Gratulace pro Václava Havla

05. 10. 2011 | 10:23
Přečteno 15745 krát
Jak to v Česku bývá, bohužel, zvykem, lidé se snaží pošpinit vše, na co bychom měli být hrdi. Komentuji jedno takové špinavé a nemocné uplivnutí ve svém blogu.

V tisku se objevil, zřejmě v souvislosti s jubileem presidenta Václava Havla, jedovatý komentář pana Jiřího Wolfa. Vykládá o tom, jaké mejdany pořádala „smetánka“ Charty 77 za tuzexové bony, které „chartističtí prominenti“ dostávali ze zahraničí. Není to poprvé, kdy se podobné pomluvy objevily v bulvárním tisku. Protože velká většina těchto zásilek byla zřejmě posílána Nadací Charty 77 ze Stockholmu a procházela přímo přes mé ruce, chci k tomu udělat několik poznámek.

Každý, kdo má zájem zjistit skutečný stav věcí, může se obrátit ke korespondenci Havel-Janouch, vydané již v roce 2007 bez jediného redakčního či cenzurního škrtu. Poznamenám, že navíc všechny účetní knihy Nadace Charty 77 jsou zachovány a uloženy v archivu – lze v nich dohledat každou, i sebemenší, finanční položku, navíc doloženou doklady. Účetní knihy a doklady Nadace procházely důkladnou kontrolou švédského revisora a byly každoročně schvalovány švédskými daňovými úřady, o jejichž přísnosti kolují legendy.

Václav Havel nikdy nedostával od Nadace Charty 77 nějaké prostředky pro sebe osobně. Ani je nepotřeboval, protože si vydělával dostatečně svým psaním a inscenací svých her v zahraničí. V disentu byl považován za „zámožnějšího chartistu“ a často se dokonce k němu jeho přátelé obraceli, aby pomohl financovat ze svého některé projekty. V jednom ze svých dopisů si mi dokonce posteskl:

„Což mne přivádí k dalšímu poněkud delikátnímu tématu: jak jsem Ti už kdysi psal, platím tu (a vlastně právem) za bohatého člověka, dík čemuž za mnou mnozí chodí jako do banky a já to většinou neumím odmítat. Nikdy jsem přitom nežádal o nějaké „erární“ peníze, bylo mi to trapné právě vzhledem k mé pověsti boháče. Teď jsem si ale řekl, že bych měl své study prolomit a tak se Tě chci zeptat na jednu věc: já už leta dotuji Edici Expedici (platíme za překlady apod., což je mnohdy jen skrytá forma sociální výpomoci), nelze to prostě bez určitých dotací dělat, jsou případy, kdy knihy prostě prodávat nejde. No a tak jsem si říkal, jestli by časem – někdy – až budeš dělat nové seznamy – nešlo do nich zahrnout mého bratra (Ivana Havla, pozn. FJ), který se o Expedici nejvíc stará, a něco mu občas posílat: on by to dával striktně jen na konto Expedice (má jako matematik v počtech neuvěřitelný byrokratický pořádek). Neptám se Tě na to ani jako člen FOPu (Fond občanské pomoci, pozn FJ), ani jako Tvůj přítel (v obou případech bych vlastně pro svůj podnik zneužíval jakéhosi svého „mocenského“ postavení), ale jako kterýkoliv jiný soukromník z Prahy.“ (Havel Janouchovi, 12.6.1984).

V korespondenci Havel-Janouch se jméno Jiřího Wolfa vyskytuje celkem 4x. Uvedu relevantní pasáže doslova:
„…můžeš mi pomoci zjistit, jaká je situace Wolfa a Wünsche?“ (Janouch Havlovi, 4/1/85)
O čtrnáct dnů později Havel odpovídá:

„P. P. S. Situaci W(olfa) a W(ünsche) časem zjistím…“(Havel Janouchovi,18/1/85)

„…Wolf nemá příbuzné, ochotné se o něj starat. Zatím to lze posílat Petrovi Uhlovi, on mu bude balíčky posílat. Ale mělo by to být nějak označeno, aby to dokázal odlišit od jiných peněz.“
(Havel-Janouchovi, konec ledna 1985)

„…Pokusím se zařídit (tj.posílání tuzexových bonů, FJ) pro Wünsche a Wolfa – Petr Uhl to nějak pozná…“ (Janouch-Havlovi,4/2/85).

Pro úplnost podotknu, že v kartotéce Nadace Charty 77 je zaznamenáno, že Jiřímu Wolfovi bylo dvakrát posláno 400 Tuzexových bonů (tenkráte 400 Tuzexů odpovídalo asi 2000 až 2500 Kč), v únoru a v listopadu 1982. Byly však zřejmě nějaké problémy s adresou: první zásilka šla do Jindřichova Hradce, druhá do Prahy Chodova.

Protože se podobné kritiky Václava Havla objevily i ze strany Petra Cibulky, dovolím si ještě jeden citát:

„P. S. Františku, ještě na jednu věc jsem si vzpomněl: moc bych se přimlouval za to, aby nejvyšší typ podpory byl (čím dřív to půjde, tím líp) přiznán Petru Cibulkovi, Vrázova 53, Brno, 600 00. Je to hoch, který nahrává a přehrává ve velkém rozsahu všechny pásky nekonformní hudby, dělá mnoho záslužné práce (přesahující rámec domova) a už do toho investoval všechny úspory své i své matky. Už vícekrát jsem Ti chtěl o tomhle napsat, ale vždycky jsem nějak zapomněl. Teď mi to bylo připomenuto zprávami o jeho zoufalé finanční situaci. Díky!“
(Havel Janouchovi, 12.7.1984)

Na základě této zprávy byly posílány zásilky tuzexových bonů Petrovi Cibulkovi, po jeho uvěznění je dostávala jeho matka.

Podotknu, že jsme posílali Tuzexové bony mnoha adresátům – bylo jich hodně přes stovku. Nedávno jsem ve Stockholmu na jedné konferenci zveřejnil jejich neúplný seznam: jsou v něm budoucí ministři i premiéři, velvyslanci, rektoři dvou našich nejdůležitějších universit, poslanci, několik tuctů universitních profesorů, nejvýznamnější představitelé čtyř církví (katolické, českobratrské, starokališné a židovské), asi všichni spisovatelé a novináři, kteří nemohli být publikováni doma, a prakticky všichni známější disidenti. Za výběr těch, kdo byli na našich seznamech, se vůbec nestydím. Musím však dodat, že kandidáti byli většinou navrhováni z domova a že naše seznamy byly s domovem průběžně konsultovány.

Dodám, že jsme se snažili mít ve věcech finančních až úzkostlivý pořádek: pečlivě jsem rozlišoval mezi penězmi nadačními a prostředky, které jsem dostal jako honoráře pro Václava Havl: ty jsem si pečlivě zapisoval a ukládal na svůj bankovní účet. Havel pak s nimi mohl volně disponovat – jednou mě třeba požádal, abych poslal docela slušnou částku jedné krajance, která se ocitla ve finančních problémech.
Když byl doma vyroben film „Dopisy Olze“, dostal jsem od Václava Havla m.j. i takový dopis:

„1) Dopisy Olze – film. Prosím, abys peníze, které vynese, dával do nějakého zvláštního šuplíku nebo kolonky a podle jejich množství Ti budu posílat žádosti, jak s nimi naložit. Zatím bych měl tyto:
a) Zaplatit vyvolání filmu tomu, kdo ho platil. Je to buď Vilém2 nebo já, on to zařizoval a nevím, zda to platil ze svých peněz nebo z mých. Bylo to asi 800 DM*
b) Já na to dal ze svých peněz 1000 Kč (na materiál), to mi můžeš převést na nějaké mé kontíčko u Tebe.
c) 2 000 Kč na to šlo z operativního fondu, to by snad šlo nějak poslat někomu z těch, na které peníze pro operativní fond chodí.
Tím by byly vyčerpány výlohy za ten film, resp. jeho dluhy.
Budou-li ještě v té kolonce další peníze, prosím, abys jednorázově poslal větší částku (třeba tak 1000 DM) na adresu Michal Hýbek, V Jirchářích 5, Praha 1. Nenechal by si to jako honorář, žádný nechce, ale užíval by to na nezávislou filmovou činnost, nejen svou…“
(Havel Janouchovi, 2.11.1986)

Uvedené citáty z našich dopisů – je skoro zázrak, že se prakticky celá korespondence zachovala a mohla být vydána – přesvědčivě ukazují, jak odpovědný vztah měl jak Václav Havel tak i Nadace Charty 77 k finančnímu hospodaření v disentu.

Musím též znova zdůraznit, že Havel dal Nadaci Charty 77 celou řadu svých osobních cen, které si mohl ponechat. Šlo o cenu Erasma Rotterdamského (skoro půl milionu německých marek) a třetinu ceny Olofa Palmeho. Navíc věnoval Nadaci Charty 77 celou cenu Sonningovu (500.000 dánských korun), která byla použita na nákup Leksellova Gama Nože v roce 1991-1992. Havel byl tudíž jedním z největších jednotlivých sponzorů Nadace Charty 77.

Nezodpovědným a lehkovážným kritikům Václava Havla i těm, kdo jim poskytují tribunu, doporučuji, aby si celou naši korespondenci (vyšla v roce 2007 v nakladatelství Akropolis) přečetli a teprve potom o těchto věcech mluvili či psali. Kdyby jim přesto zůstaly nezodpovězené otázky, odpovím je s pomocí archivních materiálů.

Oslavenci Václavu Havlovi přeji k dnešním pětasedmdesátinám vše nejlepší, hlavně hodně zdraví.
František Janouch
5.10.2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Gustáv Kočí napsal(a):

Připojuji se ke gratulaci.
Vulgárně-materialistické rovnostářstvo vidí jenom DM a bony, bony, bony...
05. 10. 2011 | 10:54

sir Humprey napsal(a):

Pane Janouchu - děkuju za toto psaní. Trošku se známe z akcí projaderných ;-)
(salát ze sušených hříbků) a vždy jsem vás měl za slušného a objektivního chlapa. Jen se mi v poslední době zdá, že nesmyslně napadáte našeho současného pana presidenta, a už vůbec nechápu vaši podporu Švejnara - vždyť jeho zvolení by asi znamenalo likvidaci jaderné energetiky u nás - tedy i práce vaší...
05. 10. 2011 | 10:58

Michal Macek napsal(a):

taky blahopreju panu exprezidentovi vse nejlepsi a hlavne zdravicko :D
05. 10. 2011 | 10:59

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávky obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 10. 2011 | 11:02

ali napsal(a):

ano, i já přeji V.Havlovi hlavně zdraví..ostatní se koupí..
05. 10. 2011 | 11:07

F.sRBEK napsal(a):

Pane Havlovi přeji jen to nejleší a myslím to upřímně. Na druhé straně se domnívám, že jeho glorifikace není na místě. Informace, kterými disponuje pan Janouch, nemám. Nemohu je ani potvrdit ani vyvrátit. To, co mohu udělat je, sám pro sebe si vyhodnit důsledky Havlova vládnutí. Ty příliš lichotivé a povzbudivé nejsou.
05. 10. 2011 | 11:07

Alexandra Alvarova napsal(a):

Díky autorovi. Důležitý blog.
05. 10. 2011 | 11:10

zdenekb napsal(a):

F.sRBEK:

"Havlovo vládnutí" neexistovalo. Výčitky typu "Havel nezakázal komunisty" jsou nesmyslné. President není monarcha, i když ten dnešní si na něj rád hraje. Má velmi úzce vymezené pravomoce... vládne vláda.

Jinak mi přijdou smutné hádky disidentů o to "kdo trpěl víc".
Nahrává to příznivcům chrabrých chalupářů a pasivní rezistence.

Oslavenci vše nej.
05. 10. 2011 | 11:14

SR-71 napsal(a):

Jak čtu reakce nenávisných čecháčků,tak se ani nedivím,že máme toho současného "prezidenta". Je prezidentem všech závistivých,netolerantních,zapšklých,zabedněných ale hlavně nenávistných a malých.
05. 10. 2011 | 11:14

Ignácius Reilly napsal(a):

Vážený pane profesore, díky za precisní blog. Je nicméně smutné, že se v roce 2011 musíte takhle "zodpovídat" ze své podpory lidem, kteří na rozdíl od řady zde diskutujících projevili odvahu v těžké době. Ještě jednou díky i za to, co jste pro CH 77 udělal.
05. 10. 2011 | 11:24

Hloupý Honza napsal(a):

Každý se se mnou hádá, že u nás nevládnou bývalí veksláci ... a vidíte to :-)

Jinak bych to tak černě neviděl. Díky bonům se tak mohl kupovat v tuzexu kvalitnější chlast, který tak neplenil mozkové buňky jako nějaké podomácku vyráběné slepecké dryáky, a dokázal tudíž lépe zachovával integritu myšlenek a záměry chartistů a jako takový pozitivně přispíval v boji proti komunismu a socialismu.

Jó ... být věřitelem Chemapolu, to bych se ozýval.....
05. 10. 2011 | 11:26

Někdo napsal(a):

Vážený pane Janouchu, díky, za Vaš text, rovněž přeji panu Václavu Havlovi vše nejlepší, zdraví především, toho je mu nejvíce třeba. Malí, zapšklí, závistivci, stejně jako hlodavci, byli, jsou a budou, a otravovali v minulosti, otravují v přítomnosti a otravovat budou. Ale je třeba občas sklapnout jejich čumáky do pastičky. Alespoň na chvíli.
05. 10. 2011 | 11:28

kritik napsal(a):

Věřím tomu, že Václava Havla peníze nezajímaly a nezajímají.
Obdivuji ho, že jako jeden z mála dokázal až do roku 1989 bojovat za lepší poměry v naší zemi. Vadí mi, že po roce 1990
toho nechal.
05. 10. 2011 | 11:30

akné napsal(a):

Pane Janouchu,jaký máte názor na Havlovu aktivitu a podporu Bushe v Iráku? A proč se u nás,tak málo píše o jeho zvacím dopise,kterým se vyjadřoval za český lid? Já osobně s ním absolutně nesouhlasil! A Vy jistě víte v jakém čase a kdo to zajišťoval. Díky.
05. 10. 2011 | 11:31

Bohumíra napsal(a):

Pane Janouchu, máte se ještě co učit! Buď klamete vědomě anebo jste nikdy nevěděl všechno.
Havlovy divadelní kýče nikdy nemohly být tak dobré, aby si za ně člověk mohl koupit zahraniční auto. Tudíž nějaká pomoc ze zahraničí - povětšinou finanční - choditi musela.
A ty mejdany byly, ne že ne. Byl sice komunismus, ale takový, aby byly mejdany zdarma, nebyl. A vím, že chartisti zednické drinky nepili.

Pana Havla nikdo nemá zájem špinit - již nemusí být špinit co.
Svůj charakter ukázal - společně např. s Vondrou - sám.
Chartisté byli lidé, kteří by i v dnešním režimu mohli mít problémy. Schovávat se za dobu normalizace je pošetilé.

Havlovi přeji pevné zdraví a nechť ještě dlouho má možnost vidět, kam on a jeho pochlebníci nasměrovali kormidlo dějin.
Havel však žádnou revoluci nedělal. Přichomýtnout se k již tak nespokojenému davu a pasovat sám sebe do role Spasitele...-to už samo o sobě vyžaduje "jistou" náturu...

Průměrný dramatik mohl být jen průměrným prezidentem!
05. 10. 2011 | 11:38

S.Š. napsal(a):

SR-71 : Kdepak, jak slyšíme, že někdo má (dostává) nějaké peníze, máme náladu zkaženou na celý týden ... :-)

A kdyby jen to. Jedním z Havlových hlavních, starých intelektuálních motivů je deziluze z jevu, jemuž (podle V. Černého) říká "čecháčkovství", tedy omezený provinciální nacionalismus, který je v přímém protikladu k Havlově představě o české společnosti. Havel o tom napsal : "Starej se sám o sebe, nepleť se do cizích věcí, přikrč se a přihrb ... ty světové vichry se nám přeženou nad hlavou a pak si budeme dál vrtat na tom našem dvorečku. ... Čecháčkovství se stupňuje tak, jak se neblaze homogenizuje česká společnost. Zmizeli z ní postupně Židé, Němci, buržoazie i Slováci. Kdo bude na řadě příště ? Romové ? Homosexuálové ? Cizinci vůbec ? A kdo tu zbude ? Nejde jen o to, že takové postoje nebo dokonce taková politika jsou nemravné, jde i o to, že jsou sebevražedné".

A tak, pane Stejskale, díky za předchozí mazací zásah. Panu Janouchovi za blog, přestože nepochybně ani ten nedokáže zastavit zlobné antihavlovské výpady. Zajímalo by mne, zda jejich autoři vůbec tuší, že jen deklamují stará, po desetiletí opakovaná tvrzení komunistů (o zaprodancích za mrzký peníz), která velmi správně cílila na dobře známé negativní osobnostní vlastnosti nemalé části Čechů a Moravanů. Je to v nás jak v příslovečné koze.
05. 10. 2011 | 11:47

akné napsal(a):

Pane Janouchu,vážil jsem a sympatizoval s disidenty a denně seděl u Hlasu Ameriky a vytvářel si obraz hrdinů,což tenkrát skutečně byli a to jim nikdo neodpáře. Pak přišel převrat a masky padaly jedna za druhou...A teď jsem viděl pár fotek z Bakalovy oslavy,kde už padali i moji hrdinové...Myslím,že není dobré pro nikoho vytvářet falešné mýty,ale naopak dát prostor Pravdě a Lásce!
05. 10. 2011 | 11:50

jarpor napsal(a):

Není co dodat, jen poděkovat autorovi za blog a prezidentu Havlovi, člověku s vlastnostmi dobrými i slabšími, se skutky dobrými i nedobrými... popřát vše nejlepší k jubileu.

Hezký den
05. 10. 2011 | 11:51

Bohumíra napsal(a):

s.Š sorry, ale hrubé chyby za Havlova vládnutí snad byly nepřehlédnutelné, ne?
Peníze nechť si ... strčí-někam.
A že mu ten Bakala nevadí, co?
To je přece takovej humanista, co?
05. 10. 2011 | 11:54

hutor napsal(a):

Problem je, ze ocekavame od nasich idolu prilis. Kdyz na Vaclavskem namesti uvedl VH na balkon Karla Gotta, melo to kazdemu otevrit oci a neocekavat zazraky.
Hry VH za 60. let jsou skvele. jeho esej o zelinari, ktery dava za vylohu plakat "proletari vsech zemi ..." rovnez.
Pro jednoho cloveka je takovy prinos vice nez postacujici. Spoustu veci nezvladl (v politice). A rypat se v jeho osobnim zivote neni fer. I kdyz samozrejme ze to cloveka zajima. Potvrzuje se mi, ze odvazni muzi maji u zen uspech, a to je jen dobre. Ale hodnotit osobni zivot mohou jen ti, kdo ho znaji osobne.
At se mu dari.
05. 10. 2011 | 11:54

akné napsal(a):

Pane Janouchu,ještě poraďte co si počít s Havlem a jeho spojení s Čalfou,Junkem,Bakalou? Mě ty bony opravdu nezajímají,ale rozpor mezi slovy a skutky ano! A v tom je Havel po převratu skutečně hvězdný.
05. 10. 2011 | 12:06

slunečnice napsal(a):

Vážím si lidí, kteří v jakékoli době a jakékoli zemi bojují za svobodu, zvláště když tím riskují ztrátu osobní svobody či dokonce lidského života. Zbabělci se však s odvahou druhých nedokáží vnitřně vyrovnat, a tak se snaží jejich hrdinství všelijak zpochybňovat. Mají potřebu se takto nejen s nimi srovnat, ale dokonce se nad ně při své malosti i povýšit. Takže nakonec z hrdinů uděláme zrádce a prospěcháře a z normalizačních spolupracovníků hrdiny, kteří každodenní pracovní sabotáží a drobnými krádežemi pomáhali odvážně rozkládat socialismus.
Kdo se nikdy nepostavil totalitní moci, nepochopí, kolik kdo musel riskovat a jak mnoho strachu překonávat.
Disidentská řevnivost je další smutná kapitola, koneckonců i disidenti jsou zase jenom lidé. Pochopitelně nejde jen o české specifikum, Nobelovu cen pro Liou Siao-poa také někteří čínští disidenti nemohli rozdýchat.
05. 10. 2011 | 12:16

schlimbach napsal(a):

Můj názor na VH byl velmi rozporuplný, bylo období, kdy mi nevadil, protože jsem ho neznal. Když jsem ho uviděl poprve v TV, nevěděl jsem co si myslet. Když jsem viděl jeho řeč těla při různých jednáních s různými představiteli, uráželo mě jeho poklonkování, stejně, jako jeho omluva sudetským němcům a další jeho kontroverzní činy. Nejurážlivějším však pro mě bylo jeho poklonkování válečným zločincům v Jugoslávii, kamarádský vztah s Olbrightovou, jeho doporučení její kandidatury na prezidentku této země a jeho známé humanitární bombardování, dopis Obamovi a další. Toto vše, z mého pohledu těžko může vyvážit cokoliv kdy dělal v Chartě 77. Dlouhou dobu jsem se cítil jeho jednáním nejen poškozen, ale přímo zhnusen. Toto jeho jednání poškodilo celý náš národ, pomohl nás zavést do slepé uličky. Postupem času - v poslední době - jsem ale došel k poznání, že ho nemohu soudit, souzen bude nakonec jako každý z nás, až přijde jeho čas. PROTO MU DNES PŘEJI JEŠTĚ DLOUHÝ ŽIVOT, PEVNÉ ZDRAVÍ A HODNĚ ŽIVOTNÍCH SIL, aby měl šanci se zamyslet nad svými skutky posledních 20 let, aby měl šanci předstoupit před ten poslední soud v jiném postavení než třeba dnes. Nevím, jakou víru vyznává ve svém srdci, proto toto mé přání platí pouze v tom případě, že je On sám chce přijmout.
05. 10. 2011 | 12:29

Vandal napsal(a):

Václav Havel

byl, je a zůstane úplně stejný chudáček čecháček, který dobře ví, odkud a kam vítr vane. Stačí si připomenout jeho servilní postoj k imperialistické zvůli usa proti Srbsku. To jeho debilní "humanitárrrrrrrrní bombarrrrdování", to teda bylo něco!
Postavil se na stranu agresora, a vraždění civilního obyvatelstva a ničení civilních objektů vydával za "humanitárrrrní". Stydím se za toho pomateného kašpara, silně podprůměrného autora naprostého braku. Vždyť to všechno zůstalo na skladech, muselo to jít do stoupy. Pane Janouchu, vzpamatujte se, vážil jsem si vás.
05. 10. 2011 | 12:30

astala vista napsal(a):

Poznal jsem několik disidentů s velkým "D". A ti se všichni shodli na tom, že Havel je lůza. Většina z nich byli odbojáři z první vlny a ne z 68 (odstavení marxisti), takže již většinou nežijí. Ale čím více o Havlovi čtu, tím více jim dávám za pravdu.

Cenu Emanuela Moravce dostal naprosto poprávu!
05. 10. 2011 | 12:39

astala vista napsal(a):

Cena Emanuela Moravce
Tak tohle ocenění si Havel skutečně zaslouží:
http://narmyslenka.cz/view.php?nazevclanku=tiskova-zprava-o-s-narodni-myslenka-prvni-cena-e-moravce-udelena&cisloclanku=2011090061

Komisi děkujeme zda správný výběr, neb si tuto cenu nezaslouží nikdo jiný více, než Havel.
05. 10. 2011 | 12:51

jedno malé kontíčko napsal(a):

to mi můžeš převést na nějaké mé kontíčko u Tebe.

no to je kouzelná formulace a hovoří za vše, též mám pocit, že těch kontíček bylo více, tudíž se ztrácí přehled. Úsměvné
05. 10. 2011 | 12:51

neakademik napsal(a):

Jsou tri druhy lidi: 1) Nekteri lide nemaji radi estebaky. 2) jinym lidem je to uplne jedno a estebaci jsou jim lhostejni. 3) Jsou i taci, kteri se zastavaji estebaku.

Vaclav Havel patri mezi ty dle bodu 3). Vzpomenme si, co mu rikal pan Cibulka u soudu.
05. 10. 2011 | 12:53

jedno malé kontíčko napsal(a):

a že se na Hrádečku chlastalo a jedli lysohlávky, to potvrdil sám člen Plastic people Stárek, později zaměstnanec Ústavu pro studování totalitních režimů, v jednom televizním pořadu, kde líčil, jak si hráli na hippies a nechtěli chodit do práce, za což byli perzekuováni. Sám se považuje za objevitele lysohlávek pro ČR a jak je vozil na Hrádeček a jak to tam jedli vyprávěl normálně do televize. To si pak člověk udělá obrázek.
05. 10. 2011 | 13:01

Silvie napsal(a):

Pane Janouchu,

problém je, že Wolfovo vyjádření nepopřeli (resp.s ním souzní) i někteří další chartisté a nemám na mysli jenom Cibulku.
Dana Němcová se tohoto tématu opatrně v rozhovoru s Železným na ČT dotkla a pravila, že Wolf je slušný člověk a skutečně měl těžší kriminál, nežli Havel. Jako o slušné disidentce se vyjadřuje Wolf zpětně také o Němcové.
Nepěkně mluví ovšem o Bendovi, což by mohlo mít reálný základ. Jeho synáček je také případ sám pro sebe - v životě nepracoval, vystudoval za podivných okolností v Plzni(viz jeho podvodná disertační práce) a stal se profesionálním politikem, který svým intelektem právě neoslňuje.
Tvrzení, že jde o mstu pana Wolfa, protože se mu nedostalo teplého fleku na hradě, pokládám za zcestné. Ten pán seděl v tvrdém kriminále (v té nejtěžší nápravně vých.skupině) a pochybuju ,že to dělal proto, aby event. jednou získal nějaké prebendy.
Za dosti zajímavý fakt pokládám v této souvislosti také to, že Havel, coby strůjce charty, se nedostal do téže nápr.vých.skupiny, ale měl ten kriminál podstatně lehčí a kratší.
Těch protiřečení je tam více (viz blog Pehe).
Dosud panoval ostych o těchto věcech psát, uvidíme, co vyleze z archivů po smrti Havla (pokud už nebude vše skartováno).
Těm mýtům o něm už věří opravdu málokdo (viz předání moci - Čalfa, tunelování bolševiků atd.).
05. 10. 2011 | 13:01

Honza II napsal(a):

Opravdu demagogie hodná disidenta. To, že někde ve Švédsku jsou zachované účetní knihy a oficiálně tam kontrolované přece nehovoří nic o tom, jak v Čechách se s penězi hospodařilo a švindlovalo. To je autor opravdu tak naivní anebo neví, jak u nás každý dokáže s fondy švindlovat.
Tímto textem jsem nabyl dojmu, že podivný text uvěřejněný v diskusi na parlamentních listech bude asi pravdivý. (Už jenom v tom, jak F.Janouch vědomě posunul své informace o příspěvcích o několik let, než jak o strašném hospodaření v sedmdesátých letech se tam píše.)
P.S.
Tohle F.Janouch vůbec neměl psát! Teď přece oficiálně přiznal, jak tvrdili komunisti, že chartisté byli přímo placeni Západem. A potom se právě oni diví, že je normální lidi nemají moc rádi, když ti si museli vydělávat peníze chozením do práce. (A v rámci toho ještě na bramborové brigády. Já jsem ve svém podniku tehdy agrumentoval, že na braborové brigády by měli chodit ti, kteří podepsali Chartu77 a ne ti, kteří chodí poctivě do práce a bojí se, že když přijdou ráno pozdě, tak se octnou pod čarou s důsledky v odměnách. - Jen tak na okraj. Po mých řečech samozřejmě disidenti na brigádu nemuseli jít, ale šli na ni příkladem sami vedoucí.)
05. 10. 2011 | 13:15

akné napsal(a):

Souhlasím s HonzouII,že tímto p.Janouch neudělal disidentům radost,protože si vzpomínám,jak každý z nich popíral informace,že dostávali nějaké peníze ze zahraničí. Jedním hlasem znělo,že šlo o literaturu a přístroje na šíření informací. Díky p.Janouchovi začíná vítězit pravda nad lží.Skvělé!
05. 10. 2011 | 13:28

Silvie napsal(a):

akné,

pozor - ty peníze podle Wolfa dostávala jen disidentská šlechta.
Podívejte se, jak dopadl Pavel Wonka,Wolf, Třešňák a další.
Každý, kdo má funkční mozek v hlavě, se musí zarazit nad tím, co Havlovi všechno procházelo.
Nevím proč se Havel povinně glorifikuje (přičemž vliv disentu na pád režimu byl nulový), ale do Klause si může kopnout kdokoliv. Ne, že bych Klause adorovala, ale fér by bylo fity-fifty.

A mezi námi - koho by zajímaly Havlovy hry, kdyby nešlo o známého disidenta a módní personu. Už tehdy to bylo jen záminkou, jak poslat zvenku peníze. Disidenti, za nimiž nestálo rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a ostatní štvavé vysílačky, skončili vesměs velmi špatně, ani pes po nich neštěkl a podle toho se s nimi také v kriminále zacházelo.
Dlužno dodat, že jsem prožila celý převrat s ostatními na Václaváku a taky jsem patřila k blbečkům, kteří volali "Havel na hrad".
05. 10. 2011 | 13:39

af napsal(a):

Nemohl bych už být pro pana Havla, protože by to bylo stejné jako být pro pana Bakalu a podobné. A ti jsou horší, než byli komunisti. Jsem už starý, ale už ne nepřiměřeně hloupý.
05. 10. 2011 | 13:48

aga napsal(a):

Silvie

Smutná pravda. Znám skutečné disidenty, kteří prosili chartisty, aby směli Chartu také podepsat - jednak z přesvědčení, druhak proto, aby měli alespoň nějakou ochranu před režimem, proti kterému vystupovali. Nebylo jim to vyvolenými umožněno, protože bylo třeba demonstrovat, že režim pronásleduje nejenom chartisty, ale i obyčejný lid, a také zcela jednoznačně proto, aby se výběrový klub nemusel dělit o podporu ze zahraničí.
05. 10. 2011 | 14:08

JETE napsal(a):

Václavu Havlovi hodně zdraví.

Jaderné energetice konec a zánik.
05. 10. 2011 | 14:33

Ives napsal(a):

JETE: Ano, a více světla našim loučím! V Německu už jejich úsporné využití začínají trénovat. Hlavně za bezvětří a v noci.
05. 10. 2011 | 14:43

Zdeněk Bartoň, Aschheim napsal(a):

Když Václav Havel dostal v září 1989 ve Frankfurtu literární cenu, tak jsem si z novin vysřihl jeho foto a zarámované jsem ho měl v obýváku. Moje první pochybnosti nastaly, když ho komunisty ovládaný parlament 28.12.89 zvolil presidentem s 2 nesouhlasnými hlasy. Jako člen SVÚ (Američany sponsorovaná Společnost pro vědu a umění) jsem se stýkal s českými redaktory RFE. Tito vyjadřovali pochybnosti o chování V.H. v kriminále. Když potom Jan Beneš zveřejnil případ Franka Švehly z N. Jersey, tak jsem mu přestal věřit úplně. Frank Švehla byl vydavatel Amerických listů. Na podzim 89 měl Švehla záchvat mrtvice a přál si dožít konec života doma. Švehla měl ohromné styky jdoucí až do Bílého Domu a udělal pro Havla vše možné. Jan Beneš upozornil počátke 1990 prezidenta V.H. dopisem na úděl Švehly. Nedostal odpověď. Upozornil znovu Havla písemně v březnu 1990 a v září 1990. Havel vůbec neodpověděl. Frank Švehla krátce nato zemřel v opatrovně v USA.
05. 10. 2011 | 14:47

pouceny optimista napsal(a):

Osobne spis verim Vankovi, a taky je to literarne hodnotnejsi:

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2003041014
05. 10. 2011 | 14:56

Grandgousier napsal(a):

Část komentářů, je nejen nechutná, řekl bych zvrácená, a tak je zde stále podezření, že je píší nějací profesionální tvůrci normalizačních časů ve službách nových pořádků. Či snade jen beznadějně propadlé duše věčné závisti a hlouposti. Všechny (aga, Hloupý Honza, Bohumíra, jedno malé kontíčko, Silvie, aga atd.atd., kdo by ten škvár mohl vyjmenovat) mají jaksi velmi společný rukopis, manipulativnost vyrostlou z pera brežněvovského systému,čiší z nich až vášnivá bezpáteřnost lidské bídy a bezmoci. Touha po Bohu jednoznačnosti, jíž jim mohl poskytnout a jak doufají poskytne nějaká nová totalita. Snaží se svým příspěvkům dodat objetkivity tím, že někoho citují, staré odbojáře, disidenty s velkým D a bůhví koho ještě. Vyhledávají každou špínu, jen aby měli jak ulevit svým zašpiněným dušičkám... Nikdo z oněch zobecňovačů však neexistuje, jsou pouze produktem imaginace autorů komentářů, jejichž existence je postavena na disfunknční reprodukci sajrajtu. Obdivuhodná vlna pomyjí: Silvie je znalec new yourské divadelní scény, takže vysvětlí, že Havel není divadelník a ceny , které tam obdržel byly součástí širokého spiknutí imperialistických sil, s ním spláchne celé Divadlo Na Zábradlí, vč. Jana Grosmana, celé absrudní diavdlo, vč.
Ioneska, Becketta, klidně k tomu připojí i jiné autory, Voneguta´, Sartra, všechnu tu chátru, které nerozumí. Silvie hodnotí i vězně podle míry strádání ve vězení, hlavně roztřídit za každou cenu, snad by jí slušela bachařská uniforma.... Honza II je znalec vnitřních poměrů Charty 77 a hned všechno prokoukl...On znalecd lidských povah. Jedno malé kontíčko je znalcem poměrů na Hrádečku a hned se dovolá autority...Vandal mele humanitní bombardování, tisíce mrtvých v Chorvatsku a Bosně, obětí Miloševičova režimu, mu uniklo a nevadí, stejně jako Schlimbachovi, který si přisoudil i právo poslat někoho nějak na poslední soud... Pod těmito nicky se zde obejvilo to nejhlubší bahno, lumpenproletářský vztek posílený několika desítkami či panáky zelené, sama podstata normalizačního režimu. Je to ukázka lidské bídy, která byla obdařena gramotností.
05. 10. 2011 | 15:04

Jan Žura napsal(a):

Havle, Janouchu, byli před dvaceti léty žebráci a bezdomovci? Není jich pár, ale tisíce. Je to nestoudnost, co uvádíte jako vítězství pravdy a lásky a nad zlobou a nenávistí.
05. 10. 2011 | 15:07

schlimbach napsal(a):

Grandgousier

myslím, že z arogance a tupost čiší právě z vašeho příspěvku. Přečtěte si znovu, co jsem o posledním soudu napsal, vy ubožáku. Poslední soud nás čeká všechny bez rozdílu, ať již tomu kdo věří nebo nevěří, každý si pod tím může v závislosti od své víry představit co chce. Pokud byste měl mozek v hlavě a ne arogancí scvrklou jakoousi amorfní hmotu, dokázalk byste můj příspěvek pochopit jako určité vyznání a dokázal byste pochopit, že VH skutečně upřímně přeji to, co jsem tam napsal a že mu to přeji v dobrém úmyslu. Vy NULO!
05. 10. 2011 | 15:15

Puctok napsal(a):

S neznalosti podrobnosti, jen dojmologie: rozdil mezi chartistickymi pohlavary i chartistickymi pesaky a dnesnimi libyjskymi medialnimi bojovniky za svobodu a NATO demokracii (s uvahou nejen casoprostorovych souradnic) je vlastne jaky??
05. 10. 2011 | 15:17

Antroid napsal(a):

Vážený pane profesore Janouchu,

stručně řečeno, díky za vše!
05. 10. 2011 | 15:17

Grandgousier napsal(a):

Schlimbach. Sprška z Vašich úst zapáchá stejně jako mrtvoly obětí srbského Miloševičova nacionalismu u Mitrovice.
05. 10. 2011 | 15:23

Silvie napsal(a):

Grangousier,

tak to jste asi dost mimo.
Já jsem, už vzhledem k svému věku, nemohla být nijak zvlášť angažovaná (a taky jsem nikdy!! nebyla).
Pocházím ze skutečně antibolševické rodiny, můj děda byl opravdovým pol.vězněm 50.let (nečlen KSČ)! Neměl fešácký kriminál s donáškou jídla, jako Havel.
Pro nás všechny byl Havel velkým zklamáním - ať už svými skutky nebo svou osobností.
Pro příznivce Havla je nepřijatelné ho jakkoliv kritizovat.Byl snad už prohlášen za svatého? Moc k tomu nechybí.
Ty pochybnosti o jeho minulosti jsou oprávněné.
A pokud nevidíte ani sporné body v jeho osobním životě (plná ústa morálky, ale skutek utek), pak je mi vás upřímně líto.
Mně už se ta dvacet let trvající glorifikace zajídá.
05. 10. 2011 | 15:24

schlimbach napsal(a):

Grangousier

omluvte mě, ale neragujte na mě prosím, protože opravdu nemám náladu ani chuť ztrácet čas s primitivem vašeho ražení. Sbohem!
05. 10. 2011 | 15:26

akné napsal(a):

Grandgousier.Vaše pýcha a soud druhých dokazuje,že Vás Grosman,Ionesco,Beckett a další vůbec neovlivnili či jste je vůbec nepochopil,a tak to vypadá,že se za těmi jmény schovává Váš snobismus či něco jiného...Promiňte!
05. 10. 2011 | 15:27

Grandgousierntiape large napsal(a):

Jan Žura, Vy jste věřící? Moc je pro Vás Bůh? Nebo jste jen duše nevolníka?
05. 10. 2011 | 15:28

Silvie napsal(a):

Grangousier,

a pokud jde o Havla umělce - tak je možná uznávaný - u snobů.
Jeho Odcházení propadlo i v Británii.
Film hodnotili negativně téměř všichni kritici , vyjma chronických vlezdoprdelistů.
Obliba Havlových dramat je všeobecně známá.

Není naší vinou, že si jdou disidenti dnes sami sobě po krku. Pro našince stojící vně se tím leccos objasňuje.
Vy nejspíš patříte k té druhé klice - ale tyhle problémy si ,pánové, vyřešte sami. My jenom vstřebáváme informace, které sami uvolňujete.
Teprve po Havlově smrti se dozvíme, pravděpodobně, celou pravdu bez toho morálního kýče.
05. 10. 2011 | 15:29

jedno malé kontíčko napsal(a):

Grandgousier

a můžete vyvrátit alespoň jednu věc, kterou jsem napsal?
A ten dopis, o kterém autor mluví, obíhá jako spam internetem a kdekdo ho ochotně přeposílá, já ho dostal již několikrát. To též svědčí o velké lidové oblibě chátristů a disidentů.Disident je dnes již téměř sprosté slovo.
05. 10. 2011 | 15:32

PTP(OPRAVDOVEJ) napsal(a):

Budou vás strašit.Nevěřte jim.Pamatujete si ještě ten projev k oblblému národu(nemyslím tím všechny)????Spousta těch oblblých se už vzpamatovala.Pravda a láska od lháře jaksi spadla s výšin tvrdě na zem.
05. 10. 2011 | 15:34

Silvie napsal(a):

akné,

Čekání na Godota je taky něco pro snoby.
Normální člověk by si dal dvacet, ale oni mají intelektuální orgasmus.
05. 10. 2011 | 15:34

S.Š. napsal(a):

Paní Silvie, milá jmenovkyně, velmi bych se přimlouvala, aby každý z nás, komentujících, hovořil (psal) toliko a pouze sám za sebe. Tedy žádné "pro nás všechny ...", nýbrž "pro mne ..." či namísto "není naší vinou" pouze "není mojí vinou", etc.. Tedy, pokud někoho současně nezastupujete. V takovém případě by bylo vhodné napsat, koho, např. název a číslo uliční organizace, a pod. Děkuji Vám.
:-)
05. 10. 2011 | 15:35

Grandgousier napsal(a):

Silvie, kolik sporných bodů ve svém životě jste si ochotna přiznat Vy sama. Jste jen planý kritik jiných, jak je zřejmé z Vašich textů.
Akné, děkuji, že jste se omluvila, já nemám proč, Vaše texty jsou jen potvrzením napsaného, vč. toho posledního. Schlimbach, zacpěte si uši, zavřete oči a utopte se v té hoře tlačenky na svém stole.
05. 10. 2011 | 15:35

scallop napsal(a):

Grandgousier

Vy jste tu zjevne novy. Ja mel taky na zacatku pocit, ze bych mel reagovat na kazdou do oci bijici pitomost. Casem me to preslo.

Tohle obvinovani havla ze vsech hrichu sveta me pripomina Uzitecneho idiota (momentalne je mimo provoz). Ten take nedokazal produkovat blogy bez pravidelnych kazdomesicnich plivancu na Havla.

Doufam, ze Vam elan vydrzi, co nejdele.
05. 10. 2011 | 15:39

kormoran napsal(a):

R 1996.

VÁCLAVE HAVLE:

Jako dávný spolužák vyzývám Vás jménem všech čestných lidí naší vlasti, pro kterou tolik lidí položilo životy: VZDEJTE SE ÚŘADU! Vyčerpal jste dávno veškerý morální kapitál, který jste zdánlivě měl.

Jste zdrojem desinformací, demagogie a morálního zmatku pro národ v kri­tické době. Šest drahocenných let bylo promrháno!
Blíží se naneštěstí doba, kdy Čechoslováci v exilu budou moci plně sou­hlasit alespoň s jednou z Vašich pochybných rad a sice: "Vy jste tady, a my jsme tam a nechme to tak", a dodávají k tomu: "Zaplať Pán Bůh!"

Odjeďte a zalezte do své vily ve Švýcarsku. Nebudete ve Švýcarsku osa­mocen. Bude Vás následovat celá řada Vašich soudruhů. Mnozí dobrovolně. Jejich konta se rychle plní. Někteří nedobrovolně poté, až se národ vzpamatuje a odhodí chomout, který mu Vám podobní nasadili a pod kterým jej pomáháte mistrně držet.

Komunismus je na smetišti dějin. Mnoho smetí však po něm zůstalo a brání poctivým lidem v odvrženi jeho dědictví.

Z Vašich oblíbených hesel: "Nejsme jako oni!", nebo: "Všichni

jsou obět­mi komunismu", které je jedním z vrcholných produktů morálního relativis­mu a zcela na dně morální žumpy všech věku.
Toto demagogické heslo je Vámi uplatňováno se zpětnou platnosti. Omlouvá­te se sudetským Němcům. Podařilo se Vám urazit; plivnout do tváře a pošpinit památku obou mojich rodičů a památku statisíců čestných a stateč­ných Čechoslováků, kteří trčeli a padali v boji proti krvavým diktaturám Nacismu a Komunismu.

Stavíte na stejnou úroveň mého otce, generála J.V.Mašina popraveného nacisty v Kobylisích s vrahy K.H.Frankem a Heydrichem. Stavíte na stejnou úroveň moji matku, umučenou, zavražděnou komunisty a odpočívající v hro­madném hrobě opravdových obětí komunismu na Ďáblickém hřbitove, s vrahy Reicinem, Slánským a Pich-Tůmou a dalšími pochopy režimu jako byl Honzátko, Rošický a j.

Dalším důkazem Vašeho pojetí spravedlnosti je Vaše zneužití úřadu presi­denta republiky pardonováním zločinců jako Chadimová a cyklista, který zabil několik lidí svoji neopatrností - což je zvikláváním, zpochybňová­ním důvěry občanu v existující právní systém, který se snaží o kontrolu nad nejhoršími výstřelky kriminálního živlu.

Zajímavou shodou okolností z Vaší "lidumilnosti" mají největší užitek zločinci komunističtí i obecní.

Václave Havle, nejste hoden úřadu který zastáváte! Vaše éra je zhoubnější pro duši národa než řádění Stalinova kata K.Gottwalda. Tehdy národ věděl alespoň kdo je jeho nepřítel.
Gottwald měl odvahu postavit se za svůj "poblouzněný ideál" veřejně, bezkouřově clony.

Vaše "duchovní vedeni" prodlužuje a prohlubuje ideologický zmatek zasetý Komunisty.

Vykládám-li si Vaše výroky o obětech komunismu špatně, nic se nezmění na mé výzvě!

Člověk ve Vašem postavení má znát význam slov a myšlenek. Nezná-li, ne­patří do úřadu který zastáváte.
05. 10. 2011 | 15:41

akné napsal(a):

Grandgousier. Myslím si,že vy ve svém slovníku slova-děkuji,promiňte,pokora,aj. vůbec nemáte,což je škoda především pro vás a vaše okolí. Už na vás reagovat nebudu a prosím o totéž.Děkuji.
05. 10. 2011 | 15:45

Věra napsal(a):

Vážený pane autore,
glorifikace p.Havla mi připomíná pohádku o císařových nových šatech. Jistě ji jako literát znáte.nejvíc mi vadí lhaní Havla v listopadu r.1989. Přesně jej budu citovat. Budou Vás strašit nezaměstnaností. Dejte si na ty lidi pozor. druhý slavný výrok: nechci majetek i kdyby mi ho dávali. A další a další lži. A co ta jeho amnestie r.1990??? Jestlipak někdo spočítal, kolik má ten Váš oslavenec na svědomí životů jen proto, že pustil na svobodu grázly, kteří potom znovu vraždili?? A další a další věci, které kdybych psala, bude to na hodiny a hodiny. Nemám si proč Havla vážit a historie to jednou posoudí. Teď je ve společnosti vytvořená umělá glorifikace tohoto člověka, že když ho někdo kritizuje, málem se to považuje za svatokrádež.
05. 10. 2011 | 15:46

kormoran napsal(a):

...........
Václave Havle, jako dávný "spolužák" podle Vás a Vašeho dopisu z 16.12.1987 (dopis připojen, mám právo na důvěrnější osloveni), ale vzdám vám se této výsady. Nechci se ocitnout na stejné úrovni s Vámi. Jsou věci v životě, kterých se člověk nechce dotknout ani deseti stopo­vým bidlem - jak říkají Američani.
Podle Vás - spolužák je každý kdo chodil do školy v té samé zemi, v tom­též století?

Podle Vás - oběti komunismu jsme všichni: Milada Horáková, Reicin, Zdena Mašinová', Slánský, farář Toufar, Pich-Tůma, Gottwald, generál Pika a j.? Měl jste tato jména a jejich význam znát dřív než jste začal razit Vaše relativistické a morálně pomatené heslo jímž jste položil rovnítko mezi zločince a lidi statečné a ušlechtilé. Toto heslo nejlépe vystihuj e Vaši duševní a morální devastaci.

Podle Vás - láska k bližnímu soudruhu překoná všechno. Podle Bible: Zlu je nutno se bránit!

Svoboda je statek, který se vykupuje krví Václave Havle.

Podle Vás - demokracie a právní stát je když komunističtí zločinci mohou veřejně před celým národem na TV a dalších sdělovacích prostředcích po­žadovat aby byli před soud postaveni lidé, kteří proti nim v minulosti bojovali.

Podle Vás - taková drzost je důkazem demokracie. Ale běda novinářům, hla­satelům a komukoliv jinému kdo se odváží kritizovat Vás a Vaše kumpány na poli demagogie a ekonomie.

Podle Vás - pravdu lze ohýbat jako mokrou nudli, kdy se to hodí.

Podle Vás - není nutno odpovídat na dopisy a žádosti bývalých politických vězňů.

Podle Vás - není nutné obeznámit se se základními fakty a historií národa.

Podle Vás - americké cigarety jsou lepší než výrobky čsl. tabákového prů­myslu. /Viz Vaše "Dopisy Olze"/

Podle Vás - Mercedes je lepší než český výrobek.

Podle Vás - český výrobek si nezasluhuje prestiže a pozornosti presidenta České republiky.

Podle Vás - vila ve Švýcarsku je honosnější a hlavně bezpečnější: velmi prozíravé"... - souhlasím, než vila v České republice.
Podle komunistů a hlupáků jste jediný který může zastávat Váš úřad za da­ných okolností, což je pravda. Jste perfektní jako zadní voj a jejich (dočasném ), nynějším částečném ústupu.

Promiňte vážený a doufám, ze mi rozumíte co chci říct, přesto že moje čeština není součastná- up to date- stalo se tak zásluhou vašich kteří "devastovali" nejen moji otčinu, ale i česky jazyk. Což se nezdá, že by vám vadilo.

Podle nás - máte místo v historií národa zajištěno. A to jako černá skvrna na počátku období, které každý Čechoslovák uvítal jako nový úsvit na obloze.

Podle Vás - několik set tisíc občanu ČSR, kteří byli donuceni poměry /museli/ opustit svoji vlast, mají zůstat kde jsou a neplést se Vám a těm které chráníte a omlouváte plundrovaní toho co zbylo po 40. letech totality.

Podle Vás - je zapotřebí brát ohledy, mít slitováni pro kolaboranty a komunistické zločince, kteří vykořisťovali a utlačovali vlastni národ přes 40 let.

Podle Vás - KSČ si nezasloužila zrušení, protože neprovedli nic podobného puči proti Gorbačevovi.

Podle Vás - byla Říše Zla /"The Evil Empire" - R.Reagana/ hodná pomoci Spojených Států Amerických když jste v řeči před senátem USA žádal pod­poru pro SSSR.

Podle vás - je těch více než 50 tisíc "zbytkových" trestů vyměřených bý­valým politickým vězňům zcela v pořádku a nestojí za zmínku, že např. Václav Švéda popravený Vašimi soudruhy byl odsouzen na 15 let "in memo­riam". Styďte se! Styďte se všichni kdo tomu dali kdy průchod... !!

Podle Vás - zmatky na Balkáne zasluhují Vaší pozornost více než zmatky v zákonech a ekonomii v České republice.

Podle Vás -"devastace" českého jazyka komunistickými nedouky a pseudo-intelektuály není hodna povšimnutí a je přijatým faktem; stala se znám­kou pokroku a je nutno v prznění a ničeni dále pokračovat chce-li člověk aby mu česká "elita" rozuměla.

Jedinou službu národu kterou můžete Vy dnes prokázat - že byste po tom toužil však pochybuji - je odstoupit a uvolnit místo člověku s čistýma rukama, rovnou páteří, nezakaleným mozkem a citlivým srdcem! JSOU TAKOVÍ !
05. 10. 2011 | 15:46

Sivlie napsal(a):

S.Š,

já měla na mysli celou moji rodinu. Nikoliv vás!

Grangousier,

samozřejmě, že se v mém životě taky vyskytlo "mnoho sporných bodů" (ryze osobních), ale já taky nejsem uctívána jako ikona pravdy a lásky, vážený.

Povšimněte si ,laskavě, že Havla nemají v oblibě ani emigranti (Kormorán i Honolulu žijí mimo Evropu, Mašínové se o něm vyjádřili dost jasně). To jsou podle vás taky bývalí bolševici?

Mně např. Havel nadzvedl svým nezájmem o pol.vězně 50.let. Tady existovala od 89. roku jenom elita vyvolených disidentů - tedy těch z okruhu Havla.
To vystřízlivění muselo přijít. Pro naši rodinu už rok po převratu.
05. 10. 2011 | 15:47

kormoran napsal(a):

.......Jak je vidět z Vašeho dopisu, nebyl jste nikdy pro "hrubé" zacházení s komunistickými zločinci jakéhokoliv kalibru - což přijímám! Věcné vylíčení doby a popsaní situace nazývat "holedbáním" nepřijímám.
Rovněž tak nelze přijmout Vaše tvrzení, že jsme byli spolužáky. Vaše tvr­zení se nezakládá na pravdě!

Tenkrát, v roce 1987, jsem to omluvil. Bylo jasné, že Vaše korespondence do ciziny byla určitě kontrolována - nebo snad i diktována StB. Vaše po­zdější chovaní od té doby vsak potvrdilo moje podezřeni nad veškeré po­chyby.

Podle vás - je O.K. /v naprostém pořádku/, když Vaše rodina dostane ukra­dený majetek nazpět a na druhé straně např. František Otta (Mýdlo Rakov­ník) zůstane okraden. Takto dopadlo mnoho jiných občanu kterýchžto majetek byl příliš "velký" nato aby byl vrácen...

Otřesné je s jakou tvrdošíjností odmítáte vrátit ukradené majetky v pl­ném rozsahu církvím. Církve potřebují svůj majetek k dobročinným, chari­tativním účelům ve prospěch všech občanů republiky. /Odpadne Vám tak žebráni po zdejších krajanech na zajištění ošetření těžce nemocných dětí a j. /

Viditelně nedovedete docenit přínos křesťanství k formovaní civilizace! ! A znovu zdůrazňuji: Cirkve potřebují nazpět svoji nezávislost aby mohly sloužit společnosti - t.z. i Vám!

Vašimi "Hovory z Lán" Bibli nenahradíte Václave Havle!
I když se o to pokoušíte ...
Bibli nenahradíte ani Vy, ani nikdo jiný
05. 10. 2011 | 15:48

gabybaba napsal(a):

Grandgousier

naprosto s vámi souhlasím.
Všichni, kdo tady chrlí opovržení, by si měli uvědomit, že disidenti a chartisté byli především lidi, a to poměrně mladí. Hrůza, oni pořádali mejdany! A vy ne? A kdo z vás může přesně říct, kolik toho chlastu bylo nakoupeno z peněz Nadace? Nebo vy jste v té době jenom makali, trpěli a čekali, až se změní poměry, tak oni měli taky makat, trpět a na té změně pracovat, abyste si jich mohli vážit? Tak si jich nevažte, když je vám to proti srsti, ale nesuďte je očima dneška, ale tehdejší doby!
05. 10. 2011 | 15:49

JenTak napsal(a):

Kdo nejvíce nenávidí a špiní Václava Havla? Nekritičtí obdivovatelé Klause.
Vidí totiž, jak je Klaus vedle Havla duševně malý, morální trpaslík a navíc nesmírně ješitný. Proto je třeba pomlouvat Havla, aby zanikla Klausova zbabělost (kolaborace?) s bývalým režimem.
Jen zbabělci plivou po odvážných, když jim za to nic nehrozí...
05. 10. 2011 | 15:53

Pepa Řepa napsal(a):

Václavu Havlovi bych popřál hlavně klid.Bude ho potřebovat, celý cirkus s Obermannovou je hnusárna.
Ne všechno se vyvedlo, ale VH je největší českou osobností posledních let. Čím dál, tím víc připomíná Beneše.Ten také-dodnes-vzbuzuje u jedněch obdiv u druých nenávist.
05. 10. 2011 | 15:54

akné napsal(a):

JenTak.Šokuje mě Vaše absolutní tvrzení! Za sebe-Havla jsem si vážil jako kulisáka,dramatika a autora předlistopadových esejů,aj.,a pak už ne! Klause nikdy a za nic!!! Tak co na to Vaše paušalizace?
05. 10. 2011 | 16:01

Grandgousier napsal(a):

Silvie. Vytvořila jste si Boha? A on Vás zklamal? Madam, ani on , ani nikdo jiný VH za Boha neprohlásil, jen Vy a Vám podobní ste si ho vytvořili sami sobě. Tedy Bůh, který není jinak než ve Vaší hlavě, může zklamat jen ve Vaší hlavě a je to Vaše selhání...A jaký osobní podíl na životě společnosti máte Vy sama? jak jste Vy nasadila své síly v boji proti zklamání, jež Vás postihlo? Drb, pomluva je Vaše potrava, jedna paní povídala, že H20 je jed z největších, uvěřila jste a umíráte žízní. Jinak používáte slovník a argumenty nejhorší normalizační lůzy, spolu s výše jmenovanými, tedy lítost si nezasloužíte, možná Váš dědeček.
05. 10. 2011 | 16:03

Silvie napsal(a):

Jena tak,

tak já zrovna uctívačem Klause nejsem. Ti dva excetrici mají víc společného, než si myslíte.
Ale někteří lidé potřebují mít idoly a potřebují být klamáni!

gabybaba,

mne nepopouzejí ani tak mejdany (zažila jsem jich požehnaně), jako to, že trpitel Havel mohl vystudovat VŠ (kdyby na ni měl a nemusel odejít z druháku), jeho bratr ČVUT dostudoval, zatímco mí příbuzní museli dělat v Kolbence.
Stejně se to má s tím majetkem, jak píše Kormorán. Taky nám vrátili jenom paběrky.
Ale Havlova rodina uměla ze všeho vybruslit za každého režimu.
Víte vůbec kolik lidí dodnes marně čeká na vyřízení svých restitučních nároků? Havel se ovšem Lucerny dočkal okamžitě.
05. 10. 2011 | 16:05

JenTak napsal(a):

akné, Silvie
Chápete dobře výraz "kdo nejvíce..."?
05. 10. 2011 | 16:07

Silvie napsal(a):

Grangousier,

o jakém bohu mluvíte? Máte na mysli Havla? Dovolte ,abych se zasmála, nám došlo už v 90.roce, co se tady hraje za hru. Bůh je jenom jeden!
A můj děda se toho naštěstí nedožil, i když se nejspíš obrací v hrobě.
Kolik vás ještě pravověrných je? Pár stovek?
Nadat každému, kdo poodhalí masku té vaší padlé modle ,do komunistů, to je opravdu hodno fanatického pravdaláskaře.
Ten váš idol je obyčejný obšourník, který podváděl svou první ženu na smrtelné posteli, stejně jako tu druhou. A podobně se to má s tím krédem o pravdě a lásce.
05. 10. 2011 | 16:10

Olda napsal(a):

Nevidím Havla jako hrdinu. Vidím ho jako obyčejného člověka - s přednostmi i chybami. A především ho vidím jako slušného člověka, zaníceného pro ideály svobody a demokracie - zcela upřímně a oddaně. Myslím, že v rámci této své upřímné oddané zanícenosti je někdy politicky naivní až zaslepený... Bez ohledu na stranění: copak bez politické slepoty lze ve střízlivém stavu vůbec vypustit spojení "humanitární bombardování"? A opět bez stranění: copak mohl někdo jiný než zaslepený politik vyslovit v této zemi omluvu sudetským Němcům? Zároveň ale nepřipouštím, že snad Havel hrál na věčné omílání lži, která se stane pravdou... v tom je jeho slušnost. Neomlouvám jeho slušností jeho zaslepenost ani politickou naivitu. Jen chci tu slušnost zdůraznit: u nás je exotickým zjevem. Pokud jde o věci, o nichž píše pan Janouch - věřím, že "se na Hrádečku chlastalo" jak tu někdo napsal - no a co? Chlastalo se přece i jinde. To nedokládá žádnou Havlovu zpronevěru nebo co se to tu naznačuje za špíny. Vůbec nejsem Havlovým stoupencem, to zdůrazňuji. Ale nenávist, která se při různých příležitostech vylévá jeho směrem, mě děsí. Jeho chyby, jeho naivita, jeho politická slepota... to vše je bohatě vyváženo druhorepublikovým folklórem prezidenta současného. Ten není naivní, ani politicky slepý. Není také zanícen pro ideály svobody a demokracie. A už vůbec není slušný. Havlovi přeju zdraví a klid.
05. 10. 2011 | 16:10

Silvie napsal(a):

Pepo,

ale ti jeho uctívači mu dělají medvědí službu.
Stačí vidět servilní Holubovou v akci a už se mi chce zvracet.
To vyvolává samozřejmě reakci.
S Benešem bych ho v žádném případě nesrovnávala, Havel je politický diletant. Vždycky vsadil na špatného koně.
05. 10. 2011 | 16:12

akné napsal(a):

Olda. Jaký máte názor na Irák a Havlovu roli v zastupování nás všech?
05. 10. 2011 | 16:19

Grandgousier napsal(a):

Silvie a spol. "Jak to v Česku bývá, bohužel, zvykem, (někteří) lidé se snaží pošpinit vše, na co bychom měli být hrdi."
05. 10. 2011 | 16:19

uno napsal(a):

S tragickými následky posametového období se setkáváme čím dál, tím častěji. Komunisté, když opustili válčiště, nezanechali po sobě státní dluh, naopak z důvodů své štědrosti nám mnoho tehdejších spřízněných států a SSSR hodně dlužilo. Dnes díky havlismu máme státní dluh jeden a čtvrt bilionu Kč, deset procent nezaměstnaných, desetitisíce bezdomovců, narkomanů a zkorumpované kdeco. Tak mě pane Janouchu nenalejvejte.
05. 10. 2011 | 16:27

gabybaba napsal(a):

Silvie
a vaši příbuzní byli jediní, kdo dělal v Kolbence? A Havel byl jediný, kdo se dočkal restituce ihned? Já jsem taky nemohla na vysokou, protože jsem neměla kádrové předpoklady, ale ani by mě nenapadlo nenávidět toho, kdo studoval.
A že se Havlova rodina vykroutila ze všeho? Podívejte se kolem sebe, kolik takových rodin tady je. Kolik potomků komunistů je na vysokých postech. Nenávidíte půl národa?
Proč se na tohle nevykašlete a nekoukáte na to, co ti lidi dělali a dělají?
Nebo vám vadí čistě a jenom Havel?
05. 10. 2011 | 16:27

Silvie napsal(a):

gaybaba,

vadí mi Havel, protože ze sebe dělá jediného spravedlivého a mučedníka. Přitom znám lidi, kteří "dostali" 14 let v Jáchymově - zemřeli předčasně na rakovinu, ale nikdy ze sebe nedělali martyry...

Všechno bych Havlovi byla schopná odpustit, každý jsem jenom člověk, ale to paktování z komunisty ne.

Grangousier,,

a co čekáte od nás, nedisidentského plebsu, když sami disidenti pomlouvají jeden druhého?
A co ta Chadimová atd.?
Co si má o tom občan myslet? Asi ,že opravdu existuje disidentská šlechta, která může všechno.
05. 10. 2011 | 16:32

Vandal napsal(a):

Grandgousier

když už si mě bereš drze do své nevymáchané huby,

tak ten tvůj výblitek je na úrovni bolševického poskoka z RP, ta umanutost a zuřivost a ubohost, tím ses postavil do stejné řady se svým idolem, "světově" uznávaným autorem podřadných paskvilů, tady je na místě nádherný termín "largo desolato". Havel je largo desolato, naprosto demoralizovaná osobnost, člověk bez pevné páteře a charakteru, je to uměle, pomocí PENĚZ, vytvořená "autorita". Havel je prázdná nádoba, je to bílý kůň, je to jeden z těch,kteří pomohli starým strukturám k majetkům, které byly ukradeny lidem, kteří je vytvořili svou prací. Havel není člověk, který by si zasloužil úctu, je to naopak figura, která se snažila něco předstírat a něco hrát, ale lidé to rychle prokoukli. Zbylo jen opovržení, jak jsem napsal výše, stydím se za to, co se u nás může dostat do nejvyšších funkcí, za nuly. Kdyby nebylo peněz, a jistých záměrů jistých kruhů, po Havlovi by neštěkl ani pes. Tak to je, soudruhu, a teď si můžeš jít dát svého zeleného panákaq.
05. 10. 2011 | 16:36

akné napsal(a):

Uno.Z toho samého hnízda je Vondra a jeho odpovědnost za státní peníze...Vždy jsem tvrdil,že to jsou spíše kavárenští intelektuálové,kteří měli kritizovat poměry a nevstupovat do politiky a nést odpovědnost za svěřené úřady... A navíc Vondrovi se stalo,že tak dlouho bojoval proti L.I.B,až se mu dnes i podobá...
05. 10. 2011 | 16:44

Grandgousier napsal(a):

Vandale, málo sprosté, vulgární, málo úderné, chtělo by to více fantazie a ještě přitvrdit. Myslím, že slovník vulgarismů je stále v prodeji. Snad se Vám pak uleví, nebo snad berte antidepresiva...
05. 10. 2011 | 16:50

Silvie napsal(a):

akné,

a já jsem naopak Vondru vždycky považovala za slušného člověka. Dokonce i dnes. Vím, že by měl být za to lemplovství na ministerstvu souzen, ale nevěřím, že se na tom napakoval.
05. 10. 2011 | 16:54

gaia napsal(a):

Silvie

být lempl je polehčující okolnost proti zloději?
05. 10. 2011 | 16:55

Suk napsal(a):

Jsou i jiné vzpomínky lidí nato , jak charta s Havlem zúpronevěřovala peníze, které západ posílal na podporu rodin politických vězňů. Pan Janouch je jen poskokem pana Havla; lidé vědí o něm i chartě své!
05. 10. 2011 | 16:57

Pučtok napsal(a):

Autor blogu napsal jednu věc: za svoji činnost byli chartisté honorováni.

Dnes, když někdo bude placen z Iránu, z fondů Kadáfího, příkladně kohokoliv mimo aktuální klaný politický proud, (natož bez zdanění) - bude podchycována jeho aktivita do podrobností demokratickou státní bezpečností.. (Včetně nebohých známých i náhodných kontaktů. Naprosto bez jakékoliv kontroly bude nabouráno soukromí takových jedinců.) Jejich uplatnění ve státním mechanismu bude nutně poněkud omezené...
Bylo, je a bude. (Sic! - zkuste někdo vyvrátit)

Článek je o tom, že nesourodá skupina chartistů, skrze své "pohlaváry" různé osobní historie byla financována "alternativně" ze zahraničního zdroje. Finance se sbíhaly například zčásti z finančního ocenění Václava Havla (peníze doprovovázející různé ceny). To je nám předkládáno jako správné a v pohodě.

(Dvacet let poté je to jedno.)
05. 10. 2011 | 16:57

Pučtok napsal(a):

oprava klaný na kladný
demokratická státní bezpečnost ... BIS a klony, spřátelené,demokratické agentury
05. 10. 2011 | 17:00

Vandal napsal(a):

Grandgousier

je mi tě líto, synku. Vykazuješ tak velký deficit inteligence, že si nemyslím, že zrovna ty si ten pravý, kdo by mohl rozdávat rady. Ale je stará známá pravda, že hlupák považuje všechny kolem sebe za hlupáky. Prognoza je velmi špatná, pochybuju, že z toho vyrosteš. Končím, debata s hlupákem nikam nevede.
05. 10. 2011 | 17:01

akné napsal(a):

Silvie. Už to napsal-a gaia.
05. 10. 2011 | 17:03

Olda napsal(a):

Akné i ostatní: Nesouhlasím s Havlovými politickými postoji, nikdy jsem nesouhlasil, mé názory jsou zcela opačné... Pro mě je bombardování Bělehradu zločin a invaze do Iráku nebo teď útoky na Libyi rovněž. Vidím v Havlovi člověka, který je oddán jakémusi svému ideálu - je mu oddán poctivě, věří, že slouží demokracii, svobodě, humanitě. A je osobně slušný. Není chamtivý ani prolhaný. Z mého pohledu se třeba politicky mýlí, z mého pohledu dělá strašné chyby, neví nic o životě prostých lidí, ale není vědomý lhář či zloděj, není pragmatikem, který ví, že "o peníze jde až v první řadě". A obávám se čím dál víc, že nenávist proti Havlovi vyvolává právě jeho slušnost, právě ty jeho ideály. Mohou mu snad vyčítat, že chlastal a byl děvkař... to jsou lidské chyby a mají je mnozí, jen na ně není tak vidět. Mohou se mu smát, že uvěřil, že je světový autor... asi není, jen se to politicky hodilo.(Ale má přece vtipné věci a ostré, bystré postřehy.) Ale těžko mu mohou vyčítat, že kradl, tuneloval, že chválil zloděje a volal "jen více takových". Čím více to tu páchne po fašounech, tím více kýblů špíny se lije na Havla, na to, co ztělesňuje jeho slušnost.
05. 10. 2011 | 17:08

J. napsal(a):

Milý Oldo, "slušný člověk" nevypustí na občany v rámci pseudoamnestie alarmující číslo kriminálníků (z nichž někteří spáchali nevratné zločiny), slušný člověk neplivne do tváře pamětníkům II.světové války tím, že se omluví sudetským Němcům. Slušný člověk nepřejíždí stažené železniční závory, slušný člověk nepůsobí cynicky při občanské válce v bývalé Jugoslávii tím, že sprosté zabíjení nazve humanitárním bombardováním.
Slušný člověk nelže.
Pokud tvrdil, že bude prezidentem pouze půl roku do svobodných voleb, měl to dodržet. Pokud se držel prezidentské sesle 13 dlouhých let a kousek, je to skoro stejně dlouhá sveřepost jako u Gustáva Husáka. Taky si myslel, že bez něj to nejde!
A Husák byl aspoň právník!

Oldo, opravdu si myslíte, že Havel slouží demokracii, svobodě a humanitě? Nemůže spíše sloužit USA?
05. 10. 2011 | 17:28

akné napsal(a):

Olda. Děkuji za Váš názor.Poznámka. Myslíte,že lidé v Srbsku a Iráku si také myslí,že je slušný a demokraticky smýšlející?
05. 10. 2011 | 17:28

Silvie napsal(a):

akné,

ale on právě zloděj není - "jenom" lempl. Pevně věřím, že se nemýlím.Ručit hlavou bych za to ale nechtěla.

Olda,

to je další mýtus - Havel altruista, "nechamtivý".
Slušnost se nenosila ani v jeho vlastní rodině - viz nechutné tahanice o Lucernu s bratrem.
Za slušné rovněž nepokládám, když nazval lidi jako já(kteří se nikdy nezahodili, jako např. jeho užvaněná oblíbenkyně Šiklová s bolševiky)pejorativně "šedou zónou". Pozurážel a otrávil svým planým moralizováním (sám uplatňoval pro sebe a vyvolené dvojí morálku)všechny, kteří mu v 89. drželi upřímně palce.
Havel se stal ,bohužel, svou vlastní karikaturou. Lví podíl na tom mají jeho příserkové.
05. 10. 2011 | 17:31

Pučtok napsal(a):

Hrdiny protirežimního disentu doby husákova byli dřívější vrcholní představitelé režimu - v zahraničí profesor Janouch (proxy směřovač peněz, vystudoval za bolševika), bývalý ministr zahraničních věcí Hájek, člen politbyra KSČ Mlynář, spolužák Gorbačova na vysoké škole v SSSR, Ruml starší - mladý sekyrář (dal si někdo práci, aby jeho písmácké aktivity zmapoval?), bezskrupulózní prorežimní novinář, Dienstbier starší - za bolševika novinář dokonce v Americe (!!), syn Dienstbier (dnes top ČSSD) studoval za otce kotelníka VŠ...
Dnes vidíme - přední příslušníci prozatímní vlády rebelů jsou bývalí kadáfiovci, rebelové mají podporu především v médiích, NATO se vyznamenává ve své ochraně civilistů "nade všechny meze" (nerozumím tomu všemu, stydím se, že jsem ovce)
Je to všechno politika, špinavý byznys ve jménu silnějšího. Oblbování pracantů, co to všechno kryjí svojí prací... DOBROU CHUŤ.
FUJ!
05. 10. 2011 | 17:40

Venca Břetislav Huridesar napsal(a):

Havel je dramatik jako ten hlupák který sotva prošel zvláštní školu.A tak i jeho prochlastaný mozek, který zplodil "dramatická díla" se snad brzy uchýlí do pekelných končin.Ani Bůh jej nemá rád a proto ho vystavuje jako lidské strašidlo světu "na obdiv".Už aby si ho satan vzal k sobě!
05. 10. 2011 | 17:48

Olda napsal(a):

J., Akné, Silvie: Havel jedná v zájmu ideálů, kterým věří, a věří, že je hájí, jak jen nejlépe dovede. Psal jsem o jeho politické naivitě... ta byla jistě důkladně využita - například našimi americkými přáteli. Ale jsme moc malá a nedůležitá země, hodilo se to jen k něčemu... proto také byla zdůrazňována Havlova světová autorská velikost ve stylu: i tento světový autor podporoval naši mírovou agresi! Pro doma pak paradoxně musím souhlasit s posledními dvěma větami Silvie... ano, jeho "příserkové" jsou tvůrci jeho karikatury. Zbožštění Havla ublížilo jemu i nám. Zkusím to takhle: to, co přišlo po Havlovi je lepší? Poctivější? Slušnější? Více demokratické? Více se zaobírající tím, co pálí lidi v této zemi?
05. 10. 2011 | 17:50

Ignácius Reilly napsal(a):

Když čtu některé příspěvky připomínající štvanici na Čapka v druhé republice, nelze než si sám k sobě zopakovat: Děkuji Ti, Bože, žes mi dal sílu, abych (zatím alespoň pracovně) z tohoto Zm.rdistánu vypadl!
05. 10. 2011 | 17:53

akné napsal(a):

Olda. Není!!!
05. 10. 2011 | 17:55

Pučtok napsal(a):

Pane profesore Janouchu, asi jste nebyl "dřívější vrcholní představitelé režimu", za to se omlouvám. Nedělám si ale ŽÁDNÉ iluze, že jste nevěděl, koho a proč podporujete. Jste "hnida" v tomto smyslu. A neschovávejte se, prosím, za (i když nezmíněný) Gama nůž. Patří do jiné kategorie. (V nejlepším slova smyslu) Děkuji.
05. 10. 2011 | 17:55

uno napsal(a):

Je zde mnoho velmi výstižných postřehů a reminiscencí a mám dobrý pocit z toho, že ne všichni Češi jsou zaslepení ignoranti a nepapouškují názory Velkého Bratra Janoucha. Je mi líto, ale v konání pana Havla vidím více negativ než pozitiv, patřím k těm, kteří byli Němci vyhnáni v roce 1939 ze Sudet a je mi trapně při pomyšlení, jak se jim pan Havel za to omlouval. Pamatuji vše od Masaryka, ale takový marasmus ve státě, jako je po Havlově vládě tu nikdy předtím nebyl.
05. 10. 2011 | 18:01

stehno napsal(a):

Dnes obraz člověka dělají finančníky ovládaná a řediteli v křeslech cenzurovaná média. Tak to bylo, je a bude. Stejné to je i s touto téměř glorifikovanou osobou.
Pokud někdo projeví jiný názor je osočován, slušně řečeno jako stará struktura apod.
05. 10. 2011 | 18:11

ghándí napsal(a):

havlova vyjimečnost spolu s hrstkou disidentů spočívá v tom, že se nenechali zlomit tím režimem, nenechali si vymýt mozky,a nesklonili hlavy. disidenti jsou vastně nepřizpůsobiví. podle psychologických učebnic jsou to devianti. to se naplno projevilo po roce 89. většina disidentů se nedokázala prosadit, neuměli žít "normální" život. typický představitel je blázen cibulka. představy václava havla o fungování společnosti jsou dětinské a zcestné. v podstatě bylo zakonité, že někdo, jako klaus , disidenty odstaví na vedlejší kolej. kdyby to nebyl klaus, byl by to někdo jiný. je veliký štěstí pro celou naší společnost, že byl havel a disidenti zbaveni vlivu. společnost by zkolabovala. havel je statečný člověk, snílek a pro normální život teměř nepoužitelný. přeju mu hodně zdraví.
05. 10. 2011 | 18:16

camponotus napsal(a):

ghándí
Klaus se píše s velkým K, Havel s velkým H, je to příjmení, místo tlachání navštivte obecnou školu a dožeňte, co jste v mlídí ve školní lavici zaspal.
05. 10. 2011 | 18:21

Hácuc napsal(a):

mýlíte se gándhí,
ti vlasatci, fousatci ve sférách, kde stačilo vlasatco fousatecké lapidušské nadšení škodili, kde mohli... Dneska jsou to třeba západočeští otitulovanci, což jim moc nepomohlo. Píšou texty... I vy můžete plodit své hovenecké výšplechty na těchto stránkách úměrné svým předpokladům..
S tím, co umíte se projevovat můžete tak akorát, víte kde?

(i já :) (ha, ha - velice smutné ha ha)
05. 10. 2011 | 18:24

Hácuc napsal(a):

ghándí
05. 10. 2011 | 18:27

Grandgousier napsal(a):

Zdá se, že hlas lidu promluvil i prostřednictvím nicku Hácuc. Už tu máme opět téma dlouhých vlasů, mániček, obecného pořádku. Pomocník VB? V Česko platí "Jaký kmán, takový pán."
Jinak , co se tady člověk nedočte, vzdělaný lid, nadmíru, moudrý a všehoznalý, ideologicky pevně zakotvený v nejlepších tradicích pomluvy, fantazírování, závisti, škodolibosti, vulgarity.
05. 10. 2011 | 18:49

Silvie napsal(a):

Ghándí,

oni se odstavili sami.
Disent byl nekompatibilní hmota - od krajní levice až po pravici (viz šílenec Uhl, odpadlíci z 68.roku, reformní komunisté, křesťané atd.).
Havlovy diletantské vize nepolitické politiky jim podřízly větev.
Z OF se stal výtah k moci a nadšence vystřídali konformisti a vychcánkové.
05. 10. 2011 | 18:58

Milan Hruška napsal(a):

Grandgousier

Děkuji vám za váš statečný boj - přiznám se, že já už tyto boje taky vzdal, jak napsala jedna čtenářka výše. Myslím, že jednoduchá lingvistická analýza (stylistická úroveň, volba slovníku, věcná argumentace, popřípadě absence rozumných argumentů) prokazují, že proti vám stojí banda žvanilů, kteří budou donekonečna omílat jedny a tytéž bráboly, protože holt vidět svět jinak než černobíle je těžké.

Sám mám vůči Havlovi některé výhrady (v poslední době hlavně jeho přátelství s Bakalou, jehož jednání s nájemníky "jeho" bytů na severní Moravě je prostě svinstvo (jak ostatně potvrdil soud, který neposoudil označení "grázl" pro pana Bakalu jako urážku, ale jako pojmenování věcného stavu).

Na druhé straně: kdo má přehled o dramatické tvorbě a její recepci v zahraničí, ví, že Havel byl významným autorem absurdního dramatu (ostatně slavná kniha "Theatre of the absurd" (úplně přesně si název nepamatuji) Havlovi jako jedinému českému autorovi věnuje vlastní pasáž. Vzhledem k tantiémám a rozdílem nákladů mezi ČSSR a tehdejším západem stačily jedna či dvě inscenace ročně a Havel si tu mohl skutečně pohodlně žít - a nevím, proč by se za to měl stydět.

Argumentace typu, že Havel měl pohodlné vězení je směšná - ať si jde kdokoliv ze zdejších přispivatelů jen tak sednou na tři roky - pochybuju, že to někdo z nich bude považovat za pohodlí.

Vrcholem absurdity je tvrzení, že obyčejní lidé chtěli podepsat Chartu, aby je tento podpis "chránil" (?), ale nemohli. Dobře se ví, že právě obyčejní lidé, kteří Chartu podepsali se vystavovali v určitém smyslu většímu riziku, než osoby (hlavně spisovatelé, myslím), které byly známé na západě a tudíž byla jejich situace zvnějšku více monitorována. Jenže těžko můžete někomu vyčítat, že se svou tvorbou proslavil v zahraničí. atd. atd.

Také je dobré si uvědomit, že Charta byla platformou pro celou škálů různých vyznání a názorů od katolíků, přes volnomyšlenkáře, ateisty, levicové intelektuály atd. Jako v každé svobodné komunitě i tam jistě vznikaly jisté animozity mezi některými lidmi. To že pan Wolf má nějaké výhrady vůči Havlovi podle mě primárně nesnižuke statečnost ani Havla, ani Wolfa. Více se do toho pouštět nechci, protože mě nezajímá, jestli někdo pořádal mejdany nebo ne, protože to je každého osobní věc.

Jenom bych vás chtěl upozornit, abyste se připravil, že vám možná někdo napíše přímo na email: mě se to jednou stalo - bude vám pravděpodobně tykat, bude vulgární, bude vám tvrdit, že jste primitiv a tak. Prostě někteří lidi mají duši estébáka bez oghledu na to, jestli jim kdy byli či ne.
05. 10. 2011 | 18:58

Sof napsal(a):

Podvody a rozkradacky obrovskych financnich i jinych daru tzv. Charte 77 (spravne Chatra77) uz zrejme nebudou nikdy odhalene! To, ze bolsevik Janouch nemluvi pravdu, potvrzuje fakt, overeny zde i v zahranici, ze se F. Janouch nikdy nestal a nebyl radnym profesorem v CSSR, CSFR, CR, ve Svedsku a nikde v zahranici. Jenze soudruzi byli zvukli klamat a podvadet. Ano, neexistuje byvaly soudruh, tak jak neexistuje byvaly cernoch, pardon, afroamerican, ze? K smichu i placi...
05. 10. 2011 | 19:00

Hácuc napsal(a):

Vyvratte to, polemizujte s tim, co jsem na tomto blogu napsal, nicku Grandgousier.. Co je spatne?
05. 10. 2011 | 19:01

J. napsal(a):

Oldo, Havel především neměl do politiky vůbec lézt!
Režim by se zhroutil i bez něho a unikli bychom trapným projevům o tom, ať se nebojíme, že nás budou strašit vyhazovy z práce a plytkým řečem o pravdě a lásce.
Měl to vzít do ruky někdo rázný a skutečný politik. Dělat si z politiky drama a do dramat tahat politiku se vždy vymstí.

Rodina Havlů šla vždy po penězích a bezpracném životě. Jeho otec se kamarádil s nacisty (viz fotka houpaného Vašíka na kolenou německého vojáka). Nikdy jsem neslyšela, že by se aspoň omluvil či slůvkem zmínil za to, že "to bylo špatně".

A nám tu bude vyčítat, že jsme žili za normalizace! Narozdíl od jeho slavné rodiny většina z nás s komanči nekamarádila.
05. 10. 2011 | 19:01

ivan tomek napsal(a):

Necetl jsem uplne vsechny komentare, ale presto jsem se poucil.

Dozvedel jsem se treba, ze je sice v poradku kdyz maji mejdan obycejni lide, ale ne kdyz ho mozna maji disidenti. Take to, ze byt disidentem muselo byt neco podobneho jako byt funkcionarem komunisticke strany, a jejich zivot byl urcite lepsi nez zivot obycejneho obcana, ktery se musel spokojit s jezdenim k Cernemu Mori. A co teprve ten fesacky kriminal - byl to zrejme jen prevlek za luxusni zivot a to tak zvane omezovani svobody na rok nebo dva byl ve skutecnosti jen trik, ktery disidenti nahrali na ubohou duverujici spolecnost, ktera musela zit venku za zdi kriminalu. A nadavkem jsem dostal i lekci z hitorie umeni - ze totiz uz od dob Ionesca a jemu podobnych umeni zadneho druhu neexistuje a ze se na 'to' divaji jen snobi. A tak dale.

Ale hlavne jsem se dozvedel, ze ten Havel musel byt stvura a az vyjdou na svetlo ty archivy, zjisti se skoro urcite, ze mel na svedomi aspon tolik lidi v koncetracich, na sibenicich, a zastrelenych na hranicich jako Stalin a jeho oblibenec Gotwald dohromady. Urcite to zacal paktovat uz z Hradecku a pokracoval v tom ze sveho fesackeho kriminalu.

No ale stejne, vsechno nejlepsi pane Havle!
05. 10. 2011 | 19:07

Prsk napsal(a):

Vasek sel s pany na led..
Dneska se nam smejou do ksichti.
(Janouch, Bakalove, Rychecti, Rumlove, Zantovsti i Havel) Zapomel jsem na nekoho? Mozna na komisare v EU?
05. 10. 2011 | 19:10

Pepa Řepa napsal(a):

To je zase síla.
Klausohryzci se vyřádili vedle, Havlotepci tady.
Venca Břetislav Huridesar se mimořádně vyved. Asi je slavnej jako Yasmina Reza.
Já mu ukážu, hajzlovi, mámo podej lahváč, já mu to vytmavím.

Je to pořád dokola. Potřeba kolektivního slintání.
Ivan Pavlovič by měl radost.
Jednou je to Klaus, podruhé Havel, Čunek, Bátora.
Po čtvrthodince nenávisti asi vytráví.

"Mámo podej další lahváč. Já bych je hnal.
Koho ? Všechny polytycy, povýdám mámo ještě jedno chlazený, do Vltavi s nima".

Ti, co jsou rozhožčeni z výblitků U Havlů, půjdou zítra zvracet na Klausův patník.
Tak tady žijeme, samej knoflíkář plivající na lokomotivu.

Ignácius to má dobrý. Dělá s Trixi u Leviho kaťat a píše váženým mongoloidům.

Honem pryč, Pepo.
Neživíš, nepřepínej.
05. 10. 2011 | 19:14

Silvie napsal(a):

Pane Hruško,

nepřehánějte.
Mezi námi je asi tolik stbáku,kolik jich bylo mezi disidenty.
Ale bývalých bolševiků je mezi námi zcela jistě mnohem méně.
Dost mi vadí, když se takoví lidé staví nad nás, kteří jsme režim nedrželi členstvím v KSČ a nemuseli jsme si pak podpisem charty vykupovat špatné svědomí ,jako kovaní bolševici z 50.let. Ti nesou vinu na pol.vraždách a mne budou říkat "šedá zóna"?

Je velmi laciné nazývat "obrazoborce" stbáky a bolševiky.
05. 10. 2011 | 19:17

Ventil napsal(a):

Mnoho sportovců proslavilo Čechy daleko víc než Havel.Jarda Jágr,Martina Navrátilová nebo Ivan Lendl jsou lidé kterých si lze vážit.Havel se zavděčil akorát ruzným zednářským spolkům,emigrantům a naboženským fanatikům.Pro mne je to bezvýznamný člověk.
05. 10. 2011 | 19:19

akné napsal(a):

Milan Hruška. To myslíte vážně s tím statečným bojem? A nebo to je absurdita? A ta Vaše poslední věta je také o Vás? Před listopadem mi STB sebrala pas a jen na těchto stránkách jsem byl nazván estébákem,studentem VUMLU,komoušem,pomocníkem VB,atd.,jen proto,že říkám co si myslím,tak,jak jsem to dělal před předáním moci.Pane Hruško,mí bývalí známí,kteří mě umlčovali v hospodě před r.1989,aby neměli problémy,tak dnes jsou největšími antikomunisty,pravicovými voliči a známkují své bližní podobně jako Vy.
05. 10. 2011 | 19:21

Dvořák napsal(a):

Vše jsou prázdná slova,chce někdo něco dělat?

Artext@seznam.cz
05. 10. 2011 | 19:31

ivánek napsal(a):

Nekritický obdiv a míra medializace tohoto rozvraceče a likvidátora všeho československého a slovanského dosahuje hodnot padesátých let. Co po něm zůstalo? Absurdistán /ČR/ je ve světě chápán pouze jako jeden z nejhorlivějších přisluhovačů amerického imperialismu; předvídat zahraničněpolotické aktivity tohoto státního útvaru nemusí školený politolog; stačí si přečíst v novinách potřeby amerického ministerstva zahraničí. Prý dramatik - vždyť je to k smíchu; jeho "hry" byly snad aktuální v první polovině 60. let; dnes absolutně mimo mísu - však se po nich slehla zem. Pověst "dramatika" živená jeho zahraničními pasáky fungovala takto: Havel vyráčkuje na náměstí před tisícovkami lidí kdejakou pitomost, která se posléze prezentuje jako sofistikovaný názor "světově uznávaného dramatika, popř filosofa" se západoevropským a americkým požehnáním - a výsledek? přenechání lukrativního zbrojního trhu americké a západoevropské konkurenci, opuštění trhů ve Východní Evropě, likvidace českého průmyslu, zemědělství, humanitární bombardování, generální pardon pro všechny komunisty - místo aby skončili v dolech. Prý "morální autorita" - typickám příkladem morálky a skromnosti jsou jeho zálety za Veškrnovou, zatímco jeho zákonitá manželka trpí rakovinou a "skromná oslavaů řádově v miliónech zacálovaná p. Bakalou. Jak z toho ven? Provést totální a úplnou dehavlizaci všude a ve všem. Snad na tom pracuje náš současný prezident se svým týmem.
05. 10. 2011 | 19:39

zdenekb napsal(a):

Vandal:

"Vykazuješ tak velký deficit inteligence, že si nemyslím, že zrovna ty si ten pravý, kdo by mohl rozdávat rady. Ale je stará známá pravda, že hlupák považuje všechny kolem sebe za hlupáky."

Tak zhuštěná sebekritika na pár řádcích se vidí málokdy. Gratuluji.

Silvie:

Mnoho lidí se dnes chlubí, že si "nezadalo s komunisty" pouze díky tomu, že o jejich existence prostě neměli zájem už ani ti komunisti...
05. 10. 2011 | 19:43

malej jarda napsal(a):

V listopadu 89 jsem stál na Letné, na tribuně stáli všichni tehdejší revolucionáři,Malým počínaje a Havlem konče. Atmosféra byla úžasná, člověk si připadal, jako znovu zrozený. Dnes mohu konstatovat, že mě ta účast tehdá docela mrzí. K moci se dostali lidé, kteří nebyli a ani dnes nejsou o nic lepší něž komunisti. Např. Havel, jako prezident kryl celou klausovu státní rozkrádačku ( kupónová privatizace), když mu chyběl jeden hlas potřebný ke zvolení, neváhal jednoho poslance v době volby uvěznit. Do dějin určitě vejde i jeho výrok o " humanitárním" bombardování Jugoslávie. Vzkutku hvězdné manýry, za které by se nemusel stydět kdejaký diktátor.
05. 10. 2011 | 19:54

Milan Hruška napsal(a):

Silvie

Nezlobte se, že se rozčiluji, ale pokud se má o něčem diskutovat, tak se musí argumentovat věcně a také se musí řádně číst (jinak nemá ani věcná argumentace smysl).
Stbákem (viz poslední odstavec) jsem nazval ty, kteří nějak způsobem (znajíce nejspíše nějaké "hackerské" triky) získají přes váš příspěvek vaší emailovou adresu, a pak vám na ni píší urážlivé maily, které jsou na úrovni nicku "vandala" či "sof". A když se dotyčný prohlašuje za emigranta, já neuvažuji o tom, zda jim skutečně je, ale považuji ho za člověka s duší estébáka (vyhledá si vaši adersu a pod roužkou anonymity se do vás pustí.

Také mě unavují názory typu "že Havel je zdegenerovaný pisálek" atd. Jelikož mám informace z první ruky a viděl jsem přehled Havlových inscenací v 70. letech v zahraničí, a prot vím, že skutečně nepotřeboval přijmy odjinud a pracovat v pivovaře musel jenom proto, že to bylo povinné. Že Havlova tvorba není snadno přístupná a že člověk, který je zvyklý na to, že úkolem dramatika je hlavně odvyprávět nějaký příběh a moc neobtěžovat s nějakými názory a filozofováním, bude mít s Havlem problém, je mi jasné. Ale i takový člověk by mohl pochopit, že se Havel v zahraničí hrál a že s toho mohl mít velice slušný příjem - na to není nic tak těžkého. Jenže tady jde o jiný problém: někteří lidé prostě tento věcný fakt přijmout nemohou, protože mají už prostě svůj názorový stereotyp a ten nemohou překročit.

Obrazoborec je člověk, který bourá mýty. Pokud ale někdo napíše třeba
"mýlíte se gándhí, ti vlasatci, fousatci ve sférách, kde stačilo vlasatco fousatecké lapidušské nadšení škodili, kde mohli..." (citát)
tak to není žádný obrazoborec, ale žvanil. Nebo si myslíte, že všichni vlasatí, potažmo vousatí lidé mají stejné názory, stejnou historii, stejnou morálku atd. Já to spíše jako projev zjednodušujícího totalitního uvažování, které si najde nějaký stejný znak, čím se dotyční liší ode mne a podle tohoto znaku budu všechny odsuzovat.

Dále pak tvrzení jako:
"Podvody a rozkradacky obrovskych financnich i jinych daru tzv. Charte 77 (spravne Chatra77) uz zrejme nebudou nikdy odhalene! To, ze bolsevik Janouch nemluvi pravdu, potvrzuje fakt, overeny zde i v zahranici, ze se F. Janouch nikdy nestal a nebyl radnym profesorem v CSSR, CSFR, CR, ve Svedsku a nikde v zahranici. Jenze soudruzi byli zvukli klamat a podvadet. Ano, neexistuje byvaly soudruh, tak jak neexistuje byvaly cernoch, pardon, afroamerican, ze?"

To může napsat jenom provokatér nebo blázen. ANo, já jsem přesvědčen, že mnoho lidí z Charty, včetně Havla, muselo dlouhodobě prokazovat osobní odvahu a pryzmatem tohoto tvrzení vnímám i jejich činy - nepotřebuju je nijak adorovat, ale cítit respekt budu (a to mi nebrání, aby vůči nim mohl být jinde kritický).

A co se týká "bolševiků", to jste si prostě vymyslela, o tom se tam nikde nezmiňuji a nepoužívám ani žádný jiný zástupný termín. A tím se právě vracím na počátek - je potřeba pozorně číst.
05. 10. 2011 | 19:57

Silvie napsal(a):

Zdenek neb,

tak to je docela podpásovka, když o mně nic nevíte.
Byla jsem v době normalizace docela mladá, tudíž perspektivní kádr. Nechci si hrát na žádnou hrdinku,ale než bych se nechala naší ředitelkou, fanatickou bolševičkou, uvrtat do SSM (tím to začínalo a pak se tlak zvyšoval), odešla jsem z dobrého zamětnání a nastoupila v "blázinci" /jak příhodné pro tu dobu/.
Urážíte mne, aniž byste mne znal. Přitom bych do KSČ nikdy nevlezla už proto, že by mnou moje rodina pohrdala.
Bratr byl jediný z celé VŠ, který se zasekl a odmítl vstoupit do SSM. Pak si ho předvolal děkan a sdělil mu, že ho ze školy nechá vyrazit. Naštěstí přišel listopad.
Můj děda dostal taky nabídku, která se neodmítá. Když u něho našli protistátní letáky, nabídli mu, aby nabonzoval toho, kdo mu je dal, že nepůjde do krimu. Pak ho požádali, aby donášel na ostatní členy soc.dem. On se místo toho opil a na schůzi soc.dem. začal vykřikovat, že po něm bolševici chtějí, aby na ně bonzoval. Rovnou si ho odtud odvedli v klepetech. Nebyl to žádný hrdina a pobyt v kriminále mu celoživotně pocuchal nervy.
Proto tvrdím, že nabídky dostávali všichni - Havel, aby mohl vystudovat ,ji musel dostat taky. Možná se vyplatil, kdoví.

Příště tedy raději držte ústa, mlčeti zlato.
05. 10. 2011 | 20:16

anti prd napsal(a):

citát "a pryzmatem tohoto tvrzení vnímám i jejich činy"

aha...

i tak, pane Milane Hruško, být vlasatcem, fousatcem, nebo holohlavým, pokud jste do té doby stačil především bořit, rozvracet - s praxí honáka, lapiducha, nebo VIP povaleče - byl jste po listopadu povolán, světe div se, na demo-estébáckého manažera (ministr vnitra, ředitel BIS), vyvolení poté vedlejším vchodem vystudovali i některou z novodobých papalášských Sorbonn...

Mluvíme o "demokratických" exemplářích humanity a demokracie, "nejsme jako oni".. KDO VLASTNĚ?
05. 10. 2011 | 20:21

anti prd napsal(a):

E: exemplářích humanity a demokracie ... exemplářích éry humanity, demokracie
-end-

(neživím, přepínám, končím, nemá to cenu. Rumunsko, Česko nebo Libye - lihuprostá, alkoholická...)
05. 10. 2011 | 20:55

Rocky Balboa napsal(a):

anti prd

nejsme jako oni ...jsme daleko horší
bohužel zaniklo v cinkání klíčů
05. 10. 2011 | 21:13

Rocky Balboa napsal(a):

Silvie

co Havel vystudoval?
05. 10. 2011 | 21:15

Silvie napsal(a):

Rocky,

nic, protože ČVUT v druhém ročníku nechal (nikoliv ,protože byl pronásledován, ale protože na studíum neměl), bratr Ivan ho dokončil na téže VŠ. Přijat byl roku 1955!!! Člověk z rodiny vysoké buržoazie.
05. 10. 2011 | 21:57

Starý napsal(a):

Bohužel více pravdy o Havlovi a disentu bylo napsáno v Rudém právu než v "naších německých" mediích. Desítky milionů dolarú schvalovaných veřejně na dizidentské potřeby americkým kongresem se pouze rozplynuly v soukromých organizcích dříve než mohli dojít k potřebným. Takže návyk žít na cizí účet mohl pokračovat rozkrádáním (dokonce na dluh) národního majetku.
05. 10. 2011 | 22:04

gogol napsal(a):

Jmena, nazvy, nalepky ... co se (mi) nehodi - neni pravda. Kdyz uz to poprit nelze, tak aspon sejmu toho KDO to rekl....
Az nekdo prinese stejne presvedcive dukazy jake jsou uvadeny panem Janouchem a ktere jsou jiste i v archivech Svedske vlady - tak se zacneme o tom bavit. "Presvedcive" historky kohokoliv kdo se potrebuje o Havla otrit mne do te doby nezajimaji.
-------------------------------------
A kdokoliv pouzije vyraz "fesacky kriminal", tak at se necha na mesic zavrit, bez moznosti kdykoliv odejit, treba na Konopiste. A samozrejme se nemuze videt se svymi kamarady a s nekym z rodiny kdy chce atd....
05. 10. 2011 | 22:20

Honza L. napsal(a):

Díky moc za článek a práci Vaší, pana Václava Havla a všech lidí zapojených do disentu :)
05. 10. 2011 | 22:20

Silvie napsal(a):

Václav Vejvoda

Činnost Charty 77 ovládli bývalí exponovaní komunisté, odsunutí po srpnové okupaci na vedlejší kolej. V té době již čs. zpravodajská služba věděla, že tito lidé stále toužící po moci, slávě, ale i penězích, budou snadno koupitelní a manipulovatelní. Mnozí z nich figurovali jako mluvčí či členové VONSu, jako marxisté, trockisté, eurokomunisté či agenti StB, která koordinovala i kvůli stykům na Slovensku celou činnost Charty. Zpravodajské službě bylo jasné, že mnozí z těchto lidí jsou ochotni přistoupit na jakoukoli spolupráci a že jsou ochotni kdykoli na zavolání strany znovu nastoupit na svoje ztracená místa. To ovšem bylo proti plánům této služby, neboť jejím zájmem není dát znovu těmto lidem moc, ale využívat jejich vlivu v novém prostředí. A protože mnozí z nich působili jako členové a funkcionáři ÚV KSČ před srpnem či v srpnovém období, nebylo to tak nesnadné. Mezi významnými chartisty figurovala i řada poctivých, ale i naivních lidí, kteří se domnívali, že nastal čas ke změně strnulých, stojatých československých poměrů ve straně i ve státě. Jednalo se o mnoho bezpartijních, ale i nábožensky založených osob, které přinesly do Charty touhu po změně současných poměrů.

V této době došlo však i k názorovým rozdílům ve vedení čs. zpravodajské služby na to, jak dalece a do jaké hloubky je možné bez postihu ponechat dosavadní činnost Charty. Největším trnem v oku byl vzrůstající počet signatářů-katolíků z Moravy. O charakterových přednostech nábožensky založených občanů a jejich nepoddajnosti režimu si na ministerstvu vnitra nedělali žádné iluze. Charta 77 v souladu s plánem ministerstva vnitra nepodnikala žádné náborové akce a tak po zastrašující operaci se počet signatářů ustálil na přiměřeném počtu, který byl kontrolovatelný (přibližně okolo tisícovky). Do akce byly zapojeny i okresní správy SNB, které však měly za úkol sledovat činnost signatářů Charty v okrese, avšak žádným způsobem nezasahovat do jejich činnosti, nebo jí zabraňovat bez příkazu shora, což bylo v této souvislosti oddělení státní bezpečnosti krajských správ ministerstva vnitra.

V Chartě 77 se utvořila úzká skupina osob, která měla vliv na její činnost. Většina z nich pocházela z Prahy nebo blízkého okolí, dále z Brna (dr. Šabata, bývalý krajský tajemník KSČ) a Bratislavy (dr. Kusý a dr. Šimečka - oba bývalí prominenti KSČ). Tato skupina, která si rozdělila funkce a určovala i tzv. mluvčí, získala takový vliv, že téměř ani jednou za její období nebyl v kolektivu mluvčích nikdo bez stranické příslušnosti. V souladu s přáním zpravodajské služby se přes snahu některých signatářů Charty proměnit ji v politickou, organizovanou opozici, konalo veškeré dění otevřeně, avšak také nedemokraticky, neboť tzv. mluvčí byli bez souhlasu většiny signatářů jmenováni, aniž ostatní věděli, proč a jak. Charta 77, tedy její vedení a samozvaní představitelé, jí vnutili stejný systém, jaký sami znali z doby svého členství v KSČ. Charta 77 se stala nedemokratickou, uzavřenou společností, jež uspokojovala vnitřní potřebu a touhu po slávě několika, na periferii odsunutých jedinců. Tzv. otevřenost, kterou prosazoval V. Havel či dr. Benda, vyhovovala záměrům StB, abychom ve zkratce používali všeobecně známé označení, ačkoli je nepřesné.
05. 10. 2011 | 22:38

Silvie napsal(a):

Mnozí signatáři Charty 77 začali být "politikou" chartistických představitelů rozhořčeni, protože za ně čím dále, tím více hovořili lidé, aniž se jich ptali na jejich názory. Mnozí svůj podpis odvolali a mnoho dalších by ho odvolalo, kdyby jim v tom nebránily morální zásady. Při podpisu vyjadřovali souhlas s tím, že je třeba něco dělat, že nesouhlasí s politickou situací v zemi a ani se nesmířili s okupací. Nepředpokládali však, že si mnozí lidé z Charty na jejich podpisu vybudují placenou, devizovou existenci. Vrátíme-li se ještě trochu zpět do minulosti, můžeme snadno vystopovat, proti komu a jak byl veden úder politicky či policejně. Tak např. mnozí mluvčí Charty 77, vesměs bývalí komunisté, nebyli nikdy soudně postiženi. Např. prof. Patočku utýrali výslechy k smrti, avšak další, např. dr. Hájek, H. Marvanová a ostatní nebyli nikdy žádným způsobem postiženi. Také politika "vystěhování" byla značně rozdílná. Zatímco mnozí signatáři byli vystaveni nejhorším represím ze strany policie a bylo jim bráněno ve vystěhování, mnozí prominentní signatáři se vystěhovali snadno a bez potíží, ačkoli patřili k bývalým špičkám. Plukovník Hodic se mohl vystěhovat, aniž by někomu vadilo, že byl nositelem státního tajemství. Bez problémů odejel Mlynář, bývalý tajemník ÚV KSČ, spisovatel Grůša, předtím dva měsíce ve vazbě, mohl potom bez problémů odjet do USA na tzv. studijní cestu, po níž zůstal v BRD, kde obdržel bez potíží německé státní občanství, ačkoli čekací lhůta je minimálně 7 let. Snadno a bez potíží se etabloval v Rakousku P. Kohout, ve Švédsku se mohl bez potíží usídlit atomový fyzik prof. Janouch, aniž by československým úřadům vadilo, že byl nositelem nejtajnějších atomových informací, J. Pelikána čekal v Římě sedmipokojový byt a později křeslo poslance Evropského parlamentu. Jiří Němec odjel do Rakouska dokonce dvakrát, aniž mu v jeho cestách činila státní bezpečnost nějaké potíže. Zřejmě jeho první instrukce byly nedostatečné a bylo třeba je v Praze doplnit. Zajímavou postavou emigrace je také Vilém Prečan, Ivan Medek a Karel Kyncl. Poslední dva jmenovaní odjeli s přesně stanovenými úkoly a zaujali svá místa ve Vídni a v Londýně, kde vlastně působí dodnes. Zpravodajská služba rozprostřela prostřednictvím Charty 77 svoji síť nejen po Evropě, ale po celém světě. Pod její hlavičkou nebo její záštitou se začaly tvořit různé organizace, fondy a nadace, do kterých proudí finanční prostředky z celého světa. Charta prostřednictvím svých zahraničních zástupců navázala svá tajemná spojení do Švýcarska, Jihoafrické republiky, Íránu, Libye, Nikaragui či Kuby, ale také do tzv. zemí třetího světa v Africe, na Středním a Blízkém východě, kde uskutečňuje záměry čs. zpravodajské služby.

Hned od počátku vzniku Charty 77 byla v jejím pražském centru vytvořena nálada podezíravosti, pomlouvání a falešných informací. Takovouto politiku zastávala proti názoru ostatních kdysi mluvčí Charty paní Tominová, která v pražském centru získávala značný vliv. Využívala k tomu i svých fyzických předností a jazykových znalostí. Do pražského centra Charty nemohl být bez jejího souhlasu, a samozřejmě souhlasu jejích přívrženců, přijat nikdo, kdo by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit činnost této skupiny. Pro potvrzení této okolnosti zinscenovala Státní bezpečnost dokonce její tzv. přepadení, aby byla posílena její pozice. Petruška Šustrová byla zase jednou instruována StB v Praze tak, že pod záminkou jejího odůvodněného oddálení byla "zavlečena" na venerologickou kliniku U Apolináře za účelem zjištění, zda není pohlavně nemocná. Jak známo, byla paní Šustrová aktivní funkcionářkou mládežnického hnutí, členkou KSČ a v Chartě 77 dostala za úkol koordinovat činnost mezi Chartou 77 a katolickými signatáři s cílem proniknout do katolického hnutí, kam se StB za dlouhá léta přes všechnu snahu nemohla úspěšně "etablovat". Jinak byla dříve používána pražskou kriminálkou jako "volavka" v pražském podsvětí. Kdo a jak přišel na myšlenku, aby spravoval tzv. Fond Charty (Charta Foundation) prof. Janouch, legálně vycestovaný z Československa a usazený ve Švédsku, není tak docela jasné. Jasné je zřejmě jen to, že jeho tchánem je bývalý aktivní politický prominent Komunistické strany Sovětského svazu prof. Arnošt Kolman, na sklonku svého života vycestovaný do Švédska s Janouchovou sovětskou manželkou. Proč právě on a proč Švédsko není, vzhledem k těmto okolnostem, zase tak docela tajemné.
05. 10. 2011 | 22:40

Silvie napsal(a):

Švédsko jako neutrální země patří k zájmovým oblastem SSSR a její špionážní centrály. Ze Švédska lze snadno kontrolovat severní křídlo NATO, tj. Dánsko a Norsko a ovlivňovat nejbližšího souseda, Finsko. Kromě toho SSSR potřebuje mít pod svojí kontrolou severní mořské cesty a volný průchod do leningradské námořní základny, kde je sídlo a velitelství důležité Baltické flotily. Švédsko, země po dlouhá léta spravovaná demokratickou vládou pod vlivem sociálně demokratické strany se silnými sklony k levému křídlu a antiamerickou politikou, země, jejímž krédem je vědět vše o svých občanech do nejmenších podrobností, je vhodným objektem pro pobyt a činnost východních zpravodajských služeb, prvořadě sovětské, bývalé východoněmecké a československé. Liberální panovník, ani jeho manželka německého původu, nejsou zárukou tvrdého postoje proti vlivu a pronikání těchto zpravodajských služeb.

Když finance Charty začaly dosahovat milionových částek, bylo nutné vytvořit fond, který by tyto částky nejen spravoval, ale i investoval. I když výbor Nadace Charty má mezinárodní složení, je přesto zajímavé, že její peníze nejsou ve Švédsku, ale u západoněmecké Kommerzbank v Hamburku. Není předmětem studie rozebírat tuto důležitou okolnost, ale vzhledem k mimořádnému objemu německých bankovních operací po celém světě a silným bankovním stykům a menším daním, bylo umístění tohoto fondu do Kommerzbank Hamburk optimálním řešením, neboť tato banka má své filiálky téměř ve všech zemích a její bankovní převody jsou těžko vystopovatelné. Investice těchto peněz do různých transakcí a nákup různých akcií přináší pak Chartě 77 mimořádně vysoký zisk a dále - to je z hlediska zpravodajského velice důležité - umožňuje předsedovi této Nadace cesty po celém světě a ve prospěch Nadace, s množstvím setkání s kterýmkoli agentem či pracovníkem špionážní služby v kterémkoli státě a v kterémkoli luxusním hotelu, aniž by to bylo komukoli nápadné. Po etablaci v Praze se tyto styky dále usnadnily.

Původně proklamovaným cílem nadace byla pomoc policejně či justičně postiženým občanům, signatářům Charty 77. Ve skutečnosti se stala tato pomoc přesně ve smyslu požadavku čs. zpravodajské služby stálým tokem zahraničních deviz, proudícím do Československa, přičemž rozdělování těchto peněz řídil v ČSSR triumvirát Šabatová-Uhl-Šiklová a podle známé praxe dostávají tyto peníze všichni z úzkého vedení pražské skupiny, zatímco opravdu postižení byli odkázáni na jejich milost či nemilost.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pravidelný přísun peněz dostávají i někteří prominentní signatáři Charty, jako např. dr. Pacovský (bývalý člen ÚV KSČ), aniž byl někdy jakkoli policejně postižen, přičemž bere sám vysoký osobní důchod. V tomto smyslu poskytly některé západní vlády, např. USA, své dotace Nadaci Charty. Bohužel však dále se již nikdo nezabýval tím, zda se darované peníze dostaly na účely, pro něž byly Nadaci poskytnuty.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05. 10. 2011 | 22:44

Silvie napsal(a):

Celý článek - Charta 77, Václav Vejvoda
05. 10. 2011 | 22:46

gogol napsal(a):

To Silvie:
Tak takhle nejak si prestavuji ty nepodlozene historky. O vas je napr znamo, ze jste se jeste v 19 pomocovala. Dukazem je svedectvi domovnika z vedlejsiho vchodu.
05. 10. 2011 | 22:51

Silvie napsal(a):

Gogol,

ale tohle opravdu jako nepodložená historka nevypadá. Tak se uklidněte.
V podstatě to dokládá jen to, co říkají někteří neprominentní disidenti. Názor nechť si udělá každý sám.
Zajímavá je ta pasáž o chartistech věřících - tam se mi potvrdily moje domněnky.
Ona ta pohádka o neohrožených disidentech dostává po dvaceti letech trhliny. Někteří byli opravdu stateční, jiní byli pěkní šmejdi.
05. 10. 2011 | 22:57

gogol napsal(a):

V STB bylo jedno cele oddeleni na vytvareni dezinformaci. Ty samozrejme museji velmi slusnou uroven. Proto davam prednost blogu pana Janoucha, protoze jde na trh s originaly a archivy - tedz necim co lze overit. To jste napsal resp kopiroval vy nic takoveho nenabizi.
05. 10. 2011 | 23:25

Grandgousier napsal(a):

Silvie, jste muž/žena? Z vašich texstů zde čiší nespokojenost s vlastním životem, nebo Vám někdo nabídl pár set korun za tyto texty, ve kterých za každou cenu musíte najít svou pravdu, neboť jste o ní přesvědčena. Máte uklizeno? Máte navařeno? Opláchla jste vanu , umyla si zuby? Vyhodila´popleník? Zalila květiny? Pokud máte muže, řekla jste si s ním pár pěkných slov? Pokud máte děti? Pohladila jste je, učila se s nimi? Víte, co Vaši nejbližší dělali celý den? Na to Vám totiž při Vašich dnešních výkonech nezbyl čas...Již několik lidí Vás upozornilo,m že hledáte pravdu za každou cenu, ale Vaše sousedka tvrdí, že jste špindíra, o děti se nestaráte a muž Vám utekl, neboť pijete. Paní odnaproti top řekla ještě hůře, reralisticky popsala Vaše domácí scény. Vše potvrdil prodavač jízdních kol zpoza dvou bloků a zahradník, který to vše slyšel od Vaší sousedky. Ovšem kominík, který jedenkrát do roka dle zákona čistí Váš komín, tvrdí, že Váš dědeček byl členešm uličního výboru a nikoliv živnostníkem a naopka se podílel na zavření toho živnostníka. To ostatně potrvrdil i uzenbář, kde nakupujete, s tím, že nejhraději máte Gothajský salám, ten nejlacinější, ve kterčém není ani maso. Prodavač z tabáku ještě připustil, že občas okusujete keře v blízkém parku a moříte do městských košů...Komu mám věřit, moje milá/můj milý? Vám nebo těm, kdo poskytli tak autentická svědectví.
05. 10. 2011 | 23:26

Silvie napsal(a):

grangousier,

kdybyste si přečetl článek L.Vaculíka, zjistil byste, že se jména agentů shodují se jmény v této studii. Rozhodně to na mne nedělá dojem bolševické propagandy ve stylu jedna paní povídala, jak se mi snažíte vnutit.
Ani to nedehonestuje Havla samotného.
Každopádně je to velmi zajímavý materiál pro všechny přemýšlivé lidi.
Dokládá to do puntíku to, co tvrdí Wolf (patřící k těm nábožensky silně založeným chartistům, které bolševici nezlomili).
Věřím víc Wolfovi a Cibulkovi, nežli Janouchovi. O něm se tam taky píše a ne právě hezky.
05. 10. 2011 | 23:56

Grandgousier napsal(a):

Silvie. Jistá autorka ženských románů napsala, že jste vášnivou samicí, která se oddává rituálním orgiím na břehu Vltavy v temném místě u železničního mostu za svitu Luny. Vaší krásou je ono rodné znaménko na levé hýždi, obroustlé několika černými chloupky, které, jak píše autorka, přitahuje zvrhlé samce tak, že jejich skučení zcela ohluší hluk dopravy u Národního Muzea. Autorka se dušuje, že ilustrační fotografie není upravena ve Photoshopu a je originálem. Jste na ni zachycena s menším obtloutlýmn prelátem, snad vyšším církevním hodnostářem, jak při vlastním milostném vzplanutí louskáte kokosy a opíjíte se mlékem z nich, jež se rozlévá po Vaší hrdui až k prelátově vousu. Prelát je zjevně pravoslavný, dle autorky obdařený matematrickým talentem... Redaktorka Magda, bulvární tisk, naopak píše, že jste spořádaná příznivkyně Slavie, která v nejhorších chvílích života tohoto klubu dobrovolně otírala plastové lavičky hostujících mužstev kapalinou, která způsobila svědivou vyrážku. Prý jste blízkou osobou pana ŘebíčOvšem to zcela popřela redaktorka Tahu s dámou, která v dnešní besedě potvrdila, že Vás na vlastní oči viděla v honbě za Yetim, a má to prý potvrzené z KGB i CIA. Tak děvče nevím, jste velmi rozporuplná osůbka. Mrkněte, zda máte tu pihu na zadnici, pokud ne, běžte k očnímu lékaři. Musí tam být!!!když to píší a tvrdí tak důvěryhodné osoby. .
05. 10. 2011 | 23:58

Silvie napsal(a):

Názor nechť si udělá každý sám, až si přečte celý článek.
Asi vám došly seriozní argumenty, když už píšete jenom takové hovadiny.
Chápu, že se vám to nelíbí, můžete protestovat, ale to je asi tak všechno, co proti tomu můžete dělat.
Za pár let vylezou další kostlivci ze skříní. Pravda vyjde nahoru, jako olej na vodu praví lidová moudrost.

K Havlovi necítím žádnou nenávist,cítím jenom rozčarování ze své vlastní blbosti. Rozhodně je to rozporuplná postava, nikoliv takový klaďas, jak se nám snažíte, bůhvíproč, namluvit. Důvody, které vás k tomu vedou neznám. Pravdaláskaři jsou zvláštní sorta lidí - elitáři, kteří mají potřebu vystavovat na odiv svoje domnělé kvality.
06. 10. 2011 | 00:09

Grandgousier napsal(a):

Milá Silvie, já se Vám nesnažím namluvit nic, pouze reaguji na tu nůši hnisu, podloženou drbem. A protože mnohé, o čem píšete a mnohé, co vydávají za pravdu Vám podobní, znám opravdu zcela autenticky, tak jsem prostě znechucen tak nepodloženým a primitivním očerňováním jiného člověka, jak jste zde s jinými předvedla. Ale spíše jsem pohoršen tou hloupostí, zde projevenou....Popsala jste svou rodinnou historii? Možná byste mlčela, kdyby jste znala detaily historie jiných.
06. 10. 2011 | 00:17

Silvie napsal(a):

Jméno Hodic se objevuje jako agent také u Vaculíka. Zcela jistě by se našly i jiné shody, ale nemám chuť je vyhledávat, protože to zjevně na vás žádný dojem neudělá.
Placená nikým nejsem a ty machistické narážky už znám - ty chlapi vašeho ražení použijí vždycky, když už nemají čím argumentovat.

Já disent neodsuzuju - byli tam slušní lidé. To abychom si rozuměli. Ale rozhodně nevěřím v absolutní čistotu některých lidí z disentu. A ještě k tomu bolševikům toho nejhrubšího zrna. Tak mladá a naivní už nejsem.
A za nic jim nevděčím.
06. 10. 2011 | 00:27

Silvie napsal(a):

Dokážete mi vysvětlit, jak mohl Havel (synek z velkoburžoazní rodiny) v roce 1955 studovat na VŠ?
Předci mého otce měli jenom kamenolomy a statek a přesto s nimi po 48.roce komunisti vyběhli ,jak s horkým popelem.
A po převratu nám vrátili téměř kulové.

To myslíte těmi drby a primitivním očerňováním?
Já si to nějak nedokážu v hlavě srovnat. Můj otec to taky nějak neuměl.
06. 10. 2011 | 00:34

Adam napsal(a):

Havel je nám předkládána jako morální autorita. Ve skutečnosti je to osobnost velmi morálně pokřivená. Svědčí o tom jeho výzvy a obhajoba napadení Jugoslávie - viz jeho termín "humanitární bombardování" jako vystřižený z Orwellovského doublespeaku nebo jeho otevřený dopis 8, který byl výzvouj k napadení Iráku. Výsledkem jsou statisíce mrtvých, zdevastované země a utrpení miliónů,kteří přežili. Jeho chápání morálky je zcela účelové, jednostranné a v přímém rozporu s křesťanskou morálkou a zejména s přikázáními Nepokradeš a Nezabiješ. Kritizuje lidská práva v zemích, kde se to hodí USA a neutrousí ani slovo, kde je to mnohem více naléhavé.
06. 10. 2011 | 00:48

Jana napsal(a):

Havla zde brání člověk, který podvedl při posledních volbách mnoho lidí v této zemi, protože přišel s konceptem tzv. kroužkování. Při jeho inteligenci ale musel vědět, že v konečném výsledku nemůže mít tento koncept změny politiky pozitivní výsledek. Výsledkem bylo vítězství Bakalovy trojky, která v podstatě úpadek naší země urychluje. Není proto divu, že obhajuje Havla podle přísloví "Vrána k vráně sedá", který také podváděl v mnohém národ svými sliby v roce 1989.
06. 10. 2011 | 00:56

JF napsal(a):

Jana: myslíte to že hodně lidí volilo ODS jen aby ukojilo svou možnost vykroužkovat Ičko Langera. Také mne to napadlo.

Havel jistě byl osoba politická a "pod ochranou" i vzhledem k okruhům, ke kterým patřil/patří. Jestli to nazývat kolaborací s bolševikem si nejsem jistý. Spíš prominentní disident. Kádr který se může jednou hodit. Ale zas bych to neviděl negativně, to je reálná politika. Dělat z něj hrdinu který porazil komunismus je stejné jako je Ludmila a její vnuk Václav z jedné rodiny svatými. Vysoká politika.
06. 10. 2011 | 01:14

Házení perel sviním... napsal(a):

Jenomže závistivým a bezvýznamným pitomcům je to stejně marné psát (fakta a argumenty je nezajímají), protože "oni přece sami nejlíp všechno vědí" a narušilo by to jejich paranoidní spiklenecké vidění světa, v kterém je všechno předem domluveno, všechno řízeno z nějakých centrál, atd., v kterém neexistují lidé slušní a podlí, ani zbabělci a hrdinové, protože tito zlí a sobečtí zbabělí nýmandi (když o něco jde) myslí stejně vždy jen a jen pouze na sebe a nedokáží pochopit, že někdo jiný na rozdíl od nich může riskovat své pohodlí, zdraví či život pro něco tak pro ně absurdního, jako je svoboda, spravedlnost, atd., a když, tak to určitě (dle nich) dělá (tak jako oni všechno) z nějakého prospěchu, to přece (dle nich) není jinak možné, protože jim osobně je všechno putna, protože jim chutná, a jiní jsou určitě (dle nich) také takoví... (podle sebe soudím tebe)... Naštěstí tento typ lidí (jakkoli bohužel početný) nemá obvykle šanci nic podstatného ve společnosti ovlivnit (nevládne-li ovšem zrovna nějaký totalitní režim, který tyto zbabělé nýmandy na úkor lidí slušných, schopných a významných vyzdvihuje a upřednostňuje). Tedy vem je čert, pes po nich neštěkne... (což oni vědí a snad i proto jsou tak zapšklí a zlí)
06. 10. 2011 | 04:44

stehno napsal(a):

To si ani nezaslouží komentář:

Prohlubuje se taková jakási propast mezi politikou a veřejností. To není dobré. Nicméně to se, jsem přesvědčen, časem změní. Jsou to takové výkyvy, které jsou známy a popsány ve všech demokraciích. A až to bude nejblbější, tak najedou se to začne obracet k lepšímu," míní Havel.

"Věřím v to, že všechno nakonec dobře dopadne a že mají určité věci smysl. Ten se může objevit a naplnit až s velkým zpožděním. Ale tím by neměl být nikdo zneklidňován," dodal.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/havel-az-bude-nejblbeji-zacne-se-to-obracet-k-lepsimu-fya-/domaci.aspx?c=A111005_201255_domaci_hv
06. 10. 2011 | 05:38

pametnik zlatych padesatych napsal(a):

A priste nam zas napiste, jaky demokrat byl vas tchan Katetov, rudy prorektor, co cistil za totace universitu karlovu. Cely ten vas clanek je cisty alibismus.
06. 10. 2011 | 06:06

Silvie napsal(a):

Házení perel,

minimálně Havel je tedy jednou "centrálou" řízen.

Je zajímavé, jak se všechna česká servilní média vrhla na Obermannovou (nejprve s tím, že si vše vymyslela, posléze ji obvinila z indiskrétnosti, když se provalily Havlovy návštěvy domu dotyčné), která je ovšem svobodná, aniž by zaznamenala, že amorálně se zachoval předevšm ženatý Havel.
Havel = nedotknutelný
pamětník,

to,co jsem otiskla o chartě jsou prý špinavé pomluvy, hm...
06. 10. 2011 | 06:50

Matematik + cenzor napsal(a):

Chtelo by to chirurgicky rez a znicit ty tibetske pradon palestinske teroristy.
Free Tibet.
At ziji vonave a leskle jaderne hlavice statu Izrael.
Fuj fuj iranskemu reaktoru.
Az pojedou aktiviste do Tibetu, meli by je cinske komando postrilet jeste na indickem uzemi? Provokatery....

"ono tak nějak záleží na tom soudruzi, na ikteré straně barikády nám ti šmejdi tak nějak stojí, že"
poručík Troník + válečný humanista+padákoví námořní lyžaři

hezky den všem slušným lidem bez krvelačných myšlenek zabalených do humanistických sloganů....
"svoboda je pocit viny za křivdy páchané na druhých"
06. 10. 2011 | 07:10

Bohumíra napsal(a):

Je klidně možné, že v "jistých seznamech" narychlo zničených StB (kol.9.12.1989) mohlo figurovat něco velkých ryb z Charty i "disentu". Možná i ty nejvyšší. Takže o Havlovi vím své.
Jeho kamarád Čalfa byl komunista, že většího nebylo...
A toto se dohromady rýmuje dost těžko.
06. 10. 2011 | 08:32

zdenekb napsal(a):

Silvie:

Větu "Mnoho lidí se dnes chlubí, že si "nezadalo s komunisty" pouze díky tomu, že o jejich existence prostě neměli zájem už ani ti komunisti..." jsem mínil obecně, není můj problém, že jste se v ní poznala.
K tomu, že jste režim pomohla rozložit svým nečlenstvím v SSM srdečně gratuluji, dává vám to plné právo plivat po těch, co proti němu něco dělali aktivně z "fešáckých kriminálů".
Doba pokročila, už i kriminál lze závidět.
06. 10. 2011 | 09:25

xyzy napsal(a):

Grandgousier 05. 10. 2011 | 15:04

Naprosto skvělý a zcela výstižný komentář! Díky za něj.
06. 10. 2011 | 09:31

Silvie napsal(a):

zdenekneb,

já jsem nic nerozkládala, "rozkládali" přece vaši reformní bolševici a bolševici z 80. a 90.let.
My jsme neměli černé svědomí členstvím v KSČ (moje rodina), jako soudruzi, co tam byli v 50.letech a mají na rukou krev nevinně popravených nekomunistů!!

A pokud jde o kriminály 50.let, tak ve srovnání s nimi byl ten Havlův (s donáškou jídla z restaurací) luxusní hotel, vážený pane. Kdyby žil děda, tak by vám o tom povyprávěl.
Taková Šiklová( nebo Kohout), to je přece chartistka podle vašeho gusta. Stará bolševička, která teď řeční o šedé zóně a je jí všude trapně plno. Ještě se stihla přihřát u té Havlovy slávy.
Mám si sednout na prdel z charty prolezlé stbáckými bonzy a komunisty?! Ti slušní chartisté se od nich většinou dávno distancovali.

Vy mně urazit nemůžete. Dovedu si dost dobře představit, proč to všechno píšete.
06. 10. 2011 | 09:39

zdenekb napsal(a):

Silvie:

Že v 80. letech byly poměry v kriminálech lepší než v 50. je objevné zjištění. Nevím jen, proč z toho viníte zrovna vězněné.
Mám pro vás překvapení - dnes je to v kriminálech prý zas o něco snesitelnější...

Paní Šiklové si opravdu vážím.
06. 10. 2011 | 10:13

Karel Matoušek napsal(a):

Vidím, že pod nickem astala vista tu spamuje Adam B. Bartoš a snaží se jako vždy dělat reklamu sobě a Prvnímzprávám a svým choro- a slabomyslným verbálním průjmům. Že tě to baví.
06. 10. 2011 | 10:30

akné napsal(a):

zdenekb. Já si paní Šiklové nevážím,protože jsem ji po převratu několikrát osobně potkal a ta její slavná věta-Raději se budu mýlit s Bushem,než mít pravdu s Putinem ji přesně vystihuje. Komunistka,disidentka,proameričanka,ale nevím či Obamy, prostě hysterická fanatická arogantní baba a nikoliv dáma,jak ji prezentují naše Bakalova média.Jo a sprostá ve výrazech,jak dlaždič,a když není podle ní,tak vás i nakope,jen do prdele,protože je malá. Ale co je nejhorší,že jako profesorka na UK již asi deset let přesluhuje. Chudáci studenti!!!
06. 10. 2011 | 10:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující text a jeden, který byl v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě napsán celý velkými písmeny (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 10. 2011 | 10:57

Orákulum Havlum napsal(a):

Jsem padesátý ročník a už něco pamatuji. Havel mi je zcela lhostejný, stejně jako jeho obdivovatelé. A ani mne nevzrušuje jeho minulost v disentu. Stačí mi vidět ten marasmus, do kterého se naše země dostala, na čemž má svou nehynoucí zásluhu i on. Takže pokud zítra natáhne brka /odhaduji, že mu zbývá pouze pár měsíců/ určitě slzu neuroním. Po neschopném politikovi a ještě horším dramatikovi s pokřivenou osobní morálkou, se slušným lidem stýskat nebude.
06. 10. 2011 | 11:09

charly napsal(a):

Havel pomohl udělat ze slušného prosperujícího státu jakousi všem zlodějským živlům přístupnou džungli,proto si ho nevážím vůbec a je mi naprosto lhostejny stejně jako jeho přisluhovači.
06. 10. 2011 | 11:32

Silvie napsal(a):

akné,

to ,že je Šiklová proamerická by mi vadilo nejméně.Proti Američanům vůbec nic nemám.
Ale ,že je to vlezlá servilní baba, která se každou chvíli přitře o Havla, to je nezpochybnitelné. Horší je snad jenom Tydlitátová - fanatická bojovnice za židovská práva, její blog doporučuju jen silným povahám.
A rodiny ,jako je ta moje, se mají dneska nechat urážet a poučovat od bolševičky z 50.let! Zase si někde cintala pentli a řekla něco ve smyslu, že budeme po smrti Havla prstíčkem hrabat, a že jsme všichni hnusná šedá zóna. Nevím, co všichni chartisti s tou šedou mají - oni byli zase rudá zóna.
Jak mi někdo řekne, že je Šiklová jeho guru, tak jsem doma.

zdenekneb,

vy máte prostě smůlu, že se po převratu obejvil volně dostupný internet. Informace nám teď nefiltrují oficiální vlezdoprdelistická média, takže si můžeme svobodně (zatím!) udělat názor sami. Naivové žerou tu velkou listopadovou "revoluci" pořád ještě i s chlupama. Ale moc jich nebude. Předání moci není totiž žádná revoluce, ale převrat.
06. 10. 2011 | 11:32

zdenekb napsal(a):

akné:

Uvedl jsem to jen proto, že jsem byl konkrétně na paní Šiklovou tázán... ne proto, že by pro mě byla autoritou nejvyšší... Osobně jsem se s ní nesetkal, nemohu soudit, ale cením si její odvážné činnosti v disentu, a v mnoha rozhovorech na mě působila jako rozumná dáma (i když ne ve všem s ní musím souhlasit). Nejspíš jsem se tedy nechal ošálit Bakalovými médii... ;o)

Orákulum:

Mluvčí "všech slušných lidí" a "nepokřivené morálky" mám nejradši. Obvykle se poznají tak, že se těší, až někdo "neslušný a pokřivený" natáhne brka.
06. 10. 2011 | 11:43

prorok napsal(a):

Pane autore,

Havel ci Savel, Janouch ci padouch. Samy hrdina! Jste jedna rodina, ne?
Byt u "toho" a hlavne nepustit z ruky varecku, ktera micha tu dejinnou brecku. To je vase kredo.
A lide se nyni davi vasimi polistopadovymi zvratky.
Vetsinu zla a utrpeni na svete vzdy zpusobili snazivi a ambiciosni jedinci.
Jeden z vasich rad tu hru ale brzo prohledl a proto mu "muselo" puknout srdce. Aby nerusil.
06. 10. 2011 | 11:49

zdenekb napsal(a):

Silvie:

Smůla jiných je zase v tom, že ty informace jejich hlavinky nepoberou. Podle toho pak vypadají i ty jejich názory.
Zjistěte si například (nefiltrovaně), kolik let byl v KSČ Ludvík Vaculík, jímž podepíráte své odsudky "starých bolševiků".
06. 10. 2011 | 11:51

Silvie napsal(a):

prorok,

a málem jim zdrhnul z toho balkónu, když ho postavili vedle normalizačního zpěváčka Gotta.
To už mělo nás, blbé cinkající dole , cosi trknout.
Pak přišly bláboly o smíření...
06. 10. 2011 | 11:52

Silvie napsal(a):

zdenek neb,

Vaculík není žádný můj oblíbenec, jen jsem dokládala, že i on! uvádí stejné chartisty coby stbácké ludry. Určitě se to dá dohledat i jinde.
Pan Janouch je taky zajímavá postavička.

Většina chartistů, po nichž STB opravdu šla, a které se jí nepodařilo nikdy zlomit ke spolupráci a raději si odseděli tvrdý kriminál, byli silně nábožensky založení lidé - ti nepořádali divoké mejdany a pitky.

Vážím si Jiřího Wolfa, který si odseděl 9,5 roku nejtvrdšího kriminálu, protože důrazně ctil svobodu slova a lidská práva.
Vážím si např.Cibulky, přestože ho stav dnešní politiky dovedl téměř na hranici paranoie. Nebyli zdaleka jedinými slušnými lidmi charty.
06. 10. 2011 | 12:02

milda napsal(a):

Tohle hádání o Havla mi přijde celé jako scestné. Na jedné straně jeho nenávistní nepřátelé a na druhé o nic méně nenávistní přívrženci. Pan Havel je člověk jako každý jiný a osobní statečnost, kterou v době totality projevoval mu nelze upřít. Stejně tak nelze popřít chyby, kterých se dopustil jako prezident, i když osobně věřím, že na rozdíl od dnešního hradního pána se jich dopouštěl v dobré víře. Sám neznám pana Havla jako člověka a domnívám se, že ani většina ostatních diskutujících. Proto myslím, že přehnané soudy i přehnaná glorifikace jsou naprosto nepodložené...
06. 10. 2011 | 12:06

Silvie napsal(a):

dodatek,

když se tady podsouvá Klausovi, že legitimizoval tunelování,
o čem pak vypovídá bratříčkování Havla s Bakalou (jak přišel Bakala k OKD vědí všichni)?!
Není jeden za 18 a druhý bez dvou za 20?
Klaus alespoň vystupuje jako pragmatik bez skrupulí a netváří se jako apoštol pravdy lásky.
06. 10. 2011 | 12:10

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane zdenkub,

asi takto http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-komarek.php?itemid=14294 ;-) (zejména pak druhá polovina textu).

Mimochodem měl jsem tu čest paní Šiklovou poznat osobně. Je to véééééélmi svérázná dáma. Vážit si ji myslím lze za celu řadu věcí a zejména jejích postojů v různých etapách jejího života. Škoda, že sem nepíše (ale internet ji odrazuje).

Libor Stejskal
06. 10. 2011 | 12:11

Silvie napsal(a):

milda,

to je to, co chci říci. Kdyby z něho nedělali příserkové martyra a svatouška, tak bych sem nemusela dneska psát.
06. 10. 2011 | 12:12

stejskal napsal(a):

Přesně tak, pane mildo (a to i v případě, že dotyčného znáte osobně).

Hezký den.

Libor Stejskal
06. 10. 2011 | 12:13

zdenekb napsal(a):

Silvie:

Jaký tvrdý kriminál? Víte, co to bylo proti 50.létům?

Že bych dělal ze všech signatářů Charty neposkvrněné mi nepodsouvejte, myslím, že to tu nikdo (já tedy určitě) netvrdil.
Spíš mi vadí ta obrácená zkratka - co chartista to věčně přiožralý nefachčenko, placený Západem a kolaborující s Východem... ta je tu znát mezi řádky mnoha příspěvků.

Opravdovou autoritou je pro mě třeba zmíněný KK, nebo p.Tigrid. Ale nehodlám shazovat přínos disentu, který dnes někdejší přikrčená šedá zóna (to abych vás potěšil) bolševickými slovy označuje za bolševiky. To jsou paradoxy. Kolikrát jsou to přesné citace o "zkrachovalcích a zaprodancích"!

Můžu se (opět) zeptat, proč soustavně komolíte mé jméno?
Příliš mnoho písmenek?
06. 10. 2011 | 12:14

zdenekb napsal(a):

p.Stejskal:

Díky za odkaz, zajímavý text.
Myslím, že internet způsobil "menší" informační záplavu (nefiltrovanou!), v níž je dost obtížné vylovit zprávy podstatné mezi nepodstatnými a hodnověrné mezi zkreslenými nebo úplně podvodnými. Navíc se každý (včetně mě, klopím uši) pídí hlavně po faktech, potvrzujících jeho názor... a lidech, kteří souhlasí (v tomto jsem z obliga). Pak jde na forech jen o paralelní monology dvou skupin.

Každopádně... hnus tryskající z mé podebrané duše směrem k paní Silvii zkusím omezit, slibuju... :o).
06. 10. 2011 | 14:36

Silvie napsal(a):

zdenekb,

sorry - vaše jméno neprzním záměrně(stává se to ve spěchu)

fuj, to jsem se lekla, když vypadly diskuse, zhasnul mi úplně noťas a nešel vypnout ,ani zapnout (mohlo to mít souvislost)?

Takže příspěvek píšu podruhé.

O tvrdém kriminálu v souvislosti s Wolfem píšu proto, že on byl zařazen do nejtěžší nápravné skupiny (na rozdíl od Havla, což je další rozpor, který mi nikdo nevysvětlil).
Další rozpor je Havlovo studium na VŠ, zahájené roku 1955! V té době bylo nemyslitelné, aby děti obyčejných kulaků vystudovali jenom SŠ, příslušník velkoburžoazie se dostal na ČVUT a jako důkaz těžkých režimních "ústrků" uvádí, že mu nebylo dovoleno studovat humanitní vědy. Jeho bratr ČVUT dostudoval. No, to si snad dělá z pamětníků blázny.
Já jsem sice v době podpisu charty chodila na základní školu, ale něco o 50.letech jsem doma přece jen zaslechla a přečetla.

Pokud jde o Tigrida, je jedním z mála, komu já osobně jsem schopná prominout kratičké pomýlené členství v KSČ. Šiklová, Pelikán, Uhl, Šustrová, Mlynář a mnoho dalších vždycky zůstali této myšlence věrni a nikdy se nezbavili obsese, že lze ten zrůdný systém reformovat. Proto si jich vážit jaksi nemůžu.
Navíc Tigrid byl skromným člověkem, který ostatní neponižoval a nepoučoval. Pocit vyvolenosti naopak cítím na sto honů z Havla i ze Šiklové.
Kryl je kapitola sama pro sebe - určitě neobyčejně nadaný básník (toho si na rozdíl od Havla umělecky cením, ačkoliv nemá v zahraničí renomé)a slušný člověk, bouřlivák.
Pokud jste si ovšem všimnul, také on se s Havlem nerozešel právě v dobrém. Asi věděl proč.
06. 10. 2011 | 14:37

Silvie napsal(a):

oprava - děti vystudovaly (interpunkci ani neopravuju)
06. 10. 2011 | 15:02

zdenekb napsal(a):

Silvie:

Bez obav, všimnul...:o).
Krylovu tvorbu i názory sleduju naopak s úctou skoronábožnou.

A hlavně nejsem advokát všeho, co kdy Havel řekl či udělal. Vadí mi ale ten obrat od listopadového nekritického zbožňování ke dnešní standardní davové plivavosti. Taky si myslím, že k podpisu Charty i podílu na její činnosti bylo potřeba odvahy, která se dnes tak snadno zlehčuje. Tak jako ty kriminály (libovolné nápravné skupiny). Disent je nadávka, chalupaření je vydáváno za skrytý odboj.
06. 10. 2011 | 15:02

hovorka11 napsal(a):

František Janouch:
Nezlobte se , ale o lidech z Charty 77 a Václavu Havlovi mám velmi smíšené pocity a o jejich morálním kreditu lze úspěšně pochybovat např. u paní Chadimové, která falšovala podklady o nároku na velmi cenný dům v Praze, který ji nikdy nepatřil, Petru Uhlovi, který ji i s Havlem kryl před zákonem a oba napadali hrubě vyšetřovatele z "komunistických manýrů".
Nelze zapomenou na Havlovu podporu válce v Íráku, válce proti srbům, která skončila vyhnáním 300 tisíci z Bosny, podpora války v Líbyi pro ovládnutí ropných polí atd.
Překavpivě se i jeho pokrytectví projevilo neúčastí na pohřbu Karla Kryla, který tuto jeho vlastnost rozpoznal a v roce 1993 nazpíval píseň, která je zakázána v rozhlase a televizi, protože odhaluje pokrytecké rysy obou Václavů- jednoho prezidenta a druhého premiéra.
Myslel jsem, že nekritické oslavování kultů osobnosti skončilo stalinovskou érou- neníto tak !!! Pořady o Václavu Havlovi jako vzoru morální čistoty to vyvracejí a historicky zdokumentované obluzování veřejnosti se tak dostává do původních kolejí...
Jsem zvědav, jestli pane Janouch přesvědčíte tento režim, aby písnička "DEMOKRACIE" se směla uvést v rozhlase a televizi.
O tom, že s Lanďákem dělali pěkné kousky vydal i Landovský čtivou knížku a těm lihovým tahům za ženskýma morálka byla na hony vzdálená.
-------------------------------------
Karel Kryl byl každopádně člověkem se silným sociálním a vlasteneckým cítěním a nic nedělal ze zištných zájmů. Ostatně po roce 1989 se neucházel na rozdíl od mnoha jiných o žádnou placenou veřejnou funkci. Svůj kritický postoj ke změnám po roce 1989 vyjádřil asi nejvýrazněji ve své písni Demokracie:

„Demokracie rozkvétá
byť s kosmetickou vadou,
ti kteří kradli po léta,
dnes dvojnásobně kradou.

Demokracie prospívá
bez nás a pragmaticky,
brbláme spolu u piva
jak brblali jsme vždycky.

Král Václav jedna parta je
se šmelinářským šmejdem,
pod střechou jedné partaje
se u koryta sejdem.

Demokracie dozrává
do žaludečních vředů,
bez poctivosti bez práva
a hlavně bez ohledů…..“

Karel Kryl neměl rád přetvářku a lhostejnost, obojí dokázal dobře pojmenovávat a odhalovat i v naší polistopadové politice a mnozí mu toto samozřejmě měli za zlé.

V době kdy řada jeho fanoušků netrpělivě očekávala co nového napíše, kam se dál bude ubírat jeho písničkářská tvorba však náhle 3. 3. 1994 v Mnichově zemřel.
09. 10. 2011 | 17:45

hovorka11 napsal(a):

O tom jyk Karel Kryl byl předvídavý a tím nepohodlný současnému režimu, který blokuje uvádění jeho polistopadové tvorby lze dokladovat i na:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kryl
---------------------------------------
Zklamání z polistopadového vývoje
Po krátkém nadšení ze Sametové revoluce Kryl na počátku roku 1990 uveřejňuje kritickou píseň Sametové jaro (album Tekuté písky). Později v kritice polistopadového vývoje pokračuje v albu Monology, písních Demokracie, Kádrují mě (z roku 1988), Strejček Strach a teta Obava (z roku 1981), básni Timur a jeho parta a dalších dílech.

V roce 1993 Karel Kryl poskytuje Miloši Čermákovi velmi rozsáhlý – knižně vydaný – rozhovor Půlkacíř (slovo půlkacíř již dříve Kryl použil v básni Jde jaro do léta). Podle svého vyjádření v Půlkacíři byl hrubě nespokojen se společenskou situací, politickou reprezentací a celkovým směřováním; proto byl rozhodnut v České a Slovenské republice se již nijak neangažovat.

Karel Kryl zemřel náhle a zcela nečekaně na srdeční příhodu dne 3. března 1994 v Mnichově ve věku nedožitých 50 let, když dva dny předtím byl ještě v Praze. Zádušní mši celebroval jeho přítel opat benediktinského Kláštera břevnovského Anastáz Opasek v klášterním kostele sv. Markéty v Praze. Vzhledem k omezenému množství vydaných vstupenek pro příbuzné, přátele, novináře a politiky se mnoho lidí nedostalo dovnitř, přesto se před klášterem sešlo přibližně čtyři tisíce osob. Účast politické reprezentace byla minimální. Ivan Martin Jirous se k tomu vyjádřil slovy: „Nasralo mě, že mu nebyl Havel ani na pohřbu, když na Hradě přijímá takový kreatury jako Jacksona! Jediný vyslaný reprezentant Hradu Ivan Medek při projevu prohlásil: „...Karel se mýlil, když se domníval, že ti, které kritizoval, ho nemají rádi,“ načež se z publika ozvalo několik výkřiků: „Lžete"
Karel Kryl je pochován na Břevnovském hřbitově.
09. 10. 2011 | 17:59

Šavel napsal(a):

Václav Havel - jako disidenta si ho jde ještě vážit, i když Chartu sepsal až v roce 77 - to už bylo po 9 letech od čistek po srpnu 68 vše uklidněno a nic se tu nedělo, ale vláda USA dala obrovské prachy na boj s komunismem a tak za každý blábol do Hlasu ameriky dostávali prachy na jaké tu špičkový chirurg dělal 10 měsíců.

Listopad 89-Záhadou bylo kde se tak spontánně najednou vzal názor že Havel je jediný správný a republika polepena plakáty. Zkuste dnes polepit republiku plakáty a řekněte kolik set milionů na to budete potřebovat - tehdy to bylo zadarmo a spontánně ???!! Divné, kdo to asi platil??

Havel President- u vrcholného politika se řeší v jakém stavu zemi převzal a odevzdal. Na začátku socialistická ale vyspělá průmyslová země. Ke konci hospodářský a sociální rozvrat, nevymahatelnost práva, morální rozpad. Podle mne byl Havel v tomto období jeden z největších škůdců národa,jen nevím jestli neschopností nebo záměrně

Havel dramatik- za komunistů chudák zakázaný a nesměl se hrát, podívejte se dnes kde ho hrají a jak dopadl třeba film odcházení. Ono ale těch umělců co brečeli že za komunistů nesměli a psali jen do šuplíků, a po listopadu nic - těch je mnohem víc.

Havel mezinárodně uznávaný - kdyby mně někdo předal celou cizí republiku zadarmo tak bych ho taky chválil a dával mu doktoráty. Se stejnou logikou západ uznává gorbačova za rozvrat mocnosti SSSR a opilého Jelcina, zatímco Putina který znovu vybudoval mocné Rusko všichni kritizují.

Závěr - jednou, až se to bude smět, dějiny Havla odsoudí jako jednoho z největších škůdců republiky. Král je nahý
11. 10. 2011 | 12:29

Midori napsal(a):

Šavel

Výborné, spravedlivé hodnocení. Tak to zkrátka je.
11. 10. 2011 | 15:03

kalisnik napsal(a):

Václav Havel,je pro mě osobně malý český Hitler,oba dva dovedli své národy k rozvratu,ubližovali druhým národum, oba psali své nesmyslné knihy, lež jim byla pravdou, oba měli za spolupracovníky zločince a darebáky,oba se sami považovali za vyvolenou elitu světa.Podobnost čiště náhodná.V.Havla nikkdy ctít nebudu,pro mě zustane navždy falešným,prolhaným farizejem,a taktéž celá charta 77
06. 12. 2011 | 13:42

Jiří Wolf napsal(a):

Velmi rád bych se také vyjádřil k článku pana Janoucha, jestli se nepletu býv. ČlenaKSČ? Tu knížku si velmi rád zakoupím, alespoň zjistím, kdo mne ještě okrádal. V archivu vězeňské služby na Pankráci je přesně vedeno - každému zájemci dám své povolení, aby do spisu nahlédl - kolik potravinových balíčků jsem za 24 měsíců na Ruzyňsské vazbě obdržel a kolik peně. Na nákupy jidla. Takže pouze jeden jediný ubohý balíček, který poslal paní Anna Šabatpvá, manželka pana Petra Uhla, jsem do kriminálu obdřzel. Kam se poděli peníza na další "balíčky" je svědomí této rodiny a dokud pan Janouch žije, mměla by tato rodina zodpověděď. Posílali jsme z vazby dopisy a v nich prosili o balíčky - také prostřednictvím advokátů - že trpíme hladem. Nedostatkem vitamínů a také o něco málo peněz na nákup jidla. To je jediné vaničky sádla za 5 korun a kousek salámu. Nikdo nám nic neposlal, pane Janouchu!!!!! Nikdo nás z té šlechty Charty nevyslyšel!!! Po roce 89 dostala za krádání vězňů cenu OSN a že mi poslala jeden podělaný balíček, tak jsem jí prý chválil. Ostrou kritiku média obrátila v pochvalu. Ve veřejnoprávní televizi na 24 dostala Šabatová slovo, aby mohla obhajovat Chartu 77 a VONS. Já jsem k diskuzi záměrně pozván nebyl. Inu, když na Kavčích horách dál vládnou staré struktury KSČ, není se čemu divit. Šabatová se vymlouvala, že jsem nemohl více balíčků do vězení dostávat, protože jsem měl zǎkaz přijetí potrav. balíčků. Lhala, protože na vazbě zákazy neplatí. Protože jsem nebyl ke své obhajobě do studia pozván, byl jsem lhář a Charta tak byla očištěna. Za celou tu dobu, co pan Janou posílal peníze jsem dostal jen 500 bonů. Pokud posílal více, tak došlok jejich razkradení! Peníze na politické vězně dostával Vons z celého světa, nebylo to jen od Janoucha! To přiznalo hodně žen v pořadu ČŤ. 1 o ženách Charty 77. Peníze si mezi sebou rozdělovalya šlechta Charty 77. A že měl Havel peněz dost? Když jsem ho prosil, aby dal peníze na matky - jejich manželé byli ve vězení - a neměly co dát jíst, protože dámy s VONSu rozkrádaly peníze - tak tento bůh mi pro ně nedal ani korunu, takže mi pane Janouchu nic neřikejte, že Havel byl morálně čistý. Nechal by klidně matku s kojencem umřít hlady ! Landovský přiznal, že dostávali každý měsíc velké peníze. Obyčejní političtí vězni byli jen prostředkem, jak na nně ve světě žebrat peníze a za ně si opravovat Hrádečky, chalupy, chaty atd. Zvracel bych. Nebl jste totiž sám, kdo posílal a vozil do Prahy peníze. Kam se poděli všechny ty milióny, které jste do Prahy nechal posílat, jak přes Živnobanku, nebo po korýrech. Jinak si přečtěte, co o Vá píše pan Petr Cibulka. Věří tomů co piše. Že jste byl agentem Moskvy. Je to velmi zajímavé čtení. A Havel byl opravdu megaloman a prase. Úctu jsem k němu nikdy neměl.
24. 12. 2011 | 10:26

Jiří Wolf, nejdéle vězněný disident napsal(a):

Když jssm se vrátil po 6 letech z Valdic, pozvala mne k sobě novinářka paní Anna Marvanová ze Žižkova a předala mi v obálce peníza. "Ty jsou, pane, Jiří, peníze z Pařiže od Pavla Tygrida za všechny články, které jste napsal. Já jsem je musela uschovat, jinak ty kurvy by Vám je rozkraldli! Zálusk si na ně dělal I Václav Havel. Vždyť by je prochlastali! Kolik peněz šlo mimo Janoucha, ti ví jen Bůh. Zloději se k hyenismu jen tak nepřiznají. A že jich bylo hodně. Kavan v Londýně založil na pomoc mé rodině účet. Celý ho vykradl. Jen Karel Kyncl poslal po své dceři po mém návratu peníze vybrané v USA, abych mohl začít normálně žít. Když jsem se vrátil z vězení, měl jsem jen kufřík. Po roce 89 jsem byl dotazován z mnoha států, zda jsem dostal peníze na balíčky, advokáta které posílali do Čech. Byl to pro ně šok, když jsem jim sdělil pravdu. Pan Janouch může zachraňovat šlechtu Charty 77. le má pravda lze dokázat.
24. 12. 2011 | 10:39

Jan napsal(a):

NEUVĚŘITELNÉ KOLIK BOLŠEVIKŮ TU LŽE O HAVLOVĚ PROJEVU, který nikdy neřekl viz ty věty Budou vás strašit nezaměstnaností... Je to falzum jeho odpůrců, které přesně vystihuje jejich bezcharakternost. Všechyn projevy Havla byly několika subjekty natáčeny několik autorů je celé použilo do ruzných prací a mnohé také celé otiskly neviny. Zde seznam projevů v 89: http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=6
a zde novoroční projev 90: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i3OK650epuo#t=95
20. 09. 2013 | 19:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy