuj.

pro Targuse, 08.12.2010 08:48:22 : můj potomek taky letos maturoval. Dostal z písemky 3, i když podle mého názoru to mělo bý 1-2. (četl jsem písemku i posudek, pedagog zřejmě nepochopil esej o počítačích). Mezi náma, na maturitní známky se stejně nikdo neptá.
09. 12. 2010 | 22:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy