Něco málo k tomu krásnému pacifismu

11. 06. 2014 | 20:24
Přečteno 9223 krát
Úvaha navždy bezelstných pacifistů je prostinká: Hlavně neválčit. A přece se naše svoboda vždy rodila z války. Té první světové, pak jen na krátkou chvíli z té druhé a v r. 1989 z amerického vítězství v Evropě v té studené světové.

Něco tak nechutného by žádný sebe tak obdivující pacifista nepřipustil. Také se do válečného štváče Churchilla hned pustili jak ve třicátých letech, když varoval před Německem, a pak po jeho americkém fultonském vystoupení o železné oponě v r. 1946. Prý je to nenapravitelný, snad už i senilní válečný štváč. Až na to, že pravdu měl vždy on, a ne ti okouzlující pacifisté, kvůli kterým ty války stály vždy mnohem víc životů, než kdyby někdy konečně nepropásli tak dobrou příležitost mlčet...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Game napsal(a):

"Úvaha navždy bezelstných pacifistů je prostinká: Hlavně neválčit."

Úvaha navždy bezelstných válečných štváčů je také prostinká: Hlavně ať jdou do války ostatní lidé, ne oni, kteří k válce vybízejí...
11. 06. 2014 | 20:32

Yosif K napsal(a):

Skvělý pacifista byl Gandhí - v Indii leccos dosáhl jelikož britským generálům bylo trapné dav pokojně demonstrujících Indů rozstřílet.

V tomto ohledu měl na Brity kliku. Gandhí si dopisoval s Leninem, Stalinem, Bucharinem, Mussolinim a dokonce i s Hitlerem o případné protibritské spolupráci. Košile bližší než kabát, samozřejmě.

Gandhího dobře míněné rady Židům že se neměli stěhovat do Palestiny ale že měli zůstat v Německu a bránit se nacistům nenásilnými demonstracemi byly ovšem mimo mísu. Britský přístup k Indům nebyl vždy gentlemanský ale byl vysoko nad standardy tehdejších i dnešních totalitních režimů.

Dnešní svět je jiný - na východě svítá, diverzní jednotka bez distinkcí obsadí radnici, zorganizuje narychlo totalitářské referendum a voila - nový stát je na světě!!!! A Putinuška se už jenom stará aby mezinárodní společenství "uznalo legitimně projevenou vůli lidu". A je vymalováno........
11. 06. 2014 | 20:39

Zelenáček Pubescívní napsal(a):

Pacifismus se dá pěstovat jedině v ideálním světě, ale my nežijeme v ideálním světě. Tím ovšem nelze popřít fakt, že váleční štváči také existují. A zrovna Churchill, který dovolil v Indii genocidu s Hitlerem více než srovnatelnou, pro nás morální autoritou být nemůže, to se na nás nezlobte... I když měl občas pravdu.
11. 06. 2014 | 20:42

Yosif K napsal(a):

Game napsal(a):
"Úvaha navždy bezelstných pacifistů je prostinká: Hlavně neválčit."

Úvaha navždy bezelstných válečných štváčů je také prostinká: Hlavně ať jdou do války ostatní lidé, ne oni, kteří k válce vybízejí...
11. 06. 2014 | 20:32
KONEC CITATU.
To máte svatou pravdu - proto za Rusy válčí na Ukrajině ruští Čečeni, Abcházci a Oseti - berou nižší žold než Rusi, jsou disciplinovanější, nebratří se s místními vágusy nad lahvemi bodky a neožírají se (muslimové), nebojí se smrti (muslimové - 72 panen).
11. 06. 2014 | 20:42

berkowitz napsal(a):

Výborným pacifistou byl (už není) černý panák z bílého baracku. Všichni si jistě pamatujete na jeho skvělý projev na Hradčanském náměstí, kdy mu z huby lezl jenom mír a odzbrojení.
11. 06. 2014 | 20:42

Filuta napsal(a):

Game


Teď jste trefil hřebík po hlavičce.
Obama, Krvavá Madla nebo Šláfnberg a jejich dětičky rukovat dozajista nebudou. A kdyby došlo k válce, mají dost peněz na to, aby se včas uklidili do bezpečí.

Pan Bednář si plete dojmy s pojmy.
Rozhodně se nepokládám za pacifistu a jsem toho názoru, že se budeme muset hrubou silou vypořádat s islámem v Evropě.
Ale nevidím nejmenší důvod, proč bojovat s Ruskem, které nás absolutně nijak neohrožuje (to se nám pouze snaží vnutit média), za ekonomické zájmy USA?!
Rusko je na naší straně barikády, je islámem stejně ohroženo jako my.

Jsem dost šokován tím, že tenhle člověk jedním hlasem odsuzuje unii jako takovou a druhým hlasem souhlasí s tím, že dělá užitečného idiota Američanům.
Pán by si asi měl vybrat, zda bude eurohujer nebo eurofob, být obojím je farizejství.
Právě kvůli postoji Svobodných k občanské válce na Ukrajině jsem jim nakonec svůj hlas nedal. Hájek má pravdu, přidali se na stranu "pravdy a lásky" - resp. llži a nenávisti.
11. 06. 2014 | 20:45

David napsal(a):

Úvaha navždy bezelstných pacifistů je prostinká: Hlavně neválčit.

Úvaha navždy útočných jestřábů je prostinká: Hlavně válčit.

Argumentovat pro dnešní situaci Churchillem považuji za hloupé. Dnes je jiná doba a jak víte dvakrát nevstoupíte do stejné řeky.

--

Amerika je na zhroucení. Lidé chtějí národ, a ne demokracii, píše Protiproud

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Amerika-je-na-zhrouceni-Lide-chteji-narod-a-ne-demokracii-pise-Protiproud-316052

--

Jaderná válka

Po výbuchu jaderné zbraně v hustě osídleném místě se v prvních okamžicích v pekelné výhni o teplotě několika tisíc stupňů Celsia vše živé v širokém okolí doslova vypaří. Rázová vlna smete vše živé, ale i zdánlivě pevné stavby.

V dalších dnech a týdnech po výbuchu zemřou statisíce lidí na důsledky radioaktivního ozáření. Atmosféru zaplní miliony tun sazí, které zastíní Slunce, prudce se ochladí, nastane nukleární zima a sucho. Miliardy lidí zemřou v globálním hladomoru. Celosvětové použití jaderných zbraní by zničilo většinu populace, přeživší zbytek lidí by živořil v nepředstavitelném strádání. Svět by se zcela změnil.

Proto úvaha navždy bezelstných pacifistů je prostinká: Hlavně neválčit.
11. 06. 2014 | 20:52

Filuta napsal(a):

" Novináři jsou pravicoví bolševici

Novináře označuje za pravicové bolševiky. A hlavním znakem bolševismu je podle Hájka stádnost. „Něco je určeno jako pravda a na novinářích je, aby ji vtloukli do hlav veřejnosti. A oni tak činí. Zvláště mnozí ti, kteří si myslí, že jsou `pravicoví`. Teď nemám na mysli ze řetězu utržené `pravičáky` třeba z časopisu Reflex, klony amerických `neokonzervativců`, kteří si hrají na protiruské kovboje a jsou směšní už z dálky,“ říká.

A kde že mají bolševici svoji baštu? „Tradičně jich nejvíce objevíme v dnes již Babišových Lidových novinách, které se tváří `intelektuálně` náročněji. A vůbec nejde o to, že tyto noviny jsou dnes téměř výhradně už jenom pražskou záležitostí, kde ultralevicový havlismus má stále svou hlavní baštu. Totéž lze říci také o MF Dnes, nebo v ještě extrémnější podobě o Bakalových Respektech, Hospodářských novinách a tak dále,“ konstatuje.

„Bolševismus jediného dovoleného názoru je v nich přímo poznávacím znamením,“ uvádí.

„Přesvědčení, že vždy musíme být lokajsky loajální k mocnému `lídrovi`, jinak nemáme nárok na existenci. Tohle do nás mediální bolševici buší dnem i nocí – jako to dělali jejich předchůdci v dobách, kdy hlavním městem socialistické totality ještě nebyl Washington a Brusel, ale Moskva,“ odhaluje strategii mediálních bolševiků."

Protiproud
11. 06. 2014 | 20:52

Yosif K napsal(a):

OPRAVA
To máte svatou pravdu - proto za Rusy válčí na Ukrajině ruští Čečeni, Abcházci a Oseti - berou nižší žold než Rusi, jsou disciplinovanější, nebratří se s místními vágusy nad lahvemi vodky a neožírají se (muslimové), nebojí se smrti (muslimové - 72 panen).
11. 06. 2014 | 20:58

berkowitz napsal(a):

Pro Yosifa:
Muslimové mají s těmi pannami zvrácené myšlení. Kdo by se s těmi pannami obtěžoval, není z toho žádné opravdové potěšení.
11. 06. 2014 | 21:01

Filuta napsal(a):

Tak tohle Hájek vyhmátnul přesně.

"Mýlit se se stranou".

„Před lety Česko učinilo volbu, že jeho civilizační okruh bude západoevropský či euroatlantický, zhmotněný spojenectvím v NATO a EU. Sobotkova vláda však zatím ukazuje, jako by si tím civilizačním okruhem nebyla úplně jistá,“ tvrdí ve zmíněných Lidových novinách komsomolsky Kateřina Šafaříková a o něco dále pokračuje větou, která by se měla tesat spolu s Leninovými spisy: „K ukrajinské krizi se ministr zahraničí zpočátku postavil příkladně, v posledních týdnech tváří v tvář opozici těch v ČSSD, jejichž civilizační okruh leží jinde, lavíruje.“

Jinými slovy, která v podobných „opusech“ denně opakuje 98,99% jejích kolegů a kolegyň, nám říká: I kdyby současné elity Spojených států a EU nás třeba hnaly do šíleného válečného konfliktu, který je totálně v rozporu s našimi národními zájmy, budeme nadšeně řičet Válka, válka, sláva!

Povšimněme si zvláště slova „příkladně“ při hodnocení Zaorálkova protiruského bláznění. A ponechme teď stranou, že jde o důsledek jeho namyšlené intelektuální prázdnoty, nikoli, že by si to snad opravdu myslel. Nemyslí si jako vždycky nic. Stejně jako novináři. Jak říkali vždy bolševici: „Raději se mýlit se Stranou, než mít pravdu proti ní“.

Z toho však něco vyplývá. Na prvním místě postoj k vlastní zemi a jejím zájmům. Havlistická novinářská Pátá kolona od počátku přijala Havlovu vizi, že suverénní státy komplikují nastolení globálního Nového světového řádu, a proto musí být odstraněny. Ten náš "příkladně" na místě prvním. To byl zdroj Havlova „světoobčanství“: Ušklíbání se všemu českému, výroky o „humanitárním bombardování“ vzpurného Srbska Američany (alias NATO) a cválání vstříc Bruselu a Washingtonu jako jedinému "spásnému" měřítku našich zájmů. Opět Na věčné časy."

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/politika/komentare/1061-cesky-medialni-bolsevismus-v-praxi-radeji-se-mylit-s-amerikou-nez-mit-pravdu-s-vlastnim-narodem-pozenou-nas-treba-i-do-humanitarni-valky.htm
11. 06. 2014 | 21:06

Filuta napsal(a):

"Téměř tři pětiny občanů odmítají, aby v reakci na ukrajinskou krizi NATO posilovalo svou vojenskou přítomnost v Evropě. 58 % dotázaných souhlasí s názorem Bohuslava Sobotky, že posílení vojenské přítomnosti Severoatlantické aliance naše země nepotřebuje. Dvě třetiny (!) si myslí, že Spojené státy pouze využívají ukrajinské krize k prosazení svých mocenských zájmů v Evropě. Názor Karla Schwarzenberga, tiskového mluvčího Kalouskovy TOP 09, že „američtí vojáci by naopak měli do ČR přijít co nejdříve“, odmítá dokonce 65% respondentů.

Zázrak? Nikoli. Jen letitá „místní“ zkušenost s bolševiky. A hluboké vědomí, že je úplně jedno, jestli se vydávají za pravičáky či levičáky. Nejsou ani jedno. Pouze kolaboranti s cizí mocí.

Vždycky byli, jsou a budou stejní. Poznají se podle toho, že jejich totalitní propaganda zásadně míří proti přirozeným zájmům veřejnosti. A protože s nimi má náš národ po několika protektorátech tak bohaté zkušenosti, už jim nevěří. Leninsko-goebelsovská stokrát opakovaná lež – alespoň v klíčových okamžicích, kdy dochází k lámání chleba – se tak v jejich hlavách pravdou kupodivu nestává. V tomto případě se to týká dokonce dvou třetin lidí. Což si „premiér“ Sobotka s blížícími se komunálními a senátními volbami prostě uvědomil. Jinak si samozřejmě nemyslí vůbec nic, stejně jako jeho dnes již „stranicky kritizovaný“ spojenec, ministr bruselských zájmů Lubomír Zaorálek.

Pouze v tom jediném spočívá rozdíl mezi socialisty v soudružské jednotě s ODS a TOP 09 - a jejich „ideovými kolegy havlisty“ z médií: Mediálním bolševikům je probouzející se sebezáchovný „skupinový rozum“ většinové veřejnosti naprosto lhostejný. Jsou to politici nevolení."
Hájek
11. 06. 2014 | 21:09

Maximus napsal(a):

Když pojede Miloslav Bednář na čele české armády např. v růžovém tanku na Rusa, tak se zajisté všichni přidáme! Pane Bednáři, ten růžový tank je ve vojenském muzeu v Lešanech a zajisté vám ho půjčí, maršále!
Hezký večer.
P.S.
Většinou po válčení volají sralbotkové a malí ratlíci, kteří byli většinou srabi i v životě. Kdo volá po válčení je to s kroužkem na "u" (autocenzura)!
P.P.S.
Zase jeden pravdoláskař, co by chtěl válčit a přitom by se po prvním výstřelu zřejmě podělal do kalhot, ten náš knižní velkoprodejce.
11. 06. 2014 | 21:15

Baba Jaga napsal(a):

Pánové, jsme v 21. století a 3. tisíciletí, dějiny lidstva jsou pravda delší. Netvrďte pořád, že se na Zemi nelze dohodnout o úplném odzbrojení. Komu války prospívají?
Kdo z Vás by rád aktivně válčil? Snad pan Bednář?
11. 06. 2014 | 21:19

dříve čtenář napsal(a):

Za komoušů nás učili, že za mír se musí válčit. Nyní mi jakýsi bednář, asi výrobce sudů, tvrdí, že za demokracii se musí válčit. Nasedne výrobce sudů do letadla a poletí shodit atomovou bombu na ukrajinské separatisty nebo tu bude jen přehloupě glosovat?
11. 06. 2014 | 21:28

Yosif K napsal(a):

Zelenáček Pubescívní napsal(a):
A zrovna Churchill, který dovolil v Indii genocidu s Hitlerem více než srovnatelnou, pro nás morální autoritou být nemůže, to se na nás nezlobte... I když měl občas pravdu.
11. 06. 2014 | 20:42
KONEC CITATU.

Prostý dotaz - tyto blbosti o britské genocidě v Indii do Vás lijí putinovští polirtuci na ruskům velvyslanectví, neo si to po večerech vymýšlíte v uliční bunce KSCM?????

Prostoduchost putinofilů jest nekonečná, a to i ohledně Indie:
1) Britové se chovali genocidně leda tak proti jiným bělochům (Burům) a to naposledy v roce 1900 - tam Churchill sloužil ale nebojoval proti Indům ale proti Burům.
2) V Indii bylo málokdy více než 25 tisíc britů - zatímco počet domorodců stoupl ze 125 milionů na 389 milionů v roce 1941. Veškeré vojenské události a rebelie a boje byly vykonávány z 99,9% Indickými vojáky. Genocidně se chovali muslimové při povstání sipahijů v roce 1857. I když učebnice mluví o "všeindickém povstání" tak se do něj zapojilo pouze 5% indických států, spíše s muslimskými maharádži a zbytek zůstal neutrální nebo loajální k Britům a Indové potlačili povstání sami z nechuti proti případné muslimské nadvládě.
Sami Britové proti všem Indům by nevydrželi ani den.

3) V Indii Britové žádné genocidy nemohli pořádat a ani nikde o ničem takovém nenajdete zmínku. Britům jsou vyčítány hladomory v době kdy v Indii nevládli a dva hladomory kdy v Indii vládli a neposkytovali dostatečnou pomoc. . Ve skutečnosti hladomory byly i v Evropě do té doby než se začalo obilí přepravovat po železnici. Britové vybudovali v Indii největší železniční sít na světě. Po hladomoru 1876-1878 Britové (opožděně) vypracovali nový system nouzové pomoci který dalším hladomorům zabránil.

4) Během života Churchilla v Indii nebyl ani haldomor, ani ozbrojené povstání - Indický národní kongres stavěl na nenásilných metodách, cca 95% koloniální administrativy byli Indové a Britové Indům vládu pokojně bez jakékoliv revoluce předali.
Toto ovšem nedoadlo dobře, jelikož muslimové okažitě při odchodů Britů rozpoutali pogromy proti nemuslimům, od Indie se násilně oddělili, vytvořili Pakiśtán a většinu nemuslimů prostě vyhnali (V pakistánu je nyní méně než 2% nemuslimů a mají dost těžký časy - většina z nicjh se snaží utéct.) Což byla ta pravá genocida, ale protože ji nespáchali Britové, tak Putinofolovní cháska a bolševici o tomto "nejsou informováni".


WIKI
Famines[edit]During the British Raj, famines in India, often attributed to failed government policies, were some of the worst ever recorded, including the Great Famine of 1876–78 in which 6.1 million to 10.3 million people died[159] and the Indian famine of 1899–1900 in which 1.25 to 10 million people died.[159] The Third Plague Pandemic in the mid-19th century killed 10 million people in India.[160] Despite persistent diseases and famines, the population of the Indian subcontinent, which stood at about 125 million in 1750, had reached 389 million by 1941.[161]
11. 06. 2014 | 21:34

mb napsal(a):

... Bednář má pravdu no ...

... akorat nevim zda bohužel nebo bohudík ...
11. 06. 2014 | 21:42

Yosif K napsal(a):

Sorry - Churchill byl dva roky v Indii ale nezpůsobil tam genocidu. Zúčastnil se přestřelky na afggánské hranici kde Britové a Sikhové dsotali od divokých afgánců na p..del dost těžce.

Toto byla navýznamná věc, ale měli si o tom přečíst jak Rusové tak amíci než do afganistánu vlezli.

Když už je řeč o genocidách - za sovětské invaze do Afganistánu zahynulo cca 850 tisíc civilů, a cca 7,8 milionů afgánců uteklo před kobercovými nálety sovětského letectva do Pakistánu a Iranu. Jalalabad a Herat byly pravidelně rozbombardovány na plocho kobecovými nálety -- cca po 3-6 měsících.
Za americké Invaze do Afganistánu zahynulo 18 tisíc civilů, z nichž 15 tisíc bylo zabito Talibanem. Do Afganistánu se vrátilo 6,2 milionů utečenců.
11. 06. 2014 | 21:44

Yosif K napsal(a):

Prostoduchost Putinofilů jest opravdu nekonečná....

Putin navrhuje referendum o přejmenování Volgogradu na Stalingrad. Oslava jednoho z nejkrutějších masových vrahů dějin má vytříbit ruský smysl pro disciplínu - gulagy v Rusku ještě nefrčí tak jako za Stalina, ale co není to ještě může pod Putinuškou být........
11. 06. 2014 | 21:48

Pepa Řepa napsal(a):

Příklady táhnou
Kdy vyrazí na Doněck osádka čtyři z tanku-Bednář, Šroubik, Yossífek, Fendrych a mopslík?

Bednáři vzpamatujte se.
Radikalizuje se celý kdysi úrodný půlměsíc, hoří koudel u zadku v Afhgpaku, Iráqu, Syrii, i Maghribu a vy chcete táhnout na Rusa?
Teď už chybí jen rozvrtat Latinskou Ameriku.
To je výsledek Baracka Husseina.
Na kolika frontách chcete válčit?
Od psacího stolu, zapichovat špendlíky co všechno dobudeme?
11. 06. 2014 | 21:50

Míla napsal(a):

Baba Jaga
pochybuji,že by mohlo dojít k úplnému odzbrojení.Válčit mezi sebou národy nemusí,stačí politicky danou zemi rozvrtat,svrhnout vládu a nastolit demokracii dle svých představ a počkat až se národ rozdělí a začne válčit mezi sebou.Po Syrii se to stalo v Iráku,Ukrajina to samé.V Iráku utíká půl milionů lidí ze státu.Jsem zvědav kdo jim nabídne azyl,zdali US a nebo Barosso provede rozpis do kterého státu a v jakém množství uprchlíci emigrují.K situaci v Iráku odkaz-www.svobodnenoviny.eu/irak-nejvetsi-ropna-loupez-vhistorii
11. 06. 2014 | 21:58

xerox napsal(a):

proti nejrůznějším bednářům se i legendární čachtická paní - hraběnka alžběta báthoryová jeví jako láskyplná chůva dívčího internátu ... :-)
11. 06. 2014 | 22:03

jirka sirka napsal(a):

Stejskale vycud
11. 06. 2014 | 22:08

xxyyx napsal(a):

Bednáři, kdo ti platí ty tvoje propagagitky. Máš to zapotřebí, když jsi už místopředsedou ?
11. 06. 2014 | 22:12

pamětník napsal(a):

Horko přešlo, hlava ještě nevychladla.
Autor by měl vysvětlit, proč bychom měli proti Rusku bojovat. Abychom pomohli USA v boji o světovládu?
Pacifisté samozřejmě mají pravdu, jenom jich je málo.
11. 06. 2014 | 22:21

strýc virus HxNx napsal(a):

něco takového jsem ještě nečet. a to je autor vysokoškolský pedagog. nechodil k němu do semináře neo?
11. 06. 2014 | 22:24

Maximus napsal(a):

Válečník od pera Herr Bednář např. v r.1996 napsal ve svém dílku:
"Etické aspekty jaderných zbraní"

Je zřejmé, že etický význam jaderných zbraní demokratických států má v současném světě ústřední místo z hlediska možností, jak uplatňovat reálný konkrétní vliv na přítomné a budoucí politické možnosti demokratické civilizace v kontextu nesporně dramatických světových dějin po roce 1989. To neznamená nic menšího, než že se spor o mravní smysl demokracie dále zvýrazňuje. Ve zdánlivě nepřehledné a bezpochyby nebezpečné houštině dnešního světa demokracie, techniky, bídy, bohatství, mravní neucelenosti jako domněle neutrální lhostejnosti, skeptické rezignace, fanatických jednoduchých receptů, vznikajícího neototalitního globálního spojenectví, kdy se každý ohání demokracií a jen někteří vidí, že přirozená práva předpokládají přirozené mravní povinnosti, v takovém světě našich dnů jsou jaderné zbraně dosud převážně v rukou demokratických politiků. Tím zřejmější je význam jejich etické odpovědnosti a povinnosti ve smyslu platných zásad přirozeného zákona. Dějiny našeho století ukazují, že skutečně prozíravá jaderná odpovědnost, jež je neslučitelná s pohodlnou jadernou zbabělostí, se zatím prosadila jen jednou. Přál bych si, aby to nebylo naposledy.
............

Takže je to humanitární bombarďák jako vyšitý.....
Třeba by šlo ozřejmit etický význam gilotiny, to je pěkný námět pro hrdinu Bednáře hrdiny od péra a tužky. Ještě mě napadá třeba, že by se mohl autor zaobírat rozborem změny stavu směrem ke spravedlnosti na divokém západě od kámošů Wesson Smith!
Chudáci studenti, tohle apod. duševní zvratky musí poslouchat od našeho statečného válečníka.....

Hezký večer.
11. 06. 2014 | 22:38

Jakelin de Mailly napsal(a):

Yosif K

"4) Během života Churchilla v Indii nebyl ani haldomor, ani ozbrojené povstání"

Lži jako vždy.
1943 - hladomor v Bengálsku
1942 - ozbrojené povstání převážně na východu země, iniciované Gándhího kampaní za nezávislost, které přes proklamované nenásilí přerostlo v ozbrojený boj, nepokoje v Bengálsku, útoky na železnice, nádraží a samotné vlaky, zabíjení Evropanů.
11. 06. 2014 | 22:40

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jo on to byl "haldomor".
Tak ten tam fakt nebyl.
11. 06. 2014 | 22:42

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Svoboda nikdy nevyvěrá , nerodí se z války, svoboda je popřením války..
Je třeba vákám především předcházet, Vy podle mě nevíte o příčinách té poslední světové zřejmě zhola nic, jinak byste nemohl sepsat takovou blbost.

A doufám, že se vaše pidistrana nikdy do PS nedostane.

P.S.Jste ještě vůbec bojeschopný - mám na mysli ativní frontovou účast ? Nikolivěk např. sepisování výzev typu : " Mí milovaní spoluobčané. V tomto čase , kdy rozhodli jsme se všichni za svou svobodu položit vaš...eh, naše životy, obracím se na vás s touto prosbou i já , místopředseda SS /Strany Svobodných - to aby nedošlo k mýlce/......Mor ho ! ", tedy takové to plnění válečné občanské povinnosti někde v zázemí, mám na mysli svistot kulek, rachot granátů, vrzání pásů tanků ,chřestění metály a zabíjení hřebíků do víka rakví..
Troufáte si stále na něco takového, na takový adrenalin ? Tak schválně, za kolik uběhnete 400 metrů na dráze - v plné polní , s palcátem v ruce ?
A v terénu ?
To by šlo.
A umíte se rusky vzdát ? Potažmo ukrajinsky - to kdybyste si spletl směr útoku nebo dostal chybný rozkaz ?
Tak dobře, zítra na Hlavním , v osm ráno, vemte i resla...a ne ať se zas nechá záměrně na tom nádraží zapomenout.
Kdyby bylo moc horko, tak to odložíme na pozítřek, opět v osm, fanfáry mám nahrané v mobilu - o nic nepřijdem.
Životní pojistku uzavřenu máte ?
11. 06. 2014 | 22:43

Jakelin de Mailly napsal(a):

vico

Je to ještě horší, než to Vámi uvedené filmové "dílo".
11. 06. 2014 | 22:48

Yosif K napsal(a):

Milí pane Pepa Řepa - na čečeny - zkušené specialisty - tiché vrahy - z Batalionu Vostok - budou muset nakonec vyrazit podobně zkušení specialisté. Souboj batalionu Vostok s ukrajinskými základáky je jako souboj lišky s hejnem kuřat - a sebevětším množstvím kuřat žádné převahy nedosáhneš.

Já specialista - tichý vrah - nejsem. Moje vojenské vzděláníčko končilo u cestnej stavebnej roty pro politicky nespolehlivé u občasného řízení Pragy V3S naložené cikány a lopatami. Mimochodem - můj velící důstojník měl strejdu hlasatele ve Svobodné Evropě.
.
Ale nějací češi s patřičným treninkem se možná na Ukrajině objeví. Válku nelze vést s prapory a pluky čistých amaterů - válku jest nutno vést tak jak ji vedou Rusi - s družstvy a četami tvrdě vycvičených čečenských specialistů inspirovaných žoldem 500 USD za den v ostré akci. Opilí ruští vágusové kol čečenů jsou jen zastírací kanonenfutr - tzv staticguards neboli mlha neboli živé štíty.

Nějací tvrdě vydrilovaní dobrovolníci kteří se doma nudí by se v čechách asi našli...... s naučenými zvyklostmi z nasazení v horách v provincii Herat.....

Nebudu překvapený když ruští separatisté nahlásí že zajali dejme tomu nějakého Josefa Řepu Juniora - dříve prostějovská brigáda rychlého nasazení. Hahaha....
11. 06. 2014 | 22:56

Yosif K napsal(a):

Jakelin de Mailly napsal(a):
Yosif K

"4) Během života Churchilla v Indii nebyl ani haldomor, ani ozbrojené povstání"

Lži jako vždy.
1) 1943 - hladomor v Bengálsku
2) 1942 - ozbrojené povstání převážně na východu země, iniciované Gándhího kampaní za nezávislost, které přes proklamované nenásilí přerostlo v ozbrojený boj, nepokoje v Bengálsku, útoky na železnice, nádraží a samotné vlaky, zabíjení Evropanů.
11. 06. 2014 | 22:40
Prominte - ani jedno není masová genocida řízená Churchillem.
ad 1) Bengalsko dováželo tradičně rýži z Barmy, jelikož Barma byla obsazena Japonci kteří se drali do soamtné indie a na mořích zuřila ponorková válka tak asi nebylo jednoduché rýži odkudkoliv přivézt - řekl bych že jediní politici kteří ve 20 století vyvolávali hladomory schválně byli Hitler, Stalin, Mao a Pol Pot. Ještě že Putinuška plánuje přemenovat Volgograd znovu na Stalingrad - definitivní důkaz že z Putinostánu se stává Blbostán.
ad 2) ozbrojené povstání je asi problem ozbrojených povstalců, ne? Zeptejte se čečenů, ti ozbrojeně povstali proti Rusům a Putin jich nechal 120 tisíc rozbombardovat na kaši.... - pokud se nemýlím asi tak 300 násobek Lidic - ("zabíjejte ty hajzly ve dne, zabíjejte je v noci, zabíjejte je když budou srat na záchodě", jak řekl Veliký Bratr k vojskům specnaz v roce 1999.... )
...a podívejte se - pomohlo to - ted jsou z dobře placených čečenů specnazovců ruští vlastenci chrabře bojující za Velko-rusko na východní Ukrajině.... ......hahaha..... to jsou mi paradoxy....

...odnaždy specnazovec, vsegda specnazovec, vot takaja poslovica....
11. 06. 2014 | 23:10

............................ napsal(a):

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):
P.S.Jste ještě vůbec bojeschopný -
------------------------------------
Myslím, že by se nevykroutil. A když ne on, tak jeho děcka :)
------------------------------------

Branná povinnost –
Všichni občané ČR od plnoletosti do šedesátky mají brannou povinnost. A to muži i ženy! A vůbec to nesouvisí s tím, zda absolvovali dříve základní vojenskou službu. Nic na tom nemění, že tato byla před deseti lety zrušena. Nejde o to, zda už jste někdy drželi v ruce zbraň...

Zkrátka budete-li odvedeni (a vy se musíte podvolit odvodnímu řízení), tak budete vykonávat vojenskou službu a plnit další povinnosti. Plnit úkoly ozbrojených sil. Přesně tohle se stane, pokud bude vyhlášen stav ohrožení státu nebo dokonce válečný stav. Pokud nebudete ihned potřeba, budete čekat na svoji chvíli jako voják v záloze

Je tedy nasnadě, že občané by se měli připravovat, aby byli schopni přidat ruku k dílu v případě, že by stát byl ohrožen. Když ne nic jiného, tak by měli mít alespoň základní povědomí o systému obrany státu a o svých povinnostech vůči němu.
11. 06. 2014 | 23:16

Jakelin de Mailly napsal(a):

Yosif K

napsal jste:

"4) Během života Churchilla v Indii nebyl ani haldomor, ani ozbrojené povstání"

Tak znovu.
Hladomor za života Churchilla v Indii byl, v Bengálsku 1943, způsobila ho válka, ale z velké části i neschopnost britské administrativy.
Ozbrojené povstání během života Churchilla bylo, v 1942 na východu země.

"ozbrojené povstání je asi problem ozbrojených povstalců, ne?"

Tomu říkáte argument, Jožko ? :-D
Ozbrojený povstalec provádějící útoky, které zabíjejí a ničí, je ten nejmarkantnější projev ozbrojeného povstání, Vy inteligente.

Ano, to jsou paradoxy, Vaše, wikipedický a prolhaný propagandisto.
11. 06. 2014 | 23:26

Jakelin de Mailly napsal(a):

A ten specnaz a podobné kydy si strčte někam.
Typická ubožárna, jak svést diskuzi jinam - od Vaší blbosti k vzájemnému napadání a vysvětlování vymyšleného.
Dobrou noc a nezapomeňte si zazpívat něco o Mussolinim.
11. 06. 2014 | 23:29

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Měl jsem však na mysli realně plněnou brannou povinnost, tedy skutečně onu bojeschopnost.
Pod paragraf se vejde každý druhý, já například bych ale nechtěl mít za zády coby svého údajného spolubojovníka resla . To bych teda raděj rovnou zběh na druhou stranu.

Válčit se má teprvá až když už se zjistilo skutečně spolehlivě, že se vláda svrhnout nedá.
11. 06. 2014 | 23:44

Cthulhu napsal(a):

Hezký příklad cefalopodního uvažování.
Ještě by se pan filozof měl jako Boris Johnson, také konzervativní myslitel, dát odstřelit vodním dělem, aby dal správný příklad.
Nebo jakýmkoli jiným, když není pacifista jako my, může mu to být jedno.
11. 06. 2014 | 23:53

Kanalnik napsal(a):

Neuvěřitelné, v jakém pseudosvětě dokáže žít jeden člověk. Tyhle blogy jsou dobrý materiál pro psychologa.
12. 06. 2014 | 00:00

Karel Mueller napsal(a):

Kanálník:

Tragedií je, že v tom imaginárním světě asi žije většina západních elit, hlavně v USA. Zdravím :-).

Pane Yosif,

Volgograd? Asi jakési město na Volze Stalingrad? Město ocelového muže? Pojem, která dávno žije vlastním životem a symbolizuje nejkrutější a nejheroičtější bitvu, ve které ruské hrdinství a sebeobětování přesáhlo všechny meze známé z historie a která rozhodla o osudu Slovanů,

Putin tomu přejmenování celá léta bránil, asi ho západ unavil,
12. 06. 2014 | 00:33

Myšelín napsal(a):

My mladí to tak nevidíme, ctihodný kmete. Běžte si válčit s paní Korbelovou - Not at All Brightovou třeba do ....ale lidi z toho vynechte.
Jsem pacifista. Ale některý lidi by měli dostat preventivně na budku.
12. 06. 2014 | 02:42

kočka šklíba napsal(a):

Autorovi se nedá nic jiného napsat, než že je ubožák, ano měla bych i jiné oslovení, jenže zdejší editor,stejně tak ubohý, jako autor, by měl důvod mazat.
Ani ted vám editore není na zvracení z vašich preferencí? Není mopslíky jako vy jste, nerozhází nic, hlavně když máte svou kuličku. Problém by mohl být, že si jí už moc neužijete. S takovými odpornými myšlenkami jako má autor, no snad se mýlím.
12. 06. 2014 | 03:42

TomášL napsal(a):

Pane autore,

jak se to vezme...

Být svobodný je dosti relativní pojem, obzvlášť u malých národů, které sekundují a přikyvují té a jindy oné straně.

Když 89. došlo k převratu, tak to bylo způsobeno kolapsem jedné mocnosti, která rozhodovala o osudu místního národa. Pro jinou mocnost vznikla jedinečná chvíle, kdy mohla vyplnit vzniklé vakuum a rozšířit vliv. Tak to udělala a příznivci dané mocnosti -z české kotliny- to nazvali "osvobození". Daná mocnost to využila marketingově a udělala si z toho reklamu, kterou mává pomocí svých místních "užitečných idiotů", aniž by ve skutečnosti vyslovila to co je zřejmé od dob vzniků mocností. Tím je prosazování své moci v co nejširších hranicích.
Inu, dnešní doba je taková, že kdyby nás připojila k sobě (anektovala), tak by se to nazvalo okupací. Inu, s fištrónem to tedy udělala fikaně, udělala to ekonomicky. Má to několik skvělých důvodů. Jedním z nich je zdání legitimity státu a potvrzení existence národa. Máme svoje vlaječky, pohvizdujeme si hymnu a myslíme si, jak jsme svobodní a jak můžeme o sobě rozhodovat.
Faktem však zůstává, že se jedna mocnost vyměnila za jinou mocnost, neboť vždy musíme koordinovat svou zahraniční politiku, své ekonomické možnosti. Není to žádné "my chceme, tak to uděláme".
Tedy na světlo přichází spolek/pakt. Tedy aby se malí dobře řídili a nahnali do toho správného koutu a nerozutekli do všech směrů (nedej Bože začali samostatně přemýšlet a konat), vytvoří mocnost nějaký spolek/pakt s definovaným chováním. Využije se síla místních užitečných idiotů a přednese se takové členství široké veřejnosti jako "skvělá a zaručená volba". Malí si to schválí, mocnost jim poplácá po ramenou, jak se správně a rozumně rozhodli, a vezme je do své náruče. To že to bylo předem ekonomicky a politicky rozhodnuto o malých státech, se veřejně nemluví. Jednak to kazí zdání svobody, poté by mocnost byla odhalena jako mocnost. Sice jiná mocnost, ale stále mocnost...
Nyní tedy mocnost je jako kachna a malé státy z paktu jsou jejími káčátky. Taková kachna, tedy mocnost, si uhlídá svá káčátka svým kvákáním. Když dojde ke střetu jedné mocnosti s jinou mocnosti, vzniká zajímavé kvákání. Kačena zakváká, tím dá najevo, co si myslí. Malá káčátka opakují po kačeně. To celé má dva úhly pohledů. Velká mocnost zakváká (=doporučení), co si myslí, a malí opakují (mocnost má mnoho pak od ekonomických, ideologických, politických i vojenských aby je přinutila). Malí, závislí na velkém, opakují tedy to, co se od nich očekává. Jakmile malí začnou přikyvovat, tak mocnost to marketingově pojme jako společný názor a demokratické a svobodné rozhodnutí, od kterého začne odvíjet své "legitimní" mocenské kroky.
A přesně zde se ČR nachází, autore. ČR není svobodná a ani nemůže být svobodnou. ČR je dobrá USA k tomu, aby do světa, pod zástěrkou svobody, rozkřikovala to, co si myslí mocnost a dávala mocnosti legitimitu v jednání. Přece jenom je lepší, když mluví na veřejnosti stejně několik hlasů (malých států s mocnosti), jak samotná mocnost která by byla nařčena z jednostranného "prosazování moci".
Jediný svobodný úkol malých států je, když chcípá mocnost, najít si ochranu nové mocnosti.

To je asi tak vše k Vašemu osvobození...

PS: Nechť tedy žije SVOBODA!
12. 06. 2014 | 06:07

Ládik!!! napsal(a):

ČR určitě válčit nebude, nedovedu si představit zemana vydat rozkaz. Třeba "Bodák - vztyč!" Velení armády by si to mohlo vyložit jako bonmot. Skončilo by to u Ústavního soudu, který by ustanovil vyšetřovací komisi. Jako rozkaz by to pochopil snad hašek nebo tejc a šli by propíchnout sobotku. Vláda by utekla do exilu - zaorálek do vídně, chovanec by zůstal doma (počkal by, jak se to vyvine), Babiš do Monaka a ostatní do Moskvy.
Já bych do války nešel, nevím kam a bolí mě koleno, navíc jsem ještě nejedl. A kdo by válku platil? Jistě by byla na úvěr u Airbank, ta má nejlepší podmínky.
Už vidím ten náš tank tankovat u pumpy. Vždyť tam nemají ani tak dlouhou hadici.
12. 06. 2014 | 06:24

Ládik!!! napsal(a):

Prý deska začíná fotbal. Kdo hraje?
12. 06. 2014 | 06:27

Trubač napsal(a):

Co tady chce tenhle ničema?
Vyhrožuje válkou, že tu všechno zničí!
U nás už to zkusil, panebože ti ho hnali.......

Přestaňte čučet na Ramba, pusťte si pohádku.
12. 06. 2014 | 06:44

TomášL napsal(a):

PŘ 21:50

https://twitter.com/aaah14151
12. 06. 2014 | 06:50

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!! 6:27?
Nejspíš nějací muži, co rádi běhají.
Čím jste si to kolínko uštval? Chodíte k lékaři, k bábě kořenářce či se léčíte docela sám? Venku 22 ve stínu hnedle v 6 slunečního času.
12. 06. 2014 | 06:53

Maximus napsal(a):

To jsou ale paradoxy pane sládek. Nabádat k válce se tu smí a pan autor se o to vehementně snaží, ale slovo blbec, navíc v názvu jistého díla, se tu objevit nesmí a zdejší umravňovač etiky a morálky zasáhl. Mířím na příspěvky Voca a JdM kiolem 22:00hod., které se vypařily. Zůstala tam jen odpověď JdM Vicovi z 22:48. Takže kdyby tady někdo napsal něco o knize F.M.Dostojevského co má v názvu mentálně nedostatečně vybaveného jedince, tak by to muselo být přece smáznuto!
12. 06. 2014 | 07:05

Ládik!!! napsal(a):

BJ -
kamenitým seběhem z Ropice, léčba klidem. Zkusím kostival.
12. 06. 2014 | 07:05

Admirál napsal(a):

Pan Bednář zřejmě odmítá rozlišovat mezi pacifisty a těmi, kteří odmítají podporovat "drang nach Ost" a rozvracení států. Není to z čistě pragmatického pohledu v jejich zájmu. Nic na tom nemohou získat, pouze fatálně ztratit. Je jim určena role "kanonenfuter" a "kolaterální ztráty". To není příliš lákavé.

A kromě toho v Čechách nadšení umírat a trpět za cizí imperiální zájmy vyšlo z módy více než sto lety.
12. 06. 2014 | 07:06

Pepa Řepa napsal(a):

Yossífku, Maharale, mudrci z Chelmu pomalujte se válečnými barvami a vyražte za náčelnicí džendrtet paní baronkou do boje na Don!

Za co?

Inu mysliteli za zbrusu novou multi-kulti politicky korektní společnost, s přednostním právem přecházet na červenou pro bukwice a dovezené exoty ze Sahelu nebo od Limpopo..
Za Global Governance mistra Pehe.NWO.

Máte vůbec ponětí o tom, co se děje dole, i Turek od okurek vykročil k islamismu a vy tady probíráte s Bednářem jak potáhnete na mužika.
Jinde se masakruje po statisících a to, že ještě u nás nerostou minarety ještě neznamená, že jinde není situace katastrofální.

Za takové situace může táhnout na kohokoliv dalšího pouze totální vypatlanec, mužik bude čtyři roky klidně žvejkat garmošku a pak tady máte pupeční šňůrou provázaný dvojblok šikmookého s mužikem.

To bude terno, mysliteli!
-------------------------------------
Manželství z nutnosti, do kterého Ivana naženete.on raději Chelsea než Rudou hvězdu ze Šanghaje.
Tak holt bude posílat potomky na studia do Beingu nebo Tokia i když by raději do Londongradu. Co mu zbude.
Vy budete mrznout a čekat na loď z břidlicovým plynem za trojnásobek.

Hotely budou u šikmookých praskat ve švech i když se všechny evropské přetahují o bohatou klientelu. To přinese 100x víc než přiblblý Amazon se skladníky.

Jmenujte mi jednu zem, kdy se pod chalifátem Baracka Husseina a principála Barouska situace -z evropského pohledu-zlepšila a z které neodtáhneme s ostudou jako z Iráqu.Stejně jako Ivan z Afghánistánu.

Bednářovi se opravdu divím, jak je nekonzistentní a nedokáže si dát jednu k jedné.
Nemůžete zároveń chtít sebereflexi EU a její reorganizaci, revizi politiky a zároveň podporovat úlety jejich náčelníků, které vedou k oslabení celé západní civilizace, Zbavování se když už ne spojenců, tak těch kteří proti Vám nepůjdou
.Zajištění si zad.

Ale Vy klidně pokračujte v eurosvazáckém školení.To Vám jde.

ilijič mluvil o užitečných idiotech, kteří jsou užiteční pro věc komunismu.
Myslím, že by byl spokojen.

A s tím opravdu exhumace Churchilla nebo zda má Putin rudé nebo hnědé trenýrky nesouvisí.

Dost pochybuji o větším nadsazení Čečiků nebo Dage, bojovníkům za chalifát na straně mužika, když má u každé díry do metra právě kvůli nim bezpečnostní rám.
Cosi vím o jejich pražské komunitě, jejich malérech se zlatnictvími, ale o tom psát nebudu, jsem rád na světě a neprůstřelnou vestu nemám.
i když vyloučit nemohu nic i Brit měl své Ghurky a my máme naše džihádisty, kluky jako lusk.

Zlaté ručičky, které takovým osobám ducha mdlého jednou zakroutí krkem.
12. 06. 2014 | 07:43

Velezrádce Václav napsal(a):

Myslel jsem, že oficiální doktrína SSO je, že by se státy EU neměly plést do Ukrajiny jakožto do vnitřní záležitosti Ruska, ne? Takže nejenže špatný hrob (EU válčit nechce), ale dokonce i špatná plačka.
12. 06. 2014 | 07:47

Pepa Řepa napsal(a):

O svobodě nejlépe mluví skutečnost, že rajčatář nesmí stavět South Stream jinak ho matička EU zničí a vyobcuje.
A to jen proto, abychom podpořili hrdinný boj ukrajinských tunelářek a tunelářů a zájmy těžařů z Burismy..
A´t to rajčatáře i Řeka stojí majlant.

Od Svobodných bych očekával, že budou tepat do takových diktátů a ne podporovat jednotu s náčelníky vedoucí do záhuby.
Ale to je jejich věc.
12. 06. 2014 | 07:52

vico napsal(a):

JdM napsal :

vico

Je to ještě horší, než to Vámi uvedené filmové "dílo".
11. 06. 2014 | 22:48

Mnou uvedené "dílo", než bylo smazáno, byl český film - Ještě větší blbec, než jsme doufali - /1994, režie Vít Olmer, hl. role Luděk Sobota/.

Já bych k výmazu jen dodal : je to ještě horší, než jsem si myslel.
12. 06. 2014 | 08:01

olga napsal(a):

Máme svobodu. A snad i přehled. Tedy. Každý sám za sebe. Kdo chce kam...
Já chci žít v míru.
12. 06. 2014 | 08:01

neo napsal(a):

strýc virus HxNx :

nikoli pane strýci virusi HxiNxi.
12. 06. 2014 | 08:10

Pepa Řepa napsal(a):

Ale no tak, broučci z Bakalího paloučku.
Diskurzujte tak jak se má a sluší.
:-)

Když do války , tak do války a opovažte se louskat doma buráky.
:-¨
hej hou, hej hou nač chodit do války,....pssssst
Všeobjímající pravda, láska, něha a tolerance si žádá válečných barev.
12. 06. 2014 | 08:14

Joachym Brezina napsal(a):

Autorův výtrysk slov vnímám jako reakci na minulý blog, kde to hezky zchytal snad odevšech, až na pár výjimek. Jeho zhrzené ego mělo asi potřebu zde vyčinit pacifistům.

Milý autore, je rozdíl bojovat proti okupantům země ať již jsou pod jakoukoliv vlajkou a rezignací na rozum a stádní nekritické chování a obdiv k velikánům, kteří nám jsou určeni. Vy zjevně nevnímáte paralely mezi minulostí a součastností. Dříve Vám dozajista vadilo, jak se národ musel klanět na východ a fusat na západ ale již Vám evidentně nevadí klanění na západ a flusání na východ.

A Vaše ubohá snaha, upocená kdy píšete o Churchillovi jak varoval a nikdo jej neposlouchal, a Vy jak se stylizujete, že varujete a nikdo Vás neposlouchá ...hezká rovnice Churchil = Bednář a já dodám = chucpe.
Ani kdyby jste kouřil doutnéky 24 hodin denně a chlemtal whisku po litrech, Churchilovi nedosáhnete ke kotníkům ..........
12. 06. 2014 | 08:26

slavwin napsal(a):

Mne p. Bednář sice dost překvapil, měl jsem ho zařazeného jinde. Co schytává, Houfující se totalitníky. Nevím co jsou ty britské listy. Jestli je to kritický pohled nebo nástroj na znovuinstalaci totality. V tom je demokracie zranitelná. Diskuse byly i při nástupu Hitlera. Jestli se chuť pozná v ovoci, každému nemůže chutnat stejné. Jedy účinkují rychle i pomalu.
12. 06. 2014 | 08:39

Maximus napsal(a):

slavwin

Vy jste docela legrační, ti co nechtějí anio náznaku války slyšet jsou totaličníci a autor, který by chtěl válčit je ryzí demokrat. Dejte si mokrý hadr na hlavu. Ve světě a docela blizoučko od nás je neskutečně velká ničivá síla ve válečné technice a není žádná legrace se pokoušet to zlo uvést v akci. Putin není žádný demokrat myšleno západním prizmatem, ale on to tam musí držet zkrátka, jinak by mu Ruskou federaci rozparcelovali a rozkulačili stejně podobně jako se to povedlo v ostatních zemích býv. východního bloku. Západní mocenská elita, skrytá za nastrčenými politiky sdi brouisí zuby na ohromné nerostné a energetické bohatství vč. 17 mil. km2 této země. A excesy jako Gruzie nebo Ukrajina jsou jen pomocným prostředkem. O tom nepochybujte ani na chvilku. Hrají si s ohněm a mediání lokajíčkové jako pan autor vyřvávají a nabádají k válčení apod. Jsou směšní a průhlední, naštěstí.
Hezký den.
12. 06. 2014 | 08:54

čumil napsal(a):

Chci se nad tím malinko zamyslet. Proč autor, když už se pustil na tento led, není poctivý nejen k sobě, ale i nám. Proč neanalyzuje dějiny pacifismu popř militantismu po sametové revoluci. Kdo nám blbcům daňovým poplatníkům po sametové revoluci předkládal život jen se samým mlékem a strdím. Kdo chtěl rozmetat i NATO, kdo lividoval zbrojní průmysl zejména na Slovensku až k rozpadu Československa, kdo postupně rozebral naši armádu a zrušil základní vojenskou službu? Byly to kupodivu pravicové elity a další řady Bednářů jim posluhující, snad v té době tomu i věřící. Z tohoto primárního pohledu není naším problémem pacifismus, ale naprostá ztráta odpovědnosti, naivita a usilování o co největší prospěch z urvání veřejných peněz a prostoru. Společnost sestává stále více z rozmazlených jedinců a "důležitých"skupin, o to více dostávají prostor lidé s mediální podporu pro jejich ovládnutí
12. 06. 2014 | 09:10

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...

NIHIL NOVI

Mám mozeček umytý
cizáckých hord
kopyty

Z neziskovky dojič pravý
jsem demonstrantík
pobíhavý

Zvěrstevzvěst
a strašič pilný
nefachčenko
neomylný

Prostě malý český
feťák
vždy statečný
apismeták ...

O demokratůře pak více tu ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20demokracy%201.jpg
A ešče přidám hříbečky ...
http://www.pinterest.com/pin/555209460285298868/?fb_action_ids=10204365512446351&fb_action_types=pinterestapp%3Apin&fb_ref=555209597720207323%3Ab06f43adf0f944a0b444&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B668434726543037%5D&action_type_map=%5B%22pinterestapp%3Apin%22%5D&action_ref_map=%5B%22555209597720207323%3Ab06f43adf0f944a0b444%22%5D&fb_collection_id=10151306687677165&ref=profile
Veselé krizování.
12. 06. 2014 | 09:22

patriot napsal(a):

Můžete nám, pane Bednáři, vysvětlit, jak souvisí naše údajná „svoboda“ například s nedávným americkým vpádem do Iráku? Jakou „svobodu“ přinesla tato invaze Iráčanům? Je milion mrtvých Iráčanů, zničená města a rozvrácená země jakýmsi vedlejším účinkem šíření „svobody“? Kdybyste byl Iráčanem, stál byste o takovou „svobodu“? Děkuji předem a již se těším na vaši odpověď!
12. 06. 2014 | 09:28

Jirka napsal(a):

Článek je v obecné rovině, patrně namířen aktuálně proti Rusku. Chtěl bych vidět tohoto pána, jak by šturmoval se zbraní v ruce na Rusa, nebo tam poslal svoje syny, pokud nějaké má. Nadělal by si do kalhot. Ten by se nepopral ani na vesnické tancovačce. Tihle teoretici a vyznavači válečných dobrodružství jsou v osobním životě zbabělci, bojí se rány. Zato jiné by hrozně rádi verbovali do šarvátek.
12. 06. 2014 | 09:36

hlustvisihák napsal(a):

"A přece se naše svoboda vždy rodila z války. Té první světové, pak jen na krátkou chvíli z té druhé..."
Tady v té svobodě mám já nebo Bednář nějaký zmatek, pokud se svoboda ČSR zrodila druhou válkou (osvobození od nac. Německa), pak musela trvat třeba až do roku 68. Bednář ale uvádí, že trvala krátce, tj. odvozuji, že myslí odb. 1945-1948 a jde tedy o svobodu politickou. To mi zas neladí s omezením politických stran pouze na ty z národní fronty. Toto píše vysokoškolský pedagog zabívající se politikou?
12. 06. 2014 | 09:38

realista napsal(a):

Válka je krajní řešení. Ale v některých případech nevyhnutelné.
12. 06. 2014 | 09:39

patriot napsal(a):

hlustvisihák:

S tou „svobodou“ je totiž vždy trošku problém. Toto slovo bez bližšího vymezení prakticky nic neznamená.

Příklad – maximální svoboda je v džungli. Příklad – Hušák, který si nakradl miliardu, je mnohem méně omezen (je mnohem svobodnější) než poctivec závislý na zaměstnání ve fabrice. Svoboda pro jedny často znamená neštěstí pro druhé. Atd. atd.

Když někdo šermuje „svobodou“, pozor na něj!!
12. 06. 2014 | 09:58

Oslýk válečný stratég napsal(a):

Miloslav Bednář
teprve po mnoha letech jsem zjistil, že vítězství ve studené válce dosáhly USA jen bizarní shodou okolností, nikoli díky důmyslné strategii.
Konkrétně, po čtyřiceti letech marného hledání sovětská armáda konečně vypracovala plán, kterým mohla horkou světovou válku vyhrát. Stalo se tak ovšem až okolo roku 1986, když už mezitím vládl Gorbačov, který tuto válku nechtěl spustit.

Kdyby Gorbačov nastoupil tak o dva roky později, nebo naopak, kdyby tvůrci plánu (generálové Jazov a Achromejev) proti němu povstali o pár let dříve, než ve skutečnosti (stalo se až 1991), zřejmě bychom zpívali Internacionálu i nadále, a to včetně soudruhů z Francie nebo Německa.
Podrobnosti na palba.cz

Dějiny neznají "kdyby" a často se takovou náhodou řídí; neuskutečněné varianty, byť třeba daleko pravděpodobnější a logičtější, zůstávají pohřbeny mezi řádky historických úvah a pojednání.

Mravní naučení; Bednářova židlička je dost vratká a nespolehlivá.
Kdyby se tehdy volila varianta "horké" války, skončilo by to s námi velice špatně.
12. 06. 2014 | 10:16

TomášL napsal(a):

Mohlo by se líbit, autore.

http://www.youtube.com/watch?v=CIAkYN4H-1M
12. 06. 2014 | 10:26

Dežo napsal(a):

Revolucia oligarchov na ukrajine sa konala pod heslom:
nechceme Janukoviča za suseda v našej vilovej štvrti.
Preto v tejto veci pacifizm nie na meste!
12. 06. 2014 | 10:31

slavwin napsal(a):

Maximus
Nevidím euroasijaty jako mírotvorce, jsem ochoten je respektovat, ale ne se jim podřizovat. Takto předpokládám je vidí euroatlantický svět. Vy to vidíte z ruského pohledu, že jim někdo chce něco brát. A co vlastně ložiska železné rudy, naftová pole, o to červené bláto v Krivém Rogu nikdo nestojí a naftová pole tam nejsou. Ozbrojenec, který něco zabere a pak to prohlásí za své. Vyvolat jednání a prosazovat, to už mohl Janukvyč, on přesto že situaci znal, chtěl celou UK připojit do ruské sféry vlivu. Ustupovat těmto postupům znamená koledovat si o nekončíci stupňování nebo končíci válkou v nevýhodném postavení. Hitler nám už předvedl jak se to dělá.
12. 06. 2014 | 10:43

resl napsal(a):

armádu s vojáky v lásce nemám a uniforma mi je protivná, někdy ale nezbejvá nic jinýho, než vyrazit. vždy zatím na mužika, to je celosvětový problém, který rozdmýchává nepokoje jak v Evropě, tak v arabských zemích. Putin jen hraje hru na dobráka, dává rozkazy na stažení od hranic, ve skutečnosti dělá vše pro to, aby nepokoje vzrůstaly. teď pochytali pár "Finů," kteří mluví jen rusky a mají dětským způsobem padělané pasy. vše rusové nebo čečenci v jejich žoldu, dodané jejich rozvědkou. když do války tak jedině na bolševické Rusko. je to světový parazit a jejich dubiska netuší, že jsou rozvojovou zemí světa. kremelský mužik jim vykládá opak a protože v totalitním státě ovládá média s tv, ti prosťáčci mu ještě chvíli budou věřit. ten blog je ale Bednáři slabý, dejte si oddech a nepište jen proto, že váš předešlý měl velkou diskuzi.
12. 06. 2014 | 10:45

Dežo napsal(a):

ešte nemam vybrateho oligarchu, za zdravie a spokojný život ktorého by som šel na vojnu

ani soroš ma nepresvedčil , pane professorče.
12. 06. 2014 | 10:49

Honza II napsal(a):

Typické válečné štváče mám z poslední doby v paměti dva. Jeden by byl nevydržel v plynové masce ani pět minut a druhý není schopen ani vylézt ze zákopu.
Prostě typický militantní štváč nikdy nebyl na vojně sni týden v terénu na cvičení. Takovéto lidi přece normální člověk, který si dovede z vojny alespoň interpolovat, jak by skutečná válka asi musela vypadat, nemůže brát vůbec vážně.
A stejné to patrně bude s Milostavem Bednářem. Ten se svými militantními názory bude nejspíše člověk pohybující se na vozíku. Jeho by přece nikdo do války neposlal. A tak plácá své výmysly, jak Američané vyhráli všechny války. A hlavně tu studenou. - A přitom denně v Evropě na Ukrajině opět umírají nejméně desítky lidí denně. Aniž by lidé jako Bednář vůbec byli schopni uvažovat alespoň o výzvách k zastavení bojů. On možná bude Bednář ovšem největší mrzák duševní. Pro něj je důležitější vítězství ve studené válce než tisíce mrtvých, které od té doby v Evropě a nejbližším okolí vítězné USA způsobily. Už jenom proto, že takoví lidé jako autor mohou své militantní názory šířit na školách, je velmi problematické, kdo a v čem onu studenou válku ve skutečnosti vyhrál.
12. 06. 2014 | 10:51

Dežo napsal(a):

Nedavno američania schvalili strategiu že svetove bohatstvo , suroviny a ine zlato , ma patriť všetkym, o deň neskôr zatkli vo Viedni oligarchu Fertiša za to že v Indie sa pokušal dolovať vraj vzacnu strategicku surovinu.

čo to znamena všetkym?
asi všetkym američanom
12. 06. 2014 | 11:06

Oslýk válečný pacifista napsal(a):

Honza II
"plácá své výmysly, jak Američané vyhráli všechny války. A hlavně tu studenou"

Všechny nevyhráli, a myslím, že to snad ani nikdo netvrdil. Třeba Vietnam, že.

Nicméně tu studenou vyhráli. I když dodnes zřejmě nepochopili, jak a proč.
Prakticky všechna oficiální vysvětlení, která jsem vyslechl, jsou nesprávná.
12. 06. 2014 | 11:09

Yosif K napsal(a):

Jakelin de Mailly napsal(a):
Yosif K

napsal jste:

"4) Během života Churchilla v Indii nebyl ani haldomor, ani ozbrojené povstání"

Tak znovu.
Hladomor za života Churchilla v Indii byl, v Bengálsku 1943, způsobila ho válka, ale z velké části i neschopnost britské administrativy.
Ozbrojené povstání během života Churchilla bylo, v 1942 na východu země.

KONEC CITATU.

Všechno chápu. OK, obojí je pro vás důkaz že Churchill byl horší genocidista než Hitler, že zavraždil desítky milionů lidí a že genocidisté Lenin,Stalin a Putin jsou Gandhiovské figury bojující proti nelidskému britskému a americkému kolonialismu humánními prostředky.

Všechno chápu.

A doma v česku zavést Putinismus-Stalinismus si také ráčíte přát????
12. 06. 2014 | 11:16

slavwin napsal(a):

Honza II napsal(a):
Studenou válku opravdu nikdo nevyhrál ta pokračuje. Ty tisíce mrtvých musíte připsat všem zainteresovaným stranám nejen amíkům. Bylo by skutečně zapotřebí, aby se o problémech začalo jednat. Žádná válka není bez oběti ani ta studená, tady jde jen o počty. Já jsem rád že to přeskupování skončilo tam kde jsme byli po staletí, ruská sféra vlivu nebyl žádný pokrok.
12. 06. 2014 | 11:16

Maximus napsal(a):

slavwin

Nic nevidím z ruského pohledu, to si jen namlouváte, spíše vy se projevujete jako takový malý český fanatik, navíc kterému asi nedochází spousta věcí či má špatné informace. S válčením není žádná sranda, zrovna před včerejškem jsem si pohrál s mojí sladkou nádhernou vnučkou, které je teprve 8 měsíců a není mi jedno, do jakého prostředí a jaké doby roste. Ono vyřvávat, že někomu dáme přes hubu a štvát lidi je snadné, ale ty následky.
No a srovnávat Hitlera s Putinem je od věci, tak to není. Právě, že do Putina se cpou melody boys od velkého byznysu a moci ze Západu a dělají to navíc dost hloupě. Jo a nebojte se, komunisty také nemusím.
Hezký den.
P.S.
V životě jsem dvakrát poznal, jaké je to koukat do na vás namířené nabité pistole a shodou okolností to byla ráže 9mm, řeknu vám, že to opravdu není vůbec příjemné a stačilo málo..... Tehdy jsem měl asi jen trochu štěstí.
12. 06. 2014 | 11:17

slavwin napsal(a):

Maximus napsal(a):
Já také nevolám po válce. Já nechci ustupovat. Přesuny vojáků dělá momentálně kdo.
12. 06. 2014 | 11:22

Kamil napsal(a):

To se to Bednářovi píše snadno o válce, když dobře ví, že on do žádné nepůjde, a přitom se žádnou vlastní zkušenosti nemá.
Připomínat třicátá léta je dnes už zbytečné, doba je jiná, rozložení sil je jiné.
Ted se všechno dá řešit bez válek a válečné štvaní je třeba pranýřovat.
12. 06. 2014 | 11:26

Maximus napsal(a):

Yosife K

Používáte nefér argumenty a dáváte vedle sebe lidi jako byli Stalin s Leninem a Putina. To přece nemůžete myslet vážně. Zkuste argumentovat trochu solidně a nenechávajte cloumat svůj majestát vztekem a nenávistí k Putinovi a všemu ruskému. Jinak Churchill byl skvělý politik a vynikající stratég a obé uplatnil v obou válkách. Jenže to byl politik bývalé významné koloniální mocnosti a tak tam končí horizont toho co vše dělal. Sloužil jen GB
a jejím zájmům a dělal to dobře a choval se pragmaticky, toť vše.
Jinak s panem JdM si nezačínejte, prostě na něj v diskuzi v tématech, kde je silný nemáte a zbytečně se tady ztrapňujete.
Hezký den.
12. 06. 2014 | 11:27

Maximus napsal(a):

slavwin napsal(a):
Maximus napsal(a):
Já také nevolám po válce. Já nechci ustupovat. Přesuny vojáků dělá momentálně kdo.
12. 06. 2014 | 11:22
...................

Aha, přesuny vojáků nemůže RF na svém území dělat? To si musí vyžádat
povolení od četníka planety Američana? Zkuste si zjistit, kolik má ve světě Američan vojenských základen a kolik Rus. U Rusa vím o jedné a u Amíka to přesahuje číslo 750! To je interesantní, že?
12. 06. 2014 | 11:30

Ládik!!! napsal(a):

Na Ostravsku bychom v případě potřeby vydrželi v plynové komoře i bez masky, máme průpravu.
12. 06. 2014 | 11:36

john petres napsal(a):

Pro Filutu-ad 1- toto je pro Vás nevhodná přezdívka.Dle pohledu na věci bych doporučil NikdoAd.2-.soudím,že jste ovšem ještě mlád a tak za 20 let uvidíte svět ve správných barvách.Ale i tak-na př.Já věděl už v pětí letech,že Stalin je vrah a SSSR hrozba pro svobodu.Avšak-když holt není z hůry dáno....(Já ročník 1946).Takže jak vidíte-pamětník osobně.A ta Amerika?Ta spěje k záhubě už takovejch 60 let(podle demagogie komoušů)!Ale zatím je spíš vháji ten SSSR,že...A kde by bez ní Svět byl-telefonovali byste z budky a psali dopisy uhlíkemJá vám dám mobily,továryšči...!!!.Maucta.
12. 06. 2014 | 11:36

Oslýk geopolitik napsal(a):

slavwin
"Studenou válku opravdu nikdo nevyhrál, ta pokračuje."

no, nemáte pravdu;
1) studená válka se považuje za určitou dějinnou událost, která je již ukončena, a datuje se obvykle od Churchillova projevu ve Fultonu do roku 1989, kde je za nejikoničtější považován asi pád Berlínské zdi.
Někdo ji může protahovat až do 1991, kdy se rozpadl SSSR, a má to celkem logiku.
Dál už ale ne; jsou jiné války, jiný svět, jiné situace. Byť třeba s podobnými aktéry.

2) Studenou válku SSSR prohrál; například tím, že se v důsledku toho rozpadl, podobně jako Rakouská monarchie padla po první světové.

Pokud vás o tom neinformovali, dá se to najít na wiki, a samozřejmě i ve spoustě jiných zdrojů.

3) Moje námitka proti blogu byla o patro složitější; pan Bednář užil studenou válku coby argument, že se válčit má, když jde o svobodu,
ale ono mu to speciálně v tomto případě nefunguje, protože USA studenou válku vyhrály paradoxně právě proto, že se neválčilo naostro.
12. 06. 2014 | 11:38

Míla napsal(a):

Resl
to je mě novina,tak v Syrii a Iraku to řídí Putin.A co tohle-v Iráku,Exxom Mobil,BP,Shell.To na Rusko nevypadá.To jsou koncerny které brzo z Iráku poženou.
12. 06. 2014 | 11:44

slavwin napsal(a):

To srovnávání vývoje je zajimavé nic není jak bylo. MikulášII chodil v uniformě, Stalin také, Lenin ne. Putin chodí v obleku. Churchil sloužil koloniální mocnosti, jeho následovníci mají s bývalým kolonialismem težkosti, migrace. Nic není stejné, ale to jádro nějak zůstává. Schmidt nazval Rusko Burkinou Fasso s atomovou zbraní i přes tu obrovskou industrializaci realizovanou Stalinem za ohromného přispění teroru. Když hodně zmírníme ten teror, tak to platí i pro dnešní Rusko.
12. 06. 2014 | 11:46

Ládik!!! napsal(a):

Mílo -
Vy jste četl Sedm sester.
12. 06. 2014 | 11:49

linoleum napsal(a):

My tu válku za americkou demokracii vyhrajeme, i kdyby na této planetě nezůstal kámen na kameni, že pane Bednáři. Jestli ty dva poslední výblitky zde na Aktuálně čtou vaši studenti, kterým z Božího dopuštění vymýváte mozky, dost pochybuji, že si neťukají na čelo. Když chcete válčit, seberte Štětinu, barel dobroty, Kocába, Langšádlovou, Kalouska s jeho přítelem Zaorálkem, místní rusobijce a vytáhněte na Kreml. Ale slušné lidi do toho netahejte. Já proti Putinovi nepůjdu, nic mi neudělal. A když ti vaši milovaní na rozbití a rozeštvání občanů Ukrajiny se neštítili investovat tolik miliard USD, není důvod je jakkoliv obdivovat. Jejich " bohulibou " činnost na své kůži pociťuje kdekdo. Seznam poničených států vývozem americké demokracie je všeobecně známý a má jednoho společného jmenovatele. Nerostné suroviny. Je zajímavé, že americká bota nešla šířit demošku třeba do Mauritánie, kde ještě donedávna bylo otroctví ( a ještě občas je ). Písku netřeba?
12. 06. 2014 | 11:54

Yosif K napsal(a):

Jakelin de Mailly napsal(a):
Ozbrojené povstání během života Churchilla bylo, v 1942 na východu země.
KONEC CITATU.
Pane Jakelin, jste očividně upřimný Putinista-Stalinista, toto vám nemohu brát, jakýsi byl hladomor v Bengalsku, Britové byli neschopní, to Stalin byl mnohem šikovnější, zařídil hladomor v SSSR tak, že Kavkaz a Rusko byly zásobeny skvěle a z nenáviděných Ukrů jich 6 milionů zahynulo hlady.

Také v roce 1942 bylo v Bengálsku jakési ozbrojené povstání, lépe řečeno dva týdny byly divoké stávky a jacísi oktivisté vyhodili do povětří pár trafostanic a podpálili pár nákladáků, nikde nemohu najít zmínky o ztrátách na životech, nebo že by byly nějaké přestřelky s mrtvými nebo nějaká střelba do demošek, opět Churchill byl nešikovný patlal proti Putinuškovi kterej nechal zabít 120 tisíc čečenů aby uchránil územní integritu Veleruské říše .


Ha... Takže dle Vás je Putinuška humanista a Churchill byl horší než Hitler. Předpokládám že jedete na 100% dle linie ruského velvyslanectví v Praze, to jsou fištróni, ti se v propagandě vyznají..... člověk by jim i leccos věřil pokud by neviděl na vlastní oči jakej je v Rusku nekonečnej bor...del......


As the masses were leaderlaess the protest took a violent turn. Large-scale protests and demonstrations were held all over the country. Workers remained absent en masse and strikes were called. The movement also saw widespread acts of sabotage, Indian under-ground organisation carried out bomb attacks on allied supply convoys, government buildings were set on fire, electricity lines were disconnected and transport and communication lines were severed. The disruptions were under control in a few weeks and had little impact on the war effort. The movement soon became a leaderless act of defiance, with a number of acts that deviated from Gandhi's principle of non-violence. In large parts of the country, the local underground organisations took over the movement. However, by 1943, Quit India had petered out.
12. 06. 2014 | 11:58

Yosif K napsal(a):

Pane linoleum, nikdo nemusí věnovat miliardy USD na to aby Ukrajinci tíhli více k poměrům v SRN než k bordelu v Rusku.

Normální lidé mají za to že poměry v SRN a jinde v západní Evropě jsou mnohem lepší než bordel a amoděšržaváí ketré vládne v Rusku a které Rusové skrzevá své agenty udržovali i na Ukrajině.

Zajedte si někdy do SRN a pak do Ruska a pak porovnávejte, asi jste v životě v Rusku nebyl. Bordel v Rusku obdivují pouze ruští mužici kteří nic jiného neznají a pak Svaz českých salonních bolševiků.
12. 06. 2014 | 12:03

Oslýk peacemaker napsal(a):

Yosif K/ Jakelin de Mailly
musím říci, že jsem vámi naprosto zmaten, protože na jiných blozích jsem si se zájmem přečetl vaše hodně zdařilé a kultivované vstupy.
Načež tady se mažete po hlavě jako šílenci.

Pane Yosife, já jsem nikde v debatě nepostřehl, že by pan de Mailly jakkoli glorifikoval Putina, nebo nadával Churchillovi (ostatně, na jiném místě má blog, kde byl obviněn, že je americký řiťolezec atd.)

Mám pocit, že mezi vámi je to, řečeno s klasikem, horší, než zločin - je to omyl.
12. 06. 2014 | 12:06

slavwin napsal(a):

Oslýk geopolitik napsal(a):
Tady jde asi o podstatu. Možná to tak vypadalo jak píšete v roce 1989-90. Kolovalo tu něco od generála KGB, že celý ten proces byl naplánován Jurijem Andropovem, možná kdyby žil by se to vyvíjelo jinak, asi proti plánům došlo k nějakým odchylkám. Závěrečné slovo Andropova před akcí bylo, že zná kolektivního můžeme přeložit totalitního ducha ruského lidu, že k nějaké obnově dojde. Satelitní státy byli puštěny o nich se tam nemluvilo, ale SSSR nebyl předem rozpuštěn, tady se možná něco zvrtlo a je to snaha napravit. Gorbi možná věděl o co jde, ale pod vlivem popularity něco přehnal, opilý Jelcin to už je jiná kapitola, proč tak snadno kapituloval Putinovi, to už se nedovíme. Šťastnou náhodou se nám splnilo v co jsem já ani týden po studentské demonstraci ani nedoufal a nerad bych to ztratil, o mne už moc nejde, ale ta země by měla být ve střehu.
12. 06. 2014 | 12:15

Da.Rock napsal(a):

Ještě žádnou válku v historii nevyvolali pacifisté.
Vždy jen ti váleční štváči.
Varovat před pacifismem je proto nelogické. Na pozoru bychom se měli mít především před válečníky.
12. 06. 2014 | 12:16

Viola napsal(a):

Pane Bednář a nejste vy náhodou demagog?

"A přece se naše svoboda vždy rodila z války. "

Není to náhodou právě opačně, že válka způsobila strašnou nesvobodu?
A vůbec pomíjíte přímé příčiny válek, což je touha zvrácených lidí dobývat.
Války jsou nejen zbytečné, jsou hrůzné, jsou protiproduktivní, proticivilizační, nelidské, hovadské. Podívejte se na některé země, kam se montovaly USA, jak dopadly?
Takový Irák, jak krásná země to byla a co je z ní teď. Byla to kolébka lidstva, možná tam byl i ten Biblický ráj a spousta tajuplných památek. Teď se tam válčí a perou se tam lidé mezi sebou, jakoby se chtěli úplně sprovodit ze zemského povrchu, není to náhodou ďáblova snaha poničit veškeré vzpomínky na zemský ráj?
12. 06. 2014 | 12:19

hlustvisihák napsal(a):

Dotaz autorovi:
*
S ohledem na akt. situaci v Iráku, kdy ISIL, což nejsou žádní beránci, dobyla Mosul, kde byla ponecháno dost voj. techniky a útok na Bagdád bude o to silnější, je opravdu dobře, že v USA "navždy bezelstní pacifisté" nepřevládli a naopak "svoboda " se začala rodit válkou?
*
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/339105-dzihadiste-tahnou-na-bagdad-irak-je-na-pokraji-nove-valky.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27801680
12. 06. 2014 | 12:20

Viola napsal(a):

Da.Rock

Také si to myslím. pacifisté vždy hledali cestu, přece není možné abychom byli jako ti mravenci, ti se také mezi sebou nesnášejí a jeden rod zabíjí jiný rod. Jenže mravenci tu jsou mnohem déle než my a umí přežít všelijaké katastrofy.
12. 06. 2014 | 12:23

Admirál napsal(a):

slavwin - běhat mi u hranice banderovci, taky bych se "přesunoval".
12. 06. 2014 | 12:24

Pepa Řepa napsal(a):

Od libyjské války, ve které oba výživné terminály u Benghází obsadila Warfala, -těžba sice klesla na 30%, ale místním kmenům to stačí, zisk jde do kapsy jim,- se bojovníci za chalifát soustřeďují na kontrolu ropných vrtů, o ty jsou nejtvrdší boje jak v Syrii, tak v Iráqu.

A v této situaci, kdy jakýkoliv nepravidelný přísun ropy a plynu může způsobit kolaps západní civilizace zatroubili kormidelníci EU společně s Barackem Husseinem k útoku na mužiky a chtějí přestřihnout ruskou pupeční šńůru k výživě Evropy.

Určitě bude mužikům kručet v žaludku, ale to Ivan přežije. Je zvyklý na horší časy.
Otázkou je, co to udělá, když se budou naše kolečka točit na 50%.
A hlavně, proč si řezat větev pod zadkem.
Kdo to nedělá je-asi podle Bednáře- pacifista.
Tady je Bednář pojednou na stejné lodi jako multi-kulti inženýři.

Stačí mela v Perském zálivu a je tady ropná krize.
Divil bych se, kdyby formování chalifátu v Iráqu a východu Syrie Peršan nevyužil.
je to stejná nahrávka na smeč jako možnost anexe Krymu. udělají plebiscit okolo Karbalá a Nadžafu a stejných 85% bud žádat připojení k Peršanovi či kosovskou autonomii.
Někomu se to zdá být daleko, ale jde hlavně o ropu a plyn.

Nečekám, že to dojde aktivistům, ale někomu bystřejšímu ze SSO by mohlo.

Vykopávat Winstona nebo hádat se, kdo vyhrál u Verdunu je naprosto o ničem. Stejně jako bystré debaty, jestli je někde levnější bagel nebo pirožek.
Chybí ještě poučení, že věnec buřtů byl za korunu a houska za dva krejcary.
12. 06. 2014 | 12:25

Oslýk vysvětlující napsal(a):

slavwin:

aha. Neporozumění na internetu, obvyklý stav.
jde vám o něco úplně jiného, než co jsem od vás četl, a zase něco jiného, než napsal Bednář.
A možná za tím bude to záhadně nepřiměřené rozčilení Yosifa K.

1) nevím, co pan Bednář mínil, ale rozhodně napsal úvahu, založenou na historických argumentech, které jsou nejméně v jednom případě vadné (konec studené války).

2) slavwin a Yosif K., cvičení číst mezi řádky, z toho vyčetli, že je třeba bojovat, rozumějme s Ruskem a Putinem, jak jinak.

3) Kritici původní Bednářovy úvahy, totiž já a Jakelin de Mailly, narazili na železnou ideologickou zeď, že kritikou Bednářovy vadné úvahy podporujeme Putina.

Což je naprostý omyl, přinejmenším u mne. Putin je samozřejmě totální enemík a je třeba s ním bojovat. Jen je dobré si to lépe zorganizovat, než pan Bednář, jehož úvaha zůstává i nadále vadná, a raději možná i než USA a NATO v roce 1989, kdy bylo jejich vítězství klika jak od blázince, které by v žádném případě nedosáhli, kdyby zůstalo v Rusku o něco chytřejší a o hodně bezohlednější vedení.
12. 06. 2014 | 12:27

Viola napsal(a):

Maxime

gogle píše až o 1 000 základnách USA po celém světě.
12. 06. 2014 | 12:30

Maximus napsal(a):

john petres mj. napsal:

....(Já ročník 1946).Takže jak vidíte-pamětník osobně.A ta Amerika?Ta spěje k záhubě už takovejch 60 let(podle demagogie komoušů)!Ale zatím je spíš vháji ten SSSR,že...A kde by bez ní Svět byl-telefonovali byste z budky a psali dopisy uhlíkemJá vám dám mobily,továryšči...!!!.Maucta.
..................

Kecy v klecy pane kolego a už byste mohl mít rozum, ale možná vzledem k datumu narození 1946 byste mohl být i potomek rudoarmějců, co nás tady osvobozovali.....tedy pokud nejste ze z Plzně.
Ale k té Americe. Vy možná nevíte, že Amerika má celkem dost problémů a jak jinak, vše řeší na úkor ostatního světa. A dělají to fikaně. Třeba přes rezervní měnu světa USD, který FED tiskne jako pominutý a k novým pěnězům se dostávají hlavně americké firmy apod. a tím může dosahovat toho, že USA vytváří 20% a spotřebovávají 40% HDP světa!
Jinak k těm vynálezům, zase nemáte pravdu. Ve vědě a technice téměř vždy existují jisté paralelní chody ve výzkumu a objevech a prakticky vždy se každý objev objeví téměř současně i jinde třeba na jiném světadíle. Tomu tak bylo i v 19. století za Bella, Edisona, Tesly aj. Amerika udělala pro sebe v oblasti vědy hodně a také ukradla a přeplatila vše co šlo a aby z toho mohla těžit. Takže si můžete být jistý, že telefon nebo kuličkové pero by zajisté jen možná s určitým časovým posunem vynalezli lidé jinde a ne jen v Americe. Tak to naštěstí bylo a dlouho ještě bude. Jinak USA docela dnes mají hospodářské problémy a docela velké. Oni si tam totiž pustily až moc příliš tvrdou konkurenci z Asie a ta jim rozvrátila trh natolik, že jejich firmy zanikají či jsou odstrčeny do ústraní a strádají. Jo konkurence z Asie je sviňa, by řekl klasik. Nakonec jsme to nyní poznali i u nás doma, kde má náš průmysl docela těžkou pozici. Někdy to vypadá, že to všechno řídí někdo schválně a chce celý západní svět dostat do kolen. A zatím se jim to docela daří.
¨Hezký den.
12. 06. 2014 | 12:32

Míla napsal(a):

Ládíku
nečetl,ale přečetl jsem si článek Největší ropná loupež v historii od analytičky ropného průmyslu Juhasz pro stanici Al Jazeera.Zajímavé čtení,doporučuji Vám si to přečíst.Pokud to nebudete považovat za ztrátu času.
12. 06. 2014 | 12:38

dedek napsal(a):

Yosif K napsal(a):
Zelenáček Pubescívní napsal(a):
A zrovna Churchill, který dovolil v Indii genocidu s Hitlerem více než srovnatelnou, pro nás morální autoritou být nemůže, to se na nás nezlobte... I když měl občas pravdu.
11. 06. 2014 | 20:42
KONEC CITATU.

Prostý dotaz - tyto blbosti o britské genocidě v Indii do Vás lijí putinovští polirtuci na ruskům velvyslanectví, neo si to po večerech vymýšlíte v uliční bunce KSCM?????

Prostoduchost putinofilů jest nekonečná, a to i ohledně Indie:
1) Britové se chovali genocidně leda tak proti jiným bělochům (Burům) a to naposledy v roce 1900 - tam Churchill sloužil ale nebojoval proti Indům ale proti Burům.
2) V Indii bylo málokdy více než 25 tisíc britů - zatímco počet domorodců stoupl ze 125 milionů na 389 milionů v roce 1941. Veškeré vojenské události a rebelie a boje byly vykonávány z 99,9% Indickými vojáky. Genocidně se chovali muslimové při povstání sipahijů v roce 1857. I když učebnice mluví o "všeindickém povstání" tak se do něj zapojilo pouze 5% indických států, spíše s muslimskými maharádži a zbytek zůstal neutrální nebo loajální k Britům a Indové potlačili povstání sami z nechuti proti případné muslimské nadvládě.
Sami Britové proti všem Indům by nevydrželi ani den.

3) V Indii Britové žádné genocidy nemohli pořádat a ani nikde o ničem takovém nenajdete zmínku. Britům jsou vyčítány hladomory v době kdy v Indii nevládli a dva hladomory kdy v Indii vládli a neposkytovali dostatečnou pomoc. . Ve skutečnosti hladomory byly i v Evropě do té doby než se začalo obilí přepravovat po železnici. Britové vybudovali v Indii největší železniční sít na světě. Po hladomoru 1876-1878 Britové (opožděně) vypracovali nový system nouzové pomoci který dalším hladomorům zabránil.

Yosife už konečně něco dělejte pro svoje vzdělání. Plácáte a hledáte něco jan proto, abyste oponoval ale vypadáte jako naprostý b..b. Najděte si něco o střelách dudum a pak vyprávějte. Tam uvidíte kdo je vynalezl a první použil a kdy. Už jste více než trapný.
12. 06. 2014 | 12:39

Viola napsal(a):

Oslýk vysvětlující

nechápu proč by se mělo bojovat proti chudokrevným lidem, těm je snad třeba pomoci, potřebují dodat železo.
12. 06. 2014 | 12:40

slavwin napsal(a):

Oslýk vysvětlující napsal(a):
Proč pořád bojovat, stačí neustupovat. Můj soukromý názor bez znalostí problému. Dát Rusovi tu část která se jmenuje východní UK za podstatnou část toho dluhu, myslím si že by to bylo spravedlivé, kdo jiný ten dluh udělal.
12. 06. 2014 | 12:45

Oslýk zcela překvapený napsal(a):

Viola
Putin je chudokrevný?
Odvážná teorie!
Pokud by to spravily nějaké piďule, rád mu na ně přispěju.
12. 06. 2014 | 12:47

linoleum napsal(a):

Yosife K, já ty vaše bláboly nečtu, ušetří to čas.
12. 06. 2014 | 12:54

Viola napsal(a):

Oslýk zcela překvapený

přece jste sám napsal, že je enemický (anemický), tak co jiného jste mysel?
12. 06. 2014 | 12:54

Oslýk Jan Hus napsal(a):

slavvwin:
vaše řešení má podle mne velké mouchy.
Staletá zkušenost naučila západ, že hýbat s hranicemi je nebezpečné, protože z toho kouká snaha je zase vracet zpátky.
Naopak Rusové hranice nikdy pořádně nechápali a mají v sobě zakódovaný nějaký středověký atavismus, že země má být co největší.

Takže dát Rusovi kus země znamená pro Rusa výzvu, aby zvýšil požadavky.
Ukrajinec se taky psychne a bude chtít hranici vrátit, buď ihned, a nebo za deset let, při jiné příležitosti.
A normálním lidem se při tom zaručeně nějak ublíží.

Trvat na hranici, víceméně náhodně vytvořené, ale alespoň nějaké, je důsledné pro zabránění budoucím konfliktům na toto téma. Ovšem připouštím, že to přinese dost vleklý a úporný konflikt právě teď.

Geniální řešení nějak nevidím nikde.
A Bednářova úvaha je vadná, a této pravdě vesele chci zemřít.
12. 06. 2014 | 12:54

Oslýk hack ´n ´slash napsal(a):

Viola:

nikoli anemický, ale enemík, odvozeno od anglického slova enemy, patvar hojně užívaný mezi hráči computerových her.
Čili takové to něco, co po vás střílí nebo chce vás sežrat a vy tomu můžete zabránit jenom tak, že po tom střílíte a nebo to sežerete.

Klíčová otázka pacifismu je, zda reálně existují enemíci.
Já se obávám, že ano.
Což háže do koncepce pacifismu vidle.
12. 06. 2014 | 12:58

resl napsal(a):

nadávky Yosifovi znamenají, že jeho slova vám komouši hodně vadí. uchyluje se k nim i náš pan chytrej JdM a předvádí, jak je v koncích se svým skrytým obdivem k Rusku. vlastně vy nejste komouši, vy jen máte v hubě slova : komunisty jsem nemusel ... ale musel, že Maximus, jste vlastizrádci, kteří "zapomněli" a jen čekali na příležitost, jak si to vyřídit hezky po bolševicku. jo hoši, bez Ruska to nepůjde ani tady, pokud vám nepomůže horda usmolenejch mužiků, jste v Česku odrovnaný.
12. 06. 2014 | 13:00

Viola napsal(a):

Oslýk hack ´n ´slash

Já jsem tedy prezidenta Putina střílet neviděla, zato jsem na Majdanu viděla americké žoldáky, dokonce byli černí a viděla jsem tam střílet snipery z rakouských zbraní, tak kdo je tu ten HNS (zkráceně a česky hnus). A teď jsme svědky, že vláda Ukrajiny nechá vystřílet polovinu města Slavjansk a poboří polovinu domů, tak kde jsme?
12. 06. 2014 | 13:05

Viola napsal(a):

resle

no když to vezmu podle náboženství, tak pravoslaví je úplně to nejlepší náboženství a v USA mají jen náboženské pomatence.
12. 06. 2014 | 13:07

Joachym Brezina napsal(a):

Paní Violo :) rozesmála jste mne a píši Vám za jedna za skvělý příspěvek. V dnešním hektickém dni Vám proto děkuji za úsměv.

Možná to bylo nevědomky, ale s tím železem mne právě napadla věc, že nejrychleji železo vpravíte do těla skrze automatickou pušku :) :) :) Na Ukrajině tak vlastně probíhá hromadné očkování železem v boji proti chudokrevnosti :)

Pane Yosife ..... když zde kdokoli napíše, danou skutečnost, faktum, Vy okamžitě přispěcháte s neuvěřitelnou blbostí. Kdyby tu kdokoli - ale hlavně že nesympatizant s USA napsal, že 1+1 =2 Vy okamžitě přispěcháte s traktátem o Leninovi, Stalinovi, Putinovi, doplníte to o drásavé výkřiky že dotyčný je bolševik a komouš.
Pak zdůvodníte proč se 1+1 nerovná 2 přes Hitlera, genocidu v SSSR až po hladomor v Burkina Faso a každý kdo má jiný názor je zaprodanec Putina, tajný agent, vymytý mozek a já nevím co ještě používáte za super argumenty .....

Chápu že Vás to zjevně baví, hlavně číst mezi řádky a podsouvat druhým co neřekli, ono těžko se Vám žije s tou obsedantněkopulzivní grafomanií, Váš život musí být jedno velké peklo, ale zkuste brát prášky, ono se Vám uleví, vážně. Na druhou stranu, možná Vám Váš terapeut poradil vypsat se na netu, nejlépe pod blogy na ACZ.

Nedělám si z Vás pane Yosife srandu, ono postiženým se nemá smát, je mi Vás líto.
12. 06. 2014 | 13:08

Viola napsal(a):

A ještě bych vám Oslíku řekla,

že USA na svých lidech s největší pravděpodobností zkouší drogy, které vedou mladé lidi právě k tomu HNS (hnusu), kdy bez varování, bez motivů střílejí ve školkách, školách středních i vysokých. A jestli to nejsou drogy, tak je to něco jiného, co ještě neznáme a oni si to zkoušejí na vlastních, aby to pak použili pro své žoldáky, kteří budou dělat ty HNS.
12. 06. 2014 | 13:11

Míla napsal(a):

Resle
nebylo by rozumné počkat do podzimních voleb?Třeba to bude vypadat na emigraci.Vidíte ta hrstka usmolených mužíků vládne KVarům a teď kupuje v Praze bývalé sídlo IPB.To bude zase pěkná řádka špionů pobíhajících po Václaváku.
12. 06. 2014 | 13:13

Divobyj napsal(a):

Zdravím všechny,

včetně zoufalého Mazala.
Bednář je nebezpečný šílenec,který nepatří mezi zdravé lidi.
Měl by být izolován v nějakém útulku.
Howgh!
12. 06. 2014 | 13:14

Viola napsal(a):

Joachym Brezina

No je to takový úsměv přes slzy, ale bylo to ve spolupráci s oslíkem, který se vyzná ve slangu řeči počítačových her.
12. 06. 2014 | 13:16

Oslýk non sequitur napsal(a):

Viola:

Aha, tak to se rozcházíme v tom základním pozorování.
Já tam viděl totiž něco úplně jiného, než vy.
Ale to je mezi námi zřejmě letitý stav.

Joachim:
zkuste sjet k 12. 06. 2014 | 12:27
Pozorujeme stejný efekt, akorát já to vidím spíš jako omyl.
Něco jako anemik/enemík ve velkém.
12. 06. 2014 | 13:18

Rudi Koutek napsal(a):

Stejskal
Nepouzil jsem ani jedno sproste, anebo nevhodne slovo a presto jsem mazan. Mate pane Stejskale dvoji metr. Bilion se tady muze upsat, ten muze nadavat, urazet, zesmesnovat, psat o me nesmysly a jeho nemazete.
Nekolikrat jsem ho slusne prosil, at toho necha. Nakonec prislo varovani. Nic nepomohlo. Je mi lito, ale bilion ma co chtel. Od ted tady vedu diskuzi jeho stylem -
mimo tema, napsane me nezajima, v hlave si vytvorim vlastni teorii, ktera je uplne mimo atd., to dokonce i diskuze s K.V. ma vetsi smysl a hlavne pan K.V. je na rozdil od biliona slusny diskuter.
Na tema diskuze jsme meli spolu pane Stejskale nekolikrat diskuzi, muj postoj znate - vecne, strucne, k tematu a drzet se skutecnosti a faktu.
Dokud me bilion nenecha na pokoji, je mi lito, ale nemuzu jinak. Ten kdo sikanuje a nepochopi po dobrem, ze se to nedela, by mel byt taky sikanovan, aby pochopil, ze to co dela neni v poradku. Muze se stat, ze nepochopi, ale to uz je porucha - sociapatie. Vy tady nechate jen tak radit sociopaty? Pokud ano proc?
12. 06. 2014 | 13:25

Yosif K napsal(a):

Pane Joachyme, pokud mám srovnávat relativní pořádek v západní Evropě a bordel a samoděržavné poměry v Rusku, tak dávám přednost poměrům co jsou v západní Evropě.

Větší část Ukrajiny vzhlíží více k systemu v západní Evropě než k samoděržaví v Rusku. Toto nepovažuji ani za nacismus, ani za fašismus, ani za protiruskou zradu.

Proti Putinismu-Stalinismu nic nemám, pokud si jej Putinisté-Stalinisté pěstují na území Ruské Říše a neexportují své samodržavné sytemy do zahraničí. Toto se evidentně neděje. Putinismus-Stalinismus JE exportován do zahraničí.

Proti Putinismu-Stalinismu nic nemám, pouze suše konstatuji že se na 98% shoduje s politikou Mussoliniho fašismem a Mussolini nedopadl při rozšiřování Italského státu a "ochraně krajanů v zahraničí" dobře. A to přestože početné italské menšiny v Jugoslávii, Albanii, Řecku, Egyptě a Lybii existovaly a příchod Mussoliniho vojsk vítaly.
12. 06. 2014 | 13:25

Joachym Brezina napsal(a):

Paní Violo,
máte pravdu, mnohdy je to úsměv přes slzy. No a slangové výrazy PC her, to je argot a svět sám pro sebe, naneštěstí to sleduji v přímém přenosu, výrazy jako vykilit, dafuk, lama a spousta jiných, jo to je svět ..... kam se já dýňosejr (dinosaurus) na ty mladý hrabu :)

Pane Oslýku,

souhlasím s Vámi, zde došlo k omylu a nepochopení, v malém by ty omyly šly přejít, ale ony se nám dějí i ve velkém, jaksi globálním měřítku a pak teče krev. Škoda jí.
Každopádně i mě nedošel výraz enemík :) a měl jsem to za překlep z anemika :):):)
12. 06. 2014 | 13:26

Kelt napsal(a):

Radikální islamisté již vojensky obsadili téměř polovinu Iráku,včetně Mosulu.Tikrítu a zejména ropných terminálů a rafinerií.
Irácká armáda prchá a president chce zavést vyjímečný stav a vysílá SOS na všechny strany.
Co bude dál?
Obsadí islamisté celý Irák a nastolí "islámskou republiku"s právem šária?
Nebo opět nastoupí země NATO v čele s USA zachránit "demokracii v Iráku" a zemřou další statisíce civilistů a desetitisíce kluků,kteří se vrátí domů v rakvích zahalených do státních vlajek?
Cíle bude dosaženo a ropa bude zase v těch správných rukou?
Irák,Afganistán/tam to bude "nemlich to samé,až intervenční vojska budou stažena/Libye,Egypt,Sýrie.
Stále stejný scénař/vývoz demokracie/a stejný výsledek.Statisíce mrtvých,převážně civilistů a poté celková situace ve všech směrech horší,než byla před dnem "D".
Teď to máme na talíři v bledě modrém nyní ,co se týče UK.
Slavjansk z poloviny srovnán se zemí,ale jak pravila jedna ukrajinka /dokonce/i v naší televizi:"oni nepřestanou,dokud nás zcela nevyhubí"-konec citátu.
Veřejnost USA má plné zuby válečných dobrodružství,právě tak v Evropě a přesto se za zájmy KOHO posílají dále granáty,rakety a kazetové pumy zabíjet civilisty,kteří nechtějí žít pospolu s fašisty Pravého sektoru a pohrobky S.Bandery.
12. 06. 2014 | 13:26

Joachym Brezina napsal(a):

pane Rudi Koutku,

to nic, onehdy tu Pepa Řepa napsal , no opsal z knížky pasáž, bylo to o Chelmu, jak volili radní a zavírali je do vězení a já pod to napsal, že tu knihu jsem četl a že je humorná a že jsou tam i další veselé zkazky ...oba příspěvky byly smazány, nevím kým, nevím proč. Každopádně to asi nemazal pan Stejskal, on totiž píše, že ten a ten příspěvek byl smyzán pro porušení kodexu, tak asi se autorce blogu nelíbilo co je tam napsáno a smázla to .... nevím.
12. 06. 2014 | 13:30

Yosif K napsal(a):

Viola napsal(a):
......A teď jsme svědky, že vláda Ukrajiny nechá vystřílet polovinu města Slavjansk a poboří polovinu domů, tak kde jsme?
12. 06. 2014 | 13:05
A) toho ještě svědky nejsme
B) pokud toho budeme svědky tak to bude pořád ještě slabé kafe proti tomu jak Putin nechal vyvraždit 120 tisíc čečenů a srovnat se zemí 90% půlmilionového města Grozný. A vida, čečeni to zkousli a nyní za Putina bojují na Ukrajině..... ...všechno je nakonec OK......

Pokud jste věrná Putinuškofilka, na co si vlastně stěžujete? Na hrubý pytel hrubý záplata.......
12. 06. 2014 | 13:30

Míla napsal(a):

Yozife
a asi proto vypadalo referendum na Krymu jako národní veselice.Tam početná ruská enkláva nepotřebovala nikoho vítat.
12. 06. 2014 | 13:32

Viola napsal(a):

YosifKu

" Na hrubý pytel hrubý záplata...."
Čím se provinili obyvatelé Slavjanska? Tím, že se narodili jako Rusové? Tím, že chtějí být samostatní? Kde máte ten hrubý pytel?
12. 06. 2014 | 13:34

Rudi Koutek napsal(a):

Joachym Brezina napsal(a):
"pane Rudi Koutku,
to nic, onehdy tu Pepa Řepa napsal , no opsal z knížky pasáž, bylo to o Chelmu, jak volili radní a zavírali je do vězení a já pod to napsal, že tu knihu jsem četl a že je humorná a že jsou tam i další veselé zkazky ...oba příspěvky byly smazány, nevím kým, nevím proč. Každopádně to asi nemazal pan Stejskal, on totiž píše, že ten a ten příspěvek byl smyzán pro porušení kodexu, tak asi se autorce blogu nelíbilo co je tam napsáno a smázla to .... nevím."


Ted jsem ted pekne prekvapeny. To maji autori moznost promazavat diskuzi? To slysim poprve.
Vcera mi jen tak zmizela vetsina prispevku pod ruznymi blogy.
12. 06. 2014 | 13:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Koutku,

pokud "nemuzete jinak", budu Vaše texty mazat. Nenechám tyto stránky zaplavit vzájemnými útoky dvou lidí, kteří nechápou, jaký mají tyto dopad na veřejný prostor (třeba na tento).

Nemáte nejmenší představu o tom, kolik podobných výpadů na Vaši adresu (třeba ten o těch nacistech) jsem zde smazal.

Ad "Vy tady nechate jen tak radit sociopaty?"

1) nemám prakticky žádnou možnost, jak psychopaty odkudkoliv vyštvat

2) neumím rozlišit, kdo ještě psychopatem není a kdo už ano.

Závěr: Je dobré si uvědomit, že ve společnosti je spousta psychopatů. Tedy jsou zřejmě i zde. Na těchto stránkách se nebudou skuteční ani domnělý psychopaté léčit stalkingem či šikanou. Ne kvůli psychopatům (ať už za ně kdokoliv považuje kohokoliv), ale kvůli tomu, aby to tu mohlo aspoň trochu fungovat.

Přeji zajímavou a pokud možno slušně vedenou diskusi s těmi, kdo o to stojí.

Libor Stejskal
12. 06. 2014 | 13:40

Oslýk dýňosaur napsal(a):

Joachim Brezina:

ona je ta terminologie občas čímsi děsivě výstižná. "Opráski z českích dějyn" by stěží byly takovým úspěchem, kdyby se v jejich strašlivém komolení češtiny neskrývalo něco podobného. Říci mnoho velmi málo slovy.

Stran toho enemíka - vypůjčil jsem si ho, protože taková podivná entita, která se vás na nic neptá a prostě po vás něčím střílí, aniž byste tušil, čím jste si to zasloužil, je bohužel reálná zkušenost mnoha lidí. V zásadě vás donutí střelbu oplácet, pokud máte čím. A i kdybyste třeba nesl stoicky střelbu sám na sebe, většinou vás změní v akčního hrdinu útok na vaše blízké.
To k tématu blogu, tedy k pacifismu.

Předpokládám, že měl pan Bednář na mysli něco podobného.
Potíž je v tom, že napsal něco úplně jiného.
A tím je na další nedorozumění zaděláno.
12. 06. 2014 | 13:40

Míla napsal(a):

Kelte
v Iráku je to pouze začátek.Proč myslíte že vojáci shazují uniformy a prchají?Tam totiž mají na kolaboraci zcela jiný náhled než u nás.Tady stačilo po roce 68 prohlásit,byl jsem pomýlený a bylo to v pořádku.V Iráku to zaplatí životem všichni co byli u policie a armády,státní úředníky nevyjímaje.Nuceně zaváděná demokracie Made in USA dostane setsakramentsky na zadeček.Pro p.Stejskala slušně řečeno.
12. 06. 2014 | 13:41

stejskal napsal(a):

P.S. Nikdo jiný zde nemá možnost mazat diskusní vstupy, tedy ani autoři. Pokud nějaký příspěvek zmizí, pak je to proto, že jsem ho smazal já. Příspěvky Vám zmizely proto, že jste pod asi dvaceti blogy umístil identický text určený jinému debatérovi, který navíc neměl nic společného s diskusí. To je spamování, konkrétně tzv. tapetování (viz záhlaví každé debaty). Pokud to tu někdo provozuje, mažu jej. l.s.
12. 06. 2014 | 13:42

magor napsal(a):

Bošinku, to už nějaký hluboký komplex mužský méněcennosti, vono nás něco vohrožuje?

Cvičky a do Sokola sokolíku: na kruhy, anebo do karate.
Znám to, jak šověk sedí příliš dlouho na zadku, pak tsetsosteron rumpluje.

Anebo holínky a kydat hnůj.
Prostě, zaměstnat.
12. 06. 2014 | 13:43

Yosif K napsal(a):

Viola napsal(a):
YosifKu

" Na hrubý pytel hrubý záplata...."
Čím se provinili obyvatelé Slavjanska? Tím, že se narodili jako Rusové? Tím, že chtějí být samostatní? Kde máte ten hrubý pytel?
12. 06. 2014 | 13:34
Ruští obyvatelé Slavjanska ktečí se krčí ve sklepech vedle kompotů jsou oběti Putinem financovaného terorismu rusko-čečenských diverzních oddílů specnaz, které Slavjansk fakticvky řídí.

Pokud vím většina mrtvých Rusů jsopu příslušníci ruských diverzních jednotek které ZAUTOČILI NA VOJÁKY OBSAZENÉ OBJEKTY. Pokud někdo utočí na vojsko tak to asi nebude ruský civil. Máte v hlavě totální totalitářskou tmu nebo jste nemocná falešným pseudorusofilním sentimentem.

Když Putin nechal vyvraždit 120 tisíc čečenů a rozbombardovat Grozný na hromady cihel, nikdo na západě ani necekl. Nešlo o samostatný stát, šlo o součást Ruska.

Pokud Putinisté dělají bordel ZA HRANICEMI RUSKA, proč se divíte že nakonec třeba dostanou stejný treatment jako čečeni od Rusů??????
12. 06. 2014 | 13:48

Oslýk krajní skeptik napsal(a):

Yosife K
určitě si přečtěte Oslýka vysvětlujícího, než začnete další palbu.

Potom doporučuji někde nějaký velmi starý blog, třeba remonstraty, kde zjistíte, že váš pohled na svět a pohled paní Violy je principiálně odlišný, a pak to nejspíš zabalíte rovnou, protože se nemůžete domluvit možná ani na tom použití slova, jako se to podařilo mně.

Věřte, že na internetu má cenu vysvětlovat jenom někomu, kdo nějaké vysvětlení slyšet chce. Jinak je to ztráta času, kterou navíc otravujete ostatní.

Prozradím vám hrůzné tajemství. Putin ani Ukrajina nejsou tématem blogu.
12. 06. 2014 | 13:55

Kelt napsal(a):

Viola
Yosif K., opět LŽE,jako když RUDÉ PRÁVO za Kojzara psalo,či J.Goebbels řečnil.

GROZNYJ byl dobyt v únoru 1995!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PUTIN byl zvolen poprvé do funkce presidenta RF v roce 2 000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Že ten placený lhář nemá alespoň trochu cti v těle a když již lže,tak proč tak primitivně?
Mimochodem Groznyj byl za Putina zcela obnoven a dnes je velkolepě vystavěn.
12. 06. 2014 | 13:55

Gustáv Kočí napsal(a):

Joachym Brezina 13:08

Aniž bych se chtěl zastávat pana Yosifa, mohu Vás ujistit, že na jisté nejmenované jihomoravské filosofické fakultě by Vám dokázali vysvětlit, že za jistých podmínek může platit, že 1+1=3.

Nekecám.

To je legrace, co?
12. 06. 2014 | 13:56

Yosif K napsal(a):

Míla napsal(a):
Nuceně zaváděná demokracie Made in USA dostane setsakramentsky na zadeček.Pro p.Stejskala slušně řečeno.
12. 06. 2014 | 13:41
AMERIČANÉ zařídili pro Iráčany svobodné volby. Iráčané si zvolili PROIRANSKOU šitskou vládu a odešli (na rozdíl od Rusů kteří se všdue drželi jak vši).

PROIRANSKÁ ŠIITSKÁ VLÁDA (hlavní podporovatel soudruha Bashara Assada po Rusku a Iranu) díky svému šiitskému sektářství dostává na zadnici od sunitských extremistů, těch stejných kteří vám tak silně vadí v Syrii. Protože šitská vlády dlabala na Sunity a Kurdy.

Arabi prostě VŽDYCKY utiskují jeden druhého nebo úplně naopak. Amerika nebo Rusko s tím nemá co dělat, i prosovětský loutky v jižním jemenu válčili mezi sebou jako vzteklí psi.

Nerozumíte tomu? Nerozumíte tomu, OK, nelžete sám sobě že tomu rozumíte, poměry na Blízkém východě jsou dost složité na to aby jim porozuměli akademici z Harvardu, neřkuli Svaz českých nostalgiků po reálném socíku. Je to na vás prostě moc složité a nejednoznačné.
12. 06. 2014 | 13:58

Viola napsal(a):

YosífKu

"Pokud Putinisté dělají bordel ZA HRANICEMI RUSKA"

Takže vy si myslíte, že Majdan (bordel) zorganizoval prezident Putin???!!!
12. 06. 2014 | 14:00

Antroid napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Yossífku, Maharale, mudrci z Chelmu pomalujte se válečnými barvami a vyražte za náčelnicí džendrtet paní baronkou do boje na Don!
Za co?
---
Takže co přesně navrhujete?
Nechat pobaltí pobaltím, polsko polskem, ukrajinu ukrajinou, ruským aktivitám dát volný průběh a členství v NATO tak trochu k ledu (je to drahé a navíc jsou tam i země EU, taky Obama, čili jde o podezřelý spolek)?

Nebo co vlastně? Zatím tu vídám jen váš kyselej škleb na západ a pokleslé bájesloví, ale nejsem pravda, pozorný a trpělivý, čtu povrchně nemaje čas ani zájem. Tedy kromě Yosifa, který má hlavu a patu.
12. 06. 2014 | 14:02

Viola napsal(a):

YosífKu

Jestliže "poměry na Blízkém východě jsou dost složité na to aby jim porozuměli akademici z Harvardu" proč se do toho míchali?
12. 06. 2014 | 14:03

Rudi Koutek napsal(a):

Stejskal
Je zajimave, ze bilionovy rozumy(lzi, zesmesnovani, urazky) o me osobe jde jeste vyhledat. Jak to?
Ten vzkaz tomu diskuterovi jsem napsal nekolikrat, to aby mu to konecne doslo. Vite co se rika chytremu napovez, hloupeho ...
Vy vite moc dobre jaky jsem diskuter, ale mam taky neco, cemu se rika hrdost.
Ja nevim, Vam prijde normalni, abych se tady musel nekolikrat prosit a odpovedi jsou mi dalsi kopance.

Dokud bilion nepochopi co je diskuze a jak se diskutuje, tak budu s nim diskutovat jeho stylem.
Vy vite moc dobre, ze si muzu zmenit nick, anebo jako spousta psat po ruznymi nicky. Kdyz na to prijde muzu si menit neustale IP adresu, anebo navstevovat internetove kavarny atd.
Chci tady normalne a slusne diskutovat. Pokud uz pouha citace nejakych zdroju, ktere uznavaji obe strany a ktere jsou dolozene, vyvola smrst nenavistnych nadavek, neni urcite chyba u mne.
12. 06. 2014 | 14:05

Viola napsal(a):

Kelte

ano děkuji, už je to tu připomínáno poněkolikáté a JosífeK to pořád vytahuje.
12. 06. 2014 | 14:05

VašeK napsal(a):

Džihádisté táhnou na Bagdád. Pomozte, prosí irácká vláda. Pane Bednáři máte nyní možnost se plně zapojit.
12. 06. 2014 | 14:08

Míla napsal(a):

Yozife
hezky jste se rozepsal ale já se nebavil o Syrii.Řeč byla o Iráku.Špatně dopadnou naftařské společnosti Exxon Mobil,BP a Shell,obsazením nalezišť prakticky dojde k znárodnění.A tak ani ta největší ropná loupež v historii nebude mít dlouhé trvání.
12. 06. 2014 | 14:12

Joachym Brezina napsal(a):

pro Oslýka dýňosaura :)

když se zamyslím nad otázkou, zda jsem pacifista? ... ne nejsem
když se zamyslím nad otázkou zda jsem válečný štváč? ...ne nejsem
když se zamyslím nad otázkou jak dlouho bych vydržel v bitvě na živu? ...asi 30 sec od vystoupení z vozidla
když se zamyslím nad otázkou zda v případě okupace vlasti bych pozvedl zbraň? ..ano pozvedl ...sice na 30 sec, ale ono i to se počítá :)

Pro pana Gustáva Kočí:
:) :) máte pravdu, 1+1 se může = 3, je o tom vtip, jak se matematici s fyzikama hádají kolik je 1+1 a právník se zeptá ...kolik dáte a kolik chcete aby to bylo :)
12. 06. 2014 | 14:13

Viola napsal(a):

Oslýk dýňosaur (dýňosejr)

Líbí se mi vaše nickování, příspěvek se hledá podle přívlastku - vtipného a ne podle času.
Píšete, že pan Bednář píše o něčem jiném, než se tu diskutuje. No diskutéři ukazují na příklady. V čem si myslíte, že docházi ńa této diskuzi k nedorozumění?
Kdyby pan Bednář vstoupil na diskuzi, možná by více vysvětlil.
12. 06. 2014 | 14:14

Joachym Brezina napsal(a):

Paní Violo,
taktéž se mi líbí nickování pana Oslýka.

Nicméně nejsem si jist, zda pan Bednář by byl vítán v diskuzi, ono někteří blogeři to zkoušeli a pohořeli, někteří to ani nezkusí, ale jiní, jako třeba pan Pelda jsou přijímáni a vesele se s nimi diskutuje.

Pan Bednář dokázal nalít olej do ohně, v niskuzi by asi dštil oheň a síru, ruply by mu nervy jak páně Dukovi :)
12. 06. 2014 | 14:21

Oslýk dýňosaur napsal(a):

Joachym Brezina:

s otázkami i odpověďmi bych souhlasil.
Jen jsem byl nedávno překvapen objevem, že v jisté fázi života jsem mohl velmi snadno pozvednout zbraň proti lidem, kteří mi nic neudělali, aniž bych tomu byl schopen jakkoli zabránit.
Představa. že bych v bitvě do 30 sekund zemřel může být ve skutečnosti stále ještě milosrdná iluze.
Jsou i horší možnosti, které si málokdo připustil; totiž zůstat naživu a vyhrát.

Po tomto velmi ošklivém zjištění jsem poněkud opatrnější, než pan Bednář, Yosif K a další verzálkoví válečníci tady okolo.
12. 06. 2014 | 14:21

Oslýk ambivalentní napsal(a):

Violo,
problém Bednářovy úvahy napadl Oslýk válečný stratég zde
12. 06. 2014 | 10:16

vzal si tři světové války jakožto doklad toho, že nám přinesly svobodu.
Uznal bych mu celkem bez problému tu první válku;
s druhou je potíž, že nemám tak úplně jasno, k čemu vlastně v našem konkrétním případě vedla (ke svobodě...?),
a co se týče té třetí, zde už je příklad vadný zcela a úplně, jak už bylo odhaleno.

Shodnu se s Joachymem Brezinou, že někdy tak a někdy onak; někdy se člověk bránit má a někdy se na to má včas vykašlat, protože se tím naopak věci ještě zhorší.
12. 06. 2014 | 14:27

Gustáv Kočí napsal(a):

Kdepak vtip...,
představte si prostě třeba dva hudebníky (1+1), z nichž ale jeden ovládá dva hudební nástroje.
Takže 1+1=3, protože dva hudebníci, ale tři nástroje:)

To je celé, právníka k tomu nepotřebujeme, doufám:)
12. 06. 2014 | 14:32

Joachym Brezina napsal(a):

pane Oslýku,
nastínil jste zajímavou myšlenku a to obranu svých bližních, stejně jako okamžik části Vašeho života a pozvednutí zbraně.

Je pravda, že v případě ohrožení mých pokrevních příbuzných bych byl ochoten zastřelit kohokoliv bez přemýšlení nad následky. Zabývám se myšlenkou, že uvnitř každé lidské bytosti je jakási bestie na řetězu a jen podle toho nakolik ji ovládáme, jsme spořádanými občany či lidmi stojícími mimo zákon.
Myslím si, že v určité životní situaci, se tato bestie dostane ven a potom člověk dělá věci, které by jinak nedělal viz třeba válečný konflikt.
Osobně o svých bojových kvalitách nemám valné mínění, umím tak rozborku a zborku sa vz.57, nabít odjistit a vystřelit, kdysi na vojně se i trefit :) V případě válečného konfliktu je zbytečné dávat mi více jak 30 nábojů, víc vystřílet nestihnu :)

A máte pravdu, věc nad kterou jsem vůbec nepřemýšlel ...a to skutečnost, že bych to přežil ...

Krásně se přemýšlí nad válkou u kavárenského stolu, kde se maximálně jeden pokecá kávou nebo mu do klína spadne kopeček zmrzliny, popřípadě za PC kde lze safe a reloadet dokončit jakoukoli misi, kde postava hrdiny snese dávku ze samopalu a uzdraví se kliknutím na lékárničku ........... to se pak válčí.

Já mám z války hrůzu, je špinavá, krvavá, a než jeden umře tak to dost bolí a přece kdyby to nešlo jinak, šel bych do ní. Naštěstí nemusím. Zatím ...
12. 06. 2014 | 14:33

VašeK napsal(a):

SSO znamená SS Ost?
12. 06. 2014 | 14:35

stejskal napsal(a):

To je vcelku jednoduché, pane Koutku. Ani zdaleka nečtu všech vstupy, které sem kdo za těch 24 hodin denně napíše (není to náplní mé práce, ani smyslem mého života. Už jsem to tu psal snad tisíckrát, a dokonce jsem přesvědčen, že tuto úvahu při mnoha stovkách a někdy i tisících denně zde publikovaných příspěvků lze udělat i samostatně).

Čili, abych tuto diskusi ze své strany uzavřel: je zde nastaveno určité prostředí. Budete ho budete akceptovat, nebo ne. Za těch sedm let ho nakonec akceptoval každý (ono je to totiž nastaveno hodně volně), a nebo sem nepsal (s IP to moc nesouvisí).

A jen na okraj: není to nic proti Vám ani nikomu jinému. Stejně jako to není ani na podporu kohokoliv. Nebudu se Vámi, panem 17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde ani kýmkoliv jiným v tomto ohledu zaobírat déle, než je z hlediska těchto stránek bezpodmíněčně nutné. Dělám to jen a pouze proto, aby tady tyto stránky byly (žádné jiné srovnatelné to v českém internetovém prostředí takto dlouho nevydržely).

Hezký den.

Libor Stejskal
12. 06. 2014 | 14:35

slavwin napsal(a):

Oslýk Jan Hus napsal(a):
Hledat cestu z toho galimatyaše. Psal tu honolulu sám sebe charakterizoval jako starce žijícího v zahraničí. Rusáka chtěl silného a Slámovi nadával škaredými výrazy. Myslím, že to nepovažuji za úplnou pitomost, ve studené válce profitovali hlavně ti kdo s ním dokázali vyjít a byli mimo jeho sféru vlivu. Myslím, že pro malý stát to je dost obtížné, protože jeho velikost by si ho ráda vzala jako zákusek, v rámci NATO a EU je to jiné kafe a to si myslím někteří skalní totalitní by nejraději zrušili. I přes zlodějnu elit těžko dají při volbách víc než 15%. Také si myslím že není v euroatlantické zóně všechno OK, ale řešit to přes euroasijaty není z deště pod okap ale plavání ve vodě bez břehu a zachranného pásu.
12. 06. 2014 | 14:49

strýc virus HxNx napsal(a):

Oslýk dýňosaur

ve válce se dějí ještě horší věci. amputace různých, případně všech čtyř končetin je strašná, ale ještě strašnější je třeba doživotní znetvoření. nemluvě o tom, že člověk je tvor velmi krutý a v případě některých válečných zajatců pak podle toho jejich osudy mohou vypadat...
12. 06. 2014 | 14:53

strýc virus HxNx napsal(a):

slavwin

jaképak "řešit to přes euroasiaty"?
já myslím, že normální a průměrný člověk chce mít klid od obou stran, ale zrovna tak se nemusí chtít nechat ohlupovat jednostrannou propagandou a přihlížet, jak tu někdo chystá konflikt, který zase odskáčí především nevinní, jistě ne Obama nebo Putin.
12. 06. 2014 | 14:56

Rudi Koutek napsal(a):

stejskal napsal(a):
"Čili, abych tuto diskusi ze své strany uzavřel: je zde nastaveno určité prostředí. Budete ho budete akceptovat, nebo ne. Za těch sedm let ho nakonec akceptoval každý"Ja ho(doufam, ze mate na mysli slusnou a vecnou diskuzi) akceptuji, mne se jedna o slusnou a vecnou vymenu nazoru. Pokud neni takova diskuze mozna, tak normalne diskutovat nejde.
Dokud to bilion (a jemu podobni nepochopi) nema tady jakakoli diskuze smysl, ja opravdu nejsem zvedavy na nejake vyplody neci fantazie. Dokud me pan bilion nenecha na pokoji, budu s nim vest diskuzi jeho zpusobem.
Doufam, ze to pan bilion pochopi, je to jenom na nem.
12. 06. 2014 | 14:59

Oslýk depresivní napsal(a):

strýci vire HxNx
mne obzvláště lekala varianta, že ta zranění a zmrzačení a vraždy a podobné věci způsobím, a to z důvodů, se kterými nesouhlasím.
To byla pro mne úvaha zcela nová a zvláště nepříjemná.
Kdyby dal Gorbačov na rady pana Bednáře, tak to přesně tak mohlo dopadnout. Všichni tehdy působící v armádě jsme mohli utrpět drtivé vítězství.

Donedávna jsem se utěšoval tím, že žádná válka by nebyla možná, protože by stejně trvala těch třicet sekund, nebo kolik. Moje víra stála zcela na písku.
12. 06. 2014 | 15:03

Jakelin de Mailly napsal(a):

Yosif K

Vyvrátil jsem Vám Vaše lži, to je celé.
Nebylo to poprvé a ani naposled, i když k tomu bude docházet jen občas, já ty Vaše nesmyslné tapety úmyslně nečtu.
To bych totiž pak nemohl dělat nic jiného.
Bděte a wikipedii čtěte. A tapetujte.
12. 06. 2014 | 15:04

strýc virus HxNx napsal(a):

Oslýk depresivní

já byl na vojně za Černěnka. atmosféra po rozmístění raket v NDR
byla dosti nervózní a první dva měsíce jsme žili ve strachu, že se něco strhne.
12. 06. 2014 | 15:06

stejskal napsal(a):

Napadlo Vás někdy, že s člověkem, o němž si myslíte. že je psychopat (nemyslím to na nikoho konkrétně), nemá cenu vést jakoukoliv debatu? Dokonce ani jeho stylem ne?

Pokud Vám jde "o slusnou a vecnou vymenu nazoru", tak ji veďte. A nenechte se od toho nikým odradit, protože to je to jediné, o co psychopatům jde (to jsem nevymyslel já, to si lze přečíst prakticky v jakékoliv publikaci o psychologii).

Libor Stejskal
12. 06. 2014 | 15:07

Pepa Řepa napsal(a):

Zpráva z tisku.
V Nuslích byla nalezena mrtvoly Anežky Hrůzové.

Zpráva a.cz
Řádění zdivočelých putinovců pokračuje. Jejich agenti s největší pravděpodobností zavraždili známou bojovnici za "licá práva"

Zpráva agentury Yossif K
I když bylo šetřením zjištěno, že Anežku zapíchnul Pišta ze Synkáče, co je její vražda proti statisícům zavražděných v mužikově putinožkou obecnou před padesáti lety.
Vyšetřovatel Novák patří před popravčí četu, protože tím, že vyšetřuje vraždu AH-což je jeho povinnost- je evidentně skrytým bolševikem, souhlasícím s masakry v Alma Atě.
Dám za to gatě. Ha ha ha.

Poznámka pro všechny kočí.
Na myši je takové kolečko. Rolujte, dělám to taky tak.
12. 06. 2014 | 15:14

slavwin napsal(a):

strýc virus HxNx napsal(a):
Pokoj, klid a nestrádání to bude Království Boží, to nevíme kdy bude. Neústupnost se sankcemi a příprava na úder není příprava války. Sankcionovat může ten kdo má nějakou výhodu, že ji nemají Rusáci, kdo za to může. Chtějí se nějak finančně oddělit, tak počkejme až začnou sankcionovat USA, ale musí být silní aby jim to nenarušovali.
12. 06. 2014 | 15:16

Rudi Koutek napsal(a):

Stejskal
Pane Stejskale ja jsem nenapsal, ze si o nekom myslim, ze je psychopat.
Ja jsem napsal:
"Dokud me bilion nenecha na pokoji, je mi lito, ale nemuzu jinak. Ten kdo sikanuje a nepochopi po dobrem, ze se to nedela, by mel byt taky sikanovan, aby pochopil, ze to co dela neni v poradku. Muze se stat, ze nepochopi, ale to uz je porucha - sociapatie. Vy tady nechate jen tak radit sociopaty? Pokud ano proc?"

Docela Vas lituji, cist dnes a denne vsechny diskuze. Doufam, ze Vas to nijak nepoznamena...
12. 06. 2014 | 15:22

antipolitik napsal(a):

Bednář je snad placenej Moskvou. Jeho výplody jsou naprosto kontraproduktivní. A normálně myslícího člověka, musí od té jeho správně "humánní a morální Západní demokracie" naprosto odradit.
12. 06. 2014 | 15:23

strýc virus HxNx napsal(a):

slavwin

lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem si tak jist ve znalostech těch mezinárodních a geopolitických záležitostí, abych Vám oponoval.
nezbývá mi, než zůstat pozorovatelem (nikoliv OSN). něco jsou tvrdá fakta, něco pouhá intepretace. tak to holt chodí.
12. 06. 2014 | 15:25

Kelt napsal(a):

Jakelyn de Mailly,
jsem toho názoru a nejsem zde osamocen,že "Yosif K.,"je placená skupina "tapetářů"lží a polopravd,jejichž cílem je otrávit,či odradit ty,kteří dokáží na základě jiných informací,než jaké jsou nám servírovány hlavním proudem ,uvádět věci na pravou míru.
Celé to smrdí "Vondrovinou"co do dikce a stylu příspěvků.
Jenom mne neustále překvapuje ten amatérismus ve lhaní,když jimi publikovaná "fakta"již na první pohled jsou lživá,anebo prokazatelně lživá při prvním kliknutí na informační kanál.
Dost možná,že to je i jedna z metod,jak odradit ty druhé.
Co mě ale zaráží více je to,že cenzorovi nevadí při jeho úzkostném mazání každého příspěvku,kde se objeví vulgární slůvko,tak se strany Yosif K.s.r.o.vulgární komolení jmen představitelů států,kteří nejsou ti správní a jejich srovnávání s Hitlerem atd.
Pokud si já dovolím někoho,kdo zde zřetelně propaguje nacistickou ideologii,či obhajuje jejich současné představitele nazvat neonacistou,jsem bez milosti mazán-to není stížnost,jenom konstatování.
To ve mně vyvolává pocit,blížící se jistotě,že se jedná o společnou výplatnici.
12. 06. 2014 | 15:36

stejskal napsal(a):

Jsem docela v pohodě, pane Koutku, není třeba mne litovat.

Úplně stačí, když si neděláte nic z lidí, kteří se Vás za každou cenu snaží urazit či ponížit Vás (nejlépe anonymně). Protože když chce někdo drhé urážet a ponižovat, tak ten problém netkví ve Vás, ale v něm (a Vy s tím nemůžete nic dělat, tedy pokud nemáte příslušné vzdělání. Nemám ho, takže se tím nezaobírám. Zaobírám se tím, a) abych se nechoval tak, jak se mi nelíbí u druhých a b) aby tyto stránky mohly aspoň trochu fungovat. Tedy mimojiné, pak mám ještě rodiny, pár zálit atd ;-)

Nečtu ani zdaleka všechny zdejší diskuse (nebaví mne to a práce v redakci by mi to ani neumožňovala), ale to je nakonec jedno.

Libor Stejskal
12. 06. 2014 | 15:39

neo napsal(a):

Kelt:

opět zmínka o nějaké placené skupině, ale nikdy ani jeden z vás, kteří takovou hloupost tvrdí, neuvedl, kde se dá taková pozice sehnat.
12. 06. 2014 | 15:44

Pepa Řepa napsal(a):

Antroid
nevšiml jsem si, že mužik táhne na Pobaltí-i když by možná rád, ale má na 50 let jiné starosti- zato jsem si všiml, že my táhneme na UA, GR a Mo země které nejsou nejen v EU, ale ani v NATO, zato mnohdy plné polomužiků, příbuzných Ivana z Moskvy. Jsou to příbuzní.Bratranci.

NATO má závazky k obraně Pobaltí ne však k Ukrajině, i když moudří náčelníci propagují její urychlené přijetí.

Až se doslechneme, že možná potáhne mužik na Mongola vezmeme ho také do EU potažmo do NATO a převezmeme ochranu jeho hranic a jeho závazky i když evidentně část rusomongolů bude chtít přifařit k RF?
Taky je zmasakrujeme?

A načasování zbavení se surovin od Ivana v době, kdy naši eurokormidelníci to podělali v Lbyii, obamovští totálně v Iráqu a oba společně v Syrii a hrozí další ropná krize, (Obama si nebyl smysluplně vojensky či diplomaticky schopen poradit ani s Peršanem) a militantní bradatci ovládnou kohoutky terminálů je opravdu hodné excelentních stratégů.

Jen před válkou s vojensky slabým Iráqem trvalo soustředění armád půl roku,
Chcete dobýt jaderný Kreml s podomními prodavači lických práv a divizí šroubojosífků?
Docela by ta představa zapadala do kontextu tažení.

Jedinou civilizovanou alternativou hodnou západní demokratiocké tradice je federalizace , plebiscity a následné respektování přání obyvatel a ne sypat jim bomby na hlavu. Tak jak tomu bylo při rozpadu Československa.
Žádné smluvní závazky tady nejsou. Možná historická reminiscence na Rakousko-Uhersko.

Není to na Vás složité?
12. 06. 2014 | 15:49

strýc virus HxNx napsal(a):

Kelt

s tou společnou výplatnicí mi to přijde přitažené za vlasy.
aktualne.cz je prostě laděno tak, jak je laděno - viz nynější reklama pro Drtinovou a Veselovského. Drtinová mi přišla neobjektivní a jednostranně agresivní dávno předtím, než ji vyhodili z ČT. není se tedy co divit, že Yosif K tu má zabezpečen svůj prezentační prostor kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu.
12. 06. 2014 | 15:54

hlustvisihák napsal(a):

Myslíte, že bude samostatný Kurdistán na severu dnešního Iráku? Vypadá to, že kurdské milice, jsou jedinou bojeschopnou silou, která je sto se postavit proti ISIL a něco předvést. Co na to Turecko a co mezinárodní společenství? Bude to lepší varianta než celý Irák pod kobntrolou ISIL?
12. 06. 2014 | 15:55

strýc virus HxNx napsal(a):

Pepa Řepa 15:49

obávám se, že to na něho složité je.
12. 06. 2014 | 16:03

Kelt napsal(a):

neo,
Vy si říkáte analytik.
Ta se pokuste o jednoduchou analýzu některého dne,kdy Yosif.K, dokáže ve frekvenci několika minut chrlit dlouhé příspěvky s množstvím číselných údajů a odkazů.
Také byste si mohl povšimnout rozdílných výrazových prostředků u jednotlivých příspěvků,jejich dikce a pravopisu,který někdy je opravdu "nepravopisný".
Pokud toho na Vás není opravdu příliš složité.
12. 06. 2014 | 16:04

strýc virus HxNx napsal(a):

hlustvisihák

Turecko se vyjádřilo dosti zuřivě (militantní sunnité zajali několik desítek jejich stát.příslušníků) a Muktadá Sadr pohrozil zbuntováním svých šíitských milic. může to být ještě výživné.
12. 06. 2014 | 16:05

Jakelin de Mailly napsal(a):

Kelt

Jak dí Pepa Řepa, já to roluju.
Někdy na nějaký jeho výmysl narazím náhodou, když to je poblíž něčeho, co čtu.
Souhlasím plně s PŘ i v tom, že ta entita viděla Blízký východ jen v televizi a na wikině.
Stejně jako ten zbytek, o čem káže.
Tam není znalost, je to jen neustálé omílání toho samého.
Když začal chytračit o ofenzivě v Ardenách / samozřejmě byl mimo /, napsal mi, že "to viděl na Primě".
Takže tak nějak o entitě Yosif K, odborníka na BV, Rusko a dějiny, kultury a politiku celého světa.
12. 06. 2014 | 16:05

Mac napsal(a):

hele, válečníku Bednáři,
jste dojemnej se svým nadšením jak z padesátejch let.

Co vám váš guru, pionýr Mach slíbil za angažovanost? Budete mu dělat asistenta?

mimochodem, jestli chcete oslovit masy, dejte jiné foto. Tady z toho, s tou vaší arogantně vystrčenou bradou až příliš sálá opovržení okolím.
Vy jste nestudoval PR?
12. 06. 2014 | 16:06

Kelt napsal(a):

oprava "to"
12. 06. 2014 | 16:07

resl napsal(a):

R. Koutek : Doufam, ze to pan bilion pochopi, je to jenom na nem.
Stejskal : Pokud Vám jde "o slusnou a vecnou vymenu nazoru", tak ji veďte. A nenechte se od toho nikým odradit, protože to je to jediné, o co psychopatům jde
---------

Kelt napsal(a):
Jakelyn de Mailly,
jsem toho názoru a nejsem zde osamocen,že "Yosif K.,"je placená skupina "tapetářů"lží a polopravd,jejichž cílem je otrávit,či odradit ty,kteří dokáží na základě jiných informac
----------
jen tak dál Yozife, nemaj protiargument, nemaj slovní zásobu, nemaj znalosti, maj pouze Sovětský svaz a nevědí o něm vůbec nic. tak do nich /do hadrů, jak bych řekl fotbalovou terminologií/
12. 06. 2014 | 16:10

Admirál napsal(a):

Ti, o pochodují na Bagdád, to budou, nemýlím li se, ti samí co naši mudrci společně s našimi atlantickými partnery ozbrojili a vycvičili, aby táhli na Damašek.

Asi ti naši mudrci budou mít něco společného s těmi s Chelmu...

S těmi bych šel do války. Ani na školní výlet.
12. 06. 2014 | 16:11

resl napsal(a):

řepa : Chcete dobýt jaderný Kreml s podomními prodavači lických práv a divizí šroubojosífků?
-----------------
vy zase chcete, aby vám mužik stál na krku a diktoval, kdy si můžete vzít čistý ponožky. jací jsou asi podomní prodvači ruských práv, ruského stylu života, ruského způsobu zacházení s člověkem ? nepředstírejte, že nevíte jaká to je zvěř, jen se obáváte to tady sdělit.
12. 06. 2014 | 16:16

neo napsal(a):

Kelt :

ne neříkám, jsem.

I kdybyste shledal nějaké rozdíly v příspěvcích, na které poukazujete, pořád to není důkaz, že by se mohlo jednat o jakousi placenou práci. Pokud máte ten dojem,že něco takového existuje, hoďte sem prosím nějaký inzerát, cokoli co by hledalo lidi na pozici placený diskutér na blozích apod...
12. 06. 2014 | 16:18

Kelt napsal(a):

resle,
jediný,kdo tady má "Sovětský svaz"tak jste Vy s Vaší fobií .
A pokud ve Vás zbyla ta troška racionálního myšlení/dost o tom pochybuji/,tak mně ozřejměte,jak je možné dle Yosifa,že Putin rozbombardoval Groznyj,když nastoupil do pres.funkce v roce 2 000 a Groznyj byl obsazen ruskými jednotkami v roce 1995.
Tak do toho.
12. 06. 2014 | 16:21

neo napsal(a):

Kelt:

možná myslí tohle:

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%8Densko#Druh.C3.A1_rusko-.C4.8De.C4.8Densk.C3.A1_v.C3.A1lka_.281999-2009.29
12. 06. 2014 | 16:35

Kelt napsal(a):

neo,
víte,pokud má něco peří jako kachna,chodí jako kachna a kváká jako kachna,tak to bude bezpochyb kachna.
Ta skupina tapetářů pod nickem Yosif.K.má určitá privilegia/lhát zcela bezostyšně,komolit jména těch politiků,kteří nejsou u A.Z.dobře zapsáni,přirovnávat je k Hitlerovi,Francovi,Mussolinimu atd,aniž byli jednou cenzorem smazáni/,což řada ostatních nemá a jsou mazáni často z malicherných příčin
To mně zcela stačí k vyslovení závěru,který jsem napsal.
Že to nestačí Vám je mně zřejmé z pochopitelných důvodů-je to Vaše krevní skupina.
A ty inzertní rady si klidně nechte od cesty.
12. 06. 2014 | 16:38

resl napsal(a):

V letech 1998–1999 působil jako ředitel Federální služby bezpečnosti a v obdobích 1999–2000 a 2008–2012 vykonával funkci předsedy vlády.
1. října vstoupila válka do nové fáze. Předseda Ruské vlády Vladimír Putin prohlásil vládu Aslana Maschadova za nelegitimní a odstartoval pozemní operaci v Čečensku. Samotná operace probíhala velmi odlišně. Ruské jednotky postupovali mnohem rozvážněji a za neustálé podpory bitevních letounů a vrtulníků. Intenzivní letecké operace si žel vyžádali i ztráty.
Poté co se ruské jednotky přiblížily na 25 kilometrů ke Groznému, vyhlásil Maschadov „svatou válku“ (gazawat) a pohrozil použití chemických zbraní. 15. října velitel Ruských vojsk gen.plk. Viktor Kazancev, prohlásil že tato fáze operace, vytvoření nárazníkové zóny podél hranic byla úspěšně ukončena a další fáze, „zničení banditů“ bude brzo následovat.

Už 21. října ale došlo k tragickému incidentu při kterém ruská balistická raketa typu Točka (SS-21 Scarab) zasáhla přeplněné tržiště v Grozném a zabila nejméně 140 civilistů, hlavně žen a dětí. O několik dní byla ruskými tanky zablokována poslední pozemní spojnice z Čečenska do Ingušska. O začátku konfliktu po ní uprchlo více jak 180,000 uprchlíků. K dalšímu tragickému omylu došlo 29. října, kdy byl chybně bombardován konvoj běženců směrující do Ingušska, při tom zahynulo asi 50 lidí.
Ruští vojáci se zatím několikrát pokusili obsadit předměstí Grozného ale byli odraženi a tak radši vybudovali své pozice jen na jeho okrajích. Před definitivním úderem na hlavni město museli být obsazeni a zabezpečeni i další města. Počátkem listopadu poslalo ruské velení do čečni další posily. Intensivní dělostřelecké ostřelování a nálety byli hlášeni kromě Grozného a Gudermesu i od mest Bamut na Ingušské hranici, a od Urus-Martanu
-------------------------------------------
Čečenská metropole Groznyj pojmenovala svou hlavní třídu podle ruského premiéra Vladimira Putina. Tamní úřady tak uctily muže, který tam vyslal armádu, aby rozdrtila odbojné separatisty.
12. 06. 2014 | 16:44

Jakelin de Mailly napsal(a):

Kelt

Nechápu, proč se nea nejdřív ptáte, a pak "si to má nechat od cesty" :-)
Já mám pocit, že Vám odpověděl slušně a nejlépe, jak mohl.
Pod druhým Bednářem jsem měl úžasnou diskuzi s nickem yes.
Taky se první ptal... .-)
12. 06. 2014 | 16:47

slavwin napsal(a):

Kelt napsal(a):
Máte to nějak popletené na WIKI se mi to nechce hledat. K útoku na Gruzii se vyjadřovala Topolánkova vláda, ministrem zahraničí byl K. Schwarzenberg. Klaus vyjádřil svůj zrádcovský postoj ale tehdejší vláda ne.
12. 06. 2014 | 16:51

neo napsal(a):

Kelt :

znovu vás žádám, abyste zde dodal důkaz. Ne domněnky, ale důkaz. Chci vidět, kde takovou pozici inzerují.

Tolik nezaměstnaných a vypadá to zajímavou práci.....
12. 06. 2014 | 16:53

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://www.pinterest.com/pin/555209460284589188/
Veskriz.
12. 06. 2014 | 16:55

Antroid napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Antroid
nevšiml jsem si, že mužik táhne na Pobaltí ... Není to na Vás složité?
---
Je to na mě složité, ale co hůř, neodpovídá to skutečnosti:

> nevšiml jsem si, že mužik táhne na Pobaltí-i když by možná rád, ale má na 50 let jiné starosti
--
Asi není podstatné, čeho jste si toho všiml Vy nebo já, jako to, čeho si všímají zúčastnění a lépe informovaní, třeba
http://zpravy.idnes.cz/ocima-stredoevropana-estonci-mohou-cechy-ucit-fqg-/zahranicni.aspx?c=A140611_093932_zahranicni_hro

> zato jsem si všiml, že my táhneme na UA, GR a Mo země které nejsou nejen v EU, ale ani v NATO, zato mnohdy plné polomužiků, příbuzných Ivana z Moskvy. Jsou to příbuzní.
---
Tohle tažení pro změnu nevidím já. Máte-li zdroj, prosím link.
Tedy pokud nesrovnáváte nabídku či jednání o dobrovolném partnerství (třeba nevýhodnou), s přímou vojenskou podporou iredenty a skrytou válkou.
Nebo srovnánate?

>
NATO má závazky k obraně Pobaltí ne však k Ukrajině, i když moudří náčelníci propagují její urychlené přijetí.
---
Neznám, kteří? Je jich >1?

>
Až se doslechneme, že možná potáhne mužik na Mongola vezmeme ho také do EU potažmo do NATO a převezmeme ochranu jeho hranic a jeho závazky i když evidentně část rusomongolů bude chtít přifařit k RF?
Taky je zmasakrujeme?
---
Fantasmagorie, ne? Asi tušíme, že zeměpisný či kulturní rozdíl je zásadní v přístupu k válečným konfliktům. Není to hezké, ale bližší košile...

>
A načasování zbavení se surovin od Ivana v době, kdy naši eurokormidelníci to podělali v Lbyii, obamovští totálně v Iráqu a oba společně v Syrii a hrozí další ropná krize, (Obama si nebyl smysluplně vojensky či diplomaticky schopen poradit ani s Peršanem) a militantní bradatci ovládnou kohoutky terminálů je opravdu hodné excelentních stratégů.
---
Nevšiml jsem si zbavování se surovin, vidím zárodky snahy zbavit se závislosti. To vnímám jako pozitivní posun. Ivan je na exportu závislý, není-liž pravda?

>
Jedinou civilizovanou alternativou hodnou západní demokratiocké tradice je federalizace , plebiscity a následné respektování přání obyvatel a ne sypat jim bomby na hlavu.
---
Nelze hovořit o sypání bomb na hlavy obyvatel, kteří chtějí mírumilovnou cestou změnit status quo. Vnímám armádu suverénního státu, která se pokouší pacifikovat ozbrojenou iredentou cizího státu. Ta v počáteční fázi násilím a s podporou Ruska obsadila části do té doby nemilitarizovaných měst. Centrální moc po dlouhém váhání přikročila k pokusu bojůvky odzbrojit či sjednat příměří.
12. 06. 2014 | 16:57

Pepa Řepa napsal(a):

resl
šroubiku a´t si mužik doma stojí třeba na hlavě, je to jeho věc, jeho země, jeho styl života a věc jeho obyvatel. má takovou podporu jakou má.
Asi s tím mužici souzní.
Moje civilizace to není, stejně jako ta Prorokova.
Chcete jim-kvůi tomu, že si žijí jinak-urvat palice?

Že by stál na krku mě to jste mě rozesmál. Opět jdeme zabrat mužikovo, aby nezabral Nusle.
bu bu bu
jako Fendrych
:-)

Kolik já už viděl roznašečů "Lických práv" kteří si mysleli, že konají dobro. v zájmu pokroku a míru
Tady je máte jako na dlani.
Mají v sobě tolik pravdy, lásky, něhy i tolerance, že ji sypou z bombardérů.

A to Porošenlům nikdo nevyhodil do vzduchu pár škol, nemocnic a divadel jako Ivanům Čečenci.
Jeden byl v Bostonu na marathonu a už to jelo.
Zastáváte se těch nejhorších řezníků a jedním dechem dodáváte, že ty Vaše čečenské demokraty najímá Ivan jako řezníky.

Jakelin de Mailly
nevím, nechci syndikátu sahat do svědomí, pokud je Žid párkrát jsem ´tuknul na realie. Haifu, Quds, Tel Aviv....nechytal se, netušil která bije, všechno na internetu nevyguglujete.
Možná mlžil, nechtěl přiznat identitu, taky nerad bruslím na tenkém ledě.
To je jeho věc.
Asi jich je víc a zrovna seděl u PC jiný.

Android
ztráta času
12. 06. 2014 | 17:06

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pepa Řepa

Neuvedl nikdy nic kromě obecných klišé.
A nejčastější věc byla "arabové se mezi sebou neustále vyvražďují jako vzteklí psi".
Demografické údaje, HDP, apod si nagoogloval.
Totálně se zazdil pod tou poslední hlásnou troubou z Irbídu.
Jinak, džihádisté táhnou na Bagdád, demokracie vítězí, hlavně ta US vzoru a původu, jak nám sděluje pan filosof Bednář.
Ten poslední blog to bylo fakt silné kafe, tohle už je jen lógr.
A ta citace Bednářovy jaderné filosofie, co vyhrabal Maximus, nemá chybu.
Mohl by sem hodit odkaz, kde to jde přečíst celé.
12. 06. 2014 | 17:13

slavwin napsal(a):

Omlouvám se Keltovi Groznyj je Čečensko, ale tam se Putin přece angažoval, bylo to za Jelcina, byl přece odstraněn ruský předseda vlády, který chtěl čečencům ustoupit a nahrazen Putinem. Chtělo by se vyjadřovat jak to dělá Antroid, ale pro mnoho z nás ta politika není obživou, Píšeme jen z obavy, aby nás někdo nezatáhl tam, kde nechceme a mladí ve svízelne situaci bojujte, ale nenaleťte. Maximus mne poučoval co všechno zvládne FED, je to dluhování a placení předem zaplacených dluhů. Není to moje parketa, něco jsem o tom četl. Největší rozmach USA, kdy začala získávat svou podobu byl v době syna druhého prezidenta Jacksona myslím 6prezidenta USA, který ty lumpárny nepřipustil.
12. 06. 2014 | 17:21

strýc virus HxNx napsal(a):

Muktadá to zařídí!
12. 06. 2014 | 17:26

Kelt napsal(a):

slawine,
omlouvám se,ale jak jste v souvislosti se mnou přišel na Gruzii?
O té jsem něco napsal tak před rokem.
Můžete to nějak upřesnit?
Děkuji.
12. 06. 2014 | 17:26

Filuta napsal(a):

Tak jsem viděl zase excelovat politruka Borka na ČT.
Měl proti sobě ruského podnikatele Barabanova (nebo jak se jmenuje) a ten mu to dával.
Borkovi se nezdálo, když pojmenoval bombardování východu Ukrajiny genocidou.
Prý jakápak genocida, genocida je prý vyhlazování milionů nebo aspoň statisíců.
To byla fakt nahrávka na smeč.
Tak se ho Rus případně otázal, zda by byl spokojen ,kdybych těch mrtvých Rusů na východě byly miliony.
Borek držel hubu.
A pak se ho zeptal, jak by říkal tomu, kdyby Češi při dělení Československa bombardovali Slováky, kteří se chtěli trhnout.
ČT má opravdu kvalifikované zaměstnance.
Inteligentní moc nebudou, ale loajální k režimu jsou až za hrob.
Člověk s těmi Rusy musí sympatizovat chtě nechtě.
12. 06. 2014 | 17:32

strýc virus HxNx napsal(a):

Filuta 17:32

tak to je jasné, že média potřebují agresivní, polovzdělané tupany. viz zde Fendrycha. už když vidím titulek článku, je mi zřejmé, kdo je jeho autorem.
12. 06. 2014 | 17:38

Kelt napsal(a):

resle,
nic z toho,co píšete v té dlouhé litanii neporvrzuje to,že by Putin dle lživého tvrzení Yosifa K.,rozbombardoval 90% Grozného a zavraždil 120 tisíc Čečenců.
Znovu jsem nucen uvést,že obsazení Grozného ruskou armádou došlo v roce 1995 a teprve pět let poté se stal Putin presidentem.
Jenom ještě malá prosba-ten 1.říjen se vztahuje ke kterému roku?
Děkuji za odpověď.
12. 06. 2014 | 17:47

slavwin napsal(a):

Filuta
Borek není duchapřítomný. Antroid to vysvětlil slušně. Po obsazení ozbrojenci, po dlouhém váhání bylo přikročeno k jejich vytlačování. Před tím bylo nabízeno jednání i amnestie. Nezlobte se ale tento postup se nedá nazvat genocidou ze strany legitimní vlády ale ze strany ozbrojenců kteří si vzali obyvatelstvo jako rukojmí.
12. 06. 2014 | 17:47

Filuta napsal(a):

Vyjádření E.Besta k Porošenkovi (k názoru Američanů na něho) a k Albrightové....."Pokud jde o nového prezidenta Petra Porošenka, vůbec prý není jisté, že zůstane věrný Západu a USA. „Může se klidně za čas začít blížit k Rusku. Má takovou minulost, spolupracoval se všemi. Američané to zatím berou tak, že je to bastard a udělal v minulosti strašné věci, ale teď je to ‚náš bastard‘. Ten člověk se může domluvit s Putinem a všechno může dopadnout jinak,“ je přesvědčen.
Řada věcí se ale může ještě změnit. „Vedení Donbasu totiž prohlásilo, že hodlá smlouvu se Shellem zrušit. Pochopil jsem to jako varování, protože oni by ty peníze z plynu chtěli. Jenže chtějí také něco pro sebe. Každopádně bez ohledu na to, kdo na východní Ukrajině bude vládnout, plyn se těžit bude. Otázkou pouze je, kdo z toho bude mít peníze,“ zamýšlí se Best.

Madeleine Albright srovnala majdanské demonstrace s tím, co probíhalo v Československu v listopadu 1989. Co si o tom myslet? „Já příliš neposlouchám to, co říká Madeleine Albright. Vidím to tak, že lidé na Ukrajině jsou naštvaní kvůli množství korupce a kvůli tomu toho málo zůstane pro normální lidi. George Soros přiznal, že na Majdanu spolupracoval a částečně je to tedy vyvolané ze strany Západu, a také americká administrativa přiznává, že od roku 1989 investovala do ‚demokracie na Ukrajině‘ pět miliard dolarů,“ připomněl novinář a analytik.


Albright v úterý v Interview ČT24 reagovala na své dřívější obchodní aktivity v jednostranně odděleném Kosovu. Nikdy navíc netajila svůj blízký vztah s bývalým premiérem Hašimem Thačim. „Považuji to za licoměrnost. Američané propagují morální chování v byznysu a pak ten, kdo rozhoduje o politické situaci, se na byznysu podílí. Jsem zásadně proti tomu a nevidím jediný důvod, kterým by to Albright mohla odůvodnit. Něco podobného se teď stalo na Ukrajině, kde se syn viceprezidenta Bidena dostal do představenstva jedné plynové společnosti. Sice říkají, že to není zásluha jeho otce, ale… Jak říká Chomsky, my očekáváme, že se ostatní budou chovat morálně, ale Američané to od sebe neočekávají,“ konstatoval kriticky pro ParlamentníListy.cz Erik Best."


http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Erik-Best-odkryva-zasadni-duvod-proc-Putin-potreboval-Krym-A-dodal-neco-k-amoralni-Albrightove-322756
12. 06. 2014 | 17:51

Filuta napsal(a):

slavwin

VY nazýváte bombardování "vytlačováním"?
Ten Rus ale opáčil velmi logicky, co by "demokrat" Borek řekl na bombardování Slovenska Čechy.
Vždyť je to naprosto analogická situace.

Situace na Ukrajině se nezklidní, doku do toho nevstoupí Putin.
12. 06. 2014 | 17:54

Pepa Řepa napsal(a):

Jakelin de Mailly
nevím, já jsem taky byl v Rusku jen jednou v životě.

To, že někdo někde nebyl neznamená, že se k současným událostem nemůže vyjadřovat.

Ale do historických souvislostí před WWII se raději nepouštím
Někdy napíše smysluplné věci, ale jak u Fendrycha,k šroubika tak u syndikátu je na mě toho zaslepeného aktivismu, neschopnosti přiznat druhou stranu mince a hlavně nenávistné žlučovitosti až moc.Ale hubu plnou pravdy a tolerance. Obílené hroby.
Dikce zase připomíná to staré dobré politruky.

Mám snad postoprvé dávat odkaz na oficiální doktrinu rozšíření EU o UA, Mo,a Gr,. když je pětkrát do týdne vytrubují komisaři EU o paní Nudlemanové nemluvě.
Ztráta času, a´t se ma mě nikdo nezlobí.
12. 06. 2014 | 17:54

Filuta napsal(a):

strýc

Fendrycha nečtu.
Je jak kolovrat.
Ale mého otce pokaždé rozlítí do běla.
12. 06. 2014 | 17:55

Ládik!!! napsal(a):

U východních hord je téměř jedno, která je východnější. Já je nerozlišuju od Lvova až k Jeniseji, pak jsou Evenkové a dále Čukčové - ti už jsou pro mě zajímaví, chtěl bych se podívat na Plutoranu i Kamčatku (asi v příštím životě), Bajkal mi utekl o fous.
Ale Oděsa, Krematorsk, Doněck, Rostov, Ufa, Oms, Novorossijsk - to je jeden bordel, až Krasnojarsk by se dal vidět. Kdo se vrtá ve zmíněném prostoru, vrtá se v žumpě. Nejlepší je zavřít víko a počkat, až z toho příroda udělá úrodnou zeminu.
12. 06. 2014 | 17:59

Pepa Řepa napsal(a):

K tomu Bestovi si taky myslím že Porošenko otočí, když nebude EU dost sypat a hlavně nevykompenzuje ztrátu za to, že Ivan nebude mlsat UA čokolku.
A západní trh si ohlídá kráva Milka.

Nejhorší je náš bastard, který se stane neřízenou střelou a nemáte páky, jak ho udržet na uzdě.Jako Fidela, taky-kdysi- našince.
(Sorry Ernesto)
Chytrý člověk, ten Best, kam se na něj Bednář hrabe.
East or West Eric is Best
12. 06. 2014 | 18:03

Kelt napsal(a):

Jakelyn de Mailly,

kdybyste to četl pozorněji,tak moje replika byla na "neovy rady",abych něco inzeroval.
Tak jsem mu doporučil,aby si je nechal od cesty-toť vše.
12. 06. 2014 | 18:04

slavwin napsal(a):

Filuta
Kdyby někdo platil Maďary nebo Cikány, kteří obsadili Ružomberok nebo Kladno a dodával jim zbraně, dlouho s nimi jednal tak by je třeba bylo třeba zpacifikovat, když by to nešlo policejními těžkooděnci, tak by muselo přijít bombardování. Ten Putin je nezbytný musí to zastavit, když je poštval a vyzbrojil. Vyzbrojil je někdo ruskými zbraněmi, zbraně nejsou rohlíky, tak ať to zastaví sám, nebo vyzve prostředníka.
12. 06. 2014 | 18:05

Filuta napsal(a):

Místní trumberové věří na Majdan a přitom bylo rozhodnuto dávno před ním.


Ukrajinský prezident byl kdysi agentem amerického ministerstva zahraničí
Pracuje pro své bývalé páníčky ve Washingtonu DC stále?
Michael Collins( více o autorovi > )
12.6.2014

"Dvě diplomatické zprávy z veřejné knihovny WikiLeaks o americké diplomacii uvádí, že nově zvolený ukrajinský prezident, Petro Porošenko, byl agentem ministerstva zahraničí Spojených států. Důvěrná zpráva z amerického velvyslanectví v Kyjevě z 29. dubna 2006 zmiňuje nově zvoleného prezidenta dvakrát..."


http://www.zvedavec.org/komentare/2014/06/6019-ukrajinsky-prezident-byl-kdysi-agentem-americkeho-ministerstva-zahranici.htm
12. 06. 2014 | 18:05

Jakelin de Mailly napsal(a):

Pepa Řepa

Tak já byl taky na Ukrajině 2x a v Rusku jednou v životě.
S tím právem na vyjadřování samozřejmě souhlasím, ale určitě ne s tím syndikátním, kolovrátkovým stylem.
Ten zbytek, ty dvě strany mince jsou neoddiskutovatelné.
Jak někdo začne tlačit jen jednu, diskuze nemá smysl.
12. 06. 2014 | 18:09

Jakelin de Mailly napsal(a):

Kelt

No tak dobře, no .-)
12. 06. 2014 | 18:10

Filuta napsal(a):

Hlupci tady straší Putinem a podívejte se, co máte uvnitř té "svobodné, demokratické" Evropy za infiltrát.


"Španělsko: Nechoďte se psem po ulici, korán to zakazuje Islámská asociace se domáhá na magistrátu ve španělské Lleidě, aby město vyhláškou zakázalo lidem cestovat se psy v autobuse a také chodit se psem po ulicích, kde se pohybují muslimové. Pes prý muslimy uráží.
Španělský server Minuto Digital přinesl zprávu o snahách španělských muslimů zakázat psy na veřejnosti. Islámská asociace podala na městském magistrátě ve městě Lleida žádost, ve které se domáhá městské vyhlášky, která by zakázala lidem jezdit se psem v prostředcích hromadné dopravy a zakázala lidem chodit se psem po ulicích s větší koncentrací muslimů. Svou žádost odůvodňují tím, že pohled na psa muslimy uráží. Psy totiž islám považuje za nečisté. Přítomnost psů ve městě prý muslimy diskriminuje a uráží jejich právo na náboženskou svobodu a právo muslimů žít v souladu s učením koránu.

V žádosti muslimové demonstrují rovněž svou tolerantnost: Nepožadují zákaz výskytu psů v celém městě, ale pouze v místech se zvýšenou koncentrací muslimů. A takových míst je ve španělské Lleidě opravdu hodně. Jak si povšimly americké New York Times, počet muslimů ve Španělsku narůstá takovou rychlostí, že za 10 let vzrostla populace španělských muslimů 20 krát. Konkrétně z 50 tisíců muslimů v roce 1995 na rovný milion o deset let později, kdy španělský statistický úřad prováděl zatím svůj poslední průzkum. Islámští duchovní hrozí Evropě, že ji dobudou dělohami neustále rodících muslimských žen, ale při takových počtech je jasn& eacute;, že za takovým gigantickým nárustem nestojí porodnost, ale imigrace. Muslimští imigranti si vybírají za svůj cíl určité vybrané oblasti, ve kterých vytvářejí komunity. To se týká hlavně Katalánska, kde se Lleida se 125 tisíci obyvateli nachází.
Právě čtvrtinu obyvatel Lleidy tvoří muslimové. Město se tak společně se švédským Malmö, belgickým Brusselem a francouzským městem Marseille (kde se právě stavímegamešita s kapacitou 7000 osob) řadí mezi města, kde počet muslimů překročil jednu čtvrtinu obyvatel ve městě a která neodvratně směřují k přeměně na první islámská města Evropy. Islamizace je v Lleidě znát: Firmy přecházejí na isláms ký pracovní týden s volnými pátky určenými k modlitbám v mešitě a pracovním víkendem.
ISLÁM ŘÍKÁ: PES JE NEČISTÝ, JE TO ĎÁBEL!
Snaha zakázat nemuslimům pohybovat se se psem na veřejnosti je jen dalším krokem v islamizaci města. Proč vlastně muslimům pes vadí? Opravdu korán muslimům psy zakazuje? Když se budeme probírat koránem, najdeme tam leccos: verše ustavující podřaznost žen, bití neposlušných žen, povolující sňatky s dětmi a zabíjení nevěřících, o psech se ale korán přímo nezmiňuje. Odpověď nalezneme v hadíthech, které korán vykládají, zpřesňují a jsou základem islámského práva šaría. "
12. 06. 2014 | 18:16

neo napsal(a):

Kelt:

jelikož jste ignorant a lhář, tak se není ani čemu divit. Takže znovu.

Laskavě dodejte důkaz, že nějaká taková pozice vůbec existuje.

Za druhé si vyhledejte, kdy bylo druhé ruské napadení Grozného v čelke již s Putinem.
12. 06. 2014 | 18:16

Kelt napsal(a):

slawine,

GENOCIDA je vyvražďování skupin obyvatelstva z národnostních důvodů.
Ve Slavjansku jsou vyvražďováni civilisté ruské národnosti ukrajinskou armádou a Národní gardou složenou s neofašistických sil posbíraných na západu UK z neruských menšin.
To je prostě tak a ne jinak.
12. 06. 2014 | 18:20

Jakelin de Mailly napsal(a):

Kelt

No, tak jsem se v neovi asi spletl.
Pardón... :-)
12. 06. 2014 | 18:26

Kelt napsal(a):

neo,
jste e stupido tonto-dejte důkaz,že Váš učitel a ideový vůdce Yosif K., má pravdu,že Putin vyvraždil 120 tisíc Čečenců a rozbombardoval 90% Grozného,jak tvrdí.
Já tvrdím,že LŽE.
Ta tzv.druhá fáze s tím .co Yosif K.,píše o 120 tisících zavražděných Čečenců a rozbombardování 90% Grozného neměla nic společného.
Je zvláštní,že Yosif K.,se neozval,jenom fanatičtí rusofobové vytáhli do boje za "pravdu".
12. 06. 2014 | 18:27

strejc josef napsal(a):

Celý blog pana Bednáře je zmatečný. Míchá dohromady dvě věci pacifismus jako postoj ke světu, tedy jisté přesvědčení, lze říci něco jako ideologie z níž její stoupenci vycházejí principiálně a vždy a problém neochoty k včasné vojenské akci v případě konkrétní situace za pacifismus spíše schávávnou. Jenomže neochota k vojenské odvetě či dokonce tzv. "prevenci" není problémem určité ideologie, či filosofického názoru. Proti takové akci nebudou jen pacifisté či "pseudopacifisté", ale i lidé, kteří docházejí k názoru, že taková "akce" či "prevence" není zcela edekvátní okolnostem - tedy konkretní situaci ve všech jejích aspektech. Fanatici či lidé s povrchním myšlením (případně obojím) jak to v této diskusi ztělesňuje např. nick "resl" (12. 06. 2014 | 10:45 ) to mají jasné. Původce všeho zla znají a tak "hrr na něho"... Lidé uvažující hlavou to mají těžší. Zvláště v takových diskusích, jako je tato. Nikdo tu nemáme platná data, validní informace, ale o to "zásadovější" postoje zaujímáme - jako pan Bednář, který jak je patrno, rovněž výchozí informace nemá...
12. 06. 2014 | 18:28

Filuta napsal(a):

Kelt


Mně přijde dost zvláštní, když Yosif tvrdí, že Putin vyvraždil tisíce Čečenců a zároveň tito Čečenci, kteří vášnivě nenávidí Rusy, bojují podle něho v jejich žoldu.
12. 06. 2014 | 18:33

neo napsal(a):

Kelt :

vai a farti fottere.

Nedám, nic takového jsem totiž nikdy netvrdil. Pouze jsem dodal odkaz na 2 útok na Groznyj, o Yosifovi jsem se nezmiňoval a ani netvrdil že má či nemá pravdu.

Vy ale svou lež nevyvrítíte a vím že ani vyvrátit nechcete, tož tak. Jste tedy za lháře.
pokud nechcete býti za lháře, dodejte důkaz, že existuje pozice o které neustále vy a vám podobní píšete.
12. 06. 2014 | 18:37

slavwin napsal(a):

To Čečensko začalo nějakým Dudajevem, kdo a jak odstranil Dudajeva už nevím. Čečenec nějak rozrušoval ruskou Dumu. Zprávy od Štětiny a Procházkové chodily také nějaký čas, snímky k jejich zprávám byly otřesné ty by mohly odpovídat 90% rozbombardovaného města. Ta Yosifova věta byla když začal být Putin prezidentem, ale on operace v Čečensku řídil ještě před tímto datem. Nakolik byl Groznyj rozbit před Putinem, tady by mohl podat zprávu senátor nebo europoslanec Štětina, možná tu mrkne a něco vysvětlí.
12. 06. 2014 | 18:42

TomášL napsal(a):

Hm...

Nic, jdu se dokoukat.

http://www.youtube.com/watch?v=SvmczEjObIo
12. 06. 2014 | 18:45

Antroid napsal(a):

Pepa Řepa

Nečekám zázrak, ale srovnání politické dohody se skrytou válkou je silný kafe i na žvanila vašeho ražení. Když Klaus podporuje rozšiřování EU na Balkán, na Východ, podporuje "tažení"? Pche...
12. 06. 2014 | 19:20

slavwin napsal(a):

Kelt napsal(a):
Četl jsem že se tam hodně střílí slepými aby ozbrojenci neměli klid. Město je obklíčeno přesto z Ruska docházejí nové zbraně a munice. Uvažuje se o zaminování území. Ozbrojenci střílejí z kostela něco se jim podaří i trefit, tak není divu,že nějaká odveta je. Nebrat v úvahu fakta, anebo jen fakt že ozbrojence se snaží zpacifikovat, tak debata na toto téma je bezpředmětná. Rozesílají nějaké žádosti o uznání, že by je někdo uznal nevím. Lavrov požadoval aby obě strany složily zbraně a začaly jednat. Jak může regulérní armáda složit zbraně nevím, že přestanou střílet příslib od prezidenta je, ví o něm i západ, tak v čem je pořád problém.
12. 06. 2014 | 19:21

Yosif K napsal(a):

Kelt napsal(a):
neo,
Když chronický lhář Yosif K.,napíše,že Putin zavraždil 120 tisíc Čečenců a rozbombardoval z 90% Groznyj ,tak to musí dokázat.Zastal se ho resl a Vy.
12. 06. 2014 | 19:12
Milý pane KELTE,

Zabitých (zavražděných) 120 tisíc čečenů je nějaký oddhad OSN, dá se to snadno vygooglovat, ale může to být více, může to být méně, v tom množství se to špatně počítá.

Těch 90% rozbombardovaného Grozného ZA PUTINA je oficelní číslo OSN, visí to na wiki a nidko nikdy to nezpochybnoval kromě pana Kelta, co Rusové nerozbili raketami to rozorali buldozery, hned to vygoogluji a dám odkaz.

Jak říkám, kromě Procházkové na to nikdo ani necekl, všichni chápali že to je "vnitřní záležitost ruska".

Poue naprosto pomatený Putinofil však může čekat že svět bude nahlížet na VNITŘNÍ ZÁLEŽITOST UKRAJINY jako by to byla ve skudetčnosti vnitřní záležitost Ruska.
Ukrajina se bezesporu nezachová k "povstavším Rusům" tak hovadsky jako se Putin zachoval k postavším čečenům, ale v principu - nevím čemu by bylo se diviti, kdyby Ukrajina ráčila k postavším Rusům tak jak se Rusové chovali k postavším čečenům.

Ledaže někdo považuje Rusy za Herrenvolk a Nerusy za Untermensche - toto jest ovšem v Rusku samotném převládající náhled na věc. Ne nadarmo je rusko-doněcký guverner Pavel Gubarev členem rusko-nacistické organizace Ruskoe Nacionalnoe Jedinstvo která má v logu zašpičatělý hakenrajc.

Zde znak ruských patriotů i s jejich špičatým hakenrajcem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_National_Unity
12. 06. 2014 | 19:38

Yosif K napsal(a):

Neoficielní tvář ruského jarqa jsou čečensko-ruské jednotky specnaz - nechalstají, nebratří se s ruskými vágusy, konají na rozkaz ruských velících důstojníků cokoliv včetně střílení oplilých ruských rabováků na místě.

Oficielní tvář "ruského jara" jsou přitom beznadějní šašci jako například bývalý děda Mráz a AKTIVNÍ ruský nacista nyní "lidový guverner Doněcka Pavel Gubarev". je to proto že na těchto šaqšcích nezáleží, jsou to jenom figurky na ukazování do TV. To že to jsou nepříčetní ultranacionalisti nevadí - ruskému mužiku se to líbí a západ tomu stjně nerozumí.

Wiki:
Gubarev has a degree in history from the Donetsk National University. He was an employee of a Donetsk advertising agency.[2] He has worked for "Morozko" company as Ded Moroz (Santa Claus) for Hire since 2007.[3][8]

He was a member of the Progressive Socialist Party of Ukraine, a pro-Russian party based in the southeast of the country.[5][9] According to an unnamed acquaintance, Gubarev is an advocate of Pan-Slavism.[5] Gubarev was a member of the neo-Nazi Russian National Unity paramilitary group.[10][11][12][13]

Since the beginning of the 2014 Crimean crisis, Gubarev led pro-Russian protesters who blockaded and occupied the Donetsk Regional State Administration building.

During a press-conference with journalists on 6 March 2014 his main goal as the self-proclaimed governor was to declare a referendum on the territorial status of Donetsk Oblast; non-recognition of the new Ukrainian government; and non-recognition of Donetsk governor Serhiy Taruta.[14]
12. 06. 2014 | 19:47

Míla napsal(a):

Yozife 12.6.14 - 13.58
Vaše reakce na situaci v Iráku-Nerozumíte tomu?Nerozumíte tomu,OK,nelžete sám sobě že tomu rozumíte,poměry na Blízkém východě jsou dost složité na to,aby jim porozuměli akademici z Harvardu.Hezky jste mě to vysvětlil,ale teď by bylo na místě odpovědět na dotaz pí.Violy z 14.03 proč tam tedy lezli,když tam arabským vztahům nerozumí ani akademici.
12. 06. 2014 | 19:54

Gerd napsal(a):

Autor se nám rozepsal a sdělil, která tři vítězství USA utrpěly díky obraně Evropy. Ještě zbývá doložit dvě.
Co se týká pacifistů, největším pacifistou byl jistý Adolf Hitler, měl plná ústa míru (před 1939), až začal sám sobě říkat pacifistická gramofonová deska.
Není dobré být pacifistou. Není dobré být ani jestřábem, který na smrt posílá jiné. Oba dva jsou pěkní zmetci.
Čačtí čeští novináři stejně jako za dob komunistů bolševicky prosazují jen svůj názor. Buď černá nebo bílá, nic mezi tím. Padesát odstínů šedi reálného života jim nic neříká, pražským kulturním barbarům.
Mohu jen konstatovat, že pražští kavárenští intelektuálové se vždy mýlili, ať už šlo o Lenina, Hitlera, Gottwalda nebo Havla. Proto vítám všechny lidi, kteří se oproti jednotné pražské kulturní frontě nebojí vyslovit opačný názor.
12. 06. 2014 | 19:58

Gerd napsal(a):

Yosife,
co je to platné, když Putin má obrovskou podporu doma? Na podporu v EU nebo USA se může vykašlat.
12. 06. 2014 | 19:59

Yosif K napsal(a):

No milý pane Kelte, Grozny byl oficielně prohlášen nejrozbořenějším městem světa od OSN. Z 90 tisíc bytů jich 60 tisíc doslova zmizlo v hromadách betonu. Obyvatelné byty v Grozněm po konci bojů neexistovaly, cca poue 600 bytů bylo opraveno během prvních dvou let po válce. Jinak nebylo moc co opravovat, bylo lacinější vše projet buldozerem. Dle BBC z celého půlmilionového města vyčnívaly nad hromadami ruin pouze pár nespadlých budov - všechny poškozené k neopravení.

Novy Grozný je prakticky z 95% nové město - opravovat zcela zničené budovy bylo příliš drahé.

Rusko zacházelo se "svými občany" jako s lovnou zvěří. Ruská armáda měla rozkaz považovat za uprchlíky pouze ženy a pak muže pod 10 a nad 60 let. Muži mězi těmito věkovými limity byli automaticky považování za povstalce které bylo nutno likvidovat.

BBC
Grozny in ruins

The scale of destruction defies description. People seeing the ruins for the first time silently stare, open-mouthed in astonishment.

I covered the first Chechen war in the mid 1990's. I thought then that no city could be more destroyed.

Five years later, Grozny is. In the centre, few buildings are still standing, and none is undamaged.

WIKI

The 1999–2000 battle of Grozny was the siege and assault of the Chechen capital Grozny by Russian forces, lasting from late 1999 to early 2000. The siege and fighting left the capital devastated. In 2003 the United Nations called Grozny the most destroyed city on Earth.[7]
Tactics[edit]The Russian strategy in 1999 was to hold back tanks and armored personnel carriers and subject the entrenched Chechens to an intensive heavy artillery barrage and aerial bombardment before engaging them with relatively small groups of infantry, many with prior training in urban warfare.

In a destructive move which was very dangerous to civilians (officially they were Russian citizens), the Russian forces relied heavily on ballistic missiles (SCUD, OTR-21 Tochka) and fuel air explosives. (The TOS-1, a multiple rocket launcher with thermobaric weapon warheads, played a particularly prominent role in the assault).

These weapons wore down the Chechens, both physically and psychologically, and air strikes were also used to attack fighters hiding in basements; such attacks were designed for maximum psychological pressure.
12. 06. 2014 | 20:15

Yosif K napsal(a):

No vidíte, Rusi napřed z 90% rozbombardovali Grozny a pak postavili kompletně nový Grozný, postavili jim jednu z nevjvětších mešit na světě a vděční Čečeni ted disciplinovaně bojují za Velkorusko na Ukrajině -

- s požehnáním Ramzana Kadyrova - dřívějšího povstalce, později koupeného Rusy jako pro-ruského presidenta.

Takže naštestí pro Rusko "zase všechno dobře dopadlo".
12. 06. 2014 | 20:24

resl napsal(a):

Antroid
------------
OK /Android ztráta času - to je "odpověď" zoufalce, řepíku./
řepiště,
mně nejde konkrétně o Ukrajinu, já chci co nejvíc oslabit medvěda, protože jak ho necháte žrát, tak se stane, že bude dožráno a hlad ho požene dál. navíc čím víc jim dáte času, tím budou silnější. ale nikdy ne demokratičtější ani svobodnější.
Kelte, důležitý je, že zakomplexovanej Putin je vrah a lhář bez charakteru a že vůbec člověk jeho ražení /životopis/, může sedět na tak nebezpečný židli v Kremlu. Měl by viset, nebo bejt ve vězení, zničil dost životů už v tehdejší NDR.
12. 06. 2014 | 20:26

Yosif K napsal(a):

Míla napsal(a):
Yozife 12.6.14 - 13.58
Vaše reakce na situaci v Iráku-Nerozumíte tomu?Nerozumíte tomu,OK,nelžete sám sobě že tomu rozumíte,poměry na Blízkém východě jsou dost složité na to,aby jim porozuměli akademici z Harvardu.Hezky jste mě to vysvětlil,ale teď by bylo na místě odpovědět na dotaz pí.Violy z 14.03 proč tam tedy lezli,když tam arabským vztahům nerozumí ani akademici.
12. 06. 2014 | 19:54
Chyba to byla, byli to vyhozené pníze, sepcielně jestli ted Irak převezme ISIL do svých pracek, chyba to byla že do Iraku Američané vlezli - a chyba byla že nepřistoupili na nějaký kompromis s Talibanem, který nakonec by Osamu asi vydal.......

.....ale stejnou chybu udělali Rusové i v Egypte, jižním Jemenu, Somálsku, a v Afganistánu.

Jinak vláda v Iraku ta demokraticky zvolená jsou skoro všechno bývalí emigranti kteří se vrátili z Iranu. Povstalci v Iraku jsou prakticky Al Kaida, která škaredě trápí soudruha Assada, hrdinu Ruské Federace . Milí Palestinci se nechali slušně krmit 30 let od Assadovců a ted z 90% bojují proti němu. Inu sunité proti šiitům, to je základní axiom.

Současné iracké vládě nabízí pomoc jak USA tak Iran, ti si vezmou od každého, ale čert ví zda jim to něco pomůže, jde o sice demokratičtější ale sektářskou, dezorganizovanou a rozhádanou bandu. Iranci v Iraku asi vojensky nezasáhnou, mají starosti i se svými menšinami.

Pokud Iranci zasáhnou v Iraku, půjdou jim po krku všechny sunitské státy - Arabové a Pakistan.
12. 06. 2014 | 20:36

Yosif K napsal(a):

Jinými slovy, mezi Araby si socalista žádného spolehlivého socalistického arabského soudruha nevybere, bohužel to stejné platí i pro budování demokracie.

Kdyby se Irak demokraticky rozpadl jako kdysi československo, asi by bylo lépe, ted ten proces rozpadu bere do pracek al kaida. Sunité nedobudou jih a šiité nedobudou sever.
12. 06. 2014 | 20:43

Yosif K napsal(a):

Gerd napsal(a):
Yosife,
co je to platné, když Putin má obrovskou podporu doma? Na podporu v EU nebo USA se může vykašlat.
12. 06. 2014 | 19:59
Jo, Hitler a Mussolini také měli "ohromnou podporu doma".

Putin má takovou "podporu doma" že mu na podpoře doma nemusí záležet - pokud se jako Chavez jmenuje doživotním presidentem, tak to na 100% doklepe až do smrti.

Proč ne? V JAR se udržel apartheid 40 let a ve Španělsku se udržel Franco také přes 30 let.

Akorát Evropa by neměla a OPRAVDU NEMUSÍ být závislá na vrtošivém diktátorovi, kterého hlavní životní radostí je s..rat ZÁPADNÍM sousedům Ruska na hlavu.

Na jihu vládnou bohatí totalitáři jako Nazarbajev, Alijev atp, těch se samozřejmě Putinuška bojí.
12. 06. 2014 | 20:52

Yosif K napsal(a):

Rusko mlčí o 33 ruských žoldneřích zabitých v bitvě o Doněcké letiště. Z 35 mrtvých Rusů padlých v bitvě o Doněcké letiště bylo 33 občanů ruské federace.

Skuhrot nad "smrtí civilistů" je tedy poněkud přehnaný.
--------------------------------------------------------------------------------

Podle premiéra samozvazné Doněcké lidové republiky Alexanda Borodaje zemřelo v bitvě o doněcké letiště, jež se odehrála 26. května, 33 ruských občanů. Mezi mrtvými je také trojice bývalých ruských vojáků, již tvoří Alexej Jurin, Sergej Ždanovič a A. Jefremov, kteří na východě Ukrajiny působili jako žoldnéři, napsal zpravodajský server Newsru.com.

Newsru.com s odvoláním na Echo Moskvy rovněž uvedl, že ruská státní média nevěnovala mrtvým pozornost. Server upozornil, že oficiálních informací o mrtvých se veřejnosti nedostává. "Státní televizní kanály, noviny i vláda o nich mlčí, jako by se jednalo o státní tajemství. Ani jediným slovem nezmiňují ty, kteří by měli být uctěni jako hrdinové a zachránci civilistů, kteří obětovali svůj život," píše server.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/ruska-statni-media-mlci-o-mrtvych-zoldnerich-na-vychode-ukrajiny-phu-/zpravy-svet.aspx?c=A140609_123905_ln_zahranici_msl#utm_source=clanek.lidovky&utm_medium=text&utm_campaign=a-souvisejici.clanky.clicks
12. 06. 2014 | 21:28

Filuta napsal(a):

Resl


Vy psychologu, Putin a zakomplexovaný?
Ten se aspoň nenarodil někde v Keni jako syn pasáka koz a nemusel falšovat vlastní rodný list.
12. 06. 2014 | 22:18

Filuta napsal(a):

" Není zvláštní, že „demokratizace“ Iráku vyústila v posílení Al Kajdy, celková politika Západu v syrské válce končí konstatováním, že 80 procent tamních rebelů jsou radikální islamisté, nebo že „zdemokratizovanou“ Libyi také ovládají džihádisté…? Neměl by se normální člověk té „demokratizace“ začít bát?"

http://www.literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/17712-misto-demokracie-e-v-iraku-zavladne-dihad-ooops
12. 06. 2014 | 22:29

Filuta napsal(a):

"Naopak ve Spojených státech hovoří autoři studie přímo o "raketovém" růstu počtu sebevražd. Nutno podotknout, že rozdíly nemusí souviset jen s kvalitou péče o duševní zdraví, ale také s rozsahem sociálního zabezpečení. "

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/krize-dohnala-k-sebevrazde-10-000-lidi-socialni-sit-selhava/r~29e5f4e6f21011e3944f0025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_campaign=A&utm_term=position-6
12. 06. 2014 | 22:39

MartinO napsal(a):

Filuta:

Raketový růst počtu sebevražd v USA. Hmmm, tak vám nevím, Filuto. Ze všech těch vašich zpráv o apokalypse v USA se vždy po ověření vyklube prd :-D

http://www.infoplease.com/ipa/A0779940.html
12. 06. 2014 | 22:56

Yosif K napsal(a):

Filuta napsal(a):
" Není zvláštní, že „demokratizace“ Iráku vyústila v posílení Al Kajdy, celková politika Západu v syrské válce končí konstatováním, že 80 procent tamních rebelů jsou radikální islamisté, nebo že „zdemokratizovanou“ Libyi také ovládají džihádisté…? Neměl by se normální člověk té „demokratizace“ začít bát?"

http://www.literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/17712-misto-demokracie-e-v-iraku-zavladne-dihad-ooops
12. 06. 2014 | 22:29
KONEC CITATU.
Samozřejmě - demokracie se hlu...páci a h...nupi vždycky bojí, v nějakém zapr...děném totalitářském režimu se cítí vždycky jistěji - nemusí přemýšlet nad tím co si myslet.

V demokracii - jedny noviny píšou tohle a jiné zase něco jiného, čortu v tom razbiratisa. To za našeho Putinušky jest vše příjemnější - všechny noviny, všechny televize a všechny časopisy ba i celý ten internet - všichni tvrdí to stejné, člověk tak hned ví čemu má věřit a nemusí s ničím lámat hlavu.....

Davaj popit vodočku v trojom, tovariš graždanin Filuta Filutovič......
13. 06. 2014 | 00:01

Yosif K napsal(a):

Filuta napsal(a):
"Naopak ve Spojených státech hovoří autoři studie přímo o "raketovém" růstu počtu sebevražd. Nutno podotknout, že rozdíly nemusí souviset jen s kvalitou péče o duševní zdraví, ale také s rozsahem sociálního zabezpečení. "
12. 06. 2014 | 22:39
Nejlepší jest socální suituiace za Putinušky - vlivem nárůstu cen ropy stouplo ruské GDP a vlivem nárůstu GDP se zelpšila i uzdrabvotní péče - průmerný věk dožití ruského mužíčka stoupnul z 56 let na 59 let, to je solidní úspěch, Rusko tak úspěšně předehnalo Angolu, černošké slumy v JAR a Středoafrickou Republiku.

Růst GDP a zlepšování socální a zdravotní situace situace bude v Rusku pokračovat -pokud zase poroste cena ropy a plynu.

A kdy roste cena ropy a plynu? Ne přece když vypukně nějaká válka, milánkové moji, a vy se snažíte zapírat že Putinuška posílá diverzní komanda na Ukrajinu? A co má proboha jiného dělat aby zvedl HDP v Rusku? Snad ne začít stavět fabriky na nejaké skvělé sovětské výrobky - nebo snad stavět nějaké magistrály?
13. 06. 2014 | 00:09

Viola napsal(a):

Uvědomte si, že ve 21. století se do vládních budov Washingtonu nastěhoval ďábel. Ten, který už zničil sedm zemí, zabil, zmrzačil či vyhnal z domovů miliony lidí a tak dokázal, že nemá svědomí a že jediné, co dokáže, je předvádět hrůzu, kterou stvořil, jako svůj úspěch. Je zkrátka rozhodnut, že vládcem světa bude on - a jenom on - kterýmžto postojem vede svět k nevyhnutelnému zmaru,“ dodal bývalý náměstek amerického ministra financí za dob vlády Ronalda Reagana.
13. 06. 2014 | 00:16

Ládik!!! napsal(a):

Dneska jsem kosil u lesa - porosty vlásekny. Myslel jsem přitom na Putina, že ten má jistě vlásenku v matracích, určitě nespí ve své dači na nějakém blbém dormeu. Nejsem už taky náhodou rusista, jako mnozí zde?
13. 06. 2014 | 06:14

slavwin napsal(a):

Viola napsal(a):
Uvádění skeptických poznámek vlivných lidí z Ameriky pod blog kde se lidé přou jak čelit ruské agresi, je stranění agresi. Skepsi podléháme občas všichni, není to důvod stranit zlu. K tomu se v minulosti odhodlal komunistický bonvián Julius Fučík, nedopadl dobře, jiné zlo jej zničilo. Není to jen tím že se hlásil ke komunistům, jiná komunistická novinářka na témže propagandistickém zájezdu viděla věc jinak, samozřejmě se nestala národní hrdinkou a měla co dělat, aby přežila. Co je Amerika, možná v tom finančním dění je třeba nějaké tlaky ke zlepšení. Jinak ji vidím jako zemi na straně technického pokroku. Jako stavbaře mne třeba zaujal dokumentární film o likvidaci dosloužilého mostu přes záliv v San Francisku. V blízkosti toho likvidovaného byl nový funkční, provoz na něm nebyl přerušen. Ten boj lidí za pomocí umu a originálních technických řešení byl prostě úžasný.
13. 06. 2014 | 06:18

Fialenka napsal(a):

Filata (22:39)

Proto Paul Krugman fiskálnímu utahování říká mučení. Navíc je to zbytečné utahování a zbytečné mučení, protože se neprokázalo, že by škrty povzbudiliy hospodářství. Hoši, co utahování prosazují, mají prý ve skutčnosti jiné zájmy, než prosperita států. Bohužel naši občané si souvislosti vládního rozhodování s osudy lidí neuvědomují.
13. 06. 2014 | 06:46

Fialenka napsal(a):

Pardon, oprava: Filuta
A tady jsem názory Krugmana četla: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2596544/krugman-zli-hosi-si-veri-ti-dobri-se-drzi-zpet-a-vysledkem-je-pokrizovy-utlum.html
13. 06. 2014 | 06:51

slavwin napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Já financím vůbec nerozumím. Rady jsou různé. Zřejmě mají nějaký cíl, který nemusí být čestný. Četl jsem třeba úvahy že je nereformovatelný a musí být úplně nový. Ty staré finanční toky jsou poplatné všem systémům, kapitalismu, komunismu a nevím co ještě je. Že je špatný ví 99% lidí, protože má těch financí málo. Navrhuje se je úplně zrušit, myslím že tak se prezentoval vrcholný komunismus, každému podle jeho potřeb. Považuji to za nereálné, ale mohu se mýlit. Spíše to vidím, vyřešit jak slušně žít bez, nějaká dostupná forma samozabezpečení. Jsou malovaná nějaká města v zeleni, kde k žrádlu všechno roste a vše se využívá k získání energie. Toto je tak vzdálená budoucnost vhodná pro fantastické filmy nebo romány. Snad nám někdo srozumitelně naznačí co teď.
13. 06. 2014 | 07:26

dedek napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale. Když se tady na to tak dívám nebylo by dobré aby tady mněl blog i Yosif? Ten erudovaný človíček rozumí naprosto všemu. Je škoda nevyužít jeho "rozhledu a znalostí". Tohoto "génia " bychom neměli přehlížet ale naopak je třeba mu poskytnout prostor.
Přeji hezký den.
13. 06. 2014 | 07:35

pepa repa napsal(a):

copak jeden dva nebo tri
bratri v triku byli taky tri

ja si myslim ze by se siknul na komentatora
13. 06. 2014 | 08:09

patriot napsal(a):

resl:

Mám dvě otázky:

1. Je-li Putin vrah, jak zde tvrdíte, co je potom například Bush nebo Blair, kteří zničili Irák? Připomínám, že oba tito „demokraté“ již byli (na rozdíl od Putina) odsouzeni jako váleční zločinci.

http://leva-net.webnode.cz/products/bush-jr-a-blair-shledani-vinni-z-valecnych-zlocinu-malajsijskym-tribunalem/

2. Jak často vám u toho vašeho psaní vyměňují pemprsky?
13. 06. 2014 | 08:23

Insider napsal(a):

dědek

to s tím Yosífkem asi nepůjde

Yosífek Káčko je na stejné výplatní listině jako Stejskal a podle interních předpisů zaměstnanci bakálně.cz nemohou zde publikovati své blogy, mohou pouze lživě a demagogicky vyměšovat kolovrátkovské " příspěvky" v diskusích

Sazbu mají od úhozu - co úhoz to jeden bod, hodnota bodu je stanovena zpětně podle počtu lidí, které svými žvásty nas..rali
13. 06. 2014 | 08:26

Filuta napsal(a):

Martin O.

To o těch sebevraždách je z VAŠEHO (Bakalíkova) Aktuálně.
Mě do toho netahejte. Důvěryhodný zdroj, ne?!


Yosif
Pokud snad chcete předstírat, že Blízký východ (a speciálně Irák) Amíci demokratizovali, tak potřebujete svěrací kazajku.
On je ten export demokracie vůbec pěkná zhovadilost - nemůžete roubovat demošku rovnou na středověk. Není-li ovšem záměrem Hussaina Obamy posílit světový džihád.

Všude, kam šlápla hnáta amerického žoldáka, je dnes na obrovském vzestupu radikální islám.
Na Ukrajině se jim podařil husarský kousek - instalace fašistů s mafiosním prezidentem.

Komu podle vás tohle všechno slouží?
13. 06. 2014 | 08:29

Insider napsal(a):

Filuta

vy zavádíte řeč s něčím takovým jako je Yozéfek?
Riskujete, že vám začne pět Avanti Poppolo a vzpomínat na přítele Benita.....
13. 06. 2014 | 08:32

TomášL napsal(a):

https://twitter.com/aaah14151/following
13. 06. 2014 | 08:34

Oslýk čtoucí strašlivou debatu napsal(a):

No, takže proto ten pacifismus moc nefunguje.
13. 06. 2014 | 08:39

Míla napsal(a):

Nějak se začíná ta demokracie, prezentována světovým četníkem,zajídat.A že už stála mnoho miliard dolarů o tom není pochyb.Už se ani ty ropné loupeže začínají nevyplácet.Důsledky toho budou obavy o bezpečnost vlastního státu.
13. 06. 2014 | 08:42

Filuta napsal(a):

Toto je neuvěřitelně stupidní článek! Manipulace (a bl..bá) se čtenáři, autor této agitky se zřejmě vyučil v Rudém právu blahé paměti.
Ještě pár takových užitečných idi...otů a Češi budou Američany masově nenávidět.
A další zpráva - Saudové se zlobí na Zemana a zvou si na kobereček našeho velvyslance. Měl bych sto chutí jim vzkázat něco neslušného. Bohužel, velvyslanec poslušně nakluše.
Teď bude jistě pobouřen Kchárl, ten starý milovník mešit a islámu. Přítel saudských "demokratů".
Už se těším na to, až se Amíci rozkmotří se Saudskou Arábií a začnou vést i tam "demokratizační" válku.


http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/57078/cesi-pomozte-dnes-ukrajine-jinak-dojde-zitra-na-vas.html
13. 06. 2014 | 08:59

Jakelin de Mailly napsal(a):

Oslýk

Ozvěte se mi na JakelindeMailly@email.cz
Mám pro Vás vše, co potřebujete jako odpověď na otázky ohledně "Bagration".
13. 06. 2014 | 09:04

resl napsal(a):

Gerd : Mohu jen konstatovat, že pražští kavárenští intelektuálové se vždy mýlili, ať už šlo o Lenina, Hitlera, Gottwalda nebo Havla. Proto vítám všechny lidi, kteří se oproti jednotné pražské kulturní frontě nebojí vyslovit opačný názor.
----------------
jak to, že vždy mají tyhle hloupé řeči o kolektivní blbosti dle měst, krajů, pouze příznivci Rusů, komoušů, Klause a pod. ? V čem se ti "povaleči pražské kult. fronty" mýlili třeba u Gottwalda a pod. a proč jsou mimopražští vždy chytřejší, moudřejší, charakternější ? nečekám odpověď, protože neexistuje, jen chci poukázat na zaslepenost a tupost některých, jako je Gerd.
Z jejich filozofie vyplývá, že celý svět obdivně hledí na Rusko, celý svět obdivuje Moskvu, Putina, sociální systém, kulturu, demokracii. Jen všichni chějí žít v Americe, tak tomu nerozumím. Asi jim chtějí rozvrátit systém, jako historické výmluvy zdejších komoušů na jejich hrůznou stranu.
13. 06. 2014 | 09:46

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, drobné adhocnutí všem. těm kteří tak rádi poučují jiné jak správně a jedině možně diskutovat.
Není náhodou tento blog o roztomilém pacifismu drazí souzi /kryptosouzi/ ???
Veskriz.
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/532905_365740646870545_985882886_n.jpg?dl=1
13. 06. 2014 | 10:01

Filuta napsal(a):

Resl

Mohl byste mi odpovědět na otázku, proč Amíci nikdy! ani nehlesnou o lidských právech v Saudské Arábii (stejně jako ten váš ultrademokrat Kchárl)?
Ona se při takové licoměrnosti, kdy jednomu (Putinovi) laju do "vrahů a uzurpátorů všehomíra" a druhému (tyranovi, který si s lidskými právy denně vytírá zadnici) tolerujunelidské zacházení a středověká pravidla, vnucuje jisté podezření z prospěchářství.
Není to náhodou proto, že Saudům prodávají Američané zbraně a technologie a Saudové jim půjčíjí dlouhé peníze?

Putin do Ruska americký kapitál nepustil a nenechal si zemi vydrancovat, tak se stal nepřítelem číslo jedna.

Byl bych moc rád, kdybyste mi to konečně vysvětlil a nemlžil kolem toho jako vždy.
Jak je to s tím léčením homosexuálů v USA?
Nejde to náhodou proti multi-kulti(v tomto případě i zdravému rozumu)?
Proč tedy Američani napadají Putina z homofobie, když jsou sami největšími homofoby na zeměkouli a mají strach i z normálních projevů dětské příchylnosti ?
E.Best má pravdu, když konstatuje, že Amíci vyžadují morálnost ode všech, ale u nich samotných na ní zase tak netrvají.

Co vy na to, mysliteli, Resle?
Co na to Martin O. nebo Yosif:
Nedočkavě čekám na odpověď!
13. 06. 2014 | 10:21

slavwin napsal(a):

Ty blogy totalitníkům jen vytvářejí optiku jak by chtěli vidět skutečnost. Ty krajové apely vyšly Zemanovi když zůstali jen dva. Tady jim to nemůže vyjít i když těch 10-15% je dost ostuda. Mimo jiné svět je jinde Poláci chtějí jednou pro vždy zakotvit v euroatlantické evropě a že by někdo tu chtěl prosadit nástupiště pro rychlé ruské tanky, ta strategie odešla s výsledky dvou židovsko-arabských válek. Proto přece Rusáci volili taktiku oživení hospodářství přes bezohledný kapitalismus jak to sami nazvali. Nic-moc jim nevychází a Česko to nezmění.
13. 06. 2014 | 10:42

santawizard napsal(a):

Kde ten svět spěje,do další války opravdivé a nebo do další války studené.?
Je bílá rasa znovu v ohrožení?
13. 06. 2014 | 11:10

resl napsal(a):

Filuta napsal(a):
Resl
Mohl byste mi odpovědět na otázku, proč Amíci nikdy! ani nehlesnou o lidských právech v Saudské Arábii
----------------
protože mají svá práva a nejsou vyhlášená republika a nikdo lidi neutiskuje
------------
Filuta : Byl bych moc rád, kdybyste mi to konečně vysvětlil a nemlžil kolem toho jako vždy.
Jak je to s tím léčením homosexuálů v USA?
-----------------------
vy čtete nepozorně, jako minule. Jestli si někdo myslí, že vyléčí homosexualitu, ať si to myslí, ale zkoušet to může jen na osobě, která k tomu DOBROVOLNĚ svolí.
Putin ovšem NEDÁVNO zrušil trest pro homosexuály, ale nechá zcela bez trestu mlátit svou mladou gardou homosexuály a ti se NESMÍ veřejně projevovat. Už chápete rozdíl mezi dobrovolností, svobodou výběru a fašistickými bojůvkami Putina.
-----------
a teď vy, proč lidé chtějí žít ve Státech, studovat ve Státech a nechtějí žít v Rusku. O studiu raději pomlčím, vše je k nesrovnání. Proč nejsou v Rusku nezávislá média, proč se střídají prezidenti /Putin, Medvěděv/ a ZMĚNÍse kvůli tomu Ústava, proč nesmí státní úředník, nebo voják z Ruska jet do zahraničí a proč američan ano ? Díky za odpověď, ne za nesmysly.
Co vy na to soudruhu Filuto ?
13. 06. 2014 | 11:19

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Ano, již kdysi jsem také navrhoval, zda by nemohl mít zde propaganda Abteilung " Yosif K" svůj blog.
Mohl by se jmenovat například " Pohled píšícího".
Časem by jistě získal přízeň mnoha multinicků.
13. 06. 2014 | 11:23

santawizard napsal(a):

Resl:
nepleťe si fašisty s komunisty ,ženu s mužem a pachatele s obětí.
Putina podporuje antifašistické hnutí ,tak zvané hnutí Naši.Nevím jestli mlátí homosexuály,ale na televizi ukazovali ,jak tam kálí na auta podezřelých osob.
Jedinou opozicí antifašistického hnutí Naši, na podporu Putina je hnutí Pussy riot proti Putinovi,kteří nedávno dostali od Putina amnestii.
13. 06. 2014 | 11:37

Filuta napsal(a):

Slavwin

Poláci chtějí především oživit starou myšlenku ovládnutí Ruska a cítí k tomu výbornou příležitost.
Proto se tak lísají k USA. Jde o jejich historický mindrák a nenávist.

Resl

"protože mají svá práva a nejsou vyhlášená republika a nikdo lidi neutiskuje"

Vážení, podle schizoidního "demokrata" Resla mají v Saudské Arábii "svá práva" a "nikdo nikoho neutiskuje".
To snad nemá ani smysl komentovat.

"Demokrate" Resle, Rusové mají také svá práva, ne?
A pokud vím, tak v Rusku nevraždí stát ženy za nevěru a homouše za jejich sex.orientaci a podobné chuťovky.

Tak vy tvrdíte, že je normální! ,když někde (natož v USA, která vyčítají Putinovi homofobii) léčí homosexualitu?
V Evropě už leta není pokládána za nemoc a má se za tmářské a nepřijatelné jakkoliv se ji pokoušet léčit.
A co říkáte na to, že je homosexualita dokonce v některých státech USA trestná?
Co vy na to, Putinofobe???

Ohledně svobodných médií v Rusku se to má asi tak jako u nás.
Ta ,která jsou okrajová (na int.) jsou nezávislá, oficiální manipulují skutečností (ale řekl bych skoro, že o dost méně nežli ta česká).
13. 06. 2014 | 11:44

turista napsal(a):

Pan Bednář tady volá po válce za svobodu asi proti Rusku. Taková válka není v zájmu nikoho kromě pár magorů v USA a zbrojního průmyslu USA. Stejní magoři před 15 lety rozbombardovali Jugoslávii, pak od ní odtrhli Kosovo a postavili tam základny za účelem ovládnutí Balkánu. O něco podobného se nyní hraje na Ukrajině. Jde tam o vojenské základny USA na Ukrajině. Na Krymu už američtí mariňáci dusat nikdy nebudou. Putin není žádný demokrat, ale na Krymu udělal podobnou akci jako před 15 lety Clinton a Albrightová, kteří rozřezali suverénní stát Jugoslávii byť násilnický. Kdyby Putin neobsadil Krym, tak už Američtí vojáci dnes dusají v Sevastopolu.
13. 06. 2014 | 11:45

Filuta napsal(a):

santa

Pořád lepší nežli kdyby je "humanitárně" bombardovali jako na Ukrajině.
13. 06. 2014 | 11:46

Filuta napsal(a):

Resl


Já vám klidně odpovím i na to, proč lidi nechtějí žít v Rusku.
Resp. Rusové tam žít chtějí, nechtějí tam žít západoevropané.
Protože Rusko má stále ještě nižší životní úroveň nežli západ a vládne tam poněkud chaos v podnikání, korupce , byrokracie a špatná vymahatelnost práva.
Ale ne zase o tolik menší nežli u nás.
S nějakou pofiderní "demokracií" po evropsku to rozhodně nemá nic společného.
To, že jde o autokratický systém je vcelku vedlejší. Nakonec, ony se ty autokratické systémy ukážou jako jediné funkční. Stačí se podívat na Blízký východ a mnoho dalších zemí.
Čeká to i Evropu (viz Maďarsko...)

Nepotřebuju mlžit jako vy a předstírat, že v Saudské Arábii je demokracie a všechno v pohodě.
Tím jste se odkopal nejen jako totální hlupák, ale jako neuvěřitelný pokrytec a lhář!
Nejste vy náhodou Kchárl sám?
Něco tak stupidního by mohl napsat jen on a vy.
13. 06. 2014 | 11:54

resl napsal(a):

Filuta napsal(a):
Resl
Já vám klidně odpovím i na to, proč lidi nechtějí žít v Rusku.
Resp. Rusové tam žít chtějí, nechtějí tam žít západoevropané.
Tím jste se odkopal nejen jako totální hlupák, ale ...
-----------------
ano, pane troubo, nashledanou v lepších časech až tady nebude jeden komouš.
13. 06. 2014 | 12:05

santawizard napsal(a):

Filuta napsal(a):
santa

Pořád lepší nežli kdyby je "humanitárně" bombardovali jako na Ukrajině.
13. 06. 2014 | 11:46
Nesmíte zapomínat že nám hrozí 3.sv.válka kde obě strany budou proti sobě bojovat ve jménu Ježíše Krista.
13. 06. 2014 | 12:08

Olýk Kazatel napsal(a):

Resle:

myslím, že jste úspěšně naskočil na koloběžku, kterou vám soudruzi mazaně podsunuli.

Debata původně nebyla o Ukrajině.
Nyní už je výlučně o Ukrajině.

Debata se soudruhem je marná, je marná, je marná.
Nic než marnost a ducha trápení.
13. 06. 2014 | 12:47

slavwin napsal(a):

Filuta
Co chcete dosáhnout. Ruskou sféru vlivu, napravit ameriku, nebo něco podobného co se jmenuje luhanská republika. To už x-tý blog pořád stejné bláboly k čemu jsou dobré
13. 06. 2014 | 13:01

slavwin napsal(a):

Ještě že ten Yosif je tak trpělivý
13. 06. 2014 | 13:05

Filuta napsal(a):

slavwin

A čeho chcete dosáhnout vy tím, že vojenské základny NATO nacpete Rusům na hranice?
K čemu je dobré porušování mezinárodních dohod?
K vyprovokování "nepřítele"?
A je provokace Rusů v zájmu Evropy?

Ukrajina tak jako tak do Evropy nepatří.
A nikdy ani patřit nebude.
Je to podobná absurdita ,jako úvahy o přijetí Turecka, o němž se spekuluje čtyřicet let.
13. 06. 2014 | 13:06

Filuta napsal(a):

Resl


Jste trouba a pokrytec!
A ještě jste na to hrdý!Oslýku,

zkuste to místo Resla a vyvraťte moje pochybnosti o mravní integritě Amíků.
Každý, kdo jim tu propagandu nežere je u vás komouš?
Tak to vás lituju, asi máte hlavičku jen na to, abyste do ní cpal ,co vám mediální presstituti zrovna předhodí.
Až nebudou Saudové u Amíků v kurzu, inteligenti jako vy a Resl hbitě přehodí výhybku.
Takovéhle licoměrníky z duše nesnáším.

Naše média zbožně uctívají někoho takového, jako je Albrightová.
Zlá a vypočítavá ženská, které není hanba tisknout si pravici s masovým vrahem Thacim, s nimiž ji pojí nadstandardně dobré vztahy, a přitom řečnit o morálce.
Jaká je morálka Američanů, kteří na dobytém území ekonomicky expandují a skupují nejvýznamnější firmy?
Proč se Kchárl s Kalouskem neodváží kritizovat Saudy, ale zesměšňuje se plackami "Putine, k noze"?

A Resl mi tady bude tvrdit, že se naše média nacházejí v lepším stavu nežli ta ruská?
Když nemají kuráž poukázat na špinavosti a intriky a Amerika je pro ně stejně posvátná kráva, jako pro ně byl před 24 lety sovětunion?

Naštěstí český národ odolává.
13. 06. 2014 | 13:15

slavwin napsal(a):

Filuta
Co jim kdo cpe, tomu Jovanovičovi byla odmítnuta asociační dohoda s EU, něco se stalo až to Janukovyč chtěl připojit cele k Rusku. Já chci být středoevropan v euroatlantické zoně s Rusy obchodovat, třeba tam zajet na dovolenou ale žádná ruská sféra vlivu, to ať raději spadne železná a my na jiné straně jak Rusko.
13. 06. 2014 | 13:16

slavwin napsal(a):

Filuta
Vy a ti ostatní o kterých Boudal zpíval jste český národ to je mi novinka. Tak jak vy opakujete, tak já opakuji 10-15% hlasů v žádných volbách nedáte, až bude potlačena bolševická zlodějna, kdo-ví jestli zůstanete na hranici volitelnosti.
13. 06. 2014 | 13:24

Oslýk from Wall Street napsal(a):

Filuto,
já vám nic vyvracet nebudu. Vaše víra je pevná a nic s ní neotřese.

A v mém případě je to stejné; je zcela zbytečné na mne plácat písmenka. Zkoušeli to už ti původní soudruzi a i ti pohořeli. A to byli onačejší kosové, než vy.
13. 06. 2014 | 13:33

resl napsal(a):

Filuta : K čemu je dobré porušování mezinárodních dohod?
-------------
třeba k anexi Krymu
-----------
Filuta : A Resl mi tady bude tvrdit, že se naše média nacházejí v lepším stavu nežli ta ruská?
---------------
kde jsem to tvrdil ? čekám omluvu troubo.
------------
Filuta : Zlá a vypočítavá ženská, které není hanba tisknout si pravici s masovým vrahem
------------------
chcete vidět jak si tiskne ruku Putin s Kimem ?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
mizím na Uk. s batohem jointů, truhlíku, tak ne aby jste tady něco zase zpackal. váš r.
13. 06. 2014 | 13:39

jozka napsal(a):

Oslyk kazatel:

ad Debata se soudruhem je marná, je marná, je marná.

Jo, to je celkem znamo, taky je to jeden z duvodu, proc se tu s reslem nikdo moc nevybavuje.
13. 06. 2014 | 13:54

hlustvisihák napsal(a):

A teď obsadí Irák i Írán :) Kdo by to byl před měsícem řekl?

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/339275-proti-dzihadistum-v-iraku-zasahne-iran-usa-nemaji-nic-proti.html
13. 06. 2014 | 14:02

Filuta napsal(a):

Oslýk

Vy se pokládáte za nějakého obzvláště kvalitního diskutéra?
To si tedy dost věříte.
Vás řadím do kategorie Resl, Yosif a comp.
Iááá...

Slavwin
Vždyť jsem to psal, pořád tady melete o komouších a na nic kloudnějšího se nezmůžete.
A co já mám s nimi společného, vy paranoiku?
To bychom museli být národem komunistů, protože můj názor sdílí většina zdejších občanů.
Jenomže pro vás je snazší nadávat do bolševiků (já už jsem zvyklý za ta leta od šíleného Resla, takže mě to nikterak nevyvádí z míry), nežli zkusit inteligentně argumentovat.
To platí i pro domýšlivého Oslýka.

Resl
Nebyla žádná anexe Krymu. Zjistěte si, co znamená slovo "anexe".
Rusové na Krymu, jichž je většina, vítali Rusy jako osvoboditele. Nakonec pro připojení rozhodli v referendu, které západ neuznal.

Západ ovšem nadšeně uznal pochybný puč na Majdanu (díky němuž došlo k připojení Krymu k Rusku, a to poté, co se moci chopili fašisté a podivné ukrajinské živly a začali natvrdo zakazovat ruštinu a podobné zhovadilosti) a hlasování parlamentu pod hlavněmi kalašnikovů.
Takto si zřejmě USA a EU představují správné demokratické volby.


Jsem rád, že přiznáváte, že naše média jsou manipulující a nesvobodná.
To jsem ani nečekal. Pozdravujte Bakalu.

A co do toho taháte Kima a Putina?
Putin je přece zlobr, od něhož se takové jednání očekává, ale Američani jsou mírotvorci a morálně ušlechtilí nadlidé, kteří mají jít příkladem, ne?

Madlen dodnes nepochopila, že je zcela nepřijatelné tímto způsobem profitovat na dobytém území, které jakože "osvobodím". Dost blbě to vypadá.
13. 06. 2014 | 14:10

Oslýk pozitivní napsal(a):

Jozka:
vidíte, já s reslem žádné problémy nemám. Vlastně už po celé roky.
13. 06. 2014 | 14:16

Filuta napsal(a):

Tady máte toho vašeho mafiána Porošenka, který má Ukrajinu spasit.
Naše média jsou opět pozadu, zahraniční o tom psala už dávno.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-Ukrajince-nepotesi-Nova-informace-o-minulosti-prezidenta-Porosenka-322993
13. 06. 2014 | 14:16

slavwin napsal(a):

Znehodnotil to filutovský, tady se k tomu nároďákovi už těžko někdo přidá, nakonec i to je dobré.
13. 06. 2014 | 14:38

Pepa Řepa napsal(a):

Tak já nevím -šroubiku- mamlas se neurodí podle krajů, kaváren, ale podle národnosti.?

S tím se dá mnohdy souhlasit keců o Gaussově křivce kouzelnici, která zařídí, že Pišta dohoní intelektuálně Izáka jsem slyšel od multi-kulti inžinýrů dost.
Jen to nepostřehl výbor pro Nobelovky, paskvil zvaný cena míru se nepočítá.

Ale že by zrovna mužici byli ducha mdlého?
Jste si tím jist?

Dělení podle kaváren má něco do sebe.
Dříve platilo, řekni my do jakýho pajzlu chodíš a já ti povím, kdo jsi.
K Bonymu nahoru vyšlapala jen elita, sportovně zdatná. většina mudrců skončila u Glaubů, kdo došel ke Kocourovi byl horolezec.
My měli Mánes, pak se jelo dál.

Zajímalo by mě kam došlapal zamlada Yožžin z bažin.
Kde mudroval.?
Teď se to asi dělí podle Think - tanků.

Nebo diskurzních klubů, kde se učí řádně diskurzovat podle manuálu !!!, vyluzovat slabiky o ničem.
Říká se tom PC diskuse.

Už se to blíží ideálu NWO.
Dokonce se objevil Mustafa Mond.
Asi nevíte, kdo to je, nevadí, prozradím, že agent KGB vyslaný Putinožkou.

Nevíte náhodou proč cowboyové z Texasu bojovali o Mesopotamii aby asi po 5000 mrtvých ten černý vzadu zvolal :
Ring volný, kucí bradatí?
Rozdejte si to suna versus ší'a
Pamatujete když honili Saddáma jako krysu. Neměli bychom ho rehabilitovat?

I takovouhle "bystrou" politiku US demokratů vy a Bednář žerete?

Fendrych a Pehe sdělí, že to je to nejlepší řešení.
Sice nevím pro koho, ale nevadí.Asi pro Perskou říši.
Rozvrtali Iráq, šli na Libyi. Kdyby se nevzpamatoval askari v Masru jsou džihádisti i tam.Rozvrtali Libyi i Muammarův konečník, vtáhli do Syrie. I tam to nechali a táhnou na Ukrajinu. Pejzatce tlačí jeho souvěrci k dohodě s teroristy Chamásu.
Itinerář ´velí Moldavie, Gruzie, Albanie, Kosovo......

Jmenujte mi jednu, jedinou zem, kde došlo k posunu z hlediska západní civilizace za panování Baracka Husseina a kormidelníka Barouska

Už aby ti multi kulti inženýři táhli.....ale jinam
Víc rozvrtat svět za poslední 2 volební období nikdo nedokázal

Na Kaábě jednou bude nápis
B.H.O se zasloužil o renesanci islámu nejvíc od dob Sallahudína..
13. 06. 2014 | 15:50

slavwin napsal(a):

Všichni přešli k Bugqojovi
13. 06. 2014 | 16:06

Pepa Řepa napsal(a):

Buenos Dias
všichni jsou už v Mexicu
13. 06. 2014 | 16:56

Gerd napsal(a):

resle,
Vy jste ekvivalent svazáků z 50. let. Pro Vaši informaci, nemám rád ruskou rozpínavost, americkou nabubřelost a hloupost, komunisty všech zemí a o Václavovi Klausovi si myslím, že je stejná katastrofa, jako VŘSR.
Zmíněným "povalečům pražské kult. fronty" lze nabulíkovat naprosto cokoliv, nejen ohledně Gottwalda, ale i třeba Karla Schwarzenberga. Na jejich hloupost a řiťolezectví lze vsadit s naprostou jistotou.
Bohužel jste natolik zaslepený, že nevnímáte rozdíly mezi tím, zda někdo nemá rád pokrytectví z USA, že musí nutně milovat Ruskou Federaci a její vládu. Jste pravý bolševik: "Kdo nejde s námi, jde proti nám!". Stejného omylu se dopustil Miloš Zeman, když si hlasy proti Karlu Schwarzenbergovi mylně vyložil jako svou podporu a silný mandát. Nepochopil, že jen jeho protikandidát byl ještě méně přijatelný než on, a že Karel Schwarzenberg natolik vyděsil voliče, že akceptovali i M. Zemana. To ale neznamená, že je M. Zeman bezvýhradně milován, jak se přesvědčil při "úspěchu" SPOZ.
Vl.Vl. Putin si moc sympatií získat nemůže.
Pražští kavárenští intelektuálové vždy byli v čele všech změn, ať už se jednalo o komunistické a svazácké agitky v 50. letech, normalizaci po Pražském jaru, nebo dnešní hysterické kampaně. Jednou za Klause, podruhé proti Klausovi, za Kalouska, pak proti Zemanovi, dnes proti Putinovi.
Možná by pomohlo, kdyby přestali lidem vnucovat své názory. Lidé v ČR jsou po letech socialismu a polistopadové propagandy přirozeně skeptičtí a Putinovi na špek neskočí.
Ale Vy, resle, jste na stejné úrovni myšlení, jako Putinovi obhájci.
Z jejich filozofie vyplývá, že celý svět obdivně hledí na Rusko, celý svět obdivuje Moskvu, Putina, sociální systém, kulturu, demokracii. Jen všichni chějí žít v Americe, tak tomu nerozumím. Asi jim chtějí rozvrátit systém, jako historické výmluvy zdejších komoušů na jejich hrůznou stranu.
13. 06. 2014 | 20:00

Petr Král napsal(a):

Děkuji panu Bednářovi,
že mi definitivně otevřel oči ve věci otázky, zda volit SSO. Už nikdy, bohužel.
Nejsem zvědavý na to, abychom byli postaveni válečnými štváči z USA a hrdinnými intelektuály, kteří si v teple na zadku silácky ostří pera, do frontové linie nesmyslného konfliktu. Pod heslem: Hlavně válčit!
Mír v duši, modrý tanku.
16. 06. 2014 | 00:56

Ivan napsal(a):

Vojny sa uplne vylucit nedaju, ale ich obmedzenie je v rukach ludstva...

Po skonceni II. ww ludstvo prisahalo, uz nikdy taketo utrpenie..., potrestalo nemeckych nacistov v Norimberkom procese na zaklade retroaktivnych zakonov aj hrdelnymi trestami, zalozilo novodobu spolocnost narodov OSN a prijalo jej vseobecne zavaznu Chartu, aby sa vsemozne zabranilo novym vojnam...

Opat su tu vojny, dokonca v 21. storoci...

Svetovi politici sa nepoucili..., a mozu si to dovolit, niet uz na nich od obycajnych ludi ziadny pravny dosah...

Preto by bolo nanajvys potrebne obnovit zakony (v plene OSN), na zaklade ktorych boli sudeni zlocinci v Norimberskom procese, a zaroven obnovit cinnost tohoto tribunalu s trvalou platnostou, vratane platnosti zakonov tribunalu s trvalou platnostou a aj s moznostou vynasat proti individualnym osobam najvyssi, t.j. hrdelny trest...

Urcite by sa pred takymto tribunalom ocitli Bush senior aj junior, Bill Clinton, Barak Obama, Madlen Olbright, Tony Blair, Sarkozy, za SR Dzurinda za suhlas s preletom pocas vojenskeho utoku na Juhoslaviu, generali ktori velili okupaciam v Juhoslavii, Iraku, Libyi..., atd.

Som presvedceny, ze po takejto medzinarodnej pravnej uprave by vojny takmer zanikli..., nenasiel by sa asi politik, ktory by sa opat stal sluhom bankovym oligarchom v New Yorku ci v Londyne...!!!
17. 06. 2014 | 09:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy