Pozitivní přístup nebo úpěnlivé žmoulání čepice: jak jsou na tom nevládky?

01. 02. 2011 | 12:18
Přečteno 3059 krát
Vstřícná tisková zpráva ekologických nevládek nabízející spolupráci novému ministrovi Tomáši Chalupovi vyvolala uvnitř těchto organizací a mezi jejich sympatizanty ostré diskuse. Ty diskuse se od tiskové zprávy odrážejí k obecnějšímu a podstatnějšímu tématu, než jakým je jedna jakkoli sporná tisková zpráva: jaký je vlastně dnes charakter nevládních ekologických organizací, jak se v poslední době proměnily, kam směřují..?

Kravata nebo oprátka?
Jisté je, že ekologičtí aktivisté nemají v téhle zemi zrovna dobrý image. Část politiků a médií neváhá nesmyslně nadužívat označení „ekoterorista“ a veřejnost obecně pohlíží na ochránce přírody se značnou dávkou podezření jako na ty, kdo přicházejí se zákazy, omezeními, zasahováním do prostoru osobní svobody…

No, a aktivisté jsou v očích mnoha lidí ještě navíc ti hysterici, kteří se přivazují ke stromům a rypadlům, jsou zarostlí a špinaví a chtějí aby se tahle skvělá civilizace vrátila na stromy… Ať si klidně táhnou s pytlíkem zrní někam na samotu do hor, ale ať tady neotravují slušné lidi!

Pod tímto tlakem možná více než ve vstřícnějších zemích se ale naši „ekoteroristé“ proměňují a usilovně pracují na tom, aby je veřejnost začala vnímat jinak – jako odborníky v dané oblasti, jako slušné mladé lidi se zájmem o společnou věc, jako lidi dodržující hygienické návyky, nosící slušný oblek dokonce i s kravatou, lidi, kterým nečiní problém jednat s politiky, manažery, dokonce usednout do poradcovských křesel na ministerstvu….

Jako lidi, kteří dokážou věcně a pozitivně oslovit nového ministra životního prostředí a všem ukázat, že nehodlají vést nějaké hysterické spory, ale chtějí spolupracovat pro dobro všech.

Ta proměna má nepochybně ohlas: média zvou a oslovují lidi z nevládek jako experty. Politici si na ně zvykají jako na standardní lobbyisty – někdy po těch chodbách chodí někdo z tabákového koncernu, jindy je tam zástupce heren a pak se tam objeví ekologický aktivista… A pokud jde o veřejnost – lobbyista asi sice nemá nějak dvakrát vysoký kredit, ale pořád je to lepší než ekoterorista.

Jisté je, že lobbying dnes k práci nevládek patří, že ovlivněním politiků mohou dosáhnout velkých úspěchů, že je to metoda práce, které se zřejmě nelze vyhnout, nebo nemá smysl se jí vyhýbat.

Otázkou ovšem zůstává, zda se ta módní kravata nemůže také změnit v oprátku. Zda nový image a nové metody nemohou původní esprit a záběr nevládek přiškrcovat až na pokraj nevolnosti a ztráty dechu…

Václav Klaus má pravdu
Tu nevolnost způsobuje představa, že se aktivisté a nevládky jako takové v tom novém přístupu, v té své pozitivnosti rozplynou, respektive nebudou k rozeznání právě od všech těch ostatních lobbyistů, politiků a úředníků, kteří se pohybují na chodbách úřadů a korporací.

Intuice Václava Klause ohledně „NGOistů“ je nepochybně správná: prezident přímo nenávidí aktivisty jako ty, kdo neprošli žádnými volbami, žádným formalizovaným výběrem a nemají tedy žádné právo, žádné kompetence ovlivňovat veřejné rozhodování. Nejsou součástí „oficiálních struktur“, tak se nemají do jejich věcí plést.
Z opačného úhlu pohledu lze totiž formulovat zásadní otázku: stanou-li se součástí oficiálních struktur a vezme-li je na milost prezident Klaus – k čemu budou nevládky dobré?

Je to s nimi jako s médii: měly by stát stranou, byť dobře informované a hlídat, co dělají politici a mocné korporace. A mobilizovat veřejnost ve chvíli, když se jim zdá, že mocní se chovají špatně nebo ignorují vážné problémy. A snažit se do veřejné diskuse vnášet svoje vlastní témata, bez ohledu na to, o čem se právě mluví v parlamentu.

Musí být schopny jasně se vymezit oproti politické a ekonomické moci, pracovat vlastními metodami, na vlastním programu, s vlastními idejemi. Jinak ztratí vlastní raison-d´etre.

Jistě, opakuji – lobbying může přinést velké úspěchy a bez něj to zřejmě v určité míře nejde. Ale pokud nevládky zapomenou na to, že jejich cílovkou je veřejnost, nikoli politici, ztratí smysl. Pokud zapomenou, nebo si budou velice sofistikovaně zdůvodňovat, že změna je možná jedině shora a že je tedy třeba postupovat především velice takticky a pozitivně.

Nový zákon může přinést průlom v nějakém tématu spjatém s ochranou přírody. Prosazení takového zákona je důležité. Ale jakákoli nová koalice může přinést změnu toho zákona. A jedině postoj veřejnosti, lidí může dlouhodobě přinést podstatnou změnu v přístupu k životnímu prostředí a obecně samozřejmě v kvalitě a kultuře politiky.

To je pomalejší, náročnější a nesnadněji měřitelný postup, než jakým je ovlivnění nějakého legislativního procesu. Nicméně nevládky by takovou ambici mít měly. Jinak by bylo logické, aby aktivisté dotáhli svoji proměnu do důsledků a stali se buď experty na akademické půdě, poradci pro ekologickou korporátní kulturu nebo politiky.

Já pán – ty pán
Je fér připomenout, že tu tiskovou zprávu pro ministra Chalupu jsem podepsal i já a to jako programový ředitel Greenpeace. S odstupem ve mně převažuje pocit, že to byla chyba.

Ne, není to žádná tragédie vyslat ministrovi signál, že chceme slušnou věcnou diskusi. Na druhou stranu: proč by, probnoha!, měl někdo jakémukoli ministrovi připomínat elementární samozřejmosti, které se týkají jeho práce?! Včetně toho, že v téhle společnosti jsou lidé, kteří jeho oboru rozumějí…

Ten pozitivní přístup pak opravdu může vypadat jako přílišné vlísávání se do ministerské přízně, jako usilovné žmoulání smeknuté čepice v nervózních spocených prstech v předpokoji…

Prosím, když bude ministr chtít setkání a navrhne rozumný program, neodmítneme. Ale naším cílem přece není ukazovat komukoli, že jsme ochotni a schopni s ministrem jednat. Naším cílem je prosazovat věci, které považujeme za podstatné, dosáhnout toho, aby se o nich veřejně diskutovalo.

Ano, předpokládáme, že ministr do té diskuse také vstoupí a rozhodně mu v tom nehodláme bránit.


/ Psáno pro Ekolist.cz /

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

zdenekb napsal(a):

Pravda, ekologičtí aktivisté to nemají snadné.

Buď:

a) žijí dle svého přesvědčení, mají radikální názory, specifický způsob života - biopotraviny, ekofarmy, alternativní výroba energie, doprava bez aut...

b) hlásí se k ekologickým myšlenkám a projektům, ale používají modrní technologie, mají auto, bydlí ve městě, nakupují v sámoškách, nosí kravatu a rádi by třeba i ministrům radili...

Skupina a) je odpůrci označena za FANATIKY, se kterými není nutno se bavit. Skupina b) je odpůrci označena za POKRYTCE, se kterými není třeba se bavit. No a pak si vyberte...
01. 02. 2011 | 12:39

Al Jouda napsal(a):

Ekologičtí aktivisté se stávají ekoteroristy, jakmile se dotknou peněženky prostého občana. Předvedli nám to lobingem za zákon o ekologické dani při prodeji starších automobilů (kolik asi dostali peněz od výrobců aut ?) a předvádějí to při snaze zakázat topení uhlím v rodinných domcích na vesnicích, což by značně postihlo důchodce zde bydlící. Je zajímavé, že nelobují za zlevnění plynu a elektřiny nebo pitné vody !!! To by si narazili čumák ! Pokud se objektem jejich snah stane blaho prostého občana, tak je začnu milovat.
01. 02. 2011 | 12:50

modrý edvard napsal(a):

Je vždycky problém, nakolik má jeden slevit ze svých ideálů (alespoň částečně), aby dosáhnul svých cílů (alespoň částečně). Tím se nevyhnutelně zapletete do politiky.
Přeji Vám v tomto počínání úspěch. Až doteď jsem Greenpeace vnímal jako "ty, co se přivazují na komín, aby byli vidět".
01. 02. 2011 | 12:55

Petr D napsal(a):

naprostý souhlas s článkem, jsem rád, že finančně z ekologických organizací podporuji právě GP. Petr D.
01. 02. 2011 | 13:01

Tenco napsal(a):

zdenekb
Přesné.
Ještě chybí :
c) neváhají své názory dávat najevo nejen formou plkání na internetu, ale i tím, že se aktivně zapojují do procesů, v kterých mocným tohoto světa znepříjemňují a ztěžují jejich cíl - přivést lidstvo jako celek co nejrychleji do pekel. V tomto pípadě se jim říká EKOTERORISTI.
01. 02. 2011 | 13:30

Milan napsal(a):

Tohle tedy nechápu:
1. Jak může "nevládní" organizace spolupracovat s vládou? To by pak přece už nebyla "nevládní", ale "provládní".
2. Jak může "nevládní" organizace chtít peníze od vlády? Když si ji bude vláda platit, tak už to nebude "nevládní", ale "vládní" organizace.
01. 02. 2011 | 14:11

mudřec napsal(a):

Nemám čas na boj za ekologii. Musím pracovat a tvrdě, abych se s rodinou uživil aspoň na přijatelné civilizované úrovni. Nikdy v životě jsem nelil nebezpečné látky do přírody či na skládku odpadu. K přírodě jsem se choval vždy ohleduplně, jak jsem byl vychován skautingem a trempováním. Vlivem chvályhodné kampaně třídím odpady a to pečlivě, postupně vyměňuji žárovky za úsporky, elektrospotřebiče vybírám podle spotřeby.
Drahne všechno, nač se podívám. Respektive mám stále slabší korunu na nákup a plat stagnuje už deset let. takže tíhnu k přesvědčení V.klause, že co je ekonomické, je i ekologické a naopak. Že ekologický produkt musí být hlavně levnější, případně jinak výhodnější ve své spotřebě, aby byl přirozeně žádaný. Ne, že se vyrobí eko zboží, které stojí majlant v porovnání s původním neeko a protlačuje se do spotřeby obyvatelstvu. Jednoduše je záměr na ekologii vydělávat, postavit na ni nové prameny zisků vyplývajících z odírání obyvatelstva.
Peníze, námaha kterou na ně musím vydat, jsou měřítkem mé potřeby ekologického chování. Jednoduše mě donutí drahota chovat se neekologicky, pokud nebude stejně draho, nebo levněji v případě mé snahy o ekologické chování. Energie musí být levnější, pokud se nahraditelné zdroje uplatňují v energetice. Jinak nelze lidi přesvědčit, že se jedná o ekologické zájmy a ne o byznys chytráků.
Zatím kolem sebe cítím ve vzduchu smrad z plastů, které pálí lidé co nemají na rekonstrukci svého vytápění. Ve městě kousek od nás není vidět smog, zato kašlete, protože mikročástice dráždí ikdyž nejsou vidět. Po cestách jezdí stále více aut moderních konstrukcí, nesmrdí a je jich mnohonásobek oproti dřívějšku. Vlaky a autobusy jsou nekřesťansky drahé na dopravu za prací a potřebami lidí a jsou nespolehlivě plánovány. Jakoby nemohly autobusy v městech jezdit kolečko v jednom směru a druhé proti němu v opačném, aby vždy nakonec každý dojel na potřebné místo. To musí být nejméně dvacet tratí a jsou bez vytížení, takže nákladné. Jistěže tohle neplatí pro krajská města, či metropol, ale zbytek republiky nemá proč mít hromadku, radši pořídí ojetinu, aby mohl vůbec pracovat. Takových a podobných samozřejmostí jsou hromady! Žádný grinpísák se ale kvůli nim neuvazuje ke kandelábru a neleze na komín. Proč asi? Asi že to nesype. Jinak se to vysvětlit nedá.
01. 02. 2011 | 14:12

Jakub Roth napsal(a):

Komárku,
už jste se omluvil za to, že ač ultrazelený aktivista, tak jste se řadu let vydával za objektivního novináře? Viz Reflex za vašeho působení?
01. 02. 2011 | 14:21

Jedla napsal(a):

Teror - hrůza, děs. Terorismus - násilné, nepředvídatelné akty, zaměřené na civilní obyvatelstvo, mající za cíl vyvolat ve společnosti atmosféru hrůzy, děsu, a tím dosáhnout (politických) cílů (odtržení části území, změny režimu, vlády, zahraniční orientace vlády).
Ekoterorismus = nesmysl. Prázdné slovo, pouhá nálepka, která brání věcné debatě o místu člověka v přírodě, o způsobu nazírání naší civilizace (našich obcí, našeho národního společenství - státu) na životní prostředí a přírodu, aventuálně zbytky divočiny.

Lze si představit skutečný ekoterorismus? Skutečný útok na civilní obyvatelstvo ve jménu "ekologie" - bombový útok na vlak s jaderným odpadem, otravu pitné vody kvůli stavbě přehrady v biologicky cenné lokalitě, žhářství v průmyslových podnicích znečišťujících půdu, vodu či vzduch, nebezpečné sabotáže v uhelných dolech? Ano, lze si to - teoreticky - představit, ale k ničemu takovému nikdy nedošlo. I velmi radikální přímé akce (a "přímá akce" je terminus technikus z anarchistického slovníčku) akologických aktivistů byly vždy NENÁSILNÉ.
Nazývat někoho "ekoteroristou" lze, oprávněně však leda tak lidové myslivce, kteří svým střeleckým uměním na honech, na čekané i při šoulačce skutečně mohou působit teror - hrůzu a děs - v lese i v okolí honitby.
01. 02. 2011 | 14:23

zdenekb napsal(a):

Mudřec:

Poučka "co je ekonomické je i ekologické" je hodna svého autora... Ekologické je obvykle (ne vždy) bohužel dražší, právě proto, že bere ohledy na životní prostředí. Výroba ekonomická se takovými banalitami nezabývá, může proto být lacinější.

Energie z obnovitelných zdrojů časem jistě zlevní. Vzpomeňte na libovolnou technologii (auta, počítače, mobily, etc.) a její ceny v počátcích a dnes (po technologickém rozvoji a následné konkurenci mezi výrobci).

Chápu, že mezi lidmi mnohdy nejsou peníze, ale pálení PET flašek v kamnech to neomlouvá.

Jakub Roth:

Mnoho jaderných a průmyslových lobbistů se též vydává za "objektivní novináře"... pak už vše závisí na zdravém úsudku čtenářů.
01. 02. 2011 | 14:36

Jakub Roth napsal(a):

zdenekb:
Ano, ale to neznamená, že je Komárek chucpe.
01. 02. 2011 | 14:41

Jakub Roth napsal(a):

zdenekb:
Pardon, že není. Ruka rychlejší myšlénky :o)))
01. 02. 2011 | 14:42

zdenekb napsal(a):

Jakub Roth:

Neřekl bych, že novináři mají být výhradně lidé bez vlastního názoru. Zvlášť pokud píšou komentáře... :o). Pokud p.Komárek přešel ke GP až po ukončení novinařiny, nevidím v tom problém.
Kdyby to bylo souběžně, měl to u svých článků uvést.
01. 02. 2011 | 14:56

Martin napsal(a):

Fantazie, Chalupa sice není žádné eso, ale s vlivem ekoteroristů (a to je velmi správné a přiléhavé přirovnání, viz výpalné OZE) na chod tohoto státu jistě zatočí poměrně rychle a to je to co jsme potřebovali. Dost bolo fotovoltaiček, větrníčků, úsporek, řepky a biolihu.
01. 02. 2011 | 15:07

mb napsal(a):

děkuji za článek (dobrý článek) ...

/ akorat mozna precenujete roli ( etos ) společnosti ...

... konzumni společnost nese konzumni etos ... blbě se taková společnost přesvědčuje, ale vzdát se to nesmí ... /
01. 02. 2011 | 15:08

mb napsal(a):

doplnění zdenka pro mudřece ... priklad ... mate bezna ( neekologická) vejce ... levnější ... ze slepičího koncentráku ... pak máte vejce s podestýlkou ( dražší ) ... vylepšený koncentrák ... no a pak máte vejce z biochovů ... a ta pravděpodobně budou nejdražší ... záleží:
1.čemu dáte přednost
2. jak je upravená legislativa ( velkochovy ano či ne) ...

/da se asi uzavrit ze v teto paradoxní době je ekologie luxus .../
01. 02. 2011 | 15:17

mb napsal(a):

Příklad sporu ekonomický vs. ekologický ...

či prostě jen přístup brutálně ekonomický vs. přístup morální ...

Tažné psy ve Vancouveru podřezali, po olympiádě o ně nebyl zájem
Značný rozruch vyvolal v úterý v západní Kanadě masakr tažných psů, jichž se majitelé brutálně zbavili, když se loni po skončení zimní olympiády ve Vancouveru propadla poptávka po výletech na psích spřeženích. Utracení "nadbytečné" stovky psů z loňského dubna vyšlo najevo až nyní, když najatý muž, který psy zabil, zažaloval majitele smečky za psychickou újmu.

Zvětšit obrázek
Ilustrační foto

FOTO: fotobanka Profimedia
Dnes 11:59 - Whistler

Ze soudních dokumentů podle agentury AP vyplývá, že psi byli zabiti střelou do hlavy nebo podříznuti. Mnozí z nich byli před smrtí ve zbídačeném stavu, vyli bolestí a nesli známky těžkých poranění. Místní ochránci zvířat označili událost za bezpříkladný kriminální čin.

"Nenašli jsme slova, abychom popsali způsob, jak ta zvířata uhynula," řekla novinářům Marcie Moriartyová ze Společnosti na ochranu zvířat státu Britská Kolumbie. "Tak se nezabíjí ani dobytek, i jatka mají přísná pravidla pro usmrcení zvířat. Tady došlo k porušení každého z nich."

Psi, kteří byli údajně majetkem firmy Howling Dog Tours, byli zasypáni v hromadném hrobě u města Whistler. Jméno muže, kterého majitelé najali k jejich zabití, policie neoznámila. Podle svého právníka muž trpí posttraumatickým šokem a požaduje kompenzaci.

Vlastnili 300 psů

Výlety na psích střeženích byly oblíbeným rozptýlením, které místní majitelé tažných psů a saní (mašeři) nabízeli návštěvníkům olympijských her. Po jejich skončení ale poptávka prudce klesla. Firma Howling Dog Tours původně vlastnila 300 psů, ale po olympiádě se rozhodla stovky nadbytečných zvířat "co nejlevněji" zbavit. Policie zatím nevypátrala, komu firma vlastně patří.

Podle kanadské mašerské komunity nemohli být vlastníci Howling Dog Tours skutečnými mašery. "Tak se nikdo z nás nechová," řekl novinářům Tim Tedford, mašer z města Kelowna. "Mašeři své psy milují, nevzali by do úst, jen aby se jejich psům dařilo."

ČTK
01. 02. 2011 | 16:02

Jakub Roth napsal(a):

zdenekb:¨
problém byl v tom, že Komárek jako prý objektivní novinář zásadně kopal za melouny a spolupracoval doloženě s jejich organizacemi. Tolik k němu. Jako bývalý novinář si o objektivitě nedělám iluze a dokonce ji považuji za takřka neexistující, ale otevřená (či utajená) spolupráce s objektem mého novinářského zájmu je (alespoň bývalo) flagrantní porušení všech principů žurnalistiky. Tož tak.
01. 02. 2011 | 16:14

michalkomarek napsal(a):

Dobrý den všichni.

Omlouvám se, že vstupuju do diskuse - jen k těm pomluvám ohledně mé novinářské minulosti. Vycházejí zřejmě z nedávného článku Ivana Breziny, s nímž jsem neměl potřebu polemizovat. Fakta: samozřejmě, že jsem nebyl v Greenpeace, když jsem byl novinářem, nebyl jsem ani v žádné jiné ekologické organizaci, žádnou jsem nepodporoval, s žádnou nespolupracoval... teze, že jsem "spolupracoval doloženě s jejich organizacemi", je prostě nepravdivá... Novinářskou nezávislost jsem se snažil hlídat maximálně. Některé moje texty byly nepochybně názorové, ale takové jsem za ne-názorové nevydával. Díky. Hezký den. Michal
01. 02. 2011 | 16:33

Holubář napsal(a):

Jedla:
Jste vedle jak ta jedle.

Ekoteroristou je ten, kdo deset let umělými důvody blokuje stavbu dálničního obchvatu města (buduje se jiná varianta, než se zelenáčům líbí), takže celý tranzit východ - západ se valí prakticky historickým jádrem města. Výsledky sice nemají razanci bomby atomové, ale té obyčejné jistě - třeba zdravotní dopady na obyvatelstvo.

Nebo snaha o blokování výstavby moderní spalovny komunálního odpadu s využitím energie na výrobu tepla a elektřiny. Takových spaloven stojí třeba ve Švýcarsku třicet, spousta v Německu, Švédsku, Rakousku atd. Ekoteroristům u nás vadí. Prý ať lidé odpady neprodukují....

Ekoterorismus jako vyšitý.

Děkuji, nechci.
01. 02. 2011 | 19:13

JF napsal(a):

na ekologii je krásný příklad toho jestli si tenhle národ (zobecňuji) zaslouží demokracii. Ale je to možná potřeba nepřítele který stmeluje, když už nejsou k mání jiné hodnoty.

Pan Klaus však naznačuje, že se tak nemusí ani jednat jen o obranu ale i o expanzi. Tak možná se dosti pletu a jde o velmi sofistikovaný postup preventivního úderu samozřejmě za demokracii.

Jsem zvědav jak pan Eisen a pan Obama mají pana klause prokouknutého. ;-) (smailík pro případ že bych se pletl ;-)))

Ekologickým a jiným organizacím přeji zdar v jejich konkrétních kauzách ačkoliv někteří si myslí že bojujete za lepší svět, za který přeci bojují již oni ;-)))
01. 02. 2011 | 19:34

jogín napsal(a):

Aktivisté si obyčejně myslí, že rozumí věcem jako energetika nebo molekulární biologie, jenže jsou akorát nacpaní propagandou. Kdyby tady byli nějací realgreens, co vycházejí z vědy, dám se k nim. Ne k těmhle panákům.
01. 02. 2011 | 21:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy