V čem se Ivan Gabal mýlí?

24. 05. 2009 | 22:09
Přečteno 7864 krát
Ivan Gabal dne 14.05.2009 zveřejnil blog s názvem: Proč je český euroskepticismus provinční. V něm mj. uvedl, cituji: „většina senátorů, kteří hlasovali proti Lisabonské smlouvě (LS) nebo se hlasování zdrželi, pocházejí z komunální politiky, starostové a starostky, bývalí či současní primátoři, zastupitelé. Z 24, kteří hlasovali proti nebo LS nepodpořili pochází plných 18 z komunální sféry. Mezi ostatními pak ještě senátorka Juřenčáková z hnutí starostů a další komunistický senátor. Tito senátoři zřejmě rovněž představují jádro těch, kdo v zastoupení Václava Klause připraví další podání k Ústavnímu soudu a pomohou prezidentovi v obstruování Evropy." Jinými slovy lze tedy říci, že se podle pana Gabala mají euroskeptici rekrutovat z komunální sféry.

V textu citovaného autora mi ovšem chybí tzv. druhá strana mince, což mi u odborníka, za kterého pana autora opravdu považuji, přijde trochu zvláštní. Jde o jakousi vyváženost, po které všichni toužíme. Mám na mysli počty těch, kdo ze současných či bývalých regionálních politiků hlasovalo PRO ratifikaci LS. Také mi chybí trocha úcty v regionální politiky a političky obecně. Často jde o lidi vzdělané, kteří by možná svým politickým rozhledem předčili některé ze současných zákonodárců a zákonodárkyň. Tyto své výhrady jsem rovněž formulovala v diskusi pod blogem autora (dne 16.05.2009 15:28:10: „Potrefená husa se ozývá, a přiznává bez mučení…“ (blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ivan-gabal.php?itemid=6574).

Pan Gabal mi odpověděl osobním e-mailem a uvedl v něm, že nejde o to, házet celý komunál do jednoho pytle a že šlo především o postoj Jany Juřenčákové a Jaroslava Kubery.

A právě tato reakce ve mne vyvolala odhodlání k veřejné odpovědi. Obstrukce s ratifikací LS mne už poměrně unavují. Je to taková „hra nehra", kde možná všichni hrajeme hru s názvem LS a přitom je vlastně poměrně jasné, jak hra dopadne“. Nenapadlo by mne však z obstrukcí s podporou LS v Senátu obviňovat původní regionální politiky/čky skrze „český provinční euroskepticismus“.

Odstavec autora, na který jsem reagovala, mohl být také třeba „jen“ takovým malým testíkem, jak si vlastně naši komunální politici a političky stojí a jak na tom vlastně jsou z pohledu veřejnosti? Když přihlédnu k předvolební kampani, skoro bych měla dojem, jako by byla poznámka určitým varováním voličům/kám před volbou provinčních politiků/ček do EP.

Nalijme si trocha „objektivního“ vína s „minianalýzou“ hlasování Senátu k LS: lze uvést, že 21 senátorů a senátorek vzešlých (či ještě činných) v komunální politice, ratifikaci LS podpořilo. Tedy shrneme-li to, tak 20 zástupců/kyň senátu vzešlých komunálu, LS nepodpořilo (jak uvádí autor) a 21 zase naopak ratifikaci LS podpořilo. To, zda pocházejí z komunální politiky, jsem si dohledala skrze životopisy jednotlivých senátorů a senátorek, které jsou dohledatelné na internetu. A to je vlastně to jediné, co jsem v článku postrádala. Jistou vyváženost. Jak bychom četli ta výsledná čísla nyní, když kromě A známe i B? Znamenala by to samé? Možná by už původní sdělení nebylo tak zásadní. Navíc ještě musím doplnit další skutečnost: v hlasování nejde o komunální provincialismus, ale o stranický klíč! Celkem senátorů a senátorek, kteří nějakým způsobem nesouhlasí s LS, je podle stranického klíče ve 21 případech členem (nebo členem senátního klubu) tzv. EUROSKEPTICKÉ ODS, jedna senátorka je "skoročlenkou", ale sympatizantkou ještě více skeptické SSO (Strana Svobodných Občanů), pak to jsou 2 komunisté a jedna Jana Juřenčáková, která je nezávislá, ale zvolena za starosty. V hlasováních jde tedy spíše o stranickost, než o provinčnost?!

Zpět k provincionalismu. Co si mám vlastně pod tímto pojmem představit? Kdo je provincionalista/ka? Znamená to, že jde o člověka znalého svého regionu, který ví, co činí a jak je pro regiony paradoxně poměrně „daleko“ podpora z EU skrze dotace? Nebo to znamená, že jde o člověka, který to s tou naší matičkou Evropou pořád ještě jaksi nepochopil? Není to o svobodě, či nesvobodě názoru z regionu. Je to o svobodě názoru každého z nás, bez ohledu na to, zda jsem zrovna v roli senátorské, poslanecké nebo té „provinční“. Ano, jsem-li v roli zákonodárce, pravděpodobně se ode mne očekává, že mám jaksi trošku větší rozhled, že vidím více mezinárodních a jiných souvislostí.

V diskusi pod blogem autora zaznělo několik „výkřiků z žumpy“, ale také mnoho zajímavých názorů, jako například, kdo je vlastně nejblíže lidem? Je to starosta nebo starostka malého města či obce, nebo evropský poslanec, který žije několik let ve vakuu letištních hal, labyrintu budovy Evropského parlamentu a přesunů Brusel Štrasburk a zpět? Těžko soudit. A kdo má patent na rozum? Nejste to třeba Vy?

Takže činím STOP paušalizaci. STOP rozdělování politiků/ček na regionální, vládní a evropské. Ve finále je to všechno jen o lidech samých. Na základě hlasování o LS v Senátu prostě dle mého názoru zkrátka nelze říci (citace I. Gabala): „Podíváme-li se na to, kdo perspektivu odpovědnosti za EU v senátu odmítl, nelze si nevšimnout, že většina senátorů, kteří hlasovali proti Lisabonské smlouvě nebo se hlasování zdrželi, pocházejí z komunální politiky….“

Rozhodně netvrdím, že jsou všichni komunální politici/čky dokonalí, úžasní a bezchybní. K politikaření leckdy inklinují úplně stejně, jako naši reprezentanti/ky v obou komorách parlamentu. Rozumím však tomu, že se zformovalo hnutí Starostové a nezávislí /STAN/, vzešlé z Nezávislých starostů pro kraj /NSK/ které sdružuje většinově osoby v čele spíše menších měst a obcí. Většinově lze také uvést, že jde o lidi bez politické příslušnosti. Kdo jen jednou v poslední době „přičuchl“ ke starostování menšího města či obce a to bez trikotu či dresu nějaké konkrétní parlamentní strany, ví, jak je těžké prosazovat své záměry na krajské či vyšší úrovni. Starostů a starostek bez PP je v ČR zhruba 4 500. Dle mého názoru bylo jen otázkou času, kdy se začne formovat hnutí, které tyto osobnosti sdruží. Spolupráce a formování se pod jednu „střechu“ sílilo úměrně s tím, jak se zvyšovala pravomoc krajů. Úspěch hnutí v krajských volbách koneckonců potvrdil účinnost tohoto snažení. Ale to samozřejmě posudťe sami, informace naleznete na webových stránkách Starostů a nezávislých

Co říci závěrem? Snad jen, že do EP volíme zase jen a jen lidi. Volíme ty, kterým nejvíce věříme, že nezpronevěří naši důvěru. Starostové a starostky si dle mého názoru velmi dobře uvědomují, že je jejich místo více v té české politice, než té vysloveně evropské. Proto také do Bruselu vysílají osobnosti, kterým důvěřují a které dle jejich přesvědčení, zvládnou velmi dobře zastupovat naši zeni v EP.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

bigjirka napsal(a):

No, pan Gabal je prostě eurohujer a plive po všech nehujerech.

Doufám, že první porci boat people ubytuje ve svém domě.
24. 05. 2009 | 22:33

Veronika Vendlov napsal(a):

zdravím bigjirko! No, uvidíme, třeba budeme mít šikovnou vládu a zástupce v EP, kteří vyjednají jinou destinaci, bude-li to třeba.
24. 05. 2009 | 22:36

Čochtan napsal(a):

Zanechte veškerých nadějí Veroniko ! Brussel naší zem a nejen ji zasviní, že budem se slzou v oku vzpomínat na staré časy před LS.
Leda že bychom využili naše cikány k likvidaci nevítaných. Stačilo by v nich vzbudit myšlenku, že se budou muset o dávky dělit s černochy a araby.
24. 05. 2009 | 22:55

Aleš napsal(a):

Obecně mám důvěru ve starosty, jen mi vadí, že nemají jasnou strukturu jako strana. Zvažuji volbu pana Štětiny poté, co jsem dnes viděl paní Hybáškovou v Primě. To byla teda katastrofa, Železný se choval jako neodsouzený milius, a paní poslankyně jako smyslů zbavená.
24. 05. 2009 | 22:56

Veronika Vendlov napsal(a):

Čochtane, Vy si prostě nedáte pokoj. Já jsem už sice pochopila směr Vašeho uvažování a východiska, ale přesto víte, že se zejména v otázce "ras" my dva neshodneme. Ale to nevadí, mě tedy ne.
v.
24. 05. 2009 | 22:57

Gerd napsal(a):

Čochtane,
Váš nápad je bohužel pravdivý. Bude zapotřebí říct Romům, že jsou skupiny obyvatel, které je přečíslí natalitou, agresivitou a ještě více se budou v české majoritní společnosti odlišovat. A taky budou více ubírat z porce zvané sociální dávky. Zbytek psolečnosti už na další služby nestačí na daních vydělat, tak zřejmě dojde na krácení sociálních dávek, a to postihne mnohé Romy. Romové mají ještě tak 15 let na začlenění do majoritní společnosti, pak už bude pozdě.
V ČR existuje něco přes 300 ghet, co je tak využít pro tyto "boat peoples" a ukázat jim bezproblémové soužití v romském okolí?
24. 05. 2009 | 23:04

Veronika Vendlov napsal(a):

Pane Aleši, rozumím Vám. Struktura Vám ale také příliš záruk neposkytne. Daleko smysluplnější, než stranické struktury, je pode mne jakási shoda na postupu, programu a společných myšlenkách. To lze deklarovat třeba podpisem prohlášení příznivce, kde jde více o morální kredit a příslušnost k hnutí, než stranickost stvrzenou legitimací a členským příspěvkem. Mohu se samozřejmě mýlit. Ke strukturovanosti začne docházet, ale asi to bude jaksi postupné a přirozené a vzejde pravděpodobně z aktivit jednotlivých krajů, od kořenů.
24. 05. 2009 | 23:05

Gerd napsal(a):

veronikovendlova,
nemylte se, mnohým není romský problém lhostejný a velmi rádi bychom podstatnou část Romů viděli samostatných, nezávislých na sociálních dávkách a začleněných do majoritní společnosti. Chce to ovšem dobrou vůli obou stran, majority a Romů. Z e strany Romů žádnou velkou snahu nevidím - např. ještě ani nepředložili svůj návrh řešení.
Hezký večer
24. 05. 2009 | 23:07

Veronika Vendlov napsal(a):

Gerde, Vy asi nevíte, že sociálně vloučených lidí je kolem nás čím dál více a zdaleka nejde jen o romské rodiny...ale chápu, že si s Čochtame notujete a tak Vás nechám plánovat a "brainstormovat". :)
24. 05. 2009 | 23:07

bigjirka napsal(a):

Veroniko, to jsou těšínská jablíčka. Měl jsem ihned po revoluci odejít do Austrálie, ta je nejdál. To by byla ta správná destinace. Letální Svinstvo je definitivní vítězství bruselské byrokracie nad občanem. Je to zřejmé i z toho, že se pokračuje ve schvalování zamítnuté smlouvy, která měla být přijata konsensem. 1600 stran žvástů a odkazů na jiné žvásty!
24. 05. 2009 | 23:09

Gerd napsal(a):

veronikovendlova,
sociálně vyloučení lidé vždy byli, jsou a budou. Jde však o to, aby státní správa nastavila podmínky pro znovuzačlenění takových lidí do společnosti. Tedy, aby pomoc obdržel zejména ten, kdo se z dané situace snaží dostat. Zatím to vypadá tak, že snaha státu končí u rozdání sociálních dávek.
Nejviditelnější je případ Romů, proto je diskuze o Romech vždy též diskuzí o kriminalitě a sociálních problémech.
24. 05. 2009 | 23:11

bigjirka napsal(a):

Nevím, Veroniko, kam na ty sociálně vyloučené ("bílé") chodíte. To jsou houmlesáci, ale ti jsou vyloučení svou psychikou. Jako soused Standa, který se svou "družkou" má boudu na pozemku svojí "švagrové" a oba chlastají jako prokopnutí.
24. 05. 2009 | 23:14

Veronika Vendlov napsal(a):

Austrálie je asi nejlepší volba. Jinak se neshodneme i když podstata mého sdělení je jinde, než v LS.
24. 05. 2009 | 23:14

Veronika Vendlov napsal(a):

Bigjirko, ale houby, mám někdy pocit, že by měl být svět podle Vás a Čochtana docela "jednobarevný" ...ale to se nestane, vždť to víte!
24. 05. 2009 | 23:16

Veronika Vendlov napsal(a):

Gerde ano, souhlas. Stát to nezvládá a samosprávy jsou pak v pasti, ale můžeme si za to sami, problém je opravdu reaálně dlouhodobě neřešen a když řešen, ta blbě. Ale to je na jiný blog...
24. 05. 2009 | 23:18

bigjirka napsal(a):

Veroniko, tak to není. Mě, ani Čochtanovi nevadí nikdo, kdo rozumným způsobem pádluje svoji kánoi a zbytečně necáká.
24. 05. 2009 | 23:31

bigjirka napsal(a):

Ze svého osobního hlediska se pan Gabal nemýlí. Příjem paní Hybáškové z EP je znamenitý a jeho tržby z grantů také. Jeho sada neziskovek už tržila asi 50M a za ty děngi zjistila, že cikánský problém existuje. Takže teď už fšecko bude hračka....
24. 05. 2009 | 23:34

Veronika Vendlov napsal(a):

Tedy Vy jste informovanější než já! Osobně si myslím, že Jana Hybášková je politička, která by měla v EP pokračovat. Ale rozhodnou voliči/ky.
24. 05. 2009 | 23:37

Mara napsal(a):

bigjirka

ale vzdyt nikdy neni pozde (na tu Australii :) Jinak musim ze skusenosti podotknout, ze v takovych britskych 'estates' nejsou ani homelesaci, ani imigranti ani romove, presto je u nich kriminalita mnohem vyssi nez kdekoliv jinde.

Cochtane,

prosim jake reseni se planuje pro smisena manzelstvi/rodiny, ty asi do budoucna nesplnuji pozadavek ciste rasy.
24. 05. 2009 | 23:39

Mara napsal(a):

Veronika Vendlova

Rozhodne si myslim, ze alespon nektere komunální politicičky se nebezpecne blizi dokonalosti, úžasnosti a bezchybnosti. Pani Hybaskovou ale na mysli nemam :)
Vas timto naprosto nenapadne zdravim.
24. 05. 2009 | 23:42

bigjirka napsal(a):

Maro, v sedmapadesáti je dost pozdě někde začínat.. A pokud vím, Čochtanovi o žádnou čistou rasu nejde. Pokud vím, nikdy nespatřoval žádný problém v člověku, který žije samostatně a kompatibilně se svým okolím. Pokud by ovšem někdo chtěl v naší vsi stavět mešitu a v noci řvát z minaretu, budu zlej, moc zlej.. :-)
24. 05. 2009 | 23:45

Veronika Vendlov napsal(a):

bigjirko ano, nikdy není pozdě na přesun...
24. 05. 2009 | 23:45

Veronika Vendlov napsal(a):

Teda já už blbnu, to patřilo Mare...pardon! Tímto Vás Maro také zdavím! :)
24. 05. 2009 | 23:46

Veronika Vendlov napsal(a):

bigjirko v sedmapadesati to tky jde, ale o začátku pak nehovoříme.
24. 05. 2009 | 23:47

bigjirka napsal(a):

to je Veroniko hloupost a Vy to víte. Na penzi Vás nikde se slavobránou vítat nebudou. I když - ono to vypadá, že v Evropě se staneme cizinci ve vlastním domě.
24. 05. 2009 | 23:47

bigjirka napsal(a):

Hm.. pan Gabal si myslím také myslí, že by paní Hybášková měla v EP pokračovat.
24. 05. 2009 | 23:53

Veronika Vendlov napsal(a):

Myslela jsem to tak, že když nemáte "holý zadek", můžete se díky finančnímu zázemí klidně přesunout i do Austrálie. Tedy to není začátek, který jste měl původně na mysli.
24. 05. 2009 | 23:55

Mara napsal(a):

bigjirka

tedy klobouk dolu, vypadate o dvacet let mladsi!

Z minaretu se z modernich mesit nerve, integrace dnes probiha tak, ze na nem misto toho blikaji svetylka. Tak Vas nikdo budit nebude:)))
24. 05. 2009 | 23:58

tata napsal(a):

pane bigjirka

Je otazka jestli jsme tu hranici nepřekročili,ano hodně řikame oni ,oni.,ale dost často vypadavá,,chybí slovo MY,,,,A nejen otazce narodostní,politické ale i lidské.
25. 05. 2009 | 00:00

im napsal(a):

Tedy, paní Vendlová, promińte, můžu být tak smělá a zeptat se, co na paní Hybáškové vnímáte jako její přednost?

Minulý týden pozdě večer, myslím úterý, moderoval V. Moravec (CT2?? nebo CT24??) diskusi s europoslanci - Zahradil, Ransdorf, Rouček, Roithová, Železný - v tomhle pořadí tam seděli a přes TV studio se účastnily i pp. Hybášková a Bobošíková.

Dosti mě překvapilo, jak pí. Hybášková ve svém vystoupení výslovně kriticky zmińovala hnutí starostů a dalších, kteří vzešli z komunální politiky, podsouvala jim nedostatek profesionality a zkušeností, zdůrazńovala až hokynářsky vlastní profesionalitu a vlastní zásluhy, jako by jí je někdo upíral. Měla jsem pocit, že vnímá čerstvé tváře z místního podhoubí jako svou konkurenci, jako hrozbu.

Její vystoupení bylo vůbec dost nešťastné, zanechalo ve mně nepříznivý dojem, má nepříjemný hlas, strnulou tvář, žádnou mimiku, nepřesvědčivý projev.
25. 05. 2009 | 00:56

fact napsal(a):

Im
pokud se nemýlím, Hybášková odpovídala na otázku moderátora proč se rozešla s SNK ED, přesněji, proč byla "odejita" a její argument byl poměrně srozumitelný, starostové z SNK odmítají evropskou politiku a diskusi s ODS nebo socialisty, protože jsou na spolupráci s velkými stranami v místních koalicích a vládních dotacích závislí. Proto chtějí být "nezávislí" a nemohou dělat parlamentní politiku, která nutně znamená rozdíly vůči ODS nebo ČSSD. Starostové se chtějí dohodnout s mocnými, to je srozumitelné, ale pak nemohou chtít dělat evropskou nebo celostátní politku. Na této argumentaci není nic nelogického, je to nejspíše pravda. A pokud jde o formální stránky, pokud vám připadalo vzájemné štěkání Roučka, Železného, zahradila a Ransdorfa jako uvolněné a přirozené, je to věc vašeho vkusu a sympatií, většina diváku měla dojem právě opačný.
25. 05. 2009 | 01:27

Radim napsal(a):

Veroniko,
starostů je v Česku 6254. Tolik máme obcí. Z nich 24 je primátorů ve statutárních městech. To je velmi pestrý soubor. Být komunálním politikem je dobrý, nikov však jediný nutný předpoklad pro vstup do "velké" politiky. Přece jenom na malé obci se rozhoduje podle jiných principů a nikoliv lepších nebo horších, než v Parlamentu nebo v Evropě. Aby starosta a obecně komunální politik uspěl, musí se naučit respektovat tato pravidla. Pokud se to nenaučí, bude solitér bez vlivu na věc.
Dále jako za podivné považuji možnost současně vykonávat funkci starosty a poslance nebo senátora. Buď nedělá na plný výkon jedno nebo druhé. Už vůbec nelze zkloubit roli starosty a europoslance. V Palamentu starosta nezastupuje svoji obec, ale především svoji politickou stranu, za kterou kandidoval. Není náhodou starosta - poslanec nebo senátor, lobista ve prospěch své vlastní obce? Já bych to zákonem zakázal.
To není nic proti hnutí Starostů, jenom prostě musí mít i celostátní politiky a ne jen starosty a aktivisty.
Zdravím
25. 05. 2009 | 01:34

Pepa Řepa napsal(a):

To fact
ten pořad jsem neviděl, ale viděl jsem paní Hybáškovou na Primě v obdobmé sestavě.
Působila na mne stejně jako na im.

Dost mne to překvapilo, protože čas od času napíše docela dobrý článek o arabském světě.
Pokud ji slyšíte a vidíte působí tragicky.To ovšem nevylučuje, že to může být v soukromí milá dáma.
25. 05. 2009 | 06:47

Veronika Vendllová napsal(a):

Radime, samozřejmě máš v zásadě pravdu. Tyto funkce by měly být nesučitelné, oslanec EP také nemůže výt zároveň senátor, což jistě víš. A skutečně netvrdím, že politik musí být nutně osoba, která vzešla z komunálu.
Taky Tě zdravím! :)
25. 05. 2009 | 06:52

Lila napsal(a):

Moravcův pořad na ČT jsem viděla a i mně připadaly argumenty paní Hybáškové logické a srozumitelné. Domnívám se, že komunální a evropská politika jsou dvě rozdílné disciplíny, vyžadující úplně jiný fundament.

Souhlasím i s panem Zieleniencem, který v onom pořadu řekl, že už bychom neměli do EP vysílat vysloužilé politiky, ale schopné, vzdělané, jazykově vybavené a kompetentní mladé lidi, např. typu pana Teličky. Já bych ještě připojila přání, aby se do EP už nedostali mnohoobročníci, kteří v pohodě zvládají funkci europoslance, současně řídí státní instituci, jsou členy obecního zastupitelstva, zasedají v dozorčích radách a ještě stihnou bohatou publikační činnost. I přes svůj poměrně pokročilý věk jsou tak činní, že vedle nich by musela zblednout závistí i pověstná Marie Kabrhelová, na kterou ve své době neměla ani japonská kalkulačka.

Domnívám se, že europoslanec je za svoji práci v EP tak slušně honorován, že by se jí měl věnovat na sto procent.
25. 05. 2009 | 08:28

veronika vendlova napsal(a):

Im: Víte,znám paní Hybáškovou osobně a těžko bych v naší zemi a možná i Evropě hledala větší odbornici v jejím oboru (arabistika). Je to velmi chytrá a vzdělaná žena. I z toho, co jste uvedla, je zřejmé, že jsou asi lidem méně srizumitelné její postoje, což je škoda.

Nepřísluší mi však její práci hodnotit, ale pokud bych měla, pak jde podle mne o nejprogresivnější poslankyni EP, kterou jsme tam těch 5 let měli. Tak to prostě vnímám já.

Bohužel, místo aby se mimo parlamentní politická scéna semkla, jen se tříští. Já tuším, proč to tak je, ale je to veliká škoda. Kdyby se totiž spojit tým Lukáše Macka, EDS a hnutí Starostů pro volbu do Evropy, lidé by dle mého názoru moc neváhali.

Debatu, jež jste zmiňovala, jsem neviděla. Pokud takto paní poslankyně hovořila o komunálních politicích /čkách, jde přesně v intencích stejného názoru jako pana Gabala, čemuž rozumím. Myslím, že tento skeptický postoj paní poslankyně vychází pravděpodobně z její osobní zkušenosti (špatné) ze SNK ED.
25. 05. 2009 | 08:42

Silvie napsal(a):

Paní Vendlová,
paní Hybáškovou osobně neznám, možná je vzdělaná a inteligentní, ale nikdy bych jí svůj hlas nedala - stejně jako Železnému, Machovi atd. ,kteří zaujímají názorový protipól.
Paní Hybášková je typem univerzálního bruselského úředníka, loyálního s naprosto každou hovadinou, která z tohoto mozkového trustu vzejde. České zájmy jí jsou ukradené, protože se pokládá za "kosmopolitku" ,pohrdající něčím tak odpudivým, jako je zdravý nacionalismus (lépe zní patriotismus, ale jde v podstatě o totéž).
Troufám si říci, že podobných politiků nám netřeba! Takových je dvanáct do tuctu. To už do EU parlamentu můžeme poslat cvičeného foxteriéra, výsledek bude stejný.
25. 05. 2009 | 09:19

Lila napsal(a):

Veroniko,
hodnocením paní Hybáškové jste mě moc potěšila, vnímám to stejně. Na politikovi mě v první řadě zajímají jeho názory a postoje, stejně tak jako síla argumentů, kterými je dokáže obhájit. Nemyslím si, že politik musí být nutně bavičem, těchto typů máme na naší politické scéně dost. Bohužel.
25. 05. 2009 | 09:26

veronika vendlova napsal(a):

Lilo, souhlasím s Vámi. Ještě jedno podstatné bych chtěla dodat a to, že má-li někdo skutečně jasný názor, tak logicky rozděluje lidi víc, než někdo, kdo kličkuje a jedná podle toho, jak se to zrovna hodí. Tím nemyslím nikoho konkrétního. Samozřejmě je důležité, jednat s rozmyslem a nic není černé nebo bílé, nicméně podstatné je, uvědomovat si souvislosti a nebýt tzv. kam vítr, tam plášť i když je to mnohem těžší a své ví o tom určitě Jana Hybášková a mnozí další.
25. 05. 2009 | 09:34

bigjirka napsal(a):

tato, nevím přesně, co máte na mysli. Já chci mít hlavně pokoj, žádné obtížné sousedy a nebýt vysáván jedinci, zneužívajícími sociální systém. Který by měl být solidární - tj. pomoci těm, kteří zaškobrtli a těm, kteří opravdu nemohou. Není a nemůže být nastaven na hýčkání boat people. Ti musí udělat něco pro zlepšení ve své vlastní zemi.
25. 05. 2009 | 09:39

veronika vendlova napsal(a):

K nezávislosti kom. politiků, která je často tolik trnem v oku: Ona nezávislost znamená, že jde osobu bez pol. příslušnosti. Všichni ale víme, že rozhodující je rozložení sil v zastupitelstvech (a radách).

To slovo nezávislí by mělo spíše znamenat, že již nejde jen o "starostovské hnutí", ale o platformu, do které se mohou zapojit i další lidé, kteří nevykonávají starostovskou funkci. tak to alespoň chápu já.
25. 05. 2009 | 09:39

bigjirka napsal(a):

Letální Svinstvo jako ústava je naprosto nefunkční záležitost. Integrace evropských států musí být jasná a konsensuální. LS je něco jako oktrojovaná ústava, kterou můj prapradědeček s ostatními deklaranty zamítl v Kroměříži odchodem ze sněmu. Jak má pokračovat integrace, když ze čtyř základních svobod EU jsou vůči nám dvě pošlapány? Máme předat další pravomoce? Zesílený zápor!
25. 05. 2009 | 09:44

veronika vendlova napsal(a):

Silvie, měla by tady hovořit paní Hybášková, já nejsem její tisková mluvčí...a můžu se "seknout" v odhadu :), ale dovolím si oponovat, určitě nejde o "univerzálního bruselského úředníka, loyálního s naprosto každou hovadinou, která z tohoto mozkového trustu vzejde." - to jsem Vás citovala.

Ona myslím hájí české zájmy, víc, než si myslíme, jen je to nedostatečně komunikováno.

Váš názor Vám ale samozřejmě neberu, jen jsem doplnila trochu toho svého! :)
25. 05. 2009 | 09:46

Silvie napsal(a):

Volit nezávislé je jako kupovat zajíce v pytli. Já chci mít jistotu, že mnou zvolený politik bude ve svých názorech konzistentní a bude postupovat v souladu se stranou, kterou volím.
Děsím se v politice takových lidí, jako je velebený Telička. Je to jistě schopný pán, ale na můj vkus poněkud příliš uhlazený,úhořovitý,ochotný sloužit politickým zájmům kohokoliv. O tom jistě svědčí i jeho politická angažmá minulosti (včetně vstupu do KSČ,což u tak mladého člověka, navíc na sklonku 80.let, pokládám za charakterovou vadu).
Mluvit o "provinční politice" v souvislosti s hájením národních zájmů pokládám za velmi pochybené. Nač máme potom mít europoslance a eurokomisaře?
25. 05. 2009 | 09:55

Béda napsal(a):

VV,

Z CV Jany Hybáškové:
"...Předsedkyně Delegace pro vztahy s Izraelem, delegace v Euro-středomořském parlamentním shromáždění. Dříve diplomatka, velvyslankyně v Kuvajtu, Kataru a Slovinsku.
Profesí arabistka, orientalistka."

"Bilance hlavních výsledků Jany Hybáškové v Evropském parlamentu v období 2004-2009 (kráceno)

• členka zahraničního výboru, podvýboru pro bezpečnost a obranu, výboru pro rozvojovou politiku,
• předsedkyně stále delegace Evropského parlamentu pro stát Izrael a Knesset,
• členka Euro-středomořského parlamentního shromáždění, členka ad-hoc delegace pro vztahy s Irákem,
• náhradnice ve výboru pro rozpočet, v delegaci pro vztahy s Palestinským legislativním shromážděním a Íránem.

Hlavní oblast činnosti
Cílem poslanecké činnosti Jany Hybáškové bylo v celém období významně přispět k zajištění bezpečnosti Evropy, zejména ve vztahu k Blízkému východu, Rusku a Číně...


• Jako členka zahraničního výboru a vyjednavačka klubu ELS-ED se Jana Hybášková věnovala financování politiky EU vůči Blízkému východu. Ovlivňovala složení velkých částek rozpočtu v řádech desítek milionů eur tak, aby z prostředků evropského daňového poplatníka nebyly financovány aktivity spjaté s terorismem a extremismem a aby peníze EU směřovaly do stabilizace a zajištění bezpečnosti.
• Je autorkou vůbec prvního přijatého doplňku usnesení Evropského parlamentu, označujícího Hizbulláh za teroristickou organizaci.
• Sjednávala podmínky pro ratifikaci Dohody o přidružení Sýrie k EU, klíčového usnesení o nových vztazích EU a Iráku, o situaci v oblasti lidských práv a politického dialogu mezi EU a Egyptem.
• Nejvýraznějším samostatným úspěchem Jany Hybáškové v Evropském parlamentu bylo historicky první zahájení debaty o komunismu na úrovni Evropské unie...


Jako jediný český poslanec předsedala Jana Hybášková meziparlamentní delegaci Evropského parlamentu – EP-Izrael. V době jejího předsednictví Evropský parlament za celé období nepřijal jediné usnesení, které by bylo jednostrannou urážkou, neracionálním útokem na stát Izrael. Šlo o významnou změnu politiky celé EU. Měla kritický podíl na politice povýšení vztahů mezi Evropou a Izraelem, „upgrade of relations“.

Mezi EU a Izraelem se nyní uskuteční 6 ministerských setkání ročně, izraelští diplomaté se mohou zúčastnit jednání politického a bezpečnostního výboru EU, došlo k pokroku ve vstupu Izraele do evropského společného trhu, ve spolupráci ve veřejných zakázkách, ve vědecké a výzkumné spolupráci. Izrael byl zařazen do 7. rámcového programu, rozvinula se racionální debata o lidských právech. S podporou Evropského parlamentu vzrostla výměna informací z oblasti bezpečnosti, spolupráce v boji proti terorismu, výměna údajů o účastnících letového provozu. Získala uznání izraelských představitelů, velvyslanců, předsedkyně zahraničního výboru Knessetu, ministryně Livniové...

Další aktivity v oblasti bezpečnosti a lidských práv
Jako členka zahraničního výboru se kromě politiky Evropy na Blízkém východě každodenně věnovala podpoře lidských práv, hlavně ve vztahu k Rusku a jeho okolí, ve vztahu k Číně. Angažovala se v pojmenování tiskového sálu Evropského parlamentu po zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské, podporuje novgorodskou Společnost rusko-čečenského přátelství. Je od roku 2006 členkou řídícího výboru Světového hnutí za demokracii (World Movement for Democracy), spoluorganizovala jeho světový kongres v Kyjevě, jednání výboru v Praze, za účasti českého předsednictví Evropské unii a podpory V. Havla..."

A přidávám odkaz: "Přehled aktivity poslanců EP, 2004 - 2009"
http://www.kohovolit.eu/dru...
25. 05. 2009 | 10:00

bigjirka napsal(a):

Telička je tak jako jiní podobní velmi schopný. Také já jsem měl velmi schopného zástupce, ten chlap vám byl schopen všeho.
25. 05. 2009 | 10:02

bigjirka napsal(a):

Já tedy Israeli a Židům celkem fandím, ale popsané aktivity... není ona spíš poslankyní EU za stát Israel? Hájení českých zájmů jsem tam nezahlíd..
25. 05. 2009 | 10:06

Mastodont napsal(a):

... Kdyby se totiž spojit tým Lukáše Macka, EDS a hnutí Starostů pro volbu do Evropy, lidé by dle mého názoru moc neváhali. ...

Kteří lidé?? Voliči? Kolik lidí asi tuší o existenci L. Macka?
25. 05. 2009 | 10:16

veronika vendlova napsal(a):

Mastodont: Vás jsem samozřejmě nemyslela!
25. 05. 2009 | 10:24

Silvie napsal(a):

Bigjirko,

když jsem si komentář Bédy přečetla, chtěla jsem zareagovat úplně stejné. Ale vy jste mě předběhl.
Takže mám dotaz na Bédu - jaký prospěch má český občan z toho, že se paní Hybášková (coby "aktivistka")angažuje v boji za lidská práva po celém světě?! Není náhodou v tom EU parlamentu kvůli něčemu jinému?
25. 05. 2009 | 10:25

Stan napsal(a):

Bédo, jen kolem toho nechoďte po špičkách, paní poslankyně Hybášková patří do sorty českých sionistů, o nichž platí, že "poturčenec horší Turka". Bohužel není sama, musíme se smířit s tím, že naše zamini i vláda slouží zájmům Izraele nejlépe ze všech zemí EU. A tomu odpovídá i česká zahraniční politika, jak při této příležitosti nevzpomenout omluvu či dokonce pochvalu pro "obrannou operaci" izraelské armády v Gaze, kterou se naše zamini uvedlo na začátku svého "úspěšného předsednictví".
25. 05. 2009 | 10:31

Béda napsal(a):

Silvie,

Můj kritický vztah k europoslanectví paní Hybáškové i k tématům které v europarlamentu prezentuje je dostatečně znám z diskusí pod jejím blogem. Rozhodně nepatřím mezi její sympatizanty.

Kupř. mně chybí její stanovisko ke vstupu Turecka a jiných islámských zemí do EU, kritický vztah k Izraeli, (pokud tedy Izrael nedělá všechno dobře), měření všem velmocem podle stejného metru (podle stejných kritérií)...
25. 05. 2009 | 10:33

Silvie napsal(a):

Aha, sorry, už jsem pochopila. Já mám k Izraeli celkem pozitivní postoj, ale paní Hybášková není tak dobře placena z našich daní za to, aby v EU lobbovala za zájmy jiné země. To nechť si dělá ve volném čase a zadarmo.
25. 05. 2009 | 10:38

Béda napsal(a):

Pokud jde o pana Gabala, myslím, že je to člověk fundovaný, erudovaný, velice dobře vědecky a teoreticky připravený, s velkou znalostí především romské problematiky, kterou dlouhodobě zkoumá se štědrým přispěním českého státu.

Mám zato, že místo ministra pro národnostní menšiny by mu mělo v příští vládě po právu patřit. Je nejvyšší čas konečně pustit ke kormidlu nikoliv diletanty - amatéry ale lidi znalé, kteří jsou jistě schopni přetavit výsledky svých bádání v praxi.
25. 05. 2009 | 10:49

bigjirka napsal(a):

Ano, Silvie, v tom myslím resonujeme.

Co se týče členství Turecka v EU, to je velký problém. Jednak je problematický Kypr, jednak vztah s Řeckem. A navíc Turecko má velký demokratický deficit. Sekularizátor Mustafa Kemal (Atatürk) byl diktátor a sekularisoval velkým nátlakem pomocí armády. Demokratisace v Turecku umožnila nárůst islamismu. Babo, raď.
25. 05. 2009 | 10:54

Silvie napsal(a):

Bédo, v tomhle si dovoluju oponovat. Pan Gabal je možná erudovaný v "romské otázce", ale na její řešení má poněkud zjednodušený názor.
A to asi takový - za všechno můžou bílí, tak ať platí. Dokud budou podobní "odborníci" fungovat ve vládě (např. úděsná Stehlíková, Kocáb), budou se utrácet milióny za granty ,které v konečné fázi skončí rozkradeny, jak jinak?! Fungovat může pouze důsledně dodržovaná metoda cukru a biče!
Pan Kuras má na problematiku menšin mnohem objektivnější pohled. Gabal mě pokaždé maximálně vytočí.
25. 05. 2009 | 10:55

bigjirka napsal(a):

Ano, Bédo, pan Gabal umí skvěle čerpat granty a ministerstvo pro Romy (12000 osb dle sčítání lidu) by mu šlo jistě k duhu. O jiné národnostní menšině, která by nárokovala ministerstvo, nevím. To ale nevadí, profesor Parkinson píše, že britské ministerstvo pro kolonie nabylo největšího rozmachu v době, kdy Spojené Království již kolonie nemělo.
25. 05. 2009 | 10:58

Silvie napsal(a):

Bigjirko, souhlasím. Turecko v žádném případě do EU nepatří. A to ani geograficky.
Země, v níž jsou navíc na vzestupu fundamentalističtí islamisté, by znamenala značná bezpečnostní rizika pro celou EU. Nemluvě o tom, že by všechny členské země zaplavila turecká vlna, podobně jako Německo. O zacházení s ženami se nebudu rozepisovat. Ani Turci žijící po generace v Německu nedodržují německé právo a zacházejí s vlastními ženami, jako s dobytkem.
Děkuji, středověk v unii nechci.
25. 05. 2009 | 11:01

Béda napsal(a):

Silvie,

můj návrh má ovšem malinký dodatek. Pokud pan Gabal na postu ministra nedokáže ovlivnit otázku začleňování nepřizpůsobivých občanů v pozitivním smyslu podle očekávání státu, pak si v dalším období bude muset najít jiný obor činnosti anebo jiného sponzora nežli český stát. Přece stát nebude podporovat neëfektivní obory, které nemají praktické uplatnění!
25. 05. 2009 | 11:06

bigjirka napsal(a):

Silvie, myslím, že tak úplně jednoduché to není. Reislamisaci Turecka do značné míry vyvolal EU tlak na demokratisaci.. prostě islám je takový, jaký je.
25. 05. 2009 | 11:17

Béda napsal(a):

oprava: Přece stát nebude podporovat neefektivní odborníky, kteří nemají praktické uplatnění!
25. 05. 2009 | 11:18

Neopřemyslovec napsal(a):

Australané museli mnoho škodné vystřílet (králíky s klokany), než se dostali na přijatelnou úroveň. Evropané z parlamentu a úředníci se také musíjí dostat na přijatelný stav. Předpovídám, že mnoho demokratických národovců použije stejnou variantu. Bože chraň nás před hněvem utiskovaných.
25. 05. 2009 | 11:36

Béda napsal(a):

K článku paní VV.
Částečně paní autorce musím dát za pravdu. Klub "Nezávislých" senátorů si hlasoval v otázce Lisabonu holt každý po svém - podle svého úsudku a nikoliv podle stranických direktiv. Jiní komunální expolitici závislí na stranických sekretariátech hlasovali převážně podle nařízení stranických sekretariátů. Není mi jasné jak hlasoval budoucí "předseda exstarostů" senátor Štětina - dokonce ani nevím jestli je ještě nezávisle nazelenalý anebo již odzelenal.

K předmětu věci - myslím, že provinčnost - neprovinčnost při hlasování nemusí být přímo nejdůležitější. Od hlasujících bych především očekával, že budou hlasovat se znalostí věci. Že si důkladně prostudují to o čem hlasují, že je členové příslušného výboru detailně obeznámí s klady a zápory dané smlouvy... a na základě toho se kvalifikovaně rozhodnou.

Mně jako voliči a občanovi dodnes chybí kupř. osvěta všech zainteresovaných parlamentních stran ke kladům a záporům Lisabonské smlouvy. Nechápu proč diskutéři musejí amatérsky suplovat něco takového namísto bohatě placených europoslanců, poslanců a senátorů, médií.
25. 05. 2009 | 11:41

Valér Skoutký napsal(a):

Rozhodl jsem se hned na začátku února, že budu volit senátora Štětinu, když to bylo oznámeno. Je to politik, kterému o něco jde. Sám jsem ho osobně poznal na případu čečenských uprchlíků a dodnes mám hrůzu z Ruska. Senátor Štětina do EU patří, hlavně proto, aby se konečně i EU vzpamatovala a nepodlézala tak Rusku. %Ze kandiduje se starosty mi nevadí, přijde mi to docela zajímavé, i když souhlasím s tím, že nejsou moc čitelná skupina. Ale moc jsem si toho o nich nezjišťoval.
25. 05. 2009 | 11:49

Kamil napsal(a):

Jak to vidí Velíšek:
http://www.ct24.cz/blogy/54...
Hezký den.
25. 05. 2009 | 11:53

Patka napsal(a):

S tou predsedkyni delegace pro Izrael... Kazdy, kdo o Evropskem parlamentu neco vi, tak taky vi, ze si Jana Hybaskova nemohla stoupnout a rict "chci byt predsedkyni délegace pro vztahy s Izraelem". Takhle to proste nechodi, ta fuknce ji byla proste v ramci parlamentu pridelena. To, ze se ji ujala a pracovala poctive a pilne, je podle mne spise znamkou toho, ze je ochotna pracovat pro vec, ktera je ji sverena. Nez ji toto vycitat, nemelo by se spise vycitat tem, kteri se v jim sverenych fukncich nesnazili a nepracovali? A neni to, ze nekdo zastupujici Ceskou republiku, je mezinarodne uznavanym odbornikem, delajici dobre jmeno nasi zemi, take sluzba obcanum? Ale mozna, ze cast nasi spolecnosti k uznani teto hodnoty zatim nedorostla? Kdo asi v Portugalsku vycita poslankyni Ane Gomes, ze se starostlive zajima o Afghanistan, Darfur, kdo vycita britske poslankyni baronce Nicholsonove, ze podporuje pozitivnim smerem vyvoj obcanske spolecnosti v Iraku, kdo to same vycita bulharskemu poslanci Mladenovovi? Jana Hybášková se cítí být Evropankou a snaží se zastupovat zájmy celého společenství, ale přece jen je původem Češka. U tak pracovitého člověka by bylo dost divné, kdyby s tím, pokud má tu možnost, nic nedělala...
25. 05. 2009 | 12:08

zdenek mihalco napsal(a):

Silvie

Dobrý den Silvie, znám jednu Turkyni a rozhodně to nevypadá, že by s ní manžel zacházel jako s dobytkem. Je to právě ona, kdo podle mého je hlavou rodiny. Její muž je hodný člověk, který dodržuje zákony nejen psané, ale i morální. Docela rád bych je měl za sousedy. Jaké konkrétní zkušenosti máte s Turky Vy? Kolik jich osobně znáte?

Zdeněk Mihalco
25. 05. 2009 | 12:10

Béda napsal(a):

Patka,

nemůžu se zeptat paní Hybáškové, protože na diskusi pod svými články na blogu nereaguje.

Zeptám se tedy vás.

Kde je v hodnoceních, navrhovaných usneseních... paní Hybáškové vyváženost? Kde je nějaká kritika Izraele? Anebo Izrael dělá všechno dobře, je bez viny?

Paní europoslankyně se holedbá, že za jejího předsednictví v delegaci pro Izrael nebylo přijato ani jedno kritické usnesení vůči státu Izrael. Naopak, proces postupného včleňování Izraele do Evropy, resp. evropských struktur pokračoval: (jaderný) Izrael (mezijiným jedna z největších hrozeb v konfliktní oblasti) se zůčastňuje jednání politického a bezpečnostního výboru EU, došlo k pokroku při vstupu Izraele do společného evropského trhu, rozvinula se debata o lidských právech (kdoví jestli arabistka Hybášková do ní přizvala i Palestince), vzrostla výměna bezpečnostních informací, informací o teroristech, výměna informací o účastnících letového provozu...

I mně se zdá, že paní Hybášková je spíše vyslankyní státu Izrael v europarlamentu nežli vyslankyní České republiky při hájení českých národních zájmů v Evropě a vyváženého mezinárodního hlediska vůči okolí Evropy z pozice české a evropské..
25. 05. 2009 | 12:25

Béda napsal(a):

Kamil,

mé osobní hodnocení s hodnocením pana Velíška plně koresponduje.
25. 05. 2009 | 12:27

Kamil napsal(a):

To Béda
děsí mě, jak často po nějaké diskuzi, popř. nastudování problému z více zdrojů měníme názor. Ukazuje to, jak často se ve svém životě dopouštíme omylů a je mi líto diskutérů, kteří to nedovedou přiznat.
Hezký den.
25. 05. 2009 | 12:37

Béda napsal(a):

Kamil,

pokud se vaše slova týkají mne, mohl byste říct, kde jsem změnil názor? Můj názor pokud vím na integraci Evropy je trvale konzistentní. Turecko a islámské státy (jestli máte na mysli toto)ovšem do Evropy z důvodu nekompatibility hodnot do Evropy přijmout nedoporučuji a jsem zásadně proti. Zrovna tak jako Izrael, který je časovanou bombou na Blízkém východě.
25. 05. 2009 | 12:44

Béda napsal(a):

Kamil,

integrace a rozšiřování nejsou totožné pojmy.

Otázka: co bych v tomto kontextu měl přiznat?
25. 05. 2009 | 12:46

Silvie napsal(a):

Pane Mihalco,

zdravím. Taky znám jednoho cikána, co chodí do zaměstnání a nepůsobí sousedům svým chováním žaludeční vředy. Mění se snad proto cosi zásadního na tvrzení, že 80 procent těch ostatních se chová jinak?!

Pokud pojedu na dovolenou do Turecka(já preferuju Řecko), jistě mi budou Turci připadat vlídní a pohostinní. To ale nic nemění na tom, že si turecké ženy (zejména ve středozemí, mimo turistická letoviska a velká města) mohou o emancipaci nechat jen zdát. Můj choť tam létá pracovně, mohl by vám povyprávět.
Pokud jste nikdy neslyšel o obrovských problémech s tímto etnikem v Německu- mimo jiné kriminální chování, drogy , jehož ani x-tá generace neakceptuje evropské právo a v praxi uplatňuje šaríju, pak není chyba na mé straně. Typickým projevem Turků je nenávist ke všemu německému, pohrdání samotnými Němci a bezcitné popravování tureckých žen, které si dovolí projevit vlastní vůli a najít si německého(nemuslimského) přítele. Děje se to v poměrně velké míře( v žádném případě se nejedná o exces) a německé úřady tomu nedokáží zabránit. Zadejte si ,prosím, heslo šaríja a Turci.
Představa, že milí Turci pěstují v Německu tradiční restaurace a prodávají na ulici kebab, je dost úsměvná.
25. 05. 2009 | 13:11

Kamil napsal(a):

To Béda
myslím si, že naše názory jsou většinou rozdílné, ale to nevidím jako problém.
Mluvím o tom, že ještě nedávno jsem byl odpůrcem LS, ale po přečtení bezpočtu komentářů jsem si názor opravil. Netvrdím, že oponenti LS nemají často pravdu, ale důležitější je celkový kontext, který popisuje Velíšek.
Hezký den.
25. 05. 2009 | 13:22

Béda napsal(a):

Já nejsem odpůrcem evropské integrace - a nikdy jsem nebyl. Právě naopak. Lze to dohledat v četných diskusích zde na blozích (kupř. Pehe, Hybášková...) .

To ovšem nevylučuje, že současně nejsem sympatizantem paní Hybáškové, která je "proevropská" z jiných důvodů, resp. že musím automaticky být pro začlenění Turecka, Kosova, Bosny... resp. Izraele (podle p. Hybáškové) do EU. Myslím si totiž, že rozšiřování o takovéto státy by pro Evropu znamenalo více negativ nežli pozitiv a zvýšení nebezpečí.
25. 05. 2009 | 13:29

zdenek mihalco napsal(a):

Silvie

s Vaší odpovědi jsem vyrozuměl, že osobně žádné Turky neznáte. O problémech soužití Němců a Turků něco málo vím, mám tam příbuzenstvo. Reagoval jsem spíše na Vaši poznámku, že Turci "zacházejí s vlastními ženami, jako s dobytkem". Jistě, najdou se mezi Turky takoví, kteří své ženy bijí (stejně jako mezi Čechy). Ovšem to bychom pak mohli psát věty jako že Češi "zacházejí s vlastními ženami, jako s dobytkem". Což by se Čechům asi moc nelíbilo, kdyby to o nich někdo napsal. Píšete: "Mění se snad proto cosi zásadního na tvrzení, že 80 procent těch ostatních se chová jinak?!" Odkud máte těch 80 procent? To je nějaký výzkum, či pouze Váš dojem? Je na tom, že se někdo chová jinak něco špatného? Dále - ono "bezcitné popravování tureckých žen" - můžete uvést nějaké konkrétní případy?
25. 05. 2009 | 14:04

zdenek mihalco napsal(a):

Silvie

Jste si jistá, že v Německu "ani x-tá generace (Turků) neakceptuje evropské právo a v praxi uplatňuje šaríju"? odkud tuto informaci máte? Doporučuju jednou vyměnit Řecko za Turecko a vydat se tam na dovolenou (nejlépe přímo k nějaké rodině).
25. 05. 2009 | 14:07

Silvie napsal(a):

Turecká komunita očima německé Turkyně
Autor: Olga Ryantová | Publikováno: 24.11.2005
Zeynep je Turkyně, která se narodila jako mnoho dalších dětí v Německu tureckým přistěhovalcům. Není však zcela typickým příkladem. Je jednou z mála Turkyň, které se rozhodly přijmout evropský životní styl a vzdát se islámských a tureckých konzervativních tradic svých rodičů. Uvědomuje si své povinnosti vůči státu, ale také svobody, které jí poskytuje německý právní řád a Listina základních práv a svobod. Nechodí zahalená v šátku a má německého přítele. Přijala evropskou kulturu a hodnoty a stala se Němkou. Podle islámské tradice to jsou dostačující důvody k tomu, aby se muslimská rodina vypořádala s poškozením cti plánovanou vraždou. V Německu dochází podle policie ročně k 70-100 vraždám ze cti, což o jistém stavu věcí vypovídá.
25. 05. 2009 | 14:20

Silvie napsal(a):

Ani Zeynep nemá právě harmonické vztahy se svým otcem. V muslimsko-turecké komunitě dochází k omezování svobod, i přes to, že to německé zákony vylučují. S tím úzce souvisí i fakt, že německá společnost zatím není schopná chránit jedince, kteří se rozhodou integrovat a žít jako Evropané.

Redakce Eurabia položila Zeynep, která se rozhodla uvést v rozhovoru pouze své křestní jméno, několik otázek o situaci v turecké komunitě v Německu, ale také o případném vstupu Turků v EU.

Zeynep, říkala jsi, že Turkyně, které se rozhodou žít jako Němky se mohou dostat do konfliktu s vlastními konzervativními krajany. Situace se podle mnohých analytiků může ještě zkomplikovat přijetím Turecka do EU a následným přílivem migrantů. Je podle tebe dobrý nápad, aby se Turecko stalo součástí unie?
Ne

Můžeš svojí odpověď vysvětlit?
Myslím si, že by Turecko mělo ještě hodně dlouho počkat, než bude moci vstoupit do EU. Nyní je příliš islamistické, tradicionalistické, netolerantní, ignorantské. Souvisí to s tím, že většina lidí zde žije na venkově. Můj otec je nejlepším příkladem. Do Německa přišel před třiceti lety jako gastarbeitr a dodnes mluví lámanou němčinou. Když je rozčilený, zapomene i to málo, co umí. Přesto patří k malé skupině Turků, kteří se vůbec dokáží domluvit. Většina tureckých přistěhovalců se německy nedorozumí. Mohla bych uvést mnoho jiných příkladů. Slyšela jsem mnohokrát Turky hovořit o Německu jako o zemi, kde se dá dobře vydělat, ale špatně žít. Až budou v důchodu, chtějí se vrátit zpátky do vlasti.

Mám mnoho příbuzných v Turecku, žijí jako mnoho jiných venkovanů. Ženy nosí až na pár výjimek šátky a nesmějí bez dovolení opouštět dům. Jejich muži je bijí. Rodiče provdávají své dcery, aniž by se ony samy mohly rozhodnout
25. 05. 2009 | 14:26

Silvie napsal(a):

Jak si rozumíš se svým otcem?
Vůbec. Vlastně on si nerozumí se mnou. Mám německého přítele a proto jsem ostudou pro celou rodinu, špiním její čest. Ostatně pro Turky je velmi obtížené akceptovat, že by jejich děti mohly mít německé nebo evropské partnery. Něco takového je zakázané a opovrženíhodné. Turci mluví velmi špatně o takových lidech. Takhle uvažuje většina Turků. Muslimští Turci by nikdy neakceptovali a neuznali manželství nebo partnerství s křesťanem. Je to něco naprosto nepřijatelného. Němce považují automaticky za křesťany a dívají se na ně hůře než na nevěřící.

Jak si ale máme vysvětlovat pověstnou tureckou pohostinnost?
To je něco jiného. Když host stojí u dveří, muslimové musí být pohostinní. To je koránský příkaz. Každý muslim se prohřešuje, pokud není pohostinný. Je však něco jiného, jde-li o jejich vlastní rozhodnutí. Zde se každý může rozhodnout sám. Muslima by ani nenapadlo pozvat Němce, který je v jejich očích horší než nevěřící. Nechtějí mít s Němci nic společného Ani se nenamáhají naučit se správně německy. Většina nemluví německy vůbec. Je to jejich zásadní neochota měnit své návyky. Ani v cizině. Turci se vyčleňují sami, nechtějí mít nic ani s Němci ani Evropany. Chtějí žit jen mezi sebou. V našem městě znám hodně krajanů, ale jen málo z nich má německé přátele a známé. Ani by je k sobě nepozvali.

Přece není možné aby všichni Turci, kteří žijí v Německu, neměli rádi Němce?
I přes to, že se Turci vyjadřují hezky a líbivě o Němcích, mají například velmi negativní názor na německé ženy. V tureckých očích jsou všechny „děvky a coury“, a nezáleží na tom, jestli jsou vdané nebo svobodné. Němci jsou podle nich naopak slaboši a podezřelí. Turci například nedokáží pochopit, že Němec svou ženu nezavírá doma a neutlačuje. Stejně tak je pro ně nepochopitelné, že ženy jsou svobodné.

Když se vrátíme zpátky k případnému vstupu Turecka do unie, co si myslíš, že může následovat?
Předpokládám, že do Evropy začne přicházet mnoho venkovanů za výdělkem. Tito lidé jsou ale necivilizovaní a naprosto ignorují zákony, například stále ještě páchají vraždy ze cti na svých dcerách.
25. 05. 2009 | 14:27

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, máte neblahý zvyk psát o věcech, o kterých málo víte. Muslimský svět se zcela zásadně liší od našeho. Turecko násilně sekularisoval diktátor Mustafa Kemal (Atatürk). Muslimská víra není dodnes individuální vírou jednotlivce, jako dnešní křesťanství, ale dá-li se k něčemu přirovnat, spíše ke středověkému křesťanství. Dnes je 29 Jumad Awal 1430. Muslimové vytvářejí ummu, nábožensko-sociálně školskou jednotku. Muslimský stát nemá velký vliv, vše se odehrává víceméně v ummě. Je to silná totalita, zarytá lidem pod kůži tak, že neuvažují o správnosti či nesprávnosti a přijímají, chtějí to. Je to tak silně zakořeněno, že v Turecku po EU vyvolané demokratisaci začala probíhat reislamisace. V Německu mají Turci větší svobodu než v Turecku a proto tam mohou šaríju provozovat svobodněji než doma. Zároveň svoboda zakořeněná po válce v Německu zabraňuje státním orgánům učinit přítrž islamistickému řádění. Oikofobní pseudointelektuálové defaitisticky zabraňují obraně vlastních hodnot na úkor jejich rozleptávání přistěhovalci cizí víry, z nichž Turci jsou ještě zdaleka nejlepší, akorát je jich tam moc.

Co se týče transferů obyvatelstva, každopádně je nutno zastavit transfery lidí bez použitelných kvalifikací.
25. 05. 2009 | 14:45

zdenek mihalco napsal(a):

Paní Silvie,

myslím, že na základě jednoho článku (a pohledu jedné Turkyně)nelze hodnotit celou tureckou komunitu v Německu a nějakých přibližně 80 milionů Turků (a tedy velmi zhruba život 40 milionů tureckých žen). Pokud by byl v tureckém tisku rozhovor s Češkou, kterou např. mlátil manžel (nebo si nerozumí se svým otcem), také by Vám asi nebylo příjemné, kdyby Turci všechny Čechy házeli do jednoho pytle. Pokud máte možnost, doporučuju zajet se do Turecka podívat (mimo hotel a pláž), seznámit se s některými Turky (nebo zadat do googlu ono šaría+turecko).
25. 05. 2009 | 14:59

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, v Německu byla spáchána řada fémových vražd tureckých žen dohledejte si to. Obávám se, že Vaše vědomosti o islámu a islamismu jsou povýtce kusé.
25. 05. 2009 | 15:07

zdenek mihalco napsal(a):

bigjirka

Pane bigjirko, dobrý den, píšu zde narozdíl od mnohých jiných diskutujících poměrně málo, protože o mnoha věcech vím málo. Ani o muslimských zemích toho moc nevím (strávil jsem v nich celkem jen asi 4 měsíce života). Chtěl jsem jen upozornit na některé dle mého názoru zjednodušující postoje paní Silvie ( např. že Turci "zacházejí s vlastními ženami, jako s dobytkem"). Vůbec nezpochybńuji, že se muslimský a západní svět liší. Zároveň nezpochybňuji, že existují problémy v soužití Němců a turecké komunity a tyto problémy nepochybně budou i nadále.

Co znamená ono "islamistické řádění" v Německu?
25. 05. 2009 | 15:10

Mara napsal(a):

silvie, bigjirka, zdenek mihalco:

puvodne jsem chtela jen pozdravit pana ZM a podekovat, ze za mne vyslovil nazor za ktery bych ja byla oznacena za primitivni muslimskou propagandistku jako jiz tolikrat jen proto, ze mam jiz sestnact let za muze muslima a nekolik let zivota v muslimskych zemich za sebou. Kdykoliv se ozvu s tim, ze zachazeni s zenami jako s dobytkem neni problem vyznani a dolozim to statistikami napr. z USA domestic violence, rozvine se debata ze ktere mi leze mraz po zadech.
25. 05. 2009 | 15:44

bigjirka napsal(a):

Například ty vraždy, pane Mihalco. Já jsem v islámském prostředí strávil asi dva roky + nějaké dovolené. Pepa Řepa víc. Nechte se poučit. Středověk neskončil, středověk trvá. Pište klidně víc, ale tady jste se dal na proklatě tenkou půdu, to mi věřte. (Asi tak jako s tím letectvím - já jsem v něm dělal 12 let, takže... - tohle neměla být provokace, ale přečíst jeden článek a napsat další - to nestačí, to je vidět. Strávit dovolenou také nestačí.). V tomto případku bych soudil, že Silvie ví o věci mnohonásobně víc než vy. No, případně si můžete přečíst i knížku bez dcery neodejdu. Ale i v celkem civilisované Sýrii zůstalo pár Češek zavřených na dvorku hliněného úlu s kozami a ovcemi. Ne všechny se odtud dostaly. Samozřejmě znám i kladné příklady.
25. 05. 2009 | 15:54

stejskal napsal(a):

Zdenku, nic o tom nevíš a ještě máš ten neblahý zvyk o tom psát ;-)

Dobrý den, pane bigjirko,

kde jsem jen tohle četl? Připomeňte mi to prosím ;-)

1). Despicere čili figura první. Záleží v tom, že se polemizující musí uvést jako intelektuálně a mravně nadřaděný svému odpůrci; nebo, což je totéž, je nutno dát najevo, že odpůrce je omezenec, blbeček, skribent, tlachal, nula, dutá nádoba, epigon, taškář, nevzdělanec, onuce, plevel, zmetek a vůbec subjekt nehodný, aby se s ním mluvilo. Tento apriorní předpoklad dává potom polemizujícímu onen sytý, poučný a sebejistý polemický tón, jenž nevyhnutelně patří k věci. Polemizovat s někým, soudit někoho, nesouhlasit s někým a zachovat přitom jistý respekt, to nepatří k národním obyčejům.

Přeji zajímavou debatu ;-)

Libor Stejskal

P.S. Ten zážitek jedné turecké ženy je skutečně otřesný. Něco podobného ukazoval i skvělý německý film tureckého režiséra Gegen die Wand (česky Proti zdi) z roku 2004. Obé poukazuje na jisté neblahé tendence, z nichž ovšem pak někteří dělají (ať už z nedostaku znalostí, zlé vůle či jen hlouposti) kategorické a poněkud jednostranné závěry. Realita je naštěstí daleko mnohovrstevnatější.
25. 05. 2009 | 15:56

bigjirka napsal(a):

Maro, domestic violence je zase něco jiného. K Silvii bych se jistě nepřipojil v tom "všeobecném zacházení jako s dobytkem". Ale tvrdá nerovnoprávnost a fémové vraždy v Německu jsou prostě skutečností.
25. 05. 2009 | 15:57

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, taškář a zmetek ne. Myslím, že je Zdeněk docela hodný mládenec, leč s tou hloubkou vědomostí je tu a tam na štíru. Ve vlastním zájmu by si měl uvědomit, že nadšením to nelze nahradit.

To třeba Vy jste vzdělanější a zdatnější manipulátor :-)
25. 05. 2009 | 16:01

Mara napsal(a):

bigjirka

a je vseobecne znamo, ze bohuzel mnozi Turci zijici v Nemecku jsou mnohem konzervativnejsi nez Turecko samotne.

Musim podotknout, ze spolehat se na Eurabii a knihu Bez dcerky neodejdu je zavadejici.

Znam Pepovy nazory a nijak nezmensuji jeho zkusenosti, verim mu je. Mam po leta zkusenosti opacne. Doufam, ze oba muzeme byt povazovani za verohodne zdroje. At jiz vzhledem k rozdilum v zemich s majoritou sunni nebo shiah, ci na zaklade urovne vzdelanosti populace se kterou kdo prijde do styku. Generalizace jsou nebezpecne.
25. 05. 2009 | 16:20

Mara napsal(a):

bigjirka

Proboha proc manipulator?
25. 05. 2009 | 16:22

zdenek mihalco napsal(a):

bigjirka

Pane bigjirko, nadšený mládenec (nebo myslíte že mladí jsou všichni nadšení a bez znalostí?) dvakrát nejsem, spíš docela líný člověk.

Většinu volného času v současnosti trávím v posteli, hlavně u filmů, třeba těch iránských (doporučuju). Bez dcerky neodejdu jsem prolistoval někdy před deseti lety. Je to docela otřesný příběh (a zdál se mi dost nekvalitně napsaný).

Ve které muslimské zemi jste bydlel a jaké máte zážitky? Rád se nechám poučit:))

Mara

Díky a přeju hodně sil.
25. 05. 2009 | 16:23

bigjirka napsal(a):

No, Maro, pan Stejskal umí občas báječně překrucovat :-)
A z hlouposti to nebude.

Maro, já nechci zjednodušovat a určitě ne říkat, že všichni muslimové jsou zločinci. Samozřejmě jsem jich poznal více a všichni to byli osobně docela hodní lidé. Ano, také existuje více větví a podvětví islámu. Nicméně to o ummě a jejím totalitním působení - to byste fakt chtěla popřít?
25. 05. 2009 | 16:27

stejskal napsal(a):

Já vím, že jste o Zdenkovi nechtěl říct, že je zmetek či taškář, pane bigjirko (natolik Vás už znám ;-).

Jen ho tak trochu shodit jako důvěryhodného debatéra, hned na začátku. Prostě klasické Despicere. Diskvalifikací oponenta získat jistou převahu. Navodit u ostatních dojem, že Zdenek neví a Vy ano. Ten Čapek to měl vskutku skvěle "přečtené" ;-)

Nevím, jestli jsem vzdělanější, ale zkušenější určitě. Vždyť už manipuluji bezmála o dvacet let déle než Zdenek. To se jeden vypracuje ;-)

Libor Stejskal
25. 05. 2009 | 16:28

bigjirka napsal(a):

Pobýval jsem v Libyi a v Sýrii, něco kratšího v Alžírsku. Zážitky kromě střelby před hotelem v Alžírsku nijak dramatické, prostě celkem všední život mezi místními.
25. 05. 2009 | 16:30

bigjirka napsal(a):

Když on pane Stejskale Zdeněk opravdu neví... a záludné despicere je to jen napůl. Z druhé půlky je to dobromyslné doporučení staršího a zkušenějšího. Snad i Vy jste si musel všimnout, že psaní vědoucího vypadá trošku jinak.
25. 05. 2009 | 16:34

stejskal napsal(a):

Ad "No, Maro, pan Stejskal umí občas báječně překrucovat :-)
A z hlouposti to nebude."

Figura druhá čili Termini resp třetí i.e Caput Canis ;-)

Základ je o u obého stejný. Přisoudit oponentovi atribut, který je v obecném povědomí zafixován negativně. Zpravidla velmi účinné ;-)

Libor Stejskal
25. 05. 2009 | 16:35

stejskal napsal(a):

Ale ví, a nejen z pobytů v různých muslimských zemích a muslimských komunitách v Evropě.

Ono dívat se jen kolem sebe nestačí, ještě člověk také musí mít teoretické znalosti a doplnit si studiem pramenů celkový pohled o řadu dalších aspektů, které sám nemá šanci experimentálně ověřit. A v tom je Zdenek opravdu dobrý, věřte mi.

Libor Stejskal
25. 05. 2009 | 16:38

Mara napsal(a):

bigjirka

Vite, ja uz tu par mesicu prichazim o iluze:), vadi mi proklamace typu 'islam je uz takovy' a podobne.

Kdybyste navstivil islamske zeme v sedsatych/sedmdesatych letech, videl byste uplne jiny obrazek. Nase rodinna alba z tech let se nijak nelisi od tech 'muslimskych':)) (Ja osobne zboznuji egyptske komedie ze sedesatych let.) Radikalizace je bohuzel otazkou poslednich dvacetipeti let. A ma mnoho duvodu.

PS:V Arizone se tez strilelo a strili, patri to uz ke koloritu:)
25. 05. 2009 | 16:41

zdenek mihalco napsal(a):

bigjirka

Zdá se mi, že jste si mě hned zaškatulkoval jako nadšeného mladého pseudointelktuála, obhájce multikulturního zla:) Možná by Vás překvapilo, že jsem proti vstupu Turecka do EU, a o fungování evropské multikulturní společnosti s vyšším počtem afrických a muslimských přistěhovalců mám vážné pochyby (mimo jiné proto, že společnost v mnohých evropských zemích, např. v ČR, zatím na vyšší počet přistěhovalců podle mě není připravena). Ovšem jinak kulturu islámskou považuji za rovnocenou kultuře západní (u Vás mám pocit, že považujete kulturu západní za poněkud "civilizovanější").
25. 05. 2009 | 16:43

Pepa Řepa napsal(a):

To Mara
večer se blíží, jsem natěšenej.
Jaká bude dnešní pohádka krásné Šahrazád?
25. 05. 2009 | 16:56

stejskal napsal(a):

Ta o Džaudarovi a jeho bratrech, slovutný Šahriáre ;-)

Také je Vás třeba vyprávěním neustále udržovat v napětí, abyste nezačal vraždit? ;-)

Libor Stejskal
25. 05. 2009 | 17:10

Mara napsal(a):

Pepa Repa

Diky za opakovany kompliment. Rekla bych, ze jsem spis ukecana, casto natropim vice skody nez uzitku a uz i muzi to leze na nervy. Budu muset zmenit taktiku. Bud zmenit tema vecernicku (treba ala 'pro dospele') nebo zacit zehlit, nebo o tu hlavicku prijdu.

No, ja vim ze jste expert na danou tematiku, ale rekla bych, ze by s Vami treba Gandhi ci G.B.Shaw nesouhlasili.

Ja Vase zkusenosti pohadkami nenazyvam. Jsem totiz presvedcena, ze nemohu obsahnout jakoukoliv mnohovrstevnatost jakekoliv problematiky a proto se rada necham poucit. Dokud mi nekdo nezacne tvrdit, ze naopak jemu se to podarilo.
25. 05. 2009 | 17:14

Pepa Řepa napsal(a):

Kdybych si mohl vybrat, já rád Tři hrbáče z Damašku.

Ta je ale taková nekorektní.
Počet tři navozuje dojem, že je Dimask městem hrbáčů.A my přece nebudeme paušalizovat.Ne, ne, ne.
Mohli bychom se někoho dotknout a pak by někdo začal bojkotovat české výrobky.
Turek by se zase urazil a chtěl by jako kompenzaci minaret na Hradě.

Přitom je to celé blbost, neb je známo, že hrbáč se za použití Gaussovy křivky narovná a stane se pivotem BK Nymburk.

Ještě že je Werich po smrti. Dneska by si vykoledoval xenofoba a narušitele multi-kulti tanečků.
25. 05. 2009 | 17:27

Sahrazad napsal(a):

Pepa Repa

A co treba 'Moc nocnich mur'?

http://video.google.com/vid...

(ten dokument ma daleko k pohadkam). Neslo by to alespon jednou jedinkrat na zlomek vteriny pripustit ze i jini mozna byli tam kde Vy? Ne, ono se jim to jen zdalo:))))
25. 05. 2009 | 17:39

veronika vendlova napsal(a):

Moji milí, vidím, diskuse přímo k tématu... :))))
25. 05. 2009 | 17:55

bigjirka napsal(a):

Jo, Veroniko, diskuse je tajemná věc a topic bloudí po klikatých cestách. Mno.. pane Mihalco, civilisovanější, to je možná takové ošidné slovo. Každopádně islám je velmi lidové učení, splétané na lokalitě, asi tak, jak si představujeme středověké křasťanství. Jak Libye, tak Sýrie jsou silně sekularisované, protože diktátoři posilují roli státu a ta je poněkud v rozporu s autoritou ummy. Každopádně pro každou ummu je muslim bratr a společenství se postará i o teroristu, i když s ním nebude souhlasit. O rovnoprávnosti žen - no to by byla právě ta pohádka. Možná, že islám bude jiný, až bude psát 2009. Zatím píše 1430. Znova opakuju, že tím nechci napadnou jednotlivé lidi, ti jsou dobří nebo zlí stejně jako každý jiný. Možná se mýlím, nebo mne i Pepa opraví, ale zlo (a dokonce ne úmyslné) vidím právě v tom propojení víry s každodenním životem - daným doslovným výkladem Koránu a právě tím nábožensko-sociálním společenským uskupením. A opakovaně tvrdím, že do Evropy se hodí zhruba stejně, jako Vetřelec.
25. 05. 2009 | 18:11

Mara napsal(a):

veronika vendlova

Prisaham, ze tentokrat za to nemuuuzu :(((

bigjirka

Souhlas. Pryc se vsemi Vetrelci! Ale potom tedy globalne. A za chvili si budeme topit rostim, jelikoz oni nas treba v Iraku a Afghanistanu zrejme vnimaji stejne.

(nebojte se, nehodlam nezavadet rec na historicky vliv islamske kultury na stredovekou Evropu, ci dovazeni Turku do nemecka jako levne pracovni sily...)

re jednotlivi muslimove: ano, jsou dobri, zli, vdelani, nevzdelani, bohati i ti udrzovani v chudobe vlastnimi zkorumpovanymi rezimy, coz vede k chudobe, nevzdelanosti, radikalizaci.
Myslim, ze realita je takova, ze v Evrope je mnoho integrovanych muslimu, kteri se dnes povazuji za Evropany. Takze je nacase snazit se navzajem domluvit, nesirit islamofobii a samozrejme zaroven regulovat imigraci a vyhostit ty, kteri projevuji neomluvitelne tendence.
25. 05. 2009 | 18:31

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, Váš výrok zní, jako bycho se na vyšší počet nežádoucích přistěhovalců měli připravovat? To odmítám. Ať si jsou tam kde jsou a nám ať sem nelezou Nežádoucí přistěhovalectví nemůže evropská společnost ani ekonomika spolknout. Migrovat mohou pouze jedinci, disponující žádoucími kvalifikacemi.
25. 05. 2009 | 18:33

bigjirka napsal(a):

To zní rozumně, Maro. Ale velmi problematicky vidím to propojení náboženství se sociálním a školským životem. Musím trvat na tom, že islám dodneška není náboženstvím jednotlivce jako křesťnství. Dodneška mám husí kůži z hromadných modliteb na střeše syrské školy (a to je Sýrie hodně sekularisovaná, Hafíz např. docela brutálně vymordoval černé bratrstvo v Hamě - údaje se různí mezi 10000-70000 obětí - nikdo je nespočítal).
25. 05. 2009 | 18:39

bigjirka napsal(a):

Co se týče Afghanistanu, tak bez máku vydržím :-)

Do Afghanistánu se nemělo chodit (viz Patrick Ryan: Jak jsem vyhrál válku).
25. 05. 2009 | 18:41

Mara napsal(a):

bigjirka

Obavam se, ze jak isolace tak umele prosazovana demokratizace kde na to spolecnost neni pripravena, ale take demonizace do budoucna nahrava excesum.

Jsem stejne jako Vy naprosto pro sekularizaci, i kdyz my tu v Anglii mame spoustu katolickych skol a hromadne modlitby krestanske ci muslimske samy o sobe mi strach nenahaneji.

Hruzu mi nahaneji svate valky, ktere obe strany hraji. Za boha se schovavali mnozi, vcetne Hitlera ci neocons. Kouknete treba sem:

http://www.huffingtonpost.c...

Jestli mate rad napinavou cetbu, doporucuji Z. Brzezinski 'The Grand Chessboard' USA Geostrategic Objectives 1997

PS Vy o maku a ja o ropovodu:))
25. 05. 2009 | 19:40

Pepa Řepa napsal(a):

Já bych viděl největší trest v mnohoženství.
Při představě, že by mě čtyři manželky školily, že mám mačkat pastu na zuby odspoda a musím tubu zarolovat, mě jímá hrůza.

To by mně ani přídělové lístky na 72 pannen v ráji nevynahradily.
25. 05. 2009 | 20:01

Mara napsal(a):

Pepa Repa

A ted si predstavte, ze byste je musel navrch vsechny zivit a po vsech strankach uspokojit!
(Mimochodem prvni manzelka, ktera Vam ty ostatni musi povolit jim bude na nebi sefovat - to uz vazne neni zadna sranda:)
25. 05. 2009 | 20:09

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm, tak to pro mne není.To je tak pro Ratha.
25. 05. 2009 | 20:19

bigjirka napsal(a):

Maro, před islámem je právě ten proces sekularizace. Tedy oddělení světských věcí od náboženských. To je vlastně ten point, okolo kterého se pořád točím. Částečně sekularisovaný islám je právě v těch diktaturách - u Mojmíra a Bašára. A byl také u Saddáma. Také u Mustafy Kemala. Uvolněním diktatury se země vrací k islamismu. No to je výběr! Proto také jseou němečtí Turci konzervativnější - měli k tomu víc svobody než v Turecku, kde se sekularisovalo... nemyslím, že bych to viděl zas tak zjednodušeně.
25. 05. 2009 | 21:39

Veronika Vendllová napsal(a):

bigjirko, jasně, vždyť je jen dobře, že diskutujete.

Maro, já vím, že jste v tom nevinně! :)
25. 05. 2009 | 22:56

bigjirka napsal(a):

Veroniko, je to ve mně jako v koze...
..brou
26. 05. 2009 | 00:02

Mara napsal(a):

Mily Bigjirko,

nevim, jestli se sem jeste vratite - ti nemecni Turci se nezakonzervovavali (?!) diky nabyte svobode, ale myslim spis kvuli diskriminaci/isolaci.

K 'uvolneni diktatury'
Myslim stale lepsi 'osvicena' diktatura typu Malajsie nez naordinovana demokracie tam, kde to nefunguje. Nemame holt nikdo patent na rozum. Prave proto je podle meho laickeho nazoru tak dulezite dovolit jim integrovat se tam, kde je to oboustranne vyhodne a neplest se nabubrele do vnitrnich zalezitosti islamskych zemi, zatim to nese velmi spatne ovoce. Konec koncu, nemusi se nam spousta veci/rezimu libit, ale musime si priznat, ze to, co jsme (zapad) udelali Iraku si skutecne Iracane nezaslouzi. Bohuzel jsou blizko pravde pokud rikaji, ze se meli za Sadama lepe, meli infrastrukturu, skolstvi i zdravotnictvi atd. na vysoke urovni. A celkem chapu, ze oni vnimaji zapad jako necivilizovaneho agresora.

V oblastech s klanovymi strukturami se ze dne na den tezko zrodi demokracie, na mnohych mistech jsou rezimy loutkami mocnosti, kterym nejde o blaho mistniho obyvatelstva ale o geopoliticke zajmy a nelze se pak divit, ze to moc nefunguje. Kdyby ty rezimy nebyly zkorumpovane, mozna by skutecna demokracie mela vetsi sanci.

A jeste k te umme a ochrane teroristu. Spise nez z presvedceni se to asi casto deje ze strachu, take z beznadeje - mam se nechat terorizovat oficialnim teroristou ci neoficialnim teroristou?

Nechci Vam vyvracet Vas point, respektuji Vas pohled, jen pridavam svuj. Diky za reakce.
26. 05. 2009 | 00:28

skeptický napsal(a):

P.P.
Slovutný nadkolego,

Můžete manželky naoplátku školit,že co se líže zezadu je známka,popřípadě se pasty na zuby vůbec nedotýkat.
26. 05. 2009 | 06:31

skeptický napsal(a):

P.S.

Na to,a by jeden měl čtyři manželky je nutná disciplina.Tu nám tu podrývají různí hrobaříci,jak vyplývá z páně Tomského blogu.

Zajímavé je,že část,která je mému způsobu uvažování nejblíže je tam nejvíce diskutéry kritizována.

Napadají mne buď nadšená dvojčata,nebo sponsorovaná reklama.

Nenechme se zviklat.

Také by bylo zajímavé zjistit,kdo je hlava za těmito novodobými budovatelskými nápady.

Nejsou to totiž experimenty;je to záměrné směrování do slepé uličky,kde na konci čeká průser.
Že si to nedělají doma?
26. 05. 2009 | 06:44

Silvie napsal(a):

No, jestli jsem nečekala, že pan Mihalco napíše cosi v tomto duchu.
A co těch 70- 100 popravených žen ročně?! To jsou také jen excesy?
O tom, že pánové cenzoři jsou zdatní manipulátoři ,jsem se už přesvědčila taky. Když už nás nemůžou umlátit argumenty, tak se snaží alespoň zpochybnit ty naše.
Rozdíl mezi ženami týranými u nás a v Německu je asi ten, že u nás se to sice děje, ale není to státem v podstatě tolerováno. Týrání českých žen se dopouštějí mužové z patologických pohnutek, ale není to programové popravování na základě pofiderního "prohřešku" proti víře.
Hodně by k tomu mohl říci taky Čochtan, který v Německu žije. Taky se o tomto obrovském problému několikrát zmínil.
To, že pan Mihlaco má turecké přátele, k nimž občas zajde na návštěvu, nemá žádnou výpovědní hodnotu. Existují i světlé výjimky a navíc v Čechách není silná turecká komunita, jako v Německu. Skutečně bych doporučovala, aby se lépe informoval, než napíše podobné bludy. Člověk ,chce-li být dostatečně informovaný, nemusí jezdit do Turecka. Existují odborné publikace,internet, dokumentární pořady...
Jeho tvrzení mi připomíná nadšení Italů, kteří byli v hotelové "rezervaci" na Kubě na dovolené a přesvědčovali mě o tom, že Kubánci v žádné bídě a nedostatku nežijí, že jde jen o propagandu...
Holt - politická korektnost je politická korektnost. Ale nechť není vnucována násilně ostatním, těm ,kteří se nehodlají vracet v 21.století do středověku.
26. 05. 2009 | 08:36

bigjirka napsal(a):

Maro, jsem docela rád, že jsme našli nějakou společnou řeč. Každopádně myslím, že se vyhýbáte zásadní otázce. Protože já tvrdím, že to zásadní jádro problému je v tom, že islám není sekularisován. A z toho vychází všechno ostatní. Útlak Turků v Německu? ehm... rozhodně menší než v Turecku. možná něčemu nechcete rozumět. Ano, do Afghanistanu se nemělo chodit. Tora Bora se mělo zničit nukleární bombou. Lateral damages v těch horách by byly minimální. Také obsazení Iráku nebylo správné. Ano, lidé se tam dnes mají hůř než za Saddáma. Ani svobod nemají více. Vojensky zvítězit je dnes pro USA snadné. Obtížnější je hospodářsky oživit obsazené území a předejít tak dalším problémům. A to mluvím jen o technické stránce věci.
26. 05. 2009 | 10:27

stejskal napsal(a):

Já Vás též zdravím, paní Silvie a přeji příjemný den ;-)

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 10:41

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale, to se ještě uvidí, jestli to bude příjemný den... Takovou škodolibost bych od vás nečekala.
Prý to bude ještě výživnější než v pátek.

Tak ať vám "to" neodnese střechu.
zdravím S.A.
26. 05. 2009 | 11:22

stejskal napsal(a):

Proboha, paní Silvie,

já na ten vítr úplně zapomněl, omlouvám se (a to ještě nevíte, že my máme na paneláku střechu plochou, takže "to" nemá co odnést ;-)

Tak držím palce, ať "to" dobře dopadne. A nejen "to" ;-)

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 11:52

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale, nemalujte si to. Já viděla dole i střechu od paneláku. Ne, že bych vám to přála,ale v pátek mě málem na náměstí zmasakrovaly letící židle, stoly a slunečníky. Holka vedle mně dostala plný zásah a odvezla ji sanita, bylo to věru nevšední zážitek.
26. 05. 2009 | 12:45

bigjirka napsal(a):

Na střeše paneláku bývá plech, ten to umí srolovat jak víčko od sardinek. O vratkých "půdních" nástavbách, jako v Letňanech, ani nemluvit.
26. 05. 2009 | 13:44

Mara napsal(a):

bigjirka

Presne tak. V Evrope dnes zije asi 15 milionu muslimu. A prave v 'evropskem islamu' si troufam videt nadeji. Ti muslimove, kteri trvaji na izolaci a ghettoizaci v Evrope nemaji co delat. Naopak zodpovedni obcane prispivajici evropske ekonomice a kulture bez ohledu vyznani ci etnicke prislusnosti potrebujeme. Tedy ekonomove to alespon tvrdi, ze jich budeme potrebovat jeste hodne. Takze z toho vyplyva, ze obe strany maji pred sebou hodne prace.

Pani Silvie

odborne publikace, porady a internet existuji, to mate pravdu. Zalezi na tom, ze kterych se rozhodneme cerpat a zda jsme ochotni informace srovnavat.

Nemecko by nemelo skutecne takove excesy nijak tolerovat, jsou neomluvitelne, predevsim pro to toho, kdo si jeste navic chce rikat muslim.

Pokud jste stejneho smysleni jako Cochtan, pak se pravdepodobne neshodneme.
26. 05. 2009 | 14:25

bigjirka napsal(a):

Maro, já jako zásadní problém vidím ne islám jako individuální víru, ale to, čemu říkám islamismus - totalitní společenské uspořádání, propojení s islámem. Pokud vím, zatím neexistuje sekulární odnož islámu a každý, kdo ustoupí od doslovné aplikace islámu, je heretik. A okolo toho bodu se to celé točí. A Čochtan rozhodně není žádný radikál.

Co se týče příspěvku a přínosů, nemám úplně jasno ohledně statistiky muslimských přistěhovalců do Evropy. Obávám se, že použitelných není mnoho, že více je zájemců o sociální systém.
26. 05. 2009 | 14:37

zdenek mihalco napsal(a):

Bigjirka

„A opakovaně tvrdím, že do Evropy se hodí zhruba stejně, jako Vetřelec.“ Kde je chyba? Že je islám „nemoderní“, jak Vy říkáte v patnáctém století? Nebo také třeba také tím, že toho průměrný Evropan o islámu mnoho neví? Osobně jsem pro zlepšení osvěty na školách, dalším problémem jsou samozřejmě stereotypy, které produkují o muslimech média (a o Zápaďácích arabská média). Zároveň myslím, že pomoci by mohlo třeba množství výměnných pobytů pro studenty, jakýsi západo-muslimský Erasmus. Dále, zvýšit podporu kulturně-výměnných programů (filmy, výstavy). Problém zkrátka podle mě je: víme toho o nich málo a oni o nás též (zjednodušeně: oni znají jen západní béčkové filmy a porno, my jen teroristy a hýkání z mešity).

„Ať si jsou tam kde jsou a nám ať sem nelezou“.. A nebudeme se s nima vůbec bavit, vyřešeno… Velká část mladých muslimů touží po práci na Západě, což jim myslím nelze vyčítat. Osobně jsem pro opatrnou řízenou migraci. V takovém případě by byla myslím naděje na něco, čemu se říká euroislám, tedy muslimská praktikujících islám, ale respektující západní hodnoty.
Samozřejmě, hlavní problém migrace je možnost vzniku ghet (jako jakýchkoliv jiných ghet jakýchkoliv jiných etnických skupin) a s tím spojená radikalizace.

Mimochodem, pane Bigjirko, do svých poznámek jsem si uložil tuto Vaši větu „Když on pane Stejskale Zdeněk opravdu neví...“ je to vskutku neprůstřelný argument. Zvlášť když jsem na těchto stránkách o islámu dosud NIKDY nediskutoval (mám to též zapsané). Spolu jsme diskutovali jednou o Romech, toť vše.
26. 05. 2009 | 14:38

zdenek mihalco napsal(a):

Silvie
„A co těch 70- 100 popravených žen ročně?!“ nevím, kolik těch popravených žen je. Nemám k tomu ověřené informace. Neříkám, že nemáme upozorňovat na jevy jiné kultury, které považujeme za negativní (a diskutovat o nich). „To jsou také jen excesy?“ Odpovím protiotázkou: ty tisíce lidí v západních léčebnách pro alkoholiky. Ty stovky mrtvých, které zabili opilí řidiči a ženy, které opilci znásilnili? To jsou také jen excesy?

Mimochodem, v islámských zemích se o tématech jako práva žen poměrně živě debatuje.

„Rozdíl mezi ženami týranými u nás a v Německu je asi ten, že u nás se to sice děje, ale není to státem v podstatě tolerováno.“ Myslíte, že vraždění žen je v muslimském světě běžně státem tolerováno?

„Člověk ,chce-li být dostatečně informovaný, nemusí jezdit do Turecka. Existují odborné publikace,internet, dokumentární pořady...“ Myslím, že součástí vzdělání patří krom studia knih také praktická zkušenost.
„Jeho tvrzení mi připomíná nadšení Italů, kteří byli v hotelové "rezervaci" na Kubě na dovolené a přesvědčovali mě o tom, že Kubánci v žádné bídě a nedostatku nežijí, že jde jen o propagandu...“ Já do Turecka a jiných muslimských zemí nejezdím k moři.
26. 05. 2009 | 14:48

stejskal napsal(a):

Náš barák má na střeše IPU, pane bigjirko. Svařovanou, přilepenou, natřenou a pod oplechovanou atikou pevně přichycenou (nechával jsem novou střechu dělat někdy před šesti lety ;-) Ta mě přežije ;-)

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 14:50

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, obávám se, že zásadním problémem je kvalifikační struktura islámských migrantů. Bavit se s nima můžeme. Pojedem tam na dovolenou a oni sem. Jen vůbec nevím, proč by sem měli přimigrovat. Pane Mihalco, Vy znáte nějakou odrůdu islámu, která by připouštěla jiný výklad Koránu, než doslovnou aplikaci? Protože tím je automaticky dán problém - nutně musí vzniknout umma totalitního charakteru, která integruje náboženství, společenský život, sociální funkce a školství a zatlačuje funkce státu. Což je v moderním evropském státě poněkud...

Zajímavá otázka, zda "víte, či nevíte". Uznám, že do hlavy Vám nevidím. Ale jestli víte, tak nepište, jako byste nevěděl. Můj osobní názor je, že celý problém se točí právě kolem toho, že současný islám má podobný charakter jako středověké křesťanství - ale může to být jinak.

Já si poznámky nedělám, stejně bych zapomněl, kde je mám :-)
26. 05. 2009 | 14:53

bigjirka napsal(a):

Tak to máte dobrý, pane Stejskale. Plech je asi trochu zrádnej a jak to vítr podfoukne, je zle.

Pane Mihalco, argumentace typu "ale vy bijete černochy"! Fakt chcete porovnávat opilství s fémovými vraždami? :-(
26. 05. 2009 | 14:58

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, ještě k 26.05.2009 14:38:09

To slovo "nemoderní", to není úplně relevantní. Islám nemá žádnou sekulární variantu. Velí žít ve víře i v občanském životě podle Koránu. A přesně to je ten point, přesně proto mluvím o středověkosti a o nekompatibilitě a z našeho hlediska o Vetřelci.
26. 05. 2009 | 15:03

jaryn napsal(a):

Pane Stejskale,

děláte pěkné veletoče, jen co je pravda. Bigjirku plácnete přes prsty Čapkem, čímž zase vy dáváte citací váhu svým slovům nad jeho... hezká hra. Jenže vtipně překrýváte fakt, že nejméně bigjirka a Pepa Řepa vědí opravdu o muslimech víc než pan Mihalco, vy nebo já.
Jak byste si představoval správnou, politicky korektní bigjirkovu reakci? "Myslím, že mám dost zkušeností, stejně jako vy, pane Mihalco, jsme na tom úplně stejně..." To je ale kravina, co? Je po diskuzi.
Vaše dále pak zmiňovaná mnohovrstevná muslimská společnost mi může trhnout nohou. Nestojím o žádnou, tedy ani mnohovrstevnatou muslimskou společnost v téhle zemi, nechci rozlišovat ve vlastní zemi "hodné" a "zlé" muslimy, nechci je tady totiž VŮBEC. Mě neobohacují, nezajímají mě a nestojím tu o ně. Pokud je budu chtít poznat, pojedu JÁ K NIM JAKO HOST. Je to tak složité pochopit? NECHCI TADY ŽÁDNÉ PŘISTĚHOVANÉ MUSLIMY!!! A nechci ani Turecko v EU kvůli potencionálním rizikům. Ani jednovrstvé, ani mnohovrstvé. Tečka. Muslim nemá v křesťanské Evropě co pohledávat. Říkejte si tomu jak chcete, třeba xenofobie. Stokrát lepší xenofobie a doma klid, než multikulti a doma peklo.
S úctou jaryn
26. 05. 2009 | 15:25

zdenek mihalco napsal(a):

Bigjirka

"Zajímavá otázka, zda "víte, či nevíte. Uznám, že do hlavy Vám nevidím. Ale jestli víte, tak nepište, jako byste nevěděl." Prosím o konkrétní případy, kdy se ukázala má zásadní neznalost.

Kvalifikační struktura islámských migrantů - pracovní migranti jsou většinou lidé, kteří nemají moc dobré vyhlídky ani v zemi, odkud přicházejí, tedy nižší sociální vrstvy. Takže ok. Já neříkám, že by sem všichni měli přimigrovat. Nikde jsem to myslím nenapsal.
26. 05. 2009 | 15:27

zdenek mihalco napsal(a):

Pane Jaryne, dobrý den,

Píšete: "Jenže vtipně překrýváte fakt, že nejméně bigjirka a Pepa Řepa vědí opravdu o muslimech víc než pan Mihalco, vy nebo já." Možná ano, možná ne. Jak to víte?

Mně je to každopádně jedno. Nezpochybňuji zkušenosti pana Bigjirky. Myslím ale, že diskuse není závod o to, kdo toho ví víc. I když řada diskutujících diskusi a vědění a znalosti vůbec bere jako jakousi "intelektuální kulturistiku".

"Mě neobohacují, nezajímají mě a nestojím tu o ně." V tom se docela neshodneme. Mě obohacují, zajímají mě a stojím o ně.
26. 05. 2009 | 15:36

Mara napsal(a):

bigjirka

Ale integrovani evropsti muslimove jsou realitou odporujici Vasemu presvedceni. Oni skutecne existuji a neni jich nastesti malo.

Jaryn

Dovoluji si skromne podotknout, ze take o nich 'neco' vim.

Co kdyz Vam muslimove odpovi - Evropane a Americane nemaji u nas co pohledavat...co pak? Obavam se, ze v ramci preziti se budeme muset nakonec nejak domluvit. Nebo si myslite, ze tech 15 milionu evropskych muslimu se podari nejak chytre eliminovat?

S Tureckem je to samozrejme komplikovane. Turci jsou pry pracoviti. A maji spoustu prirodnich zdroju. Podle nekterych intelektualu naposledy londynskeho starosty Borise Johnsona (ano, ma turecke predky :)), by byla skoda zahodit prilezitost udelat si z Turku spojence, most mezi kulturami. V dnesnim svete uz je pozde doufat v izolaci, pise se jina kapitola. Takze obe strany by si mely zamest pred vlastnim prahem, prestat si stezovat jeden na druheho a prestat zivit sve fobie. O nutnosti regulace imigrace jsem se tusim uz nekolikrat zminila, aby nedoslo k nedorozumeni.
26. 05. 2009 | 15:49

stejskal napsal(a):

Asi máte pravdu, pane jaryne.

Ta xenofobie je nakonec fakt možná fajn. Budu o tom přemýšlet ;-)

Mimochodem, neklepal jsem zde nikoho přes prsty. Pane bigjirko, klepal jsme Vás přes prsty?

Libor Stejskal

P.S. Co budeme dělat, když Vy je ve Vaší zemi nechcete a já je ve své zemi chci? Co pak? Nemohl byste mi kousek té Vaší země přenechat a já bych se v té Vaší zemi kamarádil s muslimy, Romy, gayi a vůbec všemi těmi, které Vy tak nemáte rád? Co by Vám to udělalo? ;-)
26. 05. 2009 | 15:49

Mara napsal(a):

Silvie

Jak jste moudre poradila, nahledla jsem do statistik a zjistila jsem, ze jsem se sekla -20 milionu muslimu v Evrope, z toho 12 milionu zen.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/...

http://www.commongroundnews...
26. 05. 2009 | 15:59

stejskal napsal(a):

Je to tak, paní Maro,

celkově pět procent z celé evropské populace. Už nás pomalu začínají vytlačovat do moře. Cítím se bezprostředně ohrožen ;-)

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 16:03

bigjirka napsal(a):

Jenom tak tím Čapkem, pane Stejskale (alespoň v poslední době). ostatně, já jsem nikde nikdy netvrdil, že vždy a všude diskutuju úplně korektně. Semtam některá z těch figur...

Pane Mihalco, právě Vy jste tuším právě v této diskusi přišel s vyprávěnkou o tureckých přátelích jako s důkazem, že islám je OK. Načež jsem napsal, že by bylo dobré něco vědět. Ten příspěveček věru nezněl, jako by za ním byla hluboká znalost.

Pane Stejskale, ani já tady muslimy nechci. Není pravděpodobné, že by přinášeli cokoli, co by nás skutečně obohatilo. Cikáni už jsou tady a na repatriaci se nechystají, takže s tím se budeme muset nějak popasovat - o tom už jsme se nadiskutovali celkem dost. Teplouši ať se teplí, když nechají ostatní na pokoji. Myslím, že tu proti nim nikdo nic nenamítal. Ale aby sem táhli houfně muslimové konzumovat náš sociální systém a zavádět šariu, to tedy nějak fakt ne. Btw. bydlel jste někdy v Ramadánu blízko mešity? Zážitek. Akorát blbý, když musíte přes den něco dělat.
26. 05. 2009 | 16:26

bigjirka napsal(a):

pět procent je ukrutně moc. v místech koncentrace tragédie.
26. 05. 2009 | 16:27

bigjirka napsal(a):

Nebyl by špatný ani nějaký konkrétní příklad toho obohacení.

"Euroislám" se vzdal doslovné aplikace Koránu?
26. 05. 2009 | 16:40

zdenek mihalco napsal(a):

bigjirka

To je stále nekonkrétní výtka o mé neznalosti. Na základě toho, že Vám "ten příspěveček věru nezněl, jako by za ním byla hluboká znalost," píšete jednoznačná fakta jako: „Když on pane Stejskale Zdeněk opravdu neví...“? Takto tvoříte své názory?

Ta "vyprávěnka" nebylo nic jiného než příběh jedné rodiny - a šlo o reakci na příspěvek paní Silvie. Podporoval jsem tím jen svůj názor, že některé výroky paní Silvie považuju za zjednodušené, např. že Turci "zacházejí s vlastními ženami, jako s dobytkem".

Už toho nechám.
26. 05. 2009 | 16:42

Mara napsal(a):

bigjirka

Ja uz mam prezdivku Sahrazad:))

Ja vim, ze je nechcete. Oni nas leckde take nechteji. Co s tim?
26. 05. 2009 | 16:51

Mara napsal(a):

bigjirka

V cem konkretne?
26. 05. 2009 | 16:53

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, já nemám žádný zájem vám dokazovat, co znáte nebo neznáte. Svého času jsem od Vás četl velmi neinformovaný článek o letectví a nyní takový hurápřízpěvek bezfaktický, takže mne to vedlo k možná předčasnému závěru o povrchnosti. Třeba se mýlím. Ale ani v následující diskusi jsem nenašel žádnou konkrétní argumentaci.

Maro, já o žádných evropských migrantech do muslimských zemí nevím. Rozhodně ne o tom, že by tam někde bylo 20M euromigrantů. Btw., zkuste mi povyprávět něco o právech, která by tam utrpěli. Co se týče toho druhého, zjednodušeně řečeno - nevím nic o tom, že by "euroislám" odmítl šariu. Naopak - pokud vím, některé teroristické buňky byly napojeny právě na muslimská náboženskovzdělávací centra. Tak fakt nevím.
26. 05. 2009 | 17:06

bigjirka napsal(a):

A ještě jedna maličkost: samozřejmě, pokud tu nějaký integrovaný muslim žije a nevytváří ghetto, vykonává nějaké potřebné povolání, nekšeftuje s drogami a nekonsumuje náš sociální systém, nemám proti němu absolutně nic. To je normální, že jedinci ze střední a vyšší vrstvy migrují po světě. Není možno tolerovat přimigrování milionů nekvalifikovaných štoudví
26. 05. 2009 | 17:12

stejskal napsal(a):

Aha, tak to jsem jako klepnutí přes prsty nebral, pane bigjirko.

Jen jako úvahu na téma, které jste zde sám svým upozorněním na Čapkův text nastolil (jinak většinou obvinění z toho, že já sám často překrucuji, manipuluji či jsem na štíru s logikou, nechávám bez odezvy ;-) Netušil jsem, že když něco dávám do zjevných a nezpochybnitelných souvislostí, klepu tím zároveň někoho přes prsty.

No jo, no. Vy je tady nechcete, já je tady chci. Vám přijde pět procent hodně, mně to přijde spíše marginální na to, abychom z toho dělali nějaké fatální nebezpečí. Holt máme problém, každý si myslíme v tomto ohledu něco jiného a něco jiného chceme.

Tak co s tím? Budeme se prát, nebo se zkusíme dohodnout na nějakém rozumném kompromisu, kdy oba budeme muset ze svých představ slevit? Co navrhujete?

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 17:12

bigjirka napsal(a):

No, proč je tu chcete a v čem vidíte to obohacení? To jsem dosud nepochopil? Přičemž já opakovaně zdůrazňuju, že mi nevadí migrace pár kvalifikovaných jedinců, to je na světě normální. Ale naprosto nechápu, proč bychom měly dovolit příchod kobylek, které si v druhé fázi začnou dělat nároky a zavádět své civilisační manýry? To mi jaksi uniká.
26. 05. 2009 | 17:28

bigjirka napsal(a):

Kompromis.. co se týče překrucování a manipulací, tak tam si asi každý necháme své máslo na hlavě.

Co se týče migrace, pro sebe přípustný rozsah migrace jsem vysvětlil. Migraci nevzdělaných a nekvalifikovaných štoudví si nepřeju. Ani v množství malém.
26. 05. 2009 | 17:31

bigjirka napsal(a):

A co se týče politiky, cítil bych se donucen volit toho, kdo to slíbí zastavit. Žádné boat people. Nikoho z Guantanama. Nikoho z pouště.
26. 05. 2009 | 17:34

Mara napsal(a):

bigjirka

Ja spis myslela vojenske zakladny, ruzne okupace ci neferove podminky v ramci nakladani s prirodnimi zdroji.

Muslimove se citi stejne ohrozeni teroristy jako my. Je to nase spolecna hrozba, ktere demonizaci islamu a muslimu jen nahravame. A jeste 'lepsi' je, kdyz je vyuzivame k dosazeni vlastnich cilu. Americane horce lituji podpory mudzaheddinu, certem vyhanet dabla se nehezky vymstilo, Pakistan toho ma plna riditka.

K tomu euroislamu, ano lze byt muslimem a zaroven obcanem demokratickeho statu. Vidim to kolem sebe denodenne. V pohadce neziju. A prusvihy vidim take, kdekoliv zvitezi xenofobie jedne ci druhe strany - spojene nadoby rekla bych.

Mne osobne obohacuje zjisteni, ze jsme vsichni stejni a touzime po tomtez, ackoliv nam ruzne propagandy obou taboru tvrdi pravy opak.

Z globalniho pohledu - muslimu je petina ze svetove populace. Nenajdeme-li spolecny jazyk, muzeme se jit vsichni klouzat :)

A jako spravna Sahrazad dodavam, ze islam neni antisemitsky a nepropaguje nadrazenost muzu zenam. Netvrdim, ze se tak lide netvari a ze ruzni 'ucenci' neuci ledacos. Bohuzel najdou spoustu hlupaku, kteri si to ledacos nechaji nabulikovat.
My lide uz mame zkratka takovy dar vybirat si ze vseho co se nam hodi a vysvetlovat si to po svem.
26. 05. 2009 | 17:49

zdenek mihalco napsal(a):

Bigjirka

ok, takže názor „Když on pane Stejskale Zdeněk opravdu neví...“ jste zformuloval na základě jednoho zdejšího diskusního příspěvku a článku o letectví (nevzpomínám si, že jsem někdy nějaký napsal, letectví opravdu vůbec nerozumím, ale kdo ví, novináři píší leccos).

Ale zpět k tématu (i když ne původnímu): Píšete: "Není pravděpodobné, že by přinášeli cokoli, co by nás skutečně obohatilo." Mohu mluvit jen za sebe, v čem mě setkání s muslimy a muslimskou kuturou obohatilo: Například cenný je pro mě pohled zvenčí na západní kulturu a upozorňování na některé sporné aspekty (v očích mnohých muslimů) západní společnosti (cynismus, materialismus, vztah k dětem či k seniorům). Dále kultura - už jsem zmiňoval íránské filmy, severoafrická hudba je také zajímavá, kuchyně (zřejmě napíšete, že to nemají tahat k nám, že si to kdyžtak sami vezmeme...) i obecně společenský život.

Připomínám, že jsem si samozřejmě vědom toho, že pojem islám je velice obecný, protože součástí islámu je mnoho směrů, názorových proudů, a tak nelze zobecnit a napsat, že by nás muslimové například mohli naučit, jak se starat o umírající.
26. 05. 2009 | 17:50

Mara napsal(a):

bigjirka:

Myslim si, ze v otazce budouci imigrace se skoro vsichni temer shodneme.

'zavadet sve civilisacni manyry' - v tom jsou si obe strany prinejmensim rovny :)

Jdu se klouzat. (bruslit s detmi :)
26. 05. 2009 | 18:04

bigjirka napsal(a):

Pane Mihalco, skutečně nemyslím, že na cokoli z toho, co píšete, bychom tu potřebovali imigranty.

Maro, za USA opravdu mluvit nemohu. Ale "práva" případných evropských imigrantů ve kterékoli muslimské zemi si dovedu živě představit
26. 05. 2009 | 18:31

zdenek mihalco napsal(a):

Bigjirka

Pane bigjirko, opakuji, netvrdím, že máme otevřít brány a pustit do Evropy miliony náhodných imigrantů. na tom se shodneme.
26. 05. 2009 | 18:40

stejskal napsal(a):

Víte, proč je tu chci já, pane bigjirko?

Soužití s nimi mne učí toleranci. A mé děti též. Učí mne, že lidé jsou různí a já se s nimi musím dohodnout pokud to jen trochu jde (od spolupracovníků stejného vzdělání, pleti a ze stejného kulturně-společenského okruhu až po lidi, kteří žijí úplně jinak). Zjistil jsem totiž, že by bylo nudné, kdyby všichni byli stejní jako já, stejně uvažovali, jednali, bavili se. Proto mám rád pestrost, různé pohledy na svět, různé kultury, zvyky atd.

Víte, já toleranci považuji za jednu z největších vymožeností, ke které křesťansko-židovská civilizace dospěla. Naopak kmenové atavismy mi přijdou poněkud kulturně překonané.

Takže je tady vlastně potřebuji jako takový trenažér, jenž mi pomáhá zdokonalovat pro mne jednu z nejcennějších lidských vlastností. A jak říkám, nejen kvůli sobě, ale zejnména kvůli svým dětem.

A své máslo si na hlavě každopádně ponechám, nebojte ;-)

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 18:46

bigjirka napsal(a):

No jasně, na trenažéru tolerance v Evropě se ale určitě neshodnem. Obávám se, že na to byste ukecal tady tak maximálně Viléma (Hynkem a Jarmilou už si moc jist nejsem).
26. 05. 2009 | 20:09

stejskal napsal(a):

No, já si ani nemyslel, že bych vizí tolerance a vzájemného pochopení oslovil v současné době a v této zemi nějak moc lidí, pane bigjirko ;-)

Ale zdá se mi, že se situace pomalounku polehounku zlepšuje a těch, co považují toleranci za důležitý atribut svého života, zvolna přibývá.

Dá Pán Bůh, a za pár generací zde tolerance bude rozšířena v takovém rozsahu jako třeba na západ od našich hranic (ne že by tam byli všichni ideálně tolerantní, ale míra tolerance mi přijde přeci jen o něco vyšší. Vzdělání? Kultivace? Sebevědomí? Nevím, čím to je..., ale jde to, zdá se. A my přece nejsme o nic horší než třeba Němci či Britové)

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 20:36

Mara napsal(a):

bigjirko:

Tezko na cvicisti....ponekud neomaleny vtip, ja vim :)))- vsak on mi to nekdo hbite vrati!
26. 05. 2009 | 20:39

bigjirka napsal(a):

:-)
26. 05. 2009 | 20:57

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, já pro toleranci jsem a jsem tolerantní. Není ale důvod být tolerantní k nepřátelskému chování. To je taková ta guláštolerance. Těžko přemluvíte vodu k toleranci ohně. Toleranci v Paříži k nastolení válečného stavu a žhářství v ulicích nechápu. To vidím jako mission task pro kulometnou jednotku.
(Tam vznikly nepokoje, protože mladí zločinci se šli schovat před policií do trafačky...)
26. 05. 2009 | 21:03

zdenek mihalco napsal(a):

Takže...zjednodušíme to asi tak nějak: Osobně bych stejně jako pár dalších sice rád uvítal za sousedy Íránce či Pákistánce. Většina mých krajanů podle všeho ovšem nikoliv (stejně jako by většina Pákistánců dost možná nerada ve své ulici povícero Čechů). Nedá se tedy nic dělat, pokud většina lidí nechce, bylo by to nebezpečné. Nezbývá než mít prozatím dveře zavřené. Tak či tak budování výchovy ve zdejších diskusích tolik neoblíbenému multikulturnímu chování (znalostech o ostatních kulturách, výměnné pobyty, informace o náboženstvích) by podle mě měla postupně zintenzivńovat. Jednak, stoupajícímu počtu migrantů v Evropě se zcela neubráníme, jednak už tu příslušníci jiných kultur žijí. A po čase možná i přibude Čechů, kteří by rádi za souseda Íránce (a naopak).
26. 05. 2009 | 21:23

stejskal napsal(a):

Nevyzývám k toleranci nepřátelského jednání (nenastavuji automaticky tvář druhému úderu).

Pokud někdo zapaluje auta či rozbíjí výklady, je třeba proti němu postupovat se vší rozhodností (ostatně jako proti každému porušování zákonů). I když s kulometem mi to přijde jako Vaše typická provokace (kulomet bych nasadil teprve ve chvíli, kdyby nebylo jiného zbytí a dav by začal lynčovat a vraždit, stát je tu od toho, aby volil prostředky adekvátní situaci).

Proč si pořád myslíte, že podporuji kriminálníky, buřiče atd (to, že se snažím pochopit motivaci, ještě nezanemná, že s ní souhlasím a že nevidím nutnost se bránit bezpráví)?

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 21:41

stejskal napsal(a):

Já chci také Pákistánce, Zdenku, žádného ještě neznám.

Stýkám se s Indy, Araby, Ukrajinci, Afghánci, Iráčany, Číňany, Vietnamci, ale Pákistánce jsem ještě nepotkal. Kdybys o nějakém věděl, řekni mi. Rád bych se seznámil ;-)

Libor Stejskal
26. 05. 2009 | 21:44

zdenek mihalco napsal(a):

Nedávno jsem potkal dva Pákistánce-přistěhovalce v hospodě. Vnímavost jejich pivních buněk by ocenil i pan Kočka. Akorát jsem dostal pěknou držkovou za úroveň evropské novinařiny o muslimských zemích a islámu.

Však to Libore znáš, přiznání vlastního povolání znamená takřka okamžité odsouzení, podezírání z neznalosti a záměrné manipulace - bez ohledu na národnost a vyznání:)
26. 05. 2009 | 22:00

skeptický napsal(a):

Když se podíváme na termín Židovsko-Křesťanská civilizace,kultura,anebo tradice,jsou to slovní spojení ,nad kterým se nevěřícně pozastaví věřící obou náboženství,i každý,kdo má nějaké znalosti historie.

Judaism popírá křesťanství,a křesťanství popírá Judaismus. Tato náboženství jsou v přímém protikladu.

Údajný společný základ je prý ten,že obě náboženství věří ve Starý Zákon,křesťané navíc ještě v Nový.

To je ovšem zavádějící vysvětlení pro neznalé.Krom malé sekty v Israeli,která se řídí starým zákonem,svatou knihou Judaismu je Talmud.

Židovsko-křesťanský :

První spojení těchto dvou slov bylo používáno s odkazem na první proselyty židovského původu,kteří přijali křesťanství před téměř dvěma tisíci let.

Podruhé se toto spojení objevuje až před asi dvaceti až třiceti lety v US,coby politický vynález se vzrůstajícím vlivem tohoto etnika,který už nebylo třeba ani možno dále tajit.Je omíláno při každé příležitosti.

Je čas ,aby nová generace zvěděla, že nejsou sami,a proč se jim bude zakazovat náboženství ve školách,nosit na krku křížek,nebo se veřejně zmínit o svém náboženství,aby někoho neurazili.Náboženství se stane soukromou věcí,podobně jako vyprazdňování.Zatím.Na co Vánoce.Těm,kdo si stále myslí,že Amerika je křesťanská země se musí také vysvětlit,kdo vlastně byli otcové vlasti.

Není tajemstvím,že v Evropě od středověku až do nedávna státní náboženství bylo křesťanské,panovníci rovněž.Kultura a tradice tudíž křesťanské.

Civilizace ? Budiž.Civilizace je soužití ve větších uskupeních obyvatelstva.To je ovšem možné,pokud existuje tolerance.

S nejzastoupenějšími menšinami jsme tady v Česku civilizace evro-indo-asijská,nebo nábožensky atheisticko-katolicko-buddhistická.

Uvádím v pořadí počtu,nikoliv důležitosti-viz výše.

Jak je ale známo z historie těchto tří Abrahámských náboženství,Judaismu,Křesťanství a Islamu,je to historie bojů,výbojů, otevřených i skrytých nepřátelství.Zmínky o nevěřících v posvátných knihách nic moc.

Tolerance je možná při zanedbatelné příměsi cizorodého etnika.Ovšem přerostou-li počty přes určitou hranici,a etnikum si zachová národní charakter,dojde ke střetu.

Proponentům lásky a tolerance podle zaváděných obohacovacích schemat toto musí být velmi dobře známo.O jaké toleranci se mluví,když se to řeže kde může?

Těm,kteří toto myšlenku propagují,aby se tu nenudili jen s domácím obyvatelstvem bych doporučil se tam odstěhovat,a zkusit,co nám tu doporučují.Asi to vědí moc dobře.
Radši,aby ta hora šla k Mohamedovi.Víra hory přenáší.
Většina domorodců tady o to rozhodně nestojí.

Ovšem,máme oligarchii,já zapomínám.

Když někdo nepovažuje hnízdo za vlastní,a je všude doma,těžko vysvětlovat pojem kálení do vlastního hnízda.
Ani jedno z těchto náboženství nemá druhému co vyčítat.Všechna jsou,nebo byla jednou dobu stejná. On jim totiž ten jeden bůh slíbil všem třem,že budou vládnout světu.

Jedno nacionalisticky fanatické,jedno nábožensky fanatické,a jedno roztříštěné k likvidaci,a neví to.

Pár let amerického školství,a přepsaný dějepis.Za pár let už se nikdo nepozastaví.
26. 05. 2009 | 22:25

bigjirka napsal(a):

Bude-li se soused chovat jako normální člověk, mít solidní zaměstnání, vůbec mi nevadí, jaké bude národnosti, etnika či rasy. Tedy, vůbec o tom nemluvím a nezmiňuji se o tom. Protože na tom nesejde. Tábor boat people bych ovšem vnímal krajně záporně a neměl bych sklon jej tolerovat. Jestliže hoří auta a obchody, je to válka. A v té se střílí ostrými.
26. 05. 2009 | 22:28

bigjirka napsal(a):

A pane Mihalco, já taky jsem znal u Homsu jednoho Syřana, co od rána lemtal arak ("mlíčko") a kolem poledne už byl jako Dán. Kupovali jsme od něj chlast. Říkal, že pod střechu Allah nevidí. No nevím, co z toho chcete vyvozovat.
26. 05. 2009 | 22:48

Mara napsal(a):

Skepticky:

S tim krestansko-zidovstvim jsem se nechtela pana Stejskala dotknout, shrnul jste to precizne vcetne klasifikace vsech tri abrahamickych. Nicmene kdyz se odhodi forma a jde se po duchu, jsou jak podotknul jeden student komparativni religionistiky 'na jedno brdo'. THey all boil down to COMPASSION.

O kaleni do vlastniho hnizda - tak nejak mam pocit, ze at se nam to libi ci nelibi karty jsou rozdany. Migrace byly a budou z mnoha duvodu, casteji ty nedobrovolne. Ve svetle moznych alternativ budouciho vyvoje (vcetne hrozicich katastrof e.g. zivotni prostredi, nedostatek vody) je myslim lepe v sobe pestovat pocit sounalezitosti lidske rasy, tolerance. Nemyslela jsem to tak uplne z legrace kdyz jsem mluvila o tom cvicisti.

Bigjirko:

Kdyz uz jsme u tech boat people, ne ze bych po nich touzila, ale myslite, ze to delaji ze zabavy? Asi je nekde neco hodne v neporadku, kdyz jsou lide ochotni nechat se sebou zachazet jako oni? Vzdyt i Vietnamci byli boat people, bylo jich pul druheho milionu a odhaduje se, ze jich 200 000 utonulo. Odhadem 65 000 jich bylo vietnamskym rezimem po valce popraveno, cely milion v preskolovacich taborech, kde jich 165 000 zemrelo. A jak to ve Vietnamu vsechno zacalo? Francouzi, pak USA....

Zapominame, ze mame obrovske stesti, ze jsme se narodili tam, kde jsme se narodili. Ale to z nas nedela nekoho 'lepsiho'. Spis je to naopak, pokud jsou nam osudy ostatnich lhostejne. Ja mam ten naivni pocit, ze jsme vzajemne propojeni a jeden za druheho zodpovedni. Vim, je to takove budhisticke klise. Ale ja to tak opravdu citim.

Tak nevim, pane Stejskale, je tedy nejvyssi cas se globalne 'angazovat', nemyslite? Nemuselo by pak mozna dochazet k tem migracim:)

Ted radeji potichu odhopsam zpet k te plotne :)))
26. 05. 2009 | 23:14

skeptický napsal(a):

Mara

On totiž miluj bližního svého,nebo love your neighbour má háček.Původně to mělo znamenat souvěrce.

Jinak by se tam našli pohané,bezvěrci, nevěřící psi,dobytek,a podobně.

So,slow and easy on that compassion.
26. 05. 2009 | 23:28

bigjirka napsal(a):

Maro, netoužím brát na bedra osud celého světa. Boat people ne! Nikoho, kdo nepřináší nic užitečného! Žádné černé pasažéry, žádné konsumenty.
26. 05. 2009 | 23:39

Mara napsal(a):

skepticky

Kdepak, nikdo jiny nez blizni tu neni....Vy jste tedy zosobnenim sveho nicku.

bigjirka

Hm. Ja mam pocit, ze jsme vsichni svym zpusobem cerni pasazeri. Jenze si to odmitame priznat. Treba platit za litr benzinu padesat centu - je tu nejaky expert, ktery by vypocital zda to pokryje naklady tezby ropy, distribuce....

Dobrou

(a nenadavejte mi, dopredu priznavam, ze jsem jen 'hloupe kravsky snaziva' - ci jak to presne bylo, Veroniko?)
27. 05. 2009 | 00:25

stejskal napsal(a):

No, on ten termín židovsko-křesťanská civilizace už totiž v sozčasné době nemá s náboženskými dogmaty mnoho společného, pane skeptický.

Klidně se do toho vejde racionalismus, Descartes, Hume, Locke, Kant, Hegel, Marx a já nevím kdo všechno.

Termín zahrnuje etické základy, soubory společenských norem, postavení člověka ve společnosti apod.

(Napříkad společnosti vycházející historicky z konfuciánství či hinduismu to mají úplně jinak).

Většina lidí v prostoru vymezeném tímto výrazem si myslím do hnízda nekálí, zpravidla chodí na záchod (doporučuji dělat to stejně ;-). A na tom americké školství hned tak něco nezmění ;-)

Dobrou noc.

Libor Stejskal
27. 05. 2009 | 00:50

skeptický napsal(a):

Tak se mi konečně povedlo Vás vyprovokovat.Věděl jsem,že tohle nedokážete přejít pohrdavým mlčením.

O kultuře vyměšování této osvícené společnosti nemám nejmenších pochyb.
My jsme taky trochu kulturní.Jen co si načtu u nás v budce na dvorku ty doporučené časopisy,tak uvidíte.
27. 05. 2009 | 01:09

skeptický napsal(a):

P.S.
Já se držím té náboženské linie,protože tam jsou kořeny,které dávají směr.Ten se pod spoustou omáčky vytrácí ze zřetele.

Humanismus nám tady křesťanství prakticky zlikvidoval,o Americe nemluvě,tam už to nabírá dimenze frašky.

Tenhle svět vyhrajou Švýcaři,ne nadarmo se říká drží se jak helvétská víra.Bohužel se pak zase budou pálit lidi,jak za Inkvisice.

Máte pravdu.Pod pojmem civilizace se schová spousta věcí. Kultura,tradice,hříchy, filosofické názory,směry a manipulující ideologie,vedoucí k ovládnutí.Hezká slova,zbožnění člověka,líbivý šat,pod kterým se skrývá Cain.
Pořád tam číhá někdo,kdo chce všechno.
V monoetnické civilizaci máte útěchu alespoň v tom,že vám vládne sice kurva,ale našinec.

Polyetnická společnost má tu výhodu,že v případě,že by se lidé začali bouřit,lze je snadno rozeštvat. Kolik myslíte bomb na náměstí odpálili v Iráku sami Iráčané?
27. 05. 2009 | 02:08

Béda napsal(a):

Ani jsem netušil jak pestrou, inspirativní a zamyšlení hodnou diskusi vyvolám svou odpovědí Kamilovi:

"

Já nejsem odpůrcem evropské integrace - a nikdy jsem nebyl. Právě naopak. Lze to dohledat v četných diskusích zde na blozích (kupř. Pehe, Hybášková...) .

To ovšem nevylučuje, že současně nejsem sympatizantem paní Hybáškové, která je "proevropská" z jiných důvodů, resp. že musím automaticky být pro začlenění Turecka, Kosova, Bosny... resp. Izraele (podle p. Hybáškové) do EU. Myslím si totiž, že rozšiřování o takovéto státy by pro Evropu znamenalo více negativ nežli pozitiv a zvýšení nebezpečí."
27. 05. 2009 | 06:16

Silvie napsal(a):

Já bych k tématu řekla asi tolik - chce-li se pan Stejskal s panem Mihalcem kulturně s dětmi "obohacovat", nechť si zajedou do zmíněných zemí na dovolenou nebo se tam event. přestěhují. V tom jim nikdo nebrání.
Já (a zřejmě tak 80 procent ostatních Čechů) o takové "obohacení" nestojíme. Nechceme tady další přistěhovalce,a ještě k tomu muslimy.
Je mi houby po tom, jestli tady "touží pracovat" - já jim do jejich země taky nelezu.
Nemám vůbec nic proti tomu, aby u nás žili slušní Ukrajinci, Moldávci, Litevci, Estonci, Řekové atd., s nimiž máme ovšem společné historické a náboženské kořeny a jsme na stejné civilizační úrovni. Nesmíme zapomenout, že muslimové mívají obvykle mnohem početnější rodiny, než je tomu zvykem v Evropě a časem by nás populačně úplně převálcovali. V momentu, kdy přestanou být minoritou, nebudou se dozajista obtěžovat s přestíráním nějaké tolerance k pohanským psům.
Budiž nám mementem Francie, Itálie, Německo, Nizozemí...
27. 05. 2009 | 08:38

bigjirka napsal(a):

Já osobně nemím nic ani proti muslimským přistěhovalcům, pokud nebudou vytvářet ghetta a budou vykonávat kvalifikovaná žádoucí povolání. K vidění je ovšem spíš mix konsumentů dávek a šíbrů.

Bédo, já jsem také zastáncem evropské integrace, ale odpůrcem Letálního Svinstva. Takováto byrokratická oktrojírka nemůže vést k ničemu dobrému.
27. 05. 2009 | 09:05

jaryn napsal(a):

Pane Stejskale,

nevím, kam na to chodíte, ale nemám nic proti gayům, co mi to tu podsouváte? Sexuální orientace nemá s lidstvím nic společného a pokud mi nějaký hoša nebude sahat na prdel u mušle v hospodě, jsem naprosto v klidu.
Nemám ani nic proti cizím národům. Jen si myslím, že proto se každý někde narodil, protože tam patří. Mešita na Říp nepatří a černošské ohně v sudech na roh paneláku taky ne, to se na mě nezlobte.
Naprosto nerozumím vaší touze mít v ulici muslimy, Cikány, boatpeople. Žijete v jakési bublině multikulti obohacující představy a prostě nechcete vidět rizika, která to s sebou ponese. Jste jako malé děcko - jů, to je krásný černoušek, toho chci.
Jenže, milý pane, tahle hra už je navždy. Alespoň z hlediska délky lidského života.
Tisíce a stovky let si národy hledaly hranice soužití. A když to konečně jakž takž funguje, vy chcete černouška a muslimka domů, protože nás taknějak obohatí! Bingo!
Nad vědomým porušováním přirozeného stavu, zde v podobě rozdělení světa na státy a náboženské oblasti, jásat nedovedu, je to porušování přirozeného řádu věcí a jako takové se prostě zákonitě vymstí.
Vaše názory, či spíše jejich naivitu, bych spíš přiřadil lidem kolem dvacítky.
Není to kompliment.
27. 05. 2009 | 10:10

Silvie napsal(a):

Jaryne, vy jste mě zase pobavil.
Zaplaťbůh, pořád tady musí vláda (snad?) respektovat hlas "lidu",nechce-li rychle od válu. Hlas lidu, hlas boží a já pochybuju, že by se normální "dělný lid" chtěl taky nějak "kulturně obohacovat". Průměrnému Čechovi k tomu úplně stačí Chorvatsko.
Unie sem, unie tam - Italové si taky dělají vlastní politiku a s běženci se právě nemažou. Arabský svět je nekompatibilní s tím naším, ať si tam tedy dál popravují ženy za to, že si dovolí sednout do kavárny s přítelem, ale nechť nám sem svoje bohulibé zvyky nepřenášejí.
Já fakt tyhle typy, jako pan Stejskal, Kocáb a Mihalco, vůbec nechápu(Kostlánovci jsou úplně mimo mísu). O co jim sakra jde? Dodává jim sebevědomí, že nejdou "s davem", připadají si tak jako intoši, chtějí se nějak lišit? Proč , himlhergot, touží po tom, aby tady ještě přibylo primitvních muslimských imigrantů? To jim nestačí,jaký bordel tropí v členských zemích EU? A jak obtížně (díky ochranářům lidských práv) se jich lze zbavit?
27. 05. 2009 | 10:37

skeptický napsal(a):

I to Chorvatsko,které má k Čechům a Slovákům nejblíže,má obohacující artikl.Největší vývozce HIV.
Když jsou naše panny žhavé,těžká věc.
Když si přivezete domů muziku,to se tuším počítá za kulturní obohacení,nebo ne?
V Africe je toho prý plno.
27. 05. 2009 | 10:53

zdenek mihalco napsal(a):

Bigjirka

Dobrý den, "No nevím, co z toho chcete vyvozovat." Pane Bigjirko, nechci z toho vyvozovat vůbec nic. Nehledejte v mých textech více, než je napsáno. Tedy že jsem potkal Pákistánce a dal s nima pivo.
27. 05. 2009 | 11:15

jaryn napsal(a):

Silvie,

trefilas hřebíček na hlavičku. Přesně to jsem měl na mysli: o co jim jde? Doprdele, přece imigrant z jiného prostředí, jiných kulturních a náboženských hodnot tady prostě principiálně NEMŮŽE bejt šťastnej. A nešťastnej imigrant plus nenadšené přijetí okolím znamená jen maléry. Mluvilas někdy s NAŠIMI emigranty? Co je nejvíc frustruje? A to utíkali do zemí nám mentálně poměrně blízkých. Ovšem pan Stejskal žije v představě "pěstování tolerance" - co to do háje v praxi je? Cigoše nesnáší 90% našeho národa a to tady hnípají už stovky let. Evropa jich má taky plný zuby. Podle jakého zázraku si tedy lidé tolerantně zamilují muslima, mlátícího sebou pětkrát denně o zem, vřeštění z mešit a jeho úplně jiné návyky, včetně hygienických, o vztahu k ženám vůbec nemluvě? Nebo skupinky boatpeople, chovající se tak, jak vídáme z Itálie? Zcela tu chybí DŮVOD, proč by si lidé, kteří jsou tu doma a žijí po našem, měli na něco takového zvykat? Nebudou si zvykat, takže k tomu budou nuceni poblbými pseudohumanisty a dopadne to ještě hůř, než se to vyvíjí dnes tady s Cikány. Mimochodem - podívej se na vývoj v těch Stejskalem avizovaných "vyspělých" multikulti centrech západu... Bohužel, jediný důvod, proč mít na ulici muslima je myšlení pánů Stejskalů a zní - jen tak, prostě proto.
Kdyby multikulti pánové odjeli realizovat svoje objímající představy mezi svoje milované muslimy nebo afričany, udělali by líp. Barevnosti by si užili co hrdlo ráčí a nám domácím, o podobná obohacující zvěrstva nestojícím nemoderním zápecníkům, by nikdo nebral svůj pocit být doma se vším, co k tomu patří a co si nechceme nechat ani vzít, ani nahradit nějakým novodobými šmejdskými nápady o multikulti ráji forever.
27. 05. 2009 | 11:16

stejskal napsal(a):

Žádnou, pane skeptický,

všechny je odpálili agenti CIA a další váleční rozeštvávači (dejte mi sem prosím nějaký link, který do dokazuje, nerad bych tuhle tezi šířil bez věcných odkazů ;-)

Jinak rozumím tomu, že jste záměrně a vědomě napsal zjednodušený resp. z kontextu vytržený úzký úhel pohledu, jen abyste mne vyprovokoval k debatě? ;-) Oceňuji.

Paní Silvie,

naprosto s Vámi souhlasím. I já pochybuji, "že by se normální 'dělný lid' chtěl taky nějak 'kulturně obohacovat'". Respektive jsem přesvědčen, že se nijak kulturně obohacovat nechce. Má úplně jiné preference.

Nicméně demokracie není diktát většiny, jak si převážná část Čechů po zkušenostech s nejrůznějšími totalitami představuje. Demokracie je vymezena jistými obecnými principy, zákony a především úctou vůči druhým a zodpovědností vůči světu, ve kterém žiji.

Pane jaryne, omlouvám se za ty gaye, skutečně jsem Vám je podsunul poněkud nefér způsobem.

Snažil jsem se popsat, jak fungují určité společenské mechanismy obecně (a bez ohledu na to, jestli Vám "nějaký hoša bude sahat na prdel u mušle v hospodě") a trochu jsem ujel.

Nicméně všiml jsem si, že tyhle "typy jako jsem já, Mihalco či Kocáb" vůbec nechápete. Zkuste se ale trochu snažit, prosím. Já Vás i paní Silvii myslím chápu docela dobře (tyhle socio-psychologické vzorce myšlení se opakují již od rané historie lidstva).

Přeji všem hezký den.

Libor Stejskal
27. 05. 2009 | 11:18

stejskal napsal(a):

Vždyť jsem to psal, pane jaryne, o co mi jde.

Soužití s jinými, jinak uvažujícími a jinak se chovajícími lidmi mne učí toleranci, kterou k životu a přežití nutně potřebuji. Třeba k toleranci i vůči takovým, jako jste Vy a paní Silvie :-)

Nesmiřitelným, nenávistným, neochotným debatovat a poznávat nové, negativistickým. Já tu muslimy opravdu moc potřebuji (a Romy též), abych se pořád mohl učit pokoře před jinakostí. Jinak bych se tu asi zbláznil ;-)

Libor Stejskal
27. 05. 2009 | 11:30

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale,

promiňte, ale o demokracii máte hodně zvláštní představy. Češi mají nárok žít na vlastním území podle svých představ. "Takových, jako já", které ušlechtile tolerujete, je tady přesila. Vláda musí!!! respektovat vůli svých voličů (přestože to není vždy pravidlem), jinak jí hrozí defenestrace nebo odehnání od koryt.
Lidí ,jako jste vy, je velmi málo, ale jsou nebezpeční právě svou intolerancí k představám o pokojném životě svých spoluobčanů.
Nikoliv já, ale vy ohrožujete způsob života, na který mám nárok. Nikoho neobtěžuju, nezatěžuju sociální systém a narodila jsem se tady - nechci dožít svůj život mezi kebaby a burkami.
A pokud jde o obohacování, obohacuju se tam, kde je mi milé ,a kde mají podobné kulturní kořeny. Netoužím jíst špinavýma rukama z hliněné podlahy v Indii, nemám potřebu jezdit do Afriky ani do arabských zemí. Na světě existují mnohem krásnější, příjemnější, bezpečnější a zdravotně nezávadnější místa.
Tak ze mně nedělejte buranského domorodce, který nikdy nevytáhnul z domova paty.
Musíte šeredně trpět ve své nedoceněné tolerantnosti a všeobjímajícím lidství, tady mezi blbými Čechy, kteří odmítají otevřít náruč kdejakému přistěhovalci.
27. 05. 2009 | 12:37

zdenek mihalco napsal(a):

Silvie

Píšete: "Já bych k tématu řekla asi tolik - chce-li se pan Stejskal s panem Mihalcem kulturně s dětmi "obohacovat", nechť si zajedou do zmíněných zemí na dovolenou nebo se tam event. přestěhují. V tom jim nikdo nebrání." To máte jistě pravdu, na dovolenou jezdit budu. Ono je ovšem problém, že občas narazím na lidi, kteří mě v místě mé dovolené nechtějí. V Turecku někteří nechcou lidi ze Západu, v Řecku ze severu a na Moravě z Prahy. Pokud tací budou všichni, nebudu moci jezdit nikam. Ani se kulturně obohacovat mimo Prahu (Brno, Ostravu, nebo mimo svůj vlastní byt).
27. 05. 2009 | 12:54

jaryn napsal(a):

Pane Stejskale,

za ty gaye a omluvu dík.
Nepochybuji, že máte občas problém vydýchat nas.. jaryna nebo paní Silvii. Jenže jak mám asi reagovat??? Propána, vy POTŘEBUJETE na české ulici muslima a cikána, abyste se učil pokoře? To je asi jako kdybych já tvrdil, že musím mít v obýváku mraveniště, abych se učil ekologii! Koneckonců ani to ne, mraveniště by bylo v MÉM obýváku, kdežto cizák má být v NAŠÍ zemi, a to je rozdíl.
A ještě jedna věc - toužit po OSOBNÍM rozvoji za cenu, že druhým jste ochoten dělat ze života peklo mi přijde minimálně dosti sobecké.
Mimochodem, k tomu, jak fungují společenské mechanismy se vyjadřujete z jakého titulu? Neuražte se, ale představovat si míchání kultur a náboženství pod existenčním ekonomickým tlakem v cizím/domácím prostředí jako zajímavou zkušenost s dobrým koncem pro všechny mi přijde jako úvahy Hurvínka o válce.
Jinak znovu opakuji: učit se jinakosti bude nejspíš nejlepší v jinakém světě, než tahat jinakost sem a pak chtít po všech, aby byli jinačí.
Šťastný ráj křesťanů, muslimů, vzdělanců, hlupáků, pracovitých, lenochů, čistotných a lidi házejících hovna z oken pod jednou střechou snad ani nemůže být výsledek myšlení soudného člověka.
Vám to přijde jako nejen možné, ale i jako báječný nápad? Proč?
27. 05. 2009 | 12:57

stejskal napsal(a):

Já trpím děsně, paní Silvie. Ale léčím se ;-)

Libor Stejskal

P.S. Mimochodem, Vy máte nějaké území? Mně tedy patří toliko jedna dvaatřicetina parcely pod panelákem, v němž žiju. A to je ještě dost pofidérní vlastnictví, neboť půdu, vodu, vzduch či nebe podle mne nelze v metafyzickémslova smyslu vlastni ;-)

P.S.S. A máte pravdu, že o demokracii mám "hodně zvláštní představy." Například vůbec nezahrnují taková lákavé možnosti jako defenestrace. A od národnosti se v nich neodvíjejí žádná práva či nároky (viz. "Češi mají právo"; a jestli ano [čistě hypoteticky], tak prosím nepopírejte mé právo žít zde s muslimy, hinduisty, křováky a kýmkoliv, s kým si vzpomenu.

Libor Stejskal
27. 05. 2009 | 13:02

Silvie napsal(a):

Pane Mihalco,
nikdo přece netvrdí, že by sem event.slušní muslimové (jsou-li tací) nemohli jezdit na dovolenou. Ale nepředstavuju si to tak, že budou okupovat lázně, v nichž bude omezen svobodný pohyb domorodců se psy (jakožto muslimy pohrdanými zvířaty) nebo hendikepovaných (nelahodícím muslimskému oku). Jistě můžete namítnou, že za to v určité míře může prachobyčejná lidská hamižnost, která tu tyto movité cizince nechá rekreovat. Totéž platí pro stále oprsklejší Rusy ve Varech.
Tohle mi úplně stačí pro představu, jak by vypadalo naše soužití s početnější muslimskou komunitou.
Nemluvě o tom, na to pan Stejskal jaksi zapomněl, že islamisté se tolerancí právě nevyznačují. Maximálně, jsou-li přitlačeni ke zdi, se ji pokusí předstírat.
Pokud jde o ty dovolené, ať se vám to líbí nebo ne, každá země má právo vyhradit si, koho ve své zemi vítá a koho si tam vidět nepřeje. Tohle je demokracie po mém!
27. 05. 2009 | 13:05

Silvie napsal(a):

Pane Mihalco,
nikdo přece netvrdí, že by sem event.slušní muslimové (jsou-li tací) nemohli jezdit na dovolenou. Ale nepředstavuju si to tak, že budou okupovat lázně, v nichž bude omezen svobodný pohyb domorodců se psy (jakožto muslimy pohrdanými zvířaty) nebo hendikepovaných (nelahodícím muslimskému oku). Jistě můžete namítnou, že za to v určité míře může prachobyčejná lidská hamižnost, která tu tyto movité cizince nechá rekreovat. Totéž platí pro stále oprsklejší Rusy ve Varech.
Tohle mi úplně stačí pro představu, jak by vypadalo naše soužití s početnější muslimskou komunitou.
Nemluvě o tom, na to pan Stejskal jaksi zapomněl, že islamisté se tolerancí právě nevyznačují. Maximálně, jsou-li přitlačeni ke zdi, se ji pokusí předstírat.
Pokud jde o ty dovolené, ať se vám to líbí nebo ne, každá země má právo vyhradit si, koho ve své zemi vítá a koho si tam vidět nepřeje. Tohle je demokracie po mém!
27. 05. 2009 | 13:05

Silvie napsal(a):

Pane Stejskale,

Jaryn to popsal pregnantně.

Dodám jen, samozřejmě ,že mám nepopiratelné právo, stejně jako moje děti, na klidný život v mé!!! vlasti. Stejně jako všichni ostatní ČEŠI.
Ale vy nemáte žádné právo nutit své spoluobčany, aby si zaneřádili dům humusem jen proto, že vám samotnému se binec líbí a nebaví vás uklízet.
Já vás svými představami o živote nijak neomezuju, vy mně ano. Tady už končí vaše svoboda, chápete?
Doporučuju emigraci. Jen nevím kam. Neznám zemi, kde jsou s imigrantů jurodiví.
27. 05. 2009 | 13:11

stejskal napsal(a):

Žádný "šťastný ráj křesťanů, muslimů, vzdělanců, hlupáků, pracovitých, lenochů, čistotných a lidi házejících hovna z oken pod jednou střechou" nečekám. Už jsem to tu ostatně psal mnohokrát, pane jaryne.

Jsem pro soužití lidé různých kultur a civilizací a to způsobem, který nebude zyšovat napětí mezi nimi ale naopak rozvíjet toleranci (že to jde ukazují nejen zkušenosti z USA, ale i ze západních zemí). Že se to nesmí přehnat, ukazují zkušenosti tamtéž.

Čili celou dobu zde pléduji za rozumnou míru (ostatně ve všm. Uzavření se před světem, izolaci české společnosti, její další uzavírání považuji za škodlivý extrém. Stejně tak za něj považuji neregulovaný příliv emigrantů z jiných kulturních okruhů, vznik přistěhovaleckcých ghett, zavírání očí před porušováním zákonů i nutných společenských norem.

A jen tak na okraj, Cikám či Rom není v této zemi zpravidla žádný cizák. Narodil se zde, patří sem jako Vy nebo já. Nemáte nejmenší právo (a naštěstí ani možnost) žádného občana této země odtud vyhánět. Čili bych i pro Vás považoval za přínosnější, abyste se s existencí Romů tak nějak duševně vyrovnal ;-)

A víte, proč se zde k něčemu vyjadřuji? Protože o tom něco vím ;-) Prostě se tím dost zabývám, něco jsem o tom nastudoval, poznával jsem tyhle věci i v terénu. K věcem, o nichž nic nevím, se zde nevyjadřuji (například se vůbec nezúčastňuji hovorů o ekonomice či ekonomii)

Libor Stejskal
27. 05. 2009 | 13:12

stejskal napsal(a):

Jakto že mne neomezujete, paní Silvie? Já něco chci a Vy mi to upíráte (a přitom nechci nic, co by porušovalo zákony či Listinu základních práv a svobod)? ;-)

Mimochodem, pokud by někdo vznesl nárok, aby kvůli náboženskému přesvědčení někdo někoho od někud vylučoval, postižené či třeba majitele psů, budu mezi prvními, kdo nebude souhlasit a bude to dávat hlasitě najevo

Apropós, pletete si pojmy islamista a muslim, to vůbec není to samé (něco jako rozdíl mezi militantními Svědky Jehovovy a křesťany).

S přátelským zvoláním ČECHY ČECHŮM tuto zajímavou debatu ze své strany končím a odebírám se dělat něco užitečného :-)

Přeji všem hezký den.

Libor Stejskal
27. 05. 2009 | 13:19

Silvie napsal(a):

Pane STejskale,

já vám nic NEUPÍRÁM! Vy můžete svobodně vycestovat a žít mezi muslimy. Ale nemáte žádné právo chtít po mně, abych je kvůli vám trpěla doma.
To je dost podstatný rozdíl. Pokud ho nechápete, nemůžu s tím nic dělat.
Uklidnil jste mě vyloženě tím, že se těmito věcmi "zabýváte" a znáte je "z terénu". Jako mistr Kocáb?
A mimochodem - právě proto, že s cikány nic udělat nelze a vyhostit je nemůžeme, nechci sem tahat další pobírače sociálních dávek a podněcovače náboženských konfliktů. Stačí mi, že živím z daní "svého cikána".
27. 05. 2009 | 13:26

zdenek mihalco napsal(a):

Čechy Čechům. Děkuji za debatu. ZM
27. 05. 2009 | 13:51

Béda napsal(a):

Pevně doufám, že ve vztahu k rozšiřování EU o muslimské státy proběhne v ČR i ve všech státech EU referendum.

Hlas lidu, hlas... Ať občané sami rozhodnou jak si představují svou budoucnost. Nerad bych, aby to rozhodlo pár úředníků na centrální (bruselské) anebo na národní úrovni.
27. 05. 2009 | 13:52

Mara napsal(a):

Silvie

Pani Silvie, to, ze Jaryn mluvi o muslimech praskajicich sebou petkrat denne o zem mne neprekvapuje, ale zdrzela jsem se komentare az do poznamky o tech 'hendikepovaných (nelahodícím muslimskému oku)'. Padaji z Vas na mne chmury.
27. 05. 2009 | 14:01

jaryn napsal(a):

Pane Stejskale,

vy si protiřečíte a nemáte o tom ani tušení. Chcete míchat olej s vodou, emulzi (vzniklou násilným smíšením) odmítáte, ale zároveň očekáváte od obou látek mísení dobrovolné a ještě k tomu uvědomělé a radostné! Vy jste snad opravdový marťan a o lidech a Zeměkouli jste viděl nanejvýš pětiminutový reklamní spot.
K čemu vám jsou ty vaše knížky a studia, když z vás padají takové nesmysly, že by se tomu musely smát snad i děti v osmé třídě? Proboha, můj despekt k tomu vašemu nimrání narostl o pětset procent.
Mimochodem, kolik Cikánů je skutečně českých, a kolik jich třeba jen za posledních patnáct let přitáhlo ze Slovenska a bůhví odkud jenom k příbuzným za "dávkami"? Kolik se jich tu už namnožilo a dnes vykřikují, že mají "právo" a "nárok"? Možná papírově, ale morálně mají hovno. To neokecáte.

Silvie,
samozřejmě, že v debatě o svobodách máš pravdu ty. Nikdo nemá právo lákat sem cizáky jen proto, že mu to zákon nezakazuje, řečeno volně. A páně Stejskalova úvaha na téma "moje není ani píď půdy" je smutná. Protože vlastnictví k naší české půdě se neměří dekretem a teodolitem, ale pocitem, srdcem, historií, krví, potem, kulturou, vzpomínkami, tradicemi, zvyky a bůhví čím vším ještě. Nic z toho však panu Stejskalovi zjevně nic neříká. On chce jen svého muslima, cigoše, černocha a hromadu chytrých knížek o životě, kde nám vysvětlí, jak má myslet správný člověk.
Je mi z toho smutno. Instinkty přehlížíme, srdce a cit utloukáme psychologií a navoněnými kecy.
27. 05. 2009 | 14:03

jaryn napsal(a):

Pane Mihalco,

vaše posměšné výkřiky Čechy Čechům si laskavě strčte za klobouk. Nepochopil jste ani slovo z toho, o čem tu jde řeč.
27. 05. 2009 | 14:06

Mara napsal(a):

silvie:

'slusni muslimove (jsou-li taci)'.

Vidim, ze Vy mate ve vsem jasno. A z toho skutecne bezi mraz po zadech.
27. 05. 2009 | 14:07

Mara napsal(a):

jaryn:

Obavam se, ze jsme to vsichni pochopili velmi jasne.
27. 05. 2009 | 14:09

jaryn napsal(a):

Maro,

bohužel, nepochopilas nic. Unikla ti podstata věci. Tebe proberou opravdu až muslimové v sousedství a černošské gangy násilníků naproti. Zatím si i nadále mysli, jaká jsi hvězda a jak jsi povýšená nad ty různé rasisty a xenofoby. Opájej se vlastní dokonalostí, dokud můžeš. Až se tady začne realizovat multikulti ráj, už ti na to nezbude ani čas, ani chuť.
27. 05. 2009 | 14:43

Mara napsal(a):

jaryne,

ja uz dvacet let ziju mezi muslimy.....v Anglii....
(a jsem tou mensinou, muslimka nejsem :))
27. 05. 2009 | 15:07

jaryn napsal(a):

Aha, Maro,

Tohle neberu, nezlob se.
Jsi přistěhovalec a k zemi, kde žiješ, máš vztah jiný, ať chceš nebo ne. Tam jsi kuličky necvrnkala..
Takže tobě se líbí, co se v Británii děje, jo? Paráda, že, jak se londýňané a nejen oni stěhují z Londýna pryč před záplavou cizinců, že? Nádhera! To je to pravé! Stejně jako nepokoje ve Francii, průsery ve Švédsku... to je to, o co nám všem jde, že jo? Tohle si potřebujeme natáhnout do Čech. Pěkně muslimy i s tím jejich koránem, mešitami a skrytým pohrdáním nevěřícími psy. A můžem se pomalu začít připravovat na rušení Vánoc, abychom ty přivandrovalce nepobuřovali, jako chystají na anglických školách...první vlašťovky nových časů...
Mě osobně muslimové v Británii taky nevadí, to je věc Britů. Vadí mi ovšem ten princip. Ale tady je nechci. Jestli jsi ty mezi nimi spokojená, proč ne. Já ovšem chci za sousedy čechy, kluky a holky, se kterýma si opeču selátko, dám pivko a budeme kecat o čem nás napadne, vzpomínat na dětství, plánovat rafty a kola.
Seru na burky a mešity, kulturu zahalených ženských a manželů, od kterých nikdy nebudu vědět, co můžu čekat. O žádném teroristovi to sousedi nikdy předtím nevěděli... chápeš to?
Ne. Tobě se mezi muslimy líbí. Tak si to užívej a nes si dobrovolně osud země, do které jsi šla z vlastní vůle. Nic jiného ti ani nezbývá.
Já ale jsem a zůstávám tady, doma, a chci se jako doma cítit i nadále. Jsem Čech, ne multikulturalista či kosmopolita. A jako takovej chci jednou umřít. A až umřu, budou mi zpívat českou písničku. Tak to chci a tak na to mám ve svý zemi právo. Bez mulláhů a bez afrických bubnů. Já za češstvím utýct nemůžu. Multikulti pošuci se mohou realizovat po celým světě. V tom je mezi námi rozdíl a proto bráním to svoje. Být jen obyčejným Čechem, ve svý zemi, která je svoje a svoje zůstane, protože nám Čechům patří. Ne muslimům, ekonomickým přivandrovalcům a dalším takovým.
27. 05. 2009 | 16:05

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale,

Vidím,že máte stejný názor ohledně těch bomb.Odkazy žádné neznám,dospěl jsem k tomu úsudkem,a Vy jako inteligentní a vzdělaný člověk jste přišel se stejným závěrem.Nevyhnutelně.

Jako zkušený a ostřílený harcovník ve slovních disputech,samodeklarovaný kavárenský povaleč (všiml jsem si,že je Vám to obzvlášť drahé),ošlehaný větry kavárenských ventilátorů,představujete pro mne autoritu,a je pro mne svátkem obohatit se výměnou názorů s Vámi.

Tady ty větry jsou jenom vlastní,ale trpím fobií k cizím.

Máte pravdu,že jsem se vědomě snažil upoutat pozornost,nevím zda můj stav mysli lze označit jako vědomí,ale pokud to budí ten dojem,děkuji.

Vaše definice demokracie by měla být tesána.Sice nic neříkající,ale zato všeobjímající.Lepší,než říci demokracie je když...

Pohrdání manuelní prací by se zatím mělo tajit,pokud vím,tak nás to všechny,byť nepřímo živí,pokud peníze nepřicházejí z úroků.Ale i tak.

Spolu s definicí páně Tomského ,že " demokracie je nástroj na zvolení vlády,tečka",mne obohatila.

Ty socio-pathologické vzorce myšlení taky nejsou k zahození.

Těch diskusí o ekonomii (-ce) se klidně zúčastňujte.Chybíte tam.Je to věda nepřesná,vědí prd,a že o tom nemám páru si nikdo nevšiml.

Rovněž tak velikášství,které rovněž spadá pod ty pathologické vzorce personality se nevyhýbá ani těm největším.Důvěrně to znám z vlastní zkušenosti.Že to má základ v realitě? Vysvětlujte to někomu.Zvláště tomu dělnému lidu obecnému,s jejich přízemními zájmy.I když oni ne všichni jsou úplně blbí.

Ruka je skoro v rukávě,ale na aroganci moci je ještě malinko brzo.
Vybruslit z debaty s trochou roztomilé nestoudnosti se taky dá,musím si najít který to je bod.Asi to spadá pod zesměšnění protivníka.

Každý máme stejné právo něco chtít,nebo nechtít.Pak vstoupí ta demokracie s rozložením sil.Asi by bylo lepší být vždycky na té správné straně.

Lekce pokory,které se Vám v této společnosti při současném složení obyvatelstva tak nedostává,pokud máte dobrodružné tendence,by se Vám mohla dostat tři hodinky letu na jihovýchod u našich spojenců.

Mohl byste tam hlásat totéž,popřípadě rozdávat Nový Zákon.Prej jsou za to dva roky.
A ještě Vám ho spálí.

Oceňuji jemnou ironii ve Vašem závěrečném sloganu.

Dokonce to echovalo.Pozor na yes-many.
27. 05. 2009 | 16:16

stejskal napsal(a):

Ano, pane skeptický ;-)

Libor Stejskal
27. 05. 2009 | 16:23

bigjirka napsal(a):

Už tomu rozumím. Franta Kostlán měl pravdu, jsme pathologické sedliny a jediní správní nositelé mesiášského lidství jsou mucisti. Pámbu s náma a zlý pryč, na zkoušky na zbroják už jsem přihlášen. My house, my castle.
27. 05. 2009 | 16:55

bigjirka napsal(a):

Btw., pane Stejskale, už jste viděl ten generátor náhodných projevů? Myslím, že by si ho měl všimnout hlavně pan Schweiner.
27. 05. 2009 | 16:57

Veronika Vendllová napsal(a):

Dobrý večer, na jednu stranu jsem ráda, že jsem se nemusela "míchat" do diskuse, což se mi v těchto vypjatých dnech docela hodilo. Na druhou stranu jsem si teď zase znovu čela argumenty Jaryna a Silvie, se kterými už jsem se několikrát taktéž "utkala".

Co mě napadlo, je úvaha nad tím, proč se všechno tolik vyhrocuje. Nevím, jsem asi multikulti, kosmopolitní a nediskriminovaná naivní evropanka, která se těší z toho, co se Evropě (a možná i světu), daří naplňovat od II. sv. války. Asi tomu nerozumím, asi ne, ale Silvie Jaryne, už mi to prosím nevysvětlujte, já bych to stejně nepochopila. Buťe k mé hlouposti a zaslepené naivitě shovívaví.

Pěkný večer všem.
27. 05. 2009 | 21:04

Mara napsal(a):

Mily Jaryne,

uz vyhanis i mne? Nezlob se, kulicky jsem cvrnkala v Cechach, zila v Egypte i v Anglii, kde jsem vsude doma. Nastesti, o tom nerozhodujes :)))
27. 05. 2009 | 21:40

bigjirka napsal(a):

No, já si pořád nějak myslím, že do imigrace mají co mluvit usedlíci. A vybrat si, koho doma chtějí a koho ne. Ale nedejte na mě, já jsem jenom člověk venkovskej, pitomej. Ovládám jen obyčejnou logiku, multikulti art bohudík ne.
27. 05. 2009 | 22:47

Mara napsal(a):

Ale samozrejme, ze maji. A samozrejme je treba imigraci regulovat. Mne vadi jen ty extremy a neschopnost uvedomit si, ze Evropa uz multikulturni davno je.

Kdosi tu hlaholil, ze lide maji zustat tam, kde se narodili. No jo, ale realita je zkratka jina. Kdyby to tak na svete chodilo, to by byvaly nevznikly Spojene staty, to by se do nich nedostali otroci, do Nemecka Turci atd. atd. a hlavne bych chtela videt jak by to dotycna vysvetlovala v Izraeli.

Anglicani si delaji legraci z toho, ze by se na Heathrow mela dat cedule Welcome to Poland. Polstinu je slyset vsude, prodavacky, servirky....obzvlast maliri a stavbari se cini, polskych obchodu je tu cim dal vic.

Problemy jsou na severu, kde skutecne lze najit ghetta, takove pakistanske vesnicky, kde nikdo nepromluvi anglicky. To je samozrejme nesmyslne a proto se pracuje se na zmene imigracnich pravidel.

Nicmene rozumna imigracni politika je dulezita, skoly tu maji velmi pestrou etnicitu a nejlepsi na tom je, ze deti nevnimaji rozdily mezi sebou (dokud jim je dospeli nepripomenou). Asi tak.
27. 05. 2009 | 23:18

Mara napsal(a):

Veronika Vendlova

Snad nam ten ulet odpustite, Veroniko...ja zkratka pri takovychto debatach nejsem schopna drzet zobacek.

V jednom z vasich blogu jsem cetla postesknuti nad 'kyselymi obliceji'. To je snad to jedine, co mi na case stravenem v Cechach pokazde vyrazi dech. Ale stejne mam Cechy nejradeji, vidim to ale natrvalo az na duchod :)))predem varuji, ze v duchodovem veku budu mit asi vic casu prudit a to nejen na blogu :)))
27. 05. 2009 | 23:26

jaryn napsal(a):

Maro,
já tě vyháním? Ale prosimtě...
Žij, kde chceš, bratříčkuj se, s kým chceš. To je tvoje věc.
Evropa je multikulti, jo? Tak proč píšeš o změně imigračních pravidel? Nelíbí se ti pákistánské vesničky v Anglii? Mě ani v Čechách. A změnu imigračních pravidel nám přináší ta zatracená Lisabonská smlouva. Brusel chce takovéhle pákistánce přidělovat úředním rozhodnutím i nám. Podpisem LS se stáváme bezbrannými. Žádná imigrační pravidla si už pak nezměníme. Žádného bruselského byrokrata nebude pákistánec v Čechách mrzet. Mě jo. Pákistánec mě zajímá v Pákistánu, tady to bude jen přidělený vetřelec.
Tleskat multikulti nikdy nebudu.
O USA jako příkladu multikulti se raději nezmiňuj. Tam přistěhovalci, pro původní obyvatelstvo nechtění, málem domácí vyhladili...domácí jsou dnes v rezervacích a polovina jich akorát chlastá. Multikulti v praxi.
28. 05. 2009 | 07:51

Silvie napsal(a):

Lázně odmítly invalidu s asistenčním psemMOST/TEPLICE - Operovaná vozíčkářka Daniela Machová z Mostu, 26letá studentka práv, nebyla se svým asistenčním psem přijata na léčení do Lázní Teplice. Vedení lázní nechtělo riskovat v hlavní sezóně odchod bohaté arabské klientely, které by pes údajně vadil.
28. 05. 2009 | 08:34

Silvie napsal(a):

Ráda bych dodala, v demokratickém systému platí hlas většiny. Může se mi to stokrát nelíbit, vyhraje-li volby soc.dem., musím to, se zaťatými zuby akceptovat.
Totéž platí také pro imigrační politiku. Zatím budu volit ODS. Vybočí-li ovšem nějak výrazně ze svého programu (nepočítám-li dost zásadní vybočení ve formě podepsání LS) a podvolí se tlaku Bruselu i v této oblasti, budu prostě, ač velmi nerada, volit ty nejtvrdší nacionalisty. Zřejmě to v Čechách potom bude vypadat, jako v Maďarsku.
Je-li to to, co si přeje pan Stejskal , pak bude konečně spokojen. Ale to už demokracie opravdu nebude.
28. 05. 2009 | 08:41

Veronika Vendllová napsal(a):

Maro, vůbec se neomlouvejte, já tomu rozumím!

Ano, kyselé obličeje, těch je plná země...nechápu to.
28. 05. 2009 | 09:11

bigjirka napsal(a):

Já se taky tvářím kysele. Až budete na suchu, budete se taky tvářit kysele.
28. 05. 2009 | 09:56

skeptický napsal(a):

Tak jsem si to přeložil,pane Stejskale.

Na první pohled mi bylo jasno,že za tím něco bude.

Že prý se do té židovsko -křesťanské civilizace vejdou
nacionalismus,karty,humry,lokání,kun..,hébl a marky.

Máte pravdu,a u mne jste vyrost.To bych sám tak rychle nevymyslel.

Dál jsem to ani nečetl,něco o postavení,beztak nějaká prasárna.

Ráno moudřejší večera.
Příště budu číst pozorněji.
28. 05. 2009 | 11:05

Veronika Vendllová napsal(a):

bigjirko, myslím, že mě moc neznáte. Když jsem na "suchu" a to není tak dávná zkušenost, tak se nexichtím, ale dělám co můžu, abych na suchu nebyla. Brigády, úklidy, pomoc. Prostě co hlavně nedělám, je to, že se blbé náladě nepoddávám. Dokud mám ruce a fungující mozek (pro některé samozřejmě můj mozek funguje neodstatečně, ale na to dlabu), tak není důvod se xichtit.

Jak zpívá má oblíbená NAČEVA: Možnosti tu jsou!
29. 05. 2009 | 09:58

Rolex watches napsal(a):

Rolex watches has been known for a long time, As early as several centuries ago on this Rolex was born. The reason is his design in line with the majority of the people's taste. It is improved for the people's demands.http://www.omegawatchessale...
03. 07. 2009 | 08:01

uggs on sale napsal(a):

I think it's beautiful.And I like it!Especially,the color is cool!
17. 12. 2009 | 13:49

air force shoes napsal(a):

svyrazne vyplati nakoupit v zahranici cokoliv. A snad nebude nikdo tvrdit, ze rozvoj CR ja zavisly na exportu a nikoliv dovozu. a mys. Vysledek je pak takovy, ze pro kazdeho, kdo alespon trochu oNechme se proto prekvapit, kolik firem dokoze v prubehu pekulanty na burze je velmi snadne prehrat menu malinke CR a napakovat se na ukor ceskych lidicek hrou na prehrati a oslabeni meny. Silni hraci hraji s CNB hru na kocku vlada nejaky svetovy jazyk se
11. 01. 2010 | 18:52

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 04:31

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 04:33

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 04:34

panerai watches napsal(a):

very happy to comment here
08. 03. 2010 | 03:55

rolex watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
08. 03. 2010 | 03:57

tag heuer golf watch napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 09:13

tag heuer monza napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
11. 03. 2010 | 09:15

breitling superocean napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 06:08

breitling skyracer napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 06:11

WelchBRANDY22 napsal(a):

freelance writer
09. 02. 2012 | 14:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy