Ústavní delikvent prezident Miloš Zeman

16. 08. 2019 | 09:09
Přečteno 3400 krát
|Příspěvek, který jsem přednesl na Demonstraci proti politické a ústavní tísni u nás i ve světě. Hradčanské náměstí, 15. 8. 2019

Dnešní rozhovor s voličem Miloše Zemana.
"Co říkáš na to, že prezident porušuje ústavu?"
"Pokud to nebude mít vliv na mojí vejplatu, tak je mi to jedno."

Sešli jsme se tu ale proto, že nám to jedno není a nemůže být, pokud nechceme skončit tam, kde jsme mnozí přežívali víc než čtyřicet let. A možná také proto, že nechceme, aby se za nás styděly naše děti a děti dalších generací. Proč?

I bez tanků se dnes člověk začíná cítit, jako by tu zase byly. A s nimi i ona tísnivá a všudypřítomná atmosféra polopravd, lží, které nás začínají obklopovat a dusit. Ještě nejsme pronásledovaní, ale bezmocně se občas cítíme. Musíme být připraveni dřív, než bezmocní skutečně budeme. Ale jak?

Na řadě je podle mne občanská odpovědnost, když ta politická selhává a z Ústavy si dělá dobrý den. Zvláště pak, když jejich ústavní ručitelé prezident Zeman a premiér Babiš jsou rovnější než mnoho z nás. My však nechceme být rukojmími jejich mandátů. „´Mandát´ voličů nemůže být v demokratickém právním státu titulem protiprávního jednání“, píše se v ústavní žalobě proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Víme, ale co chceme a proč? Ze 57 stránek této žaloby jsem si dovolil vytáhnout pokud možná to nejpodstatnější v doslova leteckém jednostránkovém výčtu ústavních deliktů, kterých se prezident opakovaně dopustil a jak vidíme dopouští.

Za Rusnokovy vlády

Jak uvádí ústavní žaloba: „Prezident republiky tak na dobu delší než sedm měsíců vyvolal čistě prezident systém exekutivního vládnutí, ačkoliv byl po volbách do Poslanecké sněmovny od listopadu 2013 konfrontován s tím, že v Poslanecké sněmovně je ustálena většina, která může a chce sestavit a podpořit vládu, která by měla její podporu.“ Ne poprvé a ne naposledy.

„Vláda Andreje Babiše nezískala dne 16. ledna 2018 důvěru Poslanecké sněmovny a následně dne 17. ledna 2018 podala demisi. Prezident Zeman otálel se jmenováním předsedy další vlády do 6. června 2018 a dalších členů vlády až do 27. června 2018.

Prezident republiky tak na dobu více než pěti měsíců vyvolal čistě prezidentský systém exekutivního vládnutí. V podstatě po dobu téměř šesti měsíců udržoval v existenci systém, ve kterém nemohla Poslanecká sněmovna vykonávat kontrolní funkci. Předseda vlády tak byl v podstatě zcela zbaven své kancléřské role na vrcholu exekutivy a byl degradován do role zcela podřízeného náměstka pověřeného řízením prezidentovy vlády.“

O něco později „prezident republiky komentoval výklad Ústavy, že demise předsedy vlády má za následek i demisi vlády jako celku, a to slovy, že se jedná o idiotskou ústavní zvyklost. Označit jeden z funkčních principů fungování Ústavy tímto přívlastkem je projevem hlubokého despektu k ústavnímu pořádku, píše se v Ústavní žalobě.“ Lze jen smutně konstatovat, že na místě prezidenta se může objevit i idiot.

V Sobotkově vládě

Ústavní žaloba konstatuje: „Prezident republiky bezprostředně po volbách do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25.-26. října 2013 usiloval prostřednictvím neveřejných a utajených jednání (takzvaných Lánských, poznámka hchr) o to, aby se nominantem vítězné politické strany na předsedu vlády nestal její předseda Bohuslav Sobotka, ale jiná osoba, která by byla pro prezidenta republiky přijatelnější.

Prezident republiky tak hrubým způsobem zasáhl do principu, že politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy, dle čl. 5 Ústavy, a do principu, že politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním, dle čl. 6 Ústavy.“

Další ústavní delikty

„Odepření jmenování ministra zahraničních věcí Miroslava Pocheho, ačkoliv ostatní členy vlády prezident Zeman jmenoval a tím porušil svou povinnost jmenovat člena vlády na návrh předsedy vlády. Tu opakovaně porušil a porušuje i po odvolání ministra kultury Antonína Staňka.

Neprocesní a neformální tlak na předsedu Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxu, kterým prezident republiky zásadním způsobem usilovao ohrožení ústavního principu nezávislosti soudní moci. Nezávislost justice je jednou z klíčových podmínek jejího fungování v právním státě. Na věci nic nemění, že to, co je zcela přípustné a legitimní ve vztahu k jiným složkám moci, například obvyklá setkání představitelů zájmových skupin s poslanci nebo představiteli exekutivy, je ve vztahu k justici absolutně nepřípustné. Soudcovská nezávislost je natolik výjimečný statek, že jakákoliv srovnání s jinými rolemi jsou nepřípustná.“, uvádí se v ústavní žalobě.

Dokonané dílčí skutky prezidenta

Následuje celá řada v Ústavní žalobě dokonaných a doložených dílčích skutků prezidenta republiky Miloše Zemana, které jsou v rozporu s právem České republiky. Těch se prezident republiky dopustil při jmenování člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, při vydání Nikulina, při odmítnutí jmenování generálů Petra Dohnala, Simona Michailidise, Petra Procházky, profesorů Martina Putny, Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a dále v kauze Novičok, kdy realizoval vlastní zahraniční politiku bez koordinace s vládou či jejího souhlasem.

Shrnující závěr ústavní žaloby konstatuje „nepřípustné zasahování do Ústavou stanovené nezávislosti soudní moci a zpochybňování právního státu a důvěry v něj. Byť žádný z těchto skutků sám o sobě není hrubým porušením Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, dokonáním těchto dílčích skutků, které ve svém souhrnu dokládají porušení povinnosti zachovávat Ústavu a zákony České republiky, k čemuž se prezident republiky výslovně zavázal složením slibu, se dopustil setrvalého pohrdání právním řádem a ústavním pořádkem státu, jehož je hlavou a jehož právní řád a ústavní pořádek se zavázal dodržovat, čímž se dopustil hrubého porušení Ústavy a ústavního pořádku.“

Potvrzuje se tak předpoklad, že to je prezident Zeman, který nadále určuje to, do kdy a jak tato vláda bude vládnout. Předseda ČSSD Hamáček, který říká, že prezident Zeman je mimo ústavu a chce řešení po premiérovi Andreji Babišovi, si může být jistý tím, že premiér udělá vše, aby prezidentovi vyšel vstříc.

Prezident Zeman se ve shodě s premiérem Babišem budou snažit celou situaci eskalovat s cílem vládu rekonstruovat a s komunisty a stranou SPD vyhnout se tak předčasným volbám a zamést v čase a pod koberec soudní obžalobu premiéra Babiše, která visí ve vzduchu. Stejně jako zamezit rychlému a veřejnému projednání senátní ústavní žaloby v Poslanecké sněmovně, které v Senátu bylo neveřejné. Co o něm víme: že 48 hlasů bylo pro ústavní žalobu ze 75 přítomných, proti bylo 20. Občané, celá společnost by však měla dostat a znát veřejnou odpověď, jak ti, kdo z těch, co nás zastupují, to myslí vážně s parlamentní demokracií a ústavním pořádkem, jenž je dnes hrubě porušován, a který je prvním základním předpokladem pro fungování právního státu. Státu, který nefunguje.

Proto jsme se také obrátili koncem července (31. 7. 2019) na představitele demokratické opozice v Poslanecké sněmovně, aby v nadcházejících srpnových dnech, které nám připomenou 51. smutné výročí okupace takzvaného socialistického Československa takzvanými spřátelenými armádami Varšavské smlouvy, podpořili svou účastí shromáždění a protesty občanů proti neústavní politice ústavních činitelů Zemana a premiéra Babiše a žádali jejich odstoupení.

Zároveň jsme požádali účastníky nadcházejících shromáždění v Rakovníku, Plzni, Říčansku, Kralovicích, Karlových Varech a dalších místech v České republice, aby vyjádřili svou podporu ústavní žalobě Senátu proti prezidentu Miloši Zemanovi, kterou Senát schválil na své 10. plenární schůzi 24. července 2019. Včetně občanské Výzvy na její podporu z 15. 7. 2019 a apelovali na její bezodkladné a veřejné projednání v Poslanecké sněmovně.

Jsme si vědomi, že je to je první, ale nezbytný krok, po kterém musí následovat další, aby došlo k renovaci demokratických, často nefunkčních institů na všech stupních státní správy a v celé společnosti.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy