PENTA, letiště a komunální "akčnost"

18. 02. 2010 | 00:07
Přečteno 5593 krát
Letiště ve Vodochodech plánované společností PENTA je stále žhavým tématem. Dne 23/9/2009 jsem se v jednom z textů tomuto tématu věnovala a dění shrnula pohledem člověka, kterého se „projekt letiště“ přímo týká. V březnu 2010 se očekává další kolo připomínek EIA, protože PENTA předloží doplněnou dokumentaci.

V okolních městech a obcích nyní probíhají referenda, ve Chvatěrubech a Zlončicích už lidé letiště odmítli. Nejen tím se brání proti rozšíření letiště ve Vodochodech společně s dalšími třinácti obcemi v okolí. V březnu 2010 budou následovat místní referenda k letišti Vodochody v dalších třech obcích a to v Panenských Břežanech, Bášti a Máslovicích.

Městu Odolena Voda je velmi často vytýkáno, že se nepřipojilo ke sdružení Stop letišti Vodochody a to ani formálně, bez fianční spoluúčasti a také že stojí tak trochu osamoceně stranou. Dochází ke spekulacím, co k tomu vedení města vede.

Pan starosta Holík z Panenských Břežan, který si velmi často "nebere servítky" nám „Vodolákům“ do diskuse na městských stránkách dne 4/2/2010 napsal příspěvek s názvem: Ostuda páchne z odolky a stálo v něm, cituji:
„Vážení odoláci. Máte několik možností. Část zastupitelů se starostkou mají možnost zabránit něčemu tak devastujícímu jako je rozvoj letiště. Každý kdo jej podporuje, se připravuje na trestní čin poškozování zdraví obyvatel celého regionu a podílnictví na něm. Kdyby se starostové okolních obcí chovali stejně, občané by je už dávno vyhodili na ulici. Vaše možnosti - ať zastupitelé odstoupí a budou nové volby, nebo vaše organizovaná demonstrace před radnicí, nebo referendum iniciujete sami. Nejsem sice Váš občan, ale OV je červ v jablku a škodí celému boji proti letišti. Je sice fakt, že to vyhrajeme i bez OV, ale začalo intenzivní vyšetřování, kdo v korupci jede mezi poslanci i u Vás. Přeji Vám mnoho sil a úspěchů. Komunista poslanec Hojda nemá právo lobovat za letiště, protože KSČM se nikdy nezřekla ideí Marxismu, kde živnostník je zločinec, majetek zabavit, jeho zavřít anebo popravit, což se běžně dělo. Generál Lorenc pracuje pro Pentu a Vy ji podporujete? To snad ne. Mám takový pocit, že náš národ stejně vyjde brzy do ulic, to co se děje již není možné tolerovat. Ovzduší na OV je Vašich rukou."

Na to reagovala paní starostka Odehnalová z Odoleny Vody dne 11/2/2010 otevřeným dopisem takto, cituji:
„Otevřený dopis panu starostovi Holíkovi: Vážený pane starosto. Dovolte mi reagovat na Vaše neustálé a hlavně nepodložené výpady vůči mé osobě. Ano, jsem starostka a jako taková prezentuji usnesení zastupitelstva města, které předložený záměr Letiště Vodochody jednoznačně odmítlo a schválilo řadu odborných námitek a připomínek, které byly ministerstvem životního prostředí akceptovány. Jsou totiž jediné dvě zákonné cesty, konzultované na Ministerstvu životního prostředí i na Úřadu pro civilní letectví, které mohou realizaci záměru odvrátit – jedna, že se společnost Penta sama rozhodne tento záměr nerealizovat, a druhá, že se společnosti nepodaří splnit přísné limity pro ochranu životního prostředí. Rozdíl je v tom, že Vy nesouhlasíte absolutně s žádným rozvojem letiště, já, v případě, že budou splněny limity životního prostředí v celé oblasti, budu jeho rozvoj akceptovat. To, že Odolena Voda je považována v médiích za příznivce letiště, je jen Vaše zásluha a mně se toto zaškatulkování nedaří vyvrátit. Odolena Voda jen zvolila cestu, která je pracnější, náročnější, ale hlavně jediná možná, a to cesta nutné odborné oponentury připravovaného záměru. K dalšímu Vašemu napadání mé osoby si dovoluji podotknout pouze: do Parlamentu ani na jednání podvýboru jsem nebyla já ani nikdo jiný ze Zastupitelstva Odoleny Vody pozván, nikdo z Penty ani z Letiště se mě ani mého manžela nikdy nesnažil ovlivnit natož korumpovat. Kdo mě zná ví, že se to za dvacet let mé práce v samosprávě nikomu nepodařilo a nepodaří, v zastupitelstvu jsem hlasovala pro referendum. Pane starosto, přes všechny Vaše výpady proti mé osobě jsem si nikde a nikdy nedovolila znevážit ani Vás ani Vaše úsilí v boji proti letišti, které akceptuji. Žádám Vás, abyste činil totéž. Eva Odehnalová“

Dlužno podotknout, že na posledním Zastupitelstvu Města Odolena Voda, bylo konání místního referenda k otázce, zda letiště ano, či ne, poměrně těsně odmítnuto.

Patřím ke skupině lidí, která se zformovala před minulými komunálními volbami, během té doby se poměrně slušně rozrostla a zvolen byl z naší kandidátky pouze jeden zastupitel. To jsme s přihlédnutím ke zdejšímu politickému ovzduší považovali za obrovský úspěch. Nepatříme úplně k těm největším „křiklounům“, spíše bych řekla, že respektujeme to, že všechno má svůj vývoj, svůj čas a pravidla. Máme omezené možnosti, ale i tak se snažíme být přínosem městu.

Odmítnutí místního referenda nás však „donutilo“ jednat. V pondělí dne 15/2/2010 jsme vydali prohlášení, pod které se někteří z nás podepsali a nyní čekáme, jaký bude další vývoj. Jsme přesvědčeni, že k tak zásadaní otázce, jako je právě projekt letiště, by občané měli mít možnost se vyjádřit. Je jen škoda, že už referendum dávno neproběhlo, protože by vedení města (15 členné zastupitelstvo) mělo k dispozici jasný názor občanů.

V regionu, kterého se letiště týká, žije zhruba 30 000 lidí. Letiště takového rozsahu, který PENTA naplánovala, jej nevratně změní. Pro nás je nejdůležitější, myslet na budoucnost. Nechceme v regionu bydlet, chceme v něm především žít. Proto nás zajímá, co se všude kolem nás děje.

Prohlášení skupiny občanů Města Odolena Voda k záměru „Rozšíření letiště Vodochody“

Vzhledem k odmítavému postoji vedení Města Odolena Voda k uskutečnění referenda k záměru „Rozšíření letiště Vodochody“ jsme se my, občané Města Odolena Voda, rozhodli chopit vlastní iniciativy k danému ožehavému tématu a navrhujeme následující:

1) prostřednictvím našeho zastupitele pana Bc. Marka Bajera předložit opakovaný návrh o konání referenda na mimořádném jednání Zastupitelstva Města Odolena Voda,
2) prosazovat konání referenda společně s volbami do Parlamentu ČR,
3) v případě, že Zastupitelstvo Města Odolena Voda opět odmítne vyhlášení referenda, jsme rozhodnuti založit přípravný výbor a usilovat o získání zákonem stanoveného množství podpisů našich spoluobčanů, tj. cca 1100, na podpisové listiny pro závazné konání referenda k záměru „Rozšíření letiště Vodochody.

Uvědomujeme si existenci rizika, že se může snaha o vyvolání referenda minout účinkem, ale nechceme sedět jen se založenýma rukama. Prohlášení zveřejňujeme z důvodu, abychom informovali naše spoluobčany a požádali stejně smýšlející lidi o pomoc při získávání potřebného počtu podpisů pro uskutečnění referenda.

Veronika Vendlová, Martin Muzikář, Ing. Michal Švábenický, Pavlína Zábranská, Ing. Dita Výborová, JUDr. Jaroslava Hoťová,

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

černovláska napsal(a):

koukám starosta z P.B je drsňák ;-, držím palce ať protlačíte referendum, ať mají lidé možnost se vyjádřit
18. 02. 2010 | 00:29

dusandvorak napsal(a):

Výborně, Veroniko.
Pan Pehe se dle mého soudu mýlí, když říká, že volby nic nezmění.
Jasně že vyhrají tutani z ČSSD a ODS, protože lidi mají rádi tradiční vepřoknedlozelo a pijí závadnou balenou vodu na ztrátu paměti, ale jsem přesvědčen, že ta do nebe volající korupce dosáhla stropu. Zemská tíže platí.
Těch nelhostejných mladých jako třeba z Inventury demokracie etc. bude přibývat a volby mohou být také svátkem Dnů nepřizpůsobivých.
At o Odolené Vodě spíš zase slyšíme jako o dobrém mužstvu volejbalu, ne Lorencově černé díře.
18. 02. 2010 | 02:23

crayon napsal(a):

Už jen rozdílnost stylu dopisů pana starosty a paní starostky cosi napovídá o intelektuální kapacitě obou jedinců. Referendum pro občany zastupitelstvo uspořádat samozřejmě může, ale výsledek je jistě předem znám. Možná by si v Odoleně Vodě mohli za ušetřené prostředky dopřát nějakou menší investici, místo programového vyhazování peněz za plebiscit, jehož výsledek tak jako tak nebude mít žádný reálný význam.
Pro Čechy je příznačné, že pokud se má někde něco stavět, je názor dotčených osob v drtivé většině a priori odmítavý. Dalo by se říci, že to má i svoji logiku, protože 50 let se tu nikdo nikoho na nic neptal. Uplynulo však již více než 20 let od Revoluce - doba delší než existence První republiky - a v myslích lidí nelze spatřit jakýkoliv zřetelný posun. Jsou slyšet výhradně kritiky čehokoliv, co může naší zemi ve výhledu nějak pomoci. Druhé pražské letiště za prospěšnou věc rozhodně považuji, už jen proto, že dostavba paralelní ruzyňské dráhy je kvůli stejným obstrukcím stále v nedohlednu. Praha a Čechy větší kapacitu leteckých spojení potřebují.
Patrně bych také nebyl nadšen, pokud by mi nad hlavou mělo přistávat jedno letadlo za druhým, ovšem řešit tuto situaci "hlavou proti zdi" - jak se o to snaží pan starosta - mi nepřijde jako dobrá cesta. Buď tedy budou dodrženy limity a normy a občané přilehlých obcí nebudou v důsledku provozu letiště nijak významně omezováni, a nebo normy splněny nebudou, a pak je zcela legitimní vznášet námitky až do úplného napravení projektu. Ale přístup "kdo není s námi, je proti nám" a takřka povinnost členství municipalit v pochybně vedeném spolku, praktikujícím zcela nesystematický postup, mi přijde poněkud scestný.
18. 02. 2010 | 04:00

havlin napsal(a):

Pro crayon:

"pokud budou dodrženy limity"
To je právě ten problém. Oni dodrženy být nemohou. Ví to paní starostka, ví to pan senátor Nedoma a vědí to všichni, kdo si přečetli předložený záměr rozšíření letiště od Penty. To, že se teď jakoby čeká na nový-upravený záměr je sice fajn, ale mnohokrát jsem už upozornil(a znám to z vlastní zkušenosti-už jsem se několika sporných projednání účastnil a bohužel musím přiznat, že MŽP musí, pokud to údaje uvedené v záměru a posudek "nezávilého" oponenta-uvozovky proto, protože je placen předkladatelem, dovolují, dát souhlas a houby záleží na tom, zda jsou skutečnosti uvedené v záměru pravdivé, nebo dokonce nemožně splnitelné-prostě je tam něco napsáno, tak to platí), že pokud se jednou záměr povolí, byť jen v omezeném rozsahu bude fungovat tak, jak si majitel bude přát-není kontrola, a kdyby i byla, třeba stálý monitoring, jak uvádí pan senátor, není síla, která by mohla porušování podmínek vynutit. Žijeme v divném státě.
Srdečně BH
18. 02. 2010 | 07:59

Selichar napsal(a):

Paní Vendlová.Máte moje sympatie.Kdo má dostatek informací nemůže s takovým projektem souhlasit.Je to pouze o tom nebýt líný a informace si opatřit.Samozřejmě pro vzdálené a neinformované pozorovatele budete křiklouni a nepřátelé pokroku.Na to Penta spoléhá a proto investuje nemalé prostředky do celostátního průzkumu.Jde o další zákeřný krok proti obyvatelům regionu kde chce podnikat.Velmi odpudivé je pozorovat jednání zalobovaných politiků.
18. 02. 2010 | 09:07

jj napsal(a):

Jsem také z postiženého regionu, ale v podstatě mi celá akce připadá jako "ne na mojem dvoře".
Referendum je asi správně, jeho pomocí zjistíme, že 97% obyvatelstva je proti, a můžeme to použít při vyjednávání s Pentou. Ale to je tak všechno.
Daleko perspektivnější cesta mi přijde posudek nezávislého nezávislého oponenta. Na ten by se asi postižené obce musely složit. (?)
18. 02. 2010 | 09:21

jozka napsal(a):

jj, je snaha o dodrzovani zakonu NIMBY?
18. 02. 2010 | 09:58

jj napsal(a):

pro jozku:
já si myslím, že místní referendum není právně závazné. Může zavázat zastupitele, aby cosi činili nebo nečinili, to je tak všechno. Ale třeba se pletu.
18. 02. 2010 | 10:12

jozka napsal(a):

Nemam na mysli referendum, ale veci tykajici se hluku, prasnosti a podobnych veci.
18. 02. 2010 | 10:33

havlin napsal(a):

Pro jj:

ne, nepletete se. Referendum je sice právně závazné, ale jen pro samosprávu. Nikoli pro státní správu, ani pro MŽP.
Obce "posudek" podají, i když se jmenuje "vyjádření". Oficiální "oponentní posudek" totiž zadává samo MŽP, ale platí jej předkladatel záměru-tedy Penta. A skepticky musím konstatovat, že jsem ještě nezažil "posudek", který by jednoznačně konstatoval záporné stanovisko a doporučoval ministerstvu jej, tedy to záporné stanovisko, k záměru vydat. Proto je sice důležité mít "odborně zpracované připomínky" a na to vynaložit prostředky, ale zároveň je nutné kauzu medializovat, aby se co nejméně dal přístup příslušných orgánů "tutlat". To je také-tedy alespoň doufám, že v tom nejsou jiné důvody-důvodem vedení kampaně proti letišti ze strany sdružených obcí.
Srdečně BH
18. 02. 2010 | 10:36

void napsal(a):

to crayon:

pisete: Buď tedy budou dodrženy limity a normy a občané přilehlých obcí nebudou v důsledku provozu letiště nijak významně omezováni ...

problem vidim v tom, ze i kdyz jsou vsechny limity a normy dodrzovany, jste setsakra omezovani. zil jsem pomerne dlouho (20 let) v priletovem koridoru k ruzyni, pokud vim ruzyne normy dodrzuje. presto je to neustalej bordel - hluk, rázové vlny. Chapu, ze letiste jsou treba a nekde byt musi, jenom bych nezastiral, ze letiste je v kazdem pripade, i kdyz plni vsechny limity, cernej petr.
18. 02. 2010 | 14:17

černovláska napsal(a):

jenom k těm posudkům, bohužel existují znalci, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, mnoho z nás už jistě zažilo situace.........a jak potřebujete aby to bylo napsaný? Iluze stranou ;-(. Penta je příliš vlivná skupina s dlouhými prsty, je před vámi velké sousto ;-(.
18. 02. 2010 | 16:38

Al Jouda napsal(a):

Bydlím v Praze Řepy, přes náš panelák také létají letadla do Ruzyně a od té doby, co nám namontovali plastová okna, není žádný hluk přistávajících letadel slyšet.
Všude ve světě létají dopravní letadla nad obytnými domy a lidé se musí přizpůsobit. To jen u nás je dopřáváno sluchu takovým jako jsou třeba občané Suchdola u Prahy, kvůli kterým se nedaří uzavřít vnější pražský dopravní okruh na severu nebo tzv. ochránci přírody Českého Středohoří, kvůli kterým se stále nedaří dokončit dálnici z Prahy do Drážďan. Kvůli kapricům těchto lidí ovšem trpí zase mnoho dalších lidí, kteří musejí jezdit z Prahy 6 do Prahy 8 přes centrum nebo snášet řev a kouř kamionů při průjezdu jejich obcí v Českém středohoří.Kdo rozsoudí, co je horší ?
18. 02. 2010 | 20:38

šášula napsal(a):

Al jouda: Pán Bůh podle bible stvořil zemi za pět dní a šestý den vytvořil poslední z hovad zemských a nebeských člověka. Teprve sedmý den spočinul a díval se co za hovado to stvořil. Nikde však není psáno, že stvořil (bůh pro idealisty, matka příroda pro materialisty) letadla, auta, vlaky autobusy, kamiony a jiné podivné samohyby. Anžto lze usuzovat, že matička země s vodním a vzdušným balem, byla a je určena primárně tvorům živým a ne nějakým podivným pohybijícím se tvorům a jako taková, by živá stvoření měla mít prvořadou přednost.
19. 02. 2010 | 13:10

Míla Š. napsal(a):

Veroniko jsem ráda, že je snaha o referendum, které dle mého názoru mělo být uděláno dříve. Nemuselo docházet k vzájemným atakům diskutujících lidí na webovích stránkách OV. Rozumný člověk si udělá názor na p.Holíka, který hraničí s hysterií. Kdo nemá stejný názor je černou ovcí a běda mu když je ještě zaměstnaný v AERU...http://www.stopletisti je to samé. Jak si starosta vůbec může dovolit být tak vulgární, donedávna sem mu fandila, ale to co předvádí a jemu podobní už s protestem proti výstavbě letiště nemá nic společného. Pokud nejsou skorumpovaní úředníci na MŽP nemůže stavba letiště projít.
19. 02. 2010 | 16:03

crayon napsal(a):

Pouze poznámka k příspěvku výše:

"nezávislý oponent" je jakýsi oxymoron :-). Oponenturu lze s úspěchem najít na půdě akademické, ale v takovémto případě je třeba zpracovat nezávislé posudky. Ty ukážou buď soulad nebo nesoulad s požadovanými kritérii.
23. 02. 2010 | 02:55

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 08:01

breitling navitimer napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
13. 03. 2010 | 08:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy