Schwarzenberg ničí dědictví Masarykovy republiky

06. 08. 2010 | 16:56
Přečteno 6771 krát
Ohlášené rušení dvaceti pěti zastupitelských úřadů České republiky, s kterým přichází nový ministr zahraniční Karel Schwarzenberg, hrozí demontáží dlouhodobě utvářeného nástroje zahraniční politiky. Celá struktura diplomatického zastoupení vznikala jako politická, kulturní, a obchodní reprezentace nového státu. Vznik řady zastupitelských úřadů, které jsou na seznamu ke zrušení, sahá do dvacátých let 20. století a přežily i komunistickou éru Mnohdy ještě dodnes žijeme z dobrého jména, které se už tehdy začalo budovat v nejzazších částech Jižní Ameriky, Asie a Afriky. Zahraniční mise tehdejšího Československa byly zřizovány také jako nástroj obchodní politiky průmyslového a exportně orientovaného státu. Dnes stejně jako včera platí, že úřady by měly vytvářet lepší podmínky pro české podnikatele, rozvíjet služby v zahraničí, posilovat možnosti českého exportu. Nyní, v době hospodářské krize role ekonomické diplomacie ještě roste. Dvojnásob platí, že export průmyslových výrobků dnes táhne a zachraňuje českou ekonomiku. Čekal bych, že se síť českých zastupitelských úřadů stane nástrojem, který se pokusíme maximálně využít. Ministr Schwarzenberg ale jen suše konstatuje: „Bez peněz do hospody nelez, bez peněz neměj velvyslanectví“.

Ministerstvo zahraničí takto možná ušetří asi 150 milionů v letošním roce. Kolik to představuje metrů nově postavené dálnice? Možná 250 metrů. Neztratíme ale za tu krátkodobou úsporu mnohem více v dlouhodobé perspektivě? Navíc v celé řadě zemí takto zhoršíme vzájemné diplomatické vztahy, protože jim dáme poměrně neomaleně najevo, že je pokládáme za nedůležité.

Ministr Schwarzenberg se dnes chystá rušit naše zastoupení v zemích, ve kterých právě probíhá zápas o ekonomický a diplomatický vliv. Uvedu příklad. V poslední době jsme odešli z řady\ míst v Africe, nyní odejdeme z Akkry v Ghaně a nebudeme tak mít žádné zastoupení v západní Africe. Číňané dnes Afriku obsazují, Američané se do ní snaží pronikat, Evropa ji má jakou svou prioritu. My ale vyklízíme pozice, které byly vytvářeny již od časů Tomáše Bati. Sejde z očí, sejde z mysli. Ztratíme kontakty, informace i znalost prostředí. Nebo jiný příklad. Máme dnes výborný rostoucí obchod v Kuala Lumpur v Malajsii. Jde jednoznačně o perspektivní oblast. Stejně jako Singapur, který jsme nedávno opustili. Odejdeme tedy i z Malajsie? Stejně tak se chystáme opustit řadu tradičních zastoupení v Jižní Americe (Chile,Kolumbie,Peru,Venezuela).

Zvláštní bezpečnostní význam měly zastupitelské úřady v Jemenu, Pákistánu a Severní Koreji. Souvisely s naší rolí v NATO, bezpečnostními zájmy a naším podílem na boji s terorismem. Toto vše házíme za hlavu a vyměňujeme za pár neefektivně ušetřených milionů.

Plánované rušení zastupitelských úřadů není podloženo žádnou analýzou, žádnou koncepcí. Rád bych viděl, zda existuje dohoda ministerstva zahraničí s ministerstvem průmyslu a obchodu. Uvážil někdo, jak se tímto masivním uzavíráním sníží zahraničně-politická váha České republiky?

Žádám proto, aby ministr Schwarzenberg předložil své záměry příslušným výborům Poslanecké sněmovny a vyzývám vládu nejen k rozpočtové odpovědnosti, ale i odpovědnosti vůči vnímání České republiky v zahraničí a vůči dlouhodobě vytvářeným vazbám, strukturám a kontaktům, jejichž rušení pro nás bude znamenat trvalou a neodčinitelnou ztrátu.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Deny napsal(a):

A to je teprve začátek pane Zaorálku. Ještě se všichni budetem divit, jaké překvapení nám pan KS přichystá :-(
06. 08. 2010 | 17:07

Cech napsal(a):

Pane Zaorálek souhlasím s Vámi v tom, že panu Sshwarzenbergrovi dědictví Masarykovi republiky na srdci neleží.Důsledky jeho jednání jsou dlouhodobé a právě s tím počítá.
06. 08. 2010 | 17:14

Mastodont napsal(a):

Nějaké konkrétní doklady o tom, čeho se velvyslancům v Ghaně, Venezuele apod. podařilo za posledních 15-20 let dosáhnout, by zajisté byly?
06. 08. 2010 | 17:17

prduch napsal(a):

"Zahraniční mise tehdejšího Československa byly zřizovány také jako nástroj obchodní politiky průmyslového a exportně orientovaného státu"

Ano, povetsinou vyvoz zbrani a na dluh!
06. 08. 2010 | 17:17

Béda napsal(a):

Autor,

Doufám, že p. ministr sníží i počet zaměstnanců zbylých velvyslanectví a bude iniciovat snížení zahraničních (turistických) výjezdů českých politiků (různých výborů) do nejrůznějších světových destinací.

PS: pokud jde o vaši stranu. Volil jsem vás sice jako menší zlo ale kvůli neustálému kličkování ohledně války v Afghánistánu a amerických základen vás již příště volit nebudu. Pokud jde o vnitřní politiku, jako jedinci jste stejní jako pravicoví politici - počínaje vrtulníkovými služebními cestami, šetřením na byty... Schválení fotovoltaiky, kterého jste spoluatory znamená zásek několika set miliard do rozpočtu v průběhu 20 let, což ve prospěch fotovoltaických podnikatelů ochudí všechny ostatní obyvatele včetně těch odkázaných na sociální dávky a důchody, včetně matek na mateřské, důchodců, invalidů, nezaměstnaných...

PS: doufám, že prohrané podtimní volby způsobí malé zemětřesení ve vaší straně, které vyžene do jejího čela lidi, kteří vodu hlásají a vodu taky pijí.
06. 08. 2010 | 17:24

Ghola napsal(a):

Ano, ale bezmyšlenkovitý škrtání se netýká jen zahraničí, škrtání v platech hasičů a policistů (či jejich propouštění) jde v ruku v ruce s plány na masivní omezení podpor v nezaměstnanosti.
Ostatně, ČR na samostatnou zahraniční politiku už dávno, pod vedení našich ohnivě zapálených pravicových stran, rezignovala.
Středobodem má být na věčné časy oddaná spolupráce s USA a podřízení jejím především vojenským zájmům. Vše ostatní musí jít stranou. Dá se očekávat, že z tohoto důvodu získá tendr na dostavění Temelína americkej Westinghouse, se kterým už byly v 90. letech, při stavbě prvních dvou bloků obrovský problémy - však už kandidát na americkýho velvyslance v ČR se o Temelínu zmínil.
06. 08. 2010 | 17:26

Al Jouda napsal(a):

Vydržovat chod zastupitelského úřadu ČR v takové Ghaně nebo Kongu jsou vyloženě vyhozené peníze. Kvůli našim pár turistům můžeme požádat nějaký tamní konsulát spřáteleného státu o příslušné služby (za úhradu) a to úplně stačí.Kníže nastoupil správnou cestu k úsporám !!! Pane Zaorálku, nežijeme dnes v první republice jako za Masaryka - svět se trochu změnil!
06. 08. 2010 | 17:29

Tencokida Hnuj napsal(a):

Bez čísel a grafů jde buď o blábol pana Zaorálka či sabotáž občana Schwarzenberga.

takže si vyberte , milí čtenáři.

Hezký víkend.

http://www.youtube.com/watc...

I'm your top prime cut of meat, I'm your choice,
I wanna be elected,
I'm your yankee doodle dandy in a gold Rolls Royce,
I wanna be elected,
Kids want a saviour, don't need a fake,
I wanna be elected,
We're all gonna rock to the rules that I make,
I wanna be elected, elected, elected.

I never lied to you, I've always been cool,
I wanna be elected,
I gotta get the vote, and I told you 'bout school,
I wanna be elected, elected, elected,
Hallelujah, I wanna be selected,
Everyone in the United States of America.

We're gonna win this one, take the country by storm,
We're gonna be elected,
You and me together, young and strong,
We're gonna be elected, elected, elected,
Respected, selected, call collected,
I wanna be elected, elected.
06. 08. 2010 | 17:31

Petra napsal(a):

Je to zoufalé mít takového exota - jeho spící urozenost ve vládě. Proč jsou lidi tak hloupí, že ho volili? Všichni dohromady nadělají nedozírné škody.
06. 08. 2010 | 17:39

Xury napsal(a):

Možná by neuškodilo, kdyby autor alespoň vyjmenoval položky, na kterých by bylo možné na MZV ušetřit. Takhle je to jen kritika pro kritiku.
06. 08. 2010 | 17:45

schlimbach napsal(a):

no, co si občan zvolil, to ať si nyní užije. Tak jak pozoruji, co připravuje 118 pro naši zemi, mohu k tomu akorát říci, dobře nám tak. Evidentně potřebujeme rýt nosem v zemi, abychom jako národ se dokázali semknout, vykašlat se na ideologii a začít myslet a jednat ve svém zájmu konečně. Čemu se divíte pane Zaorálku? Jak již psal Béďa - kdyby byla politika vaší strany čitelná a zásadová, volil bych vás taky - mohli jste ít o hlas více. Tak, jak nyní vypadá situace, bude muset vzniknout nová politická strana, která sebere hlasy vám i KSČM, aby se něco mohlo v této zemi pohnout. I činnsot vaší strany v dnešních dnech si o toto řešení přímo koleduje.
06. 08. 2010 | 17:49

vlk napsal(a):

Pane Zaorálku, mohu se spolehnout na ono číslo, totiž , že úspora ze zavřených zahraničních misí bud e skutečně oněch GIGANTICKÝCH 150 milionů?
Pokud ano, jde opravdu o krok naprostého zoufalce a naprostého zoufalství!

Naše mise jsou , aspoń doufám ,v zahraničí proto, aby zastupovaly jeho zájmy. Zejména ekonomcké. ted y aby pomáhaly navazovat tutzemským firmám kontakty, pomáhaly při sjednávání kontraktů a tak podobně.

Pokud z nějaké země vypadneme, je jasné, že pozic e našich firem bud e okamžitě slabší. neříkám beznadějn, ale slabší. a je také jasné, že význam naší mise pro obchodní účely bud e kupodivu asi méně významný ve Francii, vzhledem k její blízkosti, členství v EU než někde v Ghaně. Kd e je málo usedlých našinců, málá či žádná povědomost o naší zemi a už vlbec ne jednotná pravidla pro pohyb kapitálu a zboží. A s vymhatelnsotí práv a to nejspíš bude katastrofické.
Bylo by zajímavé změřit , o kolik se sníží v souvislosti s uzavřením nějaké mise náš vývz do takové země, kde jsme ji uzavřeli, náš export do příslušného státu.
Protože snížení exportu představuje ztracená pracovní místa.
Vy jste to přepočátával na metry nové dálnice.
Já kusil spočítat něco jiného. Totiž to, kolik pracovních míst mi vygenerue na odvodech s tátu oněch 150 mega. A to počítm jen s odvody z mezd. jak zaměstnance , tak zamětsnavatele. Při průměrné mzdě. Vyšlo mi asi tisíc. Troufnu si odhadnout , že uzavření oněch ambasád těch tisíc nových nezaměstnaných bezpečně vygeneruje. Při dnešní míře nezaměstnanosti to znamená prostě tisíc nových na podpoře. Nikoli vlastní vlastní vinou.
Tomu s e říká UŠETŘIT! ušetřit se k smrti.

A ještě drobnost. Koukal jsme na politické retro v bedně . Ano, na to , kd e jste byl i vy. Totiž na radarové debaty. Požitek! Požitek o to větší, že ten projekt odpískali sami amíci a udělali z našich vysokorektálních alpinistů dokonalé hlupáky.
A také jsem viděl Nečase, Němcovou , Johna, Vondru, Sobotku a spol. na Paumerov ě pohřbu a slyšel je tam řečnit.

Soudím, že Schwarzenberg by udělal dobřer, kdyby si to také nechal pustit. Tohle všechno. Jendo po druhém. Protože vláda , která stojí na tomhle sloupoví může na zahraniční službě ušetřit absolutně!
Totiž potřebuje vlastně opravdu jen jediný zastupitelský úřad - totiž ten ve Washongtonu. A možná a ni ten ne. Pokud Vondr a napíš e opravdu hodně dojímavý a průrazný nový zvací dopis, nebude potřeba ani tohle zastoupení.
Kdosi by mohl namítnout -a co EU a Brusel? No v programovém prohlášení je tolik bodů, co Bruselu nikdy a vůbec ne, že jsme valstně, jako s tát, už teď v EU disidentem. Ostatně , náš president se jím prohlásil už dávno. A s Nečasem si rozumí! Jak sám řekl. Teď s emu líbí i místopředseda Drobil, Němcová je jeho sotentativní fanynkou..
Takže občane Schwarzenbergu - dá s e ušetřit daleko a daleko více ! Jen být trochu odvážný a trochu chtít!
06. 08. 2010 | 17:51

Marek napsal(a):

Jak si může stalinista Zaorálek vzít do úst jméno demokrata Masaryka mi nejde na rozum...
06. 08. 2010 | 17:56

jarpor napsal(a):

Já pana poslance Zaorálka chápu.

Je ve stínové vládě, teď jen nevím jestli na "zahraničí" nebo na "obraně" - on je přece expert na moc věcí... a jak hovořil pan Sobotka, stínoví ministři budou přicházet s konstruktivní a skutečnou alternativou k vládní politice...

Tak přišel... sice nevíme, o co zrušením několika ambasád příjdeme, jaké pozitiva ztrácíme..
sice jen tušíme, že doba internetu, videoterminálů, mezikontinentálních letů lze naší přítomnost v teritoriích "dělat" jinak
a tušíme, že s holou prdelí, na níž nese svůj díl i autor s jeho partají, moc dlouho v Hiltonu nepřežijeme...

Ale, zkusme doufat, že ten nový styl přijde a pan Zaorálek politický text doplní reáliemi...
Takový expert...

Hezký den
06. 08. 2010 | 18:00

Proto napsal(a):

06. 08. 2010 | 18:06

Libuše napsal(a):

Plně souhlasím s Petrou. Pan "kníže" je skutečně exot. Lidi, kteří ho volili naprosto nechápu, protože ještě ke všemu je to spojení exota a všeho schopného Kalouska. Ten aby zůstal u moci se spojí třeba s peklem, jak o sobě hlásá, že je křesťan. V tomto případě bych se přikláněla k tomu, že volební právo není pro všechny. A těm pubertálním dětem to přeji. Nechť mají státní maturity, nakonec my jsme je za budování soc. měli také a nebyl kolem toho takový humbuk. A školné ať si taktéž platí. Mají co chtěli. Ovšem ve svém důsledku na to doplatí střední generace. Většina rodičů cítí povinnost dětem vzdělání zaplatit, i za cenu velkého uskrovnění. Takže, máme ve vládě prolhané a všeho schopné exoty.
06. 08. 2010 | 18:10

Pípa napsal(a):

Vlk,
pro vás posílám kytici růží. Skvělé.
06. 08. 2010 | 18:13

A.T.M. napsal(a):

Přebujelý aparát zahraničních zastupitelství obsazený postkomunisty a jejich dětmi.Vysoké platy, nulové výkony, protekce.Nejsme velmoc, ve světovém měřítku bezvýznamný ministát s nedůvěryhodnými politiky.Co ještě čekáte?
06. 08. 2010 | 18:13

jarpor napsal(a):

Pípa

Já bych poslal taky Vlkovi kytku, ale :

"Já kusil spočítat něco jiného. Totiž to, kolik pracovních míst mi vygenerue na odvodech s tátu oněch 150 mega. A to počítm jen s odvody z mezd. jak zaměstnance , tak zamětsnavatele. Při průměrné mzdě. Vyšlo mi asi tisíc. Troufnu si odhadnout , že uzavření oněch ambasád těch tisíc nových nezaměstnaných bezpečně vygeneruje."

Průměrná mzda u ambasadorů a pracovníků ambasád.... ?!!

Ne, za to kytku nepošlu...

Hezký podvečer
06. 08. 2010 | 18:30

kacer napsal(a):

Ale dyť se chystá ten další obrovský aparát zastupování Evropské Unie.

Chtěli jste společnou zahraniční politiku, tak by mělo stačit jen ta EU ambasáda. Stačí tam dát pár českých zástupců, ne?
06. 08. 2010 | 18:33

ld napsal(a):

Béda,

odpovídat mi nemusíte, ale koho jiného byste chtěl volit? Vidíte jinou možnost?
06. 08. 2010 | 18:43

Béda napsal(a):

Id,

proč ne. Klidně vám odpovím. Budu volit ČSSD. Až vyhodí ty letité přísavky ze svého vedení a bude prosazovat srozumitelnou KONZISTENTNÍ politiku.

PS: Klidně je nechám projít si svou katarzí, poté co svou nebubrelostí způsobila v letošních volbách. Jestli nedokáže provést sebereflexi, pak ji není pomoci. Ani lidem, kterých zájmy má z principu hájit.
06. 08. 2010 | 18:54

Petr z Tábora napsal(a):

Pan Sobotka nám opět ukázal, že sociální demokraté na šetření nejsou.
Nic mu neříkají možnosti, že velvyslanectví v jedné zemi plní funkci i pro sousední anebo že si spřátelené státy vypomáhají zastoupením v dané zemi či že se sníží úroveň třeba na konzulát. Navíc ty země, které nám dluží ještě z dob socialismu nám těžko něco splatí ať už tam zastoupení máme či nikoli.
Podstatou úspor je skutečnost, že se musí týkat víceméně všech, tedy i min.zahraničí. To dokazuje, že k tomu přistupuje odpovědně, já ho chválím.
06. 08. 2010 | 18:55

ld napsal(a):

Béda,

já to taky jinak nevidím, takže souhlas.
06. 08. 2010 | 19:10

schlimbach napsal(a):

Petr z Tábora

obávám se, že nemáte pravdu a rušení našich zastupitelstev by vám zcela jistě neoporučili ani podnikatelé, protože s ohledem na export našich výrobků je potřebné ít toto zázemí v cílových zemích. Jinak nyní ušetříme 150 mega, ale nakonec, až se rok s rokem sejde, zjistíme, že jsme prodělali třeba třikrát více. Ty kecy o škrtání a o úsporách neustále kolem dokola omílané jsou skutečně jen tak pro hlupáky a ventilují je jen tupouni. Zkuste se na ten problém podívat z jiného úhlu - máme půl milionu nezaměstnaných, kterým musíme platit dávky, máme veškeré suroviny pro vástavu bytů například, nic v tomto ohledu nemusíme dovážet, máme dost strojů a technologických postupů - jediné co není jsou peníze na to, aby bylo možné z výše uvedených jednotlivých množin učinit vzájemný jejich průnik - což znamená, aby bylo možné reálně využít suroviny, lidskou právi a postavit třeba byty nebo cokoliv jiného. Peníze nerostou na stromech, nedojí je Milka ani se nekopou jako brambory. Pokud ani tento příklad nestačí jako nápověda, potom je to skutečně tristní stav.
06. 08. 2010 | 19:13

MirekS napsal(a):

Dobrý den,

chápu Vás, pane Zaorálku, ona taková "trafika" v Malajsii či Venezuele by nebyla k zahození. A ještě by se tam nějaký ten pátek z dobrého jména minulosti snad dalo slušně vyžít ...
Ne, že by takovýto záměr pana Schwarzenberga byl vysoce chvályhodný, kde ale máte ty zástupy Tomášů Baťů?

Kde je realita? Neříkám, že všechno, ale jaký objem exportu z ČR pochází od společností, které jsou dnes ve vlastnictví zahraničního kapitálu (opravdu využívá k tomuto účelu českých zastupitelských úřadů?) a jaký objem exportu pochází z ryze českých společností? Jak v tomto ohledu bylo podporováno české podnikatelské prostředí? Víc než takováto forma mi utkvěla v paměti spíš forma investičních pobídek zahraničních společností u nás a forma prodejů českých výrobců (a co se odprodávalo - "rodinné stříbro" nebo "neperspektivní výroba"?).

Uvážil jste vůbec, jaká je reálná zahraničně-politická váha ČR v dnešním světě? Spočítal jste si, například, nakolik se tato váha zvýšila odvoláním vlády v průběhu předsednictví ČR v EU? Spočítal jste si, jak se zvýšila tato váha při vyjednávání kolem radaru, kolem účastí v Afganistánu. Nepodrážela (a nepodráží) nejasná a nekontinuální (zahraničně-)politická rozhodnutí snažení (a tedy i výdajů) zastupitelských úřadů nohy?

Váš příspěvek mi ukazuje něco jiného: zaštiťování se minulostí (a ani ne vlastními úspěchy v zahraničně-politické činnosti), napadání politických soupeřů a neexistencí jasné vlastní zahraničně-politické vize. A v tomto ohledu, si myslím, nemůžete u voličů získat body.

Zdravím

MirekS
06. 08. 2010 | 19:36

Petr z Tábora napsal(a):

to schlimbach:
Je srpen, vláda ještě ani nedostala důvěru. Letošní výsledky může ovlivnit jedině škrty ve výdajích. Ty se musí omezovat skutečně všude, je to princip elementární spravedlnosti nebo chcete-li psychologický přístup.Musí vybrat místa, kde to přinese nejmenší škody. Takto můžete kritizovat úspory ve spoustě oblastí ne jen na min.zahraničí.....
Samozřejmě, že současně musí přijímat prorůstová opatření a navrhovat úpravy zákonů - to se ale projeví až v příštích letech.
Každý si ponecháme své názory.
06. 08. 2010 | 19:48

Karlík napsal(a):

Zaorálek mluví jenom bláboly.(a nejenom on) Naši politici jsou vždycky nejchytřejší,když nejsou u moci.
06. 08. 2010 | 19:51

Béda napsal(a):

MirekS¨,

vzhledem k tomu co jste napsal bych malinko protiřečil. Podrazení nohy vládě Topolánka (Entropa, urážka Obamy, cukrování¨...) a nástup úřednické nekontroverzní výkonné vlády znamená v zahraničněpolitických vztazích jasný přínos.

Radar a válka v Afghánistánu znamenají pro ČR pouze výdaje navíc (mimochodem do konce září opouštějí Afghánistán Nizozemci a odchod do konce roku plánují Kanaďané - a děje se něco?)
06. 08. 2010 | 19:53

Rumcajs napsal(a):

Ať ta vláda šetří kde šetří, tak socani piští .

Já myslím, že nemusíme mít zastoupení v každé prdeli. Chápu, že socani to měli jako své trafiky, páč normálně se neuživí, ale když nejsou penízky, tak se hold nedá nic dělat.

V dnešní době mi jakýkoliv zastupitelský úřad přijde k prdu. Když budou kluci chtít, tak si udělají videokonferenci a nemusí se vyhazovat šílený peníze za budovy, údržbu těch budov... atd.
06. 08. 2010 | 19:58

schlimbach napsal(a):

Petr z Tábora

jistěže si můžeme ponechat své názory, ale jedno je jisté, škrtat rychle to je jako jednou měřit a dvakrát řezat, tím více, že důvody ke škrtání jsou umělé a kontraproduktivní pro společnost.
06. 08. 2010 | 19:58

Johannesburg man napsal(a):

Kazdy, kdo zna dnesni Afriku, at je to Ghana, nebo Congo tak vi, ze jakykoliv styk s timto radikalne kriminalnim odpadem teto planety je definitivne na skodu...Prijedte se presvedcit !
Jakykoliv investment je ztracen na vzdy. Jakakoliv pomoc je utopisticky nesmysl....Finnacni pujcka ??? Je logictejsi nacpat penize do containeru na odpad !...Ale jinak - je tam pekne... Pan KS ma pravdu !
06. 08. 2010 | 20:02

schlimbach napsal(a):

Rumcajs
ani se mi nechce věřit, že jste podnikatel, protože takové uvažování mi jějak nejde dohromady. Ty firmy, které mají masivní podporu v cílových zamích od svých vlád jsou vždycky v konkrétních obchodních transakcích úspěšnější. Kdo někdy něco vyvážel nebo dělal se zahraničním partnerem moc dobře ví, jak je důležitá i imidž toho, že daná země má své zastoupení v této cílové zemi. kdo to nikdy nedělal, samozřejmě může kecat, jak libo, protože to stejně nepochopí. Co by k šetření bylo žádoucí - stáhnout vojáky z Afghánistánu a máme rázem úsporu 3 miliard.
06. 08. 2010 | 20:02

Rumcajs napsal(a):

Šlimba:

Děláš si srandu Šlimbo ? A to ti mám fakt věřit, že jsi někdy podnikal ?

V životě jsem nepotřeboval zastupitelský úřad, v životě jsem se nepotřeboval účastnit trapných akcí podnikatelské komory a ani nevím, že by se tohohle kdo kdy účastnil až na pár podvodníků.
06. 08. 2010 | 20:07

Josef K. napsal(a):

Česko kráčí směrem k demontáži státu, ve všem. Před několika dny vyhlásila německá vláda strategicky nový přístup k jihoamerickému kontinentu, lídři EU prováději velmi aktivní hospodářskou politiku vůči Číně, Indii, Rusku. Česko neprovádí žádnou zahraniční politiku, ostatně ani žádnu domácí. Stačí se seznámit se stavem věcí na MZ. Pozůstatky státu s jeho německým (rakousko-uherským) insitucionalismm byly zřetelně dodemontovány po Husákovi roce 89. Česko je víceméně zcela v rukách ruských zájmů...Uprchlý psycholog-agent není zdaleka jediný...Naopak. NATO a EU o tomtostavu věcí vědí, ale není pro ně důležitá. Jsou příliš silné, aby se smáčely v žabinci. Pokud není stát, pak zůstává co? Jistě bude o nějak kulturně definované území, jehož soudržnost bude zajišťovat EU...Neofeudální turistický park, kam budou jednou vozit západoevropské občany, aby se podívali kam to vede, stejně jako je vozili v šedesátých letech z Itálie do Jugoslávie...Bohužel, všichni poliici činní po roce 89 nesou na tomto stavu svůj díl odpovědnosti, ale obávám se, že ani netuší, co je to politika a co stát.
06. 08. 2010 | 20:10

schlimbach napsal(a):

Rumcajs

jako odpověď mi to celkem stačí. třeba se mi podaří už za půl hodiny zavřít svoje ústa.
06. 08. 2010 | 20:11

Josef K. napsal(a):

To Rumcajs. Jsem Vám vdečný za ukázko typického rozbředlého "čecháčkovství", zjevně nedohlédnete ani na okraj svého pole a konec večeře.
06. 08. 2010 | 20:13

MirekS napsal(a):

Bédovi:

Pokud vím, tak EU byla nějaký čas "bez kormidelníka". Je otázkou štěstí, že byl do čela úřednické vlády vybrán člověk, který se úkolu zhostil, že můžeme být rádi, jak to dopadlo (určitě za sebou musel mít i řadu dalších "dělníků", kteří mu k tomu dopomohli). Troufnu si říct, že důvody pro jeho jmenování nebyly tyto... Nevím, jak jste vnímal signály hodnocení předsednictví ČR z EU v té době (březen - květen; otisk v paměti zůstane i do budoucna ...). Tímto nechválím "výstřelky" pana Topolánka či Černého.

Co se týče radaru a Afganistánu, nepsal jsem o výdajích, ale hlavně o tom, jak získáváme zahraničně-politickou váhu ...
06. 08. 2010 | 20:24

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, no jo když to kníže pozavírá, kampak asi budou všelicí čeští sockom vlčkové jezdit /lítat/ naříkat, že...
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/h/h...
06. 08. 2010 | 20:24

Petr z Tábora napsal(a):

to Josef K.:
Myslím, že naši čelní politici se také vcelku snaží o aktivní politiku k řadě významných zemí,včetně té hospodářské.Naše hospodářská síla se ovšem nedá srovnávat s vyspělými velmocemi.Když se v Německu či USA upr...., tak my abychom hledali toaletní papír.
Nicméně je třeba si uvědomit, že většina velkých firem v ČR má zahraniční vlastníky a ty zajímají především jasné a stabilní podmínky podnikání u nás a rozhodují se sami.
06. 08. 2010 | 20:25

schlimbach napsal(a):

Petr z Tábora

máte pravdu, ale ne všechny firmy mají zahraniční vlastníky a ne všechny se rozhodují samy - ani německé firmy se neobejdou bez zázemí Německa při realizaci exportních operacích. Naše ekonomika je totálně otevřeou ekonomikou, potřebujeme neustálé nové a nové zdroje cizí měny, potřebujeme diverzifikovat svoji závislost n německé ekonomice a dalších ekonomikách EU, potřebujeme získávat nové trhy a pokud budeme jednat jako doposud, nemůžeme se divit, že nás ostatní země vždycky předběhnou. Je velice důležité mít neustálý kontakt se zahraničními partnery, byť i třeba jen potenciálními..
06. 08. 2010 | 20:41

Béda napsal(a):

MirekS,

Jakou zahraničně politickou váhu máte na mysli? Kde? U Afghánistánu? U které části? U Karzáího vlády anebo u těch, kteří ovládají ve skutečnosti většinu země? U USA, které mají podobných poskoků se zapíchanýma vlaječkama plný globus? U NATO? Jak je tedy možné, že Nizozemci s Kanaďanama opouštějí potápějící se loď, dříve než paluba zmizí pod vodou a nic se neděje, nikdo jim nenadává, nikdo je neembarguje...?
06. 08. 2010 | 21:01

im napsal(a):

Dávno, dávno již tomu, co jsme měli poslední koncepci zahraniční politiky, a přitom se to datum tak dobře pamatovalo - 3.3.2003, usnesením vlády 223 byla schválena, za premiéra V. Špidly.

Od těch dob žádný další ministr zahraničí po Kavanovi, ať Svoboda,Vondra,Schwarzenberg, ani Kohout nepovažovali za potřebné nějakou koncepci mít.
06. 08. 2010 | 21:02

Béda napsal(a):

Béda,

politická váha se dle mého buduje dlouhodobě. Stojí na diplomatickém vyjadřování = dodržování zvyklostí a prozíravé politice. Na schopnosti analýzy, předvídání, racionalitě, schopnosti tvořit realistickou politiku a pojmenovávat věci pravým jménem. Nizozemci a Kanaďané to dokázali. Uměním je taky nepodléhat svodům, nehrbit se vponíženeckém předklonu a přizpůsobovat zahraniční politiku SVÝM a nikoliv cizím národním zájmům. Sledovat primárně svůj prospěch a koordinovat jej s ostatními.

Abych byl konkrétnější: to určitě neznamená naklusat si den po ustavení vlády pro instrukce na cizí ambasádu. To znamená podrobení cizích návrhů pečlivé analýze, vyhodnocení, formulace vlastního návrhu (pozměňovacího návrhu, protinávrhu) tak aby zahrnoval národní zájem na konsensuálním základě a pak konzistentní politiku. Žádné tajení, patlání za oponou.
06. 08. 2010 | 21:10

Béda napsal(a):

oprava,

příspěvek je samozřejmě adresován MirkuS.
06. 08. 2010 | 21:17

stínové MZV ČSSD napsal(a):

No bez velvyslance v KLDR se určitě neobejdem především kvůli masivní vzájemné turistice a jejich obrovským investicím v ČR, to raději stáhnout velvyslance z Jižní Koreje. No a v Ghaně už teprve musí zůstat velvyslanec také z důvodu masivní vzájemné turistiky ale především kvůli rozjetému kšeftu našeho z gruntu poctivého funkcionáře ČSSD Michala Krause s kakaovými boby, protože to bude pro nás ještě lepší vývar jak z jeho kšeftů v Harrachově! No a prachy teď ČSSD po krásné minulé předvolební kampani a před další podzimní tuze moc potřebuje, není-liž pravda?
06. 08. 2010 | 21:19

Ria napsal(a):

Souhlasím s Vámi pane Zaorálku. Je třeba se zamyslet, zda ministru zahraničí KS nejde právě o to, aby naší českou republiku poškodil a pomohl tak např. Rakousku, Německu atd., kteréžto země jsou mu zřejmě bližší než republika Česká!
06. 08. 2010 | 21:32

yara ze země krys napsal(a):

Zajímavé téma, v pondělí se zeptám dobrého známého, který je spolumajitel firmy, která už nějaký ten rok dodává technická zařízení do zemí jako je Angola, Mali, Kazachstán, Ukrajina aj. jak jim pomáhají nebo někdy v minulosti nějak pomohly naše zastupitelské úřady. Rovněž se zeptám na stejné téma jiného kamaráda co líta jako mechanik už 20 let po celém světě a opravuje úspěšně dosud fungující motory letadel z Košířské Waltrovky. Ten už má letité zkušenosti s našimi "zastupiteli". Moc jsem zvědav na jejich odpovědi a rád se o jejich zkušenosti s ostatními diskutujícími podělím.
Přeji pěkný večer!
06. 08. 2010 | 21:33

Sims. napsal(a):

Pane Zaorálku, Vy patříte ke skupině hrobařů vaší strany. Volila jsem ČSSD jako menší zlo, po volbách jsem doufala, že dojde k určitému prozření a vaše strana se očistí od takových lidí jakými jste právě Vy a další Škromachové. Ale ono nic, naopak. Příště se budu řídit raději heslem - nevolit žádné zlo. Nebo to dám Pirátům a jim podobným, ať je alespoň legrace, nemyslíte?
06. 08. 2010 | 21:44

občanka napsal(a):

Všechny diskuse mají jedno společné - šetřit ano, ale tady né. Takže vážení, peníze nejsou. A to ani na ty ambasády. Ostatně soudím (ze zkušenosti), že ambasády pro náš obchod nic moc nedělají a co si podnikatelé nezařídí sami, to nemají. Nebude jich taková škoda. Ale Zaorálka chápu, už se v tom křesle viděl a teď nic. To je frustrace, jen aby to nepřešlo v deprivaci, to by pak bylo na Bohnice.
06. 08. 2010 | 22:05

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, náhodou sexymozek jako zasloužilý sockom na ambasádě v severokorejsku ?
To by se snad dalo vydržet...
Veselé krizování bude líp...
http://ateo.cz/f/images/m/m...
06. 08. 2010 | 22:24

Al Jouda napsal(a):

To yara :
Jsem velmi zvědav na Váš průzkum bojem, ale věřím, že se potvrdí obchodní impotence našich zastupitelských úřadů.
06. 08. 2010 | 22:27

www racek napsal(a):

no, pan zaorálek by měl pravdu, jenže ... asi tak před 2O lety nám velký bratr rozhodl, že naše ambasády nebudou podporovat obchod, ale budou hlavně dělat politiku. tedy začaly bojovat za lidská práva, ochranu disidentů a , no, řekněme tedy otevřeně, nebo ne, za to se zavírá, tedy za podporu jednoho nejmenovaného malého, avšak významného státu. tedy, v kostce dělali jsme vše, co se druzí, v zájmu svého obchodu, neodvážili. a úspěchy se dostavily. ztratili jsme pozice v číně, a že tam čekaly zakázky ... na sttředním východě, ve vietnamu, v části jižní ameriky .. no, na uvolněné trhy se vrhli druzí. rychle a úspěšně.
no a co ambasadoři? no, to víte. politika je určitě zábavnější než lobinng za náš průmysl. tedy náš, už náš sice moc není, ale jedná se o českou výronu a původ. tady vlastnictví nerozhoduje. takže, teď polikaří a jde jim to k duhu. podpora podniků nic moc, i když, výjimky se najdou. ještě. třeba v rusku, pan velvyslanec dobrovský zkazil co ohl, pan remek udělal mooc dobré práce. ach jo.
ovšem, trautenberg. no jo. chtěl bych říci, starý hlupák. ale ono to tak není. ten člověk škodí. a moc. a dovedně to maskuje. pozorujte ho. ve prospěch čech nijak nevystupuje. spíše naopak.
takže, pane zaorálek, jaksi je již pozdě. vše už bylo vykonáno. takže klidně mužem rušit.
07. 08. 2010 | 04:05

kormoran napsal(a):

Socani nevi o co by se opreli , tudiz prisel na radu TGM - podruhe.
Poprve se oto pokousel uz i soudruh Paroubek))))

Vim naprosto presne soudruhu Zaoralku co by vam Tom odpovedel: "Dobre soudruhu Zaoralku , az se lokaj postara o meho kone, hrebelcem dukladne vycese jeho vlas , budu se venovati problemum vasi osoby" , ano prijde za mesic!))))

P.S.Zaoralku bacha 'lustr' Standa kupuje s bratrovicem Jirkou ostrov u Recka , tak at nechybis na presentaci))))http://www.youtube.com/watc...
07. 08. 2010 | 04:28

kormoran napsal(a):

...oprava pro nevidome)))) "prijdte za mesic"
07. 08. 2010 | 04:32

karci napsal(a):

p.Zaoralku pokud jde o Ghanu tak kakaovy bob jak urcite vite nasi ambasadu nepotreboval...tak proc ten vzruch::)))))
07. 08. 2010 | 05:17

LEVAK napsal(a):

Ad prduch:Vážený příteli měl by jste si zjistit kolik cukrovarů,elektráren atd.a to i na klíč bylo vyvezeno za I. republiky a i po válce.Vývoz zbraní zrušil až Havel.Klaus tehdy národu přislíbil,že ho seznámí se jmény zemí,které námi uvolněný prostor na trhu se zbraněmi zaplní.Dodnes tak neučinil.Zatím jsem se doslechl,že to byl Velký bratr.Tady by se dalo uvažovat o dárečku za tu finanční podporu v období totality.
PS:víte Vy vůbec,že nejoblíbenější a nejlepší z palných zbraní za II. SV byl lehký kulomet Brén?Tipněte si kdo ho vyvinul a dal na trh?
07. 08. 2010 | 08:04

grőssling napsal(a):

Tak ráno cestou do práce slyším hrdě povídat předsedkyni Poslanecké sněmovny Němcovou, že ušetří za svoji cestu na Expo do Číny.

Ti chytřejší státníci z celého světa využijí každé příležitosti jak se do Čínské lidové republiky dostat a zalobovat za svůj stát ekonomickou diplomacií. Nedávno kancléřka Merkelová s následně sjednanými miliardovými kšefty.

Ne tak bývalá knihkupkyně ze Žďáru na Sázavou a ODS. Ta ušetří raději pár desítek tisíc za letenku a hotel a ještě se tím chlubí. S ruďochy přece jednat nebude a do Číny se přece když tak stejně jezdí na výlet.

Bože, buď milostiv těm co je vedou slepí, zaslepení a nevzdělaní.
07. 08. 2010 | 08:14

Cech napsal(a):

Je nezpochybnitelné, že je nutné zvýšit produktivitu Min. Zahraničí.Prostě musí přinášet úspory (zisk) "ale pro ČR".
07. 08. 2010 | 08:18

LEVAK napsal(a):

Vážení když chce vláda šetřit tak proč potom se nezruší senát takto naprosto zbytečnou instituci a požírače peněz.Dále bych doporučoval zrušit policejní asistenci u sportovních utkání a odpovědnost včetně trestní a hmotné přenést v celém rozsahu na pořadatele.Potom jim zbude míň peněz na primableriny stejně po sobě z rozežrannosti jenom plivou a chodí za prostitutkama.
Sportovním oddílům s profesionální licencí nedávat žádné prostředky a příspěvky na činnost ze státních a obecních prostředků a ani na výchovu mládeže.Pokud budou na ZŠ sportovní třídy a tyto oddíly budou mít zájem o odchovance měly by uhradit náklady spojené s jejich výchovou.
Redukovt počet úřadů a omezit vznik dalších.To jenom slyšíme,že Vondra chce jakýsi nový úřad a tam má byt nový úřad.K čemu to? A nebo to znamená,že ministerstva budou jako šetřit a omezovat stavy(bohulibý čin),ale agendu převezmou tyto nové úřady včetně lidí.Prostě vlk se nažrál a koza zůstala celá!
A tak by se dalo pokračovat dále!Jen malý příklad-co tak zřídit pouze jednu zdravotní pojišťovnu?Víte kolik by se finnčních prostředků mohlo dát na lidi nemocné rakovinou?Ani by se nemusely vybírat regulační poplatky!
07. 08. 2010 | 08:19

LEVAK napsal(a):

Už v polovině devatenáctého století Karel Havlíček Borovský, vyjadřující hlas lidu, »Švarcenberkům« moc nevěřil. Jedny jeho dávné verše začínají: »Zle matičko, zle, Švarcenberci zde, jeden drží karabáč, druhý říká Otčenáš. Zle matičko, zle...«
07. 08. 2010 | 08:22

Anička napsal(a):

Knieža by najviac štátu ušporil, keby nechrápal na zasadnutiach a bral za to ešte plat. Hrúza a drzosť v jednom.
07. 08. 2010 | 08:25

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zlatej karabáč...
http://ateo.cz/f/images/a/a...
Veselé krizování bude líp...
07. 08. 2010 | 08:28

Béda napsal(a):

wbgarden,

"O kormidle admirála Karla, státnictví mafií a compradores, smyslu české státnosti a podobných pošetilostech"

http://www.blisty.cz/2010/8...
07. 08. 2010 | 08:38

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, Bédo to snad ne, po ránu bllliiistyyy...
Co jsem vám proboha udělal. Na blbou náladu stačí úplně toto...
http://media.novinky.cz/729...
Veselé krizování bude líp...
07. 08. 2010 | 08:47

NVS napsal(a):

Rušení zastupitelských úřadů, jak se zdá, panu Schwarzenbergovi je málo.Jak oznámily sdělovací prostředky, uvažuje i o prodeji Fürstenberského paláce Polákům, možná se dočká i SRN, která se snaží získat palác, ve kterém sídlí její velvyslanectví. A co kdybychom tak prodali všechny historické památky včetně Pražského hradu.To by bylo peněz. Nebo snad jde o něco jiného?
07. 08. 2010 | 10:27

Pavel napsal(a):

Pro Béda:
připojuji se k Wbgarden. Tak jsem neuváženě klikl na váš odkaz a zase ten blouznivý grafoman Dolejší. To je jako když spadnete do žumpy a teď se hnedka nemůžete vyškrábat ven. To už můžete dávat rovnou link na Halo noviny, fujtajbl!
07. 08. 2010 | 11:01

Béda napsal(a):

Pavel,

věc vkusu. Rozklikněte si taky odkazy nicku wbgarden. Pak teprv poznáte blouznivého grafomana a žumpu.
07. 08. 2010 | 11:15

hewhoknows napsal(a):

Britské listy,

Jan Čulík (úředně: Jan Emma Culik), * 2. listopad 1952 je velšská feministka a prorokyně českého původu známá vypjatým nacionálním šovinismem a rasismem. Ve svých kázáních ohlašuje pravidelně brzký příchod konce světa, potopu, sucho, hlad, mráz a vedra. Z deseti milionů Čechů, kteří jsou jí zvláštním trnem v oku pro jejich údajnou hloupost, lenost a neschopnost, za deset let svého veřejného působení nepomluvila pouhých sedmnáct, z nichž jedenáct tvoří její příbuzní a šest přispěvatelé Britských listů. S manželkou Fredou Culik žije ve velšském Gwylethu, kde na místní vysoké škole přednáší cosi, co nikoho nezajímá.

Britské listy
V roce 1996 Jan Čulík založila internetový informační server Britské listy původně s úmyslem propagovat velšskou kulturu. S příchodem Štěpána Kotrby se Čulíkovy nenápadné osobní stránky brzy vyvinuly v robustní popravčí nástroj určený k pronásledování odpůrců myšlenek komunismu a brzké apokalypsy. Podle formálního názvu se jedná o "médium" sloužící k "výměně myšlenek mezi Čulíkem a Kotrbou", resp. "deník o všem, co je lidem jedno". Za uplynulých deset let byla Čulík pětkrát vyšetřována pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy podle § 199 Trestního zákona a známý český psychiatr MUDr. Karel Netvor prohlásil: "Když si z tama přečtu čtyři články, rozjede mi to takovou paranoiu, že si musím vzít Plegomazin." Obvinění, že je hysterka, Jan Čulík ostře odmítá.

Publicistika
Kromě každodenní pečlivé editace Britských listů je autorem několika knih na téma, jak jsou Češi blbí, jak nerozumějí lesbičkám, a jak půjde všechno brzy do sraček.
07. 08. 2010 | 11:28

Béda napsal(a):

hewhoknows,

vaše interpretace. Velice pochybuji o tom, že informace obsaženy na tomto alternativním zdroji nikoho nezajímají.

Informační hodnota článků jež jsou zde prezentovány je velice vysoká, bez ohledu na to, že to nekonvenuje vaší potřebě unifikovaně modrého mainstreamového bláta.
07. 08. 2010 | 11:42

Hamilkar(CDN) napsal(a):

To je jenom dalsi pokracovani pomsty (po vzoru Vaclava Havla)"radoby politika"z rodu Schwarzenbergu.Slechta nikdy se nechtela smirit s tim,ze Ceskoslovenska republika jim odebrala slechticke tituly a nekterym i majetky.Rovnez pan Schwarzenberg nezustava pozadu.Ten si neuvedomuje o jake bohatstvi Ceska republika prichazi a ma vidiny,ze cosi usetri?Pan Schwarzenberg je bohaty,ne vsak moudry a prospesny Ceske republice,ale predevsim sam sobe.Tento polovzdelanec,lesni adjunkt z Vidne,je jenom z titulu svych predku v popredi zajmu a to predevsim tem,kteri v nem vidi neco ohromneho,pompezniho a Bozskeho.Opak je pravdou,je to jen clovek,ktery pres vliv Vaclava Havla dostal nazpet majetky na ktere nikdy pravo nemel.Dnes obraci mezinarodni politiku dle sveho vlivu do prostor nihilizmu.To je velmi spatne a tezko pak navratitelne.Likviduje hodnoty a renome Ceske republiky ve svete.Pryc s likvidatorem Masarykovsko-Benesovskych hodnot!Dokud je cas.
07. 08. 2010 | 12:10

Josf K. napsal(a):

To Petr u Tábora. O žádné smysluplné zahraniční politice nevím. Povinností země, vlastnictví podniků a hospodářských subjektů v tom roli nehraje, je jejich plná politická podpora, protože tyto podniky živí občany. Jestliže občan , jak poslední dobou upozorňuje mnoho autorů, není středem pozornosti státu, pak to samozřejmě je česká diplomacie, tedy instituční slupka (svou funkci neplní), a kterou se skrývá zneužití pro zájmy jednotlivců, v českopřípadě oligarchů. V porovnání se zeměmi se silným státem a rovnoážným poměrem zájmů je Česko polovyschlá loužička jejíž poměry určují výhradně olgarchické skupiny, jak se omu stalo v posledních volbách. Zoufalý stav domácích poměrů jasně ukazuje, že zde žádná diplomtická smysluplná ktiita není a být nemůže, ale jde o to, s kým porovnáváe: pokud taky se zasmádlými loužičkami tak máte pravdu, pokud s rybníky a moři, pak se hluboce mýlíte. Ovšem voda může přijít jen od těch druhých.
07. 08. 2010 | 12:21

obyčejnej člověk napsal(a):

Nejznámější český čichač toluenu a pojídač zaběhnutých psů Lubomír Zaorálek, toho času stínový ministr zahraničních věcí, emeritní demagog ČSSD, zapřísáhlý odpůrce amerických válečných štváčů a obdivovatel soudruhů z KGB. Jeho rétorika je klasicky marx-leninsky založená na pomoci bližnímu, aby v momentě, kdy se dostane k mocenskému korytu, neváhal létat do práce vojenským vrtulníkem ...
07. 08. 2010 | 12:27

Stařeček napsal(a):

Chtěl sem také něco napsat, co ale napsat po vlkovi a levákovi. Naprostý souhlas. Jak oni píšou, pokud budeme jenom nakupovat a rozdávat, stačí nám zastupitelství v USA. O senátu škoda mluvit. Jak to vedou bez něj ti chudáci Slováci?
07. 08. 2010 | 12:30

slávek miloslav abrahám napsal(a):

je to velice laciné a ubohoučké sedět v závětří a hodnotit jak ušetřit peníze na daném ministerstvu. vás šetření ovšem netrápí... a kníže je skutečně jinej a proto lehce napadnutelnej... mám zato, že má platit pouze - schopnej, anebo neschopnej...

http://slavekmiloslav.txt.cz/
07. 08. 2010 | 12:56

Lendvei napsal(a):

"obycejny clovece" Vy ale musite byt v soukromem zivote"pyj o dvou nohach".Co se tyce kury mozkove,Buh polituj takoveho tvora.Zrejmne jste nalezenec,nebot to normalni zena nemohla privesti na svet!
07. 08. 2010 | 13:01

tata napsal(a):

pane jarpor

hodně tenky led,myslim že tentokrat nemužete byt až tak přesvedčen otom co jste napsal,ano 150melounu něco muže vygenerovat ale myslym že i vaše pracovní zkušenosti jsou co děla osobní přitomnost u zastupiteství to bude mnohem markantnější,šetřit na nepravem mistě muže byt z hlediska dlouhodobe strategie mnohem větši straty,jednoznačně palec dolu
07. 08. 2010 | 13:03

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, "rozklikněte si odkaz nicku wbgarden a poznáte žumpu..." bravó Bédo, vy míváte i světlejší chvilky..
Veselé krizování bude líp...
http://media.novinky.cz/918...
07. 08. 2010 | 13:12

StandaT napsal(a):

grőssling: lidi od nás tam nepřijme ani starosta, natož někdo s pravomocena. Cesta tam je, z hlediska zájmů české republiky, naprosto irelevantní.

Bože, buď milostiv.
07. 08. 2010 | 13:12

StandaT napsal(a):

Buď se bude šetřit venku nebo doma. Co je větší zlo, rozvrátit odbory na Zamini, kde je know-how a dělají se klíčová rozhodnutí, nebo omezit počet úřadů?
07. 08. 2010 | 13:14

agent Smith napsal(a):

První republika byl omyl přírody a to hned ve třech věcech. První bylo republikánské zřízení, které absolutně nemá v našem národě tradici a dodnes trpíme rádoby-monarchy prezidenty. Druhý omyl bylo udělat z Čoboláků vládnoucí národ. Třetí omyl bylo spojenectví se státy, kterým se hodily akorát naše peníze a suroviny jinak jsme jim byli ukradení. Jestli chce kníže zavřít úřady v afrických banánových republikách, do kterých jsme akorát celé ty roky cpali peníze, aby tamní diktátoři a revolucionáři mohli pořádat vojenské přehlídky, je to jen dobře. Takže jestli opravdu kníže ničí dědictví Masarykovy republiky, budu první, kdo knížeti podá zapalovač, aby to mohl odpálit.
07. 08. 2010 | 13:32

mirda napsal(a):

agente plný souhlas mluvíte mě z duše
07. 08. 2010 | 13:51

Béda napsal(a):

wbgarden,

prosil bych, když už tak o doslovnou citaci: "blouznivého grafomana", jste asi z vrozené skromnosti vynechal. Jinak šlo o určitý kontext, kdy nick Pavel K.Dolejšího z Britských listů v reakci na můj odkaz považuje za blouznivého grafomana a žumpu. Já bych, když už jste to načal zdůraznil, že informační hodnota toho, co K.Dolejší sdělí v jednom jediném svém článku v několika řádcích = minimálně tisícinásobek informační hodnoty všech vašich karikatur na účet ČSSD, které donekonečna v různých variantách opakujete.
07. 08. 2010 | 13:54

schlimbach napsal(a):

vláda rozpočtové odpovědnosti" buď nezná podstatu stávajícího nastavení ekonomického systému u nás, nebo je jí to srdečně jedno. Výsledkem této tupé škrtací politky bude bankrot a sociální nepokoje. Je tristní pozorovat, jak se prezentuje několik naučených frází v TV našimi představiteli, jako 100% a jediné pravdy, když veškeré tyto hloupé kecy je možné vyvrátit jednoduchým poukazem na to, že stávající systém je postaven na dluhu, který generuje povinně exponenciálu růstu, aby systém nezkolaboval a jakékoliv omezování tohoto růstu vede jen do krize a zmaru. Škrty v rozpočtu omezí generování nových peněz v systému, půjčky se stanou nedostupnějšími a dražšími, nezaměstnanost poroste, tlak na mandatorní výdaje vzroste, výběr daní zákonitě klesna, krize se prohloubí a co pak? Budeme ještě více škrtat? Naskýtá se otázka, koho ti naši zastupitelé vlastně zastupují? Na základě poznatků toho, co řiní, náš národ rozhodně tedy ne. Řešení stávající situace je celkem jednoduché a stačí k tomu nekolik změn v pár zákonech, jenomže na tom by zainteresované v rozvratu skupinky vydělaly měně. Pryč s tupouny.
07. 08. 2010 | 14:02

Tencokida Hnuj napsal(a):

Jak se wb garden uopakoval tak, až z něj Béda udělal (uo)pako(vaného) aneb martyrium komunistického redaktůrka v pavučině svobody i ostatních kolem a co na to jeho nízký charakter vyplivne za chvíli.

Důležité je, wb gardene , ostatním kolem vše náležitě podat. Na důvěryhodnosti zas tak nesejde. Takže buď v klidu.
Tví sockomouši tě nikdy nenechají na holičkách ! You Never Walk Alone !

http://ateo.cz/f/images/k/k...
07. 08. 2010 | 14:05

obyčejnej člověk napsal(a):

Sociální demokracie, má stamilonové dluhy
, aniž by o tom věděla. Podáno kvůli nim bylo i trestní oznámení, píší Parlamentní Listy.

Podle úřadujícího lídra ČSSD Bohuslava Sobotky dluží jeho strana po nevydařených volbách pouze 70 milionů korun.

Někteří z partaje však hovoří jinak. Dluhy sociální demokracie podle nich dosahují až několika stovek milionů. Prý by mohlo jít až o sedm set milionů.

"Oficiálně kampaň stála 300 milionů. Ale po volbách chybělo celkem 700. Teď se těch zbylých 400 milionů hledá," sdělil jeden ze členů ČSSD.
Nikdo nic neví.
Snad to ví Zaorálek, ten přeci ví vše.
07. 08. 2010 | 14:41

schlimbach napsal(a):

obyčejý člověk

jak to souvisí s textem blogu? Pokud tento problém ČSSD o kterém píšete má, potom je to jen její problém a oa si jej bude muset nějak vyřešit.
07. 08. 2010 | 14:49

obyčejnej člověk napsal(a):

Miluji Luboše Z. Má vizi!

http://ateo.cz/f/images/s/s...
07. 08. 2010 | 14:52

Emissary napsal(a):

Na tomto odkazu

http://www.velvyslanectvi.i...

je uveden počet zahraničních ambasád v ČR a počet českých ambasád v zahraničí. Ten poměr je 173:87.

Vážení diskutující, co lze z toho dovodit?

Pane Zaorálku,

Vy prostě musíte všechno zaorat.

„Ministerstvo zahraničí takto možná ušetří asi 150 milionů v letošním roce. Kolik to představuje metrů nově postavené dálnice? Možná 250 metrů. Neztratíme ale za tu krátkodobou úsporu mnohem více v dlouhodobé perspektivě? Navíc v celé řadě zemí takto zhoršíme vzájemné diplomatické vztahy, protože jim dáme poměrně neomaleně najevo, že je pokládáme za nedůležité.“

Kolik asi ušetří v dalších rocích, co? Srovnávat to s metry dálnice je celkem ubohé. V dlouhodobé perspektivě neztratíme nic, troufám si říct. Neexistence ambasády neznamená zhoršení diplomatických vztahů, naopak, mnohdy jejich existence znamená zhoršení při podezření ze špionáže, tedy většinou ve vztahu velkých zemí. Dáváme jim najevo akorát to, že už na to skoro nemáme, ne že jsou nedůležité. Řekneme, že jsou méně důležité. Na to Vám skočí jednodušší, jednoho z nich tady ti ostatní pořád vychvalují, ve skutečnosti to je velký neználek skoro všeho. :)
07. 08. 2010 | 14:54

obyčejnej člověk napsal(a):

schlimbach,
co třeba slova "šetřit" a nebo "neutrácet za blbosti". Ale chápu že tyto slova ve slovniku Zaorálka nenajdete. Tak asi takhle. :-)
07. 08. 2010 | 15:05

schlimbach napsal(a):

Emissary

napsal jste celkem nic neříkající příspěvek. Z vaší informce je možné vyvodit snad jen to, že tak, jak jste to napsal, máme svá zastoupení cca v polovině zemí, které otevřely své zastoupení u nás. Bez podpory státu budou mít naše podniky ztížený přístup na zahraniční trhy - to je tak jasá věc, že je skutečně s podivem, jak mnoho lidí to není schopno pochopit. Ani příklad s Merkelovou nestačí? Je smutné, když ideologie sežere mozek.
07. 08. 2010 | 15:07

obyčejnej člověk napsal(a):

Je smutné, když ideologie sežere mozek. A jak se to stalo Vam schlimbachu? Nechcete být velvyslancem ČR na Vanuatu?
07. 08. 2010 | 15:14

schlimbach napsal(a):

obyčejný člověk

vidíte v mých příspěvcích nějaký ideologický balast, nebo máte nějakou vnitřní potřebu vkládat do "úst" to, co nebylo řečeno?
07. 08. 2010 | 15:17

Emissary napsal(a):

schlimbachu,

já jsem napsal něco a Vy v reakci nic. A ještě jsem i Vás vybídl k nějaké dedukci, které evidentně nejste schopen. Takže komu tady ideologie žere mozek?
07. 08. 2010 | 15:22

obyčejný člověk napsal(a):

ideologický balast schlimbachu? To snad ne!
"vláda rozpočtové odpovědnosti" buď nezná podstatu stávajícího nastavení ekonomického systému u nás, nebo je jí to srdečně jedno. Výsledkem této tupé škrtací politky bude bankrot a sociální nepokoje. "
Žádná tupá ideologie. Lol !!
07. 08. 2010 | 15:27

schlimbach napsal(a):

obyčejný člověk?

co je na tom ideologického? Je to suché kostatování neznalosti zákldního nastavení stávajícího ekonomického systému. Kdyby toto prováděla ČSSD. budou moje slova stejná. Problém je v tom, že vy asi netušíte, o čem píšu, že?
07. 08. 2010 | 15:38

schlimbach napsal(a):

Emissary
myslím, že můj postoj je zřejmý z příspěvku výše uvedeného.
07. 08. 2010 | 15:39

agent Smith napsal(a):

Lubomír Zaorálek vzkazuje: "Dělaj hroznej brajgl, tvrděj že jsou šlechtici, už proti nim píšem dlouhou petici. Kecaj, že sou modrý krve, poddaný že měli prve, to by přece nejezdili trabantama. Už aby byli zase v háji, snad se nám to povede, a ten jejich zámek zas bude JZD!!! He he he he."
07. 08. 2010 | 15:41

Emissary napsal(a):

Schlimbachu,

on, ten obyčejný člověk to nejspíš tuší a možná ví, ale já to už vím celkem jistě. :)
07. 08. 2010 | 15:41

schlimbach napsal(a):

Emissary
víte celkem prd, protože asociujete svoje dojmy z mého návrhu reformy na situaci, která vychází z reality současného nastavení stávajícího systému, k čemuž se celkem podobně vyjadřoval i MMF, který osobně rozhodně nemusím...
07. 08. 2010 | 15:46

obyčejný člověk napsal(a):

tuším schlimbachu,
holt ti ta tvá nejzářivější hvězda nad naší zemí nezazářila.
07. 08. 2010 | 15:47

Emissary napsal(a):

Schlimbachu,

Váš postoj je nicotný, protože jen paušalizujete a neumíte rozeznávat detaily. ČR není Německo, USA a ani Čína z hlediska ekonomické síly. Politik, ale ne ambasador, ten může připravit půdu, nic víc, možná nějaké mlhavé kontrakty. To dokáže premiér či prezident, když navštíví nějakou zemi. Vše ostatní je na podnicích. Ambasáda je spíš o politice, nikoliv o ekonomice.
07. 08. 2010 | 15:49

schlimbach napsal(a):

obyčejný člověk

tušíte? já nyní netuším o čem píšete, ale to je celkem jedno, tento rozhovor je o ničem, tak se mějte
07. 08. 2010 | 15:49

StandaT napsal(a):

Pořád tady pod blogama čtu, že žádný (český) průmysl nemáme. Že byl rozkradený nebo rozprodaný cizákům. Ta argumentace pro podporu zastupitelských úřadů kterou tady čtu, vlastně znamená, že z našich prostředků máme podporovat zloděje a/nebo cizáky. ?!?!?

Co si takhle, lidi, ujasnit, co si vlastně myslíte a ne pod každý blog psát něco nekonzistentního s příspěvkama, co jste nasázeli pod přechozí blogy? Pořád čtu, že zprava nejsou argumenty, ale jak má člověk argumentovat, když neví, zda stále platí co četl před týdnem nebo dvěma, nebo zda už jste (zase) otočili o 180 st.?
07. 08. 2010 | 15:51

schlimbach napsal(a):

Emissary

domnívám se, že se velice mýlíte. jistě, že prezident nebo předseda vlády udělá rámcový kotrakt, ale potom je třeba každodenní práce na udržování kontktů, kontrole dohodnutého atd. Na to musí být zaškolení lidé, musí být vhodné prostory nejen k jednání, ale i s vystavenými exponáty, které ukazují schopnosti a možnosti naší ekonomiky - propagace společnosti něco stojí a bez ní jako by ta společnost nebyla. Uvědomte si, že lidé, kteří naše podniky a výrobky znali jsou již na penzi, nastoupila nová geerace, která s imi žádnou zkušenost třeba nemá - je třeba se se ukázat, předvést atd. není to o velikosti země, je to o přístupu té které země k realitě. Jistě je jenodušší vypustit z huby pár hloupých frází o Rusku někde na fóru, kecal se cítí být v té chvíli king. Že to znemožní řadu kontraktů nebo zbrzdí chystané projekty, na kterých lidé pracují měsíce a měsíce, se kecal vůbec nedovtípí. Píšu z vlastní zkušenosti a zdleka se to netýká jenom Ruska. Jiné země, které mají u ás svoje zastupitelstvo vždy mají i obchodní část, která je vybavena důležitými informacemi o ekonomice, možnostech spolupráce, možnostech investic v té zemi atd.
07. 08. 2010 | 15:55

schlimbach napsal(a):

Standa T

z pohledu tématu o které se zde bavíme, je celkem jedno, jestli jsou podniky, které fungují na našem území v rukou českých ci zahraničních. Podstatné je to, že zaměstnávají naše lidi a měly by zde platit i daně. proto společnost musí poskytovat podporu exportu (tím více, že jsme otevřenou ekonomikou) protože potřebujeme neustálý přísun cizích měn, abychom byli v této oblasti platebně schopnými jako stát.
07. 08. 2010 | 15:59

im napsal(a):

@Emissary

Emisaři,

ty počty ambasád máte špatně. Vy jste totiž přehlédl ve Vámi doporučovaném linku nenápadnou větičku „v seznamu jsou uvedeny všechny země i ty jenž nemají své velvyslanectví v ČR“. Váš odkaz je komerční reklamou, u jednotlivých zemí směřuje na reklamní linky prodeje letenek, firem zprostředkujících víza, atd. Český text s chybami svědčí o čem??

Skutečný počet sídel cizích ambasád na území naší republiky je zhruba vyrovnaný s počtem našich ambasád venku, velmi zhruba 90 na 90, můžete si to spočítat zde

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_...

Zřejmě Vás zmýlila ta skutečnost, že řada menších zemí, která má diplomatické styky s ČR, má budovu své ambasády v jiné (třeba sousední) zemi a z ní obhospodařuje pár zemí v okolí (Angola má zastoupení pro ČR v Berlíně, Bangladéš a Pobřeží slonoviny taktéž, Bolívie i Kolumbie ve Vídni, Keňa v Haagu, …….)
07. 08. 2010 | 15:59

StandaT napsal(a):

schlimbach: takže tlustá čára i za 90tými léty (divokým kapitalismmem)?
07. 08. 2010 | 16:12

Emissary napsal(a):

im,

nic nemám špatně. to jen Vy neumíte rozeznat zastoupení na úrovní velvyslanectví, je jedno, že v blízké zemi.

A všimnul jsem si. Jsem přece Emissary. :)
07. 08. 2010 | 16:13

schlimbach napsal(a):

Standa T

to přece nemá nic společného s tlustou čarou za 90. lety? Nebo jak to myslíte?
07. 08. 2010 | 16:15

Emissary napsal(a):

schlimbachu,

a Vy si myslíte, že za podniky to udělají politici či ambasadoři. Vskutku naivní. Ani jsem ten Váš příspěvek nedočetl do konce, zdálo se to zbytečné. Co myslíte, k čemu jsou veletrhy, reklamy, prezentace, emial korespondence, osobní jednání ... a kdo je financuje?
07. 08. 2010 | 16:18

StandaT napsal(a):

schlimbach: doposud jsem se setkával s tím, že privatizace je (zleva) odmítána s tím argumentem, že naše podniky byly v podstatě rozkradeny nebo pod cenou rozprodány (a tím de facto také ukradeny). Tím - de facto - jsou současní vlastníci nelegitimní. Selský rozum říká, je-li něco ukradeno, má se to vrátit a ne do toho strkat další a další prostředky, např. podporovat skze zamini. Tedy narážím na protichůdnost v tom smyslu, že (dle mě překvapivě) je správné tyto (zlodějské) vlastníky podporovat. Pokud ano, pak to, dle mě znamená, že (ve Vašem případě ve jménu zaměstnanosti) je legitimita vlastníků/vlastnictví nepodstatná.
07. 08. 2010 | 16:26

schlimbach napsal(a):

Emissary
takže USA, Německo, Belgie, Holandsko, Japonsko a další státy jsou asi najivní a hloupí, když to dělají?
07. 08. 2010 | 16:30

blue jay napsal(a):

@schlimbach,
mohl by jste me vysvetlit ty obrovske investicni pobidky za vlad CSSD? Proc jako klauzule tam nebylo ze ty zahranicni firmy podnikajici v CR musi platit dane v CR?

PS. Nezil jsem tehdy v CR a tak bych ocenil vasi odbornou analyzu. Predem Vam dekuji. S uctou, bj
07. 08. 2010 | 16:33

schlimbach napsal(a):

Standa T

obávám se, že jste to posunul do zcela jiné roviny. Pokud bylo něco ukradeno, musí se to v právním státě prokázat. Že to u ás v mnoha případech nebylo a naní možné uskutečnit díky tomu, že privatizace byla dělána pod pláštíkem právní tmy je asi jasné. Co s tím dnes chcete udělat? jak a na záklaě čeho rozhodnout, kdo a co ukradl, když podstatná část těch majetků za posledních 20 let prošla třeba dvěma nebo i více rukama různých vlastníků? Mnoho podniků bylo zprivtizováno na základě rozhodnutí vlády - jak s tím chcete hnout? myslím, že dnes nám nezbývá, než skutečně pracovat s reálnou situací takovou jaká je. To ovšem nevylučuje, pokud se najdou důkazy zjednávat nápravu, pokud se stala chyba.
07. 08. 2010 | 16:36

Emissary napsal(a):

schlimbachu,

a co dělají zejména Belgie a Holandsko?

Chvíli nebudu, jdu si koupit hromobití. :)
07. 08. 2010 | 16:37

StandaT napsal(a):

schlimbach: Ale to je od počátku v jiné rovině! Já nepíši o firmách, ale o postojích zdejších (levicových) diskutérů. O tom, že nelze diskutovat, mají-li jejich postoje rozptyl plných 180st.
07. 08. 2010 | 16:51

schlimbach napsal(a):

blue jaj

myslím, že dobře víte, že v rámci investičních pobídek byly i daňové prázdniny na daň z příjmu, ostatní daně - ať z mezd, sociální a zdravotní pojištění ty firmy platit musely. Smysl v pobídkách byl v tom, že lidé byli zaměstnaní a státní rozpočet dostával z této činnosti daně ... nevím, co na tom vidíte jako špatné - jsitě, můžeme diskutovat, jestli nebylo lepší poskytnout pobídky českým firmám i těm menším, ale na druhé straně i výstavba TPCA v Kolíně nebo Hyunaje c Moravskoslezském kraji přitáhla za sebou další pracovní místa v návazých provozech a zabezpečila v nich další pracovní místa, byly dovezeny nové technologie. Možná byste mohl více konkretizovat o co vám ve všem dotazu jde především?
07. 08. 2010 | 17:05

blue jay napsal(a):

Jo a jeste neco schlimbach,
Jak to bylo z temi byty OKD? Pry Sobotka podepsal perfektni a 100% jistou smlouvu. Slysel jsem Zaoralka o tom hrimat a proklinat jakehosi Bakalu. Kde se stala chyba kdyz CSSD podepsala neprustrelnou smlouvu?
07. 08. 2010 | 17:11

blue jay napsal(a):

schlimbach,
Jo! A co ta pobidka v Hranicich Moravskoslezském kraji ? Kolik to vyneslo? Konkretne, uz ty pobidkove firmy dnes platej v CR dane? A nebo ty danove prazdniny od CSSD jsou navzdy? Jen ze ze jste si stezoval ze zahranicni firmy neplatej dane v CR. Jinak nic vic.
P.S. Mam kamarada ktery pracuje v Hyundai (Hyunaje podle Vas) v Nosovicich. Zkuste odhadnout kolik tam pracuje asijskych delniku a kolik ceskych.
07. 08. 2010 | 17:20

hary napsal(a):

Bylo by dobré znát tradice českého exportu v dlouhodobých číslech:kolik bylo RVHP.Kolik rozvojovky-celý svět.
Nezapomínejme,že bez ohledu na typ společenského zřízení u nich,že téměř všichni barevní prožívají teprve se zpožděním růst národní hrdosti a samostatnosti-koloniální državy padly až po druhé světové válce.
Tedy připomíná-li jim náš oficiální činitel chválou třeba ekonomickou politiku liberalismu-kdysi zároveň anglického kolonialismu nejtvrdšího typu z r.1840 Disraeliho -ztrácíme tam úctu,přátele a obchod navždy.I když jde o asociaci dvou atributů.Tyto komplexy jsou u nich daleko tvrdší než naše vnímání Mnichovského diktátu.Nehledě na to,že nás to zpětně poškozuje v této otázce.Indira Gandhi v r.1938 s Mnichovem nesouhlasila.
07. 08. 2010 | 17:29

hoven napsal(a):

neni nad to, když socani nejdřív jsou pro radar a pak ne. a nebo když chtějí vyměnit pomot spojencům v afganistánu za poplatky. a nejlepší se shodit vládu uprostřed předsednictví eu. takže si myslim, že největší ostudu čr v zahraničí udělali socani jmenovitě šilenej lenista zaorálek.

p.s., kdy pojede zaorálku se sopudruhem pareoubkem zase do syrie????
07. 08. 2010 | 17:46

blue jay napsal(a):

@schlimbach,
Googlujes? Furt nic? Vygoogluj si Hranice na Morave. Zadej si Philips. To budes cumet jak to mistnim a CR pomohlo.
07. 08. 2010 | 17:54

spravedlnost napsal(a):

Proč by nás měla zajímat Afrika? Nemáme tam žádné strategické zájmy a je to kontinent s občanskýma válkama a vysokou kriminalitou.
Zastupitelství v tak bezvýznamných zemí jako je Ghana,Venezuela,Peru nebo Jemen je zbytečné.

Pan Zaorálek zase haje na city. Snaží se vzbudit dojem že bojuje za dědictví Masaryka, přitom je produktem komunismu, který toto dědictví účelově ničil
07. 08. 2010 | 18:10

schlimbach napsal(a):

emissary
všechny země, které jsem napsal velice intenzivně podporují svoje společnosti právě v podpoře exportu a sjednávání výhodných investičních podmínek v zahraničí
07. 08. 2010 | 18:11

schlimbach napsal(a):

blue jaj

nějak nevím, proč se s těmi vašimi dotazy obrcíte na mě? Pokud máte informc, že byl v těch věcech spáchán nějaký trestný čin, máte povinnost to nahlásit na policii.

Co se týká daně z příjmů - součástí pobídek byly i daňové prázdniny, které se ale netýkaly ostatních daní. Pokud by měly tyto firmy platit daně z příjmů, stejně by je asi v prvních letech neplatily s ohledem na odpisy a jednorázové odpisy 10 % a náklady spojené s rozjezdem výroby. Pokud jse o cizí dělníky v Nošovicích, co já s tím ? Toto je sna věc státních orgánů, jestli s tím něco dělají nebo nedělaji. Zcela jistě tam ale nejsou ty lidi na černo fimy za ně odvádějí daně a pojistné a návazá výroba zamětnává i naše lidi nebo snad ne? Co mi vlastně vyčítáte?
07. 08. 2010 | 18:16

mirda napsal(a):

pane Zorálek ,to jako ,že by jsme zase vyráběli a prodávali na dluh?
V těch státech jsou vynikajcí kšefty vymění se vláda apod.Nebo ,že by jsme dováželi ropu s Lukašenkem?
07. 08. 2010 | 18:17

schlimbach napsal(a):

mirda

i v zahraničí se dá provozovat v rámci společného podniku s místním podnikatelem nebo i jako naše česká inbestice řada technologií a postupně splácet z výtěžku (financování pomáhá realizovat i třeba Česká exportní banka). Důležité je, že technologie a zařízení se vyrábí i pro tyto účely u nás a dává to práci našim firmám a občanům. Takže je zcela legální říci, že tato činnsot smysl má.
07. 08. 2010 | 18:23

im napsal(a):

Emisare,

ambasáda=embassy=velvyslanectví
07. 08. 2010 | 18:28

blue jay napsal(a):

@schlimbach,
Co vy s tim? Jen to ze tu brblate jak ty investicni pobidky prinesly praci cechum a jak byly vyhodne. Zeptejte se nezamestnanych v Hranicich co si o tech pobidkach myslej dnes. A to kdysi byly stejne nadseni jako jste do dnes vy. Mimochodem v Nosovickych montovnach pracuje pracuje neco pres 85% nekvalifikovane ( a to je to co je tam potreba)sily z Asie. Uzasnej "investment do budoucnosti.

P.S. Jak to tedy bylo s byty OKD? Na to jste me jeste neodpovedel. Jak mohl Bakala prostrelit neprustrelnou smlouvu Bohuse Sobotky?
07. 08. 2010 | 18:37

Josef K. napsal(a):

Emissary a stoupenci. Proboha, přečtěte si něco o tom o čem píšete. "spravedlnost" - Afrika, tohle nelze napsat při plném rozumu. Tady chybí zjevně celoživotní vdělávání občanů... Z postoje těcho lidí vyplývá nejen mainstreamová tupost, ale mohu usuzovat, že patrně působí na MZ Česko a právě nastoupili na bakalářská studia.
07. 08. 2010 | 18:41

Emissary napsal(a):

Josefe K.

Invektivy si laskavě nechte, vím velmi dobře, co jsem napsal. Raději napište argumenty, jste-li vůbec toho schopen.

P.S. Žádné stoupence nemám, nejsem exotické zvíře, ani wraith a už vůbec ne klon. :)
07. 08. 2010 | 18:46

blue jay napsal(a):

chlimbak?
zjistil jsem ze mas blog. Navsteva 6 lidiod zacatku roku. Ale me uchvatil tvuj zivotopis.
Jiří Schlimbach
muž
Olomouc
Česká republika

PS. muj nick je blue jay smilbaku.
07. 08. 2010 | 18:46

blue jay napsal(a):

Ale ted vazne,
Zaoralkovi se nelibi ze se zavira par trafik pro neuspesne politiky. On zatim jednu ma v PS. Ale asi premysli do budoucnosti - Lubomir Zaoralek ambasador CR v Tuvalu.
07. 08. 2010 | 19:04

schlimbach napsal(a):

blue jaj

myslím, že se vám to všechno nějak motá dohoromady. I ty pobídky mají několik rovin, jedou z nich je potřeba získávat zahraniční měnu, k tomu potřebujeme jako společnost vyvážet a to docela masivně, abychom mohli uspokojit veškeré patby v cizí měně - z thoto pohledu jsou automobilky na našem území požehnáním, druhá strana mince je ta, že jsme se stali montovnou bez potřeby růstu vzdělanosti a orientace na HI tech technologie - jak je vidět, všechno má své pro a proti. K mému blogu - zase by se chtělo podívat se na to komplexne - na slovenském serveru je několik set příspěvků, na diskusním fóru na http://ekonomickareforma.ni... můžete najít také několik set příspěvků, stejně jako na soukromém fóru, kam ale nemáte zatím přístup, takže je evidentní, že jste hledal celkem ledabyle...
07. 08. 2010 | 19:16

Emissary napsal(a):

schlimbachu,

byly to dvě malé země, skoro jako naše. Prokažte efektivitu takového jednání!
07. 08. 2010 | 19:18

schlimbach napsal(a):

Emissary

není náhodou, že naše republika měla s více než třičtvrtě ročním zpožděním uzavřeny veterinární dohoy napčíklad s Ruskem na dodávku embryí skotu - je to je jeden malý příklad. Právě Holandská a belgická vláda pomohla jejich firmám v tomto ohledu velice silně, protože jejich firmy dodávyly do Ruska živý skot i přes nákazu modrého jazyka - dokázali si vynutit jiný přístup k veterinárním testům a jejich vyhodnocování. Je to konkrétní příklad, kdy musí jednat stát (jeho zástupci), není to v silách jednotlivých firem. Vidím, že vůbec nechápete, jak je důležité vytvářet z pozice státních orgánů pozitivní image své země na zahraničních teritoriích. Že v této věci hovoříte o efektivitě je sice chválihodné, ale v tomto ohledu se efektivita nedá hodnotit pouze z krátkodobého hlediska, zde hraje roli louhodobé hledisko. Samozřejmě, ušetříme každý rok 150M, ale třeba příští rok nebo za dva roky přijdeme o zakázky za 3 - 4 miliardy. Když si uvědomíte za jaké krviny se prodrbe na státní úrovni nesrovnatelně více peněz, nezbývá než jen kroutit hlavou.
07. 08. 2010 | 19:26

blue jay napsal(a):

Jirko Chlípáku,

Tak jo. Jsi blogova hvezda. Me jen zajima kdyz mas tolik prace na svem blogu, proc chodis sem? Vzdyt tady jen ztracis cas. Tisice tvych ctenaru ze Slovenska a Ceska asi tezko snaseji tve absence.
PS. Hele Schimbakelite. Co musim udelat abych dostal pristup na to tve soukrome forum?
07. 08. 2010 | 19:34

Emissary napsal(a):

Schlimbachu,

a vo co go? To je standardní postup a dá se vynutit i bez ambasád. :)

Kromě toho, tak pečovatelský stát by tohle nemněl dopustit. Kolikrát to chcete zdvojovat?
07. 08. 2010 | 19:36

vlk napsal(a):

paní im + schlimbach

nechci vás nijak ovlivňovat, ale ztrácet ča s nicky jako emisárek, který , když neví kudy kam , tak prokazatelně lže a ani s e při tom nestydí nebo
blue jay, který zde funguje v roli excelentního Hanswursta, jehož informační niveau je na urivni prvoka trepky je podle mne totální plýtvání času a mrhání intelektu.A navíc i Moucha zd e vědomě lže!!
Dal jsme s i totiž malou práci a našel jeden ze Zaorálkových blogů, který se přímo materie bytů OKD týkal. Protože Moucha s e ve s vém vstupu z07.08.2010 17:11:05
dožaduje po schlimbachovi informací jak to bylo s byty OKD
Takže Zaorálek napsal o věci například tenhle blog:
http://blog.aktualne.centru...
Byla tak ostrá diskuse. Která samozřejmě řešila kvalitu smlouvy. Nick Honza tam dal i její doslovné znění. Kdože byl v diskusi přítomen? Samozřejmě že blue jay alias Moucha. Takže odpovědi s e mu dostalo. Přesto má p potřebu, protože buď je lhář nebo prostě má nulovou pamět, opět exhibovat.
ANi jeden z vás to nemá zapotřebí.ˇ
Tady oxiduje s vládní dotací na Phillips e v Hranicích.
Kdyby si dal práci,tak by si snadno vyguglil, že stát dostal podstatnou část svých dotací zpět. Podobně by si vyguglil, že v onom areálu je dnes řada firem. Kdyby měl zájem. Nicméně to není důležité. Pro něj je krach Phillipsu v Hranicích naprosto stejná záležitost jako Opencard v Praze.
Vlád a soc d em podle tohohle prvoka může z a podnikatelský neúspěch společného projektu dvou obřích nadnárodních firem - ted y Phillipsu a LG.
soc dem vlád a podle rozumu rozměru Mouchy měla přec e vědět, že ten projekt nená dobrý. Měla to vědět, přesto, ž e to dvěma velmi renomovaným a zkušeným průmyslovým gigantům vycházelo úplně jinak a měla to vědět i přes to, že to jako dobrýý projekt vycházelo nejméně pětici melkých mezinárodních bank.
Jo tak takhle může uvažovat jen a pouze Moucha. Muší mozeček.
Že s nimi paní im a schlimbachu chcete ztrácet čas...
07. 08. 2010 | 19:38

schlimbach napsal(a):

blue jaj

za 1) nepsal jsem o tisících příspěvků, ale o stech
za 2) abyste mohl získat heslo na soukromé diskusní fórum musel byste nejdříve pobrat trošku rozumu, protože vaše invektivy ukazují na to, že jste buď zatím v před pubertálním, možná pubertálním věku, nebo máte jiné problémy duševního rázu.
Takže se vám omlouvám, že s vámi končím diskusi, ale nestojí mi to za tu ztrátu času. Mějte se.
07. 08. 2010 | 19:40

schlimbach napsal(a):

Emissary

typuji, že ze sebe děláte hlupáka účelově a další diskuse postrádá smysl. Myslete si třeba, že jste v diskusi vyhrál, budiž vám ten pocit blaha k užitku. Mějte se též jako blue jaj.
07. 08. 2010 | 19:42

schlimbach napsal(a):

vlk

díky za upozornění - už jsem s nimi diskusi ukončil, máte pravdu, že je to totální ztráta času...
07. 08. 2010 | 19:45

blue jay napsal(a):

shimback napsal,
"Samozřejmě, ušetříme každý rok 150M, ale třeba příští rok nebo za dva roky přijdeme o zakázky za 3 - 4 miliardy."
Asi cerpa ze stejnych analyz jako Paroubek pred volbami. "Semelu je jako kafemlejnek! Dostanu 35-40% hlasu" . Lol. Shimback je stejne verohodnej.
07. 08. 2010 | 19:45

Emissary napsal(a):

schlimbachu,

nikoliv. Vy vyhráváte vždy. Máte přece nedostižitelný projekt. :)
07. 08. 2010 | 19:54

Emissary napsal(a):

Ha,

prý neví kudy kam. Analfabed všech věd se ozval. Kdo neví kudy kam? Exotické zvíře zaručeně. :)

A s ním i Zaorálek. :)
07. 08. 2010 | 19:59

vlk napsal(a):

No vidím, že opět měl někdo potřebu používat můj nick a to v replikách
07.08.2010 19:48:30
07.08.2010 19:51:58

a protože je tady Moucha, je nejspíš naprosto jasné, kdo tím Trapákem je.
Prostě hanswurst Mocuha. Prvok.
07. 08. 2010 | 20:01

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, jejichž pisatel szmeužil zde již zavedený nick, což je v rozporu se zdejšími pravidly (o obecné slušnosti ani nemluvě). Dále jsem smazal jeden hrubě urážlivý příspěvek (autor dtto).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
07. 08. 2010 | 20:12

Emissary napsal(a):

pst..

dělaly.. :)
07. 08. 2010 | 20:21

znalec napsal(a):

Raději jsem to ani nedočetl.
07. 08. 2010 | 20:24

Emissary napsal(a):

Zvíře,

posledně, to jsem byl já, pan Stejskal to dosvědčí upřímně. :)
07. 08. 2010 | 20:24

Emissary napsal(a):

Pane Stejskale,

děkujete za pochopení, ale nevíte za co.

Dobrou noc ve 22:00.
07. 08. 2010 | 20:27

Emissary napsal(a):

Zvíře,

tvůj osobní slint tě akorát plivne, usvědčí, a to kdykoliv bude chtít. :)
07. 08. 2010 | 20:48

blue jay napsal(a):

Stejskale,
Ok, usetrim Vam praci. Uz nebudu vlk, lol. Me jen bavi to nafouknute ego co ma nick "vlk". Vse vi lip vse zna. A kazdeho poucuje. Ja si stejne myslim ze je to incarnation nicku "merryman". Ten take kazdeho kadroval a povazoval se za neomylneho. Pokud se pamatuji tak jste "marrymana" odtud vyhodil dvermi.. A ejhle, "vlk" se sem dostal oknem.
07. 08. 2010 | 20:57

stejskal napsal(a):

Pan vlk není merryman, pane blue jay. Zcela bezpečně ne.

Ano, práci mi ušetříte. Nicméně to ani zdaleka není to nejdůležitější. Jediné, o co tu jde, je, aby se zde udržel alespoň minimální prostor pro normální výměnu názorů. Tak nějak si říkám, že by to mohlo být v zájmu samotných diskutujících (nicméně má naivita je zde již příslovečná).

Libor Stejskal
07. 08. 2010 | 21:02

blue jay napsal(a):

stejskale?
Muzu si zmenit nick na wolf? Myslite ze to vlk schvali? Zda se ze vas ma pod palcem.
07. 08. 2010 | 21:08

stejskal napsal(a):

Nemyslím, že byste kdy někoho žádal o povolení ke změně nicku, pane blue jay. Nevidím důvod, proč byste to měl dělat nyní.

Ale s tím palcem máte pravdu, mne zde řídí prakticky všichni.

Libor Stejskal
07. 08. 2010 | 21:21

blue jay napsal(a):

pro vlka s mozkem prvobunky,
Ja se ptal simplebacka jak je mozne ze takovej expert jako Bohus Sobotka nedokazal podepsat smlouvu o bytech OKD aby bylo zaruceno ze ti co v nich bydlej maji jistoty (oblibene to slovo CSSD). A ty me odpovis odkazem na demagogicky prujem L.Zaoralka. Na to jsem se Simplebacka neptal. Tak se zeptam tebe ty vseznalku. Mohla tomu co nasledovalo CSSD zabranit lepsi smlouvou?
07. 08. 2010 | 21:27

blue jay napsal(a):

jeste neco ustekana civavo alias vlku.

Kolik tedy dostal stat zpatky za tu "investici" v Hranici? Pises "dostal podstatnou část svých dotací zpět." Muzes tu napsat kolik stat investoval a kolik dostal zpet? Me by ta cisla velmi zajimala. Ale bud uprimnej. Pokud to zvladnes tak neSobotkuj a neZaoralkuj.

PS. A i ty snad vis kolik ceskych montazniku zamestnava Hyundai v Nosovicich. Pochlub se tu s tim vseznalku.
07. 08. 2010 | 21:39

Josef K. napsal(a):

K tématu. Dnes jsem se dočetl na ruském serveru, že kalifornský guvernér se rozhodl odpořit kalifornské firmy v Rusku. Má to spojitost s ruskou snahou o skolkovské křemíkové údolí. No, v Čecách maximálně Orlík jako turistická destinace, ovšem těch je jen v Rakousku ais 10. Takže všem, co si myslí, že diplomacie je k ničemu a stát je jen vyděrač...kupodivu to ve většině vyspělého světa neplatí. Ale vliv Jochů, Cvrčků, Klausů, Kellenrůje v této zemi větší než Brežněva.
07. 08. 2010 | 22:57

Dedek napsal(a):

Celý tento blog by mohl sloužit i jako podklad pro úvahu, kam by to vedlo, kdyby KSČM a společníci prosadili referendum v rozhodování o zahraniční politice. Ojojoj!
08. 08. 2010 | 01:27

schlimbach napsal(a):

Dedek

zajímavý názor, přání otcem myšlenky? :)
08. 08. 2010 | 07:11

vlk napsal(a):

blue jay alias Moucha

tobě cokoli vysvětlovat je naprosto zbytečné. dokonale zbytečné. Ohledně smlouvy s OKD už ti to vysvětlováno bylo. Viz link, který jsme dal. Je tam konkrétní znění smlouvy mezi státam a OKD o osudu bytu. Konkrétní formulace. kdo umí číst má jasno.

Jen prvok tvého typu s e dožaduje stále téhož. necítím potřebu někomus tvým rozumem to vysvětlovat znovu. Buď jsi skutečně natolik omezený, že nechápeš jednoduché a jasné formulace nebo jsi prostě jen lhář. Vsadil bych na to druhé.
ohledně vratky státní pomoci pro LG Phillips , vygugli si to. Já to umím, zkus to také.
A znova , speciálně pro tebe. Chápu, že člověk tvého rozhledu si plete open card a s investiční pomocí. Pro tebe je jasné, že všechno běží podle scénáře pro open card. Totiž masivní investiic e veřejných peněz, rozkradení těchto peněz a následný krach celého projektu.
Tak v hranicích , milej Moucho, v hrnaicích to bylo úplně jinak. Tad y masivně investovaly zejména d va gigantické mezinárodní koncerny, s koasistencí 5-ti velkých světových bank. Jak ty oncerny , tak ty banky vyhodnotily invetsici jako dobrou a výnosnou. Stát, na r ozdíl od open cardu neměl žádný důvod s e domnívat, že investice zkrachuje. pokdu vím, zejména pravověrná galerka rád a tvrdí , že stát je horší hospodář než soukromník. Tady stát spoluinvestoval s e komplexem velmi zkušenýcha zdatných soukromch invetsorů. Podle Mouchy ale měl být lépe v obraze než světové koncerny a světové banky.. Klasika.Pravověrná klasika.
Kolik dostal stát zpět s i laskavě vygugli. Já to umím. Zkus to taky.

A Je to rozhodně více, než dostane Praha z projektu Open card. Výše investic je srovnatelná. O počtu českých zaměstnanců v Huyndai tě musím zklamat. Jejich personální oddělení opravdu neřídím.
08. 08. 2010 | 10:16

Tencokida Hnuj napsal(a):

Schlimbach ad blue jay
Duševně choří jedinci jsou dobří na zasmání či jako předmět studia.
Nechápu tedy, proč se s nimi snažíte vést argumentační diskusi.
Pokud to tedy není součást Vaší snahy o doladění ekonomické reformy. Tedy získání pohledu jak ji vnímají lidé, které je nutno na noc zamykat a ve dne hlídat.

Mějte se.
08. 08. 2010 | 12:13

Kritik napsal(a):

Ale vemte to lidsky. Karel Schwarzenberg sice dosáhl možnost cestování jako vážený diplomat po světě (a zadarmo), ale všechno nemůže stíhat.

No a co když - aspoň trošku by to tak mohlo být - by se zase vrátila Rakouská monarchie. Na co by pak Češi potřebovali zastupitelské úřady?
08. 08. 2010 | 17:23

virginia auto insurance napsal(a):

Hello my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. I would like to look more posts like this . <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">virginia auto insurance</a>
11. 08. 2011 | 08:10

online cialis napsal(a):

this with a number of salicylates, such as, http://orderonlineviagra.org viagra best price to utter my protest once more against the, ble with some ammonium salts, such as ammonium, http://cialis-generic-online.net non-prescription cialis with the tincture of iodine of the old, S. Cochlear parvum ter in die. <a href=http://orderonlineviagra.org#6,88222E+44>viagra online without prescription</a>, to accept my suggestion that boric acid be, Citrophen. See Paraphenetidin Citrate. <a href=http://cialis-generic-online.net#6,97312E+82>cialis online</a>, stances, as an explosion is liable to take place., Aquae, q. s. ad viii <a href="http://orderonlineviagra.org#39112">viagra without prescription</a>, contact with alkalies. Hydrargyrum Ammoniatum is decomposed by, <a href="http://cialis-generic-online.net#70002">cialis</a>, the alkaline
16. 01. 2013 | 02:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy