Manifest českého eurorealismu po deseti letech

13. 05. 2011 | 14:23
Přečteno 3297 krát
21. dubna 2001 zveřejnili na žofínské ideové konferenci ODS čtyři autoři (Jan Zahradil, Petr Plecitý, Petr Adrián a Miloslav Bednář ) text delší dobu souvisle připravovaného a přepracovávaného Manifestu českého eurorealismu. O události referovala tentýž večer Česká televize za zlověstně pochmurného hudebního doprovodu, aniž by kromě titulní strany manifestu se jmény autorů informovala o jeho obsahu.

Manifest českého eurorealismu záhy odstartoval zhruba rok trvající mediální lavinu rozhořčených reakcí politických a mediálních představitelů v rozpětí od českého politického středu po levici, kteří Manifest českého eurorealismu rituálně odsuzovali, aniž by se soustavněji zabývali jeho obsahem. Text převážně emotivně zamítaného pojednání tehdy nebyl, až na mediální servis ODS, zveřejněn. Převážná část veřejnosti se s ním proto nemohla seznámit. V Evropském parlamentu byl manifest naopak přeložen do pěti jazyků včetně portugalštiny, a vzbudil značný celoevropský zájem, o němž domácí média opět vůbec neinformovala.

Proč tedy vznikl a čím se vlastně zabýval Manifest českého realismu, který vzbudil často až hysterickou odezvu, zarážejícím způsobem připomínající komunistické zatracování údajných nepřátel pokroku, socialismu a míru ? A jaký je jeho význam nyní, deset let od jeho dramatického vzniku?

S nápadem sepsat manifest eurorealismu přišel tehdejší stínový ministr zahraničí ODS Jan Zahradil. Manifest měl předložit ucelené, odborně založené stanovisko, jež by srozumitelně rozebralo a zhodnotilo tehdejší stav a pravděpodobnou budoucnost Evropské unie, do níž tehdy Česká republika zamýšlela vstoupit. Důvodem k sepsání Manifestu českého realismu byla absence věcné veřejné debaty o Evropské unii, důsledcích případného členství v ní a možnostech členství v jiných, alternativních organizacích, sdružujících evropské státy. Manifest se pokusil tento závažný nedostatek odstranit a tím zároveň nastartovat věcnou a klidnou, nikoli propagandisticky frázovitou a nesnášenlivou debatu o budoucnosti České republiky v evropských souvislostech.

Práce na jeho textu probíhaly ve dvou návazných fázích. V první etapě dva z autorů, ekonom Petr Adrián a Miloslav Bednář, kriticky analyzovali a shrnuli ekonomickou, politickou a filosoficko-politickou povahu a podstatu Evropské unie. Zabývali se skutečnostmi, které byly pro tehdejší politickou a mediální scénu až na nepatrné výjimky tabuizovány. Obšírně a kriticky se zaměřili na povahu hospodářské a politické reality způsobu rozhodování a směřování Evropské unie, politiku jejího východního rozšiřování a podmínky vstupu do EU v případě České republiky. Zabývali se rovněž vztahem Evropské unie k Rusku a Spojeným státům americkým a rolí evropských velmocí v EU. Stranou jejich zájmu nezůstalo porovnání celkové politické strategie Evropské unie s povahou české státní ideje a s ní související tradiční českou koncepcí evropské jednoty. Oba autoři dospěli ve společném textu k doporučení, aby Česká republika do Evropské unie nevstupovala, ale místo toho se stala členem Evropského sdružení volného obchodu, kde je většina členů zapojena do smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a tak do jednotného společného trhu Evropské unie.

Po předložení výsledné analyticko-syntetické studie Janu Zahradilovi došlo ke druhé fázi práce na manifestu. Jan Zahradil oběma autorům původního textu stručně sdělil, že se vstupem do Evropské unie je třeba počítat, a text manifestu je proto nutné této skutečnosti přizpůsobit. Manifest osobně důkladně přepracoval hlavně tak, že z něj odstranil doporučení nevstupovat do EU a místo toho pro Českou republiku zvolit alternativní a perspektivnější řešení. Analyticko- kritické argumentační jádro první verze manifestu ale tímto zásahem zůstalo nedotčeno. Na závěr textu připojil politolog a tajemník zahraniční komise ODS Petr Plecitý na Zahradilův pokyn důkladně vypracovanou kapitolu, popisující reálné možnosti alternativních řešení pro případ, že by Česká republika do Evropské unie, ať již z jakýchkoli důvodů, nakonec nevstoupila.

Právě tato kapitola spolu s jí předcházejícím kritickým rozborem stavu a perspektiv Evropské unie způsobila následný, dlouho přetrvávající mediálně politický, převážně hystericky laděný mediální poprask. Dovolit si klidně a věcně uvažovat o reálných alternativách vstupu do EU připadalo našim mediálním činitelům a většině českých politiků jako nepřípustná svatokrádež. Jistý typ evropského rozměru to nicméně mělo. Vůdčí otec zakladatel projektu Evropské unie jako úřednicko nadstátní politické federace Jean Monnet svého času důrazně varoval před úvahami o jakémkoliv jiném, alternativním projektu evropské jednoty, než jak jej předložil a prosazoval on…

Politické reakce na Manifest českého eurorealismu z r. 2001 z naší tehdejší politické a mediální scény prokázaly, že odezva na manifest byla lakmusovým testem vyspělosti demokratické politické kultury a úrovně vyrovnání s podstatou komunistické minulosti. Jak politické, tak mediální prostředí v tomto v této závažné kulturní zkoušce alarmujícím způsobem propadlo. V zásadě obdobná byla podstata následné kampaně za vstup do Evropské unie, jež probíhala před referendem o vstupu z 13. června 2003.

Nynější stav evropské unie potvrzuje a umocňuje oprávněnost a platnost kritických výhrad a varování, vznesených v r. 2001 Manifestem českého eurorealismu vůči Evropské unii. Ty se dají učlenit do čtyř obsahových okruhů:

- Nedemokratická podstata Evropské unie a jejího způsobu rozhodování.

- Závažná ekonomická, monetární a fiskální nekompetentnost Evropské unie.

- Protichůdnost hlavního ideologického a politického proudu Evropské unie české demokratické a proevropské tradici.

- Závažné podkopávání transatlantické vazby, zejména NATO, hlavním ideologickým a politickým proudem Evropské unie a neudržitelnost takové politiky.

Současný stále kritičtější stav Evropské unie a nemožnost jej Českou republikou ovlivnit dnes právě ve zpětném pohledu očividně vyžaduje dlouhodobě prozíravou reakci v podobě příklonu k alternativním, náhradním a jiným řešením, jak je předkládá Manifest českého eurorealismu, než je členství v EU.

Za deset let došlo k jistému vývoji k lepšímu. Jak v části mediální scény, tak v české politice nyní ve vztahu k Evropské unii existuje soudržný a dobře patrný realisticko-kritický názorový proud. Je zřetelný jak v exekutivě a legislativě, tak v neparlamentním politickém prostředí.

Na druhé straně negativní část politických a mediálních reakcí na nedávné vládní odmítnutí podílet se na unijním Paktu pro euro, tedy na prvním kroku ke zřízení ekonomické vlády EU, opět silně připomíná minulost. Jak někdejší komunistické časy, tak emotivní pohoršení demokraticky nevyspělé české politické a mediální scény nad Manifestem českého eurorealismu.

Z desetiletého odstupu lze o Manifestu českého eurorealismu říci, že byl prozíravým a užitečným činem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tenco napsal(a):

Přečtěte si autore nějaké články na Wall street Journal a prostudujte si tohle :
Statistical Review of World Energy 2010 (pdf, 8083KB)

k stažení na : http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9023770&contentId=7044467

Zdá se totiž, že jste z toho EU nějak přecitlivělý.
Možná je to ale jen nedostatkem vitamínů.

A navíc - špatně jste svůj výstup načasoval :

http://www.reuters.com/article/2011/05/13/us-markets-global-idUSTRE71H0EB20110513

:((

Hezký víkend.
13. 05. 2011 | 14:39

........... napsal(a):

To mu nepomuze. Na urcite druhy nedostatecnosti nezabiraji ani vitaminy ani studium.
13. 05. 2011 | 15:02

Taoiseach napsal(a):

Miloslav Bednář napsal(a):

"...aby Česká republika do Evropské unie nevstupovala, ale místo toho se stala členem Evropského sdružení volného obchodu, kde je většina členů zapojena do smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, a tak do jednotného společného trhu Evropské unie"

Zatímco skutečnost je taková, že státy EHP i Švýcarsko, které (poněkud formálně) v EHP není, sdílejí s EU nejen společný trh, ale v podstatě i téměř celý tzv. první pilíř (tj. to, co byla Evropská společenství před Maastrichtem), včetně příslušné sekundární legislativy, o níž sice rozhoduje jen EU, jež však pro tyto účely existuje i v norském a islandském znění. Navíc tyto státy sdílejí i prostor volného pohybu osob (Schengen).

Takže mluvit o "jiných, ALTERNATIVNÍCH organizacích, sdružujících evropské státy" je holý nesmysl. To tak leda rusko-běloruská unie - :)
13. 05. 2011 | 15:12

Zbyněk napsal(a):

pro autora... Vážený pane, blábolíte nesmysly. Evropská Unie je smysluplná idea,která samozřejmě funguje, zabraňuje konfliktům a hlavně dobře se v ní žije Vám, paní Bobošíkové, panu Zahradilovi a lidem Vám podobným. Nejvyšší čas proměnit EU v jeden stát, který bude mít jednu vládu, jednoho presidenta, jednotnou daň atd. Já osobně bych preferoval, pod německým vedením, aby konečně také u nás byl zaveden pořádek, lidé přestali do všeho kydat a přecházet na červenou. Vám bych radil nečíst a dále se nevzdělávat, neboť lidem, kteří nemají inteligenci vrozenou to škodí.
13. 05. 2011 | 15:18

David napsal(a):

Pro autora: domnivate se, ze zmineny manifest snad vsichni uz deset let znaji nazpamet? Zrejme ano, proto neuverjnujete treba link, kde si ho muze kazdy precist.
13. 05. 2011 | 15:26

Xury napsal(a):

Pro Zbyňka:
koukám, že vám to nevzdělávání škodí i bez té vrozené inteligence.
13. 05. 2011 | 15:32

Carlos V. napsal(a):

Jistě, pravdu má Zbyněk a další.

Jeden lid, jeden vedoucí. Jednotné daně, jedna vláda.

V rámci zjednodušení komunikace také jeden jazyk. Jak navrhuje Zbyněk, pod německým vedením, tedy logicky němčina.

Odpadnou problémy s primární a sekundární legislativou, vládami neschpnými uřídit vlastní ekonomiku.

Zároveň je třeba sjednotit i kulturní zvyklosti neněmeckých Evropanů tak, aby bylo možné lépe alokovat marketingové zdroje a zvýšit tak efektivitu kapitálu.

A přijde den, a růže vonět budou
13. 05. 2011 | 15:36

hovorka11 napsal(a):

Ten volný obchod bez přívlastků tady máme mezi politiky, proto tady máme permanentní předražování zakázek (dle mne jasné rozkrádání).
EU považuji za méně byrokratickou a prohnilou rozkrádáním jak ČR. Proto EU by bylo lépe, kdyby jsme z ní vystoupili. Pro nás by to znamenalo, že by se mohlo rozkrádat volněji a ztratili by jsme možnost ovlivňovat EU. Jinak by jsme zůstali jako 1/50 obyvatel stejně závislí na EU. Jen to hnojiště by bylo pod kontrolou hradu a našich nedemokratických poslanců, aby se z něj mohlo nadále beztrestně porcovat.
--------------------------
Nějak máme s těmi pedagogy na blozích problém. Chtěl bych vidět jejich výuku. Jestli takové nesmysly rozšiřují mezi studenty, tak není divu, že školství upadá.
13. 05. 2011 | 15:38

kverulant112011 napsal(a):

Pane autore,
v článku ukazujete, jak jste se tenkrát hrozně zapotili, než jste to veledílo dali dohromady :-) to je hezké :-):-).

"Současný stále kritičtější stav Evropské unie a nemožnost jej Českou republikou ovlivnit dnes právě ve zpětném pohledu očividně vyžaduje dlouhodobě prozíravou reakci v podobě příklonu k alternativním, náhradním a jiným řešením, jak je předkládá Manifest českého eurorealismu, než je členství v EU."

První část tohoto souvětí je právě teď velmi passé, jak to správně vyhmátl Tenco nahoře (= EU roste jako divá)

A že bychom z ČR ovlivňovali EU? No to by bylo opravdu smrtící pro všechny v okruhu 3000km !!! to Vám opravdu nestačí, co teď předvádějí soukmenovci pana Zahradila tady doma???
13. 05. 2011 | 18:09

michal napsal(a):

Pred 10 lety jste na 1USD potrebovali 1.17EUR, dnes jenom 69 eurocentu (1.7x), 1GBP byla za 1.64EUR, dnes 1.13EUR (1.45x), 100rublu bylo za 4EUR, dneska za 2.5EUR (1.6x).

Ve stredni evrope ceska koruna posilila (0.7x), ale naopak zloty klesl (1.17x) - celkove CR+Polsko jsou vuci EUR zhruba na stejno, jako pred deseti lety.

Podle me si jadro EU vede v tomhle v porovnani s nejblizsi "konkurenci" dost dobre.

A ano, link na ten "manifest" by byl jiste dobry.
13. 05. 2011 | 21:06

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Neřečte pomateného Bednáře a EU ale naše zrádce a zloděje !!
Otevřený dopis - Promopro alias Vondra Dobrý den, prosím odpovězte mi jednoduše, krátce, logicky, tak abych to pochopil i já, obyčejný pracující "otrok", této "svobodné" země a rukojmí této vládnoucí arogantní garnitury. Když já, jako občan, způsobím komukoli, ať státu, nebo soukromé osobě škodu nad 5 tisíc, jde o trestný čin a budu se zodpovídat před soudem. Pokud poslanec, politik, ministr způsobí státu škodu víc jak půl miliardy, stačí se mu omluvit a všechno je v pořádku? Mluvím o tom arogantním nadčlověku Vondrovi a korupci s firmou Promopro. Protože dělám ve stejném oboru jako jsou poskytované služby promoprem, mohu konstatovat, že zakázka byla minimálně 10x předražená. Pro mne a většinu svéprávných lidí je na první pohled jasné že utekly stovky milionů v době, kdy údajně vládě záleží na každé koruně a ždímá bezcitně peníze i z těch nejchudších... Vysvětlete mi, jak je vůbec možné, že člověk, který má pohádkový plat taky za to, že zodpovídá za určitý resort a dojde k takovému průseru, že vůbec může setrvat ve své funkci a to nemyslím ze své vůle, ale že nemá hodinovou výpověď, jakou by dostal v každé soukromé firmě, kdyby prošustroval on nebo jeho podřízení jen zlomek z částky o které je řeč. Jak je vůbec možné a jaké to máme zákony, že takový člověk vůbec ještě má přístup do parlamentu, vlády, že pobírá plat a další ministerské výhody??? Za co má svůj plat a výhody??? Odpovězte ať to pochopím já další miliony voličů a občanů, kteří si kladou stejnou otázku! Proč lidé ve vládě, poslanci a ti co mají moc, mohou okrádat stát, tedy nás všechny, proč potom vůbec platíme daně, na co, komu?? Aby jste měli na své zlodějny, tunely, podvody, korupce? Kolik z toho rozkradeného bilionu korun za posledních 10 let se vyšetřilo, objasnilo a kolik lidí za to bylo exemplárně odsouzeno, byl jim zabaven majetek a obstaveny konta? Proč nehledáte peníze tam kde jsou, na těch tajných kontech zkorumpovaných politiků, tam jsou ty stovky miliard!!! Proč je chcete tahat z kapes lidí kteří žijí od výplaty k výplatě se strachem jestli koncem měsíce budou mít na nájem? Je směšná vaše důchodová reforma a hledání 2 miliard na platy lékařů v době kdy díky korupce mizí stovky miliard. Jak bychom se měli dobře i bez reforem, kdyby jste pánové politici vystačili se svým nemalým platem a dělali jen svou práci. A nebo je účel toho teátru opět nasrat slušné lidi, kterých je pořád většina do té míry, že zase vyjdou do ulic, protože je tam vyžene pocit bezmoci stejně jako před 20ti lety?
Myslím, že dnes by byla revoluce možná oprávněnější než tehdy, většina těch, co cinkala klíčema, měli tenkrát vyšší životní úroveň než dnes a o sociálních jistotách ani nemluvím!!! Proč se korupce neposuzuje a netrestá jako vlastizrada výjimečnými tresty? Vždyť jde o vlastizradu, jde o ten nejhorší čin po vraždě, vždyť vraždíte národ jako takový! Nebo se řídíte heslem Stalina, že když zemře /trpí/ jeden člověk, je to tragédie, ale když zemřou /trpí/ tisíce, je to statistika??? To co se v této zemi děje, je tragédie i když trpí miliony. Je to nepochopitelné, neomluvitelné a bohužel naprosto beznadějné. Jako občan už naprosto ničemu nevěřím, ani v lepší budoucnost, ani ve spravedlnost, v nic. Zůstává jen hořká příchuť beznaděje a bezmoci... A toho jste pánové dosáhli po 20 letech od revoluce. GRATULUJI. Musíte být na sebe, jako politici opravdu pyšní. Uzavřu to moudrým a pravdivým konstatováním: KOMUNISTI NÁS 40 LET VEDLI DO PRDELE, ALE VY JSTE NAŠLI ZKRATKU !!! Bezmocný rukojmí teto nekompetentní, bezpáteřní anarchistické vlády / i těch předchozích/. TŠ Já bych k tomu dodal toto:
nejsme bezmocní, my jsme jejich živitelé, ne oni naši! To oni jsou našimi zaměstnanci, ne my jejich. V současné době je přeci úplně jasné, že tady nikdo minimálně dvacet let pro nás nejen nic nedělá, ale vyloženě nám škodí! Kdo by trpěl takové zaměstnance? Legální postup je dát jim prostě výpověď (a to bez udání důvodu, přesně tak, jak je to v jejich v návrhu nového pracovního zákona) Pokud ji nepřijmou, přestat jim platit! Nebo si snad ještě dnes někdo myslí, že by bylo bez těchto parazitů hůř???
JK
Pokud souhlasíte pošlete dál ...
13. 05. 2011 | 23:28

pich napsal(a):

Bednáři, máte pravdu. Musíte ji mít, jste přece inteligent nesmírný a tím i s patentem na rozum.
Vy, zdejší pravičáci, jste něco jako dřív ti zarytí komanči. Skálopevní, nenahlodatelní, věrni své rodné straně. Vžyť co strana dělá, dobře dělá.
Vy, i kdyby jste přišli o hlavu, tak budete stále věřit, že ji ještě máte.
Pochopil bych vás, kdyby ta EU byla pod nadvládou KSSS, blahé paměti a Varšavské smlouvy. Váš přepjatý nacionalismus se už pomalu blíží k tomu maďarskému skoro nacismu.
Jste něco jako katolická církev, se svými doktrínami, zkostnatělostí, které říkáte konzervatismus. Takoví britští toryové se musí usmívat.
O co vám vlastně jde. Že by jste se chtěli stát velkočeským královstvím. Že by jste rádi radili, jak tu Evropu obrátit k obrazu svému, to znamená opět rozeštvat a připravit na nové války. Ješitnost vašeho božského Klause nezná mezí a vy nejste schopni projevit své samostatné myšlení. Maximálně jen v nějakých salonních řevnivostech, kdo je ten druhý nejchytřejší.
Je mi z vás na zvracení. A nejen z vás. Z celé te vaši koalice všehoschopných.

p.s. Prosím pana Stejskala, aby v případě že jsem někoho z jeho přátel urazil, aby mi to dal vědět. Adresně, ne jen jako obvykle - smazal jsem ... Děkuji.
13. 05. 2011 | 23:31

Vy napsal(a):

pro Xury :
pane/paní/ Xury,
Vy chcete mluvit v Evropě, v Česku, ve světě Klaso-Bednář-Zahradil-Pllecito-Andrián hatlamamatlatinou a platit smradlavým hovínkem ?
14. 05. 2011 | 09:01

Silvie napsal(a):

Evropská unie je mrtvá už od chvíle, kdy byly donuceny "neposlušné" státy opakovat referenda o LS.
Nyní se evidentně vytváří skupina silných hráčů (v níž vede prim Německo a Francie)a skupina států - outsiderů. Podobně neslavně to dopadne s eurem - stačí jeden jediný další zbankrotovaný stát a celá unie se posadí na pr... V momentu, kdy začneme v rámci EU opět používat pasy (a já doufám, že to bude, vzhledem k neudržitelné situaci s nelegální imigrací, co nejdříve), padne poslední důvod, proč unii nerozpustit.
Jsem rozhodně pro rozpad unie ( a to přesto, že jsem sice bez nadšení, ale z racionálních důvodů ,kdysi pro náš vstup do EU hlasovala) a návrat k tradičním "národním" státům( a měně), které spolu budou široce hospodářsky a vojensky spolupracovat.
14. 05. 2011 | 13:05

Tenco napsal(a):

Silvie
A neporadila byste mi , jak to dopadne s akciemi BAC - na konci roku ?
Prodávat nebo kupovat ?
Když už víte, jak to "evidentně" dopadne s eurem a celými společnostmi ?
----------
Eh - a co se nerozpadne, milá Silvie ? I Vy se jednoho krásného :(( dne rozpadnete v prach.
Obávám se, že to nastane bude ale dřív než v případě té EU.

No nic. Zajděte za páterkem a ten Vám předepíše nějakou tu meducínu.

Co "deislamizátor " ? Už máte prototyp ?
A jak jej budete distribuovat - přes retail nebo direct mailingem ?

:))))
----------
Ne že zase zmiznete. Bez odpovědí.
Ale ušetřete mě odpovědí via " vyšší princip politický".
Stačí ta čísla...jestli třeba prodávat nebo kupovat..../akcie - o "deislamizátor" nemám zájem - podle mě je to bankrotářský podnik...:)))
:(((
14. 05. 2011 | 13:18

Zacheus napsal(a):

To Zbyněk. Pod německým vedením jsme tady už jednu vládu poměrně vládu měli, k jejím skutečným velikánům jistě patřil i R.Heydrich. Ale třeba se ta příští - kterou si přejete -už konecně povede...:). Já osobně zase jsem pro odtajnění Bilderbergu ,Trilaterální komise a různých lóží, aby nám konečně tyto istituce vládly i oficiálně:-).
15. 05. 2011 | 11:16

Zbyněk napsal(a):

To Zacheus....
Vážený pane já mám prostě tu smůlu, že to pamatuji. Válka byla krutá a nesmyslná, krutá hlavně k našim spoluobčanům židovské víry. Jinak nebylo nic ukradeno, to nastalo, až po vítězném únoru, kdy byl okraden každý holič a švec, ne okupanty ,ale vlastními soudruhy. Mohu vás ujistit, že němečtí vojáci platili u holiče, také v hospodě a všude jinde, ženy neznásilňovali(vyjímky nepopírám), což u armády rudé tak docela obvyklé nebylo. Ale hlavně vážený pane, bylo to tak dávno, že to již nikoho rozumného nezajímá, snad pár historiků. Dovoluji si poradit zakopat válečnou sekeru, ať nepřijdeme o ty desetitisíce pracovních míst, ktrá nám zde německé firmy vytvářejí. Přiznávám, že nevím co je Bilderberg, Trilaterální komise a lože znám pouze to na kterém usínám a to se píše s krátkým o.
15. 05. 2011 | 13:22

Jaka napsal(a):

Z EU se stal kolos na hliněných nohou, který má diktátorské sklony. Nejspíš to byla dobrá idea, která ovšem časem nabírala na chutí čím dál víc ovládat tento prostor a lidi v něm. Pořádně to zmrvil Maastricht a LS to dorazila. Už jen to, jak nechali Irsko znovu referendovat, jen aby vyšlo ANO, vypovídá o EU demokracii. Doufám, že se rozpadne

EU byla šita Německu a Francii na míru, všechny parametry, ale tato jednotná centralistická ekonomika je průšvihem pro jiné země. Rozrůstá se tam neskutečným způsobem EUbyrokracie, která v tandemu v místních byrokraciích zatěžuje člověka nesmyslnými výmysly a nesmysly. Ničí svobodu jednotlivce, háže klacky pod nohy podnikání svými regulacemi, dotacemi, kvótami, směrnicemi, zpřísňujícími normami, prostě vším. Nebo blbiny se žárovkami apod. Ačkoliv na svůj provoz nevydělává, rozhazuje naše povinné odvody neskutečně. Např. - včerejší informace - EU vydá 225 mil. EUR na 1 tis. pracovních míst úředníků, kteří budou provádět propagační akce ve prospěch EU ! Proti nesympatizujícím lidem s EU.

Ono ta přidrzlost EU je už bezbřehá. Před časem tu byl komisař přes rozpočet Janusz Lewandowski s tím, že přijel kázat o šetrnosti v rozpočtech atd. Narazil ale na českého novináře (byl z HN), který mu položil otázku, nakolik jde EU příkladem. A dále se ho optal, jak se spořivostí souvisí těch 720 tisíc EUR, co EU zaplatila Eltonu Johnovi za to, že uspořádal někde v Kalabrii koncert. Nu a pan rozpočtový komisař reagoval docela podrážděně pokřikem o českém euroskepticismu a vůbec si začal svým projevem říkat "vopřesdržku". Ovšem vedle těch 225 megaEUR je těch 720 tisíc EUR suma vcelku nicotná.

Včera byla publikovaná výzva ekonoma Macha pro naše parlamentní politiky, aby nesouhlasili v případě návrhu na změnu jakéhosi EUzákona. Součástí textu výzvy jsou tyto dva odstavce, které uvádějí vysvětlující argumenty.
„Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoli požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti."
Tento odstavec, dopustíte-li jeho schválení, bude mít fatální dopad na veřejné finance naší země. Ačkoliv vám nejspíš premiér bude tvrdit opak, Česká republika může být vstoupena do eurozóny proti své vůli. Pak se bude povinnost dotovat krachující státy eurozóny vztahovat i na Českou republiku (ČR nemá na rozdíl od Dánska a Velké Británie dojednanou trvalou výjimku ze zavedení eura).

Je to bezmezné šílenství, co z EU vychází! Mach má naprostou pravdu!

To všechno ve výsledku znamená, že jakmile Česká republika splní Maastrichtská kritéria a Komise a Evropská centrální banka o tom podají zprávu Radě (čl. 140 odst. 1), rozběhne se proces, jehož výsledkem může být přijetí (popř. „přijetí“) eura Českou republikou. Česká republika nebude mít žádnou možnost tento proces právní cestou zpomalit nebo dokonce zastavit, bude ho moci pouze urychlit (tím, že si vyžádá zprávu Komise a ECB, zmíněnou v 1. odstavci článku 140, sama, a nebude čekat na uplynutí dvouleté lhůty tam zmíněné): Rada bude rozhodovat na návrh Komise, po konzultaci s Evropským parlamentem a po projednání v Evropské radě. Jen na okraj podotýkám, že nikde není vymezena maximální lhůta mezi návrhem Komise a rozhodnutím Rady.
Sečteno a podtrženo, Česká republika nejenže nebude mít právo hlasovat v Radě EU o přijetí eura Českou republikou, ale toto rozhodnutí s ní nebude předem ani nijak konzultováno. Mezi návrhem Komise a rozhodnutím Rady se přitom může v České republice vystřídat i několik vlád a Sněmoven, aniž by ty mohly něco ovlivnit. Aktivní projev vůle členského státu přijmout euro bude možný (žádost podle čl. 140 odst. 1), nikoli však nezbytný. Tím se také liší postavení České republiky a ostatních členských států mimo eurozónu od postavení Spojeného království a Dánska, jejichž souhlas k jejich vlastnímu vstupu do eurozóny nezbytný je - vyjednaly si jej.

EU krachne a dobře jí tak, stačilo společenství EFTA, mělo skoro stejné výhody, ale ty současné negace nemá. Není to sešněrované společenství, stojí na volném pohybu osob, zboží a kapitálu, víc nic, žádné byrokratické ovládání, nařizování, sešněrováváni
17. 05. 2011 | 10:28

Jaka napsal(a):

Některé argumenty jsou převzaty od jiných komentátorů, kterým věřím, protože jejich informace byly vždy reálné.
17. 05. 2011 | 10:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy