Zastavět Vidouli by byl zločin, ale …

15. 06. 2014 | 18:00
Přečteno 6730 krát
1. Vlastníkovi pozemku neberme právo čestně usilovat o jeho zhodnocení.
2. O budoucnosti Vidoule rozhodnou ti, které si na podzim zvolíme.
Kdo je nespokojen s bodem jedna, nechť o to víc usiluje o budoucí spokojenost s bodem dva. To je demokracie, chraňme ji.

V Praze se zvedla kvůli Vidouli vlna nevole proti primátorovi Tomáši Hudečkovi. Prý porušil slib daný místním občanským sdružením, že nedopustí, aby se navržená změna územního plánu na zástavbu náhorní plošiny stolové hory Vidoule v Praze 5-Jinonicích dostala do procesu projednávání. Když ji 29. 5. 2014 pražské zastupitelstvo k dalšímu projednání propustilo, Hudeček byl okamžitě označen za přisluhovače betonové lobby.


Pohled z Vidoule k Barrandovu. Ne! Tisíckrát ne! Podobnou “akropoli” na Vidouli nechceme.

Zachoval se primátor jako zloduch? Pojďme si o věci udělat jasno.

Naštěstí vystavuje současné vedení města na svém webu podklady, strukturovaný videozáznam i stenografický přepis jednání zastupitelstva (námi sledovaný bod měl pořadové číslo 1/10). Nemusíte prosedět hodiny v sále, a přesto můžete získat docela přesnou představu o tom, co se tam vlastně dělo a stalo.

Vyčetla jsem toto:

1. Podnět k změně územního plánu v oblasti západní části náhorní plošiny Vidoule podala Rada MČ Prahy 5, zřejmě z popudu developera. Proč by to nezkusil, je to jeho byznys. Že mu šla tehdejší reprezentace Prahy 5 na ruku, je chyba, ale stalo se. Potom se sice v páté městské části změnilo vedení a nová rada se vůči zástavbě Vidoule vymezila striktně negativně, ale podnět již oficiálně podaný zůstal. Chyba na druhou.


Území Vidoule s vyznačením podnětu k změně územního plánu (označen č. 143). Plánek byl převzat z webu http://www.cibulky.info/

2. Z podkladů vyplývá, že dříve než se takový podnět dostane na pořad jednání zastupitelstva, vyjadřují se k němu dva poradní orgány: jednak Komise Rady hl. m. Prahy pro územní plán a jeho změny (KUP), které předsedá právě primátor Hudeček a která podnět zamítla, a jednak Výbor územního rozvoje Zastupitelstva hl. m. Prahy (VURM), který s projednáním podnětu na změnu územního plánu souhlasil.

3. Podnět č. 143, o němž mluvíme, je součástí balíku více než 200 dalších podnětů na změnu územního plánu, z nichž ty, které byly KUP i VURM projednány se záporným znaménkem, do dalšího procesu vpuštěny nebyly, naopak ovšem ty, které měly obě, nebo alespoň jedno znaménko kladné, ano.

4. Po dramatickém průběhu jednání zastupitelstva - bod 10/1 (čtěte v stenozáznamu od str. 30), na němž zazněla řada emotivních vystoupení občanstva, vyjadřujících se pochopitelně nejen k Vidouli, ale i k dalším podnětům, a to v kladném i záporném, dále po složitém vypořádání mnoha zastupitelských pozměňovacích návrhů (pro vyřazení podnětu č. 143 usilovali bezúspěšně zastupitelé Marta Semelová-KSČM a Rudolf Blažek-ODS) byl předložený materiál, obsahující několik stran seznamu podnětů doporučených a nedoporučených k dalšímu projednávání, většinou přítomných zastupitelů schválen.

5. Neznamená to nic více, ani méně, než další přibližně dvouleté jednání, v němž budou jednotlivé podněty podrobeny hlubšímu a důkladnějšímu posuzování.

A co dál?

Osobně si myslím, že občanská společnost usilující o stavební nedotknutelnost Vidoule (a k té se rovněž počítám), si musí lépe ohlídat na místní i městské úrovni všechny fáze jednání. Například i tu skutečnost, že stavět nové obytné soubory na území se statutem přírodního parku prostě nelze (!) a městská část by tedy o takové možnosti neměla ani licitovat. A taky si nevysvětlovat primátorova vstřícná slova jako absolutní sliby, protože on žádnou absolutní pravomoc nemá.


Zástavba z jihu se už k Vidouli přiblížila prakticky nadoraz.

Obhajoba nezastavěné Vidoule

Jistěže by bylo lepší, kdyby nezastavitelnost Vidoule žádný podnět k změně územního plánu již neohrožoval. Ale když už se stalo, berme to i tak, že všechno zlé je pro něco dobré: řádně projednaná a definitivně zamítnutá změna bude mít vyšší váhu a platnost, než změna podmínečně odsouvaná a stále v skrytu číhající na svoji chvíli.

Zároveň musíme umět vysvětlit, proč Vidouli, tu holou náhorní planinu s dalekými výhledy do krajiny, kde by se developerům tak dobře stavělo a ještě lépe postavené prodávalo, chceme nechat prázdnou. A dokonce nejen prázdnou, ale divokou a přirozenou. Proč jí za každou cenu chceme ponechat charakter skutečného kousku přírody. Kdo se bojí, aby mu bodláčí a trnoví nepoškrábalo pěstěná lýtka a zákeřná vlhkost v neposečené trávě nezmokřila značkové tenisky, nechť tam rozhodně nechodí. Ale přetvoření do podoby sportovišť či vyumělkovaného oddechového parku typu Ladronky by Vidouli vzalo její drsný půvab. Teď tam můžete procházet cestou necestou a shlížet na město pod vámi jak z povrchu malé planetky. Že se na ní v některých zákoutích místo Malého prince usídlili bezdomovci, není argumentem pro radikální zásah či změnu charakteru této lokality.

Vidoule je pendant nedalekých Dívčích hradů, zůstanou-li obě tyto náhorní roviny nezastavěné ve své přírodní podobě, bude to jedno z velkých bohatství Prahy, které stojí zato uchovat pro naše potomky a následovníky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Medikolog napsal(a):

Hmm, Vidoule a Dívčí Hrady.. ctěl-li stát, aby byly nezastavěné. měly zůstat státní. Ctěla-li Praha aby zůstaly nezastavěné, měl být primátorem slušný Čech ze staré pražské rodiny a ne moravská naplavenina cítící v kategorii "práglu"... nebo ty pozemky měly za své koupit památkáři s neziskovkáři.
15. 06. 2014 | 20:04

Ještě více Slivovice ! napsal(a):

Jsem aktivistou v oboru konzumace piva a sexu.
Co mohu udělat pro to abych se také mohl prezentýrovat?
...asi se naleju a pozvracím chodník před bytem naší domovnice.No a na ten sex se taky vykašlu.Kdo by se aktivizoval
na té staré domovnici.Zase ji namaluji na dveře fixou nějaký ten sexy obrázek.
16. 06. 2014 | 00:18

ld napsal(a):

jvs,

:-)
16. 06. 2014 | 02:50

Tazatel napsal(a):

Víte někdo proč je v Praze snadnější získat stavební povolení k vybudování skupiny kancelářských nebo několikabytových domů na bůhvíjak získaném pozemku,
než povolení ke stavbě garáže na vlastní zahradě ?
Umí to nějaký starosta nebo primátor vysvětlit ?
16. 06. 2014 | 06:51

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Kateřina Bečková
Nenchte se otrávit zdejsími zapšklenci.
Jemnost a ušlechtilost pohledu zde dlouhodobě schází, je dobře že sem píšete.
16. 06. 2014 | 10:28

T.H. napsal(a):

Paní Bečková, prosím opravte tu část, že někdo chce vrchol Vidoule ponechat divoký tak jaký je. I když ze zoufalství i to je lepší než změny ÚP. Vysvětlovat nezastavitelnost už není třeba, je to jasně napsané v platných Zásadách územního rozvoje pro Vidouli, totiž "vytvoření významné rekreační oblasti, sloužící pro odlehčení návštěvnické „zátěže“ Prokopského a Dalejského údolí ...", tedy parku celoměstského významu jako Hvězda, Stromovka ... nejlépe městského parku 1. kategorie. Určitě si všichni přejí zvelebení současného stavu Vidoule, např. udržovaným lesem a třeba i kratšími sportovními stezkami. K tomu je třeba vykoupit pozemky, nedávno se v Parku platilo cca 240 Kč/m2, v devadesátých letech 35 Kč/m2.
O tom "hlídání" úřadů jste také v případě podnětu 143 byla trochu mimo. Tohle uhlídat nešlo, vše bylo vedeno zcela záměrně potajmu, neuhlídatelně. Byla úplná náhoda, že se to provalilo pár dní předem. To už bylo pozdě. Jinak moc díky za blog.
16. 06. 2014 | 11:18

xx napsal(a):

Ta prokletá faleš, vydávání vlastního názoru za veřejný zájem.

Pfui Teufel.
16. 06. 2014 | 16:53

František Gemperle napsal(a):

Rád bych k věci doplnil níže uvedené informace a opravil některé nepřesnosti.

Podnět na změnu územního plánu nepodala Městská část Praha 5, ale společnost FINEP CZ a.s. Městská část tento podnět vzala na vědomí usnesením rady č. 56/1938/2013 ze dne dne 29.11.2013. Není mi ale známo, že by s ním někdy Praha 5 přímo vyslovila souhlas. Pokud se tak stalo, pak pouze nějakou pokoutní cestou. Naopak usnesením č. 32/11/2014 ze dne 15.5.2014 s podnětem vyslovilo jednoznačný nesouhlas zastupitelstvo městské části.

Výbor územního rozvoje s podnětem vyslovil souhlas, nicméně se tak stalo poněkud podivným způsobem.
a) Poprvé byla Vidoule na programu jednání výboru dne 16.1.2014. Projednání všech podnětů, se kterými nesouhlasila Hudečkova komise pro územní plán (což je i případ Vidoule), bylo odloženo. Důvodem byl malý počet přítomných členů výboru - pro změnu stanoviska by museli hlasovat všichni přítomní a pan Mlejnský z Prahy 11 se nejspíše obával, že za této konstelace by se mu nepodařilo prosadit změnu stanoviska u jím podporovaného podnětu (č. 128) na Roztylech. Tak navrhl odložení všech podnětů s negativním stanoviskem komise.
b) Podruhé byla Vidoule na programu jednání dne 12.2.2014. V tento den se výbor nakonec nesešel.
c) Potřetí byla Vidoule na programu jednání dne 5.3.2014. Nicméně podnět na změnu na Vidouli byl nakonec bez bližšího vysvětlení stažen. Pro zajímavost - výše zmíněný podnět č. 128 byl v tento den zamítnut.
d) Podnět ke změně na Vidouli byl nakonec projednán a schválen dne 26.3.2014. V tento den Vidoule vůbec neměla být na programu, proto ani nepřišli lidé, kteří jinak byli připraveni k věci vystoupit a vysvětlit širší souvislosti (a na předchozích jednáních výboru byli). Podle zápisu Vidouli na začátku jednání do programu zařadil předseda výboru pan Slezák. Proč to nevím. Nicméně že se tak stane, evidentně dopředu věděli majitelé pozemků na Vidouli, neboť ti na jednání přišli. Bohužel my jsme s takovýmto vývojem nepočítali. Pro zajímavost k tomu ještě dodám, že nepřítomnost veřejnosti na tomto jednání výboru využil i pan Mlejnský, který prosadil nové projednání a schválení výše zmíněného (na předchozím zasedání zamítnutého) podnětu č. 128.
Myslím si, že celá tato situace dobře ilustruje, jak asi výbor funguje.
16. 06. 2014 | 17:21

František Gemperle napsal(a):

... pokračování

Je zároveň pravda, že nynější schválení podnětu na Vidouli znamená pouze tolik, že se o věci bude dále jednat. Každou změnu územního plánu projednává (a schvaluje) zastupitelstvo nejméně třikrát. V případě Vidoule máme po prvním projednání, takže nic zatím není definitivně ztraceno. Další (už mnohem důležitější) hlasování může přijít za cca 8 měsíců. Na druhé straně pokud by magistrát chtěl respektovat platné zákony, pak jakékoliv další projednávání a posuzování změny na Vidouli nemá v současné době smysl. Podnět na Vidouli totiž:
a) je v rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje, což už tu někdo v diskusi vysvětlil;
b) odporuje ustanovení §55 odst. 3 stavebního zákona, které brání zabírání doposud nezastavitelných ploch formou změn územního plánu;
c) odporuje statutu přírodního parku (v případě Vidoule je to park Košíře - Motol).
Pan primátor Hudeček i kompetentní osoby na magistrátu si toho musejí být dobře vědomi, přesto to nikdo z nich nebere v potaz. A že to opravdu je problém, ilustruje třeba rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 A 113/2012 ze dne 26.4.2013, kterým byla zrušena změna Z1294/07 v Benicích (kauza kolem pana Pawlowského, který nyní vyhrožuje Praze arbitráží o 2,5 miliardy). Ten rozsudek byl následně potvrzen i rozsudkem Nejvyšího správního soudu čj. 6 Aos 2/2013 - 95 ze dne 26.2.2014, který je k dohledání na www.nssoud.cz. Byť ta situace u Benic a u Vidoule není úplně stejná, tak je do jisté míry podobná. A ke zrušení změny Z1294/07 soud přistoupil právě kvůli výše uvedeným třem problémům. A není to jediný takový rozsudek, např. problémy a), b) již předtím vedly ke zrušení relativně malé změny Z1201/07. Jenže jak pana primátora Hudečka, tak zastupitele, zákony a názory soudu zjevně nezajímají. A je to podle mě zodpovědnost právě pana primátora Hudečka, že tuto věc neřeší - on je předkladatel materiálu do rady/zastupitelstva a on by na to měl upozornit. V podstatě se tedy znovu dostáváme do situace, která tu panovala za pana primátora Béma. Tj. na zákony kašleme a v území si měníme co chceme, jak se nám to zrovna líbí nebo hodí, a nejlépe když si to domluvíme někde bokem. Naivně jsem si myslel, že se od té doby něco změnilo.

Na závěr ještě drobná informace. Majitelům pozemků v případě změny na Vidouli pomáhá jako mediální poradce pan Jan Piskáček. Podle mého názoru jim připravil i show s cedulemi a nejspíše najatými studenty na posledním jednání zastupitelstva. No, dejte si do googlu vyhledat třeba "jan piskáček poradce" a udělejte si názor sami.
16. 06. 2014 | 17:22

gabybaba napsal(a):

T.H.,Proč by tam nemohl být kousek neupraveného lesa a proč tam musí být sportovní stezky? Není těch učesaných parků v Praze dost? Víte, jak by se děti v tom lese vylítaly, rodiče by tam mohli chodit na houby atřeba borůvky.Proč je pořád nějaká norma na to, jak trávit volný čas?
16. 06. 2014 | 17:55

Jan Formánek napsal(a):

V dnešním chatu s primátorem Hudečkem na webu iDnes zazněla mj. i otázka k jeho postoji k výstavbě na Vidouli:

OTÁZKA:
Dobrý den, cca před rokem a půl jste nám v Jinonicích prezentoval Váš osobní názor, že výstavba na na stolové hoře Vidoule je nesmysl. Dne 29. 5. 2014 Zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu č.143 Vidoule -západ k dalšímu zpracování. Zastupitelé za KSČM a ODS navrhli podnět přeřadit ze seznamu „ke schválení“ do seznamu „k neschválení“ (neschválit jej), ale návrh zablokovali zastupitelé za TOP 09. H.Chudomelová, J.Liška, O.Počarovský, M.Štěpán, N.Šturmová a P.Trombik hlasovali proti, ostatní se zdrželi hlasování, takže návrh na zastavení projednávání neprošel. Změnil se nějak Váš názor na využití Vidoulí? Co uděláte pro to, aby Vidoule zůstaly bez zástavby a aby zastupitelé TOP09 zástavbu nepodpořili? Jen dodávám, že vlastníci pozemků si najali PR agenturu, vydávají letáky o tom, jak občané výstavbu podporují a do podpory zapojili i místní Sokol (vlastník největších pozemků pozemků je totiž i činovníkem místního Sokola). Děkuji Tonda

Tomáš Hudeček ODPOVĚĎ:
Názor na tento případ jsem nezměnil, dovolte mi to vysvětlit. Zastupitelstvo změnu územního plánu neschválilo, řeklo si o argumenty pro a proti výstavbě, protože se zastupitelé jako zodpovědní politici chtějí rozhodnout na základě faktů a ne podle kamarádšoftů. Já jsem stále proti výstavbě a mimochodem v návrhu nového metropolitního plánu je území navrhováno jako nezastavitelné. V celé věci hraje velmi zvláštní roli radnice Prahy 5, která několikrát změnila stanovisko, několikrát byla pro výstavbu, takto informovala magistrát a po lhůtě pak alibisticky tvrdí, že si to rozmysleli. 16.6.2014 10:12

Primátor Hudeček tedy tvrdí, že je stále proti výstavbě.
Patrně proto navrhl radě HMP, aby předložila zastupitelstvu HMP návrh na pořízení změny územního plánu k podnětu č.143 (proti názoru „své“ komise územního plánu). Rada o celkem 200 podnětech jednala cca 4 minuty.
Patrně proto předložil zastupitelstvu návrh na pořízení změny ÚP, přestože si je vědom, že v návrhu nového metropolitního plánu je území navrhováno jako nezastavitelné.
Patrně proto hlasoval proti návrhu, aby podnět č.143 byl vyčleněn do samostatného projednání.
Patrně proto nakonec hlasoval pro pořízení změny.

Jak je to možné? Inu, zastupitelská demokracie. Vyplývá to z vyjádření primátora Hudečka na veřejné debatě na téma Návrh změny územního plánu Území na Vidouli dne 20.2.2013 v prostoru univerzitního areálu v Jinonicích:

David Pokorný:
Je pěkné, že se tu scházíme, ale to hlavní co by mělo fungovat je zastupitelská demokracie a to je to, že o tom rozhodnete Vy na Magistrátu. Co Vy budete osobně dělat pro to, aby ta změna dál nepostoupila?

Tomáš Hudeček (MHMP):
Změna je momentálně v projednávání a přijde do komise architektů, urbanistů, kterou jsem sestavil já, odpovědnost za ní mám já. Jména odborníků jsou na internetu, všechny zápisy jsou veřejné. Ti řeknou stanovisko, zda-li je změna z pohledu rozvoje města koncepční nebo ne. Spolupracuji také s Útvarem rozvoje města a jejich stanovisko je, že tato změna je z pohledu rozvoje města nekoncepční zábor zeleně, zábor plochy určené k rekreaci. Tento názor já přejímám a jdu s ním do Rady města, kde jej přednáším a komentuji přesně s těmito slovy. S tím, že u významných změn jako je tato, podobně jako to byly Bubny, Smíchov, přidávám své komentáře, které jsem získal jako zkušenost ze setkání jako je tato.
Na radě proběhne hlasování, které samozřejmě je politické. Tam probíhá ta Vámi zmiňovaná zastupitelská demokracie, která je jak se říká nejhorší možná, ta jediná co máme a proběhne hlasování. Já osobně si myslím, že po tom co zaznělo tady, všechna ta odborná stanoviska, která vzejdou ze zasedání komise, že stanovisko bude negativní. Následně změna ÚP putuje do komise pro územní rozvoj, kde si na to sedne ještě větší okruh politiků, zase zastupitelská demokracie. Nicméně na tom výboru by měli mít možnost vystoupit zástupci MČ atd. Výbor přijme nějaké další stanovisko a teprve potom to jde do Zastupitelstva Hl. m. Prahy. Zde ho předkládám já se stanoviskem z rady. Ještě se mi nestalo, že jsem neprosadil to stanovisko, se kterým jsem do zastupitelstva šel z rady. Ve smyslu, že jsem vždy s tímto materiálem vystoupil na zastupitelstvu. Už se mi ale několikrát stalo, že mě zastupitelstvo přehlasovalo. Ale to je přesně jak zmiňujete Vy, zastupitelská demokracie.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, koho vlastně primátor Hudeček zastupuje….
16. 06. 2014 | 21:37

katerinabeckova napsal(a):

František Gemperle: Děkuji za doplnění. Vámi popsané projednání podnětu na výboru zastupitelstva (VÚRM) je dokonalou ukázkou stále přetrvávajícího bémovského klientelismu.
Zdravím Vás a podporuji Vaše úsilí
Kateřina Bečková
16. 06. 2014 | 21:38

katerinabeckova napsal(a):

Jan Formánek: Nechci se pana Hudečka zastávat, ale v jeho vyjádřeních, která jste citoval, nevidím rozpor. Jeho názor byl jasný a zastupitelstvo ho jednoduše přehlasovalo. Je možné, že problém byl i v tom, že pozměňovací návrhy na vyřazení podnětu ze seznamu podávali opoziční zastupitelé, vůči nimž se "vládnoucí" zastupitelé TOP 09 pravidelně vymezují. To je ovšem smůla pro téma z podstaty věci tak nepolitické.
16. 06. 2014 | 21:51

Jan Formánek napsal(a):

Kateřina Bečková:
Na zastupitelstvu 29.5.2014 primátor Hudeček hlasoval pro pořízení změny ÚP k podnětu č.143 týkajícímu se Vidoule.

Nebyl přehlasován, ale hlasoval pro.

Nerespektoval názor odborníků v komisi územního plánu, kterou si sám sestavil. Nerespektoval názor IPR, který je publikován na webu – viz http://www.iprpraha.cz/cs/clanek/592/vidoule.
Popřel tedy sám sebe – srovnej s citovaným vystoupením dne 20.2.2013.

Svůj změněný názor vyjádřil tím, že při projednání v radě a zastupitelstvu v obou případech předložil návrh na pořízení změny. Ve jeho vystoupení na zastupitelstvu nezaznělo, že by se od návrhu distancoval. Naopak z jeho závěrečného slova, ve kterém se ostře vymezil proti nesouhlasnému stanovisku zastupitelstva MČ P5 (teprve z 15.5.2014, ale právě proto proti stanovisku aktuálnímu), vyplývá nechuť respektovat toto stanovisko vrcholného orgánu samosprávy městské části.

Souhlasím s Vámi, že nepolitické téma Vidoule zde doplatilo na to, že v čele samosprávy MČ P5 již není TOP 09. Pokud by zamítavé stanovisko k podnětu přišlo od starosty v barvách TOP 09, tak bychom určitě nevyslechli tak sžíravou kritiku poměrů na Praze 5.
16. 06. 2014 | 22:40

Drahomír Bárta napsal(a):

Dovoluji si poznamenat, že názor ZMČ Prahy 5 je jednoznačný. Zastupitelstvo vyslovilo jasný nesouhlas se zástavbou Vidoule už 14.03.2013 usnesením číslo 23/3/2013, viz http://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokument/urad/1590-23-zasedani-zastupitelstva-2013-03-14/17522. A pak znovu usnesením č. 32/11/2014 dne 15.5.2014. Takže primátor Hudeček je buď špatně informovaný nebo lže.
24. 06. 2014 | 21:53

Šormová napsal(a):

Souhlas s vyzněním článku, ale upozornění na nepřesnosti, či doplnění důvodů.

1. Podnět k změně územního plánu v oblasti západní části náhorní plošiny Vidoule podala Rada MČ Prahy 5,
UPŘESNENÍ
podnět ke změně územního plánu podal FINEP na MHMP a Rada MČ Praha 5 (5 radních) se zachovala jako "chytrá Horákyně" a tento podnět vzala na vědomí. A i kdyby nesouhlasila, byl by podnět s negativním stanoviskem Rady MČ P5 na MHMP stejně podán. FINEP je developerská společnost a jakou má smlouvu s vlastníky samozřejmě občané nevědí.

řádně projednaná a definitivně zamítnutá změna bude mít vyšší váhu a platnost, než změna podmínečně odsouvaná a stále v skrytu číhající na svoji chvíli.
SKUTEČNOST
Změna definitivně zamítnutá být nemůže protože majitelé mají právo podávat návrhy na změnu UP (pro ono zhodnocení jejich vlastnictví - tedy orné půdy kterou zdědili po předcích). Ostatně změna UP u Vidoule už byla zamítnuta vícekráte - lze dohledat - naposledy na podzim 2013 a vždy se požadavek znovu vynoří v jiné formě.

K tomu ještě dodávám
Odpůrcům zástavby může pomoci definice v novém MUP území náhorní plošiny Vidoule jako nezastavitelné.

Potom možná vlastníci pozemků budou nakloněni zvážit možnost směnit ornou půdu s městem za jiné pozemky - zastavitelné a teprve potom město zde může zvažovat vybudování zóny oddechu a rekreace.
Nebo vlastníci dál budou území zemědělsky využívat, jako jejich předci, anebo ho zčásti nechají ladem - jako se to děje v současnosti .
Argumenty že vlastníky vystrkuje do popředí developer
Mediálně kampaň řídí mj. známý pan Jan Piskáček a podpisy pod jejich peticí za sport na Vidouli jsou zčásti zfalšované (hlásí se nám obyvatelé, kteří našli svůj podpis pod peticí a napodepisovali jí!).
Na Zastupitelstvo si zástupci občanského sdružení nemohli vzít látkový transparent dovnitř. Policie na magistrátě to zakázala, museli transparent nechat u vchodu sině (odkud během jednání zmizel), ale pan Piskáček dohodl a zajistil aby mladé brigádníky vpustili dovnitři s panely lobujícími za vlastníky, (v podstatě ale za FINEP který podal podnět na změnu), brigádníci mohli chodit až pod řečnickou tribunu a stát zde s transparenty po celou dobu projednávání změn UP!!!

K vystoupení primátora Hudečka by se dalo říci mnohé a rozporovat jeho některá tvrzení lze dosti úspěšně. Jeho odmítnutí jednomyslného usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 a propagování "vzetí na vědomí" Rady MČ Praha 5, kterou předtím v jiných kauzách kritizoval, vypovídá za vše.

Ještě připomínka k obecně přijímanému a omílanému důvodu k zastavění
To že na zanedbaném území najde úkryt vedle zvířátek i pár bezdomovců je věc pochopitelná, dělo se to i v minulosti (historicky doložitelné, tak to bylo v jeskyňkách na Vidouli, na Petříně, nebo v Cihelně na Kotlářce už před válkou) a je to zcela jiná otázka. Mj. špatná vizitka sociální politiky, neschopnosti péčovat o území apod,. Ovšem použít to jako důvod k zastavění je úplně zcestný.
Šormová Dagmar
26. 06. 2014 | 08:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy