Mariánský sloup v Praze a smysl českých dějin

29. 08. 2012 | 20:59
Přečteno 4210 krát
Debata o katolickými aktivisty prosazované obnově mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí ukazuje, jak obě strany sporu chápou či nechápou české dějiny a jejich smysl. Vyostřující se polemika je jakousi obnovou významného sporu o smysl českých dějin ve třetím tisíciletí. Jeho první, rozhodující fáze probíhala od r. 1895, kdy vyšla Masarykova Česká otázka, do první světové války. Masarykova výrazná účast v ní a její o výsledek byly v první řadě politicko-filosofickým činorodým příspěvkem do této trvale naléhavé debaty.

Zatím nejnovější zásah do ní od katolického žurnalisty Jana Jandourka z MfD 14.8. (Zbouraná historie) je na první pohled dalším příkladem problematického způsobu argumentace zastánců obnovy pražského mariánského sloupu. Jejím hlavním rysem je zamlčování a obcházení jádra problému, jímž je nepřehlédnutelná a výslovná souvislost právě tohoto mariánského sloupu s tématem samostatné, svobodné české státnosti a jejím duchovním smyslem.

Pražský mariánský sloup byl ústředním symbolickým stvrzením a oslavou její brutálně násilné ztráty. Konec české státní samostatnosti, a tím s ní spjaté, v Evropě tou dobou nevídané české reformační tradice náboženské svobody začal porážkou armády českých stavů na Bílé hoře v r. 1620 a následnou likvidací reformační většiny české politické a duchovní elity. Nakonec byl završen a stvrzen výsledkem třicetileté války, jenž České království přes významné snahy jeho reformačního exilu vedeného Komenským odsoudil do rakouského mocenského a s ním neodlučně spjatého katolického církevního područí. Tedy ke dlouhodobé, dodnes patrné ztrátě politické a náboženské svobody. Právě tuto klíčovou skutečnost připomínal pražský mariánský sloup, jejž dal postavit rakouský císař Ferdinand III. V Praze se totiž v r. 1648 odehrálo jedno z posledních střetnutí třicetileté války, kdy zfanatizovaná katolická mládež na Karlově mostě odrazila útočící švédské reformační jednotky. Na švédské straně války, jež začala povstáním českých stavů proti rakouské nadvládě v r. 1618, bojovali mnozí exiloví zastánci obnovy české státní samostatnosti a náboženské svobody, jejichž porážku z r. 1648 pražský mariánský sloup oslavoval. Proto se k němu konala pravidelná procesí za účasti rakouských císařů, a to vždy v předvečer listopadového výročí bitvy na Bílé hoře. A k pražskému mariánskému sloupu procesí vycházela právě od Bílé hory.

Obcházet tuto rozhodující skutečnost a popírat ji, jak se pravidelně děje při nynějším prosazování obnovy pražského mariánského sloupu, je nekorektní a demagogické. Jan Jandourek v těchto vyježděných kolejích jen pokračuje. Fakticky se tím staví do řady odpůrců české státní svrchovanosti, a to pozoruhodně výmluvným způsobem.

V logice svého uvažování se pozastavuje nad údajným paradoxem první Československé republiky, tedy po ukončení rakouské nadvlády obnoveného samostatného státu, který oslavoval Československé legie, jež svobodný stát v první světové válce jako jeho stotisícová exilová armáda vybojovaly. Jako polemický protiargument Jandourek uvádí fakt, že českoslovenští legionáři během války netvořili většinu českých vojáků.

A tvořili ji snad exilové československé jednotky druhého odboje za druhé světové války? Zúčastnila se snad většina občanů odboje, aktivního odporu a opozice proti komunistické totalitě? Samozřejmě, že ne. Co to ale znamená? Lze snad proto říci, že první, druhý a třetí československý odboj byly nesprávné a nelegitimní? Takové otázky si již pan Jandourek neklade. Pokud by si je položil, musel by začít uvažovat o podstatě problému, o němž píše. Jak známo, myšlení bolí…

Asi by se pak musel zamyslet například nad tím, jak by se obnovený pražský mariánský sloup na Staroměstském náměstí vyjímal proti symbolickými kříži označenému místu mučednické smrti 27 českých pánů a měšťanů, kteří zde šli na smrt za svobodu své víry a státu, jejichž obnovenou likvidaci mariánský sloup oslavně ztělesňoval.

Jan Jandourek se svou polemikou zapletl do závažného problému, jenž se zdaleka netýká jen jeho. Je to hlavní problém českého katolicismu. Když Jandourek uvádí, že na přelomu 20. a 30. let bylo v Československu 80% katolíků, a tak se snaží zpochybnit oprávněnost tehdejší československé kritiky Vídně a Vatikánu, nezabývá se mravně pochybnou příčinou tohoto statistického faktu v Českých zemích. Katolická většina zejména Čechů byla a je výsledkem původního násilného vnucení katolické víry většině obyvatel, pokud nechtěli přijít o život nebo emigrovat. Konstatovat uvedené číslo jako polemický argument proti politice první republiky a vůbec se nezamyslet nad jejím nemravným původem je dost výmluvné.

Nejen pan Jandourek, ale český katolicismus vůbec se bez takových zamyšlení nad českými dějinami a jejich smyslem nemůže obejít, chce-li být věrohodný. A slušelo by rovněž pražskému magistrátu při rozhodování o aktivistickými katolíky vehementně požadované obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

.au napsal(a):

Mariánský sloup na Staromáku je samozřejmě debilita (tvrdím to jako katolík - snad mi Bůh odpustí)... ale řeknu vám, vaše starosti bych tedy chtěl mít, pane Bednář...
29. 08. 2012 | 21:14

cinick napsal(a):

Autor

"V Praze se totiž v r. 1648 odehrálo jedno z posledních střetnutí třicetileté války, kdy zfanatizovaná katolická mládež na Karlově mostě odrazila útočící švédské reformační jednotky."
No zfanatizovaná možná, ale útočící Švédi byli normální loupeživí žoldáci. Jinak souhlasím, důsledek 30-ti leté války byl pro české země katastrofou, habsburk nás zbavil elit, sice takovech českejch, nicméně našich a zatáhl nás do svých zájmů a trotlování- tureckými válkami počínaje a první světovou konče, kde Češí měli jen jednu možnost - chcípat za císaře pána
29. 08. 2012 | 21:17

voliči ods potřebují jasné symboly napsal(a):

Pan Bednář jen zlehka upozorňuje na to, že Nečas a Kalousek spolu s mosignore Dukou chtějí opět vztyčit vítězný prostředník na Čechy.
A pan pražský magistrátní gynekolog jim ve všech směrech pomáhá.
I třeba tím, že zesabotuje pražskou hromadnou dopravu, aby česká chátra viděla, co panstvo může.
29. 08. 2012 | 21:23

Admirál napsal(a):

Mariánský sloup na Staromáku by mi nevadil. Stejně jako Radecký na Malostranském, Šverma na Nábřeží a Tank na Smíchově.

Činy obrazoborců je tčeba napravovat.
29. 08. 2012 | 21:30

jasný symbol napsal(a):

monsignore, nedoklepávám, nechám toho
29. 08. 2012 | 21:32

limb napsal(a):

Ty spory nás rozdělují.Větší smysl užmít totiž nemohou.
Nebýt linie mezi komunismem a antikomunismem,vnímali bychom Zdeňka Nejdlého a Václava Havla jako tentýž typ osobnosti.Je prašť jako uhoď jestli první založí potřebnou organizaci pro rozvoj vědy,protože ji všichni mají a druhý potřebnou organizaci pro rozvoj demokracie,protože ji všichni mají.V obou případech ale ty znovu založené organizace již existovaly do té doby.Navíc nevidím rozdíl mezi zvrhnutím se organizace v podporu totálně neschopných nebo vydělávajících si peníze za nic.Ponechám už stranou Knížákem popsané kdo se líbil Havlovi,ale připomenu méně známé o tolik milém Nejedlému B.Smetanovi-4 hrůzná manželství B-Smetany.Tedy soucit rádce.S kým?
Právě tak jako,že úspěch Gorbačova-snížení napětí USA vůči Rusku přinesl to,že uvolnil ruce USA vypořádat se s kdekým v arabském světě.Jak mám věřit,že šlo i o práva Kurdů pošlapaná Saddámem Hussajnem,když Turecko je v NATO a přitom vězní odroku 1999 předáka Kurdů Očalana jako jediného vězně na ostrově v Marmarském moři mezi Bosporem a Dardanelami?
Nevím o tom,že by USA a NATO šly jinak než spolu v něčem.
Máme tu i společné nejen antimasarykismus Nejedlého zjevný hlásaný,ale Havlův také,méně zjevný,zastřený.Už porolomení Benešových dekretů restitucí bylo vážnějším protiMasarykismem,než hlášky prvorepublikového universitního profesora Z.Nejedlého.
Neslouží dnešní drastika ekonompádu skutečných úspěchů pracovních pro celou společnost "neelitních" výrobců aby tolik neřvala impotence v tomto smyslu elitářské akademické obce? I za Hitlera byli intelektuálové v Himmlerově RSHA nejhorší složkou fašismu a nebylo takových málo.Kupodivu zveřejňují se dnes hlavně ti méně intelektuální původci sadismu s výjimkou Mengele apod.Že to byly celé pluky,celé universitní německé elity,které v jednom kuse do 28.4.1945 vraždily vězněné-kdo to dnes objeví než v málo známých stránkách Wikipedie náhodou?
29. 08. 2012 | 21:33

limb napsal(a):

opravy :Ty spory nás rozdělují.Větší smysl už mít totiž nemohou.
Nebýt linie mezi komunismem a antikomunismem,vnímali bychom Zdeňka Nejedlého
29. 08. 2012 | 21:38

limb napsal(a):

oprava :prolomení Benešových dekretů
29. 08. 2012 | 21:42

Willy Leimer napsal(a):

limb
Nezahrávejte si. Bundesnachrichtendienst bdí. I pro vaše dobro.
(Aby si vás nějaká zwickauská buňka nevypůjčila.)
29. 08. 2012 | 21:45

limb napsal(a):

Bednáři,neměl jsem Vás za útočného
29. 08. 2012 | 21:57

Arnie napsal(a):

Katolík nejsem, ale Mariánský sloup by se mně na Staroměstském náměstí líbil a podporuji jeho obnovu.
Barokních sakrálních staveb je po Čechách spousty, myslím, že nikoho neurážejí a jejich "politický" kontext už dávno vyprchal. Zůstává jejich výtvarná cena a elegance v souladu s okolím.
Hádat se teď o obnovu Mariánského sloupu v rámci historie rekatolizace Čech už je opravdu anachronismum.

Ještě štěstí, že F. Suer tehdy nezbořil kostel Sv. Mikuláše, ten je taky nástrojem rekatolizace, jako stovky jiných barokních staveb u nás.
29. 08. 2012 | 22:11

Smutný Čech napsal(a):

Výborný blog, výborná, logická a podložená argumentace.

Nicméně, z pohledu současníka na stav českého státu po 22 letech svobody, se nabízí otázka, zda si Češi umí sami vládnout.
29. 08. 2012 | 22:35

Eugéne Sue mohl taky zbořit stoku K napsal(a):

Arnie
Anachronismum máte v hlavě.
Vnímat baroko jinak, než jako oslavu vítězství Církve svaté nad heterosexuálními vzpřímenými savci znamená nevnímat nic.
Dívejte se dál na Novu.
29. 08. 2012 | 22:37

modrý edvard napsal(a):

Mariánský sloup mě netrápí. Ale přijde mi z cesty pokoušet se teď stavět barokní památky.
29. 08. 2012 | 22:54

mb napsal(a):

asi nejlepší blog který jsem od M. Bednáře četl ...
29. 08. 2012 | 23:10

Mascotte napsal(a):

To je zase legrace.
...začal porážkou armády českých stavů na Bílé hoře...
Kde 80% vojska byli němci a další cizí žoldáci, velitelé němci,
král němec. Vážně by mě zajímalo co by bylo kdyby vyhráli?
29. 08. 2012 | 23:30

Sutech napsal(a):

Než na historii proč byl postaven bychom se měli podívat na to, kdy a jak byl stržen, to by mělo být rozhodující, jestli jej obnovíme, či nikoliv. Bylo-li to živelně bez požehnání úřadů, pak obnovit, rozhodli-li tak úřady, pak neobnovovat.
Nicméně jako dílo mi připadá naprosto průměrný, pokud mohu soudit z fotografií. Spíše něco na vesnici, než do hlavního města.
Pokud chtějí uctít panu Marii, jsme přeci v 21. století, byl bych pro něco modernějšího, možná ze skla, nebo plexiskla v kombinaci se silným reflektorem směřujícím k nebi, který by vytvořil "sloup" světla.
Na druhou stranu musím souhlasit s admirálem, proti němu a jiným pomníkům bych nic neměl.
Jsou to svědci doby, časové kapsle do budoucnosti. Jejich destrukcí se zříkáme památky. Byť je to památka na zlo, nebo špatné časy, o to více by měly být zachovány, abychom si stále pamatovali co se stalo a abychom byli stále na pozoru před opakováním něčeho podobného. Co se týká maršála Radeckého, byl to jeden z úspěšných osobností 19. století, proto by si zasloužil návrat sochy.
29. 08. 2012 | 23:39

Náhoda a Habsburk jsou blbec napsal(a):

Maskote
To je prosté.
Byli bychom spolkovou zemí Freistaat Böhmen s výraznou venkovskou menšinou obyvatelstva, která by si několikrát do roka připomínala své lužické nebo jaké národní zvyky.
Bylo by nám zatraceně dobře.
29. 08. 2012 | 23:41

Sutech napsal(a):

to: Arnie
Neměly bychom navíc zapomínat na to, že Česká krajina je BAROKNÍ krajina. Důvod tohoto je zcela prozaický, původní kulturní krajina byla 30 letou válkou zničena, začalo se tedy s její přeměnou.
Kdybychom se chtěli zbavit opravdového symbolu rekatolizace, tak se musíme zbavit barokní krajiny, na jejímž vzniku měla dost velký podíl šlechta a patrně i duchovenstvo.

to: Smutný Čech
I sám pan Masaryk odpověděl na otázku, co by si přál pro nově vzniklý stát, klid. (je to hrubé vyjádření myšlenky přesný citát neznám) Mělo to být alespoň 50 let klidu, abychom se naučili svoji zemi spravovat. Dnes máme za sebou ani ne polovinu a něco se obrátilo k lepšímu, doufejme, že tento trend bude pokračovat. Nesmíme si nechat zemi znovu ukrást. Nesmíme připustit aby se moci ujal další korupčník. A neměli bychom na hrad pustit becherdědka.

to: Eugéne Sue mohl taky zbořit stoku K
Problém s barokem jsem již zmínil o něco výše, je v podstatě všude, nemáte-li štěstí a nežijete-li v některé z horských partií ČR, nebo v poslední době přetvořené. Znamenalo by to možná vzřeknout se krajiny jak ji známe.
Ikdyž baroko také není přímo jen o katolicismu. Například Špork se s katolickou církví moc nemusel a zanechal jednu z, podle mne, nejnádhernějších barokních staveb
Katolická církev je kapitola sama pro sebe.
Nikdo nemá právo na usurpování si jakéhokoliv boha a mluvení jeho jménem. Stejně tak ani církev, která se soustřeďuje jen na majetky, nikoliv na lidi. Možná lépe po této stránce jsou na tom protestantské církve.
Když už jsem je zmínil, jestli se nepletu, tak idea "Otců zakladatelů" (když už to byli zednáři) ČSR byla snad taková, že by se lidi přiklonili k protestantství.

to: modrý edvard
Když si mohly Němci znovu (myslím v Drážďanech) postavit zničenou katerdálu, proč ne sloup. Na druhou stranu se to mohlo udělat podobně jako v Emauzách, kde věže údajně představují snad stopu za letícími raketami
30. 08. 2012 | 00:26

Dluhoš napsal(a):

... velmi zlý a jednostranný ideologický pohled na věc. Jednak to nelze brát nacionalisticky, protože císař Ferdinand III. dal postavit sloupy dva (a ten vídeňský v klidu a míru stojí dodnes, aniž by ho někdo boural či zostuzoval, (třetí ale časově nejčasnější dal bavorský kurfiřt vztyčit v Mnichověpřed Frauenkirche a stojí tam rovněž bez jakýchkoliv vášní dodnes), a dále jde především o památku a) vrcholné umělecké kvality (jednu z prvních barokních) a b) astronomickou - kolik takových gnómónů bylo v Česku postaveno?
30. 08. 2012 | 01:43

Holubář napsal(a):

Arnie:
Stavět barokní stavby v 21.století je anachronismus na druhou. Něco jako dinoparky Jirky Machálka, ale tam se alespoň baví děti.
30. 08. 2012 | 02:20

Milan napsal(a):

Jsem pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměském nám.Stržení sloupu v r.1918 byla zlá vůle,která se národu a některým jedincům vymstila.Československo je historie,je třeba navázat na tradice českých zemí a tím posilovat ideje státnosti.Slovákům jsme pomohli,ale to skončilo v r.1992,pokračování je jen přátelství.Pomáhat jim s jejich státností nám nic nepřinese,stejně jejich cesty budou stále častěji směřovat k Budapešti a naše do Vídně.Masaryk a Beneš spolu s dalšími vytvořili stát,který se v současnosti zmenšil do dnešní podoby a z jejich teorií je toho platné málo,patří již do historie.Čekají nás závažné střety na straně našich nejbližších sousedů a spojenců a musíme být připraveni na tuto spolupráci.Minulá schemata odumírají ,ale vracejí se ta pradávná.
30. 08. 2012 | 07:48

modrý edvard napsal(a):

sutech: mně je to opravdu skoro jedno. Ale kostel beru jako stavební památku, která se dá postavit znova, zatímco mariánský sloup mi připadá spíš jako socha - asi jako kdybyste chtěl znova nakreslit ztracený obraz.
Všeobecně : Jandourek v článku argumentuje, že památka je především symbol. Pro mě je potom mariánský sloup sloup symbolem "tři sta let jsme úpěli", a proto by neměl být renovován.
captcho, zalez.
30. 08. 2012 | 08:37

gaia napsal(a):

Sutech

já bych tešdy pochybovala, že maršál Radecký byl úspěšnou osobností 19. století.
Koukala jsem na film Sisi(druhý díl bude v neděli),tam je vylíčen jako starý zkostnatělý senil, co špatně ovlivňoval maldého Fandu Procházku, pořád chtěl jen válčit a válčit za každou cenu, potírat vzbouření puškami a lidi zavírat za letáky na 20 let. Nevím, proč by měl tento zastupitel rakouského militarismu mít v Praze sochu, navíc, když nejsou ani 2 miliony na záchranu rodného domu autora naší hymny Škroupa, kterého ani dle zkoumání novinářů z pořadu Reportéři, náhodní kolemjdoucí vůbec neznají.

Posilování moci církevních prelátů nyní a zvlášť po restitucích povede naši zem do středověku a nastává nová doba temna.

Morové sloupy byly stavěny ve středověku. Proč se tomu dnes vracet.

Dále nespouhlasím s vaším...Bylo-li to živelně bez požehnání úřadů, pak obnovit, rozhodli-li tak úřady, pak neobnovovat.

Myslím, že by to mělo být ve 21. století právě opačně.

Lidé by měli být více, než rozhodnutí úřadů.

Tím mi také připomínáte toho Frantu Procházku. Jeho stálé lpění na byrokracii vedlo k rozpadu Rakouska Uherska, neb si nevšiml, že lidé mají jiné zájmy, než byrokraté.

Trvalo to jen 60 let jeho byrokratické vlády.
30. 08. 2012 | 08:47

gaia napsal(a):

oprava

Mělo být
Dále nespouhlasím s vaším...Bylo-li to živelně bez požehnání úřadů, pak obnovit, rozhodli-li tak úřady, pak neobnovovat.
mělo být souhlasila bych, ale s tím sloupem nesouhlasím.
Je to návrat do středověku.
30. 08. 2012 | 08:50

jan napsal(a):

Jen na okraj připomínám, že jeden z našich největších odborníků na barokní literaturu, Václav Černý (který také říkal, že Bílá Hora a únor 48 byly dvě největší tragédie pro českou kulturu), napsal, že rovnice "baroko = katolicismus", která se tu v některých příspěvcích objevuje, je nesmysl.
30. 08. 2012 | 08:57

Gustáv Kočí napsal(a):

...a tak Jan Hus nebude vzhlížet k Bohorodičce, jak zamýšlel tvůrce pomníku, ale bude rekognoskovat pohyby holubů na staroměstských střechách...
gaia: Koukala jste na film o Sisi, jo?!
30. 08. 2012 | 08:57

dříve čtenář napsal(a):

Kdo ještě může vztyčovat, nechť vztyčuje! Příjde doba, kdy už se mrcha jedna, vztyčovat nebude! (pan Stejskal snad promine...).
V zájmu dobrých mravů jest třeba vztyčovat ve skrytu před závistivou veřejností a žárlivými manželkami!

Život máme jen jeden, tak si ho užívejme bez ohledu na rozumování ohledně škod, jejich napravování, změnám jízdních řádů i konání policajtských a politických činovníků připravených okamžitě odstoupit z funkce.
30. 08. 2012 | 09:01

Bavor V. napsal(a):

Je-li něco otázkou připomenutí suverenity národa, je to právě porážka válečné mašinerie R-U. Sloup patří do lapidária, ale už ne na veřejné prostranství.
Zpochybňovat úlohu legií v 1.VV i zahraničních odbojů ve 2.VV může jen katolický zaostalec.
Bednář, když se nerejpaj v unii, tak jsou docela čitelnej. Tohle byl opravdový záblesk kdysi možné inteligence.

Stejskale, už jste někdy v poslední době zkoušel přečíst kapču? Asi ne, protože byste vymyslel jiný způsob antispamu-
30. 08. 2012 | 09:01

gaia napsal(a):

jane

já zas četla, že po roce 89 bylo ukradeno a zničeno víc uměleckých děl, než za dob husitských revolucí.
30. 08. 2012 | 09:06

gaia napsal(a):

Gustáve

neříkám, že filomy zobrazují realitu věrně, ale byl to film z německo-rakouské koprodukce.

Proč zrovna Němci s Rakušáky dnes tedy ztvárňují tohoto vojevůdce tak nelichotivě?
30. 08. 2012 | 09:10

Reveil napsal(a):

Gaia

"autora naší hymny Škroupa, kterého ani dle zkoumání novinářů z pořadu Reportéři, náhodní kolemjdoucí vůbec neznají"

Tak to se ani nedivím, zvláště, když onoho autora naší hybmy neznáte ani vy ani novináři z Reportérů.

Chcete-li si poslechnout původní znění toho, co se stalo později českou hymnou, musíte si poslechnout Mozartovu Koncertantní symfonii pro smyčcové nástroje K364, kterou skladatel zkomponoval v r. 1779, tedy 22 let před Škroupovým narozením. Škroup tedy rozhodně nemůže být autorem dotyčného hudebního motivu, pouze jeho plagiátorem.
Je ovšem pikantní, zvážíme-li některé české národní rysy, že českou hymnou je právě plagiát...

Pokud jde o Radeckého, pak souhlas s vámi...
30. 08. 2012 | 09:13

Arnie napsal(a):

to: Eugéne Sue mohl taky zbořit stoku
Anachronismus v hlavě nemám, na Novu se nedívám, a baroko jako "oslavu církve svaté nad heterosexuálními vzpřímenými savci" nevnímám.
To vše rád přenechám vám, vydávajícího se za hrdého reprezentanta těchto heterosexuálních vzpřímených savců.
30. 08. 2012 | 09:31

Sutech napsal(a):

to: gaia
Zrovna takové filmy bych jako základ pro vytváření obrázku o historickcých osobnostech nebral.
Problém je v tom, v které době a za jaké situace k něčemu takovému došlo. Kdyby tak bylo učiněno po protestech, petici atd. Dalo by se to považovat za oprávněné. Co jsem se ale dočetl, tak sloup byl prostě stržen davem, proto ty podmiňovací věty.
Kdyby se rozzuřil dav a pozhazoval barokní sochy z Karlova mostu do Vltavy, taky by se o obnově mluvilo.

to: Raveli
Nějaká příliš velká podobnost se mi mezi nimi najít nepodařila.
30. 08. 2012 | 11:11

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Reveil - Mohl byste prosím uvést konkrétně to místo z Mozartovy koncertantní symfonie K 364, které máte na mysli?

Třeba v téhle nahrávce:
http://www.youtube.com/watch?v=UheDYlNHCXc&feature=related
30. 08. 2012 | 11:27

stejskal napsal(a):

Zkoušel, pane Bavore V. Dělám to poměrně často. Její vyplnění (vyvolání lépe čitelného nápisu) mi nikdy nezabralo více než deset max. dvacet vteřin.

Nevymyslel, a nejen já (reCAPTCHA je dle našeho názoru tím nejefektivnějším nástrojem, kterému se zde daří zadržet až 95 procent spamů, viz některé starší debaty před jejím zavedením).

Hezký den.

Libor Stejskal
30. 08. 2012 | 11:40

JAHA napsal(a):

Ad: autor
"Asi by se pak musel zamyslet například nad tím, jak by se obnovený pražský mariánský sloup na Staroměstském náměstí vyjímal proti symbolickými kříži označenému místu mučednické smrti 27 českých pánů a měšťanů, kteří zde šli na smrt za svobodu své víry a státu, jejichž obnovenou likvidaci mariánský sloup oslavně ztělesňoval."

Aj Vami popisani tzv. fanatici (chachacha)
"V Praze se totiž v r. 1648 odehrálo jedno z posledních střetnutí třicetileté války, kdy zfanatizovaná katolická mládež na Karlově mostě odrazila útočící švédské reformační jednotky." sli na smrt z dovodov za slobodu svojej viery a statu, aby sfanatizovani Svedi a s nimi bojujuci Cesi nerozbili a neznicili Prahu. A pritom boli vo VYRAZNEJ mensine.

"Asi by se pak musel zamyslet například nad tím, jak by se obnovený pražský mariánský sloup na Staroměstském náměstí vyjímal proti symbolickými kříži označenému místu mučednické smrti 27 českých pánů a měšťanů, kteří zde šli na smrt za svobodu své víry a státu, jejichž obnovenou likvidaci mariánský sloup oslavně ztělesňoval."

Nemusel, lebo nie je fanatik ako Vy. Stlp bol postaveny ako vdaka Panne Marii za vitazstvo pri obrane Prahy pred cudzimi zolniermi, ktori chceli nasilim znicit Prahu, lebo im pomohla nad nicitelmi zvitazit, aj ked tito boli v mnohopocetnej presile.
A nemusel, lebo nie je taky fanatik ako Vy, ktory si nevie predstavit blizko seba pamatnik na mucenicku smrt 27 "ceskych" panov a mestanov a pamatnik ako vdaku Panne Marii za vitazstvo proti cudzim (cizackym) nicitelom.
Len jeden z prikladov. V Presove je pamatnik 24 popravenych mestanov a zemanov pri tzv. Caraffovych jatkach v roku 1687, ktory bol a je uctievany roky, i pocas socializmu a PAR metrov od neho je pamatnik navstevy Jana Pavla II. v Presove. Ten totiz nemal Vas fanatizmus a celkom spontanne, mimo oficialneho programu, sa pomodlil pri pamatniku protestanskych obeti.

Ale takym ako Vy, je nieco take, samozrejme, na mile vzdialene.
P. S. A k ostatnym "perlam" Vasho prispevku sa radsej nevyjadrujem.
30. 08. 2012 | 12:13

jan napsal(a):

gaia: Václav Černý zemřel v roce 1988, takže nemohl srovnávat. Nicméně měl na mysli spíše takové důsledky Bílé Hory a února, jako bylo potlačení svobody tvorby, emigrace umělců a myslitelů atd. S tím ničením a rozkrádáním uměleckých děl máte patrně pravdu, ale nemíchejme dohromady různé otázky, anebo když mícháme, ukažme souvislosti. A v mé poznámce šlo především o nepřesnost ztotožňování baroka a katolicismu.
30. 08. 2012 | 13:22

Bavor V. napsal(a):

stejskal
" Její vyplnění (vyvolání lépe čitelného nápisu) mi nikdy nezabralo více než deset max. dvacet vteřin."
Tady nejde o čas, podstatné je to, že ne každý má chuť se tím prokousávat. A navíc jsou to tak nesmyslné výrazy, že vymlouvat se na "zčitelňování" a digitalizaci nějakých knih je dle mého obyčejný blaf
No a zrovna teď mne odchytila jako stroj
30. 08. 2012 | 14:03

JAHA napsal(a):

Ad: Reveil
"...že českou hymnou je právě plagiát...".
Keby len ta. I ine statne znaky a symboly Ceska.
30. 08. 2012 | 14:26

Josef K. napsal(a):

Dobré téma.
30. 08. 2012 | 14:37

gaia napsal(a):

Jaha

a slovenština je jen nářečí češtiny.

Vy jste poslední, kdo má co kritizovat.

Slováci chtěli samostatný stát, ale teď se hromadně stěhují do Čech.
30. 08. 2012 | 14:44

Josef K. napsal(a):

Jaha. Od těch českých se nelišíte, píšete blbosti. Ještě chybí, že slovenští inženýři prokopali kanál mezi Francií a Británií v zájmu zvýšení obchodu v Malackách.
30. 08. 2012 | 14:54

Josef K. napsal(a):

Reveil. Zajímavé, která část Mozarta?
30. 08. 2012 | 14:56

Reveil napsal(a):

Kolemjdoucí

Reveil - Mohl byste prosím uvést konkrétně to místo z Mozartovy koncertantní symfonie K 364, které máte na mysli?

Omlouvám se za chybu v uvedení katologového čísla.
Nejedná se o K364 (pro smyčcové nástroje), nýbrž o 297b - pro DECHOVÉ nástroje.
Obě jsou Es dur, ta pro dechové nástroje je ještě o rok starší. Uvedený hudební motiv se 2x opakuje ve 2. větě.
30. 08. 2012 | 15:08

Al Jouda napsal(a):

Žádný mariánský sloup na Staroměstském náměstí nyní nestavět ! Každá doba má vytvářet své památníky a ta naše by měla vystavět na onom místě sloup českých tunelářů! Vyleštěný žulový kužel by měl nést vytesána jména všech Čechů, kteří zázračně zbohatli v období 1990 - 2000.
30. 08. 2012 | 15:50

stoppa napsal(a):

Al jouda

ne! Pro tunel nejsem. Mohli by to využít např. bezdomovci na přespávání a tím znesvětit památku.
Byl bych pro Klausův pomnik. A sice ne jeho bustu ale velkou bronzovou nataženou ruku. Ruku Trhu.
Ačkoliv si teď vybavuju že by se to mohlo vysvětlovat nesprávně jako kritika Církve.
30. 08. 2012 | 16:08

Zacheus napsal(a):

Myslím si, že bude snad vhodné - při respektu k názorům autora blogu,které ovšem z mého pohledu jsou mírně řečeno ideologicky předpojaté - přinést do diskuse několik dalších argumentů.

Především je snad třeba odmítnout málo laskavou zmínku o tom, že snad Prahu obránili před švédskými vojsky zfanatizovaní mladí katolíci. Historická pravda je taková, že na podzim roku 1648 švédská vojska zradou ( asi někdo byl tak uvědomělý, jako je dnes pan Bednář a přál protivníkům vítězství) získala Malou Stranu a vydrancovala Pražský Hrad. To byl "přínos" švédských "osvoboditelů" v podání pana Bednáře. Poté, kdy se nepřátelská vojska pokusila dobýt Staré a Nové Město Pražské, vytvořila se skupina obránců z řemeslníků, měštanů a studentů, kteří - s odvahou, kterou pan Bednář jistě oplývá také - se postavili na odpor profesionálním vojákům. Obránci se postavili mnohonásobné přesile ( jedním z jejich velitelů byl Páter Jiří Plachý), a slíbili, že pokud se stane zázrak a oni město uhájí, tak postaví jako poděkování Panně Marii Mariánský sloup. Což se také stalo. To je historický aspekt věci. Pokud jde o Bílou Horu, je jasné, že sloup neměl s touto bitvou nic společného.

Jen pro zajímavost dodávám, že teprve díky osvíceneckému historikovi Františku Palackému došlo ke změně nazírání na tuto bitvu, kdy do té doby se oslavovalo vítězství katolíků. Toto velké vítězství iluminátů je také ukázkou , jak už tehdy bylo možné zpracovat veřejné mínění. O Janu Amosi Komenském se koneckonců ani dnes moc neví, že byl aktivním rosekruciánem a jistě ne náhodou nesla jedna ze zednářských lóží u nás jeho příjmení.
30. 08. 2012 | 19:47

Zacheus napsal(a):

Pokud pak jde o vlastní zboření Mariánského sloupu, nebudu se zabývat konspirační teorií, podle níž v zákulisí celého barbarského aktu stáli svobodní zednáři. Je nepopiratelným faktem, že v nově vzniklé republice krátce po jejím vzniku došlo přímo v hlavním městě k destruktivnímu činu ( 3. listopadu 1918), přinejmenším proti kulturní památce. To jistě nebylo dobré znamení pro budoucnost nového státu. Nepochybně měl tento čin výrazný protikatolický aspekt a to v situaci, kdy katolíci tehdy představovali značnou část obyvatel nově vzniklé republiky. Tento barbarský čin by bezpochyby odsoudil i Mistr Jan Hus, o němž se ví,že byl velkým ctitelem Panny Marie. Z tohoto pohledu je pak šokující dnešní stanovisko česých bratří, kteří považují snahy o znovupostavení sloupu jako "ekumenicky zraňující".

Připomeňme statečnost tehdejší občanky Prahy Zdenky Braunerové, která na položila na trosky sloupu věnec a lístkem se slovy "Plným jménen protestuji. Zdenka Braunerová". Připomeňme také fakt, že oficiální iniciátor stržení sloupu František Sauer později svého činu velmi litoval. Zemřel v 65 letech v péči katolických řádových sester v nemocnici v Praze pod Petřínem. Je také známo, že předtím navštívil františkánský klášter Panny Marie Sněžné v Praze, a vykonal zpověď u Pátera Norberta Šamánka. Možná, že by i z tohoto pohledu panu Bednářovi a odpůrcům znovupostavení sloupu slušelo trochu více pokory a pochopení stanoviska druhých. Zejména v dnešní, ekumenické době.
30. 08. 2012 | 20:11

drevokocůr napsal(a):

Zacheus píše
František Sauer později svého činu velmi litoval. Zemřel v 65 letech v péči katolických řádových sester v nemocnici v Praze pod Petřínem....atd.

v tomhle právě vidím velké nebezpečí v budování křesťanských špitálů. Církev tím ospravedlňuje ty\ restituce, že bude mít charitu a nemocnoice pro přestárlé.

Lékařská péče by měla být pro všechny a bez rozdílu vyznání a neměly by být jedny špitály finančně zvýhodńovány před jinými v systému všeobecného zdravotního pojištění

Katolická církev vždy svého vlivu využívala k vymývání mozků a šíření své ideologie.
Dokáži si představit svobodomyslně myslícího člověka, který bude nucen z nedostatku jiných zařízení strávit dobu svého stáří a před svou smrtí v péči jeptišek.
Staří lidé jsou velmi uzranitelní a manipulovatelní, vidíme to dnes a denně, jak podléhají vlivu různých podvodníků a dealerů, kteří jim klepou na dveře a vnutí jim produkty, které by soudnému člověku nevnutili.

Chudáci staří lidé, bezvěrci či nositelé jiné víry, jak jim bude vymýván před smrtí mozek, jak je budou snažit převést na "tu jedinou pravou víru", jak v nich budou vzbuzovat pocit viny za jejich dřívější jinou víru či bezvěrectví a jak budou pást po jejich majetku. institut odúmrtě je z historie dobře znám, jak církecv získávala a množila svůj majetek.

Takový člověk ani nebude moci umřít a svůj majetek pro potomky těžko uchrání před katolickými supy.

kdo ví, jak to s tím Sauerem bylo a co se mu před smrtí honilo v hlavě.

Ale zacheus má zřejmě též mozek vymytý preláty, proto může napsat o Sauerovi to, co napsal. On se již bránit nemůže.

A pokora druhých, to je oblíbené heslo prelátů proti těm, kteří s nimi nesouhlasí.

Buďte pokorní a naše víra vás spasí.

Tím šíří svůj vliv, svoji ideologii, pocit viny a hanby.

Měli by však začít u sebe a mít pokoru k tomu, že je již 21. století, že se staré pořádky stejně nevrátí a že mladí jim na to kašlou. Ti chtějí hledět dopředu a mají své starosti a zájmy.

Ve starém světě, co byl před 100 lety by nechtěli, neuměli a ani nemohli žít.
31. 08. 2012 | 08:35

JAHA napsal(a):

Ad: gaia
gaia napsal(a):
Jaha

a slovenština je jen nářečí češtiny.

Vy jste poslední, kdo má co kritizovat.

Slováci chtěli samostatný stát, ale teď se hromadně stěhují do Čech.

Aky to ma suvis s tym, ze Cesko, teda i obyvatelia Ceska dodnes pouzivaju PODVODNE a PROTI svojim vlastnym tvrdeniam ustanovenym v zakone a podpisanym najvyssimi predstavitelmi Ceskej casti federacie, teda PROTIZAKONNE, jeden zo symbolov CSFR ako symbol Ceska? Teda cesky stat uz hned pri svojom vzniku roku 1993 zacal podvodom. To je fakt, ktory NIKTO NICIM neodpare z historie tejto krajiny. O tom bola moja poznamka, vazena. Nie o slobodnom pohybe obyvatelov v ramci EU☺.

Zakon 542/1992 Zb.

Čl.3

(1) Zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zanikajú štátne orgány Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Súčasne zanikajú ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a štátne organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré boli zriadené zákonom.

(2) Česká republika a Slovenská republika nesmú po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky používať štátne symboly Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
31. 08. 2012 | 08:42

buldatra napsal(a):

V Las Vegas mají pyramidu, ve Washingtonu mají sloup.

Tak proč by, u všech rohatejch, katolíci v Praze nemohli mít další atrakci?
Určitě by z toho měli radost byli by zas o něco málo více světoví. Bez patřičně velkých a viditelných symbolů by si připadali menší a ještě menší, až úplně nejmenší na celém světě.

V rámci další fáze zviditelnění a rekatolizace je takový sloup k nezaplacení.

http://www.youtube.com/watch?v=znOzrwIL7mM

http://cestujte.sweb.cz/Obrazky/608.jpg
31. 08. 2012 | 09:38

Reveil napsal(a):

Zacheus

"František Sauer později svého činu velmi litoval. Zemřel v 65 letech v péči katolických řádových sester... Je také známo, že předtím navštívil františkánský klášter Panny Marie Sněžné v Praze, a vykonal zpověď u Pátera Norberta Šamánka."

Typická katolická manipulace.
Vyjádřil svou lítost tím, že zemřel? Nebo jak tato informqce souvisí s problematikou sloupu?
Známo?
Jak to můžee být "známo"? Copak už neplatí katolické zpovědní tajemství?

Takže, argumenty bez váhy, pane Zachee.
31. 08. 2012 | 15:02

Jakub M. napsal(a):

A čím byla švédská vojska v roce 1648? Jen loupežní žoldáci, kteří ukradli, zničili a znásilnili, co jsi přišlo pod ruku.

Ano, Mariánský sloup by i symbolem habsburské monarchie a bitvy na Bílé hoře, ale byla to i významná kulturní památka. Sám jsem agnostik a bydlím ve čvrti, jejíž ulice často nesou jména husitů a taky to bez problémů rozdýchám. Některých si vážím pro jejich um či obranu země před cizí invazí, jiní byli dle mého soudu jen zjevní lupiči a vandalové. Husovo dílo mi přijde místy teologicky velmi slabé a taky se z jeho pomníků nepo...u, Navíc si ho cením jako jazykovědce a iniciátora důležité změny v poměru na Univerzitě. Jiní ho zase soudí jistě jinak. A co?

Podle mnohých názorů by vítězství stavovského povstání znameno ve svých důsledcích ještě větší, byť nenásilnou, germanizaci českých zemí.

Řada exulantů musela odejít, ale ještě větší část z nich dala přednost víře před národem a zemí, když by mohla jako katolíci zůstat.

Někdo chce obnovit památku. A co? Nebo chcete sejmout i kostel panny Marie Vítězné?

Co takhle určitou toleranci? Ne každý památník či stavba na veřejném prostoru nám musí být svým poselstvím blízká. Nedávno jsem v Kyjevě na třídě T. Ševčenka viděl sochy Petljury i Lenina. Dobře, takhle daleko bych nešel, ale spor katolíků s protestnanty dnešní převážně agnostickou/ateistickou českou společnost opravdu nevzrušuje. Mariánský sloup je cenným dílem a do Prahy jistě zpět patří. Zda na Staromák nechci soudit, protože nejsem urbanistou, abych posoudil, jak tam bude vypadat.
02. 09. 2012 | 19:29

Martin Š. napsal(a):

Úvaha i argumentace mi přijde dobrá. Ale zavěr, jak je onen sloup nepatřící a nehodící se, tak trochu vyšuměl do ztracena. Přeci jen je možné postavit symbol naší porážky (počest vítězství druhého), hned vedle symbolu 27 křížů. Obojí de facto je o tom samém. Jeden z problémů českých dějin je, že jsme se nikdy nebyli schopni vyrovnat se svoji historií. Co takhle povznést se na nad to co bylo? Věnovat se spíš tomu, co to bude symbolizovat, než co to symbolizovalo kdysi. Dnes to může symbolizovat vyrovnání se s historií a potlačování současané pokřivené národní hrdosti. Stačí se na to podívat trochu jinak. Co říkáte?
03. 09. 2012 | 01:14

katolík napsal(a):

Tak dobře, pane Bednáři - definitivně jste mi potvrdil mé rozhodnutí tu vaši stranu nevolit a varovat před ní i ostatní potenciální voliče. To, že má některé body programu výborné, nedovede převážit to, co je naopak pro mne a mnoho dalších nepřijatelné. Možná poprvé po listopadu 1989 nepůjdu k volbám.
03. 09. 2012 | 11:19

Martin Š. napsal(a):

katolík napsal(a):
Vždyť pan Bednář reprezentuje především sebe a ne celý subjekt ve kterém vystupuje. Proč se na to nepokusíte jít jinak než destruktivním způsobem? Vstoupit do Svobodných a pokusit se je změnit ku obrazu svému. Každá strana potřebuje především vnitřní kritiku a sebereflexi. Dokud si lidé budou myslet, že se v politice pouze umažou a ve stranách bude jen pár set členů asi těžko se z toho najde nějaká slušná stranická základna, která je neovlivnitelná z pozadí.
03. 09. 2012 | 14:41

Karel I. Šimek napsal(a):

Reakce na tento článek:

http://www.stjoseph.cz/zabednenost-nebo-schvalnost/
03. 09. 2012 | 17:38

Dag napsal(a):

Dobrý den pane Bednáři,
jsem členem stejné strany za kterou kandidujete, ale z toho co zde píšete, mi prostě trne úsměv na rtech. Mám pocit, že byste spíše měl kandidovat v 19. stol za mladočechy než za Stranu svobodných občanů. Je to hrůza jak člověk s politickou ambicí dokáže ustrnout v klišé, které vychází stále z konceptu pověstí Aloise Jiráska. Mějte, prosím alespoń trochu soudnosti a nekandidujte, Váš primitivní nacionalismus naší straně dokáže pouze uškodit.
11. 09. 2012 | 17:42

cinick napsal(a):

Jahoj
"(2) Česká republika a Slovenská republika nesmú po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky používať štátne symboly Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky."
Esli máte nějaký blbý pocit, že jsme vám ublížili, tak nám můžete vyhlásit válku. A nezapomeňte to porádně rozmáznout v propagandě pro celý svět.
12. 09. 2012 | 20:24

Václav napsal(a):

Pane Bednáři, Mariánský sloup historicky na Staroměstské náměstí patří. Ježíšova matka by neměla reformačním křesťanským církvím, či ateistům, přece vadit? To co zfanatizovaná lůza zbořila je přece správné obnovit. Janu Husovi se bude na Pannu Marii určitě dobře dívat, byl pokud je mi známo, jejím ctitelem.
17. 09. 2012 | 20:55

Mungo napsal(a):

@cinick: Pokud vy sám nemáte blbý pocit z toho, že Češi používají svévolně státní symboly bývalé Československé republiky, pak obdivuji Vaše široké svědomí.
17. 09. 2012 | 22:53

S. Vochmelík napsal(a):

Navrhuji mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí obnovit, ale zároveň pojmout synkreticky jako mariánský sloup + vochmelíkovský menhir. Pak jsem pro. Ježíšova matka mi nijak nevadí, vcelku je to dobrá společnost, i když jí chybí patřičné porozumění pro kryptozoologii.
28. 09. 2012 | 18:09

Voloďa napsal(a):

Pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí je záměrně stylizován jako takové rozšlápnuté lejno, protože tvořil kontrapunkt k Mariánskému sloupu. Už kvůli tomu bych neměl nic proti jeho obnově, celému náměstí by to pomohlo.
Dtto Radecký na Malostranském náměstí.
Jsou to všechno už jen symboly minulosti, doba už je jinde a zbytečně se připravujeme o příjemný vizuální zážitek.
23. 11. 2012 | 00:32

J.Muller napsal(a):

Pane doktore,
se zájmem jsem sledoval debatu o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí. Domnívám se, že v dnešní době je snaha o obnovu sloupu výrazem expanze katolického kléru, který nemá co nabídnout ani většině českého národa, a zdá se, ani evropské civilizaci. Katolická církev rezignovala na duchovní a sociální otázky současnosti. Argumenty o umělecké hodnotě byly opravdu komické ve světle evidentní symboliky obnovení sloupu. Děkuji za vaši účast a projevený názor v debatě (22.prosince 2012).
J. Muller
22. 12. 2012 | 21:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy