Zpráva IPCC: Naši zem ničí změna klimatu i my sami. Je třeba začít jednat

08. 08. 2019 | 15:27
Přečteno 3428 krát
Chránit a obnovovat lesy a změnit globální potravinový systém, včetně omezení živočišné výroby, to jsou nevyhnutelné kroky, které musí nastat, abychom zastavili ničení přírody, cenných ekosystémů či pokles biodiverzity a zároveň mohli vyřešit klimatickou krizi. Tak se ve zkratce dá interpretovat dnes vydaná speciální zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) o změně klimatu a využívání půdy.

Zpráva navazuje na loňskou přelomovou zprávu IPCC se scénáři, jak zabránit oteplení planety o více než jeden a půl stupně. Jde o další urgentní varování vědecké komunity, že bez zásadních řešení v produkci potravin a v péči o krajinu nebude možné splnit požadavky Pařížské klimatické dohody ani zajistit dostatek potravin pro světovou populaci. V září vyjde další zpráva IPCC která se bude věnovat oceánům a kryosféře.

Kvůli produkci potravin, dřeva a energeticky využívaných plodin se dnes již využívá a degraduje okolo 70 % plochy povrchu souše (mimo ledovce) a spotřebuje se 70 % veškeré spotřeby sladké vody. Nešetrné praktiky průmyslového zemědělství, především pak živočišná výroba a s ní spojená deforestace, drasticky zhoršují životní prostředí, snižují biodiverzitu a ničí cenné ekosystémy, včetně jejich schopnosti vázat uhlík, což je klíčová funkce ekosystémů pro řešení klimatické krize.

Nyní má 23 % globálních emisí skleníkových plynů na svědomí zemědělství, kácení lesů a pralesů či lesní požáry. Naopak oblasti naší pevniny, které člověk ještě nevyužívá pro zemědělství či jinou hospodářskou, zachytávají stále ještě tolik uhlíku, že v celkovém součtu jsou půda, lesy nebo mokřady zatím čistým “úložištěm” emisí a tedy “brzdou” globálních změn klimatu. Vědci varují, že postupující změna klimatu může tuto důležitou funkci narušit a není jisté, zda se z dosavadního úložiště emisí nestane jejich zdroj.

Podle vědců z IPCC stoupla teplota na souši oproti předindustriální éře výrazně více, o 1,53 °C, než je celkový globální nárůst (0,87 °C). Změny klimatu tak již dnes negativně ovlivňují produkci potravin, přispívají k degradaci půdy, dlouhým epizodám veder a sucha či rozšiřování pouští. Počet lidí, které bydlí v pouštních oblastech, se zvýšil od roku 1961 o 300 %.

Zásadním problémem je především pokračují deforestace a živočišná výroba. Spotřeba masa stoupla celosvětově od roku 1961 více než dvojnásobně. Samotný chov zvířat má enormní emise skleníkových plynů, především metanu, který je v porovnání s oxidem uhličitým až 28krát silnější skleníkový plyn. Zároveň má chov zvířat na svědomí 80 % odlesňování, ať už kvůli pěstování krmiv - především sóji - nebo kvůli vytváření nových pastvin. U živočišné výroby však problém nekončí.

Zde je seznam zásadních faktů, které nová zpráva IPCC přináší:
● Oteplení je na souši skoro dvojnásobné (1,53°C) oproti celkovému průměrnému nárůstu teploty (0,87° C) v porovnání s předindustriální dobou.
● Lidstvo využívá/ovlivňuje více než 70 % plochy pevniny.
● 70 % celkové spotřeby sladké vody na planetě je využito v zemědělství.
● 23 % emisí skleníkových plynů má na svědomí zemědělství, lesnictví a další lidská činnost související s využíváním půdy.
● Celková produkce potravin, kde je zahrnuto nejen zemědělství, využívání půdy a její přeměna, ale i doprava, zpracování, skladování, balení, prodej, spotřeba a ztráty, přispívá ke globálním emisím skleníkových plynů až 37 % (21-37 %).
● Ztráty při výrobě potravin, plýtvání a odpad má na svědomí 8-10 % všech antropogenních emisí skleníkových plynů.
● Spotřeba masa na osobu se celosvětově zdvojnásobila v porovnání s rokem 1961.
● Od roku 1975 se množství lidí, kteří trpí nadváhou, zdvojnásobilo, aktuálně je to okolo dvou miliard lidí, kteří mají nadváhu nebo jsou obézní.
● 821 milionů lidí na planetě je podvyživených.
● Od roku 1961 se spotřeba minerálních hnojiv zvýšila devětkrát.
● Počet lidí, kteří žijí v oblastech postižených desertifikací, stoupl o 300 % oproti roku 1961.
● Emise metanu z chovu přežvýkavců se oproti roku 1961 zvýšily 1,7krát.
● Spotřeba vody na zavlažování se od roku 1961 se zdvojnásobila.


Čísla z nové zprávy IPCC hovoří jasně. Zdraví pevninských ekosystémů - od lesů, luk a polí přes mokřady až po zamrzlou tundru - je kvůli lidské nenasytnosti, bezbřehému konzumerismu a honbě za ziskem a v poslední době i kvůli eskalující klimatické krizi ve vážném ohrožení. Neudržitelným čerpáním zásob, které nám půda dává, ohrožujeme přístup k pitné vodě i potravinám a znásobujeme rizika pro zachování přírodní rozmanitosti naší planety. Klimatická krize problém ještě prohlubuje. Na druhou stranu bez zdravých lesů a dalších suchozemských ekosystému nemáme šanci změny klimatu zastavit. Ozdravění lesů musí jít ruku v ruce s razantním snížením emisí skleníkových plynů z jiných sektorů, především energetiky a dopravy tak, jak doporučuje předchozí zpráva IPCC.

Politici všech zemí by se měli s výsledky zprávy detailně seznámit a konat na základě skutečně vědecky podložených faktů a ne podle zájmů lobbistů zemědělských firem či fosilního nebo automobilového průmyslu. Stále existuje cesta, jak drastické dopady změn klimatu přinejmenším výrazně zmírnit a zároveň se adaptovat na to, co kvůli změnám klimatu pociťujeme již dnes. Není to buď anebo, musíme zároveň výrazně omezovat skleníkové plyny, tak i změnit lesní a zemědělské hospodaření, aby byla krajina schopna ukládat co nejvíce uhlíku a adaptovat se na probíhající i předpokládané dopady změn klimatu. Na klíčová rozhodnutí ovšem již nezbývá moc času.

Již v září se státníci z celého světa setkají na klimatickém summitu OSN, kde budou debatovat o změnách klimatu a závazcích jednotlivých států ohledně snižování emisí. Zároveň probíhá v EU debata o tom, že by EU měla být do roku 2050 uhlíkově neutrální a Česko bylo jedním ze tří států, které schválení tohoto cíle zablokovaly. Naprosto v rozporu s doporučením vědců z IPCC. Vědci ale již svůj díl práce odvedli. Teď je řada i na nás, zda dokážeme přinutit naše politiky, ale i velké korporace, aby jejich rozhodnutí reflektovala vědecké poznání a snahu předat naší planetu budoucím generacím v obyvatelném stavu. V neposlední řadě je to i o nás samotných. I my můžeme a vlastně musíme změnit naše zvyky, nároky a omezit svou spotřebu, například tolik zmiňovaných živočišných produktů. Do roku 2050 by se podle různých vědeckých studií živočišná produkce a spotřeba měly snížit alespoň o 50 %. K tomu může přispět každý z nás již dnes.

Jan Freidinger
Greenpeace

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy