Temelín a jeho pět ekonomických bludů

12. 11. 2013 | 09:04
Přečteno 5697 krát
Všechny po sobě jdoucí vlády ČR podporovaly rozšíření Temelína. V tomto textu upozorňujeme na pět nejobvyklejších argumentů, kterými svou politiku hájily.*Argument 1: 12 mld. eur, které Temelín během 10 let do české ekonomiky nalije, bude pro ni významným fiskálním stimulem.

Argument vypuštěný do světa jadernou lobby a přijímaný všemi po sobě jdoucími českými vládami tvrdí, že rozšíření Temelína bude pozitivním fiskálním stimulem, který způsobí růst ekonomiky. To je mýtus, postrádající jakýkoli teoretický základ. Současný empirický akademický výzkum účinnosti fiskálních stimulů ukazuje, že vládní investiční programy jako Temelín mohou jen sotva zajistit trvalejší hospodářský růst. Tento závěr platí bez ohledu na to, kdo vlastní společnosti, které státní zakázku provádějí – u státních zakázek nezáleží na státní příslušnosti dodavatelů, ale na tom, k čemu se peníze použijí. Pokud stát chce provozovat expanzivní fiskální politiku a podporovat průmyslový růst zvyšováním daní, měl by přebytkové výnosy investovat do oblastí s trvalou hodnotou, jako je vzdělání a profesní příprava, a ne je cpát do ztrátových projektů typu rozšíření Temelína, které zatíží české daňové poplatníky na celou generaci a možná i déle.


Argument 2: Bez ohledu na dotace z veřejných zdrojů, které si rozšíření Temelína vyžádá, Temelín dramaticky zvýší konkurenceschopnost českého průmyslu.

Naopak: Subvencovaná výroba energie z jádra konkurenceschopnost tuzemského průmyslu poškodí. Dojde k omezení kupní a investiční síly českých korporátních spotřebitelů i domácností. Navíc prospěch těch několika vyvolených firem, které budou krátkodobě z rozšíření Temelína profitovat, bude na úkor ostatních, ekonomicky produktivnějších odvětví a příjemců dotací. Stručně řečeno, zamýšlené schéma veřejného subvencování Temelína je postaveno tak, aby podepřelo jedno úpadkové odvětví na úkor všech kolem.


Argument 3: Temelín zajistí soběstačnost ČR ve výrobě elektrické energie.

Tento argument vychází z předpokladu, že soběstačnost státu v produkci elektrické energie, dosažená za pomoci dotované výroby, je důležitější, než soběstačnost v produkci škodovek, moravského vína či brambor z Vysočiny, rovněž dosažená díky subvencím. Propojení distribučních sítí napříč Evropou a obchodování s energií činí z takto postaveného cíle kuriozitu, jejíž nesmyslnost se ve světle rychlého rozvoje výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v Německu ještě prohlubuje.


Argument 4: Vzhledem k neustále rostoucí spotřebě elektrické energie a nespolehlivosti obnovitelných zdrojů je třeba zajistit stabilní energetické zdroje, aby se předešlo black-outům.

Předpoklad stálého růstu poptávky po elektrické energii je mylný. Údaje Světové banky o změnách v ročním HDP a změnách v roční spotřebě elektrické energie ukazují, že dřívější těsná provázanost mezi změnami HDP a spotřebou elektřiny začala slábnout už asi před deseti lety. Od roku 2003 růst spotřeby elektrické energie za růstem HDP zaostává. Rozvírání nůžek mezi HDP a poptávkou po energiích se v posledních čtyřech letech ještě zvýraznilo. Jinými slovy: návrat k ekonomickému růstu v ČR neznamená automaticky růst poptávky po české elektřině.

Dále: Nikdo nezpochybňuje fakt, že záplava energie z obnovitelných zdrojů, která dnes proudí evropskými přenosovými soustavami, způsobuje jistou nepředvídatelnost trhů s energiemi. Neshody ale panují v otázce, jak se s touto nepředvídatelností vypořádat. Český energetický establishment by se rád vrátil k předešlému stavu, kdy národní poptávku po energiích uspokojoval regulovaný a vertikálně integrovaný monopol pomocí flotily obřích neflexibilních elektráren k pokrytí základního zatížení (baseload). Takový do minulosti zahleděný přístup ovšem nedokáže reflektovat skutečnost, že místo baseload zdrojů začínají zaujímat právě zdroje obnovitelné díky svým nulovým mezním nákladům na výrobu. Konvenční zdroje jsou vytlačovány z merit-orderu a jejich dnešním úkolem je vyvažovat výkyvy ve výkonech větrných a solárních zdrojů. Problémem tedy je, jak tuto rozkolísanost ošetřit. Výkon jaderných elektráren je regulovatelný s obtížemi a za ceny vysokých nákladů, což je z využití pro tento účel vylučuje. Měli bychom se spíše zaměřit na to, jak učinit nabídku, poptávku a přenos elektrické energie pružnějšími, nikoli naopak. A dosáhnout toho lze jedině využíváním pružnějších zdrojů namísto rigidních.


Argument 5: Velkoobchodní ceny elektřiny opět porostou, díky čemuž se Temelín stane ziskovým.

Pokles poptávky a obnovitelné zdroje začaly podkopávat konvenční výrobu energie už předtím, než udeřila globální hospodářská krize. Velkoobchodní ceny elektřiny se před krizí vyšplhaly na 90 eur za MWh, zatímco spot price a očekávaná futures prices v pětiletém výhledu kolísá kolem 40 eur za MWh. Naše studie ukazuje, že break-even cena při rozšíření Temelína se blíží 115 eurům za MWh (v cenách roku 2013). Pokud se mají pokrýt kapitálové náklady, bude třeba tuto prodejní cenu udržovat jako reálnou (tedy v cenách 2013) po celou dobu životnosti elektrárny. To je nereálné nejen podle nás, ale i podle potenciálních investorů.


*Tento text je krátkým výběrem z naší druhé a finální studie na téma hospodářských aspektů rozšíření Temelína, kterou jsme pojmenovali TEMELINomics 2. Zaměřili jsme se v ní na zkoumání dopadu, který by na ČEZ a na státní rozpočet mělo vládou navrhované schéma subvencí z peněz daňových poplatníků, kterým by mělo být pokryto financování výstavby 3. a 4. bloku JETE. Došli jsme k závěru, že dotace, které by ČEZ v rámci takovéhoto schématu získal, by dalece převyšovaly zvýšení dividend a daní, které by připadly státu v tom nepravděpodobném případě, že by kdy vůbec k rozšíření Temelína došlo. Celé znění studie v angličtině je k dispozici ke stažení na našem webu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin napsal(a):

Jamesi Candole (titul "de" je v ČR postaven mimo zákon) vyzývám Vás abyste odpověděl na tuto prostou otázku:
Odkud vezme ČR v Lednu při -20°C, suchu, zataženo, bezvětří až 12 000 MW elektrické energie a to bez jádra, uhlí, plynu a dalších neobnovitelných zdrojů ?
Dokud na tuto prostou otázku nebudete umět odpovědět, nepište nic o Temelínu.

Také si můžeme připomenout plky Vaší firmy v Bulharsku o elektrárně Belene (náhrada za Kozloduj zavřený EU), kdy jste také tvrdili že není potřeba a nyní tam mají elektrické energie nedostatek.
12. 11. 2013 | 09:28

Martin V napsal(a):

Ten pán tam má ty chyby schválně, aby mu to co tvrdí alespoň trochu podpořily nebo je takový demagog schválně?
Jak si třeba představuje flexibilní sluneční nebo větrnou elektrárnu?
Proč se ani nezmíní, proč je výkupní cena tak nízko? A že jednoho krásného dne a nebude to dlouho trvat, cena elektřiny vystřelí nahoru, protože už nikdo nebude ochoten dotovat tzv. obnovitelné zdroje.
12. 11. 2013 | 09:39

Neudržitelný napsal(a):

James de Candole je zakladatelem společnosti Candole Partners. Od roku 1992 žije v Praze. A já se ptám z čeho žije? Kdo jej platí, když společnost Candole Partners, dle dostupných informací, je ve ztrátě?
12. 11. 2013 | 09:40

oh napsal(a):

Jamesi de Candole, docela rád bych věděl, v čím zájmu smolíte své analýzy.
Tohle jste při sepisování svého pamfletu asi velkoryse přehlédl: http://www.ceskapozice.cz/byznys/energetika/tlak-na-zmenu-zelene-politiky-v-nemecku-sili
http://www.novinky.cz/ekonomika/317195-nemci-chteji-zavrit-28-elektraren.html

Ano, ještě chvíli mi vykládejte něco o tom, jak pokles poptávky a obnovitelné zdroje podkopávají klasickou výrobu energie. Zejména tehdy, když se do šikovně prolobovaného zákona vrazí povinný přednostní povinný odkup "zelené" elektřiny za garantované ceny. A když domácnosti platí za "zelenou" energetiku jako mourovatí stále víc, zatímco velkoobchodní cena elektřiny na burze klesá.
Jo,to se nám to obnovitelně hoduje, když nám to někdo platí.
12. 11. 2013 | 09:48

David napsal(a):

To, že by se rozhodnutí o rozšíření Temelína mělo MinimálnĚ na další 4 roky odložit, tak na to stačí i selský rozum.

Máme tolik jiných starostí, že s Temelínem by se mělo přestat otravovat vzduch.

V současné době celou roční produkci Temelína vyvážíme a v budoucnu bude spíše spotřeba stagnovat nebo i klesat, než aby se měla zvyšovat.

Těžký průmysl půjde do háje a na osvětlování skladů to bude stačit.

A až občané si na svoje střechy budou dávat sluneční panely a začnou se chovat podle zásad zdravého životního stylu, tak bude spotřeba ještě více klesat.

Bez garancí státu rozšíření Temelína nepůjde a pokud se stát k tomu zaváže, že bude garantovat cenu elektřiny, tak průser s fotovoltaikou je proti tomu jen procházka růžovou zahradou. A taky Nezapomínejme, jak se strašilo nedostatkem elektřiny, když se měl začít stavět Temelín!
12. 11. 2013 | 09:49

Martin napsal(a):

Martin V: Flexibilní FVE nebo VTE elektrárna vypadá tak, že když svítí a fouká tak se přebytky "ukládají" do elektrické distribuční sítě a když nesvítí a nefouká tak se tyto "přebytky" "čerpají" z elektrické distribuční sítě zpět. To je současná oficiální propaganda, dokonce se to už aplikuje nejenom na FVE nebo VTE, ale i na budovy, viz Pasivní Dům.
12. 11. 2013 | 09:54

Martin napsal(a):

David: Garance Temelínu jsou jako záruka proti populistickým politikům, existuje precedens z Německa kde politici přes noc nařídili zavřít všechny JE a investorům zbyly jenom oči pro pláč. Taktéž už dávno neexistuje tržní trh s elektřinou, nýbrž máme elektrické centrálně plánovité hospodářství z ÚV ESSR. Na čistě tržním trhu s elektřinou by Temelín žádné záruky nepotřeboval, tento ale nemáme.
12. 11. 2013 | 09:59

Neudržitelný napsal(a):

Martin
"dyž svítí a fouká tak se přebytky "ukládají" do elektrické distribuční sítě a když nesvítí a nefouká tak se tyto "přebytky" "čerpají" z elektrické distribuční sítě zpět"
Tak my už umíme schovávat elektřinu když je jí víc? No to jsem nevěděl, to se mně ulevilo, já žiju pořád v domění, že to neumíme.
12. 11. 2013 | 10:03

Neudržitelný napsal(a):

Nejdřív nejste náhodou stroj? a pak tu mám příspěvek 2x.
12. 11. 2013 | 10:05

Martin napsal(a):

Neudržitelný: Pochopitelně to neumíme, proto jsem se psal s těma uvozovkama :-) To nic nemění na tom že je to oficiální propaganda sloužící k vymývání mozků.
12. 11. 2013 | 10:08

Vladimír Wagner napsal(a):

Kam by vedlo uplatnění německé energetické koncepce zrušení a nepoužívání jaderné energetiky v Česku je vidět na vývoji v samotném Německu a srovnání výsledků německé a české energetické koncepce za 13 let trvání německé "Energiewende". Zatímco v Česku klesl podíl využití uhlí při výrobě elektřiny o více než 20 procentních bodů v Německu naopak je podíl fosilních paliv i uhlí nyní vyšší. Navíc u nás uhlí dochází (v Německu je ho dost) a nemáme mořské pobřeží s pravidenými větry.
Zatímco cena elektřiny u nás pro spotřebitele se budou příští rok snižovat, v Německu naopak dále stoupají. Podrobné srovnání výsledků energetických koncepcí v Česku a Německu je zde: http://technet.idnes.cz/obnovitelne-zdroje-cesko-nemecko-dq4-/veda.aspx?c=A131103_182539_veda_mla V článku je popsán vliv rozvratu trhu dotacemi do OZE a proč se za současné situace nevyplatí stavět žádný nedotovaný zdroj. A také to, proč stavba čístě dotovaných OZE zdrojů spěje k rozvratu energetického systému a rychlému růzstu cen pro spotřebitele.
Jinak, Candole a jeho poradenská firma jsou těmi, kdo významnou měrou přispěli k rozvratu energetiky nejen v Bulharsku a nyní se o totéž pokouší i v Česku.
12. 11. 2013 | 10:19

ZM napsal(a):

Nemám čas reagovat na všechno.
Např. můj názor na bod3-
Argument 3: Temelín zajistí soběstačnost ČR ve výrobě elektrické energie.
---
ČR soběstačná nebyla není a nebude. V ČR je poměrně rozvinutý průmysl, ale nedostatečná průmyslová základna. NApř. plyn je dodávám především z Ruska a Norska. Malá část plynu se sice těží na jižní Moravě, ale to je řádově maximálně několik procent spotřeby. Ropa je dodávána taky především z Ruska. Např. železná ruda je dodávána z Ukrajiny.

viz. např. článek
http://www.czechtrade.cz/o-czechtrade/reference/czechtrade-media/spolecnost-alta-uzavrela-kontrakt-desetileti/
----
úryvek z článku-
istě. Dnes jsme velký dodavatel železné rudy do České republiky, kterou dovážíme nejen z Ukrajiny - Krivoj Rog, ale i z Poltavy a Kurtské pánve. Jsme i výhradní zástupce dodavatele paliva pro Jadernou elektrárnu Dukovany.
-----
Palivo pro jaderné elektrárny v ČR je také dodáváno ze zahraničí. V současné době tuším že pouze od ruského dodavatele TVEL. kdyby se čistě teoreticky palivo vrábělo v ČR, tak stejně by blo nutné dodávat uranovou rudu ze zahraničí. V ČR sice těžba mnoho let probíhala (podnik Diamo), ale vzhledem ke spotřebě v ČR v nedostatečném množství.
Zásoby hnědého uhlí, které si pomocí privatizace (nebo spíše polovičního podvodu) zajistil do svého vlastnictví Tykač, vydrží pravděpodobně jen na příštích 20 let. Bude záležet na tom, zda budou prolomeny těžební limity v severních čechách nebo ne. Teplárenství v severních čechách je z velké části závislé právě na hnědém uhlí.
Jaderné elektrárny v ČR je nutné z důvody výměny paliva pravidelně odstavovat. Samozřejmě ne současně, ale po jednotlivých blocích.Odstávka trvá přibližně měsíc a půl. Po tu dobu je nutné mít záložní zdroje.
Ekonomika v ČR je prostě z velké části závislá na vývoji na zahraničních trzích a v budoucnu bude ještě více. Perspektiva rozvoje větrné energetiky v ČR je malá, podobně perspektiva provozu malých vodních elektráren nebo solárních elektráren, u kterých jsou dva hlavní nevřešené problémy (zábor půdy a nestabilita dodávek).
12. 11. 2013 | 10:28

JF napsal(a):

tentokrát dobrá analýza a co syntéza Babiš a Temelín ;-) ... spíš to vypadá na bioplynky se stabilním výkonem a převedení klasické energetiky na funkci zálohování OZE. I z toho důvodu bude zajímavé jak se vyprofiluje v této otázce Babiš.

Podpora dostavby Temelína je energetickej superkostlivec čezkého politického dinosaura co stejně dřív či později chcípne podvíživou z čezkého knedlíka! Co se týče německého ubrání plynu v podpoře OZE je dáno jeho přílišným tempem rozvoje než změnou politiky. Ale to čezkej knedlík si raději hned objedná další blok knedlíku. ;-) Jo ta přehnaná a efektní gesta ...
12. 11. 2013 | 10:30

Martin V napsal(a):

Martin - Díky, tak jsem si to také představoval, že pán C. má představu a jékési nafukovací síti.
Jen se divím, že nenasadil "inteligentní grid", který vyřeší skoro všechny problémy, na jaké si "přízemní" člověk technického vzdělání vzpomene.
12. 11. 2013 | 10:31

ZM napsal(a):

Martin napsal(a) 09:28:
Jamesi Candole (titul "de" je v ČR postaven mimo zákon) vyzývám Vás abyste odpověděl na tuto prostou otázku:
Odkud vezme ČR v Lednu při -20°C, suchu, zataženo, bezvětří až 12 000 MW elektrické energie a to bez jádra, uhlí, plynu a dalších neobnovitelných zdrojů ?
Dokud na tuto prostou otázku nebudete umět odpovědět, nepište nic o Temelínu.
---
Titul de bych vůbec neřešil. Je to v této diskuzi naprosto nepodstatné. Co se týká energie, tak je nutné rozlišovat energii elektrickou e energii tepelnou. Část tepelné energie je možné získat pomocí spalování biomasy, ale jen relativně malou. Hodně optimistický odhad je dle mého názoru 2O% spotřeby. Další součást problému je míra stability dodávek plynu a změna ceny plynu v průběhu času. Dá se očekávat, že rusové postupně budou cenu plynu zvyšovat (v příštích desetiletích) a to bude velký "tlak" na firmy, které budou muset zajistit úsporná opatření. Je otázka, jestli bude v budoucnu nutné zajistit více jak 10 000 MW. Be jaderných elektráren to v příštích desetiletích nebude možné, pokud by nedošlo k razantní "proměně" ekonomiky. Diskuze o takové "proměně" je ale hodně teoretická záležitost, takže nemá v současné době příliš smysl jí vést.
12. 11. 2013 | 10:36

ZM napsal(a):

Martin V 10:31 -
Zavedení "Inteligentní gridu" samozřejmě může být součástí řešení. Otázka ale je, jaké náklady na toto zavedné jsou ještě únosné. Názory na to jsou hodně různé.
12. 11. 2013 | 10:38

ZM napsal(a):

Argument 5 v článku-
Argument 5: Velkoobchodní ceny elektřiny opět porostou, díky čemuž se Temelín stane ziskovým.
---
Prognózovat cenu na desítky let je hodně nejisté. Cena se může změnit výrazně v průběhu několika let. Cena je "funkcí" mnoha proměnných. Stačí, aby v budoucnu výrazně vzrostla cena plynu a následně by to výrazně "zahýbalo" s ostatníma cenama.
12. 11. 2013 | 10:43

Martin napsal(a):

JF: Ubrání německého plynu v OZE je dáno astronomickými náklady na OZE, které už překročily veškeré hranice, totiž v Německu platí na OZE výpalné 600 000 000 000 Kč ročně, to je víc než za vlastní silovou elektřinu a z hlediska energetiky to vůbec ničemu nepomohlo, kromě plnění těch správných kapes.

ZM: 2 400 MW z biomasy je sci-fi, tolik biomasy se v regionu jednoduše fyzicky nenachází a jediná myslitelná náhrada je zemní plyn nebo břidličný plyn. Povídačky o tom že v budoucnu významně klesne spotřeba elektřiny neakceptuji, protože nic tomu nenasvědčuje. Právě proto je třeba si pokládat mnou položenou otázku, protože je evidentní že se v tom plácáme. Shodneme se na tom, že v příštích desetiletích to bez jádra nepůjde.

ZM: Inteligentní grid v ČR dávno existuje, jmenuje se to HDO a jeho potenciál již je vyčerpán. Prakticky všechny spotřebiče s významnou spotřebou jde již dnes ovládat dálkově z dispečinku. Jsou plány to rozšířit i na pračky a ledničky, ale to již nic zásadního nevyřeší.
12. 11. 2013 | 10:49

ZM napsal(a):

Argument 4: Vzhledem k neustále rostoucí spotřebě elektrické energie a nespolehlivosti obnovitelných zdrojů je třeba zajistit stabilní energetické zdroje, aby se předešlo black-outům.

Předpoklad stálého růstu poptávky po elektrické energii je mylný. Údaje Světové banky o změnách v ročním HDP a změnách v roční spotřebě elektrické energie ukazují, že dřívější těsná provázanost mezi změnami HDP a spotřebou elektřiny začala slábnout už asi před deseti lety. Od roku 2003 růst spotřeby elektrické energie za růstem HDP zaostává.
----
Záleží na tom, čím je tvořen HDP v daném státě. Je to dost složité téma, takže spíše je lepší napsat nějaký teoretický příklad pro srovnání, zjednodušeně. Jestliže lidi přestanou např. chodit do restaurací a místo toho se půjdou projít někam ven, tak část restaurací zkrachuje a spotřeba energie se sníží o spotřebu energie v těchto restauracích (provoz mrazících zařízení, klimatizace, osvětlení atd.). Tento příklad zrovna není nejvhodnější, ale napsal jsem ho proto, že právě návštěva restaurací je jedna z prvních "položek" v rodinných rozpočtech, které lidi při nedostatku financí škrtnou. A když nastane zdražení elektřiny, tak logicky lidi budou mít míň peněz na ostatní útratu.
12. 11. 2013 | 10:52

ZM napsal(a):

Martin napsal(a)10:49 :
ZM: 2 400 MW z biomasy je sci-fi, tolik biomasy se v regionu jednoduše fyzicky nenachází a jediná myslitelná náhrada je zemní plyn nebo břidličný plyn. Povídačky o tom že v budoucnu významně klesne spotřeba elektřiny neakceptuji, protože nic tomu nenasvědčuje. Právě proto je třeba si pokládat mnou položenou otázku, protože je evidentní že se v tom plácáme. Shodneme se na tom, že v příštích desetiletích to bez jádra nepůjde.
----
Jenže Vy nerozlišujete mezi tím, kolik energie je vynaloženo na vytápění a kolik energie je vynaloženo na výrobu elektrické energie. Napsal jsme, že 20 % tepelné energie je hodně optimistické. Záleží na tom, na jakou teplotu budou lidi v průměru své domy (byty) vytápět. Hodně zjednodušeně- vzroste li teplota v místnosti o 1 stupeň, vzrostte spotřeba energie o 4 až 6 %.
12. 11. 2013 | 10:57

ZM napsal(a):

Martin - napsal jste-
ZM: Inteligentní grid v ČR dávno existuje, jmenuje se to HDO a jeho potenciál již je vyčerpán. Prakticky všechny spotřebiče s významnou spotřebou jde již dnes ovládat dálkově z dispečinku. Jsou plány to rozšířit i na pračky a ledničky, ale to již nic zásadního nevyřeší.
12. 11. 2013 | 10:49
----
Potenciál smart grids rozhodně vyčerpán není. Ale záleží na tom, jaké jsou náklady na zavádění smart grids. Teoreticky je možné lecos, samozřejmě v případě nedostatku zdrojů.
12. 11. 2013 | 11:00

ZM napsal(a):

V současné době to někomu může připadat nereálné, ale není vyloučeno, že za určitou dobu (možná až za několik desítek let) se bude velké množství lidí přepravovat tak, že prostě pojednou do zaměstnání v autě 4 lidi a ne jeden člověk, jak je to v současné době. Podělí se tak o náklady na benzín. Není vyloučeno, že pracovní doba se lidem bude upravovat dle možností dojíždění.
12. 11. 2013 | 11:14

Jaroslav napsal(a):

Tolik nesmyslů najednou nelze komentovat, nicméně: nulové náklady na výrobu obnovitelnými? Kolik železa, mědi, cementu,elektrické energie, nafty a lidské práce "sežere" nestabilní a občas elektřinu dodávající větrník? Jeho životnost je 15 let a potom co ? Ebonitová tyč a lisčí ohon? Šílená energetika,postavená na neobnovitelných zdrojích je cestou ato spolehlivou (na rozdíl od dodávek elektřiny nespolehlivých) cestou ekonomiky a průmyslu do hrobu . Fotovoltaiku a její tristní účinnost nemá cenu rozebírat. 2700 MW odstavených tepelných elektráren v Čr nahradí podle autora co? Tření čehokoli nepomůže, autore...Dát Německo jako příklad a v energetice, to může jen člověk s duševním omezením na sociální vědy, technikou nepolíbený (tudíž by do toho neměl mluvit!).A zdeformované ceny elektřiny,kdy MUSÍME vykoupit v době foukání levnou větrníkovou a nebereme 90 hal na kWh z atomky (se vším započítaným, včetně likvidace atomky, přepracováním paliva), to je ignorantství nehrubšího zrna na úrovni začínajícího středoškoláka umělecké školy obor zpěv ! Hádejte, kam autora pošlu ???? Ano, TAM !!!
12. 11. 2013 | 11:19

JF napsal(a):

Martin: ale porovnávate neporovnávatelné - náklady na OZE jsou čisté investice (viz. v principu nulové mezní náklady) s provozem klasické energetiky v principu s nenulovými náklady. Natož ty při likvidaci jaderných elektráren a nekalkulovaných a v principu nekalkulovatelných škod např. při jaderné havárii. To rozhodnutí Německa není dáno náklady ale sladění tempa nárůstu OZE a slabšího tempa změny současné energetické infrastruktury. Jistě samozřejmě i ti dinosauři chtějí také nějaký sociální přístup ... ;-) např. i proto je třeba budovat energetické sítě napříč Reichu ačkoliv budoucnost sítě je její lokalizace bez nutnosti velkých transportů (v principu). Ale to jsou ty kompromisy že i ti dinosauři chtějí přežít - třeba aspoň v moři - proto ty farmy v moři - jsou to v praxi rezervace pro ty tyronasoury RWE-rexi.

ČR je svým způsobem také taková rezervace ... ale přesto je dinosaurům lépe i v Reichu. Otázka je zda Německo a Rakousko bude ochotno nakupovat českou elektřinu a zda to bude vůbec potřeba ... to bude nejlepší alibi.
12. 11. 2013 | 11:32

Alex napsal(a):

Nevím, odkud pane Condole pocházíte, ale pleťte se laskavě do věcí té země, kde máte státní občanství a volební právo. Do naší energetické politiky Vám nic není.
12. 11. 2013 | 11:33

Jakub napsal(a):

Vystududoval jsem obor energetika vcetne te jaderne. Moc nerozumim tem zdrojum obnovitelnym a ani je nejak nehodlam hajit, ale James ma pravdu v tom, ze dalsi bloky Temelina potreba nejsou. Jedna se o dalsi tunel na statni kasu. Velke energeticke zdroje jsou opravdu nemoderni. Mam takovy pocit, ze nas strasi nedostatkem elektricke energie. Pokud by totis byla kratkodobe vyssi poptavka po el. energii, neni zadnou strategickou chybou koupit energii ze spolecne evropske site. Ve vetsine pripadu jsme dnes vyvozci. Z pozice danoveho poplatnika nesouhlasim s dalsi statni subvenci do energetiky - dnes jiz nasycenem trhu.
12. 11. 2013 | 11:47

Jaroslav napsal(a):

Pane Jakube. Z Vašeho příspěvku čouhá první neúspěšná zkouška a konečná, nicméně "studoval jste enerčgetiku..." . Těžko se splést, při čtení. Děláte medvědí službu tomu de- třeba magogovi,Billovi,vyberte vhodné. Nemáte na to, nechte energetikům co jejich jest.
12. 11. 2013 | 12:04

xerox napsal(a):

jak to de ... condole ... :-)
blábolení o ,, zlém ,, babišovi dneska nahradilo koukám blábolení o ,, zlém ,, čezu ... copak ... babiš nevyužívá tvých služeb k zakalení daní v pochybný kyperský finanční žumpě a platí jako řádnej hospodář daně v české republice jako jeden z mála významných kapitalistů a tak si se dal do kvílení nad čezem ... :-)
z čehož usuzuji , že ani čez nevyužívá tvých kyperských pochybných aktivit ohledně zakalení daní a navíc tě ani nepotřebuje co by lobistu k rozvoji firmy ... on si všechno vyjedná sám , případně to vyjedná majoritní vlastník tedy stát , zase tě vynechali viď ... :-)
njn. když tvoje ,, firma ,, čítající asi dva lidi jde do mínusu a nepomůže jí ani mít kancl ve sněmovní ulici pro snadnější dostupnost ,, klientely ,, ... tak je to vždycky k vzteku ... :-)
12. 11. 2013 | 12:10

Tomáš Kocour napsal(a):

Jaroslav napsal(a):
Tolik nesmyslů najednou nelze komentovat, nicméně: nulové náklady na výrobu obnovitelnými? Kolik železa, mědi, cementu,elektrické energie, nafty a lidské práce "sežere" nestabilní a občas elektřinu dodávající větrník?

Milý Jaroslave, víte, v čem spočívá nebezpečí diskuse, včetně té internetové (která žádnou diskusí není, pouze lepením vzkazů na virtuální nástěnku)? Mimo jiné i v tom, že hranice mezi zanícenou kritikou a sebeztrapněním je tenčí než stěna kondomu.
Domníváte-li se, že mezní náklady (marginal costs) je to, kolik stojí výstavba jednoho větrníku, je mi Vás líto, ale pomoci Vám nedokážu. Abych parafrázoval Vaše vlastní slova – to může jen člověk s duševním omezením na technické vědy, ekonomií nepolíbený (tudíž by do toho neměl mluvit!).
12. 11. 2013 | 12:21

Jaroslav napsal(a):

Milý Kocoure. Kolik činí celkové energetické náklady na výrobu oceli, cementu, výrobu, přaeprtavu, provozování, údržbu, demontáž a uvedení do původního stavu, TO by jste měl brát v úvahu, při uvažování o výhodnosti výroby energie. Marginality typu, že to většinou nepůjde, nebo využití maximálně na 40% a to pár týdnů v roce, to pomiňte jako nepodstatné.Samozřejmě, že :http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezn%C3%AD_n%C3%A1klady. Ale v celkovém součtu máte obvnovitelné zdroje katastroficky ekologicky průsšvihové a raději nemluvme o životnosti, odpadech při výrobě a likvidaci, infrazvuku a ovlivnění proudění s kavitačními účinky na polnosti ZA větrníky....tisíc větrníků zhyzdí severomořské mělčiny, budiž, ale kolik desítek km2 by zabraly, aby nahradily "malinkatý" Temelín ?????? Nic nemá nekonečnou životnost a pokud nenávidíte nastupující generaci, tak jim tu energetiku v podobě OZ nacpěte, konečně-mládeži patří budoucnost, vlastně si nic jiného ti parchanti od nás nezaslouží...Takhle podle Vás ?
12. 11. 2013 | 12:58

Dalimír napsal(a):

Český danový poplatník se s těch dluhů co nadělali ti poberti v minulých vládách asi nevyhrabe nikdy ! Radio jerevan,český radiožurnál hlásilo že se na nás řítí další miliardový dluh z EU ! A sice zato že prý byla podvodným způsobem vyločena francouzká firma z modernizace a dostavby Temelína ! Jedou v tom rusové a hlavně amíci ! Jejich firma Vestinghaus má po evropě své špicle všude tak se ani nedivým že v tom bude zase nějaká levárna ! Zase to vše odnese v česku lid obecný ,hlavně svou snižující se životní úrovní v porovnání k ostatnímu světu ! Co jsme to proboha za národ že si tohle vše necháme líbit ???
12. 11. 2013 | 13:00

Martin napsal(a):

ZM: Každý ví že lidi budou topit pořád na stejnou teplotu, naopak spotřeba energií na vytápění bude trvale narůstat, to tím jak se lidé stěhují z měst na vesnice, na vesnicích se pro rodinu vytápí až 3x tolik plochy než pro rodinu ve městě.

ZM: Tak nám prozraďte ten netušený potenciál Smart Grids prozraďte, jsme tady na to celí žhaví. Z toho co se mi podařilo vydolovat je to HDO + vypínání ledniček a praček.

ZM: Diskutujeme o elektřině. Automobily se zatím na spotřebě elektřiny prakticky nepodílejí. Kdyby se tak náhodou stalo, stoupne okamžité zatížení elektrické sítě až o 3 000 MW a v případě nákladní dopravy až o 10 000 MW.

JF: No a co má být ? Jednoduše se to přepočítá na 1 MWh. V případě FVE je to minimálně 6x tolik (v počátcích až 13x tolik) co u jádra a rozdíl doplácíme ve výpalném OZE. Likvidace jaderných elektráren a vyhořelého paliva je samozřejmě zakalkulována a to ze zákona.
Rozhodnutí Německa není nic o sladění růstu, prostě je to konstatování fatálního selhání, zjistilo se že je velmi nerozumné zapojovat velké množství OZE do elektrické sítě.

Jakub: Elektřinu ze společné evropské sítě si můžete koupit jenom tehdy, pokud tam bude. A ona tam nebude. Elektřiny bude nedostatek a to zvláště v tom časovém období dne, kdy nám bude chybět. To proto že ekologičtí fanatici zhruba 20 let úspěšně blokují výstavbu nových jaderných bloků po celé Evropě.
12. 11. 2013 | 13:16

sasa napsal(a):

Budoucnost OZE. Zastanci OZE pozaduji od ostatnich vlastniku prednostni pristup k rozvodne siti. Proto by mel byt prijat zakon, ktery majitelum OZE ulozi povinnost zajistit ze ziskanych dotaci dostatecnou kapacitu elektriny, kdy jejich elektrarny nejsou schopny dodavat.
12. 11. 2013 | 14:38

Desiderius napsal(a):

Dostavba Temelína bude prospěšná různým subjektům, jen ne českému občanu. Ten ji bude muset zaplatit a zist shrábne ČEZ resp. Rusové. Ti to mají postavit a zároveň tak zapříčinit další strategickou závislost ČR na Rusku. Od jádra se ve slušných zemích upouští, např. ve VB se konalo referendum a občané tam řekli ne. Němci s tím taky končí. A my v tom pokračujeme, resp. Rusové. Arreva byla protiprávně vyloučena, aby bylo pro Rosatom o soupeře méně. S Westinghausem se už český stát stranící Rusům nějak vypořádá. Zachránit nás před neblahými důsledky dostavby Temelína Rusy může jedině nedostatek peněz na jeho postavení. Státní správa, která by řekla ne dostavbě, jako je např. MŽP zde nefunguje, resp. je prodlouženou rukou investorů.Bylo by možná levnější spojit MŽP s min.průmyslu. Elektřina se bude dál prodávat na západ a upevní se tak mocenské postavení ČEZu, resp. Rusů v Evropě.Situaci pro ČEZ může ještě zkomplikovat Brusel,ale ten zřejmě nemá pravomoce na ovlivnění tendru. Žijeme v krásné zemi...
12. 11. 2013 | 15:56

JF napsal(a):

Martin: mrkněte na grafy Energiewende - nikde tam nepozoruji peak solar či peak wind či peak biomasse - resp. zatím v nedohlednu - ohledně těch mezních nákladů si také odpovídáte sám 13krát pak je 6krát a pak předpokládám 1x a pak 0x ;-) resp . záleží na životnosti investice nikoliv provozních nákladech!!! ... toto platí v principech, realita je ta že zásoby ropy i uhlí mají konečnou kapacitu nehledě ke kapacitě atmosféry kam se uhlík přesouvá v podobě CO2. Nehledě k tomu že nejčistší energie je ta nespotřebovaná ... např. energetická náročnost budov. Temelín je v této situaci v mnoha rozměrech směr proti proudu technologického vývoje ale i proti sociálnímu. Ale čezkej knedlík dalšímu bloku knedlíku jen těžko odolá, natož když knedlík za sebe nechá rád rozhodovat jiné - co by taky čezký knedlík pro další knedlík neudělal - jsou to vlastně takové knedlíkové bitvy - vysedávací ;-)
12. 11. 2013 | 16:27

jenicek napsal(a):

Chci věřit, že BIS (nebo třeba Bulhaři, ti maj taky dobrej důvod) má celou Candolovu zločineckou skupinu pod kontrolou a jednou je na přechodu zajede auto než stihnou v Česku napáchat bilionovou škodu.
12. 11. 2013 | 16:55

jenicek napsal(a):

Zajímavé, stené metody jako v Bulharsku a JE Belene:
Candole analyst Ivan Kotev seeks to dispel five myths about NPP Belene: that it will produce cheap electricity; that it will satisfy Bulgaria’s growing energy needs; that it will boost electricity exports; that it will guarantee Bulgaria’s energy security; and perhaps the weakest of them all, that Bulgaria has already spent 600mn euros on the project and cannot abandon it now.
Publikováno listopad 2010, spoluzločinci Kotev, Ondřich.
Dneska víme jak Bulhaři dopadli.
12. 11. 2013 | 17:00

Ateista napsal(a):

James de Candole:

Úroveň vašich kognitivních funkcí, vaše znalosti, dovednosti a vaše osobnost odpovídá většině obyvatel USA. Jedním slovem zoufalství!
Vy tady prokazatelně lžete, možná se i dopuštíte trestného činu šíření poplašné zprávy.
Pane Stejskale, opět se na Vás obracím! Já Vás žádám nejen jako editora těchto blogů, ale i jako svého spoluobčana, abyste nedával možnost psát sem kreaturám jako je James de Candole. Tohle je prostě neúnosné!
12. 11. 2013 | 17:19

Ateista napsal(a):

Stejskal:

Žádám důsledně o odpověď, včetně zdůvodnění! Viz můj příslěvek 12. 11. 2013 | 17:19.
12. 11. 2013 | 17:21

Martin napsal(a):

Desiderius: Temelín si postaví ČEZ ze svého, daňového poplatníka to nebude stát ani korunu. Zisky z Temelína jdou asi ze 40 % státu, neboť stát je akcionář ČEZu.

JF: Grafy energiewende jsou propagandistické a nezohledňují skutečné fyzikální poměry v elektrické distribuční síti, které jsou v Německu čím dál více tristní, ale to v grafu energiewende nikdy neuvidíte.

Pohádky o mezních nákladech už bylo dost, evidentně tomu nerozumíte. Prostě se sečtou veškeré náklady za dobu životnosti elektrárny a vydělí se to počtem vyrobených MWh. U JE to dělá kolem 1 000 Kč za 1 MWh, u FVE 6 000 - 13 000 Kč na 1 MWh, nevím čemu na tom zase nerozumíte.

CO2 neškodí, není se čeho bát.

Čech především není takový hlupák jako Němec, aby si zavřel svoje JE a následně je nahrazoval dovozem uhlí odněkud z Afriky, tak jako mají v plánu v Německu.

Ateista: Nechal bych Stejskala v klidu, aspoň víme co na nás Strana zase chystá.
"Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektivnímu myšlení Strany je krutě trestáno, lidská individualita se stává zločinem."
12. 11. 2013 | 17:28

Jirka napsal(a):

Muj názor na autora = nebetyčně drzý debil.
Jak může v jednom článku horovat proti teoretickým dotacím na Temelím, a zároveň nenápadně podporovat "zelené zdroje". Ty zelené blbosti nás na přímých dotacích budou stát více než Temelín. A to přímo z našich peněženek, stačí mrknout na fakturu za elektřinu.
12. 11. 2013 | 17:31

Martin napsal(a):

Jirka: Protože s OZE jde řádově lépe sdírat z občanů kůži, než s JE. Žádný jiný úmysl v tom nehledejte.
12. 11. 2013 | 17:42

Maximus napsal(a):

Ze světa:

21. října 2013 ● 09:16.
Britská vláda podepsala dohodu s francouzskou energetickou skupinou EDF o výstavbě dvou jaderných reaktorů v Británii. Celková investice má činit 16 miliard liber (488 miliard Kč). Nová elektrárna Hinkley Point C v Somersetu se stane první zahájenou stavbou jaderné elektrárny v Evropě od neštěstí v japonské Fukušimě v roce 2011.
.......................................................
Jen pár otázek a známých pravd:
Jakým právem nám tady nějaký britský lobbista mluví do našich věcí, do naší energetiky? Zřejmě jeho úkol je jako u jiných podobných pochybných existencí, tady uvést naše hospodářství do chaosu. Zřejmě britská přátelská a lety osvědčená politika, rozděluj a panuj a co můžeš rozšteluj a pokaz co jde, zkrátka vývoz mustru pro ovládnutí cizích států: Made in GB.
Hezký večer.
12. 11. 2013 | 20:52

JF napsal(a):

Martin: vycházíte z cen ekonomického prostředí, které jsou dány energetikou založenou na neomezeném množství volně dostupné koncetrované energie bez jejich vlivu na biosféru země. Vzhledem k tomu že více podmínek této rovnice významně neplatí (než ta jedinná co platí z těchto čtyřech podmínek - i přes hesla o jejich prospěšnosti např "CO2 neškodí, není se čeho bát." ;-), jsou tedy i tato čísla dost na vodě ale spíše už pod ... ale to je zcela příznačné pro ekonomiku pojímanou jako účetnictví - natož ještě z principu falešné. Ale jistě finanční a energetičtí dinosauři s jejich politickými plazími přívěsky mozkovými nemohou pochcípat příliš rychle - bylo by to dost smrduté.
12. 11. 2013 | 22:05

Martin napsal(a):

JF: Jaké zase čísla na vodě ? Čísla co jsem uvedl jsou čísla které se zprostředkovaně vyskytují na faktuře za elektřinu, to je černé na bílém.
Vliv JE na biosféru je velmi malý, zato spalování uhlí nutné k zálohování OZE má naopak vliv na biosféru poměrně citelný.
CO2 biosféře neškodí prokazatelně, naopak je to druh potravy pro celou říši Flóry. JE CO2 neprodukuje, zato OZE kvůli nutnosti zálohování uhlím ano.
Vliv lidské činnosti na zemské klima se neprokázal, podezření bylo mylné.
12. 11. 2013 | 22:19

Trtkos napsal(a):

Argument 1 a postacujici:
Candole, ses americkej agent a jak je znamo, USA uz davno nesiri svobodu a demokraci, ale prave naopak...
Navic to vyada, ze tomu tak ani nikdy nebylo.

Proto cokoliv napises, lze povazovat za lez a manipulaci.
12. 11. 2013 | 22:49

Důchodce68r napsal(a):

1) Ani nejpodrobnější odborná a zcela nezávislá analýza nepovede k jasnému rozhodnutí. Míním rozhodnutí, zda by byla dostavba prospěšná občanům. V rovnicích je příliš mnoho neznámých. (Pokud by šlo o prospěšnost vlastníkům soukromé části JET, to je problém zcela jiný, řádově snadnější. Zvlášť když se podaří státní záruka.)
2) Nezávislá analýza je nedosažitelná. Nezávislí odborníci u nás v posledních dvou dekádách prakticky úplně vymizeli. (Jak to vím? Pracoval jsem dlouho v oboru, jsem držitelem státní koncese v oboru energetiky budov.)
3) Případné rozhodnutí, už jen vzhledem ke komplexnosti problému, bude mít charakter rozhodnutí politického.
4) V analýze p. Candole mi poněkud chybí posouzení míry korupčnosti oněch pěti vlád podporujících dostavbu. Pak by uváděné argumenty taktéž poněkud ztratily na důležitosti. Podobné pocity mám i při čtení zdejší diskuze.
5) Doporučil bych tento postup. Rozhodnutí o dostavbě v tak nepřehledné situaci o pár let odložit. Pokračovat v analýzách z iniciativy jak odpůrců, tak zastánců. Pozorně sledovat následky a postup sanace Fukušimy. A mezitím - podstatně omezit míru korupce v politice a ve státních orgánech.
6) Sám se mezitím pokusím domácnosti svou i svých dětí učinit nezávislými na elektrické síti. Už jen pro jistotu.
12. 11. 2013 | 23:35

hejda napsal(a):

To Martin. Skutečně není potřeba Temelín. Pokud si všimnete, tak 80% energie prodává do zahraničí. Tu elektrárnu jsme zaplatili ze svých daní.Její spuštění bylo kontraverzní, přesto, že prognózy zaplacené energetickou lobby hovořily o neúměrně rostoucí poptávce, s krizovými scénáři. Jenže technologie postoupily, zateplené domy mají velice nízkou spotřebu, poptávka po elektřině klesá, díky úsporným výrobním prostředkům. Bum z konce sedmdesátých let v oblasti přímotopů, je v nenávratnu. Co udělal stát v okamžiku, kdy si lidé přímotopy pořídili? Zvedl ceny energie. Jenže dnes jsou některé domy, a není jich málo, zcela soběstačné, jak vlastní solární energií, která funguje i při - 40 stupních. Tepelná čerpadla mají nepatrnou spotřebu, stroje pracují energeticky podstatně úsporněji a největší odběratelé proudu, dávno skončily. ČEZ vlastní z 51% stát a stal se z něho doslova vyděračský byznys. Milonové platy, miliardové zisky za naše daně.
12. 11. 2013 | 23:52

JF napsal(a):

Martin: no ano, jistě faktury za elektřinu, zapomněl jsem, tím se mnohé opravdu vysvětluje ... ostatně přiznám se těm velmi často nerozumím ;.) A co zásoby fosilu a uranu - také jsou neomezené a volně přístuné - jak se určují jejich ceny? nákladově nebo věštěním z kříštálové koule ... co tam vidíte nyní? ;-) nekonečná ropná pole - všem podle potřeb - ráj na zemi nejen podle osvěžujícího rosného bodu a správné vlhkosti. Jo, krásný to sen boha všech prospektorů.
13. 11. 2013 | 00:05

josef kort napsal(a):

Koukám, že diskuzi převzali "jaderní elektrikáři". Myslím, že by školu tento obor měli zavřít. Podívejte co jich nemá do čeho píchnout, tak píší sem a samozřejmě lobují za více a více atomových elektráren.
13. 11. 2013 | 00:34

hejda napsal(a):

Jak to tady sleduji, nikoho nezajímá, že dodnes nemáme žádné úložiště vyhořelého, jaderného paliva.Prozatím se stále improvizuje.Budeme si vyrábět vlastní atomovou bombu, pro příští generace? Každá JE byla vždy prezentována, jako absolutně bezpečná. Podívejte se, kolik už bylo havárií!!!!To je pouze jeden aspekt, ty ostatní si k tomu přidejte!
13. 11. 2013 | 01:05

sectste son napsal(a):

hejda - Nic není presentováno jako "absoulutně bezpečné" Havárie JE byli celkem tři a zahynulo při nich tolik lidí, jak při těžbě uhlí za cca měsíc...
výstavbou Temelína bylo odstaveno velké množství hnědouhelných elektráren.
uran se dá nakoupit a relativně lehce dovést z více zemí a nezáleží na tom, jak se zrovna v rusku nebo na ukrajině někdo vyspí a otočí kohoutama.
Spotřeba elektrické energie bude stoupat, stačí se podívat na snahu o elektromobily a jejich rozšíření.
to že není vybudován sklad vyhořelého paliva, můžeme poděkovat aktivistům, kteří straší co to jde.
energetická náročnost budov je také tristní a při chválení takových projektů se počítá s rychlým růstem cen za energie, aby to finančně vyšlo, což je dost v rozporu s tím, jak se zde mluví o snižování cen za elektrickou energii, zelení v tom mají trochu schízu, což je asi jejich kasické rozpoložení.
Potenciál smart grid je dávno vyčerpaný už z principu - nikdo nedovolí nové vedení přes své pozemky a při smart grids by se muselo drátovat o106 a všechny spoje by musely být dost předimenzované, protože by nešlo moc dobře ovlivnit, kolik elektřiny bude muset protékat a aby nedocházelo k přeťěžování, musí s epočítat s velkým přenosem :-D
13. 11. 2013 | 09:08

Vladimír Wagner napsal(a):

Každá výroba elektřiny má svá rizika a je vždy třeba srovnání. Počet havárií přehrad, jejich obětí a následků je řádově větší. Při analýze vychází na produkovanou megawatthodinu v této oblasti jádro zdaleka nejlépe. O nutnosti srovnávání a samotné porovnání je trochu podrobněji zde: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-nejen-pri-posouzeni-rizika-je-nejdulezitejsi-srovnani . Růst poptávky se zpomalil jen vlivem krize. Tepelná čerpadla potřebují elektřinu, tu potřebují i prvky inteligentního domu a smart grid a obrovské množství bude potřebovat elektromobilita. Zateplením moc elektřiny neušetříte. Zvláště u nás moc lidí elektřinou netopí.
13. 11. 2013 | 09:51

Divná čísla a logika napsal(a):

Na silnicích Čr zemře za rok desetinásobek lidí, co v atomových elektrárnách na celém světě za posldních 40 let a přesto nikdo auta nezakazuje...podivné....
13. 11. 2013 | 10:10

Martin napsal(a):

hejda: Temelín se z daní stavěl do konce roku 1992. Od roku 1993 si to staví ČEZ ze svého, stejně tak jako si bude sám financovat dostavbu.
Temelín se stavěl jako náhrada za plánovanou odstávku uhelných elektráren, která již započala a v brzké době se odstaví až 1 800 MW uhelných, jednoduše proto že uhlí v ČR došlo.
Poptávka po elektřině možná nestoupá, ale rozhodně neklesá a nic nenasvědčuje tomu že by klesla třeba o 1/4 tak aby se dalo vypnout významné množství elektráren.
Tepelné čerpadla mají nepatrnou spotřebu jenom v ústech obchodníků, spotřeba dělá 1/3-1/2 celkového topného výkonu.
Solární elektrárna která funguje při -40 °C je nám platná jako mrtvému zimník, protože když jsou u nás takové mrazy tak jsou také krátké dny a obvykle zamračeno.

JF: To mě bylo jasné předem že nerozumíte ani faktuře za elektřinu, natož čemukoliv složitějšímu v oblasti distribuce elektrické energie.
Cenu Uranu určují vlastníci dolů, to je poměrně jasné. Zásoby Uranu jsou pochopitelně konečné, ale existují i jiné druhy reaktorů které běží na jiné palivo. Štěpení jader atomů nám dá asi 100-150 let času na vynalezení fúze.

josef kort: Zavřít by měli ***** ******* co schválili výpalné OZE a přednostní výkup z OZE. Bez OZE by elektřina pro koncové spotřebitele byla levnější zhruba o kačku a možní víc.

hejda: Poměr mrtvých lidí vůči vyrobeným TWh je jednoznačně ve prospěch JE a to proto že například v uhelných dolech umírá mnohem víc lidí a i s tím zemědělcem co pěstuje biomasu se občas na mezi převrátí traktor.
13. 11. 2013 | 10:17

hejda napsal(a):

Secste son. Nevím, jak jste dospěk k oněm číslům Větších či menších havárií, , které zabíjely bylo pouze od Černobylu evidováno více, nežli 800.Pouze počet obětí Černobylu byl 965000.Jsou zde evidováni pouze lidé,zdravotně postižení a 5100 kteří zemřeli na následky radiace do roku 2007. Totálně zničená oblast o rozloze několika set kilometrů čtverečních. Zamořená oblast několik tisíc čtverečních KmPrůnik radioaktivních vod do vod podzemních. Jděte do háje s takovou obhajobou, že horníci umírají. Nejvíc jich má na kontě Čína, protože tam jsou bezpečnostní předpisy k ničemu.U nás byly dvě vážné havárie JE Ta větší byly Jaslovské Bohunice.
13. 11. 2013 | 10:53

JF napsal(a):

Martin: no vidíte a já měl dosud za to že ceny omezených a volně nepřístupných zdrojů se stanovují podle toho kolik je potřeba vybrat a ono je to dle inviduální spotřeby - na faktuře to najdu pod položkou rozúčtované výpalné za uplynulé nebo budoucí období? ;-)
13. 11. 2013 | 11:36

v + f = s + 2 napsal(a):

to jsou, s prominutím, velmi hloupé blogy
13. 11. 2013 | 13:10

pěvec napsal(a):

jakub candole by měl vyfasovat v čr status person non grata
13. 11. 2013 | 13:12

Martin napsal(a):

hejda: Černobyl je věc sporná, protože to nebylo mírové využití jaderné energie, hlavní smysl Černobylu byla produkce Plutonia pro vojenské účely a celá stavba i reaktor tomu bylo přizpůsobeno. Při mírovém využití jaderné energie by se zcela jistě zvolila jiná koncepce.
V Jaslovských Bohunicích k úmrtí došlo, ale daly by se spočítat na prstech jedné ruky a nebyly vlivem radioaktivity.

JF: To pletete dvě věci dohromady. Cenu suroviny stanovuje majitel dolu nebo ropného vrtu, na tom se snad shodneme. Položku výpalné OZE na faktuře najdete snadno.
13. 11. 2013 | 14:55

JF napsal(a):

Martin: tak když to tedy muší být tak ohledně té ceny ropy souhlas ;-) - právě - totiž více než o tu tržní cenu se jedná o závislost na dodávce s nějak stanovenou cenou - cenu suroviny stanovuje více onen majitel (či kartel či geografický stát) než trh. (trh může fungovat jen s mnoha prdávajícími a mnoha kupujícími)

Příklad pokud budete snižovat spotřebu ropy ekvivalentně vám poroste její cena a když už né za její množství tak ve službách např. za distribuci.

Teď si představte že se bavíme v situaci kdy výpalné v sobě obsahuje velké množství ropy. Když tu spotřebu však snížíte na desetinu kterou ještě ekonomika tak jako tak potřebuje tak výpalné se bude muset rozpočítat na tuto desetinu a cena dejme tomu vzroste pětinásobně (ne všechno v ceně je výpalné - něco i je v nákladech) Pak Vám možná vyjde po nevýhodnost 13x pak 6x pak 1x atd ... kde najdu výpalné za ropu, uhlí, jádro - nebo ty jsou skrz na skrz opravdu čisté? ;-) když to není na faktuře ? ;-))) možná z marketingových důvodů ... tak od pohledu jsou ty faktury docela fajné - víc tomu pravda nerozumím ;-)

ps: ale spíš by mne zajímalo kdy se vrátí množství vložené energie do solaru či windu či bioplynu v porovnání s tím kolik z toho vyleze. např. např. vloženo 1000 jednotek energie a výnos za životnost x let 10000 jednotek. U ropy a uhlí je to nekonečně velký poměr (s malou podmínkou dokud tedy nedojde ;-) a u uranu to jistě bude také zajímavé (s malou podmínkou že se nezačne nekontrolovaně štěpit - pak je toho až moc najednou ;-)).

Myslím že o tom se zde vlastně bavíme včetně oněch limitních podmínek ... možná Vladimír Vladimírovič (nejen Putin) by mohl mít nějaký technický přehled ...

např. - solar (podobně wind a podobně biomasa) je například nekonečný zdroj ale zas s malou vítěžností - koncetrovaností - vlastně takový opak ropy a přesto to neznamená že nevýhodný ...
13. 11. 2013 | 15:51

Vladimír Wagner napsal(a):

to Hejda: Při havárii v A1 v Jaslovských bohunicích zahynuly dva pracovníci (udusili se oxidem uhličitým). Bylo to při té první. Při té druhé, která vedla nakonec k zavření elektrárny nezahynul nikdo. Dva lidé zahynou při řadě běžných automobilových nehod během roku.
Ohledně Černobylu uvádíte absolutně nesmyslná čísla. Počet úmrtí, které lze označit jako přímé oběti havárie v Černobylu je necelých 70 (jsou to ti, ze zasahujícího personálu, kteří zahynuli na následky nemoci z ozáření buď brzy po havárii nebo v pozdější době až po současnost a ti, které se nepodařilo vyléčit z rakoviny štítné žlázy). Pak jsou pochopitelně odhady možného přírůstku počtu rakovin způsobených zvýšenou radiací. Ale ty se ve většině případů neprojeví ani statisticky pozorovatelným zvýšením počtu rakovin. Jsou na úrovni jiných civilizačních rizik. Podrobný rozbor je i z odkazy na příslušné mezinárodní studie zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6247 .
Zbývající dvě velké jaderné havarie (Three Mile Island a Fukušima) nemají přímé oběti žádné). A radiace u nich měla zanedbatelné zdravotní dopady. Viz podrobně zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6983 .A znovu odkazuji na srovnání s velkým počtem havírií přehrad (stačí se kouknout na přehled na Wikině) a velký počet obětí při nich. Podrobný rozbor jsem zde odkazoval dříve (http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-nejen-pri-posouzeni-rizika-je-nejdulezitejsi-srovnani), takže ještě jeden pohled: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-u-energetickych-zdroju-je-vzdy-dulezite-srovnani . Je dost absurdní, když se ekologičtí aktivisté ohánějí předpokládanými dopady produkce CO2 a přitom prosazují politiku, která vede k nahrazování jaderných zdrojů fosilními (viz současná situace v Německu, které už má nyní větší podíl elektřiny z uhlí než je v Česku a mnohonásobně větší než je díky jádru ve Francii či Švédsku) http://technet.idnes.cz/obnovitelne-zdroje-cesko-nemecko-dq4-/veda.aspx?c=A131103_182539_veda_mla a http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-ekologicke-pyrrhovo-vitezstvi .
13. 11. 2013 | 16:13

hejda napsal(a):

To Martin.Černobyl byla jaderná elektrárna, nikoli reaktor k vojenským účelům, nesna žte se překrucovat fakta!Myslíte si, že by tak lukrativní a přitom bezpečnou energii zakázaly v tolika státech světa? Riziko je mnohem vyšší, nežli uvádějí jaderné lobby.Snaží se vše bagatelizovat, jenže fakta mluví sama za sebe
14. 11. 2013 | 02:46

Martin napsal(a):

JF: Solár rozhodně není nekonečný zdroj, i ve Slunci se spotřebovává vodík a tento se vyčerpá. Z FVE vyleze na 1 MWh vloženou zhruba 2 MWh, tedy nic moc, je to taková lepší baterie.

hejda: Nic nepřekrucuju, to je standardní historický fakt, Černobyl byl primárně pro produkci Plutonia pro vojenské účely. A to ještě můžeme být rádi, kdybyste znal reaktory co rusové dávali na ponorky s jaderným pohonem, tak byste se asi po**kal.
14. 11. 2013 | 09:35

Martin V napsal(a):

To hejda - nádherný čísla, škoda, že jste ty oběti v Čenobylu nedotáhl přes milion, vypadalo by to lépe :-)
A fakt se řiďte svou radou a nesnažte se překrucovat fakta.
ps Proč to zakázali? To fakt nechápu a nechápe to ani nikdo, kdo tomu rozumí. Prostě dali na křik lidí jako je Candolle a nedochází jim důsledky jejich chybných rozhodnutí a Candolle se jen raduje, protože mu to sype a co bude za pár let je mu jedno, jako je mu jedno co se děje v Bulharsku?
14. 11. 2013 | 09:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy