Státní maturita z dějepisu – jen pro otrlé

17. 02. 2011 | 13:00
Přečteno 20306 krát
Po velkém úspěchu:-) převzatého článku si princip dovolím zopakovat.
Tentokrát je autorem šéfhistorik PORGu Dr. Michal Arnot a popisuje státní maturitní test z dějepisu.
Článek je jen pro otrlé povahy, které nemají iluze.


MA: „Zadal jsem studentům CERMATem rozeslaný ilustrační maturitní dějepisný test. Musím se přiznat, že mě jeho úroveň eufemicky řečeno rozladila.

1) V testu je několik zjevných věcných nesmyslů:
Například č.18. Rozhodněte, zda se osoba zúčastnila v roce 1945 tzv. Jaltské konference: Stalin, Truman, Roosevelt, Chamberlain. V klíči se "správnými" odpověďmi uvádíte ANO mimo jiné u Chamberlaina. Upozorňuji, že tento britský politik zemřel již na podzim 1940 a tudíž v Jaltě být nemohl.

Otázka č.28 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé, či nikoli. U tvrzení "papež je hlavou všech křesťanů" uvádíte v klíči ANO. Obávám se, že mnozí pravoslavní či protestantští věřící by při vyplňování tohoto testu zrozpačitěli.

A tak dále

2) Řada otázek je volena didakticky nešťastně
č. 41. Kterému datu nejvíce odpovídá móda dámy s chrtem na výchozím obrázku? Možnosti 1875, 1900, 1925, 1950. I když vylučovací metodou šktneme poslední dvě možnosti. Stále nám zbývají roky 1875,1900. Změnila se za těch 25 let móda tak dramaticky, že v roce 1900 již dáma takto oblečená být nemohla? Je to vyloučené? Obávám se, že pokud se vyžaduje jediná správná odpověď, nemůže být volena takto vágní otázka na módu 19.století.

otázka č. 10.
Nová etapa národně osvoboditelského hnutí se datuje do konce 80. let 20. století. V říjnu 1988 se konal sjezd hnutí Sąjūdis, který se zasazoval o urychlení nezávislosti. V následujících volbách v roce 1990 zvítězili přívrženci nezávislosti země. Předsedou Rady republiky se stal Vytautas Landsbergis, předseda hnutí Sąjūdis. Nová vláda nejprve přijala svoji původní vlajku a znak a následně 11. března 1990 parlament vyhlásil nezávislost.
Napište, o kterém státu se píše ve výchozím textu.
Nejprve k tvrzení Cermatu, že zdrojem textu je Cermat sám. Stačí pár kliků na netu a zjistíte, že text je komplet stažen z wikipedie (tvůrce testu pouze vynechal slovo Litva). A teď k meritu věci. Z textu lze logicky odvodit, že jde pravděpodobně o Litvu, nebo Lotyšsko (Jazykově blízké země; Estonsko lze z téhož důvodu vyloučit). Pochopil bych tedy, kdyby byl dán výběr např. (Litva, Kazachstán, Eritrea, Ukrajina atd.). Jak ale má student napsat bez výběru, zda jde o Litvu či Lotyššsko. Patří snad ke všeobecnému kulturnímu rozhledu znalost Vytautase Landsbergise?
Podobných otázek je v celém testu více. U mnohých mi uniká smysl jejich kladení. Jakou schopnost u studentů vlastně testují? Pokud bude skutečný maturitní test vypadat podobně jako tento, pak jej budu studentům předkládat s nejvyšším sebezapřením.
S pozdravem Michal Arnot, učitel dějepisu, gymnázium PORG Libeň“

A pár slov na závěr: Jsem ochoten se vsadit, že definitivní státní test ze základů společenských věd bude ještě mnohem mnohem horší. Více voluntaristický, testující nesmysly, ideově podbarvený.
Stačil by jednotný test z matematiky, češtiny a cizího jazyka. Tam možná může existovat lety prověřený konsenzus nad rozsahem a hloubkou látky.
Stačí výlučně centrálně jednotně zadávané a opravované testy. Nikoli konglomerát ústního a jiného zkoušení – opravovaného na samotných školách.
Stačí jedna úroveň (ta státní), proč se dělají dvě?
Proč je 95% práce, organizace a opravování na bedrech škol?
Proč stát stejně jako doposud přesně řídí i školní profilovou část maturit? Tam by snad měly mít teď školy svou profilovou volnost, když všichni povinně píší i státní testy se všemi komisaři, scannery, zabezpečovadly a podobně.

V.K.

Pro pobavení přikládám oficiální odpověď na podnět Dr. Arnota z CERMAT. Evidentně zaměstnávají marxistické dialektiky:-):

Vážený pane kolego,

dne 14. února 2011 jsem obdržel Vaše vyjádření k ilustračnímu testu z dějepisu. Ilustrační test z dějepisu zcela odpovídá specifikaci testů k maturitní zkoušce a katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2009/2010 dějepis. Jednotlivé úlohy byly revidovány odbornými revizory, jimiž jsou středoškolští a vysokoškolští učitelé. Přiměřenost úloh byla ověřena v pretestech a jejich zařazení do ilustračního testu posoudila expertní komise. Na Vaše připomínky k úlohám v ilustračním testu z dějepisu reaguji následujícím způsobem:

Úloha č. 18:
Tato chyba (18.4) byla způsobena při závěrečném grafickém zpracování klíče správných odpovědí. Byli jsme na ni upozorněni hned po zveřejnění v IS CERTIS a byla vzápětí opravena.

Úloha č. 28:
28.2 Toto tvrzení je správné, odkazuji se k Pastor aeternus z roku 1870. Vaše obava, že současní pravoslavní či protestantští věřící by při této úloze zaváhali, je z jistého úhlu pohledu přípustná, ale z hlediska ověřování odborných znalostí z dějepisu redundantní.

Úloha č. 41:
Úloha je po metodologické stránce zcela správná, byla posouzena odbornými revizory z řad pedagogů. Zadání úlohy „Kterému datu nejvíce odpovídá móda dámy s chrtem na výchozím obrázku?“ je založeno na klíčovém slově nejvíce odpovídá. Jednotlivé distraktory by měly být pro studenty přitažlivé, jinak je úloha považována po testologické stránce za nevhodnou. V této úloze je podstatné, že dáma na výchozím obrázku má typ klobouku, který odpovídá
r. 1875. Tato úloha patří k náročnějším úlohám.

Úloha č. 10:
Tato úloha zcela odpovídá specifickému výstupu v Katalogu požadavků z dějepisu – 6.13.2. (posoudí příčiny a důsledky zhroucení kom. režimu v Evropě a v Československu i způsob provedení politické změny). Didaktický test z dějepisu je volitelný předmět, u něhož se předpokládá, že žák, který si zvolí tuto maturitní zkoušku, má eminentní zájem o historii, a tedy výrazně širší znalosti než ostatní středoškolští studenti. Test je koncipován tak, aby obsahoval určitý počet lehčích, středně těžkých a těžkých úloh. Tato úloha skutečně patří v testu k těm nejtěžším, ale do testu byla zařazena především z důvodu vysoké diskriminační hodnoty, jež byla prokázána v předešlých pretestech.

Nová maturitní zkouška vyvolává řadu diskuzí a občas i nepochopení. Vzhledem k faktu, že ve Vás vyvolal ilustrační test pochybnosti o metodách testování, Vám nabízím osobní schůzku, kde bychom probrali specifikaci testu, jeho cíle a ověřovací metody. Můžete mne kdykoli kontaktovat mailem či telefonicky.

S pozdravem

Jan Svoboda

předmětový koordinátor pro dějepis a dějiny umění
sekce evaluačních nástrojů CZVV

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jo napsal(a):

...to bych nezaváděl. Lidi by se třeba dozděvěli kdo nechal rozkrást republiku.
17. 02. 2011 | 13:06

rejpal napsal(a):

Souhlas, podobnými testy lze navíc udělat blba doslova z každého, i kdyby v klíči chyby nebyly.
17. 02. 2011 | 13:07

Tenco napsal(a):

...a kdo jim v tom pomáhal. A kryl jim záda.
17. 02. 2011 | 13:08

arnazach napsal(a):

Ten test je bezvadnej v tom, že maturanty odpuzuje od dějepisu. A tak je větší pravděpodobnost, že místo toho budou maturovat z matiky.
17. 02. 2011 | 13:30

Otázkář napsal(a):

I když nejsem bůhvíjakým příznivcem takovýchto testů tak zrovna ty otázky zmíněné v textu mi nijak skandální nepřijdou. Možno až na tu Litvu. U otázky č. 18 bylo možná jen zvolena špatná formulace a měla být položena stylem: "Mohl se účastnit...", to se přece běžné dělá, Chamberlain zemřel 1940 tudíž se logicky nemohl konference na Jaltě zúčastnit. Jinak od takto "erudovaného" člověka bych čekal mnohem preciznější a zásadnější argumenty.
17. 02. 2011 | 13:40

Bunny napsal(a):

Problém je v tom, že takové jsou didaktické testy státní maturity všechny. Veřejnost samozřejmě ráda pronáší moudra o nezbytném srovnání úrovně a podobné teorie, ale sami zastánci pomyslné laťky dělící maturanta od nematuranta se zřídka vyznají ve více než jednom předmětu (především podle následné profese). A někdy ani to ne, takže nám zde horují pro jednotné zadání jazyka českého lidé se slohem jako Eskymo Welzl, pro matematiku průmyslováci šťastní že spočítali generálku (ale s běžnou maturitní zkoušku přinášející průřez středoškolské látky by si už neporadili). Možná, že tento příklad jim ukáže, kam to vše vede.
17. 02. 2011 | 13:41

Bunny napsal(a):

to Otázkář
Vždyť je to blbost. Pro studenta je důležité vědět, k jaké události se konference váže a co se na ní řešilo. Ne který páprda tam byl.

to arnazach:
Existuje velké množství úloh z matematiky, na které stačí aparát základní školy a se kterými byste si neporadil. Stačí je jen "vhodně" zadat a "správně" se zeptat. Didaktický test je totiž u maturity nesmysl již svou podstatou.
17. 02. 2011 | 13:47

scallop napsal(a):

Stahnu neco z Wikipedie, podepisu se pod to a mam hotovou seminarni praci .... tedy vlastne vydelano od Cermatu ...

A npak ze vysoke skoly neuci prakticke dovednosti !
17. 02. 2011 | 13:54

student napsal(a):

Máte pravdu. Ten test nemá dobrou kvalitu. Ale je zbytečné to regulovat. Vše vyřeší trh.
17. 02. 2011 | 13:54

silspok napsal(a):

Otazkar: Klic, je seznam spravnych odpovedi, ktery dostavaji ucitele. Pan ucitel tedy pise, ze v klici je jako spravna odpoved Chamberlain! Coz je rozhodne spatne, protoze zemrel jiz v roce 1940. Nevim, co vidite neerudovaneho na panu uciteli ..
17. 02. 2011 | 14:07

Občan napsal(a):

A vo čom to jako je, tenhle "článek"?
1) V testu jsou asi chyby - ostuda MŠMT. Pravděpodobně tím chtěl autor naznačit, že privát by to udělal lépe. Nejlépe by to ovšem udělal Arnot.

2) Polemika s otázkou k módě přelomu století mi silně připomíná "argumentaci" nepřipravených žáků. Neví přesně nebo neví vůbec, tak začne diskutovat a snaží se odvést řeč na jiné téma. Na VŠ u zkoušek za tohle mnozí vyhazují...

"...Jak ale má student napsat bez výběru, zda jde o Litvu či Lotyššsko. Patří snad ke všeobecnému kulturnímu rozhledu znalost Vytautase Landsbergise?..." - tohle si dovolí říct učitel, absolvent humanitního VŠ oboru a ještě k tomu historik, který se, alespoň podle dohledaetelných pramenů, zabývá nejmodernější evropskou historií ?????

Nicméně jsem i přes opakované čtení nepochopil smysl toho článečku. Státní maturity také považuji za nesmysl - ale od Nejchytřejšího z Nejschopnějších bych očekával mnohem lépe zpracované téma.
17. 02. 2011 | 14:23

Honza napsal(a):

Musím se smát jak se tento finanční tunel dobře sryt za státní maturitou. Jsem sice kmet, ale ještě si pamatuji, že se státní maturita skládala z písemné a ústní zkoušky. Gymnázia i odborné střední školy měly svoje stejné témata pro humanitární obory vyhlašované rozhlasem v den písemné práce. Odborné témata - zadání pro závěrečnou práci (strojaři, elelktro atd.)byly do škol zaslány poštou dle oboru. Náklad = skoro nic. Dnes, kdy studuje každý (učiliště dříve končily vávěrečnou zkouškou zaměřenou na zvládnutí především řemesla a nebyly tedy střední školou ukončenou maturitou) je nutno připravit maturitu, aby jí zvládlo co možná nejvíce studentů. Výsledek po 10 leté přípravě, utraceno přiznaných 1,5 miliardy Kč a sím, že ročně tento paskvil sežere dalších 500 mil. Kč. Takže o co jde o zabezpečení zvyšené úroveně vzdělání (výsledek je zcela opačný) nebo o stabilní roční příjem spřátelené firmy.
Nemohu si pomoc, ale cíl - vystudovat vysokou škoulu bez snižování urovně vzdělání, jak jsme tumu v současnosti svědky u cca 60% populace (když na to více jak polovina studentů nemá) je možné přirozvant k marxistickému heslu - dohnat a předehnat.
17. 02. 2011 | 14:23

michal napsal(a):

Já myslím, že je stále třeba připomínat, že současný "projekt státní maturity" má za cíl jen vykázat činnost, odůvodnit nutnost existence Cermatu a odůvodnit výši platu p.Zeleného, jeho šéfa. A aby to tak zůstalo co nejdéle.
17. 02. 2011 | 14:25

Martin napsal(a):

Je ten test dostupný na internetu?
17. 02. 2011 | 14:31

Občan napsal(a):

Tedy, pane Klaus, nechat si na škole učit dějepis typa, který má za modly vrahy Mašíny, tak to je skutečně síla!
No, alespoň vím, na jakou školu rozhodně NEPOŠLEME svá vnoučata...

http://www.vysocina-news.cz/clanek/milan-paumer-masini-legenda-protikomunistickeho-a-protinacistickeho-odboje/
17. 02. 2011 | 14:36

jo napsal(a):

Neviditelná ruka trhu určitě přivede na svět daleko kvalitnější testy za méně peněz.
17. 02. 2011 | 14:43

Luba napsal(a):

Špatně formulované otázky a uváděné zaškrtávací možnosti jsou hlavním problémem zkoušení pomocí podobných testů.

Je ošidné ptát se jednoduchými větami na komplexní problémy s více možnostmi. Existuje i možnost, že testovaný student s hlubokým zájmem o určitou konkrétní problematiku má v té oblasti znalosti větší, než sestavitel testu.

A test nesloží právě proto, že jeho znalosti nejsou tak povrchní, aby mu umožnily vybrat jednoduchou odpověď za a), za b), za c) za d). Mohla by tam být vynechané místo (možnost za f)pro odpověď obsáhlejší - aby student mohl napsat svůj názor.
Ovšem - vyhodnocovat takový test by pak nemohl počítač, ale vzdělaný a znalý člověk.
17. 02. 2011 | 14:45

štamgast napsal(a):

Ministerstvo by se mělo nejdříve snažit vytvořit podmínky, ve kterých kantoři omladinu něčemu naučí a teprve potom svoje úsilí nasměrovat na to, jak "jinak" úroveň znalostí otestovat.
17. 02. 2011 | 14:46

kokot napsal(a):

Otázkář: přečtěte si to pořádně, AM poukazuje na to, že v klíči správných odpovědí CERMAT uvedl, že Chamberlein se účastnit mohl
17. 02. 2011 | 14:46

modrý edvard napsal(a):

Předpokládám, že do maturity Cermat ty chyby vychytá (jinak by to byla pěkná ostuda). Proto ta maturita byla na zkoušku.
To s tou Litvou, je to jedna otázka z mnoha, někdo bude asi vědět, kde se bere Landsbergis, někdo jiný, kdo je u moci v Nepálu. Jde o to nalovit v testu patřičný počet bodů. Nakonec, ty lidi chtějí maturovat z dějepisu, ne z chemie.
Problém poměrně plytký, nehodný pozornosti prof. Klause
17. 02. 2011 | 14:48

zdenekb napsal(a):

Otázkář:

Technická - té konfernce se Chamberlain klidně účastnit mohl - kdyby jej tam přivezli...

autor:

Z toho mála, co se obtěžoval napsat autor (jinak jen soustavně opisuje od jiných) mne zaujala věta:

"Stačil by jednotný test z matematiky, češtiny a cizího jazyka. Tam možná může existovat lety prověřený konsenzus nad rozsahem a hloubkou látky."

Nejsem ředitel ani učitel, ale o tom "lety prověřeném konsenzu" silně pochybuji...
17. 02. 2011 | 15:00

Martin napsal(a):

Souhlasím že otázka číslo 2 je značně zavádějící. Za 25 let se rozhodně tak radikálně nezměnila móda.
17. 02. 2011 | 15:03

Petr napsal(a):

Pene řediteli,
jsem dávno, předávno školním škamnům odrostlý. A přesto musím také trvale vyplňovat nesmyslné dotazníky různým českým institucím. Dotazníky, kterým nerozumí ani jejich tvůrci. Když jsem se pověřené vysoké státní úřednice zeptal, co chtěl básník příslušným dotazníkem zjistit a co mám do kolonek vepsat, bylo mi řečeno, "no tak tam něco napište!", a tak píši. A tisíce ouředníků pak dotazníky, hlášení, přiznání a pod. anylyzují, čísla v nich uvedená sčítají, násobí, dělí, odmocňují. A nezaměstnanost díku bobtnajícímu úřednickému stavu klesá. Co na tom, že podnikatelé, živnostníci a obyčejní každodenně chodící do práce krvácejí a jsou naštvaní. A Vy se pozastavujete nad nějakým testíkem. Sestupte z výšin mezi lid a uvidíte co nesmyslů musíme i několikrát vyplodit, aby český ouřada byl spokojen. A práce počká. Aspoň v České republice a v Evropě.
Jednou a nebude to trvat desítky let, bude v dějepisu možná otázka: Kdy skončila v propadlišti dějin na chudobu, sociální dávky a byrokracii, kdysi bohatá a na dějiny slavná Česká republika?
17. 02. 2011 | 15:21

Luba napsal(a):

Občane,
rozdíl mezi vojákem a vrahem bývá v tom, že voják vraždí v době válečné a vrah v době mírové.

A padesátá léta nelze označit za dobu mírovou - komunisté nevyhlásili třídní smír, ale třídní boj - a ty "nepřevychovatelné", které označili za nepřátele dělnické třídy (a to včetně dělníků), týrali a likvidovali v komunistických lágrech. Pro Mašíny to byla také záležitost msty a odplaty. Přitom, sestra bratří Mašínů a jejich strýc se zprvu ke komunistům, v té poválečné eufórii, hlásili - ale chování vítězných soudruhů je brzy z tohoto omylu vyvedlo.

Mašíni tedy proti komunistům vedli partyzánskou válku -
a guerillový způsob boje má svá hnusná specifika. Proti přesile se jinak než "nečestně" bojovat nedá. Přesto jsou partyzáni vyznamenáváni za hrdinství, protože hrdiny skutečně jsou.

P.S.: Považujete snad partyzány ze skupiny Olga za vrahy a bandity? Přesto tito hrdinové, kteří se nejvíc proslavili tím, že se jim podařilo zajmout "velkou rybu" - hrdinu od Leningradu - generálmajora von Müllera, na sklonku války k smrti ubili zajaté a odzbrojené maďarské vojáky. Za tento válečný zločin nebyli nikdy souzeni.
17. 02. 2011 | 15:21

češka napsal(a):

Pane Klausi,
hlavně aby výsledky maturit byly zveřejněny.
Potom si rodiče kvalifikovaně vyberou, do jaké školy své dítě zapíší.
Předpokládám, že testy jsou předkládány nějaké školské komisi EU.
Ta by měla posoudit jejich kvalitu a v případě některých "správných" odpovědí podat na autora trestní oznámení pro "náboženskou netoleranci". Hned po prvním rozsudku chyby zmizí.
17. 02. 2011 | 15:24

route66 napsal(a):

Luba napsal(a):

"Mašíni tedy proti komunistům vedli partyzánskou válku -
a guerillový způsob boje má svá hnusná specifika. Proti přesile se jinak než "nečestně" bojovat nedá."

NE!! Mašíni nevedli žádnou válku natož partyzánskou. Byli a jsou to obyčejní vrazi a sadisti. A zůstalo jim to nadšení ze zabíjení dodnes. Kdo viděl dokument s Mašínem a jeho sadistické výlevy a militantní nadšení ze zbraní a války nemůže být na pochybách.
Možná by bylo něco jiného, kdyby svůj sadismus napřeli do řad komunistických pohlavárů(pokus vylepšit pozdějším tvrzením o úmyslu zabít předsedu vlády je přinejmenším úsměvná) a záškodnické práci v průmyslu.
Takto zůstanou jen obyčejnými sadistickým vrahy nevinných lidí..
17. 02. 2011 | 15:45

Jiří napsal(a):

Chamberlain je vcelku jasný, ale Truman se coby Rooseveltův viceprezident zůčastnit mohl..
17. 02. 2011 | 15:47

Medikolog napsal(a):

Lubo,

včera byl v krimizprávách zase jeden co vede partyzánskou válku proti dnešnímu režimu přepadáním peněžních institucí. Ale proti Mašínům je to čajíček. Tu paní za přepážkou ani nezavraždil... a kořist byla malá. Mimochodem, kam se vaši Mašíni hrabou na Olgu Hepnarovou...
Nevedou svůj tajný boj proti demokracii i nepřizpůsobiví odmítáním práce, odsáváním bohatství formou dávek a rozvracení sociálního smíru předstíráním diskriminace námi samodiskriminováním se?
17. 02. 2011 | 15:54

Luba napsal(a):

route66,
pokud jste pacifista, pak Vás chápu.
Pacifisté zlu neodporují. Ale svým postojem zároveň umožňují jeho šíření.

Nenásilí platí na morálního člověka s autonomní morálkou.
Nikoli na člověka masového a indoktrinovaného.
Pokud po Vás takový "masovec" hodí kamenem, a Vy po něm chlebem, s nejvěší pravděpodobností bude ten příští balvan, hozený na Vaši hlavu, o dost větší.
17. 02. 2011 | 15:58

Luba napsal(a):

Medikologu,
nikoli.

Současné formy terorismu jsou propracovanější. Když berou rukojmí už i lékaři, obyčejní zločinci mohou přitvrdit.

P.S.:
Definujte nepřizpůsobivé.
Je to skupina občanů, kteří se nechtějí/neumí podřídit zákonům trhu a konzumu? A kladou důraz na dobré vztahy ve své vlastní skupině? Není to spíš důkazem zdravé životní strategie v moři atomizovaných úchylů, honících se za "Zlatým teletem"?
17. 02. 2011 | 16:16

zdenekb napsal(a):

Luba:

Sice je to naprosto od tématu, ale pokud se hrdina dopustí svinského činu, dost to jeho hrdinskou pověst (alespoň v mých očích) sníží. Jde o to, že Mašínové se dopustili pouze svinského činu bez předchozího hrdinství... zapalování stohů a podřezávání venkovských policajtů není odpor vůči režimu, spíš tomu režimu pomáhá legitimizovat represe...

A jak píše Route66 ta Mašínova zaťatost, a pýcha na to, kolik "odpravil" nepřátel mi nepřijde zrovna obdivuhodná. Myslím, že to napsal p.Medek nebo p.Tigrid (nechci se mýlit), že jej překvapuje, že v Mašínově postoji není "ani stín zaváhání, či lítosti nad tím, že někomu způsobil smrt".
17. 02. 2011 | 16:18

Velekněz Ratata napsal(a):

Významný evropský politik si v 90.letech pronajal byt od švagra podnikatele poté, co jeho manželka předala švagrovi směnku na šest a půl milionu korun. Švagr byl vyšetřován policií a poté zastřelen svým obchodním partnerem, který pak sám spáchal sebevraždu. Nedlouho poté vdova převedla byt na politika a jeho manželku.

Jde o stejného politika, který se ve své zemi stal známým v souvislosti s předraženou modernizací sovětských tanků, nákupem nevyhovujícího štábního informačního systému, nákupem nefunkčních padáků a tím, že se proti němu nikdy nepodařilo shromáždit doststek usvědčujících důkazů.

Touto osobou je

a)Silvio Berlusconi
b)Alexandr Vondra
c)Hasim Thaci
d)Slobodan Miloševič

Tak nevím, neschází tam taky něco ??
17. 02. 2011 | 16:19

Jan napsal(a):

Nevidím rozdíl mezi duševním bohatstvím pana Klause juniora , pana Klause seniora a společností Cermat.
Jsem rád, že jsem maturoval za totáče, témata na písemné práce se vyhlašovala jednotně rozhlasem, obsah ústních zkoušek byl znám také (maturitní otázky), v každé maturitní komisy byl zástupce jiného gymplu , ….a mezi rodiči a študáky se vědělo velice dobře, které školy jsou vynikající= náročné, průměrné a podprůměrné
Poz.: za totáče jsem neměl na růžích ustláno, ale mohu s klidným svědomím konstatovat, že úroveň vzdělání byla vyšší než li nynější stav – viz dušení bohatství v úvodu uvedených.
17. 02. 2011 | 16:38

Luba napsal(a):

Když už je řeč o tom dějepisu ... Citoval bych:

Marta Semelová: "Dokumenty o Horákové do škol nepatří"

"Když chce komunistka Marta Semelová, která je učitelkou na prvním stupni základní školy, dětem názorně vysvětlit, jak vypadal konec druhé světové války, bere je obvykle k památníku osvobození a klade tam s nimi kytici šeříků. "Musíme si připomenout vojáky Rudé armády, kteří položili život za naši svobodu," říká předsedkyně pražské KSČM. Podle ní se dějiny ve školách dětem nevykládají objektivně a žáci by se měli dozvědět více o dobrých skutcích z dob komunistické vlády.

HN: Co vám vadí na tom, jak se dnes ve školách učí dějepis?

Semelová: Novodobé dějiny se u nás neučí objektivně. Považuji za špatné, že se v debatách pro studenty angažuje Konfederace politických vězňů.

HN: Co je na tom špatného? Proč by si školy na besedy neměly zvát pamětníky?

Semelová: Mně se nelíbí, že je to neobjektivní a jednostranné.

HN: Co je neobjektivního na výpovědi pamětníka, který byl vězněn v komunistických lágrech? Měl by proti němu na debatě sedět někdo z komunistické strany?

Semelová: Děti by měly slyšet obě strany. Ne vše se za minulého režimu udělalo špatně, ale i v učebnicích dějepisu jsou vyzdvihována jen negativa.

HN: A co by v učebnicích mělo být napsáno jinak? To, že prezident Klement Gottwald kromě lágrů udělal pro lid mnoho dobrého?

Semelová: Já se nebudu bavit o konkrétních věcech. Jen říkám, že učebnice dějepisu mají psát opravdoví historici, a ne aby byly zpolitizované. Děti nemají vidět ani dokumentární filmy o době komunismu.

HN: Co je neobjektivního například na autentickém záznamu z procesu s Miladou Horákovou?

Semelová: Mělo by to být ze všech pohledů. V tomhle záznamu chybí celkový mezinárodní pohled a kontext té doby. To není objektivní.

HN: Co není objektivní na autentickém záznamu?

Semelová: Už se k tomu nebudu znovu vyjadřovat."

Zdroj:
http://hn.ihned.cz/c1-33187050-dokumenty-o-horakove-do-skol-nepatri
17. 02. 2011 | 16:59

Luba napsal(a):

O činech bratří Mašínů je dobré diskutovat.
Za otevření této debaty patří panu Topolánkovi dík.

Zvláštní je, že z lidí, kteří tu dobu skutečně zažili a byli režimem perzekuováni (třeba tím, že byli "jen" vyhozeni ze školy třeba pro svůj buržoazní původ), je odsuzuje jen málokdo.

Jsou snad tito lidé horší, než ti "slušní", co Mašíny prohlašují za vrahy?
17. 02. 2011 | 17:07

Bunny napsal(a):

to Luba:
Tak to ano, za vyhození ze školy smrt. Co by ne. A co za vyhození z práce?
17. 02. 2011 | 17:13

Mac napsal(a):

Luba
jsem ochoten diskutovat o činech leckoho, ovšem o vraždách bezskrupulozních psychopatů nikoliv.
Kolika lidí perzekvovaných v padesátých letech, jste se kolego ptal na jejich názor na Mašíny?

Viděl jste TV dokument a četl knihu, kde jsou vzpomínky a názory účastníků tehdejších událostí a taky pozůstalých po zavražděných?

Chudinkovi Topolánkovi nic než rozdávání metálů na konci jeho zářivé kariéry nezbývalo, byl to jeden z posledních pokusů o odvrácení pozornosti od různých legrácek typu Toskánsko, Dalíci, radary, Řebíčci td
17. 02. 2011 | 17:14

Mac napsal(a):

Bunny

a ke všemu ještě taková patálie, že z té školy ty lidi nevyhodil ani ten pokladní, ani ten svázaný esenbák :-))))

i když Luba určitě věří, že tomu tak bylo....
17. 02. 2011 | 17:16

Luba napsal(a):

Macíku,
každá společnost má ve svých řadách skupinu psychopatů. Zdá se, že je to evolučně výhodné. Někteří si libují v politice, a násilí páchají nepřímo. Jiní v tom jsou poctivější, a ušpiní se sami.

P.S.:
S pamětníky hovořím sám. Mohl byste sem zavěsit odkaz na své zdroje? Díky!
17. 02. 2011 | 17:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva texty obsahující nadávky ("dobytek", "kráva"), neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 02. 2011 | 17:27

Mac napsal(a):

nejsem váš Macík, Lubo, své 4% sklony budete muset ventilovat směrem k někomu jinému.
Kolik těch pamětníků, perzekvovaných před šedesáti lety znáte, že s nimi tak masívně hovoříte, až z toho dojdete ke generalizujícímu závěru, že tato skupina ánblok schvaluje Mašíny?
Jsem rád, že jste se takhle otevřeně vyznal z obdivu k "poctivým" psychopatům, kteří vraždí odvážně sami na svůj účet. Nejste jeden z nich?
Pokud jde o zdroje - nemám tu správnou motivaci vést za ručičku infantilního ctitele Mašínů, který není schopen zadat do Gůglu správné heslo....
17. 02. 2011 | 17:33

Mac napsal(a):

však já vás chápu, p. Stejskal, jenom jsem testoval vaši bdělost.

Zdálo se mi onehdy, že poněkud uvadá, když Vás vytočí nějakej ten "dobytek", a přitom evidentní fašistické výlevy jistého DH Vás nechávají v klidu....
17. 02. 2011 | 17:36

Alarien napsal(a):

Lubo,
svým příspěvkem jste mne vskutku pobavil. Nechám stranou případ Mašínů, zjevně o tom moc nevíte (povrchnost Vašich znalostí dokládá mimo jiné záměna matky za sestru či výmysly typu partyzánské války). Zaujalo mne však Vaše tvrzení o "vyhlášení třídního boje". Po všech diskusích na téma Mašínů, kde tento "argument" opakovaně zazníval, byste už mohl konečně pochopit, že "třídní boj" se nevyhlašuje, ten prostě probíhá. Před staletími stejně jako teď. S tím pojmem přišli francouzští historikové první poloviny 19. století a Marx ho pouze převzal. Třídní boj je prostě označení střetu a prosazování vzájemně protikladných zájmů různých sociálních skupin. Na tom nic nemění ani jeho případné využití či zneužití ve sféře propagandy.
17. 02. 2011 | 17:39

Honza H napsal(a):

ČR je katolický stát?? Kdyby u otázky "papež je hlavou všech křesťanů" bylo doplnění "podle katolické nauky" nebo "z pohledu katolíků", tak by mi to nevadilo. Ale pokud to tam není, tak je otázka zadána nesprávně (resp. je nesprávné vyhodnocení odpovědí).
17. 02. 2011 | 17:58

Holubář napsal(a):

Že se dá tunelovat i maturita mě nenapadlo. Zdá se, že tunelování v naší zemi se pro mnohé stává už závislostí.
Dovolte, abych drze parafrázoval jednu báseň:

"Všechno tunelovat lze, dobrý bože!
Tunel na čerstvý hrob i mrtvé lože,
tunel na křtiny, svatbu, na zločin,
....
tunel na milovanozu domovinu,
tunel jen tak, jen tak - že mraky plynou"

P.S.: Omlouvám se všem milovníkům poezie, k jejichž oblíbeným také patří Mikuláškův "Přípitek"
Oldřich Mikulášek: "Sólo pro jeden dech",Klub přátel poezie, ČS Praha, 1988
17. 02. 2011 | 18:02

pich napsal(a):

Jsem zklamán.
Čekal jsem něco z třetího odboje.
17. 02. 2011 | 18:10

Holubář napsal(a):

češka:
Proboha, jenom do toho netahejte ještě EU!
To už by byl úplný maglais.
17. 02. 2011 | 18:13

Holubář napsal(a):

K výše vedené diskusi o "partyzánech" si dovolím podotknout, že zítra navštívím svou neteř, která žije v Karlových Varech v Partyzánské ulici. Jako historik - amatér jsem jí doporučil, aby vzhledem k povaze regionu navrhla změnu názvu na "Werwolfstrasse".

Partyzán nebo Werwolf - vždyť jsme v EU všichni jedna rodina!
Hle - opět jedna kakaová skvrna velikosti mexického dolaru! Myslím, že i Mašíni ji mají na předloktí.
17. 02. 2011 | 18:18

Luba napsal(a):

Alariene,
jsem rád, že jsem Vás pobavil. Ale já jsem nepsal nic o členství sestry bratří Mašínů v KSČ, ale o tom, že v poválečné eufórii krátce s komunisty sympatizovala. Matka sourozenců Mašínových byla dokonce chvíli členkou této strany.
Tím "třídním bojem" jsem samozřejmě nemyslel táčky salónních komunistů, ale nasazení "ozbrojené pěsti" dělnické třídy a hlásání "nesmiřitelné třídní nenávisti".
Revoluční teror je bolševikům vlastní.
17. 02. 2011 | 18:48

Luba napsal(a):

Mac,
myslel jsem si, že je ve Vašem vlastním zájmu doložit hodnověrnost svých informací. Žádný anonymní "nick" nemůže vystupovat autoritativně a argumentovat přitom něčím, co si vycucal z prstu. Tohle by neměla být drbárna ale diskusní fórum.
Nebo se mýlím?

P.S.:
Jen jsem od Vás vyžadoval to, co sám dělám. Nic víc.
17. 02. 2011 | 18:54

Alarien napsal(a):

Lubo,
hlásání "nesmiřitelné třídní nenávisti" a revoluční či kontrarevoluční teror je vlastní "bolševikům" všech stran a odstínů barev. Smutně proslulý "hon na čarodějnice" v USA padesátých let je toho důkazem. Stejně jako počínání Pinocheta v Chile v letech sedmdesátých, Štětiny a mnoha jiných v našem parlamentu atd.
17. 02. 2011 | 19:00

mb napsal(a):

luba na semelovou byl ještě jeden odkaz ....

zkusím dohledat ... davala ho sš ...

ale ja uz se na nej nemuzu dostat, ale pokusim se ...

meritem veci bylo že semelova plísní ransdorfa že přispěl na památník horákové ...

semelová doslova říká, že smrt horákové byla spravedlivá ...

je to naprostá hrůza a naprostý hnus s velkým h ...

chtěl jsem to dát jako podnět k trestnímu stíhání ...

ale v pěně dní jsem selhal, zdravím vás ...
17. 02. 2011 | 19:07

mb napsal(a):

tady je ten odkaz, bude patrně již neaktivní ...

... http://www.levicove.estranky.cz/clanky/strana-kscm/marta-semelova_-boj-o-budoucnost-pokracuje

...
17. 02. 2011 | 19:09

Helmut napsal(a):

Tohle je smesne. Samozrejme, ze to bude mit mouchy, ostatne statni maturita se ma letos konat poprve. Misto abychom v klidu diskutovali nad chybami, aby mohly byt vychytany, tak tady hystericky vrestime.

Nektere namitky pana Klause jsou relevantni, ale troufam si tvrdit, ze dr. Arnot na ne odpovedel uspokojujicim zpusobem (viz. otazka c. 18). Nektere namitky jsou naopak smesne. Landsbergise asi nezna kazdy, ale ten kdo chce maturovat z dejepisu - a ma tedy zrejme o dejiny zajem - by mel znat Sajudis, ktery byl klicovy pro rozpad SSSR.

A propos. Pan Klaus tady pise o namitkach ke ctyrem (!) otazkam. Kolik jich je v testu celkove? Jestli jsou tam i dalsi chyby, tak je mel napsat (a ne je popsat prostym "atd."), nebot takhle mu nelze - kdyz neznam test cely - prilis verit.
17. 02. 2011 | 19:10

mb napsal(a):

semelová cit. : Připomenu pomník Miladě Horákové, na nějž přispěli finančním obnosem někteří naši(=ksčm) nejvyšší představitelé, a jak jsme se později dověděli, dokonce i VV jako takový. Přítomnost komunistického senátora na odhalení tohoto památníku pak hodnotím jako facku těm, kteří poctivě budovali a bránili poválečnou republiku.
17. 02. 2011 | 19:13

Luba napsal(a):

mb,
ten odkaz byl skutečně neaktivní ...

Ale řadu podobně laděných článků jsem našel zde:

http://www.crtacc.bloguje.cz/tema-5-prevzate-zpravy.php

Jde o pozoruhodnou sbírku kuriozit. Textíky, vychvalující Stalina, projevy Envera Hodži, zdravice venezuelským a brazilským soudruhům, odsudky na hlavy odpadlíků, zrádců a zaprodanců, ... atd., atd.

No,
tak trochu je to k smíchu a tak trochu z toho mrazí.
Někteří jsou zkrátka nepoučitelní a umí jen nenávidět ...
17. 02. 2011 | 19:42

mb napsal(a):

luba spis z toho mrazi ... kdosi tu hajil tezi ze komuniste jsou krotcí a nejsou nebezpeční a že je to boj s větrnými mlýny ... semelova nabada mlade komunisty k revolučnosti, věrnosti klasikum a naprosto popira demokraticke a obcanske principy ....

myslim ze by se melo radikalni pravici i levici merit stejnym metrem ... a zakazat nejlepe obe / je li k tomu vecny duvod /

zdravim vas ...
17. 02. 2011 | 20:00

JenTak napsal(a):

Mně nevadí blbost. Každý z nás se jí docela pravidelně dopouštíme. Mně vadí omlouvání té blbosti jejím autorem.
Omlouvání neomluvitelného se nevyhne nikomu. Třeba si vzpomínám, jak prezident pravice Klaus zcela nedávno bagatelizoval pokus ukrást 3 miliardy Drobilem prohlášením, "že mu bylo nadrobeno."
Proti tomu jsou chyby v maturitních otázkách směšné.
17. 02. 2011 | 20:00

čaroděj napsal(a):

Pane Klausi, a co Vám brání, vypracovat si vlastní verzi maturity nejen z dějepisu, kdy prokážete převahu absolventů z PORGu. né, že se budete snažit stanovit laťku pro všechny absolventy, ale že prokážete, že Vaši absolventi jsou nějakým způsobem vyjímeční. Třeba, jako bylo ve své době Bíloveské gymnázium pro matematiky.
Uplynulo téměř 20 let, co funguje PORG, ale zatím jsem neslyšel o žádném Vašem význačném absolventovi. Proč? Možná proto, že je mu 33 a momentálně studuje nějaký Bc. program na prestižní univerzitě.
To se nám to podniká, když nám stát sype (tím nemyslím pana Romana, on to myslel dobře, ale dotace, kterých se neštítíte).
docela se těším, že na základě placeného VŠ školství, se začnou objevovat jedici z úspěšného PORGU, jako marketingový nástroj pro další přísun...
17. 02. 2011 | 20:28

Mac napsal(a):

stateční antikomunisté Lubo a mb, mohli byste specifikovat, z čeho vás "mrazí"?

Snad ne z té hrozby, kterou pravidelně před každými volbami vyhrábne ze svého arzenálu antikvariátních kuriozit vaše rodná modrá partaj, když z nedostatku jakéhokoliv jiného nosného tématu začne mobilizovat proti rudému nebezpečí? Přesně v duchu vašeho slavného hesla Strašení, ne řešení!! (nebo to tam máte obráceně???)

Věřit vašim idolům všechna ta úderná hesla, začal by se jeden bát , že vojska Varšavské smlouvy stojí na hranicích, na Hrad se dere oživlej Kléma, je tady novej únor .... A to vše v roce 2011 v členské zemi EU a NATO, uprostřed samýho kapitalismu. Možná by vám měl někdo špitnout, že Brežněv už je po smrti a mírový socialistický tábor taky tak nějak nefunguje....

Ale to byste se taky mohli přestat bát, a to by se vašim náčelníkům s jejich strategií Strašení místo řešení moc nelíbilo
17. 02. 2011 | 20:28

liberál napsal(a):

stejskal:

Mám věcnou poznámku. Slova dob_tek a kr_va jsou normální podstatná jména označující přirodopisné označení skupiny zvířát nebo živočišný druh používaný i ve vědeckých kruzích.
17. 02. 2011 | 20:44

mb napsal(a):

pro pana maca ... ten odkaz je mrtvej ... takze vam nemohu posloužit, nemůžu vás obsloužit ...

ale věřte že semelová je skutečně výživná ...

jinak pro maca ... odsák nejsem, nikdy jsem nebyl a pravděpodobně ani nebudu ...

klausovu ideologii považuji za ideologii zloděje ...

což ovšem komunistickou ideologii rovněž ...

jinak jsem pro zrušení ksčm ... nikoli pro utilitaristické strašení rudým nebezpečím před dalšími a dalšími a dalšími volbami .... privjét ...
17. 02. 2011 | 20:54

H. napsal(a):

"Poz.: za totáče jsem neměl na růžích ustláno, ale mohu s klidným svědomím konstatovat, že úroveň vzdělání byla vyšší než li nynější stav – viz dušení bohatství v úvodu uvedených."

Konstatovat můžete, co chcete, ale máto pro toto konstatování nějaké důkazy? Všechna empirická data totiž hovoří o opaku.
17. 02. 2011 | 20:55

Homunkulus napsal(a):

Coby učitel gymplu se přidávám ke kritice onoho testu; jde o další z mnoha perliček, které dohromady skládají velmi vážnou pochybnost o vhodnosti státní maturity vůbec.
17. 02. 2011 | 21:14

Luba napsal(a):

Macíku,
o mých idolech víte houby ...

Nejvýznamnějšími lidmi našeho národa vždy byli, jsou a zůstanou Hus, Komenský a Masaryk.
A to jsou taky ty pravé, nezpochybnitelné a žádoucí vzory
a autority.

Jedinci, kteří se o tyto osobnosti našich dějin otírají nebo je pomlouvajítím, tím dokazují vlastní malost a ubohost.
17. 02. 2011 | 21:16

Maximus napsal(a):

Občany této země by spíše zajímali novodobé dějiny a správné vysvětlení události a toho co se vlastně od roku 1990 do dneška vlastně zde stalo. Přikládám krátký návrh resp. nástin testu novodobých dějin ČR pro mládež:
1/ Lidé z prognosťáku byli:
a/ STBáci b/ KGBáci c/ odborníci na svém místě
2/ Kdo se nejvíce zasloužil o rozvoj a blahobyt ČR:
a/ V.Havel b/ V.Klaus c/ V.Kožený
3/ Kdo si zasloužil nejvíce ve skutečnosti Nobelovu cenu:
a/ V.Havel b/ V.Klaus c/ M.Sládek
4/ Ekonomika ČR šla díky dobré transformaci v 90-tých letech:
a/ nahoru b/ dolu c/ do pr....!
5/ M.Roman ředitel ČEZu je zeťák:
a/ K.Dyby b/ T.Cikrta c/ M.Knížáka
6/ Většina lidí v ČR je za 20 let budování české verze
kapitalismu nyní opravdu:
a/ šťastná a bohatá b/ nešťastná a chudá c/ očekává blahobyt
7/ Za sponzováním gymnázia kde působí V.K ml., M.Romanem šéfem
ČEZu, je:
a/ řiťolezectví b/ úcta ke vzdělání c/ duševní indispozice
8/ Proběhla po roce 1989 3.pražská defenestrace politiků?
a/ ano b/ ne c/ očekává se

Doporučuji v testu pokračovat, promiňte jdu si vzít mepromabat....
17. 02. 2011 | 21:40

pepíi napsal(a):

to Velekněz Ratata

geniální :-))
17. 02. 2011 | 22:04

iga napsal(a):

Odpověď na otázku týkající se papeže je samozřejmě špatně. Pastor aeternus je dokument vzešlý z prvního vatikánského koncilu. Byl sepsán katolíky o katolících a pro katolíky, není v něm nic, co by se týkalo "křesťanů" v nejširším slova smyslu (ti co věří v Krista). Pastor aeternus tedy není obecně závazný ani objetivní - je to prostě katolický dokument.
Narozdíl od pana doktora Arnota se nedomnívám, že by protestanti byli v této věci nějací rozpačití. Ti jednoduše jako "hlavu" papeže nemají, což dali mnohokrát zcela nerozpačitě najevo.

Z toho testu jde strach. Dějepis se přece nedá takhle testovat...
17. 02. 2011 | 22:33

prorok napsal(a):

Navrhuji na ona pamatna mista hrdinneho boje bratri Masinu a jejich bojoveho druha Paumera proti komunisticke zvuli umistit pametni desky a do mistnosti umistit malou vernisaz o tom, jak se krouti krkem tem, kteri spolupracuji s rezimem. Mohla by ji vhodne doplnit napr. reprodukce unikatniho dila pan Knizaka 'Jak zviratka ...'. Stohy slamy by jiste ochotne dodala nektera z Luxovych rodinnych farem. Navsteva techto mist by byla povinnou soucasti osnov skolni vyuky. Jako upoutavka pro maturanty by se jiste hodily i nazorne ukazky skrceni ci podrezavani, predvadene zaskolenym zrizencem. Pro zaky zakladni skoly by byly zase nezapomenutelnou vzpominkou na Masiny a Paumera prakticke ukazky 'Jak se stat malym zharem'.
17. 02. 2011 | 22:38

Milan napsal(a):

Ani katolíci nepovažují papeže (římského biskupa) za hlavu katolické církve. Hlavou katolické církve je Kristus, papež je jen jeho náměstek.
17. 02. 2011 | 23:35

JenTak napsal(a):

Milan
Nejděte mi v Bibli odkaz, že Ježíš je hlavou katolické církve.
Papež Jan Pavel II., hlava katolické církve byl Krakovským arcibiskupem.
18. 02. 2011 | 00:01

Dotoho napsal(a):

Václav Klaus by měl vyrazit do ulic a demonstrovat za opravy v testech...!!!
18. 02. 2011 | 06:43

Baba napsal(a):

Všemu se uč pro užití, ke cti a chvále boží.
18. 02. 2011 | 08:12

ld napsal(a):

Tent test je úplná blbost. Chybí tam otázka, jak se jmenuje žijící titán české společnosti, jakož všech dob, v jehož záři je Sluce bordelovým světýlkem. Možnosti: a).VK, b). VK, c).VK.
Přece se nemůže najít blbec, aby aspoň jednu odpověď neměl správnou...
18. 02. 2011 | 10:37

Tarq napsal(a):

JenTak: A proč by to mělo být v Bibli?
18. 02. 2011 | 11:22

JenTak napsal(a):

Tarq
Protože Bible je pro katolickou církev tou největší autoritou a podle ní je Ježíš Kristus syn boží, a nikoli hlavou nějaké církve.
18. 02. 2011 | 14:26

pgjed napsal(a):

Vážený pane Klausi:

Chápu a plně sdílím vaše rozhořčení. Náš společný omyl ale spočívá v bláhové doměnce, že pracovníkům CERMATu jde o udvedení kvalitní práce pro pozdvihnutí našeho školství. Ovšem skutečnost je taková,jak nám ukazuje celý, vleklý, tragikomický příběh zavádění státních maturit, že pracovníkům CERMATu jde především o co nejdelší účinné dojení veřejnoprávních rozpočtů za úželem osobního prospěchu. Smutné ovšem je, že se po léta nenašel nikdo, kdo by vykukům z CERMATu zvednul mandle a "povzbudil" je, jak říkával Pepa Lux, k rychlé, účinné a kvalitní práci. Něco to vypovídá o kvalitě politiků na postu ministra MŠMT. Myslím, že to volá po nějakém aktu přímé demokracie. Třeba po dcefenestraci.
18. 02. 2011 | 16:58

rex napsal(a):

Jedna perla za druhou. Už teď je mi líto všech studentů, kteří se rozhodnou maturovat z dějepisu. Naprosto souhlasím se argumenty pana Arnota. Odpověď pracovníka Cermatu na jeho podněty bych si dovolil označit za snůšku keců, které si vzájemně protiřečí a v celkovém kontaktu nemají žádný smysl. Při pohledu na vyobrazené otázky docházím k závěru, že je musel sestavovat nějaký amatér, který o dějinách příliš mnoho neví, ale z kolektivu autorů, kteří testy vytvářely věděl asi nejvíce. Také by mě zajímalo, kteří vysokoškolští pedagogové se na vytváření testů podílely nebo je recenzovali, určitě se nejednalo o lidi z oboru, typoval bych nějaké fyziky nebo přírodovědce.
Na závěr bych chtěl vzkázat autorů otázek, že jejích výtvory používají studenti a pedagogové historie pro zpestření hodin jako humorné vložky. Osobně si myslím, že to ale k zasmání příliš není, spíše k pláci.
19. 02. 2011 | 00:13

mírnyx týrnyx napsal(a):

do dějepisu by se hlavně měl dát průběh a výsledek tatínkovi transformace
19. 02. 2011 | 01:52

Otázkář napsal(a):

Bunny

jenomže otázky tohoto typu testují jestli je student schopen některé události alespoň částečně časově zařadit, jestli má trošku všeobecný přehled
19. 02. 2011 | 14:06

Otázkář napsal(a):

silskop

uznávám špatně jsem to přečetl. Nemusíte si hrát na chytrého, co znamená klíč samozřejmě vím. To že je tam Chamberlain označen jako správná odpověd je faktická chyba. Prostě tam mělo být NE místo ANO. To však nic nemění na tom, že bych čekal precieznější a zásadnější argumenty než poukazování na faktické chyby, které se mohou objevit u jakéhokoliv testu. Tu erudici jsem měl na myslí pana ředitele nikoliv pana učitele, který tu chybu objevil ;)
19. 02. 2011 | 14:09

xxx napsal(a):

Jo i Maxima "beru". Jen obava, ze to bude pravy duvod, proc nebude matura!
19. 02. 2011 | 16:41

Morálka napsal(a):

do dějepisu by se hlavně měl dát rychlý průběh a výsledek tatínkovi choroby, spějící k úplnému monstrumu...
28. 02. 2011 | 20:25

Morálka napsal(a):

překlep y,do dějepisu by se hlavně měl dát rychlý průběh a výsledek tatínkovy choroby, spějící k úplnému monstrumu...
28. 02. 2011 | 20:30

Kafka napsal(a):

Ano, Halík má pravdu: Klausova stále větší náklonnost k myšlenkovému světu fašizujících maloměšťáků, jejichž krédo tak pěkně formuloval Bátora, je znepokojující. Na druhou stranu nikterak překvapující pro ty, kdo myšlenkové výboje pana prezidenta kriticky sledují už delší dobu.
01. 03. 2011 | 09:20

Kafka II napsal(a):

Pan prezident sice pana Bátoru osobně nezná, ale přece jen ho považuje za hluboce konzervativního, autenticky pravicového člověka (citát) . A dál z jeho serveru Europortál.cz uvádí docela dlouhý úryvek, jehož obsah panu prezidentovi evidentně lahodí. Dovídáme se z něho, že pan Bátora má raději Koniáše než Halíka, Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou, a už vůbec ne evropeismus, humanrightismus, multikulturalismus etc. Nepochybuji, že se tyto přece jen jednoduché a primitivní výlevy líbí i panu prezidentovi, i když se jen těžko snesou s úrovní vzdělanosti a kulturnosti, kterou nám pan prezident často a rád dává na vědomost.

V závěru jsme vyzývání, abychom poděkovali panu Ladislavu Bátorovi za to, že tato slova tak ostře a odvážně říká (citát).

Pan Bátora však říká i jiné věci– a je jedno, když ne vlastními ústy , ale prostřednictvím strany, za níž kandidoval před pěti léty na Vysočině, totiž za fašistickou Národní stranu. Ta mimo jiné vyzývala k přesunu cikánů do země zaslíbené a relativizovala historii tábora v Letech u Písku. Ostatně takto zřetelně a neomaleně se vyjádřil dříve už i pan prezident.

S takovými názory si skutečně může dovolit vyslovit souhlas jen mimořádně odvážný občan, pokud to nelze považovat za šlápnutí do něčeho nechutného. A ovšem – i náš pan prezident. Sláva mu, je to pašák!
03. 03. 2011 | 07:01

Anna napsal(a):

Achjo,

proč se pod zajímavý článkem hádá zase ta samá partička zakyslejch chudáků? Chápu, že někomu může V.K. (starší, mladší, horní, dolní...bla bla bla, kterýkoliv) lézt krkem, ale proč tu proboha musíte pořád tak vylejvat kucí??? Najděte si dívky, zamilujte se, vraťte se ke starým koníčkům, proboha venku je tak hezky a vy tu blejete jak o život takový hnusy zapšklý.
07. 03. 2011 | 20:32

Franta Adamec ze Straznice napsal(a):

Czeska mafie z Hradu do kriminalu
-
Mezinarodni Menovy Fond kritizuje Czesko, reforma se mu nezda. Nejde jen o penze/platy, Havla, Klause a dalsich vyslouzilych politiku a ex/komunistu ve statni sprave CR.

Klaus: „Mezi Koniasem a Halikem vidim rozdil pouhych tri stoleti (a pravdapodobne skutecnou viru v 1. pripade a pouhou medialni ekvilibristiku ve 2.),“ napsal Klaus v exRudem Pravu. "Pan prezident je uz nejen expertem na kinematografii a klimatologii, ale nyni take na teologii a pravost viry. Jeho teologicke posudky nehodlam komentovat," sdelil Halik: Dodal Klausova "stale vetsi afinita k myslenkovemu svetu fasizujicich malomestaku, jejichz kredo tak pekne formuloval Batora, lidr jejich vlajkove organizace D.O.S.T., je znepokojujici".
-
Kaddafiho a Klausovi deti mohly vse.
-
Topolanek opet sefuje firme, kterou zakladal, ta ziskala statni zakazku.
-
Batora absolvent stalinisticke VSE v Praze: Dobesovi zatim neradim.
-
Vyslouzili soudruzi politici zapleveluji ministerstva CR a ambasady.
-
Vylet prominentu a lobistu CEZu a ODS do Toskanska a Dubaje: Politik donesl 504000 CZK v tasce, exkomunista donesl Vestonickou venusi take v tasce do USA, No a? Pavel Suchanek nehodla kvuli ceste do Dubaje rezignovat na post sefa rozpoctového vyboru. "Mam naprosto ciste svedomi," tvrdi, jako kolegyne z ODS, kleptomanka a kandidatka na prezidenta Nemcova, ktera kryje Suchanka.

V roce 2011 byli v Dubaji:
-
Martin Roman, sef polostatni a monopolni spolecnosti CEZ
Pavel Suchanek, predseda rozpoctového vyboru a poslanec za ODS rozhoduje o statnich miliardach
Stanislav Matousek, Suchankuv pritel, zlinsky podnikatel
Jiri Broz, Suchankuv asistent a pravnik
Martin Roman, sef polostatni spolecnosti CEZ
Petr Zaluda, reditel polostatnich Ceskych drah
Tomas Krsek, sef Skody Transporting
Martin Dvorak, reditel dopravnich podniku v Praze - DP Praha
Roman Janousek, jeden z kmotru prazske politiky
-
V roce 2009 byli na v Toskansku:
-
Martin Roman, sef polostatni spolecnosti CEZ
Vladimir Johanes - lobbista CEZu, clen dozorci rady Ceske Energeticke Prenosove Soustavy (CEPS), sef dozorci rady Skoda Praha, exclen dozorci rady Severoceskych dolu, exporadce ministra prumyslu, clen dozorci rady realitni spolecnosti, atd.
Marek Dalik - Lobbista Dalik se nedocka omluvy za narceni z uplaceni
Milan Urban, lobista CEZu, mistopredseda CSSD
Martin Prochazka, sef Spolchemie
Ales Rebicek, exministr dopravy
Jiri Hodac, Rebickuv exnamestek
Mirek Topolanek, manzelka Lucie Talmanova a Tomas syn Mirka Topolanka
Jiri Pospisil (ODS) - ministr spravedlnosti v roce 2011
-
Vladimir Zelezny ze Samary prohlasil: „My mame sveho Ganleyho, ktery je naprosto konzistentni. A to je Vaclav Klaus. To je nas vzor. “
-
2010-12-17 Poslanci CR si omezeni imunity neschvalili, zmenu trestni imunity na prestupkovou imunity podle komunistickeho trestniho zakona c. 140/1961 Sb.

2010-12-14 Czesko pokrytecky vyzvalo EU, aby pripravila celoevropsky zakaz popirani zlocinu komunismu.

2010-12-10 Klaus: "Za sve pusobnosti v roli prezidenta republiky jsem jmenoval 1 293 profesoru... Kladu si otazku, zda je vetsim problemem hodne profesoru, anebo hodne vysokych skol".

2010-11-29 JUDr. Martin Roman sef monopolniho CEZu financoval ze "svych" odmen PORG. Vaclav Klaus ml. : "Vsechny moje 3 deti chodi na nase skoly" PORG. Zastaraly CEZ obchodoval s emisnimi a fotovoltaickymi povolenkami v EU, Jan Klaus strategicky ridil rizika pripravovanych investic CEZu, tak ze zkupoval zastarale energeticke podniky v Evrope, zvysuje ceny svych energii a odmeny svych manageru.

CEZ NEWS 2005: Tym Rizeni rizik pod vedenim Jana Klause ridi financni a kreditni rizika pripravovanych investic v EU. Jiri Borovec, vyrobni reditel a clen predstavenstva CEZ, vystudoval VAAZ: CEZ dnes nepotrebuje na pozici reditele technickeho specialistu... Nekterym vojakum prinesla valka do duse takovy neklid, ze uz nejsou schopni v miru normalne zit. Bombardery NATO naletavaly nizko nad mestem Sarajevo,... ridil jsem operace 42 patrol.

2010-10-06 Vlada CR zamitla navrh zakona na zdaneni spinavych penez, zakona o priznani k registrovanemu majetku.

2003-03-11 BBC: Livia Klausova opusti dozorci rady Ceske sporitelny a ZVVZ Milevsko.

1995-11-01 exRude Pravo: “Prezident V. Havel jmenoval V. Klause profesorem v oboru financi. Financial Times: “Klausova osobnost natolik prevysuje vsechny, kteri se ekonomickou vedou zabyvaji, ze oceneni titulem profesor je jen minimalnim vyjadrenim teto skutecnosti.” Klausovo jmenovani a Havlovo rozhodnuti spolupodepsal ministr skolstvi Ivan Pilip, Klausuv krajan z Podkarpatske Rusi. Pak Ivan Pilip v Praze zorganizoval puc proti Klausovi, kdyz odletel do Sarajeva, pak Filip delal poradce F. Castrovi na Kube a pak managera ve vedeni EIB, jako pozdeji exkomunista a expremier Jan Fischer.

1994-06-16 Valna hromada CEZ zvolila Livii Klausovou do dozorci rady.
07. 03. 2011 | 21:11

Franta Adamec ze Straznice napsal(a):

Státní maturita z dějepisu – jen pro otrlé sklerotiky
---
Aktualne.cz
Klaus má méně státních návštěv, víc propaguje své knihy
Z cezurované diskuze:
Člověk, který byl zaměstnán v Prognostickém ústavu, který byl Sovětskou pojistky v případě pádu vlády, významní členové museli být v KGB, na světe KGB zřídilo 25 takových ústavů. Člověk, který v době kdy vysokoškolské vzdělání mělo 16% obyvatel (studenti byli kádrováni, výlet na západ byl pro většinu národa nemožný), tráví několik let studiem na zahraničních školách, měsíční školné ve výši několika ročních platů občana ČSSR mu platilo ministerstvo zahraničí a školství. Člověk, kterého spolupracovníci a přátelé jsou agenti komunistické kontrarozvědky, KGB nebo lidé na Rusko silně napojení. Člověk, který se snažil zamezit (mimo jiné) plynovodu z Německa a prosazuje ruské zájmy. . Člověk, který se vydává za odborníka, ale jeho praktické kroky vedly k devastaci české ekonomiky (Margaret Thatcherová prohlásila, že je odpovědný za vytunelování ČR). Rozkrádání a právní vakuum využil k podpoře Kožených, Janoušků a spol., kteří do rukou STB převedli majetky státu (většina členů představenstva HF byla důstojníky STB). Člověk, který razil mafiánskou myšlenku českého stříbra do českých rukou (Stehlík, Soudek, Charouz aj.), která vedla k devastaci českých podniků. Člověk, který lhal českým občanům o výjimečných kvalitách ekonomické reformy (viceprezident Světové banky a nositel Nobelovy ceny Josef Stieglitz jej označil odpovědným za katastrofální ekonomickou reformu).

Člověk, který odstoupil z politiky kdy makroekonomická čísla byla na nejnižších hodnotách v dějinách. Člověk, který odstoupil z politiky za finanční skandály a podvody s penězi. Člověk, kterému chybí sebekritika a chorobně touží po moci, je bez soudnosti (za kupónovku pro sebe inicioval návrh na udělení ceny Alfréda Nobela). Člověk, který se chorobně bojí EU, kultivace právního prostředí a zavádění transparentních metodik. Kdyby byla ČR v EU v devadesátých letech, nerozkradlo by se (v dnešních cenách) 1,8-2,1 bil. korun, dva roční rozpočty. Víte proč musel být Václav Klaus zvolen prezidentem? Odpověděl Ivan Langer;já ti povím kolik lidí by šlo bručet;. Člověk, kterého hlasy komunistů, lobbyistů a mafiánů volí za prezidenta. Člověk, který se zasadil o pád vlády v době předsednictví EU, jedna z největších novodobých ostud ČR. Člověk, který nepředložil žádné validní řešení na ekonomickou krizi.
---
07. 03. 2011 | 21:13

Karel Lippmann napsal(a):

Hlavním smyslem centrálně zadávaných testů je naučit žáky myslet "tak jak myslí oni" (Orwell) skrze vynucenou poslušnost učitelů (musí žáky nabiflovat právě to, co testy vyžadují. Žák má být přece lidský zdroj k okamžitému komerčnímu využití, nikoli přemýšlivý a politikům či "nezávislým" ekonomům do cinknutých karet nahlížející člověk. Není to ale nic nového. Připomeňme např. tereziánskou studii Příspěvky k podpoře lidového vzdělání (1778), v níž najdeme tento pokyn: „Nechť se učí dítě jen to, kolik potřebuje pro svůj budoucí stav. Všechno, co jde nad to, je od zlého a slouží pouze tomu, aby dítěti zamotalo hlavu a aby se z něj udělal, ne-li velký, tedy malý blázen, jenž pak už nikdy nevěnuje svoji pozornost záležitostem, které mu leží před očima, ale zabývá se naproti tomu spekulacemi, čímž je vymýcena pohoda a láska k povolání a k práci.“
08. 03. 2011 | 14:59

Bazzy napsal(a):

Státní maturita je správná myšlenka. Je to relevantní způsob, jak porovnat úroveň jednotlivých škol. Jednotné testy by měly být každoročně a na všech úrovních škol, kromě vysokých.

Druhá věc je kvalita testů, kvalita a finanční náročnost procesu, ale to se dá časem upravit.
08. 03. 2011 | 18:56

Anba napsal(a):

Tedy podle klobouku dámy určovat století, to by snad bylo odpovídající na textilní průmyslovce nebo umělecké škole. Navíc v otázce je zdůrazněno "dáma s chrtem" a ne "dáma s kloboukem". Mně to asociovalo chrtí závody, Anglii a začátek 20. století.
Otázku z Jaltské konference pokládám za naprostý úlet - tazatel si prostě spletl Chamberleina s Churchilem (Ch jako Ch) a odpověď ANO v klíči byla tudíž správně :-).
Tak jestli takhle vypadají otázky k státní maturitě za 1,5 miliardy a 10 let tvůrčí práce, to jsme tedy klesli hodně hluboko, chudáci děti.
09. 03. 2011 | 00:27

ulik napsal(a):

Hlavne bych zrusil povinnou maturitu z ceskeho jazyka, coz je v soucastne podobe vlastne maturita z dejin literatury. To uz by bylo lepsi povinne maturovat ze skutecnych dejin, ne z jedne jeji casti. Nebo jaky vztah mezi ceskym jazykem a napr. maturitni otazkou: Britska literatura pred 1950? Odpoved je jednoducha, zadny. Me povinna maturita z ceskeho jazyka pripomina posledni odezvy ceskeho obrozenectvi, po napoleonovych valkach, zamrzle v ceskem vzdelavacim systemu. Nezijeme prece v 19. stoleti!
09. 03. 2011 | 09:49

Petr Koubek napsal(a):

Z odpovědi Cermatu: "Tato úloha (o V. Landsbergisovi) zcela odpovídá specifickému výstupu v Katalogu požadavků z dějepisu – 6.13.2. (posoudí příčiny a důsledky zhroucení kom. režimu v Evropě a v Československu i způsob provedení politické změny)."

Předně, to tedy neodpovídá - jak zjišťuje dovednost - žák posoudí??? Co tady posuzuje? Zná Landsbergise - odpoví (když bude mít štěstí, a Litvu za Lotyšsko nezazmění z jiných důvodů) správně. Otázka testuje znalost, "žák zná významné osobnosti, které se podílely na rozpadu Východního bloku." Rozhodně netestuje schopnost posoudit příčiny a důsledky převratu a způsob jeho 'provedení'"!! Otázku jako lehkou bych kladl litevským studentům národní historie, u českých maturit bych ji vynechal, protože odpověď budou žáci hlavně tipovat!
Petr Koubek
garant gymnaziálního vzdělávání
VÚP v Praze
povoláním učitel soudobých dějin, občanského a společenskovědního základu a českého jazyka a literatury
09. 03. 2011 | 12:50

JPK napsal(a):

Milý pane Klausi,
k tomu dějepisu se nebudu vyjadřovat, sporné to asi je, ale když se chce, chyby, omyly a rřozpory se lehko odstraní. Musí se ale opravdu CHTÍT, ne jen vyuižívat chyby jako důkaz, že st. maturita je blbost. Ostatně už před drahnou dobou jsem si dělal vzorový test ze zeměpisu a shledal jsem ho OK. Vás jsem potom vybízel, abyste ty vzorové testy (nejen ze zeměpisu) vyplnil a své výsledky umístil na internet. Neudělal jste to. Jste stejně trapný, jak moje švagrová, ta byla také ochotná se hádat do krve, ale vyplnit test (po ní jsem chtěl jen ten zemák, je chudák mgr. přes vychovatelství, tak jsem si na matematiku nebo angličtinu netroufal) ani za boha. Holt kde nic není, ani čert...
A třeba ta matematika, kde většina "studentů" dopadla pod psa, má úroveň základní školy. Bojujete za to, aby se v Česku zachoval bordel, kde se prosadí ti s ostrými lokty a znalosti jsou na vedlejší koleji. Až budou české děti v průměru tak tupé, jako američani, půjde tato země do kopru - měl byste si uvědomit, zě Vy s taťkou půjdete s ní. Možná se zpožděním, ale o to větším šupem. V těch jůesej to mají jednodušší, je jich 300mega, takže těch pár talentovaných, kteří jsou nositeli pokroku, se tam najde. Česko je zemička odpovídající jednomu ne moc velkému městu, takže tady si takové postupy dovolit nelze.
09. 03. 2011 | 13:12

Petr Koubek napsal(a):

Ještě si dovolím ostřejší komentář k úloze s papežem. Pokud testující chce zkoušet žáky z dějin katolické církve, nic proti tomu nemám. Ale tato otázka a klíč k řešení jsou metodologicky zcela nesprávné, ať se na to podíváme z hlediska jakéhokoliv, kromě úzce vnitrocírkevního.
1. testujeme obecnou komplexní znalost týkající se křesťanů - ta je, že existuje řada denominací a církví odvozených následnictvím novozákonního Ježíše Krista a každá má svého legitimního představitele nebo gremium. Tedy navrhovaná správná odpověď je špatná!
2. v období 1. Vatikánu skutečně církev katolická postupovala tvrdě v reakci na liberalizační procesy a vědeckotechnický rozvoj - proto mezi dogmata zařadila též papežskou neomilnost "ex cathedra". Je to ale oprávnění k tomu, abychom dnes žáky učili, že jediným právoplatným představitelem křesťanů je neomilný biskup římský, a to proto, že si to v roce 1870 MYSLEL!!??? No není, protože pro většinu civilizované společnosti a i církevních hodnostářů platí, že toto dogma je relikt historie a v dnešní době zcela pozbyl účinnosti! Správná možnost je tedy špatně!
Hodně štěstí v dalším naštvávání pedagogické veřejnosti.
Petr Koubek
09. 03. 2011 | 13:23

Michal Arnot napsal(a):

Na reakci Cermatu jsem odpověděl před čtrnácti dny. Od té doby Cermat nekomunikuje. Zde je můj rozbor argumentů Cermatu.

Vážený pane Svobodo,
pročetl jsem si Vaše stanovisko k mým připomínkám a musím se přiznat, že jsem jej zprvu považoval za vtip. Nejenže jste mé pochybnosti o zoufalé úrovni Cermatem připraveného testu nerozptýlil, ale vaše argumenty je ještě prohloubily. Za jedinou relevantní poznámku považuji omyl s Chamberlainem. Chybu může udělat každý. Ostatní Vaše tvrzení považuji za absurdní.
Úloha č 28: Opravdu se domníváte, že je papež hlavou všech křesťanů? Argumentovat vnitřním dokumentem katolické církve z I. vatikánského koncilu je nesmyslné (Také tam také bylo například odhlasováno dogma o neomylnosti papeže, můžete tedy dát do testu "správný" výrok, že papež je neomylný). Z kontextu dokumentu navíc vyplývá, že je zaměřen především na primát papeže v rámci katolické církve a jiná vyznání (pravoslaví, protestantismus atd.) vůbec neřeší. Celá tato diskuze je ale od počátku špatně, bez ohledu na to, jak kdo chápe Pastor aeternus. Podstatné je přeci to, jak tomu s nadřazeností papeže dnes je. Považují jej pravoslavní, či protestanté za hlavu všech křesťanů? Jistě nikoli. A považjí všichni katolíci papeže za hlavu všech křesťanů, tedy i pravoslavných či protestantů? Opět se domnívám, že nikoli. Odpověď Cermatu je tedy v tomto bodu zcela mylná a nemá v testu co dělat.

Úloha č 41: Domnívám se, že ani klíčová slova nejvíce odpovídá otázku nezachrání. Učil jste někdy na gymnáziu? Domníváte se, že je v osnovách místo pro typologii klobouků 19. století? Bezesporu opět odpovíte pomocí didaktického ptydepe, ale mně velmi vadí nevypočitatelnost Vámi předkládaných testů. K čemu je studentovi, že rozumí souvislostem politiky a kultury 19. století, když Vy pak promrháte jeho body otázkou podobného ražení?

Úloha č.10: Argumentace zde bude podobná, jako v předchozím případě. Nevypočitatelnost. Student, který se rozhodne maturovat z dějepisu má mít nadstandardní zájem o předmět. Potud souhlasím. Správně citujete, co má student umět, tedy, že posoudí příčiny a důsledky zhroucení komunistických režimů v Evropě a v Československu i způsob provedení politické změny. Rozcházíme se v názoru, jak toto testovat. Vaše otázka nezkoumá výše uvedené, pouze zjistí, zda zná student Vytautase Lansbergise. Určité penzum faktografie musí studenti zvládnout, ale osnovy pro gymnázium nejsou bohužel nafukovací. Pokud je budu učit personální zastoupení všech hnutí a názvy opozičních institucí, obávám se, že na probírání souvislostí a diskuzi nad nimi mnoho času nezbyde.

V odpovědi jste se zcela vyhnul problému s kopírováním z wikipedie. To není maličkost. Považuji to za podvod, který u našich studentů přísně postihujeme.

Také by mě zajímala jména Vašich spolupracovníků, kteří test revidovali (středoškolští a vysokoškolští odborníci, jak sám uvádíte). Rád bych je kontaktoval a žádal vysvětlení.
09. 03. 2011 | 14:51

honolulu napsal(a):

Mala pripominka pro pana JPK, (13:12)

Americane nejsou v prumeru "tupy", ale jednostrani a specializovani. Maji jine priority a v tech Vas predci !
Jejich knihovny jsou nejvetsi a nejlepsi na svete, prisne rozdelene na sections a tak je to i s jejich vzdelanim.

Delaji dojem, ze vubec neznaji zemepis, ale v jejich oblibenem state, nebo zemi znaji kazdy kamen.

Nejhlubsi znalosti dejin jsou take specializovane. Ti co se specalizuji na Antiku nevi nic o Renezanci atd.
Nejsem kvalifikovan, abych vedel je-li lepsi zpusob vzdelavani americky, nevedet nic, ale vse ve svem poli, nebo Cesky, vedet vse a dohromady nic.

Na zalkade prispevku, od nekterych universitne vzdelanych "znalcu sveta" na Aktualne CZ jsem presvedcen, ze jednotridka v Zululandu, kde se chodi 3 roky do prvni tridy a vzdelani je ukonceno maturitou JE HODNOTNEJSI !

Prominte americkemu tupanovy neznalost ceske gramatiky. Vystudoval jsem ceskou gramatiku s vyznamenanim v Mapumelo v Zululandu (universita.)

Pane CO. chtan, nevite nahodou je-li to trestne v Cesku zapalit skolu ? U nas v JAR to nikdy trestne nebylo. Patrilo to do ramce boje proti rasismu...

Radej koncim, pan Stejskal me dnes naplacal klavesnici. Oj, Oj, jak za Marie Therezie. Velmi se snazim byt korektni !
10. 03. 2011 | 00:35

honolulu napsal(a):

Pane Klaus,
Vas otec velmi dobre analyzuje v mezinarodni politice nebezpeci, ktere Cesku hrozi a my vime (my zatoulani Cesi) o jeho usili zachovat statnost. Vime o jeho snaze samostatne, bez diktatu z Bruselu resit ty problemy, ktere jsou specificke pro Cesko a do kterych Brusel nema co zvanit.
Vyridte podekovani !
Take zadny normalni clovek s mozkem vetsim nez ma kanarek ho nemuze obvinovat z toho, ze by mohl nejak ovlivnit dopad svetove hospodarske krize na obcany. U nas (USA) je to jeste horsi nez u vas a mam dojem, ze to nejakou dobu potrva, nez ke zlepseni prijde. (Zablesky svetla na obzoru, zatim nejsou svitani.)
Take mu vyridte, ze jakakoliv krize, ci dizaster, jde napravit dokud zeme / narod udrzi svoji kompaknost. Prijde-li o ni dopadne jako Johannesburg...(Kdysi jsem tam zil, vim presne o cem se zminuji.)

P.S. Bal jsem se tento prispevek napsat, rozhodne ne proto, ze jste synem presidenta, ale proto, ze jste eduakator (sef skoly) a ja jsem opravdu propadl v Zululandu hned v prvni tride. (Ucil jsem se Fanagalo, ktere jsem prekladal do cestiny. Ted jsem bez cestiny i bez Fanagala).
10. 03. 2011 | 14:07

Marek Kobera napsal(a):

Drazí páni učitelé Klausi a Arnote!
Nechápu, proč se tak čílíte. Ke všeobecnému přehledu samozřejmě patří znát, kdo byl V. Landsbergis anebo kolik manželek měl N. Mandela. Měli byste též uvážit, že student má být veden k jisté pokoře a že by měl být motivován k dalšímu studiu tím, že ne všechno v testu hravě odpoví. Já např. nevím, kdo stál v čele rolnického povstání za Kateřiny II., kdy přesně byla "krvavá neděle", která z rakouských ústav platila i pro Uhry a kde a kdy vládl Tiglatpilezar III. To mně ale nevede k tomu, abych takové otázky odmítal. Citius, altius, fortius! :-)
10. 03. 2011 | 14:58

Marek Kobera napsal(a):

oprava *mě
10. 03. 2011 | 14:58

antoninovy napsal(a):

Pane Klausi

nelze souhlasit s tak silným důrazem na zkoušku z matematiky, snad tušíte, že ne každému studentovi je od přírody dáno, asi nějak geneticky, aby byl úspěšný v tomto školském, či vědním oboru.

Prostě, ne každému to jde, funguje a proč by tedy měli být na zbytek života hendikepování takovým examenem, když se pak stejně budou uplatňovat v oboru, kde matematiku nebudou používat ?

Snad není smyslem tohoto nového, polistopadového režimu, aby co student, Čech, stal se ekonomem.

Když ráno co ráno vidím ty davy študáků, co jdou na devítku tramvaj a táhnou mátožně na VŠE vedle Penzijňáku na Žižkově, jde na mne mdlo a hrozím se, kdo ty masy ekonomů po absolutoriu zaměstná, hrome. Budou z nich další analytici, bankéři, makléří ?

Půjdou do výroby ? Pro Boha, do jaké ? Fabriky se zavírají, tedy do montoven, k pásu ? Vyřeší to všemocný trh ?

Město Praha nabírá prý metaře, stále častěji vidíme mlaďochy v oranžových vestách, jak počišťuji ulice matičky hlavního města.

Tak nevím, ale děkuji pane Klausi předem za reakci.

an
10. 03. 2011 | 15:17

Marek Kobera napsal(a):

To Michal Arnot:
Ona diskuse ohledně papeže jako hlavy křesťanů je vskutku zajímavá. Chtěl bych Vás upozornit na něco, co přehlížíte. Pokud je otázka, zda papež *je* hlavou křesťanů, je vcelku jedno, zda ho katolíci či pravoslavní za hlavu *považují*. Viz také porozumění psanému textu.;-)
10. 03. 2011 | 15:19

Marek Kobera napsal(a):

To Milan:
Mýlíte se.
10. 03. 2011 | 17:23

Marek Kobera napsal(a):

To iga:

To jste to hodně zjednodušila. Faktem je, že se Pastor Aeternus odvolává a doslovně přejímá tvrzení Florentského koncilu. Tehdy žádní protestanté v dnešním slova smyslu neexistovali, nanejvýš husité. A odůvodnění papežského primátu je v Pastor Aeternus s pravoslavným pojetím naprosto neslučitelné. Takže ono tam něco je i pro ně.

A dále, je vskutku zajímavé, že exkomunikace luterána je vyhrazena papeži. Takže jakousi jurisdikci nad nimi také má.
10. 03. 2011 | 17:30

Marek Kobera napsal(a):

To Petr Koubek:

Drahý pane učiteli,
koukám, že jste chytrý jako hodinky. To je fajn, že VÚP má takové schopné poradce. Ale k věci:
1) Pokud někdo bude chtít rozebírat transformační procesy na konci reálného socialismu, tak bude poměrně hloupě působit, když bude říkat něco jako "Víte, v jedné v té zemi v Pobaltí bylo jedno významné hnutí a vedl ho jeden, který se později stal na čas prezidentem." Jinou otázkou je, jestli má student dobře znát dějiny Litvy nebo třeba okolnosti Szatmárského míru.
2) V otázce papežství jste docela mimo. Kdybyste si PA alespoň přečetl, věděl byste, že se odkazuje na Florentský koncil a na nepřerušenou tradici Církve. Toto dogma je relikt historie? Ach, možná by pro Vás bylo skutečně lepší, kdybyste se vyslovoval k něčemu, čemu aspoň trochu rozumíte. Tím nezastírám, že tato otázka je v testu nevhodně zařazena. Je to asi tak, jako kdyby tam byla otázka: "Obíhá Země kolem Slunce?" Normálně se učí, že ano, ale ovšem pohyb je relativní, a tak by autor testu mohl říkat, že správná odpověď je 'ne'. Domnívám se, že na hlubokomyslné úvahy tohoto typu v testu místo není.
3) Mimochodem "omylnost" se píše s "y", jelikož pochází od slovesa "mýlit se", nemýlím-li se.
11. 03. 2011 | 01:53

Opitz napsal(a):

Aspoň víme, kde a co dělají všichni ti sociologové, filozofové, kunhistorici a historikové, které ze sebe vyvrhují humanitní "univerzity"...

A papež NENÍ hlavou všech křesťanů, to ví snad každý. Jenom na úřad se to ještě nedostalo, protože tam mají v ruce nějaký cár papíru, ve kterém si papeženci také např. "odhlasovali" dogma o neomylnosti papeže. To už se mohou rovnou ptát při maturitě následující:
Je papež neomylný? ANO, NE - správná odpověď ANO...

Smál bych se, kdyby tahle líná, neproduktivní a arogantní skupina polovzdělaných individuí nežila za mé peníze...
11. 03. 2011 | 09:50

Zdeněk Bělecký napsal(a):

Výčet přehmatů, hloupostí a nesmyslů produkovaných současným vedením ministerstva školství je už jen svým rozsahem frustrující, mnohem škodlivější a důležitější je ale OBSAH těchto změn k horšímu, které pravděpodobně na dlouhou dobu negativně ovlivní fungování vzdělávací soustavy. Ministr pochopitelně nemusí a ani nemůže být kovaným odborníkem na všechno, co se týká školství a vzdělávání, v tomto případě však zcela selhává ve své manažerské funkci, jejímž jádrem je vytvoření kompetentního profesionálního týmu. Kompetentnost a profesionalita je bohužel to poslední, čím jsou činy ministerstva a jím přímo řízených organizací obdařeny. Neumětelství, diletantství a ryzí amatérismus, jimiž jsou syceny poslední výplody státní moci, vyvolávají u odborníků záchvaty bezmocného vzteku a zoufalství. Představa, že validní, reliabilní a dostatečně citlivé (diskriminující) testy ověřující znalosti a dovednosti žáků v 5. a 9. ročníku základní školy je možné vytvořit tak, že učitelé spontánně vytvoří jakousi databázi příkladů, které budou generovány náhodným výběrem, je stupidita na úrovni pověstné Hurvínkovy představy o válce. Jiným příkladem systematické devastace vzdělávání státní institucí, v tomto případě Cermatem, je maturita z dějepisu, jejíž věcnou a fundovanou kritiku podali např. Tomáš Houška, Jan Kolář nebo Václav Klaus (ml.). Ve světle těchto smutných a nebezpečných počinů se plíživý návrat k jednotné škole, po které tak touží skalní komunisté (učitelka ! Semelová), zahájený "vzorovými" osnovami, jeví jen jako bezvýznamná šaškárna. Ve skutečnosti všechny takové kroky ministerstva vyvracejí hodnoty, na kterých bylo naše novodobé moderní vzdělávání založeno, totiž demokratizaci a humanizaci vzdělávacího procesu a pedagogickou autonomii učitelů a škol. Nic takového ale žádná vládní strana ve svém volebním programu neměla.
11. 03. 2011 | 20:58

Jirka napsal(a):

Testy z dějepisu jsou založené na nabiflování nespočetné řady faktů, z nichž mnohé jsou pro skutečnou historii naprosto irelevantní. Testy tak budí dojem, že je vytvářeli mírně řečeno amatéři s jedinou znalostí a to vyhledávání ve wikipedii. Mnohé otázky jsou ideologicky podbarvené, mnohé svědčí o naprostém nedotčení autorů nejen historickými, ale i všeobecnými znalostmi. Odvolávka na Pastor aeternus z roku 1870 u jinak naprosto nesmyslné otázce o tom, kdo je hlavou křesťanstva, je toho bohužel zářným příkladem. Stále nedbytněji se vtírá myšlenka, že spíše než o ověření znalostí maturantů jde o veliký kšeft, na kterém se podílí mnoho zájemců lobbysticky tak silných, že zájem na vzdělanosti národa jde v tomto (a podle činů ministra Dobeše nejenom v tomto) případě naprosto stranou. Až mlýn dějin semele tohoto škůdce české vzdělanosti, budou mít jeho následovníci co napravovat.
12. 03. 2011 | 10:12

Marek Kobera napsal(a):

To Zdeněk Bělecký:

Už jsem pochopil, co míníte "věcnou a fundovanou kritikou". Objasnil byste mi prosím ještě, co se tak skrývá pod "humanizací vzdělávacího procesu"?

Mimochodem, ony validní, reliabilní a diskriminující testy by vzniknout mohly, ne? Dokud to nikdo nezkusí, tak...:-)
12. 03. 2011 | 13:58

spalacztluszczu napsal(a):

I am lucky guy, i found many interesting posts on your website, thank dude !
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=SQCU_lTG62w>tabletki na odchudzanie</a>
15. 03. 2011 | 11:15

Já napsal(a):

Zdá se mi naprosto šílené, že se hlavní koordinátor dokáže odvolat na Pastor aeternus. To je závěr koncilu, který prohlašuje Papeže nejen hlavou veškerého křesťanstva, ale také jej prohlašuje neomylným.
Jsem tedy pro, abychom tento dokument využili i k jiné otázce: která jediná osoba je na celé Zemi neomylná?
(A to pomíjím, že pokud se správně pamatuji, za Jana Pavla II. vedla katolická církev jakési diskuse o tom, zda tento nehorázný dokument nezrušit. Zřejmě to nejde, ale řekl bych, že z formálních důvodů, tedy ze stejných, jako když nemůže odstoupit ze svého stolce nemocný Papež.)
Nic proti víře (jakékoli) a věřícím, ale stalo se, že mě po letech opravdu v této souvislosti dokázal někdo vykolejit.
16. 03. 2011 | 17:36

Marek Kobera napsal(a):

To Já:

Evidentně o tom moc nevíte, když píšete o zrušení nehorázného dokumentu.
16. 03. 2011 | 22:29

Já napsal(a):

Pro: Marek Kobera
Ani nepředstírám, že vím. Pokud Vám se tento dokument zdá hodný obdivu, nic proti tomu nemám. V tomto smyslu jsem demokrat.
Ale o usnesení konsilu o neomylnosti Papeže, to mi promiňte, si mohu myslet všelicos.
A bez ohledu na Vaši námitku tvrdím, že maturitní otázky těžko můžeme stavět na obsahu historických (a to snad proboha Pastor aeternus je) dokumentů.
A jen pod čarou (a opravdu bez ironie), Vám, jako člověku žijícím v 21. století, se nezdá usnesení o neomylnosti Papeže jako (abych se Vás nedotkl) přece jen dost kontroverzní?
17. 03. 2011 | 07:08

stegnadomki napsal(a):

I see your point, good work, can't wait for more updates
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=ZFHx5M16eEs>stegna noclegi</a>
19. 03. 2011 | 01:12

Adam Mindek napsal(a):

Myslím, že všichni chápeme, že Cermatu vůbec nejde o studenty, ale o pořádný balík peněz, který vysaje z našeho školství. Pořád se na něčem šetří, školy nemají peníze ani na exkurze, pomůcky, odměny..., a tady se vyhazují milióny. Je to však logické, když na ministerstvu školství sedí už nekolikáté volební období pedagogický diletant, který má se školstvím společné snad jen to, že kdysi chodil někam do školy. Naše školství je proto v dokonalém rozvratu, jehož se nepodařilo dosáhnout ani komunistům. Výsledky nezávislých mezinárodních průzkumů jsou jasným důkazem krachu všech nesmyslně konstruovaných ŠVP. Povolání učitele se navíc stalo nedávným rozhodnutím ministra naprosto neperspektivním (stačí se podívat do tabulky na vývoj mzdy v závislosti na odsloužených letech), takže každý, kdo se bude umět uživit jinde, odejde. Testování z dějepisu na celostátní úrovni považuji za naprosto nesmyslné. Objem dat, která může někdo považovat za důležitá je neúměrně veliký. Totéž podle mého platí i pro základy společenských věd, zeměpis (tam se mnohé mění každý rok), biologii atd. Zde by se mělo maturovat tradičním způsobem. Takže, mám - li to celé shrnout: SLUŠNÝ UČITEL BY SE NIKDY NEMĚL SNÍŽIT KE SPOLUPRÁCI S CERMATEM A VÝZKUMNÝM ÚSTAVEM PEDAGOGICKÝM. KRITIZUJME JEJICH CHYBY, ALE JINAK JE BOJKOTUJME.
23. 03. 2011 | 13:58

domkistegna napsal(a):

I am really happy that i found your website you wrote a lot of interesting posts Kepp working !

<a href=http://www.stegna-noclegi.pl>stegna noclegi</a>
04. 04. 2011 | 01:21

JPK napsal(a):

Milý Honolulu.
Ti Ameeričani, co jsou vysoce specializovaní jak píšete, to je právě ta malá částečka oněch nositelů pokroku. Já měl na mysli ty obyčejné kousky, kteří jsou překvapeni, když se dozví, že v Praze vede z letiště do města silnice...
Nicméně ani tak tu nešlo o kritiku Ameriky, ať si koneckonců svou zemi řídí Američani sami tak, jak chtějí. Potíž je, že tady diskutujeme, jak řídit NAŠI zemi, která musí být řízena nepoměrně lépe, než země s takovými parametry jako USA. Ten rozdíl ve velikosti se prostě musí nějak kompenzovat. Když v Americe 90% talentů zapadne, budou jich mít pořád 3x tolik, než Česko v naprosto ideálním případě.
Pan Klaus to ale nechce. Nechce objektivní srovnání, kterým testy jsou. Samosebou, že testy samotné nemohou pokrýt vše, takže pořádná maturitní zkouška nemůže zůstat jen u nich, ale na test musí navazovat další části. Ostatně, kdo studoval VŠ, má takových zkoušek nepočítaně....
Jo a k té Vaší znalosti české gramatiky: V rámci svých kolegů na univerzitě jste možná byl z nejlepších (takže si to vyznamenání svým způsobem zasloužíte), ale skutečná úroveň, právě ta, kterou by měla ověřit státní maturita, není nic moc. A jsme zas hezky na začátku: jde o to, srovnávat srovnatelné. Být nejlepší jěště nemusí znamenat být dobrý.
06. 04. 2011 | 12:43

Mariano napsal(a):

This blog.aktualne.centrum.cz is amazing. Keep posting buddy !
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=4dYD-TMvEDU>365 bet</a>
13. 04. 2011 | 00:31

sprtsbookpromo napsal(a):

Amazing blog ! Bookmarked

<a href=http://www.buzzfeed.com/ufcfan/betus-promotion-code-1aqh>BetUS promotion code</a>
14. 04. 2011 | 01:50

PPP napsal(a):

Pane Pružinský ml. pozdravujte otce a jeho tužku. Myslím, že on v učebnicích bude....jako to nejhorší co ČR potkalo
15. 04. 2011 | 10:53

cellunlock napsal(a):

blog.aktualne.centrum.cz is full of interesting articles!

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=VjhVgvE7dfw>unlocking mobile phones</a>
05. 05. 2011 | 12:30

Joseff napsal(a):

Nás učili v 1960 katecheté, že papež je neomylný pouze ve věcech víry. Nedostižně pokrokové a pravdivé..
17. 06. 2011 | 00:05

Joseff napsal(a):

Možná, že dokonce říkali, že jeho hlas rozhoduje pouze, pokud se sbor kardinálů nemůže dohodnout. Ale to je jistě jen pochopitelná profesionální lež vůči amatérům. Mám dojem že nikoho neznásilnili /asi už nemohli/.
17. 06. 2011 | 01:39

Gen napsal(a):

Václav má z Václava radost,jak se potatil a pomatil...
24. 06. 2011 | 06:01

Sidadrummer napsal(a):

Arnot je nas profesor na dejak a myslim, ze jeden z nejlepsich ucitelu, ne li nejlepsi, v CR. Tyto testy jsou opravdu smesne.
25. 06. 2011 | 21:48

Ludwig.II napsal(a):

no já nevím, ale konkrétně u jména Vytautase Landsbergise (v otázce byla jméno země vypuštěno) mám pocit, že to bylo velmi, ale opravdu velmi, zmiňované jméno i v České republice.
07. 08. 2011 | 22:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy