Restart Mořského koníka – vyhraje znovu Kovotour?

23. 09. 2015 | 12:50
Přečteno 2773 krát
Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla obnovit výběrová řízení na kontroverzního Mořského koníka. Budou podmínky výběrového řízení vypsány tak, aby je mohla vyhrát jen firma Kovotour plus? Redakce MT oslovila členy komise, která má kritéria výběrového řízení připravit. Komise se má sejít tento týden...

Krátce poté, co firma Kovotour plus vyhrála loni lukrativní zakázku na pořádání ozdravných pobytů pro děti u Egejského moře, prohlásila konkurenční firma Adriatic Curatio, že Kovotour plus získal tuto zakázku podvodem, na základě lživě uvedených údajů při výběrovém řízení.

Tato zpráva proběhla médii a v reakci na to vydala VZP v listopadu oznámení v tomto duchu: „Rušíme výběrové řízení na Mořského koníka na Jadranu, protože se v médiích kolem něho vyskytly aféry. Budeme proto na pobyty u moře přispívat individuálně.“ Pojišťovna chtěla dokonce zkrátit stávající čtyřletou zakázku, kterou na pobyty v Řecku získala firma Kovotour plus.

Nyní je všechno jinak. Individuálně přispívat pojišťovna nebude, namísto toho vyhlásí nová výběrová řízení na zajištění Mořského koníka pro dalších pět let (2017-2021).

„Pro které lokality bude vypsáno výběrové řízení bude přesně specifikováno v zadávací dokumentaci,“ odpověděl na dotaz MT mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý s tím, že tento úkol uložila řediteli pojišťovny správní rada VZP letos v srpnu.

Jak bude tato zadávací dokumentace vypadat? Redakce MT zjišťovala, do jaké míry je pravděpodobné, že budou kritéria výběrového řízení nastavena podobně jako v předchozích případech.

Poslanec: kritéria nesmí předurčovat konkrétní firmu

Jedním z hlavních kritiků předchozích výběrových řízení na Mořského koníka je lidovscký poslanec Ludvík Hovorka, který poukazuje na přílišné zúžení kvalifikačních kritérií při vypsání zakázek. Námitky má nejen odborná veřejnost, ale také zákonodárci.

„Samotná myšlenka umožnit ozdravný pobyt u moře pro děti se zdravotními problémy je dobrá. Problematicky je však vnímáno stanovení kvalifikačních předpokladů, hodnotící kritéria a následně opakované zadávání zakázek jedné konkrétní firmě ,“ říká lidovecký poslanec a člen dozorčí rady VZP Ludvík Hovorka.

Má tím namysli například to, že VZP v kvalifikačních kritériích pro výběrová řízení uváděla specifickou podmínku, že uchazeč musí v uplynulých třech letech realizovat obdobný charakter pobytů, každým rokem v minimálním objemu 15 milionů korun a vyslat celkem minimálně 1500 dětí na takové pobyty.

Takové podmínky výběrového řízení podle Hovorky silně připomínají výběrové řízení na pronájem krajských nemocnic Olomouckého kraje nebo na pronájem železničního zdravotnictví. „Tehdy rovněž stanovené kritérium mohla splnit jediná firma a výběrové řízení postrádalo smysl,“ dodává poslanec.

Redakce MT oslovila některé cestovní kanceláře, zda by byly schopny takto specifické podmínky splnit. Zástupci CK Fischer a Alexandria však odpověděli, že se k tématu nechtějí vyjadřovat.

Adriatic: Kovotour získal zakázku podvodem

Kontroverzní stále zůstává i zakázka na pobyty dětí u Egejského moře, kterou loni získala firma Kovotour plus od Všeobecné zdravotní pojišťovny na další čtyři roky. Konkurenční firma Adriatic Curation totiž tvrdí, že firma Kovotour plus dostala zakázku podvodem:

„Kovotour zaprvé podváděl, když v nabídce formou čestného prohlášení uvedl, že jím nabízený Hotel Poseidon má 205 dvoulůžkových pokojů, ač jich měl pouze 28! Celkový počet všech pokojů v Hotelu Poseidon použitelných pro turistické účely je pouze 138, což je zřejmé, mimo jiné, z oficiálních stránek Řecké hotelové komory,“ uvedl pro Medical Tribune právník firmy Martin Abraham a dodal:

„Kovotour zadruhé podváděl, když nejdříve uměle snížil nabídkovou cenu bez DPH na cca 204 milionů Kč, se kterou Veřejnou zakázku na Mořského koníka v Řecku skutečně získal. Nic při tom však neriskoval, neboť ve Smlouvě s VZP, kterou k nabídce přiložil, navýšil cenu bez DPH na cca 247 miliónů korun, což je nezákonné, jelikož Kovotour jako poskytovatel cestovní služby nesmí vypočítávat DPH z celé ceny bez DPH, ale pouze z marže. Bez aktivního zásahu společnosti Adriatic Curatio by VZP na trik žalovaného nepřišla a Kovotour by VZP nezákonně připravil o částku přesahující 30 miliónů Kč.“

Všeobecná zdravotní pojišťovna však trvá na tom, že dodavatel dětských ozdravných pobytů u Egejského moře byl vybrán v řádném výběrovém řízení. „VZP nehodlá svými vyjádřeními vstupovat do konkurenčního boje dvou firem, z nichž jedna byla ve výběrovém řízení úspěšná a druhá nikoliv.“

Nová komise – staré podmínky?

Poté, co nejasnosti ohledně výběrového řízení na Mořského koníka vyšly najevo, se před necelým rokem VZP rozhodla, že napříště bude přispívat rodičům individuálně a výběrová řízení zruší. Letos v srpnu se však správní rada rozhodla vrátit zpět k výběrovým řízením na ozdravné pobyty. Proč?

„Přispívat individuálně na pobyty u moře by nemělo moc velký smysl. Přidaná hodnota koníka je v tom, že děti jedou na pobyt společně, jsou pohromadě. Mají zde lékařské kontroly, výsledky ozdravného pobytu lze také hodnotit komplexně,“ uvedl pro MT člen správní rady a poslanec MUDr. Igor Nykl (ANO), který tak podporuje myšlenku obnovení výběrového řízení na komplexní zajištění organizace ozdravných pobytů Mořský koník.

Redakce MT se poslance Nykla zeptala, zda by on osobně podpořil kritéria, která zužují výběr potencionálních uchazečů (limity obratu a počty vyslaných dětí). „Na toto nejsem odborník, nemám na tuto otázku názor.“

Igor Nykl přitom ještě nedávno patřil mezi kritiky způsobu výběrové řízení na Mořského koníka i samotné realizace projektu. Loni například prosadil ve správní radě VZP inspekční cestu přímo do Řecka, kde pobyty probíhají.

Konkrétní názor na kvalifikační kritéria zatím nemají ani někteří členové nově ustavené komise, která by měla podmínky pro nové výběrové řízení na Mořského koníka pomoci připravit. Sejít se má už tento týden. Členy komise jsou Zuzana Roithová, poslanec Jaroslav Krákora a David Kasal.

Redakci MT zajímalo, zda považují dosavadní spolupráci VZP s firmou Kovotour plus za efektivní pro veřejné finance, proč považují za správné obnovit výběrové řízení na projekt, který provázela řada kontroverzí, a zda by nové výběrové řízení mělo obsahovat limitující kvalifikační kritéria (výši obratu, počet vyslaných dětí apod.)

Oslovení členové komise odpovídají, že stávající fungování Mořského koníka je víceméně v pořádku: „Ověřila jsem si, že vlastní nálady VZP (bez dopravy) na den pobytu dítěte u moře (včetně léčebného i volnočasového programu) jsou nižší než úhrada za lůžkoden v léčebnách v ČR,“ tvrdí členka komise MUDr. Zuzana Roithová a dodává:

„Firma navíc nad rámec smlouvy a bez navýšení ceny realizuje různá zlepšení v areálu z vlastní iniciativy či na základě doporučení kontrolních pracovníků VZP. Od roku 1994 se programu MK zúčastnilo více než 93 tisíc chronicky nemocných dětí. Jak z vyjádření ošetřujících lékařů, tak z vyjádření rodičů, vyplývá jednoznačný medicínský a společenský přínos.“

Na otázku, zda by podpořila, aby v kritériích výběrového řízení byly opět limity týkající se výše obratu firmy a počty vyslaných dětí, však nedala jasnou odpověď: „Spekulovat o těchto podmínkách je předčasné. Pokud jde o mne, budu hledět, aby podmínky zaručovaly, že nedojde ke snížení současné vysoké úrovně kvality léčebně ozdravné péče poskytované nemocným dětem,“ říká Zuzana Roithová.

Redakce MT se zeptala i dalšího člena komise k Mořskému koníkovi, MUDr. Davida Kasala. I on podporuje obnovení výběrového řízení namísto zamýšlených individuálních příspěvků od pojišťovny: „Kdyby se zavedly individuální příspěvky, prakticky se stanou jen příspěvkem rodinám na dovolenou a nebudou sloužit k podpoře zdraví. Víme, že zdravotní účinek je prokázaný po zhruba 18 dnech pobytu u moře. Kolik rodičů si může vzít dovolenou 3 týdny v celku a kolik jich může financovat třítýdenní pobyt u moře pro zbytek rodiny?“ obhajuje stávající průběh výběrových řízení poslanec David Kasal. Na dotaz, zda by podpořil kritéria, která zužují počet uchazečů, poslanec odpovídá:

„Obsah podmínek je práce, která na nás teprve čeká. Já budu prosazovat takové nastavení, které zajistí ozdravnou náplň pobytu v rozsahu posledních let a současně nastaví obecná kvalifikační kritéria tak, aby umožnila přihlášení minimálně 5 zájemců o daný tendr. Pak může proběhnout kvalitní výběrové řízení, které nebude nikdo zpochybňovat.“

Třetí člen komise – MUDr. Jaroslav Krákora ani po opakovaných urgencích neodpověděl.

Kovotour plus – zakázky i od ostatních pojišťoven

K moři jezdí děti s firmou Kovotour plus i s jinými zdravotními pojišťovnami. Letos vyhrála zakázku Vojenské zdravotní pojišťovny na pořádání léčebně -preventivních pobytů dětí u moře na další tři roky (2015-2017). Celková hodnota zakázky je cca 42 milionů.

„V létě odjelo na pobyt 501 dětí. Cena pobytu na 1 den pro jedno dítě činila 1 499, z toho 473 Kč hradili rodiče a 1 026 Kč pojišťovna,“ uvedl mluvčí VoZP Jan Mates.

Kovotour plus má zajištěné peníze také od České průmyslové pojišťovny. Firma získala letos zakázku na Ozdravně-léčebné přímořské pobyty 2015 za 9.1 milionů bez DPH. „Letos odjelo na přímořský pobyt celkem 396 dětí. Konečná cena za 14 denní pobyt jednoho dítěte je 22 990,- Kč,“ odpovídá na dotaz MT mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Iva Bezděková, www.tribune.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy