Nevládky a krize - u premiéra Fischera

14. 10. 2009 | 01:32
Přečteno 6937 krát
Před rokem jsme se k premiérovi nedostali, letos se to v nové výzvě s názvem Nevládky a krize 2009, podařilo. Tak si říkám, že to asi bude odpovědnějším přístupem pana premiéra.

Nevládní organizace jsou jedním z mých oblíbených témat a není to tím, že jde to téma populární. Pokaždé jsem v diskusích pod blogem překvapena, co všechno ještě nebylo vysloveno (napsáno). A to je dobře. Na blozích to, zdá se, poměrně vře. Protože si například myslím, že k chování a činům prezidenta Klause už bylo řečeno a napsáno téměř vše, nechám ho u ledu i s podpisem LS. Jednou ji někdo podepíše…

Zpět k nevládkám. Zde je k dispozici tisková zpráva ze 6. 10. 2009, zdroj:
www.nevladky-a-krize.cz/tiskove-zpravy.html

„Fischer: Život bez nevládních organizací si neumím představit
Premiér Jan Fischer setkal se zástupci jedenácti střešních organizací různých oblastí, které reprezentují více než tisíc nevládních neziskových organizací. Reagoval tak na iniciativu občanského sektoru „Nevládky a krize“ a na výzvu Asociace nevládních organizací k bližší spolupráci státu a tzv. třetího sektoru. Od roku 1989 je to v historii vůbec poprvé, kdy premiér přizval k jednání o celospolečensky důležitých tématech občanský sektor.„Život společnosti bez nevládních organizací si už dnes neumíme představit, protože pracují v celém spektru oblastí, od sociálních, kulturních, ekologických, až po genderové a vzdělávací. Tato vláda je připravená jednat o tom, jak si můžeme být vzájemně užiteční“, řekl premiér Fischer.

Jednání se soustředilo na tři oblasti, které nevládním neziskovým organizacím umožní účinněji se zapojit do řešení důsledků ekonomické krize. První oblastí je čerpání národních dotací, zejména včasného zveřejnění termínů přijímání projektů, zrychlení průběhu dotačních řízení a neprodlené vyplacení přidělených finančních prostředků.

Druhé téma jednání bylo zaměřeno na přístup nevládních neziskových organizací k čerpání evropských dotací. Zástupci NNO se s premiérem shodli na tom, že je potřeba výrazně zjednodušit způsob čerpání evropských prostředků, umožnit vznik fondu malých projektů a napomoci řešení předfinancování schválených projektů.

Třetím bodem jednání byla spolupráce vlády a nevládního sektoru, především s cílem zlepšit fungování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Odchodem lidí, kteří získali během mnoha let práce značnou odbornost, hrozí rozpad sektoru, který jsme si vydobyli Sametovou revolucí. „Pokud k tomu dojde, můžeme očekávat naprosto fatální dopady na společnost“, řekl k obsahu jednání přítomný ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

Ekonomická krize postihuje i nevládní neziskové organizace, respektive poskytovatele veřejně prospěšných služeb, po kterých zároveň stoupá poptávka.

„Nevládní neziskové organizace jsou významným zaměstnavatelem a vedle HDP vytváří i hodnoty nefinančního charakteru, poskytují služby, které stát nemůže ani při dobré vůli zajistit. Chybí mu zkušenosti, odborníci nebo dobrovolníci, kteří zásadním způsobem práci NNO zlevňují“, zdůraznila Marta Smolíková z Otevřené společnosti.

V roce 2007 ocenil Český statistický úřad dobrovolnickou práci v nestátních neziskových organizacích na více než 10,5 miliardy korun, přičemž tento sektor zaměstnává 60 tisíc lidí na plný pracovní poměr, dále 1,3 milionu lidí na dohody a má 1,2 milionu dobrovolníků.

Tímto jednáním byla zahájena užší spolupráce představitelů státní správy a nestátních neziskových organizací. Jak bylo konstatováno, toto užitečné jednání bude i dále pokračovat debatou nad konkrétními problémy, jejichž řešení může vláda napomoci svým přístupem a zájmem.“


Téhož dne vydal tiskovou zprávu také ministr Michael Kocáb:

„Ministr Michael Kocáb se dne 6. 10. 2009 zúčastnil jako předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace setkání pana premiéra Fischera se zástupci nevládních neziskových organizací. Zástupci nejvýznamnějších asociací třetího sektoru informovali premiéra o tíživé situaci některých organizací nevládního sektoru a také o možnostech spolupráce vlády a třetího sektoru v době krize.

Setkání navázalo na zahájení kampaně nevládního sektoru „Nevládky a krize“. Jejími iniciátory jsou Česká asociace streetwork, Česká ženská lobby, České fórum pro rozvojovou spolupráci, Fórum pro integraci, Fórum dárců, Hestia – Národní dobrovolnické centrum, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, SKOK, Rada uměleckých obcí, Zelený kruh a Asociace NNO.

Premiér ujistil zástupce nevládek, že si jejich aktivity velice váží, uložil ministru Kocábovi zpracovat detailní analýzu dotačních politik ministerstev a na jejím základě předložit aktualizované zásady vlády pro poskytování dotací nevládnímu sektoru. Tento materiál by měla vláda projednat v režimu s rozpravou. Ministr financí spolu s ministrem pro místní rozvoj by potom měli navrhnout, jak řešit předfinancování projektů nevládek pomocí úvěrů od Českomoravské záruční a rozvojové bankyˇa řešení předložit vládě. Premiér také pověří ministra práce, aby v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vytvořil fond malých projektů a tak usnadnil čerpání nevládkám.

Ministr Michael Kocáb bude požadovat, aby se od nynějška jednání Rady vlády pro NNO účastnili minimálně příslušní náměstkové. Premiér Jan Fischer zase navrhuje užší spolupráci Rady s Českým statistickým úřadem, zejména při přípravách analytických podkladů pro vládu týkajících se třetího sektoru.

„Je třeba zdůraznit, že NNO jsou jednak významným zaměstnavatelem. Vedle HDP však vytvářejí i hodnoty nefinančního charakteru. NNO poskytují služby, které stát nemůže ani při dobré vůli, z důvodů personálních či organizačních, zajistit stejně efektivně. Zejména ale zapojují aktivní občany do chodu země. To je jeden z nejvýznamnějších výdobytků porevolučního období, který nelze jen tak obětovat na oltář „řešení krize“, de facto ale řešení nesprávného rozdělování veřejných finančních zdrojů a možná i neschopnosti zabránit jejich zneužívání,“ řekl k jednání ministr Kocáb.

Lejla Abbasová tisková mluvčí a poradkyně ministra pro lidská práva“


Co požadují a co nabízejí nevládky:


Nevládky chtějí po vládě Důslednou implementaci „Zásad vlády pro poskytování dotací NNO“ a jejich aktualizaci. Ministerstva například v letošním roce v rozporu s těmito zásadami nezveřejnila termíny přijímání žádostí o dotace.

Nevládky usilují o to, aby se odbourala běžná praxe minulých let vydávat rozhodnutí a vyplácet dotace zpětně.

Dalším požadavkem nevládního sektoru je, aby se zjednodušil přístup k evropským penězům. Vedle zjednodušení administrativy tzv. malých projektů (do 50 000 Euro) doporučují nevládky řádně využívat tzv. technické pomoci, umožnit předfinancování, zálohové financování a úvěrování schválených projektů NNO (například s využitím zdrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Nevládky navrhují, aby v rámci nového akčního plánu pro čerpání evropských peněz vláda pobídla rezorty, aby NNO více zapojily do čerpání evropských prostředků.

Pozn.: vláda k tomu má detailní analýzu vypracovanou Národním orgánem koordinace při Ministerstvu pro místní rozvoj. Na jejím základě vznikne „Akční plán využití strukturálních fondů pro řešení krize“.
Posledním požadavkem zástupců třetího sektoru bylo, aby vláda dbala na to, aby NNO nebyly při jejím jednání opomíjeny.

Mnohé organizace třetího sektoru jsou za dvě desetiletí již prověřeným partnerem státu. Toto partnerství by se mělo v době krize posilovat. Vždyť právě nevládní sektor má potřebné finanční, odborné, personální (například stovky tisíc dobrovolníků) zdroje na řešení palčivých sociálních problémů, které naši zemi čekají. Nevládky nabízejí své zdroje při přípravě strategických dokumentů a opatření vlády.
Zdroj: www.helpnet.cz/aktualne/oznameni-pozvanky/30388-3

Závěrem: Ty nevládní neziskové organizace, které jsem měla možnost osobně poznat, nechtějí být na veřejných prostředcích závislí. Ovšem v ČR mnoho jiných možností není. Kromě státního rozpočtu pak existují fondy EU a různé nadace. Velkou budoucnost, má dle mého soudu, sociální podnikání a to také jedna z možných a funkčních cest. Více k sociálnímu podnikání snad někdy v budoucnu.

Co se však setkání s premiérem týče, více snad ani není nutno dodat. Zdá se, že se ledy pohnuly.
Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy