Výškové budovy v Praze – pečeť světovosti? Opravdu?

19. 12. 2019 | 09:30
Přečteno 2713 krát
Povzdechl si před lety jeden mladý kolega, který se vrátil z ciziny. Jaká je to prý škoda, že stále nemáme u nás nějaký pořádný mrakodrap. Staví je už přeci všude. Nejen v Americe, Asii, Africe, na blízkém východě, ale i v Anglii a v sousedním Německu. A prý jenom u nás chybí odvaha srovnat krok s civilizovaným světem.

Trošičku mě zamrazilo, ale nechal jsem to ležet.

Ale uplynul čas a pak se hlasitěji začali ozývat ti nejúspěšnější s bohulibými „donátorskými“ iniciativami. Prý ne pro zviditelnění své úspěšnosti a pro peníze, ale samozřejmě pro veřejné blaho. Jak jinak. Prý jsme příliš bezvýznamní. Měli bychom přeci usilovat o to být světovými. I to město je prý chudé, jakýsi ubohý skanzen, turistická atrakce, konzervovaný plod totalitní doby. Prý bychom měli usilovat o zařazení mezi světové metropole. Město by prý mělo žít, moderně, na úrovni - je zapotřebí ho přestavět. I nová doba má právo zapsat se do tváře historické Prahy. A právě výškové budovy jsou prý znakem světovosti. Prý, prý. A čím vyšší a extravagantnější, pompéznější stavba, tím více jsou vidět zároveň jejich zásluhy a úspěšnost jejich podnikání. I architekt je pyšný, že jeho dílo ovládá horizont na kilometry. Viděls´ ten nový mrakodrap na Šantovce? Nebo tři věže Central Group? To je ale bomba, to tu ještě nebylo! A tak dále a tak podobně….

Unisono se přidávají ti, kterým minulý režim přistřihnul křidélka. Nyní nechtějí znát hranice a respektovat dohodnuté. Každý se srovnává s Dienzenhoferem či Santinim. A tak tito i ti, co vidí v pravidlech společné shody nepřístojné omezování svobody se nyní statečně ozývají: výškové budovy – to je přeci celosvětový trend. A prý v tom Praha zaostává. Pohleďme prý na velká evropská města, na Londýn se svými mrakodrapy přímo v centru, poučme se také na příkladech Frankfurtu, Rotterdamu a dalších.

Prahu prý čeká stejný vývoj, jako ostatní moderní evropské metropole, ujišťuje nás uznávaná osobnost, která se vrací z velkého světa, aby zde nezištně pomohla své domovině vybřednout z trudnomyslnosti. Tomu prý stejně neunikneme. Ať žije pokrok. A návrhem bydlení v superelegantní drůze zvlněných výškových budov, hodných krajiny písečných dun pobřeží Floridy, nastiňuje svoje představy, jak řešit problémy nedostatku bytů pro nejmajetnější a kudy prý zároveň vede cesta ke kýžené proslulosti a světovosti Prahy. Výškové stavby na Žižkov, do míst, ne snad ještě více choulostivějších, než jsou Kavčí hory?

Příliš nedůvěřuji těm schematickým příměrům a ledabyle podloženým účelovým argumentům, byť vyšly z úst proslulých. Dnešní vzhled před 75. lety vybombardovaných center Londýna, Frankfurtu, Rotterdamu, ale také Berlína, Kolína nad Rýnem a řady dalších západoevropských měst by přeci neměl být vzorem, příkladem následování pro Prahu. Současný obraz zmiňovaných i řady dalších velkoměst - byť nás může fascinovat prvoplánovou vizuální působivostí, exhibicí technologického pokroku, vysokým standardem nové výstavby - je přeci důsledkem nesrovnatelného výchozího stavu. Někteří již zapomněli na fatální zkázu, která postihla historická centra evropských velkoměst, čímž vytýčila jednosměrnost jejich dalšího osudu. Važme si toho, že centrum Prahy a naše historická města válečnými událostmi poničeny nebyly. Stačí devastace minulého režimu. Ledaže bychom s odkazem na osud ostatních evropských metropolí ze solidarity a pro prosazení pokroku chtěli srovnat krok – opět nasazením buldozerů a dynamitu? Už zase budeme bořit? Soudruzi by nám svým příklonem k moderně i svými metodami určitě poskytli novou inspiraci.

A proč hned tolik úporného prosazování mrakodrapů? Nestaví výškové budovy developeři hlavně proto, aby získali byty se spektakulárním výhledem, nejlépe na panorama onoho skanzenu - na Staré město, Malou Stranu a Pražský hrad? A právě z toho důvodu je neláká vzdálené místo někde za kopcem, ale poloha nejlépe co nejblíž k centru. Aby se prospekt Hradčan v plné kráse uplatnil, zarámován v prosklené stěně obýváku rezidenčního luxusu. Je to přeci atraktivita výhledu a výška nadhledu, co určují extrémně vysoké ceny investičních bytů. Aby se toho dosáhlo, tak se trošku musí ohnout, či změnit pravidla. A k tomu se vždy přihlásí nějaký uznávaný světový architekt, jehož proslulost napomůže záměr prosadit zlomením přízemní byrokracie. Je to opravdu to nejskvělejší řešení nedostatku bytů v hlavním městě? Je to opravdu tím nejkoncepčnějším zásahem do organismu světového města?

A ruku na srdce – nenajdou se rozumnější a lidem vstřícnější řešení? Nebylo by na místě uspokojit rostoucí poptávku po bytech občanů městotvorným, přiměřeným a koncepčnějším způsobem? Životaschopné město, občanům přátelsky nakloněné prostředí nevzniká nakupením individualistických solitérů bezbřehého měřítka. Nebo nahodilých kreací, inspirovaných extravagantními stavbami ze všech koutů světa jak koho napadne? Výškovými stavbami se navíc kapacita bytů nedohoní. Ani nezíská garance vysoké úrovně architektury, neboť její kvalita se neměří výškou. A jak zkušenost říká, bohužel ani proslulostí jejich autorů.

V rámci velké Prahy jde především o historické centrum, památku světového významu a jeho přiměřeně odsazené nárazníkové pásmo. Historická Praha je zasazená do mimořádného místa. S pozoruhodnou gradací členitého terénního reliéfu, protkaného meandrem toku Vltavy. Homogenní a výškově vyrovnaný pokryv tradiční zástavby, s nebývalým rozsahem nadprůměrné i vyloženě špičkové historické architektury, byl v průběhu věků obohacován měřítkově vyváženými tradičními dominantami. Ty mají v celkovém obraze Prahy velkou důležitost - z hlediska architektonického, významového i duchovního. Ucelený soubor mimořádných hodnot, pozitivně ovlivňující život celých generací, dodávající sebevědomí a pocit ukotvení i člověku 21. století. Vše vyvážené, přiměřené, v celistvosti zachované – a proto i světově uznávané. Vše jako nadčasový celek a přitom stále živoucí. Nepatří proto do bezprostředního sousedství historické Prahy, do oblastí choulostivých výškově přiměřená a ukázněná intenzivnější bloková zástavba? Inspirovaná urbanistickou uceleností a mimořádnými hodnotami světové památky? Pevná uliční síť, navazující průčelí domů, živé partery. Naplněné obchodními uličkami, dvory a nádvořími, příjemnými zákoutími, zelení. Vše dostupné, lákající, živoucí, a začleněné do měřítka městského organismu. Tam kde bývá zachováno měřítko, tam vzniká vždy přívětivé, přehledné a obohacující, zkrátka lidské prostředí.

Na druhé straně Praha je dnes natolik velikou a rozrůstající se urbanistickou strukturou, že nemalé možnosti pro novou výstavbu a tzv. výzvy tu bezpochyby jsou. Mimo kontaktní oblasti historického jádra, tam kde nepůjde o vizuální soupeření, konfrontaci měřítek a významů s historickým jádrem. Tam jsou jistě skvělé příležitosti předvést schopnost vybudovat supermoderní město. Ale pozor, vznik nového moderního, životaschopného lidského prostředí s kvalitní architekturou je reálný pouze na bázi silných urbanistických koncepcí. Není však dnes právě toto naše Achillova pata a nedostižná meta? Na to totiž nestačí bez zjevných souvislostí postavit několik solitérů hala bala, byť i kvalitních individuálních staveb.

A co na závěr? Pomalu, opatrně, neukvapme se proto s těmi bombastickými stavbami, co se drápají do mraků. Nejsme zde v zemích nekonečných horizontů, ve stepích, v tundře či na okraji pouště. Tam mohou mít výškové stavby své opodstatnění, neboť mohou vytvořit významný, v neutrálním, neuchopitelném prostředí obohacující, významově určující prvek. Nejsme v území průmyslových aglomerací, přesahujících svými rozměry naši malou zemi. Každou výškovou budovou zde u nás měníš měřítko prostředí, jeho charakter, mnohdy ve velmi širokém okruhu. Přiznejme si, bez růžových brýlí, že je to v těchto a obdobných případech zpravidla vždy v neprospěch lidí, na úkor kvality jejich životního prostoru.

Poohlédněme se prosím také jiným směrem a více kolem sebe. Za humna a ještě o kousek dál. Vzpomeňme si na Řím či Florencii a další a další úžasná, životaplná evropská města – jež nedisponují výškovými stavbami. A jsou snad proto zaostalá, neživotná, ubohá? Ubírá jim snad absence mrakodrapů na jejich kráse a světové proslulosti?

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy