ČT se dává do pohybu

13. 07. 2010 | 14:19
Přečteno 10674 krát
Počínaje zítřejším zasedáním se bude Rada České televize zabývat tzv. restrukturalizací této instituce, k níž má v následujícím období dojít. Je otázkou, jestli vnitřní proměna ČT může vybalancovat systémová oslabení, v jejichž kontextu se stále více ocitá.

Žijeme v době, kdy je veřejná televize pod větším tlakem, než kdy dřív. Žije z veřejných poplatků, a tak se téměř každý cítí být zavázán k nespokojenosti s ní takříkajíc systémově. Nikoho nenapadne kritizovat soukromou televizi za to, že plní hlavní vysílací časy estrádou, zatímco ta veřejná je pod palbou, která rozhodně nepomine ani když estráda skončí: v tu chvíli zase přestává plnit svoji zábavní funkci. 
Naplňovat jednoduchý požadavek popularizovaný "zakladatelem" BBC Johnem Reithem "bavit, informovat, vzdělávat" je v době duálního systému obtížnější, než složité. Televize veřejné služby je při udělování příliš velkého množství licencí soukromým vysílatelům a po letech legislativní podpory privátní konkurence v systémově stále obtížnější pozici.


Bytostným, byť bezezbytku nekodifikovatelným, pilířem každé veřejné služby je především pole očekávání veřejnosti, ze kterého vzchází její podpora - tento terén se stává stále tekutějším. Televize se ze statutu stává nejen zdrojem, ale i projekčním plátnem mnoha závazků, které má plnit vůči "všem skupinám obyvatel". V tomto aspektu je strukturálně příbuzná třeba s poslaneckou sněmovnou, v jejímž relativně monopolním postavení vůči tvorbě zákonů se odráží její vztah k rámci, který má navzdory všem obtížím nejen produkovat, ale také reprezentovat. Pokud trvá demokracie, sněmovna sdílí s televizí veřejné služby ontologický kořen "veřejné služby" přičemž každá reprezentuje českou společnost svým vlastním způsobem.Princip demonopolizace veřejné služby televize při současné bezplatnosti i mizivé kontrole licenčních podmínek soukromých televizí vedl k erozi televizního prostředí ve strukturálně analogické situaci, jako kdyby si některé lokality či regiony začaly v rámci samosprávy vyhlašovat nezávislost na zákonech ČR. Jak jsme viděli ve skvělém filmu Český mír ve scéně obsazení brdské kóty aktivisty Greenpeace, stát takovéto pokusy netoleruje. V případě veřejného televizního prostoru s tím ale nemá problém, ba vyslovení myšlenky, že by ve veřejném zájmu bylo žádoucí, aby tomu bylo jinak, je bezmála tabu, na které přistupuje i jakýkoli management ČT."Každý den se v mediálním prostoru něco změní, každý den se bortí zažité stereotypy a představy. Hlavní a naprosto dominantní cíl restrukturalizace je přizpůsobit fungování České televize zásadně změněným podmínkám mediálního prostředí", řekl před rokem ředitel Jiří Janeček na úvod svého plánu sáhnout k velkým změnám. Jak se ale připravit na situaci, kdy se "každý den bortí zažité stereotypy a představy?"K základním projekcím, které jsou spojovány s ČT patří funkce společensko-reprezentativní (musí zastupovat menšiny), funkce estetická (musí být vkusná), funkce normativní (být vzorem vyváženosti a kvality). Má vůbec smysl provádět "restrukturalizaci televize" aniž by se současně a průběžně legislativně neposilovala její unikátní pozice v českém audiovizuálním prostoru? Výhledově spíš hrozí opak: ČT přijde o reklamu a s ní spojené daňové benefity, digitalizace probíhá asymetricky (ČT je napřed), což je sice na jedné straně možné ocenit, na druhé straně ji to oslabuje vůči soukromým televizím, které setrvaly déle na analogových kanálech a tím byly na nějaký čas dostupnější, s novou koalicí hrozí opět otevření agendy rušení televizních poplatků a tedy substanciální oslabení ekonomické nezávislosti média atp.Z toho, co dosud bylo o restrukturalizaci na veřejnosti řečeno je řada věcí nadějných, celek je ale současně dosud mlhavý a v některých momentech si odporující. Mají být posíleny programové profily jednotlivých kanálů a jejich interní nezávislost, kanálů ale bude při stejném či menším rozpočtu víc - což může kolidovat s požadavkem kvalitnější profilace. 

Ve filmové i televizní tvorbě platí víc než kde jinde, že čas jsou peníze - kvalitní věci mají šanci vzniknout točí-li se a stříhají-li se déle, což vstupuje do nákladů. V převládajícím kostýmovém stylu hraných televizních filmů a seriálů se navíc dají neuvěřitelné částky utratit za výpravu - zejména kostýmy a dekorace - a i tam lze jistě navyšováním rozpočtů dosáhnout určitých zlepšení. (Předpokládám, že na této slepé, divácky stabilně akceptované cestě, televize setrvá a ještě přitvrdí).Nezávislejší řízení jednotlivých kanálů ale bude vytvářet také nejrůznější tenze: na divácký úspěch orientovaná jednička bude muset akceptovat, že zde bude - bude-li to vážně míněno - divácky náročnější dvojka, s podobně velkými rozpočtovými a kapacitními nároky, ovšem v krátkodobém horizontu s menší sledovaností. Má-li být televize průrazná, musí být rychlejší ve svém rozhodování, musí více riskovat i v otázkách stylu a musí nalézat strategie, jak v těch polohách, kde vědomě přistoupí na inovativní experiment, dokáže v takovém pokusu setrvat dostatečně dlouho, aby se prokázala jeho (ne)životnost.V případě dvojky si lze představit i oživení o řadu interaktivních možností, které by musely proběhnout s vědomým stylistickým rozhodnutím k rezignaci na některá technologicko-vizuální tabu, jako je např. preciznost televizního obrazu: do programu by se mohlo zapojovat například mnohem více veřejných osobností třeba pomocí svého mobilu s kamerou - inteligentnější formou by tak bylo možné navázat na potřebu určitá ucelená díla ve vysílání kontextualizovat, což v dřívějších dobách s trochou bezděčné parodie zastávali televizní hlasatelé.Od zaostření do spontánně vzniklého bodu bych se ještě vrátil k obecnějšímu, které nakonec bude pro celek ČT do budoucna určující. Má-li existovat a má-li být její mise úspěšná, musí vedle intenzivního programu a hledání nových způsobů jeho uplatnění začít hrát aktivnější roli také v (sebe)reflexi fungování media televize ve společnosti - tedy svého vlastního zakotvení i zviditelňování vnějších faktorů a limitů, za kterými už veřejná služba není možná. Třeba i proto, že se společnost dostane do situace, kdy už není schopna rozpoznat, že by něco takového měla potřebovat.


Text byl publikován v internetovém Deníku Referendum.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

češka napsal(a):

Pane Janečku,

Česká státní televize si hlavně musí uvědomit, že jednou z mnoha, kterou si divák, mající k dispozici stovky kanálů, může naladit.
Divák k ní přistupuje jako k luxusnímu zboží, které si zaplatil 2x, jednou v rámci "balíčku" satelitní nebo kabelové TV společnosti, podruhé v SIPU.

Platba v SIPU je trest.

1/ Za to, že se na ní dívá v České republice, jinde ji má v rámci "balíčku".
2/ Dalším trestem jsou reklamy.

Chce-li někdo zjistit, co se opravdu ve světě děje, musí si vyhledat i jiné zpravodajství, nebo pořady v češtině např. na Spektru atd...

Zabrousí-li cizinec na ČT, okamžitě přepne, protože s neznalostí jazyka jej nic neupoutá. Na německy nebo anglicky hovořících veřejnoprávních kanálech jsou hojně zastoupeny programy lidové i vážné hudby v hezkých exteriérech, představující daný region a zpestřené mezinárodními hvězdami zábavního průmyslu, jako je Karel Gott. Od těchto hvězd se chce jediné, úsměv a nepoplést si jméno dané oblasti a konkrétního místa,
event. pochvala místních kulinářských specialit.

Místo toho se naše TV, státní nevyjímaje, vyžívají v nekonečných seriálech s podřadnými herci a ve stejných dekoracích.
Jedině ČT 24 je občas koukatelná, ale i tam proniká reklama.
13. 07. 2010 | 14:58

almost glossed™ napsal(a):

Problém ČT je:

1. V neskrývané cenzuře. Viz např. zatajování a dezinterpretace akcí hnutí Ne základnám. Skandalizace a denunciace jejich hlavních představitelů. Posouvání nepohodlných faktů doprostřed zpravodajství, v jednovětých obecných formulacích, posouvání nepohodlných pravd do neatraktivních pozdních nočních hodin. Media Tenor velestručnou zprávu zaznamená a započítá do statistik. ČT je z obliga, přestože zprávu (ne)zaznamená jen pár nespavců.

2. Absurdní je dlouhodobý stav, kdy se ČT otevřeně podbízí české "pravici" a pořádá štvanici na ČSSD přestože je to právě ODS, která dělala první poslední pro zrušení (privatizaci) ČT a hájila vždy JEN zájmy privátních TV. Ale, jak víme z nedávných výroků vrcholných členů ODS, Langer přece "umí" ČT...

3. Pokřivený žebříček hodnot, který ČT léta vnucuje národu jako jediný možný.
Pro ČT platí, že: nejdůležitější ze všech pohledů je ekonomický. Samostatné studio v burzovním paláci je výsměchem všem, kdo ekonomický pohled vidí jen jako jeden z mnoha možných a mají širší společenskokulturní záběr.
Dále jednotvárné prosazování "nedotknutelných hodnot" jako jsou zájmy USA a spojenců (Izrael), zájmy křesťanské církve (viz nepřiměřený rozsah "křesťanských pořadů" např. o víkendu), zájmy armády ČR a jejich zahraničních misí (Viz Moravec v Afghánistánu pokaždé, kdykoliv je potřeba lobbovat pro navýšení doby pobytu nájemných zabijáků, financí..atd.). Zpozdilý antikomunismus v neuvěřitelném množství pořadů. S tím kontratsuje velmi vstřícný až kamarádský přístup ČT a jejích moderátorů k současné KSČM.

4. Moderátoři angažovaní jen a pouze ve prospěch české "pravice" a výběr hostů pouze z řad prověřených straníků, kteří jsou následně prezentováni jako nezávislí (viz Pečinka) nebo jako "odborníci" (viz opakovaně lživá prezentace MUDr. Jocha jako experta - politologa).

5. Slabý ředitel poznamenaný svou angažovaností ve prospěch minulého režimu. Proto poslušný a politicky ohebný.

Zkrátka, tolik absurdit, kontrastů a podivných veletočů se jinde hned tak nevidí. Je to paradox, ale cca po deseti letech je politicky méně angažovaná a stranicky vyhraněná i TV N@VA, která kdysi byla pravou rukou ODS.
13. 07. 2010 | 15:29

ok napsal(a):

Poté, co Česká televize neuvěřitelným způsobem ovlivnila voliče tím, že neumožnila prezentaci stran s odhadem(!!!) nižším než 5%, mělo by být vedení ČT i celá rada rozprášeny a nahrazeni zcela novými lidmi bez politických vazeb z minulosti i ze současnosti. "Bývalý" komunista Janeček se drze vysmívá všem skutečným demokratům. Doufám, že TOP09 i VV radu rozpráší a nahradí ji nezávislými a morálně bezúhonými lidmi !!!
13. 07. 2010 | 15:30

almost glossed™ napsal(a):

ok: Ano, zařadil bych klidně jako bod 6. Skandální věc.
13. 07. 2010 | 15:32

Ivan Nový napsal(a):

ČT měla být dávno zrušena, institucí vyžírek je u nás jako máku.
13. 07. 2010 | 17:09

bonzi napsal(a):

Náhodou ,mně se naše jediná a v pravdě objektivní televize pod vedením zasloužilého s.Janečka moc a moc líbí.Také se mohu rozpustit blahem ,když slyším moderátora Emanuela Moravce.(Neplést s Moravcem z protektorátu).Tolik chytrosti a objektivity pohromadě,aby jeden pohledal.Jen dál a houšť,směle vpřed.
13. 07. 2010 | 17:43

Josef K. napsal(a):

Přiznávám, že se dívám na čt jen tu a tam, ale připdá mi čím dál více normalizační a zelenkovská.
13. 07. 2010 | 18:23

veverka napsal(a):

almost glossed

Naprosto přesné,není co dodat.
13. 07. 2010 | 19:18

Den isa napsal(a):

Jak je možné, že s. Jiří Janeček si nechá od lidí poplatky za
TV sanovat svůj enormní plat. Za tak špatné programy si ještě vyplácí neúměrné odměny. Stále sledujeme opakované filmy. Nedávno řekl, že by ani nepotřeboval peníze za TV reklamu. Jen ať ji využívá a za to nám zajišťuje kvalitní pořady. Bohužel nikdo se diváků neptá, jen se nařídí placení poplatků. Je to hnus. Králová.
13. 07. 2010 | 22:12

vfischer napsal(a):

Vydírání občanů koncesionářskými poplatky je stejného principu jako vydírání poplatky u lékaře!!! Dtto spotřební daně benzin a jiné ! Princip - plošně daňově vydírat a decimovat nejširší a příjmově nejslabší obyvatelstvo, aby bylo z čeho rozkrádat státní kasu ! Stále stejná zlodějská politika zlodějské oligarchie, gangsterské smečky, zkorumpované justice, policie a gigantického molochu byrokracie státní správy. Nedávno jsem dostal zajímavý obrázek, jak venku leje a leje s následujícím textem (prosím pány cenzory o benevolenci) cit.: "chčije a chčije ?? buďme rádi ! v této republice by mohlo i srát !!!!
13. 07. 2010 | 23:45

Werner napsal(a):

Dobrý den. Dokud se nebude ve 20:00 na ČT1 na co kvalitního koukat (Poštu pro tebe za kvalitní nelze považovat), dokud se nestane ČT2 skutečně alternativou a ne odpadištěm a opakovačkou ČT1 a ČT4 sport, dokud pro ČT 24 bude ČR končit u Prahy-Dědina, bude plná neskutečných neznalých plkalů, nebude umět přenosy, kdy místo obrázků z místa tam budou mluvící hlavy nemluvící k tématu ale z cesty a moderátoři neznající o události vůbec nic(viz přenos pohřbu obětí Smolenské tragédie, Moskevská přehlídka)a dokud ČT4 Sport bude 100x opakovat jeden přenos, tahat z archivu prastaré sportovní události a bude vysílat pořad Na slovíčko s Ottou Černým který snad spad z Měsíce jak je neznalý můžete si restrukturalizovat, reformovat, dělit a slučovat jak chcete stejně to bude stát za děravé přezůvky staré Vajtyngrové!
14. 07. 2010 | 00:12

češka napsal(a):

To autor
Prosím mohl by jste vysvětlit obyvatelům Česka, proč za TV musí platit 2x, jednou v rámci nabídky kabelovek a satelitů a podruhé "koncesionářské poplatky", jichž jsou ušetřeni všichni diváci mimo naše území?
Jak to, že tato diskriminace nevadí ústavnímu soudu? Proč poplatky nevymáhá od všech Čechů, kteří se mohou připojit např. k internetu?
14. 07. 2010 | 00:40

vitjanecek napsal(a):

Díky za komentáře i otázky, některé z nich si kladu též. K pár věcem bych zareagoval:

1. četné příspěvky pěkně ilustrují to, o čem jsem se snažil psát: kritika ČT je věc natolik přirozená, nakolik si do ní lidé promítají své nároky. Promítají si je právem, škoda jen, že kritika je veskrze paušální a partikulární, i když i taková svědčí o tom, že medium veřejné služby leží lidem na srdci.

2. to almost glossed:
Postřeh o podbízení pravici je podnětný, dochází-li k němu, není to v rámci statistického zastoupení parlamentních stran (důkazy o vyváženosti této statistiky jsou v pěkných tabulkách a grafech na webu ČT), ale v rovině dramaturgické (volba diskutérů, glosérů, aktuálních témat) a v rovině rétorické (pořadí otázek, pořadí diskutujících, rétorické akcenty ap.), které lze sotva kvantifikačními metodami soustavně postihnout. Předpokladem pro to, aby tomu tak bylo, může být někdejší stranická příslušnost mého jmenovce v KSČ (1981-1989), kterou v životopise k volbě GŘ neuvedl, o čemž se psalo a což naznačuje snahu o vytěsnění této okolnosti. Při současném anti-levicovém naladění společenského diskurzu v Čechách poslední dekády může být ovšem takový člověk na místě GŘ pro pravici hotovým požehnáním: kdo by se víc snažil zajistit, aby nebyl nařčen - z důvodů své minulosti - jakémukoli nadbíhání levici. Celkově ČT kopíruje základní klima v českých mediích, což mohou podporovat osobní politické preference zaměstnanců, kteří o zejména skladbě živého vysílání rozhodují, v každém případě ČT je tlačena ke konformnímu chování systémově, jak jsem se snažil popsat - navzdory tomu je její produkce tak veliká a rozmanitá, že tam vzniká i řada nonkonformních věcí (s těmi vybranými, které jsou zde v diskusi jako kritziované příklady, pochopitelně nebudu polemizovat).

3. ad poplatky: to češka podruhé: pomohlo by, kdyby ČT vyjmula svůj program z nabídky kabelovek a satelitů? Osobně si myslím, že poplatky jedním z důležitých pilířů ekonomické nezávislosti ČT, ale zdaleka nejsou tak důležité, jako nezávislost rad - a ta neexistuje. Myslím, že si lze představit financování ČT ze státního rozpočtu, pakliže složení rad by bylo např. nominálně vazané na konkrétní, historií prověřené relevantní instituce (univerzity, církve, reprezentace neziskového sektoru i zaměstnavatelů ap.), jako je tomu v Německu. Pokud by za stávající situace ČT přišla o poplatky, je to jen další krok k její systémové marginalizaci. Někteří představitelé TOP09 před volbami ohlašovali snahu o depolitizaci rad - bude zajímavé sledovat, jestli se někdo nyní pokusí o systémové řešení (dosud na něm neměla zájem ani pravice, ani levice), nebo zdali jen dosavadní zástupce předchozí parlamentní dispozice nahradí zástupci noví...
14. 07. 2010 | 01:43

Ládik napsal(a):

Mi se televize líbí. Kabelem HDMI ji mám propojenou s netem a vysílání ČT i konkurenčních mastodontů mi může být ukradené.
14. 07. 2010 | 06:20

martys napsal(a):

veřejnoprávní televize vůbec nemá sledovat sledovanost jako hlavní kritérium svojí činnosti.....nemá soutěžit s komerčními stanicemi....ani neumusí - nakrmí se totiže bohatě z daní občanů a skrytých daní jako jsou např. tv poplatky!!!
taky mě žere jak se ředitel ČT holedbá jak skvěle vede svůj podnik, když v podstatě ČT ani nemůže být neuspěšná
14. 07. 2010 | 06:46

Artur Klement napsal(a):

Co chcete od TV které šéfuje pisálek z provinčního časopisu KSČ Palcát Janeček a v Radě sedí pekařka Bradla Fibingerová.Povinné dvojité placení poplatků je nemravné,zrovna tak jako přinucení Pražanů si povinně zakoupit Bémův Koruptcard.
14. 07. 2010 | 12:06

češka napsal(a):

To Vitjaneček
Německý model veřejnoprávní TV by měla ČT následovat, zábava je věcí komerčních TV, státní se má starat o zpravodajství a informaci veřejnosti o nových zákonech a jejich dopad na občany, a to převážně nízkopříjmové.
ČT se dopadu různých rozhodnutí na průměrně a podprůměrně situované občany vůbec nezabývá a když, tak velice bezzubě.
Pobouřila mne reportáž o čtyřčatech, které živoří na zbořeništi, které se jejich otec snaží, bez prostředků, uvést do obyvatelného stavu, děti nemají ani postýlky, protože se do obyvatelné části domku nevejdou. Proč nenásledoval rozhovor s pracovníky sociálního odboru, co dělají dětští lékaři?
Jak to, že odsouzený Rom nemusí do vězení, protože opravuje dům pro svou rodinu, a ještě dostane peníze ze sbírek, zatím co otec čtyřčat nedostane na opravu ani korunu?
Co dělají novináři? Proč mlčí?
14. 07. 2010 | 12:53

dej2 napsal(a):

Díky Bohu máme v kabelovce i slovenské kanály.Ty jsou v porovnání s českými tv anály aspoň koukatelné.Akorát mě někdy zamrzí,že zhruba za rok uvidím to samá v některé české tv.A to je na pováženou.Jak můžou slov.tv "utáhnout"nákupy nových filmů aj.,když je tam poloviční potenciál konzumentů reklam anebo platících diváků.Asi to Slováci dělají jinak,jako spoustu věcí,že soudruhu Janečku?Kdepak na Kavkách máte zašitého toho obermilicionáře,a kolik bere měsíčně ???
15. 07. 2010 | 12:37

Micheline Rissell napsal(a):

great topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
13. 08. 2010 | 08:06

Scottie Dehner napsal(a):

13. 08. 2010 | 08:08

Gertie Oosterhof napsal(a):

Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.
13. 08. 2010 | 08:10

xil napsal(a):

almost glossed

napsal jste to přesně.

K Nově, z ČT se stala taková vyšinutost, že Nova je vedle ní dobře koukatelná Tv.
Třeba seriál "Vyprávěj" je podle mě vrcholem antikomunistický deviace.
07. 09. 2010 | 15:23

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:04

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 05:17

ouyang napsal(a):

<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Research</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Retail Stores</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Turisha Black</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Homepages</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Instructions</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Chapa</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Nama</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Coupons</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt for Running</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Boost Shoes</a>
<a href="http://www.buy2shoes.com/Mb..."> Mbt Moija Shoes</a>
18. 09. 2010 | 03:14

Pavel Matuska napsal(a):

Rozdíl je v tom, že za NOVU nic platit nemusím, ale za CT ano, i kdyz se na ní nedívam...ale to Vám jako nekomu, kdo evidentne zije hlavne z penez statu asi nedochazi, ze...
22. 09. 2010 | 17:01

TeoK napsal(a):

rozdíl mezi divákem a panem Janečkem je v tom,že pán Janeček vede akademické řečí k čemu všemu slouží Tv a divák ,který si platí Tv a to dvakrát chce jen program troch zajímavý a pokud možno český program,vždyť je to naše česká televize jak se prezentuj....česká televize vysíla amarický film .....jaký je rozdíl mezi Tv NOVA a Čt...jedině ten že NOVA si musí na sebe vydělat zatím co Čt si platí občan a pořád má málo...
01. 12. 2010 | 15:09

kevin napsal(a):

Pan Pavel MAtuška si mysllí, že za NOVU nic platí nemusí. Netuší totiž, že příjmy NOVY z reklamy jsou povoleny politických rozhodnutím v Parlamentu a tyto nenápadné platby jsou zahrnuty do ceny zboží, které se mu podsouvá v tlevizi a obtěžuje jej reklamou. Čistý způsobem by v tomto případě bylo, kdyby se za soukromou televizi platilo skutečně formou např. karty za poplatek. S veřejnou televizí je to něco jiného, tato televize plní řadu vyvážených frolí v oblasti vyváženého zpravodajství, vzdělávání, zábavy a jeji rozhodování není podřízeno sledovanosti a marketingu. Veřejná televize shje v tomto směru svobdonějí, nezáívuislí na řízení penězi. TO si ale málo z nás uvědomuje. Většina lidí má samozřejmě po roce 1990 dost velký problém rozlišovat mezi soukromým a vřejným sektorem, veřejnými a soukromým peněti, veřejnýi a soukromými zájmy, veřejným a soukromým právem. Většině našich občanů totiž chybí vzdělání v této oblasti, aby se dokázali orientovat a rozlišovat. Pak je možné, že je lze velice snadno ma ipu.lovat celou řadou lží a nedovedou se bránit. ROZhodnutí o politickém povolení reklamy pro Novu a Primu je všivárna, která mohla v ČR projít v 90. letech- Zbytečně nás to zatěžuje náklady na reklmau, obtěžuje během vysílání. A jeto velký kšeft pro majitele těchto televizí. Nova si tak na sebe nevydělává, to je izluzorní. Lidé kolem NOVY devedli podfouknout naši společnost tímto podvodem. Není nic jednodušího, než se zamyslet nad tím, jestli se hodláme ožebračovat vysokými náklady na reklamu. Jde o skrytou formu daně. V ioblasti lůéčiv předtavují náklady na marketing (a v něm také na korupci)1/3 až 1/2 celkových výrobních nákladů. Takže soukromý sektor nám zde předvádí díky svým marketingovým kouzlům a skrytým daňovým zátěžím (nákladům na reklamu). POkukd by se měla nova vydalět na sebe čistým způsobem, pak ať si vydělává poplatky/kartami, díky kterým bude získán přístup ke jejich vysílání. ALe ať tím společně s politiky nezatěžuje ty občany, kteří se na programy Novy dívat nepotřebují.
Domnělé placení tv dvakrát, tedy veřejné televize je taky hloupost. Jestliže jsme si TV již jednou zaplatitli, pak nemají distributoři právo to po nás vyžadovat ještě podruhé. Programy veřejné televize jsou v jejich balíčcích/nabídkách zadarmo a nikoliv za úhradu. Tady jde o ochranu spotřbitele a ochranu práv občana.
16. 04. 2011 | 19:01

kevin napsal(a):

Veřejná televize pro nás představuje určitou hodnotu a naplňuje naše potřeby na vyvážené zpravodajství. Všichni jsme spoluvlastníky veřejné televize a navrhujeem podle zákona své zástupce do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Pro občany tohoto státu, kteří jsou vedeni dominancí ekonomiky představou, že vše se řídí pouze penězi a jsou současně vedeni k individualismu a strašeni kolektivní spoluprací na něčem, pro ty všechny je představa koletkiivní spolupráce na něčem veřejném, co potom spolufinancujeme ůpříspěvky do společných peněz, těžko přijatelná. A jak je jim dále vtloukáno do hlavy řadou politiků, nespatřují význam v exiswtenci státu, v existenci veřejných financí, v produkci veřejných služeb, v rozvoji vzdělanosti atd. DOmnívají se pak pod vlivem manipulací, že vše vyřeší ekonomiíka, individualismus a peníze. V takvo zavedeném novém ekonomickém náboženství a v podmínkách nové ekonomické totality, není řada našich spoluobčanů schopna se bavit a uvažovat o možnost kolektivní spolupráce. Mají strach ze socialismus a komunismu. Vše koletivní ji je totiž předkládáno jako socilismus, produt socanů apod.
16. 04. 2011 | 19:08

loans napsal(a):

freelance writer
14. 06. 2011 | 13:38

personal loans napsal(a):

freelance writer
28. 07. 2011 | 02:24

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 12:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy