Václav Havel a média

22. 10. 2012 | 19:15
Přečteno 3920 krát
Příspěvek přednesený dne 22. října 2012 na konferenci Forum 2000, jejímž hlavním tématem jsou média a demokracie.

S Václavem Havlem jsme hovořili o médiích mnohokrát: vlastně vždycky, když jsme se viděli nebo spolu pracovali na knihách. Poprvé to bylo v roce 1975: tehdy jsem ho navštívil na Hrádečku kvůli dopisu, který v tu dobu napsal Gustávu Husákovi, v Dálkovém výslechu, na kterém jsme pracovali v letech 1985 a 1986, v roce 2004, kdy jsme vedli dialog pro mou knihu Jak myslet média, tak při práci na knize Prosím stručně v letech 2005 a 2006. A byl to také právě Václav Havel, který mi hned po listopadu vzkázal, že je třeba co nejrychleji alespoň jedny noviny vytrhnout z molochu bývalých struktur, aby nemohly být manipulovány ze strany vydavatele a státu například přídělem papíru. Proto byla jako první privatizována Mladá fronta, kde jsem tehdy pracoval, což nakonec prakticky stvrdil na jednání s představiteli tehdejšího vydavatele SSM český premiér Petr Pithart, takže od září 1990 mohla společnost MaFa založená redaktory, vydávat deník Mladá fronta Dnes. Pithart na vzpomínaném jednání řekl památnou větu: Noviny mají patřit těm, kdo v nich pracují.

O média se Václav Havel vždy zajímal, už i proto, že mu v roce 1982, když dostal ve vězení těžký zápal plic, zachránila zřejmě život. Když totiž odmítl před návštěvou Gustáva Husáka Rakouska podepsat žádost o propuštění z vězení: Husák chtěl přinést prezidentovi jako dárek zprávu o Havlově propuštění a pak místo toho, jak mi sám Havel řekl, musel dát Husák prezidentu Rudolfu Kirschlägerovi jen křišťálovou vázu, těžce onemocněl a dlouho se o něj nikdo nestaral: dostával jen aspirin. Pavel Kohout zburcoval světová média, která vyvinula na Československo takový nátlak, že byl Havel narychlo převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci a pak - když mu přerušili trest - kvapem na jednotku intenzivní péče do nemocnice Pod Petřínem, ze které odešel na jaře roku 1983 na svobodu.

Ve vězení si rovněž dost zřetelně Václav Havel uvědomil, jak všechny i zdánlivě zbytečné protesty proti věznění tehdejších disidentů, kteří byli odsuzováni za zcela malicherné činy k vysokým trestům, byly důležité, protože se o nich psalo v zahraničních médiích, což duchovně posilovalo vězně a pomáhalo jim trávit strastiplné dny ve vězení. Zároveň, a to považoval později za ještě důležitější, tyto protesty měnily i situaci pro ty, kteří zůstali na svobodě: disidenti cítili větší zodpovědnost nejen za osud vězněných, ale i za budoucnost země, což si začali pozvolna uvědomovat i někteří lidé z tzv. šedé zóny, to znamená tiší sympatizanti disentu, ale i mocenské orgány, které musely změnit své chování: došlo jim, že už nemohou činit cokoliv bez následků.

Cizí média, která dávala prostor jiným než oficiálním názorům, i když jejich průnik do Čech byl svízelný: tiskoviny se musely pašovat a rozhlas byl rušen, pomáhala vytvářet zárodky toho, čemu sociologové říkají občanská společnost či segmentovaný pluralismus a pomáhala konstituovat i morálně-legální autority, jejichž prestiž vyplývala pouze z jejich pevných postojů a nikoliv jen z politických funkcí. Vlastně bez médií, která mimo jiné v druhé půlce osmdesátých let zveřejňovala úryvky z Dálkového výslechu, tedy našeho rozhovoru, by se o Václavu Havlovi nevědělo vůbec nic a nemohl by se ani stát prezidentem. Připomeňme, že první české oficiální vydání Dálkového výslechu bylo díky Melantrichu a Petru Kovaříkovi jako šéfredaktorovi na trhu hned na začátku prosince 1989, tedy před jeho zvolením do funkce prezidenta.

O tom, jak Václav Havel vnímal média v době prezidentství a po té, co opustil Hrad, mi řekl koncem roku 2004 v dialogu pro knihu Jak myslet média toto:

"Po listopadu jsem byl povýšen do stavu blahoslavené ikony a zmytologizován. Všichni psali uctivě, ba téměř patolízalsky, což záhy skončilo a novináři jako by se sami za sebe naštvali za své předešlé selhání a začali si to vyrovnávat tím, že do mě kopali a mstili se mně za svou vlastní nekritickou oddanost. Místy se chovali až odpudivě a míchaly drby a dohady… Teď se tak trošku neví, co se mnou jako s bývalým prezidentem, kam mě zařadit, jak se mnou zacházet, jak mě oslovovat, a pozoruji tendenci mě nenápadně vygumovat ."

Na základě ale posledních zkušeností se způsobem referování v médiích byl Václav Havel v poslední době spíše skeptičtější a hovořil hlavně o tom, že změnit současnou medialitu, která je posedlá apriorním záměrem, kterým může být buď snaha někoho pochválit, nebo nakopnout, nebo jen dosáhnout co největšího zisku, čtenosti a sledovanosti, znamená utkat se s něčím větším, než je dobový návyk. Znamená to zápasit s celým jedním aspektem či dimenzí globalizujícího se světa. Doslova mi Václav Havel řekl: "Diktát zisku, potřeba rostoucí sledovanosti a čtenosti je diktát velmi silný, působící ve všech oblastech života. A že by se jedna část toho trendu vymkla a podřídila se jinému, je asi dosti nepravděpodobné a těžké."

Od médií Václav Havel vyžadoval, aby byla přesnější. Prestižní média by podle něho měla stejně jako moderní filozofové umět přesně definovat, co je domněnka, co pocit, co je prožitek nebo eventuálně o čí prožitek se autor opírá. Měla by podle něj být důkladnější v pozorování světa a opatrnější v referování o něm ač věděl, že uskutečnění těchto jeho představ je v daný okamžik zřejmě nerealistické, ale přesto o těchto tématech celý život hovořil, a to je právě pro něj typické.

Někdy se připomíná věta, že hlavně v euroatlantické civilizaci je nahrazen měřitelný účinek velikosti měřitelnou velikostí účinku. Václav Havel nebyl určitě sběratelem měřitelných rekordů. Jakoby zbytečně neustále riskoval, bojoval, někoho se zastával, něco prosazoval, a tím nám všem prakticky dokazoval, že skutečný, hluboce cítěný a pochopený smysl může být jen v tom, co se jeví předem jako neúčelné, co se nevyplatí. A tak se choval i k médiím.

Václav Havel svými postoji naznačoval, že je možná nejvyšší čas prolomit vypočítatelnost našich obětí, neboť skutečné hrdinství je větší než vypočítavé a vypočítatelné hrdinství. Přece nelze říci ještě tyto dvě, tři oběti a máme kýžený pokrok. Kvůli budoucnosti, o kterou nám jde, musí být člověk ochoten podstoupit oběti, aniž by se ptal, jestli se mu vyplatí.

A tady někde, v tom novém vztahu člověka k oběti, který Václav Havel tak názorně předváděl jako literát, muž uvažující o médiích i jako politik, je nejspíš jeho mravní odkaz.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pamětník napsal(a):

Škoda, že kvůli starostem o naše média za reálsocialismu jste se nezmínil o dezinformacích a zamlčování nepohodlných faktů v českých médiích v současnosti, takto jste zhoufale neaktuální. Záměrně?
22. 10. 2012 | 19:46

Baba Jaga napsal(a):

Vypočítatelnost našich obětí - no možná by pan Havel věděl, co nám zde autor sděluje.
Nicméně jeho rozhovory s pány Havlem a Landovským jsou zajisté poučné.
22. 10. 2012 | 19:49

Buvol napsal(a):

Média v podstatě václava havla vytvořila .. z alkoholika,nikotinisty a děvkaře udělala druhého sv. Václava .. je to neuvěřitelně ubohé a urážlivé ....souhlasím s p.Hájkem, že ten člověk sloužil Satanovi !!
22. 10. 2012 | 20:07

Buvol napsal(a):

Je zázrak, že p. havel úplně nezničil český stát, pravda zničil aspoň Československo .. Jako president totiž nabízel kancléři Kohlovi dvojí občanství pro tzv. sudetské němce! Přitom každý soudný člověk, který má pět pohromadě, musel vidět, že přítomnost dva a půl milionu sudetských němců na našem území v době znovusjednocení německa v roce 1989 nebo naposledy a zcela jistě v roce 1993, kdy se oddělili Slováci, by vedla k opakování mnichova! To je naprosto neoddiskutovatelné! Viz Balkán v té době! Havel byl zkrátka zaprodanec Satana !!
22. 10. 2012 | 20:17

Buvol napsal(a):

A nevylučuji, že to bylo podle toho příslovečného, že cesta do Pekla je dlážděná dobrými úmysly, ale na to se každý může akorát vydefekovat ..
22. 10. 2012 | 20:20

Maximus napsal(a):

Hvížďala havluje, ono je zase nějaké výročí Havla či co?
Někdy mám z té charty77 pocit, že to bylo jako se slovenskými partyzány. Po hrdém vítězství komunistů se jich vyrojilo, že se nevešli ani do Tater, co jich bylo!
22. 10. 2012 | 20:26

JenTak napsal(a):

Bývalí i dnešní zbabělci musí odvahu jiných zlehčovat či rovnou popřít. Jak jinak by se mohli podívat do svého života plného kolaborace, prospěchářství a ústupků vůči pravdě?
22. 10. 2012 | 20:38

Ivan Vohrna napsal(a):

Díky za vzpomínku na Václava Havla, těch slovních útoků od anonymních buvolů či volů si, pane Hvížďalo, moc nevšímejte. Prosím, zkontrolujte, případně opravte letopočet uvedený na konci druhého odstavce. Myslím, že místo uvedeného čísla letopočtu 2003 patří rok 1983.
22. 10. 2012 | 20:44

Maximus napsal(a):

JenTak

Tak to bych se jako potrefená husa ozval, pane kolego.
Jednak když měl člověk tehdy rodinu, tak nebyĺo jednoduché
se aktivně zapojovat proti "režimu". Oni měli StBáci všude své lidi a měli vše dobře zmapované. A charta 77 byla především záležitost jisté židovské intelektuální partičky. Ne každý se mohl i kdyby chtěl moci tam dostat. No a chcípat s rodinou v Traischirchenu také není pro každého pěkná či líbivá představa. Každý nemá v sobě ty cestovatelské sklony. V roce 185 jsem už byl s rodinou v SRN, ale panička se zasekla, že tam nezůstane, a bylo vymalováno. Jinak nemáte pravdu a že to s těmi chartisty zase nebylo zas tak košer a nebyli to všichni čestní lidé a hrdinové se ukázalo na případu Chadimová! Jinak V.Havlovi nesmrděly peníze za "Lucernu" pd StBáka Junka, to jsou paradoxy, že pane sládek!?
P.S.
A že jsem tak smělý, na které barikádě Vaše blahorodí bojovalo proti bolševikům?
22. 10. 2012 | 20:49

JenTak napsal(a):

Maximus.
Přinejmenším jsem odmítl bolševickou stranu rozkládat zevnitř.
22. 10. 2012 | 21:01

pamětník napsal(a):

JenTak:
Bravo!!
Gratuluji!
22. 10. 2012 | 21:08

frmol napsal(a):

"Poprvé to bylo v roce 1975: tehdy jsem ho navštívil na Hrádečku .."
Jinak ale stále pane Hvížďalo píšete,že jste byl po roce 1968 do roku 1989 emigrantem v Německu,jde to s tím dohromady?
Nebo jste byl jedním z těch co zde za normalizace stáli noc na vízum do Německa,zatímco po roce 1990 čekají i desítky let na zubaře,který by provedl práci na dvě hodiny? Při povinnosti dle zákona pacienta nedmítnout nebo to udělat bezplatně na pojišťovnu.
Za normalizace byl šéfredaktorem Večerní drbny Nečásek,nyní Nečas.Gigadrbny.
Obdivuji se,kde jsem to žil tehdy:O Havlovi a disidentech jsem do roku 1989 a nikdo koho jsem znal nevěděli ani půl slova.Mám pocit,že Vás zajímala ne úroveň čehokoliv jiného než svoboda psaného slova.Proč jenom ona sama?
Slovo je svou přirozenost í kontextové a chápeme ho vždy i situačně.Ne odtrženě od reality.Nevyháněli jste čerta ďáblem?
22. 10. 2012 | 21:09

leon napsal(a):

V.Havla stvořila média, jinak by po něm ani pes neštěkl. Byli s ním jiné plány a dávno před převratem v Německu, plánovali, že bude prezidentem a také toho dosáhli. Opravdoví bojovníci proti režimu ve vězení i zemřeli a ví o nich něco např. "bojovník" Jen Tak? A nebavím se o 50.letech...
22. 10. 2012 | 21:16

PB napsal(a):

Máme dva Havly Václavy - jednoho skutečného, dokonce má i chyby, druhého "vyhoněného" medii, který je dokonalejší Boha; nemá chyby, všechna rozhodnutí udělal geniálně, co řekl, platilo, divadelní hry jeho zahanbily Shakespeara i Moliera; je po něm i pojmenováno letiště.
Máme dva druhy medií. Jedna musí odvykládt to, co jim přikáže vláda a prezident, přiklášlit procenta oblíbenosti, odvysílat hloupé, ale dobře jim zaplacené zprávy. Druhá jsou na hranici existence, ale vysílají objektivně a pravdivě.
Máme dva Karly Hvížďaly. Jeden zcela obyčejný, kterého ovšem ten druhý-licoměrný, velmi rád a velmi často vytěsňuje.
22. 10. 2012 | 21:19

PB napsal(a):

Příspěvek přednesený dne 22. listopadu 2012
musí dne 22.října 2012 působit komicky ...
Karle, vy vidíte měsíc dopředu ...
22. 10. 2012 | 21:20

bublanina napsal(a):

frmol:
kde jste přišel na to, že hvížďala píše, že byl po roce 1968 do roku 1989 emigrantem? v medailonku na týhle stránce nahoře se píše, že od roku 1978...
22. 10. 2012 | 21:24

Admirál napsal(a):

Tak jen si pane Hvížďalo klidně na "fóru" plkejte nesmysle, kdo té vaší partě věří. Vlasně by se to vaše fórum dalo nazvat sjezd profesionálních pokrytců.
22. 10. 2012 | 21:25

Maximus napsal(a):

JenTak napsal(a):
Maximus.
Přinejmenším jsem odmítl bolševickou stranu rozkládat zevnitř.
Takže dle vašeho vyjádření zase také vlastně posera, že? Spousta lidí s bolševiky tady u nás nic neměla a nemohli tohom moc dělat, takže se jich prostě nevšímali. Nemohu si pomoci, ale nějak mě ti chartisté dnes zase připomínají slovenské partyzány....
Dobrou!
22. 10. 2012 | 21:32

ujo napsal(a):

autor vzpomíná:
"od září 1990 mohla společnost MaFa založená redaktory, vydávat deník Mladá fronta Dnes. Pithart na vzpomínaném jednání řekl památnou větu: Noviny mají patřit těm, kdo v nich pracují."

Proč jste ho neposlechli a mf prodali?
Nemá pravdu vysmívaný VK s tvrzením,že "o peníze jde až v první řadě"?

Kolik novin dnes patří těm, kteří na nich pracují?
Opět jedna z věcí která je jinak než tvrdilo.
22. 10. 2012 | 22:00

šašek z Jihlavy napsal(a):

Nevím nic o způsobu privatizace Mf, nikdy jsem neslyšel onu památnou větu P.Pitharta. Slyšel jsem však tvrzení, že půda má patřit těm, kdo na ní pracují. Podobně se v minulosti psalo i o továrnách a vlastnictví výrobních prostředků.
Pak by nemocnice měly patřit těm, kdo tam léčí a ošetřuje, školy těm, kdo tam vyučuje a kriminály těm kdo tram sedí (nebo střeží?).
Tento blog považuji za slabší odvar, pan Hvížďala se zřejmě rozhodl vyprovokovat vášnivý spor mezi přívrženci a odpůrci V.H. Tohoto záměru se nezúčastním.
22. 10. 2012 | 22:08

nestranný napsal(a):

Ad autor:A kolikrát jste s ním opravdu mohl mluvit o věcech vážných v jeho stavu střízlivosti?Já to štěstí neměl ani jednou.A těch pokusů bylo nepočítaně.
22. 10. 2012 | 22:23

Al Jouda napsal(a):

Ano, bez obětí není obvykle vítězství. Jen mi není jasné, kdo v této době je ochoten tu oběť bez ohledu na svůj prospěch přinést :)))))
22. 10. 2012 | 22:24

aga napsal(a):

Nějak tomu nerozumím, jde tu řeč o sebeobětování (pak bych ovšem nevěděl, proč do toho motáte restituenta Havla) nebo o obětování druhých v zájmu svého boha?
22. 10. 2012 | 22:59

Ernesto napsal(a):

Soudruzi byli jste za socialismu v čeko málo uvědomělí , Dr. G.Husák asi s vás reakcionářů radost neměl ! Potřebovali by jste v česko znovu opakovat revoluční rok 1948! Aby jste s chladili ty rozpálené pravičácké makovice ! Volby byly u vás slabé ! Až vyhrají naši vše a vezmou taktovku do rukou tak to budete mít v čeko jiné ratata ! Dobře vám tak ,vládnout si neumíte a domluvit se demograticky také ne ,tak co s vámi ! Ernesto Th.Guevara
22. 10. 2012 | 23:00

hugs napsal(a):

Znám, lépe řečeno znal jsem takové, co oběť přinesli bez ohledu na svůj prospěch. O nich se ovšem nikdy nemluví, ani nepíše, protože se nehodí do krámu těm, kteří hrdiny dovedně vyrábí dle přání těch, co jsou u kormidla. V životě mohou nastat okamžiky, kdy se každý z nás může stát hrdinou, či zbabělcem. Třetí možnost není. Někdo se tak stane hrdinou i proti své vůli. Je jen otázkou času, kdy to prokoukne. Netřeba být konkrétní. Jinak souhlasím s Al Joudou, že bez obětí není vítězství, ale nikoliv obvykle, ale nikdy.
22. 10. 2012 | 23:02

mb napsal(a):

dobrý myšlenky, dobrý slova, dobré myšlení o nedopočitatelnosti oběti ...
22. 10. 2012 | 23:11

Josef K. napsal(a):

Vyřkne-li se jméno VH mají normalizační moralisté pré...Nechutné a odpudivé komentáře bezmocných...Normalizační Hájek, který vyjevuje podstatu husákovského socialismu a jeho strůjců ve jejich nahotě je jim dokonce vzorem.No jo, možná je na tomto území největší koncentrace bláznů a blouznivců.
Jak by asi dopadli Buvoleové, pamětníci, stařečkové atp. pokud by jejich mravnost, opilství, sexuální praktiky či způsob oblékání posuzoval někdo jim podobný? Soudě podle textů, které tu publikují , si trenýrky převlíkají tak jednou za rok a palce jim čouhají z fuseklí, bůhví.
Soudruzi, za všechnbo může Madona, dejte jí k soudu, a zakažte Nabokova po vzopru petrpohradských. To je váš vzor.
Fašismus kvete v Česko, minimálně v komentářích.
22. 10. 2012 | 23:13

pamětník napsal(a):

Josef K.:
"Fašismus kvete v Česko, minimálně v komentářích." Svatá pravda, Josefe K., však se o to kvetení úsilovně snažíte. Vy osobně jste tady téměř největší fašista.
22. 10. 2012 | 23:41

pamětník napsal(a):

A bezmocný k tomu, proto tolik silných slov. :)))
22. 10. 2012 | 23:43

znalec napsal(a):

Řekl bych, že panu Hvížďalovi jde spíše o nápravu médií. Dlouhodobě! A Václava Havla si vybral, jako poutavý příklad, což se mu podařilo :-)
22. 10. 2012 | 23:49

Svatý Václave spoj se s bohorodičkou napsal(a):

Aga - zase to tu pěkně zasmrdělo. Neobjevil se tu náhodou přemoudřelý neofašista, Josef K? Vzor čestnosti a nezištnosti.
23. 10. 2012 | 08:23

paprika napsal(a):

Josef K. - přesné, jen si myslím, že s tím fašismem to nebude tak zlé, to si jen zamindrákovaní blbci léčí komplex vlastní nedostatečnosti pliváním po velikánovi.
23. 10. 2012 | 08:26

sexuální praktiky Josef K napsal(a):

Svatý Václavem také jsem to tu ucítil. To o těch trenýrkách asi Josef K zjistil, když je stahuje těm, co si je "převlíkají tak jednou za rok a palce jim čouhají z fuseklí". Až se pak ukojí, najednou mu žačnou smrdět. Holt je to tu největší inteligent- prase.
23. 10. 2012 | 08:54

Gustáv Kočí napsal(a):

To co se tady odehrává od smrti Václava Havla připomíná štvanici na Karla Čapka.
23. 10. 2012 | 09:00

resl napsal(a):

Dobrá příležitost pro srábky, komouše, zamindrákované nácky. Obhajovat V.H. je zbytečné, už ho obhájili jiní a nejen na tomto blogu.
23. 10. 2012 | 10:09

JenTak napsal(a):

Pane Maximusi,
Ne, nebyl jsem odvážný jako Havel, takových bylo málo. Na druhou stranu nemám sebemenší potřebu jeho zásluhy snižovat, nebo popřát sluchu pomlouvačům.
Nezbožnil jsem si Havla a ani nikoho jiného. Havel byl člověk se svými klady a zápory. Já mu třeba nikdy neodpustil tu milost Martě Chadimové a považuji to za jeho lidskou chybu zrovna tak, jako jím svolání demonstrace na jeho podporu.
Když však dám na misku pomyslných vah jeho činy, tak jeho klady vysoko převažují jeho chyby či jen prosté omyly. Například já nemám, ale opravdu nemám rád Klause. Přesto automaticky odmítám negovat jeho myšlenky a skutky a než k ním zaujmu postoj, nejdříve popřemýšlím.
Zde mně občas připadá, že někteří diskutující nepřemýšleli nad Havlem nejen předtím, ale ani ještě dlouho potom. Jim stačí k objevení své pravdy neověřené drby.
Já mám rád fakta a vy si vystačíte s termínem "židovská partička"...
23. 10. 2012 | 10:32

marxík napsal(a):

Kolegové, tak jak se během vašeho zmateného života vyvíjel názor na Václava I., od vězení až po návěští letiště, stejně tak se bude vyvíjet názor vašich potomků na tolik připomínané komunisty.
Média jsou mocná, v tom má autor vyjímečně pravdu.
23. 10. 2012 | 11:00

Voskovec napsal(a):

pamětník

Zoufale neaktuální. Záměrně.
23. 10. 2012 | 11:19

hanah napsal(a):

Pan Hvížďala, krycím jménem Drozd, má potřebu obhajovat rozkradení Mladé Fronty redaktory, bývalými svazáky a komunisty...
A Havel a média ? Stačí vzpomenout na jeho postoj k TV krizi v r. 2000 a jeho podpora boje o "svobodu slova" . To byl krutý výsměch demokracii a skutečné svobodě slova.
23. 10. 2012 | 12:43

Maximus napsal(a):

JenTak

Možná jsme si trochu neporozumněli, přiznám se, že mě V.H.
vlastně nikdy dříve nevadil a do roku cca 1992 jsem ho hodně "bral", neměl jsem o něm tolik informací, abych si udělal ucelený a jasný názor. Ovšem to co jsem se o něm postupně dozvěděl mě docela dost překvapilo, jestli měl rád alkohol a ženy, to mě samozřejmě nevadí, to by byl moje krevní skupina, ale spousta věcí, které vyplynuly časem o něm na povrch mě utvrzují v přesvědčení, že to nebyl zas tak férový člověk a dokonce toho svojí nerozhodností a nečinností dost podělal. No a i to byl snad přešel, protože ta doba byla opravdu hektická a on neměl kolem sebe ty správné lidi k tomu, aby se kapitalismus a demokracie v Česku rozjely správným směrem. Vadí mě dnes však, stejně jako spoustě lidí u nás, že se z něj dělá nyní ikona či modla a to ať si jeho kamarádíčkové a přátelíčkové odpustí od cesty. Havel byl u více doslova průserů a mohu vám tady klidně o něm napsat věci, které byste si za rámeček nedal, ale neudělám to, nemá to vlastně cenu, čas všechno vyřeší za nás. Jo, abych nezapomněl, nějak jste nereagoval na Havlův prodej "lucerny" StBákovi Junkovi?! To bylo také košer? A ještě k těm Židům, nejsem jejich nepřítel a dokonce mezi nimi mám několik dobrých známých a babička z tátovy strany se jmenovala Rebeka.... On ten problém s nimi je mnohem zapeklitějčí a není možné jim šmahem nasazovat psí hlavu, problém s nimi je ten, že pouze určitá skupina z jejich etnika se zmocnila finančního systému západního světa a vedou tuto společnost k velkým sociálním otřesům a to už není žádná legrace! Vy jste napsal, že mi vystačí termín "židovská partička"... A vy nevíte, že většina chartistů byli či ještě jsou židovského původu? Možná, že ani nevíte, že V.H. byl velmi velmi pravděpodobně svobodný zednář, jeho otec tam byl zcela určitě a strejda jakbysmet. I to leccos vysvětluje, víte kdyby si tihle kluci hrály na tajné spolky, tak ať si hrají, kdo si hraje prý nezlobí, ale lidé co se do této hierarchistické uspořádané organizace dostali si nehrají, v době kdy jde vždy a všude o peníze a moc, je zednářství jasným prostředkem, jak se k tomuto dostat. Jenže to byste si o tom musel něco přečíst a pak byste vyvaloval oči, za čím vším tito hošani
jsou a co mají na svědomí....
Pěkný den a Sieg Háfl!
23. 10. 2012 | 13:26

Maximus napsal(a):

Sakra... zase hrubky... omlouvám se.
23. 10. 2012 | 13:28

resl napsal(a):

Maximus,
dlouhý a kde nic tu nic, než opakování bolševických pomluv. vypadal jste rozumnější, ale byl to jen klam. Řekl bych, že jste byl členem KSČ. Ti měli taky dva nepřátele . Havla a Židy.
23. 10. 2012 | 13:49

pamětník napsal(a):

Voskovec:
Opravdu? A co?
23. 10. 2012 | 14:24

Maximus napsal(a):

resl
Nějaký argumentíček by nebyl? A s těmi komunistickými nálepkami toho nechte, to je trapné. A snad stokrát jsem napsal, že nemám nic proti Židům, jste snad slepej nebo neumíte číst?
23. 10. 2012 | 14:24

Maximus napsal(a):

resl

Ještě spešl dodatek pro vás. Za vznikem komunistického sovětského lágru byla určitá (úzká) parta, představte si, z židovského etnika, z celkem téměř 600-ti lidí z politického vedení sovětu bylo 82% židovského původu. Tak co pořád chcete řešit? Mohu vám to tady včetně jmen a původních přijmení okopírovat. Měl byste se více vzdělávat v historii pane.
23. 10. 2012 | 14:28

JenTak napsal(a):

Maximus
Nechápu proč bych měl reagovat na prodej čehokoli za nejlepší nabídku. Kdyby mi nějaký stbák nabídl za naši chalupu víc než ostatní, prodal bych ji jemu. Divím se, že to Havlovi přičítáte k tíži. Už vás vidím, jak vy raději proděláte jen proto, že kupec byl kdysi u STB.
Tak je to se všemi argumenty proti Havlovi, které ani argumenty nejsou.
No a proti židům samozřejmě nic nemáte, jen vás serou jako svobodní zednáři.

Pane Stejskale, Jaroslav Hašek by to slovo napsal také...
23. 10. 2012 | 15:53

Konspira ultra napsal(a):

Svobodní zednáři a ilumináti ovládají vše.
Naposled ochranku Klause, tam bylo jasně vidět, že celá ochranka jsou ilumináti a to ne ledajací.
Údajně prošli třetím kruhem zasvěcení.
Maximus má o tom nějaké informace, zeptejte se jeho.
23. 10. 2012 | 19:11

Maximus napsal(a):

JenTak napsal:
No a proti židům samozřejmě nic nemáte, jen vás serou jako svobodní zednáři.

Touhle větou jste potvrdil, že o zednářích naprosto nic nevíte. Existují čistě židovské zednářské lóže, ale to je výjimka, většina "nižších" zednářských lóží je z nežidů, jsou tam Irové, Francouzi, Angličani, Němci, Italové či i Češi nebo Američani ... Jen v nejvyšších patrech nad pyramidovou strukturou z 33 stupňů je 5 tajných lóží, kde je zase převaha židů a nevyšší ovládají Ilumináti a ti jsou nejmocnější. Svět ten finanční má dnes pod kontrolou zhruba jen 300 rodin z této party. Jen kecáte a nic o tom nevíte......
23. 10. 2012 | 19:33

petrof napsal(a):

pan Hvížďala je už starší pán a prd si pamatuje.....chtěl v podstatě říci, že Havel plácal páté přes deváté a "zvojtil", na co sáhl.
23. 10. 2012 | 20:15

JenTak napsal(a):

Maximus
Nebudu debatovat s člověkem milujícím konspirace. Vaše názory jsou mi lhostejné pro absenci myšlenky.
24. 10. 2012 | 11:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy