04. 01.

Nebezpečná klimatická naivita

Libor Michálek Přečteno 5775 krát Přidat komentář

V roce 1990 byly celosvětové emise oxidu uhličitého 22,7 miliard tun. Statistiky za rok 2017 uvádí emise již 37,1 mld. tun tj. zvýšení v průměru o 64 %! Čína zvýšila emise za necelých 30 let o 354%, Indie o 305%, Saúdská Arábie o 285%, Spojené Arabské Emiráty o 256%, Irán o 225%, Indonésie o 216%, Turecko o 187% a Jižní Korea o 150%. Ve stručnosti se dá shrnout, že země Blízkého Východu a Asie na snižování emisí z vysoka kašlou.

Více »

21. 11.

Výjimečný a vynikající projekt v České televizi

Libor Michálek Přečteno 2783 krát Přidat komentář

20. listopadu odvysílala Česká televize unikátní projekt režiséra Sedláčka: Soud nad českou cestou. Tento dokument kombinovaný s fikcí soudního procesu nad naší demokracií má potenciál smířit českou společnost. Věnujme mu prosím nikoliv jen chvilku. Naše společnost může dalších 30 let strávit „občanskou mediální válkou.“ Nebo si každý můžeme tento dokument 3 krát zhlédnout, zastavit se, zamyslet se a vykročit po cestě smíření.

Více »

15. 11.

Odpuštění nás posune na vyšší úroveň svobody

Libor Michálek Přečteno 2035 krát Přidat komentář

K výročí 30 let sametové revoluce promluvili v Senátu 3 bývalí členové KSČ: Petr Pithart, Milan Štěch a Jaroslav Kubera. Dodávám, že na slavnostním setkání vystoupili i bývalý předseda Senátu Přemysl Sobotka a bývalá předsedkyně Senátu Libuše Benešová.

Na úvod chci zdůraznit, že si všech uvedených osobností vážím. Jejich životní příběhy mohou být pro každého z nás v řadě ohledů inspirující. Přesto mi v jejich projevech chyběla vize, jak se vyrovnat s dědictvím minulého režimu. Petr Pithart nejpodrobněji vykreslil různé hříchy bývalých komunistických prominentů, ale ani jednou nezmínil ODPUŠTĚNÍ.

V odpuštění je síla. Možná si vzpomenete na biblický příběh o Josefovi, který si prožil éru nesvobody kvůli svým bratrům. Ta nesvoboda byla daleko horší, než to, co většina z nás prožívala v době komunismu a přesto Josef dokázal odpustit. A Josef se stal svobodným uvnitř režimu, který z dnešního pohledu označujeme jako autoritářský.

Odpuštění nemá být obchod
Když se řekne odpuštění, můžeme si vzpomenout na Havlovu nebo Klausovu amnestii. Někomu se může vybavit odpuštění daňových nedoplatků, s nímž je spojena nějaká protislužba. Odpuštění v pravém slova smyslu však neznamená, že „přimhouřím oko“ nad nějakým přečinem nebo zločinem s tím, že se mi pachatel odvděčí.

Pravé odpuštění spočívá v tom, že všechno negativní, co jsem prožil, dám do pomyslného batohu a pustím jej v loďce po řece. Tím, že odpustím, sice mohu pomoci lidem, kteří se vůči mně provinili, ale v první řadě uvolňuje odpuštění mě samotného.

Ve svém okolí vidím řadu lidí, kteří stále řeší chyby ostatních. Někteří jsou přesvědčeni, že musí stále s někým bojovat a to je uzavírá do vězení. Netvrdím, že se člověk nemá bít za právo, za spravedlnost. Když nás ale boj za cokoliv dobrého na roky paralyzuje, mohou nám uniknout lepší příležitosti. Minulost nezměníme. Můžeme změnit budoucnost.

Chceme-li v budoucnosti prožívat více pozitivních věcí, potřebujeme zaujmout správný postoj v srdci k těm, kteří negativní věci do našeho života v minulosti přinesli. Co platí pro život jednotlivce, můžeme přenést i na úroveň národa. Josef svým správným postojem v srdci získal svobodu i v nesvobodném režimu, a to nejen pro sebe, ale i pro celý svůj národ.

Nesvoboda ve svobodném režimu
Opakem toho, co v druhé půlce svého života prožíval Josef, je nesvobodný život ve svobodné zemi. Můžeme mít Ústavou zaručenou svobodu projevu, a přesto můžeme žít ve strachu se projevit např. v zaměstnání, když se kolem nás děje něco nekalého.

Někomu chybí svoboda finanční, jiný je svázaný představou, že stále musí být online na sociálních sítích. Znám člověka, který je již 20 let pohlcený soudním sporem, který vede. Je samozřejmě chybou státu, že nechává běhat po svobodě ty, kteří uvrhli řadu lidí do finanční nesvobody, ale je smysluplné strávit zbytek života soudními spory se státem?


Nesvoboda se může vrátit v jiné podobě, pokud neodpustíme
Nechci Vás strašit. :-) Ale věřím, že platí určité zákonitosti, které je dobré připomínat. V Bibli je popsán příběh člověka, který se dostal do takových dluhů, že je nemohl splatit do konce života. Jedním rozhodnutím mu byly odpuštěny. Ten člověk si ale neuvědomil, že je i na něm, aby odpustil ostatním. A tak začal vymáhat dluhy, dnes by se řeklo, že se z něj stal exekutor. A co se nestalo? Rozhodnutí o smazání jeho dluhů bylo zrušeno. A dostal se do vězení.

Pád komunistického režimu nás zbavil břemene, které jsme mohli nosit do konce svých dnů. Ale někteří z nás si vzali břemena jiná. Konzumní způsob života někoho zadlužil, někteří se v honbě za svým prospěchem začali chovat podobně hloupě jako pan exekutor. Hodně lidí si klade otázku, která má kořeny v socialismu: „Co stát může udělat pro mě? A málo lidí si klade otázku, která vychází z křesťanství: „Co můžu já udělat pro svou zemi?“

Budeme-li mít od státu velká očekávání, přijdou velká zklamání. V těchto zklamáních mohou přijít kazatelé politického globalismu, kteří začnou slibovat: „Když svěříte více pravomocí nadnárodním institucím, povede se Vám lépe. Problémy klimatu i jiné globální problémy vyřeší jen vláda jedné (mezinárodní) rady, stačí jen, když ji k tomu dáte autoritu.“

Máme s vládou jedné strany zkušenost. Víme, že nebe na zemi nepřinesla. Nebe na zemi mohou přinášet jen konkrétní lidé, kteří mají v srdci postoj služby, pokory, lásky.

Odpuštění komunistům nás neohrozí, ale uvolní
Byl v KSČ někdo z Vašich rodinných příslušníků nebo přátel? Můžeme za nimi přijít a (máte-li v tom svobodu) říct: „Odpouštím Ti, že jsi podporoval (toleroval) režim, který byl založený na atmosféře strachu, kontroly a lži, že se budeme mít líp, když vládu věcí svých předáme jedné straně. Nelíbí se mi, co jsi dělal(a), ale mám Tě rád, nechci se Ti mstít.“

Já chci jako politik sdělit toto odpuštění i všem, kteří jsou dnes členy KSČM. A přál bych si, aby se k mému prohlášení připojili aspoň někteří další křesťanští politici, a to nejen v KDU-ČSL, ale i v ODS, TOP09, ČSSD, ANO nebo v dalších stranách a hnutích. Nebojím se, že v této zemi bude mít KSČM někdy znovu 40% hlasů nebo více a tak směle píšu:

„Pane poslanče Filipe, Dolejši, Grebeníčku, … chci Vám sdělit, že jsem odpustil všem, kteří zde vládli do roku 1989 i Vám, kteří (zčásti) minulý režim obhajujete. Nesouhlasím s některými Vašimi názory, nelíbí se mi, jak někteří komunističtí soudci i po roce 1989 pošlapávali spravedlnost. Zároveň se mi nelíbí, že k Vám někteří politikové přistupují jako k lidem druhé kategorie, že se s Vámi nebaví, že jsou vůči Vám nepřátelští. Odpusťte prosím i Vy lidem, kteří Vám ublížili. Zkuste prosím konstruktivně spolupracovat s politiky, kteří usilují o to, aby naše země prosperovala, aby se nestala nevýznamnou figurkou na světové šachovnici, kterou lze jednoduše obětovat ve hře globálních hráčů. Děkuji.“

03. 10.

Hej, páni konšelé, já bych chtěl v srdci Evropy ráj

Libor Michálek Přečteno 6244 krát Přidat komentář

Podobně jako se obtížně vybírá TOP píseň z tisíce písní Krále naší hudební scény, je těžké vybrat z množství jeho rozhovorů nějaký TOP citát. Zaujala mě ale životní filosofie Pana Gotta: Nejít proti blbé náladě ve společnosti kritikou, ale rozdáváním radosti. Nepouštět do srdce negativní podněty a snažit se lidem předat pozitivní energii.

Více »

13. 09.

Black Friday pro investice do kampaně antiBabiš

Libor Michálek Přečteno 3913 krát Přidat komentář

Pátek třináctého přinesl v roce 1927 citelné ztráty kurzů na berlínské burze. Šlo o předzvěst toho, co o dva roky později zasáhlo burzu v New Yorku. Dnešek je citelnou ztrátou pro ty, kteří investovali politický kapitál do kampaně antiBabiš. Dalo se předpokládat, že kauza Čapí hnízdo skončí tímto způsobem?

Více »

22. 08.

Chceme prezidenta jako loutku, mocnáře nebo státníka?

Libor Michálek Přečteno 4157 krát Přidat komentář

V posledních týdnech a měsících se často diskutuje na téma, zda prezident porušil nebo neporušil Ústavu příp. zda se jedná o porušení hrubé nebo běžné, jak je známe z dob prezidentů Václavů. Málokdo se ale zamýšlí nad tím, jestli je Ústava z hlediska postavení prezidenta správně nastavena. Má být prezident jen reprezentativní figurkou, automatem na podpisy? Nebo má nést spoluzodpovědnost za politickou situaci?

Více »

25. 06.

Letná 1989 a 2019- několik zásadních rozdílů

Libor Michálek Přečteno 6789 krát Přidat komentář

Demonstrace na Letné v listopadu 1989 významně přispěly k pádu komunistického režimu. Co stálo za úspěchem těchto demonstrací? Při bližším pohledu na faktory úspěchu protestů v roce 1989 můžeme vidět, že okolnosti demonstrací před 30 lety a dnes jsou zcela jiné. Na první pohled nás napadne odlišná hospodářská situace. Nebo rychlý sled kroků (po demonstracích na Letné v roce 1989 hned následovala generální stávka). Ale je tu ještě několik důležitějších rozdílů, díky nimž může být efekt demonstrací v roce 2019 úplně jiný, než si demonstranti dnes představují.

Více »

08. 06.

30 let si hrajeme na "právní" stát

Libor Michálek Přečteno 8008 krát Přidat komentář

Poslanecká sněmovna schválila 6. června usnesení, podle kterého došlo při privatizaci majetku státu ke škodám v řádu stovek miliard korun. Vláda má navrhnout změnu předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny účinně stíhat.

Více »

06. 05.

Národní rozvojový fond by měl být pro občany, ne pro banky

Libor Michálek Přečteno 2124 krát Přidat komentář

V České televizi včera proběhla živá debata mezi panem premiérem a panem Fialou. Hlavní téma bylo: Národní investiční plán. Tento plán předpokládá do roku 2030 investice v objemu 3,5 bilionu korun. Jedná se asi o 17 tisíc projektů od výstavby dopravní infrastruktury až po sportovní centra. Investovat má stát, kraje, obce, ale i soukromí investoři. Předpokládá se např. model spolupráce veřejného a soukromého sektoru tzv. PPP projekty.

Více »

28. 03.

Senát nemá být ombudsmanem lobbistů ani pojistkou pro sběratele funkcí

Libor Michálek Přečteno 2054 krát Přidat komentář

S narozeninami Jana Amose Komenského máme spojenou především jeho pedagogickou činnost. Možná ale stojí za to připomenout, že se Komenský věnoval např. v knize Jedno nezbytné i oblasti politiky, zákonodárství a justice. V knize např. kritizuje korupci, množství nepřehledných zákonů, různé „vykladače“ práva a překrucování norem tak, že se nedá prosadit spravedlnost. Komenský kritizoval také množství funkcí.

Více »

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy