Archetyp poutníka

06. 01. 2012 | 13:46
Přečteno 7558 krát
Zesnulý prezident nikdy nechtěl být objektem dějin, vždy se snažil být jejich subjektem

Republiku Václav Havel proslavil jako nikdo jiný před ním, s výjimkou Tomáše Garrigua Masaryka. To napsal bývalý emigrant Pavel Tigrid a totéž si myslí řada politiků na Západě. Havla tam znají i ti, kteří nevědí, kde naše republika leží. Starší lidé doma Václava Havla viděli jinak: spíše jako nepraktického synka z bohaté rodiny a snílka, který nedůvěřoval politickým stranám a v krajních případech řídil stát jako inspicient divadelního představení, tedy ze zákulisí. Mladší ročníky ho dokonce někdy považují za předlistopadového prezidenta. Byl to pro ně muž na známkách.

Křehká popularita

V lednu roku 1989 v mém bonnském domě zazvonil telefon. Ozval se Pavel Tigrid z Paříže a rovnou mi položil otázku: „Co bys tomu říkal, kdyby byl Václav Havel prezidentem?“ Chvíli jsem mlčel, sedl jsem si na zem a pravil: „To by bylo dobře, protože bychom se rozhodně my dva vrátili do Čech.“

Pavel Tigrid v tyto lednové dny obvolal kde koho po světě a nejspíše také dostal podobné odpovědi jako ode mne, protože v následujícím čísle jeho Svědectví vyšel článek, v němž oznámil blížící se konec komunismu a fakt, že budoucím prezidentem Československa by se měl stát dramatik a esejista, disident a kriminálník Václav Havel.

O pár měsíců později, ale dlouho před pádem berlínské zdi, požádal Tigrid našeho společného kamaráda disidenta a překladatele z češtiny Gyulu Vargu v Budapešti – pozdějšího prvního porevolučního maďarského velvyslance v Československu – aby dal zhotovit několik desítek tisíc odznaků s textem Havel for President a propašoval je do Prahy a okolí... „A opravdu zanedlouho pán tohoto jména byl na Pražském hradě uveden do této funkce. Sotvakdo tušil, že na zcela výjimečných třináct vpravdě bouřlivých let. Bouřlivých pro stát i pro jeho hlavu,“ napsal v devadesátých letech Tigrid.

Dne 29. prosince 1989 byl Václav Havel zvolen prezidentem Československé republiky.

Jeho poslední prezidentské období v České republice skončilo 2. února 2003. Za třináct let klesla jeho popularita doma, podle agentury STEM, z původních 88 procent v únoru roku 1990 na 45 procent v září 2002. V zahraničí je jeho popularita dodnes prakticky stabilní: nejznámějšími Čechy podle průzkumu společnosti Jan Becher jsou Havel a Kafka. V Čechách se mu dodnes vyčítá, že se víc staral o disidenty na Kubě či v Číně než o situaci doma a že byl snílkem, který byl „mimo“.

Otázka, na kterou se pokusím odpovědět, zní: Čím je způsobeno toto zásadně rozdílné hodnocení Václava Havla doma a v zahraničí?

Ve spárech imagemakerů

V devadesátých letech minulého století politika, dle některých odborníků, začala čím dál rychleji ztrácet obsah, vyprazdňovala se. Politici už nemuseli být myslitelé či silné charismatické osobnosti, jako byl Churchill, de Gaulle či Adenauer. Místo idejí a vizí se politici typu Schrödera a později hlavně Berlusconiho začali více zajímat o technologii moci a o média a stali se produktem politických aparátů, imagemakerů, vizážistů, spin doctorů a komunikátorů. Politickou stranu a svůj úřad řídí jako koncern za pomoci agentur, které jinak produkují reklamy na prací prášky. PR agentury dnes strany a politiky nabízejí pomocí stejného identifikačního rastru. Jako se snaží do podvědomí lidí dostat představu, že čistota jejich oblečení je spojena jen s jistou značkou, podobně se snaží do podvědomí občanů uložit informaci o tom, že prosperita jejich země je vázána jen na úspěch doporučené strany a jejího vůdce. Proto dnes o tom, kdy, o čem i jak politik promluví či co učiní, kam se dostaví, rozhodují za něho týmy lidí na základě průzkumů veřejného mínění a tlaků lobbistů, kterým jsou politici zavázáni hlavně za finanční pomoc při kampaních. Václav Havel se od těchto lidí zásadně lišil.

Dokládá to i historka člena jeho bývalého týmu Oldřicha Černého, za kterým přišel kdysi Bushův muž a zeptal se: „Kdo Havlovi píše jeho skvělé projevy?“ Poradce řekl: „Prezident si je píše sám.“ „Já jsem si to myslel,“ utrousil smutně tazatel. Něco takového je na Západě už i ze systémových důvodů nemyslitelné. Politika je dnes odosobněná: vlastní vklad by mohl narušit uměle vybudovaný obraz politika i strany, znehodnotit práci velkých týmů.

Ježíš s apoštoly

Trochu vyjukaný Václav Havel, který se na počátku politické kariéry necítil v obleku moc dobře, a jak mohl, převlékl se do trička a džínsů, v době vypočítavých, vypočtených a nažehlených politiků vstoupil se svými věčně potícími se dlaněmi na politické jeviště s partou uměleckých a často dlouhovlasých přátel jako zjevení. Vypadal jako Ježíš s apoštoly. Týdny po jeho přijetí v americkém Kongresu New York vzpomínal na to, jak s družinou pražských a tamějších přátel táhli nočním městem jak Keruacovi potomci.

„Něco takového New York nezažil od šedesátých let,“ řekl mi jeden postarší profesor na Columbia University. Sám Václav Havel v roce 1985 napsal: „Jsem vrstevník Beatles, dítě šedesátých let, mám jakousi nevyhnutelnou slabost pro vše revoltující.“

Havel byl ale nejen bohém (jako jeho strýc Miloš, zakladatel filmových ateliérů na Barrandově), ale i trpitel s puncem mučedníka (zřejmě i trochu pod vlivem spisovatelky a mystičky Anny Pammrové, jak upozornil Martin C. Putna), který předvedl, jakou mohou mít moc bezmocní. S touto imagí se v euroatlantické civilizaci v druhé půlce minulého století nikdo do politiky nedostal. Byl představitelem toho, co se západním politikům už ani nemohlo ve standardní demokracii přihodit: za své demokratické přesvědčení ručil mnohaletým zákazem veřejně doma publikovat a vystupovat a lety v kriminále.

I tehdy byl se svými názory „mimo“. Proto asi John Keane napsal, že měl Havel smůlu, že se narodil ve 20. století. Dřív by byl možná prohlášen za světce. Tomu odpovídá i jeho filozofický směr – takzvaný optimistický humanismus: hledání cesty k blaženosti přes blaženost obecnou. Shrnul jej ve starší eseji Moc bezmocných. V tomto jeho v zahraničí zřejmě nejznámějším textu vyzývá ke vzpouře proti „diktátu rituálu“, která člověku otevírá možnost znovu nalézt potlačenou identitu a důstojnost.

Zatímco tato Havlova výjimečnost vzbuzovala na Západě obdiv, doma skoro všem připomínala nějakou míru vlastního selhání, která pro lidi byla a je nepříjemná. Václav Havel – jak svým původem, tak svým chováním – se stále pohybuje mimo většinovou společnost, a proto s ním má veřejné mínění problém.

V říši trpaslíků

Literární a žurnalistická generace, ke které patřím, je jen o pět či deset let mladší než Václav Havel. Není to tedy mnoho, přesto ji od něho dělí celá jedna podstatná zkušenost. Václav Havel, narozený v roce 1936, ještě částečně vyrostl ve světě před triumfem totalitarismu a před Auschwitzem, kdežto ti nejstarší z nás začali svět kolem sebe vnímat až koncem války, a to už bylo všechno jinak. Nezabývali jsme se blažeností, ale cítili jsme, že jde víc o přežití. Uvedu příklad zcela osobní. Jakmile skončila válka, vykoukl jsem z našeho malého rodinného krytu a s úžasem si prohlížel zahradu. Bělala se obvázanými ruskými válečníky, kteří polehávali mezi rozkvetlými rododendrony a azalkami. Celé dny. Jen v noci, když vesnice ulehla ke spánku, se vydávali na lov. Z okolních zahrádek kořistili sádrové trpaslíky, které považovali za cosi jako dobré duchy, kteří jim mají sloužit. Jak náhle se u nás tito bojovníci zjevili, tak stejně rychle zase zmizeli. Zanechali však po sobě náramné překvapení. Snad na místě každého Rusa mi zbyl jeden trpaslík s červenou špičatou čepicí. Hleděl jsem na zahradu jako na zjevení, zcela přimrazen k zemi.

Tentýž pocit mám z let 1948 a 1968, jen s tím rozdílem, že trpaslíci, kteří se náhle díky Rusům zjevili na všech důležitých úředních postech, byli živí. Byli jsme jimi opět uhranutí. Dovoluji si tvrdit, že právě tato opakující se zkušenost s trpaslíky je naším největším zážitkem. Byli jsme dvakrát svědky, jak se jim musel přizpůsobit chod celé země a jak se postupně velká většina lidí v trpaslíky proměnila nebo alespoň předstírala, že jimi jsou.

Na taková pravidla hry Václav Havel nikdy nepřistoupil, a proto byl v trpasličí krajině lehce ke spatření. Nebylo ho možné přehlédnout. Zatímco jiní agilní občané se hry zúčastňovali a snažili se získat vlivné pozice, aby se z trpasličího světa vymanili, to jest šli na celou věc jaksi úřednicky, funkcionářsky, účelně, Václav Havel od prvopočátku hájil to „neúčelné“, ale podstatnější. Jazyk jako prostředek sloužící především k poznání skutečnosti. Jeho kořeny byly ještě zapuštěny v pevnější hloubce první republiky a dobře situované rodiny a výhrůžky trpaslíků, že jsme určeni k likvidaci, si tolik nepřipouštěl. Upozorňoval vždy na to podstatnější, co bylo skryto za fasádou, a sice že fráze vnikající do přirozené řeči ji mění v antijazyk, který trpasličí skutečnost zatemňuje a zamlžuje. A tedy zabraňuje v poznání jejich skutečných úmyslů. Zajímal ho systém totalitní moci.

Obrana jazyka

Spolu s Milanem Kunderou, který tehdy napadl český lyrismus jako symptom literární nedospělosti, to byly asi jediné dva viditelné literárně-filozofické činy v Československu šedesátých let, jejichž platnost se zachovala dodnes.

Václav Havel totiž věděl nebo možná jen cítil, že pokud si nenecháme vyvlastnit jazyk, pokud se nenecháme vtěsnat do předem připravených jazykových frází a klišé, která vždy vedou ke schematickému myšlení, nemohou nám trpaslíci vyvlastnit minulost a nebudou moci bezostyšně tvrdit, že celý běh světa směřoval jen k tomu, aby ho řídili.

Tím se Václav Havel vzpříčil proti podstatě totalitarismu, která – jak napsala Hannah Arendtová – usmrcuje kořeny společnosti.

Boj o jazyk tvoří i syžet jeho první hry Zahradní slavnost. Havel o ní v naší společné knize-rozhovoru Dálkový výslech říká:

„Hlavní postava Hugo vychází do světa – na způsob Honzy jdoucího na zkušenou (představuje tedy archetyp poutníka) – a setkává se v něm s frází jako jeho ústředním principem. Na frázi se tedy postupně adaptuje, identifikuje se s ní, a čím lépe se s ní identifikuje, tím stoupá výš, a když je na vrcholu, ukazuje se, že se ve frázi zcela rozpustil a ztratil tím sám sebe. Hra končí tím, že Hugo jde sám k sobě na návštěvu. Jeho orientace k frázi ho přivedla k sobě samému jako jejímu nejlepšímu ztělesnění. Navštíviv sám sebe, sám sebe definitivně ztratil.“

V další Havlově hře Vyrozumění už dokonce umělý jazyk frází – či abychom zůstali u našeho příměru: jazyk trpaslíků – dostává (díky bratru Ivanovi) jméno ptydepe.

Někdy se připomíná věta, že hlavně v euroatlantické civilizaci je nahrazen měřitelný účinek velikosti měřitelnou velikostí účinku. Václav Havel určitě nebyl sběratelem měřitelných rekordů. Jako by neustále zbytečně riskoval, bojoval, někoho se zastával, něco prosazoval, a tím nám všem prakticky dokazoval, že skutečný, hluboce cítěný a pochopený smysl může být jen v tom, co se jeví předem jako neúčelné, co se nevyplatí (jak předváděl třeba podporou Strany zelených, o níž předem věděl, že nemá v dalších volbách velké šance).

Václav Havel svými postoji naznačoval, že je možná nejvyšší čas prolomit vypočitatelnost našich obětí, neboť skutečné hrdinství je větší než vypočítavé a vypočitatelné hrdinství.

Přece nelze říci ještě tyto dvě tři oběti a máme kýžený pokrok. Kvůli budoucnosti, o kterou nám jde, musí být člověk ochoten podstoupit oběti, aniž by se ptal, jestli se mu to vyplatí.

A tady někde, v novém vztahu člověka k oběti, který Václav Havel tak názorně předváděl jako literát i jako politik, je nejspíše jeho mravní odkaz.

Rodinná tradice

Václav Havel pochází po otci z velkoburžoazní stavitelské rodiny. Postavili Palác Lucerna na Václavském náměstí, pražskou čtvrť Barrandov s restaurací a filmovými ateliéry.

Otec jeho matky Hugo Vavrečka byl sice z chudé českomoravské rodiny, ale vypracoval se. Byl redaktorem Lidových novin, velvyslancem, ministrem, spisovatelem a jedním z ředitelů Baťových závodů. Rovněž i Havlův otec nebyl jen podnikatelem a živě se zajímal i o politiku. Právě u nich na Havlově, na Vysočině, byl sepsán za účasti Huberta Ripky před volbami do Národního shromáždění v roce 1935 program Demokracie řádu a činu, který měl paralyzovat u nás hned na počátku projevující se sympatie k fašismu.

Odtud asi pochází i Havlova silná ctižádostivost veřejně se angažovat a vyrovnat se rodinné tradici a příchylnost k slavným, mezi kterými vyrůstal. Jeho rodiče se znali nejen s politiky, jako byl TGM, ale přátelili se i s umělci, jako byli Nezval, Werich a mnoho dalších. Ctižádostivost mu byla vštípena silnou matkou, která ho od mládí vychovávala k velkým činům. Proto se asi později po jeho boku nacházely i silné ženy. První mu vytvářela zdravou rovnováhu, druhá mu znovu darovala život. Psycholog by asi řekl, že za takovou podporu se platí.

Rodinné prostředí, ve kterém mladý Havel vyrůstal, bylo na české poměry exkluzivní, a přičteme-li k tomu vštípenou velkou ctižádostivost, obě tyto skutečnosti Havla stavěly v plebejském českém prostředí do výlučné a ne vždy příznivě přijímané situace.

V Čechách se snadno odpouštějí chyby, ale úspěch a sebevědomí se tradičně trestá.

Za úspěch svých předků byl potrestán i Havel, nesměl dlouho studovat a rodina byla vysídlena z Prahy: gymnázium i DAMU vystudoval dálkově.

Na koberečku v Dobříši

Jeho první veřejné vystoupení – jako začínajícího spisovatele – je z podzimu roku 1956, kdy byl kvůli kritickému článku v časopise Květen pozván na zámek v Dobříši na spisovatelský aktiv mladých autorů. Bylo to ale ve zvláštní době. Stalin padl, byl odsouzen jeho kult osobnosti, Rusové v Budapešti potlačovali protikomunistické povstání a čeští oficiální spisovatelé byli přikrčení a vystrašení. Mladičký Havel nejspíše tyto souvislosti ještě tak neviděl a připravil si řádný příspěvek.

V Dálkovém výslechu mi řekl: „Upozornil jsem na dvojznačný vztah, který má celá oficiální literatura k literatuře potlačené, usvědčoval jsem spisovatele z pokrytectví, když se prohlašují za reformátory, kteří chtějí ‚revidovat staré chyby‘, ‚napravovat přehmaty‘, ‚otevírat okna pravdě‘, a zároveň se to zdráhají skutečně a důsledně provést, ba nechtějí o mnohém, co by měli logicky udělat, ani slyšet...“

Jako kdyby tento příspěvek dopředu na celý život předznamenal jeho způsob komunikace s veřejností. Nikdy nechtěl být objektem dějin, vždy se snažil být jejich subjektem.

Takhle se Havel choval do poslední chvíle a i reakce veřejnosti na jeho projevy byly identické. Část přítomných ho odsuzovala, část mu bouřlivě fandila a další s ním tiše sympatizovali. Někteří mu i dnes jako tehdy vyčítají buržoazní původ, který je pro ně i dvaadvacet let po roce 1989 stále nepřijatelný. „Úkolem spisovatele není pouze aranžovat bytí podle vlastního rozmyslu, ale zároveň mu sloužit jako médium, otevřené jeho leckdy nevyzpytatelnému diktátu. Jen díky tomu může dílo přesahovat svého tvůrce a významově vyzařovat dál, než jen kam on sám dohlédne.“ Cituji tato jeho slova hlavně proto, že podobný přístup měl Havel jako prezident v těch nejlepších chvílích i k politice. Bral ji jako službu a snažil se být médiem politiky, dbát na dodržování pravidel víc, než by aranžoval bytí podle svého snu. Kdykoli se proti tomuto krédu prohřešil a politiku režíroval jako divadlo, vymstilo se mu to.

Chybějící katarze

Připomeňme si alespoň stručně domácí prohřešky, které se Havlovi dají vyčíst a které spoluvytvářely to, proti čemu sám později vystoupil a co pojmenoval „blbou náladou“. Prohřešky lidé většinou pochopili se zpožděním, nebo je cítili intuitivně, přesto způsobily pokles jeho popularity. Za prvé je to jistě sametový průběh revoluce. Nedojde-li při ní ke katarzi, tedy k pojmenování zla a k potrestání viníků, zlo zvítězí už minimálně tím, že rozostří kontury, což je zřejmě prapůvod i současného rozčarování z politiky. Lidé při změně hierarchie hodnot ztratí orientaci a ti, kteří se ve světě díky nižšímu vzdělání a velkým sociálním problémům neorientují, se vracejí ke starým a prošlým receptům. Nic jiného neznají. Přičteme-li k tomu soudržnost starých pytláckých družin (viz naposled Hušák and company), díky této chybě jsme jim otevřeli možnost snáze dobývat pod novou vlajkou starý prostor.

Druhý problém se týká prvních svobodných voleb, v kterých sám porušil spolu s Janem Rumlem volební zákon, když v době, kdy už byla kampaň zakázána, zveřejnil, že jeden z kandidátů, pan Bartončík, byl spolupracovníkem Státní bezpečnosti. Jinými slovy: ten, kdo měl přísně dbát na dodržování zákona v nové společnosti a jít příkladem, hned na samém počátku „nové politiky“ předvedl, že se zákony mohou beztrestně porušovat.

Třetí chybou bylo zbrklé uzavření zbrojařských továren na Slovensku, kterým proti sobě i Čechům popudil Slováky, protože se jich ocitlo v chudším Slovensku velké množství bez práce. To přispělo k eskalaci vzájemného napětí a nakonec i k rozpadu státu.

Za čtvrtou chybu lze považovat nezvládnutí averze vůči Václavu Klausovi, v němž cítil člověka s opačnou orientací, který neuznává skoro žádné etické hodnoty, na nichž Václav Havel stavěl svou politiku: pravda a láska jsou pro Klause vysmívaná slova. Averze vyvrcholila v roce 1997 a přispěla k pádu vlády.

Pátou chybou byl zbytečný konflikt s Milošem Zemanem kvůli jmenování guvernéra Tošovského bez předchozí konzultace s premiérem, což definitivně narušilo jejich vztah.

Za šestou chybu lze označit malý veřejný zájem o reálný ekonomický a sociální vývoj.

Za sedmé bychom museli zkoumat i to, o čem psali řečtí dramatikové, když varovali, že moc mocných v nich vyvolává nadměrnou sebedůvěru a nesoudnost, zvláště je-li někdo v politice moc dlouho.

Tři ikony

Havel byl bezesporu tou nejvhodnější figurou, kterou jsme pro funkci prezidenta v roce 1989 měli, a svým jménem propůjčil České republice na chvíli vyšší význam, než jaký ve skutečnosti ve světě máme. Což bylo vidět okamžitě poté, co odešel z funkce. Praha se za Havla stala na krátký čas středem velkých událostí euroatlantické civilizace. Dnes tuto roli převzala Varšava.

Jistě, Václav Havel se dopustil i řady chyb, což ho ale jen polidšťuje. Po období adorace a pak povrchní kritiky (za což mohou média, která místo informací nabízejí raději emoce, protože jsou prodejnější) nazrává čas k zevrubnější analýze jeho činů, literární činnosti i osobnosti. Ale možná že všechny paradoxy spojené s jeho jménem vyplývají opravdu jen z toho, že se vymykal z převládajících kontextů na zlomu 20. a 21. století jak doma, tak v zahraničí. O pár desetiletí dříve by byl asi srozumitelnější, což platí i o jeho literární tvorbě už proto, že dříve byl za manipulaci s lidmi odpovědný pouze jazyk, a dnes je to hlavně obraz.

I když v zahraničí je ohlas Václava Havla v intelektuálních a politických kruzích stále dost velký. V dnešní mediální společnosti, která pracuje se symboly, patří ke třem ikonám střední Evropy, které zosobňují změny roku 1989. Jsou to papež Jan Pavel II., jako duchovní, transcendentální ikona, Lech Wałesa, jako představitel rebelujících dělníků a odborářů, a Václav Havel, jako intelektuální symbol nezávislosti ducha připomínající občanům právo na odpor, ius resistendi. A když takto ikonizovaná figura ještě navíc po sobě zanechává písemná svědectví, je o ní samozřejmě o to větší zájem. Naše rozhovory Dálkový výslech z roku 1985 byly přeloženy do více než dvaceti jazyků včetně čínštiny a japonštiny a Prosím stručně z roku 2005 je zatím přeloženo do více než deseti jazyků.
Havlovy divadelní hry měly v letech 1961 až 1999 podle Divadelního ústavu v zahraničí 407 premiér a poslední jeho hra Odcházení byla uvedena v devíti zemích a přeložena je do osmnácti jazyků.

Havlovo umělecké i politické angažmá mělo od samého počátku, alespoň pro mne, jeden dost čitelný úběžník: snahu poukázat na neidentitu naší společnosti, která v jeho očích ohrožovala nejen naši zemi, ale celou naši civilizaci. Za tzv. socialismu tato nebezpečí byla jen zřetelnější. To platí o jeho prvních hrách Zahradní slavnost či Vyrozumění, stejně jako o posledním Odcházení. Rozdíl je jen v tom, že zatímco Havlovy první hry byly velice úspěšné, Odcházení bylo přijato, zvláště ve filmové verzi, buď zcela odmítavě, nebo naopak s nadšením, aniž se většinou kritici zabývali tím nejpodstatnějším, o co autorovi opět asi šlo, a sice pokračujícím rozkladem lidské identity. Jak sám napsal na počátku devadesátých let, jeho věčnou snahou je uvidět neidentického člověka na pozadí jeho celkové zkušenosti světa, jak se konstituuje v epoše, v níž žijeme.

Důvod reakce kritiků i publika je zřejmý: naléhavost Havlova závažného apelu na ohrožení společnosti ztrátou identity je sice stále stejně aktuální, spíše ještě aktuálnější než v šedesátých letech, ale kontext se změnil. Víc než identita lidi zajímá momentální úspěch a Havlova poetika se stala pro mnohé nesrozumitelnou.

Viděno s odstupem se zdá, že největším Havlovým dílem je proto jeho vlastní život, a tudíž i eseje, které de facto o něm psal. Jeho dramata, která nás tak fascinovala, demaskující vyprázdněný jazyk, nahrazovala neexistující žurnalistiku. Zápas o jazyk se má odehrávat v prestižních novinách a newsmagazínech.
Drama a román jsou zápasem o identitu konkrétních postav. S koncem režimu, který jazyk vyprazdňoval, je i veřejná role těchto dramat u konce. Havel se stejně jako Orwell zabýval víc systémem než člověkem, i proto musel logicky skončit v politice.

Způsob jeho psaní ho k tomu dohnal, donutil.

Psáno pro týdeník Euro

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Panenko Marjá podskočická.

Hlavní nekrologista A.cz Hvížďala ještě neskončil a přichází s další nekritickou PR nebožtíka.

Karle, máte smůlu. O Havlovi toho bylo již napsáno v dobrém i zlém snad všechno. A navíc, lidé mají paměť. Pamatují si jej z jeho slavnějšího - předlistopadového období i z toho neslavného polistopadového, (viz kupř. písně K.Kryla) kdy všechny své dřívější sliby a zásady z dřívějška pošlapával jak na běžícím pásu.

Nechtě již kontroverzního nebožtíka odpočívat a nepokoušejte se o nemožné. Venku vám to možná projde, tam Havla viděli jednou za uherský rok a pouze prizmatem médií - doma určitě ne.
06. 01. 2012 | 14:09

Bu He He napsal(a):

Já nevím,ale morální osobnost neběhá za kurvama a nechlastá jako protrženej.
Boštík jako neboštík!
06. 01. 2012 | 14:16

Václav H napsal(a):

1/ Hvížďalo, opravdu už to co bylo napsáno dosud nestačilo ??? Dost už bylo Havla !!!
..
2/ Když už jsi to psal, tu katarzi jsi hodně odflákl. Rozpory se Zemanem mu národ asi odpustí víc než humanitární bombardování, propagování války v Iráku, Afghanistanu, Lybii.
...
Jinak se těším kolik masochistů se pustí do dalšího kola kydů o Havlovi.
CO SE NA NÁS ZASE CHYSTÁ ŽE Hvížďala musí vrtěti psem a spustit diskusi na tohle téma, aby odvedl pozornost????
06. 01. 2012 | 14:16

Béda napsal(a):

Jinak Havlovu kritiku jste odbyl veliceledabyle. To, co považujete vy za hlavní, je pouze vedlejší. Podstatná bala Havlova "Pravda a láska" vtělěná do jeho nekritické adorace nového Velkého bratra a přikrývání všech jeho lumpáren, zvací list č.2, radar, humanitární bombardování Srbska, prolomení restituční tečky, prodej Lucerny Junkovu Chemapolu, vazba Sládka o prezidentské volbě, jeho "SANOPZování", omluva sudetským Němcům a polmlčková "válka" včetně likvidace zbrojařského průmyslu ve prospěch konkurence, NE! vojenským blokům, které se posléze proměnilo v nekritické ANO!, jeho rodinná morálka (na západ od českých hranic by byl díky ní v politice vyřízen), amnestie vězňů a milosti pro kamarády...
06. 01. 2012 | 14:23

Bohuslav Ondráš napsal(a):

Pane Hvížďalo, díky za velmi zajímavou a střízlivě napsanou analýzu.
06. 01. 2012 | 14:27

Jarmulka napsal(a):

Václave H - to bombardování a války zkousnu dokonce víc než to jak pomohl ke zbídačení a rozkradení země , rozpadu sociálních vazeb, nevymahatelnosti práva.
Lež a nenávist zvítězila za vlády VH.
....
Napsal bych ještě něco o Hvíždalovi, chce se stát nesmrtelný jako největší český ........ ale pan Stejskal by to smazal, tak si to jen domyslete
06. 01. 2012 | 14:28

resl napsal(a):

Havla, mimo komunistů, nemají rádi ne pro jeho původ, ale pro vzpomínku na vlastní zbabělost. A stačí si říct, že každý nemůže být statečný, každý není bezdětný. Jen se nebát si to otevřeně přiznat. To bysme ale chtěli na "našich furiantech" moc. Hlavně si nic nepřiznat a poslouchat bláboly Klause o rozbití totality ježděním na chatu. Pro furianty - vysvobození.
06. 01. 2012 | 14:59

Midori napsal(a):

Souhlasím s vyjádřením pana Cibulky.
Rozšířil bych jeho výrok i na autora.
06. 01. 2012 | 15:09

Olda napsal(a):

Také se domnívám, že analýza pana Hvížďaly je velmi zajimavá a právě některé reakce na jeho blog to potvrzují. Potíž je v tom, že lidé s těmi nejsměšnějšími názory jsou si jimi vždycky jisti (Bill Maher - americký komik).
06. 01. 2012 | 15:19

michal napsal(a):

Pan Hvížďala zmínil jistého Johna Keana. Jak dalece akurátně, nechť si udělá každý čtenář názor sám. Kniha vyšla v Bloomsbury Press pod názvem "Vaclav Havel: A Political Tragedy in Six Acts" v roce 1999. Téhož roku vyšla v českém překladu "Václav Havel - Politická tragedie v šesti dějstvích" v nakladatelství Volvox Globator. Stojí za přečtení.
06. 01. 2012 | 15:20

J. napsal(a):

Pane Hvížďalo, o tom Tigridově telefonátu jste tu už psal několikrát. Už jsem Vám i napsala (a posílám Vám to písemně), že jste prostě "NĚKDO". Kam se na Vás hrabou antičtí myslitelé, či všichni držitelé Nobelovy ceny dohromady...
Přiznávat se k tomu, že jste byl součástí (možná nečistého) soukolí, které „zde“ i „tam“ vymýšlelo výměnu mocných (jedna totalita z rodu Ideologických byla vyměněna mocnější a flexibilnější sama k sobě - Komerční).

Myslím, že jste to tím oblekem, ve kterém se exprezident "necítil", a džínsy, které ho spíše odkazovaly do společenské vrstvy, kam VŽDY patřil, napsal trefně.

Prosím, netvrďte nám tu (již nikdy), že byl Václav Havel nadpozemsky skromný, neješitný, nelnoucí k majetku, nepanovačný, nearogantní ...
To by byl asi velmi rychle také NEREÁLNÝ.
On také dle novinářů a medií VŽDY NEREÁLNĚ LÍČENÝ BYL.

Což to hodnocení uzavřít smířlivě-biblickým: Prach jsme a v prach se obrátíme?

TOTO JE OD VÁS TYPICKÉ:
Tentýž pocit mám z let 1948 a 1968, jen s tím rozdílem, že trpaslíci, kteří se náhle díky Rusům zjevili na všech důležitých úředních postech, byli živí. Byli jsme jimi opět uhranutí. Dovoluji si tvrdit, že právě tato opakující se zkušenost s trpaslíky je naším největším zážitkem. Byli jsme dvakrát svědky, jak se jim musel přizpůsobit chod celé země a jak se postupně velká většina lidí v trpaslíky proměnila nebo alespoň předstírala, že jimi jsou.

A dnes toto platí též, jenom s rozdílem, že vzhlížíme k USA, k Bruselu a media s novináři si připravují úrodnou půdu pro jinou modlu.

Máte pravdu. Havla vážně nešlo přehlédnout. Možná tomu však bylo z jiného úhlu pohledu, než se nám tu snažíte vnucovat!
Není to už ve Vašem věku trapné?

Hvížďalo, Hvížďalo: "... Zatímco jiní agilní občané se hry zúčastňovali a snažili se získat vlivné pozice, aby se z trpasličího světa vymanili, to jest šli na celou věc jaksi úřednicky, funkcionářsky, účelně, Václav Havel od prvopočátku hájil to „neúčelné“, ale podstatnější ..."
Toto je jako vytržené z dnešního deníku, na jménu periodika nezáleží.
(Jeden národ se loutkovým divadlem ze 17.11. nestane otočením Arabelina prstenu IHNED jiným!!)

P.S. Když jste si při tom Tigridově telefonátu sedal na zem (z toho, že Havel bude asi prezidentem), neuhodil jste se moc?

Na důkaz toho, že oba naši poslední prezidenti byli zvoleni jen díky hlasům komunistů, že komunisté sedí dál na všech důležitých místech, Vám uvádím ještě bonbónek na závěr: I Kalousek (údajně nejlepší ministr financí ze zemí EU) konzultoval své ekonomick(o-chemick)é počiny s 87letým expremiérem Lubomírem Štrougalem.

Karle, Karle, já vážně nevím, že už dávno neužíváte důchodu.
Žijete z podstaty a jednoho telefonátu.
A to je opravdu, ale opravdu málo.

Dejte šanci dějinám, aby "velikost" VH a "nás - trpaslíky" (snažila jsem se také o teplo "chládku", leč - nepodařilo se)
zhodnotily.
Dějiny nejsou (NAŠTĚSTÍ!!!) Karel Hvížďala a jeho na objednávku psané ódy ...
06. 01. 2012 | 15:33

hanah napsal(a):

Souhlasím s Midori
06. 01. 2012 | 15:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

tady je odkaz na text, který sepsal John Kean v reakci na úmrtí Václava Havla. Též není bez zajímavosti http://johnkeane.net/32/news/remembering-the-many-vaclav-havels

Libor Stejskal
06. 01. 2012 | 15:39

Bestia Triumphans napsal(a):

Bédo,
Budete si muset zvyknout na to, že o p. Havlovi ještě zdaleka nebylo napsáno všechno.
A že tato výrazná osobnost našich dějin bude ještě dlouho přitahovat pozornost.

Lidem vašeho ražení se to možná nelíbí, ale to je tak asi vše, co s tím můžete dělat.
06. 01. 2012 | 15:45

hanah napsal(a):

Hvížďala alias Drozd

Pane Hvížďalo, Drozde,
jednak bych se ráda zeptala, proč si vy myslíte, že bratr VH vystudoval gymnázium i VŠ (vím, technického směru) bez problémů, na rozdíl od VH ?
A pak bych ráda věděla, jaký podíl VH měl na převratu 1989, když už na jaře 89 bylo ve světě de facto rozhodnuto o tom, že bude prezidentem ?
06. 01. 2012 | 15:45

Čochtan napsal(a):

Pravda a láska:
"Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti"

Jenže když dnes začnete říkat pravdu, tak jste rasýsta, fašista, nacista, ... a kdo ví co ještě. Co ještě ? Ještě vám hrozí nějaká ta léta v kriminále.

Láska ? Láska k holce, manželce, dětem, ta se toleruje. Láska k vlastnímu národu, to je už horší. To se dnes oficielně nenosí, to bruselští soudruzi neradi vidí. To rychle dostanete nálepku a jste rasýsta, fašista, nacista, .... a běda když svou lásku řeknete nahlas, opět hrozí kriminál.
06. 01. 2012 | 15:48

bella ciao napsal(a):

"Zesnulý prezident nikdy nechtěl být objektem dějin, vždy se snažil být jejich subjektem..."
Opakujete se, tohle jste napsal už vroce 1953 o Klementu Gottwaldovi.
06. 01. 2012 | 15:57

stejskal napsal(a):

A jen na okraj, pro paní hanah :-)

Z rozhovoru s Ivanem Havlem prvním letošním čísle Respektu.

"... Oba jsme se nemohli dostat na gymnázium, Václav nastoupil v jednapadesátém roce do učení na chemického laboranta a já jsem šel o dva roky později do učení na jemného mechanika.

Jeho chemie chytla. Začal se zaujetím studovat Wichterlovy monografie o anorganické i organické chemii. Wichterle byl známý našeho dědečka, takže se s ním mohl i setkat. Ty knihy četl pečlivě a velice rád o nich mluvil. Prostě ho to bavilo. Nevydrželo mu to dlouho, asi tři nebo čtyři roky, protože potom se začal seznamovat s šestatřicátníky a celou kulturní obcí. A první vysoká škola, na kterou se hlásil, byla FAMU. To bylo asi v roce padesát čtyři.

Potom jsme se periodicky hlásili na nějakou vysokou školu, nikdy to však pro třídní původ nešlo. Někde v archivu máme ještě naše různá odvolání a jejich zamítnutí. Já jsem se hlásil na matematickofyzikální fakultu a nepřijali mě ani k přijímacímu pohovoru. Oznámili mi předem, že nemůžu. Vždy to bylo takové vykrucování, že se máme sžít s pracující třídou a podobně. Byl jsem tehdy tovaryšem v jednom podniku jako jemný mechanik. Nebyla to špinavá práce a docela mě to i bavilo. Odtamtud jsem se hlásil na techniku, tam nebyl tak velký nával, ale opět mě preventivně odmítli. Pak ale jednou – dodnes si to pamatuji – předseda KSČ v tom podniku, takový tlouštík, prohlásil, že je komunistou od třicátých let a že se na tohle nemůže dívat. Posadil mě do své dodávky a odjeli jsme za kádrovákem na techniku na Karlově náměstí. Nechal mě na chodbě a vstoupil dovnitř. Co bych dal za to, kdybych měl nahrávku toho, co si povídali. Nebylo to asi jednoduché, ale nakonec mě vzali na večerní studium. Tam se tenkrát zapisovali lidé, aby si zvýšili tabulkové místo. Vůbec je to nebavilo a dělali to skutečně jen kvůli penězům."

Ten rozhovor je vůbec dost zajímavý (tedy nejen o tom, co oba mohli či nemohli studovat a co studovali).

Hezký den.

Libor Stejskal
06. 01. 2012 | 16:00

slavwin napsal(a):

Autor
Omlouvám se předem nepřečetl jsem to celé, možná se mylně domnívám, že zbytek znám. Byl tu i komentář, že Havel a Klaus je to nejhorší co nás mohlo potkat v rámci nezbytného přechodu z komunistické éry. Zbývala varianta nechat to komunistech, nemusí se to jevit špatně, trefa soudruha Vrby nebyla špatná, nebo Adamec se jevil jako rozumný. Pnutí které nás potkalo by asi neminulo, museli by volit nějakého partnera, strany NF směšná záležitost, obroda jak by to dopadlo nevím vidím pře a jenom pře. Potom Slováci po sebemenším změně hledali vždy cestu od Čechů. Okolí Poláci a Maďaři od komunistů avizovali odklon ještě za tuhé diktatury. Poláci na zásah podobný u nás byli velicí a u Maďarů už byli. Udržet samé bolševiky nahoře to by vedlo k nedůvěře. Myslím že stalo se to co se muselo stát a dnešní téma dne zabránit Klausovi zavést nějaký neobolševický systém.
06. 01. 2012 | 16:00

J. napsal(a):

Pane Stejskale, jsem ráda, že jste "komunistu, co se na to už nemohl dívat" zmínil.
Václav Havel spíše inklinoval k lahvince než k učení.
Celé období komunismu mezi námi byli i "soudruzi", kteří to měli v hlavě v pořádku, a kteří by jistě talent "tak geniálního člověka jako byl Havel" nenechali ladem.
Bylo však také zapotřebí trocha pokory! Pokud se choval tehdy pan Havel nepřístojně, nevzali by s takovým chováním ani člověka, který měl otce slévačem, matku soustružnicí a milence Zvířetem na kraji. A trojice byla pochopitelně v KSČ.

Pomohlo by dnes "adeptovi na studium" tučné konto jako úplatek, horlivý vztak k Václavu Havlovi, otec v ODS a milenka v TOP 09, kdyby se choval velkopansky a pohrdavě?

Nevynalezl kontaktní čočky přece jen Václav Havel? (Když se s Otto W. tak blízce přátelil?)

Pane Stejskale, dejte, prosím, dějinám pár let.
Dnes ve vedlejším článku oslavuje Karel Hvížďala Václava Havla podobnými superlativy, kterými v 50.letech mohli oslavovat Klementa Gottwalda.
A stačilo pár let ..., a ...
Klement byl ještě 35 let po smrti na bankovce.
Kde bude za 35 let "Právě Zesnulý"?
Neříkám, že jsem měla Klému ráda-to nikoli.
Je ale asi tak "pouze prezidentem" jisté etapy našeho státu. Ničím jiným.
06. 01. 2012 | 16:24

hanah napsal(a):

Stejskal

Víte pane Stejskale, v tom oficiálním životopisu Havla je a byla těch nesrovnalostí a podivností spousta. V prvních např. vůbec nebylo uváděno, že VŠ dálkově studoval. Pak se to tam najednou objevilo :-). Žádní spolužáci, vyučující ? Ale to už je fuk. Jen to souvisí s pokrytectvím, o kterém v souvislosti s VH píši.

A teď k tomu rozhovoru. Dříve vypověděl toto:
"Neměl jsem to zprvu snadné, v padesátých letech nebylo studium buržoazním synkům povolováno, gymnázium (tehdy „jedenáctiletku“) jsem studoval večerně, v prvním roce dokonce tajně, na riziko ředitele. Maturoval jsem a současně se vyučil jemným mechanikem".
Trochu jiné, že ?
I když souhlasím, že to asi nebylo bez problémů. Ale to tak měla většina z nás.

K VŠ studiu IH prohlásil kdysi toto:

"Až začátkem 60. let jsem se dostal na elektrotechnickou fakultu, opět jen večerně. Má zvědavost mě během studia nasměrovala k počítačům, oboru tehdy (a vlastně dodnes) v rozkvětu. To už byl konec šedesátých let, po skončení vysoké jsem se mohl dokonce stát řádným aspirantem (teorie logických obvodů). Pak se naskytla možnost studia v USA, v Berkeley – doktorát odtamtud jsem už mohl závidět sám sobě."

To je trochu jinak pojaté, že ?
Ale jinak díky za odkaz. Stále se více utvrzuji v té manipulaci, která je vůči občanům uplatňována.
06. 01. 2012 | 16:24

Béda napsal(a):

p. Stejskal,

ať již to bylo jakkoliv oba bratři se závadným třídním původem nakonec vystudovali za totality vysokou školu - Václav fakultu na AMU. Podobně jako Kalousek, Nečas, Langer, Klaus, Hvížďala(možná i vy) a prakticky až na výjimky všichni dnešní "disidenti" v české politice.

Dnes se na věc jde sofistikovaněji. Nerozhoduje třídní původ ale peníze. Nejdřív se nastřelí školné, které se pak opakovaně masivně zvýší. Výsledek bude tentýž akorát mnohem plošněji zasahující populaci.
06. 01. 2012 | 16:29

Občan napsal(a):

Chm...
Doteď jsem si myslel, že mrtvolami se živí ghúlové. A jehle, oni se jimi živí i někteří novináři. Pokud tedy sami nejsou ghúlové...
06. 01. 2012 | 16:31

dáša nováková a stáňa poláková napsal(a):

Archetyp proutníka?
Styďte se! Takový seriózní novinář.
06. 01. 2012 | 16:34

Béda napsal(a):

Dovětek: nějak mi nejde do hlavy, jak za kruté třídní totality mohli vystudovat VŠ bratři Havlovi, jejichž rodině byl vyvlastněn Benešovými dekrety majetek kvůli kolaboraci s nacisty, které měli podle komunistů snad nejhorší možný kádrový profil. A navíc Ivan stážoval v USA.

To mi vskutku hlava nebere. Je to vůbec možné?
06. 01. 2012 | 16:40

Taoiseach napsal(a):

Karel Hvížďala

Překladatel a velvyslanec Varga se jmenuje György.
06. 01. 2012 | 16:44

resl napsal(a):

Stejskal
Divím se, že hanah předáváte, to co má jistě dávno přečtené z tisku, Reflexu, nebo Respektu. Chce jen znejistit ty, kteří jejího hradního guru nemilují.
06. 01. 2012 | 16:45

Béda napsal(a):

A navíc nemýlím li se, bratr Ivan, který se stal uznávaným vědcem, byl - pokud se nemýlím - na stáži v USA v r. 1970!!! v době, kdy byly prověřování a normalizace snad vůbec nejtužší.
06. 01. 2012 | 16:49

hanah napsal(a):

Stejskal

pane Stejskale, ještě drobnost. Dovolte mi prosím, výjimečně a jenom jednou, poslat resla tam kam patří. Uleví se mi :-)
06. 01. 2012 | 16:52

Bestia Triumphans napsal(a):

Bédo,
možná proto, že život je mnohem rozmnanitější než černobílý pohled na svět. Až se oprostíte od prefabrikovaného způsobu myšlení, pak vám to hlava "pobere".
06. 01. 2012 | 16:56

Občan napsal(a):

No vidíte, pane Stejskale,
a dnes studuje spousta lidí i po padesátce dálkově, při práci, na veřejných i soukromých vysokých školách (samozřejmě za své a ve svém volném čase) jen proto, aby nepřišli o práci. Protože "nestačí" zkušenosti, praxe, bezchybná práce odvedená za několik desítek let; musejí mít lejstro. Hlavně ve veřejné sféře. Kdyby lejstro neměli, mohli by se jít tak leda pást. A zaměstnavateli je úplně fuk, že za studium dávají měsíčně i 25% platu.

Účelově upravované životopisy pánů Havlů jsou smutnou vizitkou české "demokracie". Aby "ikony disentu" nevypadaly blbě, je "třeba" z nich dělat ubohé oběti předchozího režimu. Jenže... Kdyby je SKUTEČNĚ bývalý režim chtěl nějak utlačovat, nezískali by ani výuční list a byli by rádi, že mohou lítat po prasečáku s hadicí na mytí boxů nebo stát na stupačce kukavozu a vysypávat popelnice, eventuálně pobíhat s putnou jako závozníci u uhelných skladů. Protože TAKHLE končili ti, na které si režim SKUTEČNĚ zasedl.
06. 01. 2012 | 16:59

Občan napsal(a):

Jo, teď jsem si vzpomněl - on by o tom, co, jak, kdo, kdy a kde připravoval před rokem 1989 a v onom roce, by nám mohl leccos povyprávět pan de Candole. Protože on za svých studií téhle veselé partičce dělal poslíčka a pohyboval se v HODNĚ zajímavých kruzích - viz. Barbara Day, "The Velvet Philosophers", London, 1999 - zejména "Appendix I".
VELMI zajímavé počteníčko!
06. 01. 2012 | 17:08

Béda napsal(a):

Bestia Triumphans,

no já vám tedy nevím pane,í bestie. Já mněl až dodposud zato, že za kruté totality děti s kaňkou na třídním původu nemohly studovat nejenom VŠ ale ani střední školu s maturitou. A tady vidím, že to vůbec nebyla pravda. Navíc, mám takový dojem, že Václav po absolutoriu měl nějaký významný post (snad v ústředním výboru) ve Svazu spisovatelů a Ivan v r. 1970 (zřejmě bez jakékoliv prověrky v době, kdy se hranice neprodyšně zavřely a prověřováni byli i komunisté při výjezdu do Jugošky) zvyšoval kvalifikaci v USA.

Já jenom, jestli to není paradox?
06. 01. 2012 | 17:17

Admirál napsal(a):

Bohuslav Ondráš - to není analýza pane Ondráši, to jen pan Hvížďala plní "domácí úkoly", pokud jsem chodíte delší dobu, měl by jste ti vědět.

Viz. blog "Dopis Obamovi: střet dvou zkušeností a nesplněný domácí úkol"
06. 01. 2012 | 17:25

Homunkulus napsal(a):

Všem místním Havlovým a Hvížďalovým kritikům: nejde přece o nějakou adoraci, lakování narůžovo apod. Očekával bych ale jistou předběžnou vstřícnost vůči autorovi, který chce něco sdělit. Sebejistě poslat dotyčného do háje, jak se (nejen) tu často činí, není jen nezdvořilé, ale vlastně to zabraňuje porozumět jiné pozici, než je ta, ve které jsme (jste) zrovna zabarikádovaní. Není otevřenost vůbec předpokladem možnosti poznávat? S kritikou Václava Havla bych neměl problém, kdyby byla kultivovaná. Tváří v tvář množství protihavlovských výlevů ale nezbývá, než se postavit na stranu opačnou. Nebylo dost Havla! Nebylo dost jeho vstřícnosti.
06. 01. 2012 | 17:41

Občan napsal(a):

To Homunkulus:

Havel a vstřícnost? Propánakrále, o čem to vlastně mluvíte? Uvědomujete si vůbec, vůči KOMU a ČEMU byl vstřícný?
Kdyby totiž byl vstřícný vůči republice a VĚTŠINĚ lidí v ní žijících, pak by NIKDY nepřijal funkci prezidenta a pokud už tak učinil, nepodepsal by ty zákony, které podepsal.
TOHLE je mu právem vyčítáno - a čím více bude adorován, tím více bude mít kritiků.
Jenže KDYBY se byl po převratu věnoval svému KLUBOVÉMU divadelnictví (nic víc jeho absurdní divadlo nebylo a barák na to měl na Václaváku dost velkej), nestal by se takovou ikonou, jakou se stal. A ono mu to blejskání fotoaparátů dělalo setsakra dobře.
06. 01. 2012 | 17:52

Béda napsal(a):

Homunkulus, bestie triumphans,

problém je právě to černobílé vidění, kult osobnosti... Osobně bych se přikláněl k tomu, nedělat z VH ikonu. V.Havel byl jaký byl. S dobrými vlastnostmi i s celou řadou slabostí a špatností. K jeho výrazným pozitivním vlastnostem patřilo, že byl kritický a dokázal pojmenovat špatnosti minulého režimu v době kdy se to nenosilo, a kdy běžným smrtelníkům za to hrozil postih. Bohužel po listopadu se sám dopustil mnohých špatností, které sám předtím kritizoval.

Pokus o jeho glorifikaci a zavedení kultu Havlovy osobnosti považuji za tpůsob "černobílého" vidění - lakování skutečnosti narůžovo. Václav Havel přestal být po 17/11/1989 po svém vstupu do politiky morální ikonou.
06. 01. 2012 | 17:59

Carlos V. napsal(a):

hmmm, mám už vcelku plné zuby seriálu "Jak jsem potkal VH"

Nechci o VH říci či psát cokoliv špatného . Unavují mě jeho "svědkové" a "vykladači".

Velké jsou osobnosti, ne jejich vykladači.
06. 01. 2012 | 18:08

Lila napsal(a):

Béda

Dokola tvrdíte, že Havlovům byl majetek vyvlastněn Benešovými dekrety kvůli kolaboraci. Jaké máte pro toto tvrzení důkazy?

V knize Mé vzpomínky, kterou V. M. Havel začal psát na přelomu 60. a 70. let uvádí: "5. března 1948 dostavili se do mé kanceláře v Lucerně zástupci KV KSČ v Praze a oznámili mi, že tento výbor přejímá národní správu nad majetkem firmy Bratří Havlové a nad mým majetkem na Barrandově. Zároveň mi představili jako národního správce Vladimíra Noska, který mi oznámil, že reflektuje na moji spolupráci ve funkci poradce národního správce." /.../
"Moje spolupráce s Noskem a později Písaříkem se vyvíjela hladce a měl jsem pocit, že osobně mě respektují." /.../
"Moje funkce v Lucerně se v roce 1948 vyvinula v plánovače podniku a skončila až 7. ledna 1952, kdy podniky Lucerny a Terasy na Barrandově byly znárodněny a přešly pod ministerstvo vnitřního obchodu jako podnik Restaurací a jídelen s názvem Restaurační podniky Lucerny a Barrandova. Měl jsem tedy po dobu čtyř let vliv i na Terasy na Barrandově."

Na jiném místě pan Havel říká: "Já jsem milionářské dávce nepodléhal. Rád jsem si tehdy v duchu zpíval z árie Kaliny ve Smetanově Tajemství: Ač boháčem se býti zdám, jsem chud, ba zadlužen a chud..."
Doloženou skutečností je, V. M. Havel měl na pozemky vilové čtvrti Barrandov (tento název si pro náhorní planinu Na Habrové vymyslel) hypotéku. Přestože byl tento majetek znárodněný, hypotéku Havlovi spláceli až do roku 1968.

Bédo, dělá vám nějaké zvláštní potěšení šířit dezinformace, polopravdy a lži? (Usíná se vám dobře?)
06. 01. 2012 | 18:23

Naštvaný napsal(a):

"spíše jako nepraktického" Hvížďalo, zase naprosto zkreslujete a víceméně lžete. Jestli byl Václav Havel praktický či nepraktický, to je každému ukradený, ale že byl ochlasta a na ženský, to těm starším lidem vadilo. No a potom, že z vyloženě subjektivních důvodů nafackoval celému Československu, když po listopadu 89 předal exekutivu Československa komunistickým nomenklaturním kádrům,/které vy v jiných příspěvcích přirovnáváte pomalu k politickým zrůdám 50 let./ Styďte se! Jste mimořádně neseriozní překrucovač dějin. Aby ne, když jste za totality byl redaktorem komunistických tisků.
06. 01. 2012 | 18:37

Čochtan napsal(a):

Přes všechny kecy se jedno nedá zapřít. K Havlovi nebyla alternativa. A on svou práci prvního nekomunistického presidenta po 50 letech socialismu zvládl tak, jak to nemohl dokázat nikdo jiný. Kdo byl tehdy ve hře ?
Dubček ? Komouš a ubrečenej slaboch.
Adamec ? Komoušskej byrokrat.
Tady nebyla alternativa. Mnoho se dalo udělat líp, ale že se to neudělalo, není jen vina Havlova. Byl "jen" president, ne všemohoucí císař. A to, co dobrého udělal, bylo hodně a NIKDO by to neudělal lépe. Obávám se že ani zpoloviny tak dobře.

Budiž mu země lehká, a věčná památka. Amen.
06. 01. 2012 | 18:38

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

Hvížďala napsal:
Republiku Václav Havel proslavil jako nikdo jiný před ním, s výjimkou Tomáše Garrigua Masaryka. To napsal bývalý emigrant Pavel Tigrid a totéž si myslí řada politiků na Západě.
*
Celý text je zvláštní charakteristika. A přitom ten skutečný poutník byl právě Pavel Tigrid. Na mně působil Tigrid za všech okolností jako osoba lidská. Ať už ze zahraničního vysílání, později jako ministr kultury a nakonec i bezprostředním setkáním na Lánském hřbitově u hrobu TGM.

Byl jsem v Lánech na jaře několikrát. V roce 1988 tam stála ještě maringotka StB, můj vůz jediný na celém parkovišti, já sám na celém hřbitově. Zapálit svíčku přiložit pietně jarní snítku květů. Nikdo se neobjevil, byl tam mrtvolný klid.

V roce 1997 jsem se tam setkal s Pavlem Tigridem. Má rodina s jeho. Na celém hřbitově jen dvě rodiny, pamatuji se i na auta, na parkingu jejich R5 s pařížským číslem a má tehdejší R21. Setkali jsme se a pozdravili, cítili k sobě navzájem úctu jako lidé. A úctu k pietě u hrobu TGM. Tehdy tam již nebyla StBácká maringotka, ale byl tam Tigrid, byl jsem tam já.
*
Omlouvám se za nostalgii, mně to tehdy v roce 1997 přišlo jako jedinečný zážitek od roku 1989. A co bylo dál, zdá se "Zahradní slavnost" to zrovna nebyla a není ani dnes.
06. 01. 2012 | 19:55

slavwin napsal(a):

Čochtan
Váš postoj sdílím, komunisti mohou nějakou pravdu mít ale v rámci demokratického systému, to co tu na nás Béda pouští se těžko rozlišuje jestli jde hledání pravdy, ideálu o který usilujeme nebo propagaci komunismu. Pořád platí leták z doby vydání komunistického manifestu "Světem prochází strašidlo komunizmu, uchváti-li Tě zahyneš"
06. 01. 2012 | 20:01

Béda napsal(a):

Lila,

"V roce 1945 byl presidentem Eduardem Benešem vydán dekret prezidenta o opatřeních v oblasti filmu č. 50/1945 Sb. částka: 24 ze dne 11. srpna 1945, který k výrobě, distribuci, exportu filmů opravňoval výhradně stát.[1] Kinematografie a velké tiskárenské podniky byly znárodněny. Na začátku roku 1946 byly kina převzaty Ústřední správou kin nebo národními výbory. V té době fungovalo v Československu 1455 kin a další asi tři stovky čekaly na opravu..."

"Aktuální znění

Dekret presidenta republiky
ze dne 11. srpna 1945
o opatřeních v oblasti filmu

Aby byly odborně zajištěny a zachovány všechny prostředky a zařízení pro výrobu, rozšiřování a veřejné promítání světelných kinematografických filmů a aby jich mohlo býti plně využito k prospěchu lidu a státu,

aby v oboru výroby, rozšiřování a veřejného promítání takových filmů byla řádně zabezpečena, udržena a dále rovnoměrně a plánovitě rozvíjena zaměstnanost,

aby tato kulturní a hospodářská práce byla trvale zbavena všech rušivých cizích a všech škodlivých neodborných a z hlediska zájmu lidu a státu nespolehlivých vlivů a činitelů,

a aby byly umožněny řádné přípravy a včasné provedení trvalé úpravy v oboru výroby, rozšiřování a veřejného promítání osvětlených kinematografických filmů podle potřeb a zájmů lidu a státu,

k návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 2

(1) Dosavadní provozovatelé podniků, uvedení v § 1 odst. 1 a 2 jsou povinni odevzdati ministerstvu informací všechny předměty provozu, provozní prostředky, zásoby surovin a jiného materiálu, jakož i všechna provozní zařízení podniků, včetně provozoven, které mají ve vlastnictví, v nájmu nebo v užívání kdekoli v zemi České a Moravskoslezské nebo v celní cizině, kteréžto ministerstvo vstupuje tím do práv a závazků dosavadních provozovatelů (§ 2 odst. 3).

(2) Veškerý majetek podniků uvedených v § 1, odst. 1 a 2 přechází dnem odevzdání do vlastnictví státu, který jej může přenésti v celku nebo v částech na právní subjekty jím zřízené.

(3) Za majetek převzatý podle odst. 1 bude poskytnuta náhrada podle směrnic, které vydá ministr informací v dohodě s ministry financí, průmyslu, vnitřního obchodu a nejvyšším úřadem cenovým. Spolkům a veřejnoprávním korporacím bude poskytnuta náhrada ve výši obecné ceny. Československý stát ručí za závazky podniků, převzatých podle tohoto dekretu až do výše hodnoty převzatého jmění.

(4) Náhrada se neposkytuje za majetek osob, které jest považovati za státně nespolehlivé podle ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, nebo osob odsouzených podle ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, pokud v rozsudku bylo vysloveno propadnutí jmění. V pochybnostech rozhodne ministerstvo informací v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 3

(1) Výtěžků, získaných z podnikání podle tohoto dekretu, použije ministr informací především k provozu, k výstavbě a k dalšímu rozvoji československého filmovnictví ve všech jeho odvětvích. Ve věcech hospodářských a finančních zásadního významu rozhoduje ministr informací v dohodě s ministrem financí.

§ 5

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr informací v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Kopecký v. r."
06. 01. 2012 | 20:11

RA napsal(a):

zpočátku, když lidé znali Havla jen podle článků v novinách, tak ještě ten roztomilý popleta tu jejich podporu měl, ovšem, když pak poznali jeho činy, které se zásadně lišily s jeho projevy a článečky v novinách, tak jeho podpora šla rapidně dolů.
Pravda a Láska...taková silná a krásná slova, a on to vše pošpinil fekáliemi.
06. 01. 2012 | 20:12

slavwin napsal(a):

Béda
Vzácný dokument podepsaný jedním nemocným do kouta zahnaným a dvěma darebáky. Nevím jestli tu šlo o kina nebo rodinný majetek, přesto si dovolím tvrdit co restituval Havel, nebyl sám, to bolševický zloděj rizkradl daleko více.
06. 01. 2012 | 20:22

Drak napsal(a):

Bédo,
můžete nám prosím zdělit jakou má tento dekret souvislost s restitucemi Václava Havla? A konkrétně který majetek zabavený podle tohoto dekretu mu byl navrácen?
06. 01. 2012 | 20:29

berkowitz napsal(a):

Bez komentáře :
http://szcpv.org/08/klan.html
06. 01. 2012 | 20:34

Béda napsal(a):

drak,

tipoval bych barrandovské filmové ateliéry a kino Lucerna. Anebo že by neměly nic společného s filmem? (a bylo to před únorem 1948.
06. 01. 2012 | 20:36

Občan napsal(a):

Barrandov byl zestátněn již v r. 1945, a to dekretem č. 50 z 11. srpna 1945, který vstoupil v účinnost 28. srpna téhož roku. Co přišli komunisté znárodňovat Havlovi v r. 1948 mi tedy není jasné. Nicméně filmové ateliéry to 100% nebyly.

Dekret byl změnen až zákonem č. 273/1993 Sb. ze dne 15. října 1993 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů. Jinak by totiž nemohlo dojít k privatizaci studií, výroby filmů a jejich distribuce. A k přijetí zákona v té podobě, v jaké existuje, došlo na nátlak AMERICKÝCH distribučních firem.
Důsledkem je to, že na jakékoli jiné než americké filmy musejí Češi chodit na Francouzský institut, na Britskou radu a na satelity, a česká produkce je tak žalostná a vstupné do kin takové, že spousta lidí už do "bijáku" vůbec nechodí.
06. 01. 2012 | 20:39

Občan napsal(a):

Aha!
Pane Bédo, omlouvám se, překoukl jsem se u čísla dekretu, který jste ocitoval :o)
06. 01. 2012 | 20:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

" Čím je způsobeno toto zásadně rozdílné hodnocení Václava Havla doma a v zahraničí?" Doma jej lidé lépe znali.
"největším Havlovým dílem je proto jeho vlastní život"
To jo.
Pan novinář Hvížďala názorně předvádí, jak se vyrábějí mýty.
06. 01. 2012 | 20:49

Béda napsal(a):

Občan,

nic se neděje. Jenom bych chtěl ještě dodat. Nemám rozhodně vůbec nic proti Ivanu Havlovi. Byl a je to zajisté člověk tvůrčí a zasloužil si své postavení. Nemám vůbec nic ani proti studiu a postavení V. Havla před listopadem. Mám ovšem zásadní výhrady vůči nekritické glorifikaci velice kontroverzní osobnosti V.Havla, nekonečné masáži a budování kultu jeho osobnosti a jsem velice proti černobílému vidění jak Havla tak vývoje před a po listopadu.
06. 01. 2012 | 20:51

Občan napsal(a):

A doporučuji k přečtení tuto skvělou diplomovou práci o privatizaci českého filmu. Smutně poučné:

http://szcpv.org/08/klan.html
06. 01. 2012 | 20:58

hanah napsal(a):

Lila

jste asi jedna z mála, která nemá pochybnosti o poněkud zvláštně utajených restitucích V. Havla (patrně i Schwarzenberga, že ?).
Kniha Mé vzpomínky, ze které citujete, vyšla v nakladatelství LN v r. 1993.
Restituční zákon je z r. 1991.
Někteří tvrdí, že vzpomínky byly trochu upraveny :-)
06. 01. 2012 | 21:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"A on svou práci prvního nekomunistického presidenta po 50 letech socialismu zvládl tak, jak to nemohl dokázat nikdo jiný." Souhlas, nikdo jiný by se neomlouval ´sudetským´ Němcům, nejel by na první zaharaniční cestu do Německa...atd.
06. 01. 2012 | 21:06

Lintern napsal(a):

Nepuvodni slepenec (?), bez udani zdroju. Nerozumim tomu jmenovani Tosovskeho, neni to omyl?

Oddelil bych Havla disidenta, Havla polistopadoveho politika na poznamku pod carou.
Havel - dramatik a esejista, abstrahovany od Havla - loutky, Havla - cloveka-jak-ho-muzeme-vetsinove-znat , je mozna neco kvalitativne jineho. Nektere hry, treba cela hra "Andel strazny" z roku 1968, i se svymi uzkami na zaver - aktualni i do budoucna... :-()
06. 01. 2012 | 21:32

Bestia Triumphans napsal(a):

Bédo,
Lila se vás ptala na důkaz, že Havlovi byl zabaven majetek pro kolaboraci.
Vámi citovaný dekret hovoří obecně o znárodnění filmu, s tím, že osoby nespolehlivé nedostanou náhradu.
To je vše.

Zajímalo by mne tedy také, kde berete oporu pro tvrzení, že Havlovi byl zabaven majetek pro kolaboraci.
Konkrétní fakta, prosím.
Předem ď.
06. 01. 2012 | 21:40

Béda napsal(a):

Bestia Triumphans,

Konkrétní důkaz nemám. Důkazy pro i proti jaksi nejsou na internetu dostupné. Pouze bych odkázal na Občanovu odvolávku z 06. 01. 2012 | 20:58 a jako nepřímý důkaz bych uvedl toto. Majetek byl Havlovým prokazatelně znárodněn. Musel být znárodněn podle citovaného dekretu č.50/1945 a odebrán v první polovině r.1946, t.j. před únorem 1948. Pakliže by Havlovým bylo poskytnuto státem odškodnění, nebylo by možno ani teoreticky uvažovat o zpětném vydání = restituci. Z toho plyne, že aby mohla Havlových vůbec vznést požadavek na restituci, musel být majetek znárodněn bez náhrady. Takové znárodnění bylo možno jedině podle § 2 (čl.4) citovaného dekretu.

Faktem je, že vydáním majetku byla prolomena restituční tečka, což bylo jádrem mého příspěvku.
06. 01. 2012 | 21:50

slavwin napsal(a):

S některými se nedá domluvit jim vadí, že jsme středoevropané, nebo neobdivujeme nestředoevropskou velmoc. Každý národ má dějiny špatné i dobré podle Zbyňka Matyaše na němcích je třeba vidět jen ty špatné a na Rusech to neřekl. Německo do střední evropy patří a hraje v ní prim, Rusofilové naštvěte se.
06. 01. 2012 | 21:52

Béda napsal(a):

Dovětek: můžeme jenom doufat, že jednou nějaký nezávislý (nemyslím ÚSTR, který to navíc ani nemá v popisu práce) historický ústav zveřejní odůvodnění verdikt soudu ve věci restituce zabaveného majetku rodiny Havlových, potažmo konkrétní rozhodnutí na základě kterého byl odebrán rodině majetek v r. 1946.
06. 01. 2012 | 21:58

Drak napsal(a):

Béda, Občan
Barrandov rodině Havlů znárodněn být nemohl, protože jim v roce 1945 už nepatřil a neby. součástí restitucí. Václav Havel ho ani nikdy nežádal zpět. Znárodněna byla pouze společnost Lucerna film která nevlastnila žádný (nemovitý) majetek, který by se mohl stát předmětem restitucí. Co se týká kina Lucerna, stát pouze převzal provoz a promítací zařízení. Takže se ptám znovu: Konkrétně který majetek V.H. zrestituoval neoprávněně???
06. 01. 2012 | 22:05

Béda napsal(a):

Drak,

jestliže tedy Havlovým nemohly být odebrány (nevlastnili je ...), co tedy vlastně Havlovi restituovali, ptám se na oplátku já. Jak mohli bratři restituovat Lucernu, která jim nemohla být zabavena a jak s půlkou mohl Václav obchodovat?
06. 01. 2012 | 22:10

Drak napsal(a):

berkowitz, Občan
článek na vámi uvedeném odkazu je akorát anonymní snůškou blábolů, na které se nemůže nachytat snad ani pravidelný čtenář Blesku :-))).
06. 01. 2012 | 22:13

Lila napsal(a):

hanah

Část pamětí V. M. Havla vyšla v Mladém světě v roce 1968; já jsem je četla celé v samizdatu dávno před rokem 1989. Havlovi nežili ve vzduchoprázdnu a spousta tehdy žijících pamětníků naštěstí paměť neztratila.
Restituční zákon schválila poslanecká sněmovna, v níž zasedá 200 poslanců a vůbec žádný prezident, takže onen zákon na Václava Havla nehodíte.

Mohla byste laskavě trochu rozvést termín "poněkud zvláštně utajené restituce"? Děkuji.
06. 01. 2012 | 22:47

Občan napsal(a):

To Béda:

Moment, tady je řeč o dvou majetcích!

Prvním byl majetek spočívající ve filmových studiích na Barrandově (a v mnoha dalších filmových společnostech mnoha dalších vlastníků po celé republice). Týkal se všeho - budov, vybavení, distribučních práv. Ten byl znárodněn dekretem č. 50/1945 Sb.

Dalším pak byl majetek společnosti "Bratří Havlové-Praha-Lucerna", pravděpodobně akciová společnost (v r. 1934 vydala cenné papíry), jehož majetkovou podstatu tvořil palác Lucerna a restaurační podnik Barrandovské terasy. Tato společnost byla skutečně znárodněna v r. 1948 a V. M. Havel v ní pak pracoval ještě několik let.

Odtud zřejmě plyne ta neshoda - že zestátněny byly majetky dvou rozdílných právních subjektů.
06. 01. 2012 | 22:49

S.Š. napsal(a):

Béda a spol. : Ten Havlův majetek vás ale hněte ... :-) S blogem to sice nemá společného nic, ale budiž :

Tvrzení, že "Havel svými restitucemi dostal majetek, na který se vztahují Benešovy dekrety", je tradiční lež, která se opakováním ad absurdum stala pro havlobijce "pravdou".

Barrandovské ateliéry byly skutečně znárodněny dekretem PR, nejednalo se však o obecný dekret znárodňující majetek kolaborantů a zrádců, ale o zvláštní dekret č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu (správně jste ho zde zkopíroval, z příspěvku 06. 01. 2012 | 20:36 je ale patrné, že se pouze dohadujete, co na jeho podkladě bylo fakticky znárodněno). Barrandovské ateliéry s ohledem na to, že se nejde za rok 1948, restituovány nebyly.

Barrandovské terasy byly znárodněny až po roce 1948: http://cs.wikipedia.org/wiki/Barrandovsk%C3%A9_terasy , byly tedy po právu restituovány.

Palác Lucerna byl znárodněn po roce 1948 na základě zákona č. 124/1948 Sb., ve spojení s vyhláškou ministra vnitřního obchodu č. 1837/1948. Byl tedy po právu restituován.

Zapamatujte si to, pane Bédo (a spol.), děkuji.
06. 01. 2012 | 22:50

Občan napsal(a):

To Drak:

Pokud máte na mysli diplomovou práci, na niž odkazuji, pk byste se měl obrátit na autora a věrohodně doložit, že napsal nesmysly.
06. 01. 2012 | 22:51

Občan napsal(a):

To Lila:

Konečné schválení zákona je na prezidentovi, který jeho platnost (nikoli účinnost) stvrzuje podpisem. A může jej vetovat - tedy odmítnout - a vrátit sněmovně k novému projednání. Takže Havel, který podepsal jak restituční, tak privatizační zákony a ani jeden jediný nevetoval, nese plnou odpovědnost za to, jak proběhly resittuce i privatizace v Československu, resp. v České republice. Tuto PŘÍMOU odpovědnost za restituční a privatizační zlodějny (církevní zejména) z něj nesejme ani největší patolízal.

To si laskavě zapište za uši a příště se nejprve seznamte s Ústavou ČR, než budete něco plkat.
06. 01. 2012 | 23:02

Jozef napsal(a):

Oblubenec politikov,
ktorymi zapadni disidenti,basnici,filozofi atd. pohrdaju,ikona,jedna z najuzitocnejsich ikon svetom nenavidenej politiky vladnuceho lumpenkapitalu...

Ospravedlnit ho mozno politickou negramotnostou, priam kriciacim politickym infantilizmom,ktory nebolo mozne zdolat.Infantilizmom az do "zvaciho listu",infantilizmom az do konca.

Ikona brutalnej orwellovskej politiky severoatlantickej plutokracie.
Uz od detstva tak tuzil byt prezidentom!
Tak miloval tu najvacsiu slavu /a moc/,ze s nekonecnou lahkostou, ten milovnik tepleho narucia dominantnych zien, klamal a podvadzal vsetkych, aj seba sameho.Len aby si tu slavu a moc u laskyplnych dominatorov zasluzil.
A s V.H. klamali a podvadzali,ostosest mystifikovali, zastupy dvoranov.Hvizdalovcov.
Nespomeniem si na nic pozitivne,cim by V.H., tento nastroj cudzich predatorov,domorodej spolocnosti po prevrate prispel.Nic pozitivne po prevrate.

K Slovensku mal prezieravy vztah.Konstatuju to dnes dokonca aj bratislavske masmedia.Prohavlovske media.Ine na Slovensku nie su.
Na pociatku,ked bola republika oblepena jeho plagatmi/CIA,.../,posolstvom lasky a pravdy,ale napriek tomu na Slovensku u obcana nemal doveru a pri prezidentskych volbach sancu proti V.Komarkovi ani proti Dubcekovi,nechal sa prekrasnym machiavellistickym kuskom zvolit za prezidenta - komunistickou Narodnou frontou!
Donutil osoby, prisahajuce na socializmus,aby zan hlasovali pred televiznymi kamerami!!!
Takto bol zvoleny prezident statu,prvy medzi rovnymi.

Agent a babka tajnych sluzieb lupezneho kapitalu,kral ceskoslovenskych mystifikatorov.
Tato republika bola zalozena na lziach a podvodoch agentov cudzej lupeznej politiky.
Politiky v ustach med,v ruke jed.Politiky divide et impera...
Republika takto bola zalozena,takto funguje dodnes.

O slovenskej provincii vela nevedel,ani si ju nevazil."Veril priatelom".Americkym,nemeckym,madarsko-iredentistickym.
Kratko,vlastne okamzite po prisahe na socialisticku republiku chcel z jej nazvu vymazat socializmus,zmenit nazov republiky.Vtedy ozvali sa na Slovensku ti,ktorych "podviedol" Masaryk,ti nepocetni,no hlasni,ti,ktori nechceli Slovensko "v spolocnom europskom dome"len ako bezvyznamnu,neviditelnu provinciu /vojna o pomlcku/.Ked letel na slavnu cestu do Ameriky,v medzipristati na Islande slovenski zastupcovia v takmer stoclennej delegacii odmietli pokracovat v lete - bez doplnenia delegacie o Slovakov...
Na Slovensku ma za sebou celu masmedialnu moc - a po zasluhe nulovu autoritu v politickej triede a v narode.S vynimkou iredenty a par osob.Preto po prevrate sa na Slovensku nezrealizovalo viac inscenacii Havlovych hier,nez v "totalitnom" rezime!
Hrdil sa prispevkom k rozdeleniu federacie Gorbacova - a najviac sa zasluzil o rozdelenie vlastneho statu.Aj ked sa verejne "modlil" za jeho udrzanie...

Cest pamiatke osobe prenestastnej,osobe hlboko padlej do pazurov moci orwellovsky predatorskej.
/Svojim slepym sluzobnictvom zasluzil sa aj o jej zasluzeny kolaps/
06. 01. 2012 | 23:11

Zbyněk Matyáš napsal(a):

slavwin:
" podle Zbyňka Matyaše na němcích je třeba vidět jen ty špatné a na Rusech to neřekl" Kdyby první zahraniční návštěva prezidenta Havla vedla do Ruska, kriticky bych vzpomněl Rusy a 1968.
06. 01. 2012 | 23:20

Platan napsal(a):

"Havla tam znají i ti, kteří nevědí, kde naše republika leží."

Semtex taky...
06. 01. 2012 | 23:20

Občan napsal(a):

Tak si tak pátrám po podniku "Bratří Havlové", nebo "Podniky Lucerny" a co nenajdu - tenhle skvost nám poskytuje "Paměť nádora", provozovaná "firmou" ÚSTR:

http://www.pametnaroda.cz/story/havel-vaclav-1936-1347

To se asi nebude líbit, protože potvrzuje, že malý Vašík se nějak dostával do kontaktu s důstojníky SS a dokonce jim chtěl trhat střapce z uniformy :o))

zajímavá rekapča (ta holka se umí někdy fakt trefit): intoweb LIST
06. 01. 2012 | 23:30

Lila napsal(a):

Béda

Pokud chcete znát relevantní fakta o historii a osudu filmových ateliérů Barrandov a neblamovat se šířením nesmyslů,doporučuji knihu Petra Bednaříka Arizace české kinematografie, kterou v r. 2003 vydala Univerzita Karlova a nebo Mraky nad Barrandovem od Stanislava Motla z r. 2006.

V jiných knihách se dočtete, že barrandovské Terasy rád navštěvoval T. G. Masaryk (existují fota) a po válce byly hojně navštěvovány Janem Masarykem, který si rád přiváděl hosty do Trilobit baru. V té době se tu po návratu z koncentráků scházely známé osobnosti jako např. Ferdinand Peroutka a pamětníci také vzpomínali,že na Terasách vídávali Edvarda Beneše s paní Hanou.

S nickem Občan vynášíte o Havlových zdrcující soudy, ale o jejich majetkové situaci nic nevíte, respektive máte v tom pěkný hokej.
Takže pro pořádek: Rodina V. M. Havla v roce 1948 vlastnila palác Lucerna a dům čp. 1969 na Rašínově nábřeží, postavené ing. Vácslavem Havlem, dědečkem pozdějšího prezidenta. Dále to byla rekreační usedlost Havlov na Vysočině, restaurační zařízení barrandovské Terasy a několik pozemků ve vilové čtvrti Barrandov. Dnešním jazykem by se dalo říct, že tato čtvrť byla developerským projektem V. M. Havla. Z vlastních prostředků a z hypotéky financoval vybudování infrastruktury včetně komunikací a terénních úprav. Hypotéku, kterou splácel do roku 1968, měl na tento projekt a na stavbu (rekonstrukci)domu čp. 1969, zničeného náletem 14. února 1945.

Dědicové si v rámci restitucí o tento majetek požádali a nebyl důvod jim ho v intencích tohoto zákona nevydat. Žádný důvod k zvláštnímu utajování neexistoval.

Pan Stejskal už zmínil rozhovor s Ivanem Havlem v Respektu, který uvedl, že Václav o majetek nestál, otravoval jej, nechal to na právnících, což způsobilo nějaké rozlady v rodině, a vlastně se své části majetku poměrně rychle zbavil.

Béďo, když už jste takový bojovník za objektivní informace, víte, kolik VH věnoval ze svého majetku na charitu? 80 milionů, můžete si to dohledat ve veřejně přístupných zdrojích.
Těším se na vaše příspěvky, jistě budou objektivní, vyvážené
a věcně správné.
06. 01. 2012 | 23:36

Buvol napsal(a):

Franz Kafka kdysi napsal, že "LEŽ SE NASTOLUJE JAKO SVĚTOVÝ ŘÁD" .... Havel je toho naprosto nevyvratitelným dokladem i kdyby se z toho všichni zvíhžďalovali ..
06. 01. 2012 | 23:40

S.Š. napsal(a):

občan : To není nic nového. A co jste chtěl vlastně říct ?
Je přece dobře známo, že na Miloše Havla se vztahoval tzv. malý dekret za "spolupráci s okupanty". Vypovídal osmkrát před disciplinární radou Svazu českých filmových pracovníků. Byl obviněn z nepřístojného chování v době okupace a z toho, že vyrobil film JAN CIMBURA s antisemitskou scénou. V prosinci 1947 bylo řízení pro nedostatek důkazů zastaveno (pramen : http://www.csfd.cz/tvurce/27961-milos-havel/)
Je dobré si to ovšem přečíst celé. Takže, občane, žádná senzace (a to, co jste zmínil, bylo opakovaně publikováno). :-)
06. 01. 2012 | 23:42

Buvol napsal(a):

Oprava: zhvížďalovali, rozumněj podělali ..
06. 01. 2012 | 23:42

Targus napsal(a):

To stejskal:

Jste schopen nějak vysvětlit ten renonc, co jste tu vyrobil? Abych řekl pravdu, mrzí mě to za vás. Pokud jste opravdu špatně opisoval, není to fér, tohle by novinář dělat neměl...
06. 01. 2012 | 23:43

Buvol napsal(a):

S.Š
Dovolil bych si též upozornit na knihu Bouře nějakého Američana, na jehož jméno si teď nemohu vzpomenout, a tam se píše, že cikánský tábor bv Letech u Písku byl založen na popud otce dnešního "našeho" ministra zahraničí a pretendenta na presidentský úřad pan schwarzenberga .. taky pěknej vykuk ..
06. 01. 2012 | 23:47

Občan napsal(a):

Já věděl, že trefím a někdo se ozve :o)))

__________________________________________________

Lílo, nejmenujete Vy se nakonec spíš Dagmar?
06. 01. 2012 | 23:49

Targus napsal(a):

To Lila:

A vy víte, kolik milionů ještě Havlovi zbylo, když těch 80 dal na charitu? Tím nechci říci, že dal málo, ale nedělejte z něj budhistického mnicha. K němu měl Havel zatraceně daleko.
06. 01. 2012 | 23:49

Drak napsal(a):

Bédo,
jednoduše. Palác Lucerna (kinosál u kterého byl v r. 1945 znárodněn pouze provozovatel a tecnické vybavení je součástí paláce)a firma Bratři Havlové (včetně dalšího rodiného majetku) byly znárodněny až po roce 1948. Bratři Havlové restituovali například dům na Rašínově nábřeží, Palác Lucernu, Barrandovské terasy a další rodiný majetek znárodněný v letech 1948 až 1958. Vy ( a nejen vy) zde dokola omíláte mantru o jakési neoprávněné či "tajmné restituci" majetku Havlových, ale přitom si nejste schopen otom zjistit ani zákládní údaje, nebo aspoň napsat nějaký konkrétní případ, kdy V.H. zrestituoval něco neoprávněně.
07. 01. 2012 | 00:01

Čochtan napsal(a):

Lilo,
dobrý. Dík.
07. 01. 2012 | 00:04

Drak napsal(a):

Občane,
můžete sem ten link dát znovu? Ten vámi zmiňovaný žádnou diplomovou práci neobsahuje.
Je totožný stím co sem dal berkowitz.
07. 01. 2012 | 00:17

Pykour napsal(a):

Zajimalo by me,kolik z vas,kteri jste tady ted napsali to vse odsuzujici a hanlive,jste se nekdy pro ten ceskoslovensky ci jen cesky narod nejakym zpusobem angazovali? Kdo z vas napsal na patricna mista v 80.letech,ze uz ho nebavi cist ty stupidity a fraze v novinach a ze se stydi za zvasty celnych politickych "trpajzliku",ze uz nechce stat fronty na knizky a ze se mu nelibi to a ono?Kdo z vas se angazoval pak? Tak co takhle jen trocha obycejneho lidskeho vdeku tomu,co neskryval,ze ma- mimo jineho- rrrad i "vino,zeny,zpev".Prijde vam moralnejsi Kikyna ci nekdo jiny ted tam?Diky za Hvizdalovstinu,diky za komentare a odkazy na dalsi ctivo a diky i za tu moznost pripojit sem tuhle glosu :-)
07. 01. 2012 | 01:37

Josef K. napsal(a):

V souvislosti se smrtí Václava Havla sleduji prazvláštní fenomen českého vztahu k osobnostem. VH vyrůstal v jiné společnosti než je ta dnešní. Byla to společnost mnoha silných osobností (proč byly akcentovány není teď důležité). Druhá polovina padesátých let a léta šedesátá byla jakýmsi zcela nebývalým rozmachem české společnosti, který z hlediska výskytu silných a vlivných osobností připomínal intelektuální bohatství českých zemí ve druhé polovině století 19. Ostatně kultura středoievropská, rakousko-uherská a prvorepublikánská měla stále dost svých nositelů. Osobnost byla nepřítelem rusifikovaného normalizačního režimu číslo jedna a nyní nežijeme ve společnosti jiné.
Před několika dny zemřel Josef Škvorecký, jedna z osobností, která spoluvytvářela československou společnost let šedesátých a nezájem o ni byl skličující, jakoby v této zemi nežila. Na podzim zemřel Jiří Hermach, muž, který se podílel mnoha silami na životě československé společnosti v období Havlova výrůstání. Žádný ohlas. Když v roce 2004 zemřelo Ota Šik, ohlas byl stejně pramalý. Takových jsou zde zástupy. Nejznámnější český žující spisovatel, Milan Kundera, muž snad ještě více kdysi oddaný národnímu principu než VH, zmizel (a patrně věděl proč a udělal dobře). Lidé, kteří aktivně budovali českou kulturu, státnost a obstáli se svými vizemi v mezinárodní souteži ideí odcházejí zcela nepovšimnuti, jsou vymazáni z dějin, historie´spolu s vyškrtnutím ze seznamů České správy sociálního zabezpečení. Lidé, kteří stáli na druhé straně, za jejichž vlády tisíce spoluobčanů trpěli sociálně i fyzicky, se dočkali svých pamětí a zástupů podpisuchtivých spoluobčanů, možnosti podivných vystoupení s kradením per a přednášek pro australské chovatele vepřů. Ještě jiní, kteří se nemnší měrou podíleli na savoidním normalizačním režimu, se stejnou vervou s jakou působili v ideologických tiskovinách brežněvovských pohůnků pomlouvají jiné či zpívají sentimentálně vzrušení svou Včelku Máju.
07. 01. 2012 | 02:41

Josef K. napsal(a):

Pokračování.Jakoby jedinou z oněch osobností, kterých byla naše národní kultura ještě před čtyřiceti lety plná, zůstal pro veřejnost osamocený Havel. Ovšem ze světa zapomnění, naivně i poněkud arogantně, vstoupil do světa normalizačních jevišť, aniž si uvědomil, že kód komunikace je převrácen zcela naruby... Jeho oponenti, bez kterých by se nezrodil jako autor a společensky činný občan, zmizeli, vítr se proháněl již jen mezi trpaslíky. Sestavil jsem si soupis českých osobností, které obstály profesně i lidsky i v zahraničí a žijí zde. Číslo, pouze z mých znalostí,dosáhlo několika set. Lidí, kteří jsou hluboce vzdělaní,morální a dnes...bezejmenní. Média o nich nevědí, zato o pokleslých hvězdičkách normalizace či obskurních postavách typu Pavla Vrby, Karla Gotta či H.Vondráčkové píší každodenně.
Normalizační trpaslíci zaplnili veřejný prostor stejně jako ti, kdo věřili, že popravou několika lidských bytostí zachrání svět před jeho zlobami.
Absurditou je nejen tento veřejný hon na mrtvého Havla, ale i jeho osobní život, který v posledních měsících nabyl, jak vědí ti, kdo mu byli nejblíže, rysů neveselé či spíše černé komedie. Havel byl češtější než mnoho Čechů, upřednostňoval typickou českou kuchyni, pivo, česká a moravská vína, českou hudbu, uměl rusky recitovat Ščipačeva....Jeho poslední partnerkou byla normalizační subreta, jejíž mediální obraz je přímo protikladný jejímu vztahu k Havlovi. Bylo smutné vidět tu velkou postavu v pamperskách, opuštěnou ženou, kterou miloval, bezmocného, plného upřímných a naivních citů, zbaveného možnosti bydlet ve vlastnímn domě,neboť by nakazil děti...Po návštěvě svého muže na Hrádečku s kohortou právníků, kteří zajistili převod majetku, subreta trávila čas v Alpách, mezi svými přáteli a starý pán byl okázalou péčí bartolomějek zbavován posledních sil zdůrazňováním jeho slabosti a bezmoci. Trochu dumasovský příběh kapitalismu 19. století i klausovské společnosti dneška.
Havel se stal obětí manipulací ze všech stran. Jakoby nebyl dost silný, aby se jeho vnitřní svět stal světem vnějším. Nemyslím si, že většina těch, kdo se k němu hlásila po jeho smrti, tedy kdy už neexistovala mez, kterou nešlo překročit, četla cokoliv od Havla. Byl pro ně pouze žijícím symbolem. Zjevně vůbec nic tato většina nevěděla o komplexnosti komunity v šedesátých letech, o Janu Grosmanovi, Liboru Fárovi, Radokovi...Neboť tato většina je normalizační v tom smyslu, že nepotřebuje historii. Znalost historie je věc obtížná, což se ovšem netýká konformních historických mýtů, ve kterých se lze oslabeně uvelebit a pospat si s vidinou výhry ve sportce.
Všechny ty havlovsky podpůrné i zcela odsuzující reakce nevycházejí z osobnosti Václava Havla, ale z obrazu, který je vytvářen někým jiným . Nikdo z těchto lidí tedy nepíše o VH, píše o těch, kdo se snaží vytvářet jeho obraz. A jak víme, obraz nemá nic společného ani s duší dotyčného ani s jeho životem.
Takže je to takový boj s větrem, nikoliv s Havlem či za Havla. Ostatně jeho myšlenek a úvah zaznělo za celé dva týdny velmi málo.
07. 01. 2012 | 02:41

Josef K. napsal(a):

Pro věčné bojovníky s Němci. Miloš Havel se zasloužil o český film. Pokud jde o Protektorát nelze jeho chování neposuzovat jako chování mnoha dnešních podnikatelů či obyvatelstva,l které po roce 70 pochválilo ruská vosjka.
Babička byl film, který vznikl z popudu Miloše Havla a vzbudila velké národnostní cítění mezi obyvateli. Její návštěvnost převýšila Žida Susse, oba filmy měly premiéru shruba ve stejnou dobu. Což ovšem nebvylučuje česká antisemitismus té doby, neboť jediným měřítkem bylo odmítání Němců. Jan Cimbura měl jediný antisemitský odkaz, jehož antisemitismus však bylo nutné spíše vyvolat."„Venkovští muži utrácejí peníze v židovské hospodě, opíjejí se tam a hrají karty. jejich nespokojené ženy vniknou do hospody, vydrancují ji, zničí zařízení a vyženou židovského majitelůe z vesnice. Žid odchází pouze s malým batohem na zádech a na konci naposledy smutně pohlédne na vesnici.“ (Bednařík, P: Arizace české kinematografie, str. 99).

Obecně, absenci rozumu nahrazují přízraky.
07. 01. 2012 | 02:52

Lintern napsal(a):

21:32 6.1.12
oprava, podle textu hry je spravne "usky"

uzky na usky
07. 01. 2012 | 03:13

Béda napsal(a):

Lila,

pakliže jsem na základě některých informací v tisku a svých dohadů napsal špatnou informaci, pak se omlouvám. Jenom doufám, že někdy někdo ocituje odůvodnění vyvlastňovacích dokumentů s uvedením data vyvlastnění a taky odůvodnění soudu, který majetek rodině Havlových v restituci vrátil.

Pokud jde o četné nesrovnalosti v životě V.Havla, které jsem uvedl ve svých příspěvcích, včetně podivného vysokoškolského studia obou bratří (doposud jsem se v médiích setkával s výkladem, že V.Havel jako oběť režimu a třídný nepřítel nemohl studovat) a následné kariéry, zde bych chtěl říct, že to vyvrací mýtus o důsledně třídním přístupu totality. Z třídního pohledu komunistů oba bratři pocházeli z rodiny velkoburžoazie -tedy byli jejich úhlavními nepřáteli. Přitom oba dva vystudovali VŠ, Výclav se stal členem výkonného výboru Svazu spisovatelů až do jeho rozpuštění v r. 1970 a Ivan studoval v době nejtěžší normalizace v USA.

Zdá se mi to velice podivné. Vám ne? V každém případě to vyvrací mediálně vžitý mýtus o tom, že V.Havel jako třídní nepřítel nemohl studovat. Mohl a posléze byl členem VV Svazu spisovatelů. Netuším, jestli podmínkou členství ve VV bylo členství v KS. Třeba na to dá odpověď ÚSTR.

Ty ostatní renonsy V.Havla, které jsem uvedl (ve svém druhém příspěvku) jsou obecně známy z tisku a z jeho činnosti.

Rozhodně nevidím V.Havla jako morální ikonu a symbol pravdy a lásky. Ledaže by platila Orwellova definice těchto pojmů.
07. 01. 2012 | 07:20

Lila napsal(a):

Béda

Kolik je vám let, že nevíte, jak to se studiem v 50. až 80. letech bylo? Přečtěte si třeba Moje šílené století od Ivana Klímy, nebo knihu Bez ohlávky od Jiřiny Šiklové, když už neznáte osudy konkrétních lidí ze svého okolí nebo rodiny.

Zahraniční studijní pobyty (a výjezdní doložky) se vyřizovaly dávno před tím, než se uskutečnily, takže v roce 1970 ještě dobíhaly ty z dřívějších let, kdy v tomto směru panovala větší svoboda. Například Petr Pithart odjel na roční stipendium do Oxfordu v říjnu 1969. Později nechalo Husákovo vedení KSČ znovu zavřít hranice a československé úřady zrušily všechny výjezdní doložky a těm, co byli v zahraničí v Rudém právu oznámily, že pokud se nevrátí, budou považováni za emigranty. V roce 1970 se vrátil Petr Pithart a Ivan Havel, ale i desítky dalších studentů.
Není pravda, že normalizace vrcholila v roce 1970, to se teprve zvolna rozbíhala. Masivní čistky ve všech sférách života - od státní správy přes školství po armádu - probíhaly postupně v následujících letech.

Václav Havel, který napsal svou první hru Zahradní slavnost v sedmadvaceti letech (deset měsíců po premiéře v divadle na Zábradlí ji uvedl prestižní Schiller Theater) a stal se brzy dramatikem světové úrovně a po angažmá v časopise Tvář (kde se potkal s Václavem Klausem) se stal oprávněně členem Svazu československých spisovatelů. Ve svém vystoupení na IV. sjezdu spisovatelů v červnu 1967 byl jediný, který kritizoval nedemokratické poměry ve svazu. Členství ve svazu spisovatelů nebylo podmíněno členstvím v KSČ, navíc Havel patřil do proudu tzv. nemarxistických autorů.

Jsem zvědavá ženská a tudíž by mě zajímalo, která postava českých či světových dějin by obstála před vaším přísným soudem?
07. 01. 2012 | 08:48

Béda napsal(a):

Lila,

víte, paní Lilo. Je velice zajímavé, že se o těchto věcech ze života V.Havla dovídám až díky své pídivosti. Přitom bych uvedení faktů ze života VH na pravou míru v médiích považoval ve svobodné společnosti, kde vítězí pravda nad lží za zcela samozřejmou věc. Obzvlášť, v životopise a CV prezidentského kandidáta, prezidenta, resp. v biografii člověka, jemuž je cílevědomě budován kult osobnosti. Zde bych čekal třeba zmínku - v letech xxx-xxx studoval dálkově tu a tu VŠ a v letech xxx byl členem VV Svazu spisovatelů až do jeho rozpadu. Pakliže je zmínka o rodinných poměrech, očekával bych, krom údajů o původu a vyvlastnění rodinného majetku taky podobná fakta u bratra (o jeho studiu a kariéře za totality).

Já nepsal nic o tom, že se V.Havel stal neoprávněně členem VV Svazu spisovatelů. (osobně si myslím, že každý talentovaný jedinec by měl dostat příležitost - tehdy i dnes) Psal jsem o tom, že všude bylo uváděno, že jako dítě z třídně nepřátelského prostředí nemohl studovat, že nemohl dělat kariéru. Což jak jsem uvedl na faktech, které jsem musel pracně vylovit, (protože z nějakého neznámého důvodu nebyly bůhvíproč běžně prezentovány v mainstreamu) odporuje skutečnosti.

PS: neusiloval původně sám V.Havel o uvádění pravdy a demýtizaci lží a mystifikací?
07. 01. 2012 | 09:19

Béda napsal(a):

Dovětek: ještě nedávno jsem z mainstreamu nabyl přesvědčení, že V.Havel byl za totality chemickým laborantem, potažmo divadelním kulisákem. Jak to, že takovéto fámy nedemystifikoval sám pan Václav, který nadevše cti pravdu? Jak to, že se nezmínil o příležitostech, které mu poskytnul totalitní režim?

PS: O těch vojenských spolcích, prodeji Lucerny, amnestiích pro přátele, osobní morálce, zvacím listu č.2, Havlově "SANOPZu"... jsem mluvil na jiném místě.
07. 01. 2012 | 09:33

qwe napsal(a):

mluvící hlavy plní "domácí úkoly" medyjal.masssáže
(jsou placeny od ks? :-))
07. 01. 2012 | 10:11

Občan napsal(a):

To Drak:

Tak to se omlouvám, omylem jsem si přepsal adresu odkazem. Tímto svůj omyl napravuji:

http://theses.cz/id/kkj0tc/Sir-magisterska-prace-finalni.pdf
07. 01. 2012 | 10:24

Občan napsal(a):

Lílo,

už jste s tím opravdu trapná.
KDYBY jim chtěl režim skutečně škodit, tak by prostě a jednoduše nikam nevyjeli. Tím, že vyjeli, a to v době tvrdé normalizace, popíráte svá vlastní tvrzení. A ubezpečuji Vás, že spousta kádrově zcela nezávadných lidí měla dost velkou práci vydyndat si zahraniční studijní pobyt; a to přesto, že měli pozvání a záruky, že to ČSSR nebude stát ani korunu.

Nás kamarád, dnes úspěšný architekt v USA, kam odešel po r. 1989, absolvoval před plyšákem takové pobyty tři - v Itálii, Japonsku a USA. Studium končil v r. 1979, takže skorosoučasník našich milých "disidentů". Aby mohl odjet, musel být premiantem, mít publikační výsledky již za studia a nesměl mít na sobě ani kádrové smítko. Pomohlo mu i to, že byl polosirotkem a jeho maminka byla zcela nemajetná a zcela neangažovaná paní. Přesto se za něho musely zaručit nejen zahraniční university a konkrétní osoby na nich, ale i místní svazácká organizace a jeho učitelé v Praze. Nakonec odjel, úspěšně absolvoval stáže a vrátil se.

Jak se dostali "disidenti" ke všem výše zmíněným kádrovým zárukám, aby mohli vycestovat na západní university, to by mne opravdu VELMI zajímalo. Jediným vysvětlením je, že za svých studií byli zcela konformními studenty a dnes musí ve svých životopisech mlžit, aby neztratili aureolu "disidentů".
07. 01. 2012 | 10:37

Občan napsal(a):

A co se normalizace týče - první kádrové prověrky probíhaly již koncem roku 1968 a v roce 1969 již běžely naplno. Jak to vypadalo to by Vám mohl popsat můj tatínek, kdyby ještě žil. On byl semlet, protože vystoupil v lednu 1969 z KSČ na veřejné schůzi a s patřičným komentářem. Okamžitě letěl ze své dosavadní práce a byl moc rád, když sehnal práci jako závozník na bramborářském autě, kdy od rána do večera rval těžké špinavé pytle. Pro reklamního grafika "skvělý džob", který jeho jemným rukám "velmi prospěl".

Takže takhle vypadala normalizace, vážená dámo. Žádné zájezdy na západ pro "disidenty", žádné VŠ studium (byť dálkové), žádná flákárna v kotelnách a u pražského Úklidu (velice oblíbená "disidentská" destinace), ale profesní likvidace a tvrdá nekvalifikovaná fyzická práce - to byla normalizace pro "nedisidenty". Proto se mi dělá nanic, když dnes čtu o tom, jak byli "pronásledováni režimem".
07. 01. 2012 | 10:48

Petr Havelka napsal(a):

Pane občane,

pochopte, že mezi uvolněním poměrů v roce 1968 a "utažením" šroubú po srpnu 1968, byl ještě volnější rok 1969 a trochu i 1970. Po roce 70 se teprve naplno zatáhla opona takže vámi uvedený rok 1979 je tuhá normalizace.

Stejně tak se studiem V.H., kdyby si Béda dal tu práci a nastudoval si, zjistil by třeba, jakým způsobem studoval Ivan Havel. Jak už zde uvedl pan Stejskal, hodně se dovíte z aktuálního týdeníku Respekt, stojí 42 kč a je k dostání v trafikách :)

Víc zde asi nepomůžu, poněvadž je to to klasicke od tetky Kateřiny "Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde".

Nechci tady do skalních odpůrců VH moc vrtat, ale trochu objektivity by neškodilo.

Také bych doporučoval nacházet si relevantní zdroje a ne tu argumentovat, znovu ta tetka K., v duchu "Jedna bába povídala"
07. 01. 2012 | 10:49

kadel napsal(a):

„Úlohou politiků je zasívat strach, a pak přinést naději a řešení“.
Tihle lidé přesně vědí, co funguje na vymývání hlav, a v zájmu svých ambicí udělají cokoliv. Bohužel to nedělají jen oni, ale i lidé z reklamních agentur, bulvárních médií, někteří náboženští vůdci a spousta dalších.
Jako by každý chtěl každému vymýt hlavu se sdělením, že to či ono, co nabízí, je to nejlepší pro štěstí toho či onoho člověka. Je to cynické, protože ve skutečnosti jim jde jen o jejich zájmy, ega a peníze.
Takže jsme společnost vymývačů a vymývaných, kde se někde v koutku zašlapává svědomí a průzračnost života.
07. 01. 2012 | 10:54

slavwin napsal(a):

Občan
V bolševickém režimu určitě byly nějaké kličky. V roce 1969 jsem měl 24, pozoroval jsem zpovzdálí tu normalizaci 2 dělali totéž, 1pomýlený, 1ze všeho vyloučený, není žádným tajemstvím že disidenti byli verbování a nechali se zverbovat. Je dobře že to je pryč. Namítnete asi dnes se neverbuje, ale uplácí. Máte pravdu, ale mi se to zdá odstranitelnější. Nemohu se zbavit dojmu, že ty bankéřské zhodnocování ničeho je odkoukáno od bolševiků, ti už dospěli k vyšší fázi nedalo se krýt muselo krachovat, věřím že to krachování kapitalismu bude mít smysl i když předpokládám, že bude bolestivé, protože bude snadnější prosazovat, že každá pozitivní hodnota je hodnota, ať za ní stojí kdokoli.
07. 01. 2012 | 10:57

nakaždymšprochu napsal(a):

Čím se tedy Maďarsko tak provinilo, že si vysloužilo tak ostrou kritiku? Odpověď lze nalézt ve společném prohlášení liberální frakce v Evropském parlamentu, Amnesty International, Human Rights Watch a dalších nevládních organizací z dubna loňského roku. Předmětem jejich protestu jsou ty pasáže, v nichž se Maďarsko hlásí ke svým křesťanským kořenům a svatoštěpánské tradici, k chápání manželství jako svazku mezi mužem a ženou, významu tradiční rodiny pro společnost a k ochraně života od početí po přirozenou smrt. Zmíněná ustanovení jsou prý diskriminační, neboť ohrožují náboženskou svobodu, rovnoprávnost homosexuálů a leseb a právo žen na potrat. Nevzpomínám si, že by tyto organizace či unijní instituce protestovaly proti rostoucí diskriminaci osob s konzervativními názory na rodinu a společnost.
Levicoví aktivisté a jejich agendě nakloněné unijní instituce tedy nespílají Maďarsku proto, že by svojí novou ústavou omezovalo demokracii, nýbrž proto, že představuje překážku pro dosažení toho, co zahraničněpolitický analytik Mark Hackard nazývá kolonizací bývalých zemí sovětského bloku nikým nezvolenými eurokraty a samozvanými vládci tzv. nevládního sektoru. Ti v tomto smyslu kráčejí ve stopách bolševiků, cílevědomě čistících toto území od křesťanského dědictví a národních tradic v prvních poválečných desetiletích. Čeho nedosáhl Sovětský svaz, to se nejspíš podaří Evropské unii. Pokud ale zasáhne Ten, jenž je maďarskou ústavou vzýván, může to mít i zcela jiné vyústění.
07. 01. 2012 | 11:14

Béda napsal(a):

nakaždymšprochu,

proč s tím chodíte zrovna pod p. "Havla", tedy Hvížďalu? Co myslíte, jsou Polsko, Španělsko, Itálie...katolické země anebo ne? Je v EU? Ale to jenom tak, aby řeč nestála.
07. 01. 2012 | 11:36

resl napsal(a):

o Havlovi bylo vše řečeno, napsáno a každý se mohl za jeho života zeptat, zveřejnit. O Klausovi nevíme nic. Ani to, že měl vrátit cenu Erharda za ekonomii, což ignoroval, jako každou otázku na minuost jeho rodiny.
07. 01. 2012 | 12:12

Bu He He napsal(a):

No a já si myslím,že cikáni jsou fajn lidi-budoucnost našeho národa!
07. 01. 2012 | 12:24

drzá držka napsal(a):

Pane Hvížďalo,
mohl by jste zveřejnit dokument, kterým bylo Havlovi zakázano studium z důvodu původu. Jinak to jsou od vás tlachy.
07. 01. 2012 | 12:31

bakálik napsal(a):

Nekdo tu vzpominal mezinarodni slavuHavla.???
Dejte mñe majetek celeho statu tak jak my jsme dali nemcum a usa cely prumysl po r.1989 a ja mu za to rad sezenu publicitu a cestne doktoraty.!!!
proc byl v zahranici uznavany gorbacov i opily jelcin, ale putin ktery vybudoval silne RUsko uz ñe.???
07. 01. 2012 | 13:28

Johanka napsal(a):

Co my jsme to za národ, že pro zastření vlastních nedokonalostí, strachů, neschopností, lenosti, závisti... musíme dupat a špinit? Pánové a dámy, vaše malost se tím ještě zvětšuje. Rozhodně nedoufejte, že se stanete většími a lepšími. Už se nemohu dočkat, až vy budete přímo volit prezidenta...
07. 01. 2012 | 13:53

hanah napsal(a):

Lila

nejenom vy jste pamětnice, jen máte ve svých vstupech drobné nepřesnosti. Ale to je naprosto běžné v informacích týkajících se Havla. Drobnosti, které ale zcela mění obraz.
Pokud jde o nešťastné restituce, jistě že jsou "zahaleny tajemstvím", vzbuzují nedůvěru a vyvolávají diskuze. jakpak by ne. Normální by bylo, kdyby ten co hlásal život v pravdě vše transparentně zveřejnil. Občané mají na tyto informace o veřejné osobě právo. Zamezil by tak šíření nepravd a polopravd. Stejné je to i s jeho životopisem a studiem. Nejprve nemohl vystudovat VŠ, což bylo uváděno v jeho oficiálním CV, pracoval jako laborant, přikulovač a kulisák a ejhle - najednou i VŠ mohl vystudovat...(byť o tom nějak nikdo nic moc neví a nemluví)Je to ostuda.

Pokud jde o ty drobné nepřesnosti - autor knihy Mé vzpomínky ji údajně začal psát v r. 1971, kdy mu zemřela manželka. Vy jste již však část četla v r. 1968. Vydána v r. 1993, restituce 1991. Pak nebyl problém nějakou tu vzpomínku upravit, stejně jako listinu :-).
K vycestování IH do USA - volné cestování skončilo v říjnu 1969, nechce se mi dohledávat přísl. dokument, ale mě osobně se to dotklo. IH se vrátil až v r. 1971, navzdory tomu, že po r. 1970 byl každý, kdo se ze zahraničí nevrátil, považován za emigranta.
V dnešním rozhovoru říká IH o svém studiu něco úplně jiného než říkal v r. 2005. Mlžení, nedůstojné, hloupé a průhledné, dělající z občanů tupé ovce, kterým se může předhodit úplně všechno. Dokonce i to, že Havel nebyl docela obyčejný, průměrný člověk.
07. 01. 2012 | 14:54

hanah napsal(a):

Petr Havelka

Já jsem zde ocitovala části rozhovoru s IH z r. 2005 o jeho studiu. Ten se odlišuje od rozhovoru, který vyšel nyní.
Nečetl jste ? Mohu vám to napsat znovu nebo poslat odkaz.
07. 01. 2012 | 14:58

vlado napsal(a):

Jak vidno a čteno nekrolog pana Hvížďali vyvolal bohatou diskusi nicků. Lze řící,že autorovi vyčítají odbytou pasáž nazvanou
"Chybějící katarze": Zmiňuje se tam jen několi chyb V.Havla.
Doplnil je ve svých nickách BEDA. Doplním je o ještš jednu podstatatnou kdy již jako president přísahal na SOCIALISTICKOU ÚSTAVU. Další, jakožto morální autorita národa, schvaloval bombardování Jugoslávie a loupežná vojenská dobrodružství NATO v Iráku a poslední v Lybii. Tyto jeho kroky nelze hodnotit jinak než jako pokrytectví a znevěrohodnění jeho hesla "Pravda a láska" Pro národ je bohužel jediná morální autorit a tou je obět Jana Palacha. Srovnávat morální vlastnosti V.Havla s pevným chatakterem a obětí Jana Palacha by bylo pošpiněným ryzího lidství.
Dost bylo V.Havla a jeho grolifikace neboť národ se dnes potýká také s důsledky jeho vlivu a politických kroků.¨
07. 01. 2012 | 15:02

jarmulka napsal(a):

Johanko- co my jsme to za národ že nemáme přirozené autority a místo toho si říkáme že nejlepší hudebník je Magor a Plastic People, největší bojovník za svobodu je Mašín který zavraždil nevinného pokladníka aby měl prachy na motorku, a postřelil hasiče který šel hasit stoh / komunistický, ovšem ??!! , že největší dramatik je Havel na jehož kusy do divadla nikdo nejde a za film odcházení nedali vstupné ani jeho největší řiťolezové, že Havel který vymyslel termín humanitární bombardování a propagoval válku v Iráku, Afghanistanu a Lybii, za kterou se už dnes stydí i samy USA,je náš největší humanista že další největší spisovatel je škvorecký / Tankový prapor včera v televizi- bez kulturní hodnoty, jen kálení do vlastního hnízda že velitelé naší armády byli samí.... / Stejskal vycenzuroval/ že když nám roste počet bezdomovců, kriminalita kde se vraždí na ulici a vrazi ještě demonstrují za svá práva / viz dnešní pohřeb v sebeobraně zastřeleného ciogána, slušní lidé nemají na nájem a vyhání je exekutor a kde neuživíme sami sebe a žijeme na dluhy které neumíme splatit, tak je to vydáváno ZA VRCHOL DEMOKRACIE a kapitalistické prosperity , kde je vydáváno za vrchol svobody že můžu svobodně říkat jak je rozkrádán, přímo drancován náš stát a těm zlodějům se nic nestane a je jim to jedno
...
Ano, opravdu je to k bli- tí jaký jsme to národ
07. 01. 2012 | 16:20

Lila napsal(a):

hanah

První část svých pamětí začal V.M. Havel psát už za války. V roce 1968 bylo jeho vyprávění publikováno v Mladém světě, to si lze ověřit v archivních vydáních.
Je pravda, že pan Havel začal systematicky na svých životních vzpomínkách pracovat na naléhání svých synů po smrti paní Havlové v roce 1971. "Pracoval zvolna a pečlivě, radil se s přáteli a pamětníky, probíral se rodinným archivem, sám se staral o samizdatové vydávání jednotlivých svazků. /.../ Zemřel na srdeční příhodu v červenci 1979, uprostřed práce na osmém dílu."
Tolik z doslovu knihy Mé vzpomínky. Já jsem ji četla v samizdatu někdy na přelomu 70. a 80. let. Kdybych tehdy tušila, že to budu muset někdy dokazovat, určitě bych si zaznamenala, kdy přesně to bylo. Jenže za tzv. ilegální tiskoviny se zavíralo, minimálně člověk riskoval velké problémy s StB - domovní prohlídku, podání vysvětlení podle § 16 zákona o SNB a ještě mohl být člověk rád, že mu nepřišili § 100 o pobuřování.

Pokud vám nedají spát některé věci ze života či majetkových poměrů rodiny Havlových, doporučuji zeptat se přímo pana Ivana Havla.
Ale na oplátku: existuje někde veřejně přístupný dokument o majetkových poměrech a způsobu nabytí nemovitostí současného prezidenta a jeho příbuzných včetně sestry? Vy to jistě budete vědět. Díky!
07. 01. 2012 | 16:51

hanah napsal(a):

Milá Lilo,

jak už jsem vám napsala, také jsem v té době žila a stejně jako vy četla samizdat. Bylo nás hodně, paní lilo, dokonce jsme se na jeho šíření podíleli, aniž bychom o tom zde tapetovali diskuze. Nechápu váš příspěvek o zavírání za nelegální tiskoviny. Jakápak je prosím souvislost s tím, co jsem napsala o mlžení a upravování zveřejněných informací kolem Havla ?
Majetek rodiny Havlů je mi upřímně ukradený, ať už mi to věříte či ne. Vadí mi to, co jsem výše popsala.

Pokud jde o prezidenta Václava Klause, zadejte si do google nemovitosti VK a dozvíte se co potřebujete. Bez zatajování a mlžení. Jen opět nechápu, proč do diskuze o Havlovi taháte současného prezidenta. To vy havlofilové děláte neustále. Proč ? Z nedostatku argumentů na jeho obhajobu vytahujete něčí prohřešky či nedostatky ? Opět se ptám - proboha proč ?
07. 01. 2012 | 17:29

Lila napsal(a):

občan

Přesně vám to už napsal Petr Havelka.
První kolo normalizace se odehrávalo především na půdě KSČ a nekomunistická veřejnost zatím jen tiše přihlížela. Váš tatínek a mnozí další zakusili po fiasku osmašedesátého na vlastní kůži, co obnáší občanská a lidská degradace, což byla do té doby výsada jen nekomunistů. Generace mého otce to zažila o dvacet let dříve; těžká fyzická práce byla jistě nepříjemná, ale pořád lepší než mnohaleté vězení, dřina na uranu, ztráta majetku včetně střechy nad hlavou, podlomené zdraví a zničené celé rodiny.

Na nestraníky dopadla normalizace až mnohem později, kdy z vedoucích pozic byli vyhazováni nekomunisté, ze škol učitelé, z armády důstojníci, z redakcí novináři, kteří si neposypali hlavu popelem a nepřistoupili na lež, že bratrská vojska nás zachránila před kontrarevolucí. A na jejich místa se drali často demoralizovaní či neschopní jedinci, kteří na všech stupních protěžovali sobě podobné. (L. Aragon: Biafra ducha)

Ještě na začátku 70. let tu bylo možné vidět pár dobrých filmů, které později skončily v trezoru, v knihovnách ještě byly knihy, které se pak dostaly na index.


A když už mě poučujete... Na konci 60. let, kdy Ivan Havel studoval v zahraničí, ještě žádní disidenti nebyli. Nebo byli, ale nepatřili k nim lidé, kteří se dali dohromady až okolo hnutí občanské iniciativy Charta 77, tedy na přelomu roku 1976/77. Myslím, že Ivan Havel se k disidentům nikdy nepočítal, proti režimu aktivně nevystupoval.
07. 01. 2012 | 17:42

Josef K. napsal(a):

Téma Havel frekventované v české společnosti se změnilo na téma "mravnost a společnost". Pro obě skupiny , tj. zastánců a odpůrců VH, je typické, že nerozlišují prostor veřejný a prostor soukromý. Zdá se však, že v tom daleko více pokročili jeho odpůrci.
Především nikdo z odpůrců Havla jako mravní autorioty nanapadá skutečné Havlovy společenské postoje, vyjádřené výlučně jeho texty. Odpůrci se zaměřili na odsouzení "zjevných" nemravností osobních a "údajných". Havel nikdy nepoužil termín humanitní bombardování a svou podporu zásahu proti Srbsku vysvětlil poměrně jasně. Přesto je dnes napadán pro tzv. "humanitní bombardování", tedy termín, který je zdánlivě ironický a vyklonstruovaný jistou skupinou českých žurnalistů.
Rozměry soukromého života jsou ty, které jsou nedotknutelné. S jistou nadsázkou lze napsat, že většina mužských odmítačů Havla není menšími pijany než on a že jejich sexuální eskapády, popř. zanedbávání potomků, jsou mnohdy za hranicí myslitelného.
Svoboda slova, především svoboda anonymního vyjádření, je svobodou terapeutickou, jak dosvědčuje hrubost, zkratkovitost i nepodloženost četných komentářů na internetu.
Jsem si jistý, že většinová populace, především mimopražská, dobu normalizace nepovažuje za nikterak podivnou. Naopak, z průzkumů v severomoravském regionu, jihočeském či severočeském vyplývá, že většinové obyvatelstvo bylo spokojeno, mělo pocit bezpečí a normalizační pravidla považovalo za odpovídající jejich vidění světa.
Jak se tato část obyvatel, logicky velká její část se na normalizaci podílela, může postavit k náhlému zjištění, že ta doba nebyla tou dobou, jak ji oni vnímali a jak se na ní podíleli? Ne jinak, než tím, že se pokusí tvrdit opak a dehonestovat nostitele onoho tvzení.
Použité argumenty, jak svědčí i tato diskuse, jsou svými kořeny založeny na pomluvě nepodložené fakty. Pokud prohlásím, že dobře znám např. nicka Bédu, Matyáše a že jsou oba alkoholiky a bijí svou ženu, pak se oba nemohou bránit, ta věc je obtížně vyvratitelná. Tento "gosip efekt" je stejný i v dalších příkladech- antisemitismus, antiněmectví... To je jistým důkazem kulturní úrovně těch, kdo přicházejí s unbiverzálními mravními odsudky.
Napsal jsem výše, že česká kultura od roku 1970 ztrácí charakter kultury osobností a mění se ve společnost šedého spotřebitelského průměru, jehož nároky na kompolexní kvalitu života jsou krajně nízké a omezují se na materiální rozměr. Havel je zákonitou obětí těch, kdo se vlastně dnes cítí zrazen, neboť čas odhalil jejich lenost, zbabělost. Místo objektivního posouzení reality, tito lidé, kterými se to na internetu jen hemží, nutně použijí argumenty obecně těžko vyvratitelné či objektivně ireleventní. Obrátí se k majetku, sexuálnímu životu...Přitom z hlediska reality, daleko více útočí na obraz vytvářenbý někým jiným než postavou, na kterou útočí, jak jsem napsal v odkazu na paní Veškrnovou.
Klaus, Veškrnová, Gott se nikdy pro tyto lidi nestanou předmětem tak divoké kritiky, neboť v nich cítí cosi sami ze sebe, stejnou nevyjasněnost, zbabělost, předposranost. Tito lidé nejsou bezmocní z cizí vůle, ale z vůle vlastní.
Absence elit (zničených normalizací), tedy těch, kdo jsou obecně schopni definovat elementární pojmy jako národní identita (a vytvářet ji), vytvořila společnost klausovské bezbrannosti. Tito lidfé jsou bezbranní vlastnímn úsilím, nikoliv vnějšími tlaky. Proto se chovají jakou slouzi a veční pomlouvači.
07. 01. 2012 | 17:50

Lila napsal(a):

hanah

Nejsem havlofil. Jen nesnáším překrucování pravdy a vytváření spikleneckých teorií, ať už se týkají kohokoli. A především kopání do mrtvol, které se už nemohou bránit.
07. 01. 2012 | 17:59

Béda napsal(a):

Josef K,

ale jděte, pane brebtíku. Klause kritizuji stejně jako Havla. Navíc u Havla kritizuje zcela konkrétní selhání (třeba milosti pro kamarádíčky, neplnění slibů o prezidentství - účelovou vazbu Sládka, "SANOPZ", účelovou jednorozměrnou morálku...) a přiznávám mu i určité konkrétné pozitivní vlastnosti. Navíc havel byl veřejně činnou osobností - placenou ve svém úřadu z veřejných peněz.

PS: jestli něco nesnáším, pak jsou to kulty, modly a fetišizování. Obvykle se nakonec vždycky zvrhnou a pravda byť s prodlevou vyjde nakonec na povrch.
07. 01. 2012 | 18:03

Josef K. napsal(a):

Jedním z důkazů výše napsaného je tzv. "Hájkův axiom.", myslím, že tak vstoupil do dějin. Ti, kdo znají technologie, kterými normalizační režim lidkvidoval své potenciáloní i reálné odpůrce, dobře vědí, že odvodit tuto likvidacei z úředních záznamů lze jen zprostředkovaně. Husákův režim nebyl režimem protektorátním německým, který by dbal byrokratické čistoty, nýbrž potěmkinovským režimem ruským, který vytvářel zdání demokracie... Ostatně marx-leninismus nemá nic společného s marxismem, je to ruskou tradicí. Systém znemožnění universitních studií ze doby normalizace byl rafinovanější než do roku 69. Předně studenti byli posouzení přijímací komisí, návrh na jejich přijewtí byl posléze odeslán na příslušný KV KSČ, kde byl tento návrh posouzen z hlediska politického, poslední instantcí bylo ministerstvo školství, které upravfilo seznamy především podle druhého stanoviska. O této procedůře se žádná oficiální stanoviska a potvrzení nevydávala, nebylo je kožné získat jinak než neoficiálně, a to pomocí mnohačetných konexí, ani ty však není možné doložit. Ve své podstatě šlo jednoznačně o technologický proces, který měl vyloučit intelektuální elity z budoucího vývoje státu. Elit, které se k režimu plně přihlásilyx se tato opatření nedotkla, jejich potomci začasto byli v čele různých mládežnických organizací a mravními pochybnostmi příliš netrpěli.
Ruku v ruce šla technokratická opatření, začala se zdůrazňovat nikoliv komplexnost ale odbronost, což mimo jiné vrhlo české školství o mnoho desetiletí zpět. Byl to stalinský model. Pokud zde někdo chce důkazy, pak je "Hájkem". "Hájkové představují vrstvu společnosti, která je nevzdělaná, pokudf tím nemymáme na mysli to, že je schopna psát a číst. Je to ta vrtsva, která spolehá na metafyzickou roli byrokracie. Takoví , bohužel, v Čechách vládnou ne poprvé.
Nedávno jsem měl možnost zaslechnout rozhovor skupiny padesátiletých českých žurnalistů, kteří se podporovali tvrzením, že vlastně normalizace byly dobré časy.
Došlo mi, že od médií, naplněných těmito postavami a jejich žáky, nelze čekat nic jiného než výjádření jejich vlastních zmatků. To , zdá se, vyhovuje i většinové české společnosti. Ovšem jaký bude výsledek?
07. 01. 2012 | 18:08

Josef K. napsal(a):

Milý Béďo, prosím, popište mi své angažmá v této společnosti. Pokud jste funkcionářem myslivců, půlka vesnice si o Vás myslí své. Představme si, že by jste se stal, jako myslivec, předmětem veřejné diskuse. Jinak máte zjevný problém s porozuměním psanému textu. Ale Váš život bude asi jednoduchý.
07. 01. 2012 | 18:12

Josef K. napsal(a):

Béďo, "by jste se stal" ( má být "byste se") je zde záměrně, popřemýšlejte.
07. 01. 2012 | 18:13

Občan napsal(a):

Lílo,

mne by fakt docela zajímalo, kam na ta svá dramata chodíte :o)) Protože my jsme jako trampové zvesela opisovali a šířili samizdat, až z psacích strojů klapky lítaly. Ale nikoho z nás za to nezavřeli. Pravda, občas jsme mívali problémy na škole, to je fakt. Pak dost záleželo na tom, jestli jsme nebo nejsme v SSM. Kdo nebyl, byl důrazně upozorněn na to, aby se držel zpátky, jinak by školu taky nemusel dodělat. No, tak mu ti "kádrově krytí" prostě a jednoduše kryli záda. A nejen jim...
Bylo zcela běžné, že základní organizace SSM kryly záda různým uměleckým souborům, které často jezdily do zahraničí a jejichž členové rozhodně neměli čas na nějakou práci v mládežnické organizaci. Tak to prostě chodilo a nikdo to moc neřešil - ani před plyšákem, ani po plyšáku. Jen prevíti...
07. 01. 2012 | 18:27

Midori napsal(a):

Josef K.
Omáčky, omáčky, omáčky.
Omračte nás ještě nějakou obhajobou pana koncentrovaného "Pravdalásky", za nímž zůstala země v neutěšeném stavu. Jenom v souvislosti s ním nepoužívejte slovo "morálka", to zvedá krevní tlak.
Modlím se, aby neškodil i po smrti.
07. 01. 2012 | 18:27

hanah napsal(a):

Lila

Také nesnáším překrucování pravdy, proto se ozývám. Na nesrovnalosti o zveřejnění informací o procesu vzdělávání obou bratrů Havlových nikdo nereaguje. jednou se napíše cosi, pak se bez vysvětlení objeví něco jiného. Nejvíce takových kejklů se objevuje kolem VH. Stejně tak se "spikleneckými teoriemi" o restitucích. Havel nikdy nevystoupil, aby tyto teorie vyvrátil, na otázky o Benešových dekŕetech nikdy neodpověděl apod....
Zkrátka fakta se upravují tak, aby přesně odpovídala symbolu, který z Havla kdosi vytvořil. To je přesně praxe totalitních režimů a to my obě dobře víme, protože jsme to zažily, že ?

Do mrtvoly nekopu. Píšu o Havlovi stále stejně a nepřestanu jenom proto, že umřel. Nejsem pokrytec.
07. 01. 2012 | 18:38

hanah napsal(a):

Lila

ještě drobnost - Ivan Havel studoval v USA 1969 - 1971. To pro přesnost. Vy jste napsala na konci 60. let. Sice částečně pravda, ale taková lehká nepřesnost, která je konkrétně v tomto případě dost podstatná. I toto je mlžení, o kterém píši.
Nemám ráda překrucování.
07. 01. 2012 | 18:44

Buvol napsal(a):

Josef K
Havel a mravní autorita?! Jenom proto, že seděl ve fešáckém kriminále?! Vy si snad děláte prdel .. jako si ji dělal on a jeho nohsledi alkoholici, přerostlí hipicí a magoři z nás .. byl to omyl .. i když z něho byly tři urny popela .. mimochodem z normálního jedince je vždy jedna, takže je tady zase něco absurdní .. nejspíš havrani švindlujou ..
07. 01. 2012 | 19:00

Drak napsal(a):

Jen pro info. uvádím odkazy na několik životopisů V.H. (včetně oficiálního)
kde je jeho studium uvedeno.

www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=1&id=1
www.spisovatele.cz/vaclav-havel
www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-havel
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
07. 01. 2012 | 19:37

Josef K. napsal(a):

Buvol. Že by neposkvrněné početí?
Midori. Opírat svá tvrzení o pomlouvu je mravně jistě pokleslejší než vypít lahev vína, či dvě.
07. 01. 2012 | 19:42

hanah napsal(a):

Draku, ano, teď už je uvedeno všude. Dříve nebývalo, ale to už nelze dohledat, páč bylo ve jménu pravdy a lásky vymazáno.
07. 01. 2012 | 20:05

Josef K. napsal(a):

Matyáš. Čerpáte jistě z podobných materiálů-" Čechů bylo německofašistickými okupanty zavražděno do r. 1945 kolem 300 tisíc, skoro všichni Židé. Obrat v populačním vývoji ve prospěch Čechů nastal v r. 1942. Natalita v českých zemích sice klesla na 18,0 ‰ a přirozený přírůstek na 4,2 ‰, ale německofašistická populační politika neměla již další úspěchy mezi německým obyvatelstvem, jehož muži odcházeli bojovat za hitlerovskou říši. Český národ naproti tomu získal důvěru ve skončení války svým osvobozením a bránil se osudu připravovanému německofašistickými okupanty i biologicky. Vzestup natality v Českých zemích na 20,4 ‰ a 20,7 ‰, resp. přirozeného přírůstku na 6,5 ‰ a 6,2 ‰, v r. 1943 a 1944 připadl především ve prospěch českého obyvatelstva. …"
Jste takový přitoublý vymýšleč, pane Matyáši. A nejen pokud jdeš o Havla. Ale jistě jste tak hrdý, že nejezdíte automobilem, na jehož vynalezení mají Němci velký podíl, už jistě ne vozem zn. Škoda. Jistě jste nikdy z národní hrdosti nenosil "síťovku" otřesný vynález Bauhaus, nejedl kapra s bramborovým salátem, opět bavorský import, a neseděl před vánočním smrkem, taky holt německá potvora, nenosil jeansy, opět ušil nějaký zvlčilý Němec, jistě se nedíváte na televizi, ten Nipkow byl totiž taky Němec, ani neměříte eůlektřinu HH Hertz byl taky Němčour. Předpokldám, že odmítáte jezdit lodí, ten šroub má taky německojazyčný původ, a obloukem vynecháváte Karlův most, porotože i ten Karel IV mluvil německy a navíc Prahu zásadnímzpůsobem poškodil ve prospěch Norimberka a dalších číšských měst, kdyby tak neučinil, mohla sahat až k Moskvě...Vy jste opravdu příkladem trouby, a k Vám pár dalších Béďů.
07. 01. 2012 | 20:38

Občan napsal(a):

Hm, tak koukám na ty životopisy.

V 15ti (1951) nastoupil současně s nástupem do učení také na gympl (maturoval v r. 1954), ačkoli údajně nesměl studovat na střední škole.
Nebyl on ten laborant TAKÉ s maturitou? Vzhledem k délce studia (4 roky) bych tipoval že ano. Laboranta ovšem úspěšně nedokončil, stejně jako se vybodl na ČVUT - ekonomickou fakultu, na kterou ho komunisté pustili, zřejmě za trest, hned po maturitě.
A v r. 1962 ho titíž komunisté pustili na DAMU, kterou konečně laskavě dokončil v r. 1966.

Tohle je taky hezká věta: "...V roce 1974 pracoval jako dělník v pivovaru, jinak zůstával ve svobodném povolání. ..."
To by mne docela zajímalo v jakém, když z politických důvodů musel divadlo opustit údajně již v r. 1969.

Nojo, no, s tak vyfabulovaným životopisem se ubohá oběť komunistického režimu vyrábí fakt těžko...
A jeho nohsledům ani není hloupé, že v jeho životopisech uvádějí takové faktické nesrovnalosti.
07. 01. 2012 | 20:59

slavwin napsal(a):

Josef K
Myslím že to máte dost dobře přečtené. Z mých zkušeností je mezi těmi domovními důvěrníky typu Občan, hodně lidí fixovaných na své rodiče, kteří jim často vykládali jak měli za první republiky hlad a jak je farář bil, když jim člověk řekne, že v té době byl na Ukrajině hladomor na nějž zemřelo 3 mil. lidí, tak nevěří případné dokumenty považují za zkreslené, on ten komunismus něco dokázal, oni myslí že vybudovat, já bych řekl oblbnout. Jako dítě pamatuji Frantu Šťastného jak vítězil na Jawě, vyráběly se u nás špičkové textilní stroje - tryskové stavy. Pozdější dobří závodníci už jezdili na Hondách, Suzuki a nedosahovali výsledku FŠ. Strojírenské šmejdy odebíraly rozvojové země a pro poruchovost jejich ekonomikám moc nepomohly. On ten technický rozvoj potřebuje nějaké prostředí. Myslím že rudým chlapcům se to tu podařilo dost přibrzdit, jejich přechod k normálnímu světu je zlodějna.
07. 01. 2012 | 21:41

resl napsal(a):

Josef K.

ok a nenechte se některejma zoufalcema votrávit. je to většina voklamanejch svazáků vlastní partají, tak si vylejvaj vztek.
07. 01. 2012 | 21:55

hanah napsal(a):

Úsměvné. Čím více životopisů a čím pozdější, tím více škol absolvoval. Ještě chvíli a zjistí se, že měl dva gymply a tři vejšky :-))
07. 01. 2012 | 21:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Josef K.:
´Havel nikdy nepoužil termín humanitní bombardování a svou podporu zásahu proti Srbsku vysvětlil poměrně jasně. Přesto je dnes napadán pro tzv. "humanitní bombardování", tedy termín, který je zdánlivě ironický a vyklonstruovaný jistou skupinou českých žurnalistů.´ Havel v interview pro francouzský list Le Monde ze dne 29. dubna 1999 tvrdil, že Srbsko bylo bombardováno z humanitárních důvodů.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A1rn%C3%AD_bombardov%C3%A1n%C3%AD
Jestli v tom vidíte nějaký sémantický rozdíl, měl byste ho definovat.
07. 01. 2012 | 21:56

Lila napsal(a):

hanah

Já tu nepublikuji literaturu faktu, takže mě nechytejte za slovo kvli marginálii. Stejně dobře si vy můžete zjistit, zda Havlovi přišli o majetek na základě Benešových dekretů, které tu neustále omíláte.
Pro mě není důležité, kdy přesně se Ivan Havel ze zahraničních studií vrátil. Podstatný je pro mě fakt, že dvě generace této rodiny se podílely na podobě Prahy, a to způsobem, který si zaslouží respekt. Lucerna, Barrandov, barrandovské Terasy jsou stavby, které oprávněně zaujímají čestné místo v moderní české architektuře 20. století. To je pro mě rozhodující.

P.S.
Ozvali se mi přátelé, kteří si tuto diskuzi přečetli, původní samizdatové vzpomínky V. M. Havla ještě doma našli. Potvrdili, že existovaly už v druhé polovině 70. let.
07. 01. 2012 | 22:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Josef K.:
" i ten Karel IV mluvil německy"
☺☺☺
Karel IV. v dětství mluvil česky, na francouzském dvoře česky zapomněl a po návratu mluvil francouzsky.
" Řeči také české ovšem jsme byli zapomenuli, jiežto potom opět zasě jsme sě naučili, tak že jsme mluvili a rozuměli jakžto jiný Čech. Z božie pak milosti netoliko česky, ale vlasky, lombardsky, německy a latině tak mluviti, psáti a čísti jsme uměli, že jeden jazyk z těch jakžto druhý ku psaní, mluvení, ke čtení a k rozumění byl nám hotov. "
http://cs.wikisource.org/wiki/Vlastn%C3%AD_%C5%BEivotopis_Karla_IV./Kapitola_osm%C3%A1

Tak kdo je ´přitroublý vymýšleč´, lháři Josefe K.?
07. 01. 2012 | 22:08

Josef K. napsal(a):

Matyáši, nenapsal jsem, že nemluvil česky, naučte se porozumět textu, už jsem Vám to radil vícekrát. I tak byste ho měl zatratit, svoloč lucemburskou...
07. 01. 2012 | 22:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Že se ptám! Nemohoucímu diskutérovi nezbývá nic, než nadávat. Jak ubohé individuum tady tapetuje pod nickem JosefK.!
07. 01. 2012 | 22:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Josef K., nevymlouvejte se tak trapně, slovíčkařením to nenapravíte. Z kontextu je zřejmý význam Vašeho tlachání.
07. 01. 2012 | 22:16

Lila napsal(a):

občan

A že jsem tak zvědavá - jaké konkrétní samizdaty jste v SSM opisovali? Ve Svazu socialistické mládeže jsem nikdy nebyla, takže netuším, jak to mezi uvědomělými svazáky chodilo.

Ale pár známých kvůli tzv. ilegálním tiskovinám bylo v normalizaci odsouzeno. Bylo to ještě před tím, než V. Havel a spol. založili VONS, takže osudy těchto lidí se do médií nedostaly, jako později třeba případ Jiřiny Šiklové, Jiřího a Jana Rumlových, Evy Kantůrkové, Jaromíra Hořce, Milana Šimečky a Karla Kyncla. Lidé v regionech to měli o hodně těžší, než třeba v Praze, protože na ně bylo víc vidět.
07. 01. 2012 | 22:25

nepříjemná pravda napsal(a):

Havel ... nic moc. Vždy především zastupoval a hájil zájmy vyvolených.

Mimochodem, z jakých pohnutek, spíše pak materiálních zájmů, pan Hvížďala s tak otrockou pílí pokračuje v adoraci Havla? Nemůže to být jen žurnalistická snaha o živobytí, která se projevuje, nejen v posametovém režimu, snahou zalíbit se agendě majitelů médií a "trendu doby", tedy směru, kterým to tlačí skuteční vládcové té které doby a režimu. Jedno je jisté: zakázky a honoráře pro novináře Hvížďalu opěvováním Havla v dané době a za daného mocenského rozpoložení, kdy u nás m.j. vládne prodloužený zájem USA, neuškodí a naopak je pravděpodobné, že nějaké ty zakázky naopak ještě přijdou.

Jinak k Havlovi, jak ho vidím já a naše rodina?

1) To, že byl, jak i západní média dávno a konsistentně konstatovala, z jedné z absolutně nejbohatších rodin za první republiky a za protektorátu, tedy i těsně po válce, je oukej, ale Havel osobně byl elitista, díval se zpatra na obyšejné lidi, zejména negojimy. A to i přes svoji údajnou "skromnost", "humanismus" a "obyčejnost".

2) To, že oproti svému bratrovi, Ivanovi, který vystudoval (náročný vědní obor) se on uchýlil k výmluvám, že studovat nemohl, je jedna z prvních velkých a účelových manipulací. Neměl na to. Když ne talent a schopnosti, tak alespoň ne píli a odhodlání. Takže, ignorujíc fakta a třeba Ivanovo vzdělání, budovatelé mýtů, od Hvížďaly po západní média, opakují skazky o tom, že se Václav nemohl vzdělávat.

3) To, jak Západ platil a řídil disidenty je zásadní skutečnost, ač o potřebných a ilustrativních detailech se de facto mlčí. Peněz přicházelo dost a i na jaře 89., kdy proběhla poslední vlna většinou krátkodobého věznění "disidentů" západní média - nechtěně? - citovala, tuším že Šiklovou, která údajně prohlásila: !Do vězení jsem šla chudá, domů se vrátila bohatá." Tuším že jějí vazba byla asi 2 měsíce a článek psal o tom, že ze Západu, podle standardního ceníku, i ona za den dostala tuším že 50 USD, což tehdy byly nemalé peníze, neb průměrný plat v zemi byl asi 3 tisíce Kčs a na černém trhu byl dolar asi za 22 Kčs. Tedy měsíc vězení = 10 průměrných hrubých platů.

4) Protože Havel byl BEZDĚTNÝ, nemusel, navíc k tomu, že si ho Západ vybral jako kauzu celebré, jako hlavního agenta, dbát ohlkedy na rodinu. Olze stačilo bohatství majetku, které Havel měl a peníze, které mu ze Západu, na jeho činnost, stejně jako za umělé a virtuální předvádění jeho her tu a tam na Západě přicházely. Ostatně, jak dokládají i Dopisy Olze, manžeství bylo spíše podobné vztahu ochotné matky-pečovatelky a náročného synka. Václav Havel v tomto ohledu vlastně nikdy nedospěl, stále měl nároky jako rozmazlený synek jedné z nejbohatších rodin v zemi.

5) Příznačná byla citace jednoho bývalého disidenta v Kanadě, koncem 80. let: "Havel? Ten přemýšlí o tom, jak bude prezidentem." Bezdětný a zaopatřený, se Západem v zádech, skutečně myslel v dlouhodobé perspektivě.

6) Jeho (novoroční?) projev v lednu 1990: "Neveřtě co o mě říkají", že přide nezaměstnanost, ... atd. jsou charakeristickým příkladem: Pro masy jen propaganda. "Nechci své restituce" ... makenec je zpeněží za špinavé privatizační peníze agenta StB v čele Chemapolu a se švagrovou se po léta soudně rve.

7) Zatímco pilně a proaktivně naslouchal přání Západu a třeba židovského lobby tamtéž a "neprolomitelná hranice Února" v tischosti neplatila na masivní židovské restituce, včetně majetku Národní galérie, obyčejní úprchlíci před komunismem ani u něj neměli stran vrácení ukradených majetků, byť to nebyla "nevýhodne prodaná" fabrika v roce 1938 ale jen ukradený domek v roce 1985, ani náhodou slechu. Řídil se důsledně kritériem: Vyvolení a zbytek obyčejní.

8) Oproti Klausovi má zásluhu, že ho, kromě prosince 1989, kdy se poslanci FS ČSSR báli, aby nedopadli jako Ceaucesku, komunističtí poslanci nikdy nevolili a že ho, oproti "lieberála" Klause, do konce života silně nenáviděli.
07. 01. 2012 | 22:40

hanah napsal(a):

Lilo,
prosím, Šiklovou sem vůbec netahejte. To už je výsměch.
07. 01. 2012 | 22:42

hanah napsal(a):

Napište mi Lilo prosím, kde neustále omílám Benešovy dekrety. Pro pořádek. Nemám ráda manipulaci a překrucování.
07. 01. 2012 | 22:45

psychoanalytik ne napsal(a):

Rozmazlený synek, nikdy nedospělý, také proto, že nebyl rodičem.

Hvížďala píše:"Vypadal jako Ježíš s apoštoly. Týdny po jeho přijetí v americkém Kongresu New York vzpomínal na to, jak s družinou pražských a tamějších přátel táhli nočním městem jak Keruacovi potomci.

„Něco takového New York nezažil od šedesátých let,“ řekl mi jeden postarší profesor na Columbia University. Sám Václav Havel v roce 1985 napsal: „Jsem vrstevník Beatles, dítě šedesátých let, mám jakousi nevyhnutelnou slabost pro vše revoltující.“

Ostatně jeho zmatené foscule, nejen "zrušit NATO", ale všechny ty nesrozumitelné rádoby filozofické traktáty, to jsou také spíše klinické důkazy jeho celoživotní infantility a nedospělosti.

Svůj životní sen, být hlavou státu, mít podřadné hry tu a tam, rozhodně ne na základě tržních kritérií, spíše z politických hledisek uvedené, se mu splnil. Dostal hračky, po kterých tolik let toužil.

Obyčejným lidem, kteří se musí živit prací nebo skutečným podnikáním, mají rodiny ať již za komunismu nebo po něm, byl havel právem vzdálený svojí odtažitostí, nepraktičností, luxusem infantility.

Ano, Havel byl, celý život, i za manželství s Olgou, stále jen sebestředný, nedospělý synek. Realita typiského občana, tedy nevyhnutelné kompromisy, které rodič a rentu nepobírající rodič musí tisíckrát za rok postupovat, to nikdy nepoznamenaly.

By to takový v luxusu vychovaný hipáč ...
07. 01. 2012 | 23:11

Josef K. napsal(a):

Zdá se, že se nám to tu literáty jen hromadí. Literáty nepříliš umnými. "Jak ho vidí naše rodina"? Již mu lze vytknout vše- bezdětnost, bradavici.
Pustil jsem si autentického Havla a)s Davidem Frostem (http://www.youtube.com/watch?v=4qTOwePM58M&feature=results_main&playnext=1&list=PLE452A3B8F2A18D94) b) diskusi s Dukou...(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10389664200-vaclav-havel-a-dominik-duka-spolecny-vyslech/31129838012/a, podíval se na http://www.youtube.com/watch?v=ThMB5Tih9_s&feature=autoplay&list=PLE452A3B8F2A18D94&lf=results_main&playnext=2 vrátil se ke zdejším nositelům mravnosti.
Mohu mít pro všechny "psychoanalytiky, nepříjemnépravdy, Matyáše", kteří zde vytvářejí z ničeho, tedy bez znalosti a důkazu, skvělé podloží pomluvy , pouze jeden vzkaz:" ve srovnání s děvkařstvím, alkoholem a absurdním divadlem je pomluva opravdová nemravnost, z jejíhož nositelství se již nevyvléknete. Všimněte si, že o Havlovi nepíši, není totiž předmětem Vašich úvah."

Matyáš. Vy jste opravdu namyšlený hlupák každým slovem.
08. 01. 2012 | 00:36

hanah napsal(a):

Josef K

Matyáš, jak jej familierně nazýváte, vás umlátí jedinou větou, i kdybyste se vy upsal k smrti.
08. 01. 2012 | 01:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Josef K.:
Je faktem že v 07. 01. 2012 | 22:08 jsem Vás usvědčil ze lži. Také rozumím Vašemu fandovství.
Mne k Vašemu hulvátství nevyprovokujete. Doufám, že pan Stejskal Vaši faktickou pochvalu mé osoby nevymaže. Jakákoliv forma pochvaly od Vás by mne urazila.
08. 01. 2012 | 01:30

Zbyněk Matyáš napsal(a):

hanah:
Pohybují se zde všelijací fanatikové, k těm nejméně soudným patří Havlovi sirotci. Ten poslední mi připadá jako poněkud slušnější varianta Pocestneho.
Díky za uznání. ☺
08. 01. 2012 | 01:34

Josef K. napsal(a):

Matyáši, ze lži jste mne zatím neusvědčil a ani nemohl. Opak je pravdou, viz. Vaše neznalostz Budče či Levého Hradce a sudetoněmecké historie, Vaše překvapení svatovítským kultem Karla IV.. Hochu, hochu, pokud se začtete, budete překvapen ještě více, jak se školníkům stává.

Hannah. Miluji, ženy, které milují muže, kteří někoho umlátí větou. Nesmírně mne to vzrušuje, zvláště při pohledu na věrné partnerky marxleninských vůdců, milenky bankéřů, ruských generálů, letušky a všechny Hannah/Hany. No, k některým sice máte daleko, třebas k těm Woody Allanovským, ale snad se to nepodespalo aspoň na Vašem vzhledu. Také milujete léčitelky?

Pro vás oba však platí, že nepodložená tvrzení jsou amorální.
08. 01. 2012 | 02:18

hanah napsal(a):

Josef K.

Člověče, vy jste se opil. To považuji za podložené.
08. 01. 2012 | 02:21

Josef K. napsal(a):

Ale, Hannah. Znal jsem nekolik Han, v té době aktivní člůenky SSM, a dvě z nich na mne donášely bezpečnostním orgánům. Dnes mají tituly Prof a CSc....a moc se k minulosti nehlásí. Možná jste jedna z nich. Znám i zasloužilé umělce z té doby, kteří se dnes vydávají za disidenty, či čůrající normalizátory, kteří však už tehdy komunikovali s Bohem. Patříte mezi pokleslé kvítí, moje drahá Hannah Haničko Haničkovatě Haničkovatá.
08. 01. 2012 | 02:23

Josef K. napsal(a):

Hannah. Bohužel, alkohol konzumovat nemohu, tedy konzumuji normalizátory, moje drahá.
Je pravda, že jsou často přesířovatelí, punčovaní vodou, umělými sladidly a po jejich konzumaci bolí hlava. Ale nepouštějte se do toho znovu a znovu, tak krásně voní lží, nenávistí a hloupostí.

Apropos, zjistil jsem, že nečtou Rablaise ani milého Danta.
08. 01. 2012 | 02:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

hanah:
Je jenom v rauši. S tím směšným individuem škoda ztrácet čas.
" i ten Karel IV mluvil německy"
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
08. 01. 2012 | 02:31

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Josef K.:
Ich wünschen Ihnen Gute Nacht, schlafen Sie gut!
..auch der Matyasch deutsch gesprochen hat..
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
08. 01. 2012 | 02:42

Josef K. napsal(a):

Zbyněk Matyáš. Milý školníku, z věty "i ten Karel IV. mluvil německy se nedá dovodit, ani při nejvyšší intelektuální námaze, že nemluvil jinými jazyky, např. česky. Zdá se však, že jste překonal jisté meze obecně uznané logiky a takový závěr jste dovodil. Nechtěl bych být ve Vašich mikrobiologických rukách, neboť i prokázání infekčního agensu je přísně, z Vašeho pohledu až konzervativně, logické.

Jinak, spolu s Hannah , jste mi přpomenul jisté verše:
31 "Hle, pardála vtom uviděl jsem rázem
32 kropenatého, který u pat stráně
33 hbitý a mrštný přikrčen byl na zem.
34 S očí mě nespouštěl, ba odhodlaně
35 mně zabraňoval vkročit na tu stezku,
36 že kolikrát už vracel jsem se maně.
37 To bylo časně zrána za rozbřesku,
38 a slunce vyšlo s těmi souhvězdími,
39 jež byla s ním už v den, kdy jejich lesku
40 Bůh dráhu stanovil a pohnul jimi,
41 což naději mi novou dalo zase,
42 že ujdu šelmě s boky žíhanými
43 v té jitřní chvíli a v tom jarním čase."
až takové chmury ve mně vzbuzuje Vaše pouhá existence a jasnozřivost (spojená s dalekozrakostí) Vaší dnešní souputnice.
08. 01. 2012 | 02:43

Josef K. napsal(a):

Matyáši, poslední noční vzkaz. Připomenul jste mi postavu prezidenta Marco Bellocchio.
08. 01. 2012 | 02:59

Béda napsal(a):

Josef K.,

s vašimi příspěvky plnými osobních urážek, překrucování a odbíhání od tématu škoda ztrácet čas. Jestliže existuje diskusní žumpa, vy do ní právem patříte.

S příspěvkem Občana v 07. 01. 2012 | 20:59 se plně ztotožňuji. Sám jsem chtěl napsat podobný.

PS: jinak i mistr tesař (vycházeje ze starších publikovaných zdrojů) se utne. Obzvlášť, když veřejně činná osoba se opakovaně odmítá k dané věci (restituce a Benešovy dekrety) jasně vyjádřit. Otázka je, jestli si dokáže připustit omyl. Definitivně jasno v otázce vyvlastněného majetku rodiny Havlů a Benešových dekretů bude až tehdy kdy někdo zveřejní na základě čeho a kdy byl majetek zabaven a na základě jakoho odůvodnění byl soudně vrácen. To jsem zde psal již několikrát. Nechápu, proč to nikdy rodina V.Havla nezveřejnila?! (Oba ty dokumenty)
08. 01. 2012 | 03:56

Josef K. napsal(a):

Béda, je mi ctí, pokud mnne člověk jako Vy umístí do žumpy. Pokud byste to neudělal, svět by nebyl vpořádku.
08. 01. 2012 | 04:06

Béda napsal(a):

Josef K.,

Jenom bych podotknul, že se do ní umisťujete svými příspěvky zcela sám. Zkuste si to po sobě někdy přečíst.
08. 01. 2012 | 05:24

Béda napsal(a):

Občan,

kladu si takovou otázku. Bděla nad bratry Havlovými v průběhu studií a podější praxe nějaká neviditelná nejvyšší ruka, anebo opakovaně selhávala celá hierarchie nejrůznějších kádrováků, kteří posuzovali životopisy, v nich předně třídní původ všech uchazečů o studia na SŠ, VŠ, o zaměstnání, o vycestování, o studia na západě...?

Pakliže neexistovala žádná ochranná ruka z nejvyšších míst a opakovaně slhávali všichni kádrováci na nejrůznějších úrovních -přehlíželi základní vstupní data, povinná (často formální) povinná dobrozdání svazáckých a stranických organizací... nebylo s totalitou něco v nepořádku? A ještě taková věc: Nebyla náhodou na všech typech VŠ povinná zkouška z Marxismu Leninismu? Zajímalo by mě, jak ji složili oba bratři a jak jejich odpovědi hodnotila zkušební komise.
08. 01. 2012 | 06:00

Béda napsal(a):

Dovětek: Reformy Zdeňka Nejedlého
"V následujících letech „reforem“ podle sovětského vzoru byla Filozofická a Lékařská fakulta rozdělena na tři části a vznikla řada nových specializovaných fakult, z nichž přetrvala jen Matematicko-fyzikální fakulta. Zákonem číslo 58/1950 Sb. z 18. května 1950 byly vysoké školy zcela podřízeny Ministerstvu školství, zavedly se povinné studijní plány a přednášky, studijní kroužky a množství zkoušek. Orgány vysoké školy byli vedle rektora a děkanů také prorektoři, rektorát, tajemník (od roku 1956 kvestor), rada a valné shromáždění, obdobně na fakultách děkan, proděkani atd. – vesměs jmenovaní ministrem na základě návrhu jím rovněž jmenovaného Státního výboru pro vysoké školy. Zákon vyloučil z univerzit teologické fakulty, zavedl institut kateder, jejichž vedoucí jmenovalo také ministerstvo, a zrušil akademické senáty i dosavadní akademické tituly, takže v letech 1953-1966 se absolventi označovali jen jako „promovaný filozof“ (lékař, právník atd.). Byly vytvořeny katedry marxismu-leninismu a zavedeny nové kategorie učitelů: profesor, docent, lektor, odborný asistent, asistent a odborný instruktor...

Roku 1966 vyšel nový zákon o vysokých školách, který poměry mírně liberalizoval, obnovil volbu akademických funkcionářů vědeckou radou, ale hlavně obnovil .." To už byl V.Havel po absolutoriu.
08. 01. 2012 | 06:26

resl napsal(a):

Josef K.
Máte velmi dobré vyjadřování a nesete se lehce na hranici slušnosti a ironie. Boševici cítí, že jsou v koncích a nejsou v debatě pro vás soupeři, tak vám spílají, do opilců nadávají. Je to jen taková malá, podělaná bolševická svoloč. Jsem rád, že tahle poloprimitivní banda má ráda svého hradního zloděje. Nic jiného si nezaslouží.
08. 01. 2012 | 11:38

S.Š. napsal(a):

Josef K., resl : Lidem, o nichž je řeč, už zde k jejich příspěvkům ledaskdo ledacos napsal. Někdo jiný, pokud by měl slyšet podobně adresná slova, by se dávno již odplížil a styděl se někde doma v koutku. Tihle ale ne (pěkným příkladem je diskuse Václava Žáka a nicku Silvie).
A pane resle, je přece jasné, proč si zvolili k uctívání toho, kdo pro svobodu a demokracii v zemi nikdy ani nehnul prstem, ač těchto slov má teď, když už se to smí, plná ústa (dělá přece všechno pro svobodu a suverenitu země). Psát o tom, co všechno za bolševika dělali, to jistě mohou. ... :-)
Nakonec, zdá se, že jakákoliv smysluplná diskuse je nemožná. Napíšete, kdy a na základě jakých právních norem byl majetek odňat a co mohlo být a také bylo (či nebylo) pod r. 89 restituováno a výsledek je : "Definitivně jasno v otázce vyvlastněného majetku rodiny Havlů a Benešových dekretů bude až tehdy kdy někdo zveřejní na základě čeho a kdy byl majetek zabaven a na základě jakoho odůvodnění byl soudně vrácen" (pan Béda). Tak co s tím ? Marnost nad marnost ...:-)
Pěkný den.
08. 01. 2012 | 12:12

resl napsal(a):


Někteří žádají potvrzení o tom, že V.H. nemohl studovat. Zabývají se rodinou, bratrem, nevědí kudy kam, ale poslušně to zkouší. Nevím jestli jim ta hloupost nedochází, ale vzhledem k tomu, že se naučili číst a psát, jsou to "bývalí" svazáci, "bývalí" komunisti a bývalí zbabělci. Dnes "statečnější" lidi nenajdete. Taky díky V.H., na což rádi a úmyslně zapomínají. A to zase díky propláchnutí mozku od toho "nejstatečnějšího" z Hradu.
08. 01. 2012 | 12:25

Béda napsal(a):

S.Š., resl...

S reslem a Jozefem (anebo Yosifem) K je diskuse marná. Tam nejde o žádnou věcnou argumentaci.

Zajímavější je diskuse s nickem S.Š.. Vaše argumenty jsem si opět přečetl. Budiž, mohlo to tak být.

A teď bych prosil vysvětlení ohledně studia - to ještě nikdo nevysvětlil. (Kromě jakéhosi "strejdu Vika", který se přimluvil za Ivana Havla). Mně by zajímalo jak to bylo s Václavem, který studoval souběžně, pokud Wiki nelže - 2 střední školy - pak návazně ČVUT, kterou neukončil a pak s odstupem večerně DAMU. Žeby toto byla třídní perzekuce? Jakým zázrakem prošel sítem kádrování? Skládal zkoušku z ML? Stal se zázrak anebo nebyla totalita totalitou? Mohl anebo nemohl studovat kvůli třídnímu původu? Nějak mi ta skládačka moc nepasuje.

A neukoušejte urážky. To pro mě není žádný argument.
08. 01. 2012 | 13:14

hanah napsal(a):to jste si tedy našla fakt dobré parťáky :-). Oba jsou zárukou intelektuální úrovně těchto debat.
Proč mluvíte o uctívačích někoho jiného (patrně máte na mysli Klause), když je řeč o Havlovi ? A o jakých uctívačích vůbec píšete ? Píši, že si vážím Klause a nemám ráda Havla. Píši také proč. Nic víc. To se madam nesmí ? Jojo, pravdoláska mě označí za uctívače a jsem provždy nahraná :-)
Vy se pasujete do role jakéhosi arbitra těchto diskuzí, vy budete posuzovat kdo sem může přispívat a kdo má sedět v koutku a stydět se ? Vy , která jste nemocná Klausem a zmiňujete ho stále dokola, při každém svém vstupu jej nehorázně urážíte, i když o něm vůbec není řeč ? Podle vlastních slov budete bojovat seč vám síly stačí ? :-) Já se sem chodím bavit, vy sem chodíte tvrdě pracovat.
Tady pár parťáků máte, ano. Tady je pravdoláska v přesile. Na jiných diskuzních fórech dostáváte pro svoji nenávist pěkně na frak. přesto nezmlknete a nestydíte se doma.
Že vy napíšete podle jakých norem a co bylo restituováno, ještě neznamená, že nebylo manipulováno s fakty, dokumenty apod. Pochybnosti vznikly a bývalo by bylo na místě, aby je Havel rozptýlil. Stačilo málo.
A vůbec - neberte se tak vážně, paní Sylvo. Ani ten boj proti VK.
08. 01. 2012 | 14:23

Bestia Triumphans napsal(a):

Bédo,
Vám ta skládačka nebude pasovat nikdy, s vaším černobílým viděním světa. Komunistický režim se v průběhu času proměňoval a nic neplatí stoprocentně. To, že někdo vystudoval vysokou školu, ještě neznamená, že poměry byly vlastně ok. Na zločinnosti a nemorálnosti komunistického režimu to nic nemění.

Já bych mohl tvrdit, že za okupace se někdy gestapáci chovali lépe než komunističtí policajti. Na zrůdnosti nacistického režimu to ale také přece nic nemění.
Dokládat vám to ale nebudu, protože bych ty konkrétní příklady musel pracně vyhledávat a také proto, že mám dojem, že vám o nalezení pravdy stejně ani nejde.
08. 01. 2012 | 15:13

ff napsal(a):

Tihle....... lidé přesně vědí, co funguje na vymývání hlav,
a v zájmu svých ambicí udělají cokoliv.
Bohužel to nedělají jen oni, ale i lidé z reklamních agentur, bulvárních médií, někteří náboženští vůdci a spousta dalších.

Jako by každý chtěl každému vymýt hlavu se sdělením, že to či ono, co nabízí, je to nejlepší pro štěstí toho či onoho člověka.
Je to cynické, protože ve skutečnosti jim jde jen o jejich zájmy, ega a peníze.
Takže jsme společnost vymývačů a vymývaných, kde se někde v koutku zašlapává svědomí a průzračnost života.
08. 01. 2012 | 16:05

Béda napsal(a):

Bestia Triumphans,

naprosto se s vámi shoduji, pane (Stejskale?). Ostatně, jak víte z minulé diskuse, jsou to (že každý režim je v čase proměnlivý) má vlastní slova při hodnocení historických období.

Zde máme ovšem malinký problém. V životopise V.Havla se vždycky uvádělo, že kvůli svému původu nemohl studovat a muset vykonávat podřadné práce.

A teď najednou totok! Jak se to v těch životopisech najednou objevilo? A zkusme si hypoteticky představit (netvrdím že to tak bylo), že Václav při závěrečné zkoušce na DAMU (stále platily Nejedlého školské reformy po vzoru SSSR) skládal zkoušku z Marxismu Leninismu. Co asi vykládal zkušební komisi? Odsoudil režim s vedoucí úlohou KSČ a absolvoval studium anebo mu vyjádřil podporu aby absolvoval? To je další závažný rébus.
Kdoví jestli jej někdo někdy rozlouskne?
08. 01. 2012 | 17:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

resl:
Díky za krásný příklad lživé demagogie:
"Josef K.
Máte velmi dobré vyjadřování a nesete se lehce na hranici slušnosti a ironie. Boševici cítí, že jsou v koncích a nejsou v debatě pro vás soupeři, tak vám spílají, do opilců nadávají. Je to jen taková malá, podělaná bolševická svoloč."
Takže jestli někdo oponentovi nadává do troubů a hlupáků v každém slově, ´nese se lehce na hranici slušnosti a ironie´. ☺ O Vašem žumpoidním vyjadřování lépe se nevyjadřovat, jestli někdo náleží do nějaké pakáže, jste to především Vy.
08. 01. 2012 | 22:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

S.Š.:
Překvapuje mne Vaše nepochopení pozice mnohých kritiků V. Havla, nejsou všichni fandy V. Klause. Je totiž logické kritizovat oba.
08. 01. 2012 | 22:07

Targus napsal(a):

To Bestia Triumphans:

"Já bych mohl tvrdit, že za okupace se někdy gestapáci chovali lépe než komunističtí policajti. Na zrůdnosti nacistického režimu to ale také přece nic nemění.
Dokládat vám to ale nebudu, protože bych ty konkrétní příklady musel pracně vyhledávat..."

Panečku, laik žasne, odborník se diví. Gestapáci se chovali lépe, to asi když byli v tanečních? Anebo chodili předčítat do domovů důchodců?
Tak chutě do díla, rád se na vlastní zraky přesvědčím, jaké lidumily zaměstnávalo Gestapo. A Vaši práci milerád odměním...
08. 01. 2012 | 23:28

S.Š. napsal(a):

Zbyněk Matyáš : Ano, s tím bych celkem souhlasila, pane Matyáši (je logické věcně hodnotit oba). Velmi bych ale doporučovala, abychom přitom zůstávali u té věcnosti, zdá se ale, že chtít v současné době něco takového je zhola nemožné. Dám Vám příklad, abychom si lépe rozuměli. V minulosti jsem opakovaně veřejně vznášela konkrétní připomínky k práci V. Havla, podobně jako i k různým diskutovaným činům celé řady dalších politiků. V mezidobí někteří z nich odešli z politické scény, jiní zůstávají (Klaus). Kritizuji-li nyní opakovaně stávajícího prezidenta, pak, podobně jako u všech ostatních v minulosti, vždy za konkrétní počiny, a vždy, to z důrazem na na toto slovo, jsem schopna doložit, oč přesně se má tvrzení či názory opírají. To berte jako jistou profesionální deformaci. Tady bych viděla jistý rozdíl mezi "kritiky" a "fandy", jak píšete. To, co čtu o V.H., je vesměs jen prýštící nenávistnost, která se v zásadě nemá oč opřít, a tak si vypomáhá nefér útoky a často i otevřenými a snadno vyvratitelnými až přimitivními lžemi, což je vidět právě i ze zdejší diskuse k Havlovu majetku (nejen k majetku). Někde to pramení z neznalosti, jindy z ideologické předpojatosti, a ještě jinde jde o cílené a vcelku nechutné útoky typu těch, které v blogu nahoře vypočítává Karel Matoušek. Proti takovému způsobu debaty se ohrazuji. Napíši-li ale oproti tomu - kupř. - že "Klaus stojí v koutě, nezván nikam" (vzbudí to, pravda, nepřiměřenou reakci některých čtenářů), jsem schopna doložit, jaké zahraniční cesta prezident za 9 let (ne)absolvoval, neboť si o nich vedu evidenci. Tak bych mohla uvádět i další příklady.
Ano, i osobnost V.H. ze třeba vidět ze všech stránek. Dejme si ale odstup, ony všechny vášně opadnou. Vždyť přece do té doby, než se po mnoha měsících vynořil na veřejnosti (28. 10. 2011), si na něj už skoro nikdo nevpomněl. Teprve poté, co se objevil ve Vladislavském sále, vyvalily se vlny zdola a hyeny si počaly brousit zuby, pranic se nestyděly.
Blog pana Hvížďaly považuji za dobrou práci, časem se jistě objeví i další podobné počiny. Dobrý odkaz sem dal pan Stejskal (kolikpak lidí jej asi přečetlo ?). Slušnou práci, myslím, odvedl i dr. Josef Mlejnek (jr.) v Babylonu, když napsal, nevědouc, totiž 16. 12. 2011, recenzi Odcházení, která je současně i nekrologem. Tady je (to pro zájemce), viz "Revoluce skončila, zapomeňte" na str. 4, v internetovém Babylonu je třeba zalistovat.
http://www.ibabylon.cz/images/dokumenty/archiv_pdf/11/07_babylon_prosinec_2011_-_1.cast.pdf
A nakonec, pane Matyáši, pokud jde o ony "pozice" kritiků. Nevím sice, z čeho pramení vaše poznání (že nechápu), nijak jste to neupřesnil. Pravda je, že nečtu všechny komentáře, vím totiž zhruba, co od kterého nicku očekávat. Pokud se ale domníváte, že neumím natolik číst, že házím do jednoho pytle příspěvky kupř. Vaše a pana Bédy, tak to, prosím, ne, to bych řekla, že natolik přece jen ještě číst umím ... :-)
09. 01. 2012 | 00:08

Bestia Triumphans napsal(a):

Targus:
Tady někdo mluví o lidumilech? Asi máte problém s porozuměním psaného textu.
Zde úryvek z debaty:
http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2010071045

PK: Mýtus, že kdo se dostal do spárů gestapa, už se z nich nedostal, není úplně pravdivý. Byly případy lidí, kteří byli zatčeni, prošli koncentračním táborem a byli ještě v době druhé světové války propuštěni. Například student Rudolf Mertlík (později známý překladatel z latiny, otec známého ekonoma Pavla Mertlíka) byl zatčen v rámci listopadu 1939 a vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. A když v létě 1941 zemřela jeho matka, dostal z koncentračního tábora měsíční dovolenou. Po uplynutí dovolená se ale vrátil, protože nebylo příliš možností, jak utéci.

Takže mohly být i tyto možnosti, i když to byly samozřejmě pouze výjimky.

JP: Ještě řidšími případy bylo i to, že vyšetřovaný přestál výslechy, nepřiznal se a následně byl propuštěn. To se ale stávalo opravdu velice zřídka. Jinak skutečně ukázání odznaku gestapa znamenalo velké problémy, na jejichž konci bylo vězení nebo koncentrační tábor.

Četl jsem několik vzpomínek lidí zatčených nebo vyšetřovaných gestapem a později komunistickou státní policií. Uvádějí, že mezi způsobem a krutostí výslechu rozdíl nebyl. Až na to, že německá policie od nich chtěla, aby vypověděli něco, co vědí, zatímco komunistická policie potřebovala, aby vypověděli něco, co je prefabrikované, čeho se nedopustili?

PK: Byli lidé, kteří zažili výslechové metody gestapa, a později sami praktikovali podobné metody právě v 50. letech na odpůrcích komunistického režimu. Samozřejmě se to srovnání nabízí, protože gestapo zajímalo v první řadě odhalení skutečných viníků, skutečných aktivit. Komunistický režim sledoval ještě jiné cíle, například propagandistické.
09. 01. 2012 | 00:55

Béda napsal(a):

S.Š.,

můžëte se třeba upsat, já osobně NIKDY nepatřil k nekritickým obdivovatelům V.Klause. Ani V.Havla. Jak u Klause (v polistopadí v oblasti věcného a kritického posuzování zahraniční politiky) tak u Havla (pouze v předlistopadí, kdy jako jeden z mála, nikoliv ovšem zdaleka jediný, jak by se mohlo při jeho glorifikaci zdát, dokázal pojmenovat v době kdy to bylo trestné chyby a přehmaty režimu) nacházím určitá poziziva. Moje kritika obou pánů byla vždycky konkrétní a věcná. Je možné, že jsem Havlovi v otázce majetku křivdil, špatným zařazením restituce. Možný omyl jsem připustil a omluvl se. To ovšem nemění nic na věcném obsahu zbylé kritiky. Podivností v životopisu ohledně studia a především toho, co dělal po listopadu v politice.

Jsem dalek nevěcných urážek a nálepek, jak v kritice Havla tak diskutérů. Bohužel si musíte zvyknout na fakt, že nemusí být zdaleka všechno tak jak si představujete. Jenom bych připomněl, že V.Havla velice kritizoval i Karel Kryl.
09. 01. 2012 | 07:09

Zbyněk Matyáš napsal(a):

S.Š:
Ano, s doporučením zůstavat u věcnosti lze jenom souhlasit. O to víc překvapuje Vaše zde projevovaná jednostranná podpora nicků, jejichž nenávistné prohlavovské fandovství vyúsťuje v hulvátské napadání oponentů. V tom jsem zajedno s nickem ´hanah´. Nenávistnost ´Havlových sirotků´, jak tyto hulvátské fandy pracovně nazývám, nejen v tomto blogu se projevuje daleko intenzívněji a razantněji než nenávistnost Havlových odpůrců.
Abych se neodchyloval od věcnosti: poukaz jednoho z oněch Havlových sirotků o nerozlišování veřejného a soukromého prostoru v životě V.H. (07. 01. 2012 | 17:50) je jenom nechutným pokusem o obranu jeho osobního pokrytectví, které je vedle obtížně akceptovatelných politických postojů (omluva vysídleným českým Němcům, propagace bombardování Srbska) jedním z jeho často kritizovaných negatív. Ano, vášně opadnou a s nimi dle mého názoru i přes všechnu snahu o vytvoření mýtu Václava Havla opadne i jeho uměle vytvořený světový ohlas. Nestojí na solidních základech politických ani osobních kvalit.
09. 01. 2012 | 07:58

Targus napsal(a):

To Bestia Triumphans:

Nic lepšího nemáte? V tom případě bych očekával, že ten odkaz alespoň dočtete do konce. Třeba o tom, že z fešáckého koncentráku pro internované politické vězně, kteří byli zavřeni ještě než stihli něco udělat proti nacistickému režimu, se vrátilo z 650 vězňů pouhých 180.
Jaké skóre měly komunistické pracovní lágry a věznice, víte to, anebo bude žvanit o tom, že německé koncentráky byly něco jako rekreační pobyty ROH?

Stejskale, Stejskale, nejste toho hoden...
09. 01. 2012 | 08:02

Béda napsal(a):

Bestia Triumphans,

ano, p. Stejskale. Výslechové - a nejenom tyto - metody tajných služeb ( i dnes kupř. Mossadu, ISI, CIA v Uzbekistánu, Abu Ghrajb, na Guantanámu a v jiných tajných věznicích...) bývají velice nevybíravé.

Jinak bych to řekl asi takto. Státní bezpečnosti bych se ekutečně děsil v 50-ých letech, později mnohem méně. Gestapa bych se děsil jako slovan stále stejně vždycky. A CIA bych se děsil v 50-ých létech, v letech vietnamské války a dnes stále víc.

To jsou ty paradoxy a proměnlivosti v čase.
09. 01. 2012 | 09:32

Targus napsal(a):

Ještě malá poznámečka použití metod. Že používali stejné metody příslušníci StB, kteří prošli rukama Gestapa, mne nijak neudivuje, zkusili na vlastní kůži, co nejlépe rozvazuje jazyk.

A zásadní rozdíl nevidím ani v tom, že se pokoušeli dostat přiznání z lidí, kteří nic neudělali. Nacisti se ani nepokoušeli vybudit zdání spravedlnosti a demokracie při likvidaci svých soupeřů a nepřátel. Prostě je odpráskli nebo poslali do koncentráku, případně nepohodlné soukmenovce na východní frontu.
09. 01. 2012 | 11:03

Béda napsal(a):

S.Š,

jak známo z historie - kult Lenina, Gottwalda, Hitlera, Stalina... velkou chybou je, když je někdo ještě za života zbožštěn a prohlášen nekritizovatelným, potažmo když jedna persóna vztáhne na sebe všechny zásluhy za něco a jakékoliv pochybení ponechá ostatním.
09. 01. 2012 | 11:09

Bestia Triumphans napsal(a):

Targus a Béda:
1) nejsem Stejskal
2) Targusi, vy jste rozený demagog a vkládáte mi do úst výroky, které jsem neřekl. Článek jsem samozřejmě dočetl do konce. Další diskuse s vámi je ztráta mého času.
09. 01. 2012 | 11:56

Targus napsal(a):

To Bestia Triumphans:

Stejskal možná nejste, ale stejně blbě argumentujete. Tvrdit, že Gestapo bylo lepší, než StB, protože jednoho študáka pustilo na měsíc domů z lágru, to je teda síla.

Mimochodem, já vám do úst nic nevkládám, akorát jsem se zeptal, kdy přistoupíte k tvrzení, že koncentráky byly něco na způsob totalitní rekreace ROH. Obojí přeci bylo povinné a organizované totalitní mocí. Dokonce i ty zvláštní vlaky se vypravovaly, tedy shodných znaků téměř bezpočet, že ano...
09. 01. 2012 | 14:31

S.Š. napsal(a):

Zbyněk Matyáš : Pane Matyáši, přece ale musíte vědět, že my dva se nemůžeme shodnout naprosto na ničem, nejen na omluvě sudetským Němcům nebo hodnocení válečných zločinů Miloševiče, Gotoviny, Karadžiče, Mladiče, Haradinaje či Oriče ... snad s výjimkou těch přechodníků ... :-) Řekla bych, že to se spíš dokáži domluvit v některých problematikách s Jiřím Dolejšem ... :-) Marníte čas, resp. marníme jej oba. Vytýkat pak komukoliv, že si více rozumí s tím či oním, považuji za dětinské. To tak v životě bývá. Slibuji, že Vás kárat za shodu s některými zdejšími komentátory rozhodně nebudu. Shoda lidí z okrajů politického spektra, podobně jako shoda těch, kteří se pohybují víceméně v jeho středu, navíc pro nikoho nemůže být překvapivá. Přeji Vám pěkný den.
09. 01. 2012 | 17:49

Bestia Triumphans napsal(a):

Targus:
Jen jsem napsal, že by se našly případy, kdy se gestapák zachoval líp než komunistický estébák. A také to, že z takových výjimek, nelze vyvozovat, že by byl nacistický režim ok.
A to vše proto, abych poukázal na to, že z toho, že někdo vystuduje VŠ, nelze vyvodit, že kom. režim nebyl vlastně tak hrozný.

A tím opravdu končím.
09. 01. 2012 | 20:17

Béda napsal(a):

Bestia Triumphans,

to by ještě nebylo tak špatné že vystuduje VŠ. Tu vystudovali za komunistů i jiní - třeba p. Klaus, Topolánek, Kalousek, Drábek, bratři Svobodové...

Z mediálních prezentací V.Havla ovšem dlouhou dobu plynulo, že jako oběť komunimu z důvodu původu nemohl studovat a byl nucen vykonávat pouze podřadné práce. To ovšem jak se ukazuje nebyla vůbec pravda. V. Havel studoval plynule a návazně střední školu a hned po ní ČVUT, k¨terou neukončil. A posléze s odstupem večerně vystudoval DAMU, na kterou se hned tak někdo nedostane.

A to je tedy sakramentský rozdíl oproti původnímu mediálnímu obrazu.
09. 01. 2012 | 21:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

S.Š.:
Nemůžeme se shodnout na ničem?? Ani na vhodnosti slušného chování??! Potom chápu Vaši příchylnost k hulvátům, hlavně že jsou Vaši.
09. 01. 2012 | 21:58

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Btw.: Akceptovat jenom shodné a odmítat odlišné názory je nelogické kontraproduktívní počínání. Fanatičtí Havlovi sirotci najdou shodu jenom mezi sebou, jste zatím početná sekta, zatím. Jste si toho vědomi, proto to nenávistné hulvátství a především křečovitý spěch při budování mýtu.
10. 01. 2012 | 00:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy