To úplně nejdůležitější

22. 03. 2014 | 12:32
Přečteno 6951 krát
Dobře, přeháním, nejdůležitější je, aby nebyla válka. Ale skoro hned potom.

Skoro hned po tom je nejdůležitější, jak budeme vzdělávat mladou generaci – od batolat až po mladé ženy a muže. Na vzdělání totiž závisí víc, než se nám může zdát.

Na vzdělání závisí, jestli víc lidí bude bohatnout z korupce a zlodějny, nebo z poctivé práce. Protože vzdělání není jen naučit se data a jména, ale především naučit se, co je mravné a slušné.

Na vzdělání závisí, jestli budou lidi házet své peníze do automatů a pak si stěžovat, že jsou chudí, nebo jestli budou se svými penězi nakládat rozumně. Protože vzdělání není jen naučit se sčítat a odčítat, ale také se podle toho rozumně rozhodovat v každodenním životě.

Na vzdělání závisí, jestli budou lidé spíš zdraví, nebo spíš nemocní. Protože většina těžkých chorob, s kterými se lékaři v nemocnicích setkávají, má svůj původ ve špatné životosprávě, v kouření, alkoholu a drogách. Správné vzdělávání už od malička – v rodině i ve škole – musí děti vést k tomu, aby si své zdraví chránily.

Na vzdělání závisí, jestli u nás bude víc kopáčů a skladníků, nebo víc programátorů a inženýrů; jestli budeme vyvážet hlavně elektřinu a dřevo, nebo spíš špičkové, u nás vyvinuté přístroje a služby. Protože správné vzdělávání musí děti i mládež naučit, jak se řeší problémy, jak se objevují nové věci, a ne jen bezmyšlenkovitě opakovat, co se jim řekne.

Na vzdělání závisí, jestli budeme na ulicích potkávat spíš opilce a feťáky, nebo spíš slušné pracovité lidi, jestli okolo sebe budeme vidět nepořádek a odpadky, které tam lidi odhodili, nebo jestli okolo nás bude čisto. Protože ke vzdělávání patří i výchova k čistotě, slušnosti a pořádku.

Za vzdělání odpovídají rodiče. Když tatínek nalije svému malému synovi pivo, „aby si zvykal“, udělal hodně pro to, aby z toho dítěte jednou vyrostl alkoholik a aby mu zkrátil život o pět nebo deset let.

Když dítěti rodiče řeknou „nebuď blbej, co bys to vracel, když tě nikdo neviděl“, můžeme čekat, že kriminalita a korupce v naší zemi zase o něco vzroste.

***


Ale za vzdělání odpovídá i škola, a naše školství na tom dnes vůbec není dobře.

Především je silně podvyživené. Podle statistiky OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) Education at a glance (tab. B2-1 na str. 191) dalo ČR v roce 2010 na základní a střední vzdělávání 2,8 % svého HDP:

Počátek tabulky - výdaje zemí OECD na školstv
Počátek tabulky - výdaje zemí OECD na školstv


Zemí OECD je 34 a ČR je z nich v tomto údaji druhá nejhorší, za námi už je jen Turecko s 2,5 %. Průměr OECD je 3,9 %, tedy skoro o polovinu víc. Slovensko dalo 3,1 %, Polsko 3,7 %, Francie 4,1 % a Dánsko 4,8 %.

Ostatně ten kousek tabulky, který jsem sem vložil, naznačuje, že na školství dáváme málo ve všech jeho úrovních. V celkových výdajích na školské instituce od mateřských po vysoké školy (měřených jako procento HDP) jsme opět na samém konci: v r. 2010 jsme dali na školství 4,8 % HDP, za námi bylo už jen Maďarsko a Slovensko se 4,6 %; o Turecku tento údaj v tabulce není. Pro srovnání s lepšími: např. Dánsko dává 8 %, Estonsko 6 %.

A nejen že dáváme málo: dáváme dokonce čím dál tím míň. V roce 1995 jsme na základní a střední školství dali 3,3 % HDP, v roce 2010 už jen 2,8 %. Neskutečná ostuda.

Jak se to projevuje v praxi? Především tím, že platy učitelů jsou nízké a učitelské povolání není atraktivní, zejména ne pro muže. Autorita učitelů je malá u rodičů a je čím dál menší i u dětí. Školám scházejí osobnosti.

Důsledkem je především nedostatečné výchovné působení školy. Děti dnes stráví víc času ve škole než v rodině, je proto nesmysl říkat, že výchova je věcí jen rodiny. Naučit se slušnému a mravnému jednání nebo uvážlivému hospodaření je pro každého žáka daleko důležitější než naučit se odříkávat geologická období; a škola za takovou výchovu nese nepochybně významnou odpovědnost.

Jenže mravné jednání se nedá nabiflovat a pak před tabulí odzkoušet, to se učí především osobním příkladem. Aby učitel mohl takto působit, musí být silnou osobností, kterou žáci respektují, která u nich má autoritu a kterou budou napodobovat. Sežeňte pro svou školu takovou osobnost za 21 000 hrubého měsíčně!

A ať se na mě nikdo nezlobí, mezi učiteli musí být aspoň polovina chlapů, bez toho se ta výchova prostě neobejde. Musí to být chlapi, kteří by se dokázali uživit i v každém jiném zaměstnání, ne ti, kteří ze školy nevystrčili paty. Ostatně za roky strávené mimo školu bych učitelům dával příplatek, protože tam poznali, co budou žáci v životě opravdu potřebovat. Místo toho jim podle dnešních předpisů z platu strhnou.

Učitelé většinou nejsou dostatečně odborně ani jazykově vybaveni. Jak se mají naše děti naučit dobře mluvit anglicky, když jim nedokážeme zaplatit rodilého mluvčího, aby s nimi konverzoval? Místo toho na ně o hodinách angličtiny mluví česky špatně placený člověk, který vystudoval angličtinu na pedagogické fakultě v 70. nebo 80. letech minulého století a do Británie se v životě podíval možná jednou s cestovní kanceláří. Diplom z pajďáku je dnes totiž důležitější než umět idiomaticky mluvit a mít správnou výslovnost.

Školy velmi často učí, co není třeba, a velmi často neučí, co třeba je. Pedagogové a pedagogičtí odborníci se ani sami nedokážou shodnout, co by se mělo učit a co ne. A obrovská většina ostatních vzdělaných lidí se o takové věci vůbec nezajímá. No řekněte, kdy jste naposledy probírali v rodině nebo se svými známými, jestli v „Rámcovém vzdělávacím programu“ něco neschází, nebo nepřebývá?

A ke všemu se v posledních 25 letech prakticky přestaly stavět nové školy. V programu ministerstva financí, který je původně měl financovat, už dlouho nebyly skoro žádné peníze. A nakonec byl před několika lety celý tento program „z úsporných důvodů“ zrušen.

Jako pragmatické rozhodnutí se to pochopit dá - investice do vzdělání se ekonomicky projeví nejdřív za dvacet let a to už může být každé vládě šumafuk. No jo, jenže rozumná vláda nekouká dopředu jen na své čtyři roky, kdy bude ve funkci.

Samozřejmě vím, že ani ta nejrozumnější vláda nemá kouzelný šém, kterým kvalitu vzdělání rázem pozvedne. Ta totiž nezávisí jen na penězích, ale i na celkové úrovni společnosti, je to začarovaný kruh: kvalita vzdělání závisí na úrovni společnosti a úroveň společnosti závisí na kvalitě vzdělání. Ostatně učitelé vždycky učí především tak, jak byli učeni sami, tady žádnou revoluci nečekejme.

Vyvést národ z tohoto začarovaného kruhu, vyvést vzdělávání na vzestupnou dráhu, musí ti nejvzdělanější, nejmoudřejší, ti, kteří vidí nejdál. Takoví by měli být politici i všichni ostatní, kteří ovlivňují veřejné mínění. Kéž by takoví byli!

Ale i když žádná vláda za své čtyři roky vzdělání zázračně nepozvedne, něco určitě udělat může. Pro začátek by stačilo, kdyby na základní a střední školství - a na školství vůbec - dala aspoň takový podíl HDP jako v ostatních zemích OECD. S výjimkou Turecka.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Libertad napsal(a):

Učil jsem rok a půl španělský jazyk na obchodní akademii v Praze, když můj zaměstnavatel po 25 letech zjistil, že je snazší manipulovat s mladými, co právě vyšli/ukončili školu. Úroveň znalostí čtvrtého ročníku, který jsem v půlce roce dostal byla katastrofální. Pani ředitelce to nevadilo, hlavně když bylo včas zaplacené školné.

S pozdravem

Sidonio Libertad
22. 03. 2014 | 12:54

neo napsal(a):

to s tim pivem je nesmysl. Příčiny alkoholismu jsou úplně jinde než v tom, kdy vám dá táta cucnout jako malýmu capartovi. To jen tak na okraj. Pak zde máme opět ty peníze. Stejně jako mnoho dalších lidí si pletete příčinu a následek. Když učiteli přidáte, neuděláte z něj učitele lepšího. Ale naopak, můžete přidat lepšímu učiteli. Ani s tím mužským elementem nemáte tak úplně pravdu. Dnes vidim na školách víc učitelů, než bývalo v devadesátých letech. A upřímně, s pohlavím to zas tak nesouvisí, jsou dobří učitelé i učitelky a naopak špatní učitelé i učitelky. Pak zde máme ty rodilé mluvčí. takový mluvčí vám je bez pedagogického vzdělaní k ničemu. Doufám, že jsou pryč doby, kdy sem jezdili učit jazyky vyhazovači a jiné lopaty z ciziny, bez potřebného vzdělání, jen s tím, že matlaj rodným jazykem.
22. 03. 2014 | 12:59

Targus napsal(a):

To: Macháček Martin

Pane Macháčku, škola NESTÍHÁ UČIT!!!
30 rozežraných děcek, milióny projektů a DUM, které okrádají učitele a děti o čas na výuku. Jen papíry, papíry, papíry.
Žádné úkoly, žádné procvičování, žádné nároky, osekané úvazky, nulové prémie a osobka, non stop se usmívat na ty malé hajzlíky a jejich nepříčetné a arogantní zploditele.
Jak potom můžete chtít, aby ještě vychovávala?
22. 03. 2014 | 13:16

Kala napsal(a):

Libertad - co jste s nimi za ten půlrok pořídil a jakými metodami? Taky si vzpomínám na takový ročník - úroveň od dobré dvojky po téměř pětku (na střední škole). . Ještě teď někdy z toho mám špatné sny.
22. 03. 2014 | 13:18

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Na vzdělání závisí také to, zda budeme kdejakému šmejdu , který je však servírován na zlatém podnose...věřit ty cancy. Což je nesmírně důležité. Možná daleko nejdůležitější.
Poněvadž člověk, který zjistí, že je s ním dlouhá leta vyjebáváno - je člověkem velmi rozezleným. Pokud je pak i nevzdělaným, sedne často na lep ještě větším vyjebávačům než sedal předtím.

Podporovat pak něco, co je švindlem, je taky švindlem, možná ještě horším než je ten základ toho švindlu("Pedagogové a pedagogičtí odborníci se ani sami nedokážou shodnout, co by se mělo učit a co ne.").

Autor to sepsal hezky, ale zda se tedy někdo z členů cílové skupiny , na kterou autor míří...chytne za nos a vyvodí z toho něco pro sebe...nu, snad se pár takových najde.

Apropo - co tak učit dle potřeb trhu ? Přinde tlusťoch z Hospodářské komory nebo suchar -tyčka z banky a dají ty správné osnovy, když přidají i nějaké bonusy /např. zájezd na Bahamy/ , může to zafungovat tak dobře, jako např. při spolupráci lékařů s obchodními zástupci farmaceutických firem. Tam to leta šlape jak na dráthku.

P.S. Pito s mírou, pivo mozek bystří. Dobré pivo, např. polotmavá Chýně, ne šmejd z reklam.
22. 03. 2014 | 13:31

zemedelec napsal(a):

Pane Macháček.
Dejte na Schwarzenberga,stačí nakoupit rákosky.
22. 03. 2014 | 13:37

Pacák napsal(a):

Taká jsem učil a velice rád na to nevzpomínám.
22. 03. 2014 | 13:42

Zdeněk Brom napsal(a):

Targus:

To, co popisujete, je spíše problém konkrétní školy a jejího vedení.

DUM nemusely školy dělat. Místo toho jsme si přidali hodinu na dělení ČJ.
Miliony projektů také nemusí žádná škola dělat. Stačí si naplánovat jen několik.

Cituji: "Žádné úkoly, žádné procvičování, žádné nároky,...." V jiných školách je to ale běžné.

Cituji: "...non stop se usmívat na ty malé hajzlíky a jejich nepříčetné a arogantní zploditele...." To také není nutné a ani to za sebe nedělám.
22. 03. 2014 | 13:45

yaya napsal(a):

Když se volil prezident, polovina národa byla ohlupována řečmi o vzdělaném a inteligentním knížeti. Takže na vzdělání stačí základní škola a umět něco kecnout, co se klace líbí.
22. 03. 2014 | 13:56

K .V napsal(a):

Hlavně bych tesal do kamene tu poznámku, že učitel který nebyl v praxi ve výrobě, učí nesmysly, prostě vystuduje pajdák ( asi nejlehčí škola(, přijde na školu, převezme přípravxy po kolegxyni která šla do důchodu, přepíše to do Wordu a vynechá dík Leninovi, když je snaživka tak dá dík kapitalismu a "svobodě", a už má do důchodu vystaráno.
Jenomže to co uičí bylo trapné už před 50 lety.
22. 03. 2014 | 14:11

modrý edvard napsal(a):

souhlasím s neo. Přidáním na platu kvalitu učitele nezlepšíte. Efekt by se možná projevil za 40 let, až by byli současní učitelé vystřídáni novými.
A ještě jedno pozorování: před pár lety, ještě před "krizí", jsem hledal zaměstnání. Kromě jiného, i učitelské. Kupodivu, učitelská místa se nenabízela (kromě bizarních záležitostí typu "4 hodiny aramejštiny týdně v Dolní Lhotě"). Z toho soudím, že po učitelském zaměstnání byla (a asi je dodnes) dostatečná poptávka i bez zvyšování platů.
22. 03. 2014 | 14:12

Krupa Václav napsal(a):

Dneska dopoledne v č.t. ukazovaly ceny od 150až do 450kč za vypracované dizertační práce. Studentka, která je pro firmu vypracovávala ví, že je to podvod, ale podle ní je to věc toho, který kupuje. Ona s tím problém nemá. Už se jí ani nedivím.
22. 03. 2014 | 14:15

Vandal napsal(a):

Na vzdělání závisí, jestli budou lidi házet své peníze do automatů a pak si stěžovat, že jsou chudí, nebo jestli budou se svými penězi nakládat rozumně.

xxxxxxxxxxxxxx
se svými penězi? To jsou peníze z kapes druhých, kterými vláda vykrmuje ty, kteří

žádného vzdělání nejsou schopni. Takže nonsens. Jediným lékem na to je, přestat

těm lidem dávat peníze z kapes druhých.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vyvést národ z tohoto začarovaného kruhu, vyvést vzdělávání na vzestupnou dráhu, musí ti nejvzdělanější, nejmoudřejší, ti, kteří vidí nejdál.
xxxxxxxxxxxxxxx
žádné vyvádění národa se konat nebude, právě naopak. Vládnoucí ideologie

programově potírá všechny prastaré hodnoty, a nahrazuje je pseudohodnotami,

jako např. multikulti, výsadami pro nepřizpůsobivé, atd. atd. Jak chcete zvedat

úroveň školství, když ji naopak musíte kvůli nepřizpůsobivým snižovat? Aby nebyli

zařazovaní šmahem do zvláštních škol, kde se jim dostane péče přiměřené IQ,

a tím pádem "diskriminovaní"?

Úpadek, largo desolato, montovny, Yosif K, resl, a další, ti, které jsem opomenul,

prominou.
22. 03. 2014 | 14:22

Vasil Osel napsal(a):

Já házením peněz do výherních automatů zbohatl Pravidelně jsem vyhrával značné částky. Dnes už raději nesázím, aby kvůli mně jejich majitelé nezchudli.
22. 03. 2014 | 14:26

modrý deviant napsal(a):

Nevzdělaný národ se dobře manipuluje.
22. 03. 2014 | 14:29

skeptický napsal(a):

Prosím nás učili,že když najdeme něco,co patří nesouvěrci,vracet se to dokonce NESMÍ,protože je to z Jeho vůle stejně moje.
22. 03. 2014 | 14:30

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Krupa Václav napsal(a):
Dneska dopoledne v č.t. ukazovaly ceny od 150až do 450kč za vypracované dizertační práce. Studentka, která je pro firmu vypracovávala ví, že je to podvod, ale podle ní je to věc toho, který kupuje. Ona s tím problém nemá. Už se jí ani nedivím.
22. 03. 2014 | 14:15
-----------------------
150 - 450 CZK.....to je za stránku či za celou " práci" ?
V prvém případě se studentce nedivím - že s tím nemá problém, v tom druhém případě bych si u ní tak ze dvanáct kilo dizertačních prací objednal.
Levně koupím - draze prodám...a o tom je vlastně prosperita všech, o tom je vzdělání - mělo by být.
22. 03. 2014 | 14:46

honolulu napsal(a):

Pane dr. Machacek,
myslel jsem na Vas velmi intenzivne na podzim v Alleghenskych horach....Byl jsem tam s partou dedku hledat UFO a UFOuny.

Vy jste sice velmi vzdelany, ale opustil jste nezodpovedne - ZBEHL jste, ze sve dulezite professe pruskumnika vesmiru (hvezdare)...Ano , Vy jste opustil prvni linii.

Ted se schovavate na vesnici v nejake materske skolce a trapite pani sekretarku vyukou trojclenky...Vy vubec nejste zadny prikladny hrdina, ktery by mohl byt vzorem mladezi a prispet k obrane proti invazy z vesmiru.

A tim veskera tiha obrany nasi zemekoule spada na bedra nas - svedomitych idealistu....

Tak se laskave vratte na svoji pozice a dejte malym deckam pokoj k svobodnemu vyvoji.
22. 03. 2014 | 14:47

mb napsal(a):

je to dobrý blog,

ale je to poněkud smutný blog ...

možná by mohli/měli učitelé stávkovat za alespon prumerny podil vydaju oecd do školstvi

ale sympatie veřejnosti by asi stejne nezískali ( že, pane k.v. ....?)

už je taknějak zafixované , že učitel má být chudý ...

Klaus to tak chtěl ...

njn, stane se ...
22. 03. 2014 | 14:48

Martin1 napsal(a):

KALOUSKOVA ROVNICE NEZÁVISLOSTI 10 - 2 = 10 + 2

Když sleduji "cvrkot" v životě a hlavně v politice - v parlamentu, tam nám jsou "učenci" nejvíce na očích, tak se mi vybaví občas K. ČAPEK (dole jeho citát) a jdu si udělat přestávku kolem domu a vyčistit okapové lapače nečistot. Představuji si, že čistím něco jiného - hádanka pro vás. :)

Po vystoupení pana KALOUSKA jsem si už bral pracovní rukavice, když tvrdil, že vznikem KOSOVA nebyl žádný stát umenšen, že na stejném území jen dál vznikly dva státy KOSOVO a SRBSKO. - Jak takovou kravinu může říct dospělý člověk? To nezná zlomky?

Tento člověk vedl MF? Tam to musí asi vypadat - pak se nedivím, že mohl obhajovat i tu kravinu, že u vojenských letadel nelze určit cenu. To už přeci musí tušit i pracovník chráněných dílen, který vychodil pomocnou školu - dnes speciální, že kdyby takto rozdělil korálky v mističkách, které má navlékat, že bude v té dříve společné hromádce po oddělení pár korálků do druhé mističky v té velké něco chybět.

Pan Kalousek s pověstným pohupováním v kolenou a potřásáním hlavy plnou vědomostí a očekávající potlesk od svých věrných to ale nevěděl a dokonce se i potlesku dočkal. :)

Než jsem našel druhou rukavici, tak vystoupil pan Kováčik (KSČM) - i ošetřovatel dojnic ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Kov%C3%A1%C4%8Dik ) - on má taky vysokou školu, ale tady si vzpomněl asi jen na to rozdělení dojnic do ohrádek - to plně stačilo aplikovat na daný problém a řekl, že je to "blbost", že muselo být zmenšeno přeci SRBSKO - zda si pan Kalousek vzal ještě další TP - to už nevím - už jsem dostával třes do rukou - ruce se již těšily na to, až vklouznou do rukavic a udělají na tomto světě něco užitečného - okapy mám ale už zase zadělané - toho "listí" stále padá a padá.

Někdy se stane, že člověk ve škole v mládí chybí a pak vystuduje i nějakou vysokou školu a pak se to pozná až v parlamentu :)

"JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH CIVILIZAČNÍCH POHROM: UČENÝ HLUPÁK"
K. ČAPEK
22. 03. 2014 | 14:51

Vandal napsal(a):

Vyvést národ z tohoto začarovaného kruhu, vyvést vzdělávání na vzestupnou dráhu, musí ti nejvzdělanější, nejmoudřejší, ti, kteří vidí nejdál.

xxxxxxxxxxxx

na vesnici, nebo malém městě je těmto "nejvzdělanějším, nejmoudřejším a nejpovola-

nějším" vidět pod prstíky, tam to může fungovat.

Na vyšších pozicích tito slouží někomu jinému, než národu, a něco málo ukápne i jim,

dokud se toto nezmění, není šance.
22. 03. 2014 | 14:52

mb napsal(a):

modrý edvard napsal(a):
souhlasím s neo. Přidáním na platu kvalitu učitele nezlepšíte. Efekt by se možná projevil za 40 let, až by byli současní učitelé vystřídáni novými.
A ještě jedno pozorování: před pár lety, ještě před "krizí", jsem hledal zaměstnání. Kromě jiného, i učitelské. Kupodivu, učitelská místa se nenabízela (kromě bizarních záležitostí typu "4 hodiny aramejštiny týdně v Dolní Lhotě"). Z toho soudím, že po učitelském zaměstnání byla (a asi je dodnes) dostatečná poptávka i bez zvyšování platů.
22. 03. 2014 | 14:12

... chcete tedy modrý edvarde s neem udržovat současný marasmus ... nechcete přilákat do školství kvalitní osobnosti ... a chcete dále držet podfinancované školství a školy a učitele v chudobě ... njn, stane se ...
22. 03. 2014 | 14:52

Občan napsal(a):

Pane Macháčku,
ruku na srdce - Vy snad znáte někoho, kdo zbohatl POCTIVOU a navíc ještě PRACÍ?

Na vzdělání nezávisí vůbec nic.
Mezi kopáči, skladníky, řidiči náklaďáků, uklizečkami, pečovatelkami, pokladními v hypáčích a další "spodinou" potkáte tolik VŠ vzdělaných lidí, že si začnete klást otázku, k čemu vlastně vzdělání je. Těmi VŠ nemyslím žádné "rychlobakaláře komunikace" a podobné nesmysly, ale plnohodnotné inženýry, magistry i doktory s mnohaletou praxí, kteří měli tu smůlu, že si dovolili dožít se padesáti a více let. Vč. několika tisíc plně kvalifikovaných učitelů s praxí.

Jakožto bafuňář STAN - tedy béčka TOP 09 - máte na současném úpadku NEJEN českého školství lví podíl.
22. 03. 2014 | 14:54

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

modrý edvard napsal(a):
souhlasím s neo. Přidáním na platu kvalitu učitele nezlepšíte.
-------------
Na druhé straně nezlepšíte kvalitu učitele ani snížením platu.

Já teda vždy byl v práci motivován velkou měrou právě že tím, co za to. Vy ne ?
Vzácný jste člověk. Zřejmě velkého rozumu a velmi dobrého srdce, máte na mysli i socioekonomický rozvoj svého zaměstnavatele, apelujete na trvalejší hodnoty než jsou peníze..a pod. To se v mladé generaci již téměř nevidí.

Hledáte stále ještě tu práci ?
Co takhle pro začátek 15 hrubého a pak se (možná) uvidí ?
Co vlastně jste chtěl tenkrát učit ? Ekonomii ?
22. 03. 2014 | 14:55

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

K .V napsal(a):
Hlavně bych tesal do kamene tu poznámku, že učitel který nebyl v praxi ve výrobě, učí nesmysly....
---------------
I učitelé dějepisu ? A co učitelé fyziky nebo matematiky ?
A učitelé pomocníků exekutorů ? Nemeli by mít praxi aspoň coby udavači na StB ?
22. 03. 2014 | 15:01

SuP napsal(a):

Pane Macháčku -
První, čeho si vzdělaný člověk všimne je to, že zbohatnout prací je enormně těžší než zlodějnou. A jako člověk vzdělaný si odvodí, že pokoušet se o to první, může pouze zoufalec bez invence. Obávám se, že při současném způsobu vzdělávání a stavu společnosti budou naši nově vzdělávaní a vzdělaní občánci hledat způsoby, kterak zbohatnout cestou sofistikované, popřípadě vysoce sofistikované krádeže.

Ale je velmi dobře, že tuto otázku nastolujete, sám zjišťuji, že v prvním okamžiku mě žádné řešení nenapadá, ačkoliv mi tento stav strašně vadí.
22. 03. 2014 | 15:06

Viola napsal(a):

"Apropo - co tak učit dle potřeb trhu ? "

Já si myslím, že za vlády komunistů to i bylo. Třídy byly rozděleny na studijní a dělnické, popřípadě zvlástní. Podle potřeb průmyslu chodily do škol zástupci různých průmyslových podniků a dělali něco jako agitaci a lákali žáky na různé obory, nebo přicházeli vzdělaní lidé z univerzit a něco řekli o své vysoké škole, to asi dnes neexituje, protože si každý myslí, že kdo chce, najde si, což vlastně tržnímu hospodářství odporuje.

Ve školách není reklama, což je základ tržního hospodářství. Neexistují firmičky, které by přišly do školy a půjčily si na praxi pár žáků, kteří by měli zájem apod.
No možná nějaký učitel řekne, že to tak není a že i dnes školy spolupracují s následnými zaměstnavateli žáků.
22. 03. 2014 | 15:06

Krupa Václav napsal(a):

17.4 ...cena za stránku.
22. 03. 2014 | 15:06

SuP napsal(a):

Pane Stejskale -
Jak dlouhá je ještě fronta těch, kdo se nám tady na těchto stránkách chystají říct, že mají málo?
Mimochodem, že si budu notovat s "Občan"em, to jsem netušil.
;-)
22. 03. 2014 | 15:16

zdenekbrom napsal(a):

Jde také o to, co si kdo pod pojmem "bohatství" představuje.

Za sebe si připadám bohatý.
22. 03. 2014 | 15:21

santawizard napsal(a):

Jedna škola stojí jako jeden tank.
Ukrajina půjde do NATA a Rusko se stane neutrální jako Šýcarsko.
22. 03. 2014 | 15:22

Martin1 napsal(a):

santawizard
Tady jsou ceny 10 tanků na světě - jsou jich vyrobeny stovky - to jsou naše univerzity dneška BUM a BUM a BUM - nač se vzdělávat, stačí na toho druhého namířit, dnes si cíl najde tank sám dřív, než se tam stačí obsluha podívat a BUM a BUM - ty potřebujeme - ty vojáky - nové hráče počítačových her - to zvládnou i lidé se ZŠ a naopak vzdělání je na překážku. GAME OVER!!!

10. místo – Ruská klasika v podobě T-90 ........44,6 milionu Kč.
9. místo – Čínský ZTZ-99 ......................50,0 milionů Kč.
8. místo - Indický kindžál – Arjun ............76,0 milionů Kč.
7. místo – Německá legenda Leopard 2 ..........90,0 milionů Kč.
6. místo – Izraelský obranář tank Merkava ....100,0 milionů Kč.
5. místo - Americký Rambo – tank M1A2 Abrams..124,0 milionů Kč.
4. místo – Italský C1 Ariete .................150,0 milionů Kč.
3. místo - Britský tank Chalenger II..........160,0 milionů Kč.
2. místo – Jihokorejský K2 Black Panter ......170,0 milionů Kč.
1. místo – Francouzský „drahoušek“ ...........500,0 milionů Kč. (!!!)

Pramen pro výše uvedená čísla je na:
http://mediafax.nova.cz/clanek/zahranici/deset-nejdrazsich-tanku-na-svete.html
22. 03. 2014 | 15:38

honolulu napsal(a):

Pan dr. Machacek,
dival jsem se na Google maps, kde je Vase vesnice Ondrejov.
To je melancholicke misto, ktere jste si zvolil proto, aby jste se vyhnul vzdelavacimu procesu na universite zvane - SVET -..

Vy jste vlastne propadlik pane dr., ktery pro pohodlnost se zasiva tam, kde republika dostane jednou krystyr...Ano, tam je zadel republiky.

Ja jsem sice chodil 8 roku do prvni tridy pomocne skoly na Smichove, ale universitu zv. SVET mam za sebou s vyznamenanim.... Vezmete si prosim priklad z meho uspechu a snazte se udelat priznivy dojem na zminene universite zv. SVET.....

Vzdyt tam nemate ani poradnou hospodu, tak jak tam muzete mentalne rust ? Hmm ?

To, ze tam mate fetaky a alkoholiky je normalni. Oni nemohou vydrzet dusevni hlad, tak se snazi utlumit jejich prazdnotu...

Vy mate spravne sedet za dalekohledem v observatory na Mauna Kea, a ne v pizzeria v Ondrejiove.
22. 03. 2014 | 15:38

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Krupa Václav
Objednávku ruším.
22. 03. 2014 | 15:45

mb napsal(a):

konečně mohu po delší době souhlasit s ´maloměšťákem´ 22. 03. 2014 | 14:55
hojréka ...
22. 03. 2014 | 15:47

mb napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
Jde také o to, co si kdo pod pojmem "bohatství" představuje.

Za sebe si připadám bohatý.
22. 03. 2014 | 15:21

... jste štastny clovek ...

kdyz se z ucitelskeho platu neuzivy rodina ... neni to dobre ...

njn, stane se ...
22. 03. 2014 | 15:52

Martin1 napsal(a):

"Dobře, přeháním, nejdůležitější je, aby nebyla válka. Ale skoro hned potom."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pane Macháčku, podle vaší fotografie hned po tom je dobrá pravidelná stolice. "Byla?"
P.S. Já už jiný nebudu. :))
22. 03. 2014 | 15:53

Vandal napsal(a):

mb

... chcete tedy modrý edvarde s neem udržovat současný marasmus ... nechcete přilákat do školství kvalitní osobnosti ... a chcete dále držet podfinancované školství a školy a učitele v chudobě ... njn, stane se ...
xxxxxxxxxxxx
někde jsem kdysi četl, že za první republiky měl ministr 5000 Kč, a učitel 4000 Kč -

jestli si to dobře pamatuji?

Jsem jednoznačně toho názoru, že z hlediska zájmu budoucnosti národa, jeho vzdě-

lanosti / konkurenceschopnosti a schopnosti přežít /, je nezbytně nutné, dát učitele

na piedestal a také je podle toho platit - vysoce nadprůměrné platy přilákají kvalitu.

Ve společnosti, jejíž základem jsou gigantické zlodějny a absolutní bezohlednost,

se to bude těžko prosazovat.
22. 03. 2014 | 16:07

zdenekbrom napsal(a):

mb:
Jsem.
22. 03. 2014 | 16:10

Al Jouda napsal(a):

Morálka žáků je na katastrofální úrovni ! Bez autority učitel nic nenaučí. Bez změny legislativy se také nikam nedostaneme. Větev se musí ohýbat, dokud je mladá a na drzé spratky, kteří navíc ještě šikanují spolužíky, neplatí nic jiného než rákoska ! Zde stále platí : Škoda každé rány, která padne vedle. Doporučuji zřídit nejprve experimantální základní školu, kde by byly povoleny tělesné tresty - docházka dobrovolná a se souhlasem rodičů. Pak by se uviděly výsledky.
22. 03. 2014 | 16:54

Marie napsal(a):

pro Honolulu
pokud bydlí pan pisatel v Ondřejově tak je na svém místě/je tam nádherná hvězdárna/
děkuji za objasnění/krásní lidé v naší kotlině,ale zapomělo sr na Habány,ti byli údajně krásní, vysoký a štíhli.
Víte něco o nich? Děkuji
22. 03. 2014 | 17:13

neo napsal(a):

mb:

o tom jsme se snad bavili posledně ne? Já nejsem proto udržet současný stav, já jsem pro aby se přidávalo dobrým učitelům a ubíralo těm špatným. Kdyby to pochopil i maloměšťák, nenapsal by jako vždy takovou hloupost o motivaci, protože o ní přesně můj příspěvek je. Snížení platu je pak taky motivace pro špatné učitele, aby se zlepšili a zvyšování platu je pak motivací pro všechny, ale vždy a pouze za výkon, nikoli paušálně za nic, jen tak.
22. 03. 2014 | 17:18

neo napsal(a):

Občan:

cituji" Na vzdělání nezávisí vůbec nic.
Mezi kopáči, skladníky, řidiči náklaďáků, uklizečkami, pečovatelkami, pokladními v hypáčích a další "spodinou" potkáte tolik VŠ vzdělaných lidí, že si začnete klást otázku, k čemu vlastně vzdělání je. Těmi VŠ nemyslím žádné "rychlobakaláře komunikace" a podobné nesmysly, ale plnohodnotné inženýry, magistry i doktory s mnohaletou praxí, kteří měli tu smůlu, že si dovolili dožít se padesáti a více let. Vč. několika tisíc plně kvalifikovaných učitelů s praxí"
na vzdělání závisí hodně pane Občane. Minimálně máte lepší startovní pozici na trhu práce. Bez vzdělání by ti vámi citovaní neskončili v hypáči po 50ce, ale hned, což je jak jistě uznáte podstatný rozdíl. Nehledě na to, že spíš hrajete na citečky, protože nemáte žádné podklady pro takové tvrzení a pokud ano, tak prosím sem s nimi, protože by mě a asi nejen mě, velice zajímalo, kolik procent těch pokladních a regálníků atd. má VŠ.

Viděl bych to na mizivé procento jedinců, kteří prostě nedokázali využít svých znalostí a schopností. Asi i váš případ. Ale mizivé procento neúspěšných nijak nepodporuje vaše tvrzení, že vzdělání nic neznamená.
22. 03. 2014 | 17:23

Ládik!!! napsal(a):

Co s těmi nevzdělanými? Kterých se tolik urodilo.
22. 03. 2014 | 17:36

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Macháčku, ač jste z "hnízda" pravicového dospěl jste v závěru Vašeho zajímavého článku k čistě levicově natažené levé ruce, ne tedy pro Vás, ale pro školství.
Já vidím školství zvenku coby svého druhu "uživatel" produktů jeho snahy o vzdělání a výchovu. Tendence obojího je klesající. Nemůže za to školství, ale společnost, která si u něho platí výuku nadbytku dětí i v oborech které nemají v praxi uplatnění. Asi jako kdybychom dotovali výrobu aut a jejich část by pak hnila porůznu zaparkovaná.
Jelikož jsou celkové kapacity škol veliké, ale dětí je málo, tak se na střední a vysoké školy dostávají děti s podprůměrnou rozumovou inteligencí a tomu odpovídá po letech jejich připravenost do praxe. Někteří podléhají mylnému dojmu, že získáním maturitního vysvědčení se z nich stali inteligenti a ti přeci nebudou pracovat ručičkami. Mimochodem - tím jak se snižuje průměrná úroveň tříd, tak inteligenčně vybavení studenti nejsou nuceni ze sebe vydávat maximum a úroveň některých vyučujících odpovídá inflaci škol. Takže navzdory nadbytku absolventů a vysoké nezaměstnanosti nemohou někteří zaměstnavatelé sehnat vhodné pracovníky.
Takže je třeba změnit systém financování výuky, tím snížit počet škol a nepotřebných oborů, včetně vyučujících a posílit učňovské školství. Peníze navíc musí jít za kvalitou, ne podporovat stávající snižování úrovně.
22. 03. 2014 | 17:37

mb napsal(a):

neo napsal ( ad lib) Snížení platu je pak taky motivace pro špatné učitele, aby se zlepšili a zvyšování platu je pak motivací pro všechny, ale vždy a pouze za výkon, nikoli paušálně za nic, jen tak.

... zaklad dobrej ... (standard) ... a ocenit nadstandardní učitele ,.... njn .... zatim
22. 03. 2014 | 17:43

SuP napsal(a):

Zdenek Brom -
Jsem rád, že jste tu zapojenej.
Za sebe můžu říct (stran toho bohatství) - "Já taky" ....
A protože jsem celý život jen pracoval, nemám "skoro nic". Jen ten hezkej pocit, že třeba v Chicagu v jedné fabrice už 12 let funguje můj manipulátor a já se to dozvím čas od času z nějakého článku v "M+M". Zkrátka když jdete, zanecháváte "stopy", které někomu pomáhají, aniž by věděl, že jsou zrovna vaše......
Předpokládám, že jako učitel, chápete ty moje uvozovky.
22. 03. 2014 | 17:47

SuP napsal(a):

Přátelé -
sice se opakuji, ale. Já myslím, že největší problém je, že neumíme dopustit, aby někteří z nás byli přiměřeně chudí a jiní přiměřeně bohatí. A za to, že to neumíme, může bolševik se svou politikou, kdy všichni byli chudí jen mírně, ale nikdo nesměl být bohatý. Přičemž i tak byla většina "mírně chudých" mnohem bohatší, než by se slušelo. Zvykli si na to a to se tahne naší historií, takže tomu ze setrvačnosti všechno podřizujeme. Neumíme s tím žít. Teda spíš neumíte. Já s tím žiju docela dobře.
Důsledkem toho stavu je pak to, že kdo prd umí, neváží si toho, že se má relativně až moc dobře a kdo něco umí, ztrácí motivaci se o něco pořádného snažit. Proč to píšu? Protože si myslím, že to, co se konkrétně ve školách učí, nemá na výsledek vliv. Jen nesmí být člověk systémově hodnocen podle papíru, na který dosáhl, ale podle toho, co za sebou dovede zanechat.
22. 03. 2014 | 18:13

Občan napsal(a):

Petře z Tábora,
dokud budou zaměstnavatelé shánět "maximálně třictileté pracovníky s 15tiletou praxí, dospělými dětmi, s nejméně jednou VŠ, dokonale mluvící alespoň čtyřmi světovými jazky, ochotné a schopné dělat zfleku jakoukoli práci a ochotné pracovat zadarmo 24/7/365" (trošku přeháním, ale jen malinko), tak budou fňukat pořád. Protože takoví zaměstnanci neexistují.
V ČR se OPĚT nebývale daří ageismu, takže lidé nad 50 let jsou automaticky vyřazeni z "trhu práce" a mazi dlouhodobě nezaměstnanými tvoří největší skupinu. Mohou se snažit jak chtějí, ale obvykle to s nimi nikdo ani nezkusí; ma své reakce na inzeráty prostě a jednoduše nedostávají žádné odpovědi, eventuálně se dozvídají poštou či e-mailem, že "byl vybrán jiný kandidát" (aniž by byli alespoň pozváni na pohovor).
A pak zde máme stejně rychle rostoucí skupinu absolventů, kteří nemají kde získat praxi, protože zaměstnavatelé chtějí pouze lidi s nejméně tříletou praxí. Tudíž ten fňukot o tom, že "zaměstnavatelé nemohou sehnat vhodné pracovníky", jsou opět jen kecy.

Zaměstnavatelé chtějí dokonalé, věčně mladé, absolutně všestranné, trvale zdravé zaměstnance bez závazků a potřeb. Než by dali šanci starším, kteří by byli za práci vděční, nebo naopak hodně mladým, do jejichž praxe by holt museli trošku investovat, budou raději skučet, že "nejsou lidi" a "státe, vyšlechti nám dokonalé zaměstnance".

S tím školství nic nenadělá a také to se školstvím nemá nic společného. Ten problém je jinde.
22. 03. 2014 | 19:18

strýc virus HxNx napsal(a):

neo 12:59

Vás učil cizí jazyk vyhazovač nebo jiná lopata z ciziny?
no, to se pak už ničemu nedivím.
22. 03. 2014 | 19:23

Baba Jaga napsal(a):

"Na vzdělání závisí, jestli víc lidí bude bohatnout z korupce a zlodějny, nebo z poctivé práce. Protože vzdělání není jen naučit se data a jména, ale především naučit se, co je mravné a slušné." - napsal autor.
Existuje taková země, kde je to pravda pravdoucí?
Nu, možná autor blogu nebude na podzim zvolen a půjde posílit řady českých učitelů - mužů, aby posílil jím požadovaná procenta. Mne tedy učilo a mnohé naučilo hodně žen s přirozenou autoritou - dle mého kvalita vyučujícího s pohlavím nesouvisí.
Ano, škola učí i vychovává, ale rodina je při výchově nezastupitelná a měla by si svou odpovědnost plně uvědomovat, jen školou to snad nahnat ani nejde.
22. 03. 2014 | 19:39

JAHA napsal(a):

Ad: Marie
ale zapomělo sr na Habány,ti byli údajně krásní, vysoký a štíhli.
Víte něco o nich? Děkuji
22. 03. 2014 | 17:13

Prezili na Slovensku:-).
22. 03. 2014 | 19:51

Ewa napsal(a):

Baba Jaga

Zdravím a děkuji. Ušetřila jste mi psaní, pod to Vaše bych se podepsala.
Hezký večer
22. 03. 2014 | 19:52

JAHA napsal(a):

Ad: Petr z Tabora

Vidim to podobne. Zbytocna "bitka" o ziakov, u nas mate toto, hento tamto...Minimalne by som zrusil 1/3 miest na VS, 1/3 gymnazii. A hlavne, NA 1/3 by som zredukoval vselijake rychlokurzy zapadnych skol, po ktorych vam daju diplom o stredoskolskom, ci vysokoskolskom vzdelani.
22. 03. 2014 | 19:57

JAHA napsal(a):

Ad: Petr z Tabora

Vidim to podobne. Zbytocna "bitka" o ziakov, u nas mate toto, hento tamto...Minimalne by som zrusil 1/3 miest na VS, 1/3 gymnazii. A hlavne, NA 1/3 by som zredukoval vselijake rychlokurzy zapadnych skol, po ktorych vam daju diplom o stredoskolskom, ci vysokoskolskom vzdelani.
22. 03. 2014 | 19:57

Baba Jaga napsal(a):

To: Ewa 19:52
Děkuji a přeju totéž.
Musím ještě podotknout, že mě zajisté učili i báječní učitelé - muži. Zrovna tuhle jsem narazila na vyšívanou dečku z 3. třídy, kdy nás na naší malotřídce učil muž (a nebyl ředitelem). Mimo jiného zvládl i tuhle více méně ženskou činnost.
22. 03. 2014 | 20:06

JAHA napsal(a):

Najprv mi RE cAPTCHA napise, ci nie som stroj a ked dam ine dva vyrazy, tak zverejni i prvykrat zadane.

Pytam sa spravcu - nahodou nie je re Captcha ako stroj uz unavena?:-).
22. 03. 2014 | 20:07

ondráš napsal(a):

Pane Macháčku, děkuji. Za sebe i za ostatních několik tisíců středoškolských kantorů. Financování školství není jen starostí nás učitelů, ale problémem celé společnosti. Vzal jste to za správný konec a uchopil jste to nejpodstatnější. Situace je nejen zoufalá, ale prostě už naprosto absurdní. Kdyby středošk. učitelé přes noc dostali přidáno 100 % svých dnešních platů, stále by byli placeni 3x hůře než za naší západní hranicí. Malá ilustrace: před 2 lety jsem absolvoval se svojí ředitelkou 2-hodinovou debatu o uznání své odb. praxe. 7 let svého života jsem totiž neučil a pracoval jsem jako Senior Art Director v uznávané mezinárodní rekl. agentuře. Mojí náplní bylo řešit 8-12 hodin denně úkoly z grafického designu pro prestižní klienty, jako byli Český Telecom, Zlaté stránky, Travel Service (SmartWings) a mnoho jiných. Ani minutu svého života jsem nedělal nic jiného, než svůj obor - grafický design, mnoho let jsem jej i souběžně učil na středních školách. Jen těch 7 let v agentuře jsem neučil. A ty mne stály snížení o 1 platovou třídu. Dodám, že učím grafický design, což je na této škole hlavní profilový předmět. Jako reakce na rozhovor mi byl snížen osobní příplatek, beztak už směšné výše, o 1/3. A bonbónek nakonec: na moji otázku, zda by mi škola uznala pedag.praxi, kdybych těch 7 let nedělal design, ale učil v mateřské škole jsem uslyšel odpověď: ANO. Prostě Absurdistán.
Další problém: platy učitelů v Praze. Průměrný plat v ČR je cca 23 tis., ale v Praze je to 33 tisíc. Učitelé ale mají stejné platy v Bruntále i v Praze. 23 tis. hrubého učitelského platu při 26 letech praxe je v Bruntále slušný příjem, ale v Praze naprostá almužna silně pod průměrným platem. Samozřejmým požadavkem je přitom VŠ vzdělání učitelů. Ve srovnání s platy VŠ odborníků jsou učitelé v ČR cca na polovině, v Praze tedy cca na třetině platu VŠ odborníka. Neuvěřitelné.
Problém 3.: nivelizace platů napříč životní praxí i stupni škol - mladý začínající učitel na 1. stupni základní školy má velmi podobný plat jako zkušený odborník a SŠ učitel či dokonce jako učitel na VŠ. Nepochopitelný komunismus po 25 letech svobodných vlád, většinou pravicových. Tedy prý pravicových či konzervativních. Já si ale myslím, že vláda, která nectí takové hodnoty jako jsou VZDĚLÁNÍ či PRÁVO si takové označení nezaslouží.
Problém 4.: Učitel by měl být lidsky a kulturně na vysoké úrovni. Měl by chodit nejen do kin, ale hlavně do divadel, na koncerty a na výstavy, měl by opravdu kulturně žít, aby mohl mladé nejen učit, ale také s nimi diskutovat o současném dění, politice a kultuře. Ale KDE NA TO MÁ PŘI CENÁCH VSTUPENEK VZÍT? Než učitelům zdvoj- či ztrojnásobíme platy, nemohli by aspoň do státních kulturních institucí mít nárok na významnou slevu na vstupném? Muzea, galerie, scény ND nebo Rudolfinum - proč by nemohli pedagogové chodit třeba za 50% vstupné? Je to v zájmu všech občanů a jejich dětí.
22. 03. 2014 | 20:10

Bestia triumphans napsal(a):

Američan chválí české učitele: Tolik tvrdé práce za tak nízkou mzdu

Eliot Hurtig je jedním ze dvou Američanů, kteří získali prestižní Fulbrightovo učitelské stipendium pro výuku v České republice. Při hodnocení zdejší školy je evidentně opatrný, v jednom ohledu ale mluví jasně – čeští učitelé si podle něj za odváděnou práci při pohledu na chudé výdělky zaslouží obdiv.

http://www.novinky.cz/veda-skoly/331128-american-chvali-ceske-ucitele-tolik-tvrde-prace-za-tak-nizkou-mzdu.html
22. 03. 2014 | 20:43

Petr z Tábora napsal(a):

to Občan 19:18:
Souhlasím s Vaším příspěvkem až na příčiny.
Ano, vyrůstá zde část mladé generace, která nedostává šanci vstoupit do řádného pracovního procesu (vyjma nekvalifikovaných brigád) a získat potřebné návyky. Obdobně lidé přes padesát neseženou často práci s poukazem na to, že nejsou perspektivní - při tom nikdo neví, kde bude firma za tři roky. Nebo, že neumí jazyky či s počitačem což často nebývá pravda - to umí i staří lidé. Například příbuzná jezdila z Průhonic do Suchdola na počitačový kurs a teď v 82letech skypuje s manželkou.
Příčiny jsou tedy i v zaměstnavatelích jak píšete, ale existuje statistický rozpor mezi počtem "produkovaných" absolventů škol určitých oborů a potřebami fungování státu.Týká se to více humanitních než technických oborů.
Ostatně například doby kdy po roce 1989 bylo málo ekonomů či právníků jsou dávno pryč.Dobrou noc.
22. 03. 2014 | 20:53

martinmachacek napsal(a):

Neo 12.59
„Když učiteli přidáte, neuděláte z něj učitele lepšího.“ Souhlasím, ale můžete si vybrat z více zájemců o místo. Až se dá víc peněz na platy učitelů, byla by hloupost je rovnoměrně rozdělit stávajícím. Měly by se vyhlásit konkursy na učitelská místa, která by byla dvakrát líp placená. Kdyby se vybíralo dobře, změnilo by se školství k lepšímu za pár let.

17,4 bilionů:
„Na vzdělání závisí také to, zda budeme kdejakému šmejdu , který je však servírován na zlatém podnose...věřit ty cancy.“

Naprosto souhlasím. Toho, co závisí na vzdělání a co určuje náš další život, je ještě spousta, všechno se sem napsat nedá.

Zdeněk Brom, 13.45
I s Vámi souhlasím. Vzdělání by mělo člověka vést i k tomu, aby nebyl předposraný, aby se rozhodoval podle zdravého rozumu, ne ve strachu z toho, co kdo řekne. Bohužel většina škol (bezděčně) vede děti spíš k té nemyslící poslušnosti, jinými slovy k té předposranosti.

K. V., 14.11
„Učitel, který nebyl v praxi ve výrobě ...“
Nemyslel jsem tím jen praxi ve výrobě. Ty zkušenosti z praktického života může učitel získat i jako překladatel, účetní, technik, třeba i jako starosta. Hlavně aby na chvíli opustil to akvárium školy.

honolulu 14.47
Až na Ondřejov dopadne ta invaze z vesmíru, budu z titulu své funkce vést obecní domobranu.

mb 14:12
„ Přidáním na platu kvalitu učitele nezlepšíte. Efekt by se možná projevil za 40 let, až by byli současní učitelé vystřídáni novými.“ Souhlasím, ale viz výše moje odpověď panu Neo. Bylo by to ovšem velmi těžko prosaditelné.
22. 03. 2014 | 21:41

martinmachacek napsal(a):

Občan, 14.54, SuP 15.06:
„Vy snad znáte někoho, kdo zbohatl POCTIVOU a navíc ještě PRACÍ?“ Znám jich hodně. Právě to, co touto větou naznačujete (a nejste sám), je ta špatná výchova ze strany rodičů: „Slušností a poctivostí chlapče nezbohatneš. Musíš na to jít jinak.“

zdenekbrom 15:21:
Díky za tu poznámku. I k tomu by měla škola s rodiči vést: že bohatství není jen v penězích, ty jsou jen prostředek, ne cíl.

Martin1, 15.38
Potvrzuji ty cenové relace pokud jde o školy. Opravdu, co tank, to nová škola, od malých (50 mil. Kč) k velkým (500 mil. Kč).

honolulu 15.38:
Svět mám rád, ale Ondřejov ještě víc. Vždycky se sem rád vracím.

Petr z Tábora, 17.37:
No vždyť taky jsem levičák, nikdy jsem to neskrýval. Z údajů o výdajích různých zemí na školství a z Vaší interpretace „čistě levicově natažené ruce pro školství“, plyne, že jsme jeden z nejpravicovějších států na světě, pravicovější je jen to Turecko a snad Somálsko, kde dávají na školství ještě míň než u nás.

Baba Jaga, 19.39:
„ „Na vzdělání závisí, jestli víc lidí bude bohatnout z korupce a zlodějny, nebo z poctivé práce“ ... napsal autor.“ Existuje taková země, kde je to pravda pravdoucí?“

Existuje jich dost takových, milá Jago. A opět platí, co jsem napsal v reakci k Občanovi a SuPovi: už jen takovými řečmi vedete své děti i své okolí k tomu, aby zlodějnu považovali za normální a nutnou.

Ondráš 20.10:
Souhlasím s Vámi, ale neporovnávejme hned absolutní výši platů zde a v Německu. Pro začátek by mi stačilo, abychom na školství dávali relativně stejně (stejný podíl HDP) jako v Německu, nebo kdyby platy učitelů byly ve stupnici profesí stejně vysoko jako ve Švýcarsku. K jejich absolutním platům bychom potřebovali taky jiné výkony ekonomiky.
22. 03. 2014 | 21:42

Ewa napsal(a):

SuP
"Jen nesmí být člověk systémově hodnocen podle papíru, na který dosáhl, ale podle toho, co za sebou dovede zanechat. "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systémy nastavují lidi. Podle mě hodnocení odvedené práce je nejen finanční. Stále víc se setkávám s překvapením, když někomu za odvedenou práci poděkuji a pochválím. Většinou se dozvím, že se to dělá stále míň. Podle mě je to škoda. Mě vždycky potěší, když mi muž pochválí jídlo...

K bohatství - přidávám se. "Já taky jsem bohatá". Kromě jiného jsem bohatá na množství moudrých a šikovných lidí, kteří mě v životě ovlivnili. Kromě jiných to byl učitel, který nás měl na základce na dílny. Uměl krásně vyřezávat ze dřeva a vyprávěl nám spoustu věcí o stromech a které dřevo je na co nejlepší, že důležitá je snaha a dotáhnout práci do konce... Skvělý kantor.

KANTOŘI: Proč bysme veselí nebyli
http://www.youtube.com/watch?v=hbom3c6eC18
22. 03. 2014 | 22:07

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...dovolím si něco k habánům,.....nepíší se s velkým H,....protože nebyli a nejsou národem, ale pouze sektou s vlastními náboženskými rituály. Označují se také jako novokřtěnci,...sdružovali se, pracovali společně, zakládali jakási první družstva a první manufaktury, kde zpracovávali kůže na koňské postroje a sedla,....mimochodem, nádherně zdobené vyšívkami a kovovými plíšky. Nejznámější je ale jejich keramika,...habánská, ......pozná se podle velice jemného dekoru a vykrajování. Okraje keramiky jsou zdobeny jako krajka. S původní habánskou technologií se lze setkat dodnes, ale vyžaduje velikou trpělivost a cvik.

Koncem 17. století se rozpadl systém společného hospodaření,...došlo k vysídlení habánských vesnic,.....běženci šli směrem jihovýchodním z Moravy..

Habánskou vesnicí byly např. Vel´ké Leváre.
Kouknu na Wiki, co tam píší,....Tužka.
22. 03. 2014 | 22:18

mb napsal(a):

mmachacek: mb 14:12
„ Přidáním na platu kvalitu učitele nezlepšíte. Efekt by se možná projevil za 40 let, až by byli současní učitelé vystřídáni novými.“ Souhlasím, ale viz výše moje odpověď panu Neo. Bylo by to ovšem velmi těžko prosaditelné.
22. 03. 2014 | 21:41

... to ale nebyl můj názor, patrně jsem někoho citoval ...

současné ostudné učitelské platy jsou ostudné ...

proto by jim/nám měli okamžitě přidat ihned ...

hezký večer ...
22. 03. 2014 | 22:21

modrý edvard napsal(a):

macháček, mb a další: ... plošné přidání nic neřeší. Vybírání skrzevá konkurs by pomohlo ... kdyby se kvalita učitele dala exaktně změřit. To asi nejde. Tak snad kdyby se ti učitelé dali vybírat podle subjektivního hodnocení někoho, kdo za kvalitu školy má odpovědnost. To asi taky nejde, přinejmenším u nás. Proto jsem proti tomu, aby se učitelům přidávalo.
Sorry, jste ve velké skupině státem placených zaměstnanců, kteří natahují ruku, aniž by řekli, co pro zlepšení situace dělají sami, nebo co by se mělo udělat.
22. 03. 2014 | 22:56

gytaoggova napsal(a):

Přidat plat dobrým učitelům je hezká myšlenka, problém je v tom, kdo je dobrý učitel. Pro většinu žáků je to ten, kdo nemá velké nároky, nezatěžuje domácími úkoly a hlavně je nenutí myslet. Rodiče hodnotí učitele podle známek, které dítko přinese, jestli něco umí je vůbec nezajímá. A pro ředitele, který si své místo chce udržet, je dobrým učitelem ten, který se vždy přizpůsobí, před rodiči ohne hřbet a známky dává podle společenského postavení nebo agresivity rodiče. Důležitější, než schopnost učit, je správně vyplněná třídní kniha, protože na tom bazíruje inspekce. Všichni křičí, jak jsou dobří učitelé potřební, ale nakonec ty nejlepší ze školství vyštvou. Na tohle učitele pedagogická fakulta nepřipraví, když jsme žádali jednu otitulovanou vysokoškolskou pedagožku o radu, co s tím, řekla jen:"Bude hůř!"
22. 03. 2014 | 23:31

mb napsal(a):

Ondráš 20.10:
Souhlasím s Vámi, ale neporovnávejme hned absolutní výši platů zde a v Německu. Pro začátek by mi stačilo, abychom na školství dávali relativně stejně (stejný podíl HDP) jako v Německu, nebo kdyby platy učitelů byly ve stupnici profesí stejně vysoko jako ve Švýcarsku. K jejich absolutním platům bychom potřebovali taky jiné výkony ekonomiky.
22. 03. 2014 | 21:42

ano ...
22. 03. 2014 | 23:48

mb napsal(a):

edvard napsal: Proto jsem proti tomu, aby se učitelům přidávalo.
Sorry, jste ve velké skupině státem placených zaměstnanců, kteří natahují ruku, aniž by řekli, co pro zlepšení situace dělají sami, nebo co by se mělo udělat.
22. 03. 2014 | 22:56

... tím, že budete vydávat na školství stále méně a méně prostředků ( což je z ´pravicového´ pohledu v pořádku) ... bude tento obor stále více podfinancovaný ... nepřitáhnete do něj kvalitu ...

otázka nezní, co pro zlepšení situace uděláme sami, nýbrž kdy konečně narovnáme patologický stav podfinancovaného školství ...

tak zní otázka ...
22. 03. 2014 | 23:51

born65 napsal(a):

Občan 19:18
Mimořádně věci znalý a výstižný příspěvek! Zkrátka - realita dneška. Dobře podaná.
23. 03. 2014 | 06:19

Dalibor Štys napsal(a):

to autor, ondraš a čb ... a další:

Je to tak, že pokud se nejlepším absolventům pedagogických oborů, a to zejména v kombinaci s odborný předmět - jazyk, vyplatí bydlet, doma a jezdit na týdenní turnusy do domova důchodců v Německu, nemá smysl nadávat na jejich kvalitu. Aby se to změnilo potřebujeme 30 mld. Kč. Je to hodně nebo málo když státní rozpočet má ke dvěma bilionům?

To jsem řekl ve svém druhém a posledním vystoupení v ČT na něž se mne odvážila pozvat. Můj nástupce nabídl kariérní řád. Na to bych mu jí odpověděl, být učitelem, ať si ho nechá vytapetovat.

Tento problém se stejně tak týká jiných profesí. Problémy zahraničních firem se sháněním kvalitních techniků znalých jazyků lze řešit velmi snadno - nabídnout jim plat jako v Německu a podat inzeráty tam. Podle mé zkušenosti dnes z ČR odcházejí i pumpařky. "U nás je to všechno takové divné." zněla odpověď na dotaz proč.

Potíž s učiteli je ale v tom, že toto je nejdůležitější veřejná služba. Bez ní zanikneme a víme i dobře, kdo nás nahradí - občané bývalého SSSR. Ani nás nebudou muset obsazovat. My se naopak rozptýlíme a zbudou po nás tak akorát jména jako z Vídeňského telefonního seznamu (http://www.releaselyrics.com/bb1b/georg-kreisler-telefonbuchpolka/)
Vídeň bývala druhým největší česky mluvícím městem.....
23. 03. 2014 | 06:28

Ewa napsal(a):

martinmachacek napsal(a):
Baba Jaga, 19.39:
„ „Na vzdělání závisí, jestli víc lidí bude bohatnout z korupce a zlodějny, nebo z poctivé práce“ ... napsal autor.“ Existuje taková země, kde je to pravda pravdoucí?“

Existuje jich dost takových, milá Jago. A opět platí, co jsem napsal v reakci k Občanovi a SuPovi: už jen takovými řečmi vedete své děti i své okolí k tomu, aby zlodějnu považovali za normální a nutnou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podle mě záleží především NA VÝCHOVĚ (nikoliv na vzdělání), jestli víc lidí bude bohatnout z korupce a zlodějny, nebo z poctivé práce. A Baba Jaga též napsala:
"Ano, škola učí i vychovává, ale rodina je při výchově nezastupitelná a měla by si svou odpovědnost plně uvědomovat, jen školou to snad nahnat ani nejde. "

Cituji:
Proč umějí finské děti nejlépe na světě číst s porozuměním, počítat, zkoumat přírodu? Na rozdíl od situace nás má na jejich úspěchu velkou zásluhu škola. Zdá se, že kvality vzdělávání se tam nedosahuje předpisy ani kontrolami, nucením ani testováním, ale kulturním chováním učitelů, rodičů, školských úředníků a vlastně celého národa.

http://www.kritickemysleni.cz/aktuality_show.php?co=259
Česko si pohoršilo ve vnímání korupce. Je na úrovni Namibie

3. prosince 2013 6:23, aktualizováno 14:26

Korupce ve světě

1. Dánsko, Nový Zéland (91 bodů)
3. Finsko, Švédsko (89)
5. Norsko, Singapur (86)
7. Švýcarsko (85)
8. Nizozemsko (83)
9. Austrálie, Kanada (81)
11. Lucembursko (80)
...

53. Malajsie, Turecko (50)
55. Gruzie, Lesotho (49)
57. Bahrajn, Chorvatsko, ČR, Namibie (48)

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/zebricek-vnimani-korupce-transparency-international-pf0-/zahranicni.aspx?c=A131203_062309_zahranicni_klm
23. 03. 2014 | 07:47

Ewa napsal(a):

P.s.: Cituji:
Dvě země, dva učitelé ze základní školy, oba mladí a se stejnou zkušeností, oba magistři pedagogiky. Je mezi nimi ale jeden obrovský rozdíl – jejich pozice ve společnosti je vnímána zcela jinak. Finský učitel je respektovaný profesionál spokojený se svojí prací, český je viděn jako okraj společnosti. Nicméně právě ve Finsku se začal učitelskou veřejností šířit pocit ztráty společenské důvěry. Diskutuje se o učitelských právech a příklad České republiky dokazuje, že by Finsko mělo brát tyto diskuse vážně. Pro učitele totiž neexistuje nic důležitějšího, než důvěra a ocenění ve společnosti.

Doporučuji přečíst si celý článek:
http://www.eduin.cz/clanky/v-cem-se-lisi-cesky-a-finsky-ucitel/
23. 03. 2014 | 07:57

Ládik!!! napsal(a):

Finský učitel se může napít z jezera, český kupuje balenou vodu.
23. 03. 2014 | 08:23

Petr napsal(a):

Úroveň školství je takový prazvláštní pojem. Znalosti praktických věcí jsou potlačeny a do popředí se prosazuje podivné učivo. Ani učitelé netuší např., proč se Země otáčí jednou rychleji, jednou pomaleji, proč je způsob výroby železa z historie stejný po celé planetě a přitom nebylo služebních cest a tak pod.. Ten kdo vymýšlí učební osnovy a jednotlivé předměty je podivný. Nikdo z žáků po absolvování základní školní docházky prakticky nic neví a jestliže je dobrý v teoretické matematice, tak to je mu skutečně k ničemu. Když chtějí učitelé více peněz, co mají dělat ti lidé, kteří rukama vyrábí výrobky na export, z jejichž daní pak je placen královsky policista, soudce, učitel aj. ? Ti dělníci mají pořád základ něco málo nad min. mzdu !!!!!!!
23. 03. 2014 | 08:35

Baba Jaga napsal(a):

to: martinmachacek 21:42
Nemohly by být uvedeny alespoň tři příklady z těch "dost takových", nejraději i něčím podložené? Nejraději zkušenostmi někoho, kdo v té dané zemi trvale žije, ne nějakou halabala statistikou neziskové organizace či podobnéhop spolku. Protože lidičkové jsme všude více-méně stejní, nikde a s nikým jsem se zatím nepřesvědčila o opaku.
Děti a své okolí neovlivňujeme řečmi, ale tím, jak sami žijeme - konkrétním příkladem. Já ve svém okolí neznám nikoho, kdo krade. Že někteří využili platných zákonů a nabyli tak legálně majetek, budiž jim to přáno. Každý jsme měli a pořád máme stejné možnosti (někteří ale už ne ten správný "žaludek").
Měl byste se asi přece jen z veřejné správy (pokud jste starosta na plný úvazek) vrátit k vědecké práci či třeba i k tomu učení - k tomu jste se žel nevyjádřil. Nebo se alespoň zasaďte o reorganizaci veřejné správy včetně obcí - i tam utíká mnoho penízků, které by mohly i do školství.
23. 03. 2014 | 08:45

Ewa napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):

Finský učitel se může napít z jezera, český kupuje balenou vodu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A nevypovídá i to o kultuře celého národa?
U nás - cituji:
Po staletí udržované studánky pustnou, praménky se ztrácejí v bahně, pamětníci rozsáhlých pramenišť odcházejí, prastaré mapy neplatí. Je to velká škoda, voda do krajiny patří, a to nejen pro lidi, ale i pro veškeré živočichy.
http://www.estudanky.eu/
23. 03. 2014 | 08:46

K .V napsal(a):

Kriteriem úspěšnosti čehpokoliv jsou PRAKTICKÉ VÝSLEDKY.7
Škola má předat co nejvíce poznatků, které nashromáždily předchozí generace, té mladé nastupující. Právě proto aby v praktickém životě uživili sebe i tu starou odcházející generaci.
.
Výsledkem dnešní praxe je že Jako země nemáme vlastní podniky, nic nevyrábíme, neumíme se uživit, jen vršíme nesplatitelné a děsivé dluhy. Vzrůstá bída, ale takém kriminalita, rozpadá se morálka, stále horší je rodinný život, ubývá nám .počet obyvatel protože se nerodí děti. A vzrůstá počet odložených dětí v domovech.
A naše školství chrlí politology, znalce Evropské i naší byrokracie, PR manažery a sociology, manažery ničeho.
V nejlepším případě pedagogy kteří do školství nikdy nechtějí..
23. 03. 2014 | 08:53

Baba Jaga napsal(a):

To: Ewa 07:47
I ve statistikách lze stejně jako v historii najít výběrově zdůvodnění čehokoliv.
Krásnou deštivou neděli všem.
23. 03. 2014 | 09:22

modrý edvard napsal(a):

mb : Z mého pohledu je školství černá díra, a bude fungovat furt stejně, bez ohledu na to, kolik peněz do ní nasypeme. Než do ní začnu sypat, tak chci vědět, jak to bude fungovat.
Pokud se shodneme, že současní učitelé neučí dobře, a jen jim plošně přidáme, tak dosáhneme jen toho, že nám v tom školství zůstanou.
Ale možná se v tom neshodneme. Možná ti učitelé učí dobře, ale je jich málo, mají málo počítačů, pijáků nebo rododendronů. Já nevím. Ale potom to chci slyšet. Předem.
Nedokážu si vybavit žádnou část státních zaměstnanců, která by neříkala, že je hrubě podfinancovaná a potřebuje přidat. /armáda, zdravotníci, učitelé, úředníci, umělci ... i ta Nagyová-Nečasová/
To o pravicovém pohledu laskavě vynechte. Tudy diskuse nevede.
23. 03. 2014 | 09:25

Ewa napsal(a):

Baba Jaga
"I ve statistikách lze stejně jako v historii najít výběrově zdůvodnění čehokoliv."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba, ba. Lze a běžně se to dělá.
http://www.youtube.com/watch?v=zQ82GKpFL_M

Mám poměrně dost kamarádek učitelek, které učily za totáče a učí dodnes. Všechny si stěžují na obrovský rozdíl v chování dětí i rodičů vůči nim. To je však subjektivní posouzení. I to lze a běžně se dělá. :-)

Cituji:
Před 23 lety prezident Václav Havel pronesl svůj první novoroční projev ve svobodném Československu o stavu naší země. Projev platný i dnes, na prahu voleb.

„Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na dvaasedmdesátém místě na světě.“
Dnes je Česko na 105. místě podle žebříčku OSN a čtvrté od konce v EU.

http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-liska.php?itemid=21430
23. 03. 2014 | 09:47

neo napsal(a):

strýc virusi HxiNxi :
nevim, proč se nedivíte, přijde vám to normální že? Ano, takových jsou nebo spíš byly plné školy a ano, setkal jsem se s nimi na základní škole. Osobně jsem si pak vybral jazykové gymnázium, takže mohu porovnat práci lopat a profesionálů.
23. 03. 2014 | 09:49

neo napsal(a):

martinmacháček:

proč byste si mohl vybrat z více zájemců? Když budou zájemci vědět, že budou dobře odměněni za výkon nikoli jen paušálně, bude jich možná míň, ale jen o málo a ještě k tomu jich bude míň o ty méně kvalitní.
23. 03. 2014 | 09:58

Jícha napsal(a):

V pohledu na to, zda vzdělání je nejen nejdůležitější, ale zda hraje v soudobé společnosti i nejvýznamnější roli je potřeba vzít v potaz dvě roviny.
Ta první - kvalita a dostupnost vzdělávacího systému byla už -nejen zde- důkladně diskutována.

Druhá rovina se týká významu vzdělání v soudobých specificikých podmínkách - kasínovém kapitalizmu. Zde hraje individuální význam vzdělání jednotlivce čím dále menší roli Dokazuje to nejen množství absolventů UK, kteří se dodatečně šli vyučit, aby se uživili. A potvrzují to mnohé persony- vyučeným prodavačem Rittigem počínaje a bakalářem Šnajdrem konče.

Z průniku obou rovin vyplývá, že dnes je opravdu důležitější, aby nebyla válka.
23. 03. 2014 | 10:00

mb napsal(a):

to eduard: Pokud se shodneme, že současní učitelé neučí dobře, a jen jim plošně přidáme, tak dosáhneme jen toho, že nám v tom školství zůstanou.

... to se neshodneme ... učitelé učí průměrně ( dosahují cca prumernych vysledku v ramci oecd), ale jsou ostudně/podprůměrně oceněni, ohodnoceni ...

je to vpodstatě sociální dumping ... a není to spravedlivé ani správné, děje se tak na úkor učitelů ....

ale vpodstatě, řekne li společnost ... my chceme mít učitele outsidery, chceme vydávat nejméně procent na školství ze zemí oecd a je fajn, že učitelé za podprůměrné ohodnocení odvádějí průměrné výsledky ...

pak fajn ... je to možný přístup ... ale přijde mi ze společenského hlediska tak trošku sebevražedný a krátkozraký ... ( ale Klaus by z toho mel radost .... protože z hlediska nákladů a výnosů je to jedno z nejideálnějších řešení .... )

zatím ...
23. 03. 2014 | 10:02

neo napsal(a):

Občan:

neodpověděl jste na otázku, což se ale dalo čekat, protože pro svá lživá tvrezní nikdy nemůžete mít podklady. V dalším příspěvku ale lžete zase. No co se dá dělat, už se nezměníte.

Pro absolventy je snadné řešení. Roční zkušební doba. Vy ale budete jeden z prvních, co bude remcat, že roční zkušebku nechce pro absolventy. Přitom by jim pomohla. U těch 50níků taky nemáte pravdu. Firmy samozřejmě oceňují zkušenosti.Ano, mají to složitější, pokud jsou bez práce a hledají, ale pokud práci mají, stihli udělat solidní karieru, jsou někde v managementu, tak si mohou vybírat a mladí mohou závidět, že maj zatim ještě celou cestu před sebou.
23. 03. 2014 | 10:05

ondráš napsal(a):

Panu Autorovi i MB:
Samozřejmě souhlasím, absolutní výši platů porovnávat nemůžeme, ale občas neškodí se mrknout jinam a porovnat. Důležité je hlavně srovnání, na kolik si přijde dělník, řemeslník, učitel, lékař, soudce a třeba poslanec tady a tam. A s hrůzou zjistíme, že naše společnost je ještě více zdeformovaná, než po pádu komunistů. Ty propastné rozdíly totiž nemají ani elementární logiku. Nebo ještě přesněji: mají logiku účetnických počtů a ideologie pravice (rozpočet atd.), zatímco za totality to byla logika ideologie komunistů. Zajímavé je, že obě tyto ideologie se povážlivě navzájem blíží a že na ně doplácejí titíž, tj. učitelé, vědci, umělci. To není náhoda, to je důkaz, že v obou ideologiích se na nejvyšší rozhodující místa dostali lidé čtvrté cenové kategorie.
23. 03. 2014 | 10:06

Jícha napsal(a):

ondráš

přesně jste to vystihl. Ivo Rittig byl jedním z neúspěšnějších a nejbohatších občanů "komunistického" Československa tak jako je jeden z nejbohatších a nejvlivnějších občanů "demokratického" Česka.

Deformace společnosti jsou zhola stejné, jen z politického pohledu v opačném gardu.
Viz třeba postoje k událostem na Ukrajině.

Známý fórek k minulých dob, kdy prezident Novotný spílá zámečníkovi, že on sám by měl klíč už dávno vypilovaný a dočkavší se odpovědi "no, jo když vy jste vyučený zámečník zatímco já doktor práv" - se dočkal pro mnohé hořké pachutě soudobé reality. Zrovna nyní jeden můj známý RNDr., PhDr. - začal na soustruhu a fréze vyrábět nábytek. Nužno říci že "dobrovolně".
23. 03. 2014 | 10:25

Ládik!!! napsal(a):

ewa -
to vypovídá o mnohem více věcech. Není je třeba rozepisovat.
23. 03. 2014 | 10:37

Ládik!!! napsal(a):

ewa -
se studánkami nemáte tak zcela pravdu. Zde je registr studánek: http://www.estudanky.eu/studankova-mapa
23. 03. 2014 | 10:40

Ewa napsal(a):

Ládik!!!

Co se týká studánek - citovala jsem z Vámi uvedeného odkazu :-) Jinak máme známého, táhne mu už na osmdesátku, který se od mládí studánkami zabývá, a ten tvrdí, že to není, co to bývalo - ohledně studánek, jejich počtu a péče jim věnované. Možná je to tím, že je běžně pitná voda dostupnější, než tomu bylo dříve.
23. 03. 2014 | 10:52

Baba Jaga napsal(a):

To: Ondráš 20:10
Mnoho "kulturních institucí" má dny, kdy tam lze zadarmo. Lze využít, někde ani nebývá narváno. Chápu, že co doprovod s žáky a studenty je to náročné, ale dá se to. Starší mají většinou slevy od 65, v Technickém muzeu tuším až od 70. V Praze většinou a třeba i na zámku Český Krumlov stroze žádají předložení občanky.
Nu, však Vy si jistě poradíte - pokud chodíte za kulturou často.
Pokud nebydlíte někde na lontu jako já, tak alespoň ušetříte za cestu.
Hezkou neděli a trvalé zaměstnání a zdraví přeju, ostatní přijde samo.
23. 03. 2014 | 11:22

JAHA napsal(a):

Ad: Ondráš

Pradvu díte.

Spominane skupiny (ucitelia, uradnici, vedci...) skratka tzv. pracujuca inteligencia bola v ramci hesla "ja som banik, kto je viac" financovana oproti robotnickej triede prachmizerne, pokial porovname, kto musel kolko a co studovat. Takych Rittigov, ci inych tu dnes nechcem miestat, to je ina kava, ale, mate pravdu, pomer platov zostal podobny. Jedini, ktori sa oddelili boli lekari, ktori dlhorocne vydierali a vydieraju spolocnost svojou "nenahraditelnostou" (pamatate sa na cierne sanitky a podobne nechutnosti v Cesku, hadzanie plastov, morodky vypisovanae zo dna na den jeden lekar druhemu...skratka svinstvo). Tym sa takymto vydieranim podarilo dostat sa na taku uroven, ze na zapad nemusia pokukovat.
Co chyba ucitelom? Odvaha, aby urobili to iste. Nebude sa ucit tyzden, nebude. Mesiac, tak mesiac, polrok, tak polrok. A to nemyslim, ze by mali mat poziadavky iba na mzdy, ale i veci postavenia, zodpovednosti, ale aj primeranej nedotknutelnosti. (Vid dnesnych spratkov a ich podobnych rodicov, ktori si myslia, ze za peniaze si kupia vsetko. A casto sa to bohuzial stava. Zbohatlik pride za riaditelom, zasponzoruje a ucitelka musi dat prepadajucemu spratkovi 4, aby prešiel). Iba tak pochopi spolocnost, kde a kedy sa zacina formovanie ludi, ktori maju v buducnosti zabezpecovat krajinu a ich obyvatelov.
To ale neznamena, ze by sa nemali urobit tiez opatrenia, ktore som uviedol predtym.
23. 03. 2014 | 11:49

SuP napsal(a):

Pane Macháčku -
Je zajímavé, že lidé, kteří umějí dobře spočítat a seřadit velikost státních podílů DPH na nejrůznější obory lidských činností, ještě nikdy nehledali příčinu, proč to tak je. Kudy ty peníze ze státního rozpočtu mizí.
Protože porovnáváme-li procenta výdajů na cokoliv, platí, že každý srovnávaný stát má na začátku jen 100%. Vy, teoretici byste měli být schopni dohledat, kde (alespoň teoreticky) ta chyba je a když sečteme %SR na naše výdaje, musí někde mizet mnohem větší balík, než ve všech zemích, které nám dáváte za vzory (vy, teoretici).

Myslím, že částečně to naznačil i "petr"(23. 03. 2014 | 08:35).
Nesmíme totiž při srovnávání sebe a zahraničí zapomínat, že velká část SR padne například na nákupy surovin a energií za "světové ceny" (tudíž jen protečou jako náklady, ale do HDP jsou započítány) a taky že z "našich mezd" kupujeme pořád ještě za "naše ceny".
Je sice hezké, že nevyvážíme uhlí, ale elektřinu, jenže 50% zisku si v dividendách utratí akcionáři za soukromé radosti, aniž by z toho stát měl jakýkoliv užitek, nehledě na to, že těch druhých 50% zisku tahá stát z kapes občanů v ceně elektřiny, kterou účtuje za "světové ceny" a vyrábí s "místními náklady".
23. 03. 2014 | 12:18

SuP napsal(a):

JAHA -
(23. 03. 2014 | 11:49) Velmi výstižné!
(lépe řečeno - myslím si to taky ----)
;-)
23. 03. 2014 | 12:29

Pavel A napsal(a):

Těch problémů je více, ale výchovou a školou to začíná :
Už děti se učí, že mají všechna možná práva ale vůbec ne povinnosti.A pokud děti mají povinnosti tak jen na papíře, vymahatelnost nulová. To souvisí s celým konceptem tzv. lidských práv. O lidských a občanských povinnostech se mlčí.
Ve školství neustále probíhají reformy, ale úroveň klesá
Učitel má pouze povinnosti, ale nikdo mu neřekne co má dělat s nezvladatelnými spratky.
Průměrný plat učitele je opravdu slabota mimo jiné to přispívá k jeho nízké prestiži . žáci rodičů zbohatlíků učitelem pohrdají jako sockou.
Vzdělání je formální nikoliv souhrn znalostí , dovedností a zkušeností. Důležité je mít papír.
Celková morální stav společnosti je neutěšený.

Čím to je ?
Nadšeni vírou v neustálý pokrok, zavrhli jsme tradiční hodnoty . Jenže ač prostředí, ve kterém žijeme se rychle vyvíjí, člověk zůstává stejný.
Ne nejsem fanatický konzervativec ani škarohlíd. Ale měli bychom se pozastavit.
23. 03. 2014 | 12:30

Martin Macháček napsal(a):

modrý edvard, 22:56:
„Proto jsem proti tomu, aby se učitelům přidávalo. Sorry, jste ve velké skupině státem placených zaměstnanců, kteří natahují ruku, aniž by řekli, co pro zlepšení situace dělají sami, nebo co by se mělo udělat.“

Vy jste fakt docela modrý. Přece ten dnešní stav není problémem pro učitele, ale pro nás všechny. Když snížíte platy učitelům a současně snížíte nároky na jejich práci, i tak se najde dost lidí, kteří to budou dělat. Nakonec budou učit ti vysloužilí kaprálové jako za Marie Terezie, která tím ušetřila za jejich penze; no není to dobrý nápad i pro naši dobu?

Osobně mi víc vadí, jak ruku natahují jiní, i když nejsou státní zaměstnanci. Vzdělání našich dětí je tím posledním, na čem bych šetřil. To je totiž stejný druh šetření, jako když si ze šetrnosti neopravím střechu, kterou mi teče do domu.

Ewa, 07.47:

„Podle mě záleží především NA VÝCHOVĚ (nikoliv na vzdělání), jestli víc lidí bude bohatnout z korupce a zlodějny, nebo z poctivé práce. A Baba Jaga též napsala:
"Ano, škola učí i vychovává, ale rodina je při výchově nezastupitelná a měla by si svou odpovědnost plně uvědomovat, jen školou to snad nahnat ani nejde." “

Výchovu považuji za součást vzdělávání, to plyne i z příkladů v mém článku. Ty dvě věci od sebe nejdou oddělit. Rodina je skutečně nezastupitelá, ale škola taky. V článku píšu o obojím, ale vláda může podstatněji ovlivnit jen školu, rodinu těžko.

Baba Jaga, 8:45:

Chcete po mně tři příklady zemí, kde víc lidí bohatne z poctivé práce než z korupce a zlodějny? Dánsko, Norsko, Švédsko, Island jsou první, které mě napadají. Na Islandu jsem byl na veřejném koupališti, kde nebyly zamykací skříňky – dáte si peněženku a všechno další do otevřeného košíku na otevřenou polici a nikdy se tam nic neztratí.

Ale takových zemí je daleko víc, třeba hned sousední Německo, a Česká republika k nim nakonec taky jistě patří. I u nás je jistě víc poctivé práce než zlodějny, ale jde o vzájemný poměr: obávám se, že u nás je poměr té zlodějny k poctivé práci daleko horší než ve Skandinávii a taky horší než v Německu.

Ewa, 9.47:
Porovnání Havlova citátu s dnešním stavem, to je opravdu síla. Díky, to jsem neznal.
Ale Havel za to opravdu nemůže. Pane Modrý Edvarde, pardon, že to tak řeknu, ale můžou za to lidé Vašich názorů, kteří se bohužel dostali do vysoké politiky.

SuP, 12.18:
Máte pravdu, že když na vzdělání dáme menší podíl HDP než jiné státy, musíme dát na něco jiného větší podíl. Nedávno pořádal senátní výbor pro školství výjezdní zasedání v Kunicích, byl jsem mezi pozvanými a o takovou analýzu jsem požádal předsedu výboru pana Jermáře – senátoři mají k dispozici odborný aparát, který já samozřejmě nemám. Poptám se užà, k jakému závěru došli.

Ale že „velká část SR padne například na nákupy surovin a energií“ je nesmysl, stát nekupuje suroviny (leda do strategických zásob, kde se obracejí) a energie kupuje jen na svůj provoz. Já bych odhadoval, že víc než v jiných zemích platíme spíš za předražené stavby dálnic.
23. 03. 2014 | 12:53

SuP napsal(a):

Díky za odpověď pane Macháčku.
".... že „velká část SR padne například na nákupy surovin a energií“ je nesmysl, stát nekupuje suroviny ...."

Že to považujete za nesmysl mě nepřekvapuje, jako u žádného člověka z "druhé strany barikády" (teď nemyslím levo/pravo, ale výroba, služby/spotřeba, správa). Takže pro objasnění - kdyby výroba nemusela kupovat většinu energií a surovin za světové ceny, protože vlastní nemáme, měla by nižší náklady a mohla třeba zvýšit mzdy. Tím by do SR přišlo cestou daní víc peněz. Čili to je ta část SR, která na to padne. Chápu, že takové přízemnosti jdou kolem spousty lidí bez povšimnutí. Jsou i mnozí, kteří argumentují předem, že kdyby měl podnikatel nižší náklady, bude mít jen vyšší zisk a za něj si koupí jen víc zmrzliny a s nikým se nerozdělí. Ale to sem teď nechci tahat.
23. 03. 2014 | 14:17

SuP napsal(a):

Tedy upřesnění -
Není to ta část SR, ale tak to bylo míněno. protože ten průtok se počítá do HEDP, které se zase srovnává se státy, které to neplatí .......
23. 03. 2014 | 14:24

gaia napsal(a):

pane Macháček, vy také kandidujete do europarlamentu?
23. 03. 2014 | 14:27

Baba Jaga napsal(a):

To: Martin Macháček 12:53
Dík za vyjádření. Třeba nám někdy o poctivosti něco přes 300 tis. Islanďanů napíše i pan Burian. Korupční skandály ve Vámi jmenovaných zemích hledat nebudu, třeba tan ani žádné nejsou.
Koukněte na PISu a blog pana Šteffla. Pokud byste mu psal, nezapomeňte na heslo.
23. 03. 2014 | 15:46

šašek z Jihlavy napsal(a):

K tomuto tématu mohu jen dodat že zaplať pámbu, že už jsem v penzi, neboť tyto neplodné diskuse na téma české školství se veřejně přetřásají už od nástupu prvního popřevratového ministra školství, matematika Vopěnky. Protože měl na socialistické školství a jeho normalizační podobu pořádnou pifku, hodil všechny kantory do jednoho pytle, čímž si je proti sobě neobyčejně popudil. Jeho náměstek Pátý netušil, která bije, a tak se školství cachtalo v neblahém dědictví normalizace, kdy veřejnost školu neměla v lásce a učitelského stavu si nevážila. Pak není divu, že za čtvrt století od převratu jsme v tomto neutěšeném stavu. Klaus nabídl léčbu páterem Piťhou, pak náslešdovali "experti typu Pilipa nebo Buzkové. Odborář Rösner to jistil.
Jen si vzpomeńte, jaké persony nabízely hlavní politické strany - Walter Bartoš, Eduard Zeman, Marta Semelová a Soňa Marková, abych jmenoval ty nejznámější. Co jste od takových reprezentantů v parlamentu čekali?
Mohl bych uvést spoustu hořkých zkušeností z Jihlavy, jakým způsobem se obsazoval tehdejší školský úřad a následně ředitelská místa, ale to už je dnes pasé.
Závěrem mi dovolte trochu optimismu, nová generace, často poučená pobytem na zahraničních studiích to nakonec napraví, bude totiž muset, pokud se natrvalo neusadí v cizině. Když se tento národ dokázal obrodit v 18tém a 19tém století za nepředstavitelně horších podmínek, dokáže to i nyní. Že toto pinožení odnesla a ještě odnese množina skvělých kantorů, je nabíledni. Ale většina z nich to bere stoicky, shledali, že jsou důležitější věci v životě než honba za penězi, proto zůstali, i když mnohdy se skřípěním zubů. Jedinou útěchou za 40 a více let ve službě je, pokud jsou relativně zdraví, na zdejší pomněry slušná penze a dobrá pověst, někdy i vážnost, v nejbližším okolí. Je ovšem třeba umět se povznést nad škodolibými poznámkami buranů, pro které je hlavním měřítkem úspěchu pořádný bourák v garáži a okázalé předvádění před sousedy. Ale tak to bylo vždycky, tak proč se trápit. Každý je svého štěstím strůjce.
23. 03. 2014 | 16:36

Zdeněk Brom napsal(a):

SuP:

Osobně si myslím, že to je asi to nejdůležitější, co se dá v životě dosáhnout - být prospěšný druhý.
23. 03. 2014 | 17:24

Zdeněk Brom napsal(a):

Martin Macháček:

Myslím, že mnohde se to otáčí k lepšímu.
23. 03. 2014 | 17:37

17, 4 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

"...Osobně mi víc vadí, jak ruku natahují jiní, i když nejsou státní zaměstnanci. Vzdělání našich dětí je tím posledním, na čem bych šetřil. To je totiž stejný druh šetření, jako když si ze šetrnosti neopravím střechu, kterou mi teče do domu...."

Tím se autor velmi diskvalifikuje.
Pokud nebude dostatek těch , kdo nebudou muset " natahovat ruce " - mimo erár, pak bude velmi problematické jednak školy financovat a jednak je vůbec k něčemu mít /proč vzdělávat další a další nezaměstnané, či ty, kterým stačí mít v dostupné práci vzdělání poměrně nízké kvality/, stát, pokud to autor ještě nezazmanal, by měl být financován především z daní, ne z dluhů.
Daně pak mohou platit jen ti, kdo na platbu daní mají, kdo pak mohou financovat mimo mandatorní výdaje /nájem, hypotéka, energie, jídlo, voda.../ i výdaje kvazimandatorní, ale i výdaje volného dolarového hlasování /i z těch se generují daně/.

Je tam cítit i jisté pohrdání těmi, kdo nejsou státními zaměstnanci a stavovské "ubermenšství".

Já například mohu tvrdit, že "Osobně mi víc vadí, jak ruku natahují jiní, i když nejsou zaměstnanci v zemědělství, energetice, vodárenství, dopravě.... Tato produkce je tím posledním, na čem bych šetřil. To je totiž stejný druh šetření, jako když si ze šetrnosti neopravím střechu, kterou mi teče do domu.."
Což je stejně nesprávné, komplexní společnost se neobejde jak bez vzdělání, tak zemědělství , energií atd.

Tož netrefil to dobře, pan Macháček, trochu ujel. Asi i STAN jede na té nesmyslné vlně, kdy jejich obrfíra Kalousek systematicky znesvařuje lékaře a pacienty, studenty a učitele, podnikatele a zaměstnance, zaměstnance a nezaměstnané, nezaměstnané a Romy...atd. Panu Macháčkovi zase vadí, když vyšší mzdy požadují lidé mimo státní sektor, nu, mi zase vadí, že pan Macháček může být členem uskupení, kterému formálně vévodí Gazdík a fakticky Kalousek, nic z toho dobrého nekouká, kdyby se dostal k něčemu významnějšímu - co se týče ovlivňování tváře české vzdělávací soustavy /fuj, to je ale škaredý název !!!/.
23. 03. 2014 | 17:39

modrý edvard napsal(a):

pane Macháčku, vy jste opravdu macháček. Sorry že jsem takovej sprostej, ale sám jste si začal. O svých názorech vím nejspíš víc než vy a dost pochybuji, že by se člověk s mými názory mohl někdy někde dostat do vysoké politiky.
Ale hlavně nepíšete ani vy, ani nikdo jiný, jak se stane, že učitel, který dostane přidáno, začne najednou učit lépe.
Ani nepíšete, že peníze na přidání učitelům získáte tím, že je seberete ..... (zde laskavě doplňte komu). Nezkoušejte na mně, že snížíte korupci. Na to má patent p. Sobotka.
23. 03. 2014 | 18:41

martinmachacek napsal(a):

SuP, 14.17:
„kdyby výroba nemusela kupovat většinu energií a surovin za světové ceny, protože vlastní nemáme, měla by nižší náklady a mohla třeba zvýšit mzdy.“

Nejsem ekonom, ale tohle je jasné: i kdyby u nás vytryskly ropné prameny a náklady na těžbu by byly nízké jako v Kuvajtu, stejně by „výroba“ musela kupovat ropu za světové ceny. Producent by totiž musel být blázen, kdyby jí to prodával za míň, než by dostal na světovém trhu. Obráceně, důl Paskov ukazuje, že když jsou na těžbu vyšší než světové ceny, producent zase prodá jen za světové ceny, jinak půjde odběratel kupovat jinam. Holt tržní hospodářství.

Gaia 14.27:
Ne, nebojte se. Jen do zastupitelstva obce Ondřejov. Tady je nejlíp.

Šašek z Jihlavy 16.36:
Díky za pěkný historický přehled, řekl bych, že s výjimkou prof. Vopěnky i ta jména naznačují, jaký význam strany přikládají školství.
Ale nemyslím, že by se už mělo přestat mluvit o tom, že školství je u nás podfinancované a že politici si neuvědomují jeho důležitost.

Zdeněk Brom 17.37:
Já jsem sice založením optimista, nepochybuji, že je spousta dobrých škol a učitelů, jenže o obratu k lepšímu bych začal vážně mluvit, až naše výdaje na školství stoupnou aspoň někam k průměru OECD.

modrý edvard 18.41
Ale já respektuji Vaše názory, jen sám mám prostě jiné. Neříkám, že můžete za to, že jsme se ve výdajích na školství jako podílu HDP za pětadvacet let dostali ze 72. místa ve světě v r. 1989 na 105. místo dnes. Ale myslím si, že lidé, kteří ve vysoké politice byli a kteří to opravdu způsobili, se na to dívali podobně jako Vy: „Je to velká skupina státních zaměstnanců, kteří jen natahují ruku.“

Já jsem nikde nenapsal, že učitel, který dostane přidáno, začne najednou učit lépe.Včera ve 21.41 jsem napsal: „Až se dá víc peněz na platy učitelů, byla by hloupost je rovnoměrně rozdělit stávajícím. Měly by se vyhlásit konkursy na učitelská místa, která by byla dvakrát líp placená. Kdyby se vybíralo dobře, změnilo by se školství k lepšímu za pár let.“

A kde ty peníze vzít? Tam, kde je berou státy jako Dánsko a další, které na školství dávají skoro dvakrát větší podíl HDP. Stačí se podívat do jejich státního rozpočtu.
23. 03. 2014 | 19:54

mb napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
SuP:

Osobně si myslím, že to je asi to nejdůležitější, co se dá v životě dosáhnout - být prospěšný druhý.
23. 03. 2014 | 17:24

... nj ... jenže když si to bude myslet co nejvíc učitelů ... pak s nimi vždycky vy...ají ...

a je to začarovaný kruh ...

( nic proti tomuto vašemu životnímu vyznání, jakkoli (lacině) vydávanému na odiv ...

kdyby si to mysleli všici ... tak nám to vybudování kchomunismu prostě nemohlo uniknout ...
23. 03. 2014 | 20:08

mb napsal(a):

Ale hlavně nepíšete ani vy, ani nikdo jiný, jak se stane, že učitel, který dostane přidáno, začne najednou učit lépe.

pro edwarda ... vypůjčím si šteffla ... když se dobře zaplacený učitel bude cítit dobře, budou se dobře/lépe cítit i jeho žáci ... zlepší se školní klima ... motivovaný učitel bude mít větší chuť do práce ...

uspokojil jsem vás edvarde odpovědí ?

hezký večer ...
23. 03. 2014 | 20:52

modrý edvard napsal(a):

Macháček. Asi se shodneme na konkurzech, ale nevím, jak to prosadíme přes (školské) odbory.
Dánsko a HDP, vy jste zřejmě pro vyšší daně. Tady se opravdu neshodneme.
23. 03. 2014 | 20:56

modrý edvard napsal(a):

mb: ne. Stejně dobře můžu říct: učitel, který dostane přidáno, usne na vavřínech. /Štefla jsem ještě nečetl./. Moje námitka je stejná jako u Macháčka: kde vezmete ty peníze?
23. 03. 2014 | 20:59

gaia napsal(a):

nebo to přitáhne zlatokopy, kterým půjde jen o ty prachy.
Ono to vyjde nastejno, proto se těm učitelům zas tak moc nepřidává, pořád to tak nějak setrvačností jede a pro ženské to stačí, v pokladně nebo v ouřadě by neměly víc.
23. 03. 2014 | 21:07

JAHA napsal(a):

Ad: autor
Paci sa mi, a je to signifikantne, ako sa vyhybate nejakeho komentaru k mojim vstupom. Cakal som, nic som "neuspěchal". Odpovedali ste tomu, odpovedali ste tamtomu. Odpovedali ste, hoci ich prispevok bol taky, ze ziadna odpoved by bola ta spravna (pokial teda by Vam islo o to, co ste v blogu pisali, samozrejme:-)) . Demokraticky uznavam, ze mat moje nazory na haku je Vase vysostne pravo (samozrejme, je otazka, NACO potom pisete blog!?). Na zjavne HLUPOSTI (nechcem Vas teraz strapnovat, na co ste reagovali) reagujete, na ZASADNE veci, ktore som uviedol, nie. Mate to, ako spravny Cech, "v pazi". Cosi chcete, ale nechcete, aby Vam niekto dal riesenie. Riesenie - len PRE BOHA NIE. Ako by sme potom mohli dalej pisat blogy, ze sa nic nedeje, ze.

Smejem sa, je to zabavne. Napisete blog "horiii, rieste toooo" a ked Vam ludia napisu AKO NA TO, samozrejme, z Vasej strany IGNORANCIA. Ved treba pisat blogy ´kto a co neriesi, nie o tom, ako by sa to riesit dalo. Myslite sudruh, ze Vam to pomoze do parlamentu EU???
Pozrite si byvaleho sefa veveriek. Ten vie, KTORA bije. Pise a pise a pise a pise, a-je mu to aj ta na....(precitajte si zaver hry Lasicu a Satinskeho "Miru mir", ked sa nepriatelsky vojak (NP), rozculuje, preco ktosi prerusil vtip, ktory mu rozpraval nepriatel (teda priatelsky vojak-PV), ze vojna je na...
A Vy, s Vasim sposobom komunikacie s auditoriom, asi tiez :-(
23. 03. 2014 | 21:22

mb napsal(a):

modrý edvard napsal(a):
mb: ne. Stejně dobře můžu říct: učitel, který dostane přidáno, usne na vavřínech.

to bych neřekl ...

peníze se prostě vezmou, vyberou, nebo zabaví z kriminální činnosti ...

když si vláda ( a společnost ) vezme školství za svou prioritu ... tak prostě těch ´pár drobáků´ z rozpočtu vyškrábne ... je to jen otázka vládních (a společenských) priorit

víteco ... pokud čtete diskuzi ... tak je prostě průser ... že ač se hřímalo o listopadu ( I ZEMAN !!!) o důležitosti vzdělávání a jak zaostáváme ... tak jsme na tom po čtvrtstoletí budování kapitalismu ještě mnohem hůře nežli předtím ... to neni dobrý ... viz klesající výdaje na školství ....

zdravím eduarda ...
23. 03. 2014 | 22:11

modrý edvard napsal(a):

mb. Jo. Nebo se peníze prostě natisknou.
Já nejsem učitel a koukám na to zvenku. Vidím, že tady nejde o zlepšení vzdělávacího procesu, ale o platy učitelů.
23. 03. 2014 | 22:48

mb napsal(a):

... to právě spolu souvisí ...

učitelé by neměli být deklasovanou sociální skupinou, což jsou ...

... a je to škoda ... není to správné ...

... hezký večer ...
23. 03. 2014 | 23:06

K .V napsal(a):

Celá ta diskuse o učitelských platech má několik zmatených příčin
.
- učitelé ještě duševně žijí v 18století kdy na vsi byl vzdělaný učitel a možná starosta nebo lékař či lékárník. Proto se dodnes ohánějí svým VŠ vzděláním, a jak nám ukázal nový ministr, mnozí ani to vzdělání nemají.
.
- učitelů je relativně hodně, mají soudržnost a mohou se skrýt za rádoby humanismus o tom jak děti jsou naše budoucnost. Křivácké kecy, navíc velmi hodně ze sůlavných osobností vyrůstaly z neurovnaných poměrů v nevzdělaných rodinách.
.
- ve skutečnosti je učitelství prostě zaměstnání vhodné pro někoho kdo by se jinou prací neuživil a ani to nechce zkoušet, preferuje jistotu do důchodu s platem v absolutní výši sice nic moc, ale přepočteno za odpracovanou hodinu přímo královský, jistota že v 7,30 odchází z domu a každý den po obědě ve 13 hod už je zase doma, k tomu spoustu prázdnin a volna na své soukromé hobby, a dokonce tak daleko že když přijde třeba opilý a nezvládl by "práci", stačí říct děti přečtěte si něco samostatně a děti ještě jásají.
24. 03. 2014 | 08:02

Saltzman napsal(a):

A má ten plat učitele být zvednutý všude stejně, nebo podle úrovně v regionu? Aby pak nedocházelo k tomu, že na Ostravsku budou brát poměrně vysoké peníze vzhledem k výdělkům jiných a v Praze budou učitelé za chudáci. Není to vůbec jedno totiž. Platy jsou relativní, jako koneckonců všechno. I v té Praze, když škola bude blíže historického centra, měl by se učitelský plat lišit o značnou sumu. Ona tam totiž je i cena jídla značně vyšší, než mimo centrum, někde v okrajových částech Prahy.
A tak je zajímavé znát názor učitelů, jak by chtěli rozlišit platy podle oblastí, kde slouží oni a jaké platy dopřejí těm v prestižnější části Česka. Vždyť vezměme si příklad z jiných oborů. Číšník, servírka na Václaváku kontra stejná profese v panelákovém sídlišti někde z kraje stověžaté Prahy. No není to snad jasný příklad, že by se měla spravedlivě rozlišovat příslušnost k regionu, obci, ba i části obce? I ta poslední víska si zaslouží, pokud má dvě hospody, aby v té lukrativnější byl lepší plat za obsluhu hostů.
Pročež diferencovat platy učitelů podle místa jejich služby lidu. Hodně se dá ušetřit v takovém systému pro přidávání jiným, lepším lidem. Tedy učitelům z honorace. Za svůj nápad, který má tvrdou tržní logiku požaduji v případě jeho uplatnění finanční kompenzaci, abych nemusel tolik dřít v tom našem mizerným podřadným regionu. Jinak zakazuji tento můj vlastní nápad realizovat a v případě nerespektování mého autorského práva na vás pošlu OSA!
Buďte s pozdravem "vyšší platy vyšším lidem!
;-))) -- to je značka pro blbce, kteří nechápou ironii, aby poznali i bez vzdělání, že si dělám srandu z toho pseudoproblému školství.
24. 03. 2014 | 08:08

modrý edvard napsal(a):

mb. Nevím, kdo a proč si o učitelích myslí, že jsou deklasovanou sociální skupinou. Naopak si myslím, že si to nemyslí nikdo a učitelé to používají jako beranidlo. A všeobecně: asi se opravdu neshodneme.
24. 03. 2014 | 08:15

K .V napsal(a):

EDVARDE, učitelé se deklasovali sami, právě tím že neumí zvládnout svoji práci ale o to víc ječí ako jsou nedocenění a potřebují vyšší platy
24. 03. 2014 | 08:58

SuP napsal(a):

Dobrý den pane Macháčku.
Jenže pokud by tu ty prameny vytryskly, prodala by se velká část ven (za světové ceny), protože producent by byl blázen, aby prodával jen množství potřebné pro "výrobu". A tím by do SR nějaké peníze přišly, což je stejný princip, jak mají suroviny "levnější" ty státy, které je mají. A o tom to je.
(možná)
;-)
24. 03. 2014 | 10:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy