Archiv článků: září 2011

30. 09.

Liverpool - žijeme v nebezpečné době

Lubomír Zaorálek Přečteno 3372 krát Přidat komentář

Liverpool - žijeme v nebezpečné době

Vyslechl jsem řadu debat a panelů na konferenci Labour Party tento týden v Liverpoolu. Vystupovali v nich opoziční ministři stínové vlády i řada známých tváří britské Labour. Poslouchal jsem i předsedu Eda Millibanda. Jeho hlavní vystoupení v sále před stovkami posluchačů bylo připravováno týmem jeho spolupracovníků řadu měsíců.

„Toto je nebezpečná doba pro Británii, nebezpečná doba pro britskou ekonomiku“ znělo v úvodu. Jeho vystoupení bylo přiznáním skutečnosti, že Británie se uprostřed světové finanční a hospodářské krize ocitla v mimořádně obtížné situaci. Britská ekonomika, která není součástí společné evropské měny, čelí vysokému zadlužení, rostoucí nezaměstnanosti a nízké výkonnosti ekonomiky. Millibandovo vystoupení bylo shrnutím poznání, že krize v Británii má strukturální a systémový charakter. „Nevystačíme již se včerejšími staršími odpověďmi“. V projevu se mnohokrát opakovalo, že krize je v základu především krizí hodnotovou.

V Liverpoolu labouristé odstartovali pokus o hledání nové dohody s britskou společností. Podle Milibanda musí být na začátku zásadní změna hodnot. Mělo by nás zajímat, co se tím myslí. Britský příběh je ve světové hospodářské krizi velmi poučný. Britské hledání cesty je modelové pro celou světovou ekonomiku.

Včerejší síla Británie se totiž ukazuje být její dnešní slabost. Londýnská City a finanční průmysl byly vlajkovou lodí včerejška. Británie a USA jsou příkladem zemí, které své výroby přesouvaly do zemí třetího světa a domnívaly se, že úplně postačí, že na výrobu v Asii budou především poskytovat finanční prostředky. Intelektuální elity země přestaly pracovat ve vývojových centrech průmyslu, v inovacích, vědě a výzkumu – přešly do finančního průmyslu a jaly se vymýšlet nové finanční produkty. Finanční průmysl se zmocnil všeho, nakonec si osedlal i svět samotné politiky. Svět financí přestal být obsluhou a servisem výroby, ale vytvořil vlastní impérium. Ed Milliband uvedl ve svém projevu příklad známého britského bankéře, který v době krize pobíral trojnásobně vyšší plat než stejně známý šéf výrobního podniku. To, co jsme tady žili, tvrdil Milliband, byl triumf světa financí nad světem průmyslu. Triumf nízko zdaněných vyvolených boháčů nad zbytkem společnosti. Jako by jen oni byli tvůrcem veškerého bohatství. To jsou ty hodnoty, které se musí podle Millibanda změnit. Nelze dále sloužit pouze oněm „fast buck“- ekonomice rychlých krátkých zisků. Je nutné založit hospodářství na úplně jiných hodnotách. To, co potřebujeme, řekl Milliband, je podnikání založené v tradiční společnosti, které vychází z povahy pracovní síly a kterému jde o vytváření skutečných trvalých hodnot.

Podle Millibanda si Británie musí ujasnit, co je to to bohatství, které chce vytvářet. Není vůbec jedno, čím se živíme, co vyrábíme, není pravda, že je jedno, co děláme, jen když to sype peníze. Není jedno, jestli budoucnost země bude založena na vytváření nových finančních derivátů nebo skutečně inovativním průmyslu. Milliband říká „ne“ finančnímu inženýrství.Naopak jde o to vyrábět skutečné užitečné výrobky, poskytovat reálné služby. Musíme být na straně těch, co vytvářejí skutečné bohatství. „Náš růst bude stát na písku, jestli bude vycházet z predátorů a ne skutečných producentů“.

Suma sumárum, toto britské poselství je jednoduché – skutečná výroba je základ, jde o to vyrábět opravdu hodnotné věci. Člověk dnes opravdu marně přemýšlí, jaký dnes známý výrobek pochází z Británie. Co vlastně dělají britské mozky kromě finančního kouzlení londýnské City? Výsledek takové politiky je, že nemáte pro lidi práci, stejně jako ji dnes nemají např. USA. To je výsledek outsourcingu do Asie a zemí třetího světa. Nakonec si ale Číňané vytvoří i ten bankovní systém a vlastní finanční infrastrukturu. A nebudou nás potřebovat ani na tohle. K ničemu pak budou tisíce lidí v našem bankovnictví. Už dnes musí vymýšlet takové nesmysly jako je např. elektronické mýtné, které nepřináší nic, co by se nedalo pořídit daleko levněji, ale zároveň přihrává miliardové zisky těm, kteří takové monstrum vytvořili a provozují. Odhalovat tento parazitismus a falešné výrobky, to je také součást onoho přehodnocení hodnot, o kterém mluví Milliband.

22. 09.

Pohár trpělivosti jednoho dne přeteče

Lubomír Zaorálek Přečteno 5845 krát Přidat komentář

Z vystoupení na 24. schůzi Poslanecké sněmovny PSP


Nejraději bych Sněmovnu naložil a odvezl doprostřed Ostravy do čtvrti Viehweide (původně německy), dnes Fifejdy, aby její členové vychutnali, v jakém prostředí občané v této čtvrti žijí.

Tam se totiž rozléhá obrovský puch. A ten puch je způsobený onou známou kauzou laguny, které jsou příkladem, jak se řeší ekologické zakázky v České republice. Protože kauza laguny, to je místo, do kterého stát nalil miliardy společnosti Geosan. Společnost Geosan, tato fenomenálně úspěšná společnost na veřejných zakázkách v České republice, tyto laguny čistí tak úspěšně, že sice výsledek nemáme, zato ti občané tam žijí v podmínkách, ve kterých docela dobře nechápu, že tam ještě tak klidně v těch domech sedí a čekají, co bude dál.

Kdyby tam přijel pan ministr Kalousek - protože ten puch, který zapáchá z téhle ekologické zakázky státu, je opravdu nesnesitelný - tak by se pravděpodobně těmi Fifejdami těžko profackovával.

A to by neplatilo jenom pro Ostravu. Já jsem teď tři dny jezdil po Karviné a Frýdku-Místku. Vzduch tam byl špatný. A to, co jsem slyšel od starostů či od představitelů policie, ve mně vyvolalo skoro děs. Tohle, přátelé, je rozpad státu. Mně v Ostravě přepadli asistentku, večer, nedaleko hlavního náměstí. Byla v bezvědomí. Když jsem se ptal policistů, jak je to možné, tak mi řekli: „To je teď normální. Dokonce tu máme případy takových přepadení za bílého dne, v centru Ostravy, vedle náměstí.“

Říkali mi, jak roste počet trestných činů. Zároveň s tím, že o tom nebudu mluvit, mi řekli, jak se snižují stavy policie - nejenom tady, ale také v Karviné a jinde. Také starostové mi prozradili, jak jim diskrétně policie sdělila, jak snižují stavy policistů. Takhle šetří tato vláda. Takhle šetří na obyvatelích této země.

Chápete, kam mířím? Proč jsme navrhli zařadit na program schůze Sněmovny body, které zavánějí neplechou? Tady se šetří tak, že se stát rozpadá. Šetří se na policii, šetří se na hasičích, šetří se na podporách v nezaměstnanosti. V některých obcích severní Moravy hrozí, že tam budou další stovky lidí po prvním lednu bez práce. Stovky ne nějakých nemakačenků. To jsou lidé, kteří pracovali, kvalifikovaní, kteří odcházejí z práce, a člověk se s nimi setká a vysvětluje jim, že po dvou měsících budou muset jít zametat listí. Oni mi to nevěří. Oni nevěří, že tohle by bylo možné, že jim to ten stát udělá. A navíc ty veřejně prospěšné práce pro ně nebudou, protože ty úřady jim je nebudou schopny dle mého soudu vůbec zajistit. To o ty peníze oni potom přijdou? To je přece úplný rozklad státu, co se tady děje. A pan ministr Kalousek se diví, že mu někdo nadává na náměstí?! Malá Strana, přátelé, není nic proti tomu, co by slyšel tady v těchto obcích. Já vás upozorňuji, že bych mu to opravdu nezáviděl, kdyby tam někde vystoupil z auta. Ta atmosféra je tam strašná!

Proč jsme otevřeli právě kauzy ProMoPro, VZP, CASA a Řebíček? Protože ukazují, jak tato vláda, která říká, že šetří, a opravdu šetří prokazatelně velmi tvrdě na lidech dole, rozhazuje plnými hrstmi stovky milionů. Stovky milionů. Rozumíte? To je ona, o kom feldkurát Katz říká: „To se nám to hoduje, když nám všichni půjčují." Já bych řekl: To se nám to rozhazuje. Když to praskne, tak Pavel Němec - tenhle expert na řešení kauz, když je nejhůř - nám pomůže. Co teďka zařizuje Pavel Němec, že dostal 108 milionů? Tenhle expert, který byl panem Topolánkem použit na řešení případu Čunek. Přece všichni víme, na co je Pavel Němec. Viděl jsem ho sedět v Karlových Varech s panem Rampulou, s panem Grygárkem, těmito esy Vrchního státního zastupitelství.

A společnost tohoto Pavla Němce nyní bude pomáhat s počítači. Ptám se: Za co přesně dostal Pavel Němec těch 108 milionů? Má teďka pomoct i Alexandru Vondrovi při řešení situace na Ministerstvu obrany? Bude také řešit tu velkou kauzu Ústřední vojenské nemocnice? To jsou kauzy, které dostane? Znamená to, že jeho mise ve veřejné správě pokračuje?

To, co jsme vybrali, jsou vážné kauzy. Alexandra Vondry bych se rád zeptal na to, jak prosadil ve vládě proplacení 143 milionů firmě Prague Military Hospital Concession. Ta je vlastněná ze 75 % společností EC Property – s akciemi na doručitele. Já se ptám, komu ta společnost ve skutečnosti patří? Tuší Alexandr Vondra, komu ty peníze dal? Úplně bezdůvodně! Protože zpráva NKÚ říká, že nebyl žádný důvod ty peníze dávat. A je to podepsané i zástupcem ministerstva obrany.

Já se obávám, že Alexandr Vodra ví, komu ty peníze dal. Také se obávám, že nebude mít zájem, aby se schůze na toto konala, a že na to nechce odpovídat. A vím, že nám na to neodpoví. Ale není to neuvěřitelné? Tahle vláda, která tak šetří, dá 143 milionů anonymní společnosti s akciemi na doručitele, prostě někomu. A pan ministr nám ani neřekne, komu, když to tak prosazoval v té vládě? Když tvrdil, že se musí připravit dodatek k původní smlouvě. A dneska nám říká NKÚ, že kdyby ten dodatek nebyl, tak není problém… Tím, že ten dodatek prosadil, tak se snad ani nemůže ohradit proti tomu, co se stalo. Chápete? To je neuvěřitelné jednání.

Ještě jsme ani nedořešili ProMoPro, ještě nám pan ministr ani nevysvětlil, kde jsou ty stamiliony z této kauzy, protože na to nám také moc neodpověděl, pouze řekl, že vyvodí politickou odpovědnost. Dokonce spektakulárně nabídl svou funkci panu premiérovi. A co tedy vyvodil, přátelé? Co udělal kromě toho slovního prohlášení, že vyvodí odpovědnost? Jak tu odpovědnost vyvodil? A co udělal pan premiér? Pan premiér toho hodně slíbil. Pamatuji si, jak sliboval, že ve Sněmovně spojí hlasování o reformních zákonech s hlasováním o důvěře. Kdeže loňské sněhy jsou. A strana Věci Veřejné dokonce říkala, že hlasování o protikorupčních zákonech nechá spojit s hlasováním o důvěře. No kdeže loňské sněhy jsou.

A stejně tak je to s vyvozováním odpovědnosti. To se to pěkně řekne od mikrofonu: Vyvodím odpovědnost. Ale je trošku záhadná věc, co to bude. Dnes víme, co to bylo: nebylo to vůbec nic! Nestalo se vůbec nic! Stamiliony prostě zmizely a nestalo se vůbec nic! A nic jsme se k tomu nedověděli. Máme tu dalších 143 milionů kolem kauzy UVN a já se ptám - asi jenom pro legraci: Kdo je to ten člověk, který dostal těch 143 milionů? Co to jsou za lidi? Mám snad na to právo jako zástupce veřejnosti, na které šetříte. Tahle veřejnost, které říkáte, že musí utahovat opasky, ta má snad právo vědět, kdo je ten anonym, který dostal těch 143 milionů. Nebo to nemá právo vědět? Všechny ty hrsti, které tady rozhazujete, ať je to ekotendr, letouny CASA, VZP, panu Němcovi 108 milionů.

Ale pak se pane ministře Kalousku nedivte, že nebudete moci vůbec vystoupit z auta, až přijedete mezi ty lidi v Moravskoslezském kraji. A pravděpodobně i jinde. Možná jen na té Malé Straně to bylo ještě klidné.

Ve zprávě Bezpečnostní informační služby o situaci v České republice stojí: „Konkrétní případy korupce státních orgánů se soustřeďují mimo jiné na oblast justice s cílem zakrýt předchozí nelegální aktivity." Nebo: „Korupce jako prostředek pro dosažení zamýšlených výhod je nahrazována systémem klientelistických sítí, ve kterém se přímé finanční a hmotné vazby účastníků vytrácejí a odhalení je stále obtížnější." Chápete? Tam nejde o to, že by někdo jako Pavel Němec dostal nějaké peníze. Je to spíš protislužba - vyhraje třeba výběrové řízení na počítače. Takhle sofistikovaně to funguje. Nebo: „Byly zaznamenány případy nestandardního jednání soudců a státních zástupců, jež představovaly ohrožení výkonu justice. Nestandardní aktivity vykazují případy kriminálního jednání." Mluví se tady o tom, že BIS zaznamenala kontakty představitelů justice na osoby z kriminálního prostředí či existenci klientelistických vazeb, které mohou vážně ovlivnit soudní řízení.

Já jsem četl i tu tajnou zprávu BIS, protože k ní mám přístup. Jména uvádět nemohu. Jenom mohu uvést, že ta konkrétní podoba je i se jmény - pokud to někomu připadá příliš obecné. Zaregistroval jsem jednoho soudce městského soudu, který řekl, že to jsou pouze obecné věci a že ta BIS je zřejmě celá zlobbovaná. To mi připadá skoro neuvěřitelné, když člověk z městského soudu v Praze něco takového řekne. Víte, co bych mu odpověděl? Mám k dispozici poslední Globální zprávu o konkurenceschopnosti na rok 2012, kterou vydává uznávané Světové ekonomické fórum. V ní se říká, že v korupci rozdělování veřejných peněz se Česká republika propadla na 124. místo ze 142 účastníků. My jsme se propadli o 20 míst za rok. Dostali jsme se na úroveň Kamerunu, Mongolska a Ukrajiny. Zvláštní část je tady věnovaná nezávislosti justice. To je to, o čem mluví BIS. A tady se říká, že Česko je na tom zhruba stejně jako Tanzánie a Nigérie. Tady jsme se propadli o 10 míst. Ve zkorumpovanosti soudů České republiky jsme se propadli o 10 míst. Šéf městského soudu v Praze řekne, že nechápe, o čem BIS mluví. Není to podivné? Skoro podezřelé, bych řekl. Tento soudce, který se uchází dokonce o ústavní soud, si dovolí takovýmto způsobem shazovat něco, na co máme celou řadu dokladů, a dokonce nám řekne, že BIS je zkorumpovaná. Někdo tady lže.

A proto říkám, že to zařazení Pavla Němce na sněmovní program je tak důležité. Tento expert na zahlazování kauz, který zná mechaniku, jak je sprovodit ze světa, ten je pravděpodobně zdrojem klidu mnohých těch, kteří za těmito kauzami stojí. Takže my pravděpodobně jsme odsouzeni k tomu nezjistit, kdo je anonymní společnost Prague Military Hospital Concession, pravděpodobně se nedozvíme, jakým anonymům vláda rozděluje peníze.

Ale mě, když vidím, jak tahle vláda na jedné straně vykřikuje, že šetří, a na druhé straně rozhazuje peníze někomu, ani nevíme komu, napadá, že když tady byla komunistická strana, tak si také myslela, že tady bude věčně a že jí to bude věčně procházet a že se jí nic nemůže stát. A také mohla takhle arogantně mlčet, když lidé byli nespokojení, dokonce se bouřili.

Já myslím, že ten incident na Malé Straně měl být ministru Kalouskovi a ostatním členům vlády spíš varováním. Ta situace není vůbec dnes jednoduchá. A to není způsobeno hospodářskou krizí. To není způsobeno tím, že se nutně potýkáme s tím, co na nás dopadá kvůli poklesu exportu. To je způsobeno chováním této vlády. Netransparentním chováním této vlády. Naším základním problémem dneska není ani tak ekonomika, ale korupce. Naším problémem je to, že tu je naprostý nezájem něco dělat s tím, že se tady rozdávají, rozhazují stamilióny. To je hlavní vina této vlády. A můžete si, páni ministři, myslet, že budete dnes mlčet, že neřeknete nic. A já vám povídám, že dopadnete jako ti komunisté. Prostě jednoho dne ten pohár trpělivosti přeteče. Lidé v regionech jsou nespokojeni - oni vědí proč, oni cítí tu nespravedlnost a nevidí jedinou ochotu se s nimi o tom vůbec vážně bavit.

Žádáme odpověď na otázky, které klademe. Děláme to za ty lidi, kteří odpovědi na ně chtějí slyšet, za ty, co žijí v tom smradu, za ty, co se musí dívat na to, jak se tady rozhazují miliardy a nic z toho není. A za tu drzost, se kterou vy jim říkáte, že oni budou šetřit. Za ty to děláme a doufám, že to je slyšet.

Je nedůstojné českého premiéra, když místo odpovědí neustále mluví o kauzách sociální demokracie - s tím, že jsou to zřejmě kauzy nesmírně temné. Přitom během pěti let pravicových vlád s nimi nic neudělal, nic nenechal vyšetřit. Je tady přece policie, jsou tady soudy.

Stalo se nám, sociálním demokratům, v minulosti, že bohužel i ministr financí sociální demokracie skončil ve vězení. Za naší doby to bylo možné, v časech sociální demokracie se něco takového mohlo stát. Dneska je to naprostá pohádka, protože se vytvořily systémy, které tomu spolehlivě zabrání.

Sociální demokraté dnes žádné krytí nemají. Přesto na parlamentní půdě žádáme otevření skutečné debaty o všech podezřelých kauzách. Nedovedu si totiž představit, že by byly dnes společensky závažnější věci než tohle.

13. 09.

V podzámčí Černína to zatuchá

Lubomír Zaorálek Přečteno 2810 krát Přidat komentář

Vláda Petra Nečase, jejíž neodmyslitelnou součástí je i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, bez mrknutí oka škrtá v oblasti sociální, zdravotní, redukuje policii a nakládá stále více na zaměstnance a dokonce i na zdravotně postižené. Hlavním argumentem je nedostatek peněz ve státním rozpočtu. Přitom zde máme právě u Karla Schwarzenberga ministerstvo, které přímo překypuje majetkem v hodnotě stovek milionů korun, kterého by se možná i rádo zbavilo, ale není toho schopno, a když už se náhodou něco rýsuje, docela to zatuchá.

Jedním z takových případů je snaha ministerstva zahraničních věcí prodat komplex diplomatické čtvrti v pražské Tróji za zhruba 400 milionů korun. Pokud ministerstvo zahraničí považuje budovy za zbytečné a jejich provoz i pronájem nejsou pro stát dlouhodobě rentabilní, mohl by jejich prodej být logickým krokem. Ale ouha. Místo transparentního prodeje jsme svědky výběrového řízení ušitého na míru.

Kolegové knížete Schwarzenberga z Kalouskova politického konsorcia TOP 09 a Starostové v souvislosti s přijetím novely zákona o veřejných zakázkách předkládají návrhy na zpřísnění daného zákona. Souhlasím. Že by ale levice v tomto případě nevěděla, co činí pravice? Jak je možné zároveň mluvit o transparentnosti a zároveň provozovat výběrové řízení, do kterého se hlásí toliko jediný zájemce? Karel Schwarzenberg sděluje, že o ničem neví. Znamená to, že ministr neví nic o tom, co se děje v černínském zámku a podzámčí?

Pokud chtělo ministerstvo šetřit prodáváním některých budov, tak se mu to jednoduše nedaří. Pokud pan ministr nechal uzavřít české zastupitelské úřady v Bogotě, Montrealu, Nairobi či Caracasu, aby ušetřil peníze, tak dnes víme, že moc neušetříme, protože ty objekty jsou obtížně prodejné. Ministr Schwarzeberg se vydal špatnou cestou a je čas jí přehodnotit. Měl by se proto více zajímat o to, co se kolem prodeje budov děje - nejen v cizině, ale i doma. Pokud ve výběrovém řízení podá nabídku pouze jediný uchazeč, není to žádná soutěž. Působí to, že bylo celé řízení připraveno na míru jedinému kupci. Vyzývám proto ministra zahraničí, aby podezřelé výběrové řízení zrušil.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy