Kde se vzala pravdoláska? A proč tolik vadí?

23. 12. 2011 | 23:41
Přečteno 10268 krát
Kdy a kde se poprvé objevilo slovo pravdoláska? Podle mého názoru se začalo používat někdy koncem roku 2000, v době vzniku známé televizní krize. Je možné, že mezi lidmi a politiky pravdoláska kolovala už dříve, ale teprve v zimě 2000-2001 vstoupila do politické diskuse. Nikoli však ještě do médií.

Monitorovací služba českých médií Newton zaznamenala první výskyt pravdolásky 3. a 4. června 2003, a to v glose tehdejšího komentátora mediální scény Aleše Richtera v Českých médiích a na Neviditelném psovi. Brzy se dostává pravdoláska do slovníku blogerů blízkých k ODS (Petr Štěpánek, Milena Varadinková, Václav Vlk), využívajících kromě Neviditelného psa také web Jany Dědečkové virtually.cz.

První politik, který se o pravdolásce zmínil v tradičních médiích, byl 26. června 2004 tehdejší předseda ODS Mirek Topolánek. V rozhovoru s redaktory MF Dnes Jindřichem Šídlem a Petrem Šimůnkem na otázku o vztazích ODS k podnikatelským a lobbistickým strukturám odpověděl: „My jsme měli vždycky problém: na jedné straně byly struktury šloufovské a na druhé ty pravdoláskové. A my plachtili mezi tím.“ Použil tedy pravdolásku pro pojmenování ekonomických zájmových skupin.

V roce 2005 se pravdoláska se stala frekventovaným pojmem blogerů a internetových diskusí, o rok později pronikla i do jazyka komentátorů tradičních médií (Mitrofanov, Doležal, Nováček).

Postupně se rozvinuly nejrůznější varianty pravdolásky. V textech se tak můžeme setkat s "pravdoláskovci", "pravdoláskovníky", "pravdoláskysty". Pravdoláska se stává často používaným adjektivem. Například „pravdolásková strana ČSSD“ (podle Štěpána Kotrby), „pravdolásková havlovská skupina“ (dle Jana Zahradila) „pravdoláskovec architekt Zdeněk Lukeš“ (diskuse o Kaplického bolbu), „pravdoláskový faul“ (sarajevský atentát - dle blogera Šťastného z virtually.cz), „pravdoláskovní minulost“ (Strany Zelených), „pravdolásková nákaza“ (údajně hrozící ODS), „pravdoláskový mudrlant“ (Jiří Peňás podle poslance Jandáka). V příkladech by se dalo pokračovat.

V monitoringu médií se dají rozeznat časově ohraničená období zvýšeného výskytu pravdolásky, která korespondují s konfliktními událostmi na české politické scéně. Stalo se tak například začátkem roku 2007, když se v druhé Topolánkově vládě objevila jména Schwarzenberg, Kuchtová, Stehlíková a Třeštíková, a když z pražského Hradu přišla slova o „pravdoláskovské vládě“. Pravdoláskou se šermovalo také při prezidentské volbě na jaře 2008, kde cejch pravdoláskaře dostal Jiří Švejnar.

Zjišťoval jsem počet výskytů slova pravdoláska a jeho odvozených tvarů v českých médiích v monitoringu Newton a došel jsem k těmto výsledkům: rok 2003 – 2 výskyty, rok 2004 – 5, rok 2005 – 7, rok 2006 – 18, rok 2007 – 38, rok 2008 – 104, rok 2009 – 228, rok 2010 – 286, rok 2011 (do 23.11) - 933 výskytů, z toho stovka po úmrtí Václava Havla.

Protože některé příspěvky se objevují ve více médiích, statistika Newtonu je také vícekrát zaznamená. Z toho důvodu uvedená čísla nejsou absolutní, ale relativní. Nicméně trend je zcela zřetelný. Lavinovitý nárůst používání slova pravdoláska v mediálních výstupech po roce 2008, kdy nás navštívila ekonomická a dnes i politická krize, budiž nepřímým důkazem toho, že se zvyšuje intenzita diskuse o řešení společenských problémů, jakož i konfliktnost názorů a rozpolcenost společnosti.

x x x

Někdy přemýšlím o tom, proč se výroky o pravdě a lásce dnes přisuzují převážně, ne-li výhradně, Václavu Havlovi. Díky umístění svého pracoviště téměř každý den procházím kolem Husova pomníku na Staroměstském náměstí, na kterém je nápis: „Milujte se, každému pravdu přejte.“ Vítězství lásky a pravdy tedy nevzýval pouze Václav Havel, ale také člověk, jehož jméno si dala do svého názvu církev, k níž se hlásí i náš současný prezident.

Láska i pravda patří mezi prastaré křesťanské hodnoty. Vítězství jedné z nich deklaruje i naše prezidentská standarta, která heslo „Pravda vítězí“ převzala z husitské historie. Často se však zapomíná na to, že tou pravdou se v době husitské mínila nikoli pravda naše, česká, stranická či prezidentská, ale pravda Boží, pravda transcendentní. Jsa bezvěrcem si takovou pravdu vykládám a interpretuji jako pravdu přírody, pravdu lidského společenství, jež přežije pouze tehdy, bude-li pravdu Boha/přírody/společenství respektovat, a budou-li lidé, příslušníci tohoto společenství, ochotni podřídit jí své konání.

Papež Jan Pavel II (Wojtyla) ve své encyklice o základech morálního učení církve Veritatis Spledor (Krása pravdy - 1993) zopakoval myšlenku o nezbytnosti transcendentní pravdy, kterou krátce předtím zformulovala encyklika Centesimus annus, zveřejněná po pádu totality ve východní Evropě:

„Totalitarismus vzniká z popření pravdy v objektivním smyslu; neexistuje-li transcendentní pravda, které poslušen dospěje člověk ke své úplné identitě, pak neexistuje ani zásada, která by spolehlivě zaručovala vztahy mezi lidmi. Jejich třídní, skupinové a národní zájmy je nevyhnutelně uvádějí do vzájemného rozporu. Není-li uznávána transcendentní pravda, triumfuje síla moci a každý se snaží beze zbytku využívat prostředků, které má k dispozici, k prosazování svých zájmů a názorů bez ohledu na práva ostatních. Člověk je pak respektován pouze do té míry, že ho lze využít jako nástroje pro egoistický cíl. Kořeny moderního totalitarismu tkví tedy v popírání transcendentní důstojnosti člověka, který je viditelným obrazem neviditelného Boha.“

O tom, že modernímu totalitarismu nemusí být u nás odzvoněno, svědčí rostoucí útoky proti lidem, kteří se snaží hledat a prosazovat pravdu transcendentní, a nespokojují se s pravdami partikulárními, egoistickými. V době, kdy si každý z nás může vyrobit internetovou stránku pro výplody své mysli, není tolik znepokojující, že někdo sestavuje a publikuje seznamy pravdoláskařů, jako to, že článek člověka, žijícího v představách o celosvětovém spiknutí zednářů, iluminátů, židů a „mocenské kliky elitářské skupiny Bilderberg,“ je citován prezidentským blogem řídícím se zásadou, že nepřítel mého nepřítele se stává mým přítelem.

Končící týden plný emocí spojených s úmrtím a pohřbem prezidenta Václava Havla, jakkoli může být kritizován, co se týče přiměřenosti reakcí politické scény a médií, prokázal, že v nemalé části veřejnosti hesla o pravdě a lásce pozitivně rezonují. Že je mezi námi stále dost lidí, kteří touží po transcendentní pravdě, a kteří jsou ochotni jí dát přednost před pravdou okamžitého profitu. A také, že tuto svoji touhu jsou ochotni spojit s personifikovaným symbolem i za cenu toho, že si ten symbol přizpůsobí k obrazu svému.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Divobyj napsal(a):

Kde se vzala? V.Havel-Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Netvrdím,že V.H.byl prvním,kdo tuto větu vyslovil,VÍM však,že tato myšlenka byla tou "nosnou" v letech devadesátých v Československu.
Proč tolik vadí? Protože je proklamací,která se neuskutečnila.Ti,kteří toto heslo hlásali se dle něj neřídili.Tato věta se stala pouhým ZAKLÍNADLEM,sloužícím k otevření brány k blahobytu mocných.
23. 12. 2011 | 23:54

Buvol napsal(a):

Heslo bylo ukradeno Gándhimu .. A vadí hlavně proto, že ho používají lidi, kterým se jím neřídí, jako "humanitární bombardér" václav havel ..
24. 12. 2011 | 00:07

honolulu napsal(a):

Po precteni seznamu pravdolaskaru bych chtel pogratulovat vsem nezamestnanym intelektualum v Cesku.
300 +/- volnych mist se zde rysuje v budoucnosti.
Pani Hajz baba na Smichovskem nadrazi bude mit take radost.
Bude zaplavena uchazeci o praci v jejim "prumyslu".
Samozrejme, ze ti lide by mohli byt kvalifikovani na zminenou praci po zlepseni chemicke rovnovahy v makuvkach.
24. 12. 2011 | 00:07

aga napsal(a):

Pravda a láska je skutečně křesťanské - lépe řečeno Kristovo, novozákonní - téma. Není tedy třeba všemi kanály podstrkovat lidem, hledajícím transcendentní pravdu, Havla místo Krista. Personifikace této touhy do Havla je z hlediska transcendentna čiré modlářství, a to vás k transcendentní pravdě rozhodně nedovede, naopak. Uctívání model prostě není košer.
24. 12. 2011 | 00:09

Michal Poláček napsal(a):

Pane Šmíde,
zaklínadlo Pravda a láska se stalo zástavou, za kterou se schovávají ty nejpodivnější existence na politické scéně. Tak jako kdysi bratrstvím, volností a rovností se i tímto vyprázdněným pojmem dnes zaštiťují individua, která by jinak mezi soudnými lidmi neměla naději na úspěch.

Sionisté, kulturní marxisté věřící v celosvětové vítěztví socializmu. Tydlitátová, Pehe, J. X. Doležal, Kocáb... a pak i lidé, kteří chladně kalkulují - přítel Havla pan Bakala, pan Kellner. Jak jsme se přesvědčili pane Šmíde, toto heslo stále rezonuje s velkým množstvím lidí.

A tak se něj schová i humanitární bombardování tuhle, teror starousedlíků tamhle, krádež obecního majetku onde.

Na pravdě a lásce není nic špatné. Na lidech, kteří ho vypouští ze svých špinavých hub už ano.
24. 12. 2011 | 00:15

česká maloměšťák napsal(a):

Pravda je ve složitých společnostech na jedné straně postulována jako pojem fiktivní a nadruhé straně coby pojem fixní.
Oba tyto výklady pak mají spoustu modů - je to dáno prostým faktem, že i tkzv. pravda vědecká/asi nejvalidnější pravda/ je jednak také pojmem dynamickým a dále tím, že ani vyznavči pravdy fiktivní, tak i vyznavči pravdy fixní buď nemají dost peněz, volného času, vzdělání či drzosti na to, aby se jejich pravda se nejvíce přiblížila té pravdě vědecké.
Dále zde hraje velkou roli zejména to, že pravda může být i tkzv. vykomunikovaná - což při nerovném postavení jednotlivých subjektů na takto vykomunikovávané pravdě/zejména ve vztahu dané zacyklením onoho řetězce peníze - volný čas - vzdělání - drzost/ ve svém důsledku znamená, že téměř vždy - až na výjimky, které se projeví v časech plošných kataklyzmatů a podobných konfliktních situací - tedy téměř vždy převáží ta pravda, jejiž nositelé jsou i nositeli/majteli/ peněz, volného času, vzdělání a drzosti (přičemž absence jednoho znamená docela fatální porušení významů všech ostatních atributů ve směru konečné formulace pravdy).

Jednoduše řečeno - demagogie převáží vědu. Ne vždy, ale mnohdy a svojí vahou tak, že důsledky tohoto nesou takové vedlejší náklady Z při prosazování takové pravdy, že tedy změna stavu X ve stav Y je pak to, co Bertrand Russel nazývá historií ve smyslu řetězce událostí, kterým bylo možnost se vyhnout.

Maucta.
24. 12. 2011 | 00:19

Petr Pokorný napsal(a):

Nevím, kdo to poprvé použil, ale já to slyšel poprvé skutečně u krize ČT, když Halík před divadlem Ta Fantastika, kde jsme měli podpisovou akci proti ČT, nadával a někdo v průjezdu na něj křičel, ať pravdoláskaři drží huby. To už je dávno... A jejich nenávist jsem popsal snad seriozně zde. http://www.paratdnes.cz/2011/12/Vaclav-Havel-Vaclav-Klaus-krize-a-budoucnost-vanocni-zamysleni.html Pointa byla původně ta, že hovoří o pravdě a lásce a přitom nenávidí každého, kdo je nechválí a nenosí na ramenou. Neunesli slávu a začali dštít síru. Hlavně Halík. A potom pokračovali další.
24. 12. 2011 | 00:20

Michal Poláček napsal(a):

Petře Pokorný,
přesně tak. Já bych dodal, že kolem kovaných pravdoláskařů cítím podobný puch jaký byl cítit kolem kovaných bolševiků. Debaty s takovými lidmi probíhají podobně jako s partnerkou v dlouholetém vztahu. Chtějí-li hovořit o právech a povinostech, mají tím vždy na mysli - SVÁ práva a VAŠE povinnosti.
24. 12. 2011 | 00:25

Viola napsal(a):

Pravda a láska se nevzala. Začalo to papežem Janem Pavlem II. Ten řekl, že Bůh je láska. A Bůh je i pravda. V době vlády komunistické stany se utíkalo protestovat také do kostelů, kromě sklepení, kde přebývali disidenti a rebelové. Pravda a láska byla vypůjčena prostě a dobře z Bible, aby posloužila zas a znova světským záležitostem a tak to je.
24. 12. 2011 | 00:32

honolulu napsal(a):

Pravdolaskar = DO-GOODER = naivni idealista, zamereny na utopisticke usporadani sveta dle svych predstav.

Vecina je orientovana na superficial socialni reformy bez prihlednuti k realistickym a finnacnim moznostem projektu.

Oni jsou velmi drazi pro kasu pana Kalouska. Jak to, ze maji vysoke tituly ? Mozna si je koupili tak, jako ja jsem si koupil titul aristokrata, aby mi prava slechticna dovolila rozepnout zip u sukne.

To co jsem delal hrabence, vy delate kazde zemi, kde je vas nekolik. DO-GOODERS nikdy nebere zodpovednost za destrukci, ktera je konecnym produktem jeho usilovani.

DO-GOODERS, budete izolovani atd., ale honolulu vam zatim nemuze napsat kde.
24. 12. 2011 | 00:34

Michal Poláček napsal(a):

Honolulu,
problém je, že v českých a vlastně i evropských podmínkách se termín "do-gooder" překrývá s termínem "cultural marxist" a frankfurtskou školou. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

Jinak obecně, nemůžete mít s "good-doers" problém. Lze sem zařadit i celé skautské hnutí a řadu církví. Je to ta politizace, která už zase nakazila krásnou myšlenku hnilobou.
24. 12. 2011 | 00:39

Viola napsal(a):

aga 00.09

velmi správně, připadalo mi to děsné, když se v kostele klaněli Havlovi a ne Kristovi.
24. 12. 2011 | 00:39

Kanalnik napsal(a):

Moc pekny clanek, za ktery timto autorovi dekuji.

Osobne si myslim, ze zivot bez hledani pravdy o svete a svem zivote (tj. odkud jdu, kam kracim, k cemu tento muj zivot je, co s nim mam delat) se stava velmi prazdnym a dochazi ke ztrate identity a pevnejsiho ukotveni v hodnotovem ramci. Clovek je pak tak nejak ztraceny a snazi se nahradit si vnitrni prazdnotu necim jinym (napr. honbou za materialnimi statky). To se pak z nej prenasi na okoli a droli se jeho vztahy.

Moralni hodnoty, vyssi pravda, vyssi princip a laska jdou do nitra cloveka a mohou jeho zivot naplnit i tehdy, kdyz je politika spatna a spolecnost se rozpada, kdyz se nedari a clovek upada do chudoby ci materialnich problemu.

Odtud nekde vyrusta i nadeje, ze se veci mohou zmenit k lepsimu, a ze kazdy clovek ma moc zmenit svet, byt treba jen ve svem nejblizsim okoli.

-----
Myslim, ze pejorativni oznaceni "pravdolaska" vzniklo za ucelem ponizeni a zesmesneni, ve skrze se jedna o nastroj, ktery pouzivaji materialiste k zesmesneni tech, co hledaji neco vic, nez jen penize a moc; ma to v sobe i ten konspirativni nadech, ktery autor zminuje, jakoze nekdo taha kdesi za nitky.

To, ze ti, ktery se timto slovem ohaneji, jsou zakladateli kmotrovskeho systemu a korupce v teto zemi, to radeji nevidi, nebo videt nechteji, stejne jako to, ze jsou to oni kdo mohutne politicky a mocensky konspiruji (viditelne) za ucelem okradeni obcanu-danovych poplatniku (pr. Drobil-Klaus-ODS a cela vladni koalice na Hrade).
24. 12. 2011 | 00:48

Petr Pokorný napsal(a):

Kanalníku, co je to za blábol? Všichni nalevo jsou chrabří junáci a napravo jsou kmotři a zabijáci? To jsou kraviny, že? Jasně, že to byla jízlivost: tehdy šel Halík kolem a začal nadávat, že jsme dobytkové. Stará pani, co tam stála, vytřeštila oči s tím že mu říkala: Pane Halíku, takhle jsem vás nikdy neslyšela. On jí odpověděl, ať neotravuje ( myslel, že patří k nám) a lidé se mu začali smát. Kolega říkla: pravdoláska sprostý jak činže. Na toho Halíka nikdy nezapomenu. Nejsem politik ani straník.
24. 12. 2011 | 00:55

Kanalnik napsal(a):

Petr Pokorny

"Všichni nalevo jsou chrabří junáci a napravo jsou kmotři a zabijáci? To jsou kraviny, že?"

- to jsou; pokud jste si vsiml, ja jsem nic o nalevo-napravo nepsal; take jsem nepsal, ze "pravdolaska" = Halik; pokud pro vas pravda a laska = Halik, tak s tim asi nic nenadelam

dobrou noc, odebiram se do hajan :)
24. 12. 2011 | 01:01

kočka šklíba napsal(a):

Michale Poláčku trefné, stejně tak Petr Pokorný. Projděte si blogy o V.H. Kdo nejvíce uráží? Kdo nejvíce nálepkuje? Ti co : "přitom nenávidí každého, kdo je nechválí a nenosí na ramenou.", tedy v tomto případě ti co nosí na ramenou V.H. A běda když někdo napíše že jednak dění kolem jeho úmrtí je cirkus a mediální humbuk a jednak, že V.H. zase takový jak ho líčí média , také prostřednictvím mnohých náhle se vynořivších obdivovatelů, ale nejen jich, nebyl.
"Končící týden plný emocí spojených s úmrtím a pohřbem prezidenta Václava Havla, jakkoli může být kritizován, co se týče přiměřenosti reakcí politické scény a médií, prokázal, že v nemalé části veřejnosti hesla o pravdě a lásce pozitivně rezonují." Tak tímhle bych si tak jistá autore nebyla, příliš to připomíná hysterii kolem tragického úmrtí 3 hokejistů. Média , a to vy přece víte, dokáží vybičovat emoce na neskutečnou míru. Po V.H. nedávno, dá se říci, ani pes neštěkl. Hesla jsou jen hesla, a také byla, Havel se jim velmi rychle zpronevěřil.
24. 12. 2011 | 01:16

jenicek napsal(a):

Pravdoláska je ironické popsání těch co Pravdu a Lásku (a Velkorysost, Intelektuální/Diskusní/Argumentační Poctivost apod.) nejvíce projevují, když nějaký oponent vstoupí do jejich vod, typický příklad jsou reakce na jmenování Jocha poradcem pro lidská práva.
24. 12. 2011 | 01:34

Kanalnik napsal(a):

kocka skliba

1) domnivam se (je to jen muj odhad), ze mnozina snadno vybicovanych obcanu pri umrti hokejistu a mnozina obcanu projevujici smutek nad smrti V.H. neni totozna, i kdyz cast obcanu se nachazi v mnozinach obou;

zasadni rozdil mezi obema skupinami vidim v tom, ze v pripade smutku ohledne umrti VH je docela dost obcanu, kteri jsou si vedomi, co pro ne VH udelal, ja mezi ne patrim; jde o rovinu osobni a muj vztah ke svobode, kterou VH pomohl ustanovit po ere totalitniho rezimu, coz v pripade hokejistu neplati, ti se o mou svobodu nezaslouzili

2) zda se mi, ze vase "přitom nenávidí každého, kdo je nechválí a nenosí na ramenou." trosku prepinate; na me to nepasuje, nicmene je pravdou, ze hyenismus, ktery se projevoval a projevuje pod diskuzemi o VH, je pro mne velmi odpudivy

(navic proc pod kazdym blogem musi titiz lide psat totozne veci ve smyslu negativniho ponizovani VH vcetne ruznych zkazek a polopravd, vzdyt je to smesne, jak se projevuji uplne stejne jako ti, ktere kritizuji - kritizuji napr. mnozstvi blogu o VH, pritom jejich mnozstvi komentaru o VH pod temito blogy je snad jeste vetsi)

3) rozlisujme lidi, kteri osobne citi smutek (coz muzou byt i obycejni obcane) a ty, kteri to delaji pokrytecky; skoro to vypada tak, ze hazite vsechny do toho jednoho pokryteckeho a povrchniho pytle, skutecnost je ale pestrejsi

4) pokuste se neresit Havla, ale jeho myslenky, o kterych autor pise v blogu; zeptam se: To, ze Havel byl ve vasich ocich nejaky znamena, ze pravda, laska, moralka apod. nemaji mit misto ve spolecnosti, nema se o nich diskutovat, nebo ze nestoji ani za rec?

skoro to vypada tak, ze se sama stavate obeti toho, co vidite v druhych (kvuli osobe Havla nevidite to podstatne)

mizim do hajan (ted uz doopravdy), preji Vam pekne Vanoce
24. 12. 2011 | 01:35

stoletýstrom napsal(a):

"Totalitarismus vzniká z popření pravdy v objektivním smyslu; neexistuje-li transcendentní pravda, které poslušen dospěje člověk ke své úplné identitě, pak neexistuje ani zásada, která by spolehlivě zaručovala vztahy mezi lidmi... atd."

Tento odstavec je poměrně stěžejní a nanejvýš paradoxní. Všimněte si, že je ostře protidemokratický. Je to takový typický církevní mišmaš. Např. Kurt Gödel, slavný logik a matematik se podivoval, jak je možné, že se lidé mezi sebou vůbec domluví. Doplnil bych "někdy". Pokud musí, nebo to je pro ně z nějakého důvodu výhodné. Nic víc v tom není. Rozhodně v tom nejsou žádné transcendence. Pokud by skutečně nějaké transcendence existovaly, neexistovaly by dějiny. Ano můžeme se vzájemně schodnout na svatém Antoníčkovi a panně Marii sedmibolestné, či svatém Havlovi, jako jsme to mohli vidět v těchto dnech, ale není to směšné? Pokusy sjednocovat na bázi morálního dogmatu, ať už s transcendencí či bez, tady byly vždycky. V tom se katolická církev neliší od komunismu. V čem se liší, je to, že je zoufale středověká, naprosto nepařící do této doby. Její podoba a rituály jsou až kuriozní. Je to dinosaurus uprchlý z muzea.

"Člověk je pak respektován pouze do té míry, že ho lze využít jako nástroje pro egoistický cíl." To je přesně stádium, které nastalo po rozpadu komunismu. Tohle vákuum se snaží znovu obsadit právě katolická církev. Ale co je katolická církev? Je to staletí trvající monopol na pravdu, dávno překonaná ideologická totalita.
Myslím, že Havel se snažil obnovit tento rozpadlý svět, byl to romantik žijící v ruinách. Rozdupal při tom jeden moderní pokus o nastolení morální hegemonie, ale s ničím novým nepřišel. Puze vytahoval z kapes starý brak. Proto muselo zákonitě přijít to co přišlo, v demokracii se proměnil ve vlastní karikaturu, hochštaplera s iluzemi.
24. 12. 2011 | 01:39

honolulu napsal(a):

From Honolulu to Michal Polacek,
Dovolte mi vas jemne poopravit (00:09). Co je dovoleno Bohum neni dovoleno volum. Jak skauti (deti), tak cirkev hlavne katolicka, ma povinost byt idealisticka, hlasat dobro a moralku s uslechtilou ideologii lasky vsech vuci vsem.

Dospelym je toto prisne zakazano, a kdyz to delaji, tak maji opozdeny vyvoj. Dela-li to statnik, tak neni statnik ! Dela-li to universita, tak to neni vedecka instituce, ale indoktrinacni natlakova skupina zdegradovana na nejnizsi level.
Dospely lide musi zvazit nebezpeci a analyzovat ho z kazde strany. Musi zvazit 10 nasledku, i kdyz jich vidi pouze 5.

DO-GOODERS porusili zakony stare 100 tisic let v Africe a maji na svedomi tisice lidskych zivotu. Jejich konecny produkt je nezmerna bida a kolaps civilizace, kde kazda zena je TROFEJ.

Prestoze vsechny ty docenty a prof. by urcite zajimal jejich zivot v budoucnosti - ve dnech destovych, tak to nemohu napsat ! Pan Stejskal na me zacilil tou nejvetsi gumou, co ma v offisu.
24. 12. 2011 | 02:05

honolulu napsal(a):

Pane Polacek prosim, napiste neco vic o frankfurtske skole.
Setkal jsem se s tim, ale nebylo to v anglictine, tak jsem to vzadal. Proste nevim o tom nic. Obohatite vsechny.
24. 12. 2011 | 02:15

honolulu napsal(a):

Velmi zajimavy prispevek (01:35) pane stolety strom.
DEKUJI VAM, to je inspirace k premysleni.
24. 12. 2011 | 02:19

Michal Poláček napsal(a):

Kanálníku,

1) Řada lidí je si také vědoma, co pro ně udělal národní hokejový tým. Nebo truchlí pro zmařené životy ještě mladých Čechů. Na to není nic špatného nemyslíte?

2) Souhlasím.

3) Kočka Šklíba obecně poukázala na sklony k prachobyčejnému modlářství. Na povel: "Truchlete!" Se veřejnost ptá: "Se slzami nebo jen skloněnou hlavou?" Samozřejmě nelze takto vnímat každého, ale převládající nálada je zřejmá. Pochybuju, že vám jako inteligentnímu člověku uniklo, že se z rozloučení s ex-prezidentem stalo divadlo.

4) Řešit myšlenky a né Havla? Ale to jsou prosím pěkně spojité nádoby! Můžeme se bavit o komunizmu bez zmínky o Marxovi a Leninovi? Řada lidí pouze poukázala na to, že pan Havel hlásal řadu ideálů, kterých se sám nedržel. Jak budete vnímat člověka, který vám káže o pravdě a morálce, a když skončí odebere se ke kamarádce, se kterou podvádí vlastní nemocnou ženu? Jako svůj vzor?

Ano, musíme rozlišovat. Mezi pietou a realistickým hodnocením odkazu mrtvého. Česká republika není banánová země, my modly doufejme nepotřebujeme.
24. 12. 2011 | 02:30

Buvol napsal(a):

Osobně doufám, že se ten pan havel, alkoholik, nikotinista, "humanitární bombardér" a celkově nechutný člověk, smaží v pekle ..
24. 12. 2011 | 02:33

Michal Poláček napsal(a):

Pane Honolulu,
Frakfurtská škola je páteří moderní evropské politiky. V Německu nabrala teorie kulturního marxismu (resp. budování rovnostářské komunistické společnosti v souladu s tržními principy) obrátky po válce. Současní vrcholoví politici ať už zleva nebo zprava jsou obvykle jejími žáky.

Říká se, že v roce 1989 padl komunizmus. Ano, staré zprofanové symboly zmizely, ale studenti marxismu mezitím ovládly západ zevnitř.

Dá se říci, že je to lvím dílem tato škola založená na kritice západní civilizace a tradičních evropských hodnot, která připravila ideovou půdu pro globalizaci, multikulturalizmus a různé formy diskrimanace vůči původnímu obyvatelstvu.

Suchý popis zde: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/217277/Frankfurt-School
24. 12. 2011 | 02:43

Buvol napsal(a):

Upřímně obdivuji pana Klause, že v sobě našel tak neskutečnou vnitřní sílu přetrpět ten vezkrze falešný a nestoudný obřad, tu černou mši .. s těmi neuvěřitelnými lidmi, jako je ta paní dagmar aspol. bbbrrrrrrrrr....
24. 12. 2011 | 02:45

Michal Poláček napsal(a):

Honolulu,
v praxi je kulturní marxismus synonymem pro politickou korektnost. Vše, co zavání rozlišováním mezi pohlavími, kulturami, náboženstvími, etniky a dokonce i příslušníky jedné rodiny lze s trochou sofistické snahy označit za "pravicový extrémismus".

Jen těžko lze ronit slzy pro muže propagujícího myšlenky, jež vaše tělo odmítá každým coulem. Dvojnásob, pokud si po kázání k pití vody sám dopřeje se svými kumpány dobrého vína.
24. 12. 2011 | 02:52

Michal Poláček napsal(a):

Buvole,
obdivu ne třeba ;) Klaus to má v popisu práce.
24. 12. 2011 | 02:54

Buvol napsal(a):

Michal Poláček
Chápu .. já bych se jim na to vysral ..
24. 12. 2011 | 02:59

Buvol napsal(a):

havel je estébackej konstruk .. kterej ty estébácký prasečiny ještě předčil např. "humanitárním bombardováním" ....
24. 12. 2011 | 03:02

honolulu napsal(a):

From honolulu to Michal Polacek,
patrite k nam, provolavam Vam slavu.
Pred 18 mesici jsem zacal psat na aktualne CZ. Duvodem bylo zniceni mesta meho mladi Johannesburgu. Dovedel jsem se detaily v Honolulu na Oahu, proto jsem zvolil tento nick.

Lide za tech 18 mesicu udelali pokrok a nejsou tak ustraseni.
Mysli svobodnej a vyjadruji se svobodnej.
Ti co jsou proti nam, je treba vyhazet ze vsech pozic zodpovednosti vsude kolem sveta.. Budeme ukazovat svetu jejich zabednenost. Ovlivnime volby legalnim zpusobem a udelame z nich asistenty na verejnych WC, coz je jedina kvalifikace co maji.
Vsak my to vyhrame. Moji kamosi delaji to stejne zde.
Musime se soustredit na ty jejich "profesory" v tech doupatech utopie.
Maji mozecky jako hrusky. Jedna strana moc a druba uplne zakrnela. Budeme podporovat Klausovi lidi.
Dobrou noc pane Polacek, udelal jste mi radost.
Dik za informace o frankfurdske skole. Uz o tom pisi e-mail..
24. 12. 2011 | 05:11

jepice napsal(a):

No, není to nakonec dojemné, jak se tu mnozí buvolové snaží, aby pravda a láska definitivně prohrála se lží a nenávistí?
24. 12. 2011 | 05:22

Michal Poláček napsal(a):

Jepice,
a Jste si jistá, že nepřítelem "pravdy a lásky" tak jak si je představuje Tydlitátová, Kocáb, Uhl a Kostlán... je skutečně lež a nenávist?

Honolulu,
přeji Vám hezké svátky.
24. 12. 2011 | 05:30

Maximus napsal(a):

Někde jsem zaslechl, že inspiraci výše uvedeného výroku našli lidé kolem V.Havla na sousoší na Staroměstském náměstí, kde jsou tyto nápisy:

Po obvodu eliptického sousoší na žulovém podstatvci jsou vytesány nápisy: „Milujte se, pravdy každému přejte“ (m. Jan Hus), „Věřím že vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český“ (ten byl doplněn až v době samostatného Československa v roce 1926), a část textu chorálu Ktož jsú boží bojovníci.

Stojí za zmínku, že předek současného ministra Karla Schwarzebergera princ stejného jména a přijmení v roce 1889 označil husity za bandu lumpů a žhářů. Tehdy to vyvolalo bouřlivou negativní reakci zejména mladočechů. Je třeba si uvědomit, že Karel Schwarzenberg vč. jeho předků nikdy nehájili tuto zem a její občany a jejich zájmy, pro ně to byli a jsou pouhopouzí lokajové a ve skutečnosti Čechy opovrhují. Stádo hlupáků u posledních voleb dalo dvojici Schwarzenberg-Kalousek své hlasy. Neskuteční hlupáci či naivové....
24. 12. 2011 | 06:13

minatomirai napsal(a):

Husite byli víceméně banda lupičů, která s hlášením nové víry neměla mnoho společného. Vzhkedem však k tomu, že se toto období spojuje s Janem Husem, nechává se zatím bez důraznější historické kritiky.
Co se týká předků Schwarzenberga a další české šlechty, není pravda, že nehajili zájmy českého lidu. Byli jedinými, kteří poslali Hitlerovi otevřený dopis, ve kterém silně protestovali s vytvořením protektorátu a odmítli spolupráci.
Na rozdíl od drtivé většiny Čechů, která s vervou s německou říší spolupracovala.
24. 12. 2011 | 06:28

Michal Poláček napsal(a):

Minatomirai,
že tu hájíte zemské škůdce se dá pochopit. Vy sám by jste rád původní obyvatelstvo odsunul někam k Uralu. Aneb vrána k vráně...
24. 12. 2011 | 06:31

minatomirai napsal(a):

Milý Poláčku, nejspíše to bude vrána k vráně, Schwarzenberg je mi milejší než většina Čechů, rozhodně těch protektorátních, ale nakonec hleděno 60 let zpět do české historie, kde není nic morálně radostného, na Čechy obecně.
Než přišel Havel.
24. 12. 2011 | 06:45

Michal Poláček napsal(a):

Minatomirai,
mimochodem ten váš konstrukt: "... není pravda, že nehajili zájmy českého lidu... na rozdíl od drtivé většiny Čechů, která s vervou s německou říší spolupracovala."

To je ukázkový příklad protimluvu a logického nesmyslu. Pokud nám tu nezačnete tvrdit, že Schwarzenberg senior vlastně chránil Čechy před sebou samými proti jejich vůli.
Na potomka by tedy asi zrovna dvakrát hrdý nebyl, ten nás cpe do Reichu všemi možnými otvory.

Mám dotaz pro pana Šmída, pokud průměrný "pravdoláskař" a havlista smýšlí podobně jako Minatomirai, tak kam se vám vytratila ze světonázoru vytratila ta Pravda a Láska? Aha.
24. 12. 2011 | 06:59

plk. Kurvice napsal(a):

Otevřený dopis redakci Aktualně.fuj. Dovolím si vznést námitku, kvůli Havliádě se na tuto stránku nedostala ani tak zásadní informace, že francouzský parlament odhlasoval zákon o popírání genocidy na Arménech v Turecku v roce 1915. Proč se tu naši „ochránci“ lidských práv právě v této době, kdy oplakáváme úmrtí velkého ochránce lidských práv na této stránce nevěnují tomuto tématu? Vyvražďování Židů bylo hrozné, ale alespoň je svět uznal, mají pomníky, vzpomíná se na ně. Osud Arménu byl daleko horší, o nich se tvrdí, že tu vlastně 1 – 1,5 mil. lidí na této planetě nikdy neexistoval. Nebyl tu prostor pro tyto kvazi ochránce lidských práv tipu Havla a dalších, aby se pokusili alespoň upozornit na nepřiznané křivdy na jiných národech v minulosti, když už Havel poučoval jiné národy o tom, co je demokracie a omlouval se Němcům, za naše křivdy na nich spáchaných v době války, pardon po válce. Smrt si v Turecku vykoledoval arménský novinář Hrant Dink za připomínání této genocidy, jak ukazují důkazy, stopy vedou k turecké policii. Uběhlo více než 3,5 roku a nikdo nebyl odsouzen za tuto vraždu. Obama slíbil před volbami, že prosadí v době svého prezidentství uznání slova „genocida“, neudělal. Na svoji otázku, proč se čeští politici a „ochránci lidských práv“ tomuto tématu nevěnují a věnovat nebudou, si odpovím sám. Dokud nechají Turci na svém území americkou vojenskou základnu proti Arabům, a budou tu budovat jejich radarové stanice, bude se česká politická garnitura a čeští “ochránci lidských práv“ tipu Havla, M. Nováka, Justa apod. tvářit, že Turecko je právě ten nejlepší kandidát na členství v EU, i když v této zemi sedí 60 novinářů za svoje názory a články. Před pár lety seděli v Turecku poslanci za kurdskou stranu v parlamentu za to, že v parlamentu promluvili svým rodným jazykem. Pane Stejskale, Juste, Nováku a ti další, 10 let seděli za promluvení svým rodným jazykem, to byla odvaha. Že Turecko okupuje stále část území Kypru? - „Nevadí“. Potlačování práva národnostních menšin Kurdů – „Nevadí“. A teď´ co vadí. „Lidská práva“ v Rusku, Číně, na Kubě, na Ukrajině, v Iránu a Srbsku, tedy všechno v zemích, které se nám necpou do EU. Otázka „nechcete se tu věnovat pomoci nastolení demokracie v Turecku? Odpověď´ „Nechceme, my jsme totiž přívrženci Havlova chápání ochrany lidských práv ve světě říkající, nedodržování lidských práv nám v zásadě vadí, ale jak u koho“. A já dodám, u koho nám vadí a u koho ne, o tom přece dnes rozhoduje ten velký strýček Sam v Americe, Díky pane Havle za tuto pokryteckou ochranu lidských práv ve světě. Francouzů si nevážím za Mnichov, ale tuto odvahu oceňuji. Havel je pryč, takže není toto právě vhodný čas, abychom začali ochraňovat lidská práva, všude tam, kde jsou porušována? Třeba těmi vyvražděnými Armény, kteří dnes nemají ani jména ani pomníky, zkrátka, jsou vymazání z paměti lidstva.
24. 12. 2011 | 07:14

Pepa Řepa napsal(a):

Pravda a láska?
TGM psal Ježíš nikoli César.
Nevím už kde, možná v Ideálech humanitních. Tam hledejte pramen, ne u husitů.
A pak v tom, že musíte v pravdě a lásce žít, být-ve všem-osobním příkladem.
A i ten nedostižný biblický vzor si byl vědom i toho, že napravit všechny křivdy není ani v jeho silách. Proto dejte Císaři.......

Je Štědrý den, Nechrělo by to ubrat z třeštění a bezmezné adoraci Césara pravdolásky-jak říkáte- a popřemejšlet o něčem jiném?
24. 12. 2011 | 07:27

Drzá zrzka napsal(a):

Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme,
a tím vzácnější je slovo, které tvoří víc
než jen sebe samo.
24. 12. 2011 | 07:33

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Honolulu, 0.34

Proč DO-GOODER a ne třeba TRUTH-LOVER

Tak mě napadlo, že nežijete na Floridě ve Státech, ale na Florenci v Praze.
24. 12. 2011 | 07:42

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

plukovník Kurvice
jestlipak jste už poslal kondolenci do Koreje? Ne? Tak jedu, jedu, soudruhu vojíne a máte navíc rajony na WC u bažantů.
24. 12. 2011 | 07:47

Pepa Řepa napsal(a):

Některé prvky třeštění byly až neuvěřitelné. Skautíci třeba zastavili staroměstský orloj. Apoštolové jukali z otevřených okének.To byla panečku pocta. Myslím, že by to VH pobavilo.
Dagmar najednou propůjčila Lucernu ke koncertu, A zadara. A tak by se dalo pokračovat, nechám toho, zase bych slíznul něco o jízlivosti.

plk. Kurvice
plukovníku, jestli se dostanete do Jeruzaléma, je tam-u hřbitova- malé muzeum arménské genocidy. Vedle musea je hospoda, má ji Armén, předává se paměť ústní tradicí, Přinese Vám knihy, dopisy. Divím se, že nějaký novinář s ním neudělal rozhovor.
Byl to děs, někteří hovoří i o více než 1,5 milionu zmasakrovaných. Pušky, šavle, pokračovalo to i za Kemala.
A teď? Francouz se bude muset přiznat ke "genocidě" v Alžíru, jinak Turka urazíme.On přece Arména nehubil, umřeli na chřipku. Je to děs, kam se EU dostala. Naprostá ztráta identity, falšování vlastní historie, aby se neurazilo.
Jinak za tím hledejte i rivalitu mezi Sarkozyho Středomořskou unii a pokusem o tureckou dominanci v regionu.
24. 12. 2011 | 07:50

Petr Pokorný napsal(a):

Kanálníku, nevím, co stále řešíte. Vynechme cvoky, co urážejí a mají to jako hoby. Jsou to mozkově děti, když zařvou něco zakázaného, dívají se na odezvu. V 0:19 jsem to popsal: ano, pravdoláska je perojativní, ale vzniklo na urážky, kdy začali zuřit ti, co pravdu a lásku hlásali, chtěli být u moci a najednou byli odstaveni. To nemá nic společného s tunelováním, zlodějnama, ODS. Ne, to je pouze ironicky nazývána skupina, co pravdu a lásku hlásala, ale sama se tím neřídila. Tečka.
24. 12. 2011 | 08:03

Michal Poláček napsal(a):

Pepo Řepo,
já nechci kategoricky soudit, Arméni v rámci Turecka hráli tehdy podobnou úlohu jako sudetští Němci u nás. Turci mohli buď obětovat celý východ jako ruský protektorát nebo se s hrozbou razantně vypořádat. Že k tomu použili prostředky třicetileté války je druhá věc.

Mlčení českých kvazihumanistů je pak velmi výmluvné, odpověď od nich neočekávejte, Turecko je skutečně bašta USA v západní Asii. Mrtvý žid není přece to samé jako mrtvý gojim.
24. 12. 2011 | 08:03

minatomirai napsal(a):

Milý Poláčku,

vzhledem k tomu, že je Štědrý den, budu shovívavý a nebudu vám tedy vyvracet, že ten tzv. konstrukt vzešel od vás. Já ho jenom odmítl jako nesmyslný argument ničím nepodložený.

A dále vzhledem k tomu, že se nám o pulnoci narodí metaforické Jezulátko, nastane čas rozjímání a jezení vánočky, vy velké obhájce všeho českého a odpůrce Havla mi tedy sdělte, co je na tom čeství, kromě Havla, tak mimořádného.

Budu jedno velké vánoční ucho.
24. 12. 2011 | 08:06

Petr Pokorný napsal(a):

plk. Kurvice můžete mi říci, co tento zákon znamená? Neznám přesné znění, ale pokud lidi, co nevěří tvrdě potrestáme, je opět totalita a fašismus na světě. Trestat se musí činy, nikoliv víra a nevíra. Jestliže někdo nevěří holocaustu, co je komu do toho? Je to stejná zrůdnost trestat tyto lidi, jako když islámisté vypalují redakce, jako když bolševici věšeli a střileli ty, kteří s myšlenkou bolševismu nesouhlasili a nevěřili. Pokud takto to Francouzi odhlasovali, tak se dostali na úroveň špinavé bolševické propagandy Stalinů a Hitlerů! Ale skutečné znění neznám, pouze konstatuji a varuji na nástřely, které se mi do rukou dostaly.
24. 12. 2011 | 08:12

Michal Poláček napsal(a):

Minatomirai,
když už se rozhodnete být jízlivý, tak buďte té dobroty a piště správně česky "češství".

Vyvracet mi nic nemusíte, ono to ani nejde. Sám jste napsal, že Schwarzenbergové, toliko příslušníci prý české (!) šlechty hájí a hájili zájmy českého lidu. Češi sami pak horoucně spěchali do německé náruče proti vůli své (!) šlechty. A ten Havel v práci české (!) šlechty prý pokračoval. Aha.

Já svou etnický a kulturní původ před nikým obhajovat nemusím. Nic špatného, tím, že se cítím být synem své země neprovádím nebo snad ano, milé Minatomirai?
24. 12. 2011 | 08:17

Béda napsal(a):

Soudím, že pietní doba (třídenního státního smutku) skončila. Nuže něco málo konkrétního o pravdě a lásce:

* Kritizoval komunisty za adoraci jedné velmoci a za její armádu na československém území. Sám nekriticky adoroval jinou velmoc a dělal vše pro to, aby natáhnul byť jenom drápečkem do české země její armádu.

* Kritizoval zvací list č. 1 a sám se stal signatářem zvacího listu č. 2. Kritizoval papaláše komunistického režimu za to, že si chodili pro instrukce do Moskvy. Sám podepsal Projekt pro nové americké století a často navštěvoval USA, případně si recipročně oplácel návštěvy s americkým ambasadorem.

* Kritizoval odtrženost komunistického panoptika od veřejnosti. Sám se časem izoloval od české veřejnosti a ač často mluvil o demokracii a občanské společnosti, opouzdřil se ve své skleněné věži obezděné několika pochlebníky a s veřejností komunikoval téměř výlučně skrze své mluvčí, tajemníky a hradní monology. Konfrontaci názorů se programově vyhýbal.

* Kritizoval komunisty za SANOPZ, přitom sám byl pečený vařený ve střešovickém prominentním "SANOPZU", kvůli němu se scházela konzília předních lékařských odborníků a profesorů, kvůli klidu ležel na uzavřeném oddělení nemocnice. Na sklonku života o něj pečovali řádové sestry Boromejky, které zcela nestandardně dojížděly za svým prominentním pacientem, kterýmžto pádem kvůli jedinci se nemohlo dostat jejich potřebné péče širší veřejnosti.

* Kritizoval komunistické papaláše za nesestřelitelnost z funkce. Přes své sliby zůstal zaklíněný v prezidentské funkci až do nejzazšího konce. Při poslední volbě dokonce přehlédnul takovou "drobnost" jakou byla účelová vazba řádně zvoleného poslance parlamentu ČR, aby mohl být "demokraticky" zvolen hlavou státu.

* Kritizoval komunistické papaláše za osobní obohacování. Přitom sám za velice nestandardních podmínek prodal svou půlku Lucerny Chemapol Group, který posléze skončil v bankrotu. Konkursní správce pak prodal Lucernu za tržní cenu cca o 50 milionů Kč levněji jeho švagrové.

* kritizoval okupaci Československa SSSR ale americkou armádu v Česku by uvítal, kritizoval Čínu za Tibet nevadí mu "Trvalá svoboda" - okupace Afghánistánu, nevadí mu hledání ZHN v Iráku

* vadí mu zavírání disidentů na Kubě, v Číně... ale nevadí mu "ochrana civilistů" v Libyi, Guantanámo a tajné věznice s mučením, Patriot Act...

* Kritizoval komunistické prominenty kvůli kultu osobnosti. Sám bude v duchu Masarykovské tradice vezen při poslední cestě na lafetě děla, čemuž předcházel třídenní státní smutek (tím dokonce překonal i svě komunistické předchůdce) s třídenním vystavením ostatků, třídenními procesími kondolujících, třídenním veřejným podepisováním kondolenčních listin. Dokonce prý má vláda navrhnout zákon o jeho zásluhách a navrženo je přejmenování odborně tunelovaného letiště jeho jménem.

Kdo by to byl kdy řekl, že se jeho život zvrkne ve své finální VIP části, ve které pocítil jak chutná moc a velké peníze v absurdní drama?

PS: jimak pravda a láska je vskutku Ježíšovo Boží téma. Otázka vždycky je, čím jsou ty pojmy naplněny. Jestli je naplňuje Ghándí (nemíním zde jšího nicka) anebo V.Havel.
24. 12. 2011 | 08:18

Michal Poláček napsal(a):

Petře Pokorný,
člověk který ve Francii veřejně popře genocidu uznanou státem se dopouští trestného činu a čelí poměrně vysoké pokutě. Jinak souhlasím, že s demokracií to nemá nic společného.
24. 12. 2011 | 08:19

Petr Pokorný napsal(a):

Michale Poláčku, máme ale kam už utéct? Nakonec větší demokracie a svoboda bude v Rusku než na západě. USA ještě drží standard, ale i tam jsou pod Obamou tvrdé boje. I když teď dostává na frak a svoboda tam opět kyvadlo převýšila. Ale na jak dlouho?
24. 12. 2011 | 08:22

zk napsal(a):

Heslo o vítězství pravdy a lásky mi vždycky přišlo jako prázdná floskule, kýč. Co z něj vyplývá, k čemu nás zavazuje? Existuje někdo, kdo by si přál, aby zvítězila lež a nenávist? Pod takové tvrzení se může podepsat úplně každý, a proto je bezcenné.

Navíc, nemůžu si pomoct, ale řekl bych, že vztah mezi pravdou a láskou bývá často až tragicky rozporný. Kdo jedná z lásky, toho nezajímá pravda, kdo se řídí pravdou, ten už nepotřebuje lásku. Je pravda, že slovo pravda zde asi původně odkazovalo na Jana Patočku, který, pokud vím, nechápal pravdu jednoduše jako nějakou abstraktní metafyzickou univerzálii, ale jako otevřenost světu, otřásající zkušenosti života (v kontrastu s životem ve lži, tj. v ideologii, jak se o tom píše v Moci bezmocných), nicméně v každodenním českém mediálním provozu se rychle prosadilo ono banální pojetí pravdy-transcendentní ideje; bohužel si nemyslím, že Václav Havel dělal po roce 1989 dost proto, aby tomu slovu vrátil jeho hlubší, patočkovský význam.
24. 12. 2011 | 08:28

Michal Poláček napsal(a):

Petře,
a proč utíkat? Když to vezmu hodně ze široka, naši předkové přežili stěhování národů, mor, náboženské války, komouše... vypořádáme se i ze současnými problémy, pokud neztratíme víru. Netřeba někam migrovat, stejně si naše hory a řeky nemůžeme sbalit na cestu.
24. 12. 2011 | 08:32

Michal Poláček napsal(a):

Omluva za hrubky ;) Píšu, jak mi prsty narostly a ne vždycky si příspěvek před odesláním zkontroluji.
24. 12. 2011 | 08:35

Admirál napsal(a):

Proč tolik vadí (pravdaaláska)? Pokud se postupně na vypjaté ochránce a šiřitele demokracie a lidských práv provalí, že pravda a láska je v provedení některých pouze propagandistický nástroj k ovládnutí mas, nástroj k imperiálního šíření moci, ovládnutí přírodního bohatství strategických územi atd., pak slušný, empatický člověk nemůže než je nejtvrdším způsobem odsoudit. Zejména, když je výsledkem pravdy a lásky v jejich podání jsou hromady mrtvol, utečenců a rozvrácené státy.

To je případ Václava Havla a dalších "humanistů" na naší scéně.

Tak, jako Gross absolutně zprofanoval simpatické heslo "Myslíme to upřimně!", tak zprofanovali Havel & heslo "pravda a láska zvítězí na lží a nenávistí"

Pokud se někdo z čistého srdce a křišťálových důvodů chce doopravdy zabývat lidskýmy právy, humanismem v politice neměl by v žádném případě vytahovat a zaštiťovat se pravdou a láskou. U velké části myslících lidí upadne v podezření, že je prachsprostý pokrytec.
24. 12. 2011 | 08:55

ghándí napsal(a):

trvalo to staletí, než byla v evropě provedena odluka církve od státu. společnost se nemuže řídit pravdou a láskou, protože tu si každý může vykládat po svém. pro muslimy je pravda a láska šarija a pro sockomouše komunismus. pro havlovu sektu pravdoláskařů je to řízení společnosti z havlovo obýváku nebo nějaké zakouřené kavárny.
24. 12. 2011 | 09:03

J. napsal(a):

Buvol napsal(a):
Upřímně obdivuji pana Klause, že v sobě našel tak neskutečnou vnitřní sílu přetrpět ten vezkrze falešný a nestoudný obřad, tu černou mši .. s těmi neuvěřitelnými lidmi, jako je ta paní dagmar aspol. bbbrrrrrrrrr....

Buvole, to je to, oč tu běží ...
Životem a blahobytem otrávení Pražané a smetánka, které dramatik přihrál nemálo kšeftů pro celý bezpracný život, potřebuje pořád vzrůšo. Novináři musejí psát.
Tak vznikla předvánoční pravdolásková show.
Klaus je frajer!!
24. 12. 2011 | 09:10

plk. Kurvice napsal(a):

Pane Pepo Řepo, a vzpomínáte si na tu čepici hlav arménských dědečků u té studny s fotografií dvou tureckých vojáků? To byla síla. To byly troféjní fotografie Turků, které posílali domů rodinám. Pochopil jste, co jsem chtěl říci? Najdeme alespoň trochu odvahy začít o tomto tématu zde mluvit? Nenajdeme, pravda a láska nám v tom brání.
24. 12. 2011 | 09:19

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane plukovníku.

Nezařadit informaci o zákonu přijatém ve francouzském národním shromáždění je jednoznačně vážná zpravodajská chyba. Neměla se stát (osobně si ji vysvětluji únavou kolegů, ale to nás neomlouvá).

Jinak vše podstatné myslím napsal pan Pepa Řepa.

Přeji Vám hezké prožití svátků vánočních, hodně osobní pohody a naděje. Všem ostatním též.

Libor Stejskal
24. 12. 2011 | 09:55

donal napsal(a):

http://hlavuhore.wordpress.com/2009/12/21/opilec-vaclav-havel-jiri-wolf/
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/361-tajemne-havlovy-restituce.aspx
Pan prezident T.G. Masaryk se musí v hrobě obracet s kým ho srovnavají.
24. 12. 2011 | 10:25

slavwin napsal(a):

Taky jsem pozoroval jak Klaus trpí. Pravda a láska je trnem v oku bolševikům zjevným a skrytým, protože ti mají jiný slovník jejich imperialismus je přejmenován na internacionalismus. Taky se rádi chytají různých témat jako možná třeba nevhodný termín pro bombadování Srbska jako humanitární. Srbové pod komunistickým vedením Slobodana Miloševiče měli vždy nadřazené zájmy sjednocení Jugoslavie, proto se vždy objevovaly nějaké polovojenské oddíly vedené Srby k ochromeni nového státu. Nechápu proč tuto taktiku použili v Kosovu na území kde málokdo pochyboval že patří Srbsku a proti albáncům, jejichž imič je vlastně krutá bolševická Severní Korea. Kdyby místo bránění rozpadu Jugoslávie hájili zájmy Srbů v nových státech, tak by možná podchytili to UCK a k zabráněni rozpadu by stačila policejní akce. Ten masový útěk do Makedonie by zřejmě ohrozil Řecko a Italii a další evropské státy, protom byla zřejmě ta akce NATO nepotvrzená rezolucí OSN. Bombardování nikoli humanitární ale podle soudů evropských politiků nezbytné se stává hlavním nábojem proti pravdě a lásce - jak dlouho ještě.
24. 12. 2011 | 10:36

modrý edvard napsal(a):

Souhlasím s tím, co píše kanálník.
Domnívám se, že toto nálepkování /.. a podobné, třeba ekoteroristé, džendrtety/ slouží k zesměšnění protivníka a ÚMYSLNÉMU zablokování diskuse. Na druhé straně chápu, že je třeba mít pro neformální skupiny stručné pojmenování, ale myslím, že většinou o tohle nejde.
24. 12. 2011 | 10:42

berkowitz napsal(a):

Pravda je veskrze relativní pojem, každý jedinec ji vidí jinak a pravda může leckdy zastřít i nečestné úmysly. Bush jr. nám zjevil, jako pravdu ZHN v Iraqu a byla to pravda?
Láska může být zcela intimní pojem, jako je láska k pohlaví, ať již stejnému, či opačnému. Může se jednat o lásku k penězům, k dětem, k vlasti, atp.atp. To značí je to taky pouze pojem relativní Ten kdo nám lhal, by neměl nikdy mluvit o pravdě, třeba tohle :
http://zvedavec.org/komentare/2011/12/4750-vaclav-havel-zbaven-postmoderni-aury.htm?PHPSESSID=rq0i4h2im3ihb1v5v0ndfpi6s6
24. 12. 2011 | 10:53

honolulu napsal(a):

NEJZAVAZNEJSI a nejzajimavejsi na tomto bloqu pana Smida je
list pravdolaskaru.
Takovemu listu se rikavalo PROSCRIPTION, nebo-li verejna identifikace lidi, jejichz cinnost poskozuje stat.

Podle rimskych zakonu se temto lidem zabavuje majetek a doplnuje se AERANIUM, nebo-li statni kasa. Samozrejme se jim bral i zivot ve vetsine pripadu.
Za povsimnuti stoji, ze sam velky Cicero, recnik a Consul se stal obeti Proscriptions (43 B.C.), byl zabit v zahrade. Jeho ruce mu byly useknuty a pribity na vrata Senatu na prikaz Marka Antonyho.

Tomuto hroznemu osudu by cesti pravdolaskari mohli hrave uniknout emigraci do zemi, kde jejich ideologie zvitezila. Napr. do Johannesburgu na Hillbrow. Ale asi z toho nic nebude...

Dnes v den carovani, se mi uz zjevil v jeho budoucnosti prof. dr. DEKAN Zlatuska...Bezi, bezi dolu z Hillbrow a smecka X'hosa za nim a krici: "Zapichneme setlera, nez se nam podekanuje".
Zde vidite, ta ideologie nikdy, nikde nepracovala. Vzdy se vse zvrhlo. Takze jedina moznost mu asi zustane a to je zahrada v Praze.

Sasku z Jihlavy (07:42) na stedry den se ma carovat hned od rana a ne chlastat hned od rana !
Koncim panove na tomto bloqu. Odpoved netreba, jedu nahlizet do budoucnosti...
24. 12. 2011 | 10:53

hanah napsal(a):

Po skončení povinného smutku

Myslím, že to své heslo, završil Havel opravdu stylově. Láska k Ireně Obermannové a popření pravdy v její knize.
Havlův odkaz k přemýšlení - jak to zaonačit, aby i po tomhle extempore, byl vyzdvihován jeho život v pravdě.
24. 12. 2011 | 10:57

vico napsal(a):

Autorovi děkuji za článek :-)

Stejně jako hanah jsem se po dobu smutku zdržel jakéhokoliv komentáře a abych nedopadl jako hanah, která vzápětí uklouzla po svých slovech jak po psím lejně a upadla, budu v mlčení raději pokračovat.
24. 12. 2011 | 11:04

hanah napsal(a):

vico

rozumné rozhodnutí. Jen aby vám vydrželo.
24. 12. 2011 | 11:06

D. napsal(a):

Buvol 24. 12. 2011 | 00:07
Gándhímu nikdo nic neukradl, protože nic neměl. Moje informace jsou takové, že jde o slova Jana Husa, ovšem přejatá ze starozákonních apokryfů. Humanitární bombardování je termín Falbrův, ne Havlův. Ale jinak máte pravdu.
24. 12. 2011 | 11:07

Petr Pokorný napsal(a):

Michale, souhlasím, zažil jsem už toho dost. To bylo napsáno "básnicky". A právě v 0.19 jsem dával link na rozhovor se mnou. Jsem velmi dobře obeznámen s tím, jak život šel. A celoživotní postoj neměním. Příjemné vánoce přeji. (Ořeklepy mám také, nečtu po sobě taky)
24. 12. 2011 | 11:08

berkowitz napsal(a):

Pro "D" :
Opravte si své informace, jinak přeji pěkné Vánoce.
http://www.zvedavec.org/komentare/2006/10/1774-co-vlastne-havel-rekl-a-co-nerekl.htm
24. 12. 2011 | 11:15

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Vico
moudré stanovisko, paní Hanah bude asi nešťastná osoba a tento druh lidí bývá právě o svátcích naměkko a projevují se podrážděně až agresivně. Až napadne sníh a trochu umrzne, nálada se zlepší.
24. 12. 2011 | 11:15

arnazach napsal(a):

modrý edvard:

Vystihl jste to dobře. Stručné označení by nemělo mít hanlivý přídech, nemělo by být, jak bývá, vyslovováno s jedním koutkem úst spuštěným do úšklebu. A mělo by být přijatelné pro obě strany, což není. Tedy aspoň za sebe odmítám, aby se místo "pravda a láska", což jsou dvě kategorie, dvě fundamentální dimenze lidství, říkalo "pravdoláska".

Hezké vánoce Vám, Kanálníkovi, panu Šmídovi, všem lidem dobré vůle i těm ostatním.
24. 12. 2011 | 11:21

vico napsal(a):

Šašek z Jihlavy : :-)
24. 12. 2011 | 11:24

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Vico
?
24. 12. 2011 | 11:28

mb napsal(a):

hezke svatky arnazachu, kanálníkovi, panu šmídovi, všem lidem dobré vůle jakožitěm ostatním ...
24. 12. 2011 | 11:33

D. napsal(a):

berkowitz:
Je mi líto, ale opravovat si své informace podle www.zvedavec.org skutečně nebudu.
Vám také hezký Štědrý den.
24. 12. 2011 | 11:37

Kanalnik napsal(a):

Michal Polacek

Urcite se v nekerych vecech shodneme; mne ale nejde do hlavy teze, ze Havel a jeho myslenky jsou spojite nadoby, podle me/pro me nejsou.

Ja osobne muzu premyslet o pravde, lasce a moralce bez spojistosti s Havlem.

Laska a jiste moralni hodnoty jsou vlastne idealy, v jejichz duchu bych se rad vyvijel a smeroval, zaroven jsem si vedom, ze byt 100% moralnim a milujicim (tedy ne-chybujicim) clovekem (vuci vsem) je ideal, ktereho stezi dosahnu, zejmena v ocich ostatnich lidi, z nichz kazdy mne hodnoti podle jejich vlastnich meritek. To, podle mne, plati o kazdem cloveku.

Myslim, ze pro mne je podstatne a dulezite to smerovani k temto hodnotam, neaspiruji na to byt prikladem, ktery neselze.

-----
(vsuvka tykajici se Havla:)
mimochodem si myslim, ze ani Havel na to neaspiroval, proto nechapu, proc to lide po nem chteli a chteji; neni to proto, ze jim samym to chybi? touha po idealech je skvela, pokud pomaha nam samym se vyvijet, ale smrtene oslabujici, pokud zacneme soudit druhe a povazovat sami sebe za jakoby dokonale, to vede jen k negativismu a nic pozitivniho na tom nevidim, i kdyz sam se toho nekdy dopoustim)
-----

To, ze mel Havel chyby a udelal veci, nad kterymi se i ja dokazi pozastavit a vyhodnotit, pro mne neznamena, ze se nemohu zabyvat jeho myslenkami, ktere povazuji za dobre.
24. 12. 2011 | 11:39

Kanalnik napsal(a):

hezke svatky arnazachovi, mb, modremu edvardovi, panu šmídovi, všem lidem dobré vůle jakožitěm ostatním ... :)
24. 12. 2011 | 11:43

Jan H napsal(a):

Michale Poláčku- svým snaživým hurá antikomunismem se brzy dostaneš na úroveň Pavky Korčagina či jak se jmenoval ten snaživec co kvůli ideologii udal a poslal na smrt vlastního otce. Kdyby jsi místo mstranických npouček uměl přemýšlet, tušil by jsi že:
1- marxismus se přednáší běžně na US universitách, i na vojenských školách jako jedno z nejlepších filosofických učení o dané věci, samozřejmě kriticky a s poukazem jak to dopadlo v praxi a PROČ. Tobě stačí když jsi v občanské nauce dostal 1 za odmítnutí socialismu, dál myslet netřeba
2- asi nepochopíš že demokracie není cílem ale jen prostředkem. Cílem je spravedlivé a funkční uspořádání společnosti. A když se cíle pomocí nějakých prostředků nedaří dosáhnout, není náhodou na místě diskuse zda zvolená cesta je opravdu jediná možná??? Asi také nad tvé chápání
3- demokracie je ve všech ohledech NEJHORŠÍ systém, už proto že když místo jednoho pána má něco ve vedení diskusní fórum, pak jsou všechny zákony jen nesmyslné spletence ústupků jednotlivcům za jejich hlas. Demokracie má JEN JEDINOU VÝHODU a to bohužel tu rozhodující - že lze špatného vládce odstranit bez válek a revolucí. A to ještě jen teoreticky - viz poslední volby byly protestem proti vládě ODS s Kalouskem, křížkovalo se a zvolilo spoustu nových poslanců - výsledek- vláda ODS s Kalouskem a další vlna rozkrádáíní / Promopro, Drobil, Besser atd.
Každý ví, že Nejlepší systém je osvícená monarchie - je tu právě ten problém co s tím když monarcha není osvícený a nebo i je ale s věkem zesenilní a nechce odstoupit
....

Jinak rada - méně tlachej a raději se vzdělávej
24. 12. 2011 | 11:46

DM napsal(a):

Tentokráte snad je možné souhlasit se slovy V.K., který společně s Jindřichem Šídlem a Petrem Šimůnkem správně označili pravoláskaře za podnikatelsko lobbistickou struktůru.

Proto aby se odhalilo složení této podnikatelsko lobbistické struktury a nemohla využívat svých skrytých pozic publikuje se seznam pravdoláskařů.
Potom již se jasně projevuje upadající vliv této ekonomicky zájmové skupiny a také díky vytrvalosti Jindřicha Šídla se podařilo jednoznačně vymezit vůči této ekonomicko zájmové skupině.

To vše usnadnilo prosazení nevyhnutelných opatření a reforem ,které jsou konečně nyní realizovány v ČR.
24. 12. 2011 | 11:46

horst napsal(a):

D.
Jak vzniklo heslo "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí" jednou Havel vysvětloval. Určitě to je v nějakém archivu. Vzniklo to prý tak, že když lezl na balkon Melantrichu, tak bylo třeba narychlo vymyslet nějaké chytlavé heslo a to nejchytřejší co ho zrovna v tu chvíli napadlo bylo "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí". Takže je to taková hříčka. Co z toho pak udělali svědkové Havlovovi je další věc. Kdyby třeba řekl "kurvahošigutentag", tak bychom do dneška skloňovali "kurvahošigutentag".
24. 12. 2011 | 11:50

Michal Poláček napsal(a):

Kanálníku,
já původně zamýšlel (podobně jako Vico) událost přejít mlčením a dodržet symbolicky pietu. Havel mi osobně nic neprovedl a narozdíl od individuí, které se na něj nalepily si myslím, že minimálně do revoluce těm ideálům skutečně věřil.

Nechutná hysterie, která se rozpoutala v posledních dnech, to je to, co se mě skutečně dotklo a proč jsem porušil své: "O mrtvých jen dobře."

Kanálníku, správně říkáte, že je špatné odsuzovat myšlenku kvůli charakterovým vadám jejího šiřitele. Ať už jde o pravdu, o národ, o štěstí či o rovnost. Je, ale třeba zdůraznit, že na tyto vykládání těchto nadčasových hodnot nemá žádný člověk patent.

Právě to jak doufám vnímáte pobuřuje některé z nás. Houfy Pražanů, kteří při návštěve poslední mše uctívají vychladlé tělo. Nemodlí se k myšlence, ne k bohu, v jehož domě se nacházejí, ale ke kultu osobnosti, který si pečlivě vybudovali.

A každý, kdo na to upozorní je čarodejnice, která bojuje za lež a nenávist ;-) Slyšel jste jepici.

Abych skončil v trochu veseljším duchu: Přeji i Vám svátky v kruhu Vašich nejbližších.
24. 12. 2011 | 11:59

hanah napsal(a):

Jedna z vlastností, která všechny pravdoláskaře spojuje, je pokrytectví. Když se jim něco nehodí do obrazu, dělají, že to prostě není.
24. 12. 2011 | 11:59

Divobyj napsal(a):

Ano,
Z celého toho představení,korunovaného parádním funusen mám také pocity všelijaké.
Už aby se ta faleš,patolízalství a pokrytectví vrátily zase do obvyklých,každodenních mezí.Tyto extrémy nepůsobí na lidskou psychiku nijak příznivě.
24. 12. 2011 | 12:17

Václav H napsal(a):

Ovce prostě potřebují rituály, aby ukázaly - bečím v tom správném stádu a chci koryto.
Je to stejné, jako když za komančů všichni šli na 1 máje, ale doma a v hospodě všichni nadávali. Teď stejné . snaživci se předvádějí kdo bude nejvíc vidět v televizi jak byl kamarád s Havlem, masy jdou demonstrativně do průvodu ale jsou velmi slabí proti tomu co předvedli korejci - ti žalem tloukli hlavou o zem a hned dodali že svůj žal přemění v sílu na podporu novému vládci kimovi. No a v Hospodě, doma a na každém blogu vám lidi řeknou že už té havlománie bylo dost.
...
Pojem pravda a láska bylo jedno z laciných revolučních hesel a skončilo jako smutně ironický úšklebek těch poražených
24. 12. 2011 | 12:20

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Jan H.
To nebyl Pavka Korčagin nýbrž Pavlik Morozov. Jeho potomci se rozlezli po Evropě a máme je i u nás. Jedním z nich by mohl být i gaspodin Vorošilov.
24. 12. 2011 | 12:38

MA-FU napsal(a):

Pane Šmíde

Přečtěte si na Aktuálně -Komentář pana prof.Jana Sokola a to je moc pěkně popsáno MA-FU
24. 12. 2011 | 12:40

Almo G™ napsal(a):

Kočka Šklíba (alias "Cheshire Cat" z Alenky, jak jsem až nedávno zjistil :-)):

Přeji krásné svátky a šťastné dny v novém roce.

Kanálník: Všiml jste si, že v mnoha diskusích důsledně trváte na oddělování myšlenek a osob. Je to podle mého názoru vždy věc k diskusi, nikoliv nediskutovatelný fakt/pravidlo. Částečně to platí v diskusích tváří v tvář nebo tam, kde jde o pomluvy, kterým se pomlouvaný nedokáže bránit. Česká televize to převedla do extrému a její moderátoři téměř vždy brání komukoliv v politických diskusích mluvit o jiných osobách. Tam už je to hodně za hranou a je to forma manipulace. Obecně ale neplatí, že není možné diskutovat o nositeli názoru a je nutné vždy za všech okolností se věnovat jen názoru samotnému. Jde o introjekt, který je s určitým záměrem českými médii vnucován jako "pravidlo slušného chování", přestože mnohdy je mnohem důležitější hovořit právě o vztahu mezi názorem a jeho nositelem. To ostatně věděl už Jan Hus (Aristoteles,... doplňte podle svých znalostí :-))
24. 12. 2011 | 12:42

Drzá zrzka napsal(a):

Láska má nekonečně mnoho tváří
a pravda má mnoho podob.
24. 12. 2011 | 12:44

mb napsal(a):

( kanal ... :-))) ... stastne a vesele !!! :-)
24. 12. 2011 | 12:50

Almo G™ napsal(a):

K věci: To, co tady rozpoutaly česká média v posledním týdnu, byl vlastně ohromující test konformity a loajality. Každý (občan, firma), kdo chce uspět v jakémkoliv kariérním žebříčku, zakládá si na pověsti, popularitě apod. čelil obrovskému tlaku, aby své okolí ujistil, že je na správné straně. Ti, kdo se neúčastnili davového chování, byli dokonce jmenováni a veřejně odsuzováni (Viz Potůčkovy články o komediích na nestoudné TV Prima v magazínu Digizone.cz apod.). Zkrátka, Havlův zelinář si opět musel dát do výlohy ceduli ujišťující o své loajalitě k režimu ( http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=HTML ). jen tentokrát nebyl bezejmenný a "cedule" měla různorodější podoby od změny programu, přes černobílé reklamní plochy po záminky k rušení diskusí pod články. Měl jména. ČT, Nova, TV Barrandov, idnes, Aktuálně, ihned, Lidl, mBank,... Byl ovšem chráněn v bezejmenném hejnu. Je to tak pohodlnější. Bezpečnější. A ze svého pohodlného bezpečí nyní pokřikuje na ty, kdo ceduli do výlohy nevystavili... Žaluje. Obviňuje. Vyhrožuje. Hejno ve vládním testu loajality dokonale obstálo. Je to ale dobrá zpráva? Vážně jsme dál?
24. 12. 2011 | 12:58

mb napsal(a):

hanah ... nikdo nemůže dokázat víc než může dokázat ...

myslím že pravdoláskaři nedělají, že něco není ...

šť. a ves. ... ( :-))
24. 12. 2011 | 12:58

Almo G™ napsal(a):

errata: "rozpoutala" a příp. další chyby dané dodatečnou editací textů a špatnou klávesnicí prosím omluvte...
24. 12. 2011 | 12:59

ZM napsal(a):

Zkusme se neomezovat jen na ČR. Existuje někde na světě alespoň jeden stát, ve kterém přestala existovat lež a nenávist a je tam pravda a láska? Všude na světě jsou lidi, kterým jde především o peníze a moc a takoví jsou ochotní pro dosažení svých cílů nejen lhát, ale i podvádět atd. Lidi se taky mění. Např. klasickou ukázkou takové změny je Alexandr Vondra.
Na webu má svůj oficiální životopis
http://www.alexandrvondra.cz/zivotopis.php

Disident který ale jako mnozí další "nepohrdl" "naplněným korytem". V říjnu 2006 byl zvolen senátorem, ale to mu nebrání v tom, aby "sbíral" další funkce. Ten senát je asi jeho "pojistka" pro případ, že by přišel o funkci ministra.Bylo by zajímavé zjistit, na kolika jednáních senátu byl. Vzhledem k tomu, že je ministreem, tak si myslím, že na ten senát mu nezbývá čas.
24. 12. 2011 | 13:01

Pepa Řepa napsal(a):

Jeden by si měl dávat skromnější cíle.Inovovat:
KAPR A SALÁT ZVÍTĚZÍ NAD HLADEM A PRÁZDNOTOU
U mě určitě.
24. 12. 2011 | 13:18

Václav H napsal(a):

Pravdoláska ukazuje na jednu věc - jak jednoduché je říkat laciné humanistické fráze o svobodě, pravdě a lásce zezdola a bez odpovědnosti - uměl to Havel, ale i kdejaký folkař, herec, farář a rádoby filosof a intelektuál.A čecháčci pořád na tohle slyší a myslí si že nejlepší president by byl Havel, Kryl, R. Hrušinský, Hlaváčová nebo Kubišová co má ráda zvířátka.Halik a podobně
A když se pak jeden z nich -Havel dostal na hrad - zkončil u humanitárního bombardování a propagace války v Iráku a Afghanistanu - a můžeme se jen dohadovat zda to doopravdy chtěl nebo jen musel neochvějně stát za chlebodárci USA.
...
Pravdoláska se stala jen hořce ironickým povzdechem těch co byli po cinkání klíči oklamáni a poraženi. Ta slova si to nezaslouží, ale vzniklo to ze zklamání, se stejnou logikou dnes pliveme na 1. máj, MDŽ, na jakoukoliv lidskou soudržnost a společné vlastnictví. Musí si protrpět svoje půlstoletí výsměchu a nepochopení .Tak jako naši otcové nenáviděli němčinu a až generace po 40 letech se jí nadšeně učila.
24. 12. 2011 | 13:31

Kritik napsal(a):

Kde se vzal výrok "pravda láska zvítězí nad lží a nenávistí"?

Jde o ryze křesťanský kompilát. Také Gándí, který měl na svém nočním stolku vždy při ruce Nový zákon, ačkoliv se křesťanem nikdy nestal, pochopil o co jde. Škoda, že mnozí z těch, kteří se tímto výrokem ohánějí, a také mnozí z těch, kteří dostali nálepku "pravdoláskaři", to ani v náznacích nepochopili a jednají tak, jako by výrok zněl "lež a nenávist zvítězí nad pravdou a láskou".

[Jan 14:6] Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

[Galatským 5:22] Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost...
24. 12. 2011 | 13:33

Michal Poláček napsal(a):

Jane H,
zkusím být stručný, čeká mě ještě příprava štědrovečerního pokrmu.

1) S hurá antikomunismem mě nespojuj. Lidé v mé profesi si od revoluce nepolepšili. Že se o marxismu učí na amerických univerzitách je hezké. Já o voze a ty o koze. Já přece nemluvím o pitomé archeologii, mluvím o živé dýchající ideologii, která se dnes maskuje pod termíny jako genderistika, enviromentalizmus, sociální antropologie atd. atd. Marxovy ekonomické poučky byly opuštěny jako nesmyslné. Zášť ke kořenům, revoluční zápal a touha znásilňovat přírodu zůstala.

2) :-) ulevilo se ti? To je dobře, od toho zpověď je. Víra, že společnost spravedlivěji uspořádáme schůzováním v zakouřené kavárně a ne při veřejné debatě je rozšířená. A smutná.

3) Tady souhlasím bez výhrad.

Pokud si vzdělání vykládáš jako právo přezíravě tykat lidem, se kterými nesouhlasíš, tak si takové vzdělání raději nech.
24. 12. 2011 | 13:34

český maloměšťák napsal(a):

Král potřebuje šašky - jak koza drbání.
Většinou se mu ale dostane jen kašpárků.
Což je tedy k posrání....

:))

Hezké svátky všem králům, klaunům, šaškům...no dobře tedy - i kašpárkům. V dobách válek - ale hlavně v dobách zvratů či v dobách mírových....
:----() ??? :)))) :(

http://www.youtube.com/watch?v=ZkGOb1iDGAk
24. 12. 2011 | 13:35

Šebány napsal(a):

Buvol :Za hloupé a nýmandské psaní do blogů , kterým zde kazíte chuť číst , se Buvole odeberte tam kam patříte - do Buvolova.
24. 12. 2011 | 13:37

Drzá zrzka napsal(a):

Kdo byl cinkání klíči poražen? Láska a pravda nebo lidé lidmi?
24. 12. 2011 | 13:38

Miky napsal(a):

Kdyby zvítězila PRAVDA,tak všichni komunisti mohli v klidu viset !
Hned poté by mohla v pohodě přijít ta velkoLÁSKA !
..no ale takhle -máme tady bolšánů a exnomenklatůr jako nas*áno !Jsou rozlezlí VŠUDE
V podnikání na úřadech,mnozí si hrají na "managment" .
Inu mněli jsme v počátku hned VĚŠET -ovšem z láskou a demokraticky !
Takhle ty sračky nic již nezastaví!
24. 12. 2011 | 13:49

Pepa Řepa napsal(a):

Pak promluvila Almitra, řkouc, nyní se zeptáme na smrt.

Jestliže vskutku chcete spatřit ducha mrti, otevřete doširoka své srdce tělu života.

Teprve když se napijete z řeky ticha, začnete vskutku zpívat.
A teprve když dosáhnete vrcholu hory, začnete stoupat.
A teprve když si země vyžádá Vaše údy, začnete opravdu tančit.
CH. D.
24. 12. 2011 | 13:50

Béda napsal(a):

Miky,

pán zřejmě bude zřejmě z křídla pravicových Pol Potů.

Komunistů bylo před listopadovým převratem registrovaných cca 1,6 milionu, t.j víc nežli desetina populace. Krom toho existovala řada přicmrdávačů, donašečů, nejrůznějších parazitů systému... kteří komunisty nebyli. Kolik lidí byste chtěl humanitárně pověsit?

Navíc silové složky byly v té době plně v rukou komunistů.
24. 12. 2011 | 14:40

prorok napsal(a):

PEDAGOGICKY

"Proc lafeta?", ptaj se zaci.
Hm, jakou odpoved mam dat?
"S tou lafetou to mate tak,
von by velkej bombardak!"
24. 12. 2011 | 14:43

jepice napsal(a):

Michale Poláčku /24. 12. 2011 | 05:30/,
lež a nenávist je protikladem pravdy a lásky, jak je chápu já. Jak si je představuje Tydlitátová, Kocáb, Uhl a Kostlán, nemohu svědčit, neb je neznám. Teda přesně řečeno, Uhla a Kocába znám jenom z médií, o těch dvou dalších jsem asi nikdy neslyšela.
O Uhlovi a Kocábovi se při své povrchní znalosti, ke které se přiznávám, nedomnívám, že by nějak zvlášť lhali anebo šířili nenávist.
Naopak u člověka /nebo lidí/, co tu píše /píšou/ pod nickem buvol, jsem si nenávistného lhaní všimla. Produkuje ho v množství větším než malém.
Vím, že se občas zaměňuje omyl a lež. Ale v tomto případě /vzhledem k úpornému tónu buvolí produkce/ podobná křivda nehrozí.
24. 12. 2011 | 14:44

Michal Poláček napsal(a):

Jepice,
buvol je jeden z mnoha lidí, kteří přišli o iluze. To neznamená, že v jeho životě chybí pravda nebo láska ;) Protikladem pravdy a lásky není lež a nenávist, protože by bez sebe ani nemohly existovat. Jejich protikladem je lhostejnost a vyprázdněnost.

Buďte ráda, že jste konkrétně s pí Tydlitátovou (našla by se i řada dalších) neměla tu čest. Lidé, kteří se v nové době vydrápali nahoru na líbivých heslech skutečně neohrožuje "lež a nenávist", viz. příspěvky výše.
24. 12. 2011 | 14:51

jepice napsal(a):

Tak v těch protikladech se neshodneme, Michale Poláčku.
Přesto, i kdybyste měl pravdu, ztráta iluzí nedává nikomu právo šířit nesmysly, plné zášti. A to buvol dělá.
Nevím, na jakých líbivých heslech a kam až nahoru se vydrápali paní Tydlitátová a pan Kostlán, to mi zkrátka ušlo.
Mně osobně lež a nenávist ohrožuje. Minimálně mi na Štědrý den kazí náladu.
24. 12. 2011 | 15:02

schaba napsal(a):

Divobyj ,samozřejmě,že se termím "pravdoláska"začal používat až po vystoupení jednoho člověka na Václavském náměstí,jak lidé civěli s otevřenou hubou když slyšeli ty kydy, až národ poznal jak mu ten člověk lhal,dnes tímto označením charakterizujete člověka věrolomného,ulhaného,který se přetvařuje.Také se jím označují lidé kteří se vtírají do blízkosti nejznámějšího "pravdoláskaře kde cítí příležitost mamonu,bezpracného zisku,kamarádství z ktereho lze těžit (korupce)a nic nedělat."Občane,pravda a láska se k vám navrátila......"lži a nic jenom než lži.
24. 12. 2011 | 15:05

Michal Poláček napsal(a):

Jepice,
pak se shodneme, že neshodneme ;) aspoň něco. I mě kazí breptaní sváteční náladu, ale bylo by nemístné po ex-presidentovi teď chtít, aby se skonem počkal do ledna.

Přeji Vám příjemný zbytek Štědrého dne.
24. 12. 2011 | 15:07

prorok napsal(a):

GURMANSKY

Vtloukal jsi nam do palice
"Pravda, cinkot, laska",
nerek, ze nebude vice
horky parek a klobaska.
24. 12. 2011 | 15:08

DM napsal(a):

Podstata byla již definována mnohokrát:

"Venca Mařák od nás z hospody chlastá líp jak Landovskej, a pan Kuřina u nás v ochotnickém spolku dokáže perfektně postavit kulisy, a v zimě mu jde i přikládání do kamen".
"Jako pověstný výstřel z pravdoláskařské Aurory působily zákeřné útoky na Václava."
To, že každý ví, že král je nahý, a přesto o něm hovoří jako o oblečeném do zlata, je jen smutným svědectvím pravdy a lásky.
Tato vlastnost , která všechny pravdoláskaře spojuje, a která byla vystavena na obdiv celému národu to je to nejhumanističtější a nejčistější pokrytectví.

AŤ ŽIJE A VZKVÉTÁ TEPLÁ LIDSKÁ LÁSKA A ČISTÁ OPRAVDOVÁ PRAVDA.
24. 12. 2011 | 15:18

buldatra napsal(a):

Nadpis hlásá:
Kde se vzala pravdoláska? A proč tolik vadí?

No možná, že jde o pravdu a lásku svého druhu.
Což by situaci mohlo pomoci poněkud vyjasnit...
24. 12. 2011 | 15:19

arnazach napsal(a):

mb:

Pardon: Hezke svatky i Vam.
24. 12. 2011 | 15:33

jepice napsal(a):

Řekla bych, že většina tzv. pravdoláskařů, jak je tak hezky vyjmenoval jeden /dle Hradu geniální, jinak nepříliš úspěšný/ publicista, v životě nevyřkla nic, co by se dalo charakterizovat jako přesvědčení o vlastním monopolu na pravdu, natož na lásku. A to včetně Václava Havla.
Pane Šmíde, díky, že jste tuhle nálepku předvedl právě jako pouhou nálepku, užívanou zleva zprava pro ty, co někoho momentálně popuzují svou pouhou existencí, případně tím, že nechtějí a neumějí patřit do žádné konvenční škatulky.
24. 12. 2011 | 15:37

aga napsal(a):

Jepice

Pan Šmíd si sám nepřímo činí monopol na pravdu a lásku, když se tak nejapně ptá, komu vlastně vadí pravda a láska, a míní tím "komu vadí pravda a láska pravdoláskařů". Tak hloupý není, aby neveděl, že kritikům vadí pravdoláskaři a ne pravda a láska jako takové, takže může být jenom navedený.
24. 12. 2011 | 17:16

kp napsal(a):

Pane Šmíd,
Vaše zamyšlení opět ukazuje na velmi šikovnou manipulaci. Propracovávat se historií k tomu, kde vznikla "pravda a láska" je sice možné brát jako seriozní pokus, kdyby neobsahoval četné "fauly". Pravda husitů byla pravda lidí, kteří se rozhodli, že pochopili slovo Boží. Nebyla to žádná abstraktní pravda přežvýkaná pověřenými vykladači. Také citace Wojtyly ohledně "transcendentní pravdy" nějak zapomíná, že někteří jedinci, kteří hlásali svoji pravdu (a jak se ukázalo skutečně pravdu, kterou dnes akceptujeme) byli za to upáleni. A byla to právě organizace, kterou Wojtyla representoval. Je jenom dobře, že za odchylné názory se dnes už neupaluje, ale trvání na svém pohledu mnohdy vede ke zesměšnování a hledání vad v životopisu.

Přeji klidný stědrovečerní čas.
24. 12. 2011 | 17:49

jepice napsal(a):

Aga: je pan Šmíd pravdoláskař?
Pokud ho na černou listinu nedáváte, nemusíme být nutně ve sporu /co se údajných pravdoláskařů týče/. Pak je totiž jedno, jestli vám dám za pravdu s jeho monopolem na pravdu anebo jestli to považuju za ptákovinu.
Mimochodem: kým je navedený?
24. 12. 2011 | 17:51

jepice napsal(a):

Těm, co vadí "pravdoláskaři", ale pravdu a lásku přitom podle svých slov klidně snášejí, bych chtěla vzkázat, že docela dobré vlastnosti jsou taky laskavost a slušnost. A jestli je takový všemi ocejchovaný pravdoláskař laskavý a slušný, mohli by se pokusit mu jeho charakterové vady, tj. pravdoláskovnictví a kladný vztah k Václavu Havlovi, aspoň částečně odpustit.
Hezké svátky přeju.
24. 12. 2011 | 18:03

Kanalnik napsal(a):

jepice 18:03 :) pekne svatky i Vam
24. 12. 2011 | 18:34

český maloměšťák napsal(a):

Označení "pravdoláskaři" používají lžinenávistníci, kteří svým oblíbeným charakterovým a osobnostním deformacícm a deviacím ještě zcela nepodlehli a ona mizérie - tedy jejich duše tak není dosud zmrazačena trvale, zcela a nenávratně.
Motivací k tomu je pak dále závist a chorobný sklon k zvyšování svého vyčpělého nebo trpaslíčího ega tak, ža sníží ego např. oněch "pravdoláskařů" (respektive domnávají se - že ho snížili).

Hezký zbytek večera všem krásným bláznům.
24. 12. 2011 | 18:49

aga napsal(a):

Jepice

Navedený je opozicí těch, kteří navádějí nepřátele pravdy a lásky podle pana Payneho - viz jeho příslušný blog.
24. 12. 2011 | 19:51

Lila napsal(a):

český maloměšťák

Označení "pravdoláskaři" je jen nový nátěr pro někdejší rudoprávní ztroskotance a samozvance. Ti, co se jím dnes ohánějí, jen otočili kabát, podstata zůstala.
Hanah a spol. se postupně vypracovali na stejnou úroveň jako Kojzar blahé paměti a StBboys. Zvláštní.


Veselé Vánoce!
24. 12. 2011 | 19:58

Naštvaný napsal(a):

"pravdoláska? A proč tolik vadí?" MIlane Šmíde, neblbněte, takové otázky. Ta vaše pravdoláska nikomu slušnému a poctivému nevadí. Naopak. Ale vadí, když si někdo z těch vzácných pojmů vytvoří demonstrační slogan, který vykřikuje kde se dá, až je z těch pojmů dutě halasné klišé, zvláště, když známe osobní život těch hlasatelů tzv. pravdy a lásky. Nejsou-li ty výrazně skutečně prožité, stává se z nich bohapustá fráze, urážející každého, kdo v pravdě a lásce skutečně žije: v pokorné službě.
24. 12. 2011 | 21:09

Never more napsal(a):

Dobrý večer,

zajímavý příspěvek. Klausovi příznivci, Bartoš (= malý genius dle KLause zde:www.klaus.cz/clanky/2736) , Haslingerová, Paulcynski, Petřík atd. pokládají pravdolsáku za největšího nepřítele jim uvažujících konzervativců.
Stačí si projít kupříkladu tyto články:
www.fragmenty.cz/iz000586.html
http://abbartos.wordpress.com/2011/12/20/dox-a-panoptikum-pravdolasky/

A teď věřte Klausovi, že na pohřbu V.H. projevoval autentickou upřímnou soustrast.
24. 12. 2011 | 21:34

Rams napsal(a):

Jsem fascinován kolik negativních reakcí vyvolávají slova láska a pravda. Mám za to, že oněm pohrdačům to křiví charakter - třeba jaké úšklebky musí vyvolat milostná poezie či jsou-li u soudu vyzváni k pravdivému svědectví.
Za účelem diskreditace kritických hlasů byly brutálně dehonestovány slova s pozitivní konotací a vrženy na politické kolbiště, kde byly zprzněny a zneužity ke vyřizování nepohodlných osob leninskou metodou (osobní ataky, když dojdou argumenty).
24. 12. 2011 | 21:55

Never More napsal(a):

Rams

Ano, u Klausovo noshledů vzbuzují tyto pozitivně zbarvené termíny animozitu a posměšky.
www.fragmenty.cz/iz000586.html
http://fragmenty.cz/iy099992.html
Nedoporučuji číst euportal.cz, další prohradní splaška poněkud tvrdšího kalibru.
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8537-vaclav-havel-byl-prasak-narcis-a-amoralni-zbabelec-osobni-svedectvi.aspx
24. 12. 2011 | 22:19

jíra napsal(a):

Autore, díky vám, skvělý blog, vzal jste to opravdu z gruntu. Je mi líto těch, které to jaksi míjí. A přitom se nabízí spíš tak celistvě v tomto blogu vnímaný fenomén rozvinout a navázat na něj.

Věřím totiž, že má smysl říci ještě jakési B, C a D vedle toho A, ať je z toho úplnější abeceda. Nic se nemá přehánět. Například sázet jen na jednu parketu. I když akždý pochopitelně upřednostňuje to své. Na veřejnosti se ale vše setkává. Takže stejně tak, jak jsou potřební "pravdoláskaři", jsou také potřební jiní. Nazvěme ty první z nich "pokorovděkaři". Jaký je mezi oběma skupinami rozdíl? A jak a čím se doplňují a vyvažují?

Pravdoláskaře jste popsal. Hledají transcendentní inspiraci a snaží se z ní vytvářet konkrétní použitelné vize. Tj. nejdřív osvícení zábleskem pravdy, formulace vize, pokus cosi vetknout do světa. Často je to z valné části jen snaha, jsme jen lidé, většina zázraků nám ještě moc nejde. Když pravdoláskař řekne "nechci zavádět kapitalismus", ještě to neznamená, že něco takového nevznikne, protože lidé si zatím nic lepšího konečně na svobodě neumějí představit, leda snad nějakou prvobytně pospolnou tlupu. A tak jako jeden zmanipulovaný dav volí ve volbách téměř jednohlasně ten kapitalismus. Nechtějí zažít dobrodružství hledat jinou cestu, považují to za riziko přešlapování, chtějí si hned užívat a populisté jim obzory prosperity tak lákavě črtají, balí a opentlovávají... Vyčítat to pak pravdoláskařům je pláč nad špatným hrobem, nikoli nadějí, ale iluzí. Jakkoli to lepší může jako objektivní pravda myšlenkově existovat a v docela jasných detailech, zatím o tom nic moc nevíme. Mnozí z nás ani vědět nechceme. Ale co je nejhorší - těm, kdo se o to snaží se k tomu píď po pídi nakonec dopídit, se klidně někteří dokonce beze studu ač bez vulgarit vysmíváme a pliveme na ně.

Je tu jedna možnost, jak se pokusit lépe se v tom vyznat. Uvědomit si důležitý potenciál "pokorovděkařů" situaci vyrovnávat a doplňovat. Podnikatelem či živnostníkem může být leckdo, ale jen nemnozí jsou úspěšnými byznysmeny. Ani z nich zdaleka všichni nesjou ještě "pokorovděkaři". Tedy úspěšní podnikatelé zároveň mravně vyspělí, tedy vděční za to, že jsou políbeni schopnostmi a umějí, a zároveň žijící v pokoře, ať to, co umějí, slouží nějak smysluplně ve světě jako celku, a už vůbec ne, že by svých schopností zneužívali k šizení a okrádání jiných. Na rozdíl od pravdoláskařů jdou pokorovděkaři (jako všichni podnikavci) rychle na věc vybaveni intuicí. Intuice se totiž projevuje zejména tehdy, když jsou skutečně v pohybu, jaksi v kalupu, aby jim neujížděl příslovečný vlak.

U nás asi ještě dost "UFO", zde vládne stále ještě spíš vyhraněnější egoističtější přístup a ruka ruku myje. To nás mylně svádí k poplivání podnikavosti všeobecně. V zahraničí se k "pokorovděku" někteří už blíží, např. Warren Buffett, ale ani oni někdy neumějí odolat nadměrné euforii a nechají se strhnout k nerozvážnostem, vedoucím popř. až k prohloubení krizí, také jsou to někdy jen omylní lidé. Dost často se své chyby snaží zpětně odčinit charitativními akcemi nebo jinými filantropickými a mecenášskými aktivitami, aspoň že tak.

Vedle toho jsou potřební minimálně ještě nějací třetí, aby obě skupiny rozsoudili. Nějací "šalamouni". Najít vyváženou rovnováhu mezi právem (dělat si svobodně cokoli, ať hlásat vize či konat akce) a spravedlností (nehnat vše do krajností, leckdy nakonec tak stupidních, že až poškozujících všechny včetně strůjců toho cokoli, za všechny viz případ Viktor Kožený) a elegantně a efektivně ji prosadit.

Slíbil jsem i D. To je patrně občanstvo jako mlčící většina. Kvůli tomu, aby byl její život snesitelnější, má to všechno uvedené výše sloužit. Snad se k tomu společně postupně víc všichni dopídíme. Jetě něco lidského, tedy E: Hrajte hudci a pištci, pozorně to sledujte vy novináři, snažte se ranhojiči, podstrojujte vy kuchtíci a kuchtičky něco dobrého atp., ať se to dobře daří a když už nebude přímo veselo, ať aspoň při tom není smutno :)

Přeji všem krásné sváteční vánoční dny a večery.
24. 12. 2011 | 23:02

ex-nemo napsal(a):

Hm – tak na jedné straně polo (či 0,99) bububu fašisté jako ten Bartoš , na druhé straně – bububu komunisti. Mezi nimi - Pravdoláskaři.(1) A teď – vole(2) vol ! Kleiner mann, was nun !?(3) . Aha !!
Jedině holt tu jedinou Správnou cestu !
Poznámky:
(1) Pane Stejskale je třeba doplnit Váš editor o honorifikační kartuši, neboť mi připadá nedůstojné ono slovo psát jen tak obyčejným písmem, podobně jak V.H. atd..
(2) Přechodník přítomný mužský slovesa voliti.(v nové češtině pana Cvrčka už zakázaný tvar)
(3) Autor Hans Fallada
24. 12. 2011 | 23:27

Pavel napsal(a):

Je to prosté.

Pokud jste idealista - filozof, nevstupujte do politiky. Pokud totiž vstoupíte do politiky, musíte dělat kompromisy, často velmi kruté (viz bombardování Jugoslávie).

V Česku je toto ještě znásobené obdobím totality, kdy politici něco jiného mluvili a něco jiného dělali, přitom celý národ věděl, že se veřejně lže.

Václav Havel na tyto "politické lži" reagoval ve stylu "nenásilné rezistence", ovšem tím, že se po roce 1989 stal prezidentem, tak se pro lid (zvláště pak český) stal velmi brzy podobnou figurou, jako politici komunističtí. Jakýmsi zvráceným způsobem je tady kladněji přijímán politik, který "na rovinu" říká, že mu jde především o peníze.

V. Havel to přehnal na stranu idealistickou, Klaus na stranu pragmatickou . prostě česká klasika "ode zdi ke zdi". Neškodilo by to jednou trefit někam mezi, na druhou stranu by ani neškodilo, kdyby lidé vzali tady v Česku na vědomí, že nejenom "zítřkem" živ je člověk, že někdy je třeba myslet i o kus dál, než je nejbližší roh.

Je to válka malicherných.
24. 12. 2011 | 23:32

Pavel napsal(a):

Doplnění - vstup Havla do politky vidím z dnešního úhlu pohledu jako osobní oběť. Prakticky sám a vědomě zničil svůj kredit (za cenu, která mu přišla pro něj výhodná - že česko zakotvil ve strukturách NATO a nasměroval stát do EU - což pro něj byla jediná logická volba, z hlediska jeho životních zkušeností).

Nebýt jeho, trval by proces začlenění do těchto struktur podstatně déle - to je celý jeho přínos po roce 1989. Jeho filozofické úvahy (z časů před rokem 1989) tímto (praktickou politikou) prakticky zboural. Nelze sedět na dvou židlích najednou, to je prostě nemožné.
24. 12. 2011 | 23:40

aga napsal(a):

jíra

S notorickou pravidelností následuje po aplikaci nějaké osvícené vize pravdoláskaře, který to s námi myslí zaručeně dobře, další, ještě krvavější revoluce a válka než po té minulé. To nemůže být náhoda, zřejmě to, co ty hlasatele předčasných pravd osvěcuje, asi přeci jen nebude pravda a láska. Po pár historicky marných ranách hlavou do zdi už by si přeci každý další pravdoláskař musel při své inteligenci a vzdělání uvědomit, že snažit se nutit masám nějaké utopické vize, k jejichž realizaci masy ještě nedozrály, nemůže dobře dopadnout. Aktuálně viz "úspěch" pravdoláskové demokratizace Iráku, Libye atd. Navíc, při tom specifickém výběru obětí pravdoláskařských evangelizačních misí je opravdu zatěžko uvěřit v jejich upřímnou nezištnost a inspiraci "zábleskem pravdy".
24. 12. 2011 | 23:42

Pavel napsal(a):

Jíra - ano, váš příspěvek potvrzuje ten základní konflikt V. Havla - celý život jej pronásledovali komunisti (pod ruským vedením). Tedy zlo přicházelo z ruska potažmo komunistické ideologie. Havel se bránil (narozdíl od Mašínů) nenásilně, což vyvrcholilo "nenásilnou revolucí" v roce 1989.

Ovšem jako prezident nás chtěl dostat z vlivu Moskvy - jak jinak než včleněním do struktur (NATO, EU). Tedy jako politik popřel sám sebe a přistoupil na násilí - NATO má mnoho civilních obětí, v mnoha válkách. Pro Havla to podle mě logiku mělo - chránil nás před Moskvou a komunisty, které dobře znal.

Bohužel neznal stejně dobře tendence v USA a NATO, vsadil na ně, protže tu prostě nic jiného není. Připomíná mi to debaty v 90.letech, zda mohou vzniknout nějaké Evropské nezávislé síly mimo struktury NATO - praktická odpověď zněla, že nikoliv. Evropa by bez amíků válku v Jugoslávii nikdy nevyřešila, tento problém dál pokračuje (viz aoučasná válka dolar - euro - ratingové agentury, atd).

Jeidnou alternativou bylo zůstat mimo NATO, ale to by znamenalo větší vliv Moskvy, alespoň v Havlových očích.

Rozpoz nenásilí (před rokem 1989) vs násilí (po roce 1989) je základní Havlův problém. Z tohoto nejde vyjít jako vítěz, jsme prostě součástí západu a bombardujeme, když je třeba. Bude se to jistě vyvíjet, ale "konec nenásilí" je to, v čem Havel filozof "selhal" - změnil se v Havla politika. Těžká volba, ale já jeho kroky chápu, mají svou logiku, akorát to je pro spoustu lidí příliš velký obrat (nepočítaje v to projekce ideálů po roce 1989 - nikdo nebude chudý, což byla a je blbost, Havel zjevně některé zápory západu "neviděl").
25. 12. 2011 | 00:01

ben napsal(a):

Votevřu televizi-Havel,votevřu radio-Havel,votevřu noviny-Havel,teď se bojím votevřít dveře od bytu...............
25. 12. 2011 | 06:34

stehno napsal(a):

Kam se poděly všechny ty listopadové sliby a ideály?
Kde jste, vy křiklouni z balkonů? Proč tady máme všechno to, čím nás strašili komunisti? ( což VH popíral). Kde je ta pravda a láska?, Kde je právní stát?
25. 12. 2011 | 08:32

Saltzman napsal(a):

Pravda a láska jsou základními kameny moudrosti. Ani jedno, či druhé nesmí chybět. Kolik jen prostých lidí je moudrých, ač bez vzdělání vyššího, či profesorského titulu. Nelze opovrhovat tituly a vzděláním. Jejich nositelé však nutně nemusí být moudrými na vysoké úrovni, jestliže nevyznávají lásku a pravdu, jako základ moudrosti.

Po Václav Havlovi nám tu zůstal odkaz na získávání moudrosti. Ne že by jej vynalezl, protože je to stará vědomost jako lidstvo samo, ale prosazoval jej celoživotně a dal příklad. Samozřejmě že chyboval, jako nutně musí chybovat každý člověk v životě, protože není Bůh, jen pokus k obrazu Božímu. Jestli se bude kdo vzpírat lásce a pravdě, nemůže zmoudřet, nemůže ani doufat v přiblížení se Bohu.

Takové věty se ale v Česku nenosí. Bodejť! Je namáhavé žít pravdou a láskou.
25. 12. 2011 | 08:44

vasja napsal(a):

Pěkně to pan Jíra napsal:-)
Mám ale problém. Byl bolševik před roken 1968 už tehdy Pravdoláskař?
25. 12. 2011 | 08:57

Admirál napsal(a):

Pavel - "Pokud jste idealista - filozof, nevstupujte do politiky. Pokud totiž vstoupíte do politiky, musíte dělat kompromisy, často velmi kruté (viz bombardování Jugoslávie)."

Kompromisy nevadí. Vadí pokrytecví, manipulace. Je to faul na demokracii. Od toho jsme cinkali klíči, aby jsme mohli o věcech rozhodovat! Soudný člověk je pragmaticky schopný si přebrat a rozvážit "bombardovat - nebombardovat", podmínkou je, že se dostane informace a ne mediální maninpulační masáž! Tím se dostáváme před listopad 89.

"Havel filozof "selhal" - změnil se v Havla politika"

Ne, Havel se nikdy v politika nezměnil, Havel se z filozofa změnil v pokrytce.

Mnoho z diskutérů zde bojuje proti komunistické totalitě. Stejně jako se bojovalo za I. republiky proti Rakousku - Uhersku. Přitom nám tady již bují totalita nová s novými znaky. Na budování této nové totality má VH. u nás lví zásluhu.
25. 12. 2011 | 08:59

Béda napsal(a):

glorifikace je vždy velice ošidná věc. Zvlášť u tak rozporuplné osobnosti, která tolik v praxi odporovala svým filosofickým zásadám a proklamované morálce (osobně bych řekl, že na sklonku života byla jejich živoucím popřením) jako byl Václav Havel.

Je až neskutečné, kam až jsou ochotni politikové a PR supové ve své důslednosti zajít při reklamním a politickém vytěžení smrti starého nemocného expolitika.

Kde kdo tady psal, že Havel by s tím určitě nesouhlasil. Jsem zcela opačného mínění. Podle mě s tím již předem (zajisté probíral s rodinou a přáteli otázky svého pohřbu) zcela jistě souhlasil. Proti jeho vůli a přes odpor rodiny by zajisté nikdo pohřební absurdní monstrcirkus neorganizoval. Řekl bych, že to byla taky světová derniéra za účasti globálních i místních celebrit (ze kterých mnohé účast prakticky nemohli odřeknout), ve které velice ambiciózní V.Havel posmrtně reagoval na neudělení Nobelovy ceny míru.

Byla to jeho pozemská divadelní tečka.

PS: Kdoví, jak by se k tomu postavil známý velice citlivý bard, který zvyknul nazývat věci pravými jmény K.Kryl, kdyby se toho dožil. Podle mého osobního mínění se V.Havel nedokázal ve svém myšlení nikdy oprostit studené války a to dokonce ani v době, kdy jedinou unipolární suprvelmocí zůstaly jeho milované USA a nedokázal realisticky zreflektovat skutečnost, že hlavní existenciální hrozbou lidstva a nositelem totalitních a diktátorských rysů jsou po rozpadu SSSR právě USA.
(tím samozřejmě nemám na mysli běžné obyvatele, kupř. hnutí OWS) ale politický systém ovládaný zcela penězi v USA.
25. 12. 2011 | 09:03

Medikolog napsal(a):

Kde se vzala PRAVDOLÁSKA?

Zrodila se z hamižnosti, z neskromnosti a z bohapusté falše. Proč tolik vadí? Protože je synonymem vytříbeného, bohaprázdného POKRYTECTVÍ... i kdy má Boha plnou tlamu... Je dobře, že VADÍ.

Znamemá to totiž, že alespoň někteří lidé si zachovali míru, soudnost a schopnost kriticky analysovat přes barnumiády mediálních našeptávačů. Zachování takové zdravé nedůvěřivosti lze i do budoucna přát všem LIDEM DOBRÉ VŮLE. Pouze rozum a uvědomělé lidské konání dělí lidskou společnost od hmyzích společenství řízených feromony a instinkty. Včelí matka ani mravenčí královny ovšem narozdíl od nehodných vyvolených své postavení tvůrců feromonů NEZNEUŽÍVAJÍ.
25. 12. 2011 | 09:49

Almo G™ napsal(a):

Béda: Zdravím... P.F. 2012. ;-)
25. 12. 2011 | 10:02

Béda napsal(a):

Almo G.,

I vy buďte pozdraven... P.F. 2012
25. 12. 2011 | 10:09

Pavel napsal(a):

POCTIVOST A LIDSKOST jsou "přeložením" pravdy a lásky.

Problém je, že dnešní svět demokracie ovládané obrovskými penězi (a obrovská nesouměřitelnost v odměně za práci, kdy někteří lidé získávají nezaslouženě skutečně nesouměřitelně větší díl z peněz) je těmto ideálům, které směřují k lepším rozhodnutím a k zaslouženému prospěchu poctivých a pracovitých velmi vzdálený.

Dnešní heslo zní - Peníze jsou lepší než poctivost, korupce je lepší než pracovitost, pravda a láska jsou často jen štítem, pod kterým probíhají podivné války o peníze a prospěch.
25. 12. 2011 | 10:13

gaia napsal(a):

pravda a láska je heslo květinových dětí ze 60. let, písničky z té doby jsou jí plné. Též jej často používal John Lennon, toto heslo bylo ukradeno a v 90. letech u nás zprofanováno. stejně jako to pověstné Véčko z prstů.
25. 12. 2011 | 10:17

Drzá zrzka napsal(a):

stehno

Láska pravda mezi námi jsou, jen je musíte hledat, nikoli čekat, až si Vás najdou. Právní stát je tam, kam ho dovedli lidé, kteří nehledali, pouze nařizovali.
25. 12. 2011 | 10:18

Béda napsal(a):

Pravda a láska bez konkrétního obsahu jsou jenom prázdné filosofické všeobsáhlé a nicneříkající floskule.

Po dosazení obsahu se někdy dokonce pravda může stát lží, láska nenávistí a válka mírem, jak pravil klasik.
25. 12. 2011 | 11:03

Asfalt napsal(a):

Pravda se vztahuje vždy jen k nějaké deskripci. Typicky je to kaptegorie přírodních věd. Například Archimedův zákon může být pravdivý či nepravdivý v deskripci okolního světa, které říkáme fyzika.
Společenské vztahy se ale neřídí deskripcemi (Archimedovým zákonem), proto nemají vlastnost pravdy či nepravdy. Pravda není kategorií ani etiky ani morálky ani práva ani spravedlnosti. Pokud někdo mluví o pravdě ve společenských vztazích, pak je jen ideolog. Za tuto pravdu je potom vždy dosazen názor těch, kteří zrovna vládnou.

K lásce bych připoměl B. Němcovou, která říká, že lásku nelze nařídit, vyprosit ani vybrečet.

Pravda a láska jsou ale vynikajícím emočním palivem k ovládání mas. Po pravdě (v emočním smyslu) a lásce touží snad každý a přitom tato slova mohou označovat v podstatě cokoliv.
My jsme za pravdu v posledních 20 letech dosadili sobectví, protože snad to jediné po r. 1989 zvítězilo ve společenských vztazích. Sobectví jsme institucionalizovali dnes uznávanými ekonomickými teoriemi, sobectví jedinců rozkradlo a nejen v korupci dále rozkrádá tuto zem, pro ochranu sobectví nemáme zákon o majetkovém přiznání a celou řadu dalších, ba dokonce nemáme ani demokracii.
Univerzalitu pravdy a lásky poznáme třeba i tak, že současná vládnoucí elita dosazená ve jménu pravdy a lásky bude právě ve jménu pravdy a lásky také odstraněna.

Článkem zmíněnou myšlenku o nezbytnosti transcendentní pravdy považuji za velmi nebezpečnou. Transcendentní pravda z úst církve nemůže představovat nic jiného než pravdu Boha. Pravdu Boha pak zprosředkovává církev. Nezbytnost pravdy Boha tedy znamená nezbytnost vlády církve. Tuto nezbytnost lidstvo zažívalo celý středověk, pro tuto nezbytnost byli lidé upalováni na hranicích, pro tuto nezbytnost byla potlačována svoboda vědeckého poznání, pro tuto nezbytnost si lidé museli kupovat odpustky, platit církevní daně atd. Myslím, že návrat do středověku skutečně nepotřebujeme.
Prosím proto církev, aby zůstala apolitickou (v případě pohřbu V. Havla se jí to moc nepovedlo - to je na Vás Mons. Dominiku Duku). Tento stát je sekulární.
25. 12. 2011 | 11:23

Bilderberg napsal(a):

Proč není na aktualne jediná zmínka o Bilderbergu, když ta skupina prokazatelně existuje a schází se tam nejvlivnější představitelé politiky a byznisu západního světa? Proč tedy píšete o každé přiblbé schůzce státníků, zasedání MMF a podobně?

Více o skupině Bildeberg:

http://www.youtube.com/watch?v=QftIJi3layQ&feature=player_embedded
25. 12. 2011 | 12:10

aga napsal(a):

Asfalt

To, že si právo na vykládání pravdy a lásky dříve uzurpovala církev, a nyní racionální věda a iracionální politika, rozhodně neznamená, že transcendentní ideál, z něhož se odvozují všechny jeho materiální obrazy a odrazy, neexistuje. Ta lidská touha po nich, kterou správně zmiňujete, a kterou se představitelé aktuálně vládnoucí moci naučili tak sofistikovaně zneužívat, je toho dokladem. Něco v nás ten ideál/princip tuší a hledá, a krysaři všech denominací z toho vždy těžili. Pravoláskaři jsou jejich typickými představiteli.
25. 12. 2011 | 12:11

Kanalnik napsal(a):

Me by zajimalo, proc nekteri lide oznacuji VH za lhare a pokrytce. Aby byl lharem a pokrytcem, to by musel verejne rikat neco, a vedome pritom vedet, ze to neni pravda a chovat se jinak.

Nemyslim si, ze toto byl Havluv pripad. Proste se urcitym zpusobem vyvijel a delal to, co povazoval za dobre, s virou, ze to je dobre, nikoli ze by vedome rikal neco a vedome lhal. To si myslim ja. A pokud nejake takove momenty byly, bylo jich velmi malo.

Nalepkovat nekoho pokrytcem a lharem jen kvuli tomu, ze ma jiny nazor ci pohled na svet je obludne.

Kdybychom se radeji venovali tomu soucasnemu zivemu panovi na Hrade. Ten byl a je vyznamnym cinitelem pri pokladani zakladu a rozvijeni toho marastu, co tady mame, a osobne si myslim, ze je na mnohem vyssim stupni mocenske pokrivenosti, nez byl Havel.

Jo, ja zapomnel, ze je jednodusi kritizovat mrtve. A ze spousta lidi se chce jen vest a cekat na Mesiase.
25. 12. 2011 | 12:19

P. napsal(a):

Kde se vzala pravdaláska? Pravdaláska je dřívější protikomunistický disent, který se po převzetí moci stal poplatný ideologiím, které ho dostaly nahoru. Propojili se na podnikatelské skupiny, Bilderberg, Římský klub, neokony atd.

Došlo k obratu od doby před 30 lety, kdy komunisté dehonestovali Chartu 77 v kampaních typu „zkrachovanci a zaprodanci". Pravdaláska v dnešní době nic nepřináší, jejich komunikační schéma už je stejně jednoduché: kdo s námi nesouhlasí, ten bude asi pomatený.
25. 12. 2011 | 12:58

The True napsal(a):

Psychiatr K.Kalina ohledně středu mezi Klausisty a Havlisty (tzv. pravdoláskaři):
"Od dob Občanského fóra se tady
konstituoval velmi vlivný okruh liberálních intelektuálů, kteří si říkají
nepolitičtí, a přece mají svou politickou reprezentaci – tou byl a stále je
Havel, dřív měli jejich sympatie malé strany typu ODA a Unie Svobody, teď
se s jistou bezradností přiklánějí k Zeleným …a před volbou prezidenta ke
Švejnarovi. Klaus není jejich volba, ne proto, že má narcistické rysy
osobnosti, ale protože není jedním z nich, nesdílí jejich představy, jak by
svět měl vypadat a jak by se mělo vládnout, nenaslouchá jim a jde si svým
směrem, většinou jinudy než po názorovém mainstreamu. A oni si během let
vytvořili tak silný stereotyp usuzování o Klausovi, že už ani příliš
nepotřebují rozumět tomu, co Klaus vlastně dělá a říká. Ale je přirozené, že
tento okruh nyní preferuje Švejnara, protože to je člověk, který se jim,
aspoň zdánlivě, hodně podobá, zapadá do jejich představ i do jejich
stereotypů".
25. 12. 2011 | 12:59

Béda napsal(a):

Pravda a láska v praxi: "Vrtulníky NATO zabíjely děti místo Tálibů, pumpu zaměnily za kanón
„Naše delegace zjistila, že dítě, které šlo sbírat pro ovce listí ze stromu, bylo zabito vrtulníkem NATO (na akci podniknuté) bez jakékoli koordinace s úřady v Kandaháru,“ uvedl poradce prezidenta Hadždží Tahír Safí.

„Otec dítěte spěchal na místo bombardování s jinými příbuznými, když další vrtulník shodil další bomby,“ dodal k případu Safí s tím, že při druhém útoku zahynul otec Abdul Rahím a tři další děti z téže vesnice včetně osmileté a dvanáctileté dívky. Rahímova dcera byla zraněna.

Velení NATO k případu dodalo, že nálet byl nařízen poté, co se zjistilo, že v okolí tři vzbouřenci Tálibánu u silnice kladli bomby.

Pumpu zaměnila posádka vrtulníku za kanón
V týž den vrtulník zaútočil na jiném místě Kandaháru na trojici mužů, kteří na motorce vezli pumpu. „ISAF nám sdělil, že je zastřelili, protože si mysleli, že vezou dělo,“ řekl Safí.

NATO se za tyto smrti omluvilo a odškodnilo rodiny pěti tisíci dolary..."

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/254465-vrtulniky-nato-zabijely-deti-misto-talibu-pumpu-zamenily-za-kanon.html

Ale tuto "pravdu a lásku - Trvalou svobodu" V.Havel nikdy neviděl.
25. 12. 2011 | 13:08

Petr B. napsal(a):

pravdoláska-pravicové pokrytectví
25. 12. 2011 | 13:46

Pepa Řepa napsal(a):

Bédu, cože to s Vámi-i na Hod Boží-tak šije?
Budu hádat, včera to zase bylyi ponožky a bačkory a doktor naordinoval dietu. Oči by jedly, žaludek nemůže. Nejen žaludek, že Bédo?
Uhodl jsem?

Přej a bude vám přáno, WikyBédo!
Třeba i Vy to budete mít "pěkný". Možná i Obama přijede, brnkne Rasputin červeným telefonem: umřel WikyBéda šiřitel Wikiny ve Střední Evropě, jedeš? Já jo.
Třeba i lafeta bude, skautíci zastaví orloj,apoštolové stuhnou, kohout zakokrhá a možná i sexuální pracovnice přeruší činnost a budou držet minutu ticha.
Nezáviďte Bédo i ten funus. Závist není dobrá vlastnost.

Mimochodem, mám u Vás pětikilo. O kom se tvrdí, že zemřel či brzy zemře dožije se požehnaného věku.
Jen mám obavu, že to bude slabší s duševní svěžestí. Závist Vás sežere.
Mimochodem, byl jste někdy v tom domě hříchu a neřesti, v USA?
25. 12. 2011 | 14:13

honolulu napsal(a):

The True, (12:59)
fandim Klausovi a jeho lidem pro jejich schopnost samostatne myslet i kdyby se nekdy v necem mylili.

Prof. Svejnar vsak bude v pristich volbach nebezpecny kandidat.
Znam prostredi nekterych americkych universit a desim se toho o co usiluji. Jsou levicove, "liberalni" utopisticke a fasistickymi metodamy vnucuji svoje PERVERZNI socialni halucinace jinym. Umi se organizovat a darem vyslovnosti presvedcovat. Umi budovat umele vytvarene procesy a honbu na carodejnice. To jsem zvedav z kolika z vas nadelaji hlupaky.
Zaplacete nad vysledkem, budou-li mit uspech.
25. 12. 2011 | 14:14

Asfalt napsal(a):

Aga:
Řídí se vztahy mezi lidmi zákonitostmi univerza nebo záleží čistě na vůli člověka? Nastolil jste otázku, o jejíž odpověď se někteří přou již minimálně 2 tisíce let bez uznávaného výsledku.
I já patřím k těm, kteří věří v nějaké vyšší principy (pravdy). Nevěřím však ani v Boha ani v danou striktní kauzalitu lidských dějin. Ve svém příspěvku jsem zmínil "transcendentní pravdu z úst církve", tedy církevní pravdu, protože se mi nějak poslední dobou zdá (možná nesprávně), že církev se začíná politicky angažovat nebo má tendenci některé politiky či politické ideologie nenápadně podporovat, čehož bych se hodně bál.

Stručněji. Souhlasím s Vámi, možná nějaká trascendentní pravda existuje. V každém případě se však obávám výkladu této pravdy ze strany subjektů, které jste jmenoval.

Kanálník:
Nejde o jednoduchost kritiky mrtvých. Jde o to, abychom si nelhali. Pokud si nemáme lhát, měli bychom být kritičtí jak k mrtvým tak k živým. Smrt nikoho neomlouvá.

Otázky, zda Havel lhal úmyslně či neúmyslně ponechám historikům. Jedním jsem si však jist. Havel polarizoval společnost, aniž by převzal za své jednání odpovědnost, kam to společnost dovede.
Osobně se domnívám, že vědomě či nevědomě, přímo či nepřímo pracoval pro cizí zájem. Vysvětlení uvádím pod blogem p. Potůčka ( http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php?itemid=15122 , komentář 22. 12. 2011 | 11:01 ).
25. 12. 2011 | 14:23

honolulu napsal(a):

Pane Pepa Repa, (14:13) on ten Beda zde nikdy nebyl a ja se ho uz nekolikrat snazil marne nalakat, aby sem zajel.
Trpaslici v Orlandu by ho meli radi na politicke diskuze a urcite by mohl i Snehurku po prcince pohladit a on zase nic.
On radej premysli o Afganistanu.

Bedo, slib vernosti zcestnym a bludnym politickym ideim jde zrusit 1.1., ale musis do kostela. Jeden z velkych rimskych Bohu ma svatek a ten to muze zaridit, ale potom ztratiz titul krale levice...Takze ani do kostela Te nikdo nedostane.
Preji Vam Bedo zdravi a spokojenou nespokojenost a nezapomente volit pana Bartose...
25. 12. 2011 | 14:31

jih napsal(a):

The True
Svejnar je prinejmensim povolnej a tedy dobre lobovatelnej.
25. 12. 2011 | 14:32

aga napsal(a):

Asfalt

..Řídí se vztahy mezi lidmi zákonitostmi univerza nebo záleží čistě na vůli člověka?..

Podle mne je to špatně položená otázka. Transcendentno je realita známá jako "království, které není z tohoto (materiálního/duálního) světa", je z definice neduální. Proto v něm neplatí logika "buď x anebo", ale analogické "jak - tak i". Na zemi jsou vztahy mezi lidmi z hlediska subjektu vždy výsostně subjektivní a individuální záležitostí, z pohledu "shora" není nakonec mezi lidskou a Boží vůlí rozpor - člověk je v posledku "částí" Boha.
25. 12. 2011 | 14:48

Béda napsal(a):jako obvykle se mýlíte, básníku. Pohřeb je to poslední, co bych komukoliv záviděl. Nezávidím ani to divadlo kolem. O nic takového bych nikdy nestál. Jsem jenom obyčejný člověk a budu rád, když se se mnou jednou na mém pohřbu rozloučí mí příbuzní a řeknou, že se za mne nemuseli a nemusí stydět. Že se mnou rádi pobyli těch pár let, které mi byly vymezeny v lidském světě. O licoměrnosti, pochlebnictví a chválu, která neodpovídá skutečnosti vůbec nestojím.
25. 12. 2011 | 14:53

mb napsal(a):

ad kanalnik 12 19 ... havel se predevsim nezproneveril sam sobe v tom, ze by zapomnel na disidenty vsude po svete, sám jsa exdisidentem ...

takze ve volbě: když budete držet hubu o lidských právech výmenou za obchod ( treba se zbranemi ) NIKDY HUBU NEDRŽEL (na rozdíl od jiných)

ani to není samozrejmé ... v nejvyšší funkci se mohl zprasit (mnohem více) což se nestalo ...

zdravím
25. 12. 2011 | 14:55

Petr B. napsal(a):

Havel-pokrytec
Klaus-cynik

To je posledních 22 let v kostce
25. 12. 2011 | 16:25

Asfalt napsal(a):

Aga:
Diskutovaná otázka se ptá, do jaké míry je vůle člověka determinována principy, které na vůli člověka nezávisí.
Není to o binární logice (která je jen naším omezeně aplikovatelným zjednodušením), není to o materialistickém chápání světa (universum nemusí být materialistické).
Například. Je normativ "Nezabiješ" jen normativem, který člověk stanovil svou vůlí jen proto, že chtěl, nebo normativem, který vyplývá z nějakých jiných principů či zákonů či biologických skutečností či Boží vůle, které stanoví, že jedinci stejného druhu se prostě nezabíjejí navzájem, a člověk svou vůlí tento objektivní princip jen formalizoval v nějakém svém normativním systému? Otázka je samozřejmě řečnická.
25. 12. 2011 | 16:36

aga napsal(a):

Afalt

a já se na disutovanou otázku snažil odpovědět, že vůle člověka a vůle Boží jsou nakonec jedno a to samé. "Nezabiješ" stanovil člověk "svou" vůlí proto, že ta "jeho" vůle plus všechny ostatní principy a biologické zákony, lautr všechno sakumprásk, je nakonec jen projevem nadřazené Boží vůle a tvorby, tj. toho tzv. transcendentna.
25. 12. 2011 | 17:53

Midori napsal(a):

Kanálník:
Me by zajimalo, proc nekteri lide oznacuji VH za lhare a pokrytce. Aby byl lharem a pokrytcem, to by musel verejne rikat neco, a vedome pritom vedet, ze to neni pravda a chovat se jinak.
*
Člověče dobrý, loajalita a láska k praporečníkovi Pravdyalásky vás ctí.
Ale přehlédl jste řadu věcí, které jdou dohledat a které dávají vašemu milci vysvědčení 5+.
On ten polobůh odtržený od reálného života skutečně byl sedmilhář. Zdědil zemi chudou ale s obrovským potenciálem nadšených lidí a odevzdal ji dvoutřetinovou vykleštěnou po všech stránkách, i z hlediska morálního. Jedna věc je bořit, druhá stavět. Jedna věc je žvanit, druhá nic neříkat a jednat, jak se má.
Mějte se. Vše dobré.
25. 12. 2011 | 18:25

Asfalt napsal(a):

Aga:
Váš názor by asi sdíleli mnozí vážení myslitelé, třeba např. T. Akvinský, tento názor ale není jediným názorem na danou věc.
25. 12. 2011 | 18:47

kocman napsal(a):

Heslo pravda a láska zvítězí je každému z nás zhola k ničemu,asi jako kecy o pořadí při posledním soudu.To pro svůj budoucí čas.
Je to žvást,který nemá žádnou hodnotu,kromě výpovědi o mravní a intelektuální úrovni autora.
25. 12. 2011 | 18:59

český maloměšťák napsal(a):

Asfalt
Doporučuji stáhnout a shlédnout např. :
socialni-mozek-nektere-evolucni-principy-mudr-frantisek-koukolik-wmv

Zejména pasáž, kde pan Koukolík /zjednodušeně/ tvrdí, že ten nejvíce hodnotný substrát, co se týče morálního rozhodování...máme po zvířátkách - nadělila nám jej evoluce...a ty nejhorší věci naopak konáme na základě "racionálních" úvah....
25. 12. 2011 | 19:03

Asfalt napsal(a):

český maloměšťak: díky za tip, podívám se.
25. 12. 2011 | 19:13

jíra napsal(a):

Pavel

Je vidět, že se snažíte o věcech přemýšlet do hloubky. Díky také za odezvu. I když jste reagoval na něco jiného, než o co mi šlo, ale budiž.

Věřím tomu, že Václav Havel vždy usiloval o ten střed a byl si vědom, že to není bod, ale jakýsi vícerozměrný okruh odtud potud. Snažil se k němu dopracovat i přes ty své hrátky s absurditami.

Zároveň si ale určitě byl vědom, že sám není profesně vybaven nás k němu osobně "postrčit", byl odkázán na ty, kdo se k němu hlásili do služeb vlasti. Chtěl svobodné podnikání bez chudoby, ale nemohl to sám zařídit. Valtr Komárek by k tomu asi měl tendenci směřovat, nemůžeme ale posoudit, zda by se mu to povedlo tak nastavit, nestalo se to, necítil dost síly, postrčil místo sebe dopředu jiného V.K. Takže zůstalo jen u toho neuskutečňovaného ideálu, což je pak skutečně druhou zdí oproti dnešnímu dost odpoutanému a poněkud přičmoudlému pragmatismu. Havel nelibě nesl, že naše země nevzkvétá a dal to premiéru Klausovi pocítit ve svém novoročním projevu.

Havel určitě přes tento neúspěch významným českým politikem byl, povedlo se mu tvrdě autocenzurní totalitu pomoci zbořit. Nelze mu vyčítat, že na další cestě byl u nás dost osamocen a můžeme být rádi, že to zvládl tak, aby se to neobrátilo zpět při první větší překážce, případ Běloruska je varující. Pád totality šlo očekávat v každé zemi jako bývalém satelitu bolševické Moskvy už od nástupu Gorbačova s komunismem s lidštější tváří, jehož sen mu také nevyšel, místo větších nadějí a pracovního elánu přišel pokus bolševiků o převrat a zákaz komunismu Jelcinem.

A určitě si Havel byl vědom, že světovou politiku dělají jiní, velké země, dříve USA a SSSR, nyní spolu s USA dost země skupiny BRIC. On mohl z naší malé zemičky světovou politiku, kde se něco dělo, jen komentovat a určitě mu jakékoli násilí leželo v žaludku. O hromadném vyvražďování lidí po celých obcích v Jugoslávii věděl brzy už každý a dohled evropských vojenských kontingentů v tomhle ohledu naděje zklamal. Já s termínem "humanitární bombardování" vlastně v principu větší problém nemám, i když se mi nelíbí, poněkud časem trčí. Bombardování nikdy ničím humanitárním není, ovšem bez něho to bylo ještě mnohem nehumanitárnější. Havel vytvořil kompromisem absurdní pojem a pak se na něj koukal z různých stran. Byla to asi tak trochu už určitá švejkovina, místo dřívějšího jakéhosi donkichota. To sousloví bych spíš formuloval opatrněji jako "relativně humanitárnější bombardování místo začínající genocidy". Situaci ale změnit nešlo. Radši si příště dávejme pozor na to, ať někde nějaká genocida nemá zase tendenci probíhat, jinak než silou jí zabránit nelze, leda snad vojáky těmi bombami jen uspat, to pak už není situace například jako kdysi v Indii za Gándhího.

O co mi spíš šlo? Připadá mi, že už je na čase onen rádoby pragmatismus - nejen u nás, ale u nás obzvláště - aktivně posunovat více směrem k tomu jak bych tak řekl "pokorovděku", viz můj příspěvek výše 24.12. 23:02 a nepřišel jsem na to sám, jen se to snažím nějak přirozeně včlenit do abecedy různých dobrých přístupů k věci. Paradoxně svět k němu už hlasitěji posunují mnozí opravdu úspěšní byznysmeni více než vlády a parlamenty samotné. Uvidíme, kam u nás míří pan Babiš, ale i kdyby dobře, neměl by asi zůstat zase jediný, už mnohokrát se nevyplatilo spoléhat jen na jednu zranitelnou vlašťovku.

Jestli se to s oním "pokorovděkem" významněji povede, pak ubyde také dost dosud jaksi "nezbytných" špinavých kompromisů ve sněmovně a v koaličních vládách, také zákony a soudy budou moci působit více "šalamounštěji", právo bude smět a chtít více sloužit spravedlnosti. Lidé pak získají naději dlouhodobějšího smysluplného tahu na branku a život občanů pak může být snesitelnější, nebudou mít také tolik chuť podléhat populistickým a extrémistickým tendencím a zbyde víc i na pomoc mnohem víc ztrápeným místům na zemi, aby si tam zvládali lépe sami pomoci také.

Hezký večer
25. 12. 2011 | 20:09

Jan Vaculík napsal(a):

Jíra (00:01)
Myslíte, že by naše země nějak prospěla světovému míru, když by se nebyla stala členem NATO ? To mi připadá hodně naivní.
Jestliže se minulých 60 let podařilo prožít bez světové války, určitě to není zásluhou mírového úsilí Sovětského svazu.
Nejsem žádný militarista, ale přesto (anebo právě proto) jsem hodně rád, že se naše země členem Severoatlantické aliance stala. V tomto ohledu hlavní, z čeho lze mít obavu, je, nakolik by NATO dokázala chránit bezpečnost v Evropě, když by z ní USA vycouvaly, což by se taky mohlo stát.
25. 12. 2011 | 20:34

Béda napsal(a):

Jíra,

nesmysl. Srbové v kosovu žádnou genocidu neprováděli. Problematická byla albánská pospolitost v Kosovu, která začala provádět v srbské provincii Kosovo násilí. Zřejmě proto byli zpočátku kosovští Albánci klasifikováni jako teroristé (včetně jejich UCK). Ke genocidě fakticky došlo až po etnickém vyčištění Kosova od nealbánců pod dohledem mezinárodních institucí a zlikvidování nemuslimských a nealbánských historických a kulturních památek v Kosovu.

Pečeť Havla se podepsala na kosovském precedentu. O to větší je Havlův přemet v otázce Jižní Osetie, kde se postavil na stranu gruzínského diktátora a zastával opačný postup než v otázce Kosova. Zde se plně projevil dvojí metr a politická účelovost havlovy morálky.

Proto Havlova morálka časem naprosto ztratila svůj původní puvoir a stala se bezobsažných blábolením.
25. 12. 2011 | 21:37

Kanalnik napsal(a):

mb - dobra myslenka :)

Midori

"...loajalita a láska k praporečníkovi Pravdyalásky vás ctí...", "...vašemu milci..." - no nevim, nemyslim si, ze by VH byl muj milec nebo polobuh, myslim, ze muj vztah k VH ponekud nadsazujete, ale budiz

podle vas byl "sedmilhář", ja oporu v dukazech nemam, takze nevim, co si o tom mam myslet

"Zdědil zemi chudou ale s obrovským potenciálem nadšených lidí a odevzdal ji dvoutřetinovou vykleštěnou po všech stránkách, i z hlediska morálního."
- no a to je podle mne ten (nazveme to) problem, ktery tu v diskuzich kolem Havla vidim;

podle meho nazoru tu zemi nezdedil Havel, ale my vsichni, a byli jsme to my vsichni (spolecnost), kdo za ni nesl odpovednost a vytvoril to, co mame dnes. Velka cast lidi byla naivni, na druhe strane tu byla a je hromada lidi, kteri kradli a kradou a mysli jen na sebe, kteri se vezou a parazituji moralne na ostatnich lidech tim, ze je vyuzivaji ve svuj vlastni prospech; osobou prezidenta narod nezmenite

Kdyby nebyl prezidentem Havel, ale nekdo jiny, podle vas lepsi, myslite, ze by ten jeden clovek to fakt mohl ovlivnit, co s tou zemi bude? Podle mne velmi naivni predstava, ktera se tu tahne od listopadu 89. Lidi, ktere mate a se kterymi pracujete, byste musel vyvez ze zeme a dovest nejake jine a lepsi.

Nevim, proc lide nejsou schopni se podivat realite do oci a priznat si, ze tato spolecnost je nemocna, ze tu proste dostatek aktivnich a moralnich lidi, kteri jsou ochotni delat neco pro sve okoli/spolecnost, neni. Tedy ne dostatek na to, aby tato zeme vzkvetala.
25. 12. 2011 | 21:50

jíra napsal(a):

aga

Díky za reakci. Dosavadní pociťované určité neúspěchy mnoha myslitelů, i při všem dobrém, co se povedlo, jsou jedním z více dobrých důvodů, že si raději všímám více různých přístupů k věci zároveň a snažím se je vnímat jako jakýsi životaschopnější celek, v němž každý dobrý člověk může najít to své a zároveň vidět ten celek.

Předem říkám, že pochybuji, že principiálně masa může být vůbec někdy nějak lépe připravena. Masa je všeobecně především vždy dobře ovlivnitelná jako svébytný nemyslící fenomén uvedený do pohybu určitým směrem buď samospádem když nervy přetečou (představte si kamennou lavinu či co), nebo na něčí popud (představte si ovce vrhající se za beranem ze skály), popřípadě se vzájemně masíruje v akci klidně i k lynčování, když na to přijde (představte si zdivočelý roj vos). Bohužel ovlivnitelní jsou i jednotlivci, viz katastrofální psychohrátkové laboratorní výsledky z testů, zda budou lidé za jistých vychytrale vyvolaných podmínek ochotni mučit na povel jiné lidi až k usmrcení. Nelidské či lhostejné chování masy na to patrně navazuje.

Mlčící většina může mít jako docela pěkný cíl například snesitelnější život. Když se podíváme blíže, vidíme jednotlivé svébytné osudy lidí a skupin lidí.

Takže v principu jde o to, jednak jak pomáhat vytvářet všeobecně lepší podmínky k snesitelnějšímu životu, jednak jak dát lidem, kteří se mohou a chtějí postarat o sebe sami, podmínky k tomu, aby tak svébytně zvládali učinit a ještě aby zbylo. A pak snad už jen jak pomoci najít nějaký konsensus i v sporných případech. A je to potřeba neustále, svět se stále mění, i ten již globálnější dále se nerozšiřující, a vznikají nové a nové nerovnováhy.

To není věc jen jakýchsi pravdoláskařů s ideály, ale i úspěšných pokorovděkařů (mravně vyspělých úspěšných podnikavců), šalamounských přístupů úřadů, všech občanů a všech jednotlivých profesí včetně nějak povznášející kultury. U nás nějak zůstali idealisté jaksi trčet se svými ideály a jinak často vidíme přílišný až cynický pragmatismus, arogantní exekutory či co, lidskou lhostejnost i silácké výkřiky a stále méně kvalitní a dražší potraviny a podobně. Toho dobrého také není málo, ale toho špatného je nějak moc.

Jsem rád, že v zahraničí si Havlova akcentu proti lidské lhostejnosti k tomu všemu zlu a nepravostem všimli dost zřetelně a připomněli to často na twitteru ve svých nekrolozích: The tragedy of modern man is not that he knows less about the meaning of his own life, but that it bothers him less. Vaclav Havel, R.I.P.

Takoví lidé budou na to vždy přicházet asi vždy dříve než jiní. Čím lepší široce pojaté diskuse o naléhavých věcech, čím lepší všeobecná osvěta, čím více praktičtěji aktivnějších lidí se zkušenostmi získanými jaksi "v provozu", tím méně předčasně s tím budou přicházet, tím méně budou nůžky rozevřené. Jak víme, osvětu zatím moc nezvládají ani vlády přinášející konkrétní jednotlivé nové byť snad leckdy i celkem dobré změny. A mají-li jasnější většinu v parlamentu, vlastně se o průhlednější osvětu skoro nepokoušejí ani u hůře přijatelných změn.

Pokud ovšem si budou vědomi jisté nezbytné dávky opatrnosti a nebudou toho chtít najednou zvládat příliš mnoho, má to přicházet po vrstvách. Bohužel při populismu líbivé přehánění slibů nastává snadno, ale to hrozí od jiných aktérů.
Nebezpečí je asi i principiálně. Opatrnost je matka moudrosti. Matka? Generační problém, mladí přece všemu novému rozumějí lépe a jsou horlivější než zkušenější dospělejší. Moudrost? Koho by zajímala, pokud většina myslí jen na sebe a na poklady na ulici. Takže ta předběžná opatrnost nám asi tolik "nehrozí".

Pěkný sváteční večer.
25. 12. 2011 | 21:52

Kanalnik napsal(a):

P.S. Posledni odtavec neni minen na Vas osobne, popisuji, jak se mi veci jevi. Vse dobre i Vam.
25. 12. 2011 | 21:52

bÉDA napsal(a):

Dovětek - definice z Wikipedie: "Genocida (latinsky genocidium) je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „ÚMYSLNÉ A SYSTEMATICKÉ ZNIČENÍ, CELÉ NEBO ČÁSTI, ETNICKÉ, RASOVÉ, NÁBOŽENSKÉ NEBO NÁRODNOSTNÍ SKUPINY “[1] ačkoliv co znamená „část“ je subjektem debaty právníků...[2]"

Myslím, že i laikovi je při zběžném pohledu zcela jasné, kdo chtěl vyčišťovat etnicky, nábožensky, rasově územé Kosova a kdo taky to provedl.
25. 12. 2011 | 21:55

Béda napsal(a):

Ještě jedna věc. Podobně hluše vyznívá projev Havla o kritice moci peněz, které vládnou světu. Sám Havel byl přítelem univerzálního sponzora - "vlastníka" české vlády, sponzora svého filmu a knihovny.
25. 12. 2011 | 22:04

jih napsal(a):

Myslim ze kdyz nekdo zverejni na webu seznam nejakych osob je pri nejmensim takova bomba jako kdyz nekdo hodi vejce na Paroubka nebo Topolanka.
25. 12. 2011 | 22:07

jíra napsal(a):

Jan Vaculík

Můj příspěvek v 00:01? To jste si mě s někým spletl.

I když se přiznám, že jsem přece jen trochu litoval Vladimíra Zemana, když se cítil povinen schvalovat a podporovat akce v Jugoslávii v r.1999 hned při čerstvém vstupu ČR do NATO. Pro něj a pro ČSSD to asi byla poněkud absurdní situace, takhle asi začínat nechtěl. Patrně spolurozhodovalo zejména to, co se mezitím svět už dozvěděl o masakru ze strany bosenských Srbů v dobyté Srebrenici v r.1995, která se stala vyrovným mementem tehdejší války.

hezký večer
25. 12. 2011 | 22:17

Béda napsal(a):

jíra,

1) šlo o Miloše Zemana
2) při vstupu ČR byla NATO obranným spolkem a brzy poté byla transformována v globální útočný spolek.
3) zajisté si vzpomenete na transformaci přístupu V.Havla, který nejdřív prosazoval vizi likvidace vojenských bloků a poté se stal největším zastáncem vstupu ČR do NATO a podporovatelem všech agresí NATO bez rozdílu a podílu ČR v nich.
25. 12. 2011 | 22:23

aga napsal(a):

Jíra

Ideály, zejména transcendentní, mají tu vlastnost, že se mohou realizovat pouze tehdy, kdy je jejich hlasatelé zároveň žijí ve svých vlastních životech. Ve skutečnosti můžeme ideál realizovat pouze ve svém osobním životě, jeho společenská realizace je až následkem tohoto procesu. Proto naši pravdoláskoví idealisté zůstali trčet pouze u těch svých prázdných, bezpodstatných slov, a tím (at už nevědomě nebo vědomě) přenechali pole pragmatikům, kteří své ideály nejen hlásají, ale opravdu žijí. Taková je magie reality. Hlasatelé falešné pravdy a lásky pak sklidili nejen uznání od těch, kteří jim jsou podobni, ale nakonec i materiálně profitovali z té špinavé práce, kterou za ně odvedli pragmatici.
25. 12. 2011 | 22:32

honolulu napsal(a):

Pane Adam B. Bartos, dekuji Vam za seznam pravdolaskaru. Uz jsou registrovani vsude po svete. Predpoved jim budoucnost je velmi snadne, ale panem Stejskalem neprijatelne, zde na Aktualne CZ.
Proto tito panove si musi koupit kocku v pytli.

Presto se v kratkosti chci zminit o necem, co se tyka vas vsech i Vas pane Bartos, a nikdo s tim nic nezmuze. (Vcetne vaseho nabozenstvi).

My zname 88 hvezdnych konstelaci, z nich 12 nas ovlivnuje vice nez vsechny ostatni.
Nase planeta letici vesmirem - jejich vlivem, je proleti kazdych 26000 let +/- coz theoreticky pripada na kazdou konstelaci 2160 let.

V kazde te konstelaci se lide CHOVAJI a MYSLI uplne jinak, nez v predesle. My vime velmi dobre, co ocekavat za zmeny v konstelaci nastupujici. My jsme nyni (nase planeta) v hranicnim pasmu - to my take vime urcite, ale nemuzem se dohodnout na tom, jak je hranicni pasmo siroke.

Kristus byl symbolem vstupu do konstelace Pisces, (narodil se
4 B.C.), ale zacatek tehdejsiho hranicniho pasma zacal nekdy za refomace bratri Gracchusu 133 B.C. - 122 B.C. Rim se z reformaci nikdy nevzpamatoval. (Civilni valky znate.)

Ted jsme v obdobne situaci. Po prekroceni hranicniho pasma prijde uplne jina filozofie, kterou zname. Bude tvrda, vecna, logicka a racionalni. Nabozenstvi stareho typu nebude existovat. Bude trestne ! Veda a technologie ovladne svet tvrdymi zakony a ekonomicky bude dobre pro kazdeho, kdo se ji zucastni.

Bude trestne, nasilne michtat rozdilne kultury na rozlisnem vyvoji.
Vy, kdyby jste vedeli, pravdolaskari, co vas ceka, tak poprosite o tranquiliser.
(Zacne to ocistou a sbernymi tabory - ha,ha,ha.)
25. 12. 2011 | 22:49

jíra napsal(a):

Béda

Předem: Srbského národa si vážím, a toho, co světu přinesl. Již v Rakousko-Uhersku to měl asi těžší než jiní. Možná se v něm cítil nesvůj i jako v jiné větvi křesťanské víry, s poněkud odlišnými historickými kořeny, nevím. Slepenec národů se nakonec rozpadl celý. A teď tu máme Evropskou unii. Jsme již poučeni historií?

Když Miloševič prosadil změnu ústavy s cílem více Jugoslávii ovládat s převahou hlasů, nelze se divit tomu, že s tím nesouhlasily ani její ostatní slovanské národy, někde kvůli tomu vzrostly nacionalistické nálady a Jugoslávie se rozpadla se všemi dalšími nepříjemnými důsledky, ovšem již za jiných podmínek.

Mělo by stačit jen jedno slovo: Srebrenica, 1995 :((

Pokud se dobře pamatuji, svět Srbsku vytýkal, že bohužel Bosenské Srby podporovalo i později. O později zjištěném hromadném znásilňování žen jiné národnosti Srby, s jejich držením v zajetí až do těhotenství a o mučení zajatců se skoro pak snad ani nesmělo moc mluvit, aby vůbec bylo možné vést další diplomatická jednání.

S odtrhnutím Kosova od Srbska spíš nesouhlasím, jsou to oblasti dříve obývané Srby s četnými jejich historickými svatostánky a jinými stavbami. Je těžké najít pro všechny strany přijatelné žešení, když může být zvoleno jen jedno. Svou roli hraje obvykle i to, že svět se cítí být při vážnějších nepokojích povinen zasáhnout a zjednat nápravu, ač se v místní situaci tak dobře nevyzná, mohou se projevit i další již ne tak spravedlivé motivy. Srbové si asi nechali přerůst následky předchozí imigrace muslimů přes hlavu. Dřív, když ještě vládli celé Jugoslávii, měli pocit, že tuto situaci řešit nemuseli.

Není to vlastně skvělé, jak mírumilovně se rozdělilo Československo, když už to premiéři obou zemí diplomaticky nezvládli jako společné vládnutí? Oba národy jdou skutečně aspoň poněkud různými cestami, potýkají se s jinými náročnějšími situacemi, nebylo by to jednoduché. Možná máme takto k sobě vlastně blíž :)
25. 12. 2011 | 22:59

jíra napsal(a):

Béda
Uch, s tím chybným křestním jménem to je z mé strany dost velký "překlep", pardon, nechtěl jsem vás mystifikovat. Asi je to nějakým útlumem a tím, že jdu zítra s neteřemi do kina na Rozbřesk a už jsem tak trochu myšlenkami u filmů a filmařů :)
25. 12. 2011 | 23:09

honolulu napsal(a):

Znovu vam to uslo pravdolaskari.
Uz treti krestansky kostel lehl popelem behem Vanoc.
Ale jen v jednom je 27 mrtvych v tech ostatnich mene.

Ze by byli mezi Machometani rasiste ? Ale to prece neni mozne !
Pouze belosi trpi xenofobii za extremismem !
Souhlasite se mnou p. Tydlitatova ?
25. 12. 2011 | 23:21

jíra napsal(a):

Béda

Jestli začalo být NATO podle vás či vůbec podle ČSSD více útočné, mohl se Miloš Zeman snažit prosadit z něho vystoupit, pokud by to uznal za vhodné, ale neučinil tak.

Pokud vím, byla v Evropě také debata, zda by měla mít nějakou svoji vlastní strategii v tomto směru, ale zatím se tak nestalo. Je otázka, zda by to vůbec bylo lepší. Spojené státy vyrostly historicky především díky migraci z Evropy, včetně přijatých svobodymyslnějších ideálů v ní vzniklých. Ale svět se stále mění.

Možná je tak trochu problém to, co tvrdí Noam Chomsky, že americká ústava byla vytvořena, tak jak byla vytvořena, tj. především kvůli ochraně majetku 1% jeho obyvatel před těmi ostatními a to může dost ovlivňovat i zahraniční politiku.

Můžeme jim za to ovlivňování ale historicky i hodně děkovat, podíleli se významně na porážce nacismu v Evropě, to vždy bude na miskách vah notný díl k dobru. Avšak tím, že jsme pak spadli na základě dohod velmocí (ale hlavně kvůli našim volbám) pod bolševický blok, mi také vlastně dost "zavařili" i jinak. Když jsem kdysi jako malý kluk dal v hodině dějepisu k lepšímu poznatek, že Plzeň osvobodili Američané, tj. že to byli nejen Rusové, vznikl poté kvůli autocenzuře učitelského sboru preventivně dost velký poprask s vyslýcháním mým i mých rodičů kvůli takové údajné mé nehoráznosti jen pilného a pozorného žáčka. Už tehdy u mě tehdejší režim dost ztratil na důvěryhodnosti a soudnosti - američtí vojáci tu přece taky riskovali smrt za naši svobodu, též přímo za život a svobodu mých nejbližších příbuzných, prý dokonce mého tehdy sotva již chodícího strýce schovali v tanku před palbou nácků odněkud z věže kostela či ze střech domů kolem náměstí při vítání vojáků.
25. 12. 2011 | 23:43

Medikolog napsal(a):

Pane Honolulu,

nepůsobí tam ty kostely jako alternativa Chánovského "kulturního" domu neboli komunitního centra problémových obyvatel? Jako vaši jihoafričané co terorizují Bůry??
26. 12. 2011 | 00:16

antoninovy napsal(a):

Ad "Bilderberg"

"Proč není na aktualne jediná zmínka o Bilderbergu, když ta skupina prokazatelně existuje a schází se tam nejvlivnější představitelé politiky a byznisu západního světa? Proč tedy píšete o každé přiblbé schůzce státníků, zasedání MMF a podobně?

Více o skupině Bildeberg:

http://www.youtube.com/watch?v=QftIJi3layQ&feature=player_embedded
25. 12. 2011 | 12:10 "

Pane a co je na to celém apriori špatného ?

Schází se a jedná skupina zájmových lidí, kteří mají starost o vývoj dalšího života na této planetě, to je špatně ? když nevědomé stádo běžných lidí, kteří se starají jen o své vnitřnosti, o plytké smyslové požitky, si neví rady sami se sebou ?

Co je na tom nedobře ?

Ano, nevíme o těchto lidech všechno, jaké vlastní zájmy tam mohou participovat, ale neberme jim právo se starat a zatím doufejme, že to myslí dobře. Zatím důvěřoval bych jim více, než prominentním finančním ústavům, tedy hlavně bankám a investičním společnostem, které jsou vedeny bezduchými, zločinnými psychopaty.

Ale třeba se pletu a všechno je jinak, jen mne zlobí nepodložené výpady.

Pax
an
26. 12. 2011 | 01:17

honolulu napsal(a):

Pane Midikolog,
Vy jste to tak krasne podal. Prevysujete me literalne na 100 %.
Komunitni, skoro "kulturni" centra a vsechna jina centra, podporujici bujeni machometanske rakoviny sveta, musi byt zbombardovana zpet do old stone age.

Konecne je zde nekdo, kdo to smysli stejne dobre jako ja.
Kdo je to pan Chanovsky nevim....Je mozne s nim pocitat v nasich krizackych radach ?
26. 12. 2011 | 01:37

honolulu napsal(a):

Pane Antoninovy,
zde Vas zdravi a chce informovat, plytky, pozitkarsky chlipnik Honolulu, ze je jeden z tech, kteri zdegenerovanou Vami zminenou skupinu uz nikdo nebere vazne.
26. 12. 2011 | 01:44

Béda napsal(a):

antoninnovy,

pokud je mi známí, tak Bilderberg založil finančník a prakticky jej ovládají finančníci, kteří tvoří jeho základ a "tvrdé" rozhodovací jádro. Skupina Bilderberg (pozvaní politici a vlivní lidé) v rámci "starosti o chod světa" medituje nad kde čím a rozhodovací jádro přijímá "doporučení" kde se bude vál¨čit, co se bude dít v oblasti peněz...

Jíra,

USA vyrostly především na krádeži a rozdání půdy domorodců přistěhovalcům z Evropy, motivaci a podpoře tvůrčí činnosti, díky výhodné geostrategické poloze, vytěžení zlomových historických konfliktů svých konkurentů a díky ohromnému postkoloniálnímu impériu, které převzaly a do dnešní doby vysávají. Velkou roli při tom sehrály peníze a koncentrace kapitálu, které sehrály roli mízy a katalyzátoru boomu a dnes působí jako ničivý uragán.
26. 12. 2011 | 07:25

Pepa Řepa napsal(a):

Děkuji WikyBédoví, že mě ozřejmil, co to je genocida, do této chvíle jsem o tom neměl tušení.
Jak jsem jen mohl žít bez Wikiny?
-------------------
Ke skupině Bilderberg, která se tak dobromyslně a velkoryse stará o to, aby se planete točila správným směrem,bez ohledu na vlastní prospěch, bych jen podotkl, že i zde má svého zástupce/kyni, filantropa z Bedřišky, kolegu/yni Wendelína/u, který/á veškeré zisky z prodeje akcii a jiných komodit na NYSE-a že jsou nemalé-, velkoryse vrazí do osvěty nás-jak říká kolega buldatra-duševně nečesaných a nemytých.
Řídit planetu za ostatní nevzdělance je dřina a velké břemeno. Někdo to holt dělat musí, musí se obětovat.

A tak tito noví Héraklové, kterých je dvanáct, se ujali dvanácti úkolů. Zatím jsou u úkolu č.5 t.j. čištění Augiášova bankovního chléva. Připomeňme si, že chlév byl plný hnoje a teprve v této chvíli objevíme stopu, šifru mistra Wendelína.

Vede k prvními nicku myslitele Wendelína Hérakla:
TENCOKYDÁHNUJ.

Inu zednáři, mudrcové řídící planetu, si nepřejí odhalení, skládají slib mlčení a k jejich vypátrání je třeba zapojit kabalisty i nejmodernější IT technologii.

Vzpomeňme tedy skromně utajených, transformačních velikánů, kteří pokročily v transformaci nejdále a prokázali, že lze tranformovat pohlaví i bez kuponové metody.

Dále uctěme dílo našeho tatíčka udržovatele - Libora Ámose Stejskala, učitele korektního diskurzu a dobrých mravů, spolutvůrce slavného čtvrtečního pořadu "Unudíme Vás k smrti" a přijměmež preambuli-bambuli, která bude v záhlaví serveru.

Libor Ámos Stejskal se zasloužil o aktuálně.cz.
26. 12. 2011 | 07:42

Béda napsal(a):

jíra,

na můj vkus moc tematicky skáčete a dopouštíte se řady nepřesností. V dřívějších příspěvcích jste odskočil z Kosova o kterém šla řeč do Bosny. (Mimochodem i zde by mophla proběhnout docela dlouhá diskuse o roli německých zbraní a německé zahraniční politiky, účelové slepotě mezinárodních pozorovatelů), o právu srbských menšin v novovytvořených státech (i v Bosně a kosovu) na odtržení na základě vytvořeného precedentu...

Z nejnovějšího příspěvku - vůbec netuším jak je upravena možnost vystoupit z NATO (podobně jak to netuším u EU) - jestli taková možnost je vůbec ve smlouvách obsažena.

Další věcí je když říkáte o tom, že že ČSR neosvobodili jen "Rusové" ale i Američani. Zde bych upřesnil - jenom o Rusy vůbec nešlo. Již v názvech armádních uskupení máte ukrajinský front, běloruský front, je známo, že při osvobozování ČSR padli rumunští vojáci...

Osvobozování americkými vojsky bych viděl v několika rovinách. Jednou byl postup na dohodnutou demarkační čáru a přejímání jednotek Wehrmachtu, který se vzdával americké vojenské moci a druhou bylo rozbombardování průmyslové páteře Československa v době, kdy to již postrádalo válečný smysl.
26. 12. 2011 | 07:45

Pepa Řepa napsal(a):

Béda
k ukrajinskému a běloruskému frontu, bych podotkl, že zapomínáme i na banánový front, který se vinul od strategické koty, zeleniny na rohu Biskupské přes celou ulici Na Poříčí.
26. 12. 2011 | 07:52

Pepa Řepa napsal(a):

Oprava
Vzpomeňme tedy skromně utajených, transformačních velikánů/nek, kteří/ré pokročili/y v transformaci nejdále a prokázali, že lze tranformovat pohlaví i bez kuponové metody.

Ať je to vydřendrované.
26. 12. 2011 | 07:56

Béda napsal(a):

PŘ,

někde banánová fronta, jinde nekonečná fronta na polévku Armády spásy a na zdravotnické ošetření. To jsou ty paradoxy, aktuální zvláště o Vánocích.
26. 12. 2011 | 08:02

Pepa Řepa napsal(a):

Při udílení cen za r.2011 bychom neměli zapomenout ani na Národní ekonomickou radu vlády (NERV), která ač složena téměř výhradně ze zástupců bank a penzijních fondů pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu jak s bankami, tedy svými živiteli bezbolestně zatočit, aby to neodnesla Máňa z Hornídolní, která v nich má své úspory.

Po starostlivé skupině Bilderberg jde o další filantropickou sestavu, jdoucí proti svým přirozeným zájmům.
Individuální ocenění by měl dostat zaměstnanec bankovního uskupení Goldman-Sachs, který obětuje své tučné každoroční bonusy i své růžové brýle mámení ve prospěch Máni.

Svět je plný starostlivých filantropů. Ty je třeba ocenit. Bonusy ztrojnásobit.
26. 12. 2011 | 08:44

F.Švarc napsal(a):

anti politik napsal(a):
"Český novinář" je to nejhorší servilní lidské individum které znám už od dob bývalého režimu. Ti samý co teď oslavují Havla kdysi psali oslavné ódy na socík a pokud příjde něco jiného budou oslavovat cokoliv za co dostanou zaplaceno!! Pokrytectví v čistočiré podobě je demokracie po česku!!

Dodávám, to je pravdoláska, synonymum odporného pokrytectví, pane Šmíde, kterou wikipedie vzdor našim škrabálkům zatím stále nezná.
26. 12. 2011 | 09:13

Béda napsal(a):

F.Švarc,

domnívám se, že Havlovi v určitou dobu blesknul hlavou reklamní slogan o Pravdě a lásce. Třeba četl Orwella, anebo něco z Masaryka a osvítila jej náhlá inspirace.

Bohužel pozdější praxe ukázala, že v případě Havla šlo pouze o reklamní slogan a došlo na slova nadčasového Orwella.
26. 12. 2011 | 09:36

Michal Poláček napsal(a):

Pepo Řepo,
že vy jste před námi ukrýval básnické střevo? :))) Já se nestačím divit jak pregnantně umíte popisovat stav věcí věrejných.
26. 12. 2011 | 10:40

16800 napsal(a):

Bédo, nezáviďte!
Taky si užijete.
Jako věrnému slouhovi Moskvy vám bude na pohřbu přítomen někdo z ruské ambasády.
A když ne konzul, tak uklízečka.
26. 12. 2011 | 11:25

Válečný štváč a vrah z Wall Streetu napsal(a):

Ha, omyl,to jsem psal, Bédo já...
26. 12. 2011 | 11:26

schaba napsal(a):

Už jen ze slova pravdoláska se mi chce zvracet a když si představím lidi co se za ním skrývají tak se mi chce blít.
26. 12. 2011 | 11:37

honolulu napsal(a):

Ja mam bolest v brisnich svalech, kdyz Pepa Repa pise.
Ja zde hulakam smichem pred 6 a.m.
26. 12. 2011 | 11:38

Béda napsal(a):

Burzovní štváč a vrah

to asi nebude možné. Nemám diplomatické styky s žádnou ambasádou. Tyto udržují spíše osoby s širšími společenskými vazbami, ke kterým na rozdíl od mnoha jiných (nic nenaznačuji) nepatřím. Jak jsem již řekl, taky nestojím o žádnou, než užší rodinnou publicitu. Nepatřím k filmové branži a nemám rád při intimních událostech kompars a statisty.

Jinak, proč zrovna slouhovi a proč jenom Moskvy? Zajisté taky Teheránu, Pchjong Jangu, Havany, Al Káidy, OWS, Wikileaks, Minsku, Bělehradu, Pekungu... Určitě jsem slouhou anebo vládcem úplně všech a nikoho bych neprivilegoval.
26. 12. 2011 | 11:47

Béda napsal(a):

Burzovní štváč a vrah,

jinak doufám, že pánové Thacy a Saakašvili stihli seznámit Fórum 2000 se způsoby jak dosáhnout demokracie a poučit ostatní přítomné o tom, co je to vlastně demokracie.
26. 12. 2011 | 11:55

Pepa Řepa napsal(a):

Válečný štváč
viděl bych to na medaili.
Venceremos: WikiBédovi Kim a Fidel.
K+B+F 2012
Nestihli jsme to. Tak až příště.
Ženy budou chybět. Béda nemá styky.
26. 12. 2011 | 12:09

Béda napsal(a):

PŘ,

jsem netušil, že jste Kim a Fidel v jedné osobě. Za přání srdečně děkuji a opětuji jej.
26. 12. 2011 | 12:12

Válečný štváč a vrah z Wall Streetu napsal(a):

Bédo: Když můžou být jiní loutkami Washingtonu, proč ne vy slouhou Moskvy?
Pepa Řepa: Jasně, nějakou medaili za neúnavnou činnost na stránkách zdejších blogů, si určitě zaslouží :)
26. 12. 2011 | 12:16

Kamarád napsal(a):

Zdá se mi, že diskuze už zašla daleko.
Jako, kdyby neexistovali lidi, kteří mají neotřesitelnou a nesmlouvavou víru v dobro a kteří se přitom neskloní před zlem, a to i za cenu osobních obětí.
Měl jsem tu čest jich několik poznat.
26. 12. 2011 | 13:00

Béda napsal(a):

Kamarád,

pozvat do diskuse o světové vizi a demokracii H.Thacyho a Saakašviliho vyžadzuje buďto kachní žaludek anebo hluboký dramatický smysl. Akorát nevím proč spolu s nimi nepozval V.Havel Fidela Castra, Kim Čong Ila, Lukašenku, Putina, saudského krále a G.Bushe 2..
26. 12. 2011 | 13:10

Válečný štváč a vrah z Wall Streetu napsal(a):

Zajímavé, že média komentují neúčast představitelů Ruska na pohřbu, ale o neúčasti Srbska se mlčí, včetně Aktuálně.
26. 12. 2011 | 13:23

Béda napsal(a):

Burzovní štváč a vrah,

zajisté je to od Rusů neomalenost. Nejenom že nepřilétl osobně Medveděv (anebo Putin) a nepronesl smuteční řeč a poděkování za péči nebožtíka o občanské aktivity v Rusku, ale nedostavil se a s pohřební řečí nevystoupil ani žádný skutečný ruský demokrat, kupř. pánové Abramovič, Berezovskij anebo Kasparov. Rovněž tak zůstalo bez zájmu médií diplomatické faux pas Pekingu, který nevyslal na pohřeb s pohřební řečí tajemníka UV KS Číny, ve které by připomenul trvalý zájem zesnulého o zlepšení demokratických práv v Tibetu, kde by dalajláma rád obnovil středověkou teokratickou demokracii. Očekával bych taky vystoupení někoho z majitelů Bahrajnské demokracie, který by nebožtíkovi poděkoval za setrvalý nezájem o občanské aktivity v této zemi...

Holt na všem se dají nalézt mušky nedokonalosti.
26. 12. 2011 | 13:37

hanah napsal(a):

Dovolím si sem zkopírovat článek J. Havránka, třeba se p.Šmíd trochu poučí.

Proč jsou PRAVDOLÁSKAŘI k smíchu?
Vysmívat se Pravdě, Lásce a podobným vznešeným pojmům je vyložená zvrácenost. Alespoň v tom se lze s těmi, kteří se tak nadšeně hlásí k pravdoláskařům, téměř bezvýhradně ztotožnit…

To mohu z fleku podepsat. To následné nedorozumění ale spočívá v tom, že tihle pravdoláskaři obvykle nejsou ironizování - vysmíváni pro ty překrásné ideály, ale zejména proto, že si tyhle pojmy tak jednoduše zprivatizovali, přivlastnili, zmonopolizovali a sami se podle nich moc neřídí!

Že kolem těch krásných slovíček sice dělají příšernej brajgl, ale když přijde na věc, chovají se stejně - občas i hůř, než ostatní, kteří s tou pravdou a láskou pořád tak únavně nešermují…

Ostatně, netřeba jen teoretizovat. Takovou typickou pravdoláskařskou politickou stranu jsme už tady přece zažili na vlastní kůži. Úplně každý se tak mohl přesvědčit, o co tady vlastně běží. Říkalo se tomu Unie svobody. Žádná jiná strana se až doposud nedokázala tak šikovně ohánět tolika krásnými, ušlechtilými ideály, proklamacemi.

Dnes už se to ale raději moc nepřipomíná, ani není jaksi šlušné o tom mluvit! Jak to, že tahle echtovní strana Pravdy a Lásky tak horlivě podporována prezidentem, novináři, uměleckou frontou - nejenže na celé čáře nezvítězila, ale po krátké době skončila naprostým fiaskem, ostudou - doslova hanebně?!

Soudím, že je to možné přičíst zejména trapnému faktu, že většina lidí se za ta krásná, vznešená slovíčka jen schovává. Když jde potom opravdu do tuhého, lidé obvykle na ty ideály rychle zapomínají…

Pokud jde o mne, nejenže se těm pravdoláskařům také vysmívám, ale často mě i štvou. Nejen z toho tragikomického příkladu Unie svobody je více než patrné, že oni té lásce, pravdě, cti, atd.,atd., poctivě neslouží, že je, bohužel, často jen hanebně zneužívají k vlastnímu prospěchu…

Josef Havránek
26. 12. 2011 | 13:40

Válečný štváč a vrah z Wall Streetu napsal(a):

Bédo,
šlo mi jen o to, že když média komentují neúčast Ruska, proč nekomentují neúčast Srbska a také Bosny a Hercegoviny.
Nic víc, nic míň.
Je ale od vás hezké, Bédo, že věnujete pohřbu Václava Havla tolik zájmu.
26. 12. 2011 | 13:49

Pepa Řepa napsal(a):

štváč a vrah
není sám. V Lidlu-prý- prodávali banány se smuteční slevou.
No, nekupte to.
26. 12. 2011 | 14:01

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo
slyšel jste někdy o Čingischánově mateřském znaménku?
26. 12. 2011 | 14:04

Válečný štváč a vrah z Wall Streetu napsal(a):

Pepa Řepa:
Ted jsem si našel, že opravdu zastavili orloj. :)
Moc sem tomu nechtěl věřit.
No to je ovšem nádhera! Havel by se strašně chechtal...:-)
Myslím, že to byla povedená performance...
26. 12. 2011 | 14:08

vico napsal(a):

Pan Šmíd se ve svém článku především zabýval vznikem a výskytem termínu pravdoláska...Z článku je zřejmé, že nejvíce mají v hubě tento termín lidé z virtually,fragmentů. První tento termín užil Mirek Topolánek a pak následovali další.

Od samého počátku má označení "pravdoláskař" pejorativní význam a proto ti, kteří jsou pod tuto skupinu podřazováni, sami sebe takto neoznačují a když, tak z ryze defenzivních pozic.

Každý, kdo poukazuje na rozdíl mezi vznešeností názvu obsahujícího v tak zhuštěném prostoru pravdu a lásku zároveň a lidmi takto označovanými, musí nutně bodovat.

Stejně úspěšný by byl i ten, který by hanah a spol označil za příslušnice Klubu neposkrvněných panen země české a pak si z toho dělal prd.l.
26. 12. 2011 | 15:08

aga napsal(a):

Ale vico

no tak, nepřehánějte to. Je to laciné. Hanah snad říká kudy chodí s lišáckým výrazem a vztyčenými třesoucími se prstíčky do véčka, že cdné panenství musí zvítězit nad nevázaným smilstvem?
26. 12. 2011 | 15:29

hanah napsal(a):

vico

velice se pletete. Termín pravdolásky se začal hojně používat už od Sarajevského atentátu (předtím sporadicky). Tehdy se předvedli zastánci "pravdy a lásky" v režii Havla poprvé veřejně v plné síle a v celé své nahotě.
Kdepak Topolánek.
Pejorativní význam to nepochybně má. Není divu. Lidi nejsou blbí, aby neviděli, že ti co hlásají pravdu a lásku, žijí ve skutečnosti pravý opak. Život v pravdě... pchá !
Nutně musíme bodovat, to je jisté, když nositeli tak zvráceně pojaté pravdy a všeobjímající lásky jsou třeba soudružka Šiklová, Halík,kněz nekněz, ďábelsky milující bližního svého, výmluvná madam Tydlitátová ( to je fakt výživná a materiálně vyfutrovaná, krystalická pravdoláskařka) :-), a spousta dalších a dalších.
P...l si dělá většina národa z vás. (jestli se tedy taky mezi ně počítáte).
26. 12. 2011 | 15:36

Pepa Řepa napsal(a):

Viděl bych to jinak.
Stanley Kubrick natočil kdysi film Dr. Divnoláska.

Někdo se nalil a v opici mu naskočila asociace. Tak to vzniká. Pokaždé.
Tak to z něj vypadlo, jako money z forbesu. Přeřekl se. Druhý se toho chytne a už to žije vlastním životem.
Počase se vynoří různí teatrologové jako Just nebo mediální mágové jako Šmíd a začnou vytvářel legendu, najdou ušlechtilého vynálezce, ožrala Lojza z hospody Na Růžku, přece nemůže do čítanek, to dá rozum.
26. 12. 2011 | 15:56

vico napsal(a):

hanah : a teď si spočítejte, kolikrát jste použila termínu pravdoláska v poměrně krátkém textu. Pak si projděte četné texty např. Jiřího Pehe. Nemá nárok :-)

Jinak,já genezi toho termínu "vědecky" jako vy nezkoumal. Možná máte pravdu, že s tím začala jakási Tydlitátová/vůbec mne ta dáma nebere/.Možná máte pravdu vy a nikoliv Šmíd. Napište do blogu čtenáře, kdy a zásluhou koho ten termín získal až politologický význam.
26. 12. 2011 | 16:06

Pepa Řepa napsal(a):

vicohannah
Politologický význam získává pojem- jakýkoliv- až když se jej zmocní malé, pilné Pehe.

Vzhledem k tomu, že se Pehe zmocní všech cizích myšlenek, je politologickým pojmem všechno, co je nehmotné, ba i to, co myšlenkou není.

Páníček pana Pehe, neb Pehe je pouhým jeho stínem, se zase zmocní všeho hmotného, o čemž svědčí prozíravost firmy Parker, která jej zařadila na seznam nežádoucích osob.

O čem se vlastně přete?
26. 12. 2011 | 17:01

vico napsal(a):

Pepa Řepa : Já se nepřu o nic. Momentálně nemám co dělat a přitom je i zde je totální sváteční mrtvo. Za takové situace si na dvorku ve Starem Bělidle Sultán a Tyrl znudeně...lízali kule. My s hanah na rozdíl od nich ale rovněž z nudy objevujeme Tydlitátovou, která vynalezla pravdolásku a usvědčujeme Šmída, který pracně přes monitoring Newton zjistil něco jiného než nejlepší pravdoláskoložka u nás hanah, z neomluvitelného omylu.

Pokud jde o Jiřího Pehe, mám na rozdíl od vás na něho jiný názor, ale přesto si nemyslím, že je až tak významný, jak naznačujete.
26. 12. 2011 | 18:17

S.Š. napsal(a):

Vico :
Pane Vico, "jakási Tydlitátová", kterou se zde pokouší paní hanah - urážet, podobně jako J. Šiklovou nebo T. Halíka (co charakteristika, to urážka), je shodou okolností totožná s Mgr. Věrou Tydlitátovou, Th.D., publicistkou, výtvarnicí a badatelkou z komunisty perzekuované rodiny, která nesměla za bývalého režimu studovat, signatářkou Charty 77, Několika vět a Hnutí za občanskou svobodu, zakladatelskou OF v Plzni, která se m.j. zabývá extremismem a xenofobií a je zakladatelkou Ligy proti antisemitismu.
V.T. je rovněž bloggerkou, poslední text publikovala zrovna dnes, tady je
http://tydlitatova.blog.idnes.cz/c/237908/Az-umre-pan-Klaus.html
Z textu je dobře patrný rozdíl mezi těmi, z nichž zde již plný týden odkapává hnusota a léta vysmívanými "pravdoláskovci", i to, proč jsou lidé jako V.T. pro tábor pana Klause nestravitelní. Nemají na ně a přes svou primitivitu si to dobře uvědomují.
26. 12. 2011 | 18:53

Béda napsal(a):

Ad Hanah

www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Klaus-je-pokrytec-Havlovy-hodnoty-neuznava-pise-se-v-otevrenem-dopise-218059
http://vera-tydlitatova.eblog.cz/jan-konfrst-klausi-jste-pokrytec-mel-byste-havla-prosit-o-odpusteni-dokument
26. 12. 2011 | 19:07

Kanalnik napsal(a):

hanah

manipulace v nejryzejsi podobe

vytahnete si slovo "pravdolaska" a pak uz jim mavate kolem dokola a oznacujete jim jakousi skupinu lidi, do ktere podle sve svrchovane libosti zaradite kohokoli, podle toho, jak se vam zamane, bez konkretnejsich argumentu, proc by mel zrovna ten ci onen clovek do teto skupiny patrit

vagni a generalizovane oznaceni skupiny se silne pejorativnim nadechem a zarazovani osob do teto skupiny opet vagnim zpusobem, aniz by bylo jasne proc - to je vas pristup a vas styl; jedna se o velmi ucinnou manipulacni techniku

vy oznacite skupinu a vy si do ni zaradite, koho chcete; a mate bic na vase oponenty; to se pak ale s vami da tezko diskutovat
26. 12. 2011 | 19:09

Kanalnik napsal(a):

... ted me napadlo, jestli ovsem nepapouskujete uz to, co vam predzvykal nekdo jiny... to byste pak byla sama zmanipulovana... myslim, ze je to ve vasem pripade dosti pravdepodobne (vase clanky se vyznacuji silnou davkou sektarskeho mysleni)
26. 12. 2011 | 19:13

Béda napsal(a):

Béda,

příspěvek v 19:07 nepsal Béda ale někdo kdo se ukrývá za nick Bédy. Béda má na klause stejně kritický názor jako na Klause. Každý z obou pánů měl/má (jako každý) svá pro a svá proti.

Pravdoláskaři dokázali svýma lžema perfektně vyprázdnit své heslo, že pravda a láska vítězí, resp. zvítězí. Podobně jako před nima církev desatero (zejména nepokradeš, nesesmilníš, nezabiješ!) a komunisté, kteří měli dva komunismy - jeden pro populus a druhý pro papaláše a Klaus, kterého neviditelná ruka, která má všechno vyřešit přivedla celý svět svou hamižností k megaprůseru globálních rozměrů.
26. 12. 2011 | 19:29

Béda napsal(a):

oprava: ... Havla stejně kritický názor jako na klause...
26. 12. 2011 | 19:30

Alibernet napsal(a):

Pamatuji si na výraz kulturně-mediální fronta, ten předcházel Pravdě a Lásce. Pravdu a Lásku začal podle mne jako jeden z prvních používat Jakl.
26. 12. 2011 | 19:54

vico napsal(a):

S.Š. : V nastávajícím čase seznamů/je třeba si dobře všímat, která strana ty seznamy dělá/ je možná lepší být pouze "jakýmsi".

Autor článku klade otázku : " A proč tolik vadí?".

Jedna z těch, co může dát autentickou odpověď, je hanah. A hanah promluvila. Díky tomu je autorova otázka zodpovězena.
26. 12. 2011 | 20:09

Pepa Řepa napsal(a):

S.Š.
Vámi zmiňovaná aktivistka je zatím největší ženský děs a běs, který se na tomto serveru za pět let objevil. Patřila do tandemu k jinému výtečníkovi, Františku Kostlánovi a svoji kariéru provázela láskyplným vyjádřením, že se těší až bude tančit na hrobech těch, kteří byli jiného názoru.
Vskutku projev humanitní citlivé ženské duše.Takhle putují po celém internetu a jen jitří emoce a antisemitismus.

Pokud je blog o otázce, kdy se pojem pravdy a lásky zdiskreditoval, tak vězte, že hlavní zásluhu na tom nemá ani Havel, ani jeho odpůrci, ale takoví jedinci jako tato dvojice, lidé kteří se na to nalepili.
V tu dobu sem ani hannah nechodila, takže pláčete na nejen na špatném hrobě, ale uvažujete stejně jako ti, kterým vyčítáte různé seznamy.
Vy nalistujete zase seznam aktivistů a máte jasno. Je to fajn holka.Stejně jakp Béda, vygůgluje blog-vida našinec.
Jaký je-mezi oběma zaťatými skupinami- rozdíl?

Mohu Vás ubezpečit, že stejný názor na Tydlimámu bude mít nejen řada místních seriozních diskutérů z té doby na.př. Karel Mueller, ale mají jej i studenti z Plzně, považující ji za naprosto šílenou, ba i lidé z obce, tvrdí, že ta "dáma" jim dělá jen ostudu.
Dovoluji si dokonce tvrdit, že takoví lidé přímo nahrávají na smeč kovaným komunistickým vumlíkům a antisemitům a -bohužel- musím konstatovat, že oprávněně.
I Žid může být blbem.Stává se to sice zřídka, ale stává.

To píšu bez ironie, termín pravdoláskařů vážně neřeším, ale opakuji, že jestli toto spojení někdo zdiskreditoval, tak právě ti, kteří je používali a omílali v nevhodných příležitostech.
26. 12. 2011 | 20:19

Pepa Řepa napsal(a):

Sorry Bédo
jestli Vám někdo nick ukradl. Já to nebyl.
Inu stal jste se pojmem v odkazech.
26. 12. 2011 | 20:23

Béda napsal(a):

PŘ,

nenadával bych na zrcadlo. Pravdu a lásku především mohli zdiskreditovat ti, kteří s heslem jejího vítězství přišli a pak, to heslo zdiskreditovali - prakticky jej svýma lžema a dvojí morálkou pomohli "zorwellizovat". Nikoliv ti, kteří poukazují na způsob té diskreditace a její glorifikované nositele.
26. 12. 2011 | 20:29

Pepa Řepa napsal(a):

Bédo
já vůbec nezkoumám, kdo to vymyslel a je mi to fuck. Ale z logiky věci vychází pořadí věcí.
Nemůžu přece nejdříve začít zesměšňovat a pak teprve propagovat a to i v nevhodných příležitostech.
Druhé nemůže předcházet prvnímu. Jistěže byla i -u pokrytců-dvojí morálka a jistěže existuje snaha polepit i ty, kteří aktivisty tohoto typu nejsou.

Jsou to dvě skupiny zaklinčované do sebe, každá má svůj seznam.

Nepatřím, ani nechci patřit ani k jedné či druhé.Někdy jsem souhlasil s Havlem, jindy s Klausem.Mezi Halíkem a Tydlitátou je propast jakko Macocha. A nejen intelektuální.
Možná jsem blb. Raději blb, než profesionální aktivista, kterému je smečka nadevše.
26. 12. 2011 | 20:46

Pepa Řepa napsal(a):


Viděla jste Slavnosti sněženek.
Jegorov tam s jiným maníkem chodí a lepí nápis "Zahrádkáři Kersku" na každou volnou plochu i kadibudku.
Aktivisté lepili "Xenofob a rasííísta". Na každého, kdo se nehodlal připojit k aktivismu po jejich.
Taky ve dvojici a zašťiťovali se multi-kulturní pravdou a láskou. Myslím, že ani to by se Havlovi nezamlouvalo.Nevšiml jsem si, že by těmito slovy někoho osobně polepil. Nebylo to jen u nás.
Čeho je moc toho je příliš. Roger Scruton kontroval na xenofoba "Oikofobem" tady se holt někdo chytnul jiného slova.
26. 12. 2011 | 21:07

Béda napsal(a):

PŘ,

já v souvislosti s pravdou a láskou rozumím především tvůrce hesla. A pak ty, kdo se za to heslo ukryli. Osobně jsem ty persóny nijak blíže nezkoumal, proto zůstávám u kritiky tvůrce. K zařazení ostatních by chtělo doložit jejich užívání toho hesla. Myslím, že jediným u kterého jsem to spolehlivě zachytil byl p. Halík. Ten měl pravděpodobně na mysli svou křesťanskou (jak k tomu přijdou ostatní náboženství, že?) pravdu a lásku, která je v těžkém konfliktu již v samotné Bibli (nezabiješ...).
Osobně si myslím, že v těžkém konfliktu budou taky všichni, kteří přikryli svou pravdou a láskou hesla jako "ochrana" civilistů v libyi, "hledání ZHN" v Iráku, "Trvalá svoboda" v Afghánistánu...
26. 12. 2011 | 21:20

hanah napsal(a):

Pepa Řepa

po příspěvku vica také nevím, o co se pře.
Dala jsem sem blog J. Havránka, který byl k tématu. Vico napsal, že termín použil prvníTopolánek. Není to pravda. Když nastoupil Topolánek, ten posměšný termín byl dávno v oběhu :-).
Zdá se, že jiný spor mezi mnou a vicem není (přehlížím to, že je hrubý), on se mnou souhlasí, jen je mu to blbý.

No a Pehe :-) ? Máte recht. Tak ten v tom pojmu našel zalíbení.
26. 12. 2011 | 21:24

ff napsal(a):

každý
kdo chce vyjádřit úctu a svůj zvláště pozitivní vztah k presidentovi Havlovi,
nechť se nechá na havla ostříhat!
26. 12. 2011 | 21:47

Pepa Řepa napsal(a):

ff
ještě to sem tahejte.
Víte jaká je alternativa?
Do ztracena.
A co plešatý?
26. 12. 2011 | 22:05

ff napsal(a):

Ti, co už nemají co stříhat,
si mohou nechat na pleš udělat kérku I love Havel....
26. 12. 2011 | 22:07

hanah napsal(a):TTou obhajobou Tydlitátové jste mě potěšila. Ona je prototyp všech pravdoláskařů, ona je jedním z důvodů, proč má označení té podivné skupiny pejorativní charakter. A díky ta tip na její blog. Něco tak nechutného jsem už dlouho nečetla.
Z diskuze pod textem :
"..... Umřela ta baba, co kolem sebe plivala jen jed a nenávist,"
Paní SŠ, nevím, zda sito uvědomujete, ale píšte hodně podobně, když reagujete na někoho s jinou pravdou než tou vaší.
26. 12. 2011 | 22:12

vasja napsal(a):

A nejlepší je, když se Pravdoláska snoubí s bolševikem a estébákem.
26. 12. 2011 | 22:18

jíra napsal(a):

Béda

Kritizujete pana Havla? Píchat jen do někoho prstem a jen do něho, navíc krátce po jeho skonu, jako do údajného škůdce a naopak o jiném "nehodícím se" špatném pomlčet dokáže každý neumětel. Navíc takhle se společné dějiny země ani světa rozhodně psát nedají. Jako by byl snad každý jiný dokonalý. Jo, zkuste to sám v té každodenní realitě. Realita je nejabsurdnější ze všech možností (to není ode mě, to - čistě pro vaši informaci - řekl G.K.Chesterton). Mějme aspoň úctu k právě věčně odešlým a k jejich pozůstalým, když už někteří neumíme být dost uznalí za to dobré, co přesto dokázali. I když uznávám, že vaše příspěvky nejsou v tomto směru ještě ty nejpichlavější...

Na můj vkus moc tematicky skáčete a dopouštíte se řady nepřesností spíš vy. Spojovat indiány se vztahem Evropy k NATO vypadá jako vaše snaha převést téma úplně jinam, kde vás už bota tolik netlačí.

Vytýkáte mi nepřesnost, že si údajně pletu bývalou Jugoslávii s bývalou Jugoslávií :)) To snad nemyslíte vážně. Náhlé problémy v Kosovu i v Bosně mají stejný původ a základ: Nadvláda Srbů nad ostatními národy, a tak držení lokálních napětí pod pokličkou a zároveň umožnění, aby napětí skrytě narůstalo. Po rozpadu Jugoslávie to bouchlo jak zteplalý šampus z právě otevřené lahve.

Jsem rád, že uznáváte, že hromadné vyvražďování ve Srebrenici v r. 1995 je problém, i když jste to uznal jen nepřímo tím, že o tom mlčíte, že to nepopíráte.

Ale když už jste zabrousil podobně jako Karl May mezi indiány, připomněl jste mi vedle Winnetoua a Nšoči i to, že například SSSR vyrostl m.j. na krádeži továren a zemědělských strojů vlastníků z Evropy (a urputně to nechtěl vrátit či zaplatit; s tím se snad lze vyrovnat: Evropa zbohatla z nedobrovolného dárcovství od kolonií a expandovala i do Ruska, tak se jaksi tato část z toho všeho pak nedobrovolně zadarmo uplatnila i v tom Sovětském Rusku...) a suroviny pro atomový průmysl jim ochotně darovali soudruzi z ČSSR jako desátky za to, že se dostali díky Stalinovi u nás k moci. Velké země měly holt vždy charisma, při kterém ti menší neuměli říci ne...

V USA indiánům nakonec ponechali aspoň rezervace a jejich kulturu. O dost horší to bylo v Jižní a Střední Americe, tam se je snažili asimilovat, zbavit jejich bohaté kultury úplně. Někde až donedávna, kde vládly vojenské junty. A přitom kolik nám toho mohli původní obyvatelé Ameriky odkázat úžasného ze svých dávných kořenů vedle té trošky, co jim zůstala nezničena jezuity! Přitom i ta zbylá troška ukazuje, že měli velmi vyspělou kulturu ještě před tou v Evropě. Zejména staří Mayové, lid Hopi, Olmékové. A jsou tu i jiné pozoruhodné známky původem z dávné doby.

Mayové uchovali přes útlak svůj báječný mayský kalendář stále dobře použitelný a medicinmanské kolo a proroctví Hopi může sloužit také ještě dodnes. Věřím tomu, že nyní zase přichází jejich čas a jejich hluboký duchovní odkaz nám má aktuálně hodně co říci. Nelitujme je jen jako historickou oběť, oni vytrvali, učme se raději od nich.

Hezký den
26. 12. 2011 | 23:26

S.Š. napsal(a):

Pepa Řepa : "Největší ženský děs a běs" ? Vidíte, pane Pepo Řepo, já se oproti Vám domnívám, že jde o velmi slušné vyjádření názoru, resp. toho, co autorka dělat jednou nebude, a samosebou také kritika těch, kteří neudrželi a z nichž padalo celý uplynulý týden bahno (a že jich bylo !). Je dobře, že to někdo dokázal napsat a vůbec se nedivím, že s tím ti, jichž se to týká, mají jakési nesnáze ... :-)
Pokud jde o "aktivistku", Vy máte také nějaký problém s těmi, kteří protestovali proti minulému režimu ?
A ještě něco, pane pepo Řepo. Tvrdíte-li, že někdo něco řekl ("těší až bude tančit na hrobech těch, kteří byli jiného názoru"), očekávala bych, že uvedete odkaz (pramen). Mezi námi, nevěřím, že by V.T. takový nesmysl kdy z úst vypustila. :-)
27. 12. 2011 | 00:23

jíra napsal(a):

S.Š.

Hledal jsem taky, našel jsem jen několik odkazů, že prý to říkala (Pepa Řepa, Čochtan). Nikde přímo od ní. Pokud to někdy někde bylo, blogy či jejich části mohou být už smazané.

Našel jsem ale zatím něco jiného. No, jestli je to pravda, tak je to dost smutné. Zajímavá je i trochu vše osvětlující diskuse pod blogem, i ta část všeobecně o podvodných e-mailech.
http://www.reformy.cz/zpravy/tydlidatova-lze/
27. 12. 2011 | 01:28

jíra napsal(a):

S.Š.

Když už jeden odkaz, tak i tento z jiného úhlu pohledu. Zajímavá je i tamní debata. Přes takové vzájemné půtky se k všeobecně snesitelnějšímu životu asi hned tak nedopídíme. Komu to asi všechno slouží nejvíc?
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=12050
27. 12. 2011 | 01:46

ben napsal(a):

Pravda a láska?Tak se to dělá:
Základní mzda se stanovuje generálnímu řediteli s účinností od 1.června 2007 ve výši 930.000Kč měsíčně(slovy devět set třicet tisíc korun českých).Další odměna se zaručuje generálnímu řediteli ve výši základní mzdy formou třináctého a čtrnáctého platu.Dále přísluší generálnímu řediteli odměna ze zisku před zdaněním.Výše účasti může činit nejvýše osminásobek souhrnu 14 základních platů...........Prase Hušák leta žral a mlaskal,co na to bezdomovci,nezaměstnaní a důchodci?
27. 12. 2011 | 06:34

Béda napsal(a):

Jíra,

vaše řeči odbíhající od tématu raději pominu. Nemíním zde diskutovat o podružnostech ke kterým jste VY (nikoliv já v replice) stočil řeč. Řeknu jenom tolik, že mám diametrálně odlišný názor - jak na historiii USA (náznakem jsem v REPLICE) uvedl, tak na rozpad Jugoslávie, kterému pravda a láska dle mého cíleně "barevně" napomohla (nebránila ji v tom ani pomoc muslimským bratřím - teroristům podporovaným sborem mezinárodních mudžáheddínů...kteří se z ničehonic posléze transformovali v úhlavní nepřátele Pravdy, lásky, trvalé svobody, humanismu, demokracie...)

Pokud jde o Havla. Byl to veleambiciózní politik. Z jeho pozemského Odcházení se stalo velké politické teátrum a PR, hraničící se zaváděním kultu osobnosti. To zcela mění zaběhlé zvyklosti piety, platné pro obyčejné smrtelníky. Politickým PRistům těžícím politický kapitál ze smrti, počítajícím s tím, že kritiky v období piety označí za hulváty, narušitele Vánočního pokoje... bylo potřeba ukázat, že sami jsou neslušni a odporní jako supové. A že vznikající modla má vážné vady.
27. 12. 2011 | 07:33

Admirál napsal(a):

Zaznělo tady v souvislosti se "svazkem" pravdyalásky jméno Jiřina Šiklová, to je ta dáma, co prohlásila v souvislosti s konfliktem v Gruzii, že se "raději bude mýlit s Bushem než by měla pravdu s Putinem".

Ukázkový příklad aktivizmu, ta paní, kromě toho, že spáchala veřejnou intelektuální sebevraždu, přesně poodhalila, jak prvdaaláska uvažuje. Prvda je pouze to, co nám poslouží.

Protože máme patent na pravdu, určujeme, ke komu smí být směřována láska.

Bolševický aktivizmus a pokrytectví jak z padesátejch. Jen opačné znaménko.
27. 12. 2011 | 07:40

Pepa Řepa napsal(a):

S.Š
pokud si myslíte, že podobné argumenty typu "těším se , až budu tančit na Vašich hrobech" milostivá nepoužívala, tak si to klidně myslete. Já to hledat nebudu. Nevím, proč bych lhal.
Patřila mezi ty, kteří nejvíce společnost rozeštvávají, každého označovala za rasíííístu a xenofoba, ostentativně a nadřazeně zdůvodňobvala židovský původ, stavěla se do role permanentní oběti, balancovala ta pokraji šílenství.
Nevím proč bych si to vymýšlel, jak jste si všimla mezi židobijce nepatřím, spíš naopak.
Myslím, že si to bude pamatovat dobře i editor, snažil se to krotit, pamatuju si, že dokonce jednou Kostlánovi napsal, že jsou sice na jedné lodi, ale jeho účinkování je medvědí službou.
Tak šli jinam. I s komparsem

Je mi líto, ale obě zaťaté skupiny -havloidů i klausomilců- mají stejný přístup. Každá má své seznamy. Nevím, proč se mi snažíte podsunout, že mám něco proti aktivistům před r. 89. Pár jich znám, proč bych měl proti nim cosi mít?
Mluvím o militantních aktivistech po r.89 !!!!! a je mi fuk, co dělali před tím, z toho nemůžou do smrti vegetit, tedy o těch, kteří svojí tupostí, nesnášenlivostí a nálepkováním ostatních jsou jednou z příčin, proč se termín pravda a láska zdiskreditoval.A na to se ptá autor.
Přirozeně ne jediným.

Havel nikdy osobně nenálepkoval Frantu Nováka či přímého soupeře -dokonce ani Sládka-xenofobem a rasíístou, mluvil ve společenské rovině - všeobecně. Militantní aktivisté jsou jiná káva.Diskreditují stejně jako Koniáš i když i on byl-prý-taky z gruntu dobrej chlap.

Že tady bylo spousta hnusu na Havla s tím souhlasím. Je tady hodně starších vumlíků a milicionářů, ti mu neodpustí, že šli od válu.
Nebyl bez chyb, positiva -u mě-převažují, rád budu na něj vzpomínat, protože budu myslet na to dobré.Tón reakcí Vás zřejmě popudil, což chápu, ale hodit do jednoho pytle Havla nebo Halíka s Tydlitátovou, je jejich urážkou, i když se můžou všichni jmenovaní v jedné věci shodnout.Když Tydlitátová řekne, že bílá je bílá, proč se hádat?
Béda zase vyleze na cimrmanovskou švestku a zamotá do toho ZHN a Afghánistán.

S velikými slovy bych šetřil jako s šafránem.
Jakmile se budete za každým druhým slovem ohánět "pravdou a láskou" -což dělali ti okolo- vyvoláte dojem, že si pravdu a lásku usurpujete a sama sebe přesvědčíte, že když jste bojovníkem pravdy a lásky, tak cokoliv řeknete Vy, či Vaši souputníci pravdou a láskou automaticky je.
Husité pod praporem pravdy Boží vesele vyloupili půl Evropy, o jistém období nás-papeženců-nemluvě.

Každá akce vyvolá reakci a už to jede, už se to řeže mezi sebou. Je tomu tak dosud.Stane se z toho reklamní slogan politické skupiny, žijeme v mediálním věku. Obama používá Yes we can! Možná i v posteli, když mu to nejde.
.-))
Pravda a láska nejsou Havlův vynález, je to parafráze biblických vět. Po nich ovšem -naprosto nevyhnutelně-nastane otázka: když to kážeš, žil jsi-ve všem-podle toho jako ten, kdo je kdysi používal?
Nemyslím nechat se ukřižovat, ale to ostatní.

Už toho nechám. Nenapadám Vás, patříte k tomu lepšímu, co tady je, ale dal bych si bacha na pehebacil klausohryzectví. To Vás pak pohltí a bylo by Vás škoda. Hannah nehájím, nechci patřit do žádné smečky, nemám problém ani s Havlem, ani s Klausem.
PF 2012
27. 12. 2011 | 07:51

Béda napsal(a):příčinou proč se zdiskreditovalo heslo Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí jsou ti, co s tím heslem přišli a pak svou dvojí morálkou přikrývající různé lumpárny, lži a násilí prokázali, že Pravda je lež, láska je nenávist a válka je mír.

PF 2012
27. 12. 2011 | 08:27

Anastazie Králová napsal(a):

Už jsem si myslela,že vše bylo řečeno. Alw v části našeho národa přežívá MYTUS O HAVLOVI"-on to mysle dobře,to až ti zloději pod Klausem mu to zkazili.
Už dávno nejsem volič ODS.
Za nejdůležitější z pohřbu V.Havla považuji jednu větu zrozloučení M.Albrightové:"MNOHO LIDI SE VE VACLVU HAVLOVI MYLILO. V.HAVEL NEBYL NIKDY NAIVNI"!!!
TO je síla,co?Nebyl naivní,nebyl herec a komediant-byl to tvrdý politik,který neváhal s výsměchem pošlapat ty nejzákladnější lidské hodnotys /viz další ukázka z filmu Občan Havel-já jsem přeci nemohl lidem hned říct,kam chci,aby tahle republika šla-nejdříve jsem musel mluvit a rozpuštění obou paktů a teprve až ve správn ýá čas zavést naši republikutam,kam patří-do NATO.
27. 12. 2011 | 10:32

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa to celé rozsoudil - Tydlidátová a podobní nálepkují, ale on s ničím problém nemá(jen s nálepkáři typu Tydlidátové a ostatních jí podobných)a - tak také bude nálepkovat ostošest /džendrtety, pravdoláskaři, hjumenrajtisti, wikiBéda etc etc - .../.

Ale bůůůůů....to oni si začli !
To ONI mně rozbili kyblíček, bůůůůů......

Takových absurdních hodnocení lze ale na internetu najít spousty /sice méně prvoplánově nafoukaných a ne tak posledněsoudních...ale je jich dost/.
A takových absurdních figurek jako je Pepa Řepa ještě víc.

Maucta.

P.S. Zatím se ale nikdy nestalo, že by Pepa Řepa špatného/kritického/ slova napsal směrem ke SVÉ půlce (pískoviště).
Což absurditu a nehoráznost jeho OBJEKTIVNÍCH hodnocení posouvá kamsi k popisům uváděným v Prodané Nevěstě či ve Vlku a Karkulce.

Vítejte všichni znovu na oddělení ! Moc jste se tedy doma neohřáli.....
27. 12. 2011 | 10:52

Pochybnost o pravdě i lásce napsal(a):

Béda napsal:
Pokud jde o Havla. Byl to veleambiciózní politik. Z jeho pozemského Odcházení se stalo velké politické teátrum a PR, hraničící se zaváděním kultu osobnosti. To zcela mění zaběhlé zvyklosti piety, platné pro obyčejné smrtelníky. Politickým PRistům těžícím politický kapitál ze smrti, počítajícím s tím, že kritiky v období piety označí za hulváty, narušitele Vánočního pokoje... bylo potřeba ukázat, že sami jsou neslušni a odporní jako supové. A že vznikající modla má vážné vady.
27. 12. 2011 | 07:33

Ano, ta modla kterou se snaží vládnoucí havěť zakrýt vlastní neschopnost i vlastní zlodějny nám v celé nahotě ukazuje primitivní současnost vládnoucí sebranky.Hlavně, že se ohání zrůdností komunistické minulosti, avšak zrůdnost dnešní nadevše překonala minulé zrůdnosti.
27. 12. 2011 | 11:53

S.Š. napsal(a):

Pepa Řepa :
Tak trochu jsem předpokládala, pane Pepo Řepo, že žádný odkaz, jímž byste podpořil Vaše tvrzení, nepředložíte. Proto jsem se sama podívala a trochu zahledala. A představte si, co jsem našla. Na klíčová slova Věra Tydlitátová a tančit na hrobech mně vypadl jediný autor, totiž jakýsi nick Pepa Řepa, který na aktualne.cz toto prakticky doslovně tvrdil skoro na den před rokem, totiž 28. 12. 2010.
Kdo by to byl býval řek´... :-)
Mějte se pěkně, a prosím, nepište holé bludy, je Vás to nehodno, díky.
27. 12. 2011 | 12:06

hanah napsal(a):

Slovník přední pravdoláskařky Tydlitátové a její hvězdné výroky na adresu A. Bartoše
http://spilderberg.wordpress.com/2011/05/18/tydlitatova-99x-o-bartosovi

zjistila jsem s údivem, paní SŠ, že paní Tydli je pro vás v mnohém inspirací :-)
27. 12. 2011 | 12:58

vico napsal(a):

Tydlitátovou, kterak chce tančit na hrobech, zřejmě nedohledáme krom dvou na sobě nezávislých zdrojích/nerasíísta Čochtan a balbínovský poeta P.Ř./,ale pro hanah,P.Ř. a Čochtana nabízím náhradní tanec na hrobech...je k dostání zde :

http://www.fantasya.cz/zbozi/budu-tancit-na-vasich-hrobech?aff=heureka
27. 12. 2011 | 13:26

Pepa Řepa napsal(a):

Paní šauerová
vidím, že se od těch Bartošoucou v ničem nelišíte. Chcete-li věřit tomu, že to nejsou slova madamme Tydlitátové, ale moje, klidně si tomu věřte.nemám potřebu se obhajovat.
Vy přizpůsobíte skutečnost a pravdu tomu, čemu věřit chcete.

Jen mně hlava nebere, pro bych zrovna já, který jsem nedochodil ani taneční, já který považuju tanec za zbytečnou předehru k sexu a tančím jako grizzly, použil ryze ženský termín o tančení na hrobech.Zřejmě se podceňuji a tančím jako víla Amálka.

Ale nevadí, milá paní Šauerová. Dokonale jste předvedla to, o čem je blog.
Příběh o tom jak se zdiskreditoval pojem pravda a jak se změnil v lež.
Jaký jiný důkaz chcete?
27. 12. 2011 | 14:22

Petr Havelka napsal(a):

Tahle debata kolem Tyddlitátové je absurdní. Pepa Řepa nenapsal nic více než, že nemá rád vyhrocené militantní nálepkovače z obou stran.

Ti tu přece existují a diskreditují se svými "činy".

Sám patřím ke "klausohryzům", ale odmítám tu obhajovat třeba paní Tydlitátovou, stejně tak odmítám toho seznamáře Bartoše. Mmch Bartoš svůj seznam neustále rozšiřuje.

Stejně tak se vžil zajímavý název v pejorativní rovině kulturní fronta, tento tt použil Zdenek Svěrák v malé nadsázce, když tehdejší pražský magistrát začal čarovat s dotacemi pro divadla.

No, a ujal se. Víte zajímavé je, že v poslední době se ujímají jen pejorativní nálepky. Ty pozitivní samolepky jaksi chybí.

Jen si tu člověk troufne mírně obhajovat Havla a na druhé straně kritizovat militantní exoty z obou stran "sporu" hnedlevá to schytá taky.
27. 12. 2011 | 14:39

vasja napsal(a):

Jaký jiný důkaz chcete? :))
Pane Pepo Řepo, dokažte paní S.Š. že ste stejně důvěryhodnej jako soudruh Junek.
Pak budete její člověk.
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Junek_%28podnikatel%29
27. 12. 2011 | 15:04

vasja napsal(a):

A aby to bylo kompletní.
"Junek si také vždy dobře rozuměl s politiky. Za minulého režimu byl dokonce členem ÚV KSČ, poté média často poukazovala na jeho styky s čelnými představiteli státní moci. Pro Chemapol pracovali například bývalý federální premiér Marián Čalfa, exministr Petr Miller či bývalá náměstkyně BIS Sylva Šauerová. Vlnu spekulací vyvolal i Junkův obchod s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, od kterého ChG koupil polovinu pražského paláce Lucerna za 200 milionů korun, údajně za přemrštěnou cenu."

Zdroj: ČTK
27. 12. 2011 | 15:12

hanah napsal(a):

Ano, všechno to do sebe hezky zapadá - stoupenci pravdy a lásky, stb, Junek....aj.
Ještě že máme zdroje :-)
27. 12. 2011 | 15:58

vasja napsal(a):

A bude klid po pěšině, pani Hanah:-))
27. 12. 2011 | 16:39

S.Š. napsal(a):

vasja : No dobře, a co vlastně jste chtěl říct ? To jsou přece mediálně bezpočtukrát obehrané informace. Ano, v Chemapolu, krom desetisisíců jiných lidí, pracovali i Miler, Čalfa, Šauerová, Vadim Petrov (Klausův tiskový mluvčí), Milan Černý (Dlouhého náměstek z MPO, pozdější g.ř. ČEZu), dva další ředitelé odborů z BIS, etc.. A dál ? Co z toho vyvozujete ? Máte pocit, že tím lze doložit propojení politiků s ekonomickou mocí (nebo co vlastně jste chtěl naznačil, leč nenapsal) ? Tak to je asi pravda. Nic ale proti tomu, co se děje dnes. Ale to už je zas jiná kapitola. Obávám se, že senzace se nekoná, spíš plácnutí do vody ... :-) Navíc, jste sto vysvětlit alespoň to, co má Vámi uvedená zpráva ČTK co dělat s tím, o čem se vede diskuse ?
27. 12. 2011 | 16:48

S.Š. napsal(a):

Vasja, 27. 12. 2011 | 16:39
Vidíte, zase chyba ... :-)
27. 12. 2011 | 16:53

Petr Havelka napsal(a):

Paní hanah,

píšete

"Ano, všechno to do sebe hezky zapadá - stoupenci pravdy a lásky, stb, Junek....aj."

Můžete mi to vysvětlit, jak to do sebe zapadá?

Možná to "zapadá" vám, ale já tápu. Nenuťte mne hledat protiklady z opačného tábora.

Paní hanah, Junek je produkt "bankovního" socialismu vlád Václava Klause, také tak dopadl. Zbyly po něm dluhy. Hádejte, kdo je platil.

To bychom tu mohli rozebírat. Kdo měl v těch letech hlavní exekutivní funkce, kdo utíkal před právníky, kdo zhasl a pak rožl, kdo neustále poučoval Havla kde "je jeho výkonný dvorek", kdo tu poučoval ostatní co do toho kecali (později pravdoláskaře) kde mají mandát do toho kecat, kdo je volil. Kdo měl v tehdejší době největší pravomoce a tudíž odpovědnost, kdo měl tu moc.

mám pokračovat.
27. 12. 2011 | 17:11

milansmid napsal(a):

Vánoce jsou za námi a já děkuji všem diskutérům, kteří potřebovali se vyjádřit k tomu, co jsem napsal, neboť jsem tak dostal řadu odpovědí na svou druhou otázku v titulku blogu.
Na otázku, zda je Šmíd pravdoláskař, neumím odpovědět, protože Šmíd se snaží udržet si odstup od ideologií a chladnou hlavu při posuzování okolního dění. Nepomůže ani definice mého vztahu k Václavu Havlovi. Jako politik nebyl VH přímo můj šálek čaje, mám totiž raději profesionály dle zásady: je mi jedno, zde je kočka černá nebo bílá, hlavně když umí chytat myši. Jako osobnost ho však respektuji a uznávám.
Nabízím citaci ze sobotního rozhovoru v LN (příloha Orientace 23.12.2011), kde Pavel Kohout na otázku: "Kdybyste měli jmenovat jediné slovo, které by charakterizovalo to, co nám zanechal a z čeho bychom mohli v budoucnu hodně čerpat?" odpověděl:
"Pravdoláskař! Ovšem ve zcela obráceném gardu, než jako to vnímá Václav Druhý, kterému vzdor jeho inteligenci uniká, že tím výsměchem mimovolně straní nenávisti a lži."
Mně slovo pravdoláska jako takové, nevadí. Vadí mně však pouze jeho užívání v pejorativním smyslu, kterým se autoři takových výroků - ať chtějí či nechtějí - obracejí na to horší, co v lidské povaze jest.
Všem diskutérům přeji dobrý a úspěšný rok 2011. MŠ
27. 12. 2011 | 17:20

Válečný štváč a vrah z Wall Streetu napsal(a):

Díky pane Šmíde za blog a také přeji dobrý a úspěšný rok - ovšem 2012.
:)
27. 12. 2011 | 17:33

hanah napsal(a):

"Nenuťte mne hledat protiklady z opačného tábora" :-)

Já vás k tomu nutím ? A když najdete, tak prohřešky "vašeho, pravdoláskového tábora" zmizí ? Nebudou ? Ztratí na významu nebo co vlastně ?
Co to je proboha za logiku ? Staré známé - vy zase bijete černochy ?
Typické pro některé diskutéry.
Napíše se fakt: Mezi příznivci pravdolásky je mnoho bývalých estébáků.
Okamžitá reakce: Klaus má kolem sebe toho a toho....a dělají to a to.
Viz reakce vaše, ale i paní SŠ (mj. hezký pokus - Vadim Petrof Klausův mluvčí, nikoliv, byl mluvčím Klausových vlád, když už si tak potrpíte na přesnost).
Klidně pokračujte. Já se pokrytecky netvářím, že něco není nebo nebylo.
Mohla bych se s vámi dohadovat o tom, kdo za to může a kdo to začal. Ale touž není předmětem tohoto blogu.
27. 12. 2011 | 17:55

český maloměšťák napsal(a):

vico
Dovolil bych si malou korekturu :

"Tydlitátovou, kterak chce tančit na hrobech, zřejmě nedohledáme krom dvou na sobě ČASOVĚ nezávislých zdrojích..."

:)
Ale kdo hledá - najde. /jenže jsem si nevšim, že by se pan Pepa Řepa na nějakou delší chvíli odmlčel..../.
27. 12. 2011 | 17:59

Petr Havelka napsal(a):

Paní hanah,

takže ještě jednou, napsala jste tohle.

"Ano, všechno to do sebe hezky zapadá - stoupenci pravdy a lásky, stb, Junek....aj."

Dotazál jsem se takhle.

Můžete mi to vysvětlit, jak to do sebe zapadá?

----
A znovu.
Inu ten "pravdoláskový" Junek jaksi nevzešel z pelechu pravdolásky. Junek je produkt "bankovního" socialismu vlád Václava Klause, také tak dopadl. Zbyly po něm dluhy. Hádejte, kdo je platil.

Ohledně STB a její "přítomnost" v řadách "pravdolásky". Patrně myslíte agenty STB, nikoli STB jako takovou. Nikdo tu nezastírá, že disidenti byli prolezlí špicly. Při troše objektivního pohledu je vaše argumentace lichá. Pochopte jednu věc, pokud jste byl či byla šedivou myškou v tehdejším režimu STB o vás nezavadila. Pokud jste byla v opozici, STB se na vás zaměřila. Můžeme si tu hrát na hrdiny v duchu že "mybysmenikdysnima", jenže víte co. Vy i já víme kulový jak bychom dopadli když by si na nás STB posvítila.

Pokud se budu držet "klausohryzectví", o šedivou myšku, bankovního ouředníka STB moc velký zájem neměla.

Je to směšné, jak tady vytahujeme králíky z klobouku, ale vy mne k tomu nutíte.

MMCH je možné, že jsem pokrytec, ale do pokrytce na Hradě mám ještě lán cesty.

Ještě mi vysvětlet, kdo měl hlavní exekutivní funkce v době prezidentování Havla. Kdo utíkal před právníky, kdo zhasl a pak rožl, kdo neustále poučoval Havla kde "je jeho výkonný dvorek", Kdo tu poučoval ostatní, tedy občanské iniciativy co do toho kecají a vůbec, kde mají mandát do toho kecat, kdo je volil. Kdo měl v tehdejší době největší pravomoce a tudíž odpovědnost, kdo měl tu moc.
27. 12. 2011 | 18:31

vasja napsal(a):

Paní S.Š.
To co jsem napastoval ukazuje, jak lehce si Pravdoláska tehdá plácla s bolševikem a její falešný moralizování. A když si vemu dneska Babiše, tak se vlastně nic nezměnilo.
27. 12. 2011 | 18:38

Sylva Šauerová napsal(a):

vasja : O.K., nejste sám, kdo si tohle myslí, jistě ale víte, že myslí-li si někdo něco, stále ještě to může být bludem. :-)

Petr Havelka :
Pane Havelko, ztráta času a energie. Paní hanah, žena, která jiné diskutující tituluje jako "trouby", či "tupce", která neumí oslovit nenáviděného autora jinak než "Pehe", ta, která ještě docela nedávno nezakrývala radost nad špatným zdravotním stavem V. Havla, usvědčená lhářka (ano, je to tak, pane Stejskale), byla již dříve dobře charakterizována některými bloggery či diskutujícími. Nebudu jejich hodnocení opakovat (Karel Matoušek, vlk, a d.), není to třeba. Odpovídat ale na jakékoliv její provokativní podněty, které nejsou sto zakrýt narušenou osobnost, považuji za kontraproduktivní. S těmito typy lidí diskutovat ani při nejlepší vůli nelze.
27. 12. 2011 | 19:15

vasja napsal(a):

Paní S.Š.
No, ale kdyby pan Stejskal chtěl, tak Vám sem dá výrok paní Tydlidátové o hrobech a poznáte, že si pan Řepa nevymýšlí. Bylo by hnedle po emocích.
27. 12. 2011 | 20:17

hanah napsal(a):

Petr Havelka

Mně to do sebe zapadá takto : stoupenci PL , paní Šauerová, stb Junek, prodej Lucerny , Havel pravda láska. Kruh je uzavřen. Snad to pro vás není příliš velká zkratka. Paní Šauerová to pochopila, jak si můžete všimnout výše. Vše ostatní k problému tohoto blogu jsme už myslím probrali. :-)
27. 12. 2011 | 20:20

jíra napsal(a):

Béda

Ano, máte pravdu, při svátcích klidu a míru jsem odbíhal k výzvě po snesitelnějším životě a ke smíru. Pro vás podružnosti, dobře, aspoň vím, na čem u vás jsem. Vy si asi nedáte pokoj ani nikdy...
27. 12. 2011 | 20:33

hanah napsal(a):


Dostala jste výprask od Pepy Řepy, ale protože si na něho netroufnete, předvedete se v plné nahotě, když si to vyřídíte se mnou. Jste nemocná nenávistí, to máte s paní Tydli společné. Myslela jsem jen, že jste kultivovanější. Používáte podivné metody, které jsem nikde jinde u nikoho jiného v normálních diskuzích nezaznamenala. A nejsem sama kdo na ně poukazuje. Zde na aktuálně se ale držíte.... Mimo jiné např. vůči mně používáte soukromé korespondence, abyste mě "usvědčila ze lži". Přitom jsem vám nedorozumění vysvětlila. Není to poprvé, co jste na mě ostře zaútočila, ale tohle jste fakt přestřelila. Vaše zášť vám zatemňuje mysl.
27. 12. 2011 | 20:36

Petr Havelka napsal(a):

Paní hanah,

nezlobte se, ale pro mne je vaše argumentace úsměvná a z vašeho pohledu chtěná.

Jaký kruh se uzavírá?

Myslíte tím zdárně šířenou "úvahu", že v době disidentské byl VH s STB jedna ruka?

Neprobrali jsme nic.

Klidně uznám, že takovým způsobem svůj díl Lucerny VH prodat neměl, ale tu vaši "chtěnou nádstavbu" a z ní utvořený klacek na "pravdoláskaře". To, podle mne, vyžaduje jistou schopnost sdílet předžvýkané předsudky a jistou dávku nenávisti k osobě VH.
27. 12. 2011 | 20:46

vasja napsal(a):

Paní Hanah. Klídek. Nechte je žít:-)
27. 12. 2011 | 20:58

vico napsal(a):

I já se pane Stejskale připojuji s prosbou, abyste sem dal to "vo těch hrobech" od Tydlitátový...

Pepek sice nám tu z výšin svého nezávislého osamění sdělil něco ve smyslu :" Šťastní jsou ti, kteří neviděli, a uvěřili", ale holt každej nemá na to být blahoslavenej - například S.Š. nebo Jíra....i já /foneticky iá,iá,inu osel/.
27. 12. 2011 | 21:02

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

netuším, kde paní Tydlidátová psala něco o tancování na hrobech, nevím, zda vůbec něco takového napsala, či zda jde o tzv. urban legend (i když maně si vybavuji, že již před pár lety se zde pánové Čochtan a další tímto jejím údajným výrokem oháněli).

Dále mne prosím z takto vedené debaty vynechte, necítím potřebu se jí zúčastňovat.

Libor Stejskal
27. 12. 2011 | 21:55

jíra napsal(a):

Petr Havelka

Mám podobnou zkušenost zde jako vy. Jak by smysluplně vyvážený, potenciálně velmi inspirativní, více střední postoj od-do nechtěl v širším měřítku ani existovat. Asi se ostatním mylně ještě jeví jako moc nudný nebo co.

Vidět absurdity lze použít jak k různým úhlům vnímání toho středu, tak ostatní lidi zavést přes ten absurdně viděný střed z jednoho okraje na opačný. Poctivě filozofičtější postoj cílí asi spíš na to první, chytrý politik používá spíš to druhé, jinak by ve všech těch tvrdých partiích neobstál a někdy se nevyvaruje ani nepříjemných absurdit, politika je dost džungle.
Kdo jde z role jedné do role jiné, může spoustu svých dřívějších příznivců, odpůrců, ale i neangažovanějších občanů něčím zmást. Když tu není nikdo jiný tak silný, aby mohli lidé přemýšlet víc o tom, k čemu se radši přiklonit, ubírají se kroky politiky spíš jedním směrem. Před tím varoval kdysi třeba i zpěvák Karel Kryl, lidé mohou jít tam, kam třeba ani tolik nechtějí jít. Mají pak tendenci to zpětně vyčítat aktérům - nikoli těm, kteří to nevyvažovali, nebo nevyvažovali dost, protože takoví neexistovali, nebo byli spíš medvědí službou toho. V tomto smyslu si ale každý národ zaslouží své vládce a když jim něco vyčítá, vyčítá to především sobě jako bycha.

Svět se jaksi dost zrychluje. To může zvyšovat nebezpečí krajnějších postojů různých skupin, kdy lidé nehledají svůj osobitější přístup, ale spíš se k něčemu jen hlásí, čehož lze poměrně snadno zneužít. Každý má dnes možnost hledat více svébytnosti a být vůči tomu přece jen odolnější a zároveň být jaks víc aktuálně "při tom" zraleji a odpovědněji za sebe. Mladí i ti zkušenější.

Na onom sporu o tančení - každý něčím prošel, každý si hledá cestu a může se mu stát, že někdy nějak uletí - mě zaujala spíš jiná skutečnost, kterou jsem zjistil, když jsem také pátral, viz
http://www.reformy.cz/zpravy/tydlidatova-lze/

Pan B. se ohradil vůči tomu, že paní T. vyřadila jeho podpis neoprávněně ze seznamu jakýchsi signatářů. Ona se ohradila, že to bylo na základě jeho vlastního e-mailu, kde ji o to požádal a nějaká taková adresa skutečně existuje. On ji podezřívá, že takovou adresu založila sama a e-mail si poslala, aby si vytvořila alibi. Mohlo by se zdát, že jde víceméně o malichernost, ale kupodivu se to rozrostlo do většího sporu.

Takový spor je vlastně principiálně úplně zdbytečně vzniklý. Jestli je někdo někde signatářem, mělo by být jasné, jaká je jeho jednoznačná adresa, z které tak učinil. Podobně jako u vlastnictví nějaké domény, kde to ošetřeno je. V tom je nanejvýš doporučeníhodné postupovat skutečně rozumně, vyvarovat se zbytečných tahanic, kde všude to jen jde, ať nedostává tolik prostoru mystifikace a spekulace.
Rozhodnout se k nějakému kroku na základě e-mailu podstrčeného kýmkoli, třeba i třetí osobou, by byla dost chyba i při sebelepší vůli postupovat dobře. A stejně tak by nemělo být možné někomu podsunout, že jeho e-mailová adresa je ta a ta, když není.

Doba je nejen autorem pejorativních slovních spojení, jak jste si všiml vy, ale i nějak dost neurotická. K vyváženějšímu postoji se "klubeme" poměrně dost bolestně.

Hezký večer.
27. 12. 2011 | 21:58

Kanalnik napsal(a):

predesilam: a) pani Tydlitatovou moc neznam, neznam ani jeji nazory; b) nesouhlasim s manipulativnim nalepkovanim pravdolaskou, jak tu vesele cini hanah, jak jsem jiz ostatne napsal vyse, prijde mi to nechutne az odporne

nyni technicka k debate nade mnou:
evidentne ten udajny vyrok pani Tydlitatova napsala pod blogem pana Kostlana, ktery tu uz neexistuje, tudiz dukaz neni

nasel jsem tento link, podle nejz si pani Tydlitatova nebere servitky, a podle meho nazoru prekracuje hranici dobreho vkusu; kdo z nas se nekdy nerozcilil, ze, ale preci jenom to nepusobi prilis dobre; tosku mi to pripomina prave hanah :)

http://blog2.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A080629_40760_blogidnes&vlakno=25006305
27. 12. 2011 | 22:52

S.Š. napsal(a):

Přidávám se k oslům, pane Vico.
Trochu jsem se teď podívala po tvorbě Věry Tydlitátové a našla dlouhou řadu materiálů publikovaných v blozích Respektu, Týdnu nebo idnes, z nichž je dobře zřejmé, kam autorku zařadit a za co či proti čemu (komu) bojuje.
Je jí nicméně připisováno něco, co neexistuje (nemyslím teď vůbec na hroby). Ano, V.T. pojmenovává nejrůznější jevy přesným, ostrým jazykem, nejspíš docela podobně jako do dělávala kdysi, vyjadřuje jasné politické postoje ("ruský medvěd řve, poděláme se ?"), kritizuje naši nesnášenlivost ("dnes jsou oběťmi útoků Romové, po nich přijdou Židé a potom ostatní"), pranýřuje některé naše slabosti ("poslušným se dobře vládne"), případně se docela otevřeně vysmívá těm, na jejichž veřejná vystoupení jinak než s humorem reagovat nelze ("zhrzený kníkal Bátora" či "to jsou kontasty, pane Vaněk", kde se trefuje do básnické tvorby L. Jakla). Podobné reakce na veřejné aktivity ženy jsem tady naposled zažila pod texty Michaely Tominové a vůbec se nedivím, že i Věra Tydlitátová vzbuzuje u v zásadě stejné části publika amok. Ženy, které se vymykají normě, jsou vzdělané, svobodné, otevřené a nespoutané, v nás mnohdy vzbuzují pohoršení. A pakliže se vymezují či dokonce vysmívají politickým idolům, strhne se na ně ze strany fanoušků hon (viz zde třeba "rudá fena Šiklová", autorka Silvie). Naposledy V.T. napsala - slovy mimořádně slušnými - blog "Až umře pan Klaus", v němž odsoudila všechny ty, kteří se neostýchali po celý uplynulý týden v nejrůznějších podobách psát to, co se v množství málokdy vídaném objevilo i na tomto webu. Je moc dobře, že někdo řekl nahlas to, co si mnohý z nás jenom myslel, paní Tydlitátová má mé uznání (nejen za tento blog, aby bylo jasno).
P.S.: Pochopitelně, stále ještě se domnívám, že o "tancích na cizích hrobech" nenapsala ani řádku. Proč ? Protože žádný jen průměrně inteligentní autor by z úst takovou pitominu nevypustil.
27. 12. 2011 | 23:02

S.Š. napsal(a):

Kanalnik : díky za odkaz.
To je těžká věc. Atakuje-li Vás někdo či dlouhodobě provokuje osobními poznámkami či známkováním (neboť Vy provokujete svými veřejně vyslovovanými postoji jeho), tendujete docela přirozeně k ostřejší odpovědi, v níž se nakonec jednorázově s takovým člověkem vypořádáte. Anděla, který by na sobě nechal štípat dříví donekonečna, možná potkáme v nebi (nevím ovšem, zda je právě toto také případ V.T., to je pravda).
27. 12. 2011 | 23:15

S.Š. napsal(a):

A ještě autorovi :
Zmiňujete Milenu Varadinkovou. Na Virtually již nepůsobí, neboť jí byl nakonec pro nepřijatelné chování k diskutujícím i Janě Dědečkové odepřen přístup na web, tuším, že to bylo k 1.1.2010. Od té doby způsobem velmi podobným prezentuje Bartošovy či Jaklovy názory na Psu Ondřeje Neffa a neustále útočí na domnělé či skutečné stoupence či jinak blízké lidi bývalému prezidentovi. V uplynulém roce pak opakovaně podrobně, tedy v rozsáhlejších příspěvcích, porovnávala Václava Havla s Adolfem Hitlerem, aniž by tomu administrátor Lidovek věnoval jakoukoliv pozornost. To přece jen na aktualne.cz zatím není možné. I když jásot nad zdravotním stavem Václava Havla (dne 29. 10. 2011, tedy den poté, co se objevil po delší době na veřejnosti při předávání státních vyznamenání ve Vladislavném sále Pražského hradu) i tady prošel docela dobře, nikomu nevadil, nikoho neurazil, ač obsahoval pozoruhodnou dávku hyenismu.
Pokud jde o Václava Klause, dnes se víc než k církvi husitské hlásí ke katolíkům. Dominik Duka ale minulý pátek přednesl ve sv. Vítu pozoruhodné kázání, které by nemělo nikomu utéct. V něm dvakrát zmínil "pravdu a lásku" a v samém závěru řeči i "lež a nenávist", viz
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/kazani-prazskeho-arcibiskupa-pri-rozlouceni-s-vaclavem-havlem/732691
To nebyla vůbec náhoda, snad všichni přítomní poslouchali dobře.
Na otázku z titulku, "proč tolik vadí", bych odpověděla videem. Klause hodnotili hlavní představitelé tzv. P&L poměrně tvrdě a navíc si z něj - nejen v tomto případě - dělali legraci. A to se neodpouští.
http://www.youtube.com/watch?v=HNiBt_zfAG4&feature=share
Děkuji za blog,
Sylva Šauerová
28. 12. 2011 | 00:33

Kanalnik napsal(a):

S.Š.
ja te reakci pani Tydlitatove lidsky rozumim, i ja se nekdy dokazi vytocit; ale je pravda, ze to na me nepusobi dobre, kdyz to pak ctu (to se mi stava i v mem vlastnim pripade);

dava to pak i zaminku lidem, kteri po takovych momentech prahnou a soudi pak celeho cloveka (viz tato diskuze)
28. 12. 2011 | 00:56

vasja napsal(a):

Na otázku z titulku, "proč tolik vadí", bych odpověděla videem. Klause hodnotili hlavní představitelé tzv. P&L poměrně tvrdě a navíc si z něj - nejen v tomto případě - dělali legraci. A to se neodpouští.
http://www.youtube.com/watch?v=HNiBt_zfAG4&feature=share
--------------------------
Taky děkuju a řikám, že pocit morální nadřazenosti má základ v komplexu méněcennosti.
pa.
28. 12. 2011 | 06:31

Pepa Řepa napsal(a):

stejskal
Inu, jste statečný člověk, pane Stejskale. Tehdy to byla velká aféra, mazal jste jako vzteklej.Mě ne. Trochu vám pomůžu. Jeden z blogů mistra Kostlána.Já to hledat nebudu, Dodnes si pamatuju, jak jste psal něco ve smyslu, že jste na stejné lodi, ale způsob vyjádřování je nepřijatelný. Poté-zklamán-odkráčel i s paní Tydlitátovou jinam.Takové věci, když to tady bloger zabalí pro nedostatečnou podporu z Vaší strany si editor většinou pamatuje.

Inu, není nad občanskou statečnost, že pane Stejskale a není nad ztrátu paměti v pravou chvíli.
:-)))))
Nechal bych to být, pro mě je důležitější něco jiného.Jiné poznání. To moje, ne ostatních. To je jejich problém.Problém slepé víry ve svou smečku a nenávisti ke smečce druhé, který způsobuje total eclipse of the mind.
Také hezký den.
28. 12. 2011 | 06:35

Pepa Řepa napsal(a):

Mimochodem, pane Stejskale, klidně dokážu žít s nálepkou lžinenávistníka co si vymýšlí.
Tehdy, když Kostlán s Tydlitátovou tady rozdávali nálepky xenofobů a rasistů, pathologických sedlin komukoliv, kdo nesouhlasil s multi-kulti podle jejich způsobu jsme dokonce vytvořili čestný Řád rytířů pathologické sedliny, dost to vadilo.

Inu pane Stejskale, zase ta paměť selhala, že? Zkuste zobat gingko.
:-))
A víte, že po těch pěti letech nemám pocit, že jsem se mýlil? Ovšem to museli začít mluvit o krachu multi-kulti státníci, aby editor zbrzdil svůj Artěk II, vzpomínáte?

Inu, já vím, máte těžkou práci. Je tady dost hlav policejních, které čekají na Vaši chybu, aby podobným svobodným diskusím zabránili a zatáhli roletu.Oficiální trend je třeba podpořit, sem tam použít "národovce".
To myslím vážně, bez ironie, máte to těžké.Bez smajlíka.
Chápu to, tady zatím míra svobodné diskuse je slušná.

Stejně tak, mám jakýsi -hořký- pocit zadostiučinění, po zprávách aktivistů z divadla S+H o arabském jaru. Nemám pocit, že bych měl měnit ani písmeno, už před rokem jsem upozorńoval, jakým směrem půjde vývoj.Dnes to tady máte jako na dlani. V Libyi, Egyptě i Syrii.

Ale opět je zde stejný příběh. Příběh o aktivistech vzývajících "pravdu a lásku" a referujících tak, že převažuje lež a v nejlepším případě, polopravda, nehodící se zamlčí.Nových Kostlánů a Tydlitátů.
A jsme opět tam, kde autor začíná.
Proč slogan selhal.

Mějte se, já už to pouštím z hlavy, žlučník nemám už dvacet let. Víc se k tomu vracet nebudu.
28. 12. 2011 | 07:16

Pepa Řepa napsal(a):

A na závěr, bych si vypůjčil citaci nicku
Noemika):

Láska je trpělivá,laskavá,nezávidí,láska se nevychloubá a není domýšlivá.Láska nejedná nečestně,nehledá svůj prospěch,nedá se vydráždit,nepočítá křivdy.Nemá radost ze špatnosti,ale vždycky se raduje z pravdy.Ať se děje cokoliv,láska vydrží,láska věří,láska má naději,láska vytrvá.Láska nikdy nezanikne.Korintským-1:13
A tak zůstává víra,naděje,láska-ale největší z té trojice je láska.
-----------------
Ať každý posoudí, zda se jedná o stejnou lásku.
PF 2012
28. 12. 2011 | 09:03

Petr Havelka napsal(a):

Pane jíro,

máte recht.

Někdy se tu člověk úplně vysílí obhajováním maličkostí, na kterých mu ovšem záleží. Stojí to spoustu energie a hledání zdrojů a stejně mnohdy "všemarno" :))

Pane Pepo Řepo,

černé labutě :)
28. 12. 2011 | 10:57

stejskal napsal(a):

Odhalil jste mne, pane Pepo Řepo. Ostatně zdaleka ne poprvé. Jsem pokrytec, farizej (a nic na tom nemění fakt, že si na větu o tančení na hrobech skutečně nepamatuji; to, že zde pan Kostlán po dost rozjitřené korespondenci zrušil blog, protože jsem odmítal mazat to, co on si představoval, ano).

A samozřejmě jsem zbrdil svůj "Artěk II", teprve když politici začali hovořit "o krachu multi-kulti".

Nejsem jen poktytec, ale také kariérista. Kam vítr, tam plášť. A také zbabělec (občanský).

Tak se mějte, pane Pepo Řepo. Těší mne, že jste sám se sebou spokojen.

Přeji mnoho úspěchů i v novém roce.

Libor Stejskal

P.S. Též necítím potřebu se tím zabývat.
28. 12. 2011 | 12:44

modrý edvard napsal(a):

Pavel, 25.12: : sezení na dvou židlích atd. Ano, velmi blízko k podstatě věci.
Jíra: Srbsko nikdy v Rakousku-Uhersku nebylo, možná kromě 1914-1918.
28. 12. 2011 | 14:20

český maloměšťák napsal(a):

S.Š.
Díky kolegovi mám nyní k pročítání doma sbírku Husových prací a kázání /naštěstí v češtině, 5 dílů/...zatím tedy via pan Klaus a církev husitská jedno - chudák Hus.

Mějte se.
28. 12. 2011 | 21:37

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy