Slova íránského prezidenta Ahmedínedžáda na Valném shromáždění OSN budí uznání, ale hlavně obavy

03. 12. 2008 | 10:25
Přečteno 4500 krát
V naší veřejné debatě se stále probírají nedávné krajské a senátní volby. To je jistě pochopitelné a z jejich výsledků vyvodí závěry jak KDU-ČSL, tak i já osobně. Přesto pokládám za potřebné neztrácet ze zřetele širší kontext našeho vývoje. Nedávný průzkum CVVM například ukázal, že skoro tři čtvrtiny našich občanů se nijak nezajímá o nadcházející předsednictví České republiky v Radě EU. Tak málo si u nás těchto širších souvislostí všímáme – a to dokonce i tehdy, když se nás přímo týkají. A což teprve, když se zdá, že se nás zatím tak přímo netýkají.


Já se opakovaně vracím k projevu prezidenta Íránské Islámské republiky Mahmúda Ahmedínedžáda ze dne 23. září tohoto roku na Valném shromáždění OSN, za který jeho autor sklidil bouřlivý a dlouho trvající potlesk přítomných. Ten projev totiž u mě na jedné straně vyvolává respekt až uznání, na druhé ale extrémně vážné obavy. A klade mně i nám všem v Evropě a vůbec všem příslušníkům západní civilizace vážné otázky. Alarmující je, že jen stát Izrael reagoval na položené otázky i vyslovenou provokaci. Jiné státy, včetně našeho, mlčí. Bojíme se, že bychom si mohli někoho pohněvat? Nevíme jak reagovat?
Svůj projev iránský prezident začíná ve jménu slitovného a milosrdného Boha, Pána světa a žehná našemu učiteli a proroku Mohamedovi. Otevírá tedy svůj projev vyznáním svého nejhlubšího přesvědčení. (Žádný jiný prezident by k něčemu takovému nesebral odvahu.) A následně vykreslí obraz světa, lidstva, úcty k Bohu a spravedlnosti, jaký mu z jeho vyznání vyplývá. A musím říci, že v této části s ním souhlasím. Jako křesťan též například nepochybuji o tom, že „pravá svoboda a poslušnost vůči Bohu je v rovnováze a ve skutečnosti jsou to dvě strany z mince“.
Pak konfrontuje tento ideální obraz s bolestmi současného světa – zejména v Iráku, Palestině, Afghánistánu, v Africe a latinské Americe. A i zde mu dávám v mnohém za pravdu. Dokonce i tehdy, když kritizuje zásadní podřízení politiky v našem světě ekonomickým zájmům úzké skupiny lidí, vím, že oprávněně poukazuje na neuralgický bod současného stavu. O tom ostatně už delší dobu přesvědčivě referují přední západní politologové a sociologové – Zygmuntem Baumanem a Charlesem Handym počínaje.
Jenomže pak v Ahmedínedžádově projevu přijde vyústění, které vše posouvá do naprosto nepřijatelné polohy: za vším tím utrpením a materialistickým scestím dnešního světa a zvláště naší západní civilizace je Izrael a skupina sionistů. Podle něj Izrael už dávno měl být vymazán z mapy světa a sionisté ovládající rozhodující finanční zdroje a jejich toky nás všechny ostatní vodí kvůli naší „materialistické závislosti“ jako loutky na provázku. A od toho nás chce Ahmedínedžád osvobodit. Toto tvrzení je neakceptovatelné! Nicméně by mělo otevřít všem oči. Do tohoto popisu stavu světa patří podle iránského prezidenta celá Evropa i USA, tedy i my .Vezněme to jako fakt. Proto je tak důležité být spojenci nejen v Evropské Unii, ale i se Spojenými státy, když ne z důvodu sdílených hodnot, tak alespoň jako projev discipliny! Jinak špatně skončíme.
Mahmúd Ahmedinedžád totiž volá po záchraně a očistě světa. Íránský lid je připraven spolu s dalšími národy pomoci, aby svět byl zachráněn ze stávající situace a aby byly nastoleny mír a prosperita. Mír a prosperita ne jen pro nás země bohaté , ale i pro ty nejchudší. To bude bohaté hodně stát.
Rozhodně si nepřeji, aby nás z našeho západního konzumního materialismu musel léčit Mahmúd Ahmedínedžád a íránský lid nebo muslimský svět. A s hrůzou a zklamáním sleduji, jak scestné závěry vyvodil tento muž – rozhodně žádný nevzdělaný primitiv – z tak nadějných východisek. Přesto se nemůžu vyhnout zásadním otázkám nad směřováním naší společnosti a celé civilizace: Jak to, že se můžeme jevit jako otroci materialistických a sobeckých tužeb snadno ovládaní hrstkou „sionistů“ – finančních bossů? Nejsme i my – Češi, Evropané i „příslušníci Západu“ – také něčím podobně uhranutí jako Ahmedínedžád Izraelem a sionisty, takže pak ztrácíme schopnost správného vidění a přiměřené analýzy? A jaký jiný recept na vyprazdňování politiky a její čím dál tím otevřenější podřízenost globálním ekonomickým zájmům jsme schopni nabídnout, nechceme-li se nakonec dočkat toho Ahmedínedžádova? Nabídnout jako Češi, jako Evropané – i jako křesťané. Alespoň pro mě jsou všechny tyto tři roviny zásadní.
Takže se pojďme vážně zamyslet: Ve jménu koho a čeho má Evropa budoucnost?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Han napsal(a):

Obávám se, že zásadní problém všech ideologů je, že na problémy, které třeba i umějí správně pojmenovat a analyzovat, používají jenom jediný recept: východisko, které dopředu připravila jejich ideologie. To je problém fundamentalistů islámských, křesťanských, socialistických nebo třeba pro mne za mne kostečkovaných ... Všichni tito dogmatikové dojdou nakonec k násilí jako všeléku, ať je to terorismus, inkvizice, obrazoborectví, rozkulačování, politické procesy nebo jiné represe. Cílem, který omlouvá vše, je totiž nastolení toho jediného správného a oprávněného pořádku a prostředkem fyzické násilí, strach a nastolení kontroly nad společností. A pa¨k nastane blaho pro všechny lidi a ráj na zemi. Škoda, že se to ještě žádnému proroku ani Proroku nepodařilo. Není divu, že si můžete s panem presidentem tak notovat, máte shodná východiska. Vy máte jenom tu přednost, že ostří katolického fundamentalismu již otupila evropská kultura a poznání, že ani dým z hranic nezničí kacířství a neposlušnost (jenom kacíře a neposluchy. A pana prezidenta chápejte, je to mladší bratr ...
03. 12. 2008 | 10:49

Alna napsal(a):

Vážený pane Svobodo,

Nevím, jestli je to Vašim přesvědčením nebo příslušností k politické straně, ale stavíte, jako mnozi, křesťanství jako protiváhu islámu. Myslím, že se ale dopouštíte běžné chyby. Antagonismem k islámu totiž není nějaké jiné náboženství ale společnost svobodných lidí. Společnost lidí, kteří jsou primárně ochotni a schopní přijímat odpovědnost za své jednání a postoje. Je jedno, jestli jsou věřící, nebo ateisté, černí nebo bílí, malí nebo velcí.

Jakkoliv je pro mě pojem "Evropan" prázdnou nádobou , asi vím, co mate na mysli. Zkuste si ale představit myšlenkový mainstreamový profil dnešních typických "Evropanů". Často se jedná o lidi, kteří donedávna byli (v lepším případě) nebo stále jsou zastánci myšlenky multikulturalismu. Víc snad není třeba dodávat. Tito Evropané dále silně akcentují sociální aspekty společnosti. Právě tyto aspekty velice účinně oslabují pocit odpovědnosti jednotlivce za své skutky, za svou přítomnost i budoucnost. A konečně, dnešní Evropané unisono podporují integraci podle Lisabonské smlouvy. Když už nic jiného, na příkladu Klause je vidět, jaký mají tito lidé postoj ke svobodě slova a k diskuzi se zastánci zcela odlišného názoru.

Pokud tedy chcete postavit proti hrozbě islámu myšlenky evropanství a křesťanství, asi nevolíte dobře. Evropané totiž taky usilují o větší podíl moci na životě jednotlivců a jejich ochota přijímat odlišné názory je velice malá.

Pro mě jsou protiváhou islámu skutečné pravicové myšlenky. Liberální v oblasti ekonomiky a konzervativní v oblasti osobního života.

Tam zkuste hledat spolubojovníky
03. 12. 2008 | 11:17

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Svoboda,díky.

Jakkoliv bych chtěl s Vámi na kus řeči,vše za mě už řekl(a) ALNA.

Jen snad doplním,že Váš popis a reakci VS OSN je pro většinu lidí pouze potvrzením o zrůdnosti iránského,islámského elementu a i nehorázné tuposti a nefunkčnosti představitelů OSN.A vůbec této instituce.

Ivan.
03. 12. 2008 | 12:42

Al Jouda napsal(a):

Doufám, že americké bombardéry a rakety podporované radarem v Brdech dokážou napravit hlavu i Ahmadíneřádovi.
03. 12. 2008 | 12:59

Mour napsal(a):

Pane ministr ve svém blogu píše, že prezident Ahmadínežád ve svém projevu v OSN z 23. 9. t.r. uvedl, že "Izrael už dávno měl být vymazán z mapy světa". Projev (anglický překlad) jsem zběžně pročetl a nic takového v něm nemohu najít, proto pro případné zájemce uvádím odkaz na projev íránského presidenta k podrobnějšímu studiu:

http://www.un.int/iran/stat...
03. 12. 2008 | 13:25

Honza napsal(a):

Když už se snažíte o neutrální postoj, tak by taky nebylo možná od věci se zmínit, že na tom valném shromáždění OSN bylo také schváleno šest rezolucí proti Izraeli (m.j. zločiny v pásmu Gaza, právo palestinského národa a požadavek Golanských výšin, zastavení okupace Beit ul-Moqaddas, zastavení výstavby nových ilegálních osad a zastavení výstavby aparthediové zdi). Jednotlivé rezoluce byly schváleny pokaždé přes 100 státy, zdrželo se zhruba 50-60, proti byly vždy Izrael, USA, země Commonwealthu (Velká Británie, Kanada, Austrálie) a některé ostrovy (Marshall Island, Micronesia, Nauru, Palau).
Svět není jenom černý a bílý.

http://www.un.org/News/Pres...
03. 12. 2008 | 13:55

Monika napsal(a):

To Alna

„Pro mě jsou protiváhou islámu skutečné pravicové myšlenky. Liberální v oblasti ekonomiky a konzervativní v oblasti osobního života.“

Tomu lze jen těžko porozumět. Spojujete-li konzervatismus a liberalismus do jednoho světonázoru, jak se to v Čechách zřejmě vlivem Klause stalo módou, měla byste zároveň prozradit, jak tyto dva protichůdné myšlenkové směry budete v praxi uplatňovat. Klaus o tom sice líbivě hovořil, leč v praxi, jak snad všichni víme, nebyl ani liberálem (v oblasti ekonomiky), ani konzervativcem (v oblasti osobního života).

Co je to konzervatismus? Britský spisovatel Roger Scruton, jeden z nejvýznamnějších představitelů současného konzervatismu, uvádí ve své slavné knize Smysl konzervatismu (The Meaning Of Conservatism, 1980) toto:

„Základním nepřítelem konzervatismu je filosofie liberalismu se všemi průvodními lákadly, jako jsou autonomie individua a „přirozená práva člověka“. Lze se dokonce zříci i demokracie a nezpůsobit přitom újmu tomu, co konzervativec pokládá za blaho občanského života.“

A dále:

„Právo člověka na vlastnictví není nějakým výsostným právem vyplývajícím z principů všeobecné spravedlnosti. Je to právo podmíněné loajalitou člověka ke společnosti, která vlastnictví vůbec umožňuje. Proto nelze v souvislosti s legální možností propadnutí věcí (jako součásti trestu) mluvit o nespravedlnosti. Pouze menšina lidí se však dnes domnívá, že pravým účelem soukromého vlastnictví je tržní hospodářství a že „státní kontrola“ je naprosté zlo, namířené proti přirozeným právům občana. Nikdy to nebyla pravda.“

Jak bude vypadat praxe vašeho pravicového myšlení? V osobní životě vám bude základním nepřítelem liberalismus, zatímco v ponikání vám bude základní nepřítelem konzervatismus? To je zvláštní kočkopes, jen co je pravda. Nezlobte se, ale neumím si to představit - to je jako byste doma tajně byla muslimkou a vzývala Alláha, ale na ulici nosila krucifix, okázale se křižovala a modlila k Ježíši Kristu. Kde bude pak vaše identita? A neměl by být člověk ve svých názorech raději konzistentní, a to jak v oblasti ekonomiky, tak i osobního života? A jak vlastně chcete být protiváhou něčemu (např. islámu), budete-li uvažovat doma jinak než na veřejnosti?

Neberte to prosím osobně, pouze mě zajímá, jak to myslíte.
03. 12. 2008 | 14:30

Stan napsal(a):

Pane ministře,

připojuji se k Mourovi a Honzovi. Na první pohled Váš příspěvek (až na ten hyperbolický závěr) působí velice sympaticky, ale při hlubším pohledu a porovnání s originálem projevu a dalších vystoupení prezidenta Ahmadínežáda a jeho interpretaci v našich médiích i ve vašem blogu, zjistíme, že je to opět ta samá propaganda, kterou jsme tady dnes a denně masírováni.

Viděl jsem na YouTube rozhovor amerického moderátora s Ahmadínežádem, kde íránský prezident (nositel doktorátu v oboru silničních staveb) dotyčného moderátora naprosto argumentačně zničil a stačilo mu na to několik prostých řečnických otázek typu: "Proč mají za holocaust trpět Palestinci, kteří se na něm nepodíleli?"

Ahmadínežád se nechce podřídit právě oné úzké skupině bankéřů, která tak efektivně ovládá a současně ničí světovou ekonomiku a politiku. Proto musí být v médiích, ovládaných touto bankéřskou klikou, vykreslen jako ten nejhorší zločinec, který musí být zničen.
03. 12. 2008 | 14:52

Alna napsal(a):

To Monika:

Necítím se povolána hodnotit Klausovy životní postoje. To, že zrovna on má možná obdobné názory jako já nepovažuji ani za dobré ani za špatné. Třeba je má i Pepa z Horní Dolní.

Nemyslím si, že lidi je možno paušálně škatulkovat do zavedených schémat, světových názorů a ideologií. Na to je lidská přirozenost příliš bohatá. Pokud musím, hodnotím lidi podle činů, méně podle slov a asi nikdy podle toho, kde jej někdo zařadil.

Scrutton myslel ten klasický liberalismus, nebo ten nový, levicový, který se od toho klasického zásadně liší? Předpokládám, že mezi nimi rozlišujete. A těmi "přirozenými právy člověka" myslel ta práva, se kterými se člověk rodí, jako jsou právo na život, svobodu a majetek, nebo ta nová, "přirozená" práva, jako jsou právo na důstojný život, právo na sociální zabezpečení, atd, která jsou hojně zastoupena ve všech evropských ústavách?

Ano, člověk může přijít v důsledku trestu o život, svobodu, majetek. Ve svobodných společnostech se tak obvykle děje, pokud o tato práva připraví někoho jiného. Já si taky nemyslím, že vlastnické právo je zde proto, aby existovalo tržní hospodářství. Stejně tak si nemyslím, že vzduch je tady proto, abychom jej mohli dýchat.
Co se týká státních zásahů: jsem přesvědčena, že přemíra státních zásahů v ekonomické oblasti napáchala mnoho škod a že absence státního zásahu jich napáchala řádově méně.

Možná trochu fabuluji ale nedělá mi problém si představit, že klasici liberálních postojů, jako Hayek a Mises zastávali v soukromí konzervativní postoje (víra v Boha, vztah k interupcím, registrovaným svazkům, atd.). Skutečně je to tak obtížně představitelné?

Na poslední část vašeho příspěvku můžu říct asi jen to,že jste hodně popustila uzdu Vaší předtavivosti. Jestli jsem nebo nejsem názorově konzistentní by o mě museli říct ti, kteří mě znají. Já se sama hodnotit nemohu

Vy zpochybňujete integritu někoho na základě toho, co jsem napsala v úvodu mého příspěvku: nejste schopna mě v tomto okamžiku zařadit do nějakého schématu. Popřemýšlite o tom?
03. 12. 2008 | 16:17

Vašek napsal(a):

Chtěl jsem Vám něco napsat, ale pak jsem se uklidnil, neboť za rok a půl bude Vaše strana již minulosti. S pozdravem Vašek.
03. 12. 2008 | 16:34

Frante napsal(a):

Nepište "Češi, jako Evropané – i jako křesťané", když křesťanů je v ČR menšina. Žijte v realitě. Odpověď na vaši otázku, v čem je naše budoucnost?: V rozumném přístupu oproštěném od všech bludných náboženských a jiných učení.
03. 12. 2008 | 16:47

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stane,

člověk který se vysloveně vyjádří,že Izraleský stát je třeba neprodleně zničit a Židy utopit ve Středozemním moři - není člověk to je Hovado.

Vůbec se divím,že ho někdo pozval do OSN.Muselo to být stejné hovado.V OSN se však není čemu divit.Tato instituce čím dříve bude zlikvidována tím lépe.

Tento exces byl pouze dalším hřebíkem do jeho rakve.Být americkým presidentem - okamžitě bych tu směčku grázlů vystěhoval z New Yorku třebas do Addis Abeby.A hlavně - ani dollar.

Ivan.
03. 12. 2008 | 18:24

pgjed napsal(a):

Cyrile, zdravím z Jedovnic.

Jenom dvě poznámky k tvému Blogu.

1.) Pokud jde o naše předsednictví EU, lidé především nevědí, co si pod tím mají představit, co to znamená a na co všechno to může mít vliv. Proč? Nikdo jim to neřekl! Nikdo jim nic nevysvětlil. Vláda, její předseda a oba zahraniční ministři (ó ten přepych), ba i celá vláda, jaksi necítí potřebu lidem něco vykládat. Pro lidi je celé naše předsednictví omezené na poměrně stupidní a nesrozumitelnou reklamu s kostkami cukru a nepříliš povedené logo. Ještě je čas. Hodláte něco dělat v této věci?

2.) Chápu, že ze závěrů nejenom Ahmadinedžáda ti běhá mráz po zádech. Mě taky. Ale přiznejme si upřímě. Nemá svůj kus pravdy? Je třeba EU, ve které se dávno sociálně tržní konzervatismus rozplynul v liberální polévce sociálního státu, tolerance k drogám a kdoví čemu horšímu, hodná úcty okolniho světa? Když současně místo důsledné obhajoby svobod a demokracie ve světě řeší křivost okurek a banánů? Když, místo přihlášení se ke křesťanským kořenům v nové smlouvě, se halí do děravého hadru multikulturalismu? Kam se poděly ideály Schumana, Adenauera, Strause, Erharda a dalších? Kdo si může vážit společenství, které vnutí srbům samostatnost Kosova a pak není schopné zajistit podmínky pro návrat vyhnanců a obnovu historických klášterů?

Kolik ještě mešit bude třeba v EU postavit, abychom se jako evropané postavili na obranu křesťanů utlačovaných a likvidovaných v muslimských zemích?

Je dobře, že se zamýšlíš právě nad těmito věcmi. Jenom by to chtělo nějaký důrazný čin. Třeba probudit z uspokojení Andělu Merkelovou. Aby se konečně přestala chovat, jako postsocialistický aparátník a uvědomila si že je neformálním lídrem evropské křesťanské demokracie a má za křesťanskou Evropu křesťanskou odpovědnost. A to nemluvím o lidech jako je Barroso, nebo socialisti z Evropské lidové strany. Víš jak je to o tom fíkovníku. Sekera je přiložena ke kořenům.

Pekný večer. P.G.
03. 12. 2008 | 18:39

Petr186 napsal(a):

"Bratře" Cyrile,jen skromný dotaz, už se Vám podařilo vymlátit z Charity ten barák?
03. 12. 2008 | 18:49

Honza napsal(a):

pgjed:

Nenapadla Vás v souvislosti s některými politiky, jejich projevy, rozhodnutími, chováním a jednáním občas otázka, jestli jsou "opravdovými" Evropany (duší, tělem, ideami a pod. - jak se říká, do morku kostí), nebo jsou v Evropě jenom tělem (bydlištěm, občanstvím), ovšem duší a myšlenkami (a následnými rozhodnutími) jsou úplně někde jinde ?
03. 12. 2008 | 18:58

Zacheus napsal(a):

To Pgjed. Naprosto s Vámi souhlasím.

Snad jenom jako zajímavost dodám, že ruští pravoslavní křesťané se obrátili na krále Saudské Arábie s prosbou, aby jim umožnil vybudovat v Rijádu křesťanský chrám, což prý jistě povolí, jestliže je běžné,že v Evropě se staví mešity a vycházíme-li z faktu, že islám je tolerantní a mírumilovné náboženství. O stanovisku krále mně zatím není nic známo.
03. 12. 2008 | 19:36

Zacheus napsal(a):

V časopise Světlo 46/2008 je uveřejněna zajímavá informace, podle níž společná porada křesťanů a muslimů v Německu zdůraznila , že "jsme občané a věřící, nikoli občané nebo věřící".

Účastníci této porady upozornili, že "některé evropské národy zatlačují krok za krokem náboženství do soukromé sféry do té míry, že chtějí "vyhladit" každou formu veřejného vyznání víry".

Lze jen doufat, že Evropská unie a její aparát v Bruselu proti takovým tendencím ostře vystoupí... Osobně očekávám takový postoj zejména od evropských zelených a evropských socialistů...
03. 12. 2008 | 19:43

Monika napsal(a):

Děkuji za odpověď. Poslední věty jsem přirozeně nemyslela na vás konkrétně, ale uváděla jsem je coby příklad. Považovat je za souzení vaší osoby či posuzování vaší konkrétní identity je nedorozuměním a mrzí mě, že jste si to takto vyložila.

Lidé samozřejmě nelze zaškatulkovat podle ideologie či názorového proudu. Na druhé straně názory a jednání lidí často značně ovlivňuje víra, ideologie či názorový proud, k němuž se hlásí a s nímž se ztotožňují. Ve Velké Británii, kolébce obou těchto mylšenkových proudů, se obecně konzervatismus chápal jako názorový protiklad klasického liberalismu (i když později - kdy Liberal Party splynula s Labour Party - se řada konzervativců začala hlásit k neoliberalismu, jakkoli se to ukázalo problematickým - M. Thatcherová se dostávala do neřešitelných situací právě v bodě, kdy se tyto myšlenky, konzervativní a liberální, střetávaly).

Na wikipedii se v hesle konzervatismus uvádí:

„V ČR lze za významnou konzervativní stranu považovat KDU-ČSL, kde vykazuje konzervativní myšlení většina členů. Částečně se k tomuto proudu hlásí i ODS. Podstatná část strany se však hlásí k liberalismu.“

http://cs.wikipedia.org/wik...

Tyto věty vypovídají o určité schizofrenii. Co to je částečně se hlásit ke konzervatismu? Řekne o sobě někdo, že částečně věří v Boha? Nebo že se částečně hlásí ke komunismu? Další věta nám však dává odpověď: někteří členové ODS se ke konzervatismu hlásí, většina členů se ale hlásí spíše k liberalismu.

Pro příklad, jak je sňatek liberalismu s konzervatisem obtížný, ba v praxi takřka nemožný, nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na současnou koaliční vládu. Co zbylo ze slibovaných reforem? Kočkopes. Pokud to maximálně zestručním, vypadalo to takto: liberálové z ODS prosazovali liberální reformy, ale naráželi na odpor těch členů KDU-ČSL, jimž jsou dražší konzervativní hodnoty (rodina, tradice). Výsledkem byl kompromis, s nímž ovšem nejsou spokojeni ani skuteční liberálové (Tlustý), ani skuteční konzervativci (Hovorka). Jak může takový kompromis, ať v mysli člověka či celé společnosti, vzdorovat pevné a ryzí náboženské víře, ba náboženskému fundamentalismu, jakým se vyznačuje islám, to mi zůstává nadále hlubokou záhadou. Což prosím neznamená, že to je nemožné.
03. 12. 2008 | 19:44

Stan napsal(a):

Ivane,

to je právě to, že Ahmadínežád podle všeho nic takového neřekl, stejně tak jako nic podobného nenajdete v jeho projevu v OSN, je mu to médii vkládáno do úst, aby se ospravedlnil chystaný útok na Írán.

Já nemám problém s tím, že máte jiné názory, dokonce to může být tím, že máte s Rusy, muslimy, komunisty a já nevím kým ještě nějaké špatné životní zkušenosti, ale můžete se přece vyjadřovat slušnou formou, aniž byste oslaboval svou argumentační pozici negativními emocemi, které vzbuzujete, vždyť už to musíte i sám vidět, že vás musejí cenzurovat, tím sám sobě a tomu, co chcete hlásat, jenom škodíte.

Ahmadínežád je bystrý, schopný a vzdělaný člověk, vlastenec (nebo chcete-li nacionalista), žije ve společnosti, která se radikálně změnila poté, co lidé svrhli zkorumpovaný proamerický režim šáha Páhlavího. Ať se Vám to líbí nebo ne, je legitimním představitelem Íránu a má právo hovořit v OSN. Mimochodem, víte, že největším dlužníkem OSN, a státem, který nejméně respektuje jeho rezoluce, jsou právě Spojené státy? Zkusme tedy íránského prezidenta pozorně poslouchat, brát ho vážně jako ideového protivníka a přemýšlet o tom, jestli ve věcech, ve kterých kritizuje Západ, nemá náhodou pravdu.

A než po mě zase vyjedete, přečtěte si poslední rozhovor G. W. Bushe pro ABC News, kde jako svou největší chybu uznává, že na základě lživých informací od tajných služeb dal pokyn pro invazi do Iráku...
03. 12. 2008 | 21:59

Pepa Řepa napsal(a):

To Alna a Monica
pokud citujete Scruttona, napsal také:

"Globalizace uvedla v život skutečnou islámskou ummu, jejíž identita se utváří hranicemi na základě legitimnosti, která má globální podobu a která se jako nějaký parazit chytá globálních institucí a technologii, jež jsou vedlejším produktem západní demokracie. Tato nová forma globalizovaného islámu je nade vší pochybnost hrozivá, protože cítí hlad po příslušnosti, který vyvolala sama globalizace.Mobilizuje starou nostalgii muslimského exulanta a obrací ji prot nepřátelům Alláha, ať se nacházejí kdekoli."
----
Úspěchem je, že zřejmě autor i Vy obě cítíte potřebu jakési protiváhy islámu. Před pár lety, byste byly označeny za xenofob(k)y.

Obávám se, že paní Alna se na věc dívá evropskýma očima. Přirozeně, že je -z našeho pohledu- nadřazena vláda sekurálního státu nad jakýmkoliv náboženstvím. Pokud citujete Scruttona, tak i teritoriální jurisdikce římského práva nad fiqhem.Je to tak z druhé strany?

Osobně si nemyslím, že by bylo křesťanství 21.století bylo se svobodou jednotlivce v rozporu.To, že se Evropa nedeklarovala jako společenství postavené na židovsko-řecko-křesťanském základu považuji za fatální chybu.

Problém je jinde. Zkuste se na to podívat očima věřícího muslima.Tam je naprosto nadřazena příslušnost k ummě nad loayalitu k jakémukoli státnímu útvaru. Pojmy, jako lidská práva, o ženských nemluvě, jsou brány jako produkty naší zvrácené civilizace.
---
Scrutton:
Podle Koránu není místo, kde jsme, místem, k němuž patříme, je ve špatných rukou: naše zákony proto nemohou vyplývat z místa našeho aktuálního pobytu, ale přiznávají zvláštní privilegia místu, jež může být jednoho dne dobyto.
-------
Co proti tomu chcete postavit? Zase se na to nedívejte jenom našima, ale "jejich" očima. Myslíte, že muslim uzná jakýkoli sekulární, z jeho pohledu bezbožný útvar? Myslíte, že k němu bude loayální, když bude mít možnost volby? Bud' a nebo?

Pak je také potřeba rozlišit sunnitský a šíitský svět. O představiteli hlavní šíitské mocnosti článek je.Kdo zažil svátek aššúrá ví o čem mluvím. Často jsem uvažoval proč je taková nenávist Iránu proti Izraeli. Není to jenom ve státním útvaru, nebo odvlečení do zajetí biblických Hebrejců.

U Židů je lidský život posvátný. Kdo zachrání jednoho, spasil svět.
U šítů je středobodem mučednictví, sebeobětování vedoucí až k sebezničení.
Alfa a omega. Oheň a voda.

Tady bych dal za pravdu Monice. Postavit proti náboženskému systému hmotné sekulární lákadlo je málo.Pokud ovšem postavíte proti islámu křesťanství vznikne jiný problém. Nemůžete věřit v Muhammeda i Krista zároveň.
To je ovšem na jinou debatu.
03. 12. 2008 | 23:11

Pepa Řepa napsal(a):

Vymezení hranic pojmů konzervatismu nebo liberalismu, pravice či levice, bych neřešil. Zvláště po posledních státních zásazích do ekonomik.

Proč by nemohl existovat věřící liberál, vyznávající "tradiční" rodinné hodnoty?
A aplikovat to na české poměry nemá smysl.Asi bychom objevili celou škálu zlodějů, kteří vyklečí důlek a hladí své dětičky po hlavě.
03. 12. 2008 | 23:22

Pepa Řepa napsal(a):

To Stan
Máte pravdu v jediné věci. Pokud chcete protivníka poznat, musíte se pokusit podívat se na svět jeho očima, poznat základy jeho učení.Četbou Muslimských listů, primitivním odsouzením nebo mumláním mantry o toleranci se moc daleko nedostanete.

Ve všem ostatním jste vedle, jak ta jedle. Ahmadínežád je všechno možné jen ne nacionalista. tím byl Háf v Syrii, Saddám v Iráku nebo Muammar v Libyi.Silné osobní režimy držící ulamá mimo politický vliv.
V Iránu je tomu naopak.Současné vedení je důstojným nástupcem Ajatolláha Chomejního.Doporučuju seznámit se s jeho učením.
.......
Jen namátkou:
Dovolí-li se nevěřícím i nadále hrát roli těch, kdo kazí život na zemi,jejich konečný morální trest bude tím větší. Jestliže tedy nevěřící zabíjíme, abychom učinili přítrž jejich nečistým aktivitám, prokazujeme jim tím ve stutečnosti službu.Nechet nevěřící naživu znamená nechat je dělat větši zkázu.Zabít je, je chirurgická operace. kterou nařídil Alláh stvořitel. Válka je pro svět a pro každý národ požehnáním. To sám Alláh káže mužům věst válku a zabíjet.(Holy Terror)
........
Sebedestruktivní učení i praktické činy jsou podnětem k vyvolání až extatického pocitu osobního blaha.Kořeny sahají až k Husseinovi Ibn Alí (bitva u Karbalá 680 n.l.)

Co to znamená pro dnešní dobu? Položení otázky proč by odpálili nosič s jadernou náloží, co z toho budou mít je naprosto irelevantní. Stejně jako zásah či nezásah v Iráku.Klíčový omyl nebyl v zásahu, ale v následném pokusu naroubovat na téměř patnáct století tradičního, nereformovatelného systému západní demokratrický model.
Proč tomu tak je, je opět na jinou debatu, přesahující možnosti této diskuse.
04. 12. 2008 | 07:03

pgjed napsal(a):

To Honza a Zacheus:

Řeknu teď velmi otřepanou frázi, která je ale naprosto pravdivá. Kdokoliv a cokoliv má vědět, z jakých kořenů vyrůstá a kam má směřovat.

EU dnes právě v tomto dělá obrovskou, možná fatální chybu, když podléhá různým socialistickým a liberálním inženýrům lidských duší a tváří se, že své kořeny nemá v proboleném dvoutisíciletí křesťanství, ale v krvavých zmatcích po pádu Bastily. A přitom idea EU i sociálně-tržního národohospodářského konceptu vznikla na obecně platných principech křesťanské kultury, jako nelevicová alternativa proti bolševismu, fašismu, socialismu a bezbřehému liberalismu, v době Velké hospodářské krize. (podrobněji doporučuji E. Rich: Etika hospodářství I. a II. ). Dnes je EU ideově vyprázdněná. Toto je hlavní problém. Ne populistická extempore nesnášenlivých starců.

Ostatně, my s fungováním ideově vyprázdněného státu máme své zkušenosti. Předvedli nám to jak Masaryk a spol za 1. republiky, tak Havel, který své jinak mlhavé ideje sám brzy popřel a Klaus, který jakékoliv vyšší ideje popřel ihned, nepokrytě a bez jakýchkoliv skrupulí. Co pak zbude? Levopravá oscilace sociálního a tržního inženýrství a prostor pro mafiány všech kategorií. Vždyť faul, který neviděl rozhodčí se vlastně nestal, jak nám bylo před pár lety vysvětlováno.
04. 12. 2008 | 07:49

Alna napsal(a):

To Pepa Řepa:

Globalizaci chápu v několika rovinách:
- masivní mezinárodní kapitálové transfery
- málo omezované informační toky (internet, mobilní telekomunikace)
- růst významu nadnárodních organizací

Nevím, jestli globalizace uvedla v život ummu. Určitě ale přispívá k šíření jejich myšlenek. Stejně tak ale i jiných myšlenek.

Proč bych se na svět měla dívat očima věřícího muslima (ono jsou i nevěřící muslimové ?) ?
Já mám vlastní identitu a vlastní hodnoty ve které věřím. Věřím v ně, jelikož myslím, že ty hodnoty jsou lepší, než ty druhé ostatní. Ostatní kultury mají spoustu zvyků, o kterých si myslím, že jsou špatné a budu o nich tvrdit, že jsou špatné. Nejsem politik, tak mi může být jedno, jaká část voličské základny se urazí. (ještě ve 20. století pojídání nepřátel na PNG, upalování vdov v Indii, mrzačení genitálií dívek v celém arabském světě, popravy homosexuálů, kamenování za nevěru, vraždy ze cti, vraždy za styky s členy jiné kasty, faktické otroctví v západní subsaharské Africe, atd.).
Abych byla spravedlivá: naše kultura má rovněž spoustu nešvarů, jako komercializace života, odklon od určitých hodnot, atd. Ale stejně si myslím, že je lepší, než mnoho jiných.

Asi jste nečetl pozorně, co jsem napsala. Jinak byste nenapsal, že protivánou islámu může být sekulární hmotné lákadlo. Tvrdím, že protiváhou islámu (jako ideologie) může být pouze společnost svobodných, nezávislých a sebevědomých lidí.

To Monika a Pepe Řepa:

Kdysi mě navštívili Svědkové Jehovovi a já jsem se s nimi z žertu dala do diskuze. Ti stále jenom mleli, že něco je napsáno v Bibli, citovali verše a odstavce. To říkám v souvislosti s Vašimi masivními citacemi Scruttona :)
04. 12. 2008 | 07:56

pgjed napsal(a):

To Zacheus 03.12.2008 19:43:48 :

Milý Zachee, Uhodil jsi hřebíček na hlavičku. To je zásadní rozdíl mezi islámem a křesťanstvím. Islám považuje veřejné působení každého muslima za povinnost. Proto je tak silný průnik náboženství a správy v islámských zemích. Zatím co křesťané se v převážné míře, po špatných zkušenostech s ne vždy přátelskou sekularizací, jakoby stahují z veřejného života, někdy jsou i vytlačováni a prostor získávají liberálové a pragmatici všech barev nátěru. A tomu odpovídá i stát jako instituce. Muslim takový postoj považuje za slabost a z hloubi duše jím pohrdá. Proto je Evropa pro muslimy otevřený prostor, který hodlají nábožensky obsadit. Pro evropany je jediná obrana. Rozvzpomenout se na své kořeny a vrátit obecně platným hodnotám jejich místo.
04. 12. 2008 | 08:04

Pepa Řepa napsal(a):

To pgjed
v podstatě tvrdíte totéž, i když jste to napsal lépe(04.12.2008 07:49:05).

To, že bude celá společnost tvořena pouze svobodnými nezávislými a sebevědomými lidmi je zbožné přání.Novodobé dogma.

Bude-jako vždy tvořena lidmi různými.Sebevědomými i nesebevědomýni, nezávislými i závislými.Mimo jiné, i závislými právě na tomto dogmatu.Prázdná floskule, kde se stává morální autoritou pouze chlupatá pařáta neviditelné ruky trhu,ikonou růst HDP a lékem řízené transfery kapitálu. Žádný svorník,ideová i mravní prázdnota.

To Alna
Vaše srovnání s Jehovisty je úsměvné. Komunista by nebyl? Obávám se,že špatně čtete Vy.
04. 12. 2008 | 08:59

Stan napsal(a):

Pepo Řepo,

nejsem odborníkem na islám, jsem bytostně přesvědčen o tom, že bychom měli proti islámu aktivně hájit své hodnoty, protože se mi jeví jako humánnější, ale nesouhlasím s tím, abychom své "lepší" ideje hájili nehumánními prostředky (lží, manipulací, válkou, mučením nepřátelských zajatců a zabíjením žen a dětí) jenom proto, že náš nepřítel to občas dělá taky (a dokonce dnes v menší míře než my). Otázkou taky je, kdo si začal, a budeme v začarovaném kruhu od islámské expanze přes křížové války až k podvodu, kterého se západ dopustil na Arabech po 1. světové válce (Lawrence z Arábie, říká Vám to něco?).

Je chybou muslimů, že nás vnímají jako monstra bez morálky, která se oddávají neřestnému životu, obsadila jejich svatá místa a kvůli ropě masově zabíjejí civilisty?
04. 12. 2008 | 09:27

Honza napsal(a):

pgjed:

Ten ideově vyprázdněný stát se týká několika generací snad ve všech státech bývalého východního bloku. Každý se obával, měl strach otevřeně mluvit a diskutovat o veřejných problémech, aby nepřišel o práci nebo nedostal se do jiných problémů (nebo do "chládku"). Lidé byli jistým způsobem donuceni něco jiného říkat a myslet si. Stejně byl "zdegenerován" přístup k práci. Časem někteří zjišťovali, že i když dělají míň, než jejich kolegové. dostanou zaplaceno stejně. Dodnes vzpomínám s úsměvem na historku, která se mi stala. Nedostal jsem se při prvním pokusu na školu a tak jsem rok pracoval u jedné firmy. Po 3 měsících jsem byl díky svým technickým schopnostem "povýšen" z pomocného dělníka na technika, ovšem brzy poté jsem byl zván na kobereček k řediteli, neboť jsem ve svém svěřeném úseku vyráběl za směnu o 20-25% více, nez ostatní "zasloužilí" kolegové u dalších 4 úseků. Začal jsem jim "kazit normy" a stal jsem se neoblíbeným...Dlouho jsem tam nevydržel.

Dnes je pracovní morálka pokroucená i z jiného hlediska. Každý by chtěl být šéfem (nejen sám sobě) a získat co nejvíce peněz v co nejkratším čase s co nejmenší námahou. Mnozí z těch, co na to mají (peníze nebo známé), prostě firmu i s lidmi koupí a začnou na ní vydělávat (nejen na zaměstnancích, ale třeba taky na použitých surovinách, jejich kvalitě a pod.), někdy dokonce i částečným a nakonec úplným prodejem firmy, za mnohonásobnou cenu, než byla cena kupní. Co na tom, že pár desítek nebo stovek (nebo víc) lidí ztratí práci, nebo třeba dokonce i bydlení, které měli ve firemních bytech po léta...

Co jsem tím chtěl říci...kolikrát se poukazuje na to, jak je všechno špatné a odporné ve světě, ovšem kdyby se uvnitř vlastního státu udělal pořádek, ty "vnější starosti a okolnosti" by se daly snášet daleko lépe. A když už jsem se zmínil o tom strachu zaměstnanců ztratit práci na začátku, jak se to změnilo dnes proti dřívějšku ?
04. 12. 2008 | 09:36

Honza napsal(a):

Stan:

Docela by mě zajímalo, od které doby došlo k tomu stupňování a poukazování rozdílů mezi islámskými státy a "západní kulturou", tedy co byla ta podněcující příčina nebo důvod? Ty dvě rozdílné kultury a životní styly tady přece vedle sebe neexistují jen posledních 10, 15 nebo 20 let.

Taky si myslím, že ani jedna ani druhá nemá právo te druhé nařizovat, jak se chovat, jak žít, jaké zvyky a obyčeje pěstovat a vnucovat je té druhé. Navíc se těžko dá měnit něco, co je v lidech a jejich kulturách po stovky, ba tisíce let. Přitom jsou obě "kultury" na sebe odkázané - jedna má suroviny, druhá zemědělství/potraviny, techniku, stroje, know how v mnoha oblastech potřebných k životu. Ti rozumnější v obou kulturách si jistě tuto vzájemnost uvědomují a většina to tak jistě chápe.

Bohužel se vždy najde menšina, která smýšlí jinak a která je taky většinou více "vidět". Problém je v tom, tuto menšinu identifikovat, zjistit opravdové příčiny jejich chování a snažit se o řešení. V té souvislosti by asi bylo taky důležité zjistit, co jsou opravdu příčiny a co následky a důsledky (akce/reakce). Ty rozumnější "většiny" v obou kulturách by měly být schopny společného řešení, ovšem určitě to není možné tou cestou, kdy se chování a jednání těch "menšin" vzájemně připisuje celé kultuře/společnosti.

Takové "menšiny" existují v každé kultuře a společnosti a v první řadě by se s nimi měla vyrovnat většina té dotyčné společnosti. Teprve, když to není možné, snažit se o spolupráci s kulturou/společností jinou. Jen je potřeba najít alespoň nějaké společné body, společnou řeč, ne poukazovat jen na ty špatnosti a vzájemné rozdíly. Válečný konflikt, který je často praktikován, určitě žádnou "společnou řečí" nebo snahou o vzájemný dialog není.
"Žít a nechat žít" platí nejen mezi člověkem a zvířetem.
04. 12. 2008 | 10:12

Pepa Řepa napsal(a):

To Alna
abyste mne pochopila, když tvrdím, že se na věc musíte podívat i optikou druhé strany, vůbec neznamená, že tento postoj zastávám.

Jde o to, že snáze dáte věci do souvislostí, pochopíte proč protistrana tvrdí to, co tvrdí a hlavně co od ní můžete očekávat.Její způsob myšlení. Není totožný se způsobem naším.

To Stan
to víte, že i Ahmedínedžád bude mít v něčem pravdu. To měl ale Adolf Hitler taky. Pokud zdůrazňuje větší soudržnost rodiny,určitě.
Položte si otázku za jakou cenu?

Cena likvidace osobní svobody(zvláště u žen) je příliš veliká, pro naší civilizaci likvidační.Paní Alnu jsem pochopil.Nevěřící muslim, je přirozeně blbost. Neexistuje konverze po odříkání šahády.

Propastný rozdíl je právě v tom přístupu k životu. Zní to hnusně,ale umírání žen a dětí a civilistů vůbec je "vedlejší produkt". V jejich pojetí terč. Čím více, tím lépe.Je to jiný svět.
04. 12. 2008 | 10:23

Pepa Řepa napsal(a):

To Honza
Od kdy?

To pnutí tady bylo v celé historii.Chvíli koexistence, chvíli boj.Jako zdroje současné radikalizace se uvádí učení mazhaby Ahmada Ibn Hanbala z osmého století, které v 18. století oprášil Muhammad Wahháb, který našel útočiště u Saudů.

Druhým pilířem je Muslimské bratrstvo založené r.1928 Hassanem al-Banná, navazující na Salafíju.Trochu je vymlátil v r.1966 Násir, nacionalista jak řemen.Demokracii ve světě islámu byste marně hledal.
Al Zawahíri je Egypťan Usama saudskoarabský Arab.

Paralelně s tím šel šítský kult sebezničení. Uvědomte si, že Hussein byl vnuk Muhammada, jedná se o sedmé století.Mezi těmito směry je obrovská rivalita, kterou-bohužel- neumí naše civilizace využít. Naposledy to uměl Kissinger.Bylo by to na nekonečnou debatu. Jestli chcete můžu dát odkaz na celou řadu kvalitních publikací, v češtině toho moc není, snad jen Kropáček.
04. 12. 2008 | 10:45

Honza napsal(a):

Pepa Řepa:

No já myslel spíše tu otevřenou konfrontaci (teror, atentáty) se "západní civilizací", které se přisuzují a připisují osobám a organizacím ze zmíněných zemí (jako např. New York, Madrid, Londýn,...).

Ty větší nebo menší "menšiny" najdete v každé společnosti, kultuře, státě, i když nejsou všude stejného typu (někde sekty, náboženská hnutí, jinde politické, hospodářské nebo jiné organizace, kluby, sdružení zastávající různé názory a různá práva).

V souvislosti s Vaší větou, že hledat demokracii ve světě islámu je marné, by se naskytla určitě otázka a rozsáhlá diskuse, co to vlastně demokracie je, jestli ji chápe každý stejně a kde vůbec nějaká demokracie existuje, ale radši to nebudeme rozvádět.

K Vašemu názoru:
"Mezi těmito směry je obrovská rivalita, kterou-bohužel- neumí naše civilizace využít" -- máte jistě pravdu, ovšem to slovo "využít" by mohlo mít tak trochu negativní nádech. Třeba v tom smyslu právě někteří jedinci nebo skupiny (nechci říci celé státy) jednali a jednají a třeba to pak z "druhé strany" postupem času taky tak chápáno bylo a je - jako "využití", a to nejen některého zmíněného směru.
04. 12. 2008 | 11:15

Ivan Hochmann napsal(a):

Stane ,

nikterak jsem po vás "nevyjel".Ačkoliv bych už nyní mohl.

Nejde o to jaké mám zkušenosti s lidmi.Jde o objektivní zhodnocení výroků,činů,osob.
Nechtějte mě dokazovat,že to co jsem napsal o iránském vůdci není pravdou.Slyšel jsem to na vlastní oči a uši.Už sám tento exces o něčem svědčí.Ne máte rád američany?Jasně je to pakáž.To oni vyvraždili přes sto tisíc šiítů a kurdů CHEMICKÝMI ZBRANĚMI.Tyto zbraně jsou též na seznamu zbraní hromadného ničení.Ve válce proti Iránu byly tyto zbraně použity též.

Že je američané nenašli,je věc jiná.Možná bychom se divili,kdyby Schwazkopf po likvidaci gard obsadil Irák.Možná by našel i něco navíc, s čím svět nepočítal a o čemž i ti neskalnější mlčí. Proto se také musel obrátit 200km před Bagdádem a vrátit se do Kuweitu.Je zajímavé jak nikdo nechtěl vyhrotit situaci a připustit obrovské ztráty na životech.
Takže si nechte vaše výskoky,když nevíte a neznáte.Krom toho se nechte poučit od Pepy Řepy,on je skutečný odborník na arabský svět.

Ivan.
04. 12. 2008 | 12:37

Stan napsal(a):

Pepo a Ivane,
to co setrvale předvádíte, není diskuse, ale monolog, kde na druhé straně záleží jenom v tom směru, že musí být za každou cenu poražena a dehonestována. Takto se nemůžeme bavit ani spolu v rámci stejného kulturního okruhu, jak se potom chcete něčeho dobrat s někým, kdo má naprosto jiné tradice a vnímání světa.

A Ivane, opravdu po Vás chci důkazy, konkrétní zvukový a obrazový záznam, projev či článek s autorstvím íránského prezidenta.

Nemám totiž vůbec důvěru v nic, co se publikuje z druhé ruky o "nepřátelích svobody a demokracie", protože jsem se už mnohokrát přesvědčil (Balkán, Irák, Gruzie, americký radar), že manipulace a lži jsou běžnou výbavou "vývozců demokracie a lidských práv", jimž ovšem o demokracii a lidská práva vůbec nejde, jde jim totiž jen o peníze a ovládnutí přírodních zdrojů.
04. 12. 2008 | 14:32

Pepa Řepa napsal(a):

To Stan
možná máte pravdu.Zaplevelil jsem to až moc. už přestanu. I když dehonestaci nevidím.
04. 12. 2008 | 15:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Stane odkud jste spadl?

Snad po mě nechcete,abych vám zadarmo naléval do hlavy vědomosti.Obraťte se na Sociální demagogii,ta slibuje všechno zadarmo.
Já vám mohu říci,že tento "státník" dne 14.12.2005 popřel holocaust(vyvraždění 6.milionů židů v plynových komorách a.j.).Označil to za mýtus a výmysl Západu.Stát Israel označil za "nádor" vhodný k vymazání z mapy.Od tohoto data se vyjádřil mnohokrát v daleko horším gardu.Je to prostě muslim a arabák.Takže pane Stane,sklapněte a neprovokujte,když jste nevědoucí.

Ivan.
04. 12. 2008 | 17:34

Amarook napsal(a):

Je tady videt, ze i v Cechach je stale zivy mytus, ze kdyz je nekdo prezident tak mu Pambu dal i rozum. Ne. V nekterych zemich to neplati. V USA uz davno pochopili, ze prasteny Mahmud je jen loutkou imamu a ty nekonecne tirady ve stylu pohadek Tisice a jedne noci nebere vazne ani on sam. Je zbytecne se rozcilovat "on rekl, on rekl". At ty nesmysly klidne mele dal. Ceska diplomacie by mela udelat to na co uz prisly mocnosti davno: Dat imamum, kteri jsou v podstate racionalni, jasne na jevo, ze kdyz maji nejaky rozumny navrh tak ho musi druhe strane sdelit obvyklou cestou. Na saska jim nikdo reagovat nebude a snazit se rozsifrovat jeho blaboly rovnez ne. Reagan rovnez zcela ignoroval Chomejniho a vyjednaval se vzdelanymi iranskymi elitami.Vyjednaval i s mnoha Chomejniho pribuznymi, kteri meli vice rozumu nez zlostny starik.
04. 12. 2008 | 17:56

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Amarooku. v podstatě máte pravdu.

Leč...myslíte,že je v pořádku,když nejvyšší hlava státu,navíc tak velkého a atomovou ambicí se takto vyjadřujě?Zástupy lidí jásající nad jeho demagogií a lží jsou šíleným mementem.Známe a víme jak to pokračuje.To si pořád budeme lhát do kapsy,poněvadž to "vyžadují"naše partikulární,národní.ekonomické a bůhví jaké ještě zájmy.

Nepodceňujme "gaunery",byť stojí v čele vlád velkých států.Rétorika vládců prozrazuje více než osobní postoje.
Kecat nesmysly si může dovolit nějaký Hochmann nikoliv Mahmúd Ahmedinežád.

Ivan.
04. 12. 2008 | 18:25

Amarook napsal(a):

to: Ivan Hochman

Ne, poradku to neni. Vsechny staty nemaji rozumne vlady. Obrovskou slabinou Mahmuda je fakt, ze neni samostatnym diktatorem, ale pouhou loutkou imamu. Kdyz se Zapadu nelibi tak ho muze sesadit. Ne prevratem, "covert operations" v minulosti udelaly daleko vice skody nez uzitku, ale diplomaticky. Proste jasne sdelit imamum, ze kdyz chteji poslat za hranice iranskeho prezidenta tak musi poslat nekoho rozumnejsiho. I kdyz USA muze napadnout v podstate jakoukoliv zemi, kterou si usmysli tak si klidne muze dovolit priste nepustit do zeme jednoho cvoka.
Nad jasajicimi zastupy bych se nepohorsoval. Lide vzdy budou nad necim jasat. Take jsme jasali nad projevy Gustava Husaka, Miroslava Sladka a dalsich vytecniku.Samozrejme, vy osobne asi ne, ale jini jasali. Tady je na miste trocha zdraveho cynismu.
04. 12. 2008 | 19:08

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Amarooku,

náš zdravý cynismus se odrazí v myslích jinak uvažujících lidí názorovým průjmem.Není lepší nazývat věci ta jak JSOU hodnoceny kulturně vyspělým elementem opravňujícím jej k objektivním soudům ?

Nazývat prostě věci pravým jménem? No chápu ,že to není vůbec zábavné,ale budeme-li chtít mít ze všeho plezír dopadneme brzy na čenich.Jako důvod uvádím právě ty jásající davy.

Ivan.
04. 12. 2008 | 20:15

Goral napsal(a):

Dobré hodnocení . Jsem velmi rád , že máme několik politiků , schopných vykonávat dobře funkci ministra zahraničí a citlivě vnímají okolní svět .
04. 12. 2008 | 20:38

Amarook napsal(a):

Pane Hochmane,
ja prece veci nazyvam pravym jmenem. A to velmi strizlive.
Mahmud se pohybuje v jinem kulturnim prostredi a to musime mit na pameti. Pan Svoboda pise:"
Svůj projev iránský prezident začíná ve jménu slitovného a milosrdného Boha, Pána světa a žehná našemu učiteli a proroku Mohamedovi. Otevírá tedy svůj projev vyznáním svého nejhlubšího přesvědčení." To je pri vsi ucte naprosty omyl. Projev zacina beznou uvodni vetou prave obvyklou v jeho kulturnim prostedi. Politik z euroamerickeho prostredi by zacal svuj projev:"Dobry den, damy a panove."
Nemuzeme mit plezir ze vseho. Naopak musime uz konecne opustit blbnuti zavedene nestastnym W a nenazyvat kazdeho cvoka dablem.Britove se svou dlouhou kolonialni tradici nemaji problemy s pochopenim pro nas exotickych politiku. Meli na to stovku let. Ceska diplomacie se stale musi ucit.
Proc ztracet nervy a cas nad podesem, ktery v Iranu skutecnou moc nema a ktereho nebere uplne vazne ani jeho mistr loutkar?
04. 12. 2008 | 21:33

Ivan Hochmann napsal(a):

Ano pane Amarooku,

rozumím.Jenže jsem asi z jiného těsta.Hodně jsem se věnoval četbě historie lidí a tou se táhne jako sopel celá plejáda poděsů.Ne každého se podařilo zpacifikovat ostentativním přezíráním.Naposledy se to nepovedlo s děsivými následky pro celý svět.Možná máte pravdu a z tohoto mraku pršet nebude.

Jenže v těchto krajích vládnou jiné mravy a my bychom je neměli posuzovat podle svých logických předloh.Abychom se pěkně nespletli!

Ivan.
04. 12. 2008 | 21:58

Amarook napsal(a):

Pane Hochmane, soucasny iransky rezim nam vadit musi. Ne ale proto, ze by byl nebezpecim pro zapadni svet. Z toho mraku vazne prset nebude. On je nebezpecny predevsim pro Irance samotne. Jsou tam popravovani adolescenti, tvrde potlacovany nabozenske mensiny a omezovany zeny. Iransky rezim je cim dal tim vice zkorumpovany a doslova moralne prohnily. Nedavno jsem videl kratkou reportaz z Teheranu. Mistni mladik byl zatcen kvuli udajne homosexualni prostituci. A co se stalo? Na policejni stanici byl znasilnen peti cleny nabozenske policie.
Iran zmenu potrebuje a muzeme jen doufat, ze nova americka administrativa ji dosahne pro Iran relativne bezbolestne.
Sileny Mahmud a "Velky Satan" Bush mnoho let zili v radostne symbioze a v podstate jeden druheho potrebovali. Ted uz se to nastesti meni.
04. 12. 2008 | 22:21

Ivan Hochmann napsal(a):

Zvláštní pohled,

jen abyste měl pravdu.
Dobrou noc.Ivan.
04. 12. 2008 | 22:29

im napsal(a):

Souhlasím s Amarookem, že Mahmud A. je loutkou v rukách imámů - nechali ho vyhrát prezidentské volby, protože jinak by nejspíš zvítězil umírněný liberál Rafsandžání, bávalý prezident, což se jim pochopitelně nemohlo hodit. Ve zmanipulovaných volbách tedy náhle konzervativci (Mahmúd A.) dostali až v druhém kole 17 mil. hlasů, což bylo dva až třikrát víc než kdykoliv v jiných předchozích volbách.

Lze očekávat, že se stejná situace bude tak za půl roku opakovat znova, prezidentské období končí Mahmúdovi v srpnu 2009 a může být zvolen ještě jednou. Je pravděpodobné, že jeho barvitá rétorika s přicházejícím jarem a létem ještě podstatně zesílí jako součást volební kampaně. Jakkoliv štvavá, bude jistě zaměřena nikoliv do zahraničí (zahraničí bude jen kulisou), ale k přesvědčování a získávání domácího elektorátu.

A určitě se ještě setkáme s všemožným výkladem, co a jak řekl či ne, protože překládat a (vykládat) z perštiny není jistě jednoduché. Ivane, jestli Vás to zajímá a čtete německy, podívejte se na německou wikipedii, tam rozebírají např. pasáže z onoho projevu v několika variantních čteních. Co vykladatel, to trochu jiný význam. Rozebírají s německou důkladností, poněkud jednodušeji a povrchněji je to na wiki v angličtině.

http://de.wikipedia.org/wik...
04. 12. 2008 | 22:38

Amarook napsal(a):

Zvlastni rozhodne ne. Mezi exilovymi Iranci mam nekolik pratel a tak o tom tematu ledacos vim.
Preji Vam dobrou noc, ale tady jsme stale ve viru pracovniho procesu.
04. 12. 2008 | 22:38

Honza napsal(a):

Amarook/Ivan Hochmann:

Sice ne přímo k Iránu dnešní doby, ale souvisí to také:
Na německé stránce Amnesty International byl v červnu článek o 4,7 miliónech emigrantů z Iráku. Zhruba 2 milióny našly dočasné útočiště v Sýrii a Jordánsku, kde ovšem chybí léky, potraviny, vhodné ubytování, nemožnost umístění dětí ve školkách a školách (v těch zemích se za ně musí platit) a další, navíc se také začíná zvedat jakási vlna nespokojenosti a názorů proti těmto uprchlíkům.
Amnesty International kritizuje EU státy, že dělají málo pro jejich přijetí a ochranu a požaduje po zemích EU a zvláště po Německu, aby dodržely své sliby a poskytly co největšímu počtu těchto uprchlíků azyl....
Naskýtá se otázka, kolik z těchto uprchlíků přijmou třeba USA ?
04. 12. 2008 | 22:55

Stan napsal(a):

Ivane,

to je právě to, že z projevů Ahmadínežáda se dozvíme několik vět, o kterých se později dozvíme, že byly buď špatně přeloženy nebo vytrženy z kontextu.

V onom rozhovoru na YouTube íránský prezident nevystupoval ani jako šašek, ani jako hlupák, ani jako nenávistný diktátor. Můžete říci, že se přetvařoval, a že před svými občany mluví jinak. Pak by to ovšem chtělo, aby média uveřejnila přesné překlady takových projevů, a já rád změním svůj názor. Nikoli na základě Vašich zuřivých výkřicích o arabácích a snah o umlčení oponenta, který se nedopustil ničeho jiného, než že si dovolil s Vámi nesouhlasit.

O holocaustu Židů se vyjádřil Ahmadínežád v onom rozhovoru asi v tom smyslu, že je podivné, když je bráněno všestrannému vědeckému výzkumu všech jeho aspektů, že je podivné, že ze všech civilních obětí druhé světové války jsou vyzdvihováni jen Židé, že je podivné, když se šedesát let po válce pořád oním holokaustem začne šermovat, kdykoliv se někdo začne zabývat něčím, co zrovna neslouží Izraeli ke cti. A dospěl k oné finální řečnické otázce, proč mají za holocaust, který spáchal někdo jiný, trpět i po šedesáti letech právě Palestinci.

Toto je důležité vědět, chceme-li zjistit kořeny oné nenávisti, kterou pociťuje mnoho Arabů k Židům a Západu, neboť oni mají oprávněný pocit, že v tomto sporu jsme jednostranní a nemohou nám v ničem důvěřovat.

Honzo,

co se týče otevřeného teroru namířeného proti Západu, začal poté, co byly umístěny americké základny v Saúdské Arábii. Nemalá část muslimů to považuje za znesvěcení jejich svatých míst a urážku islámu.

Následoval útok na dvojčata,který provedli převážně Saúdové, jejichž motivací byly velmi pravděpodobně právě ony základny a z jejich pohledu kolaborace královské rodiny s USA. Zde se ještě může objevit mnoho nových zjištění po odchodu presidenta Bushe z úřadu, která to celé ovšem mohou posunout do zcela nového světla.

Samozřejmě násilí eskalovalo po invazi do Iráku a intervenci v Afghánistánu, což dodalo teroristům mohutný proud finanční a lidské podpory. K teroristickým činům docházelo i před tím, ale cílem byl výlučně Izrael ze všeobecně známých důvodů.

Nechci obhajovat teroristické akce a odmítám násilí v každé podobě, ale pokud chceme vyhrát onu "válku s terorem", musíme velmi dobře znát její příčiny a všechny konsekvence, abychom volili správné metody.

Pokud nám například někdo tvrdí, že americký radar v Brdech bude mít nějaký pozitivní význam v boji proti teroru, tak sprostě lže. Jeho jedinou funkcí v tomto směru by mohla být snad jenom funkce jakéhosi "feromonu" a "mucholapky" na teroristy.
04. 12. 2008 | 23:42

Honza napsal(a):

Stan:

Souhlasím s Vámi. Taky už nejsem nejmladší, ale vzpomínám si převážně tak na různé titulky o atentátech IRA (UK) nebo ETA ve Španělsku nebo o Mnichově '72 (Olympiáda) s těmi izraelskými sportovci, ale o nějakém islámském teroru moc zmínek nebylo, to až poslední dobou.

Stejně jako Vy odmítám takovou formu "odplaty". Je to ještě o to horší, když se vykoná na civilistech, kteří s tím v podstatě moc společného nemají. Ovšem co je v každém případě důležité - zjistit a vyšetřit příčiny, proč k takové akci došlo a pokud možno potrestat viníky a zamezit možné eskalaci.

To není bohužel tak lehké, jak se to řekne, už jen z toho hlediska, že za mnohými akcemi stojí lidé, kteří se drží v pozadí a v anonymitě a poznat podrobné souvislosti a pozadí takových akcí a vývoje, který jim předcházel, je často nemožné nebo k němu třeba dojde až za několik desítek let později.

I když dnes se díky Internetu objevují různé zprávy a jiná, než oficiální podání některých akcí. Některá méně, jiná více věrohodná, ale alespoň přinutí k přemýšlení, jestli a jak to opravdu mohlo být.
Občas se taky člověk diví, že nějaká docela důležitá zpráva ze zahraničních internetových stránkek na stránkách českých nebo v českých médiích ani nenajde místo.
05. 12. 2008 | 00:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Stane ,

vy mě člověče nehorázně štvete.Připomínáte mě jednoho profesora,který se pořád snaží na těchto blozích restaurovat komunismus a využívá k tomu všech dostupných prostředků od "ironické nadsázky ¨po demagogické (ověřitelné)výmysly,faktické cílené lži.
Je snadné se domyslet jeho myšlenkové směrování.Je to primitivní a hloupé.

Pane,dobře,nechme Ahmedínneřáda stranou a povězme si o něčem jiném.A vezmeme to zkratkou:

*Každá společnost si nese kolektivní odpovědnost za činy svých vůdců.Byť bychom je nazývali jakkoliv.Němci doplatili na nacismus,rusové na komunismus,arabové doplatí na agresivní výklad islámu.

*Všimněte si historických paralel.Vždy se najde blbec nastrčený šedou zonou Machiavelistů,který nakonec přeroste přes hlavu.Je to neustále se opakující hra s kostrami.

*Vaše povídání o základnách,Saudech,WTC,Afghanistanu,Iraqu,o konsequencích a příčinách jsou nesmysly.Jednak Vy pane nebudete nic posuzovat ani vyšetřovat.Vy se můžete pouze domnívat a radím vám dobře nečiňte kategorické závěry.Budete jen pro smích.
Jako všichni naočkovaní aktivističtí suveréni působící více škod než užitku.

*Ať promlouváte z jakékoliv platformy: jedno si pane uvědomte.Kdo seje vítr,sklidí bouři.Je jedno z jakýchkoliv pohnutek.Nemá cenu to dál rozvádět.Odpovědnost za eskalaci válečných akcí je pane jednoznačně definovatelná.

"Jsou to agresivní,zločinná spolčení a jednání islámského elementu!"

*Krátce zdůvodnění:
+Aplikace agresivních postupů vůči okolnímu světu nevěřících psů.Akceptace výroby a exportu drog.Obchod s bílým masem.A další hnusoby....
+Nehumanní a nelidské jednání vůči vlastnímu obyvatelstvu(zde je namístě paralela s komunismem)
Pokud namítnete,že nám po tom nic není,prosím souhlasil bych nebýt následné migrace,která vytváří i po generacích výbušnou směs násilí,arogance a nenávisti.
+ Podpora zločineckým organisacím po celém světě.

*Následná neštěstí pro tisíce nevinných lidí jsou tedy jednoznačným a neoddiskutovatelným mementem.
Nehodlám se s Vámi pane Stane ani s kýmkoliv jiným bavit.
Pokud byste chtěl jakkkoliv oponovatvýše uvedeným skutečnostem,postavíte se do jednoho šiku s těmi,o kterých je vedena řeč.
Měl bych pro jistotu,že byste nerozuměl slušnému vyjadřování pojmenovat záležitosti příznačnými pojmy, ale mám obavu,že by útlocitný pan editor blogů musel mazat a mazat.

Zdravím Ivan.
05. 12. 2008 | 10:42

Stan napsal(a):

Ivane,

píšete, že Vás nehorázně štvu, Vy mě naopak nehorázně bavíte svým neopakovatelným stylem.

Pokud oním profesorem, kterého Vám připomínám, myslíte pana Václava Hořejšího, udělil jste mi poklonu, děkuji Vám za ni.

Komolením jmen politiků se dostáváte do jistého rozporu s kodexem diskutujících, ale žalovat to na Vás nebudu, Ahmadínežád opravdu nepatří mezi mé oblíbence.

S tou kolektivní odpovědností máte pravdu, doplatí na ni bohužel i americká a česká společnost, a možná dříve a jinak, než byste si myslel.

S těmi Machiavelisty jsem Vás nepochopil, myslel jste tím Vondru, Schwarzenberga nebo Bursíka?

Pokud tvrdíte, že mé povídání je nesmysl, měl byste své tvrzení dokázat. Kdo tedy podle Vás zboural dvojčata? Rusové, CIA, Židé? Opravdu nebudu nic vyšetřovat, ono už totiž není co, stopy jsou (až na pár výjimek) pečlivě zametené.

To o tom větru a bouři jsem už někde slyšel a četl. Od Husáka, od Biĺaka, v Rudém Právu?

Odpovědnost za eskalaci válečných akcí je jasně definovaná, v tom s Vámi souhlasím. Dokonce i G.W. Bush si už nasypal popel na hlavu, že byl "obelhán zpravodajskými službami".

V těch agresivních postupech vůči okolnímu světu, drogách a obchodu s bílým masem s Vámi částečně souhlasím. Muslimské Kosovo pod americkým protektorátem je touto činností pověstné.

Nehumánní a nelidské chování vůči vlastnímu obyvatelstvu a podpora zločineckým organizacím na celém světě - to mluvíte o americkém spojenci Saúdské Arábii? V tom případě opět souhlasím.

Následná neštěstí ne pro tisíce, ale miliony nevinných lidí, v tom Vás musím opravit. Odhad organizace Lékaři bez hranic v britské Lancetu na základě dotazů o úmrtích v rodině respondenta hovoří o cca 1 milionu obětí v Iráku, připočtěte cca 2 miliony uprchlíků. Podobné je to v Afghánistánu, kde by ovšem každého, kdo by chtěl podobný výzkum dělat místní podřízli jako podsvinče, přestali už totiž po sovětské a západní okupaci rozlišovat...

Nestojím v jednom šiku s nikým jiným, než se svým omezeným rozumem a gramotností, a nemám ambici Vás o ničem přesvědčovat, docela by mě stačilo, kdybyste začal alespoň přemýšlet, než něco začnete psát do komentářů.

To, že jste zuřivý a používáte silná slova, není totiž žádný argument...

Přeji Vám požehnané Vánoce a mnoho štěstí v Novém roce, budeme ho všichni moc a moc potřebovat.
05. 12. 2008 | 16:54

Ivan Hochmann napsal(a):

To jsem si mohl myslet.Škoda času.....Ivan.
05. 12. 2008 | 21:55

im napsal(a):

@stan

Nene, milý Stane, o větru a bouři jste mohl číst už ve Starém zákonu.
Qui ventum seminat,turbinem metet.
06. 12. 2008 | 00:33

Pepa Řepa napsal(a):

To Stan a Honza
pánové, dehonestovat Vás nemíním. Ovšem chtělo by to objevit, že existují starší a důvěryhodnější prameny, než je Rudé Právo nebo Blisty.
06. 12. 2008 | 13:40

Stan napsal(a):

Pepo Řepo, sem s těmi prameny a rozprašte mě na prach, vždyť si jako odporný bolševik a muslimofil nic jiného nezasloužím!

Ivane a Pepo, dokonce Vám i trochu závidím Váš svět, v němž jsou přátelé i nepřátelé jednoznačně definovaní a neměnní, v němž svět řízený dokonalými tržními zákony směřuje pod moudrým vedením jediné demokratické supervelmoci k všeobecné prosperitě a míru.
07. 12. 2008 | 18:21

Ivan Hochmann napsal(a):

Stane,

závist není tím pravým ořechovým.Bývá matkou nesvárů a nespokojenosti.

Ale nezoufejte.Budete-li se snažit otevírat svoji hlavu přístupu vědomostí i nadále, dospějete i Vy k souladu definicí a skutečnosti.

Bude to sice proces zdlouhavý a mnohdy bolestivý ale věřím,že nakonec dospějete i Vy k nirváně vědoucnosti.

Můj přítel mě jednou sdělil poučení vhodné nejen pro jedinou příležitost.Cituji:

"Máš-li malého nezoufej,
strč ho do úlu a zabouchej"!

Zdravím Ivan.
07. 12. 2008 | 21:29

Stan napsal(a):

Vaše Svatosti Ivane,

ano! Konečně jste mne přivedl k poznání, že závist a levicová nevědomost jsou čiré zlo.

Napodobím Vás tedy a budu tak dlouho svou hlavou mlátit o zeď, až skrze její otevření a ztrátu jejího obsahu dospěji ke stejné nirváně vědoucnosti, k jaké jste dospěl Vy, můj pravicový duchovní guru.

Poté snad už ta trapná procedura s údem a úlem nebude potřebná :)
07. 12. 2008 | 22:02

Ivan Hochmann napsal(a):

Stane,

zase to nepřehánějte.Náš problém nenese znaky až tak vysoké priority,abyste si dělal nějaká násilí.Koneckonců čiré zlo vypadá přece jinak - si myslím.

Závist a levicová nevědomost ruku v ruce jsou sice pojmy z obludária,avšak natolik provozované velkou většinou českých lidí,že je lze zařadit do kategorie zla tumpachového,nikoliv čirého.

Ivan.
07. 12. 2008 | 22:48

émis napsal(a):

Jen k tomu Í. prezidentovi - Myslím si, že nemůže vlastnit inteligentní uvažování. Solidně jsi moje sympatije ztratil při tvrzení - "My v e své zemi žádné homosexuály nemáme" což ylo tak netolerantní a neobjektivní, že k němu budu mít do konce života odpor.
14. 01. 2009 | 15:07

omega watches napsal(a):

there are many colours choose for omega watches. Including back is transparent let's you see clealy the details of the dial plate. http://www.omegawatchessale...
30. 06. 2009 | 08:08

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
12. 08. 2009 | 07:09

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
07. 03. 2010 | 16:05

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for your information
10. 03. 2010 | 06:11

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 01:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy