Archiv článků: září 2010

24. 09.

Pane Bakalo, sdělte, kdo je vlastníkem bytů OKD

Lubomír Zaorálek Přečteno 5862 krát Přidat komentář

Vážený pane,

otevřený dopis, který jste mi včera poslal, je čirá mystifikace. Tvrdíte v něm, že Vaše společnost nikdy neporušila žádné smluvní ani jiné závazky či povinnosti. Tak se ptám, proč jste přes opakované výzvy dosud nezaplatil pokutu 30 milionů korun, která Vám byla státem udělena za porušení článku 1 příslušné smlouvy. Nejen, že nedodržujete povinnosti a závazky, Vy dokonce ignorujete i sankce za jejich porušení.
V dopise píšete, že máte ty nejlepší úmysly a nijak nezpochybňujete zákonné závazky vůči nájemníkům bytů bývalého OKD. Tak pak se Vás ale ptám, proč se tedy společnost RPG Byty pokoušela v červnu loňského roku jednostranně vypovědět pátou podmínku smlouvy se státem, která se týkala předkupního práva nájemníků v případě prodeje za zvýhodněnou cenu? Kde v civilizovaném světě je možné, když existuje smlouva uzavřená mezi dvěma stranami, aby jedna najednou oznámila, že ona ten svůj závazek prostě jen tak jednostranně vypovídá, protože se jí už zrovna nelíbí? Jak mají být Vaši nájemníci v pohodě, když jste veřejně demonstroval, že se chcete vyzout ze závazků způsobem, který je v civilizované společnosti, kde platí právo, naprosto nepřípustný. Není divu, že jste v rozhodčím řízení neuspěl. Pokud v nějakém státě normálně fungují soudy, tak jste nemohl dopadnout jinak.
Proč znovu napadáte Sněmovnu a sociální demokracii? Proč znovu opakujete obvinění z údajné politizace, když máte v ruce rozhodnutí Ústavního sodu z 20. září t. r. Ústavní soud v něm odmítl ústavní stížnost společnosti RPG Industries SE, respektive RPG Byty, s.r.o. proti usnesení Poslanecké sněmovny jako neopodstatněnou.
Není divu, že ve svém dopise se nezmiňujete ani o dalším, pro Vás neúspěšném soudu. Mám na mysli Vaši žalobu na ochranu osobnosti proti mé osobě, kterou jste podal za způsob, jak jsem se o Vás veřejně vyjádřil. Městský soud v Praze v první instanci označil mou kritiku za přiměřenou a odůvodněnou.
Doslova se ve zdůvodnění rozsudku praví: „Popsané jednání žalobce (pana Bakaly), které mělo a má na desítky tisíc osob významně negativní dopad, lze jednoznačně označit za jednání ničemné a podvodné, což jsou synonyma pro jednání gaunerské. Nesplněním důležitého slibu bez pádného důvodu se žalobce zachoval vůči nájemcům bytů OKD neférově a nečestně. Navíc žalobce nejen že porušil daný slib, ale nadto ho i zapřel. Jestliže pak žalovaný mj. právě i toto jednání žalobce kritizuje a v rámci kritiky je označuje za gaunerské, jde vzhledem k jeho závažnosti o kritiku přiměřenou.“
Tady vůbec nejde o žádnou účelovou politizaci. Tady jde o to, jestli platí právo a zákon v této zemi pro všechny. Vy jste se dostal výhodně s výraznou slevou k majetku s tím, že na sebe berete určité závazky. Dnes se snažíte oněch závazků zbavit a zacházet s oním majetkem jakoby Vám patřil neomezeně, jako byste za něj zaplatil plnou tržní cenu. To už vůbec nemluvím o slibech, které jste učinil. Tady se ukázalo, že jste ochoten zapřít i nos mezi očima. Nájemníci se na Ostravsku cítí právem podvedeni. Jejich práva a nároky jsou každodenně Vámi ohrožována. Ukázalo se například, že jste část bytového fondu zastavil u tří finančních domů a získal tak úvěr na zhruba 1,2 miliardy korun. V zástavních smlouvách je zcela ignorována skutečnost, že na těchto bytech existuje břemeno časově neomezeného závazku v případě prodeje je přednostně nabídnou nájemníků za zvýhodněnou cenu. Rád bych věděl, jak v případě eventuálního nesplácení a následujících dražeb bytových domů by se podobné předkupní právo realizovalo. Opět to nevypadá, že byste bral moc vážně své závazky vůči nájemníkům a státu. To je jen jeden z řady případů, jak vážně berete smluvní povinnosti vůči státu.
Pane Bakalo, jste to tedy Vy, ne já, kdo ohrožuje zájmy nájemníků. Stejně jako jste to Vy, ne já, kdo pořádá kampaně a spouští teatrální ideologický pokřik. Sociální demokracie se pokoušela hledat přijatelný kompromis s nájemníky i s Vámi. Vy jste na výzvy setkat se se zástupci nájemníků nikdy neslyšel. Dnes Vás žádám především o tři věci. To základní:
1. splňte svůj jasný a médii opakovaně zdokumentovaný slib, že byty nabídnete nájemníkům za podmínek, které jsou stále platné;
2. vyzývám Vás, abyste zaplatil pokutu, kterou dlužíte státu;
3. žádám Vás, abyste konečně zveřejnil, kdo je vlastníkem bytů bývalého OKD.

Ve svém dopise píšete, že jste dnes jen zprostředkovaně vlastníkem menšinového podílu ve společnosti RPG Byty, s. r. o. Tvrdím, že je veřejný zájem, abychom věděli, kdo dnes zodpovídá za plnění podmínek vůči státu. Pokud se někdo účastní veřejných tendrů nebo má závazek vůči státu, musí být naprosto transparentní. Je Vaší povinností to sdělit, žádám Vás o to.

Pro celkovou informaci přikládám také dopis, který mi pan Bakala adresoval, rozeslal médiím a redakcím a který jsem já zřejmě obdržel jako poslední.

V Praze dne 22. září 2010

Vážený pane místopředsedo,

obracím se na Vás jako na jednoho z čelních představitelů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a České strany sociálně demokratické a zejména v souvislosti s nadcházejícími volbami do obecních zastupitelstev jako na předsedu výkonného výboru ČSSD pro Moravskoslezský kraj.

Jak víte, jsem zprostředkovaně vlastníkem menšinového podílu ve společnosti RPG Byty, s.r.o., která je majitelem rozsáhlého bytového fondu v Moravskoslezském kraji.

Naše společnost v současné době realizuje velmi ambiciózní rekonstrukci bytových domů a bytů, do které bude letos a v průběhu následujících dvou let investovat celkem 3 miliardy Kč. V uplynulých pěti letech společnost do svého bytového fondu již investovala 2,6 miliardy Kč. Podobné prostředky za celou dobu existence tzv. bývalých bytů OKD nebyly do tohoto nemovitého majetku investovány – a troufám si tvrdit, že kdyby zmiňovaný majetek nepřevzala naše skupina, nikdy v budoucnu by ani investovány nebyly.

Dovolte, abych Vás ujistil, že tento bytový fond hodláme i nadále provozovat a nemáme v plánu jej komukoliv prodávat, tím méně třetím osobám. Jsme si vědomi také našich zákonných i morálních závazků vůči nájemníkům, kterým chceme i do budoucna zajistit pohodlné, bezpečné a dostupné bydlení.

Společnost RPG Byty, s.r.o., je v regionu, za který jste byl zvolen, příkladným investorem. Přesto byla ve volební kampani ČSSD bezdůvodně očerněna a z tématu tzv. bývalých bytů OKD bylo uměle učiněno politikum. A to bez ohledu na skutečnost, že jsme neporušili žádné smluvní ani jiné závazky či povinnosti.

Vážený pane místopředsedo,

politizace podnikání RPG Byty, s.r.o., naši společnost poškozuje a ohrožuje zájmy jejích nájemníků. Rád bych Vás tímto požádal, abyste se osobně zasadil, že se z tzv. bývalých bytů OKD nestane opět volební téma. Věřím, že pokud mi v tomto smyslu pomůžete, prospěch z toho budou mít zejména nájemníci v nemovitostech RPG Byty, s.r.o., o které Vám i mně jde především. Pokud bychom se opět měli stát terčem nezákonné politické kampaně, jsme připraveni hájit dobré jméno naší společnosti všemi prostředky, které jsou obvyklé v právním státě.


S úctou
Zdeněk Bakala

22. 09.

„Prý to byla velká sranda“

Lubomír Zaorálek Přečteno 4031 krát Přidat komentář

Vláda dnes odpoledne na svém zasedání dostane informaci od premiéra Nečase z průběhu jednání Evropské rady v Bruselu koncem minulého týdne. Škoda, že vládní koaliční poslanci ve Sněmovně odmítli návrh opozice, aby podobnou informaci podal český premiér také Poslanecké sněmovně. Zřejmě to vypadalo jako přílišná drzost, že si opozice něco takového dovolila žádat. Nových sto čtrnáct poslanců ve Sněmovně slibovalo novou politickou kulturu. Kam se na tuhle kulturu hrabe Mirek Topolánek, který vzdor své prostořekosti byl prakticky pravidelně ochoten tuto informaci Sněmovně podávat.
Vláda nejen ve Sněmovně odmítá diskutovat o věcech, které jsou jí a priori nepříjemné. Odmítla včera jednat o evropské a zahraniční politice, o které i v programovém prohlášení vlády uvedeno, že má být záležitostí širšího parlamentního konsensu. Vypadá to, že všechny řeči před volbami Petra Nečase a Karla Schwarzenberga o tom , jak je třeba vést široký dialog o prioritách zahraniční politiky byly jen mlácením prázdné slámy. Předsedové výboru zahraničního a evropského pánové Vodrážka a Bauer jsou absolutně pasivními loajálními poslanci vládní koalice, kteří žádné kritičtější zrcadlo naší diplomacii určitě nenastaví a nejsou tudíž jako parlamentní kontrola vlády k ničemu.
Pravděpodobně máme vystačit s tím, co nám o posledním jednání Evropské rady sdělil v televizi ministr Karel Schwarzenberg, který nám tlumočil výrok premiéra, že „prý to byla velká sranda.“ To ale nebyl zřejmě úplně přesný popis a není divu, že jsme chtěli o této Radě vědět ve Sněmovně trochu více. Podle některých prestižních zahraničních médií bylo jednání Rady nejen střetnutím mezi prezidentem Sarkózy a předsedou Barrosem. Někteří nazývají toto jednání za přelomové, protože dochází k tomu, že předseda Evropské rady Rompuy si bere pod sebe vnější vztahy Evropské unie (zřejmě na úkor Evropské komise) a prosazuje novou metodu přípravy na klíčové summity Unie se zeměmi jako je Čína , Indie, Rusko, ale také například i USA. Rompuy prosazuje, aby si každá země formulovala své priority, o kterých se bude na Radách jednat předem a na summity se pojede s domluvenou, jasně formulovanou agendou. Summity mají být do budoucna konkrétnější, s jasně definovanými cíli a kontrolovatelnými výsledky. Má se tedy naplnit záměr Lisabonské smlouvy posílit vnější vztahy Unie, ale zároveň se výrazně zvyšuje význam Evropské rady.
Změny, ke kterým dochází v Unii, budou klást mimořádně vysoké nároky na přípravu nejvyšších představitelů jednotlivých členských zemí, zejména předsedů vlád. Role předsedů vlád roste. Obávám se, že český premiér dlouhodobě není dostatečně institucionálně, kompetenčně, zázemím, které má v Úřadu vlády, k této roli vybaven. Navíc v této poslední české vládě je otázka kompetencí ve věci Evropské unie nevyjasněna. Došlo dokonce ke kolizi mezi premiérem a ministrem zahraničí, která nebyla doposud vyřešena. Dokonce i zahraniční média píší o tom, že pravomoce onoho uvažovaného státního tajemníka pro evropské záležitosti zůstávají tajemstvím.
Nemělo by nám být jedno, že například European Voice píše o naší zemi ironický článek, ve kterém se říká, že by člověk čekal, že když se česká vláda rozhodla snižovat o deset procent náklady na českou zahraniční službu, tak bude o to více dbát, aby vysoké odpovědné funkce vykonávali zkušení a vybavení státní úředníci. Článek se podivuje nad tím, že český premiér uvažuje do funkce státního tajemníka pro Evropu obsadit člověka s dánským občanstvím, který v současnosti pracuje v Bruselu jako lobbista automobilového průmyslu.
Pro nikoho také nebude situace přehlednější, když do ní vstoupí ještě V. Klaus, který, jak jsme se dozvěděli od P.Nečase, se s premiérem bude dělit o účast na Evropských radách. Premiér prý bude jezdit na Rady věnujícím se vnitřním otázkám Unie a prezident na summity věnované vnějším otázkám. Jak tohle bude fungovat, ví Pán Bůh. Vím jen, že evropské politiky v tuto chvíli nedělá řádně nikdo. Nedělá je naplno Ministerstvo zahraničí, není dobudována příslušná sekce na Úřadu vlády. Samozřejmě, že na to není zdaleka vybaven prezidentský úřad. Je zde opravdový chaos v kompetencích, v tom , kdo má na starosti přípravu, kdo nese odpovědnost. Na úrovni našeho vystupování v Evropské unii se musí takový stav nutně projevit. Zajímá to někoho?

21. 09.

Reformním bourákům došla řeč

Lubomír Zaorálek Přečteno 5627 krát Přidat komentář

Vláda se dnes odmítla bavit ve Sněmovně o snižování platů zaměstnanců. Vůbec nepřipustila tento bod na pořad jednání. Zahalila se do mlčení a ignorování toho, co se dělo venku za okny. Zřejmě přijala heslo premiéra Nečase: „Když mají být stávky, ať to stojí za to“. Nevypadá to, že by téhle vládě ležel na srdci nějaký sociální smír. Ministři se rozhodli nemluvit s námi ve Sněmovně, stejně jako nikoho z nich nenapadlo jít hovořit s lidmi, kteří proudili z Letné na Palachovo náměstí. Ti, co dnes přijeli do Prahy, s sebou rozhodně nevezli „dobou náladu“. Nespokojenost, rozladěnost, podrážděnost. Jednalo se často o kvalifikované síly pracující řadu let ve své profesi. Nesli si s sebou pocit velké nespravedlnosti. Proč? Uvedu příklad. Žena s právnickým vzděláním pracuje skoro 30 let u policie, má dvě děti, žije sama a poslední osekávání platu, zbavování všech výhod a zrušení směnnosti ji připravilo o 7000 Kč měsíčně. Tenhle platový sešup tedy přišel ještě dříve, než John odstartoval slíbené 10% snížení mezd. Žena má spočítáno, že s hypotékou, kterou splácí, bude po všech úpravách v mínusu. Zvažuje, jestli má policii opustit. A podobně přizvukují další policisté, kteří stojí kolem nás. A pouze jako špatný vtip působí prý na ně působí ujišťování ministra Johna v novinách, že si budou moci vydělat odhalováním korupce. Policisté z obvodních oddělení mi vysvětlují, že oni samozřejmě s něčím podobným přijdou do styku velice zřídka. Je absurdní na tom stavět měsíční příjem.
Poté, co Ivan Langer zdecimoval finanční policii a paralyzoval útvar pro odhalování organizovaného zločinu, přichází nyní s Radkem Johnem další úder. Může si ale stát takto dovolit destabilizovat své bezpečnostní složky? A hrozí dnes ještě víc. Hrozí celé rozbití struktury veřejných služeb. Podobné věci mohl člověk slyšet u hasičů, zdravotníků a nakonec i učitelů.
Ti, kdo dnes defilovali v Praze, byli zhusta představitelé oné střední třídy, která by měla být základem stability občanské společnosti, ale která u nás se ve skutečnosti zoufale snaží udržet si svůj sociální statut a to, co ji vláda ve snížení platů připravila, ji sráží někam dolů.
Rozhořčení řady těch na Palachově náměstí mělo zdroj v pocitu hrozné nespravedlnosti, že po letech toho, co odvádějí poctivě státu, se k nim tento stát chová naprosto macešsky. Jakoby říkal: „Když se vám to nelíbí, můžete jít“.
Když průvod procházel kolem Úřadu vlády, vypadla Strakova akademie jako naprosto prázdný dům se zavřenými dveřmi a okny, ve kterých se nikdo neobjevil. Ty zavřené dveře zřetelně působily na demonstranty jako projev pohrdání. Mlčení ministrů ve Sněmovně - to bylo jen pokračování.
To, že dnes vláda odmítla mluvit s demonstranty a dokonce i ve Sněmovně odmítla jednat o nich, to byla jen další chyba a krok k rozdělení společnosti

16. 09.

Přišel Vít Bárta do politiky zbohatnout?

Lubomír Zaorálek Přečteno 6176 krát Přidat komentář


Teď to vypadá, že Vít Bárta šel do politiky zřejmě se stejnými úmysly jako jeho předchůdce ministr Řebíček. Ten, pokud si vzpomínám, také formálně předal svou firmu Viamont, ale ta během jeho ministrování získala na veřejných zakázkách 360 milionů korun a ministr Řebíček si po odchodu z ministerstva postavil vilu v Dubaji. Nejrůznější „přátelé“ pana Bárty nás sice v posledních dnech ujišťovali, že pan Bárta šel do politiky naprosto upřímně a o peníze mu už nejde. Nicméně nový ministr postupuje úplně stejně jako jeho předchůdce. Černí šerifové z ABL budou hlídat ČEZ - největší státem ovládanou společnost v naší zemi.
Nehorázné ale není pouze to, že se firma ABL na mnohasetmilionové zakázce bude podílet, nehorázné je také to, že firma ČEZ souhlasí s tím, že jedním ze subdodavatelů vítězné bezpečnostní agentury Securitas bude také společnost ABL, vlastněná rodinou ministra Víta Bárty.
Včera pan John vyhlásil, že máme alespoň milion očí, kterými můžeme stíhat a pátrat po střetech zájmů a korupci v této zemi. Vlastně ani není třeba moc pátrat. Miliony očí sledují korupci a střet zájmů v přímém přenosu. Nejsou náhodou pánové John a Bárta spolupracovníky na společném díle? Pan John se svými škrty v platech policistů se vlastně stará o to, aby tu bylo plno propuštěných policistů, kteří mohou zamířit přímo do firmy ABL, kde budou hlídat státem ovládanou společnost ČEZ. Před našima očima bude firma ABL přebírat starosti policie. Před našima očima bude probíhat privatizace bezpečnosti v České republice.
Miroslav Kalousek tady po naší zemi šíří jednu velkou nepravdu a blud. Je totiž lež, že deficit státního rozpočtu v této zemi je vytvořen tím, že jsme ty peníze, jak on říká, „prožrali“. Ve skutečnosti ty peníze mizely v předražených veřejných zakázkách na dopravní infrastrukturu, zbraně a nejrůznější nákupy za veřejné peníze. Proto by boj s korupcí a střetem zájmů měl být základem jakékoli rozpočtové odpovědnosti.
Potřebovali bychom strategii boje s korupcí ve veřejných zakázkách, ale místo toho se nám dostalo od pana Johna groteskního protikorupčního manuálu. Pan John nás vybízí k boji s údajnou každodenní korupcí, kterou máme odhalovat u lékaře, na úřadě nebo při policejní kontrole. Jakoby nevěděl, že problém korupce v naší zemi je především parazitování na veřejných penězích u veřejných zakázek.
Je možné krátit platy vojáků a zároveň odhalovat, jak se na ministerstvu obrany ve velkém kradlo? Je možné krátit platy policistů a zároveň rodinným firmám přihrávat stamiliony ve veřejných zakázkách?

15. 09.

Milion očí Kim John Ila

Lubomír Zaorálek Přečteno 4935 krát Přidat komentář

Dle včerejšího prohlášení ministra vnitra Radka Johna můžeme k boji s korupcí v naší zemi použít miliony očí. Stačí, když se všichni zapojíme. Každý z nás bohužel naráží v běžném životě na případy korupce. Každého z nás přepadá podezření… Dosud jsme jen nevěděli, jak správně reagovat. Teď se situace mění. Aby občan věděl, jak postupovat a kam podezřelé případy hlásit vydává ministerstvo vnitra „Protikorupční manuál pro občany“, který bude nyní zřejmě rozšiřován na všech pracovištích, dílnách i úřadech. Chytil ministr John opravdu býka korupce za rohy? Nežehrejme, nejdříve vyzkoušejme jeho manuál!
Na straně 13 Johnova protikorupčního manuálu jsem si přečetl: „Střet zájmů může být prvním indikátorem korupce. Do střetu zájmů se například může dostat úředník, který si po nástupu do funkce ponechá svou podnikatelskou aktivitu“. Ha… Tady bych mohl sám panu ministrovi pomoci. Představuji sice pouhé dvě z milionů očí, ale s korupcí zameteme, když se zapojíme opravdu všichni. Obracím se tedy přímo na pana ministra, abych mu sdělil zásadní informaci. Vidím nebezpečný konflikt zájmů v jeho bezprostřední blízkosti. Je mi líto, ale vážný problém vidím dokonce mezi jeho stranickými kolegy přímo ve vládě.
Možná to panu ministrovi není známo, ale jeho kolega na dopravě Vít Bárta a také ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský přijali do svých expertních týmů na funkci poradce bývalého eurokomisaře JUDr. Pavla Teličku. Ovšem Pavel Telička je dnes ředitelem těžební společnosti NWR (člen skupiny RPG Industries SE podnikatelské skupiny Zdeňka Bakaly), zároveň je Pavel Telička členem dozorčí rady realitní společnosti RPG Byty s.r.o., přičemž často za tuto společnosti sám vystupuje. Telička je rovněž spolumajitelem lobbistické firmy BXL Consulting, která pracuje pro podnikatelskou skupiny Zdeňka Bakaly. A máme tu hned střet zájmů jako trám.
Pan Telička tedy má pracovat pro stát, ale obávám se, že soukromý zájem byznysmena Pavla Teličky zdaleka není totožný se zájmem státu. Pan Telička reprezentuje společnost, která drží 44 000 bývalých bytů OKD. 1. ledna příštího roku končí deregulace a Ministerstvo pro místní rozvoj, na kterém bude pracovat, bude mimo jiné rozhodovat jaká bude další politika státu vůči nájemnému bydlení. Je možné, že pan Telička bude mít zájem na úplném uvolnění nájemného, které jeho společnosti zvýší výnosy. Jen si nejsem jist, jestli je to zároveň zájem státu a občanů? Jsme připraveni na sociální dopady takového rozhodnutí? Je správné, aby pan Telička rozhodování vlády přímo ovlivňoval?
Navíc, v souvislosti s převodem bytového fondu OKD na společnost RPG Byty s. r. o. nyní hrozí Podnikatelské skupině RPG Industries arbitráž se státem o 30 mil. korun. Takže někdo, kdo je ve sporu se státem, bude pro něj zároveň nestranně pracovat?
Evropská komise zároveň prošetřuje stížnost Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ na nedovolenou veřejnou podporu při prodeji OKD v roce 2004. V tomto sporu je významně angažován také český stát, může v něm jít o miliardy a pozice státu zde samozřejmě zdaleka není totožná se zájmy Pavla Teličky, který má majetkový zájem na prosperitě podnikatelské skupiny RPG Industries pana Bakaly.
Stejné podezření na střet zájmů existuje i v případě angažmá Pavla Telička na Ministerstvu dopravy. Podnikatelská skupina Zdeňka Bakaly, pro kterou pracuje Pavel Telička, vlastní přepravní společnost Čechofracht a podniká tedy mimo jiné i v dopravě. Pavel Telička je koordinátor projektu Rail Baltica - pro železniční spojení z Finska, Estonska do Polska a Německa, financované ze zdrojů Evropské unie. Pavel Telička toho stíhá opravdu hodně. Pro něho samotného už to nemusí být jednoduché rozlišovat, kdy zastupuje zájmy Evropské unie, kdy českého státu a kdy soukromé společnosti, pro kterou pracuje.
Politická strana Věci veřejné ministra Johna, stejně jako ostatní vládní strany, přijala ještě před volbami od pana Bakaly nemalý finanční obnos. Politováníhodné bylo, že to nestihli včas ohlásit voličům. Po volbách se pak všechny vládní strany dušovaly, že peníze od pana Bakaly nijak neovlivní nestrannost jejich rozhodování. Čert ví, jak tato nezávislost na Bakalovi souvisí se zaměstnáváním jeho lidí na ministerstvech.
Nicméně snažím se stále věřit panu ministru Johnovi, že svůj boj s korupcí a střety zájmů myslí vážně, a že jsem „Protikorupční manuál pro občany“ nečetl marně. Výzva k občanům, že mají jednat, má smysl pouze tehdy, pokud je připravena jednat vláda a sám pan ministr. Angažmá Pavla Teličky ve vládě je konflikt zájmů jako vrata. Tak tedy - tady máte Rhodus pane ministře, tady prosím skočte!

03. 09.

Daňovým podvodníkům náruč vlády otevřena

Lubomír Zaorálek Přečteno 4882 krát Přidat komentář

Poslyšte jak reagoval v televizním pořadu Hyde Park předseda vládní politické strany a minstr vlády na otázku občana, který se ho ptal, co říká na to, aby na ministerstvu financí působil člověk jako Radek Šnábl, který byl pravomocně odsouzen za daňový podvod.
Odpověď Karla Schwarzenberga byla pozoruhodná. Není lehké ji přepsat doslovně, ale sled vět byl zhruba takovýto…
„…je otázka jak se mezitím choval… jaké povahy ten daňový podvod byl….“
Dále pan ministr řekl, něco jako „…málokdo má tady čisté svědomí…leckdo si něco odepíše z daní…“
Poté pokračoval „musí platit, že když je někdo potrestán a propuštěn - po nějaké době…musíme na něj nazírat jako na normálního člověka. Hlavně když řádně pracuje.“
Radek Šnábl byl odsouzen v dubnu loňského roku v době, kdy vykonával funkci ředitele mezinárodně právního odboru ministerstva financí. Nicméně pan ministr ho dál hájil slovy: „Nemůžeme jedno provinění v mládí donekonečna vyčítat…nemůže být ocejchován do konce života…“
Takhle zhruba slova plynula z úst ministra vlády, která se říká vláda rozpočtové odpovědnosti a která se chystá tvrdě škrtat důchody, mzdy státních zaměstnanců, velké části rodin omezovat rodičovské příspěvky. Tvrdě na chudý lid. Ale pokud někdo jako pan Šnábl dělá pochybné obchody s hracími automaty, které vyváží do Arménie a dopouští se přitom podvodu vůči státu, tak nad tím se přece musí přimhouřit oko. Takový člověk má co dělat na ministerstvu financí? Co nám to o sobě sděluje Karel Schwarzenberg?

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy