Povinné očkování pro a proti

04. 09. 2013 | 13:52
Přečteno 28261 krát
Český vědecký konsenzus trvá na povinném očkování, zatímco občanská společnost se proti očkovacímu diktátu stále více bouří. A má pádné argumenty.

Upozornění: Rozhodla jsem se více věnovat problematice zdravotní prevence a výživy, proto již o očkování nepíšu. Pro aktuální informace se obraťte na vašeho pediatra a sledujte stránky o.s. Rozalio. Právní aspekty povinného očkování můžete konzultovat s Ligou lidských práv, která se této kontroverzní otázce veřejného zdraví dlouhodobě věnuje.

Povinné očkování dětí by mělo být zrušeno. — To byla teze prestižní Masarykovy debaty, kterou jsem obhájila společně s ředitelkou Ligy lidských práv Zuzanou Candigliotou. Proti tezi vystupoval přední český vědec, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR Václav Hořejší a očkovací specialista, provozovatel serveru Vakcíny Marek Petráš. Výmluvný byl výsledek debaty: před zahájením bylo pro tezi 76 % publika, zatímco po skončení diskuse bylo 100 % účastníků pro zrušení povinného očkování.

Z debaty bohužel neexistuje záznam. Hlavní argumenty, které přesvědčily přítomné publikum o smysluplnosti zrušení povinného očkování, proto shrnuji zde. Jde mi především o to pokračovat v konstruktivní veřejné debatě a dát rodičům, kteří odmítají dát své děti povinně očkovat, hlubší argumentační základ.

PRO povinné očkování


Než se dostanu k našim protiargumentům, zopakuji stručně hlavní argumenty protistrany pro zachování povinného očkování:

Očkování je jedním z největších úspěchů moderní medicíny.
Očkování zachránilo miliony lidských životů.
Povinným očkováním chráníme životy těch, kteří nemohou být očkováni.
Omezení očkováním by znamenalo návrat nebezpečných infekčních nemocí.


PROTI povinnému očkování


V debatě padl mimo jiné argument, že proti očkování jsou pouze nevzdělaní fanatici. Při veškerém respektu k lékařům, farmaceutům a zastáncům povinné vakcinace bych ráda tomuto tvrzení oponovala následujícím přehledem argumentů.

Předesílám, že já sama jsem pouze proti povinnému očkování, nikoli proti očkování jako takovému. Jsem zastáncem práva každého rodiče spolurozhodovat o provádění všech lékařských zákroků na vlastních dětech. Toto právo by měli mít rodiče, kteří dávají přednost očkování, i ti, kteří chtějí budovat zdraví svých dětí přirozenější cestou.

V téměř celé Západní Evropě je očkování dobrovolné. Výjimku tvoří pouze Belgie (1 povinné očkování) a Francie (3 povinné). Zato u nás se stále povinně očkuje hned proti 9 nemocem! Povinné očkování je pozůstatkem totalitní éry, kdy odpovědnost za naše zdraví přebíral stát a nevzdělaný občan mohl jen nastavit paži a poslouchat. Tento přístup je nutné změnit mimo jiné i proto, že český stát odmítá nést přímou zodpovědnost za poškození zdraví v důsledku očkování a všechna rizika tedy nese dítě a jeho rodiče.

Neexistují studie, které by dlouhodobě srovnávaly zdraví očkovaných a nenaočkovaných dětí. To staví rodiče před dilema, jestli je pro dítě horší riziko celoživotního neurologického postižení v důsledku očkování, nebo riziko prodělání infekční nemoci — toto riziko je totiž v zemích s vysokým hygienickým standardem nízké, a také průběh nemocí je v nich většinou mnohem méně rizikový než v zemích s nedostatečnou hygienou a zdravotní péčí.

Není prokázáno, že mnohočetné očkování chrání před infekčními nemocemi lépe než posilování zdraví cestou kvalitní stravy a životního stylu celkově. K největšímu poklesu výskytu a úmrtnosti na infekční nemoci došlo ještě před zahájením plošného očkování a došlo k němu i u nemocí, na které se nikdy plošně neočkovalo, tj. díky lepším životním podmínkám a hygieně.

Není exaktně prokázáno, jestli a jak nenaočkované děti kohokoli ohrožují. Ideální, celoživotní imunita totiž vzniká pouze po prodělání infekční nemoci. Po očkování dochází k dočasnému (a u jednotlivců rozdílnému) nárůstu imunity, proto je zpravidla nutné očkování po čase opakovat. Mnohé děti už pár let po očkování nemusí mít dostatečné hladiny protilátek a s velkou pravděpodobností i mnozí dospělí mají jen minimální až nedostatečnou imunitu vůči očkovaným infekčním nemocem. I proto se v USA čím dál tím častěji doporučuje očkování dospělých. Pokud by tedy teorie kolektivní imunity platila tak, jak je v současnosti veřejnosti prezentována, byli by tou největší hrozbou nenaočkovaní či nepřeočkovaní dospělí a ani očkování všech dětí by nezajistilo většinovou imunitu celé populace.

Potřebujeme lékaře, kteří umí vysvětlit, proč bychom měli očkovat. Ani my dospělí se totiž do očkování nehrneme, období hrozící epidemií nevyjímaje. Vzpomeňme na epidemii prasečí chřipky. Pokus o nařízení povinného očkování některým skupinám, jako je vojsko či zdravotnický personál, vedl k mnoha protestům a odmítání. Očkování v té době odmítl i náš prezident a vysoce doporučované očkování pro všechny jaksi nestihl ani náš pan hlavní hygienik.

Očkování není léčebný zákrok. My jen do zdravého dětského organismu preventivně zavádíme léky obsahující řadu potenciálně rizikových aditiv s cílem zabránit hypotetickému riziku infekce. Proto bychom měli uplatňovat pro očkovací látky ta nejpřísnější kritéria a poměr užitku vůči riziku by měl být jednoznačně stanoven dostatečně dlouhodobým sledováním, a to jak u každé jednotlivé vakcíny, tak i v kombinaci nabízených vakcín (tj. u celých očkovacích kalendářů).

Vynucované očkování nepřesvědčí a budí nedůvěru. Lékaři by měli přesvědčovat nerozhodnuté rodiče a jiné odborníky pomocí argumentů a obhajitelných faktů, nikoli cestou právního nátlaku a diskriminace dětí či rodičů, kteří očkování odmítají.

Za situace, kdy není jednoznačně znám poměr přínosu a rizik očkování, kdy přesně nevíme, do jaké míry očkování přispělo ke snížení výskytu a úmrtnosti infekčních onemocnění (známe jen nejednoznačná a neprůkazná tvrzení stran zainteresovaných na očkování) a kdy mohou být následky očkování závažnější než hypotetický přínos dočasného nárůstu imunity, není ve svobodné společnosti přijatelné rodiče právně nutit, aby své děti nechávali povinně očkovat.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

to je jedno napsal(a):

Nejsem ani pro ani proti očkování. Stojím na velmi tenké hraně zda očkovat či neočkovat mou jedinou milovanou dcerku MMR vakcínou. Vy, teří se tu zarputile oháníte jak je očkování prospěšné podívejte se například na stránky rozalio.cz na příběhy rodičů, kterým vakcíny zmrzačily děti! Jejich jediné děti. Ihned po vakcinaci se jim rozjely autoimunitní nemoci, ekzémy, vyrážky a dokonce i autizmus. Argumet, že vakcíny nevyvolávají tyto choroby je neprůkazný stejně jako argument, který tvrdí opak. Příjde mi velmi zvláštní, že tyto choroby se u dětí rozjely právě po očkování. Každý by se na to měl podívat z obou stran a něco si o tom přečíst. Když svou dceru naočkuji a dostaví se silná nežádoucí rekce, která změní mé dítě v autistu ponesu si následky pouze já sama ač jsem poslušně jak je státem dáno svou dceru naočkovala. Nikoho nebude zajímat, že místo toho, aby se mé dítě vyvíjelo kupředu, bude bušit hlavou do zdi, propadat záchvatům agrese a neutišitelného pláče, nikdy už se neusměje a neprojeví ke mě svou lásku. Vakcíny obsahují těžké kovy neurotoxiny a né každé tělíčko se dokáže s tímto jedem poprat. Křičíte tady, protože vás se to netýká. Vaše děti to zvládly. Řekněte to rodičům, kterým vakcína u miminka způsobila smrt. Zvažuji, že tuhle vakcínu odmítnu. Zarděnky, spalničky a příušnice jsou dnes dobře léčitelné. Co mám volit? Ruskou ruletu v podobě vakcíny, která mi může i nemusí zmrzačit dítě? Nebo možná případnou dobře léčitelnou nemoc????? Raději budu mít zdravé dítě, které nebude ve školce než autistické dítě, které nebude ve školce. Mimochodem hexu naočkovanou máme. Nejsem žádný demagog. Jsem jen máma, která se opravdu velmi bojí o své dítě.
05. 02. 2014 | 01:02

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally just details -- important details, but variants on that theme. index.php is the control, the menu system determins what the "existing page" is, and plenty of events get fired along the way of construction that page. Plugin modules can hook in to those events and alter the work flow/provide added information/etc. That is also part of the reason a lot of Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does not actually DO anything other than say, 'Somebody asked to get a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:23

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 17:06

Zlatana napsal(a):

Proim vas, jak muzete tvrdit lidem takove nesmysly! Osobne jsem si to zjistovala u lidi, kteri v Nemecku a Belgii ziji a rozhodne nemaji dobrovolne ockovani krome tech, ktera jsou dobrovolna i u nas (TBC apod.)! Dokonce se pro prijeti do materske skolky nebo jesli musi ockovani dolozit, stejne jako u nas! A dnes zemrelo v Nemecku batole na spalnicky, protoze matka, stejne jako vy, povazovala ockovani za vetsi zlo nez samotnou nemoc. Proboha, proberte se!
23. 02. 2015 | 17:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy