Pěstounem za chvíli. Na chvíli

10. 12. 2013 | 11:39
Přečteno 15843 krát
České děti zakoušejí experiment dočasného pěstounství. Zákon prosadili politici ve velkém spěchu. Teď vyplouvají na povrch absurdity. O novorozence například pečuje pětašedesátiletá žena. Finanční motivace je velká. Ona i každý jiný dočasný pěstoun získá 20 tisíc korun za měsíc. Klasičtí pěstouni přitom dostanou jen necelou polovinu. Novým pěstounem se přitom stane téměř každý, kdo vysedí
72 hodin školení. Školení musí ale absolvovat i klasičtí zkušení pěstouni.

Tvůrci zákona, který platí od letošního ledna, prosadili model střídavého pěstounství. Pediatrům ani dalším lékařům se tato změna nezamlouvá. Nový zákon podle nich zvýhodňuje dočasné pěstounství před klasickými pěstouny. "Úředníci jsou tlačeni k tomu, aby přechodných pěstounů bylo co nejvíce. A protože zájem není tak veliký, jak se předpokládalo, dá se říci, že berou každého," říká MUDr. František Schneiberg, předseda Společnosti sociální pediatrie...


Proč se vám nelíbí současný zákon o sociálně-právní ochraně dětí? Co vám na něm konkrétně vadí?
Tento zákon není napsán ve prospěch dětí. Samotná legislativa byla schválena ve velkém spěchu a jen rozdíl jednoho hlasu v garančním výboru rozhodl o jeho předání k projednání na plénu. Celá filozofie tohoto zákona je špatná. Vychází ze špatné premisy, že ke snížení počtu dětí v ústavech dojdeme zavedením přechodného pěstounství.

Jako sociální pediatr ale určitě souhlasíte s tím, že pěstounství má na psychiku a rozvoj dítěte lepší vliv než ústavní výchova…
Samozřejmě ano. Změnou by však měla být podpora klasických pěstounů, nikoliv těch přechodných. Dítě potřebuje stabilní výchovné prostředí, které mu institut přechodného pěstounství rozhodně nepřinese. Pěstounská péče je dle tohoto zákona dočasná – pouze jeden rok. Pak dítě putuje dál. V Británii, kde přechodné pěstounství funguje delší dobu, se ukazuje, že dítě vystřídá až dvacet či více rodin za své dětství. Navíc výklad zákona předpokládá, že dočasný pěstoun nemá k dítěti citově přilnout, což se v praxi nedá.

Která konkrétní ustanovení tohoto vám vadí nejvíce?
Nelíbí se nám například to, že tzv. profesionální pěstoun má finanční příjem 20 tisíc korun za měsíc, i když momentálně žádné dítě v péči nemá, je pouze zapsán v evidenci pěstounů. Oproti tomu klasičtí pěstouni, kteří se starají o dítě již léta, mají pouze osm tisíc korun na dítě za měsíc. Na částku 20 tisíc korun za měsíc dosáhnou tehdy, pokud mají v péči děti tři. Dále nám vadí, že zákon zrušil povinnost krajských úřadů zřizovat poradní sbor pro náhradní rodinnou péči. Dříve fungoval sbor složený z odborníků (pediatři, psychologové), který se snažil vybrat pro dítě nejvhodnější náhradní rodiče. To vše dle principu: hledáme rodiče pro dítě a rodiče musí dítě bezvýhradně přijmout. Nyní rozhoduje o umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu pouze soud předběžným opatřením na základě návrhu orgánů sociálně právní ochrany. Přechodní pěstouni dostanou do péče jakékoliv dítě ( a musí ho převzít, jsou-li v evidenci), aniž by ho museli bezvýhradně přijmout Podobně rozhodují o umístění do předadopční péče pouze pracovníci krajského úřadu. Odpadá tak odborná garance při zprostředkování náhradní rodinné péče a otevírá se mnohem větší prostor pro korupci mezi žadatelem o dítě a úřadem.

Zákon platí zatím necelý rok. Jak se dá hodnotit dosavadní praxe dočasných pěstounů? Myslíte si, že většina z nich tuto práci dělá pouze pro peníze?
Novela zákona jednoznačně podporuje přechodnou pěstounskou péči finanční motivací, a to je špatně. Jako odpověď uvedu několik příkladů z praxe. V současné době se nejvíce dočasných pěstounů hlásí v Moravskoslezském kraji, kde je největší nezaměstnanost a lidé jsou rádi za jakoukoliv práci. Devadesát devět procent z těchto dočasných pěstounů má zájem o novorozence. Mezi uchazeči je sedmdesátiletá paní a pětašedesátiletá paní již dokonce získala schválení k pěstounské péči. Podmínky pro to, aby osoba získala status pěstouna jsou velmi mírné. Dočasní pěstouni procházejí kurzem v rozsahu 72 hodin, což je podle našeho názoru velmi málo.

Jaké jsou kontroly těchto pěstounů?
Úřady, které mají kvalitu této péče prověřovat, nemají na takové kontroly dostatek lidí, zkušeností a peněz. Podle mého názoru nejsou na takovou práci dostatečně připraveny, takže ani kontroly nemohou být dostatečné. Navíc jsou tlačeny k tomu, aby přechodných pěstounů bylo co nejvíce. A protože zájem není tak veliký, jak se předpokládalo, dá se říci, že berou každého.
Kritici přechodného pěstounství poukazují také na to, že chybí kontinuita lékařské péče o dítě. Máte s tím zkušenost i vy?
Samozřejmě. Zákon totiž neukládá náhradním pěstounům povinnost, aby novorozenec byl lékařsky vyšetřen ve všech stanovených termínech. Bylo by zajímavé zjistit, kolik náhradních pěstounů absolvuje v prvním týdnu života dítěte vstupní prohlídku u svého pediatra, kolik z nich pak absolvuje další nutné lékařské kontroly v následujících týdnech a měsících. Navíc do přechodné pěstounské péče odcházejí velmi často děti s rizikovou nebo dokonce neznámou anamnézou a dosavadním rizikovým vývojem (děti matek narkomanek, děti z babyboxu) které v prvních dnech a týdnech života vyžadují zvláštní lékařskou péči. V kojeneckém ústavu se automaticky dělají nejrůznější testy, včetně odběrů na protilátky na hepatitidu, genetické, neurologické vyšetření a psychologické vyšetření, zda se dítě vyvíjí úměrně svému věku. Toto vše se při odchodu dítěte do přechodné pěstounské péče neprovádí. Pro praktického lékaře pro děti a dorost je to drahé a náročné, možnost podrobného psychologického vyšetření dítěte není většinou ambulantně dostupná. Existuje sice metodický pokyn, jaká vyšetření je třeba před umístěním dítěte do náhradní péče vykonat, ale jde jen o pokyn, kterým není povinnost se řídit.. Dalším problémem kontinuity lékařské péče je to, že dle zákona není možná změna pediatra dříve než za tři měsíce. Poté, co dítě přechází z náhradní pěstounské rodiny ke stálému osvojiteli, je problém s přeregistrací u pediatra.

Měl by podle vás institut přechodného pěstounství vůbec existovat?
Určitě ano, ale pouze ve výjimečných případech, kdy rodiče se po určitý čas nemohou o své děti starat, protože jsou v přechodné životní situaci, která jim péči o dítě neumožňuje. Není však vhodné ho zavádět jako standard péče o novorozence před tím, než přejdou do stálé rodiny. Naštěstí se ukázalo, že je nereálné chtít zrušit kojenecké ústavy. Dočasní pěstouni si totiž vybírají pouze zdravá miminka bílé pleti. Postižené dítě nebo dítě jiné barvy pleti v ústavech stejně zůstává i dnes.

Společnost sociální pediatrie podávala návrhy na změnu některých ustanovení zákona. Které konkrétní změny tedy prosazujete?
Navrhujeme zejména obnovu povinnosti zřizovat poradní sbory pro náhradní rodinnou péči, aby zůstala odborná garance zprostředkování náhradní rodinné péče. Navrhujeme upravit dávky pro pěstouny na přechodnou dobu tak, aby např. pobírání dávky,pokud nemají v péči dítě, bylo omezeno jen na určitou dobu a aby nebyli výrazně zvýhodněni proti klasickým dlouhodobým pěstounům.

Asociace náhradních rodin poukazuje na to, že statistiky počtu našich dětí v ústavech jsou pro Evropskou unii velmi vysoké. „V České republice je přes 20 tisíc dětí v ústavech, z čehož v dětských domovech a ve výchovných a diagnostických ústavech přes 7500. Je to především historickou tradicí, nedostatečnou informovaností veřejnosti o náhradní rodinné péči a nedokonalou legislativou,“ říká předsedkyně asociace Klára Hesounová. Opravdu máme oproti Evropě tolik dětí v ústavech?
Je potřeba si uvědomit, že ještě nikdo nesdělil, co a jak bylo v jednotlivých zemích sčítáno a srovnáváno. Česká republika doplatila na to, že má velmi dobrý evidenční a statistický systém – ÚZIS, podobné instituty i ve školství a sociálních věcech. Pokud se hovoří o 20 000 dětí v ústavní péči, pak je třeba říci, že cca 12 000 dětí je v domovech pro osoby se zdravotním postižením (dříve ÚSP) a ty své rodiny mají (svěřily je tam, protože o ně nechtějí či nemohou a neumějí pečovat) a nejsou „objektem“ pro náhradní rodinnou péči. My také máme tyto „bezprizorné“ děti (bez vlastní rodiny)podchyceny a pobývají v zařízeních, na rozdíl od zahraničí, kde žijí mnohdy na skládkách, ve slamech, žebrají apod. Ptám se, ty někdo v oněch zemích sčítal ???
Proč vlastně podle vás poslanci tak spěchali s tímto zákonem? A proč byl vlastně přijat?
Byla to domluva tehdejší trojkoalice pod garancí MPSV a i mnozí poslanci podlehli vábničce, že se rozpustí domovy a všechny děti budou vyrůstat v rodinách. Na tento nesmysl jsme jako i mnozí další odborníci upozorňovali, ale nebyli jsme vyslyšeni. Proces transformace z ústavní péče na péči rodinou, tam, kde se podařil, trval 15 – 20 let (Norsko). V jiných zemích se nezdařil a od systému ustupují. Příkladem budiž Velká Británie, která je nám dávána za vzor. Děti, které prošly 2O a více rodinami zůstávají neukotveny ve své identitě, žijí na ulicích a mnohdy se právě z nich rekrutují pouliční gangy. Představa, že zvládnu transformaci za jedno volební období je nereálná.

Iva Bezděková, www.tribune.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

beerlady napsal(a):

Děkuji autorce za blog. Je vidět, že jen dobrý úmysl nestačí, pokud není propracován a dotažen do konce.
10. 12. 2013 | 12:09

Neudržitelný napsal(a):

Pepee
tvůj příspěvek pod tímto blogem jasně dokazuje že jsi debil!!!
Doufám že až mně bude admin smazávat, že smázne i tebe.
10. 12. 2013 | 12:15

adamson napsal(a):

beerlady:
Dobrý úmysl u Drábka/Šišky viděti znamená čirý zázrak. Jediné co uměli tito dva, je krást na státním a ničit úlohu státu, aby obhájili privatizaci všeho.
10. 12. 2013 | 12:16

katango napsal(a):

adamson: souhlasím. Tam nebyl žádný dobrý úmysl, u asociálního Drábka nikdy.
10. 12. 2013 | 12:19

Al Jouda napsal(a):

Zase se tímto zákonem prokázalo, že ODS a TOP09 umějí z pěstounství udělat jedině dobrý kšeft ! Za 2O tis. měsíčně si snad toho parchanta vezmu taky !
10. 12. 2013 | 12:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Neudržitelný,

Váš příspěvekl pod tímto blogem jasně ukazuje, že je Vám zodpovědnost vůči veřejnému prostoru a tomu, jak se v něm projevujete, a tím jej pomáháte formovat, úplně jedno. Podle mne to vyjde zhruba na stejno jako v případě člověka, jehož příspěvek jsem mazal ve chvíli, kdy jste svoji sprostotu psal.

Libor Stejskal
10. 12. 2013 | 12:28

Neudržitelný napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale.
Kdyby mně byla, jak píšete, zodpovědnost vůči veřejnému prostoru úplně jedno, asi bych mlčel a zbytečně bych se nerozčiloval nad hloupými a urážlivými příspěvky jiných pisatelů. Pokud si myslíte pane Stejskale, že jste jediný, který může posuzovat vhodnost příspěvků pod blogy, tak se mýlíte. Jste pouze jediný, který může mazat. Už z mého nicku je patrné, že jsem člověk horké hlavy. Nikdy zde nenapadám ostatní slušně diskutující, nebo blogery. Jen ....ové mně trochu vyvádí z míry.
A vůbec si nemyslím, že tvrdě zasáhnout nějakého hulváta je v rozporu s tímto veřejným prostorem. Prostě ten příspěveki tady byl, urážel mne snad i ostatní a vy jste podle mne mazal pozdě. Já reagoval dřív.
Někda mlčet je daleko víchloupé než okamžitě reagovat.
Hezký den
10. 12. 2013 | 12:38

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

"...stará pěstašedesátiletá žena.."
Opravte si to.
10. 12. 2013 | 12:48

stejskal napsal(a):

Mýlíte se, pane Neudržitelný,

odpovídáte-li na veskrze hloupý a urážlivý příspěvek sprostotou, na urážku ještě větší urážkou, přispíváte tím k destrukci veřejného prostoru jako takového. Můžete si myslet, že to tak není, ale na věci to nic nemění.

Vy jste nic neposuzoval, Vy jste byl jen sprostý. Posuzovat cokoliv Vám zde nikdo nebrání, nicméně "tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících." (viz záhlaví každé diskuse.

A teď pozor: vůbec nejde o Vás či dotyčného, který psal svůj blábol o podlidech. Jde jen a pouze o to, že na těchto stránkách a ve veřejníém diskursu bude laťka nastavena tak, jak si ji nastavíme (ani ve veřejném diskursu, ba ani teda nemůže být neustále nějaký Stejskal, který hlídá "debily", míněno jako hrubě urážlivý výraz. Jak to funguje zde, jsem psal mnohokrát. Proto nese zodpovědnost každý, kdo do veřejného diskursu vstupuje. A je na něm, jak se jí zhostí.).

Jsem přesvědčen, že to dochází stále více lidem. Možná i řadě z těch, co občas mají neodolotalné nutkání i zde někomu sprostě vynadat (a ničemu tím neprospět, jen něco poškodit).

Přeji hezký den.

Libor Stejskal
10. 12. 2013 | 12:50

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

To vypadá jako solidní byznys, mohou se zřizovat také eseročka ?

75 letá paní ....hmm, nic proti tomu, ale aby pak takové vypěstouněné děcko nemusilo řešit ne kam s ním, ale kam s ní.
V MS kraji tvrdíte...

A co tak jet napůl s eseročkem které jede v byznysu s ubytováváním tkzv. sociálně vyloučených ? Nájem zdarma, děcko žádné ale dvacet tisíc k tomu měsíčně navíc, k tomu nějaký evropský grant - to by nemuselo být až tak špatné, o hodně lepší než fahcat někde u soustruhu a platit tržní nájemné a starat se o dvě, bohužel vlastní, děcka.

Mně se to nechce věřit....že je něco takového možné - aby osvědčení pěstouni dostávali za skutečnou práci třikrát méně než novociáni - za žádnou péči.
To by už fakt bylo na pohovku a reflexní kladívko.
10. 12. 2013 | 12:59

Libertad napsal(a):

Dočasným pěstounem by se měla stát jen úplná rodina, která má alespoň jedno dítě a prokazatelně je finančně soběstačná.
Tím nediskutuji/nerozporuji, to že za péči o pěstounské dítě by rodina neměla nic dostat. 10 000kč se mi však ba kojence jeví hako víc než dostatečné, ale ať to ta rodina dostane.

S pozdravem

Sidonio Libertad
10. 12. 2013 | 13:00

Neudržitelný napsal(a):

Pane Stejskale,
mýlit se můžu, tak už to v životě chodí. Také s Vámi souhlasím, že sprostá slova a nadávky sem nepatří. Reagoval jsem tak, jak jsem reagoval. Počítal jsem s tím, že mne ihned smáznete - za to sprosté slovo a doufal jsem, že smáznete i toho na kterého jsem reagoval. Tak jsem to i napsal.
Vy jste udělal opak, smáznul jste toho předemnou a mne jste ponechal a zchladil jste si na mně žáhu. Jsem sprosťák, a przním zde veřejný prostor.
Pro mne je horší ten, který k takovým příspěvkům, jako byl ten přede mnou, se vůbec nevyjádří a dělá jako že nic. Ono být netečný k hulvátům a sprosťákům se nikdy nevyplácí.
Mrzí mne, že si nerozumíme. Dost se mně dotklo jak jste zareagoval. Chápu, že zde chcete slušnou diskuzi, stačilo mne jen smáznout a já Vás o to požádal, s vědomím že ač bráním tento veřejný prostor, používat sprosté slovo je zakázáno.
Nashle.
10. 12. 2013 | 13:17

smutný napsal(a):

asi se ti co ten zákon prosadili, inspirovali svým velkým vzorem- USA http://leva-net.webnode.cz/products/vychova-deti-v-usa-uzakoneny-sadismus-metoda-at-/
10. 12. 2013 | 13:19

smutný napsal(a):

nebo tady: http://www.zvedavec.org/komentare/2013/02/5358-zakon-na-ochranu-detskych-obeti-aneb-proc-v-usa-zuri.htm

Byznys jako byznys, jsou to hyeny, jak jde o prachy neštítí se ničeho. A někteří - autocenzura - ještě ten zlodějský bezohledný kapitalismus podporují volbou pravicových stran. Pak se diví, co že se to děje a dávají vinu všem jen ne sobě.
10. 12. 2013 | 13:31

stejskal napsal(a):

Pane Neudržitelný,

zkuste o tom přemýšlet takto:

nejsem tu 24 hodin denně. Není to v mých silách a ani to není moje práce. Občas sem nahlížím častěji, občas tu nejsem třeba celý den. Spoléhat se na druhé, že za mne něco udělají, je kontraproduktivní.

Mohlo to tu bez mých komentářů viset třeba několik hodin. Dotyčný Vám taky klidně mohl napsat, že Vy jste "hovado" (nebo třeba něco ještě horšího). Mohli se přidat další. Mohl dorazit někdo, kdo je tu úplně poprvé, uvidět Váš příspěvek a a) se připojit, řada lidí nedělá o mnoho více, než sprostě uráží jiné na webu či b) nebo naopak znechuceně odejít, protože prostě takto debatovat nelze. Všechno z toho jsou spíše pravděpodobné hypotézy, ne iluzorní.

Též mne mrzí, že si nerozumíme. Znovu opakuji, nejde o Vás, ani o mně, ba ani o toho, kdo ten blábol napsal. Jde o něco jiného. Věřím, že se pochopíme (a uznávám, že jste měl trochu smůlu, že to tentokrát padlo zrovna na Vás. Občas zde tímto způsobem připomínám VŠEM, tedy ne zrovna Vám či nikomu konkrétmímu, jak některé věci na netu fungují a není od věci o tom přemýšlet).

Libor Stejskal
10. 12. 2013 | 13:47

Bara napsal(a):

Jestliže se z pěstounství udělá dobrý byznys, dopadneme jako v těch zemích, kde sociálka číhá na každý miniaturní prohřešek matky, aby jí dítě mohla odebrat a dát pěstounům. Prostě proto, že zájem bude velký a dětí začne být nedostatek. Pak bude přibývat matek, které budou zoufale bojovat s byrokracií, aby svoje dítě dostaly zpět.
10. 12. 2013 | 13:53

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Stejskal
Palec nahoru za diskuzi pod Šmídem.
Že TAM jste ty komenty /"vole" atd./ nemazal.
Vždycky jsem tvrdil, že blbej nejste. Trochu přicmrndávající pravici, to jo, ale blbej ne.

Neudržitelný
Vy neumíte nadávat různým individuím /zhusta jednonávštěvným/ slušným způsobem ?
To je ten váš problém, naučte se to.
10. 12. 2013 | 14:07

škola hrou napsal(a):

Taky se mi jeví jako jednoznačná motivace to, co uvádí komunista z LB v 12:59... O děti z ústavů zde jde nepochybně až v poslední řadě. Spíše zde jde o děti těch, co o tomhle rozhodli, a jejich známých - dvacka měsíčně bez práce, stačí být v evidenci, případně se něco zřejmě zfalšuje...
Ani se nechce věřit, že je něco takového vůbec možné...
10. 12. 2013 | 14:09

K .V napsal(a):

No ona samotná myšlenka, že si někdo vezme do výchovy děti , protože to je zaplacené, může si jen vařit doma oběd pro sebe ( a dá li bůh i pro ta děcka ) a do smrti nemusí do fabriky
už to je předurčeno k velkému průšvihu
10. 12. 2013 | 14:51

Zdeňka napsal(a):

Děkuji za pěkný článek. Diskuze k tématu můžete najít i zde: https://www.facebook.com/groups/154358318045948/ Zdeňka
10. 12. 2013 | 15:18

zdenekbrom napsal(a):

A mohu jen konstatovat:

Na tato rizika odborníci upozorňovali dlouho dopředu. Marně, marně, marně .... a ještě byli různě napadáni za to, že nechápou potřeby dítěte, nechtějí dětem dopřát rodinu atd.

Včíl se bude mudrovat kudy z toho.
10. 12. 2013 | 15:22

andy napsal(a):

Podivné praktiky na ministerstvu práce a sociálních věcí
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) bude muset poslankyni Martě Semelové (KSČM) vysvětlit »podivné« praktiky, k nimž na jeho úřadu dochází. Jde o společnost Centrum pro transformaci, kterou založil ředitel odboru rodiny a dávkových systémů na ministerstvu Miloslav Macela.
»Podivné praktiky, ke kterým dochází na ministerstvu práce, nás doslova zarážejí. Po diskusích, které se vedly kolem ‚přihrání‘ sociálních karet, vyplouvají na povrch okolnosti, za nichž byla založena obecně prospěšná společnost Centrum pro transformaci. To všechno nás jenom utvrzuje v tom, že některé záležitosti na ministerstvu jsou velice neprůhledné,« řekla našemu listu Semelová. O vysvětlení chce v rámci interpelací ve sněmovně požádat šéfa úřadu Drábka.
O co jde? Macela založil v roce 2010 o. p. s. Centrum pro transformaci. Předmětem podnikání je podle výpisu z obchodního rejstříku »odborná podpora a služby péče o ohrožené děti a rodiny, služby související s realizací a podporou transformačních (změnových) procesů v systému služeb péče o ohrožené děti, výkon a rozvoj služeb pro osoby s handicapem nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, přímý kontakt s ohroženými dětmi a rodinami a podpora procesů deinstitucionalizace služeb v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny, vzdělávání a osvětová činnost v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny, poskytování odborné podpory nestátním neziskovým organizacím v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny«.
Činnost společnosti má tedy velmi úzkou souvislost s návrhem novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, na jehož přípravě se Macela podílel.
Nejdřív zákon, poté o. p. s.
Macela není jediný státní úředník, který v této společnosti působí.
Členem dozorčí rady je také např. Martin Šimáček, ředitel vládní agentury pro sociální začleňování či Klára Laurenčíková, bývalá náměstkyně na ministerstvu školství. Zakladatelkou organizace je kromě Macely Klára Trubačová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na ministerstvu práce.
Pokud zapátráme hlouběji v paměti, případně v internetových vyhledávačích, zjistíme, o jaké osoby se jednalo. Klára Laurenčíková byla náměstkyní v době ministra Ondřeje Lišky a po období Fischerovy vlády, později byla ministryní Kopicovou degradována na vrchní ředitelku a za ministra Dobeše odešla z ministerstva definitivně. Je samozřejmě také členkou SZ. Zuřivě propagovala multikulturalismus, sexuální výchovu a zvýhodňování osob, které se prohlásí za Romy, ve vzdělávacím procesu.
Mezi jiným byla Klára Laurenčíková členkou Výboru pro sexuální menšiny, který aktivně sloužil zájmům úzké skupiny obyvatel. Dále byla oblíbenkyní serveru Romea, který kromě jiného* podporuje užívání slova ''gádžo'' i v jinak česky psaných textech. Byla také do jisté míry garantkou výukového materiálu ''Homofobie v žákovských kolektivech'', ve kterém se tvrdí, že chlapci, kteří se nechtějí sprchovat společně s homosexuálně orientovanými spolužáky, jsou ''homofobní''. Takový text musím odsoudit, neboť staví na roveň naprosto přirozené chování a skutečné projevy násilí vůči lidem s homosexuálními sklony, se kterými rozhodně nesouhlasím.
Michaela Marksová-Tominová je na tom z mého pohledu ještě hůře. Je členkou ČSSD a za své hlavní životní poslání nejspíše považuje šíření ideologie genderu. Genderová teorie je přitom sama o sobě pavědecká, jak vysvětlil v jednom ze svých článků Matyáš Zrno. V letech 1997-2004 působila v Gender Studies, v letech 2004-2006, tedy za vlády pánů Grosse a Paroubka měla na pozici ředitelky odboru pro rodinnou politiku odpovědnost za zákony znevýhodňující úplné a fungující rodiny. Od dubna 2009 do září 2010 vedla odbor rovných příležitostí ve školství.
A tohle vize Laurenčíkové, tedy její spojení v jedné firmě s Macelou (MPSV) a Zajícem ml., Ryzlinkovou (mimo obchodu, prodeje i pozemkyKlára LAURENČÍKOVÁ, členka poradního sboru Evropské komise pro sociální politiku:http://www.romea.cz/cz/zpravy/klara-laurencikova-inkluzi-za-socialne-soudrznou-společnost
Důkaz o firmách, ačkoliv Macela tvrdí, že to firma není:
http://rejstrik.penize.cz/24745855-centrum-pro-transformaci-o-p-s
10. 12. 2013 | 15:28

Zdeňka napsal(a):

Andy-parádně popsáno
10. 12. 2013 | 16:50

modrý edvard napsal(a):

1. "Přechodní pěstouni dostanou do péče jakékoliv dítě ( a musí ho převzít, jsou-li v evidenci)," 2. "Dočasní pěstouni si totiž vybírají pouze zdravá miminka bílé pleti."
Pokud jsou dočasní a přechodní pěstouni totéž, někde je chyba.
Souhlasím s tím, že přechodný/dočasný pěstoun má dostat víc, než pěstoun trvalý.
"Dočasní pěstouni procházejí kurzem v rozsahu 72 hodin, což je podle našeho názoru velmi málo." To jo, ale je to daleko víc, než absolvují biologičtí rodičové.
Celkem : možná, že ten systém je opravdu špatně nastavený. Ale než ho vylejeme i s vaničkou, musíme se podívat, jestli tím víc získáme nebo ztratíme. Článek mi připadá tendenční.
10. 12. 2013 | 16:54

Zdeněk Brom napsal(a):

andy:

Aha, takže to si odborníci a lidé z praxe dál klidně mohou říkat, co chtějí. Tihle je ignorují, ale rozhodují. Tak to už pak chápu.
10. 12. 2013 | 16:56

gaia napsal(a):

modrý edvard

ale biologičtí rodiče zas mají ty hormony dané matkou přírodou, které strčí do kapsy kdejaké školení.
ale myslím , že 65 letá žena, která měla své děti, musí zvládnout novorozence i bez školení, to se nezapomíná. Otázka je, jestli ještě nemá třeba alzenheimera, nebo co ji k tomu vlastně vede? Přivýdělek k důchodu, altruismus,vlastní neukojené mateřské tužby?
10. 12. 2013 | 17:01

gaia napsal(a):

a vůbec, to není normální, nechat novorozence v porodnici. Nebylo by výhodnější, dávat těch 20 tisíc přímo biologickým matkám?
10. 12. 2013 | 17:19

KAteřina napsal(a):

Vše, co paní Bezděková píše, se vědělo v době, kdy se návrh zákona projednával. Záhadou je opět (jako vždy) chování médií. Vyzdvihovala pěstounskou péči aniž by připustila, že existují důkazy o tom, že pěstounská péče není ve všech případech sama o sobě lepší než ústavní a že v ústavu bývají děti spíš ve stabilním prostředí. Jinak souhlasím s Gaiou, že nejlevnější a nejúčinnější by byla podpora matek.
10. 12. 2013 | 17:46

občanka napsal(a):

Jaké jsou požadavky na sestru v kojeňáku? Zdrávka a tři roky praxe? Zkoumá někdo, její psychický stav, podstupuje psychologické testy, musí mít vlastní dítě atd.? Zajímá to vůbec někoho? Ale kdekoho zajímá, že to pěstouni budou dělat pro peníze. Ony ty sestry pracují zadarmo? V té pěstounské rodině se alespoň lidi nestřídají.
Tady je to opět, co dělat, aby to nešlo. Nevylepšovat podmínky, ale bránit čemukoliv.
10. 12. 2013 | 17:51

Občan napsal(a):

Dočasné pěstounství je anglosaská výdělečná prasárna, která má na svědomí minimálně statisíce zcela zničených životů.
V anglicky mluvících zemích se takto "pěstovaným" dětem říká "backpackers"; protože nemají nic než batůžek s pár osobními věcmi, s nímž kočují z jedné "rodiny" do druhé. Nic jim nepatří, nikam nepatří, nemají absolutně žádné zázemí. Náhradní "péče" ve Velké Británii a USA zejména se vyznačuje nulovou úrovní kvality péče a je zárukou jediného - že z takto "opečovaných" dětí budou bezdomovci a kriminálníci. Horším směrem už jsme se vydat nemohli.

V Kanadě to zkusili a po necelých dvaceti letech experimentu z toho zase rychle vycouvali a vrátili se ke klasickému pěstounství a k ústavní péči. Děti v DPP byly příliš často vystaveny zneužívání sexuálnímu a ekonomickému zneužívání, byly zanedbané a šikanované a socúřady po letech neochotně konstatovaly, že nejde o péči, ale o prachobyčejný business, do kterého stát a provincie zbytečně lily prachy.

Vůbec se nedivím, že z pracek Kybersadisty&spol. vzešel takový paskvil a že se na něm hodlá napakovat jeho náměstek a pár vyžírků z "neziskovek". Nic jiného se čekat nedalo.
10. 12. 2013 | 17:55

Občan napsal(a):

Teď koukám, že se na pěstování hodlá pakovat i církev. Protože "Centrum pro transformaci o.p.s." má věru zajímavé obsazení; jeden "odborník" vedle druhého:

Zbygniev Jan Czendlik
PhDr. Miloslav Macela
Michal Malý
Mgr. Klára Laurenčíková
Mgr. Anna Šabatová
Bc. Martin Šimáček

Mimochodem - kdy si ten chrudimský lidovecký podnikavec Macela vlastně uhnal "PhDr.", když v OR je u všech společností, v nichž dosud působil, zapsán jako "Bc."?
Jméno sedí, datum narození sedí, bydliště sedí, jen ten titul se výrazně liší.
http://www.denikpolitika.cz/politik/miloslav-macela/zivotopis#.UqdMMGLAzw0
A JAK se vůbec mohl tvor BEZ dokončeného VŠ vzdělání stát ředitelem na ministerstvu, když stupeň "Bc." s bídou stačí na subalterního podúředníka???
10. 12. 2013 | 18:26

lser napsal(a):

to občanka
Nepiš o tom, o čem nemáš ani páru !

Andy to shrnul vcelku přesně. Odborná veřejnost byla zdrcena, když zahájila činnost bývalá pravicová sebranka. Drábkovy asociální nápady, jak všude ušetřit nejvíce prosazoval výše jmenovaný Macela. Předávání dětí mezi tzv.dočasnými pěstouny je zločin !

to modr.edvard
Zaměstnanci ústavů musí mít vystudovánu speciální pedagogiku/VŠ/ a pravidelně absolvovat psychotesty atd. Komické školení po dobu 72 hod.je k smíchu.

to občan
Stručná a jasná fakta. Díky.
10. 12. 2013 | 18:36

Petr Grill napsal(a):

Vážení pomýlení čtenáři tohoto blogu. Koukněte se na web, kdo jsou funkcionáři Společnosti sociální pediatrie - většinou zaměstnanci kojeňáků. Děkujeme Vám za "objektivitu" paní Bezděková. Takhle se dělá žurnalistika? Není vám stydno? A to jsem považoval aktuálně.cz za seriózní web...
10. 12. 2013 | 20:25

Pavel Rakouš, Praha napsal(a):

Jak článek, tak zejména některé komentáře mě uráží. Věnujeme se s manželkou dočasné pěstounské péči rok a půl, přihlásili jsem se před více než dvěmi lety a pak se půl roku školili. Šli jsme do toho dříve než se schválil zákon. Nešlo nám o peníze, ale o děti. Aby nemusely procházet kojeňákem. Manželka s diplomem kvůli tomu opustila místo ve státní správě. Nyní přebíráme již sedmé dítě do přechodné pěstounské péče. U všech dětí jsme zajistili plynulé předávání do adoptivních rodin, u řady z nich už proběhlo i soudní rozhodnutí o definitivní adopci, jsou to dnes šťastné rodiny.
Děti si do přechodné pěstounské péče nevybíráme, ani to nejde, systém to neumožňuje. Jsme v neustálé pohotovosti, že někdo zavolá, abychom tam, či onam jeli převzít opuštěné dítě.
škoda, že mnozí diskutující naletěli zkresleným informacím a neověřili si fakta.
10. 12. 2013 | 20:42

blanka napsal(a):

Vážení pomýlení čtenáři blogu, "vyguglujte" si např. p. Macelu, p. Laurenčíkovou-Šimáčkovou, p. Michala Malého nebo p. Šimáčka atd. - vskutku zajímavé čtení.
10. 12. 2013 | 20:50

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel Rakouš:

V době, kdy vznikal ten zákon, jsem si fakta a zkušenosti ze zahraničí ověřoval a mluvil s účastníky. Byl jsem pro, ale za předpokladu, že pěstouni budou dobře prověřeni a připraveni po všech stránkách.

Vy se nebojíte, že vedle dobrých pěstounů se do systému dostanou i zlatokopové, kterým jde jen o ty peníze? Velmi ostražitý jsem od té doby, kdy mám velmi podrobnou zkušenost s pěstounskou velkorodinou, která je tragická
10. 12. 2013 | 21:24

Občan napsal(a):

Pane Rakouši,

DPP nebo kojeňák - ono to vyjde nastejno. Protože "studený odchov" - tedy neosobní dočasné pěstování - je HORŠÍ než dočasná péče v ústavu. Tam totiž dětem alespoň říkají jménem (což DP nesmí).

Nemáte vy, lidovci, trošku popletený náhled na "sociálně-právní ochranu dětí"?
A jak stíháte to nájemné "tatínkování" a ředitelování odboru bytové politiky na MMR? Asi moc ne, když jste dodnes nedokázali vyvoslit ani rámcové teze k problematice sociálního bydlení. Přitom zrovna tahle problematika má s tématem opuštěných dětí HODNĚ společného...
10. 12. 2013 | 21:46

Marcela Tobiášová napsal(a):

Tento článek se mě dotýká osobně, jsem přechodnou pěstounkou. Už na začátku je uvedena lež - není brán každý, je poměrně dost těch, kteří neprojdou. Nejde jen o školení, které musí absolvovat i partner budoucího pěstouna a děti, ale i prověření celé rodiny, absolvování pohovorů a testů u psychologů, školení lékařů. O své zkušenosti píšu na http://marcelatobiasova.blog.idnes.cz/c/379118/Ja-pestounka.html, a http://marcelatobiasova.blog.idnes.cz/c/385764/Ja-pestounka-II.html. Každý, kdo dostane dítě, s ním jde ihned k lékaři. Samozřejmostí jsou povinná očkování a prohlídky. Praxe je opačná, než se uvádí v rozhovoru - vyšetření je mnohem víc než s vlastním dítětem. Nechápu, proč paní novinářka dělá rozhovor s někým, kdo to neví. Genetika, neurologie, psychologické vyšetření, rehabilitace - část toho, co po nás sociální úřad požaduje. Paní Bezděková, dělejte rozhovory s těmi, kteří vědí, o čem mluví!
10. 12. 2013 | 22:19

Petr napsal(a):

Jestli nám paní novinářka závidí těch 20 000,- Kč hrubého, nechť závidí. Zajímalo by mě,zda má vůbec ona nějaké děti, když tak chytře píše. Rád jí na týden půjčím dítě, které máme svěřené do péče na přechodnou dobu, aby věděla co to obnáší. Pak může pouštět ty své chytrosti do světa, ale zatím o tom nemá paní novinářka ani páru.
10. 12. 2013 | 23:22

Šárka napsal(a):

Děkuji Ivě Bezděkové za článek. Ráda vidím, že stále žiji ve svobodné zemi, kde si každý může psát jakýkoli nesmysl a ještě ho veřejně vydávat za fakt.
V čechách neexistuje případ nezletilé osoby, která by byla předána z jedné PPPD do druhé, natož aby hrozilo zmiňovaných 20.
Neexistuje možnost, že by přechodný nebo dlouhodobý pěstoun nedocházel na kontroly a očkování se svěřeným dítětem. Ano, v novele zákona není stanovena povinnost přechodného pěstouna přihlásit dítě k lékaři a chodit na vyšetření. Není totiž potřeba zákony duplikovat. Povinnost zdravotní péče je upravena zcela jinými zákony. Každá osoba, která má jakékoli dítě v jakékoli formě péče, je povinna zajistit dítěti potřebnou zdravotnickou péči.
Ano, je propastný rozdíl ve finanční odměně dočasných a dlouhodobých pěstounů starajících se o jedno dítě. Dlouhodobý pěstoun, starající se o jedno zdravé dítě, může chodit do běžného zaměstnání, tak jako třeba biologičtí rodiče. Dočasný pěstoun nikoli. Musí být neustále v pohotovosti, připraven dojet si pro dítě kamkoli v jakoukoli denní/roční dobu, což by šlo dost těžko ve chvíli, kdy pro nutnost platit nájem a jídlo bude zrovna někde v práci. Navíc, kdo by zaměstnal člověka, který nemůže zaručit ani jediný den práce.
Každý, kdo je přesvědčen, že je ústavní péče lepší než péče v rodině, by měl pobyt v takovém zařízení sám na sobě alespoň na týden vyzkoušet. Chtěla bych znát názor pana doktora Schneiberga na kojenecký ústav poté, co v něm v běžném režimu zařízení stráví nějaký čas. Tedy bude krmen nikoli když má hlad, ale když má sestra čas ho krmit, bude přebalen/převlečen ne když toto potřebuje, ale když má sestra čas. Kdy bude většinu dne trávit bez přímého slovního a fyzického kontaktu...
Informace o tom, že je v KU narozdíl od pěstounské péče zajištěna kvalitní a včasná zdravotní péče je také zcela lichá. Je známo mnoho případů, kdy u dítěte i několik let ústavní péče nebyl odhalen a řešen zcela zjevný zdravotní problém jako například nedoslýchavost. Mnoho dětí přijatých do ústavní péče se nedočká potřebné prohlídky na vyhodnocení stavu a vhodného způsobu péče i několik měsíců.
A že je pro PPPD schválena paní ve věku 65let? Pokud je zdravá, psychicky vyrovnaná, vitální a schopná péče o svěřené dítě, pak je jistě zárukou mnohem lepši péče, než například bezdětná čerstvě dostudovaná zdravotní sestra s minimální praxí zaměstnaná v kojeneckém ůstavu.
Navíc je na rozdíl od výše zmíněné sestry neustále pod kontrolou sociálních pracovníků a pracovníků doprovázející organizace. Pro PPPD není schválena na doživotí, ale pouze na dobu, kdy je schopna poskytnout potřebnou péči. Pokud se její zdravotní či psychický stav změní, případně se změní její životní situace, pak nadále nebude pěstounkou.
Také zapomínáte zmínit, že dočasný pěstoun hradí veškeré vybavení pro dítě ze svého platu. Jen nejnutnější prvotní náklady jako jsou postýlka, peřinky, oblečení, monitor dechu, hračky rozvýjející schopnosti dítěte atd.vyjdou na nejméně 3 výplaty, které ještě ani nedostal/a. Také po dobu prověřování a školení nedostává žádný plat pěstouna a musí mít dostatečnou rezervu svých finančních prostředků, neboť prověřování trvá i půl roku a pokud jste mezitím zaměstnání jinde, musíte si brát ze zaměstnání neplacené volno nebo dovolenou.
Ano, je utopie domnívat se, že se ústavy vyprázdní. Stále bude potřeba minimální počet lůžek pro děti s těžkými zdravotními a psychickými problémy a postiženími, kde není možné zajistit potřebnou péči v rodině.
Tato zařízení by ale měla fungovat cíleně pro děti, které nemají jinou možnost a měla by jim poskytovat co nejlepší péči nejen zdravotní, ale i sociální. Tedy menší počet dětí na počet dostupných pracovníků přímo se věnujících dítěti.
Ano, v mnoha případech by rodinám pomohlo konkrétnější finanční zajištění a hlavně vedení. Ne, dávat peníze matkám je nedonutí zanechat alkoholu, fetu, nevázaného života a začít se starat o své děti.
Ano, zájem o pěstounství je v čechách stále velmi malý, což je způsobeno hlavně sociální a finanční nejistotou a také tím, jak zkresleně až nepravdivě mnohá media o pěstounství a pěstounech informují.
11. 12. 2013 | 00:23

Eva napsal(a):

Česká republika, je poslední stát v Evropě, který má kojenecké ústavy. Nebudu vám zde psát, jak se vyvíjí mozek mimina, když není v rodině....v náručí, proto, že nejsem psycholog.
20 000 Kč hrubého je opravdu velký kšeft, když máte dítě ve dne v noci.
Nepleťte si také dávky pěstounů na stálo, s dávkami, které dostává profipěstoun.
Pěstouni na stálo, dostávají příspěvky na auto, při přijetí dítěte, atd.
Profi pěstoun, musí být připraven na děvče a chlapce od nula do 18 let. Není žádná legrace takové děcko jen obléknout. Já byla připravena na mimino a dostala jsem větší dítě.
Žvásty, že si náhradní pěstouni vybírají jen bílé mimina, mně pobuřují. Tak to funguje jen v některých krajích, například Moravskoslezském. Tam se posílají mimina a ty větší děti a etnika, které nechtějí, posílají jinde.
Já mám dítě, které odmítly dva páry. Ptám se, jak je to možné? Střílím do vlastních řad, ale všichni profesionální pěstouni, by měli být připraveni, přijat dítě jakéhokoliv věku a etnika. Pokud není jeho rodina na tuto skutečnost připravena, neměli by se do systému vůbec hlásit.
Na závěr mohu jen napsat, máte všichni možnost do toho jít......pokud projdete. Připravte se na rok přípravy a na to, že vás a celou vaší rodinu důkladně zrentgenují.
Mám v péči zanedbané a problémové dítě, ale dává mi tolik lásky, která se nedá zaplatit žádnou částkou.
A teď mi můžete závidět.
11. 12. 2013 | 06:44

Občan napsal(a):

Marcelo, Petře a Šárko,
bojujete o svůj business udatně a vůbec se vám nedivím. Doba je zlá, práce málo a tohle je job, o kterém se mnohým jen zdá.
Moci se permanentně válet doma a brát za to 20 litrů měsíčně, to se nepoštěstí ani politikům...

Protože například pečovatelky (zejména ty, které se například celodenně starají o terminálně nemocné nebo dementní pacienty v rámci domácích hospiců) berou za svou mimořádně náročnou (fyzicky i psychicky) práci pouhých 10-13 000.- Kč/měs. HRUBÉHO.

Marcelo Tobiášová,
na svém blogu máte jeden zcela zásadní nesmysl: "...Po vytipování adoptivních rodičů je povinna miminko předat a to tak, aby žádná strana netrpěla ... miminko změnou prostředí a noví rodiče třeba nejistotou nebo stresem...."
Miminko a tím spíše pak batole či starší dítě totiž nemůže NEtrpět změnou prostředí, jestliže je přeposláno z porodnice (domova, Klokánku, diagnosťáku) k "pěstounům" a za nějakou dobu zase jinam, přičemž cestou absolvuje "studený odchov".
A tohle je taky "doost dobrý" - "...Ruším schůzky na příštích čtrnáct dní, naštěstí má partnerka v podnikání má pro můj nápad pochopení, podporuje nás..." Takže Vy jste si pořídila profipěstounství jako vedlejšák k podnikání. Ale máte recht. Doba je nejistá a tenhle příjem máte sichr. Jen byste to asi neměla ventilovat tak veřejně, protože jste tím popřela všechny ty slzodojné pindy o intenzivní péči o opuštěné dítko 24/7/365.

Šárko,
počet dětí v kojeneckých ústavech na jednu sestru je MAXIMÁLNĚ tři kusy (k čemuž ještě mají k dispozici sanitářky PLUS veškerou dostupnou odbornou péči). Mají tedy obdobnou nebo stejnou péči, jako kdyby byly v domácím prostředí ve vícečetné rodině.
11. 12. 2013 | 07:27

Občan napsal(a):

To Eva:

"...Mám v péči zanedbané a problémové dítě, ale dává mi tolik lásky, která se nedá zaplatit žádnou částkou..."
Skutečně? Tak proč jste si tu zurčící studánku lásky neadoptovala?
11. 12. 2013 | 07:29

Iva Bezděková napsal(a):

Reakce na výše uvedené komentáře. Co se týče objektivity - abychom zachovali vyváženost, oslovili jsme samozřejmě i "protistranu" - tedy organizace, které se školením pěstounů zabývají a přechodné pěstounství podpoprují. Poslali jsme jim včera sadu deseti otázek. Přetiskuji odpověď ředitelky společnosti Natama:

Vážená paní Bezděková,
děkuji Vám za důvěru a za zaslané otázky.
Bohužel jsem v této době velice vytížená, zejména pracuji intesivně s klienty a mám řadu dalších úkolů.
Nemohu Vám proto v takovém rozsahu odpovědět.

Vzhledem k tomu, že se jedná o informace typu konkrétních dat, bude prospěšné, kkdyž se obrátíte na MPSV, které má veškeré informace podložené fakty k dispzici. Také shromažďuje data za celou republiku.

S pozdarvem
PhDr. Petra Winnette Ph.D.
Natama
Redakce Medical Tribune oslovila s podobnými dotazy i ministerstvo práce a sociálních věcí. Jakmile na otázky odpoví, zveřejníme je na tomto místě v rámci serveru Aktuálně.cz.

Iva Bezděková
11. 12. 2013 | 08:24

K .V napsal(a):

Evo 20 000 se vám zdá špatný kšeft::: Ve srovnání s ostatními kteří děti vychovávají za své?? - tedy pokud nejsou chytří jako matky více než 46% dětí, které se prohlásí za samoživitelky, fotr neznámý, a stát musí dát byt, peníze na obživu zdarma, z toho může slušně žít i ten "fotr neznámý"
11. 12. 2013 | 08:36

AIVA napsal(a):

Vrbatová Winnette alias kamoska Macaly na tom má velmi dobrý vejvar, no, co jiného. pracuje s klienty,jo jo.
11. 12. 2013 | 08:51

beerlady napsal(a):

Jako vždy a všude se najdou lidé, kteří dočasné pěstounství berou odpovědně a pak lidé, kteří se z toho budou pro sebe snažit udělat byznys. Ale jednoduché řešení tady nevidím - co je lepší, ponechat dítě v ústavu, kde nikdy nepozná, co to je rodina, nebo ho přemisťovat z ústavu do rodiny a pak zase do rodiny, takže nemá žádnou stabilitu, kterou pro svůj vývoj potřebuje?
Myslím, že pro miminka je lepší pěstounská rodina, protože pochybuji, že si kojence, který vyžaduje takovou péči, jakou vyžaduje, vezme někdo, kdo nemá zájem se starat a dělá to jen pro peníze. Z tohoto důvodu si myslím, že i s tím tzv. "studeným odchovem" to nebude tak žhavé.
11. 12. 2013 | 08:55

K .V napsal(a):

Beerlady, ten problém je jinde. Po cinkání klíči jsme si nechali rozkrást republiku, morálku a poctivou práci prohlásili za komunistický zločin, a tak jsme se dostali do stavu kde poctivá práce člověka neuživí, prací se živit je totální nesmysl, ale sociální dávky je nový styl života.
.
A tak tu bohužel máme stav kde se rodí 46% dětí mimo manželství, samoživitelky, fotr neznámý, takže stát zaplatí bydlení a jídlo kde se uživí v pohodě i ten fotr neznámý, na 18 let zabezpečeni
.
A stejně tak- makat ve šroubárně za 9000 hrubého a bát se výpovědi nebo si vzít malé děcko za 20000 a mít na 15 let vystaráno.
Hádejte jak to dopadne. Jenom to děcko nesmíte mlátit aby na něm nebyla krev a jizvy, jinak pohoda
11. 12. 2013 | 09:14

gaia napsal(a):

K .V
já bych tedy brala radši tu šroubárnu.
ale EU rozhodla, že nemají být ústavy a že ČR je stát s nejvíce dětmi v ústavu, tak se holt musíme přizpůsobit.

Ale jestli to dělají v Anglii dobře, o tom už pochybují i tam, zrovna nedávno byl v TV pořad o nějaké slovenské matce v Anglii, co synek měl zánět předkožky, na což přišli ve školce a dvouleté děcko řeklo, že mu na to tatínek sahal( bodejť by ne, když si toho rodič všimne, tak chce zjistit co se děje a snaží se takovou věc něčím mazat nebo obkládat aspoň heřmánkem), ale učitelka z toho hned udělala sexuální týrání a děcko už je 4 roky u pěstounů a nechtějí ho vydat. Sám Anglán co to má na starost se přiznal, že jak roste v UK nezaměstnanost, tak stoupá množství uchazečů o pěstounství, které už převyšuje počet dětí, navíc kolem těch pěstounů se motá obrovský byznys těch školitelů cvičitelů koučů a poradc, takže je obrocský tlak na odebírání dětí z rodin za každpu blbost nebo i podezření, pak než se to vyřeší, tak to neůměrně trvá a děcka místo u rodičů tráví čas u cizích a chladných bez citu k nim.
11. 12. 2013 | 09:30

beerlady napsal(a):

K.V, s prvním odstavcem souhlasím, s tím dalším už tak docela ne...matek-samoživitelek, které takhle žijí pro peníze je asi velice málo v porovnání s těmi, které si tenhle život tak úplně samy nevybraly a mají to zatraceně těžké.
11. 12. 2013 | 10:04

martin napsal(a):

Je otázka co je pro děti lepší. Bydlet u pěstounů, kteří mají 6 dětí a ty děti si berou jen proto, že za každé berou obrovské částky, proto je mají. Bydlí tady v sousedství, takže můžu posoudit jak se o ně starají. Nebo je lepší mít děti v domovech ? Sice je to dražší, ale možná se jim tam věnují víc. Těžko soudit, asi není pěstoun jako pěstoun.
11. 12. 2013 | 10:54

M. napsal(a):

Pracuji jako sociální pracovnice na MěÚ. Zákon o SPOD rozhodně nebyl přijat pro to, aby se pomohlo dětem. Když jsem se účastnili prvních porad, ještě když se zákon připravoval, měli jsem k němu spousty připomínek. Bylo nám však řečeno, že připomínkovat můžeme, ale zákon stejně projde. A prošel. A my s ním teď pracujeme a jsme zoufalí. Přechodné pěstounství považuji za paskvil. Zajímalo by mě, jak může někdo pečovat o dítě a nenavázat alespoň nějaký citový vztah...a to by neměl, když je to na max.1 rok a pak by dítě mělo jít jinam...do náhradní rodiny. Na MPSV pracuje spousta mladých lidí těsně po škole, kteří nikdy nebyli v přímé práci s rodinami a dětmi...a to je myslím ta chyba. Zákony by nikdy neměli připravovat ti bez zkušeností v oblasti.
11. 12. 2013 | 11:18

petr napsal(a):

dal jsem si trochu práce s daty. anglie je na tom úplně stejně s dětmi v ohrožení jako ČR a v některých situacích hůře. Jejich vlastní studie navrhují zakládání malých ústavních zařízení, ale o tom to vůbec není. Je někde organizace nebo ministerstvo, které se zabývá tím, aby vyrůstali noví rodičové, kteří by se dokázali zodpovědně starat o vlastní děti? zodpovědní rodičové by způsobili zrušení ústavů, tím, že by tam děti nebyly, neboť by bylo doma.
11. 12. 2013 | 11:26

modrý edvard napsal(a):

Vynechám extrémní případy v domovech i u pěstounů.
Soudím, že normální člověk dokáže normální dítě vychovávat. Že v rodině se dítěti dostane lepší péče než v ústavu. Že 20.000/měsíc je hodně, ale míň, než to stojí v ústavu. Že pokud 20.000/měsíc vyvolá výrazný přebytek poptávky, můžeme jít s cenou dolů.
Přitom jako nutnou podmínku předpokládám, že ti pěstouni procházejí různými testy atp., abychom věděli (s rozumnou jistotou - u biologických rodičů taky není absolutní), že se o dítě budou řádně starat.
Není mi jasné, na jak dlouho je dítě přechodnému pěstounovi svěřováno.
11. 12. 2013 | 11:32

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

gaia napsal(a):
a vůbec, to není normální, nechat novorozence v porodnici. Nebylo by výhodnější, dávat těch 20 tisíc přímo biologickým matkám?
10. 12. 2013 | 17:19
-----------------------------------
Bingo.
Jenže - nabídne to někdo těm, kdo tam ta děcka odkládají ?
A může jim to vůbec nabídnout ? /a pak samozřejmě kontrolovat účelné užití takové podpory/

V posledku kauzálního řetězce to pak dopadá vskutku tak, že je podpořena jakási předávací stanice, kojeňák nebo adoptivní "rodič". Biologocký rodič ne.
11. 12. 2013 | 11:56

gaia napsal(a):

modrý edvard

mně by jen zajímalo, zda někdo zjistil, proč ty děti končí u těch pěstounů nebo v ústavech?
jestli není časté, že by ty děti neskončily u cizích, pokud by vlastní rodiče měli těch 20 000 měsíčně?

děti fetek a alkoholiček by stejně měly být v nemocnici nebo na odvykačce, neb jsou stejně nemocné a závislé jak jejich matka.

takže to nechápu, jaké děti končí v ústavech?

zjistil toto někdo a snaží se ty příčiny odstranit?
11. 12. 2013 | 12:00

Šárka napsal(a):

Nejsem zaměstnaná jako dočasná pěstounka a skutečnou situaci v KU znám z praxe. Ano, jsou KU, kde se snaží fungovat v zájmu dětí a poskytují jim zmíněnou péči, častěji ale prostě nestíhají a jsou přetížení.
Vaše útoky či mylná upřesnění mého příspěvku do diskuze jsou zase zcela nepodložená, stejně jako celý tento hloupý a jednostranný článek.
Jsem nyní už pár let zaměstnaná v kanceláři a raději si dopřávám dovolenou, volné noci i odpoledne, velice slučný plat (což 20tisíc hrubého rozhodně není), přestávku na svačinu, oběd, biologickou potřebu; než bych se nyní začala starat o kojence vyžadujího mou pozornost celodenně, celonočně, v internalu max. dvou hodin...
11. 12. 2013 | 12:05

K .V napsal(a):

beerlady-10,04- za socíku se nemanželských dětí rodilo tak do 2%, a matka ve vlastním zájmu udala kdo je otec, aby dostala alimenty. A ty alimenty stát vymohl, protože tehdy se PRACOVALO.
.
SAMOŽIVITELKY JSOU PRODUKT, který vznikl po cinkání klíči, v reakci na zmatená Havlovská lidská práva a na systém sociálních dávek. Takže dnes se opravdu rodí přes 46% dětí mimo manželství, samoživitelka se předm porodem odstěhuje od rodičů či bývalého partnera a dostane bydlení a peníze na živobytí. Že s ní v tom bytě potom žije ZADARMO, ZA NAŠE PENÍZE i ten fotr neznámý, to už je soukromí samoživitelky, do kterého vám bohužel v "demokracii" nic není. My máme právo držet hubu a platit parazity
11. 12. 2013 | 12:26

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Šárka
MIlá dámo, pokud nemáte žádný handicap či nejste sama samotinká, tak tedy smekám - taková sisyfovská práce, kterou jste zde virtualně vytvořila - to se jen tak nevidí.
Mechápu ale jak to, že moje příbuzná/biologický rodič/ zvládá kojence a k tomu ještě i batole. Asi je něčím výjimečná, ne ?

Zaměstnání v kanceláři si považujte, to je mnohem lepší než fachat u soustruhu a pak ještě večer pomáhat ženě s dětmi.
---------------------------------------------------------------------------
Co se asi tak honí hlavou děcku, co takhle putuje z ruky do ruky ?
Zabýval se tím někdo vůbec ? Tou přechodnou a distribuční stanicí ?
11. 12. 2013 | 12:30

Eva napsal(a):

Těch dvacet tisíc vypadá hezky, ale je to HRUBÝ příjemm za práci 24 hodin denně.
A Panu Občanovi bych chtěla vzkázat, že dítě, které je z nějakého důvodu dočasně odebráno z rodiny, nelze adoptovat. Navíc, mám své děti i vnoučata a necítím potřebu naplnit své mateřské pudy. Dělám jen to, co umím nejlépe, vychovávam děti v době jejich ohrožení.
A pokud vám není známo, tak bych vám chtěla ještě sdělit, že pěstouni nejsou všichni stejně ohodnboceni. Ti, kteří mají mimina, jsou na tom podstatně lépe finančně i se starostma.
11. 12. 2013 | 12:35

Marcela Tobiášová napsal(a):

Občanovi: možná by stálo za to, zajít do kojeneckého ústavu a podívat se na tříměsíční miminko a pak na nějaké, co je po třech měsících předáno od nás adoptivním rodičům. Předání bylo bez jakýchkoliv problémů, pravdou je, že čím je větší dítě, tím víc bude fixované na první rodinu. Máte pravdu, práce je dobře finančně ohodnocená, já jsem spokojená. Pojďte do toho taky, pěstounů je stále málo.
11. 12. 2013 | 12:42

K .V napsal(a):

Milá Evo, nějak jste si nevšimla že před námi celá tisíciletí lidi vychovávali děti, fungovalo to a neptali se co za to, že 20000 za uvaření oběda a utření pr..delky je málo.
Nějak jste si nevšimla, že kromě 46% matek "samoživitelek", parazitujících na celé společnosti, je tu i dnes zbytek rodin , kde považují za normální že když už si pořídili děti, také se o ně postarají.
Opravdu jste tu vaši ženskou emancipaci a lidská práva dotáhly do zrů...dných podob
11. 12. 2013 | 12:43

gaia napsal(a):

Eva

že dítě, které je z nějakého důvodu dočasně odebráno z rodiny,

proč jsou děti odebírány z rodin?

nepřevažuje možnost, že je to právě proto, že rodičům chybí těch 20 tisíc?
11. 12. 2013 | 12:50

Marcela Tobiášová napsal(a):

Ivě Bezděkové - Se svými otázkámi oslovte nás, pěstouny. Už Vaše pojetí - oslovili jsme protistranu - je špatně. Má nám jít všem o děti. Ve Vašem rozhovoru jsou uvedeny lživé informace a to rozhodně není profesionální. Pokud chcete psát o nějakém tématu, ověřte si je. Ministerstvo je povinné nám na otázky odpovědět, předpokládám že i Vám, jako novinářce. Otisknout komentář jedné z organizací (s kterou např. já nemám nic společného) je velice snadné, rozhodně ne profesionální.
11. 12. 2013 | 12:52

JardaV napsal(a):

Pro gaia

Dávat těch 20 tisíc přímo biologickým matkám - to by se některé matky proměnily ve
stroje na produkci dětí.A to právě nechceme asi nikdo.Jinak proces distribuce dětí
spolu s dobrými penězi mi připadá neetický,připomíná to obchod s lidmi.A přivádí to
k myšlence,jak moc nehumánní by bylo osiřelé dítě - nevím jak to napsat,aby mě
ostatní neroztrhali na kusy - prostě "ukončit"???Zní to brutálně.Ovšem dítě,které si
jiní předávají jako kasičku plnou peněz,které to jednoho dne pochopí a taky to,
že ho někdo přivedl na svět a zahodil,jedno jakým postupem,takové dítě rozhodně
prožije život velmi bolestivě.Možná se dostane do deprese,ze které se už nikdy
nevykroutí.Chtělo by to napřed rozsáhlou studii životů nechtěných a odmítnutých dětí.Je to velmi bolestivé téma.Žít celý někdy i dlouhý život s pocitem křivdy a ponížení,nebo včas a bezbolestně nebýt ????Někdy mám pocit,že lidská práva vedou
k větším surovostem než prosté přírodní mechanismy.A to nemluvím o dětech,které
se narodí s defektem,někdy i velmi rozsáhlým.Láska k takovým dětem je více láskou rodičů k "vlastnictví" dítěte,než odpovědností za jeho dlouhý život,nehledě na
poškození psychiky zdravých dětí z okolí.Je to velmi bolestivé téma a mělo by být
předmětem dlouhé a odpovědné diskuse.
11. 12. 2013 | 13:05

JardaV napsal(a):

Pro gaia

Dávat těch 20 tisíc přímo biologickým matkám - to by se některé matky proměnily ve
stroje na produkci dětí.A to právě nechceme asi nikdo.Jinak proces distribuce dětí
spolu s dobrými penězi mi připadá neetický,připomíná to obchod s lidmi.A přivádí to
k myšlence,jak moc nehumánní by bylo osiřelé dítě - nevím jak to napsat,aby mě
ostatní neroztrhali na kusy - prostě "ukončit"???Zní to brutálně.Ovšem dítě,které si
jiní předávají jako kasičku plnou peněz,které to jednoho dne pochopí a taky to,
že ho někdo přivedl na svět a zahodil,jedno jakým postupem,takové dítě rozhodně
prožije život velmi bolestivě.Možná se dostane do deprese,ze které se už nikdy
nevykroutí.Chtělo by to napřed rozsáhlou studii životů nechtěných a odmítnutých dětí.Je to velmi bolestivé téma.Žít celý někdy i dlouhý život s pocitem křivdy a ponížení,nebo včas a bezbolestně nebýt ????Někdy mám pocit,že lidská práva vedou
k větším surovostem než prosté přírodní mechanismy.A to nemluvím o dětech,které
se narodí s defektem,někdy i velmi rozsáhlým.Láska k takovým dětem je více láskou rodičů k "vlastnictví" dítěte,než odpovědností za jeho dlouhý život,nehledě na
poškození psychiky zdravých dětí z okolí.Je to velmi bolestivé téma a mělo by být
předmětem dlouhé a odpovědné diskuse.
11. 12. 2013 | 13:06

gaia napsal(a):

JardaV

parazitismus rodičů na dětech by se neměl podporovat, s tím souhlasím, ale aby šlo děcko z rodiny jen kvůli nedostatku financí, které vlastně nedostatkové ani nejsou,jen jsou na jiné kupičce, než je třeba, mi přijde divné.

ale stejně to nevysvětlí mou otázku, proč jsou děti v ústavech? Vždyť dnes jsou přeci možnosti, aby každé dítě bylo chtěné dítě. A ty nechtěné se ani nepočaly .
11. 12. 2013 | 13:14

P.G. napsal(a):

pro K.V. Težko diskutovat s někým, kdo za vrchol výchovy spatřuje podání obídka a utření děcké prdýlky. Duofám, že přítomné dámy tu se mnou souhlasí, přestože jsem chlap.
11. 12. 2013 | 13:17

P.G. napsal(a):

doufám tam mělo být, omlouvám se za překlep
11. 12. 2013 | 13:19

gaia napsal(a):

P.G.

láska se za peníze stejně koupit nedá a tu potřebují děti nejvíc
11. 12. 2013 | 13:25

Eva napsal(a):

Pani pisatelce Bezděkové: Možná jsem to přehlédla, ale nezmínila jste se, kolik peněz stojí měsíc pobytu v ústavu.
11. 12. 2013 | 13:35

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

"...Dávat těch 20 tisíc přímo biologickým matkám - to by se některé matky proměnily ve stroje na produkci dětí.A to právě nechceme asi nikdo.Jinak proces distribuce dětí spolu s dobrými penězi mi připadá neetický,připomíná to obchod s lidmi...."

Mně připadá zase neetické hovořit o potenciálních biologických matkách takto, je v tom pak cítit i jakási rezignace na výsledky evoluce kultury.
Principiálně je to prostě správnější - podpořit bilogické rodiče spíše než náhradní anebo přestupní a distribuční stanice.
Míra a způsob testování nároků na takovou podporu by při troěe dobré vůle šlo zvolit tak, aby nedocházelo k nadměrnému /vždy k nějakému docházet bude/ zneužívání, pěstouni také musí splnit řadu parametrů a absolvovat školení.

Ono totiž se může právě že takový systém rozjet a eskalovat v produkci logistických řetězců - strojů na distribuci dětí. Kdy ty děti už porozeny byly, milý Jardo V, už jsou zde.

Eva
Pro některé rodiny je 20 tis.singerovek docela slušnou částkou, dokonce musejí kromě dítěte zvládat i zaměstnaní a to za menší mzdu než je těch 20 tis. CZK , řešit to pak babičkama, službami z oblasti hlídání dětí, někdy dochází kvůli časovým tlakům k zanedbávání rodičovské péče, prostě nemají to jednoduché.
A tak to, nač vy si tady stěžujete, by pro ně bylo spíše luxusem, příjemným polštářem /dále - o zaměstnání mohou přijít, ve vašem případě (respektive oněch přechodných stanic) zažíváte příjemný pocit předvidatelnosti vašeho příjmu, to je v dnešním světě poměrně ceněný statek/.
11. 12. 2013 | 13:36

modrý edvard napsal(a):

gaia. Trochu to tady padlo, ale ještě jednou ode mě: Společnost nemá na to, aby každý, kdo se stará o dítě, na to dostal 20.000/měsíc. Na druhé straně má zřejmě na to, aby dala 20.000/měsíc na každé bezprizorné dítě.
Můžeme tohle řešení kritizovat jako technicistní, ale je to řešení. Na rozdíl od řečí.
Abych nemusel moc gúglovat: jak dlouho trvá umístění dítěte v té přechodné pěstounské péči? Celkem a na jeden pobyt?
11. 12. 2013 | 14:39

P:G. napsal(a):

lidi,jestli tady chcete o tomto tématu diskutovat, tak si nastudujte co je to pěstoun na přechodnou dobu, a jaké odměny pobírá a jaké odměny pobírá pěstoun - děkuji
11. 12. 2013 | 14:57

Adela napsal(a):

Modrý edvarde, přechodné umístění dítěte může trvat nejdéle rok.
Ptám se proč nikomu nevadí, že umístění dítěte v ústavu stojí dvojnásobek toho, co dostane pěstoun? Vidím v tom zase jen lobing Klokánku, dětských domovů a podobných ústavů. Když tam nejsou sestřičky a vychovatelky spokojeny s platem, proč si každá neveme dítě domů? Ušetřila by tímto státu spoustu peněz. Ale ono to není tak jednoduché projít vzděláváním a psychologickým sítem . Z mé zkušenosti musím ale poznamenat i skutečnost, že polovina ucházečů má někoho známého, nebo přímo rodinného příslušníka na soc. úřadě a to je nerovný boj. Kdo projde bez těchto známostí, je u mnně pěstou na pravém místě.
11. 12. 2013 | 15:11

K .V napsal(a):

P.G a ostatní, takže znovu, celá tisíciletí se o děti starala rodina, bez nějakých 20000 od státu.
Co takhle ty peníze na výchovu chtít od rodičů dítěte, a když nechtějí po dobrém, ať jdou do kriminálu hrabat uran.
Stav kdy se 46% dětí rodí "samoživitelkám" mimo manželství, většinou kvůli sociálním dávkám, a ještě s nimi zadarmo může bydlet i ten "fotr neznámý" považuji za odporný
Stav kdy si lze vzít dítě, přes zimu 20000 za kus haranta dobrý, v létě to vrátíme do děcáku protože jedeme na dovolenou, je ještě odpornější.
Děti si má bvychovat každý sám, kdo nechce, ať z něj stát ty náklady vymůže i násilím, vězením kde budou makat.
A nemůže¨li někdo mít děti a chce je, je tu legální a poctivá adopce
11. 12. 2013 | 15:15

gaia napsal(a):

K .V

něco na tom je, že by se ty peníze měly formou výživného z těch rodičů nějak vymáhat.

Adelo

nejvíc by se ušetřilo, kdyby si svá děcka každý vychovával sám doma a nenechával je po porodu v nemocnici nebo v nějakém odkládacím boxu, kterému se ještě dělá reklama. Baby box taky není zadarmo, stojí špitály 7 tisíc měsíčně.

a proč by si měl někdo nosit práci domů? Nosí si ji dělník, horník nebo zemědělec?
11. 12. 2013 | 15:21

ivabezdekova napsal(a):

to Marcela Tobiášová:
Paní Tobiášová, už jsem to tu vysvětlovala opakovaně, tak ještě jednou pro Vás. Rozhovorem s panem dr. Schneibergem naše práce na tomto tématu nekončí, naopak začíná. Novinář musí někde začít. My jsme začali u kritika novely a pokračujeme samozřejmě oslovením těch, kteří s ní souhlasí. Důležitější je v tuto chvíli ptát se autora zákona - tedy MPSV. Dnes už mám odpovědi z MPSV, počítám, že během zítřka je zpracujeme a vystavíme opět zde. Samozřejmě budu ráda, když nám k tématu napíšete i svou vlastní zkušenost. Pokud chcete, napište prosím pro nás polemiku s dr. Schneibergem - se kterými jeho názory a argumenty nesouhlasíte. Napište mi prosím svůj e-mail.
P.S Ještě jedna formální poznámka, co se týče samotného článku. Existuje několik novinářských žánrů. Jedním z nich je ROZHOVOR - kde je z logiky věci dán prostor pouze jedné straně. V rámci objektivity je dobré, dát stejný prostor i protistraně, což už jsem, jak bylo řečeno udělali.

Děkuji

Iva Bezděková
11. 12. 2013 | 17:20

Občan napsal(a):

Šárko,

děti máme dvě, tři roky od sebe; dnes už hodně dospělé.
Ani jedno z obou nevyžadovalo neustálou péči 24/7/365; a to bylo to starší první dva roky života dost těžce nemocné. To, co píšete o "pěstouňatech", je nesmysl. Znám několik rodin, které mají dlouhodobě v PP různé děti (i nemocné nebo postižené) a ani jedna rodina nevykazuje známky toho, že by o své nebo svěřené dítko pečovala celodenně a celonočně. Věnují se jim zcela standardně, čas od času je rádi odloží k příbuzným, známým nebo na táborm evetuálně k televizi (a "hodí si lehy").
Dokonce ani rodina, kde mají (dnes už víceméně zdravé) dítě, jež se narodilo s rozštěpem páteře, se mu nevěnovala 24/7. Jo, bylo s ní víc práce, museli být na ně extrémně opatrní, ale jak nabíhaly výsledky operací a jeho stav se lepšil, postupně přecházeli k rodičovskému standardu.

Pokud by se pěstouni věnovali nějakému dítěti 24/7, tak by z něho udělali sociálního mrzáka a zničili by mu život.
11. 12. 2013 | 17:44

Občan napsal(a):

Jooo, "Natama" a "Dům otevřených možností" . Bezva džobík:

V letech 2008-2012 nafasovala "Natama o.s." jen od státu na dotacích 4 600 000.- Kč a přitom je v kategorii "1-5 zaměstnanců". To se nedivím, že Petra Winnette nemá čas odpovídat paní Bezděkové, když chudinka nejspíš pracuje úplně sama :o)))
Proč mě vůbec nepřekvapuje, že v tom "sdružení" mají pracky amíci a propagují skrz to US "systém" náhradní "péče". Který je přitom celosvětově profláknutý jako nejhorší ze všech možných.
http://natama.cz/?sid=13/

"Dům otevřených příležitostí o.p.s." je ještě fajnovější business:
V letech 2003-2013 obdržela tahle společnot jen od státu příjemných 38 000 000.- Kč na dotacích a - světe div se - opět má jen minimum zaměstnanců (kategorie "10-19 zaměstnanců).
No, a Petra WiInnette tomu správcuje a je zakladatelkou.
Šikovné děvče; shánčlivé a podnikavé...

http://pestouni-pestounum.webnode.cz/news/kdyz-natama-piskne/
11. 12. 2013 | 18:16

Šárka napsal(a):

Občane,
měl jste opravdu velké štěstí, že se Vaše dítě narodilo bez běžných potřeb, jako je například krmení každé 3hodiny. Následuje nutnost si odříhnout pro zdraví, přebalit, pochovat...a už se blíží další čas na krmení. Pěstouňata vyžadují stejnou péči a pozornost jako každé dítě dle svého zdravotního stavu a věku. Se staršími dětmi ubývá potřeba být neustále poblíž, přibývají ale další starosti. Do přechodné pěstounské péče se dostanou například děti, jejichž rodiče se po nehodě ocitnou v nemocnici. Nebo děti týrané. Takové děti mohou trpět nočními děsy, pomočovat se, atd. Srovnávat práci dočasných a dlouhodobých pěstounů se dá jen v některých bodech. A srovnávat své biologické děti, které doufám milujete a staráte se o ně v jejich nejlepším zájmu, a těmi, které si procházejí tak těžkou životní situací, jakou si většina dospělých nedokáže ani představit, je dost nefér, nemyslíte? Ale to už se stejně dostáváme úplně jinam, než kam tento článek, útočící na schopnosti přechodných pěstounů, směřoval.
11. 12. 2013 | 19:22

Občan napsal(a):

Šárko,
samozřejmě, že jsme také krmili každé tři a dokonce každé dvě hodiny. U staršího potomka vlastně pokaždé, když byl náhodou vzhůru. A protože obě děti byly od cca 4. měsíce přikrmovány, krmíval jsem i já. Odříhnutí (eventuálně odšavlení) bylo otázkou několika málo minut a lehkého plácání po p.delce. Dtto přebalování, mazlení, koupání a tisíc dalších činností. Furt to nebyla práce 24/7/365.
Nevím jak Vaše děti, ale naše jako mimina značnou část dne prospaly. Období mezi čtvrtým a šestým měsícem proprudily, protože už byly zvědavé, ale jemná motorika nap.d a koukání kolem sebe je moc dlouho nebavilo.

Děti s rodiči ve špitálu nemají vůbec co pohledávat v PP. Buď mají prarodiče a jiné příbuzenstvo, nebo Klokánky nebo jiná zařízení. Dtto děti týrané (které navíc nutně potřebují ODBORNOU pomoc a péči).

Péče dlouho- i krátkodobých pěstounů je stejná, protože JENOM náhradní.

Článek neútočí na schopnosti pěstounů, ale na ZPŮSOB a NESMYSLNOST přejímání ZROVNA amerického modelu. Který se NIKDE neosvědčil.
Celý ten "systém" totiž plyne z toho, že na rozdíl od Evropy v USA žádný SYSTÉM sociální péče neexistuje. Zatímco v Evropě je už 200 let ORGANIZOVANÁ, v USA veškerá pomoc dětem v nesnázích dodnes vesměs závisí na soucitu sousedů. A na přítomnosti věznice pro děti a mladistvé. Něco jako diagnostické ústavy tam kupříkladu vůbec neznají.
11. 12. 2013 | 20:28

JardaV napsal(a):

Pro komunista z Lehman Brothers

Chtěl jsem nenápadně naznačit,že bohatá podpora rodin s více a ještě více dětmi se jaksi neosvědčila.Místo aby se množili inteligentní dobře socializovaní a výchovy
schopní jedinci,začali se kopírovat jiní........Všechnu podporu bych řešil mimo
tok peněz přímo.Tedy - svačiny a obědy ve školách zdarma,podpora sportu zdarma,
úlevy na daních a třeba i záporné daně - ale daně,ne dotace.Nechápu vzrušení nad DPH u plen.Prostě je stát nakoupí bez DPH a rodinám s dětmi je přidělí.Nemusí se zabývat
DPH,spotřebu lze dobře odhadnout,a vyšší požadavky si každý může dokoupit za stávajících podmínek.Cest je hodně,ale ta nejhorší je distribuce dětí a současně peněz.
11. 12. 2013 | 20:47

JardaV napsal(a):

Pro komunista z Lehman Brothers

Chtěl jsem nenápadně naznačit,že bohatá podpora rodin s více a ještě více dětmi se jaksi neosvědčila.Místo aby se množili inteligentní dobře socializovaní a výchovy
schopní jedinci,začali se kopírovat jiní........Všechnu podporu bych řešil mimo
tok peněz přímo.Tedy - svačiny a obědy ve školách zdarma,podpora sportu zdarma,
úlevy na daních a třeba i záporné daně - ale daně,ne dotace.Nechápu vzrušení nad DPH u plen.Prostě je stát nakoupí bez DPH a rodinám s dětmi je přidělí.Nemusí se zabývat
DPH,spotřebu lze dobře odhadnout,a vyšší požadavky si každý může dokoupit za stávajících podmínek.Cest je hodně,ale ta nejhorší je distribuce dětí a současně peněz.
11. 12. 2013 | 20:48

Šárka napsal(a):

Občane,
diskuze mezi námi dvěma nemá žádný smysl a nebude mít ani výsledek. Znáte jeden pohled na věc a zcela Vám stačí. Zkuste si promluvit s dětmi, které kvůli nemoci svých rodičů, týrání z jejich strany, neschopnosti se o své děti postarat; strávily část svého života v KU, DD nebo jiném z ústavů a center a jsou nyní dospělí, zda by při možnosti výběru volily ústav nebo náhradní rodinu. Můžete se přesvědčit na vlastní oči, jak jsou tyto děti připraveny pro život, jak jim ne/pomohla ústavní péče, jak se jim daří vést rodinný a pracovní život. Jak aplikují vzor ústavní péče ve svém životě...
Asi jste si toho nevšiml, ale my nejsme v USA, ani jinde. Jsme v čechách a i když přebereme jakýkoli vzorec chování, způsobu péče apod., vždy se v tom odrazí naše sociální cítění a naše úroveň vzdělanosti.
11. 12. 2013 | 21:00

Marcela Tobiášová napsal(a):

modrý edvard - max. doba je jeden rok. Miminka jdou do adopce většinou do třech měsíců ( pokud nemají nějaký zdravotní problém).U starších dětí je rok na to, aby se povedlo " uzdravení biologické rodiny", nebo, v horším případě, předalo do dlouhodobé pěstounské péče. K přechodným pěstounům jsou dávány děti např. matek, které nastupují do léčebny nebo výkonu trestu a je naděje, že se do roka vše spraví. Vazba na biologickou rodinu je zachována, jsme povinni zajistit kontakt ( pokud soud nerozhodne jinak). Dávají se co nejblíž svého bydliště, aby např. i nadále mohli chodit do školy. Z mé zkušenosti ( ne moc dlouhé) se sociálka vždycky snaží, aby se děti vrátily co nejdříve tam, kam patří - k rodičům.
11. 12. 2013 | 22:53

K .V napsal(a):

ŠÁRKO, TA TRAGEDIE JE ŽE PO CINKÁNÍ KLÍČI vzrůstá počet rodin které ekonomicky i sociálně, často i morálně nezvládají výchovu dětí. A my jako vždy NEŘEŠÍME PŘÍČINY, ale v reakci na následky se najde vždy někdo kdo podojí stát na sociálních dávkách na "začleňování" Vyčurani a paraziti
To je ta ubohost.
Už to tu bylo: jak jsou řešeni rodiče odložených dětí, ti žádné povinnosti nemají?? Proč???
12. 12. 2013 | 11:05

Šárka napsal(a):

K.V.
není pravdou, že by za komunistů nebyli rodiny, které sociálně nezvládali své děti, nebo jich bylo méně než nyní. Nevím, kde jste v té době žil/a a kolik Vám bylo let. Já si moc dobře pamatuji na neustále pokálené chodby panelového domu, kam byli "začleněny" sociálně slabé rodiny, kde matka byla v domácnosti (přesněji byla doma, aspoň občas) a otec v invalidním důchodu (samozřejmě zcela zdráv, pouze využivající dávek a mající razítko v OP), dětí měli hromadu, ve školách se vyskytovaly, nikoli učily... V každém domě na sídlišti byla minimálně jedna taková rodina. Naše společnost dlouhodobě nezvládá podporu rodin a sociálně slabých skupin. Není to otázka nové doby. Je to již více než 50let. Dříve to bylo jen lépe ukryto. Stejně jako dříve, existují i nyní lidé, kteří umí využít výhod a pomoci i na to, na co není určena. Ano, je velkou chybou, že stále neexistuje jasná struktura pomoci problémovým a sociálně slabým rodinám. Součástí novely zákona o rodině jsou také úpravy, které mají vést k lepší pomoci rodinám. Novela má své nedostatky, ale také své plusy.
Celkově chybí úprava, která by jasně, "čistě" a co nejrychleji stanovovala určení nezájmu rodičů a umožnila adopci dětí. Stále je až příliš upřednostňováno právo rodičů na dítě namísto práva dítěte na rodiče. Přitom stát by měl primárně chránit bezbranné dítě. A hlavně stále je ve společnosti celkově nezájem ujmout se opuštěných dětí a poskytnout jim zázemí, domov, lásku, rodinu. A to často i ve vlaastní širší rodině.
12. 12. 2013 | 11:30

gaia napsal(a):

Šárka

Celkově chybí úprava, která by jasně, "čistě" a co nejrychleji stanovovala určení nezájmu rodičů a umožnila adopci dětí.

a to myslíte, že by někdo dokázal dát dohromady, když co člověk to originál a již Lev Nikolajevič Tolstoj v 19. století věděl a napsal v Anně Karenině, že každé nešťastné manželství je nešťastné svým vlastním způsobem.

o sociálně slabých za minulého režimu si vyprávějte mentálně zaostalým, v ČR byla nejvyšší mzdová nivelizace na světě, tudíž se tu měli všichni skoro stejně.
cikáni na sídlištích málokdy bydleli, neb tam byly většinou družstevní nebo podnikové byty, cikáni většinou bydleli ve státních v centrech a na náměstích.

a ve společnosti, kde je dítě pro lidi ekonomickým handicapem těžko můžete očekávat nějakou touhu ujmpout se opuštěných dětí a vlastně také tím podporovat sociální parazitismus jejich rodičů, neb co jiného, než sociální paraziotismus je chování kukaček?

v minulosti si adoptovaly děti hlavně neplodná manželství po dětech toužící, ale lze předpokládat, že s rozvojem metod umělého oplodnění bude takových méně a méně.
12. 12. 2013 | 11:54

Šárka napsal(a):

Gaia,

nemám zájem s Vámi diskutovat. Váš příspěvek je demagogický. Není nic jednoduššího, než si uvědomit, že dítě, které mu se každý nedostává potřebné péče, nemůže samo přežít. Pokud rodič nemá zájem se o své dítě starat, pak nemá být rodičem. Dítě bude volné pro adopci co nejdříve, nikoli až ve školním věku či dokonce pubertě, kdy šance na adopci je prakticky nulová.
Za minulého režimu byly výplaty téměř stejné. V jedné rodině pak měli dvě výplaty na dvě děti, jinde dvě stejné výplaty na 6dětí. Kolik myslíte, že bývalo dětí v sociálně slabé rodině? Ve svém příspěvku jsem se ani slovem nezmínila o cikánech. Nerozlišuji lidi podle původu, ale podle chování. Sociálně slabí jsou jak mezi většinovou, tak mezi menšinovou skupinou obyvatel ČR. Pokud se týče Vaší poznámky o tom, že "cikáni na sídlištích málokdy bydleli, neb tam byly většinou družstevní nebo podnikové byty", pak Vám doporučuji nahlédnout do spisů o domech. Byly a stále jsou tisíce bytů v panelových domech ve vlastnictví města, obce apod. A zkuste si najít něco o tehdejší politice. Rozmísťování romských rodin, vytržení z jejich komunity atd. bylo přímo jedním z cílů.
12. 12. 2013 | 12:19

gaia napsal(a):

Šárka

rodiny, kteří měli 6 dětí, tak měli další plat jen na přídavcích. Navíc dětské zboží bylo dotované, se zápornou daní, ve škole vše zdarma, včetně kroužků a tábor zaplatilo ROH. Děti rodinu tak neruinovaly jak dnes.
pokud někdo má dítě a nemá zákem se o něj starat, tak přesto by na něj měl platit výživné a ne to přehodit na stát.

Jsi navždy zodpovědný za to, cos k sobě připoutal, tato slova lišky z malého prince by měla být vštěpována do hlav všech rodičů, kteří doufají, že jim bude děcka vychovávat někdo jiný.

s K.V souhglasím, že ty náklady by měly být vymáhány z těch parazitických rodičů a pkud by si nedali říci, pak by jim v nekontrolovaném množení mělo dokonce být zamezeno z moci úřední.
a vaše poznámka
Celkově chybí úprava, která by jasně, "čistě" a co nejrychleji stanovovala určení nezájmu rodičů a umožnila adopci dětí.
mi přijde, že se celá třesete, aby se s dětmi dokonce dalo obchodovat.
12. 12. 2013 | 12:31

K .V napsal(a):

ŠÁRKO, NIKDY JSEM NETVRDIL ŽE V SOCIALISMU NEBYLI PROBLÉMOVÍ LIDÉ a dokonce neměli děti. Ale byli spíše vyjímkou a stát měl prostředky jak je udržet v mezích, aby alespoň udržovali čistotu a pořádek v bydlišti a nepáchali kriminalitu
Ale bezdomovectví, gheta v takovém rozsahu že těžkooděnci brání vzniku občanské války, 600 000 oficiálně nezaměstnaných + dalších cca 400 000 mimo registraci, milion exekucí ročně a jné patologické jevy jsme tu rozhodně neznali. A brát si cizí děti kvůli ekonomickému zisku také nebylo zvykem. Mít děti kvůli sociálním dávkám se nedělalo, tehdy se dávala pracujícím daňová úleva, to je o něčem jiném
.
A dokud NEODSTRANÍME PŘÍČINY, jsou jakékoliv kecy o následcích trapné a zbytečné. Jenom si nahrabou další paraziti z neziskovek
12. 12. 2013 | 12:42

gaia napsal(a):

K,V

Šárka je velmi nebezpečný člověk

napsala

Celkově chybí úprava, která by jasně, "čistě" a co nejrychleji stanovovala určení nezájmu rodičů a umožnila adopci dětí.
z toho jde přímo hrůza
12. 12. 2013 | 14:10

Šárka napsal(a):

K.V. Ano, jsem velmi nebezpečný člověk, zvláště pro Vás. :-) Jsem přesvědčena, že by se měl co nejdříve ukončit obchod s dětmi v rámci byznysu mezi ústavy, lékaři a dalšími zaintersovanými. Ústav na dítě dostává měsíčně od 32tisíc výše a to i za dobu, kdy dítě v zařízení nemá, neboť je zrovna na návštěvě v rodině. Přestože dítěti není poskytnuta zdravotní péče a rehabilitace, je často nákladováno pojišťovně.
Dítě by mělo být co nejdříve ve své biologické rodině, nebo dostat možnost rodiny nové či náhradní, pokud o něj jeho vlastní neprojevuje zájem a nepečuje o něj.
Proč je pro vás tak důležité, aby dítě prožilo dětství v KU a následně DD? Protože se tak zajišťuje příjem velkému počtu lidí, zaměstnaných ve zdravotnictví atd. Mnoho dětí, které jsou v KU či DD by mohlo být ve své biologické rodině, ale nejsou. S malicherným odůvodněním. Například lékař upozorní na modřiny na kolínkách, ale už nezváží, že batole, které se učí chodit prostě padá a některým jedincům se modřiny objevují a drží podstatně déle než jiným. Pak se zahájí šetření, v rámci kterého si dítě pobude i půl roku v ústavu (6x 32000kč).
Ústavní péče také zajišťuje získání vzoru chování a neschopnost se při vkročení do dospělého života o sebe postarat. Přestože se děti po ukončení ústavní péče zletilostí o sebe nedokážou prakticky postarat, jsou fyzicky schopni mít děti. Děti, kterým nedokážou být rodinou, protože funkci rodiny vlastně neznají; děti, které zase končí v byznysu ústavů. Ano, existují i ústavy a centra, která se snaží takovým dětem pomoci vkročit do života, ale je jich příliš málo.
Ano, ústavy jsou potřeba, ale pouze pro omezený počet dětí, o které není možné se řádně postarat v rodině. Nikoli pro všech 11tisíc dětí, žijících v ústavní péči a živících tak velmi prosperující aparát.
Vzhledem k tomu, že je zřejmé, že se snažíte narážet na možnost, že mám osobní zájem na tom, získat sobě či někomu dítě, upozorňuji, že toto považuji za útok na svojí osobu a za druhé jsem se v minulosti osobně podílela na několika pokusech rehabilitovat biologickou rodinu a vrátit dítě do jeho biologické rodiny. V několika případech to bylo úspěšné, jindy se matka raději odstěhovala na neznámé místo, než by se pokusila starat o své dítě, nebo se matka odmítla léčit, že je jí s flaškou prostě lépe. S takovými lidmi se prostě nedá nic jiného dělat, než je nechat jít jejich cestou a co nejdříve dětem zajistit vhodnější rodinu, ochotnou se starat.
12. 12. 2013 | 15:26

K .V napsal(a):

šÁRKO, rozhodně nejsem zastáíncem dětí v ústavech.
Ale chci se bavit o PŘÍČINÁCH, JAK JE ODSTRANIT , nikoliv blekotat nad zbytečnými následky, a hlavně nechci aby z těch následků měl někdo živnost.
Takže znovu:
- rodiče kteří strčí dítě do ústavu, - co takhle vytáhnout náklady na živení dítěte z nich, i za cenu pracovního vězení pro dlužníky ( všechny dlužníky, nejen alimentů a výživného pro vlastní děti).
- proč se dnes tolik rodin dostává do stavu, kdy výchovu dítěte nezvládne ekonomicky. A vlastně i té morálky tu bylo před 24
lety o hodně víc, kdo dal tehdy děti do děcáku, nesměl pro hanbu na ulici
- stav kdy se matka před porodem odhlásí z bydliště, řekne že fotr dítěte je neznámý ( mimo manželství se rodí přes 46% dětí, většinou kvůli soc, dávkám), a má tím zabezpečeno na 18 let bezplatné bydlení a živobytí pro dítě, sebe a často i pro "fotra neznámého, je nesmyslem zavedeným po cinkání klíči, KTERÝ VEDL KE ZNIČENÍ RODIN
- když chce někdo mít děti, aT je řádně adoptuje. Stav kdy na zimu si děcka vezmu, 20000 za kus je dobrých, v létě vrátíme protože jsme zvyklí jezdit na dovolenou k moři a haranti by překáželi- je mimořádně odporný, bohužel ne ojedinělý
- mám zrovna v sousedství problematickou rodinu, kde jsem před 14 dny zaslechl hovor dětí- zkráceno: " pro rodiče jde policie, asi nás vrátí do děcáku, alespoň se zase najíme a budeme v teple.
.
Takže vím že problém je složitý, ale mám jasno alespoň v tom CO JE NESPRÁVNÉ
12. 12. 2013 | 15:50

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Já s paní Šárkou souhlasím v tom, že prolustrování a otestování biologických rodičů by mělo být skutečně prioritou...
Souhlasím ale i s K.V., že přispívat na výchovu mimo domov by měli především biologičtí rodiče...
Souhlasím i s gaiou, že pokud dostane příspěvek pěstoun - proč ho nemá právo nárokovat biologický rodič - co když právě že jeho socioekon ika je tou prvotní příčinou proč jde děcko mimo originální domov /pokud ovčem je vůbec takový domov/....
Jenže souhlasím i Jardou V, že by toho mohlo být zneužíváno...
nesouhlasím s tím , že tady někdo brečí, jak to má těžké - že se stal pěstoune,m a že mu nemáme závidět těch 20. tis singerovek :
1. Zvolil sis to
2. Běžná rodina je mnohdy na tom hůře - navíc mnohdy nemůže v nejistém ekon. prostředí počítat s předvidatelným příjmem
3. Nevšiml jsem si, že by tady někdo záviděl.

Trendem je osekat veřejný sektor a pak to soustředit do sektoru privátního, ten pak dotovat, pokud by na to nebyly peníze pak dobročinnost.
Hlavní otázkou tedy je, jak ufincnovat ten veřejný sektor a jak ho zhumanizovat, podle mě je hybrid státního a soukromého /přes dotace,a le i sponzorské dary - což není nic jiného než daňová zpronevěra/ cestou do pekel, nelze míchat mlíko s krví, zisk s neziskovým, dojde k vytunelování zisků a socializaci ztrát, systém se prodraží neudržitelným způsobem.

Hezký den všem diskutujícím, pomněte pak, že pro Církev jsou chudoba a trápení hlavními důvody, kterými obhajuje svou existenci, má tedy zájem ma tom, aby bylo co nejvíce bídy a trápení ?
Těžko říct, jak totiž od sebe odlišit skutky a rétoriku, zejména v historických souvislostech ?
Každopádně by bylo dobré vědět, jaká je socioekonomická struktura těch maligních /via Šárka/ biologických párů , potažmo domácností... a zda tedy pby ten příspěvek nemohl mít ještě další , multiefekty - pokud by byl vyplácen přece jen méně hybridnímu systému , tedy rodičům biologickým.
Osobně si myslím, že v samotných počátcích kauzalního řetězce je ta socioekonomická situace tou nejzávažnější příčinou a že tak skutečně může jít sice svým způsobem humanistickym viděním ospravedlnitelný, ale přeci jen byznys, není to prostě o té autentické rodině a tedy o systému prioritně neziskovém, založeném na jiných hodnotách.

A co tak příště nevolit ty zmetky, kteří takové zákony schvalují ? Místo toho, aby navrhli opatření rozumnější a správnější ?
12. 12. 2013 | 19:48

Anastázie napsal(a):

Ad Šárka a ostatní pěstounky přechodné

Nejvíce je mi líto rodin /dětí i matek-kde dítě je vážně nemocné či postižené,často s perspektivou,že se nedožiji dospělosti-a pokud si ho matka ponechá,dostane 8 tis.Kč měsíčně-a to po celá léta.Nemá přestávky na zotavení-není to jen 24 hodin po 7 dnů,jak vy dramaticky líčíte,ale 365 dnů v roce po řadu let.
Nebo matka-nejsou řídké případy,kdy vážně onemocní-např.roztroušenou sklerozou-
je rozvedená nebo se s ní manžel rozvede /také jsem bohužel viděla několik rozvodů u žen,jež měly gynekologickou rakovinu-snad se ti muží báli,aby se nenakazili-žena zůstane s dětmi sama
víte Šárko?,jaká je výše invalidního důchodu třeba 2.stupně a jaká výše výživného od našich soudů-obvykle 2až 4 tisíce měsíčně.

Drábkovo ministerstvo prokázalo nejstrašnější necitlivost právě snížením invalidních důchodů /např.z plného důchodu ve výši zhruba 9 tisíc Kč -ten nově 3.stupeň zůstal málokom,u-na zhruba 7 tis.Kč při 2.stupni.
Řekla bych,že žena i s oficielním stupněm číslo 2 je plně vytížená,pokud se stará o domácnost a dvě děti /každou chvíli jsou v TV reportáže o rodinách,které nemají na elektrické vozíky,úpravy bezbariérové bytu apod.

A na straně druhé vašich 2O tis.za jedno dítě-to tedy skutečně Drábek šetřil na patřičném místě/jaké máte vzdělání a máte známe na sociálním odboru,pro které byl tento kšeft vytvořen?

Nedivte se,že lidé reagují tak,jak reagují/mimochodem-vzdělání-pokud se nejedná o specielní případ,myslím,že důležitější je osobnost-a může to být třeba prodavačka,pokud se jedná o zdravé děti/
2o tisíc bych dala jen ženě,pečující o těžce postižené dítě /i tak je to hodně proti tomu,co dává stát matkám dětí postižených-a ty ještě trpí psychicky,když vidí trápení svých dětí /v případě zdravotního postižení by ale pěstouni měli mít střední zdravotnické vzdělání/.

Ve srovnání s invalidními důchody/mimochodem-prý se má hodnocení vrátit do původních kolejí-v to doufám-já totiž ty postižené matky ,které se dostávají často do debaklové situace sociální,vídám ve své profesi/.

Že vás těch 2O tis.Kč v ruce nepálí při pohledu na postižené rodiny /bylo by spravedlivé,aby stát dal těch 2O tis.Kč nejdříve matkám dětí postižených/-pak by Váš plat byl opodstatněný.
16. 12. 2013 | 17:01

K.V napsal(a):

Když mohou cigáni dostat každé 3 roky nový dům k užívání zdarma + peníze na živobytí, vybydlí a vrátí, dostanou jiný,
proč by si někdo přes zimu nemohl vzít děcka za 20000 za kus využít a vrátit, a až dojdou porachy, vezmou si na další zimu jiné.
Vždyť jsme cinkali klíči a chtěli svobodné podnikání se zisky aby bylo na Mercedes
17. 12. 2013 | 08:37

Osůbka z Kocourkova napsal(a):

Tady ty moudra a super poznatky ničemu nepomůžou....je dobré o tom psát veřejně, informovat společnost, aby se konečně zamyslela...ale smutný je, že žádný výrazný efekt to nemá...tak v čem je chyba?... Hlavně remcejte na vládu a na ministry, ti maniaci jen zastupují společnost. Vláda je jen odraz většinové společnosti! A když tak čtu příspěvky tady, ono se dokážete malicherně urážet a zabývat se hloupostmi stejně, jako ti ve sněmovně. Takže ty blogy postrádají smysl!
19. 12. 2013 | 19:24

opakování matka moudrosti napsal(a):

Občan napsal(a):
Jooo, "Natama" a "Dům otevřených možností" . Bezva džobík:

V letech 2008-2012 nafasovala "Natama o.s." jen od státu na dotacích 4 600 000.- Kč a přitom je v kategorii "1-5 zaměstnanců". To se nedivím, že Petra Winnette nemá čas odpovídat paní Bezděkové, když chudinka nejspíš pracuje úplně sama :o)))
Proč mě vůbec nepřekvapuje, že v tom "sdružení" mají pracky amíci a propagují skrz to US "systém" náhradní "péče". Který je přitom celosvětově profláknutý jako nejhorší ze všech možných.
http://natama.cz/?sid=13/

"Dům otevřených příležitostí o.p.s." je ještě fajnovější business:
V letech 2003-2013 obdržela tahle společnot jen od státu příjemných 38 000 000.- Kč na dotacích a - světe div se - opět má jen minimum zaměstnanců (kategorie "10-19 zaměstnanců).
No, a Petra WiInnette tomu správcuje a je zakladatelkou.
Šikovné děvče; shánčlivé a podnikavé...

http://pestouni-pestounum.webnode.cz/news/kdyz-natama-piskne/
22. 12. 2013 | 16:44

+++ napsal(a):

Prosím vás, to, co paní Bezděková popsala, a k čemu poskytl nick Občan komentáře, to se opravdu děje? To je opravdu v České republice možné? V jednadvacátém století a ne ve středověku?

Panebože...

Vždyť ústřední myšlenka neosobního přístupu k dětem zcela šokujícím způsobem popírá elementární zásady pro zdravý psychický vývoj dítěte a zcela ho vydává všanc nejistotám a frustracím. Vždyť to v rozporu s realitou děti vydává „drátěným matkám“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_citové_vazby). Takové dítě pro své citové potřeby nemůže mít ani křečka, aniž by se netrápilo, co s křečkem bude, až poputuje o dům dál!

Vždyť je to hrozné... Co jsme to dopustili?
28. 12. 2013 | 18:22

zachránce národa a státu napsal(a):

Způsoby jakým guvernér ČNB začal uměle likvidovat naši národní měnu je nehorázný a hraničí s trestním činem ohrožení národního hospodářství a vlastizrady. Dokonce se guvernér a jeho nohsledi chlubí jak úžasné výsledky dosáhli, že „jejich“ vývozci zvýšili obraty o cca 18%. Jsou to hezké údaje možná i pravdivé , ovšem jenom pro vylepšení obrazu naší ekonomiky k pozdějšímu přijetí EURA či pro splnění nějakých podmínek růstu HDP Česka pro zvědavce z EU. Ne však o tom jaký přínos čistý zisk – ve formě daně přistane do státního rozpočtu.
Jednotlivci od vývozců si určitě polepšili jak výší tržeb, tak i jednoduše získánými zisky /umělou likvidací kurzu měny/. Ano bohatnou. Jenom 13 000 firem dokonce i se státní účastí „propírá“ zisky přes daňové ráje. Poctivých je málo, finančák je nekontroluje. Nezaměstnanost, ale roste ještě více, firmy nemají na platy či je snižujíPřijetí EURA s předpokladem cca v roce 2017 je asi potřebné, ovšem ne v kurzu české koruny vůči EURU, a ten může být i třeba 34 : 1 , jak se o tom v médiích i TV vyzpovídal pan guvernér, že českou korunu bude devalvovat dle potřeby i několikrát /zřejmě podle toho jaké papírové výsledky mu budou vyhovovat při předkládání EU nebo našim vůdcům/.
Co je ovšem podstatné. Nesmíme dovolit, aby poškozoval stát a už vůbec ne více než 9 milionů českých poctivých občanů, kteří těžce musí makat na své živobytí. Abychom se mohli přiblížit výší mezd v Eurech ve vztahu k trochu vyspělejším zemím.
Kam nás likvidace kurzu české koruny dovede s předpokladem zavedení Eura v roce 2017? V té době už Euro může být na kurzu 34 Kč za 1 Euro. Když tedy jste měli cca v roce 2008 – 2012 plat 24000Kč čistého, tak byste měli po přepočtu plat cca 1000 Eur. Při stejném platu, /neboť určitě vyšší nedostanete spíše měnší,krom tedy těch vyvolených co si určují platy,odměny a odchodné sami/ 24000Kč kdy dojde k výměně koruny za Eura při kurzu 34:1 budete mít plat ne 1000 Eur ale jenom cca 700 Eur!!! Takže se vrátíte do doby, tak pár let po revoluci 1989. Vám to nevadí? A co důchodce jak zaplatí své výdaje. Průměrný důchod je ani ne 10500Kč tzn. ještě v první půli roku 2013 bylo Euro 25Kč takže vyjádřeno v Eurech cca 420 Eur , po výměně měn dostane důchodce za stejný důchod nebo teda o valorizaci možná pár korun vyšší/ 10 800Kč/ 320 Eur!!! A úspory v bankách, pod polštářem nebo penzijní spjoření co jste si našetřili, např. 100.000Kč za to byste měli před pár měsíci 4166 Eur, po výměně měn jenom 2941 Eur. Takto se necháme okrádat? Naopak kdyby nebylo zásahu guvernéra ničením hodnoty české koruny Euro by bylo dnes již na úrovni méně než 24 Kč neboť ekonomika zatím není na dně. I po jeho zásahu koruna dokázala na trhu posilovat . On to ale nedovolí a opět ji chce zlikvidovat. Nám jde o to , abyste měli Euro ne za 34Kč v době výměny , ale nejlépe za 20 Kč!!! Abychom se platy a tím co jsme si našetřili přibližovali alespoň trochu vyspělejším zemím, a ne Kubě nebo KLDR. Takže i obyčejný důchodce by měl v době předpokládané výměny měn ne v průměru 320 Eur, ale 10.800Kč:20= 540 Eur!!! A to se týká každého poctivě pracujícího člověka v této zemi!! Policistu, bagristu,úředníka, soudce, uklízečky...jejich platy a úspory by jeli nahoru podobným propočtem. Panu guvernérovi jde o to, aby zlikvidoval poctivé občany o jejich platy a úspory?! Toto si necháme líbit? A stát by na splátku dluhu v Eurech vydal na 1 Euro jenom 20Kč a ne 34Kč?
Guvernér dostal od nějakých podobně vychytralých Angličanů cenu guvernér roku. Jasně vždyť jim to vyhovuje . Oni by od něj klidně brali kdyby byla koruna devalvována na 100 Kč za Euro. Jak by se pak Angličanům a jiným zde hýřilo v barech a salónech, a levně nakupovalo. Spíše by měl dostat Leninovu cenu za plánování jak zničit hodnotu české koruny, plánovaně a uměle. Ne tržním pohybem na trhu měn. Toto je kapitalistický způsob plánování nebo záměrná likvidace měny, státu a občanů?!
K této tragedii samozřejmě musíme přičíst škody pro občany abnormálním zvýšením cen veškerých výrobků a služeb. Vyzývám odpovědné politiky,úředníky a všechny co můžete zabránit tomuto zločinu proti státu a jeho občanům čiňte okamžitě!
13. 02. 2014 | 22:48

Jana napsal(a):

když si to tak čtu nechápu jestli pěstounem na chvíli za chvíli nebo profi pěstounem je to úplně jedno berou za to prachy tak i tak ale pěstounka 65 let s novorozencem se dokáže postarat lépe nežli ta která má 6 dětí a k tomu 3 vlastní tak tam je to jen o penězích mmch pozastaví někdo nad tím že vychovatelka v dětském domově bere 28 tisíc čistého za pití kávy a za 12náct služeb v měsíci +to že je pedagog a neučí se s dětmi je na to vyhrazeno z rozpočtu doučování podotýkám že jsou děti na prvním a druhém stupni ZŠ!
17. 02. 2014 | 18:35

+++ napsal(a):

Jano,

1) naučte se interpunkci, tohle se strašně blbě čte a kromě toho, že mluvíte jenom o penězích, netuším, o co vám vlastně jde.

2) přečtěte si to znovu, nepochopila jste, v čem tkví pro ty děti mizérie. Nejsou to balíky, které je jen třeba umístit tak, aby na ně nepršelo a nezmrzly. Musí z nich vyrůst lidé, to je, musí být v lidském prostředí. S lidskými emocemi, s láskou, s věrností, s pocitem bezpečí. Jak se s tím shoduje prostředí, ve kterém si je předávají BEZ SNAHY o vybudování vztahu po krátké době z ruky do ruky? Nehledě na to, že takto to může vyhovovat jen těm, kdož to chtějí dělat pro prachy. Nikoliv pro lásku. To mohou adoptivní rodiče, anebo skuteční pěstouni. Ty je třeba podporovat. Nehledě na to, že i oni vzdor upřímné snaze občas selžou.
18. 02. 2014 | 11:42

Gizela napsal(a):

Nic proti podpoře pěstounství a péči o ty, kteří to potřebují, jen bych chtěla podotknout, že jako vysokoškolsky vzdělaní rodiče se staráme o čtyři vlastní děti, přičemž já pracuji (abych péči o ně zvládla) jen na 70% úvazku a dosti uhoněnáná mám jako učitelka v mateřské škole asi 11 000,- čistého. Mít ty svoje v pěstounské péči, tak i bez zaměstnání mám na ně víc, než co s manželem vyděláme při značném časovém vytížení.
Prostě si myslím, že není normální, když stát podporuje lidi živící se z dětí(ať už mají k této práci jakýkoli dobrý nebo špatný motiv) víc, než biologické rodiče a rodiny. To nahrává případům neadekvátního odebírání dětí z rodin (juvenilní justicí) tak, jak se o tom v poslední době dozvídám prostřednictvím médií.
18. 02. 2014 | 12:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy