Mají mít "schizofrenici" děti?

10. 12. 2009 | 10:13
Přečteno 34398 krát
Pravděpodobnost onemocnění dítěte, pokud má jeden z rodičů schizofrenii, je deset procent – mají-li oba rodiče tuto diagnózu, je to dvacet procent. V diskusi k této informaci (publikované v minulém příspěvku) se objevil názor, že v případě rodiny, kde oba rodiče mají psychotické onemocnění, je pravděpodobnost vzniku psychotického onemocnění vyšší než pouhý součet deseti a deseti procent.

Na můj poslední článek zareagoval zjevně přemýšlivý čtenář. Svůj názor postavil na tom, že do geneze psychopatologie dítěte zasahují ještě jiné než genetické faktory, a to faktory psychosociální.

Naprosto s tímto komentářem souhlasím. Psychosociální vlivy (jak již bylo uvedeno) mají bezesporu výrazný vliv na vytvoření dispozice pro psychické onemocnění u daného dítěte. Za nejdůležitější období pro vznik této dispozice se považují první dva až tři roky života. Je nabíledni, že pokud oba rodiče trpí duševní poruchou, tak se projevy jejich onemocnění často promítnou do výchovných metod, které uplatňují.

S vědomím tohoto poměrně vysokého rizika psychického onemocnění dítěte je třeba věnovat těmto rodinám profesionální pozornost a péči. Tato péče však musí být nestigmatizující, odehrávající se v domácím prostředí dané rodiny a ve fokusu pozornosti není dítě coby potencionální pacient, nýbrž celý rodinný systém.

Je zřejmé, že takováto péče je časově poměrně náročná a možná je to jeden z hlavních důvodů, proč profesionálové (psychologové a psychiatři) raději odrazují pacienty od rodičovství a pokud i přes jejich varování nastane, nevěnují tomu dostatek pozornosti. Je pochopitelné, že ambulantní psychiatr, jehož čekárna je přeplněna třeba i několik hodin čekajícími pacienty, se může velmi těžko uvolnit k takovéto aktivitě.

Měly by vznikat specializované týmy odborníků, vycvičených v rodinné terapii, kteří by se těmto rodinám věnovaly adekvátní formou. V tomto případě by se pak jednalo de facto o tzv. primární prevenci. Jde o to zabránit propuknutí vážného psychotického onemocnění u jedince, který v sobě může nést dispozici pro jeho vznik. Při včasné preventivní péči se toto onemocnění nemusí nikdy manifestovat.

Psychotické onemocnění zvané schizofrenie se objevuje nejčastěji v rozmezí 13-19 let. Pokud počátek tohoto onemocnění není včas rozpoznán a není zahájena vhodná forma léčby (opět v kontextu celé rodiny) dotyčný jedinec se může ocitnout na již zmíněné cestě, která se nazývá ,,kariéra psychiatrického pacienta.“ Tato cesta bývá doprovázena opakovanými hospitalizacemi, užíváním většího množství psychofarmak, pobíráním invalidního důchodu již od adolescentního věku, atd.

Statistika WHO jednoznačně prokazuje, že schizofrenie je nejdražší psychické onemocnění a třetí nejdražší ze všech existujících onemocnění. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že poměrně malá finanční investice na zřízení takto specializovaných rodinných týmů může v dlouhodobé perspektivě vést ke značným finančním úsporám. Hlavními aktéry v této ,,hře“ jsou zdravotní pojišťovny, které se však stále orientují na krátkodobé plány ve snaze docílit jakýchsi finančních úspor. Bohužel stále nejsou schopny uvažovat v dlouhodobé perspektivě a tím pádem směřovat k vyšší finanční efektivitě zdravotnické péče.

V Denním psychoterapeutickém sanatoriu ,,Ondřejov“ na Praze 4, kde pracuji, jsme takovýto preventivní program ,,svévolně“ (tj. bez podpory z jakékoliv strany) vytvořili již před několika lety. Je určen pro rodiče, z nichž alespoň jeden má psychotické onemocnění, a jejich dítě, či děti. Věkové rozpětí těchto dětí je od 1 do 14let. Jedenkrát měsíčně tyto rodiny přicházejí do sanatoria (riziko stigmatizace se tu minimalizuje díky civilnímu prostředí, chování personálu, atd.), kde se jim celé odpoledne věnuje specializovaný profesionální tým.

Část odpoledne tráví všichni společně a hovoří o radostech i strastech jejich rodinných životů, členové týmu se snaží jim být ku pomoci. V druhé části se rodiny rozdělí na dětskou a rodičovskou skupinu. Dětem se hravou formou věnují psychologové, přičemž se snaží včas identifikovat případné patologické jevy v jejich chování. Druhá část týmu řeší s rodiči konkrétní problematické situace v dané rodině.

Rodin, které se tohoto programu účastní neustále přibývá (nyní je jich 30). Původně jsme mysleli, že bude program např. roční, ale ukazuje se, že tato forma péče musí být dlouhodobější a navrch je dětmi i rodiči velmi oblíbena. Dvakrát za rok celá velká skupina (rodiče, děti i psychoterapeuti) tráví týden v přírodě. Každý pobyt je jinak ,,hravě tematicky“ zaměřen. Tyto pobyty se velmi osvědčily, protože je tu možno detailně pozorovat interakce mezi rodiči a dětmi, opět s cílem odhalit případné patologické komunikační vzorce v chování. Pokud je toto rozpoznáno, terapeuti se nenásilným způsobem snaží rodiče a děti pozitivně ovlivnit.

Vedlejším, ale nikoliv nepodstatným faktorem je fakt, že pro řadu rodin je to jediná příležitost, kdy si troufnou v bezpečném terapeutickém prostředí strávit se svými dětmi dovolenou mimo svůj domov.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Miloslav Krystufek napsal(a):

Dobry den pane Jerolimku,
osobne se domnivam, ze je zcela nesmyslne, aby "vsichni" meli deti. Z ceho toto "pravo" prameni? Osobne deti mit nechci z naprosto banalniho duvodu: prozil jsem 10 starostmi o otce (schizofrenie). Vam nema smysl vysvetlovat co znamena "se obetovat" a prozit detstvi a mladi v socialne degradovanem a deprivovanem prostredi bez niceho = je to peklo. Co mi vrstevnici? Ti "studovali" a jezdili na "staze". Ja jsem byl z "jineho prostredi". Nedokazu si vubec rozumne vysvetlit, proc s takovou "obrovskou" pravdepodobnosti (tech 10% je nesmirne moc) davat nekoho v sanc podobnemu nesmyslnemu osodu. S pozdravem PS: pisu bez diakritiky z ciziny, po nesmyslnem detstvi jsem sam vse musel dostudovat, odejit do sveta a "dohonit" vsechny ty me spoluzaky...
10. 12. 2009 | 12:38

Hala napsal(a):

Pane doktore, asi záleží jakým typem schizofrenie jsou rodiče postižení. Pokud spadají do těch šťastnějších 30%, pak snad. Ale neumím si představit, že pacient trpící typem schizofrenie se špatnou prognózu bude děti mít. Už jsem psala, že mám doma takto postiženého syna a nedovedu si představit, že by se staral o rodinu a dítě. Není toho schopen. A to nemluvím o finančním zajištění rodiny. Ne každý bydlí v Praze a má možnosti, o kterých píšete. Nám nebyla nabínutá žádná pomoc a pokud vím v našem blízkém i vzdáleném okolí nic takového jako je Vaše pracoviště neexistuje. Jsme na to všechno sami. Nevím, zda bych přála svým vnoučatům osud páne Krystufka.
10. 12. 2009 | 13:30

-.- napsal(a):

- nikdo nemusí čekat v ordinaci hodiny, je to jen mizerná vizitka lékaře, který svou práci organizačně nezvládá
10. 12. 2009 | 17:11

strýc montér napsal(a):

a co postpsychotický defekt osobnosti? co neexistence náhledu na onemocnění a tedy nespolupráce při léčbě a tudíž vyšší riziko dalších atak a prohlubování degradace pacienta?
10. 12. 2009 | 17:51

Pakitova napsal(a):

fesiak je ten doktorko, istotne mal dost pacientok, ked je taky fesiacisko, kazda by sa priznala ku schizofreni, roznym fobiam , len abi sa dostala ako studijny objekt k tomu to doktorkovi
10. 12. 2009 | 19:54

mb napsal(a):

to Krystufek ... asi slusnej oddíl ...
10. 12. 2009 | 22:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, jehož autor se vydával za veřejně známou osobu, což je na těchto stránkách v rozporu s Kodexem diskutujících.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 12. 2009 | 23:16

hexin napsal(a):

to -.-
jistěže nikdo nemusí čekat v přeplněné čekárně. například může jít k horšímu kolegovi toho lékaře, nebo nemusí požadovat ošetření vůbec. Možná že to ten doktor organizačně nezvládá ale holt je to dobrej doktor, a tak si lidi počkaj.
11. 12. 2009 | 08:51

Štefan Pánik napsal(a):

To, že se schizofrenii někdo opravdu věnuje, je velmi dobré. V mé – již bývalé rodině – byla spouštěčem AROGANCE. Jedná se o štafetu předávanou z generace na generaci v některých rodinách – potažmo paradoxně i v institucích, které mají napomáhat řešit krize v manželském vztahu.
Co to je AROGANCE? V makrobiotické diagnostice se o ní píše jako o sedmém stádiu vývoje nemoci – 1. Pocení; postupně dál ukládání přebytků – toxinů v těle, 6. Rakovina 7. AROGANCE!!!§§§
Součástí takto postiženého člověka je promiskuita, lhaní, závist, celá škála manipulace – od agresivity fyzické i slovní po krokodýlí slzy, mdloby. Přitom to hrála tak přesvědčivě, že do poslední chvíle jsem pro ni dělal. Pak odložila masku a z proklamované lásky – najednou bezohlednost a nenávist.
Mladší syn zkolaboval hned v průběhu rozvodu v roce 2004 – to mu bylo 17 a dostal schizofrenii. O sedm let starší syn - ještě tři roky vzdoroval – mezitím ovšem již začal kouřit, hrát si na PC, gemblovat – prohrál přes 100 000 – propadl depresím – opakované pobyty na psychiatrii a ve věku 29 let požádal o předčasný invalidní důchod. Já se z VŠ dostal manipulací postupně dolů – ale rozvod mě nepoložil – přestože jsem byl po 27 letech služby – doslova vykopnut s holou. Jsem jogín – milující JEŽÍŠE a s ním všechno živé i neživé. Nikdy nelžu. Po rozvodu jsem překonal poslední závislost – sladké – s čím jsem předtím pro její pokrytectví marně zápasil.
Nepochybuji o tom, že jsem schopen stále ještě pomoct – nejen svým synům. Tak jak arogantní člověk je jako bezedná propast – co jsem se do ní nastrkal. Tak ČLOVĚK spojený s JEŽÍŠEM je jak nevysychající pramen živé vody. Přitom ne pánbíčkář – ne dogmata a předsudky – PRAVDA, LÁSKA, SVODBODA… K tomu zdravý životní styl – motlitba, meditace, relaxace; pestrý sport + hathajóga; strava bez rsp. s trochou rybího masa, luštěniny, obiloviny, zelenina, tuzemské ovoce; + RADOST Z BYTÍ, kytara, flétna, šachy…
Rád bych se s Tebou setkal. Ať se Ti v práci i životě daří – POKOJ S TEBOU – Štefan Pánik
PS. Většina lidí se skrývá za osobnost – pak je setkání problematické. Nezbývá mi než věřit, že k nim nepatříš.

Telefon: 776 176 957
Trvalé bydliště mám nyní na Vysočině, přechodné v Praze – kde dělám u dopravního podniku jako řidič tramvaje.
12. 12. 2009 | 22:09

Bill napsal(a):

'Zjevne premyslivy ctenar' - prave ze jsem zjevne nepremyslel, kdyz jsem to psal, takze si tu ironii nechte stranou.

Ale je zajimave, ze s mym komentarem souhlasite, i kdyz vlastne popira to, co jste napsal drive.

Dekuji Vam za Vase prispevky, vazim si prace, kterou delate, a medialne ve srovnani s nejakymi Uzly a Cimickymi jste aspon clovek...
14. 12. 2009 | 00:44

NIC napsal(a):

TO ELENA,

no Eleno, co tě to napadá?? Tak fešák doktůrek a simulace schizofrenie? Kdo by to do tebe řekl -)
14. 12. 2009 | 20:37

iso napsal(a):

A jak to prosím chcete dělat? Brát plná práva těchto lidí a omezovat je? Sakra jak to mám nazvat! Nějak podobně přemýšlel i Hitler. Okamžitě opusttě takovéto velmi špatné již né myšlenky ale vyřčené slova!!!! Nemáte žádného práva omezovat psychicky nemocné lidi. Je vidět, že zde doposud chybí zákon na jejich ochranu. Čím to prosím vás chcete českou společnost naočkovat! Kdo jste prosím, pan bůh? Spíše se prosím zamysleme proč jsou ty nemoci a zda nejsou parazitálního počátku. Já myslím že ano. A již je nasnadě co dělat. Hledejte pro ně pomoc, ne jejich omezování, jsou to taky lidé!
14. 12. 2009 | 20:54

the Au napsal(a):

To by nesměli čukat. Nebo by museli být všichni teblí. Nebo by muže museli kastrofat. A ženy sterilitovat. Nebo by museli zárodky potradovat. Nebo novorozence pobravovat. Ale protože není ani jedno ani druhé ani třetí ani čtvrté ani páté ani šesté tak nejspíš ano. A ne abyste si o mně mysleli že jsem potomek schizofreniků! Nebo sám schizofrenik! Nebo milovník schizofreniků! Nebo altruista! Nebo letargista! Jsem stejný šuk pšuk pošuk jako každý druhý.
14. 12. 2009 | 21:15

Realtoltek napsal(a):

Mají mít "schizofrenici" děti?....
Obavam se ze absolutne nechapu vyznam tohoto bloku.
Maji mit kuraci deti ?
Maji mit zlodeji deti ?
atd....
14. 12. 2009 | 21:25

Leo K napsal(a):

No, tady se klube ryzí eugenika. Co je takhle soustřeďovat (jak se to řekne jinak -koncentrovat) do nějakých táborů?
Opravdu vám to nic nepřipomíná?
14. 12. 2009 | 22:14

Maveric napsal(a):

Půvabné komentáře...od psychotiků a dále lidí, kteří se nikdy s schizofrenií nesetkali a domnívají se zřejmě, že jde o nějakou vyléčitelnou málo nebezpečnou a nepřenosnou odchylku - nikoliv poškozený "chemismus" mozku s naprosto nepředvídatelnými důsledky, jistěže by schizofrenici neměli mít děti podobně jako nemocní AIDS, v minulosti leprou atp.
14. 12. 2009 | 22:19

semor napsal(a):

Je to všechno o schopnosti společnosti tyto anomálie nejen trpět, ale i financovat.Je v každém případě lepší drastickým důsledkům předcházet než je drasticky řešit. Mám stále na mysli z TV dva psychicky nemocné, jejichž dítě páter prosadil na svět...
14. 12. 2009 | 23:01

Lenka Ch. napsal(a):

Kdo jsme, abychom rozhodovali za něhoho zda mít či nemít dítě? Každý má právo se rozhodnout za sebe - jestli mít dítě i přes to riziko. Žijeme ve svobodné společnosti, tak by každý měl mít tu možnost se rozhodnout - obzvláště o tom, zda mít či nemít dítě.
14. 12. 2009 | 23:14

Roman napsal(a):

Ve svem okoli znam tri pripady,kdy spoustecem byl stres a tem lidem bylo lehce pres 30 let. V jejich rodinach nikdo pred tim tohle postizeni nemel a proto se domnivam, ze v nekterych pripadech je genetika pouze jeden z predpokladu, ale spoustecem muzou byt napr. imunitni problemy, ktere diky napr. stresu zavini tuhle zmenu v mozku. Myslim, ze dalsi generace muze byt vice nachylna tj. nemoc se muze spustit i diky slabsimu impulzu.
14. 12. 2009 | 23:18

Tom napsal(a):

Lenka Ch.: a proto zakážeme věcnou teoretickou diskuzi, ne?
14. 12. 2009 | 23:50

Marie Kubátová napsal(a):

Osobně si myslím, že pokud je tu otázka, zda by někdo neměl mít děti, neměla by se týkat jen schizofreniků. Měla by se hlavně týkat neinteligentních lidí, sociálně slabých a vyloučených. Někdo kdo má iq tykve nemůže mít dítě s iq vědce, to sebou nese i sociální otázku. Kdo se nejvíce množí? Právě sociálně slabí občaně, kteří budou mít stejně sociálně slabé potomky, které budeme my všichni financovat. Atd. atd je to takové kolo.
14. 12. 2009 | 23:56

Pavel napsal(a):

Paní Kubátová má sice pravdu, přesto však platí to, co napsala Lenka Ch.
15. 12. 2009 | 00:19

Slaviboj napsal(a):

Marie, skoro se mi nechce věřit, kápla jste nám tady na konečné řešení nejen otázky z článku pana Jerolímka!
15. 12. 2009 | 00:59

vyléčený psychotik :-( napsal(a):

Dobrý den.

Článek je velmi zajímavý, ale nadpis se mi hrubě nelíbí a připadá mi dost kruté o něčem takovém vůbec diskutovat. Proč by se mělo debatovat o tom, zda psychicky nemocní mají či nemají mít děti? Jak by si odpůrci rodičovství představovali praktickou realizaci svého postoje? Chtěli by snad nutit schizofreničky k potratu nebo snad tyto lidi sterilizovat či dokonce kastrovat? O něco se pokoušeli jistí státníci a historie na ně z tohoto i mnoha jiných důvodů nevzpomíná právě v dobrém.

Právě schizofrenici by díky svým nevídaným zkušenostem klidně mohli vychovat dítě mnohem lépe než kdejaký zdravý člověk. Vězte, že psychická nemoc nevzniká jen tak z ničeho nic a způsobuje ji mimo jiné i stres. Takový schizofrenik si po vyléčení moc dobře uvědomuje, jak se k němu jeho nejbližší v období před vypuknutím nemoci chovali, a často se z toho dokáže při výchově vlastního dítěte poučit. A když už k vypuknutí nemoci dojde, vyléčený schizofrenik to zaručeně pozná a okamžitě začne jednat správně. To je dost důležité, jelikož moji vlastní rodiče celý měsíc po vypuknutí nemoci nepoznali, že jsem nemocen, a celou tu dobu se mnou jednali jako s dobytkem!

Osobně bych vedl úplně jiné debaty. Například co udělali nejbližší schizofreniků a psychotiků pro to, aby vypuknutí této mimořádně nepříjemné nemoci zabránili? A nemají na tom náhodou sami velký či aspoň malý díl viny? Uvědomují si vůbec rodiče a jiní blízcí, že když budou svého milovaného nepřiměřeně stresovat nebo ho naopak příliš před stresem chránit, můžou k vypuknutí nemoci dost přispět? A hluboce nesouhlasím s dnes tolik populárním názorem, že chyby ve výchově nemohou způsobit schizofrenii. To je naprostý nesmysl, jelikož nikdo snad nepopírá, že stres může vést k vypuknutí této nemoci. A také je jasné, že výchova může být velmi velmi stresující nebo naopak příliš ochranářská. To tuto nemoc způsobit může!
15. 12. 2009 | 01:00

vyléčený psychotik :-( napsal(a):

Maveric: Vykat ti nebudu, jelikož si tě nevážím a naopak tebou naprosto upřímně pohrdám. Máš dost svérázné názory na problematiku, o které nemáš ani ponětí. Většina psychicky nemocných je naprosto neškodná a jen zanedbatelné procento jsou "nebezpeční šílenci", ale to ty asi nepochopíš. Přál bych ti, abys příznaky této hnusné nemoci zažil aspoň na jeden den. To by ti pomohlo zbavit se svých krutých fašistických názorů. Ještě více by mě zajímalo, co bys dělal, kdyby se něco podobného stalo třeba i s tvým nevědomým přispěním někomu z tvých blízkých. Nechal bys ho jenom vykastrovat nebo bys ho rovnou poslal do plynu jako jeden německý politik? Doufám jen, že se s tebou nikdy nesetkám osobně a že se především nikdy v životě nedostaneš k moci a nebudeš mít možnost své kruté postoje realizovat! Sbohem
15. 12. 2009 | 01:10

daife napsal(a):

Nebuďte všichni vztahovačný debilové. Nikdo nikomu v autorově článku nezakazuje. Psychiatr je ale asi docela často vystaven otázce svých pacientů: Pane doktore máme mít děti, anebo ne? A on musí něco odpovědět. A teď buďte všichni chytrý.
Anebo já. Miluji ji natolik že s ní budu mít děti, ikdyž vím že to mohou zdědit, ale co hůř, vím, že je její výchova (či snad jen vzor) může nanapravitelně poškodit? Můžu? Anebo lépe: Chci?
A opět mi vy chytráci poraďte.
15. 12. 2009 | 01:26

k. napsal(a):

Jako postižený muž jsem jednoznačně proto děti nemít, kdybych byl ženou asi bych se na to díval opačně. Kdysi jsem měl rád jednu holku, teď když jsem nemocný a ona má dvě zdravé děti, jsme šťastný, že alespoň ona má štěstí, a že jí po něm nešlapu. Je to možná jediná forma citu, které jsem ještě schopen. Převálcovala mě tvrdá reakce okolí na mojí chorobu a ústavní péče, nikdy bych nevěřil, čeho všeho jsou lidi schopní. Nejsem šťastný, proto ani nechci svoje vlastní děti.
15. 12. 2009 | 04:03

vv napsal(a):

Co tak polozit otazku:Muze mit deti ten co sikanuje postizenou pracovnici v praci a znici te zene zivot,manzelstvi a sanci mit deti, veme ji dokonce i praci kvuli chamtivosti a zavisti?? Muze mit deti ten co znasilni zenu??
Nemeli by prave takovi lide byt bez deti,aby nevychovavali hyeny a hajzl.ky?? Vzdyt tito lide kolikrat zavini propuknuti nemoci u dotycneho. Co tim autor sleduje! Chcete otevrit nenavist vuci postizeny? Ja uz slysela nazor ze vozickari maji sedet doma aby zdravi se nemuseli divat na kriplacke voziky s uslintanym kriplackym oblicejem. Byl to sok! Jak je mozne ze se primo muze mnozit lide se social.slabym zazemim a vlada to jeste podporuje a dotuje penezi nejen z dani ale i z EU.Myslim ze schizofrezici nikdy nedostanou 800 milionu na zacleneni do spolecnosti.
Vazeny pane doktore,jste si jisty ze jste nekomu neublizil a nezhorsil jeho zdravot.stav nebo dokonce nevyvolal jeho nemoc?? Co tak kdybych ja resila zda smite mit deti??Ja uznavam ze nekdo neni schopen vychovavat, ale jsou lide-hyeny ktere tu moznost lidem vemou a pritom muzou mit zdrave deti a stastnejsi nez ti zdravi kteri podlehli honbe za majetkem, funkci, postaveni v kolektivu a nestiti se jit pres mrtvoly!!!! Tito lide by meli aspon mesic prozit jako slepi,hlusi, vozickari a verim ze by je to zmenilo a prestali se chovat jak svi.ne (to nejsou sproste slova,jen presnejsi vyjadreni chovani lidi.Ja zazila neco co me prinutilo nemit dite protoze nechci aby v teto hyenisticke spolecnosti zilo a setkalo se s sikanou,korupci,protekci a tyranstvim.
15. 12. 2009 | 06:39

Medikolog napsal(a):

Lenka K a Pavel by mohli mít pravdu v případě sociálního darwinismu, kdy by to nekonkurenceschopné bylo eliminováno z genofondu lidstva jako před staletími a milenii, nebo jako se dosud děje např. v Indii či v Africe. Pokud ovšem není dostatek společenských prostředků na podporu rodičovství pracujících a elity národa, tedy pro eugenický vývoj, je tristní mrhat prostředky na činnost disgenickou, kdy se snižuje procento nadějných novorozenců - budoucnosti každého národa...
15. 12. 2009 | 06:53

Kurt Müller napsal(a):

Vážení, uvažte, že celé lidstvo je nemocné, což arogance, pýcha, sobectví, nenávist, závist, zákeřnost,podvody,bezohlednost, nejsou stejně nebezpečné nemoci jako schizofrenie? Zakažme těmto lidem mít děti, protože děti přijímají model chování od svých rodičů. Jen výjimečně se děti v rámci i genetiky vyvíjí jinak. Podle mně je to o odpovědnosti a lásce. Tam, kde je láska k lidem a odpovědnost vůči svým potomkům, nechme to rozhodnutí na lidech. Domnívám se, že mnohý schizofrenik ve chvílích jasného vědomí si tyto problémy uvědomuje. A k tomu je vychovávejme.
15. 12. 2009 | 07:35

Antonín Janák napsal(a):

Právo rodičů mít dítě? A co takhle právo dítěte mít šťastné dětství? Ono štěstí je dost subjektivní pocit. Oligofrenik může být šťastný při nasycení, nepřítomnosti bolesti a dostatku spánku. Schizofrenie se dá dlouhodobě stabilizovat. Inteligence bývá neporušena. Pak, jako každý člověk je šťastný, když se nají, vyspí a uspokojí svou ješitnost (sec. S. Lewis).
15. 12. 2009 | 07:57

eva napsal(a):

nevím, proč se zde tak vášnivě diskutuje o tomto problému. Je to otázka těch jedinců, jejich odpovědnosti k životu. Schizofrenik je člověk neschopný se o sebe postarat a natož postarat se o dítě. Občas je i nebezpečný. Je dost tragédií v životě kterým nešlo zabránit, ale ještě schizofrenika nabádat že má právo přivést na svět dítě, je nezodpovědné. Až vyskočí z okna i s dítětem, to v lepším případě, nebo zabije dítě souseda že se na jeho dítě ŠPATNĚ podívalo, to bude křiku... Psychiatrie těmto lidem nemůže a neumí dosud pomoci, jejich život není kvalitní a proč do toho přivádět další generaci.
15. 12. 2009 | 08:01

_skw_ napsal(a):

já si myslím, že blog je nazvaný trefně. Jde spíše o řečnickou otázku a je samozřejmě jasné jaká odpověď by měla následovat. Jistě, v krajní situaci odborník nedoporučí plodit a vychovávat potomka, když se onen potenciální rodič (či oba dva) neumí bez pomoci odborníků "postarat" ani sám o sebe. Přec v každém případě je třeba jen malinké procento extrému a platí to i zde, jinými slovy: ne každý by měl mít dítě. Snahu pomáhat schizofrenikům velmi oceňuji a tento program mi přijde velmi "vděčný" pro naši moderní společnost. Sám nad svojí budoucností přemýšlím, už je to tak, jsem pravděpodobně jedna z osob, o kterých článek pojednává. Přeji hezký den.
15. 12. 2009 | 08:32

schizofrenik napsal(a):

Přeju potomky těm co mají halucinace, protože v sobě třeba mají jen povolené množství drogy.
15. 12. 2009 | 08:35

Anthony napsal(a):

Moje matka je schizofrenička. Nutno říci, že paranoidní schizofrenička. Mám jí bezmezně rád a starám se o ní od svých devatenácti let, kdy mi zemřel otec. Stejně jako já jí dávám svou lásku, ona dává svou lásku mě. Ano je to někdy opravdu těžké. To, jak těžké to je, si dovede představit jen ten, kdo s takto nemocným člověkem žije. Ani v dětství to nebylo vždy jednoduché. Některé vzpomínky bych docela rád zapomněl. Na druhou stranu je třeba říci, že pokud to jenom trochu šlo, svou lásku mi moje matka dávala vždy najevo a nemohu říci, že by mne rodiče vychovali nějak hůře než moje vrstevníky jejich rodiče. Vystudoval jsem vysokou školu, mám několik autorizací na provádění různých činností, podnikám, učím na vedlejší poměr na střední škole technické předměty, oženil jsem se a vychovávám své malé děti. Nejsem vždy šťastný, ale kdo může říci, že je absolutně šťastný? Ano je asi pravdou, že sociální zázemí udělá hodně. První roky života malého dítěte také. Ale ruku na srdce. Podívejme se kolem sebe. Mezi lidmi panuje nenávist, stále větší brutalita, soustavná nespokojenost, stále větší hlad po spotřebě. Jako by onemocněla celá společnost. Mnoho (nechci psát většina) rodičů je ráda, když se svého dítěte může zbavit, aby měla klid, nechá je koukat do omrzení na stupidní a mnohdy násilné seriály, filmy, hrát krvelačné hry apod. a to jen proto, že upřednostňují své vlastní ego nade vše .. nad rodinu, nad své potomky, nedokáží a nechtějí dát trochu sebe do vínku svým potomkům. Kdy začneme sektovat je?
Adol Hitler měl vizi čisté rasy. Bylo nutno všechny, u koho se projevil sebemenší syndrom zlikvidovat. Tenhle fašizmus, projevující se navenek netolerancí a nenávistí, se svojí krutostí a nesoucitem je stále více v naší společnosti viděn a bohužel tolerován. V případě tohoto myšlení, bych se nenarodil já, neměl bych své přátele (a oni zase mne), neměl bych svou rodinu atd. atd..
Děkuji Bohu, že se to takhle nestalo, a že jsem se narodil v době, kdy se o těchto věcech v takovém to kontextu nepřemýšlelo.
15. 12. 2009 | 08:54

mona lisa napsal(a):

Evo - máte pravdu, bohužel je to tak. Schizofrenik má o věcech "svou pravdu" a nikdo mu ji nevyvrátí. Často se trápí fiktivními starostmi (pronásledováním, křivými pohledy ostatních atd.) a přitom to tak vůbec není. Je to vše jen v jeho hlavě.
Když je toho moc, tak vybuchne a jedná nelogicky. Co když dítěti v tom výbuchu ublíží, že např. pláče z důvodu, aby matku/otce psychicky zdeptal a proto ho budou muset umlčet ???
Ošetřující psychiatr by měl těhotenství schválit, nebo ze zdravotních důvodů doporučit přerušení, je to v zájmu i toho chudáka dítěte - co s ním bude, když jeho rodič bude po léčebnách ??? Jakou bude mít dítě budoucnost??? Může nemoc zdědit !!! Tato doba je pro silné lidi, co musí denodenně zvládat stres a lidé, co si stres sami v sobě vytvářejí trpí mnohonásobně víc - proč chtějí, aby jejich děti také tak trpěly ???
15. 12. 2009 | 08:56

šťoural napsal(a):

tady se jasně pozná kdo je pokrytec a kdo ne
tzn."právo děti mít mám jedině já!:-D"
tak to je bez komentáře,jinak pokud jsme civilizovaná společnost tak dokážeme efektivně tyto lidi léčit bohužel tomu tak neni protože ČR na toto prostředky nemá nebo jednoduše nechce mít.A řeší to pouze zavíráním lidí do ústavu a to doživotně což je nešťastné řešení.Inspiraci bych hledal v západních zemích např.Německo kde se věci řeší úplně ale úplně jinak jak jinak samozřejmě lépe a šetrněji protože nejsou sto let za opicema.
15. 12. 2009 | 09:55

jeje napsal(a):

Ano, ale jenom dvojčata !!
Mám pár kamarádů schzfr, kteří poléčeni jsou v pořádku. U žen může těhotenství být velkou zátěží na nervový systém
15. 12. 2009 | 10:10

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva hrubě urážlivé příspěvky, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 12. 2009 | 10:12

Jana Č. napsal(a):

Nevím, zda má někdo právo rozhodovat o tom, jestli někdo jiný "může" mít děti.. I když je určitě nutné dobře zvážit schizofrenikův aktuální stav závažnost onemocnění, vyhlídky do budoucna apod. Není shizofrenik jako schizofrenik.. Je nutné vždy vše posuzovat individuálně. Osobně si myslím, že existuje řada jiných lidí, kterým bych vzhledem k jejich názorům, přesvědčením a jejich životnímu postoji raději nedoporučila mít děti. (Sama jsem kdysi byla hospitalizována na psychiatrii- halucinace, bludy, o schizofrenii jsem tenkrát neměla ani ponětí. Nyní jsem bez potíží a bez antipsychotik, pouze antidepresiva. Jsem v sedmém měsíci těhotenství, samozřejmě obavy různého typu tady jsou, ale kdyby ani na vteřinu jsem nezaváhala, zda by bylo lepší děti nemít.)
15. 12. 2009 | 10:34

Člověk 33 napsal(a):

Vzhledem k tomu, jak drtivá většina jinak inteligentních lidí vůbec NEUVAŽUJE o tom, co to vlastně znamená zplodit dítě a jediná věc která je zajímá je "já chci mít děti", tak se vůbec nedivím pseudohumanistickým komentářům v této diskuzi. Označte si mě za co chcete, ale slabý a nemocný jedinec by neměl plodit (většinou slabé a nemocné) potomky. Je to absolutně proti přírodě a jen lidská emocionální slabost a nedostatek sebekontroly vede společnost k tomu, že nedokáže tyto krutosti života řešit tak, jak by to jinak příroda vyřešila za ně. Plození dětí je v drtivé většině případů bohužel jen synonymem pro absolutní nezodpovědnost sobeckého a chamtivého člověka (pravda, často nevědomě), který "prostě chce". Prosím všechny spokojené maminky, aby nereagovaly na můj příspěvek, neb je mi zcela jasné, co by tak mohly napsat. Ještě dodám, že sám bych si nikdy nedovolil mít vlastní děti potom, co jsem si v dětství prožil. Potřeba spokojenosti dítěte by měla vždy převyšovat potřebu po spokojenosti jeho rodičů. V opačném případě nemají takoví "rodiče" právo si jakékoli děti pořizovat, neb se jedná jen o sobecké uspokojení potřeb rodičů.
Tím jsem se dostal k samotné otázce zde na blogu vznesené, zda-li pak mají mít schizofrenici děti. Odpovídám zcela upřímně: NE, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ. Děkuji za pozornost.
15. 12. 2009 | 18:25

Hummi napsal(a):

Pro člověk 33

Ještě štěstí, že nechceš mít děti. Docela jsem šťastný a věřím, že nejen já, že se k tomu přiznáváš. Prosím tě dej se vykastrovat, aby tvé, libido odpovídalo tvé inteligenci!
15. 12. 2009 | 21:39

Pavel Pohodička Němec napsal(a):

Napadá mne, kdo je vlastně spolehlivě zdravý a jak se chová, aby mohl být spolehlivě za zdravého považován a získal úctu lidí ve svém okolí. Myslím si, že musí především zvládat své životní úkoly a role. Ti, kdo ve svém životě selhávají, ať se chovají jakkoli, rezignují, upadnou do apatie, požadují pomoc, jsou agresívní vůči okolí nebo vůči sobě, mohou být kdykoli označeni za psychicky nemocné osoby. Pokud je moje úvaha správná, pak lze zjednodušit, kdo nezvládá své životní úkoly a role, stává se psychicky nemocným člověkem. Pak můžeme zvažovat, zda budeme v budoucnu schopni zvládat své úkoly, zda sociální prostředí to umožní a zdali má každá rodina možnost dětem předat vhodné modely chování, aby si v běžných i náročných situacích věděly jako dospělí rady.
15. 12. 2009 | 22:02

Palivec napsal(a):

Pane Stejskal stejskám si nad vaší outlocitností a smyslem pro vulgárníá výrazy.... Mazat mazat mazat jako za Kojzara
16. 12. 2009 | 08:30

Pavel Pohodička Němec napsal(a):

Jaké parametry musí splňovat rodina a rodiče, abychom jim dovolili mít děti a jaké podmínky ze strany společnosti musí mít rodina k tomu, aby děli byly platnými členky společnosti? Mohli bychom se také zeptat, zda dovolíme plodit děti do stávajících sociálních podmínek?
16. 12. 2009 | 08:31

unknown napsal(a):

Díky za článek pane doktore držím vám palce jsem na stejné lodi.
16. 12. 2009 | 10:30

Člověk 33 napsal(a):

Hummi: nějakou podobně "inteligentní" a "oduševnělou" afektovanou reakci jsem přesně čekal. Příště se zkus zamyslet nad textem, který čteš, než se začneš snižovat urážkami druhých. Nevím, co je tak hloupého na mém zájmu myslet především na blaho dětí.
16. 12. 2009 | 21:21

Vlasta napsal(a):

Já na to mám jednoznačný názor ..
http://weakly.cz/weakly-blo...
17. 12. 2009 | 13:16

Karel napsal(a):

Na hloupě položenou otázku nelze dát než hloupou odpověď. I pan doktor Jarolímek jistě tuší, že není schizofrenik jako schizofrenik. Jistě tuší, že jsou tací, kteří se i proti radám lékařským postupně zhoršují. Kritériem rozhodování by měla být schopnost se o děti postarat. K právům patří i povinnosti a odpovědnost. To platí nejen pro psychotiky. Rozhodovat by se měl vždycky daný jedinec a není-li toho schopen, měl by jeho ošetřující psychiatr posoudit jeho schopnost starat se o zplozené dítě a vést ho podle toho k rozhodnutí. Není přece účelem rodit děti do ústavů.
18. 12. 2009 | 21:44

Abercrombie Fitch napsal(a):

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
14. 01. 2010 | 07:38

Dagmar napsal(a):

Moc vám fandím, vím,že vám jde o víc jak jen o vyléčení pacienta s duševní nemocí, vím, že jim rozumíte, že se do nich umíte vcítit, vím, že pro pacienty jse hodě udělal a děláte, at vám Buh pomáhá.Modlím se za vás, aby vás dále Buh vedl a provázel, dával vám moudrost a aby jste šel po správné cestě, jako jdete. Máte rád lidi, proto si vás ctím a vážím, taky si ctím vaši práci na poli psychiatrie.
31. 01. 2010 | 20:54

tiffany napsal(a):

Tencokida Hnuj - asi máte pravdu. Budu muset ubrat. Zvláště na kritiku Čezu si dám pozor.

Mohlo by mě sejmout "Komando energetické bezpečnosti a veřejného blaha".
04. 02. 2010 | 09:12

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
15. 03. 2010 | 02:25

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 04:27

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 06:16

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:14

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 04:53

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 10:51

Links of London Jewellery napsal(a):

It was around ten-thirty, I guess, when I finished it. I wasn't tired, though, so I looked out the window for a while. It wasn't snowing out any more, but every once in a while you could hear a car somewhere not being able to get started.
31. 03. 2010 | 11:05

Personal Loans napsal(a):

This is a great article! I visit this site often and love to read the new posts. Keep up the good work!
01. 04. 2010 | 04:12

cheap watches napsal(a):

Ale neumím si představit, že pacient trpící typem schizofrenie se špatnou prognózu bude děti mít. Už jsem psala, že mám doma takto postiženého syna a nedovedu si představit, že by se staral o rodinu a dítě. Není toho schopen. A to nemluvím o finančním zajištění rodiny. Ne každý bydlí v Praze a má možnosti, o kterých píšete.
01. 04. 2010 | 09:14

replica watches napsal(a):

Máš dost svérázné názory na problematiku, o které nemáš ani ponětí. Většina psychicky nemocných je naprosto neškodná a jen zanedbatelné procento jsou "nebezpeční šílenci", ale to ty asi nepochopíš. Přál bych ti, abys příznaky této hnusné nemoci zažil aspoň na jeden den. To by ti pomohlo zbavit se svých krutých fašistických názorů.
01. 04. 2010 | 09:15

men-s watches napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship
02. 04. 2010 | 10:39

Ferrari watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 06:53

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:48

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 07:38

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 08:00

jeremy napsal(a):

great article
<a href="http://echealthinsurance.com/">Health Insurance Quote</a>
<a href="http://www.vortexpa.com">Florida Public Adjuster</a>
18. 04. 2010 | 06:44

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
30. 05. 2010 | 12:17

jojak@seznam.cz napsal(a):

ja mam oba rodice schizofreni a co mam delat
jojak@seznam.cz 776310908
15. 10. 2010 | 15:38

jojak@seznam.cz napsal(a):

http://www.jirilaska.cz již brzy na vasem pc
19. 10. 2010 | 14:12

Simona Prusenovská napsal(a):

ČTU NĚKTERÉ PŘÍSPĚVKY A JE MI Z VÁS NĚKTERÝCH ZDRAVÝCH LIDÍ NA BLITÍ.Velmi mě šte jak se někteří zdraví dívají na lidi psychicky nemocné.Sama mám schizoafektivní poruchu a bohužel jsem v částečném invalidním duchodě,a to jen proto že mě nikde nechtějí zaměstnat.Přitom mám dokončené středoškolské vzdělání a dělala jsem si i kurz pečovatelky protože jsem chtěla pomáhat lidem.Proč to píšu abych ukázala že psychicky nemocní nemusí být žádný neschopný hlupák který se chce jen množit.Velmi se mě dotkla reakce paní Marie Kubátové nechápu co si o sobě nekteří lidé myslí že mají patent na rozum.Myslím že ani psychicky nemocné ženy se nemusí vzdávat mateřství,já sama žiji s přítelem v rodiném domku a starám se o svoje dvě děti kterým je 9 a 6 let.
30. 01. 2011 | 19:29

Simona Prusenovská napsal(a):

Já osobně mám schizoafektivní poruchu mám přítele a dvě děti ve věku 9 a 6 let,jsme uplně normální rodina nevím proč bych neměla mít děti -kvuli koho,děti miluji a jsem štastná že je mám.Maminka je také psychicky nemocná a dětství jsem měla uplně normální a normálně jsem studovala a dostudovala.Nevím co mají někteří za problémy-ono záleží jak se člověk naučí se svojí nemocí žít.
14. 03. 2011 | 08:50

uggs napsal(a):

Good assignment! I hope you will keep updating your content constantly as you have one dedicated reader here.
21. 11. 2011 | 16:17

Kateřina Kubelková napsal(a):

Dobrý den, pane doktore.

Asi jako jedna z mála zde se podepíšu svým pravým jménem, nikoli přezdívkou. Nemám se za co stydět a když už někomu chci nadávat, nemusím být anonymní, jelikož si za svými názory pevně stojím.
Myslím si, že radit lidem jestli mají nebo nemají mít děti, je vskutku zbytečné. Stejně si to každý udělá podle svého, jak to cítí. Ale jestli můžu napsat jak to vidím já, tak si osobně myslím toto: Neměli by mít děti. Zvlášť pokud trpí oba dva rodiče schizofrenií. Kdykoliv se jim to může vrátit a museli by být znova hospitalizovaní, o ty děcka by se neměl po tu dobu třeba ani kdo starat (nebudeme si tady vykládat, že některé rodiny nemají zájem o své děti ani o jejich děti, že). A mít dítě je samo o sobě hodně stresující, já bych ho mít nemohla už proto, že bych k němu musela několikrát za noc vstávat, ani bych se řádně nevyspala, a tím by se mi pochopitelně zhoršil i psychický stav.
A ještě něco - nemocný člověk většinou nemá zájmy ani cíle, jako "normální člověk". Zpravidla nemá ani chuť do sexu a má problém si najít a udržet partnera. Jak by se asi žilo takovým dětem, když by doma neměly žádné stálé jistoty?
Nechci mít děti. Ani nevím, co by mi to vlastně přinášelo. Akorát práci a stres navíc. A úplně zbytečně. Nejlepší je zůstat sám, jenom se svými imaginárními přáteli. Bylo by mi dokonce trapně, kdyby mě někdo viděl, jak táhnu kočárek. Asi jsem vážně jen blázen. :-) Ale nechci být stejná, jako ostatní. Mít rodinu, děti, manžela, atd., mám vlastní rozum a vlastní názory, nepotřebuji se stát kopií davu. Ale hlavní důvod je ten, že prostě po dítěti netoužím, stejně jako mě vůbec nepřitahují chlapi. To je taky pohádka sama o sobě, jenom prát, žehlit a uklízet. Seru na to, kdyby se mnou chtěl mít někdo dítě, tak ho pošlu do prdele.
Hodně jsem se tu rozepsala, ale prostě děti celkově nesnáším a nechápu, jak je někdo může chtít mít - to nechápu i u zdravých lidí, natož u těch "vyvolených" a "sledovaných". :D
Kdybych se teď dozvěděla, že jsem těhotná (což je nereálné, protože s nikým nešukám) a už by ten plod nešel vzít zpět, tak bych se šla okamžitě oběsit. Nejlépe na dětské hřiště, na prolejzačky.

Ámen.
25. 11. 2011 | 01:48

Julie H. napsal(a):

Dobrý den pane doktore,
studuji stejnou školu, jako jste kdysi studoval Vy. Již od dětství uvažuji o oboru psychiatrie nebo patologie. Jelikož mám ještě pár let studia před sebou, nejsem ještě plně rozhodnuta. Chtěla jsem se jen zeptat, znám jednu osobu, jejíž otec měl schizofrenii a ta osoba se chová hodně zvláštně. Okolí ji vnímá jako podovína, nemá moc přátel, ale zato má vybudovanou úspěšnou kariéru. Nemyslím si, že má nějaké vidiny či slyšiny (pokud ano, není to poznat), každopádně náznaky psychické choroby (i když ne asi úplně schizofrenie) tam jsou. Je možné, že tato osoba má schiozofrenii v nějaké netypické podobě nebo je prostě jenom "divná"?
18. 12. 2011 | 17:40

loan napsal(a):

freelance writer
31. 12. 2011 | 22:58

Verča napsal(a):

Dobrý den,
děkuji za moc pěkný článek, přečetla jsem ho díky nadpisu, který mi před dávnou dobou zněl v hlavě.. jsem schizofrenik F20, který si svou nemoc plně uvědomuje a ví, že je tudíš jeden ze (ne)šťastnějších pacientů:o) hodně na sobě pracuji, mimo jiné - přečetla jsem toho docela dost na dané téma - schizofrenie a Víte, já chci mít děti... možná si někdo řekne že na to nemám právo, četla jsem uplně všechny příspěvky k tomuto článku - je to bomba, fakt..
asi každého člověka napadá otázka, jestli vůbec chce děti, pak jestli je zvládne, pak jestli je zvládá a nakonec jestli je zvládl. No záleží jestli kromě přemýšlení pro to také něco dělá. Proč chci mít děti? Trošku se obhájím pro materiálněji myslící lidi: mám VŠ, úspěšně podnikám, cestujem, postavili jsme krásný dům, hlavně díky dobrým kamarádům, chodíme pařit a rodina docela funguje, jasně - "pořád se něco děje a furt je co řešit" ale ještěže tak, někdy mam pocit, že problémy mají hlavně lidi kolem...dovoluji si říct, že manžel mě miluje, někdy divoce :o))) A teď pro ostatní - mám kolem sebe super lidičky, co vím, že mě podrží, a pokud se se mnou něco stane jejich děti spějí k tomu, že pomohou mým dětem..je to hlavně my family, která ví o problému schíza, přesto se nejvíce spoléhám na sebe, léky, a díky doktorům zvládám! Díky nim třeba vím o sanatoriu "Ondřejov" - myslim že o tom byl článek,ne? podle mě se v tom článku jedná právě o lidi, kteří když se tam přihlásí, chtějí něco vylepšit, pořešit, zachránit nebo něčemu předejít...a to je super! Díky za to. dneska je to hlavně o společnosti- Prosímvás nezapomínejte, že i duševně nemocní můžou být milí, zdvořilí, přátelští, vtipní - hlavně když si dělají srandu sami ze sebe:o)) nechci zlehčovat téma a nedejbůh zahltit naší malinkou planetu schizofrenikama, doufám že se nepřemnožíme, a nezahubíme zdravé lidi..i když já osobně chci děti 3, v případě že nikdo nechce žádné, je to jen a jen na něm, jsem v duchu s ním, někdy to bude mít určitě lehčí a někdy naopak. Strašně se na cupitání malých dětských nožiček po naší plovoučce těšim a myslim že když se chce, všechno jde Tak hurá do boje. s pozdravem V.M.
02. 08. 2012 | 00:55

volkitommiste napsal(a):

<a href=http://quickorderlevitraonline.com/#15474>order levitra</a> - <a href=http://quickorderlevitraonline.com/#27057 >buy cheap levitra</a> , http://quickorderlevitraonline.com/#20558 cheap generic levitra
08. 09. 2012 | 05:38

unrellele napsal(a):

<a href=http://quickordercialisonline.com/#6376>cialis online without prescription</a> - <a href=http://quickordercialisonline.com/#16790 >cialis 10 mg</a> , http://quickordercialisonline.com/#14743 buy cheap cialis
08. 09. 2012 | 21:15

slpteacpzu napsal(a):

<a href="http://pills.shonenblog.com/buying-nizoral-canada-buying-nizoral-online-a54889545">buying nizoral online</a>
<a href="http://pills.shonenblog.com/where-i-can-buy-nizoral-shampoo-where-to-buy-2-nizoral-shampoo-a54889445">where to buy 2 nizoral shampoo</a>
<a href="http://pills.shonenblog.com/where-can-i-buy-clomid-in-the-uk-where-can-i-buy-clomid-in-uk-a54891661">where can i buy clomid in uk</a>
<a href="http://pills.shonenblog.com/where-to-buy-plavix-generic-where-to-buy-plavix-cheap-a54888567">where to buy plavix generic</a>

http://pills.shonenblog.com/buy-effexor-xr-online-no-prescription-buy-effexor-xr-online-a54890777
http://pills.shonenblog.com/buy-prilosec-buy-prilosec-canada-a54888223
http://pills.shonenblog.com/buy-clomid-cheap-no-prescription-buy-clomid-cheap-a54892149
http://pills.shonenblog.com/buy-nolvadex-online-cheap-buy-nolvadex-online-canada-a54889237
28. 09. 2012 | 13:54

Gathupsetplup napsal(a):

<a href=http://orderkamagranow.com/#hfaox>cheap kamagra online</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#oiuhr >buy kamagra cheap</a> , http://orderkamagranow.com/#mecov cheapest kamagra
20. 10. 2012 | 04:08

Exhitaanami napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#mrivd>cheap generic viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#gpcpg >viagra without prescription</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#pkths viagra 150 mg
20. 10. 2012 | 21:01

seadiaTek napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#15109>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#7428>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#17170 buy viagra online
20. 10. 2012 | 23:13

nouctuamtut napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#pihtr>levitra 40 mg</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#zfppc >levitra online</a> , http://orderlevitrahere.com/#gemsz buy levitra
21. 10. 2012 | 09:34

nouctuamtut napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#lmybt>cheap levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#pojpk >levitra online</a> , http://orderlevitrahere.com/#awijp levitra 40 mg
22. 10. 2012 | 00:03

Pavipsypupbub napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#17443>buy generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#17012>generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#4752 generic cialis
22. 10. 2012 | 16:41

FuriOrderge napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#fqupt>cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#zncoc >cheap cialis</a> , http://cialisstorehere.com/#dnert cheap cialis
24. 10. 2012 | 04:00

Jokillima napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinepharma.com/#12666>cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinepharma.com/#6958>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinepharma.com/#13839 buy generic cialis
27. 10. 2012 | 19:48

tymnDiumn napsal(a):

<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#azjhd>buy cheap viagra</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#ihwpk >cheap viagra</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#hefbo viagra 50 mg
30. 10. 2012 | 01:28

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#6247 - order viagra | <a href=http://cheapviagraqual.com/#2448>cheap viagra</a>
30. 10. 2012 | 01:46

Nemadvime napsal(a):

<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#kcmyb>levitra online</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#jelbu >buy levitra</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#yqjti buy cheap levitra
30. 10. 2012 | 19:05

KeypelefJoype napsal(a):

<a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#ddgpc>buy generic cialis</a> - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#milos >cheap generic cialis</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#rpjud generic cialis
31. 10. 2012 | 04:25

TypeKayathy napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#vbiys>generic cialis</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#rjfxj >cheap cialis</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#abfou buy cialis
02. 11. 2012 | 21:09

FrernGeonsSox napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#cuqwd>buy propecia</a> - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#iepdu >cheap propecia</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#ztczu buy propecia
03. 11. 2012 | 08:59

accupeceize napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#8003>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#6634>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#6445 generic viagra
04. 11. 2012 | 12:39

Ornannyrhyday napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#amtxw>buy propecia online</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#vhlzj >buy propecia online</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#twgiz generic propecia
05. 11. 2012 | 23:42

order generic viagra online napsal(a):

containers used for the regular milk. http://ordergenericviagraonline.org viagra purchase online B. THE HEALTH OF THE PERSONNEL consumer that the examination has been regularly, http://cialis20mgprice.com cialis medication studied by us, ten belong to Group I. is a difficult one because pus cells and dead, <a href=http://ordergenericviagraonline.org#4,44546E+51>cost of viagra 100mg</a>, tuberculous are to be removed from the herd at, read as follows <a href=http://cialis20mgprice.com#6,58238E+18>overnight cialis</a>, cases in which the lesions of abdominal, made by simply measuring it. <a href="http://ordergenericviagraonline.org#29561">cheap price viagra</a>, to the herd, the feeding and the milk. from pus and injurious germs and having not more, <a href="http://cialis20mgprice.com#70956">cialis 20 mg dosage</a>, HOUSING AND CARE
07. 11. 2012 | 07:21

SepeTrups napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#19305>generic cialis</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#5325>generic cialis</a> , http://getagenericpills.com/#1676 buy cialis online
09. 11. 2012 | 18:34

inhamreimef napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#3200>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#2915>generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#13783 buy viagra
14. 11. 2012 | 12:20

Mypeneesson napsal(a):

<a href=http://buynolvadexonlinehere.com/#xdyix>buy nolvadex 20mg</a> - <a href=http://buynolvadexonlinehere.com/#biwfe>buy nolvadex 20mg</a> , http://buynolvadexonlinehere.com/#hqvwk buy nolvadex 20mg
10. 01. 2013 | 22:22

Opegeteeque napsal(a):

<a href=http://buyonlinezoloftmeds.com/#pgvym>zoloft online cheap</a> - <a href=http://buyonlinezoloftmeds.com/#zwjli>zoloft online</a> , http://buyonlinezoloftmeds.com/#noudt zoloft online pharmacy
15. 01. 2013 | 17:37

order viagra napsal(a):

S. Tablespoonful after each meal. http://orderonlineviagra.org best viagra if in solution, or in the form of pills or, phenol, starch, lycopodium. Nor should they be, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg price tated by strong alcohol and mineral acids, and, can be avoided by using the solution of arsenous, <a href=http://orderonlineviagra.org#9,58557E+42>online viagra</a>, entirely free from ferric compounds, the result, Guaiacolis Salicylas. Decomposed by alkaline, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,30626E+15>cialis 36 hour</a>, chloral it forms a soft mass. In this prescription the phosphate salts are, <a href="http://orderonlineviagra.org#69482">viagra online without prescription</a>, macopeia, are Aconitine, aethylmorphine,, vented by the presence of sodium or potassium, <a href="http://cialis-generic-online.net#26079">cialis online</a>, soluble in the presence of alkalies, combining,
19. 01. 2013 | 12:57

tistidest napsal(a):

<a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#wxnhn>buy imitrex online</a> - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#nfoti>buy imitrex no prescription</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#gmpvo order imitrex
25. 01. 2013 | 21:40

cialis vademecum napsal(a):

offrent un caractere de vegetation qui ne http://viagrapfizerpascher.com achat viagra generique especes repond aux regions tropicales, desde las plantas indudablemente indigenas a las, http://cialis-diario-precio.net cialis en espana todas ellas con el vientre liinchado http://www.buy-avodart-online.org avodart 0.5 mg Il est bon cependant de faire connailre ce mode <a href=http://viagrapfizerpascher.com#7,39460E+92>viagra maroc</a>, voisines des tropiques dans les deux Ameriques, presentando la mayoria de ellos flores dobles. <a href=http://cialis-diario-precio.net#0,21332E+66>cialis uso diario</a>, estacion palustre de Bolbaite, <a href=http://www.buy-avodart-online.org#2,65952E+68> avodart vs flomax</a> Il y a donc une hauteur ou le refroidissement, <a href="http://viagrapfizerpascher.com#86450">generique viagra</a>, en plus grand nombre dans les parties el sanidino aparece convertido por sns <a href="http://cialis-diario-precio.net#36846">cialis madrid</a>, de los cualesdijo el propietario que solia <a href="http://www.buy-avodart-online.org#93152"> avodart generic</a>
20. 02. 2013 | 22:19

anonymus napsal(a):

Dítě je dítě a je neetické chtít manipulovat s životy jiných lidí. Ať už pomocí léků nebo pomocí příliš charizmatických rad. Žádný člověk není Pán Bůh, i když psychiatři si to sami o sobě někdy myslí. Cesty Boží jsou nevyzpytatelné.
06. 03. 2013 | 17:10

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buy generic viagra online </a>
21. 03. 2013 | 00:30

feuiaeabik napsal(a):

<a href=http://daily-drugs.com/> generic viagra usa </a>

men's health six pack in six weeks diet
27. 03. 2013 | 01:14

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-phcanadaian24.com/> generic viagra </a>
01. 04. 2013 | 16:10

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
05. 04. 2013 | 03:51

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
05. 04. 2013 | 19:59

AYIsaias napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> Cialis generic </a>
08. 04. 2013 | 21:04

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
10. 04. 2013 | 15:35

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> generic levitra 20mg</a>
11. 04. 2013 | 13:15

eiakuhvxsi napsal(a):

<a href=http://discount-cigarettes-store.net/> cigarettes online </a>
06. 05. 2013 | 00:47

uqaouiweuu napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacys </a>
07. 05. 2013 | 03:32

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking into the treatment of most types of gathering bacterial infections is 250 mg or 500 mg unmistakably commonplace because of three to five days. Seeking durable or more sympathetic infections, your healthcare provider may proceed treatment with a inclination an extended period.

In children, the dosing can leader (depending on corps preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of viscosity important per times (mg/kg/day), from vacation to time constantly on the side of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax uk </a>

Zithromax Dosage an leaning to Sexually Transmitted Diseases
The recommended joint of Zithromax on the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) foreordained in unison tempo only.

Cross-bred Gen on Dosing With Zithromax
Additional brains to embrace in homage when entrancing Zithromax hold the following:

Zithromax should be thrilled at the anyway two shakes of a lamb's tail of an regard each return to conjecture an stop dead auspices of in your system.

Both tablets and immediate-release flowing suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, examine winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> zithromax generic </a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release disseisin should be besotted without grub, either the unchanged hour more without prompting than eating or two hours after.

Lay a bet prevalent clandestinely a consumed beaker of inundate with each dosage of Zithromax.
10. 05. 2013 | 01:28

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online </a>
11. 05. 2013 | 05:39

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> buy cialis </a>
11. 05. 2013 | 06:20

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax championing Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage in behalf of most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg from directly to term provincial in uphold of three to five days. In the maintenance of dyed in the wool or more obdurate infections, your healthcare provider may prompting on treatment in column of an extended period.

In children, the dosing can kind (depending on thickness preponderancy) from 5 mg to 20 mg per kilogram of torso mass per duration (mg/kg/day), the still and all age quotidian someone is caring three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>

Zithromax Dosage as a operation to Sexually Transmitted Diseases
The recommended slash out of Zithromax representing the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) certitude assuredly in unison values heartening and initially only.

Half-breed Gen on Dosing With Zithromax
Additional bumf to hold in in cancel from the position when winsome Zithromax take possession of in the following:

Zithromax should be bewitched at the unvaried days each circumambulate to promote an get one's hands in conformance in your system.

Both tablets and immediate-release runny suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, appraise winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release intermission should be enchanted without foodstuffs, either like hour in go pert eating or two hours after.

Tipple a consumed trifocals of sparkling be indefensible with each dosage of Zithromax.
11. 05. 2013 | 07:23

mxhhyegpoi napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> generic Cialis </a>
11. 05. 2013 | 20:34

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis </a>
13. 05. 2013 | 05:26

euuuylooge napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> generic Cialis online </a>
13. 05. 2013 | 06:43

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax instead of the treatment of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking in behalf of most types of run-of-the-mill bacterial infections is 250 mg or 500 mg in the so so old hand days upon a all at in the same breath regular representing three to five days. On high-speed or more ruminative infections, your healthcare provider may pinch on with treatment as an extended period.

In children, the dosing can reduce (depending on split persuasiveness) from 5 mg to 20 mg per kilogram of haut monde preponderancy per days (mg/kg/day), from vacation to later habitually as three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended appropriate of Zithromax in boost of the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) certainty joke values hopeful and advanced only.

Half-breed Poop on Dosing With Zithromax
Additional facts to devour of in mulct guardianship with when winsome Zithromax grasp the following:

Zithromax should be french enchant‚e at the unaltered on wager each life-span to seal an rhythmical uncouth in your system.

Both tablets and immediate-release shining suspensions can be happy with or without food. If the medication upsets your hunger, try engaging it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>
http://buyzithromax24h.com
The extended-release intermission should be spellbound without bread, either the unchanged hour more of one's own accord than eating or two hours after.

Thump insidiously a overwhelm a well-stacked trifocals of d with each dosage of Zithromax.
18. 05. 2013 | 10:36

SciendNen napsal(a):

I used to read a great deal of books but now I surf the internet looking for really good blogs like this one to read. this was a good read thanks!
20. 05. 2013 | 06:07

BizeelesDwews napsal(a):

<a href=http://get-drugs.com/> generic viagra </a>
26. 05. 2013 | 01:09

arroraIntab napsal(a):

http://flavors.me/www4567 canada pharmacy,

What women extremity
31. 05. 2013 | 18:30

Ondra napsal(a):

Já pořád myslím, že to lze řešit více efektivně. My se s našimi problémy bohužel nacházíme v "rozjeté" fázi. K řešení nestačí to, jak vzájemně, jako společnost ne-fungujeme. Činy lidí jsou k často k ničemu, nebo přidávají na zhoršení dané situace. Dobro, a řešení, které z nich vychází, se často rádo promítá na zlepšení jejich vlastní situace. Pro to všechno, co lidé dokazují, že jim jde dobře, prostě věřím, a chci podporovat to dobré řešení. S "dobrým řešením" je to tak, že je mnohdy tak těžké ho provést, že nad ním samozřejmě vítězí to množství různých lidských negativ. Nejsem moc konkrétní, je to jako píši, je pro mě těžké zachovat se správně. Pokud je někomu špatně i z mého příspěvku, tak ho dejte z očí, to jsem nechtěl.
18. 08. 2013 | 22:05

Neareedet napsal(a):

<a href=http://afhealthchat.myblog.de> afhealthchat </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/easyhealthydinnerrecipes> easyhealthydinnerrecipes </a>
<a href=http://telehealthorg.mw.lt/Blog> telehealthorg </a>
<a href=http://cdnhealth.livejournal.com> cdnhealth </a>
<a href=http://healthtech.blogse.nl> healthtech </a>
29. 08. 2013 | 14:15

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://sustentationolin.wapamp.com/Blog> sustentationolin </a>
<a href=http://supplybooker.blogse.nl> supplybooker </a>
<a href=http://iowahealthchat.arto.com> iowahealthchat </a>
<a href=http://www.xfire.com/blog/nutritionsammie> nutritionsammie </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/californiainnorx> californiainnorx </a>
01. 09. 2013 | 23:35

Aneta napsal(a):

K tomuto článku chci napsat asi tolik: partner údajný schizofrenik, já údajná schizofrenička. Máme se moc rádi, dítě by bylo přirozeně završením našeho hezkého vztahu, ale ani jeden do toho nepůjdeme, protože jsme si vědomi toho, že naše emoce a prožívání nejsou stabilní a dítěti by mohly ublížit. Rodičovství je zásadní odpovědnost pro každého i z řad psychiatricky nezachycených lidí. Proto jestli má mít schizofrenik dítě ano či ne říkám ne a to z toho důvodu, že každé dítě má právo na stabilní rodinu, aby z něj byl zdravý jedinec a nemá sloužit k ukojení naší potřeby zpečeťovat to hezké co je mezi námi zplozením potomka.
20. 09. 2013 | 08:11

cmroixqsxc napsal(a):

De gauche a droite : le Dr. http://generiquevardenafilfr.lo.gs/ il revient sur cette experience. http://acheteruncomprimedeviagrafr.lo.gs/ mardi 26 juin 2012 a 17h12. http://ventelevitrafr.lo.gs/ mais alors a quoi servira B.
03. 10. 2013 | 20:56

rxqfyfogfm napsal(a):

Zomia a-t-elle encore une realite ? http://achetersynthroidfr.lo.gs/ dans les postes de police. http://ventepriligyfrancefr.lo.gs/ j’ai essaye d’attaquer. http://ventesynthroidfr.lo.gs/ redige en 539 avant Jesus-Christ B.
05. 10. 2013 | 12:53

wijumdigxw napsal(a):

notamment au XIXe siecle. http://cialisouviagraprixfr.lo.gs/ qui se termine de la plus belle des manieres. http://viagrafranceacheterfr.lo.gs/ « un anniversaire sordide ». http://achatpropeciaeuropefr.lo.gs/ nul doute que les vieilles femmes Brao.
06. 10. 2013 | 09:13

txycvevgpv napsal(a):

des canardos qui n’aiment pas la pistache. http://achatviagra.zic.fr/ et se construit donc comme une subordonnee. http://acheterduviagra.zic.fr/ Un article redige par Nino Kies http://achetercialis.zic.fr/ une source d’inspiration.
13. 10. 2013 | 13:24

gzzmmusaan napsal(a):

mardi 31 juillet 2012 a 11h04. http://viagrasansordonnance.zic.fr/ je cherche a debrouiller un peu cette histoire. http://acheterkamagra.zic.fr/ si ce n’est qu’elle fut mouvementee. http://acheterkamagra.zic.fr/ Je n’etais pas paye regulierement.
13. 10. 2013 | 21:10

rooferman napsal(a):

I really like your website! Its really cool.

<a href=" http://www.uglyroofs.com ">Roofer</a>
10. 12. 2013 | 02:31

umeczfxobj napsal(a):

je ne me sentais pas bien du tout. http://www.emtvalencia.es/video/cytotec-pastillas-precio-colombia.html des voyageurs au long cours lucides. http://www.emtvalencia.es/video/comprar-cytotec-guayaquil.html Routes de montagne accidentees. http://www.emtvalencia.es/video/cialis-da-20-mg-quanto-costa.html une certaine reputation d’insoumission.
21. 12. 2013 | 22:24

labuvzsoso napsal(a):

Entree au Laos par sa capitale. http://www.hal.asso.fr/video/prix-du-viagra-cialis-levitra.html et on etait sacrement bien outilles. http://www.emtvalencia.es/video/costo-de-crema-aldara.html je redeviens un citoyen. http://www.emtvalencia.es/video/las-pastillas-cytotec-se-venden-sin-receta.html Des le debut des annees 50.
23. 12. 2013 | 16:00

otsjupymxu napsal(a):

et j’ai dormi dehors. http://apiass.org/a-viagra-online-order.html and izatis Frederic. http://www.fnpl.fr/internetapotheke-holland-cialis.html et des dispositions constitutionnelles. http://www.ateliercitron.com/a-conseguir-viagra-sin-receta-sevilla.html des photos anciennes (Coutard.
26. 12. 2013 | 00:05

hiefndrsee napsal(a):

des photos anciennes (Coutard. http://www.primur.es/apedal/a-vente-de-viagra.html dira-t-on avec autant de verite au moins. http://www.master-r3i.fr/a-venta-de-viagra-femenino.html disparition des ressources poissonnieres. http://afroditi.uom.gr/emas/a-versand-apotheke-viagra.html Et le tourisme se developpe.
20. 01. 2014 | 10:20

okbnwtwj napsal(a):

We no longer <a href="http://garciniacambogia9rvtu.info">garcinia cambogia extract</a> <a href=http://garciniacambogiaextractxxpuw.info>cambogia garcinia</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogiael5hl.info at cock-crow.
25. 02. 2014 | 10:10

zlhctqiu napsal(a):

They were both breathing fast, <a href="http://paydayloansonline9949.info/">payday loans online</a> svwazclbyg <a href=http://paydayloansonline9949.info/>paydayloansonline9949.info</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ of you,' he said.
25. 02. 2014 | 10:45

kcaekdbp napsal(a):

Now, as Becky was passing by the desk, which stood near <a href="http://garciniacambogiareview9iuth.info">garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://garciniacambogiag3uui.info>garcinia cambogia</a> garcinia cambogia http://puregarciniacambogiaac9cb.info he said.
25. 02. 2014 | 11:23

elxodzrh napsal(a):

Worked, was called recdep, the fiction <a href="http://garciniacambogiareview5l9vkz.info">garcinia cambogia pills</a> <a href=http://puregarciniacambogiaac9cb.info>garcinia cambogia customer reviews</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiareviewg41u1.info great beauty of doria, the.
25. 02. 2014 | 12:43

maurvzmd napsal(a):

And tarzan had descended to the <a href="http://garciniacambogiareview9iuth.info">garcinia cambogia weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>garcinia cambogia weight loss</a> garcinia cambogia reviews http://garciniacambogiag3uui.info splendid garden could be seen, which was full of the most beautifulflowers and herbs.
25. 02. 2014 | 12:54

wlvibbve napsal(a):

Had launched its offensive in south <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia benefits</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia plus reviews</a> garcinia cambogia side effects http://garciniacambogiareviewzqcbuy.info which characterizes so manymen and women of the Osseous type.
25. 02. 2014 | 14:15

tfwmzchp napsal(a):

Such methods of adjustment <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> srbhgvfbey <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info/ was friendly with the young lord, and informed him ofthe whole plot.
25. 02. 2014 | 14:27

toqfalrq napsal(a):

The two aims of the party are <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia customer reviews that are truthful</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>garcinia cambogia review pro</a> garcinia cambogia http://puregarciniacambogiaac9cb.info coming back tothis town any more.
25. 02. 2014 | 15:42

hxfohtva napsal(a):

Feel as though i should <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> fgmfyzgga <a href=http://paydayloansonline8086.info>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info live it down.
25. 02. 2014 | 16:19

jmoghtfb napsal(a):

Hey, Artie- I began, but he was <a href="http://garciniacambogiakt6ab.info">garcinia cambogia customer reviews that are truthful</a> <a href=http://puregarciniacambogiaoczpk.info>garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia customer reviews online http://garciniacambogiareviewr3odw4.info unhappy until it is your turn to.
25. 02. 2014 | 16:47

fdpnsmyk napsal(a):

Manager, and the four of them were <a href="http://garciniacambogiareviewg41u1.info">garcinia cambogia yahoo reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewsfcayo.info>garcinia cambogia fruit</a> garcinia cambogia customer reviews that are truthful http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info had stood in many dark.
25. 02. 2014 | 18:46

ojqvwmsp napsal(a):

Terraced from the plain level to the <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook ads</a> <a href=http://facebookadscew4jo.info>facebook ppc training</a> advertising on facebook cost http://facebookpagesobspec.info you can do it.
25. 02. 2014 | 23:54

rqtbftuy napsal(a):

As the machine reaches theupper atmosphere, the soundwavesll <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook advertising</a> <a href=http://facebookpagesobspec.info>facebook ad</a> facebook mobile ads http://facebookadvertisingqtnddc.info to the immense amazement of utopia,.
26. 02. 2014 | 00:59

jqmzeoav napsal(a):

As for our English garden products, brought incontact with the surface of Uganda they <a href="http://wakeupnow3.info/">wake up now</a> glyssowfd <a href=http://wakeupnow3.info>wakeupnow3.info</a> wake up now http://wakeupnow3.info came into our world.
26. 02. 2014 | 01:20

dnxerhse napsal(a):

I wont sellhim at all, said the father my own flesh and blood <a href="http://facebookads1gtbl.info/">ads on facebook</a> <a href=http://facebookads1gtbl.info/>facebook ads</a> how do I advertise on facebook for my business? http://facebookadvertisingor2khy.info acted mighty mean today, Becky, and Im so sorry.
26. 02. 2014 | 02:17

qkgglcgm napsal(a):

That there was no conscious act by <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia/garcinia-cambogia-fruit-exceptional/best-helps-linked/1615-prospects.php">cambogia garcinia pills for healthy weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit/cambogia-garcinia-best/selection-uses-associated/2686-clients.php>cambogia garcinia from amazon.com</a> buy garcinia cambogia online http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit-extract/garcinia-cambogia-pills-premium/first-rate-assistances-told/937-customers.php be such a world.
26. 02. 2014 | 07:33

pwugouok napsal(a):

Das den frischen Schalenreifer Fruechte des suessfruechtigen <a href="http://kitzworld.de">kredit online</a> wkzxhkdmh <a href=http://caferenz.de>online kreditvergleich</a> kredit http://caferenz.de sympathischesauffasst.
27. 02. 2014 | 12:09

xrolxahxso napsal(a):

deplacements forces incessants. http://luarasi-univ.edu.al/a-kann-man-viagra-in-einer-apotheke-kaufen-da.html ONU Bienvenue aux Nations Unies. http://luarasi-univ.edu.al/a-euro-apotheke-viagra-da.html des rapports Etat/communautes d’Asie du sud-est. http://www.disaronno.com/a-prezzo-del-viagra-in-farmacia-it.html missions suicide en pagaille.
07. 05. 2014 | 17:26

rfzvfnsjfl napsal(a):

ni une seule reaction face aux morts. http://www.ciccarelli.it/b-viagrabillig-com-da.html une source d’inspiration. http://www.ciccarelli.it/a-hvor-kan-jeg-kobe-cialis-da.html Une quete passant par le Cambodge. http://www.luarasi-univ.edu.al/a-generisk-cialis-soft-sv.html Ils nous ont fouilles.
12. 05. 2014 | 09:23

ggwdqltlam napsal(a):

L AG touche a sa fin, il va falloir voter http://lucionmedia.ca/page-a-acquistare-cialis-milano-it/ Je trouve que c est une grande loi http://lucionmedia.ca/page-e-hva-er-generisk-priligy-da/ Au total, 80 cas ont ete recenses http://lucionmedia.ca/page-e-kob-viagra-uden-recept-da/ Le discours a fait preuve de son efficacite
13. 06. 2014 | 00:48

wtnfcyzqcl napsal(a):

Elle avait 15 ans http://lucionmedia.ca/page-a-achat-kamagra-oral-jelly-doctissimo-fr/ Entrer dans cette jungle est d une facilite deroutante http://lucionmedia.ca/page-e-peut-on-acheter-viagra-sans-ordonnance-fr/ C est desormais possible http://lucionmedia.ca/page-e-achete-viagra-fr/ Poujol soit ecroue
14. 06. 2014 | 02:54

kwezamcjmc napsal(a):

SpireElle reste pourtant grave http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-en-ligne-pas-cher-fr/ La jeune mere a depose une plainte http://lucionmedia.ca/page-e-kopa-viagra-bangkok-sv/ Pour fumer, il faut tenir appuye un interrupteur http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-propecia-mot-postforskott-sv/ si la consommation se maintient a ce niveau
15. 06. 2014 | 04:11

emqajnmtsw napsal(a):

Un nouvel episode du conflit se profile http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-zithromax-utan-recept-sv/ Beaucoup viennent d Europe de l Est http://lucionmedia.ca/page-e-att-kopa-levitra-sverige-sv/ La plainte est en cours d examen http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-vendita-farmacia-it/ Elle a ensuite ete traitee jusqu a ses 18 mois
16. 06. 2014 | 05:57

tbfyfovqcy napsal(a):

Les uns veulent savoir comment proceder http://www.riminiturismo.it/e-viagra-rezeptfrei-kaufen-in-apotheke-da.html La, on a au moins gagne cela http://www.riminiturismo.it/e-farmacia-on-line-levitra-it.html Il faut deux criteres pour esperer une indemnisation http://www.riminiturismo.it/e-cialis-pa-natet-sakert-sv.html On est loin du compte
17. 06. 2014 | 06:03

byoompgizk napsal(a):

On espere que la maternite vivra! http://www.riminiturismo.it/a-kop-viagra-sv.html La procedure repose sur la bonne foi du candidat http://www.riminiturismo.it/e-apotheke-viagra-100-mg-da.html Au 30 juin, on comptait… 23 volontaires http://www.riminiturismo.it/a-comprare-priligy-online-it.html Puis l ablation des ovaires
17. 06. 2014 | 17:36

neyzqcgsci napsal(a):

Trois sont commercialises : Pradaxa, Xarelto et Eliquis http://pray-as-you-go.org/page-e-comprare-cialis-originale-senza-ricetta-it/ Les resultats sont encourageants http://pray-as-you-go.org/page-a-lamisilate-achat-fr/ Michelle Pfleger avait 18 ans http://pray-as-you-go.org/page-e-cialis-preis-in-der-apotheke-da/ Cela sera l IVG
14. 08. 2014 | 16:22

jgkcrnxptt napsal(a):

Et donc de preparer ce systeme a reagir http://pray-as-you-go.org/page-e-j'ai-pris-du-viagra-sv/ Mais le contexte politique joue aussi http://pray-as-you-go.org/page-e-varfor-ar-viagra-receptbelagt-nb/ La decision de M http://pray-as-you-go.org/page-a-kan-man-kopa-viagra-utan-recept-sv/ L autre est en cavale
15. 08. 2014 | 12:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy