Smlouvy se mají plnit

24. 09. 2009 | 10:15
Přečteno 5317 krát
V diskusi okolo radaru a rozhodnutí americké administrativy si uvědomuji, kam až se posunulo (či vyprázdnilo?) vnímání takových hodnot a slov jako je spojenectví, dohoda, demokracie, integrace.

Zpolitizovaný kabaret, kocourkovská fraška, nechutné útoky a denunciace tak, jak je ze svého úhlu pohledu vnímají na aktuálně.cz například pánové Pehe a Hořejší, mohou a jsou také v mnoha tvrzeních průkazné.

Mám ale za to, že se jedná jen o jednu stranu téže mince. Falešné mince, která nic neváží, protože se z ní, a proto je dílem lhostejné čí vinou, vytratila váha závazku, cti, úmluvy. Slova, slova, slova… Dobrý den už neplatí ani v tom, že si z vás někdo dělá dobrý den.

Jiří Dienstbier v téže řece ukazuje na sílu proudu a jeho spodních vod. Vyjmenovává je, ale sobecké zájmy připisuje jen jednomu z údolí kaňonů. Opře se přitom bez uzardění o jeho spojenectví s ním a mlčky opomene proudy, po kterých zůstala spoušť a hřbitovy.

Nic na tom nemění fakt, že na straně USA při regulaci proudu zůstalo a zůstává “také“ mnoho nevinných obětí a fatálních omezeností, které padají na vrub nového “boha“ dvacátého století, “boha“ dolaru. Toho dolaru, který znamenal a znamená bezpečnost a mír v Evropě a pohodlí Evropské unie, k němuž ty potůčky z řeky spouště chtějí také směřovat.

Rétorika Jiřího Dienstbiera se na jedné straně vymezuje proti mocným dubiskům. Na druhé volá po jiném dubisku - jednotné Evropě. Té, která svou bezpečnost a hodnoty postavila na “bohu“ dolaru, a jejíž koryto určují Rýn se Seinou. Ano, jde stále o téže a jednu dutě znějící minci.

Směšný sám sobě, oč se tu marně pokouším objasnit (i sám sobě), vycházím z fundamentu slova, z něhož se zrodil a k němuž se pojí náš malý zemský svět. Smlouvy – jsou-li podepsané - se mají plnit, bez ohledu na to, jaký je jejich další běh. Neřku-li, teče-li spojenci do bot.

I tak se stává o něco lepší tento politováníhodný, z ideálu přežívající a obdivu schopný svět.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Nejen smlouvy, ale i sliby a nepsaná pravidla. Někteří zase plní to, co by nemuseli - např. slipy.
24. 09. 2009 | 10:28

sasa napsal(a):

pane Chromy, uzavrene smlouvy se maji plnit. Vas problem je v tom, ze se pletete:
1.smlouva nebyla uzavrena
2.spojenci neteklo do bot
3. doba je prilis prelomova, takze neexistuje jednotna politika, ani u nas ani v USA.
4.radar a cela protiraketova obrana je predevsim byznys
24. 09. 2009 | 10:35

Taoiseach napsal(a):

autor:

Poněkud Vám nerozumím. Jak byste si představoval plnění smlouvy, která nevstoupila v platnost? Jak bychom ji měli plnit my, když druhá strana prostě neposkytne původně plánované finance?

Kterému spojenci proboha teče do bot? Hospodářsky všem, bezpečnostně na tom naopak nikdo není kriticky.

Hlavní pro nás platná spojenecká smlouva je Severoatlantická smlouva, přistoupením k ní jsme se před deseti lety staly jedním ze spojenců v NATO. V rámci NATO máme hledat obranou strategii.

"Rétorika Jiřího Dienstbiera ... volá po jiném dubisku - jednotné Evropě. Té, která svou bezpečnost a hodnoty postavila na "bohu" dolaru, a jejíž koryto určují Rýn se Seinou."
To je opravdu zoufalý blábol! Evropské hodnoty jsou: lidská práva, demokracie, rovnost, svoboda a právní stát - což byste měl vědět. Evropa nevzývá žádného boha a nestaví svou bezpečnost na dolaru, a to nejen proto, že zavedla euro. A evropské hodnoty platí (stejně jako platí euro) od Lisabonu po Helsinky, od Dublinu po Atény.

A to je to hlavní, my se k žádnému dubisku nechýlíme; když už chtete používat ten příměr, jsme jednou z větví té jednotné Evropy.
24. 09. 2009 | 10:43

Marcus Agrippa napsal(a):

Radar jako takový by mi možná až tak moc nevadil ( až na spotřebu energie a záření ). Jenže ten radar byla záležitost kterou někteří politici protlačovali i přes nesouhlas většiny obyvatel a šli cestou totalitních praktik. Navíc jsme členem především EU a vystupování naši politické reprezentace čím dál víc připomíná tzv. trojana. Takže příště - referendum a pak nebude z podobné hurá akce zůstávat ta pachuť nenormálnosti. Nejhorší je že celou akci nestornovala naše země, ale ti kterým se vnucovaly smlouvy - podpisy - a hlavně servilnost. USA podle mně na nás moc dobrý názor po tom všem nemá ( a dorazila to kritika Obamy ).
24. 09. 2009 | 10:47

Monika napsal(a):

Řekla bych, že v civilizovaných demokratických právních státech se postupuje podle Ústavy a mezinárodní smlouvy musí být, než vejdou v platnost, odsouhlaseny Parlamentem.

Ústava ČR
Hlava první - Základní ustanovení

Článek 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž RATIFIKACI DAL Parlament SOUHLAS a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
Článek 10a

(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.
(2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 JE TŘEBA SOUHLASU PARLAMENTU, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.
24. 09. 2009 | 10:49

Čechoaustralan napsal(a):

Pane Chromý,
můžete-li, pak proboha Vás prosím, přečtěte si projev Baracka H. Obamy k právě probíhajícímu Valnému shromáždění OSN v Novém Yorku.
Mohu-li jeho obsah pro Vás a pro všemožné další domácí české komentátory shrnout jedním klíčovým slovem, nemůže jím být jiné nežli MULTILATERALISMUS. Netřeba snad připomínat, že filosoficky byl strategický radar USA ve střední Evropě natolik mimo mísu multilateralismu, že to více snad už ani nebylo možné. Vážím si Vás za Vaši osobní statečnost člena Charty 77 a přeji Vám odvahu k pochopení ekonomických, ekologických, sociálních a geopolitických realit a procesů nového postkomunistického století.
24. 09. 2009 | 11:35

kristusek napsal(a):

Probůh, autore, o čem to mluvíte? Jaké smlouvy? Vždyť žádné uzavřeny nebyly! Nebyly ratifikovány ani na straně USA, ani na straně ČR!
A komu teklo do bot?

Nevím v jakém světě se pohybujete, ale pokuste se opustit váš podivný Matrix a vraťte se do reality.
24. 09. 2009 | 12:54

veverka napsal(a):

Obama Chromému rozšlapal bábovičku.Zoufalý traktát o vyžadování plnění smlouvy,která nikdy nebyla uzavřena(podpis bilderberského agenta nikoho nezajímá,důležitý je jen parlament).
24. 09. 2009 | 13:18

schlimbach napsal(a):

to autor

ano, smlouvy se mají dodržovat a dodal bych i mezinárodní závazky a normy - jak z vašeho podledu na tom je humanitární bombardování Jugoslávie, odtržení Kosova, anexe Iráku, Afghánistánu atd atd? Čí že to vlastně politika bez ohledu na mezinárodní právo a dohody toto právo demontovala, pošlapala ? Copak říkáte na mučení zajatců v rozporu s mezinárodními smlouvami a pravidly ? Z vašeho příspěvku čiší jednostrannost v hájení zájmů USA, aniž byste se podíval na problém v celém komplexu a pokud možno bez ideologických brýlí...
24. 09. 2009 | 13:22

jája napsal(a):

autore, spadly Vám hračky do kanálu, že tak pláčete? Je potřeba se spojit s Havlem, Vondrou a dalšími a pozvat spojenecká vojska na pomoc ohrožené demokracii u nás. A kdože vás to chce zničit? Irán, Korea, nebo snad Rusko, proti kterému to samozřejmě nebylo? Na rozdíl od Diensbiera si Vás samozřejmě neváží, pouze pomalu a jistě chápu Chartu 77 a její signatáře. Většina z nich chce války ve světě, americké základny všude kolem a především vodítku s obojkem, sami se totiž bez povolení a dozoru USA neumí ani vy...rat!p.s. Nechápu, co lidé jako jste vy dělají ve státní službě, mají sloužit své zemi, namísto sepisování zvacích dopisů.
.
24. 09. 2009 | 13:40

Lex napsal(a):

autor
Mám pocit, ba dokonce víc než pocit, přesvědčení, že jste se tímto článkem nic než ztrapnil.
Odkud jste se zjevil, pane Chromý? Z jiné planety? Vy nežijete v této zemi? Ve své stručné charakteristice píšete, že pracujete na "Zamini" (sic!).
Souhlasím s Vámi, že smlouvy se mají plnit - "pacta sunt servanda".
Tak co říkáte třeba, jak ODS "uzavřela" smlouvu s voličem a jak ji pak "plnila" (známý výrok pozdějšího premiéra Topolánka - "kdybychom řekli před volbami lidem pravdu, nikdo by nás nevolil")? Vám nevadí, že tato po volbách 2006 nejsilnější vládní strana ve svém volebním programu neměla o radaru v Brdech ani slovo?
Vám nevadí, že Zelení radar ve svém volebním programu explicitně odmítali? Vám nevadí, že ve vládním programu druhé koaliční vlády M. Topolánka o radaru nic nebylo? Není právě vládní program schválený sněmovnou tou smlouvou s občany, která by se měla plnit?
Vy snad nevíte, že prakticky trvale se nesouhlas občanů České republiky s radarem pohyboval okolo dvou třetin populace? Vy nevíte, že vláda M.Topolánka neměla věcný (ne formální) mandát takovou smlouvu vůbec podepisovat - a to nejen proto, že nebyl předmětem vládního prohlášení, ale především už neměla ani sílu tuto smlouvu "protlačit" (podobně jako protlačovala jiné zákony pomocí "přeběhlíků") ve sněmovně? Že se radarové smlouvy nestaly účinnými, je už jenom třešínkou na dortu.
Pane Chromý, Vám vadí, že Česko je členem Evropské unie a že EU je naším širším domovem, zahradou u našeho domu, ne USA? Ty mohou být přítelem,respektovaným na základě vzájemnosti, ale nikdy se nestaneme jejich členem (no, nikdy neříkejme nikdy, jaderné síly na to mají dost, a základen v celém světě také - cca 750!).
Pane Chromý, patříte k těm, kdo nepochopili, že nadchází nový čas v mezinárodních vztazích - ač byste to jako "zamiňák" měl mít z první ruky. Nepřemýšlíte o důchodu, věk na to máte?
Tak si dál s Havlem, Vondrou, knížetempánem, stavějte nové železné opony. My Vám ale maltu přidávat nebudeme. My si děláme zálusk na oteplování mezinárodních vztahů, ne na mráz, tentokrát nikoliv z Kremlu, ale od autorů zvacích dopisů.
Nepřeji Vám hezký den. Lex
24. 09. 2009 | 13:44

ms napsal(a):

Pane Chromý, také se připojuji k přechozím diskutujícím, a připomínám vám, že žádná smlouva nebyla uzavřena. Američané nic neporušili, protože nic nebylo. A nic nebylo mimo jiné proto, že velký chlap s gulama je zbabělec a nenechal radarový nápad projednat parlamentu. Takže v době Obamova rozhodnutí neměl ani hodnotu papíru na kterém bylo vytištěno.
24. 09. 2009 | 14:07

ms napsal(a):

Hypotetický příklad, nějaká vláda podepíše smlouvu o spojenectví ČR, Iránu a řekněme Kuby a vytvoření nového RVHP. Samozřejmě tato smlouva nepůjde do parlamentu a nebo nebude ústavně projednána a nebo ji parlament odmítne. Je naší povinností potom rozhodnutí vlády nestvrzené demokratickým hlasováním dodržet ? Je to prý smlouva ?

Zdá se mi, že pan Chromý ví velmi dobře o čem píše, když hned na začátku mluví o posunu významu slov jako například demokracie. Pro pana Chromého je demokracie diktát menšinové vlády a vymizení parlamentu.
24. 09. 2009 | 14:13

Jedla napsal(a):

Smlouva je platná, je-li uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísni, svobodným projevem vůle toho, kdo je k tomu oprávněn. A taková smlouva se dá i vypovědět. Pro ten případ by měla obsahovat i nějaké to ustanovení, třeba lhůty nebo odstupné.
To ovšem za předpokladu, že již vstoupila v platnost. Mezinárodní smlouva má váhu zákona, je-li oběma/všemi stranami ratifikována.
Předmětná smlouva nebyla ani jednou stranou ratifikována, nevstoupila v platnost, před nabytím jakýchkoliv právních účinků byla vypovězena Mr. Obamou, člověkem k tomu za jednu ze smluvních stran nepochybně oprávněným. Takže o čem tento blog je?

Lex: Dost ostré, věcně souhlasím, poslední dva odstavce příliš ad personam.
24. 09. 2009 | 15:03

Frank napsal(a):

Pane Chromý

můžete prosím napsat ještě k Vašemu příspěvku znění smlouvy, kterou podle Vás nedodržujeme?
Můžete připsat i datum, kdy ji schválily obě komory parlamentu a podepsal president republiky.
Pokud ne, řadím Váš příspěvek jako druhý nejblbější za poslance Křečka ( cestovní náhrady ).
Pokud se snažíte soutěžit o první místo, musíte napsat něco stupidnějšího.
24. 09. 2009 | 15:49

Lex napsal(a):

Jedla
Souhlasím, ostré a osobní. V rozporu s mými zvyky. Ale nezdá se Vám, že těch flagelantských kokrhelů je už nějak moc? A že jejich otravování ovzduší je čím dál více neudržitelné? Že díky téměř padesát let bipolárně rozdělenému světu jsme tu neměli světový válečný konflikt a největší soupeři si udržovali jakžtakž odstup. Zatím, co po Jelcinově "bezpodmínečné kapitulaci" došlo k obklíčení světa jediným hegemonem. A ještě na dluh. A se zastrašováním. Kam to mělo vést? Nyní, kdy vzniká v USA nová politika, politika založená na důvěře, jednání a kompromisu, přesto velmi, velmi principiální, nastupují noví kokrhelové, které tu samotnou Ameriku budou poučovat, jak nekompromisně má uplatňovat svou hegemonii. Ačkoli nedokázali úspěšně ukormidlovat své vlastní země.
Smutno je mi z toho. To je důvod trochu ostřejších názorů.
Hezký večer! Lex
24. 09. 2009 | 16:21

stále rebel napsal(a):

Smlouvy se mají plnit, nemá se lhát a křivě pomlouvat, ale u nás je to mnohým šumafuk, stačí když kopou za tu správnou partu, pak je správné cokoliv.
24. 09. 2009 | 16:36

Jedla napsal(a):

Lex
Máte pravdu, ale ono jich není tolik, jen jsou hodně slyšet.
Obama nevyhrál volby náhodou, nemusely se nikde přepočítávat hlasy, nerozhodoval nejvyšší soud ...
A většina Evropy tu změnu slavila.
I mě bylo smutno, zejména z tzv. Zvacího dopisu Obamovi. To ale bylo diskutováno už např. pod blogem Jiřího Pehe z 31.8.2009. I z reakcí na Obamův projev v Praze.
Zaražené Brdy jsou celkem marginální záležitost, čas to odnese velmi rychle. A mlčící většina si bude pamatovat faux pas Klvani, Vondry ... nelze se jim divit, že řičí, vsadili na špatného koně, prohráli dost.
24. 09. 2009 | 16:47

Petr Havelka napsal(a):

Pane Chromý,

tak tak, vstoupili jsme do NATO a s tím souvisejí určité závazky. Pokud se NATO, ne jen USA, dohodne na "brdské kouli", je naší povinností spojence odvést svoji "práci". Nebo snad si to můžem představovat jako spolek dobrovolníků.

Tak nějak po lopatě řečeno.
24. 09. 2009 | 20:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Tleskám.
Hezký večer!
24. 09. 2009 | 20:43

yara napsal(a):

Všichni to víme, že zamýšlený radar byl s raketami v Polsku hlavně "proti Rusku". Bush zapomněl, nebo mu to neřekli, že už není studená válka. Rusko můžeme v budoucnosti velmi potřebovat a to nejen kvůli surovinám a energii. Svět se neustále vyvíjí a někteří lidé a hlavně ti starší odmítají vzít v potaz tyto změny.
24. 09. 2009 | 21:24

yara napsal(a):

Pro Lex.
Při čtení Vašeho textu mě napadl rým: Zaražené Brdy jsou pro některé lidi stejné jako zaražené prdy!
24. 09. 2009 | 21:26

Jan Vaculík napsal(a):

Lexi,
vy si skutečně myslíte, že aby Evropa žila v míru, tak je potřeba, aby polovina byla pod protektorátem Ruska? Za takovou vyváženost vám tedy pěkně děkuju!
24. 09. 2009 | 23:16

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Lexi,

máte-li rád teplo ,zajeďte si do Arizony,nebo na Hawaii.Ne snad proto,že bych Vás rád za Vaše povídání o jakési patřičnosti k jakési Evropě chtěl někam posílat.Ani jsem netušil,že patříte,k přátelům evropského dvorku.Myslíte,že přichází doba zázraků?

No ano,když jsem viděl dnes ve zprávách tu mrchu v kaftanu,kterak trhala chartu OSN a Obamu jak se připitomělě culí......tak mám dojem,že svět do řiti směruje.A jsem zvědav zdali se americký president dožije konce svého volebního období.
O dohodnuté smlouvě, byť nepodepsané protokolem,je v této hektické době zbytečné hovořit.Stejně tak jako o radaru,coby fenoménu politické kaše.Budoucnost nám všem ukáže,kde došlo k chybným rozhodnutím.Teprve pak se chytnete všichni za nosy.

Z tohoto pohledu bude vhodnější uvažovat o možných katastrofách, coby následcích hloupých politických rozhodnutí současných evropských politiků a hledat vhodné únikové cesty.Nebýt přímo zasažen těmito následky.

Příštích 20let bude pro přátele ruského elementu velmi zajímavých.Němci už zase vystrkují rohy-pro změnu rudé.Hnědá je po minulém infernu jaksi tabu.A je vcelku pochopitelné,že souznění bude jako za Ribentropa.Občasné výkřiky jako :"Ich liebe Islam"se rozplynou ve strachu o dobré bydlo.

Opravdu si myslíte,že nastává oteplování mezinárodních vztahů?
To jsem Vás měl za chytřejšího.
Z Ruska vanou smrady a hnusy.Jsem nanejvýš znepokojen,že tak mnoho vzdělaných lidí zase šilhá po rudém fráčku.Jediné zdůvodnění je,že dodnes pozorují mnichovanství Europolitiků.To nehovořím o těch předválečných.

A Vaše poslední věta směřující přímo do tváře autora tohoto blogu se mě též vůbec nelíbí.
Tímto také zdravím pana Heřmana Chromého.

Dobrou noc Ivan.
25. 09. 2009 | 01:24

dříve ruda napsal(a):

předseda ruského fan klubu Lex v akci...
Podle dnešního zadání. Včera to byl boj za beztrestnost komančských papalášů.
Hochmann má recht. Svět míří blbým směrem.
A Obama není Reagan.
Stupidní tvrzení o bezpečnosti mezi dvěma proti sobě namířenými arzenály ponechám bez komentáře.
25. 09. 2009 | 09:29

Lex napsal(a):

Ivan Hochmann
Pane Ivane, máte pravdu, já skutečně z Ruska strach nemám. Jsou tři vážné a jeden nevážný (o to nebezpečnější) důvody válečného konfliktu: 1. Anexe cizío území z důvodu explozivního růstu vlastní populace na neudržitelné ploše vlastníh státu (Izrael - v době vzniku měl cca 800 tisíc obyvatel, nyní 7,4 miliónů)
2. Preventivní úder jako odůvodněná ochrana před nebezpečím bezdůvodného útoku z druhé strany (Izrael 1967 - spojeno s bodem 1)
3. Anexe cizího území z důvodu získání surovinových zdrojů a dalších (nebudu předjímat)
4. Fanatismus náboženský nebo ideologický.
Jistě byste vyhledal i další příčiny lokálních válek, ale ty se nevyrovnají těm čtyřem. Můžete mi říci, který z těchto důvodů svědčí pro naše ohrožení ze strany Ruska? Pane Hochmanne, Ruské území je schopno pojmout deset, padesátkrát více obyvatel, než má, preventivní úder zatím není aktuální (i když v budoucne ne vyloučená, určitě ale ne vůči Česku), surovinových zdrojů má nejvíc ze států celého světa. A fanatismus náboženský nebo ideologický - dnes, v roce 2009? Pane Hochmanne, nepíše se rok 1943, neprobíhá světová válka a nekoná se právě Teheránská konference.
Česko je pro Ruskou federaci jako mušinec na mapě, situace od roku 1968 a blokového uspořádání světa se trochu změnila, není-liž pravda. A kolik pozemních základen má Rusko rozmístěno po celé zeměkouli, také 750? Já vím, ke zničení světa pozemních základen netřeba, stačí ty raketové systémy na ponorkách. Což je tak fifty fifty.
A brdský radar o který panu Chromému tak šlo? Nenechte se vysmát. Ta věc měla vojenský význam asi tak jako ten mušinec. Zato politický ano, byť třeba jen jako dočasný kopací míč v podobě her, když jde o chleba.
Pro většinu českých apologetů to měl být především symbol - "Tady stojí noha amerického vojáka."
Já ale tak, jako se nebjím strašení Ruskem, nechci ani do Arizony, nechci být ani součástí dalšího ze spojených států. Mi stačí ty evropské. Já naši budoucnost vidím v Evropě a v její unii. A k té budoucnosti je třeba nejít cestou řinčení zbraněmi a železnými oponami.
25. 09. 2009 | 10:21

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Lexi,

Postihnout několika větami Vámi položené témata je pro mne nesnadné ,ne-li nemožné.Zareaguji proto pouze na některé a ty ostatní si zajisté doplníte sám,poněvadž se známe již delsí dobu a víme ze které strany vítr fouká.

Nejprve tedy Rusko.Bojte se ho!
Stát ovládá Kgbák,cloumají jím primitivní,nesmiřitelné,argumentace.Rusko stojí,lepe řečeno chce stát na posici světové velmoci,Nestojí a nikdy stát už nebude.Loupeživému komunistickému molochu se zvrtly vinou vlastní nesmyslné ideologie a jejich společenských následků jeho hliněné hnáty. Konzumace alkoholu je tam na daleko vyšší úrovni než kdekoliv na světě a v naprosté nesouměřitelnosti a odhodláním reflektovat dějinné skutečnosti.
Pni já zde nehodlám probírat co vše zavinily ruské bolševické bestie ve 20.století.
Nemylte se pane Lexi.Oni si poučení nevzali.Jsou to pořád ožralí agresivní mužíci,kteří si myslí,že si mohou dovolit co se jim zachce.Stačilo!

IZRAEL!
No to snad pane ani nemůžete myslet vážně.A já se o tomto námětu ani nehodlám přít.
Svoje jste už řekl a u mě jste klesl dosti na ceně.
Apropó, Židům trvalo půlstoletí než obnovili vyvražděnou,zplynovanou a jinak zlikvidovanou národní populaci.6 millionů jejich matek,otců a dětí,stačil vymazat z mapy modrooký,rasistický ksindl.
Od poválečného světa (OSN) dostali jako kompensaci svoje území,kde by už nemohli "provokovat" nacistické nadlidi.Jenže to byl Danajský dar a OSN to dobře vědělo.Celé svinstvo eskalovalo smrtí Daga Hamrskjölda a vyhnáním palestinců z Jordánska.Pokračovalo terrorem Fattáhu až k udělení Nobelovy ceny míru jejímu Vůdci.
Já se vás pane ptám,zdali nejste také odpíračem?

Je to zjednodušená a tím i nepříliš argumentačně vypracovaná komunikace,ale svého účelu myslím dosáhla.

Je jedno jaké smlouvy myslel pan Chromý.Radar je opravdu zástupný problém.
Prioritou je správná úvaha o podstatě politické současnosti a je mě s podivem,kolik lidí si myslí zase to samé co už jednou bylo prokazatelně chybné.

Že bychom byli opravdu nepoučitelní?

Ivan.
25. 09. 2009 | 11:03

Lex napsal(a):

Ivan Hochmann
Pane Ivane, své názory na naše ohrožení Ruskem si asi ponecháme, není ani důvod, abychom se navzájem přesvědčovali. Oba pouze věštíme z křišťálové koule, Vy opíráte své teze o zkušenost z minula, já zase říkám, že minulost už byla, svět se od té doby významně změnil (včetně nás, Ruska i Evropy), a my musíme pracovat na budoucnosti. Poučeni zkušeností, ale nepředpojati.
Pokud jde o Izrael, já jsem, pane Ivane, vůbec nezaujal postoj k izraelským válečným akcím, a to ani v roce 1967 ani současným. Vlamujete se do otevřených dveří. Válku v roce 1967 považuji za oprávněnou, za neoprávněnou považuji téměř čtyřicet let trvající okupaci cizích území tehdy obsazených. Současné izraelsko-palestincké vojenské akce považuji za vzájemné, kde příčina a následek jedno a to samé jsou. A že v nich ani Izrael není beránkem, o tom svědčí i postoj USA, Vašeho etalonu dobra.
Můj postoj nemá nic společného s holocaustem ani jeho popíráním. Už jen to,že mě z něčeho takového podezíráte, mě u Vás trochu děsí.
25. 09. 2009 | 11:38

jozka napsal(a):

Lexi, k tomu vasemu zaveru... docela prosty postup. Pokud by se povedla vam neco takoveho podsunout, razem dostavete nalepku antisemita, nacista, rasista apod. a tim skonci jakakoliv diskuse. Vasi oponenti dostanou do ruky kladivo a napriste uz nebudou muset argumentovat, proste to kladivo jen vytahnu a svac ho. Vyrizeno, dalsi pan na holeni. Standardni postup.
25. 09. 2009 | 12:12

Lex napsal(a):

jozka
Dík. U většiny modrých sojek je to tak, jak píšete.
Trochu se ale musím zastat Ivana Hochmanna. On není "modrá sojka", on je jen svůj. Člověk, který má zakódovány některé pohledy, pohledy silně ovlivněné vlastní zkušeností. Asi velmi tragickou, nebo alespň krutou. Nelze mu je proto vyčítat.
Je osobou "sui generis" (svého druhu). Má velmi vyhraněné, až radikální názory v určitých směrech, ale je osobou velmi poctivě smýšlející. Po úvodních kontroverzích v našich diskusích, nejednou vypjatých, jsme našli řeč, jak spolu komunikovat a respektovat se. On pochopil, nebo se aspoň snaží pochopit to, co píšu já, a totéž platí z mé strany. Můj postoj je jednoznačný, i k řešení nebo k názorům těch nejkontroverznějších problémů přistupovat nepředpojatě.
25. 09. 2009 | 12:28

jozka napsal(a):

->Lex: Tak to potom ano... Ja ze takove pouziti tady (a nejen tady) vidim casto. Ostatne za mou jiz dosti dlouhou netovou diskusni karieru jsem byl uz modroptakem, vrahem z Wall Street, pravdolaskarem, televiznim vzbourencem, asocialem, islamofasistou, sockou (od chlapecka na stredni to obzvlast potesilo) ci rudochem...
25. 09. 2009 | 13:36

Ivan Hochmann napsal(a):

To ne pane Lexi,

to snad jen tak ostře vyznělo.Však víte. Nejsem přítelem módních odpustek a moderní zběsilé době poplatných závěrů a stanovisek.Nejsem ani přítelen neuvážených souznění bývalých nesmiřitelných nepřátel.To vždy znamená nějakou levárnu.

Je nesporné,že Kadáfí je odpovědný za masovou vraždu (tedy mimo jiné) a jako takový by měl být posuzovám i mezinárodní veřejností.Zajímalo by mě který hňup si ho pozval do OSN a umožnil mu zhovadilý proslov vymykající se pravidlům této mezinárodní instituce.Takto si představují politici ukázky svých pravomocí?Komu bylo zadobře udělat z OSN většího vola než je?

Máte možná pravdu v posuzování současné politické situace v Evropě.Máte pravdu v tom,že ruský soldát už si nedovolí jen tak bez cavyků obsadit cizí evropský stát.Jak učinil v tolika případech počínajíc Polskem,Českem,Maďarskem......
Vraždy a genocidy si může dělat doma jak se mu zlíbí.

S Čínou také nikdo nepohne,a jsou to parchanti na stejné úrovni.

Jakmile se někdo začne smiřlivě vybavovat s gaunery,(a je lhostejno jaké úmysly ho k tomu vedou)je na stejné cestě do pekla jako gauneři sami.A hezké,smiřlivé řečičky na mě působí jako červený hadr na býka.Pokud se v dnešní hloupé době (době ovlivněné hloupými politiky),necitlivě jen zmíní o Židech (ve smyslu války a anexe,což si oni nevědomí a hloupí mohou vysvětlit jako obnovený atak na židovské etnikum),vidím rudě.

Také strikně dodržuji morální imperativ:"S komunisty se nemluví".Je mi sice neskutečné,že ta pakáž sedí v parlamentě ,ale na faktu s nikým nic neoddiskutuji.

Pane Lexi pokud jsem plně nepochopil Vaši repliku na páně Heřmanův blok,tak se omlouvám.
Je mně nemilé,kdyby mě někdo přirovnal k hrošímu fekálu.
To jste viděl jak serou hroši?Hnědka létá na vše strany ,mrskána ocasem,a běda tomu ,kdo se ocitne v blízkosti.
Tak to zrovna nemusím.
Jsem s pozdravem Ivan.
25. 09. 2009 | 16:00

otokar napsal(a):

Ivane H.
hoďte se do klidu. všude žijí lidé, i v Rusku(viděl jsem je).
jde o to, aby se slušní lidé domluvili, potom se nebude třeba včerpávat nepřátelstvím a zbude i na cukrovou vatu.
tací hordubalové jako Vy maximálně způsobí zase nějaký masakr. Ten hněv a zřejmě nějaká křivda Vás činí neschopným akademické diskuse.
Zkuste to promyslet.
O.
25. 09. 2009 | 17:53

Ivan Hochmann napsal(a):

Otokare,

s takto jako Vy se vyjadřujícím člověkem pro mě není a nebude problém vésti jakoukoliv diskusi.
Ať to promýšlím z kterékoliv strany nevidím ani náznak problému v argumentaci.Už jsem toho zde napovídal tolik,že mě bolí huba.

V tuhé totalitě jsem se jednou dostal do úzké společnosti večírku učitelů jedné brněnské školy.Při následné akademické debatě jsem si vzal slovo a na přítomné nástěnné mapě jsem zkoprnělému publiku demonstroval na konkrétních příkladech vztah ruského imperiálního buranství k okolním a sousedním státům.
A začal jsem u Švédska,kde vznikl provokační incident s ponorkami,pokračoval leteckými incidenty na Východním pobřeží,popsal peripetie kolem Kamčatky a Kurilských ostrovů,provokací na Ussuri,.....a tak jsem pokračoval ve zhuštěném komentáři až nazpět kolem celých hranic SSSR (Mongolsko,Indie,Persie,Turecko,Evropa.)k t,zv.Kaliningradu a finských,karelských průserů.

Když jsem domluvil polovina lidí zmizela jako pára nad hrncem,a ta druhá jen čuměla s otevřenou hubou.Nikdo se nezmohl na oponenturu.A tihle "učitelé" učili naše děti.

A Vás se pane ptám jak se chcete s rusem domluvit?
Už jste to někdy zkoušel?
Už jste viděl reakce starého inguše na přítomnost komunistického načalnika Spasitělnoj a jeho "komunikační"
exsces?

Akademicky můžeme diskutovat celé dny.Až však dojde na lámání chleba,nebudete se stačit divit.

Ivan.
25. 09. 2009 | 20:11

nozdro napsal(a):

Pane Chromý musim Vám to napsat.Váš článek se mi moc nelíbí.Špatně se čte.Souvětí jsou příliš dlouhá a celé to působí dojmem, že to psal....Tohle kdybych odevzdal jako slohovou práci ve škole, tak to je nejlépe za 3.
Takže příště věcně a srozumitelně.
29. 09. 2009 | 15:44

kocman napsal(a):

Pane Chromý,to se nedá nic dělat.Před více než 30ti lety plakali komunisté nad Chartou a svými oponenty,nyní pláčete Vy nad nedodržováním neexistující smlouvy a jiným než Vaším názorem.
Máte na to právo.S pozdravem LK.
01. 10. 2009 | 07:04

Putin Vladimir. napsal(a):

Vazenyj pane jste vzdelanyj clovek . A asi videte realitu , tak proc ne zeknete lidim pravdu . A pravda je takova ze CR neni zadnyj stat a jen okres EU i mensi mesto USA .Tak co z vrchu nazidej tak tady se musi splnit. A timto konci.A je to stejne jak z doby Socyalizmu.
27. 12. 2009 | 10:33

discount gucci handbags on sale napsal(a):

Hello,there.Welcome to come here,<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="Discount gucci handbags">Discount gucci handbags</a> in or store.there is cheap gucci handbags.no tax,free shipping.
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci handbags">gucci handbags</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="authentic gucci handbags">authentic gucci handbags</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci handbags sale">gucci handbags sale</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="cheap gucci handbags">cheap gucci handbags</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci bags">gucci bags</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci bags sale">gucci bags sale</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="cheap gucci bags">cheap gucci bags</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci outlet">gucci outlet</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="cheap gucci">cheap gucci</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="designer gucci handbags">designer gucci handbags</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci sale">gucci sale</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci handbags on sale">gucci handbags on sale</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci handbags outlet">gucci handbags outlet</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci Gucci Top Handle bags">gucci Gucci Top Handle bags</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="Gucci Wallet">Gucci Wallet</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="Gucci Totes">Gucci Totes</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="Gucci Shoulder Bags ">Gucci Shoulder Bags </a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="Gucci Hobos ">Gucci Hobos </a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="Gucci Evening Bags">Gucci Evening Bags</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="Gucci Messenger Bags">Gucci Messenger Bags</a>
<a href=" http://www.gucci-mart.com/" title="gucci">gucci</a>
15. 01. 2011 | 03:47

pi napsal(a):

http:www.gucci-mart.com
23. 02. 2011 | 10:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy