Cílená likvidace neziskových organizací, nebo jen skutečná náhoda?

27. 08. 2008 | 14:55
Přečteno 8446 krát
V České republice existuje poměrně rozvinutý neziskový sektor. Řada organizací je velmi profesionálních (čerpají fondy EU), ale existují i malé nestátní neziskové organizace, které se věnují nejrůznějším lokálním tématům, zpravidla nemají zaměstnance (o těch nemluvím). Mluvím zejména o „neziskovkách/nevládkách“, které poskytují sociální služby jako například Armáda spásy, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Domov Sue-Ryder, ESET-HELP, Maltézská pomoc a velká řada dalších.

Dále jde o organizace, ochraňující veřejný zájem, případně lidská práva jako například Amnesty International ČR, Oživení, Liga lidských práv atd., které prakticky stát nepodporuje, protože jej kontrolují, kritizují a sledují, jak veřejný zájem chrání (často se soudí se státem a soudní spory vyhrávají).

NNO, o kterých mluvím nyní, jsou především ty servisní. Stát jejich činnost akreditoval, podporoval a v důsledku jeho špatné práce se nyní tyto organizace ocitly bez peněz. Stát se totiž rozhodl na jejich financování používat především EU fondy a jejich příprava se zpozdila o rok a půl. Termíny předkládání prvních výzev jsou právě v těchto dnech, což ovšem znamená, že peníze budou k dispozici v tom lepším případě v první čtvrtině roku 2009. Těmi, kdo jsou postiženi, však nejsou primárně neziskovky samotné, ale především jejich klienti.

Věčným evergreenem odpovědí vládních činitelů na otázku zpoždění čerpání financí z EU pro NNO je administrativní náročnost ze strany EU kladena na naše řídící orgány. Protože jsme jako země v prvním programovacím období příliš neobstáli (jsme podle dostupných údajů druzí nejhorší v čerpání prostředků ze všech nových členských zemí), umožnila pravidla daná EU pro druhé rozpočtové období jednotlivým členským zemím větší flexibilitu v nastavení hlavních cílů a cest, jak hlavních cílů dosáhnout.

Došlo také k navýšení rozpočtu pro státní správu v ČR s cílem zjednodušit administraci žadatelům o dotace. Skutečnost je ale jiná: byrokracie (a navíc zcela nezvládnutá) je na straně české veřejné správy. Stát selhává v tom podstatném a sice v definování vize rozvoje společnosti a role NNO v ní. Rok 2013, kdy skončí fondy EU je blízko a zatím jsem nezaznamenala žádnou diskuzi nebo přípravu na to, co nastane potom.

Bohužel ani nastavení současných tzv. programových os nedává vůbec žádnou záruku, že budou peníze využity k nastartování nějakých konkrétních systémových změn a jejich následné udržitelnosti. Může se docela dobře stát (a zatím tomu všechno nasvědčuje), že peníze utratíme na jednotlivé projekty a až finance dojdou, budeme tam, kde jsme nyní. Jenom budeme mít víc předražených dálnic a možná zmodernizovanější železnice!

Nakonec by pro nás mohlo byt poučením, jak fondy EU čerpaly třeba Irsko, kterému pomohly k zásadní společenské změně a na druhé straně Řecko nebo Portugalsko, kde se nestalo skoro nic. V prvním rozpočtovém období 2004 – 2006 bylo prostřednictvím NNO realizováno mnoho velmi zásadních projektů.

Část NNO se skutečně zprofesionalizovala, přizpůsobila se tzv. projektovému financování a logicky, avšak bohužel mylně předpokládala, že jí bude v druhém rozpočtovém období 2007 – 2013 umožněno na stávající projekty navázat, posilovat je a rozvíjet. Pravděpodobně mylně se také NNO sektor domníval, že udrží své pracovníky a pracovnice a díky svým zkušenostem a kompetencím bude moci realizovat další nové programy.

Kde tedy stojíme nyní? NNO se zásadním způsobem podílí na zajišťování veřejných služeb a veřejně prospěšných činností. Stát našich služeb hojně využívá, nicméně systematicky a dlouhodobě je podporovat nechce a to i přes to, že probíhající rozpočtové období mělo prostřednictvím Strukturálních fondů rozvoj NNO umožnit.

Poslední dobou pociťuji se, že je potlačována zejména role NNO při zprostředkování účasti občanů na veřejné politice. Zajímavé je, jak vládnoucí proud, roli a postavení NNO jako celku zlehčuje. Veřejná správa se snaží udělat z neziskovek/nevládek a lidí pracujících v nich potížisty, kteří jen otravují a zdržují.

Přitom tyto organizace a lidé v nich jenom kontrolují, zda veřejná správa dodržuje zákony. Je důležité si uvědomit, že NNO existují téměř ve všech oblastech lidské činnosti a také to, že NNO stojí na jiných motivech než je ekonomický zisk. Veškerý případný zisk je vkládán zpět do vlastní činnosti.

A co je nyní nejpodstatnější? V co nejkratší době skutečně nastartovat procesy udržitelné i po té, co skončí štědrá podpora EU, informovat o programech a projektech NNO a vyvrátit oblíbený mýtus, že neziskovky zacházejí s finančními prostředky nehospodárně a netransparentně. Právě realita kontrol neziskovek při čerpání financí z EU je dalším tématem, kterému se chci v budoucnu věnovat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PetrN napsal(a):

Hmm - tak profesionalita se pozná dle toho, že čerpají dotace z EU? Zvláštní...
27. 08. 2008 | 15:01

Bessy napsal(a):

Samé organizace, samí předsedové správních rad, prezidenti kdečeho-není to přespříliš?
Nakonec jako výsledek či studie na které se vynaloží spousty peněz vyleze něco, na co přijde hned i Pepa z Horní Lhoty.
27. 08. 2008 | 15:22

Jan napsal(a):

Schopnost sebeorganizace, mimopracovní neplacená aktivita ve prospěch obce, politická angažovanost nestraníků, a tak dále. Znaky vyspělé kulturní společnosti. U nás se navzdory establishmentu pozoruhodně rozvíjejí. Nynější vládní moc a pan prezident jsou ovšem tomuto snažení otevřeně nepřátelští. Občan /otrok/ deleguje svá práva poslanci, straně /pánovi/. Tak to má být. Kdokoli by se snažil rozhodování mocipánů kontrolovat, kritizovat, je nepřítel, případně levičák anebo pravdoláskovec. Pojmy jako pravda nebo láska jsou totiž směšné, víte?
27. 08. 2008 | 15:49

Čochtan napsal(a):

Jsou užitečné organizace, a jsou vyžírkové, grantožrouti, paraziti. Ti jedni mlčí a dělají, ti druzí řvou: "Dejte granty, dejte peníze !"
27. 08. 2008 | 16:27

Milan napsal(a):

Kdybych spravoval peníze daňových poplatníků, nedal bych takovýmto "neziskovkám" z veřejných prostředků ani korunu.
Ze svého - v rámci charitativní činnosti - dávám. Konkrétně Katolické Charitě cca 5 tis. ročně, a to už řadu let.
Ale z veřejných, t.j. cizích peněž bych jim nedal skutečně ani korunu.
Když jsou a chtějí být nezávislé na státu i na obcích (a svou nezávislosti čili "nevládností" se přece chlubí), tak od státu ani obcí nesmějí nic chtít.
Stát i obec má spravovat za veřejné peníze vlastní příspěvkové organizace, které zajištťují transparentně a kontrolovatelně třeba i sociální práci nebo kulturu - ale nesmí být nezávislé, když jsou placeny z veřejných peněz.
Kdo chce být nezávislý, nesmí natahovat ruku k veřejnému měšci, vytaženému berními úředníky z našich kapes.
27. 08. 2008 | 17:59

Jan napsal(a):

Milane : Dobře, ale oni ty peníze
nechtějí pro sebe. Mají nějaké klienty. V civilizovaném světě nejsou dominantní veřejné finanční zdoje/ale jsou taky/, protože tam je víc lidí jako jste vy.
Pane čochtane: Kdo přesně jsou ti paraziti. Jmenujte.
27. 08. 2008 | 22:20

MA-FU napsal(a):

Pan Jan má pravdu-mimopracovní neplacená aktivita je stejně k nezaplacení,Ti kteří dělají pro lidi a s lidmi ví své...
28. 08. 2008 | 07:29

radek napsal(a):

Dobrý den,
asi by bylo dobré zvyšovat transparentnost neziskovek, avšak na druhou stranu je jasné, že kromě bohatých občanů současnou vládu nezajímá nikdo jiný (daňová reforma pro bohaté je "světový unikát"). Bylo by dobré, aby si to voliči uvědomili.
28. 08. 2008 | 07:49

Čochtan napsal(a):

Jane:
Peníze pro "klienty" ? Kam tě vede slepá vášeň ! Nejdřív se musí pořídit kancelář, krásně vybavit, služební auto je také zapotřebí, čím by jezdil pan ředitel na chalupu ? Pan ředitel musí dostat ředitelský plat, sekretářku, kamarádíčkové dostanou fleky expertů a poradců, ...

A práce ? Ještě tu jsou nadšenci z filosofické fakulty, kteří musí páchat dobro za každou cenu, těm se dá symbolická odměna a oni "sociálně pracují". Večer pak se shlížejí v zrcadle: " Ach jak mi sluší ta svatozář sociálního pracovníka ! Jak já byl dnes zase pokrokovej ! Ach jak jsem páchal dobro ! Kdyby mě viděla Matka Tereza! "

Kdysi jsem četl v Respektu blog jedné takové nadšené "matky Terezy". Její práce spočívala ve shánění práce cikánským "klientům". Za půl roku se ji podařilo najít asi 6 míst, do nich dohnala 3 cikány, po pár měsících tam nezůstal žádný. Ale celá slavná NGO z toho krásně půl roku žila. Kolik milionů to stálo ?

Četl jsem také vychloubání jiné NGO, 40 zaměstnanců, kanceláře v ulici Na Poříčí, za rok "připravili ke studiu na střední škole (!) asi 6 cikáňat." Tak tohle stálo moc milionů !

Pan Stejskal tu dal link na "vědeckou práci" nejakýho "G". (radši nebudu jmenovat). Pár desítek stránek slátaných čísel, stažených ze stránek ministerstev, radnic a úřadů, k tomu diagramy z Exelu. Úroveň horší seminární práce, ale už kasíroval za to pan ředitel miliony !

Tak tomuhle říkám grantožrouti a paraziti. Stačí ?
28. 08. 2008 | 07:59

KVS napsal(a):

Blahé paměti Sir Ralph Dahrendorf uveřejnil studii, jednoznačně prokazující, že kvalita fungování státní správy je přímo úměrná kvantitě neziskových organizací. Zvláštní, že.... kVS
28. 08. 2008 | 10:58

Jan napsal(a):

Čochtane
To je o úhlu pohledu.
Určitě znám blbý policajty - zrušíme proto policii?
Poslanci dělají prdlajs a berou prachy - zrušíme parlament?
Úředníci se flákají- zrušíme státní správu?
Nemáš rád matky Terezy, prima. Já je rád mám. V tomle se neshodnem. Shodnem se v tom, že jsou různý matky Terezy , a že jsou potřeba? Stejně jako Rotschildové?
28. 08. 2008 | 11:16

Čochtan napsal(a):

Uctivá poklona, paní Kláro,
Kvantitě KVALITNÍCH neziskových organizací. Červený kříž, Armáda spásy,...
Rozhodně se to netýká výše popsaných vyžírkovských NGO.

Začne nám nový školní rok, co dcerka, jak se těší ? Já se vždycky strašně těšil na nové učebnice, za pár dní jsem je prohlédl a pak byla už jen nuda.
28. 08. 2008 | 11:40

mila napsal(a):

jsou neziskovky a neziskovky. ta nase poskytuje sluzby pro klienty na voziku - osobni asistenci/bez te by skoncili v ustavu/, socialni poradenstvi, dopravu.. vetsina nasi cinnosti supluje neschopnost statniho aparatu. sidlime na okraji mesta, zadny prehnany luxus. platy nic moc, vetsina zamestnancu jsou zeny a venuji se tomu,protoze maji socialni citeni.
28. 08. 2008 | 11:47

Čochtan napsal(a):

Ne Jane,
blbý policisty vyhodíme bez nároku na penzi, a parazitní NGO necháme chcípnout hlady.

Parlament ? Zredukovat. 1% hlasů 1 poslanec. Zrušit 5% klausuli, malé partaje jsou často "štiky v rybníce". Ty tlustým kaprům jen prospívají.

Matka Tereza ? Páchání dobra ? Ale ano, ale ne za moje daně !
Nemám rád lidi, kteří myslí emocionálně. Ti nadělají nejvíc blbostí.

"Úhel pohledu" je také taková emocionální věc. To nezkoumám co skutečně je, ale měním úhel pohledu až najdu ten, který se mi líbí. Ne, děkuji. Neberu.

Stačilo to vyjmenování ? Nebo chceš další ? G je Gabal.
28. 08. 2008 | 11:53

Čochtan napsal(a):

Milo, asi vaše neziskovka nepatří mezi ty parazitní. Fajn.
Poskytujete služby. Služba je zboží. Za zboží se platí. Kdo platí za vaše "zboží" ?

Podnikatel žije ze zisku. Zaměstnanec neziskovky z platu. Kde je rozdíl ?
Podnikatel nemá jistý zisk. Někdy je zisk, jindy ztráta. Co vy ? Jak jistý je váš plat ? Zisk neziskovky je plat jejích zaměstnanců.
28. 08. 2008 | 12:00

Marcela Zahalkova napsal(a):

Milá Veroniko, zdravím.
Jistě, existuje zde spousta mýtů, nadměrné zatížení administrativou a byrokracií, protichůdné a nelogické kontraproduktivní zákony atd. Ale čí je ta státni správa ? Ta je naše, vládnem si tu sami, nikdo nás neokupuje, musíme tedy chodit k volbám a volit koho chceme..., tlačit na zákonodárce zdola.
A myslim, že je chyba si myslet, že státní správa, tedy naše společná kasa zachrání, tedy sama o sobě vyřeší financování neziskovek. Je potřeba rozpoutat diskusi k uvolnění daňového systému a zákonů takovým způsobem, aby se mohl lépe zapojit ziskový sektor a nastartovalo se firemní dárcovstvi tak, jako je tomu všude na západ od našich hranic. Je potřeba dát do kupy daňové experty a začít na tomto pracovat... Není to nic složitého, principy tohoto způsobu financování, daňové nástroje a techniky již byly vymyšleny, jde jen o to najít kompromis a optimální řešení pro náš vlastní daňový systém.
29. 08. 2008 | 01:10

Dan napsal(a):

Čochtane, ty tu plácáš pátý přes devátý. Co ty vůbec děláš? Kdyby jsi se dostal do úzkých a potřeboval nějakou pomoc, tak bych ti plivnul do ksichtu. Nic jinýho nezaloužíš. Takovou prasárnu může napsat jenom dobytek!
01. 09. 2008 | 18:15

hanys napsal(a):

Nechme čochtana, ať čochtá nebo chrochtá?:)
Není potřeba obhajovat potřebu existence neziskových organizací. Zároveň je však nutné zamyslet se nad jejich slabými místy. Největší slabina neziskového sektoru je duplicita, a tím pádem rozdrobenost a nejednotnost, následně pak neefektivita.
03. 09. 2008 | 12:44

Milena napsal(a):

Ano, čochtan umí jenom chrochtat a ještě k tomu říká nepravdy. Ta "neziskovka na poříčí" neměla 40 zaměstnanců ale cca 10 a nepřipravila za rok 6 cikáňat na střední školu, ale několik desítek a nebyla to jenom cikáňata.
04. 09. 2008 | 15:15

veronika vendlova napsal(a):

Nejprve zdravím Marcelu, neb se osobně známe. Věřím v budoucí spolupráci a podepisuji všechno, co napsala. Níže jsou moje skromné reakce, pokud někdo z Vás chybí, pak se omlouvám, možná jsem jej přehlédla.

Petr N: profesionalita má samozřejmě i jiné indikátory, nicméně jsme-li u strukturálních fondů, pak jsme u projektů. Zkuste si napsat projektovou žádost, uspět, vést projekt a obhájit jeho plnění. Budete překvapen.

Bessy: Víte něco o tom, co konkrétně neziskovky dělají?

Jan: Děkuji Vám za Vaše argumenty, se kterými souhlasím.

Ma-fu: Ano

Radek: Voliči i voličky jsou značně otupělí…a já se vůbec nedivím…a nebo divím, divím se, že se víc nebráníme…

Milan: Neziskovky jsou financované „vícezdrojově“. Jak jste došel k tomu, že právě veřejné peníze jsou cizí? Nejsou trochu i moje, například? Některé neziskovky ze svého titulu na státu být závislé nemohou, jako například Amnesty International. Nemyslím si, že by všechny neziskovky měly, nebo chtěly být nezávislé. Ani nejsou. Jsou kontrolovány stejně jako podnikatelské subjekty, odvádějí daně, zaměstnávají lidi, prostě tvoří spolu se st. správou a soukromým sektorem trojúhelník, který se může úplně ideálně doplňovat. Řekla bych, že se v tom, co NNO dělají, prostě jenom neorientujete. Samozřejmě jako ve všech sektorech existují i v tom neziskovém kvalitnější a méně kvalitní organizace.

Hanys: ano, máte pravdu. Řekla bych, že je to nyní ještě trochu horší možná právě díky projektům a nesystémovosti…některé běží duplicitně apod. Snažím se poslední dva roky projekty – nebo řekněme příklady dobré praxe sbírat a inspirovat tak ostatní organizace, jde o oblast romské integrace. Nejvíce by se mi líbila databáze projektů, jejich přínos, kolik stály a to nejen projekty realizované NNO, ale i státní správou a dalšími organizacemi.

KVS: A přesto pociťuji, že nezisk potřebuje hájit.

Mila: O realitě v NNO se toho ví asi dost málo, je dobře, že jste se ozvala.

Čochtan: Domluvme se na schůzce a přijďte se k nám podívat, to myslím bude stačit. Jen si trochu rozšíříte obzory.
05. 09. 2008 | 21:11

hanys napsal(a):

Dobrý den,
databáze by byla skvělou zpětnou vazbou. Neumím si však představit obecná kriteria přínosu. Zajímavé by každopádně bylo porovnat efektivitu a nákladnost projektů NNO a státní správy.
08. 09. 2008 | 07:50

veronika vendlova napsal(a):

hanys: bylo by to složité, ale vymyslet by se to dalo.
09. 09. 2008 | 15:15

hanys napsal(a):

veronika vendlová: bezpochyby ano. Jen jsem si představila, jak třeba "nahání" počty psychologické poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy:)
Musel by to být jednotný systém, a obávám se, že k tomu není vůle.
10. 09. 2008 | 12:20

veronika vendlova napsal(a):

Vůle k tomui není, ale je to dobrý nápad na projekt.
21. 09. 2008 | 22:53

klient napsal(a):

Ze státních sociálních ústavů apod. se trhli podnikaví zaměstnanci, aby konkurovali OÚSSům, ale tzv. na svém, podle svého podnikatelského záměru. Ale s nataženou rukou na dotace z veřejných financí. Už ne příspěvek pro příspěvkové organizace, ale dotace pro NNO. Jenže bez nenárokové dotace z veřejného ten podnik a jeho záměr jaksi nefungoval. Tak přišlo období vydírání: nedáte dotaci? Přivezeme vám klienty před radnici, protože nám neumožníte provoz a poskytovat jim služby.
Dnes je fáze projektů. Péče o klienty není tak důležitá, podstatné je mít někoho, kdo umí napsat projekt, kdo má nápad na projekt, který nám přihraje zdroj.
Tak takové radši zlikvidovat, ne?
21. 11. 2008 | 21:45

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 15:36

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 10:30

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 05:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy