21. 05.

Jan Pavel Veliký. Ikona 20. století

Dominik Duka Přečteno 1531 krát Přidat komentář

Pokud se jednou někdo, za pár století bude učit v církevních dějinách o dvacátém století, zcela jistě zmíní mezi velkými událostmi Druhý vatikánský koncil a muže, který ho uvedl v praxi, polského papeže Wojtyłu. Dílo vatikánského koncilu sice převzal po svých předchůdcích, ale byl to právě on, za jehož pontifikátu uvedla církev změny v praxi a zcela změnila svou politiku. Dnes už nám to přijde skoro jako samozřejmé, ale koncilní reforma skutečně nebyla o odbourání manipulu či otočení oltáře, ale o hledání cesty k veřejnosti.

Více »

16. 05.

Malá poznámka k česko-německému usmíření

Dominik Duka Přečteno 3230 krát Přidat komentář

Rád bych se v jedné krátké poznámce vrátil k dokumentu z roku 1995, tedy do doby padesáti let od konce Druhé světové války. Tehdejší pražský arcibiskup Miloslav Vlk s předsedou Německé biskupské konference, Karlem Lehmannem hledali odpověď na otázku, jak spolu mohou do budoucna vycházet dva národy, které si před několika desetiletími tolik ublížily.

Více »

04. 04.

Pozdrav z karantény

Dominik Duka Přečteno 3912 krát Přidat komentář

Moji drazí přátelé, zdravím vás ze svého jednopokojového bytu na Hradčanech, který se mi po tyto dva týdny stal vynuceným místem izolace. Četl jsem o domovech, které musely být z obav před epidemií zcela uzavřeny před okolním světem a vím, že mnozí z vás se ocitli v izolaci dobrovolně, aby se před smrtícím virem uchránili. Proto píši tyto řádky, abych vás ujistil, že s vámi tuto situaci sdílím a že na vaši situaci myslím ve svých modlitbách.

Více »

12. 03.

Piánská politika. Politika odvahy a možného

Dominik Duka Přečteno 6216 krát Přidat komentář

Rád bych se ještě jednou dotkl nikoliv svého působení, ale postavy papeže Pia XI., kdy si musíme uvědomit, jak obrovský kus práce vykonal tento velký muž církve po skončení I. světové války pro církev ve střední Evropě a pro vznik nových států. Ty vznikly na rozpadlé evropské mapě po skončení I. světové války. Proto si papež Pius XI. zaslouží spíše opravdový respekt než nestrukturální kritiku v některých krocích. Ty jsou nutné vykonat v rámci politické činnosti, která je vždycky uměním možného. A toto umění možného není také možné bez potřebných kompromisů. Ale jsou kompromisy, které jsou přijatelné a kompromisy, které jsou morálně nepřijatelné. A zde na rozdíl od mnoha politiků a různých osobností Pius XI. nezklamal.

Více »

18. 02.

Quod licet Iovi, non licet bovi. Papež Pius XI. a jeho doba

Dominik Duka Přečteno 7425 krát Přidat komentář

Po celou dobu od listopadu 1989 se setkáváme s pozitivními i negativními reakcemi, které doprovázejí ty, kterým jsou udělována státní vyznamenání. Nejvyšším státním vyznamenáním v naší zemi je Řád Bílého lva. Ne, nebudu se vracet k těmto událostem, ale přesto seznam těchto vyznamenaných vypovídá také o politice našeho státu, o prioritách hlavy našeho státu. Nejenom současné, ale musíme se vracet i do začátku vzniku moderního Československa, čili musíme začít s TGM.

Více »

17. 12.

Papež František. Jako bychom opět byli v době trojpapežství

Dominik Duka Přečteno 8401 krát Přidat komentář

I když církev ustanovil Ježíš Kristus, dle naší víry dokonalý Člověk i Bůh, je církev výtvorem lidským, kterému se nevyhýbají patálie, tak charakteristické pro světskou moc - spory o vládu nevyjímaje. V historii tak známe několik případů, kdy byl zvolen vzdoropapež, o němž byli jeho stoupenci přesvědčeni, že bude církev řídit lépe. Asi nejkřiklavější moment je pak období tzv. papežského schizmatu na přelomu 14. a 15. století, který svou obratnou politikou pomohli vyřešit (dnes nespravedlivě umenšovaní) čeští králové - Václav IV. a jeho bratr Zikmund. Nutno také dodat, že jednou z obětí řešení církevního schizmatu se stal i český Mistr Jan Hus, nicméně to už je jiný příběh, o kterém je možno napsat několik monografií, nikoliv však blog.

Více »

17. 11.

V boji za svobodu, proti komunismu

Dominik Duka Přečteno 2404 krát Přidat komentář

Jsem toho názoru, že není účelné vést rozsáhlé debaty o 17. listopadu ve smyslu toho, komu patřil, kdo měl větší zásluhy, kdo menší a kdo komu připravil jakou řeč, která pak rezonovala národem. Samotné události vnímám jako důsledek složitých geopolitických změn, které měly své protagonisty R. Regana, M. Thatcherovou, H. Kohla, ale také L. Wałęsu, nebo našeho Václava Havla. Není také možné nevidět roli polského papeže Wojtyly, sv. Jana Pavla II. Jeho rozhovor po uzdravení z atentátu s Ronaldem Reganem, což byla pětihodinová audience, má v historii své místo, podobně jako rozhovor s M. Gorbačovem při ženevské schůzce. Události vyvrcholily v pád sovětského impéria, ale také jako součin drobných aktivit či nezájmu většinové společnosti v tehdejší socialistické republice. Rád bych ve svém příspěvku upozornil na roli katolické církve a křesťanského disentu, který se velkou měrou zapojoval do samizdatových prací, vytvářel informační činnost, vzdělávání aktivním vyjadřování odporu vůči totalitní moci. Mám na mysli šíři aktivit, korunované slovy kardinála Tomáška, symbolicky vyřčených 25. listopadu 198 při děkovné bohoslužbě za kanonizaci sv. Anežky České, tedy že církev je na straně národa.

Více »

11. 11.

Važme si našich žen. Odkaz sv. Anežky České

Dominik Duka Přečteno 5699 krát Přidat komentář

Pokud chce dnes někdo líčit církev jako středověkou zpátečnickou organizaci, dokládá tím akorát svoji neznalost historie a středověkých reálií. Ve 13. století, se pod vlivem kamenné urbanizace, rozvoje hnutí městských mendikantských (žebravých) řádů a univerzit rodí základní pilíře středověké společnosti, formuje se tzv. krásný styl a ve společnosti nastává rovnováha mezi panovníkem, učitelským úřadem a poddanými – projevující se třeba i rozvojem diakonie, tedy službou bližnímu. Jestli tedy středověk něco nebyl, pak to nebyla doba tmářského působení inkvizice, nevzdělanosti a barbarství, ale naopak jeden z kulturních a státoprávních vrcholů naší společnosti, z jejichž principů čerpáme dodnes. Církev pak vystupovala jako jedna ze sil, která se zasadila o všestranný rozvoj společnosti.

Více »

10. 09.

Kam s nimi? Osudy pomníků v Praze

Dominik Duka Přečteno 5739 krát Přidat komentář

Když občas sleduji počínání našich obecních zastupitelstev a jejich bezradného přístupu k památníkům, nemohu se ubránit nerudovsky laděné otázce „Kam s ním“. Není tomu ani několik měsíců, jako spíše týdnů, co Prahou rezonovala otázka vztyčení Mariánského sloupu. Obnovit dřívější dominantu Staroměstského náměstí, či neobnovit? Toť otázka skutečně hodná speciálních policejních manévrů, mnohahodinových nočních zasedání zastupitelstva a tlačení výkladu předpisů na samotnou hranu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Více »

01. 08.

Slovo křesťanů vůči nacismu. Vavřineček 1939

Dominik Duka Přečteno 3557 krát Přidat komentář

V posledních měsících v naší společnosti vidíme, že lidé hledají cesty, jak vyjádřit svůj názor. Má-li tento názor mít určitou váhu, je zapotřebí, aby to nebyl názor jednotlivce, pouhé skupinky, či regionu, ale že to musí být názor, který prezentuje společnost. Jedná se o přirozenou lidskou potřebu, a míra možnosti vyjádřit bez obav z následných sankcí svůj názor je zároveň jedním z hlavních indikátorů, jak nahlížet na zdraví společnosti.

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy