O politické korektnosti v jazyce

23. 02. 2011 | 08:33
Přečteno 9774 krát
V Divadelních novinách z počátku února kritizuje František Fröhlich naši Mluvnici současné češtiny za to, že nepoužívá hodnocení „správný“ nebo „spisovný“ prostředek. Vidí v tom příznak nepatřičné politické korektnosti. Už jsme byli nařčeni z lecčeho, ale že bychom měli tuhle motivaci, to jsem skutečně předtím netušil.

Pro pana Fröhlicha tedy ještě jednou: termínů „správný“ nebo „spisovný“ jsme se v mluvnici vyvarovali nikoli proto, že bychom se báli, že nás někdo zažaluje, nebo proto, že bychom měli pocit, že to může být pro někoho urážlivé, ale prostě z toho důvodu, že pro takové hodnocení jako vědci nenacházíme podklady. Ačkoli si pan Fröhlich pravděpodobně myslí opak, nelze rozhodnout, že tvar „abysme“ je špatný a tvar „abychom“ správný, stejně jako nelze rozhodnout – zůstaneme-li u politické korektnosti, kterou F. Fröhlich zmiňuje – že běloch je lepší než černoch. Kromě toho, že takové hodnocení může být pro někoho urážlivé (v případě jazyka tento problém odpadá), nemáme objektivní kritéria, na základě kterých bychom to rozsoudili.

Navíc je honba za jazykovou správností, která se u nás tradičně týká v podstatě jen formy, tvarů slov a jejich zápisu, v konečném důsledku nesmyslná. Pokusím se to demonstrovat na příkladu. Dostala se mi do ruky studentská práce (v žádném případě se nejedná o běžný stav nebo průměr), kde se v úvodu psalo:

Před započetím na přípravě seminární práce byl proveden vstup prostřednictvím sítě internet na adresu Ústavu Českého národního korpusu (ÚČNK) na adrese: http://ucnk.ff.cuni.cz. Po seznámení se s projektem Českého národního korpusu byla sjednána dohoda o možnosti plného přístupu k databázím Českého národního korpusu po dobu jednoho roku zasláním podepsaného Prohlášení uživatele korpusů ÚČNK na uvedenou adresu. Poté ÚČNK zaslal emailem přístupové heslo ke korpusům prostřednictvím korpusového manažeru Bonito, který byl pro tento účel nainstalován do domácího osobního počítače. Byl stanoven cíl a zaměření seminární práce.

Pominu-li, že vypovídací hodnota je pro téma práce nulová, je zjevné, že stylizační úroveň se ani v nejmenším nepřibližuje tomu, co bychom od práce na vysoké škole očekávali. Je to nesrozumitelné a neobratné. Všimněte si ovšem, že úryvek se ani v jednom případě nedostává do sporu s platnou jazykovou kodifikací. Pravopisně je bezchybný (dokonce i veškerá interpunkce je tam, kde by měla být), po morfologické stránce je psána kompletně „spisovným“ jazykem, jak ho znáte z Pravidel pravopisu a Slovníku spisovné češtiny apod.

Vedle toho se můžeme pokusit o parafrázi, která bude stát přesně na „opačné straně barikády“ boje o podobu jazykovědné činnosti:

Před tim než sem moh začít pracovat s korpusama sem si musel zažádat vo přístup na adrese www.korpus.cz. Dyž sem se seznámyl se zásadama práce s korpusem a dostal vod ÚČNK heslo, stáhnul sem manažer Bonito, nainstalil ho a stanovil si vo čem budu psát.“ (parafrázoval VC)

Pasáž stále není informačně nijak prospěšná (do práce takovéto detaily nepatří), ale to teď není podstatné. Na rozdíl od prvního úryvku je ten druhý, psaný nekodifikovaným pravopisem (dyž, seznámyl apod.) a „nespisovnou“ morfologií (moh, zásadama apod.) srozumitelný a v konečném důsledku pro čtenáře – jsem přesvědčen – přijatelnější.

A tím se dostáváme zpátky k otázce správnosti. Nejen, že nemáme žádná objektivní vědecká kritéria pro určení toho, co je v jazyce správné, ale navíc to, co vyžadujeme jako správné (nebo spisovné), tedy formální stránka jazyka, není pro komunikaci to podstatné. Jinými slovy, stávající regulace se většinově zaměřuje spíš na to, co je možné snadno regulovat a vynucovat, než na to, co je při funkční komunikaci podstatné a rozhodující o její kvalitě, totiž význam. Snad to bude pro pana Fröhlicha dostatečně „politicky nekorektní“ důvod.


PS: Z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu je politická korektnost předmětem módního výsměchu a opovržení. Co je na ní proboha tak špatného? (Samozřejmě, pokud něco přeženeme do krajnosti, může se i z výtečné myšlenky stát karikatura sebe samé.) Neměli bychom zapomínat, že v základu politické korektnosti je veskrze pozitivní snaha vyvarovat se jednání, které je pro ostatní urážlivé. Fakt, že jsme o nějakém takovém urážlivém chování do včerejška nevěděli, neznamená, že urážlivé nebylo a není nebo že se jedná o blbost, která si zasluhuje výsměch. Možná, že kritiky politické korektnosti dráždí jenom to pojmenování, konkrétně slovo politický; v takovém případě navrhuju používat místo toho prostě slušnost nebo ohleduplnost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

student napsal(a):

„Před započetím na přípravě seminární...."
Už jen ten začátek je blbě. Autor tohoto začátku má vyjadřovací schopnosti strážmistra.
23. 02. 2011 | 08:50

Sladký napsal(a):

TZV. "politickám korektnost" není ve většině případů ničím jiným,než pokryteckým a škodlivým zakrýváním skutečnosti.
23. 02. 2011 | 08:53

Petr napsal(a):

Pěkný článek. S autorem v obecné rovině souhlasím, jenom si myslím, že pro čtenáře není bohužel o moc čitelnější ani druhý (nespisovný) přepis. Ale ne proto, že by autor neměl pravdu, ale právě proto, že my jsme zvyklí tolik trvat na tom, aby bylo všechno zapsáno přesně tak, jak nám velí pravdila pravopisu, že pak něco zapsaného tímhle způsobem nám velí zaměřovat se právě na pravopisné chyby a ne na informaci v článku...smutné :( Snad když bude více Cvrčků, se tohle nazírání časem změní...
23. 02. 2011 | 09:00

vaclavcvrcek napsal(a):

Sladký: O realitu a její zakrývání právě vůbec v otázce politické korektnosti nejde. Podstatné je to, jestli se zabýváte tím, jestli váš neohrožený popis reality může někomu ublížit nebo ne. A proto bych teď mohl "nepokrytecky a neškodlivě bez zakrývání skutečnosti" čtenáři s nickem student (reakce před tou Vaší) říct, že je úplnej blbec, nebo ho politicky korektně a slušně požádat, aby si laskavě nějdřív přečetl celý text, který kritizuje.
23. 02. 2011 | 09:20

Holubář napsal(a):

Politická korektnost....
Z vašeho textu jsem pochopil (jazykově příliš nevzdělán), že vedle formální správnosti textu dáváte šanci také jeho srozumitelnosti, možná ji dokonce trochu nadřazujete. Pro běžnou každodenní (především verbální) komunikaci máte "stopro" pravdu, v psaných textech bych se formální správnosti až tak snadno nerad vzdával. Ale budiž.

Ovšem "politická korektonost" je poněkud jiná káva. Ta ve svých projevech dostoupila tak daleko, že právě překročila hranice srozumitelnosti. Nejde přece o to někoho urážet, ale nazývat alespoň VĚTŠINU věcí pravými jmény.
Čeština má například historicky nějak zavedé slovo "černoch". Nevím jak pro vás, ale pro mne nemá to slovo žádný negativní nádech, prostě jen pravdivě popisuje něco, co je viditelné na první pohled. My jsme (myslím obyvatelé této země) prakticky nikdy černochům nijak neublížili, měli jsme s nimi pramálo zkušeností, a tak nevidím pražádný důvod používat pro americké černochy výraz "afroameričan". To nechť si používají Američané, když chtějí, protože mají vůči svým černochům (opět dáno historicky) máslo na hlavě a jejich "negr" asi nějaké negativní znaky pro obě strany (černou i bílou) nese.
Tolik jen jako příklad, jakých bychom jistě našli spoustu.

"Politická korektonst" ve své vyhrocené podobě, jak se stále více prosazuje, je v podstatě v lepším případě omylem a v horším případě obyčejnou lží.
Zdá se mi, že i slovo "lež" se ovšem stává politicky nekorektním, snad ve snaze, aby tolik lží nebylo tak snadno identifikováno.
P.S.: A díky za vaše (pro nás jazykové konzervativce poněkud iritující) texty. :-)
23. 02. 2011 | 09:27

vaclavcvrcek napsal(a):

Holubář: Pro mě slovo "černoch" také žádnou negativní konotaci nemá. Ale my dva - jelikož nejsme černoši - nemůžeme přeci posoudit, jestli to pro ty, které tím označujeme, je nebo není urážlivé. Je vedlejší, zda to skutečně označuje to, co to označuje (většina vulgarizmů označuje celkem přesně to, co chceme vyjádřit, a taky je ve společnosti nepoužíváme), podstatné je, jestli to někoho uráží. Další podstatná věc je, komu taková slova říkáme. Pokud budeme mluvit pouze mezi sebou, nevidím důvod, proč cokoli měnit. Budu-li ovšem komunikovat s někým, o kom mám pocit, že by to pro něj mohlo být urážlivé, použiju prostě raději jiný výraz. Jak jsem napsal, je to otázka ohleduplnosti.
23. 02. 2011 | 09:36

Sladký napsal(a):

Pane cvrčku, ono vůbec nejde o to, o co v tom, či onom jde, ale jak to ve skutečnosti funguje, jak se to ve skutečnosti uplatňuje.
Tím,že obyvatele USA černé pleti budeme nazývat Afroameričan se na jeho barvě pleti a charakteristikách nic nemění, navíc bychom pak měli používat termíny jako Euroameričan,Asiameričan a pod pro Indiána pak Ameroameričan.
Případně u nás Afroevropan, Euroevropan, atd atd..
23. 02. 2011 | 09:37

tomeek napsal(a):

Mili pane Cvrcku ---
Cituji vas:
"Pasáž stále není informačně nijak prospěšná (do práce takovéto detaily nepatří), ale to teď není podstatné. Na rozdíl od prvního úryvku je ten druhý, psaný nekodifikovaným pravopisem (dyž, seznámyl apod.) a „nespisovnou“ morfologií (moh, zásadama apod.) srozumitelný a v konečném důsledku pro čtenáře – jsem přesvědčen – přijatelnější."
a musim vam rozhodne rici, ze se mylite. Uvedena pasaz pro mne tak, jak je napsana nejen ze je ohyzdna, ale hure se cte a v jistem smyslu by si dokonce zaslouzila i preklad do cestiny. (Pardon, ale cestina to z meho pohledu rozhodne neni!)
23. 02. 2011 | 09:39

petřík napsal(a):

Co je na ní špatného? Všechno.
Politická korektnost je ideologie, která se snaží řešit problém jeho přejmenováním. Takže: pokud jsou problémy s "černochy," zakážeme slovo černoch, abych použil ten nejprimitivnější příklad.
Je jasné, že problém sám se přejmenováním nezmenší, naopak dál bují a metastázuje pod povrchem, jak nádor.
To je jako kdyby lékař na vizitě místo léčby oblékl pacienta do čistého a nového pyžama a spokojeně odešel...
Politická korektnost je pokrytecké zlo.
23. 02. 2011 | 09:40

Sladký napsal(a):

K té ohleduplnosti, pane cvrčku- ve společnosti, k jejimž hlavním principům patří naprostá bezohlednost mi příkaz hovořit polticky korektně připomíná- promiňte,snad neurazím váš jemnocit-jako zákaz prdění v senkruvni.
23. 02. 2011 | 09:41

Občan napsal(a):

No, pane Cvrčku,
ten příkladmo uvedený úryvek je špatně i pravopisně. Pokud jste to dokázal nevidět, pak Vás mohu jen politovat.
Druhý úryvek, přetlumočený do parodie hovorové řeči, je rovněž špatně. Neříká se "nainstalit", ale "nalejt".

Jinak je kritizovaná pasáž POVINNOU součástí každé seminární a vyšší písemné práce, kdy autor MUSÍ uvést všechny použité prameny, metodiku jejich získání a MUSÍ potvrdit legálnost jejich získání. Student tedy postupuje zcela správně.

Vaše "liberalizace" češtiny, pane Cvrčku, zejména její mluvnice, má za následek současné jazykové prasectví. Vůbec nepochybuji o tom, že primitivnější a línější části populace to vyhovuje - nemusí se nic učit, nemusí dodržovat žádná pravidla.
Problém nastává v okmažiku, kdy máte sestavit jazykově PŘESNÝ právnický nebo úřednický text nebo provést jazykovou korekturu. Pak najednou narazíte na jazykovou "cochcárnu" a jste s jazykovou přesností "v p..eli jak Baťa s dřevákama".
Zprimitivňováním českého jazyka, jež se snažíte OBELHÁVAT "nutností" jeho modernizace, z něj moderní jazyk neděláte, to si buďte 100% jistý.

A na závěr - formální podoba jazyka, tedy jazyk spisovný, je naprostým základem komunikace a výuky, vč. výuky pro cizince. Bez formálního (spisovného) jazyka se totiž nedomluvíme ani sami mezi sebou. Pokud bude jeden z nás mluvit slezkým dialektem, druhý chodským, třetí žargonem "ajťáků" a čtvrtý nuselským argotem, budeme na sebe nakonec jen šokovaně zírat, protože zjistíme, že ač mluvíme všichni čtyři DE FACTO česky, nerozumíme jeden druhé pomalu ani slovo.
Už tedy chápete, PROČ jsou spisovná podoba jazyka a pevně stanovená pravidla jeho používání tak důležité?
23. 02. 2011 | 09:42

Vlkodav napsal(a):

vaclavcvrcek:

Dobry den,
jak se koukáte na politickou korektnost, která již "ohýbá" pravdu. Vyjadřování k rasovým problémům, kde se rasa nesmí uvést, k sociálním problémům, ale ona inkriminovaná skupina se opět nejmenuje. Mne to připadá pokrytecké. Tím, že zakrývám něco, o čem každý ví, co znamená, spíš podněcují víc nesnášenlivosti, neboť ostatní mají pocit, že ony skupiny jsou "hájeny".
Omlouvám se za styl, ale jako technokrat jsem dělal co jsem uměl :)
23. 02. 2011 | 09:47

zdenekb napsal(a):

Díky zejména za poslední odstavec.

Mnoho lidí si na svém urážlivém vyjadřování velmi zakládá a díky své halasné "nekorektnosti" si bůhvíproč připadají statečně...

(Nemluvím tím o extrémních pitomostech, kdy se potenciálně urážlivé slovo obchází křečovitě... jako když se kdysi, při nepokojích v PAŘÍŽI, v tisku psalo o bouřících se a rabujících AfroAMERIČANECH... ;o)
23. 02. 2011 | 09:51

Jirka II. napsal(a):

Pokud jde o politickou korektnost, nemusíme chodit až tak daleko - do Ameriky, nebo Afriky. Kdekdo se dnes bojí říct Cikán a "politicky korektní" je říkat Róm.
Přitom oni sami si většinou "Romové" říkají. Neodpovídá to ani Evropským tradicím.
23. 02. 2011 | 09:52

Občan napsal(a):

No, buďme k sobě úplně upřímní.
Tzv. "politická korektnost" = předpos.anost. Předpodělanost z toho, co BY SE MOHLO STÁT, KDYBY...
Rovněž použuji černocha. Abych se náááhodou někdy někde nějakého černocha nedotkl, udělám si PŘEDEM uzel na jazyku a budu huhlat něco o Afroafričanech, takže mi pravděpodobně jako jedni z prvních nebudou rozumět ti černoši :o)) Protože pokud budu mluvit "politicky korektní" češtinou, nebudou-li to rodilí Češi, nebudou ovládat politicky korektní novočeštinu na dostatečné úrovni.
Totéž se ovšem týká bezbřehého "liberalismu" v češtině - cizinci jí opět nerozumějí. Učí se spisovnou češtinu, protože ta JE základem jazyka. Já také nerozumím hovorové angličtině, protože pro běžnou komunikaci, korespondenci a zejména pracovně MUSÍM používat angličtinu spisovnou.
23. 02. 2011 | 09:52

Luba napsal(a):

"Politická korektnost" je takový import z USA, země právníků.

Našinci se opět honí za módními trendy. Kdysi byl naším vzorem slon ruský, teď je to slon americký. Netřeba za tím hledat nic jiného, než snahu konformistů být "in".

Máme jiné problémy, než někoho stíhat za sprosťačení či málo empatickou konverzaci. Lidé, kteří nemají jiná závažnější témata nebo chtějí odvádět pozornost od věcí důležitých (svých prohřešků) k trivialitám - se tedy s radostí chopí témat importovaných a bezpečných, jakým je ona
"political correctness".
23. 02. 2011 | 09:52

rejpal napsal(a):

Já si kladu jednu otázku. Pokud každá forma psaného slova je stejně spisovná a správná, proč se vůbec učí mateřský jazyk, k čemu jsou jazykovědci a proč vůbec máme takové věci jako dvě i nebo interpunkci. My jsme země extrémistů. Jednou je slovo jazykozpytce zákonem, a co není přesně kodifikováno ve slovníku, neexistuje - a pak najednou žádná referenční spisovná čeština neexistuje. Čeština se vyvíjí a mění, a to stále rychleji, ale přesto není do věci znát nějaký aktuální standard a dočkat se od jazykovědců podpory, když nějaké médium se snaží jazyk kultivovat a jiné ho przní.
BTW: oba citované texty jsou stejně strašné. Jen každý z jiného důvodu.
23. 02. 2011 | 09:55

vaclavcvrcek napsal(a):

Občan: "ten příkladmo uvedený úryvek je špatně i pravopisně. Pokud jste to dokázal nevidět, pak Vás mohu jen politovat."
Vaše lítost mi nepomůže, raději mu ukažte, kde jsem tu chybu s velkým CH přehlédl.

"Jinak je kritizovaná pasáž POVINNOU součástí každé seminární a vyšší písemné práce,..."
Ale no tak, já samozřejmě netvrdím, že v práci nemají být uvedeny zdroje. Tyhle podrobnosti ovšem není zvykem v lingvistické literatuře psát.

"Problém nastává v okmažiku, kdy máte sestavit jazykově PŘESNÝ právnický nebo úřednický text"
Kdybyste to četl pozorněji, pochopil byste, že přesnost textu je založena především na významu a formulaci, nikoli na pravopise. V tomhle nám spisovná čeština nepomůže ani trošku.

"...jazyk spisovný, je naprostým základem komunikace a výuky, vč. výuky pro cizince."
Cizince učím už několik let a takhle jednoznačně to věřte mi skutečně neplatí. Pro rodilé mluvčí to neplatí vůbec.
23. 02. 2011 | 09:57

rejpal napsal(a):

Luba
Politické korektnosti netřeba. Stačí slušnost a určitá míra diplomacie, kterou má většina lidí vrozenou. Už se těším, jak začneme část svých spoluobčamů titulovat Rumunočechy. Hodně z nich sice z Rumunska nepřijde, jiní nebou umět česky, ale bude to po vzoru našich přátel.
23. 02. 2011 | 09:58

42 napsal(a):

Problém je, že sám pojem "politická korektnost" je politicky naprosto nekorektní. Tenhle termín je zprofanován, protože typický politik, když má řešit sociální (nebo jiný) problém, před ním utíká a schovává se - bohužel typickou strategií je označit stěžovatele za hulváta (= politicky nekorektního). Přesto si myslím, že by lidé měli zůstat slušní a ohleduplní - a osobně mám o Češích pořád ještě iluzi, že při setkání s černým cizincem si dají pozor a nebudou o obyvetelích Afriky mluvit jako o "negrech". Pokud to někdo neumí, tak je u mě hulvát (a protože jsem hulvát, tak mu to klidně od plic řeknu).
23. 02. 2011 | 09:58

Čochtan napsal(a):

Politická korektnost je produktem degenerace bělošských samozvaných pseudo-"intelektuálů".
23. 02. 2011 | 10:01

zdenekb napsal(a):

Luba:

Myslím, že nedržíte prst na tepu doby.
Dnes je trndy a in právě nekorektnost... kdo se vyjadřuje nekorektně, má automaticky pravdu pravdoucí, a ještě zvolna pučící svatozář mučedníka... (politické nekorektníky přece popravujeme v souladu s předpisy EU!!!) :o)
23. 02. 2011 | 10:04

tomeek napsal(a):

Mily pane Cvrcku ---
Musim se opravit.
V danem pripade asi neni moc velkeho rozdilu mezi "provedenim korektniho vyjadreni ve stredoevropskem jazyke slovanskeho typu" a "tym prondanim teho samyho bes tych blbejch kudrlynek".
Obe verze zaslouzi preklad do inteligentniho (rozumej srozumitelneho) jazyka. Bohuzel obe verze, domnivam se, ukazuji budto na poklesly intelekt pisatele nebo jazykove buranstvi a bezohlednost vuci ctenari. Spis asi to druhe... Totiz text by mel byt srozumitelny nejen uzkemu okruhu lidi kolem pisatele/autora, ale i mimo nej. A to at uz jde o clanek v brnenskem hantecu, libenskem argotu ci referentske anebo partajni novoreci. A zastavat se jednoho ci druheho dle meho nazoru zavani snahou ziskat si lacine sympatie omezeneho okruhu priznivcu...
23. 02. 2011 | 10:04

Čochtan napsal(a):

ad 42:
V Africe nebudu o černoších mluvit jako o negrech. V Africe jsem host a host se MUSÍ přizpůsobit domácímu pánovi.
Doma tak mluvit budu, a komu se to nelíbí, nemusí do mého domova (Evropy) lézt.
23. 02. 2011 | 10:04

zdenekb napsal(a):

*trendy
23. 02. 2011 | 10:05

skeptický napsal(a):

Ono to je tak,že druhý se preventivně uráží za třetího a říká prvnímu,co smí říkat.Třetímu je to jedno,co první říká,a o prvním si mluví jak chce.
První "činnost" druhého finacuje a na nečinnost třetího platí.
23. 02. 2011 | 10:11

Holubář napsal(a):

vaclavcvrcek:
No, já se tak snadno nevzdám.
Černoši bývají zatím v naší zemi spíše jen návštěvami. Jedu-li do cizí země, měl bych se asi seznámit s jejími zvyky a možná i s tím, jak mi tam budou říkat. Pak černoch pochopí, že být ozančen za černocha není u nás pro černocha ničím urážlivým.
A pokud tu černoch tráví delší dobu, pozná to sám a dokonce pochopí, že "černoušek" je dokonce mimořádně milá a laskavá zdrobnělina (chtělo se mi napsat "zdrobnělinka", což by byla zdrobnělina na druhou :-)).
Ostatně můj kamarád byl nadšen, když mu v Jemenu říkali "efendi", ale zůstal bělochem (zrzavým, což je možná politicky nekorektní). My černocha Xaniho asi také oslovíme "pane Xani" a je hotovo, černochem zůstane.
Já vím, že "černoch" je tu jen příkladem. Bruselského úředníka samozřemě nenazvu z voleje darmožroutem, i když je to také zpravidla pravdivé tvrzení.
U pravidel českého pravopisu se mi vždycky nejvíc líbila poznámka "obojí je možné". To bych s chutí volil i u politické korektnosti.
Hezký den a šup do roboty.
23. 02. 2011 | 10:12

zdenekb napsal(a):

Čochtan:

Tvým domovem je celá Evropa? A to tam bydlíš sám, že se cítíš "pánem domu"? A jak budeš říkat černochům, co se v Evropě narodili taky? A třeba i dřív? :o)
23. 02. 2011 | 10:21

42 napsal(a):

Čochtan: Pro mě je to host a já své hosty ve zvyku urážet nemám. Myslím, že bychom se v zahraničí měli prezentovat jako kultivovaný a civilizovaný národ. Máme tam po našich předcích celkem dobrou pověst a bylo by škoda si jí kazit.
23. 02. 2011 | 10:24

Bohemistka napsal(a):

Občan:
Vy jste mě skutečně rozesmál:) Navážíte se do autora článku a sám se vyjadřujete, řeknu-li to politicky korektně, přinejmenším problematicky ("slezký" dialekt? ta hora překlepů, kterou tam máte?). To by se ještě všechno dalo pochopit, ale co mi hlava nebere, jsou některá Vaše tvrzení. Pakliže si skutečně myslíte, že cizinci se potřebují učit jen spisovný jazyk, pak Vám vřele doporučuji navštívit nějaký kurz češtiny pro cizince, příp. letní školu, kde Vám všichni studenti z cizích zemí potvrdí, že největším problémem je pro ně právě spisovná čeština, protože se jí nedomluví! Netřeba se dohadovat o tom, že pro formální písemné vyjadřování je to prostředek obvyklý a bezpříznakový, ale jakmile člověk přijde do styku s mluvenou podobou (a to je velmi často), je situace naprosto odlišná. Chybně argumentujete porozuměním, protože spisovnou češtinu v mluvené podobě uslyšíte snad jen na Moravě, ale třeba v Praze nebo v Čechách rozhodně ne. V tomto ohledu jste zkrátka vedle.
Také mě pobavil Váš termín spisovná angličtina, protože nic takového neexistuje:) Angličtina nemá ani pravidla pravopisu, ani kodifikovanou podobu, v roli jakési normy pro formální vyjadřování zde fungují oxfordské a cambridgeské slovníky a BBC (především pro výslovnost).
Doporučila bych Vám, abyste si příště zjistil více informací (a přečetl si po sobě svůj výtvor), než začnete kritizovat někoho, kdo ví, o čem mluví. Na rozdíl od Vás.
23. 02. 2011 | 10:25

Ožebračený Ovčan 1989 napsal(a):

Český politik je Lhář a Zloděj v demokratickém plášti! Je až neuvěřitelné co všechno české stádo hloupých ovcí vydrží!
23. 02. 2011 | 10:31

Čochtan napsal(a):

zdenekb
Ano, mým domovem je celá EU. Od jejího vzniku. Německo bylo jejím zakládajícím členem.
42,
Černoši nejsou v Evropě turisti, ani zvaní hosté. Jsou to Evropany nechtění immigranti. Pokud hosta uráží jak mi "zobák narostl", pak sem nemusí lézt. Nikdo ho nezval.
23. 02. 2011 | 10:33

zdenekb napsal(a):

Čochtan:

Jenom aby tě v té "celé EU" brali jako "pána domu" a ne jako východního přivandrovalce, takového bílého negra, pane "Mluvímzavšechnyevropany"...
23. 02. 2011 | 10:37

Čochtan napsal(a):

zdenkub
černoch, který se v Evropě narodil je i nadále černoch. Černoši jsou doma v Africe. Ne v Evropě.
23. 02. 2011 | 10:37

Čochtan napsal(a):

znenekb
nestrachuj se. Jako "východního přivandrovalce" mě nikdo celých 40 let nebral.
23. 02. 2011 | 10:39

Čochtan napsal(a):

Skeptický
lépe se to nedá popsat. Skvělé !!!!
23. 02. 2011 | 10:40

zdenekb napsal(a):

Čochtan:

Možná ti to jen politicky korektně nedali najevo, naivo...

Evropan je Afričan kvůli své barvě pleti?
To by byla pro bílé Američany a Australany dost rána, zjistit, že jsou vlastně Evropané...
23. 02. 2011 | 10:45

xxx3 napsal(a):

Jak tady již napsal zdenekb, tak přestože se dnes lidé, kteří se hrdě prohlašují za politicky nekorektně se vyjadřující, stavějí do role jakýchsi mučedníků dnešní doby, kteří strhávají všem masku pokrytectví, opak je pravdou. Dnes je "in" být "politicky nekorektním" (jen si vzpomeňte, kdy se na nějakém blogu někdo naposledy chlubil svou korektností, naopak s vyzdvihováním "politické nekorektnosti" autora se setkávám na každém kroku). Výrok "jsem jen politicky nekorektní" dnes s chutí využije každý hulvát, který tak ze svého hulvátství udělá nakonec přednost, aneb "to jsem to těm pokrytcům natřel".
23. 02. 2011 | 10:47

Holubář napsal(a):

xxx3:
To, co jste napsal/a se mi jeví poněkud politicky nekorektním.
Připomínat hulvátům jejich hulvátství - no fuj!
Nešlo by to korektněji?
23. 02. 2011 | 10:54

rejpal napsal(a):

xxx3
Ono je to asi genezí vzniku toho pojmu a způsobu, jak je používán. Korektnost (a slušnost) už nestačí, důraz je na tom "politický". Jenže mezi slušností a politickou korektností je rozdíl jako mezi aktem a pietním aktem.(Omlouvám se, že jsem ten příměr vypůjčil ze starého vtipu).
Slušný jsem, protože mě to doma naučili nebo protože chci, aby byli jiní slušní ke mně nebo to prostě pokládám za normu. Policky korektní jsem nejčastěji tehdy, když vypouštím dýmovou clonu kolem nějakého problému.
23. 02. 2011 | 11:00

ali napsal(a):

brzy tu budou i Čínočeši :o)
23. 02. 2011 | 11:00

zdenekb napsal(a):

rejpal:

To ano, problém je v tom, že i obyčejné slušnosti je už rádo nadáváno do pokrytecké "korektnosti"... a urážky se vydávají za statečnou "protiproudovost".
23. 02. 2011 | 11:05

skeptický napsal(a):

Ali

Leda naši rádoby poturčenci.Orientálci jsou na čistotu rasy hákliví,a to tak,že velmi.
Naštěstí naše panny nám udržují v zahraničí vstřícnou pověst.
23. 02. 2011 | 11:08

xxx3 napsal(a):

rejpal:
U každého pojmu závisí, jak mu lidi rozumí. Je pravda, že slovo "politická" je u korektnosti asi největší přítěží pro vnímání, ale pro mě osobně to nemá nic společného s mlžením a zastíráním pravdy, spíš s jakýmsi obroušením hran. Řekl bych, že se to u nás usadilo v souvislosti s oblíbeným nahrazováním "banálních" českých slov (jako je ta slušnost) "lépe znějícími" termíny, které vycházejí z angličtiny.
23. 02. 2011 | 11:09

Mour napsal(a):

Václav Cvrček: "Nejen, že nemáme žádná objektivní vědecká kritéria pro určení toho, co je v jazyce správné..."

Mám pocit, že jsem se ocitnul v 50. letech 20. století, leč poněkud naruby. Nikdo po jazykovědcích nechce vědecká kritéria. Ani pro určení morálních pravidel neexistují "objektivní vědecká kritéria", a přesto v tomto případě význam hodnotících soudů, řekl bych, uznáváte, nebo ne? Anebo budete razit ve výchově zásadu: "Většina lidí podplácí, vědecky proti tomu nelze nic namítat, synku, podplácej tedy též?"

Bohemistka: To jste nám to tedy nandala. Oxfordské slovníky rovnají se přece normě, kterou všichni, kteří hodlají komunikovat anglicky, vcelku usilovně dodržují, nebo ne? Nebo ve svých anglicky psaných projevech používáte jiný pravopis, než jaký je uveden v těchto slovnících, s argumentem, že přece "formální stránka jazyka není pro komunikaci podstatná"?
23. 02. 2011 | 11:09

rejpal napsal(a):

zdenekb
Ať uděláte nebo řeknete cokoli, vždycky se najde někdo, kdo vám vynadá. Když neřeknete a neuděláte nic, i to je někdy důvod k nadávkám.Horší je, kdž člověk musí vynadat sám sobě.
Často jde o nedorozumění - protože se posouvají významy slov i celých idiomů.
23. 02. 2011 | 11:11

xxx3 napsal(a):

btw. byl Hitler politicky korektní nebo nekorektní?
23. 02. 2011 | 11:13

42 napsal(a):

Čochtan: člověk pobývající nelegálně na území EU zaslouží v první řadě vyhostit, ne urážet (a že by měl být vyhoštěn Vám klidně podepíšu). Urážením shazujete pouze sám sebe (protože ze sebe děláte hulváta). A pokud věříte tomu, že každý černoch pobývající na území EU je tu nelegálně, jste rasista. Jenom doufám, že Vaše chování nebude v ČR normou nebo ideálem, to už bych se opravdu nechtěl za Čecha považovat.
23. 02. 2011 | 11:13

vilemkodytek napsal(a):

rejpal:

Čo si predstavujtete pod takým pojmom geneze vzniku?
23. 02. 2011 | 11:14

rejpal napsal(a):

xxx3 ¨
Když se dřív použil výraz korektní, chápal jsem to jako téměř synonymum ro hovorové "akurátní". Ne expresivní, pokud možno fakticky správný a jasně formulovaný postoj, navíc snažící se vyvarovat invektiv a zbytečných provokací. Ten přívlastek to posunul hodně jinam.A možná dál, než se původně zamýšlelo
23. 02. 2011 | 11:16

rejpal napsal(a):

vilemkodytek
v první řadě to, že po sobě nečtu a nechávám občas zbytečná slova. Sem to mířilo, nemýlím se?
23. 02. 2011 | 11:17

Vlkodav napsal(a):

Příklad:

Slušně: Róm krade.
Neslušně: Cikán krade.
Politicky korektně: Občan ČR krade.
23. 02. 2011 | 11:19

rejpal napsal(a):

xxx3
řekl bych, že obojí. Není snad výraz "sonderbehandlung" něčím z podobné kategorie?
23. 02. 2011 | 11:21

xxx3 napsal(a):

rejpal:
máte pravdu, že "politická korektnost" chápaná jako ohýbání, překrucování a mlžení je jen na škodu, leč její pojmová antiteze "politická nekorektnost" (která se snaží být antitezí právě tomu překrucování etc.) je často také pěkně mlžící.
Jinak řečeno: Politická nekorektnost je zhusta politicky korektním označením (tedy zamlžujícím, překroucejícím - tak jak mnoho kritiků politickou korektnost chápe) pro prosté hulvátství.
23. 02. 2011 | 11:28

zdenekb napsal(a):

rejpal:

Dobré úmysly často dláždí cestu do pekla... (milovníci nekorektnosti si mohou dosadit i jiná slova).
23. 02. 2011 | 11:29

Kateřina Amiourová napsal(a):

A co teprve nejnovější příklad používání slova systémový naší vládnoucí elitou. Dovoluji si podotknout, že k omylu, kdy já jako překladatelka literatury jsem byla ještě více oddálena od potravy a ocitla se v oné krajnosti "býát sežrán" díky DPH 20% u segmentu spotřebního košíčku čítajícího 0,4% a už nyní trpícího pod tíhou asymetrie výdělků, kdy autoři a překladatelé jsou ti posledně odměňovaní, ba i nakladatel je schopen pro sebe uchránit jen 10% z celkové ceny celého nákladu, takže se už nyní vydávaly především komerční škváry a pramálo pro inteligentního čtenáře, že tedy k tomuto omylu, vzniklého neuvědoměním si, že ze stejného objemu peněz si spotřebitel bude tey kupovat méně zbožních kusů, čímž se zároveň budou muset zukátit zisky účastníků směny, ba někteří se z oblasti směny posunou do oblasti mimo směnu, zkrátka, že k tomu došlo proto, že ti, co slova systémový mají plnou hubu, jej dosud nikdy neslyšeli použít správně, takže si netuší, že jediné správné synonymum toho slova, které "vynalezli", aby nemusli mluvit na rovinu je "prorežimní." Protože lidé, kteří se zabývají inženýrstvím, své modely vytvářejí podle reality, a naše subjekty nevzaly navědomí, že peníze jsou oběživo a zkracováním počtu směn v cyklu se zbavuji násobiče, který jediný je schopen peníze zmnožit.
23. 02. 2011 | 11:33

Přemysl Hnilička napsal(a):

Pokud v Ústavu pracují samí takoví lidé jako vy, nedivím se, že je čeština a Vaše tištěné výstupy v takovém stavu... Kodifikujete-li nespisovný jazyk, ničíte-li jej zkomoleninami typu "organizmus" nebo "filozofie" (a obhajujete-li tuto ohavnost tím, že této změně kdysi zabránil Klement Gottwald /!!/), pak vězte, že s Vaší činností nesouhlasím a mnohem raději budu "politicky korektní" - tak jako pan redaktor z DN.
23. 02. 2011 | 11:34

rejpal napsal(a):

xxx3
Souhlas.
23. 02. 2011 | 11:36

zdenekb napsal(a):

Paní překladatelko Kateřino, držím Vám palec do těžké doby, ale přiznávám, že v tom Vašem odstavcovém souvětí jsem se dočista ztratil...
23. 02. 2011 | 11:36

Drzá zrzka napsal(a):

a já hlava děravá si do teď myslela, že kradou zloději. :o)))
23. 02. 2011 | 11:37

Luba napsal(a):

Politicko-(ne)korektní slovník ODS:

Zloděj z ODS - člověk, který se chová racionálně
Zloděj tmavší pleti - líný a darmožerný cigán

Darebák - člověk, který se zachoval tak poctivě, až nám to uškodilo
Člen sekty - podivín, který nekrade

Ekoteroristé - pomlouvači výdobytků naší konzumní společnosti
Soudcokracie - otalárovaní lidé, kteří nám škodí
Mediokracie - lidé, kteří píší proti nám
23. 02. 2011 | 11:38

zdenekb napsal(a):

Zrzka:

Kdepak, ti kdo kradou, jsou dle médií "kontroverzní podnikatelé".

Myslím, že by se mělo předejít diskriminaci ostatních počestných kriminálníků, a pro vrahy navrhuji označení "kontroverzní usmrtitel" a pro násilníky pak "kontroverzní inseminátor"...
23. 02. 2011 | 11:40

Bohemistka napsal(a):

Mour:
Asi jste mě špatně pochopil:) Moje reakce se vztahovala k pojmu "spisovná angličtina". Angličtina skutečně nemá kodifikaci, jak ji známe my, proto je dané spojení z tohoto hlediska nesmyslné. O normě dané slovníky sama hovořím, neříkáte nic jiného než já sama před Vámi:)
Vaše citace "formální stránka jazyka není pro komunikaci podstatná" je vytržená z kontextu, a tudíž vyznívá jinak. Autor článku se jistě nedomnívá, že formální stránku lze naprosto vypustit, jen tvrdí, že pro komunikaci je mnohem důležitější význam a obsah sdělení než jeho formální podoba (viz spisovně napsaný úryvek studentské práce, který nedává smysl, versus nestandardně zapsaná, ovšem významově jasná parafráze autora). S tím snad polemizovat ani nelze:)
23. 02. 2011 | 11:42

zdenekb napsal(a):

Luba:

Chybí vám tam:

Disident - ožrala a povaleč, minulým režimem hýčkaný ve fešáckém kriminále

Eurodisident - charakterný a chrabrý člověk, který vzdor všem hrozbám nasazuje krk tváří v tvář bruselské diktatuře
23. 02. 2011 | 11:45

zdenekb napsal(a):

*charakterní
23. 02. 2011 | 11:45

Občan napsal(a):

To Bohemistka:

Holka, holka, já Vás úplně vidím, jak při psaní těch svých břinkaček u compu úplně nadskakujete a z klávesnice lítají písmena na všechny strany :o)))
Což ovšem nic nemění na tom, že s Vámi nesouhlasím. Spisovná čeština existuje, stejně jako existuje spisovná angličtina (Oxford English).
Víte, můj učitel angličtiny z British Council si moc liboval ve "staré" učebnici spisovné češtiny pro cizince, kterou vydalo ještě SPN někdy v r. 1988. A, na rozdíl od Vás, byl hluboce přesvědčen o existenci spisovné angličtiny a přepečlivě nám vysvětloval rozdíly mezi ní a angličtinou hovorovou.
Jazykové frikulínství je cesta do pekel a já po s Vámi, mladá dámo, nepůjdu. Neděkuji za pozvání...
23. 02. 2011 | 12:05

Mour napsal(a):

Bohemistka: Při čtení Vašich příspěvků a příspěvků p. Cvrčka mě napadá, že používání mateřského jazyka je příliš vážná věc na to, aby byla ponechána na starosti jazykovědcům. "Pro komunikaci je mnohem důležitější význam a obsah sdělení než jeho formální podoba." Opravdu? Napsala byste stylem druhého příkladu, uváděného autorem, např. dopis budoucímu zaměstnavateli? Řekl bych, že Váš výrok platí jak kdy a jak kde, a spíše ne než ano. Význam přece často přímo závisí na formě. Přístup autora mi, s prominutím, připadá jako bolševismus naruby: "Nenalezli jsme žádná objektivní vědecká kritéria pro určení toho, co je v jazyce správné..." - "Soudruh Gagarin navštívil vesmír a žádného Boha neviděl, tudíž bůh neexistuje.".
23. 02. 2011 | 12:19

vaclavcvrcek napsal(a):

Občan: Pokud je jasné, co je spisovné a co není, rozhodněte: mladý-mladej, tedy-teda, abychom-abysme, která z variant je spisovná a proč? Pokud chcete odpovědět, že to prostě cítite, tak vězte, že pro účely této diskuze to já budu cítit přesně obráceně. Nejdte o to, že by nebyly různé vrstvy jazyka použitelné při různě formálních příležitostech. Sumarizující a absolutizující správnost nebo spisovnost prostředku ovšem v jazyce neexistuje (protože každý prostředek je pro nějakou situaci ten púravý a každá situace si vyžaduje jiné prostředky).

Věřte, že jsem prostudoval spoustu bohemistické literatury na toto téma a žádnou použitelnou definici spisovnosti jsem nikde nenašel. Vždycky se tak za spisovné považovalo prostě to, co si skupinka vlivných jazykovědců usmyslela. A na tomhle se já jako vědec - uznejte - podílet nemůžu.
23. 02. 2011 | 12:28

vaclavcvrcek napsal(a):

Mour: "Napsala byste stylem druhého příkladu, uváděného autorem, např. dopis budoucímu zaměstnavateli?"

Takhle přeci otázka nestojí! Vy byste napsal tím prvním stylem zaměstnavateli? Myslíte, že byste na základě takového dopisu práci dostal?

Snažil jsem se pouze upozornit na to, že současná jazyková regulace se zaměřuje na problémy, které z hlediska cílů regulační činnosti nejsou nejpodstatnější. Chceme-li kultivované a funčkní vyjadřování (což je ten vyhlašovaný cíl současné kodifikace), musíme se zaměřit spíš na myšlenkovou a obsahovou stránku projevů než na to, jaké i/y se kde píše. Zatímco první text je v podstatě nesrozumitelný, druhý je "jenom" nezvyklý po formálně stránce.
23. 02. 2011 | 12:33

rejpal napsal(a):

vaclavcvrcek
No, kdybych si už musel vybrat, koho z těch dvou přijmout, byl by to ten první. Proč? Ten se aspoň snažil, aby to vypadalo jako úřední dopis (poobných určitě viděl spoustu). U druhého bych předpokládal, že intenzivně hulí nebo chce být za každou cenu originální. BTW není problém významově rozumět oběma. Ten první je jen nudnější.
23. 02. 2011 | 12:52

skeptický napsal(a):

Ještě president Beneš by použil slova ... takto místo takhle,takovéhoto místo takového,což je tím vyhlašovaným cílem namísto to je ten vyhlašovaný cíl,a zaměřiti místo zaměřit.
Také říkal nikoliv.

Bohužel dělnický řiditelé jsou tu furt.Hlavně že uvědomnělý.
23. 02. 2011 | 13:02

kopec napsal(a):

autor clanku nam dava vybrat mezi dvema spatnostmi.Obsahove nejasnym, ale spisovnym textem a hovorovym,obsahove jasnym textem. Timto argumentuje pro znacne rozvolneni spisovneho jazyka. Ale tak otazka vubec nestoji. Umeni psat spociva v tom, ze text je obsahove srozumitelny a jazyk spisovny. Neni treba delat zadne ustupky pravopisne.
23. 02. 2011 | 13:18

42 napsal(a):

kopec: Autor Vám nedává vybrat z nějakých špatností, nýbrž polemizuje s panem Fröhlichem, který mu vyčítá, že autor blogu (tj. V. Cvrček) nepřipojil do své mluvnice nějaká kritéria pro hodnocení spisovnosti češtiny. Pan Cvrček tvrdí, že taková kritéria objektivně neexistují, a své tvrzení se snaží ukázat na příkladu.

Otázka tudíž leží, jestli to, co skupina jazykovědců označí za spisovné, je objektivně spisovné. Osobně bych řekl, že je to nutně subjektivní (může přijít jiná skupina jazykovědců a označit za spisovné něco jiného). Potom ovšem zůstává otázka, jestli by měla být spisovnost definována alespoň tímto způsobem a proč je dobré/škodlivé jí takto definovat
23. 02. 2011 | 13:34

Student napsal(a):

Václav Cvrček:
Můj text nemusíte číst celý. Stačí, když to co čtete, budete číst pořádně. A nebudete si přimýšlet nenapsané.
23. 02. 2011 | 13:38

vaclavcvrcek napsal(a):

student: Omlouvám se, skutečně jsem si Váš příspěvek špatně přečetl. Moje chyba.
23. 02. 2011 | 13:45

ivanT napsal(a):

Autor:
"Snažil jsem se pouze upozornit na to, že současná jazyková regulace se zaměřuje na problémy, které z hlediska cílů regulační činnosti nejsou nejpodstatnější. Chceme-li kultivované a funčkní vyjadřování (což je ten vyhlašovaný cíl současné kodifikace), musíme se zaměřit spíš na myšlenkovou a obsahovou stránku projevů než na to, jaké i/y se kde píše. Zatímco první text je v podstatě nesrozumitelný, druhý je "jenom" nezvyklý po formálně stránce."

Souhlasim, ze srozumitelnost obsahu je dulezitejsi nez formalni spravnost. Ale regulovat muzete jen formalni spravnost - obsah a vyjadrovani je v rukou autora a pravidly se regulovat neda. Mate-li tedy roli regulativni, musite se zamerit na stranku formalni.

Souhlasim, v podstate s vasim clankem, ale problem vidim spise rozdvojeny a tudiz snaze resitelny. Proc by nebylo mozne psat srozumitelne a pritom i spravne? V dobe kdy jsem chodil do skoly (hodne davno) by se prvnimu venoval 'sloh', druhemu 'mluvnice'.
23. 02. 2011 | 14:00

ivanT napsal(a):

Autor:

Souhlasim, ze je tezke nalezt 'vedecky' duvod proc bychom meli spise psat 'abychom' nez 'abysme'. Ale i kdyz to muze by do znacne miry rozhodnuti neoduvodnene, nejake rozhodnuti je treba.

Pani Bohemistka pise o anglictine. Ale v anglictine jsou take pravidla a jejich nedodrzovani vede k dvojsmyslnosti, nepresnosti, nebo nakonec i k prekrouceni vyznamu. Jakkoliv ta pravidla mohou byt umela, bez nejakych se tedy neobejdeme, a kdyz tak za cenu znehodnoceni nebo aspon ztizeni komunikace. Otazka je, zda se maji pravidla obcas zmodernizovat a prizpusobit soucasnemu uzivani, nebo nechat stejna a vyhnout se zmatku.
23. 02. 2011 | 14:05

vaclavcvrcek napsal(a):

ivanT: Každý jazyk má svoje pravidla (spíš zákonitosti užívání), angličtina i čeština. Ta jsou dána jeho vývojem a podstatou, nikoli lingvistovým ustanovením. Vedle toho pravidla pravopisu nejen že nepřispívají nijak stanovenému cíli (totiž funkční a kultivované komunikaci), nemají základ v jazyce samotném, ale spíš v přání regulátorů. V současnosti se tedy reguluje to, co regulovat umíme, bez ohledu na fakt, že to vlastně nijak nepřispívá tomu, čeho chceme regulací dosáhnout. Obsah - jak píšete - se regulovat nedá, tak regulejeme alespoň něco jiného (formu) v domnění, že to nějak tomu obsahu pomůže. Nepomůže a jinde to naopak ještě uškodí.
23. 02. 2011 | 14:24

student napsal(a):

Osobně nemám rád slovo "abychom". Zní to tak nějak škrobeně, a nevím kde se vzalo to "ch", případně "chom". To slovo "abysme" je pěkně pochopitelné. Mám dojem, že vzniklo ze sousloví "aby jsme". Jde tedy o zjednodušení, kdy vědomě nepíšu všechna písmenka. Takže asi je to nespisovné. Tak co s tím ?
23. 02. 2011 | 14:37

Mour napsal(a):

Václav Cvrček: Přejděme od obecných floskulí ke konkrétním příkladům. Píšete, že "pravidla pravopisu nejen že nepřispívají nijak stanovenému cíli (totiž funkční a kultivované komunikaci), nemají základ v jazyce samotném ...". Nuže: "s kopce / z kopce" -pravopisné rozlišování (alespoň tuším, že je Pravidla upravují), které zjevně přispívá ke stanovenému cíli a má základ v jazyce samotném. Případný autor Vámi uváděného druhého "zhuleného" příkladu pracující "s korpusama" by asi takovéto rozlišení neuznal, ale tím by češtinu a její výrazové prostředky (a její význam a obsah) ochudil.
23. 02. 2011 | 14:39

Helmut napsal(a):

Tak tohle je složitá otázka. K jazykovědě mám daleko, ale naprosto souhlasím s tím, že lze jen velmi těžko určovat, co je jazykově v pořádku a co nikoliv. Nějaká pravidla by pochopitelně být měla, ale musí se co nejvíce blížit nějaké střední formě skutečně používaného jazyka. Nesmíme zapomínat na to, že primární je mluvený jazyk. Jeho zapisování už je jaksi podružné a mělo by se co nejvíce přibližovat tomu mluvenému. A je úplně irelevantní, co si o tom mnozí konzervativci myslí. Už nyní se spisovná čeština dost liší od běžně užívané obecné češtiny a snažit se vytvořit místo praktického systému téměř dva jazyky asi není úplně dobře.

Každopádně souhlasím s tím, že nejdůležitější je schopnost umět se vyjadřovat. Bez ní mohu psát formálně bezchybně, ale je mi to naprosto k ničemu.

Dobrý příklad toho, že spisovný jazyk je skutečně pouze umělý výtvor - někdy i docela pěkně odtržený od reality - je norština nebo běloruština. Oba jazyky mají naprosto rovnocené a stejně správné dvě normy kodifikovaného spisovného jazyka.
23. 02. 2011 | 14:48

Mour napsal(a):

student: Problém je v tom, že nakonec se jazykové společenství v zájmu funkčnosti komunikace musí shodnout na určitých tvarech, které budou považovány za spisovné. Jaké tvary to budou, závisí na historii, vývoji jazyka, atd. atd. Takže Vám doporučuji, abyste ve svých dopisech adresovaných děkanátu používal slovo "abychom", ať už si o tom myslíte cokoliv, jelikož je to spisovná norma. Co by Vám doporučil pan Cvrček (patrně možno napsat též např. Tsvrtchsek či Svršek, význam je stále týž, rozhodující je komunikace, význam a obsah, tj. stále týž pan Cvrček, nikoliv nahodilá forma jména), Buh suď.

P.S.: Panu Cvrčkovi se omlouvám, ale neodolal jsem pokušení poněkud osobnější extrapolace jeho teorie o podružnosti formy.
23. 02. 2011 | 14:49

Mour napsal(a):

Helmut: "... primární je mluvený jazyk. Jeho zapisování už je jaksi podružné a mělo by se co nejvíce přibližovat tomu mluvenému." Aplikujete tuto zásadu, když píšete anglicky?
23. 02. 2011 | 15:07

Bloud napsal(a):

hej, vy bojovníci za správnou češtinu. nahrajte si svoje spontánní mluvený projevy a pošlete je do ústavu p. Cvrčkovi ať vám udělá rozbor, jestli správně melete česky. Typnul bych, že většina z nás neumí ani správně vyslovat hlásky, natož správně vytvářet věty, když mluví. Kdo zmákne obojí - mluvit i psát - a zmákne to jak norma praví, tak ten umí správně česky. jinak vostatní jsou vo h*vně. :)

a bychom nebyli korektní, nemaskovali tu pravdu těma slovama, tak všechny nářečí, argoty, slangy, všechni, kdo mají řečové vady (sykavky, ráčkování, blbý vyslovování d-t-n, nosovky), tak budou prostě nikdy nebudou umět správně česky, i kdyby dlouhej diktát bez chyby desekrát po sobě dobře napsali!!!! :)))
23. 02. 2011 | 15:11

ivanT napsal(a):

Autor:
Nejsem lingvista a jsem pomerne permisivni v jazykovych otazkach (castecne asi proto, ze uz pres 40 let ziji v Kanade a vidimm permisivitu anglictiny). Ale nemohu souhlasi s tim, ze by regulace nebyla k nicemu nebo dokonce, jak pisete, byla skodliva. Myslim, ze skutecnost neni cerno-bila a i kdyz by pravidla mela byt do znacne miry (to jest pouze periodicky a ne den ze dne) urcena uzivanim, pravidla soucasne usmernuji uzivani a vyvoj. Myslim napriklad, ze urcita mira pravidel prispela ke sjednoceni a vytvoreni jazyku jako je treba francouzstina, ktera by jinak byla jen konglomeratem dialektu, vzajemne jen castecne srozumitelnych. (Ke sjednoceni byly samozrejme i jine duvody.)
Jsem tedy toho nazoru, ze pravidla by mela byt, lide by se je meli naucit a pouzivat je ve formalnim styku, a snazit se neporusovat je zbytecne ve styku neformalnim.
Lingvistika ma samozrejme i role mimo regulaci a tam musi zkoumat jak se jazyk vyviji a tak dale. Kdo jiny ale nez lingviste by se mel pokouset o to formulovat a prizpusobovat ta pravidla?
23. 02. 2011 | 15:12

Ares napsal(a):

Helmut: „Dobrý příklad toho, že spisovný jazyk je skutečně pouze umělý výtvor - někdy i docela pěkně odtržený od reality - je norština nebo běloruština. Oba jazyky mají naprosto rovnocené a stejně správné dvě normy kodifikovaného spisovného jazyka.“

On je umělý výtvor nejen spisovný jazyk ale jazyk obecně. Dobrý příklad je třeba čeština a němčina. Dva zcela odlišné, ale rovnocenné systémy pravidel a pojmů, které slouží k popisu toho stejného.

Chcete-li v jazyce nějaká explicitně daná pravidla, lze je určit jen přes nějakou autoritu, která k tomu bude oprávněna. Podobně jako u zákonů či pravidel fotbalu. Vždy bude částečně vycházet z běžného života a zažitých způsobů, ale vždy to bude z části pouze na jejím rozhodnutí. Žádná objektivnost jako taková v tom není.
23. 02. 2011 | 15:17

Helmut napsal(a):

Mour:

Chápu na co narážíte, ale zcela zjevně jste nepochopil můj příspěvek. Jedna věc je, jak přepisujeme jednotlivé zvuky. To můžeme mnoha různými a rovnocenými způsoby. A je jedno, jestli se v polštině používají spřežky, v češtině diakritika nebo jiné skupiny písmen pro vyjádření zvuku v angličtině (sh; ph; th, ch..) nebo v němčině (např. sch; tsch; ü; ö..). Mě jde o to, aby se spisovný jazyk co nejvíce podobal tomu mluvenému ve smyslu, aby se slova tak jak je napíšu (bez ohledu na to, jak zapíši jednotlivé zvuky) co nejvíce podobala tomu, jak je říkám. V češtině by šlo třeba o koncovky, které bývají v obecné češtině dosti odlišné od těch spisovných. Vaše poznámka o angličtině je tedy zcela irelevantní.

Co by byl můj ideál z hlediska jazyka: Ať existuje co největší spektrum "správných" variant. Zcela nechápu, proč by tvar "abychom" měl být správnější než tvar "abysme". Ať jsou oba zcela rovnoceně správně a ať si každý používá to co mu je bližší. Pokud jde o úroveň vyjadřování. Té žádná pravidla nepomohou, záleží na jednotlivci.
23. 02. 2011 | 15:21

zdenekb napsal(a):

Bloude, nevím, zda jsem "bojovník za správnou češtinu", ale to, že málokdo se umí spisovně vyjadřovat, ještě není důvod k prznění i písemného projevu...
23. 02. 2011 | 15:23

Mour napsal(a):

Bloude, "tipnul", ne "typnul".
23. 02. 2011 | 15:24

Helmut napsal(a):

Ares:

Jasně souhlasím. Pravidla samozřejmě být musí - to jsem psal i v tom prvním příspěvku. Ale měla by se co nejvíce blížit mluvenému jazyku a být skutečně spíše volným mantinelem. Ne jako v češtině, kde se obecný a spisovný jazyk dost liší, přičemž pravidla spisovné češtiny jsou dost explicitní. Kdo se chce a umí vyjadřovat kultivovaně, ten to zvládne i bez pravidel. Kdo se neumí vyjadřovat, tomu ani správný pravopis nepomůže.
23. 02. 2011 | 15:26

Mour napsal(a):

helmut: "Aby se slova, tak jak je napíšu, co nejvíc podobala tomu, jak je říkám..." - no tak to buďte rád, že mluvíte česky.

Pokud chcete psát "hovorový koncovky" nebo "abysme" můžete, myslím, že Vám v tom nic nebrání. Ale budete za blouda. Stejně jako když v anglickém dopisu napíšete "wanna" místo "want".
23. 02. 2011 | 15:34

Helmut napsal(a):

Samozřejmě. Ale to už je věc kultury vyjadřování, která je zcela individuální. Mě jde o to, aby tvary - jež jste uvedl - byly po formální stránce zcela rovnocené. A ať už si pak každý píše jak chce. Znechucuje mě, když mě někdo upozorňuje na pravopisnou drobnost, ale zároveň se neumí - i přes formální správnost - vyjadřovat srozumitelně (asi jako první příklad v autorově blogu).

Zkrátka a jednoduše. Založením jsem liberál a nemám rád příliš omezující pravidla - a to ani v jazyce. Ať jsou klidně volnější mantinely, kultivovaný projev poznám i bez některých zbytečných pravidel.
23. 02. 2011 | 15:45

vilemkodytek napsal(a):

Mour:

Místo "want to". Nebyl bych si na Vašem místě tak jist, že v anglických dopisech se "wanna" nevyskytuje. Pokud ovšem nemáte na mysli jen formální korespondenci.

Proč soudíte, že by se jazyk ochudil, kdyby lidi začali psát dejme tomu "s korpusama" místo "s korpusy"? Odlišoly by se tak tvary akuzativu a instrumentálu plurálu, takže v jistém smyslu by se jazyk obohatil, ne?
23. 02. 2011 | 16:01

modrý edvard napsal(a):

VC "Věřte, že jsem prostudoval spoustu bohemistické literatury na toto téma a žádnou použitelnou definici spisovnosti jsem nikde nenašel. Vždycky se tak za spisovné považovalo prostě to, co si skupinka vlivných jazykovědců usmyslela. A na tomhle se já jako vědec - uznejte - podílet nemůžu."
Dokážu pochopit, že se na něčem nechcete podílet. (Já bych zase třeba nechtěl pracovat na jatkách.) Ale proč popíráte existenci spisovného jazyka jako něčeho, na čem se usnesla skupina jazykovědců?
Za sebe pak prohlašuji, že existenci spisovného jazyka, jakožto čehosi kodifikovaného, pokládám za v zásadě nutný atribut komplexní společnosti. Myslím, že pokud se potřebujeme vyjadřovat přesně, musíme se vyjadřovat kodifikovaně, tedy kupř. spisovně.
23. 02. 2011 | 16:09

ildse expansion napsal(a):

nepsal to cizinec pomoci googlu prekladace? Trochu mi to tak pripada. Taky by slo ukazat nejaky zakon. Vyrazy jako "paragraf 34 se zrusuje" apodobne jsou nadherne.
23. 02. 2011 | 16:16

42 napsal(a):

Vilém Kodýtek: "s hradama", kvůli odlišení 4. a 7. pádu? To je krásná myšlenka, to si musím zapamatovat, že se mu to nelíbí.
23. 02. 2011 | 16:21

42 napsal(a):

pardon, chtěl jsem říct ....to si musím zapamatovat, až mi někdo bude říkat, že se mu to nelíbí.
23. 02. 2011 | 16:22

ivanT napsal(a):

Helmut:
"Kdo se chce a umí vyjadřovat kultivovaně, ten to zvládne i bez pravidel. Kdo se neumí vyjadřovat, tomu ani správný pravopis nepomůže."

No ale - co myslite tim 'kultivovane'? Nemyslite tim konec koncu 'spisovne'?

Mimochodem, pokud nebudou pravidla toho, co povazujeme za spravne, komunikace nutne bude komplikovanejsi protoze svoboda vyjadrovat se jak chcete nutne vede k nejednoznacnosti a k nutnosti vynalozit nadbytecne usili k porozumeni smyslu. Nekdo tu uvedl priklad psaneho 's kopce' a 'z kopce'. Zdanliva malicksot, v hovorove reci nepostrehnutelna, ale podstatna a vyzadujici zbytecne usili pokud neni respektovana. Z toho duvodu (aspon zcasti) takova pravidla byla zavedena. 'Disambiguation'.
23. 02. 2011 | 16:54

Helmut napsal(a):

ivanT:

Nemusi to tak nutne byt. Treba ja osobne ono zde zminovane "abysme" za nejak velky prohresek nepovazuji a rozhodne bych nikoho neoznacil za burana na zaklade pouziti tohoto tvaru. Jak jsem psal (a jak ostatne pise i sam autor). Daleko dulezitejsi nez bezchybny pravopis je podle me obsah sdeleni nebo trebas syntakticka forma..

Ad vas priklad. To je jedna strana mince. Ta druha je priklad, ktery zde uvedl vilemkodytek. Ne vzdycky musi byt spisovny tvar jednoznacny..
23. 02. 2011 | 17:11

L. napsal(a):

Neuznavani spisovnosti mi nepripada vedecke. Spisovnost existuje, alespon v myslich uzivatelu jazyka, a oni jsou ti kdo jazyk tvori a meni.

Mimochodem, souhlasim s vami ohledne politicke korektnosti, je to proste slusnost a lide kteri si stezuji na slusnost me stvou.
23. 02. 2011 | 17:49

Mour napsal(a):

vilem kodytek: Ano, "want to". Pracuji v zahraničí a komunikuji písemně anglicky formálně i neformálně každý den, ale "wanna" mi ještě nikdo nenapsal. Ale v určitém kontextu je "wanna" jistě funkční - ale aby takovým bylo, musí podle mne být zachovávána norma, vůči níž se "wanna" vymezuje.

Ano, "korpusama" by možná bylo bylo praktické a možná se časem prosadí. Ale funkčnost v jazyce není podle mne zdaleka vše. Roli hraje vývoj, kontext používání určitého slova atd.
23. 02. 2011 | 17:57

Luba napsal(a):

Přátelé,
jsem zásadně proti "liberalizaci" pravidel jazyka českého.

Jsou to v tomto státě poslední pravidla, která ještě nebyla rozvrácena dennodenní praxí samotných zákonodárců.

Proto nechť zde zazní mé hlasité zvolání:
Do politiky volme více jazykovědců!
23. 02. 2011 | 18:26

Starý napsal(a):

Termín politická korektnost ničemu neškodí. Škodí to, že zákaz diskuse o nepohodlných tématech se stal převládajícím v Západní politice.
Problémem je, že s odkazem na politickou korektnost jsou umlčováni nepohodlní političtí protivníci. Když se termín politická korektnost zamění za "slušnost" nebo "neohleduplnost", tak se nic nemzmění.
Problém je v zákazu svobodné diskuze, který přerůstá až do autocenzury.
O řadě dogmat je zakázáno diskutoivat: přínosnost a nezbytnost imigrace, nezbytnost sociálního státu, vliv antropogenního CO2 na globální klima, příčiny chudoby Cikánů .......
23. 02. 2011 | 18:49

ivanT napsal(a):

Helmut: Snazil jsem se vysvetlit, ze je-li nekdo schopen srozumitelne vyjadrit smysluplne sdeleni, nevidim zadny duvod proc by se za x let skolni dochazky nemohl naucit pravopis. Pise-li nekdo 'abysme' misto 'abychom' pak bud chce provokovat nebo neni schopen se srozumitelne vyjadrit. Nedovedu si predstavit, ze by nekdo kdo je schopen vysvetlit o cem pise nebyl schopen naucit se, ze se pise 'abychom' a ne 'abysme'. Samozrejme v mluvene reci to za prijatelne povazuji.

Pokud jde o anglictinu, ziji pres 40 let v Kanade, napsal jsem nekolik anglickych knih, a denne s Kanadany anglicky mluvim takze vam mohu z vlastni zkusenosti dosvedcit, ze v anglictine ten rozdil take existuje a ze nerovnost 'psany jazyk =/ mluveny jazyk' kazdy 'kultivovany' clovek uznava a snazi se dodrzovat.

Jiz jsem se zminil o tom, ze dobra pravidla nejsou
k tomu, aby se lidem zivot komplikoval ale naopak k tomu, aby se zjednodusoval - a dodrzovat je zivot opravdu zjednodusuje. Zivot je jednodussi mohu-li se spolehnout na to, ze ridic na krizovatce nepojede dal na cervenou, a kdyz nekdo napise 'z kopce' tak opravdu mysli 'z kopce' a ne 's kopce'. Ne, ze bych z kontextu nemohl vylustit co mel na mysli, ale je to zbytecne. Stejne jako by melo byt zbytecne na krizovatce na zelenou zastavit protoze neverim, ze ten kdo ma cervenou se zastavi jak by mel.
23. 02. 2011 | 19:55

honolulu napsal(a):

Politicka koreknost zapricinila totalni neschopnost komunikovat s odlisnou kulturou. (Lide se boji vzajemne komunikace, aby se "nedej Boze" nejak nedotkli krehkeho sebevedomi nejake polo-opice.)
T.zn., ze vlastne pomohla ideologii v kterou veril B.J. Vorster (Prime-Mister of South Africa) - v separation.
Takze politickou korektnosti si vlastne multi-kulti NAKALELI do vlastiho hnizda a pomohli s polarizaci mezi rasami.
Ja se nekdy UCHECHTAM smichy a nechechtam se urcite sam.
Kolem mista posledniho odpocinku zmineneho statnika se nekdy otrasa zeme. Ja vim, ze je to kvuli jeho chechtani a asi u toho rve jak lev.
23. 02. 2011 | 20:07

vilemkodytek napsal(a):

Příklad, který uvádí Václav Cvrček, trumfnu citátem z článku Ke znásilněním se soudu s pláčem přiznal (Právo, 31. 8. 2010):

"Vávra trpí sexuální deviací, při níž sice má zachovalé rozpoznávací vlastnosti, ale jeho ovládací schopnosti se blíží jejich vymizení."

V duchu Václavova textu tvrdím, že by bylo lepší, kdyby místo toho napsali:

"Von ví, že je úchyl, ale nemůže si pomoct."

Neříkám, že to tak měli napsat. Není to můj deník, takže nemůžu vyloučit, že jeho čtenáři první formulaci rozumějí bez potíží, kdežto druhá by je podráždila.
23. 02. 2011 | 20:46

ivanT napsal(a):

Honolulu:

Ziji asi v celkem stejnem svete jako vy, to jest v Severni Americe, ale co vidim je jine nez co vidite vy - ze tady totiz lide vice dbaji na to co rikaji, ze na to mysli, a nechteji se druheho cloveka uplne zbytecne dotknout. (Nekdy to jde samozrejme do zbytecnych extremu, ale tak uz to s lidmi je.) Neni mi jasne co by ziskali tim, ze by se treba vyjadrovali o svych spolu-obcanech jako o 'polo-opicich'.
23. 02. 2011 | 21:38

honolulu napsal(a):

Pane Ivan T,
Vy jste tam v te Kanade daleko politicky korektnejsi a uvedomelejsi. Take civilizovanejsi a Vy osobne jste urcite inteligentnejsi nez ja. Vy by jste nikdy necural proti prilivu v Bay of Fundy. To ja curam proti oceanu cely zivot.
U Vas je zakazana literatura jak levicova, tak pravicova a u Vas je kvuli politicke korektnosti hodne lidi nestastnych.
My jsme zde stastnejsi i kdyz zivot u nas je nebezpecnejsi a posledni dobou i tezsi. (Nemenil bych vsak.)
Muj vztah k jinym kulturam plyne z osobnich zkusenosti.
Patrim k posrpnove emigraci tak jako Vy, ale zacal jsem ji v JAR (1968) a byl jsem svedkem padu Angoli, Mozambigue, Rhodesie a JAR. Moje ctvrt Hillbrow v Johannesburgu byla znicena i s jinymi okolnimi ctvrtemi. Proto si myslim, ze politicka koreknost je zkaza nasi civilizace.
Jak chcete politicky korektne informovat o vrazdeni farmaru v Rhodesii, ci JAR ?
Politicka korektnost je RAKOVINA, ktera dovoluje rozklad civilizace a nam zakazuje se branit, aby nedej Buh jsme nepoukazali na negativnosti tech druhych.
Nevim kde, a nevim kdo, ale vim, ze nekde v Torontu ziji lide kteri take utekli po smrti B.J. Vorstra z JAR. Oni Vam to vysvetli lepe nez ja.
Kdyz pisete knihy mohl by jste napsat neco o genocide belochu v JAR, nebo snad pisete pouze politicke koreknosti ? Piste realismus bez propagandy levice, pravice a multi-kulti.
(Prodavaji jeste na Bloor Str. Znojemske okurky ? Nemohl jsem je nikde sehnat pred 4 mesicemi ?)
Musite mi to odpusti, ja jsem proste - product of environment a nemam rad zabijeni belochu...
23. 02. 2011 | 22:29

Ajta napsal(a):

Možná, že by spoluobčané Ivana T. získali pocit pravdy, která by je následně osvobodila ? www.prop.sk/ake-je-to.html
Pokud má snad autor nějaké pochybnosti o rozdílech mezi rasami ... www.vdare.com/misc/rushton_african_iq.htm
Či se snad domnívá, že na nějaké ty romácké problémy www.tyden.cz/rubriky/domaci/jake-to-je-byt-ucitelem-v-romske-skole-neuspel-jsem_192540.html
má neblahý vliv výhradně prostředí ... http://dienekes.blogspot.com/2006/10/iq-of-serbian-gypsies.html
23. 02. 2011 | 22:37

Petr Vlast.cz napsal(a):

Politická korektnost je takový skrytý rasismus... protože si uvědomuje něčí odlišnost (on je černý, on je muslim, on je žena...) a snažíme se ho neurazit. Není to právě rasistické a xenofobní? V samotné mysli ty lidi rozdělujeme. Slušnost se podle mě nerovná politické korektnosti. Politicky korektní je říci "uživatelky a uživatelé". Ti moudřejší zůstanou u generalizujícího maskulina uživatelé...
23. 02. 2011 | 23:38

dennis napsal(a):

Demokratizace spolecnosti vede k rozvolnovani vsech druhu pravidel. Naproti tomu totality maji tendenci vsechna nezbytna i zbytecna pravidla utuzovat. Demokratizace napriklad ve skolstvi vede k uvolnovani naroku na vyuku i k uvolnovani naroku na vychovu. To ovsem neznamena, ze spickove vzdelavani zmizi. Samozrejme vzdelanost se uplatni vsude tam, kde je nezbytna, slusne chovani a korektnost se uplatni vsude tam, kde to jinak nefunguje. A jak to bude se spisovnym jazykem, kdyz nebude kodifikovan (a kodifikace nebude aktualizovana)? Spisovny jazyk nezanikne a vzdelani lide jej budou ovladat a uzivat. Pro prakticke potreby vznikne institut pisaren a pisaru. Nekomu to bude pripadat zbytecne nebo jako nejaka novota. Nebude to ani novota a brzy to bude pro rostouci cast populace nezbytne.

Souhlasim s nazorem, ze neexistuje seriozni argument proto, aby skupina autorit o sobe tvrdila, ze jeji nazor na spisovny jazyk je jedine spravny, a proto by mel byt zavazny pro vsechny. Pro zbytek zivota si vystacim s tim, co jsem se o cestine dovedel na zakladni skole. Budu-li mit co rict, pokusim se vyjadrit pokud mozno smysluplne a srozumitelne. A nikdo si nad tim, co reknu nebo napisu, nebude lamat hlavu, ktere vydani pravidel ceskeho jazyka je pro mne smerodatne.
24. 02. 2011 | 00:06

ivanT napsal(a):

Honolulu:

"U Vas je zakazana literatura jak levicova, tak pravicova a u Vas je kvuli politicke korektnosti hodne lidi nestastnych."
Nevim co tim myslite - ani tou zakazanou literaturou, ani temi lidmi nestastnymi kvuli politicke korektnosti. Muzete uvest nejake priklady, treba par knih ktere jsou zakazany tady a ne u vas?

Moje knihy: Tykaji se pocitacu, to je predmet, ktery jsem ucil. Na moc politicky korektniho nebo nekorektniho tam nebylo misto.

O pojmu politicka korektnost uz tu nekdo psal. Nekteri komentatori to stavi na uroven jakehosi vymyvani mozku a hrozby mucenim ve stylu knihy 1984 od Orwella (mimochodem levicaka). Pro mne je to proste snaha pochopit druheho cloveka a nemluvit o nem jako o polo-opici. Uznavam, ze tento pristup nektere lidi vede k extremum, ktere vypadaji smesne nebo nasilne (a jak uz jsem psal, tak je to asi se vsim do ceho se lide pusti - napriklad s krestanstvim), a sam jsem se do politicke korektnosti nekolikrat naboural. Ale presto nepochybuji, ze je nesrovnatelne lepsi nez alternativa - ponizovani ostatnich a odmitani vyslechnout jiny pohled na veci od obou stran.

Petr Vlast.cz:
Bohuzel, logika prohlaseni, ze snaha nekoho neurazit je "rasisticka a xenofobni" mi unika. Myslite, ze byt rasisticky a xenofobni a snazit se nekoho urazit je spravnejsi? Nechtel bych zit v prostredi, kde by si to hodne mych sousedu myslelo.
24. 02. 2011 | 00:08

ivanT napsal(a):

dennis: Souhlasim s vami - ale sam rikate, ze povazujete za spravne pouzivat to, co jste se naucil ve skole - tedy pravidla jak veci psat. (Aspon tak ja tomu rozumim.)

A s tim, ze jakasi skupina pedagogu a lingvistu jednou za par let sepise mirne upravenou novou novou verzi cestiny pro zakladni skoly nemam zadny problem. Kdo jiny, nez skupina specialistu by to mel sepsat? Stejne jako nemam problem s tim, ze treba skupina stvbaru/elektrikaru obcas sepise nove normy rpo instalaci elektriny v domech. Kdo jiny by je mel psat?
24. 02. 2011 | 00:13

dennis napsal(a):

Pane Ivane T.,
ano, porozumel jste spravne. To bylo ovsem podle totalitnich pravidel cestiny. Vite s temi normami technickymi to vidim jinak nez s normami v jazyce. Technicke normy tvori odbornici. A na kvalitnich technickych normach a jejich dodrzovani zavisi ve svem dusledku bezpecnost, zdravi a zivoty. Jazyk je zivel srovnatelny s divokou rekou. Nekdo to vidi tak, ze regulovat se musi; nekdo je odpurcem jakekoli regulace; nekdo nerika ani tak, ani tak. Jazyk si nakonec sve koryto najde. Jazyk zil pred regulacemi, behem nich prezil kus historie a bude zit i bez nich. Vidim to tak, ze se obdobi "regulace" a "deregulace" budou stridat. Tim se bude jazyk podobat vsemu, co cloveka provazi v cele jeho historii.
24. 02. 2011 | 00:33

vaclavcvrcek napsal(a):

ivanT: "A s tim, ze jakasi skupina pedagogu a lingvistu jednou za par let sepise mirne upravenou novou novou verzi cestiny pro zakladni skoly nemam zadny problem."

A já právě mám. Ono to vypadá možná jednoduše, ale pak při takovéto činnosti přijde na praktické rozhodnutí: tohle slovo ano nebo ne? A tady potřebujete velmi přesná kritéria. To skutečně není žádné intelektuálské zaklínání se vědeckými postupy, to je prostě velmi praktická potřeba. Nakonec se rozhoduje od stolu na základě pocitů a toho, jak kdo umí být přesvědčivý. Zvenčí to pochopitelně vypadá jako objektivní zjevená pravda ve stylu "vědci zjistili, že slovo XY už není správné a naopak YZ je už povolené...", ale to je právě ten omyl.
24. 02. 2011 | 00:34

ivanT napsal(a):

dennis: Nerikam, ze jazyk ma byt regulovan / predepisovan. Myslim ale, ze urcity souhrn pravidel je zadouci, aby se usnadnila komunikace, a aby se take pomohlo jakesi estetice vyjadrovani. Mozna, ze bychom se na tom vsichni v podstate shodli, ale lisili bychom se treba v tom, do jake miry ta pravidla jazyk kodifikuji.

vaclavcvrcek: Mozna, ze dobre nerozumim o co tu jde a tak snad pomuze konkretni priklad. Vezmeme 'abychom' a 'abysme'. Ja jsem pro to, aby se jedna forma prohlasila za spravnou (nebo chcete-li silne doporucenou) a druha za nespravnou. (V tomto pripadu bych byl pro 'abychom' protoze nevidim presvedcujici duvod k tomu menit pravidlo, ktere se ceske deti uci uz pekne dlouho a ktere spousta spisovatelu uznanych za representativni pro ceskou literature a jazyk bezne pouzivaji.) Nevim o zadnem 'civilizovanem' jazyku, ktery by takova 'pravidla' nemel a nevidim duvod, proc by se od nich cestina v tomto mela lisit.

Mimochodem, pane autore, vy ve svem vlastnim psani pouzivate urcita pravidla, ktera mi pripadaji prijatelna a dokonce konservativni :-) Proc? Proc vubec jakasi pravidla zrejme pouzivate? Proc nepisete treba 'abysme', nebo 'abysme' jednou a 'abychom' podruhe? Ja myslim, ze duvody jsou prave ty, ktere uvadim.
24. 02. 2011 | 01:29

honolulu napsal(a):

Pane Ivan T.,
No to je srandy kopec ! Ja myslel, ze zijete v civilizovane casti Kanady a vy zijete nekde na Stewart Crossing, Northwest Territories.
Jedine to muze byt duvodem zadosti o informace ohledne politickeho obrazu Vasi zeme a knih, ktere se u Vas nesmi cist, jak zleva tak z prava....(Jsou jich stovky.)

Zhodnote mi politicky korektne bez rasistickych urazek napr.
ANC (African National Congress) nebo cisare Bokassu z Central African Republic.
Jsou to, byli to, lidozrouti nebo ne ? To je rasisticka urazka rict ANO a je to LHANI rici ne. A co takhle Winnie Mandela a jeji upalovani politicky lhostejnych lidi. Je to carodejnice nebo ne ? Politicky nekorektni "titul" rict nemohu, (urazila by se) a stejne by to pan Stejskal smazal. Ti co jsou tak citlivy na "rasismus" a politickou koreknost, ignoruji vrazdeni na strane druhe.

Vy jste mel pane zustat v Cesku. Vy jste nevyuzil svobody k osobnimu rustu a Vam nechybi v obchodech zadne knihy i kdyz mate vedle Young Str. nejvetsi knihkupectvi na svete. Za Vas mysli druzi a Vy jste spokojen...
Ja se Vas nicim nechci dotknout, ale ja nechci pokracovat v diskuzi k vuli povestne kanadske naivite. Nikam by to nevedlo... Jste take pruduct of evironment, tak jako ja a snad i obet arctickych mrazu, ale tento nazor je zase ta nekorektnost.

Politicka koreknost je Nacisticko / Komunsticko / Fasisticky HNUS.
Lidi co ji prosazuji budou ukrizovani jednou velmi korektne nami demokraty ! Ahoj sousede z nestastneho severu. A jak je to s temi Znojemskymi Okurky na Bloor Str.? Je mozne, ze ty napolo zmrazene kanadske makuvky vsechno sezerou sami....? To je nekorektnost.
24. 02. 2011 | 02:19

Jméno je irelevantní napsal(a):

Pane Cvrčku,
jako jeden z mála si dovolím konstatovat, že s Vámi souhlasím. Rád vidím, že už i vědci z jazykovědných oborů přišli na to, že nemají mandát k tomu, říkat lidem, co mají dělat.

Dnešní děcka vyjdou základní školu a mají ohromné znalosti o svém jazyce. Když ale po nich jako učitel na střední škole chci, aby formulovali nějakou myšlenku, tak toho obvykle nejsou schopni.

Nicméně ke gramatickým pravidlům - co navrhujete? Rezignovat zcela na kodifikaci gramatických pravidel a nechat každého, ať si mluví a píše, jak chce? Pak se obávám, že kdyby děti nebyly ve škole tlačeny do jednotné češtiny, tak by se začaly oficiálně používat různé dialekty typu brněnského hantecu, kterému většina Čechů nerozumí.

Otázkou tedy asi zůstává, do jaké míry šněrovat gramatická pravidla. Uvedu pár příkladů:
Vuřt nebo buřt?
Kdo s koho nebo kdo z koho?
Internet nebo internet?
Ukážou nebo ukáží?
Lidé zkouší nebo lidé zkoušejí?
24. 02. 2011 | 03:03

Iaara napsal(a):

Cvrček ve své obhajobě směšuje dvě věci: slohově-stylistické schopnosti a pravopisně-gramatické znalosti. Obé se na školách učí a je snaha to u žáků kultivovat. Leč komu není shůry dáno... POŘÁD JE LEPŠÍ A VÝHODNĚJŠÍ (protože všeobecně srozumitelnější) PRVNÍ PŘÍSPĚVEK, NEŽ TEN DRUHÝ. Stylisticky neobratné vyjadřování se zkrátka u mnoha lidí nedá odstranit (proto také jsou v úctě dobří novináři, publicisté, spisovatelé, kteří to umí), ale snáze se člověk prokousá textem prvního typu, než slátaninou typu druhého. Kvůli tomu existuje také spisovný jazyk - abychom se mezi sebou dorozuměli. Bez pravidel budou celé skupiny lidí psát a mluvit výrazně jinak, pro druhé nepříjemně, nesrozumitelně.

A ta "politická správnost"? Nechápu, že někdo nechápe, co je na ní k výsměchu a k opovržení - je to způsob myšlení a mluvení, který pokrytecky zastírá skutečnost, vyhýbá se pojmenování věcí pravými jmény, vůbec se vyhýbá všemu ožehavému a nepříjemnému velikým eufemistickým obloukem, jde zásadně s proudem. NO, A CO JE DNES (mimo jiná, témata, samozřejmě) NEPŘÍJEMNÉ PRO VĚTŠINU? Právě ta myšlenka správnosti, pravidel, norem. Cvrček a spol. jsou v oblasti jazyka odpůrci takovýchto přístupů a pojmů, na což čím dál tím více lidí slyší. ("Ať žije svoboda, pravidla v jazyce jsou reliktem totality.")
Odtud tedy obvinění z politické správnosti. Podle mě naprosto pravdivé.
24. 02. 2011 | 05:31

skeptický napsal(a):

Každá generace těchto vědátorů má jistou potřebu důležitosti,a zapsání se do dějin.

Takže opravují to ,co opravovat nepotřebuje,a bez nich by se to zcela obešlo.

Minulý rok v únoru si na nějaké konferenci astronomové odsouhlasili,že Pluto už nebude planeta.Vesmír se otřásl v základech.

Dodnes mi vadí savec,sáti,vysavač,sedlina a suť.To nám po válce neoantinacisti zkvalitnili,a sympatie k ss se trestaly při známkování diktátů.
I to zdvojené n v náklonnosti si zasluhuje pozornosti.

Abeceda se dá zredukovat na 16 ba i na 13 písmen,a stále komunikovat srozumitelně. To ještě příjde.

Tvrdá a měkká i : co zavést pravidlo libovolnosti,a rozlišovat pouze v souznělých slovech jako býti a bíti ,aby nenastala mýlka.

Mám dojem ,že veškeré snažení směřuje k tomu,že až nebudeme mluvit jednotným jazykem,budeme konečně uznáni za nekulturní nenárod,a ztratíme tím i dědičný nárok obývat tento zemský ráj to na pohled.

Na to se nějací vědci a konference vždycky sežene.
Kurví nám tu co se dá.Už to tu někdo napsal.
24. 02. 2011 | 05:44

Myrek napsal(a):

Myslím, že mateřský jazyk a jeho správné užívání je jedním ze znaků příslušnosti k národu. Možná právě proto se jeho výuce a trvání na používání spisovné podoby věnuje tak málo pozornosti. "Dyť" národ, vlast nejsou vůbec "trendy", že? Lidi bez národa, vlasti a mateřské řeči jsou totiž vykořenění a snáze ovladatelní.
24. 02. 2011 | 05:57

Pepa Řepa napsal(a):

Pam Oulický má odstranit "černou stavbu, říkali v TV.
No hradě Okoři, světla už nehoří, "bílá paní" šla už dávno spát....zpívali čundráci.

Ještě, že vymřeli vodníci. Zelená je tráva se může?
Štěstí, že džendrtety nezvolili modrou.
Modrá je Milka - ta naše kráva, zpívá Hejma.

Rasista kam se člověk podívá.
24. 02. 2011 | 08:20

Holubář napsal(a):

Pepa Řepa:
:-)
24. 02. 2011 | 10:21

vilemkodytek napsal(a):

Ajta (23. 02. 2011 | 22:37)

IQ je v mnoha ohledech užitečný konstrukt, je ale scestné užívat ho k porovnávání etnik nebo jako argument proti elementární slušnosti.
24. 02. 2011 | 11:03

dennis napsal(a):

Slusnost, vzdelani a uslechtily jazyk byly, jsou a budou. A vzdy byli, jsou a budou lide, kteri je uzivali, uzivaji a uzivat budou. A take jsou a byli a budou lide, kteri ani slusnost, ani vzdelani, ani uslechtily jazyk nikdy neuzivali a ani uzivat nebudou. Na tom nezmeni zadna instituce ani zadne kodifikovane pravidlo. V totalitach se spolecnost "glajchs'altuje", cili hromadne se nuti dodrzovat jakousi predepsanou uroven.

Nastoupila-li po totalitnim rezimu svoboda, nejenom se do siroka otevrela skala chovani, vzdelani a projevu, ale take se nove generace musi definovat na novem pudorysu. Nejlepe tak, ze budou delat vsechno (pokud mozno) jinak. Napriklad nase "liberalni pravice" se nas snazi za pomoci vsech spriznenych propagacnich prostredku presvedcit, ze vsechno, co se v tehle zemi udalo a uskutecnilo za totality, bylo spatne a jenom spatne... A to, co dela nase vlada a vsechna oficialni mista, je vsechno dobre a jenom dobre. Charakteristicka pro toto obdobi je dusledna neustupnost a nazorova "vyhranenost".

Dokud si zivot, vyvoj spolecnosti sam nerekne o nejakou kodifikaci spisovneho jazyka, pak se bez ni obejdeme. To ovsem neznamena, ze treba za dvacet let neprijde nova generace, ktera bude citit potrebu nove formulovat meze vyjadrovaci libovule. Svym postojem ovsem neposkytuju fundovane prognozy ani zavazne normy mysleni.
24. 02. 2011 | 11:46

Pepa Řepa napsal(a):

Jsou tři dary veliké, převeliké, kterými obdarovala západní polokoule Evropu:

1.FEMINISMUS
rovnání křivých pohlaví až budou všechna podle pravítka, které mají v kapsáři džendrtety,bezpohlavní brojleři/rky, absolentky Gender Studies, vědy věd.

2.POLITICAL CORRECTNESS
virtuální náhubek a šváb autocenzury na mozku. Černá není černá, bílá není bílá. Vše je relativní. Kdo cekne, jde za katr.

3. AFIRMATIVE ACTION
Všichni jsou si rovni, jen někerá prasátka jsou si orwellovsky rovnější. Tak jim nasypeme víc, z Pygmeje je do roka pivot NBA a nositel Nobelovy ceny. Rasismus naruby.

Pane IvaneT, dovolte, abych Vám-coby reprezentantu západní polokoule-za tyto tři rady poděkoval.
Bez nich se žít nedalo, život vskutku obohatily.
24. 02. 2011 | 12:42

ivanT napsal(a):

Pepa Repa:

Mozna, ze si pres hranice nerozumime a kazdy mluvime o necem jinem.

Feminismus: Za stejnou praci stejnou odmenu, primerena representace ve verejnych funkcich, atd.
Political correctness: Snaha porozumet ostatnim a chovat a vyjadrovat se tak, abychom je zbytecne neurazeli a uznali jejich osobni dustojnost.
Affirmative action: Byla-li skupina obyvatel soustavne vytlacovana ze spolecnosti po mnoho generaci, poskytnete jim nejake vyhody, aby se dostali na stejnou uroven jako ostatni a mohli potom pokracovat z pozice rovnosti s ostatnimi.

To vsechno je v Kanade aktualni - domorodi obyvatele byli kolonizatory zbaveni sve pudy a zatlaceni do rezervaci, jejich deti sebrany rodicum a nastehovany do cirkevnich skol ve kterych meli zakazano pouzivat svuj jazyk; existuji stale situace v kterych zeny dostavaji za srovnatelnou praci mene penez a v politickem zivote je zastupuji spise muzi, a jsou etnicke skupiny, ktere davaji prednost tomu byt nazyvany jinym jmenem nez ktere jim nedorozumenim kdysi dali kolonizatori a tak proc ne? To je jen par pravdepodobne neprilis sikovne vybranych prikladu.

Pane Repo, predstavte si, ze jste ten postizeny. Ze treba vase zena v kancelari dostava mene nez muz sedici u vedlejsiho stolu a pracuje stejne, nebo ze jste zena a uz vas nebavi pracovat (domacnost + zamestnani) dvakrat vic nez vas manzel, ze nechcete, aby vas obraz v TV spocival pouze z vyobrazeni vaseho tela i kdyz jste treba kandidatkou ve volbach. Ze jste z venkova a nikdo vas nenazve jinak nez 'venkovsky buran', ze vase deti maji v internatu do ktereho je od rodicu prestehovali zakazano mluvit cesky a musi mluvit rusky a v dusledku vsech techto okolnosti maji psychologicke problemy se kterymi se cely zivot nemohou vyrovnat. Ja bych se vubec nedivil, kdybyste se proti tomu bouril a podporoval bych vas.

Jak ale rikam, mozna, ze si nerozumime a oba v tom co pisu muzeme souhlasit, jenze temi pojmy rozumime kazdy neco jineho, treba proto, ze nase spolecnosti jsou jine a vzajemne svym situacim nerozumime. A konecne i to, ze vsechny dobre umysly se stretnou s lidmi, kteri je prezenou do absurdity nebo nakonec do jejich opaku a tak vsechny tri 'dary' ktere uvadite maji ruzne extremisticke vykonavatele, stejne jako treba i ta nejhumannejsi nabozenstvi, kde se 'laska k bliznimu' promenila v upalovani na hranici a dala nabozenstvi obraz, ktery si nezaslouzilo (jsem, mimochodem, zavily ateista).
24. 02. 2011 | 13:53

Pepa Řepa napsal(a):

ivanT
pláčete na špatném hrobě.

1.Jsem buran,řepa, redneck a jsem jím rád. Burani jsou solí země. Moje děti česky moc nemluví, páč jedno bylo na Wassedě, druhé na Mount Scopus a třetí studuje momentálně řecký hospodářský zázrak na místě. O tom je Erasmus, či výměnné pobyty.K popukání.Buran do Asie-Japko sem.Affirmative Action s tím nemá co dělat.Kde jinde si tak hezky-pod slunným nebem-nezastávkujete, než v Řecku nebo ve Francii.

2.Jsem postižený.Na duchu,jak račte vidět. Od narození a na zesměšńování jsem zvyklý, chybělo by mně, kdyby přestalo.

3. S platem nevím, neměl jsem pravidelný. Za komanče jsem do zaměstnání nechodil, pracoval jsem na výtvarnou daň.Nevšiml jsem si, že by paní Dubská dostávala za návrhy na Makovou panenku méně než Zdeněk Miller za Krtečka.

4.Pravda, moje žena, plat má, dostává za stejnou práci měně než muž. To je to jediné,kdy máte pravdu. Nevšimla si, že by jí v narovnání platu bojovné džendrtety pomohly. Spíše naopak.
Setkává se s hulvátstím čím dál, tím víc. Žádné otvírání dveří, žádná galantnost, I ty zbytky mizí. Chtěla's babo rovnoprávnost, máš ji mít.
Kvo kvo kvoty na ženy v politice je další slepičí blbost.

5.Mluvit-jako feministky- za ženy jako takové i když o to jiné nestojí, je stejné, jako kdyby zdejší bloger Golgo mluvil za "NÁS"-za všechny muže.
Kdosi moudrý tady poznamenal, že množné číslo, termín "MY" používali pouze panovníci, komunisti a majitelé tapeworma.
Od té doby si myslím, že každé dzendrteta vykřikující "MY" má tasemnici. Ženská udělá pro štíhlou tajli všechno, natož brojler.

6. S Indiány zkušenost nemám,Češi je nevyhubili,ani sem nenatáhli otroky od Zambezi. Affirmative Action jako splátku za hříchy otců by bylo možné použít pouze u sudeťáků, ale obávam se, že kdybych je chtěl- jako méněcenné a postižené- "pozitivně diskriminovat", přišli by mně rozbít hubu nejen Češi,ale i Němci.
Naprosto oprávněně,řekl bych.

Takže: škoda, že nejde tyto tří "výdoblitky" západní polokoule vrátit jako dopis s tím, že je adresát neznámý.
Ale přej a bude ti přáno.
Pokud si myslíte, že tyto tři kolosální vymoženosti váš život obohacují, tak si to užívejte.
24. 02. 2011 | 15:10

ivanT napsal(a):

Pepa Repa:

Zajimave, dekuji, a vase nazory vam preji, pokud neublizuji jinym (ale na tento dodatek nejspis neverite).

Pokud jde o 'uzivani si', mate pravdu, dela mi to sobecky dobre kdyz si myslim ze jsem hodny :-) Ale myslim, ze nejde jen o to, jestli to dela dobre mne. Bezpochyby si to myslite i vy, i kdyz to skoro jiste poprete :-)

A ted si jdu na chvili uzit kanadskeho slunicka - moc casto mi nevysvitne a tu zimu nejak nemuze rozpustit.
24. 02. 2011 | 15:25

honolulu napsal(a):

Pane Repa, VY JSTE HVEZDA !
Velmi vystizne, umelecky podane, jemne a kousave. (15:10)
A to nejdulezitejsi !!! Ja to pravdive na 100 % !!!
Hodne lidi si plete etiketu a politickou koreknost.
Jdu ted hledat pana Kocaba na jinem blogs....To je srandy na Aktualne CZ. Ten pan Stejskal, ten rozjel takovou srandu jaka zde jeste nebyla.
Uvidite, ze jednou mu daji medaili co nosil Vlasta Burian.
24. 02. 2011 | 21:37

t... napsal(a):

Můj příspěvek k politické korektnosti jsem napsal 05.01.2011 14:03. Protože se stejný příspěvek zde nesmí psát vícekrát, tak dávám pouze odkaz.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ivan-kraus.php?itemid=11790
04. 03. 2011 | 12:25

t... napsal(a):

honolulu, Vy jste také hvězda!
04. 03. 2011 | 12:27

Josef k. napsal(a):

Pane Cvrčku, dlouho jsem nečetl Vaše texty. Prostě byly vždy tak nějak hloupé. Po jistém čase čtu. A je stejně hloupý jako ty před rokem. Nevím, zdá se, že patříte k té postnormalizační vlně podprůměrnosti. Možná byste měl vyrazit na pár let na nějakou slušnější univerzitu a studovat. Bohužel, postkomunismus nabízí veřejný prostor mnoha diletantům, ostatně normalizační kreatury mu stále vládnou. Není to urážka, snaha urazit, pouhé konstatování. Tak jo, hochu...pokračujete, od smajlíků jako součástí jazyka až do nekonečnost....
04. 03. 2011 | 21:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy