Komunální zpravodaje a náš Odolen v Odoleně Vodě

25. 01. 2009 | 21:39
Přečteno 6043 krát
Jak už jsem zde jednou zmínila, v našem městě vychází měsíční zpravodaj. Jmenuje se Odolen. Má dlouhou tradici. Když jsme se sem přistěhovali (cca před čtyřmi lety a kousek), začali jsme ho kupovat. Vždycky jsme ho otevřeli, přečetli si báseň o ročním období, pár zpráv ze školy, školky, sportu, o tom, co se dělo na zastupitelstvu, co se podařilo, poděkování, gratulace jubilantům a nějakou tu inzerci plus něco o historii.

Připadalo nám to, jako by se život v tomhle městě zastavil někde na rozhraní 90 let. dvacátého století. Odolena Voda – krásné místo k žití. Všichni se máme rádi, všem se nám krásně žije a nemám žádné problémy. Trochu legrační, zdálo se nám.

A pak se jednou ve zpravodaji objevil otevřený kritický článek. To bylo pozdvižení a ta reakce ze strany města na jednu celou stránku. Něco v tom smyslu: ale no tak, přátelé, copak, copak, nějaká kritika vedení města? To ne, to nemáme ale vůbec rádi….!

Delší dobu po té, mne nečinnost vedení města v oblasti dotací donutila k tomu, také napsat článek. Po cca čtvrt roce pak další. Oba jsem v řádném termínu poslala redakční radě, počkala na vyjádření o zamítnutí či nezamítnutí a v obou případech po zamítnutí zveřejnila jako soukromou inzerci. Na tom asi není nic neobvyklého.

Co mě překvapilo víc, byly reakce na mé články ze strany osoby zastupující redakční radu. Očekávala jsem vyjádření redakční rady jako například: „Vážená paní Vendlová, redakční rada dne toho a toho zamítla Váš článek k bezplatnému otištění a to z důvodu, že se nejedná o zpravodajský článek, na které se většinově zaměřujeme. Pokud máte zájem, můžete článek zveřejnit jako placenou inzerci dle platného ceníku, který je zveřejněn na…“ Místo toho jsem se nechala vtáhnout do e-mailové korespondence, ve které jsem své názory poměrně asertivně vysvětlovala a obhajovala a to i přes to, že reakce na ně nebyly ze strany reakční rady profesionální a poměrně hodně emočně zabarvené s mnoha vykřičníky a otazníky. Vše jsem činila z přesvědčení, že to třeba do budoucna pomůže všem dalším, kteří budou mít trochu odlišný názor, než redakční rada, nebo vedení města. Že to třeba pomůže odstranit komunikační bariéry.

Od té doby přemýšlím, jak to vlastně je s obsahy těchto zpravodajů vydávaných samosprávami v ČR. Kdo rozhoduje o jejich obsahu? Samosprávy, nebo občané měst a obcí? V prvním odmítnutí a vlastně i v tom druhém, mne pořád dokola napadalo, že jde možná v jistém smyslu o omezení svobody slova, nebo cenzuru. Možná ano, možná ne. Ptala jsem se sama sebe, co bych vlastně chtěla ve zpravodaji číst. Určitě bych například uvítala větší názorovou pestrost a myslím, že parametry zveřejňování z hlediska prostoru, by se určitě daly snadno a rozumně nastavit.

Jak je to ale s obsahem příspěvků? Kdo zhodnotí, zda jde, či nejde o politický názor, za jaký byl považován můj druhý článek a proto byl také redakční radou odmítnut. Z druhé strany jsem přitom dostávala reakce, že o žádnou politickou agitku nejde...

Jak je to jinde? Sází se na to, že zpravodaje stejně nikdo moc nečte, nebo si naopak uvědomujeme, že mají velkou politickou moc? Nemělo by být vše v rozumné rovnováze? Co myslíte Vy?

Pro úplnost uvádím odkazy na oba články:
článek č. 1 o dotacích: Odolen č. 11/2008 strana č. 20: http://www.odolenavoda.cz/download.php?FNAME=1231141795.upl&ANAME=11_08_internet.pdf
Článek č. 2 o angažovanosti: http://www.ivodolka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=41)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Žádný pták si sám do svého hnízda nenakálí !
25. 01. 2009 | 22:38

sidney@volny.cz napsal(a):

Problem je v tom, ze slusny a schopny a pracovity clovek nemuze jit delat politiku a to ani tu komunalni - "tedy za renomovane strany" . Duvod je jednoduchy: slusny clovek na to nema zaludek a pracovity a schopny se zivi tim co umi. Z toho plyne, ze politiku delaji pouze ti zbyli.... Pak se nemuzete nicemu divit....
25. 01. 2009 | 23:15

majolenka napsal(a):

obecní zpravodaje, bohužel, často slouží k exhibici zastupitelů, málokterý uveřejní kritiku, ta se nehodí k propagaci úspěchů, Váš článek mi nepřijde nikterak kontroverzní, ale asi si celkově moc vyskakujete ;-), i když redakce mohla projevit více důvtipu, nacpali tam recept na guláš, celkem dlouhý rozhovor s angažovanou politickou pracovnicí......myjí si ruce formulkou ....Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu...zdá se, že redakce má ráda svůj klid.......zdá se, že jste se dala na dlouhou cestu, kde Vám leckterý optatrný spoluobčan ještě přidá dobrou radu...Vendulko, raději se jim do toho nemíchej, někteří bohužel jsme už takový ;-(((.......tak hodně štestí přeji ;-)
25. 01. 2009 | 23:37

Veronika Vendlov napsal(a):

Al Jouda: :)

Sidney@volny.cz: Velmi často to tak je. Je to tak všude ve světě? Mě těší, že jste dodal "tedy za renomovane strany". Na základě článku o angažovanosti, mi přišel e-mailem poměrně dlouhý osobní dopis od bývalého starosty a nyní senátora, kde například stálo, že soupeři v komunální politice bývají vůči ODS vyhraněny pouze levicové volební strany a skupinky některých tzv. nezávislých, hájící svoje osobní zájmy. Na to jsem reagovala, že v tom se skutečně podle mne pan senátor hrubě mýlí. Že je to milionkrát vyřčený omyl a myslím, že se takovýmto paušalizováním nedůstojně dotýká řady nezávislých uskupení a jednotlivců (SOS, VPM apod.), kteří stejně jako jiné politické subjekty někde více či méně úspěšně, spravují města a obce. V té korespondenci jsme si řadu názorů obajsnili. Zrovna ten výše uvedený mne poměrně překvapil. Jinak bych řekla, že právě v řadách komunálních politiků/ček je největší zástup lidí, kteří se skutečně odppvědně starají o věci veřejně. I u nás by se tací našli... :). Jsem optimistka, i když asi jediná... :)

Majolenka: Ta cesta je a bude dlouhá. Máte oravdu, že opatrní mi už radí. Na druhé straně mi občas přijde mailem podpora. Jasně, bylo by určitě snazší nechat věci plynout. Stejně poplynou. Ale to se mi zatím nechce. Tak uvidíme, co přinese budoucnost. Zatím jsem nový článek nenapsala i když nápady by byly. :)
26. 01. 2009 | 01:20

kotik napsal(a):

Autorko,narážíte jen na všeobecně "promrzlý" terén českého života,resp.autokracii všech vůči všem a ve všem.Zdejší koncepce demokracie začala ustavováním všech možných škatulí,škatulek,škatuliček správy země,jakýmsi vytříbením kompetencí a koncepcí.Nečekejme od těhle v pravém slova smyslu "monad" jakýkoliv jiný než předstíraný život a funkčnost.Je to ztělesnění bezduché autokracie celku vůči sobě samému.Kdyby zde nebylo zapřihrádkováno,ale naopak lidé spojeni nějakým druhem společného chápání založeném na vstřícnosti-vedlo by se nám lépe než v tomto "škatulata hejbejte se".To věčné reformátorství místo akčnosti,věčné rozbírání se v naprostých blbinách všeho druhu-kam vede? je to přikrývka anarchie-vnitřku autokratismu.Lidé jsou k sobě zády se svázanými rucemi místo k sobě.
26. 01. 2009 | 09:30

Lila napsal(a):

Veroniko,

o vydávání obecních zpravodajů rozhoduje samospráva; pokud je kompetentní, měla by mít zpracovanou komunikační strategii, jež by měla obsahovat celou škálu prostředků. Obecní zpravodaj by měl být jen jedním z nich a určitě ne jediným! Na prvním místě by měl vždy být přímý kontakt vedení města (obce) s občany, třeba formou besed, monotématických diskuzí (např. veřejné projednání územního plánu, plánované investiční akce, atp.). V malých obcích může být efektivním komunikačním prostředkem i obecní rozhlas. Stále více měst a obcí využívá k informování občanů internet, součástí webových stránek některých měst jsou veřejné diskuze k určitým tématům.

Univerzální recept, jak by měl obecní zpravodaj vypadat neexistuje, protože i místní podmínky jsou různé. Ve středně velkých a krajských městech vycházejí soukromé regionální a lokální noviny, které o místním dění referují dostatečně.
V menších městech, kde tuto službu soukromá média neposkytují, může obecní zpravodaj sehrávat velmi důležitou roli. Na profilu obecního zpravodaje (a také na obsazení redakční rady, organizace redakční práce atp.) by se měla shodnout celá politická reprezentace města, která by měla by také schválit závazná pravidla pro jeho vydávání.

Kamenem úrazu chvályhodné snahy informovat občany je fakt, že v mnoha případech jde jen o informace jednosměrné, od úřadu či zastupitelstva k občanům. Osvícené vedení města si zpravidla uvědomuje, jak je pro jejich rozhodování důležitá zpětna vazba. Jenže kolik takových je?
Někde se do redakční rady samo najmenuje celé vedení města a žádné občany k tomu nepotřebuje. Z média veřejné služby si bez uzardění udělají prostředek permanentní volební kampaně. (Úspěchy, či jen činnost, za kterou jsou placeni se zveličují, o neúspěších se většinou mlčí.)

Veroniko, určitě nic nezkazíte, když se starostky písemně zeptáte, jestli jí záleží na názorech obyvatel města (voličů) a zda by byl problém ve zpravodaji zřídit stranu pro názory občanů?

Určitě by mě zajímalo, kdo rozhodl o personálním obsazení redakční rady, zda v ní má své zástupce i veřejnost, do jaké míry její rozhodování ovlivňuje vedení města atp. (podle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím Vám musí odpovědět)

Trošku jsem si Vás zpravodaj prolustrovala a musím říct, že z jeho obsahu vůbec není zřejmé, co je jeho posláním - jestli snaha informovat občany, nebo jde o zisk do městské pokladny. Váš zpravodaj se na rozdíl od většiny těchto tiskovin prodává (10 kaček není málo) a přitom věnuje značný prostor komerčním článkům.
Zarazilo mě, že zveřejňuje tiskové zprávy soukromých firem jak stojí a leží, místo toho, aby se s tiskovou zprávou pracovalo, a jestli jsem si dobře všimla, bez označení PI (placená inzerce). Redaktorka opíše text z reklamního letáku developerské firmy (sic!) a ještě se pod článek podepíše vlastním jménem. Neuvěřitelně neprofesionální. Jak má čtenář rozlišit redakční článek od inzertního?

Veroniko, na internetu si můžete najít Kodex dobrého radničního periodika, nebo mrknětě na zpravodaj Prahy 14, kde mají kvalitní redakční radu. Třeba by i poradili.
Hodně štěstí a zase se ozvěte.
26. 01. 2009 | 09:32

Veronika Vendlov napsal(a):

kotik: no právě, narážím. Nenapadlo mě, že jsou u nás lidi k sobě zády a se svázanýma rukama. Když si to představím, možná to je poměrně trefný příměr. Protože když pak někdo toho druhého obejde, podívá se mu zpříma do očí a ty ruce se mu podaří rozvázat, může se stát, že ho okolí zase pěkně zažene do "původní stabilizované polohy". Chce to výdrž...asi.
26. 01. 2009 | 09:56

Veronika Vendlov napsal(a):

Lilo: Opravdu MOC díky za cenné názory a rady. Pokud mám správné informace, o složení redakční rady rozhoduje Rada města. Její složení mi přijde poměrně rozumné, i když přiznávám, že znám pouze 3 lidi ze sedmi. Vážím si času, který nad měsíčníkem stráví pravděpodobně nad rámec svých zaměstnání. Také přísně nehodnotím kvalitu/nekvalitu článků, protože nejde o profi časopis a všechno má svůj vývoj, ačkoliv opsání tiskové zprávy....viz to, co jste psala, je přesně to, co profesionální není.

Co mi však vadí je ona "jednosměrnost" ve zparvodaji (pominu-li osobní komunikaci se zástupkyní redakční rady, protože ta má pravděpodobně charakter soukromé korespondence, ačkoliv je vedena z oficielní adresy zpravodaje).

Na kodex dobrého radničního periodika kouknu. Koneckonců chtěla bych, aby zastupitelstvo přijako kodex zastupitele, tak to jde ruku v ruce.

Jinak co se týče kominikace s občany, tak ta je myslím dobrá a otevřená (tejména ze strany paní starostky). Skoro bych řekla až překvapivě. Setkání se starostkou probíhají, bývalý starosta, nyní senátor také vybízí k diskusi, takže v tom problém není. Samozřejmě diskuse s občany je jedna rovina a samotné dění na zastupitelstvu a v Radě města je rovina druhá. O tom někdy jindy... :) Každopádně jsem překvapena z toho, jak si tady všechno všichni berou osobně. Nevím, čím to je, fakt nevím.
Mějte se a moc díky!
26. 01. 2009 | 10:35

kotik napsal(a):

Okolí je často "mimo" (cokoliv) a když ne,pak lidově se říká,že je "frustrované".Nikdy od nikoho nic nečekat.Co přijde a povede se,přijde samo,nějakou náhodou,ani nemáme možnost tomu zabránit,podpořit i využít.Je zbytečné kvůli tomu bedákat,nepomůžeme si.Snad se jednou zadržené oteplování projeví i nám,Věřme a doufejme.-To je o výdrži,skutečně.Bez ní si život nelze ani představit. O naději,která neplýtvá zbytečně energií na všechny strany. A přesto je.
26. 01. 2009 | 10:42

klient napsal(a):

Myslím si, že zrovna ve vašem případě se nemohlo jednat o vskutku asertivní vysvětlování čehokoli. Jesltiže totiž s vámi člověk nesouhlasí, odmítnete s ním diskutovat, protože vám není ta diskuse s opačným názorem příjemná. No potěš, to je tedy fakt demokracie!
Ale vy přeci působníte v poměrně významných uskupeních na té nejvyšší možné státní úrovni. Pak už je jen tak evropskounijní. Tak o co vám jde. O čem to píšete? Nechováte se ve svých nevládkách stejně jako samospráva v Odolene Vodě? Čemu se zrovna vy tak divíte? Pokládám to od vás za velmi, velmi pokrytecké. Dobrá rada tety Kateřiny: zaměťte si nejdřív před vlastním prahem NEBO nečiňte jiným to, co sama nechcete, aby jiní činili vám. Radostné prozření přeji
02. 02. 2009 | 01:25

Veronika Vendlov napsal(a):

Kliente, včera jsem Vám posílala e-mail na protozoon@centrum.cz, to jsou paradoxy. Jak je vidět, nepoučila jsem se ani já (myslím v tom, že diskutovat by mělo mít smysl vždy), ani Vy - "jedete" stále ve stejných kolejích. Trochu mě dnes mrzí čas, který jsem mailu pro Vás věnovala, ale nevadí, stane se.

Nyní už ve "významných" uskupeních nepůsobím, v nevládním sektoru spíše okrajově. Ale to neznamená že nebudu nevládní sektor v budoucnu hájit. Jak jsme se nebo jsem se chovala ve "svých" nevládkách? No jako zástupkyně redakční rady zpravodaje určitě ne.

A pokrytectví? Tak to mi tedy opravdu vlastní není. Vám doporučuji, abyste ty moje bláboly už raději nečetl, zbytečně dáváte energii někam, kde to nemá cenu.
Mějte se dobře.
vv
03. 02. 2009 | 12:27

Martin 54 napsal(a):

Už jsem si zvykl, že se skloňováním Odolena Vody jsou potíže. I na to, že je mají i lidé, kteří se českým jazykem živí - mám na mysli zejména naše novináře (kromě těch co pamatují slávu místního volejbalu)- jenže ti mají problémy minimálně i s číslovkami... Když jsem před časem dostal z Odolena Vody výzvu k účasti do soutěže na zakázku, obsahoval její text řadu novotvarů názvu vašeho krásného města. Tehdy jsem posmutněl a pomyslel si cosi o nevzdělaných podřízených a nepozornosti vedoucí úřadu zavalené důležitější prací. Když jsem dnes náhodou narazil na Váš blog a po jeho přečtení nahlédl na odkaz na oficiální místní časopis, zděsil jsem se. Víte vůbec co Odolena Voda znamená. Co o svém městě víte, jaký k němu máte vztah a kde vlastně žijete? V Odoleně Vodě, osolené vodě nebo Odolena Vodě?
01. 11. 2009 | 09:45

free games online napsal(a):

thanks
08. 03. 2010 | 22:17

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy