Nevládky v roce 2008?!

02. 01. 2009 | 00:16
Přečteno 5525 krát
Bilancování nevládního sektoru v roce 2008 je věc nelehká. Podělím se o svůj osobní pohled. Bez nevládního sektoru si nedokáži představit svět. Bylo by bez něho pusto, smutno a prázdno. Občas se však zdá, že je tenhle nevládní svět tak trochu neviditelný. Že by to bylo nedostatkem financí na PR? To samozřejmě ne, tím to není. Jde totiž o oblasti lidské činnosti, které až na výjimky neplní hlavní a často ani vedlejší stránky médií.


V uplynulém roce jsem se s kolegy a kolegyněmi z Forintu – Fóra pro integraci, Otevřené společnosti a Nadace OSF Praha mimo jiné věnovala aktuálnímu problému financování neziskového sektoru. V zásadě šlo o to, že se politici/čky ČR rozhodli, financovat NNO sektor mj. prostřednictvím strukturálních fondů EU a čerpání finančních prostředků v prvním programovacím období nenavazovalo na to druhé. Došlo k problémům, kterým se dalo poměrně snadno předejít. To by ovšem naše politická reprezentace musela trochu lépe fungovat. Vznikla tedy Výzva NNO s názvem Občanský sektor supluje aktivity státu, ale stát jej podporovat nechce, která byla zveřejněna 17/7/08 a adresována Vládě, Parlamentu ČR a Senátu ČR. K Výzvě se připojilo přes 130 subjektů a kolem 50 jednotlivců, více informací na www.ruo.cz/vyzva-nno/ . Aktivně na ni reagovalo 10 jedinců! ze všech oslovených zákonodárců. V tiskové zprávě č. 2 jsme se snažili mj. upozornit na pochybení státní správy, která se dějí dnes a denně a kterých si už ani nikdo nevšímá.

Text Výzvy jsme také předložili členům Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Usnesení z jednání této rady konaného 10/10/08 obsahuje následující informace:
- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí výzvu zástupců nestátních neziskových organizací ze dne 17. července 2008 a pověřila svou předsedkyni informovat o tomto podnětu vládu.
- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně pověřila sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednáním s řídícími orgány operačních programů za účelem zadání analýz čerpání finančních prostředků ze strany nestátních neziskových organizací v rámci prvních výzev operačních programů, financovaných z prostředků technické asistence operačních programů.
- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně pověřila svou předsedkyni, aby požádala místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí o právní výklad § 33 odst. 3 zákoníku práce ve vztahu k obecně prospěšným společnostem. Zdroj: www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnno/zapisy-ze-zasedani/2008/10--rijna-2008-46692/

V aktivitách ohledně nevládního sektoru bychom zcela určitě mohli a měli pokračovat. Jednotlivec, či jedna organizace, však nemá dostatek síly ovlivňovat dění za všechny ostatní. Jsme pohlceni svojí denodenní agendou, která nebere konce. K tomu si uvědomujeme, jak nejistá je naše budoucnost a kolik práce nestíháme a nestihneme udělat. A všechny další nadstavbové aktivity berou drahocenný čas. Syndrom vyhoření nás občas dostihne v plné síle…je to marnost, snažit se pomáhat lidem a společnosti bez jistoty, že bude další měsíc na chleba?

Jistě, každá mince má dvě strany. Jsou bezpochyby nevládky, které existují prvoplánovitě kvůli sobě samým, svému vlastnímu byznysu. Jsou také ty, které se dokáží uživit bez ohledu na přízeň či nepřízeň okolí a jsou ty, které balancují mezi žitím a nežitím a mnoho z nich přestane existovat. Jde o přirozený proces. A to, že v nich či pro ně pracujeme je jen a jen naše volba.

A tak bych si přes všechna úskalí přála více osvícenosti pro vidění nevládního sektoru jak ze strany veřejnosti, tak ze strany politiků a političek. Jejich nezájem o nevládní sektor je nezájmem o věci veřejné.

Kolegům a kolegyním z nevládek, se kterými jsem spolupracovala či se „jen“ setkala díky Výzvě NNO, bych chtěla poděkovat za to, že jsou, za statečnost a výdrž se kterou se bijí o hodnoty, které jsou jim vlastní.

Poznámka:
Pro lepší orientaci, nevládní instituce mohou mít následující právní formy:
• Nadace
• Nadační fond
• Obecně prospěšná společnost
• Vysoká škola (veřejná)
• Politická strana, politické hnutí
• Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj. vč. odborových organizací)
• Organizační složky sdružení
• Stavovská organizace - profesní komora
• Komora (kromě profesních komor)
• Zájmové sdružení právnických osob
• Církevní organizace (církve a náboženské společnosti včetně církevních právnických osob; předškolní a školská zařízení, základní školy, střední školy, zdravotnická zařízení zřízená církví nebo náboženskou společností)
• Honební společenstvo
• Mezinárodní organizace a sdružení
Zdroj: dw.czso.cz/nufile/SUNI_2006.htm


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jan napsal(a):

Vážená paní Vendlová,

uvědomte si prosím, že už nežijete v civilizované zemi, ale v zemi, kteréí se pod vedením pana Topolánka mílovými kroky míří ke kvalitě životě zemí rozvojových typu Indie či SIngapur. V takové zemi bohužel pro neziskové organizace nebývá příiš mnoho prostoru, navíc když vám pan prezident vysvětlí jak vše co je netržní je vlastně jenom prolobbované zájmy jednotlivců, tak co chcete ? Myslíte to dobře, ale to byste musela bydlet jinde :)
02. 01. 2009 | 07:36

Vasja napsal(a):

Jeniku, lepčí v Singapuru s Topolánkem, než v pr.....s váma a inžinýrem Paroupkem.
02. 01. 2009 | 08:37

eM napsal(a):

2 Vasja: Já vždycky říkám že se raději budu mýlit s Bushem a Obamou, než bych měl pravdu s Putinem, Ahmadínežádem a Lukašenkem. Soudruh Jan patrně nostalgicky vzpomíná na Svazarm.
02. 01. 2009 | 09:33

actor_publicus napsal(a):

Paní Vendlová,

víte také jsem v neziskové organizaci (také nevládní sektor). A možná Vás překvapím, ale o žádné peníze stát nežádáme.
02. 01. 2009 | 09:53

veronika vendova napsal(a):

Jane, myslím si, že stále ještě v civilizované zemi žijeme. Ze současného stavu navíc můžeme obviňovat hlavně sami sebe. Určitě jsou ale země, kde se žije lépe a nevládní sektor není některými politiky opovrhován tak, jak je tomu u nás.
02. 01. 2009 | 10:23

veronika vendova napsal(a):

actor publicus: nepřekvapil jste mě. Jasně, je poměrně hodně možností a také systémů jak si zajistit udržitelnost, ovšem nevládní poskytovatelé sociálních služeb jsou například v jiné situaci, než třeba watchdogové organizace...ale to Vy jistě víte.
02. 01. 2009 | 10:34

dříve ruda napsal(a):

vážená paní Vendlová,

možná jsem naivní, ale vidím to takto: zajistit transparentnost finančních toků je těžké. Dá se možná předstírat. Dokud do toho nezačne někdo důsledně vrtat. Určitě těm poctivým neziskovým organizacím házejí klacky pod nohy ty druhé. Ale mně se tento svět organizací ve kterém jste doma ("nevládky"-strašné slovo) zdá obskurní a nedůvěryhodný obecně.

O smyslu organizací, které suplují aktivity státu si dovolím zapochybovat obecně. Co jsou ty "aktivity" státu? Co by stát dělat měl, to chtějme po něm. Aktivity jsou zřejmě něco navíc, co stát dělat nemusí, pak se tímto názvem nezaštiťujte.

Organizace s posláním "pomáhat" kde si určí samy a platí si svoje zaměstnance mi z principu nějak zavánějí. Jeví se mi jako v první řadě pomoc těm, které zaměstnávají.

Jak jste jistě poznala, nevím o těchto věcech mnoho a omlouvám se, jsem li zcela mimo mísu. Jen jsem chtěl sdělit svoje pocity, za názory bych si to vydávat netroufal. Třeba mi pomůžete se zorientovat líp.
02. 01. 2009 | 11:06

Neopřemyslovec napsal(a):

Aby zrůdní krajský občani nemusící platit jako jiní občané poplatky nebyli Ráthovými příživníky, musí ušetřené částky věnovat nevládním institucím. Jinak se může stát, že nedemokraticky platicí postižení dají stop příspěvkům nevládním institucím. Každá akce vždy musí vyvolat reakci. Dobrovolníci si budou muset zvykat na to, že jim odpovědí na žádost o příspěvek bude zdvižený prostředníček!
02. 01. 2009 | 11:12

BL napsal(a):

Opakovaný vtip není vtipem, opakovaný povzdech není psem!
Přijal jsem sdělení že "nevládky" mají problémy, ok, už to vím ,jo?
Pro natvrdlé bloggery: Už to vím, jo?
02. 01. 2009 | 12:30

veronika vendova napsal(a):

BL: Stálo Vám to za to, takto reagovat? Myslím, že jste si to mohl odpustit, ale asi Vám to nedalo. Tak jen tak dál, pokračujte.
02. 01. 2009 | 13:12

veronika vendova napsal(a):

Neopřemyslovec: No, i tak se to dá říct.
02. 01. 2009 | 13:13

veronika vendova napsal(a):

Vážený dříve rudo, moc díky za komentář a vůbec se neomlouvejte. Já osobně si nemysím, že jsem v nezisku úplně zdomácněla... :), ale cítím nutnost jej veřejně hájit. Asi to bude tím, že jsem za ty dva roky a kus nenarazila na nevládku/neziskovku, ke které bych díky lidem v ní a jejich práci, měla mít nějakou opravdu extrémní nedůvěru.

U aktivit státu šlo zejména o ty nevládky, kerých se týká zákon o sociálních službách, tedy o poskytovatele.

Aktivity neziskovek mohou být samozřejmě vnímány jako nadstavbové a dalo by se šmahem říci, že pokud je stát nechce financovat, nejsou potřeba. Jasně, neziskovky často velmi otravují veřejnou správu, protože ji kritizují a nastavují jí občas zrcadlo díky návrhům na změny, které jsou nepopulární. Paradoxně jsou však lidé z nevládek neustále přizváváni do poradních odgánů, komisí a skupin. A my tam rádi chodíme ve svém volném čase a zdarma, protože chceme, pokud je to možné, ovlivňovat strategické dokumenty či novely zákonů, například. Exitují nevládky, které hájí práva občanů a činí tak zdarma pro ty, kdo nemají například finance na právníka, atd...

Nevládky, které znám já, neexistují prototo, aby pomáhaly svým zaměstnancům/kyním. Tohle by mě vůbec nenapadlo, možná jsem naivní (natvrdlá snad ne, jak uvedl/a BL.

Moje osobní zkušenost je ale také lemována pochybnostmi. Nic není černé ani bílé.

Podle toho, co jste napsal se dá usuzovat, že mluvit o nevládním sektoru, otevírat témata veřejnosti a upozorňovat na jeho práci je určitě potřeba. Mě to sice trochu překvapuje, ale prostě tak to je.

Nevím, zda jsem Vám alespoň trochu pomohla se zorientovat. Každopádně jsem se o to malinko zasnažila... :)
02. 01. 2009 | 13:32

Karel III napsal(a):

Paní Vendlová,
změnil se kalendářní rok, ale ještě to asi nebude rok, kdy jsme "tady podblogovali" kolem Čapkova citátu umístěného na jedné nástěnce v Českém ráji. Neměl jsem od té doby mnoho času sledovat Váš blog soustavně. Nezdvořile, leč upřímně, přiznám, že při časovými možnostmi vynucené volbě číst/nečíst jste nejednou nedopadla. Mezi tím jsem se domníval, že když sleduji dění kolem pražských divadel, pohybuji se v oblasti Vašeho zájmu. Dnes jsem na již skoro přehouplých vážkách, že divadla zřizovaná pražským magistrátem asi NNO nebudou. Takže nebýt v minulých dnech obdržené složenky FOD...
Já jsem Vám už před tou dobou, kvůli sobě doufám, že vloni, lehce a snadno doporučoval trpělivost a dodával optimismus.
Mezitím jsem si ujasnil na vlastní zkušenosti, že být v důsledku a výsledku svých aktivit nepochopen, nepodpořen, unaven, znechucen, zdeptán a nejistý ještě neznamená vyhořet. A když vyhořet... Když nic jiného, tak je to jistota, že se chvála Bohu musím a je dobře, když mohu přestěhovat.
No, nemám pro Vás ani dnes nic jiného než výzvu k trpělivosti a povzbuzení k optimismu. To se na začátku roku hodí nebo aspoň patří, ne?
02. 01. 2009 | 15:25

dříve ruda napsal(a):

děkuji za reakci. Je povzbudivé, že vaše zkušenost je lepší, než můj odhad situace.

Jinak -neřekl jsem, že co stát nechce financovat, není potřeba. Ale suplovat funkci státu, neochotného přijmout odpovídající opatření, např. celostátními sbírkami na úhradu lékařského zákroku, mi připadá tristní. A zdá se mi správnější tlačit na ten stát. A to ve všech nutných případech, které dnes řeší(??) např. existence různých nadací. Pochopím smysl nadace např. pro nadstandardní možnosti slibným vědcům, umělcům. Ne pro pomoc týraným dětem. To je příliš vážná věc na to, aby byla odkázána na jakousi nadaci, v tomto případě monstrnadaci paní Baudyšové, která se mi zdá jako jakýsi nadační extrabuřt. Nevznikla v době, kdy byl ve vládě její manžel? To se to asi sháněli sponzoři... Možná kvůli němu k ní mám velice odtažitý vztah. Ani nevím, kde vzali moji adresu. Rok co rok o sobě dávají vědět.
02. 01. 2009 | 16:59

Martin napsal(a):

opravte odkazy
02. 01. 2009 | 22:26

Veronika Vendlov napsal(a):

Pane Karle III, můj první článek na blog byl vložen 27/8/08. Znovu jsem si Vámi zmiňovaný blog pročetla. Znovu zajímavé čtění...

Co se týká dalších příspěvků, které jsem vložila, byly poměrně rozmanité. Některé slabší, některé povedenější...začátek je vždycky trochu těžký. Tedy ten můj...

Syndrom vyhoření mne zatím nezastihl, ale zastihl řadu lidí kolem mne a to je věru smutný zážitek. Co mne občas zastihlo byl a je pocit marnosti. Ten se ale v současné době netýká neziskového sektoru, ale týká se místní komunální politiky.

Trpělivost růže přináší, ano, to mi říká babbička pořád. Určitě nemám a nikdy jsem neměla ambice stát se "mluvčí" neziskového sektoru. To ani není potřeba. Co jsem ale chtěla, otevřít některá témata, kterých se třeba moc nemluví. A o divadla zřizovaná pražským magistrátem věru nešlo. Výzvu ale mj. inciovala Rada uměleckých obcí. Proto to spojení, ale to Vy nyní víte.

Citát K. Čapka tehdy, to bylo něco, co mne prostě "cvrnklo" do nosu.

Trpělivá, to asi moc nejsem, ale je to dáno povahou, která ač velmi zkrotla, stále jeví rysy rychlých a nědy ne zcela promyšlěných reakcí. O to větší je pak sranda řešit vše, co nastane. Zatím si mohu dovolit "luxus" nových VÝZEV, na které zatím stále hledím s optimismem.
Zatím ano. Ani se zatím nikam nestěhuji. Ale co není, může být.

Přeji Vám vše dobré v roce 09.
03. 01. 2009 | 01:32

Veronika Vendlov napsal(a):

Dříve rudo, souhlasím s Vámi, je potřeba tlačit stát, aby to, co je příliš vážné skutečně řešil. Přesně o to se někdy úspěšně a někdy neúspěšně snažíme. Jenže náš stát tak nečiní a podle mne se naši politici/čky nechovají jako dobří hospodáři. A na to mám asi největší vztek. Na to, kolik finančních prostředků z našich daní vyteče ven kanálem třeba do silnic na kterých to není vidět...
Proto vidím větší smysl v podpoře vzdělávání, různých komunitních, rodinných a dalších center...atd. Výčet je obrovský, asi začnu připravovat seznam :).
Dobrou noc.
03. 01. 2009 | 01:48

Veronika Vendlov napsal(a):

Martin: Díky moc, již opraveno. Vůbec jsem si nevšimla, že jsem odkazy nevložila správně.
03. 01. 2009 | 01:49

klient napsal(a):

Děvenko zlatá, rozumím tomu správně? Říkáte, že neziskovky umí dělat věci lépe než stát, který by takové činnosti jako dělají neziskovky ani dělat neměl. Namísto státu si tedy neziskovky určí, jaké služby a jaké cílové skupině klientů budou poskytovat - jakýsi podnikatelský záměr. Ale protože jde o činnost bohulibou, zpravidla se nenazývají družstva nebo akciové společnosti, i když i ty mohou dělat nevýdělečné aktivity, formují se farizejsky zásadně jako atraktivně charitativně znějící obecněprospěšné společnosti, občanská sdružení, a podobně, aby rovnou z názvu byl nezpochybnitelný jejich altruismus. Komu by ani tak nebylo jasné, že se kvůlivá své nezištnosti obětují, pro toho zdůrazňují, že jejich činnost je veřejně prospěšná, je nejlépe veřejnou službou. Takže vlastně stát by jim měl, by si je měl platit. Ne ty konkrétní lidy, kteří opravdu v hospicum pracují, protože to by se blížili do postavení zaměstnanců státu, ale důraz je kladen na potřebu platit neziskovkám, protože kromě lepších služeb si i s penězi státu umí ony (rozuměj jejich manageři a na ulici v pyjama stávkující ředitelé) lépe poradit.
Nepřipadá vám to všechno divné? Buď je činnost neziskovky aktivita státu a stát ji má provádět, organizovat a samozřejmě také financovat nebo to je činnost mimo stát a nikdo nemá právo ten stát kritizovat, když nedá. Dát může (pokud chce ukázat, že nějaká činnost je v souladu s jeho politikou) formou jakési subvence, mimořádné finanční pobídky, dotace. Ale nárokovat si "dotaci", tedy vlastně povinný příspěvek od státu? A jít do ulic proto, že stát nedá? To vám opravdu nepřijde zvláštní?
Vaši reakci neočekávám, je mi jasné, že vám to zvláštní nepřijde, a i kdyby, tak to nepřipustíte. Přivítám, pokud se pokusíte nad těmito souvislostmi sama se sebou nezaujatě zamyslet.
04. 01. 2009 | 02:51

Veronika Vendlov napsal(a):

Kliente: Ano, na Vaše komentáře jsem také narazila a v naší poslední komunikaci jsem Vám psala, že je bezpředmětné spolu vzájemně komunikovat. I přes to, že by Váš komentář zasluhoval reakci, nalezněte si odpovědi sám a nebo lépe, zůstaňte u svých pravd a názorů, včetně oslovení děveno zlatá, opravdu Vám je NIKDO nebere. Možná, že ještě někdo další k tomuhle příspěvku zabrousí, i když to nepředpokládám a třeba Vás okomentuje za mne.
04. 01. 2009 | 23:34

klient napsal(a):

Paní Vendlová, pokud chcete zůstat u toho, že je bezpředmětné komunikovat s někým, kdo s Vámi zrovna nesouhlasí a klade otázky, které Vám nejsou příjemné, mohl by si někdo myslet, že se Vám nejedná o diskusi a utváření si názoru, ale o protlačování svého a o pouhé hledání spojenců. Nemohlo by to nějak souviset s tím, že na Vaši aktivitu reagovalo toliko 10 jedinců? Nemohlo by se to vykládat také tak, že se úplně netrefujete se směrem a způsobem, kterým máte ambice ovlivňovat ve svém drahocenném volném čase strategické dokumenty? Proč si myslíte, že jste zatím víc lidí nedokázala oslovit? Někdy bývá prospěšné znát více pohledů na věc, nebo spíše pochybovačům dokázat zřetelně vysvětlit podstatu. Škoda, že jste se namísto argumentů uchýlila do palebné pozice.
Možná, že se najde někdo, kdo se se šťouralem jako já za Vás vypořádá, abyste si nemusela lámat hlavinku. Možná někdo takový kultivovaný reagovat bude.
Vám děkuji za výměnu názorů.
05. 01. 2009 | 00:06

Veronika Vendlov napsal(a):

Kliente, moc dobře víte, že důvodem není moje osobní zbabělost. Nemám problém reagovat, odpovídat či přiznat omyl či upravit si názor na základě toho, že mne někdo přesvědčí. Tak to prosím nepřekrucujte.

Reakce 10 jedinců z řad zákonodárců a zákonodárkyň považuji osobně za úspěch. Reakce byly navíc neuvěřitelně podrůrné, tak by se zdálo, že není třeba "házet flintu do žita". Realita v terénu je ovšem různá. Nevládky jsou občas považovány za nedůvěryhodné partnery pro stát, kraje a samosprávy, protože nejsou součástí, ani prodlouženou rukou.

Jak jsem uvedla, odmítla jsem argumentovat Vám osobně.

Cituji: "veronikavendlova napsal(a):
Kliente, chlapče, vidím, že jste zcela neorientován a neinformován. Protože však se mnou jednáte poměrně ironickým tónem, nechce se mi investovat další čas, kterého mám vskutku málo. Není to o tom, že nechci argumentovat, ale o tom, že mi diskuse s Vámi NENÍ příjemná.
Mějte se dobře, Vážený pane kliente.
11.12.2008 02:24:34"

Neziskové organizace je třeba rozlišovat podle zaměření.

Ke stávce BED IN je více (včetně prokliků) na: http://blog.aktualne.centru... -vendlova.php?itemid=4701

dále osobně bych neuměla lépe odpovídat, než pan Dvořák, zde je rozhovor k problematice: http://www.respekt.cz/rozho...

Další pak na: http://socialnirevue.cz/ a http://www.rozhlas.cz/radio...

A co se týká oné Výzvy NNO: Ta byla zaměřena na zpoždění grantových výzev z fondů EU. Celý běh výzev (plán, harmonogram, objemy financí) již těžko někdo změní či ovlivní. Šlo prioritně o to, že díky záměrnému zpoždění výzev, což nikdo nepředpokládal, došlo k likvidaci některých nevládek a finančním problémům desítek dalších. Šlo o to, že nebylo možno soutěžit o finanční prosředky.

Nevím odkud jste, co děláte, čím se živíte a proč Vám nevládky tak "leží v žaludku", ale zažil-li jste realitu v nich, pak víte, že je velmi těžké udržet toky financí. Ano, to je těžké všude, ale v projektovém managementu při minimální možnosti si vytvořit záložní fnanční polštář dojde při zpoždění každé koruny, dolaru, nebo eura k problémům. Ono zpoždění vyhlášení, které skutečně zavinili naši úředníci, donutilo řadu neziskovek ke skoro roční stagnaci. V naší realitě se vemlmi těžko zajišťují jiné finanční zdroje. Znamenalo to tedy propuštění zaměstnanců, zastavení či pozastavení činnosti atd. Ono se samozřejmě velmi snadno řekne: no a co, tak třeba 1000 lidí nemá kde pracovat..., ale co ti, kdo jsou na kobci řetězce?

Já zkrátka netvrdím, že naše společnost potřebuje každou jednotlivou nevládku, ale tvrdím, že by stát neměl hazardovat s tím, co už jednou pomohl vybudovat, neměl by hazardovat s tzv, absorbční kapacitou. Samozřejmě nevím, co nastane, až v roce 2013 skončí štědrá pomoc z EU, to bude ještě složitější období, ale víme o něm dopředu. Ono nevyhlášení tzv. měkkých projektů z MPSV bylo prostě nehorázné a když nic jiného, mělo by se o tom vědět.

Pokud budete reagovatm vyhněte se prosím ironii, aroganci a posměchu.
Děkuji Vám.
05. 01. 2009 | 02:44

Veronika Vendlov napsal(a):

Oprava: ne kobci, ale konci.
05. 01. 2009 | 02:47

klient napsal(a):

Paní Veroniko, dovolím si dnes toto zase trochu jinak familiernější oslovení, neb ironii, aroganci a posměch jste v mých komentářích viděla Vy, nejsem názoru, že tam vždy skutečně byly. Ale to není podstatné.
Chci reagovat pouze na Váš dotaz, proč mi nevládky tak leží v žaludku. Inu, neleží. Neleží mi v žaludku nevládky - a mezi námi, ty, co jste uvedla ve své poznámce nelze všechny za nevládky označit - ale to také nechci rozpitvávat. Leží mi v žaludku každý, kdo chce podnikat (a teď opět nechci polemizovat o tom, že podnikat není přesné - vím to), nebo spíš, kdo chce něco podnikat a není schopen si udělat takovou rozvahu, aby byl schopen to činit bez natažené ruky. Jestliže je umožněno odečítat si z daní tzv. sponzorské dary, na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím - proč většina nevládek neapeluje na takové kolosy jako nejmenované energetické firmy, jejichž jména vždy zdobí několikanásobně mantinely všech sportovišť, a namísto toho má nataženou ruku ke státu?
Leží mi v žaludku praxe, že si někdo zvykl, že stát musí dát, jinak není schopen existence. Jak sama uvádíte, nedá-li stát, znamená to zastavení činnosti - anebo vydírání. Nelíbilo se mi, že nevládky dokázaly dovézt své postižené klienty v postelích před úřady, že jim je nechají na starost, když jim úřad nedá peníze - ke kterým ale nebyl nijak povinen! Nejde o samotné nevládky, jde o koholi, kdo se takhle vyděračsky chová.
Zaspali-li úředníci MPSV, je to asi trestuhodné a pokud jednali proti právu, ať jsou potrestáni. Ale jestliže není na nějakou "podporu" nárok, nelíbí se mi takto si ji vydupávat. A hlavně se mi nelíbí, že mohl zkrachovat prominentní penzion pro důchodce, a nejen české, kteří zaplatili desítky tisíc a snad i miliony nějaké soukromé organizaci, která je vyšupajdila na ulici, protože s jejich penězi neuměla nebo nechtěla vyjít - čerpám ze zpravodajství, jestli je to pravda, nemám ověřeno.
A tak se vracím ke svému komentáři ze 4.1. a prosím, zkuste se nad tím zamyslet. Není to o hazardu s potenciálem, to vidím jako jablka. Je to o jiné části problému: o vydírání ze strany neziskovek a nevládek nebo jakkoli je chcete nazývat, to jsou pro mne hrušky. A nechci to míchat.
Nevyhlášení projektů je asi nehorázné, ale za nehoráznější považuji soukromé, neziskové, nevládní, atd. podnikání, které zkrachuje bez erárních financí.
Jak je možné, že exitují i takoví jako "actor publicus" 2.1.2008, 9:53:11?
a za tu děvenku se už na mne nezlobte.
07. 01. 2009 | 00:32

Veronika Vendlov napsal(a):

Kliente, díky, nezlobím se na Vás. Jsem zase v jednom kole a už mi padají víka. Tak pokud vydržíte, budu reagovat později na Váš mail.
07. 01. 2009 | 01:32

klient napsal(a):

No, děvenko zlatá, nějak se vám do reakce nechce, že? Hm, zklamala jste mne. Asi jste pořád v jednom kole. Nebo se vám toještě v hlavince nesrovnalo? Nebo to od vás byl jen oddalovací manévr? Škoda, nabyl jsme dojmu, že nakonec byste i byla schopna věcné a racionáoní diskuse. Jenže vy jste se zřejmě zpolitizovala víc, než by bych očekával. No tak nic. Snad vám to ještě stačí docvaknout.
02. 02. 2009 | 01:15

Veronika Vendlov napsal(a):

No, nestíhala jsem, to je pravda, ale moji reakci máte skutečně v mailu.

Je ze neděla 1.2.2009 18:18, předmět: Odpověď slíbená na blogu, na mail: protozoon@centrum.cz.

Své sliby plním. Vy jste stále stejně ironický. Mrzí mě to, škoda.
Mějte se a věře, že jsem z Vás také zklamaná.
03. 02. 2009 | 12:47

rolex watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches ,rolex watches and so on .replica watches .rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 13:44

rolex watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches ,rolex watches and so on .replica watches .rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 13:45

replica handbags napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches ,rolex watches and so on .replica watches .rolex watches available Now. come on ! quickly!
04. 07. 2009 | 05:02

uggs on sale napsal(a):

I think it's beautiful.And I like it!Especially,the color is cool!
17. 12. 2009 | 13:47

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 12:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy