Mnichovská dohoda - Bylo by fatální chybou nepřijmout ji

27. 09. 2013 | 10:36
Přečteno 6028 krát
Po sérii textů o situaci v první čs. republice a jejím konci v září 1938 mi do pošty dorazil mail s nabídkou dalšího úhlu pohledu. Věřím, že i on přispěje k debatě o tomto zajímavém tématu. Libor Stejskal

Mnichovská dohoda - Bylo by fatální chybou nepřijmout ji

U příležitosti 70. výročí mnichovské dohody se v Praze v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci uskutečnila vědecká konference s mezinárodní účastí. Dospěla k poměrně jednoznačnému závěru, že po verdiktu čtyř mocností by byl jakýkoliv branný odpor marný. Jeho přijetí vládou republiky a presidentem Benešem bylo uznáním porážky v jedné bitvě, ale nikoliv vojenskou porážkou ve válce.

Ne nadarmo si říšský ministr propagandy Goebbels zapsal do svého deníku, jemuž historici připisují velkou míru autenticity, v den konání mnichovské konference tato slova: "Kdyby teď Češi nepřijali, naskytla by se nám rozhodně velká příležitost. Avšak tu radost nám Praha zřejmě neudělá." Je zřejmé, že izolovaná válka bez spojenců, která by český národ stála mnoho zbytečných lidských obětí i utrpení, a ztráta sympatií světové veřejnosti za neochotu české vlády a presidenta přistoupit na mírové řešení, by pro republiku znamenaly mnohem větší katastrofu než dohoda, která byla Československu západními mocnostmi vnucena. Otázkou, která v souvislosti s mnichovskou dohodou neustále uniká naší pozornosti, je, jak by osamocený boj Československa proti Hitlerovi mohl pomoci v pozdější světové válce spojenců proti Německu a jak by přispěl k jeho porážce v evropském měřítku. Nebyla by oběť českých vojáků, kteří by položili své životy v beznadějném boji z hlediska konečné porážky nacistického režimu zbytečná? Přispěl by jejich osamocený a marný boj nějak k oslabení Německa? Nebylo pro vítězství spojenců ve válce důležitější, že se čeští letci a vojáci mohli účastnit bitev po boku spojenců, než kdyby vykrváceli dříve, než by 2. světová válka vůbec začala? Byl by podíl Československa na porážce Německa vůbec nějaký, kdyby v izolované válce, jíž by z pohledu ostatních evropských demokratických zemí samo rozpoutalo, zničeno a i z mezinárodně-právního hlediska vymazáno z mapy Evropy? Je zřejmé, že i tady existuje jednoznačná odpověď: nejen z hlediska životních zájmů Československa, ale ani z hlediska konečné porážky nacistického Německa by nepřijetí mnichovské dohody a osamocený boj neměly žádný smysl.

Bohužel mají v naší společnosti na veřejné mínění o správnosti přijetí mnichovské dohody stále velký vliv lidé, kteří posuzují vše, co se tenkrát stalo, zcela ahistoricky ze zorného úhlu skutečnosti, že Československo bylo po 2. světové válce komunizováno. Právě jim vyhovuje fakty nepodložená, ideologická konstrukce, že přijetí Mnichova, jež označují za morální selhání, vedlo k Únoru 1948, protože zlomilo národu páteř. Nebylo mu umožněno bojovat za svou svobodu v roce 1938, proto nebyl ochoten za ni bojovat ani o 10 let později. Takový způsob uvažování byl v době normalizace vlastní českému disentu a ten jím po Listopadu nakazil velkou část české společnosti.

Ta bohužel často setrvává v myšlenkových stereotypech a závěry špičkových českých ani zahraničních historiků téměř nebere na vědomí. Bývalý president Havel se u příležitosti 60. výročí Mnichova v roce 1998 vyjádřil jednoznačně: "Následky mnichovské dohody zaniknou, až dohoníme v ekonomickém rozvoji Západ." Z uvedeného myšlenkového zkratu vyplývá, že absence branného odporu v roce 1938 vedla nezadržitelně ke komunistickému převratu a že by mu naopak porážka ve válce s Hitlerem dokázala zabránit. Taková ideologická předpojatost zcela ignoruje geopolitickou realitu té doby, s kterou se nepotýkalo pouze Československo. Také Polsko, které bylo Hitlerem přepadeno a bránit se muselo, nebo Maďarsko a Rumunsko, jež byly německými spojenci, byly po 2. světové válce komunizovány, a to z toho důvodu, že na jejich území došla Rudá armáda a nebylo síly, která by mohla Stalinovi v jeho záměrech zabránit. Jejich politika z konce 30. let neměla na jejich osud po 2. světové válce žádný vliv.

Nejsem příznivcem tzv. alternativních dějin, kdy si jejich autoři vymýšlí, co by bylo, kdyby. V souvislosti s přijetím mnichovské dohody a kriminalizováním prvorepublikových politických elit ze strany například publicisty Jana Urbana, že svým rozhodnutím podrobit se nátlaku svých spojenců zlomily páteř národa na desetiletí dopředu, si však takovou úvahu odpustit nemohu. Ptám se tedy: Jaký osud v důsledku nepřijetí Mnichova Československo očekával? Odmítnutí mnichovské dohody znamenalo německý vpád do Čech. Ačkoliv povolání vojáci statečně bojovali a umírali, obyvatelstvo bylo rozčarováno, že nám spojenci nepřišli na pomoc. Se zhoršující se vojenskou situací, krutostí Němců páchané na civilním obyvatelstvu a nemožností zemi ubránit došlo nakonec k vnitřnímu rozkladu a kolapsu Československa, když se slovenští luďáci připojili na stranu Polska, které vtrhlo na severní Moravu. Maďaři stačili mezitím anektovat jižní Slovensko i Podkarpatskou Rus. Čeští vojáci buď padli, nebo byli zajati. Armáda přestala existovat. Ministrům vlády ani presidentovi nebyl nikdo ochoten poskytnout asyl, protože Společností národů bylo za viníka války označeno Československo. Část odpovědných politiků byla zajata a odsouzena k trestu smrti, část raději spáchala sebevraždu. Furor teutonicus se zaměřil na vybíjení české demokratické inteligence, zatímco mnoho rolníků a živnostníků se hlásilo k německé národnosti v naději, že zachrání svůj domov a majetek.

Evropská veřejnost byla sice otřesena zprávami o brutálním vyhlazování civilního obyvatelstva, ale současně tvrdila: Zavinili si to sami. Proč proti Německu rozpoutali válku, když bylo předem jasné, že ji prohrají. Vždyť přece pan Hitler jasně řekl, že české pohraničí je jeho poslední územní požadavek, který musí vznést. K přepadení Polska došlo o pár měsíců později, až se Hitler s Čechy vypořádal podle svých záměrů. Ve válce se nakonec ocitly USA i SSSR a Německo bylo poraženo. Příchod Rudé armády vyvolal ve zbylém českém obyvatelstvu, jehož počet se tehdy odhadoval na necelých 5 milionů, euforii a požadavky na připojení Čech a Moravy k SSSR. Území Čech bylo nakonec rozděleno podle etnické hranice, jejíž německá část připadla pozdější NDR. Západní Čechy, kde stanula americká armáda, se staly součástí amerického sektoru okupovaného Německa. Jižní Morava byla připojena k ruskému sektoru v Rakousku. SSSR však nakonec udělil českému státu formální samostatnost a prosadil jeho přijetí do OSN, aby tím získal ve valném shromáždění OSN pro sebe další hlas. Sovětizace české země samozřejmě neminula. Rudá armáda se z Čech vůbec nestáhla, protože obyvatelstvo v důsledku válečných hrůz a ze strachu z budoucí německé agrese požadovalo trvalou sovětskou vojenskou přítomnost.

Během 20 poválečných let vyrostla nová generace, která válečné hrůzy nezažila. Svou pozornost obrátila ke komunistické persekuci a porušování lidských práv. Mnoho jich skončilo nakonec ve vězení. Společnost jejich postoje nesdílela. V tajných bytových seminářích hledali důvody, proč obyvatelstvo ve své většině komunistický režim podporuje. K jakému závěru došli? Lze ho stručně vyjádřit následujícími slovy: O budoucí komunizaci země bylo rozhodnuto již před vypuknutím 2. světové války. Klíčovým momentem bylo nepřijetí kompromisní mnichovské dohody v důsledku antiněmeckého šovinismu nejen Beneše a české armády, ale celého českého národa, který nevyslyšel hlas evropské veřejnosti k zachování míru a šel do předem prohrané války bez spojenců. Národ, který nejprve v důsledku svého nacionalismu nepřijal spravedlivý mnichovský kompromis a uvalil na sebe krutou německou odvetu, se po válce, na níž se vojensky nijak nepodílel a k porážce nacismu ničím nepřispěl, bezhlavě vrhl do sovětské náruče.

Závěrem svého zamyšlení bych rád vyjádřil naději, že výše uvedený katastrofický scénář se stane potřebným impulsem k návratu k racionálnímu myšlení, jež při zkoumání historie odvrhne předpojaté ideologické konstrukce, příčící se zdravému rozumu. Při posuzování postoje československé vlády a presidenta za mnichovské krize to znamená oprostit se jednou pro vždy od romantické představy, že prohraná válka je lepším řešením než nevýhodný a vynucený kompromis, protože se automaticky promítne do ochoty obyvatelstva permanentně bojovat proti cizí nadvládě a diktátorským režimům.

Ladislav Podracký
Autor se zabývá novodobou českou historií a politikou. Český rozhlas 6 odvysílal ve své hlavní relaci Názory a argumenty jeho tři analýzy o mnichovské dohodě a Únoru 1948, další dvě úvahy přetiskl na svých webových stránkách.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mascotte napsal(a):

Žít v předklonu je dobré.
27. 09. 2013 | 10:48

Rendl napsal(a):

Konečně hlas rozumu!
27. 09. 2013 | 10:49

jozka napsal(a):

Maskote, vas jako prislusnika jineho naroda to moc zajimat nemusi, ne?
27. 09. 2013 | 10:56

Géza Schmidt napsal(a):

Mascotte,

nepochybuji, že vy v trvalém předklonu žijete.

Akorát nevycházím z údivu, že největšími antikomunisty jsou karierní exkomunisti a největšími českými vlastenci, kteří by nejraději hnali český národ na jatka a do záhuby (pro)sudeťáci jak poleno.
27. 09. 2013 | 11:00

Grandmaster napsal(a):

Strhne se boure.......
27. 09. 2013 | 11:07

Simply napsal(a):

Vše bylo předem rozhodnuto o náruči SSSR - Jaltská konference, únor 1945 - Churchill, Roosevelt, Stalin... Beneš NeBeneš...
27. 09. 2013 | 11:14

šašek z Jihlavy napsal(a):

"Bohužel mají v naší společnosti na veřejné mínění o správnosti přijetí mnichovské dohody stále velký vliv lidé, kteří posuzují vše, co se tenkrát stalo, zcela ahistoricky ze zorného úhlu skutečnosti, že Československo bylo po 2. světové válce komunizováno."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Např. komunista Žižka, který vtloukal lidem do hlavy, aby se nepřátel nelekali a na množství nehleděli. Dokonce i takový vědátor, jaým byl Zdeněk Nejedlý, mu na to skočil.

Kde jste byl pane Podracký alias de Maily, když se lámal chléb (1939, 1948, 1968, 1989)?
Vaše kalkuly nemohu přijmout, jsem na straně pana Urbana. Možná bych tu asi nebyl )ani mnozí z nás), ale to by mne sotva trápilo.
27. 09. 2013 | 11:18

Medikolog napsal(a):

A to jste neuvedl scénář, kdy by CCCP dodržel údajný slib Československu a vyhlásil po zahájení operací Wehrmachtu jako odvetu na československý útok na říšské území kdesi na bavorském pomezí (kde se náhodou vyskytovala i parta německých turistů s jakýmsi herr Naujocksem jako průvodcem...) jakousi variantu anglofrancouzského SITZKRIEGU což chytilo za srdce všechny anglo francouzsko polko pobaltsko... prostě nadnárodní ANTIKOMUNISTY a vedlo k materiální podpoře Německa i k vyslání "dobrovolníků" ve svaté válce křesťanství s obludným bolševismem který, nemaje podporu žádných spojenců kromě mongolské jízdní brigády, vykrvácel a padl... počemž Adolf HITLER coby osvoboditel světa od bolševického nebezpečí SJEDNOTIL EVROPU pod historickým jménem GERMANIA ponechav na apeninském poloostrově Mussoliniho Novou Říši Římskou a na Pyrenejském Frankovo Španělsko a Salazarovo Portugalsko jako součásti Tisícileté Sjednocené Evropy Nového Řádu pod vedením Germánie a Evropského presidenta, Führera II. Říše, jímž se po tragické smrti Führera Adolfa HITLERA při letecké nehodě stala frau ...

Česká kotlina byla restituována III. Říši jako říšské území, na kterém žili již pouze a výhradně příslušníci předního národa sjednocené Evropy, Národa Německého. Nezávislost si uchovaly některé oblasti Sibiřské tajgy s bohatstvím dřeva a sobů, což se stalo základem národního hospodářství domorodců... s jejichž využitím jim šlechetně pomáhaly firmy USA a EU - ehmm, pardon, IV. nééé III. Říše;-)...
USA po dlouhém boji obsadila Japonské ostrovy, Japonci přesídlili do Mandžuska. Jadernými zbraněmi disponující USA a Germánia se vzájemně respektují spolupracují k oboustrannému prospěchu. Yankeeové pozvedli po svém vítězství nad Japonskem hlavy a repatriovali cizí národnostní elementy na Portoriko, do Afriky na území koster a do Palestiny. Patronem USA byl demokraticky zvolen pan Jefferson DAVIS, bývalý president Konfederace. Repatriovaným Afričanům byly nabídnuty k odkoupení odstraňované pomníky Abrahama LINCOLNA...
27. 09. 2013 | 11:25

I šašci jsou potřeba napsal(a):

šašek z Jihlavy

Souhlasím s vámi. Pevně věřím, že kdybyste vy byl přítomen v r. 1938, byl byste spolu s pány mb, Urbanem, Spurným, Hlaváčkem, Stejskalem a Posseltem v přední linii českých vlastenců bojujících proti nacistické Třetí říši.
27. 09. 2013 | 11:26

rejpal napsal(a):

Někdy je zajímavé, při hodnocení co by kdyby, vzít potaz rovněž i nálady na druhé straně barikády. Existují dost relevantní informace o tom, že a) na podzim 1938 byla podpora nacistů v Německu snad nejslabší od roku 1933, a právě proto vrcholily přípravy na puč proti Hitlerovi, který byl po Mnichově odtrouben, b) wehrmacht rozhodně po válce s ČSR v roce 1938 netoužil, a nejspíš věděl, proč.
Jak by to dopadlo, to lze těžko hádat, ale jisté je, že všechno by bylo jinak. Jestli pro nás lépe, nebo hůře, kdoví. Ale s nějakým jednoznačným postojem ano-ne bych byl opatrný. A že Mnichov výrazně změnil k horšímu atmosféru u nás, o tom se nedá pochybovat, a to včetně postojů některých do té doby prominentních zastánců prvorepublikové demokracie (asi nejznámější je Emanuel Moravec, ale nebyl sám).
27. 09. 2013 | 11:39

bakala chal mro kar napsal(a):

To zas bude uslintanej Resl prskat.
27. 09. 2013 | 11:44

co by, kdyby napsal(a):

rejpal,

vy víte, jak by to dopadlo, kdyby prezident Beneš odmítl podřídit se mezinárodnímu diktátu největších evropských velmocí a nařídil by vojenskou obranu? Jak by to dopadlo v německu, které dostalo od velmocí volnou ruku a jak by to dopadlo v Československu s několikamilionovou menšinou německých vlastenců, početními maďarskými vlastenci a nacionalistickými "Ľudáky" na Slovensku? Dokážete si to vůbe představit? A kolem Rakousko po Anschlussu, Maďarsko a Polsko s územními nároky?

Jakou asi soudností disponují ti, co nyní s odstupem let požadují aby se Československo bránilo DIKTÁTU velmocí?
27. 09. 2013 | 11:47

šašek z Jihlavy napsal(a):

I šašci jsou potřeba napsal(a):
šašek z Jihlavy

Souhlasím s vámi. Pevně věřím, že kdybyste vy byl přítomen v r. 1938, byl byste spolu s pány mb, Urbanem, Spurným, Hlaváčkem, Stejskalem a Posseltem v přední linii českých vlastenců bojujících proti nacistické Třetí říši.
27. 09. 2013 | 11:26
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To se spolehněte. Obstarával bych v prvnosti Hanička kulturní a zábavný program, pan admin by měl na triku PŠM, Posselt proviant, mb autopark, Urban, Spurný a Hlaváček by plnili roli válečných zpravodajů, v nejhorším případě by se ujali role perlamentářů.
A vlastníky multinicků bycho poslali do přední linie jako atentátníky-sebevrahy. A frickové by nestačili utíkat.
27. 09. 2013 | 11:54

I šašci jsou potřeba napsal(a):

Multinick zdraví šaška.

Já myslím, že vaší vlastenecké bojové jednotce by velel Herr Ober... co to plácám, nadporučík Posselt. A je docela možné, že byste namísto do němec útočili do českého vnitrozemí.
27. 09. 2013 | 11:59

vasja napsal(a):

Mascotte napsal(a):
Žít v předklonu je dobré.
-----------------------------
Tohle je o Mnichovu a né o tvejch sexualních preferencích, teplomete.
27. 09. 2013 | 11:59

šašek z Jihlavy napsal(a):

rejpal
O tomhle období v Německu těsně před válkou se mnoho neví. Pokud by se podařilo Hitlera zlikvidovat, patrně se kolo dějin otáčelo úplně opačným směrem. Pořád existovala německá mlčící většina, ti by se mohli projevit. Kdo ví, jak by se zachovali lidé jako Rommel, Canaris a někteří pruští oficíři z řad šlechty. Ti jistě z Hitlera a jeho kumpánů moc odvázáni nebyli. Taky tam byli pamětníci Noci dlouhých nožů, kteří by si rádi vyřídili účty.
27. 09. 2013 | 12:03

I šašci jsou potřeba napsal(a):

šašek z Jihlavy,

nechci vám kopat do báboviček. Vy skutečně věříte, že kdyby Beneš v rozporu s nařízením velmocí zavelel k obraně, že by v Třetí říši došlo k "palácovému" převratu? Proč tedy nesvrhli Hitlera když nařídil Anschluss Rakouska, napadnout Polsko, Francii, SSSR?
27. 09. 2013 | 12:08

Mascotte napsal(a):

Plně podporuji českou tradici vzdát se kdykoli je to alespoň trochu možné. Jdete příkladem ostatním národům. Doufám, že nezklamete ani v budoucnu.
27. 09. 2013 | 12:09

šašek z Jihlavy napsal(a):

Kuchař by se držel v kuchyni a neměl důstojnickou hodnost. Za mého vojančení byl šéf kuchyně rotmistr a to jen proto, že to podepsal.
Do vnitrozemí by se samozřejmě Posselt obrátil - do Plzně např., tenkrát vojáci vínu moc neholdovali. Po záboru a pokoření Bavorska pruskými šlechtici by se sortiment obohatil a družba by byla nevyhnutelná. Třeba by se i kšeftovalo s pohonnými hmotami, jako se stalo o mnoho let později za okupace bratrskými armádami.
27. 09. 2013 | 12:10

rejpal napsal(a):

co by, kdyby
Já to nevím. A proto bych nikdy nesáhl k žádnému ultimativnímu tvrzení. Tady stálo proti sobě hodně věcí - na jedné straně německá iredenta, nekompletnost opevnění, anšlus Rakouska, nepřízeň sousedů (Maďarsko, Polsko) i velmocí (částečně jako důsledek našich vlastních chyb), na straně druhé zbrojní průmysl, vycvičená a odhodlaná armáda, vědomí poslední šance na branitelnost, nepřipravenost Německa na válku, stav veřejného mínění v Německu, ale i morální aspekty kapitulace.
Nikdo nemůže tvrdit, že ví, jak by to dopadlo, stejně jako není nikde psáno, že Únor byl jediným logickým důsledkem Mnichova.
Je tu pouze jediné hledisko, které jednoznačně hovoří pro správnost odmítnutí Mnichova - věci spojené s morálkou jednotlivců i národa (všechny ostatní aspekty dávají více řešení). Je to málo nebo moc? Bylo by ve finále mrtvých jen u nás 350 000, více nebo méně? Vypukla by II. WW nebo ne? Jak by se zachovaly velmoci v případném konfliktu doopravdy (ani v Anglii nepanovalo tak jednoznačné nadšení z Mnichova). Alternativní dějiny jsou zajímavým myšlenkovým cvičením, ale ničím víc.
27. 09. 2013 | 12:15

I šašci jsou potřeba napsal(a):

šašek z Jihlavy,

no nevím. Já myslím, že družba s nacisty byla trochu jiného charakteru než družba s RA. Nacisté by spíš obchodovali se zlatými zuby, mýdlem, kabelkama z kůže.
27. 09. 2013 | 12:19

rejpal napsal(a):

I šašci jsou potřeba
Na tohle je jednoduchá odpověď- má-li být převrat úspěšný, potřebuje podporu zdola. Ta nikdy nepřijde v době úspěchů režimu. Převrat nebyl možný v době anšlusu, ale během dalších měsíců mělo Německo spoustu vnitřních problémů, mimojiné i ten, že Hitler a někteří z jeho lidí se do války chtěli vrhnout co nejdříve (možná i právě kvůli těm problémům), většina armády (včetně Goeringa), měla za to, že je brzy, uvažovalo se až o letech cca 1943.
Po úspěchu v Mnichově už byl převrat nemožný, a proto to zabalili.
Ti spiklenci nechtěli odstranit Hitlera kvůli morálce, lidským právům a jiným věcem - podle nich Hitler Německu škodil. Jenže co s tím, když zavládla euforiena ulicích i v zákulisí.
27. 09. 2013 | 12:22

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane rejpale,

konkrétně šlo o tzv. Osterův puč, který měl v roce 1938 podle některých zdrojů prý podporu i Canarise a Haldera, vysokých činitelů německé branné moci. Ta úvaha spočívá na indicích, že německé vojenské kruhy se obávaly Hitlerova útoku na ČSR a chtěly ho kvůli tomu odstranit. Puč měl začít v okamžiku, kdy Hitler vydá povel k útoku na ČSR. (Mnichovská dohoda a její přijetí tyto jeho plány zhatili. Spiklenci vlastně neměli už důvod Hitlera odstraňovat. Podle některých se domnívali, že se časem umírní).

Ale to celé je samozřejmě velmi hypotetické. Staufenbergův plán také mohl vyjít a nevyšel, stejně jako více než 40 dalších známých pokusů o jeho odstranění.

Libor Stejskal
27. 09. 2013 | 12:22

Hvížďala napsal(a):

nebo Stejskal?
27. 09. 2013 | 12:22

Já se rád dívám. napsal(a):

"...Nejsem příznivcem tzv. alternativních dějin, kdy si jejich autoři vymýšlí, co by bylo, kdyby. V souvislosti s přijetím mnichovské dohody a kriminalizováním prvorepublikových politických elit ze strany například publicisty Jana Urbana, že svým rozhodnutím podrobit se nátlaku svých spojenců zlomily páteř národa na desetiletí dopředu, si však takovou úvahu odpustit nemohu...."

Správně, na fikce odpovědět fikcí. Ti, co sepsali kompilaci zvanou dnes Starým Zákonem , moc dobře věděli, co tam napsat.

Páteř národa by musili mít zlomenu tak i v Rakousku, v Maďarsku, ve Francii /která kapitulovala po pár týdnech/...etc etc..
Naopak velmi silnou páteř by měli mít Rusové a ostatní národy ze svazku SSSR, to ale Urban naopak popírá , on Ruskem straší.

Není ostudou ustoupit - ale při tom neztratit úctu k svému národu, coby ústavnímu národu - když nepřítel je mnohem silnější a do zad vráží dýku domnělý spojenec, to není selhání naší politiky, to je docela obyčejné svinstvo, i "thermopylští" o tom věděli své.
Ale i Sun Tzu /" Jsi-li desetkrát silnější ,nepřítele obklič...Jsi-li pětkrát silnější, na nepřítele udeř...
Jsi-li dvakrát silnější, střetni se s nepřítelem....Je-li ti nepřítel rovný,
pokus se jej rozdělit....Jsi-li slabší než on,snaž se mu ubránit....A nemáš-li proti němu šanci,vyhni se mu...Co je pevností vůči malému, to je slabostí vůči velkému.../.

Jakou to páteř má dnes řecký národ - dle optiky publicisty a snad i učitele o páteřnitelnosti národů Jana Urbana ?
Proč se mu tedy v Evropě aktuálně spíše vysmívají a téměř jím pohrdají, různí Šaškové z Jihlavy a podobní "jábychtenkrátrádumíraltomivěřte", co píšou o líných Řecích, o hádavých Řecích....vždyť Thermopyly, ale zejména Salamis - tam zřejmě Řekové ubránili cekou Evropu před despotizací, asiatizací...možná by ani nevznikl Řím, došlo by k vymazání celé antiky, judaismu, nevzniklo by křesťanství...
Také ale jen fikce - naštěstí.
------------------------------------
Šíření nesmyslů ale prostě dnes také vynáší, věřme že za katedrou k tomu nedochází, že tam jde jen o tu fixní složku platu, odkecat a pak rychle dodom nebo na Stodolní.
27. 09. 2013 | 12:25

I šašci jsou potřeba napsal(a):

rejpal,

...Je tu pouze jediné hledisko, které jednoznačně hovoří pro správnost odmítnutí Mnichova - věci spojené s morálkou jednotlivců i národa (všechny ostatní aspekty dávají více řešení). Je to málo nebo moc? Bylo by ve finále mrtvých jen u nás 350 000, více nebo méně? Vypukla by II. WW nebo ne? Jak by se zachovaly velmoci v případném konfliktu doopravdy (ani v Anglii nepanovalo tak jednoznačné nadšení z Mnichova). Alternativní dějiny jsou zajímavým myšlenkovým cvičením, ale ničím víc.
27. 09. 2013 | 12:15

Dovolil bych si nesouhlasit. V Československu by došlo k OBČANSKÉ VÁLCE. Pátá kolona (t.j. ti co dělali atentáty a anarchii v pohraničí) by asi těžko obrátili a bojovali se svými českými spoluobčany. A mnohem silnější nebyli Češi ale Němci, s mezinárodní podporou velmocí a vojenskou podporou několika sousedících států.

Katastrofický scénář by mohl být třeba, že po dobytí Československa by nacisté preventivně zlikvidovali politické špičky, inteligenci a důstojnický sbor (jako v Polsku), zavedli síť koncentračních táborů s průmyslovým vyhlazováním a otrockou prací (vyšší forma konečného řešení), rozkouskovali Československo územně... Myslím, že Beneš vyhodnotil zoufalou situaci zcela pragmaticky a vybral nejlepší ze špatných řešení.
27. 09. 2013 | 12:30

santawizard napsal(a):

Kdyby češi bojovali proti Hitlerovi a sudeťáckým záškodníkům,tak by se dlouho bojovala jenom a jenom o sudety!!!!I když němců bylo mnohem víc neč čechů ,češi zase měli mnohem větší obranné linie proti němcům než němci proti čechům.Hitler by tenkrát nemohl jen tak vybombardovat celou Prahu ve spojeneckém svazku z Mnichovem.Bojovala by se většinou jenom v sudetech!!!!
Klidně by se dalo říct,že všechnu hrůzu 2.světové války zavinili samotní česši ,kteří jako ovečky poslechly Mnichovskou zradu a odmítly se postavit proti Hitlerovi a sudeťáckým záškodníkům.Naše prohra dala němcům československý obranný systém,který byl velmi vycvičený a obranoschopný.Němci se stali vítězi i morálně.To je jenom utvrdilo k další a k další agresi na zbytek Evropy.Kdyby to tenkrát v Mnichově věděli,nikdy by Československo neobětovali.
Hodně nám toho potom nabulíkovali samotní sověti za komunismu a hlavně když jsme se museli normalizovat diktátem Waršavské smlouvy.Vždyť rusi jsou ještě silnější než němci.To jenom češi jsou bezbranné opice.Tímto nás drželi pod pantoflem mnohem snadněji než kdyby oni sami vyčítali čechům ,že se nebránili.
Vyčítat nám zbabělost brzy začnou samotní sudeťáci a jejich potomci,kteří chcou dostat restituci a repatriaci.Bude to pro ně snadnější dostat co chcou.Je to paradox. Kdybychom je tenkrát po válce neodsunuly,žili by pod komunismem,z kterého češi utíkali.
27. 09. 2013 | 12:35

Joachym Brezina napsal(a):

Dobrý den pane Stejskale,

děkuji Vám, za uveřejnění tohoto blogu.
Po přečtení Vámi oslovených pánů a hlavně pana Urbana - u toho se mi v kapse otvírala obrazně řečeno kudla - jsem rád, že je tu pohled, se kterým se mohu ztotožnit.

S přáním pěkného pátku
Joachym Brezina
27. 09. 2013 | 12:38

rejpal napsal(a):

stejskal
Mám pocit (ale nikomu to nevnucuji), že ten plán z roku 1938 byl lépe propracovaný, Stauffenbergův pokud mi přijde už spíš jako akt zoufalství, byli do něj zataženi lidi, kterým se nedalo moc věřit a vůbec je otázka, co by bylo, kdyby Hitler skutečně nepřežil. V té době už není ani jisté, jestli by spojenci byli ochotni vyjednávat (a s jakými podmínkami). U toho prvního se mi vybavuje jméno tuším lipského starosty Goerdelera, který snad měl být hlavou státu a podle všeho byl v dost pokročilém stádiu příprav. Jenže většina nepřežila a nejvíc se dá najít v Giseviově životopisu.
šašek z jihlavy
Je to možné jako varianta, ale není to jisté. Oni všichni Němci u nás nebyli nacisté (myslím, že jich nebyla ani většina) a je dost otázkou, jak by se většina z nich zachovala. Mohli klidně vsadit na podporu, a poté na vybojování různých politických výhod. Kdoví. Tohle už nikdy vědět nebudeme.
27. 09. 2013 | 12:44

Asi tak napsal(a):

santawizard,

jak s takovou určitostí víte o co by se bojovalo? Co kdyby souběžně anebo postupně s Hitlerem vstoupily do války proti ČSR i Maďarsko a Polsko, které měly vůči ČSR územní nároky? Co kdyby se Ľudáci se Slovenskem trhli? Co kdyby Hitler s vnitřní podporou páté kolony přesunul mobilní jednotky a zaútočil na částečně oslabený (sudetská informační a vojenská pomoc zevnitř) nedokončený pohraniční val ve slabých místech a obchvatem skrze Rakousko, případně Maďarsko - Moravu? Kdo by mu v tom zabránil, když měl zcela volné ruce? Myslíte, že by se početně a výzbrojí mnohem slabší ČSR zmobilizovala a proměnila v jednolitou pevnost Stalingrad s mnohamilionovou masou záškodníků v zádech?

Hitler měl celou škálu možností - vojenských, diplomatických... a ČSR po Mnichovu mohla spoléhat pouze na zázrak. A nacisté se na okupovaných územích slovanů kteří kladli odpor (Polsko, Ukrajina, Rusko, Bělorusko) nikterak neupejpali. Proč si všichni válečníci myslíte, že zrovna v případě ČSR by udělali výjimku?
27. 09. 2013 | 12:46

šašek z Jihlavy napsal(a):

Já se rád dívám,
jak se mnozí diskutéři nechají snadno vytočit, proto na takové nereaguji. Teď k tomu musím přiřadit i multinicky.
Ten citát má něco do sebe: "Ale i Sun Tzu /" Jsi-li desetkrát silnější ,nepřítele obklič...Jsi-li pětkrát silnější, na nepřítele udeř...
Jsi-li dvakrát silnější, střetni se s nepřítelem....Je-li ti nepřítel rovný,
pokus se jej rozdělit....Jsi-li slabší než on,snaž se mu ubránit....A nemáš-li proti němu šanci,vyhni se mu...Co je pevností vůči malému, to je slabostí vůči velkému.../."
Pro mne platí že "co se v mládí naučíš....
Za Nejedlého panovalo ve školství nadšení pro husity a tak nás učili, abychom se nepřátel nelekali, na množství nehleděli. Někdy jsem ovšem dal přednost moudrosti, že kdo uteče, tan vyhraje. (Jednou mě v noci napadla parta ožralých gaunerů a i když jasem měl v sobě pár piv, oni na tom byli hůř a tak jsem vyhrál - měl jsem rychlejší nohy).
Musí se to řešit případ od případu.
Teď, když se naše, z hlediska historiků, vysoce odborná dišputace slibně rozvíjí musím co? Musím naložit do auta proviant a odjet kam? Do Havlíkem doporučeného mikrosvěta, abych zkontroloval, jestli už nastal čas stahování myší do rekreačních objektů. Podle tohoto úkazu se dá s jistým úspěchem předvídat, jestli bude podzim studený a deštivý. A to mne eminentně zajímá, může to ovlivnit i účast občanů ve volbách. Přál bych si, abychom o volebním víkendu mohli shodně s dědou Komárkem konstatovat "a chčije a chčije". Pak by účast mohla překonat i padesáti procentní hranici. Jestli by to pomohlo dobré věci, to je otázka.
27. 09. 2013 | 12:47

Já se rád dívám. napsal(a):

A kdoví jak by to dopadlo u té Salaminy /Salamis/, kdyby v řadách řeckých
" bojovalo" na cca 15 % "Efialtů" - domácí provenience.

Není nad to si občas i v historii tak trochu zaskotačit !
Lepší keců u čaje o páté nebo nepodařené soulože.
27. 09. 2013 | 12:52

Nacht u. Nebel napsal(a):

Pan Podracký to má kupodivu skoro všechno správně.

Vždycky mě překvapovalo, jak málo zastánců tehdy ještě stále česko-slovenského státního principu nevidí, nebo není ochotno vést paralelu s osudem Španělské republiky.
O jeho odpůrcích, jako je Jan Urban pochopitelně neztrácím slova.

Ve Španělsku nešlo o žádnou iredentu a žádné sebeurčení ale o prachsprostý fašistický puč. Stejně jako v našem pohraničí.
Oběma zvenčí organizovaným převratům se od západu dostalo proti legitimní zvolené vládě plné podpory, u Španělů v podobě embarga na zbraně (vůči republice) a postavení dobrovolníků, kteří ji šli podpořit mimo zákon, u nás tlakem na Beneše, aby Hitlerovi ve všem vyhověl.

Francie španělské bojovníky uniknuvší v roce 1939 před Francovou pomstou přes Pyreneje zavírala do koncentráků - viz memoáry českých "španěláků".

Když se Baltasar Garzón o 70 let později pokusil vykopat masový hrob, v kterém měl být pohřben Federico Garcia Lorca, spojili se Frankovi potomci a západní tajné služby, aby proti němu spustili vlnu žalob, které ho zbavily místa vyšetřujícího soudce.

Garzón, který už v roce 1994 usvědčil španělského ministra vnitra z členství v pravicové teroristické organizaci a v roce 1998 vydal mezinárodní zatykač na Augusto Pinocheta připravoval v roce 2009 mezinárodní žalobu na amerického generálního prokurátora Gonzalese, autora právnch podkladů Johna Yooa a čtyři další vysoké činitele Bushovy vlády pro jejich podíl na umožnění amerického programu mučení unesených osob.
Krátce nato byl za technická pochybení v kauze Gürtel (tajné financování španělských lidovců bankami) odsouzen na 11 let zákazu povolání.

Zatímco se čekalo na odvolací řízení u Ústavního soudu, byl Garzón požádán o spolupráci v ICC a potom se stal šéfem právníků Juliana Assange.
Pak že třídní boj nezuří.

Španělská občanská válka pro buržoasní historiografii jakoby neexistuje. V žádných argumentacích se jako jasné odkrytí Hitlerových úmyslů neuvádí, protože bychom pak asi těžko uvěřili výroku Nevile Hendersona (nositele stejného - jen o třídu nižšího - řádu Kristových rytířů sv. Michala a Jiřího jako křesťanský rytíř Šimon Peres, ten za zásah Lité olovo), jednoho z hlavních architektů Mnichova, že si až do obsazení Prahy myslel, že Adolfovi jde jen o práva sudeťáků.
Od člověka, který pět let rozeštvával Jugoslávii a člena Cliveden set typicky cynický výsměch. Ne nezaslouženě si na něj hned popodpisu Mnichova Pámbu vzpomněl s rakovinou.

Oproti panu Podrackému si pouze nemyslím, že by fýra dovolil Göringovi (u kterého nikdy nevíme, co je morfinistův sen, co záliba přerostlého - do šíře - hošíka ve válečných hračkách a co perfidní mocenská hra) srovnat tisícileté německé město Prahu se zemí, jen aby demonstroval sílu Luftwaffe.
Možná tak Dejvice a Žižkov.

Mimochodem, výsledky bádání bytových učenců se nachlup shodují s tím, co již čtyřicet let před nimi napsal Vladimír Krychtálek.
Kterého bych, vzhledem k neporovnatelně větší šíři uváděných faktů doporučoval k četbě mnohem spíš, než spekulativní bláboly dizidentistů.
27. 09. 2013 | 12:57

stejskal napsal(a):

Ono se o tom Osterově plánu spíš ví méně než o tom Staufenbergově, pane rejpale. Vůbec není jisté, zda o něm třeba Canaris věděl, kolik špiček wermachtu bylo srozuměno atd. Těžko říct.

Hezký den i Vám, pane Brezino.

Já se neztotožnil ani s jedním z těch textů, ale ve všech jsem našel něco zajímavého, především různé pohledy různých lidí se zjevně různými životními zkušenostmi. A to mi přijde vůbec nejdůležitější. Mám o čem přemýšlet, s čím konfrontovat a korigovat své vědomosti a názory.

Libor Stejskal
27. 09. 2013 | 13:03

Já se rád dívám. napsal(a):

Šašek z Jihlavy

I já se rád dívám.

Za Nejedlého jsem nebyl ještě ani v plánu na další pětiletku, nemohu sloužit tedy coby nějaký poučený oponent, ostatně asi na vás Nejedlý musel dost zapůsobit, zmiňujete jej zde dost často, asi to byl dobrý učitel, když na něj se slzou v oku tak rád vzpomínáte.

"Na množství nehleďte" - tím jsem se také kdysi řídil, ale dnes už jen tak ze dvě piva a kořalku raději žádnou, kdoví co všecko se v těch lahvích vyskytuje.

Účast ve volbách je velmi důležitá, od toho se vše odvíjí, sice ten jednotlivý hlas se pak navždy ztratí v hlubinách agregátu volebního výsledku té které strany a stejně tak se anonymizuje a v konečném důsledku nihilizuje i individuální odpovědnost za ten vhozený hlas , nicméně dobrý pocit ze završeného díla zůstává ...a navíc je to dobré i na spokojené trávení a dobré spaní - člověka vždy tak nějak uklidní, že v tom není sám.
27. 09. 2013 | 13:05

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Podracký, bylo mi potěšením si přečíst Váš rozumný příspěvek. Zvlášť vynikne ve srovnání s dosud otištěným zde na toto téma.
Naše ztráty ve válce byly tuším třista tisíc mrtvých, v případě nepřijetí dohody by byly řádově vyšší a neexistovala by žádná záruka obnovy Československa po válce, spíše naopak.
Pachatelé Mnichova byli doma vítáni nadšenými davy jako mírutvorci.
Úvahy některých generálů na svržení Hitlera se vztahovaly k předpokladu, že po útoku na ČR začnou bojovat proti Německu Francie a Anglie.
27. 09. 2013 | 13:12

Jakelin de Mailly napsal(a):

Výborně napsáno.
27. 09. 2013 | 13:26

xxx napsal(a):

Nejsme politicky "stejné krve", ale tentokrát stoprocentní souhlas.
Poučný je v tomto směru politický vývoj Emanuela Moravce: před Mnichovem jeden z těch "vojáků, kteří sedlali", v Protektorátu bezvýhradný obdivovatel Němců který
jim "daroval" i svého syna a lezl jim div ne do p.dele a nakonec symbol kolaboranta
No. 1. Celý Urban 2013.
27. 09. 2013 | 13:33

JAHA napsal(a):

Bravooo. Tlieskam. Tak taky gulasik som tu este nejedol. Vyberam jednotlive druhy maska:
Dospěla k poměrně jednoznačnému závěru, že po verdiktu čtyř mocností by byl jakýkoliv branný odpor marný.
No a v roku 2008 ste si snad myslel, ze ceska seslost vyjadri nejaky iny zaver, nez - boj je vopred marny:-).
Ne nadarmo si říšský ministr propagandy Goebbels zapsal do svého deníku, jemuž historici připisují velkou míru autenticity, v den konání mnichovské konference tato slova: "Kdyby teď Češi nepřijali, naskytla by se nám rozhodně velká příležitost. Avšak tu radost nám Praha zřejmě neudělá."
A co, povedal Hitler Tisovi, samozrejme davno potom, co sa tesil ze CESI? neprijali dohodu:-) "...bud vytvorite ihned slovensky stat, alebo vas necham na pospas Madarov a Poliakov..."
Nebyla by oběť českých vojáků, kteří by položili své životy v beznadějném boji z hlediska konečné porážky nacistického režimu zbytečná?
Mhm, mhm. Tak ceskych vojaku by bylo skoda bojovat za Ceskoslovensko (ktore stale pisete, ale pisete iba o Cechoch). A obet inych ako ceskych vojakov bojujucich za CSR by bolo all right:-).

No a este aspon jedno masko z gulasiku, teraz z tej akoze fikcie, lebo co bolo ine pisane predtym, neviem:
"... nakonec k vnitřnímu rozkladu a kolapsu Československa, když se slovenští luďáci připojili na stranu Polska, které vtrhlo na severní Moravu."
Tak jo, vzdavam sa. Slovaci boli tak radi, ze Poliaci za pomoci kseftarov po vzniku CSR prisli o svoje uzemie, ze sa s nimi nakoniec spolcili:-).
Nasleduje prevzaty komentar o tom, ktore dediny, kedy a za akych okolnosti zmizli zo Slovenska. Neskumal som vsetky uvadzane udaje. To zaiste urobi nejaky historik a da ich na pravu mieru. Len k poslednej vete autora nasledujuceho clanku - cast uzemia inych ma Slovensko.

Učet platilo Slovensko

Pavol Kapusta
Dvadsiateho ôsmeho júla uplynulo osemdesiatosem rokov od chvíle, keď Slováci prišli o časť svojich území na Orave a Spiši. Stalo sa tak v duchu hesla O nás bez nás po dohode českých a poľských politikov. Len dva roky po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 nás Česi pripravili o územie, aby oni vzápätí územne získali.
Horné výbežky Oravy a Spiša na základe arbitrážneho rozhodnutia v rámci mierových rokovaní v Paríži boli v roku 1920 pričlenené k Poľsku. Išlo o kompenzáciu za časť tešínskeho územia (Bohumínska oblasť), ktoré pripadlo Česku. K tomuto nespravodlivému aktu prišlo napriek tomu, že celá Oravská i Spišská župa boli historicky od 14. storočia súčasťou Uhorska a na ich území žili Slováci.
Začiatkom júna 1920 vtedy ešte minister zahraničných vecí E. Beneš a poľský predseda vlády W. Grabsky dali plnú moc Najvyššej spojeneckej rade, aby rokovala o rozdelení Tešínska. Tá potom v belgickom meste Spa 28. júla 1920 na základe konečnej dohody o rozdelení Tešínska o všetkom rozhodla podľa princípu „približnosti", t. j. kompromisného riešenia. Česi tak získali od Poľska zo sporného územia 1 269 km2 s 285-tisíc obyvateľov. Poľsko získalo 1 013 km2 so 150-tisíc obyvateľov. Keďže Česi mali viac, bolo treba Poľsku ešte pridať. Nuž, a kdeže odobrať, keď ide český prospech, ak nie zo slovenského územia? Z toho česká krv nepotečie. Slovensko tak prišlo na severe o plochu 584 km2 s celkovým počtom 25-tisíc obyvateľov.
27. 09. 2013 | 13:38

JAHA napsal(a):

pokracovanie:

Z oblasti Oravy sa k Poľsku pričlenilo 15 našich obcí: Bukovina, Bukovina-Podskalské, Dolná Lipnica, Dolná Zubrica, Harbakúz, Hladovka, Horná Lipnica, Horná Zubrica, Chyžné, Jablonka, Orávka, Pekelník, Podvlk, Sŕnie a Suchá Hora. V roku 1924 československo-poľská rozhraničovacia komisia napokon pričlenila obce Hladovka a Suchá Hora k Slovensku a Dolnú Lipnicu k Poľsku.
Na Spiši sa muselo pričleniť k Poľsku 13 obcí: Čierna Hora, Durštín, Falštín, Fridman, Jurgov, Kacvín, Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, Vyšné Lapše, Nová Belá a Tribš.
Za územie Tešínska Slovensko prinieslo nemalú územnú obeť. Je pritom zarážajúce, že pri rozhodovaní o delení územia s Poľskom sa obišiel československý parlament. Na Slovensku v tom čase panoval všeobecný názor, že Česi predali slovenské dediny na Spiši a Orave za tešínske uhlie. Nikto sa nepýtal slovenského obyvateľstva, či súhlasí, že sa stane súčasťou iného štátu. Vypukli aj viaceré nepokoje a na niektorých miestach sa aj strieľalo. Mnohí z obyvateľov ušli a presťahovali sa späť na Slovensko, niektorí zahynuli.
Treba tiež uviesť, že aj Poliaci, pokiaľ išlo o slovenské územie, mali v minulosti veľký apetít. Už v roku 1918 chceli zabrať veľké územia Oravy a Spiša a po Mníchovskej dohode sa záujem Poľska o anexiu slovenského územia opäť obnovil. Vtedy padlo za obeť ďalších sedem slovenských obcí s 221 km2 s 10-tisíc obyvateľov. Treba ešte dodať, že po pričlenení obcí k Poľsku vládol v spomínaných 27 obciach Oravy a Spiša teror. Päťtisíc osôb sa preto v krátkom čase odsťahovalo na Slovensko. Nasledovali tragické udalosti plné násilia a tvrdej asimilácie Slovákov. Nuž aj takí vedia byť k sebe Slovania.
Bolestná krivda, ktorá sa tu vtedy udiala, prechádza z generácie na generáciu. Plynúci čas rany lieči, ale zabúdať nesmieme. Prípad slovenských obcí pričlenených k Poľsku zostáva nezmazateľným mementom a výstrahou aj pre budúcnosť. Pamätajme teda, že časť nášho Slovenska máme, okrem iného, aj v Poľsku.
27. 09. 2013 | 13:41

Josef napsal(a):

Mnichovská dohoda to byl jen závěrečný akt,který tomu dal jen mezinárodní punc.
Československo mělo šanci vojensky vystoupit proti Německu před provedením Anschlusu Rakouska k Německu.A v této situaci prez.Beneš zklamal a nedodržel odkaz prez.Osvoboditele o voj.pomoci Rakousku před připojením k Německu.Toto vše naše historická věda zamlžuje a bagatelizuje stejně jako prez.Beneš a pitvá se nad závěrečným dokumentem z Mnichova,kdy již bylo rozhodnuta a nešlo nic dělat.Je to dlouhodobé oblbování českého národa,kdy se zamlžuje důležitější a opomíjí se fakt před závěrečným rozhodnutím jakým byla Mnichovská konference.
27. 09. 2013 | 13:44

jozka napsal(a):

Josef:

Vojenske pomoci Rakousku, ktere se vzdalo dobrovolne a jeho obyvatele Hitlera vitali? Hm... dobrej matros...
27. 09. 2013 | 13:49

Luba napsal(a):

Pan Podracký se mýlí.

Především v tom, že by názor bankovního úředníčka a "dramatika" Goebbelse byl z vojensko-strategického hlediska nějak významný.

V jeho pamětech bude velká míra sebestylizace a víry v historickou vyvolenost, která mu sloužila k zaplašení všech pochyb. Nepochybuji, že počítal s jejich pozdějším zveřejněním. Není náhodou, že Goebbelsovy hry byly nakladateli odmítány, podobně, jako Hitlerovy mazanice.

To vojenští odborníci - němečtí generálové - se válečného konfliktu s námi hrozili. Dokonce i fanatik Hitler, jakožto jedinec s bojovou zkušeností, pochyboval - a teprve Mnichov mu dal křídla supa orlosupa.
27. 09. 2013 | 13:50

Asi tak napsal(a):

Luba,

ano. Pochyboval, protože existovaly 2 scénáře. Jeden že Československo Francouzi nezradí a pak by Německo mělo proti sobě minimálně hned několik států - ČSR, Francii, státy Malé dohody a pravděpodobně Británii. To pro něj jistě bylo velice zneklidňující.

Druhá možnost, byla Mnichovská zrada, která se později Francouzům hezky vymstila.
27. 09. 2013 | 13:55

Emissary napsal(a):

Autor blogu

Příliš mnoho spekulativních předpokladů najednou. Já jsem vyslovil jen pár a byl jsem obviňován místními mysliteli ze psaní sci-fi. Ano , za daného stavu by bylo fatální chybou Mnichovskou dohodu nepřijmout. Mrzí mě, že ani jeden z blogerů neřekl, co se mělo dělat už od nástupu Hitlera k moci, aby na tu dohodu vůbec nepřišlo. Všichni vycházeli ze status quo.

JAHA

No právě, pane JAHA. Díky za Váš vstup. Pozdravuji z rozhádaného Česka.
27. 09. 2013 | 13:58

Joe Ratata napsal(a):

Nepřijetí mnichovské dohody a označení ČSR za viníka konfliktu, by Čechům možná nezlomilo páteř, ale vaz rozhodně ano.
JAHA
Však si Slovensko pro území zabrané Polskem došlo v jednom šiku s útočícím Německem.Poláci si holt neuměli spočítat, že příští na řadě jsou oni.
27. 09. 2013 | 14:11

Jakelin de Mailly napsal(a):

JAHO,

jste nemocný, dokazujete to zde již dlouho a poslední důkaz všem, kteří by ještě pochybovali, je pod dílem IV Stejskalovy pentologie o Mnichovu.
Odpovím Vám na ty hrůzy tam večer, jdu něco dělat - a bude to má poslední zpráva, kterou Vám napíšu.
Doporučuji všem diskutujícím shlédnout pod výše uvedeným blogem, co žije mezi normálními lidmi na východ od nás.
Adorace fašismu, legitimizace odporných válečných aktů, hledání dobrých stránek na válečném zločinci, který neměl tu odvahu se odstřelit jako jeho velký bratr Hitler, srovnávání nesrovnatelného, neschopnost racionální úvahy, lži a sprostota.
Jste neuvěřitelně křivý a zlý člověk.
27. 09. 2013 | 14:11

Jiří Kunc napsal(a):

Nepřijmout Mnichovskou dohodu by byla chyba? To jsou názory, z kterých mi je špatně. Co třeba morální stránka věci, že za svobodu, republiku, demokracii, zkrátka za některé hodnoty se musí bojovat do posledního dechu. I když je situace zcela beznadějná. Proč se na odpor postavilo Polsko, Belgie, Dánsko....A ty alternativní výklady historie jsou něco úžasného. Dá se to napsat ale i jinak:

Československo v září 1938 odmítlo ustoupit nátlaku velmocí. Neodvolalo mobilizaci a wehrmacht zahájil útok z několika směrů. Po několika hodinách symbolického odporu, kdy letouny Luftwaffe přelétaly demonstrativně nad Prahou, prezident Beneš vydal rozkaz k zastavení ozbrojeného odporu s tím, že přijímá okupaci „s výhradami" a za podmínky, že československé záležitosti zůstanou v rukou Čechoslováků, tedy v rukou vlády a parlamentu. Odmítl rezignovat a každý den ráno projížděl v otevřeném automobilu ulicemi Prahy...... Že to zní nesmyslně? Přesně takhle se tváří v tvář nacistické agresi přece zachoval dánský král Kristián X.

Československá armáda podle plánu v bojích pomalu ustupovala od hraničních hor a soustřeďovala se k obraně východní Moravy.....Továrny vojenského a těžkého průmyslu, jako byly Škodovy závody v Plzni a v Praze nebo později Zbrojovka Brno, byly podminovány a zničeny ve chvíli, kdy se přibližovaly jednotky wehrmachtu......Letectvo přelétlo všechny zbývající letouny do Polska a Rumunska, aby nepadly do rukou nepřítele. Zničeny byly i těžké zbraně. Nemožné? Tak proč to bylo možné v Norsku?

A co o Polsku, které se, přes všechny svoje omyly, dokázalo jako stát i národ postavit spojené totalitní nacisticko-sovětské agresi.....

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=791069
27. 09. 2013 | 14:52

František Votruba, JZD Suchá Loz napsal(a):

Jiří Kunc,

Poražený si nekladou podmínky. Poraženým jsou podmínky diktovány.

Prezident by se akorát mohl pokusit inkognito uprchnout z poražené země anebo by se mohl projíždět na Pankrác v obrněném vozidle Wehrmachtu.

Polsko se zoufale bránilo, protože očekávalo smluvní pomoc spojenců, kteří se na něj vybodli. Československo se žádným spojencem nemohlo po Mnichovu počítat.
27. 09. 2013 | 15:02

JAHA napsal(a):

Ad: Emissary
podakujem Vam, aj ked to nepisem kvoli tomu, ale aby napriek individuam, ktori vedia len nadavat a urazat, citali ostatni i o veciach, ktore sa im roky zamlcovali a dodnes zamlcuju. Snahy tychto ludi, ktori by radi nechali citatelov v nevedomosti a pouzivaju voci mne same sproste osobne nadavky, u mna narazia na tvrdost, mna nezastrasia ani nadavkami a invektivami, ani donasacstvom prieciacim sa zmyslu anonymnych priestorov na diskusiu (P. S. prave jeden majitel osobnej zlozky na mna vysvetloval, preco si pocas rokov pisania pod vlastnym menom zaviedol nick: pametnik!!! a len toho roku asi 6 krat pouzil tieto estebacke metody, ktore vadili pri jeho osobe, aj to hovori o charaktere) . Ja sa neznizim na ich uroven v nicom (nadavky, estebacke metody) a nadalej budem uvadzat nove a nove pramene. Pricom netvrdim, a nikdy som netvrdil, ze zavery niektorych mozu byt nespravne. Tak ako zavery VSETKYCH autorov, kedze, ako bolo uz napisane a normalny clovek to chape, kazdy pozera na fakty zo svojho uhla podhladu.

Josef
Mnichovská dohoda to byl jen závěrečný akt,který tomu dal jen mezinárodní punc.
suhlasim

Luba
V jeho pamětech bude velká míra sebestylizace a víry v historickou vyvolenost, která mu sloužila k zaplašení všech pochyb. Nepochybuji, že počítal s jejich pozdějším zveřejněním. Není náhodou, že Goebbelsovy hry byly nakladateli odmítány, podobně, jako Hitlerovy mazanice.
Ano, bola istota, a to VSETKYCH a VSADE, ze Nemecko si svoje veci presadi. Aj buduci spojenci proti by neurobili nic, keby sa Hitler zastavil na konci Polska, dokonca ani ZSSR - vid zaciatok 2. svetovej vojny - Nemecko+ Slovensko napadlo Polsko a o dva tyzdne sa pripoji ZSSS. Tieto staty zacali 2. svetovu vojnu. Kazdy stat ale z ineho dovodu a pohnutok. Ked napadol ZSSR, museli uz zacat nejako reagovat. Teda v takejto situacii (ked malokto veril, ze to snad bude inac po par rokoch) sa museli rozhodovat mnohe narody.

Joe Ratata - ano, odpoved najdete vyssie v texte Lubovi i v predchadzajucich mojich textoch vyssie.
27. 09. 2013 | 15:06

Já se rád dívám. napsal(a):

pan Podracký
Pane Podracký, je v pořádku název článku ?
Evokuje totiž , jakoby se měla teprve nějaká Mnichovská dohoda přijmout.
Sancho Panza JAHA se svým pánem DQ Emissary už sedlají své osly, pozor na to - chudáci Mnichované ani netuší, co se na základě takových zavádějících názvů článků může vše odehrát v Mnichově i dnes, jsou oba velmi zle naladěni, navíc JAHA se může zaštiťovat dokonce tkzv. " boží vůlí" je to velký a praktikující křesťan, byť tak trochu slovenský šovinista a luďácký exponent.

JAHA
Už jste sehnal osla , který uveze i takovou nadměrnou váhu ?
Příště sem toho zkopírujte daleko více, nebojte se - "Nebát se a nekrást" tvrdil Masaryk...no a tady to máte celé zdarma, můžete kopírovat jak vzteklý, dokud rytíř de Maily nevyspustí " díky" svým neúnavným odpovědím na takovou produkci dech, ostatně divím se mu, proč vám toho osla dělá - téměř dobrovolně.
JAHA, kopírujte, nestyďte se, nikoho neživte.
27. 09. 2013 | 15:08

Joe Ratata napsal(a):

Polsku Hitler na výběr nedal.
Na něm si potřeboval vyzkoušet armádu, než se pustí do pořádné akce.
To, že se Poláci naivně spoléhali na pomoc Francie a Británie, když už se tyto mocnosti na příkladu ČSR přesvědčily, že na Hitlerovy sliby se nedá spolehnout, se mylně vydává za jejich hrdinství.
27. 09. 2013 | 15:11

507 Garayme napsal(a):

JAHA,

nejsem historik, ale troufám si říct, že vznik 2.SV klidně mohl být datován Anschlussem Rakouska, Mnichovem, porušením Mnichova a násilným záborem zbytku Československa se zřízením Protektorátu B+M anebo nepřijetím paktu kolektivní bezpečnosti proti německé rozpínavosti. Ani nevím proč zrovna napadení Polska je oficiálně považováno za začátek války.

Zrovna tak nechápu, proč zrovna 9. květen je oficielně považován za její konec, když člen Osy Japonsko ještě nebylo poraženo.
27. 09. 2013 | 15:14

polsko je pruský gambit napsal(a):

JAHA
Musíte se svými Velkoslovenskými požadavky obrátit co nejrychleji na Lecha Walesu, než se Polsko navěky spojí s Germanií.
Pak už svých 10 vesnic zpátky nedostanete.
Nikdy.

Co se deníků týče, spíš by mě zajímalo, co si v těch zářijových dnech zapsali páter Tiso, Alexander Mach a Gustáv Husák, známí píči české krve.
Jestli se shodně zmiňují o záměru přehradit u Hřenska Labe a vytvořit zatopením území pozdější české části protektorátu Západoslovenskú Maru?

Goebbels své deníky vždycky stylizoval s předpokladem, že je Göring průběžně čte. Nikdy v nich nenechává vysvitnout své vpodstatě komunistické přesvědčení a vždycky se snaží strefit do toho, co by chtěl slyšet Vůdce.

Obvykle je zcela vedle, jediný kdo Dolfiho záměry dokázal opravdu odhadnout byl Göring, který mu zajistil všechny potřebné styky s německými průmyslníky a bankéři.
Proto mu také Vůdce sebral policii a dal ji pokornému služebníkovi Heinimu, který z toho pak měl ukrutné psychosomatické bolesti a stavy hraničící se zhroucením, kvůli kterým se nechal ošetřovat různými přikladači rukou a východními zaříkávači.

Deníky si píší hrdinky červené knihovny. Kdyby si Canaris nepsal deník, nenechal by ho i s Osterem fýra vdubnu 45 popravit.

Pro jinak vševidoucího Lubu. Němečtí generálové se nehrozili války s námi. Hrozili se sešupu laviny událostí, kterou ta válka spustí, aniž by Německo mělo čas dozbrojit.

Áda s jasnovidností náměsíčníka prošel mezi všemi navršenými barikádami námitek a udělal to jediné, co mělo naději na úspěch. Všechny oblbnul (včetně Britů, kterým říkal, co chtěli slyšet a Stalina, kterému dal falešnou naději na časové okno k organizačním změnám a rozběhu výroby moderních zbraní) a předběhl.

Kdyby mělo čas dozbrojit Německo, měla by ho i Británie a SSSR (o Fracii si nedělám iluze, ta by jako vždy nechávala uzrát sýry) a pro německou armádu by to přineslo jen příležitost nechat se zmasakrovat.
Fýra byl génius, proto ho ještě 30 let po válce musela populární kultura líčit jako šílence.
27. 09. 2013 | 15:16

mydlil sem a mydlil tam napsal(a):

HANČAŘÍKU
kašlete už na Šaňo Macha, na Slovensku máte jiné starosti. S barany.
Nebyl jste to vy?
http://www.youtube.com/watch?v=oTuFLizbCu4
27. 09. 2013 | 15:30

Já se rád dívám. napsal(a):

Dokud není Klaus za katrem, nemá cenu se bavit o nějaké spravedlnosti a hodnotách, vždyť ta historie nám právě teď protéká mezi prsty, to je ten ortel, který nad sebou páteř národa dělá, ne to, co měli kdysi statní to českoslovenští junáci a sokolíci učinit - to už je passé...poškození amnestií /primárně i sekundárně/ zažívají svůj Mnichov dnes, to se ale nehodí, aby se za katedrou probírala taková témata, je třeba učit studenty pokory - před nově vytvořenými fiktivními elitami, respektive skutečnými lumpenelitami.
Ti pak takové" elity" volí a obdivují, v tom je ta páteš také ohnutá.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=791403

"...Šimáčková napsala, že zvolený způsob amnestie narušuje důvěru v celý právní systém. Lidé totiž vidí, že pachatelé nezanedbatelné trestné činnosti mohou zůstat bez trestu. ..."

"...Pokud prezident a vláda jako orgány veřejné moci při udělení amnestie zasáhli do základních práv jednotlivců neproporcionálním způsobem a bez legitimního účelu, nevyhnutelně to znamená povinnost Ústavního soudu poskytnout těmto jednotlivcům ochranu proti porušení jejich základních práv a svobod zaručených ústavním pořádkem," uvedla Šimáčková...."

Nemám také rád aleternativní konstrukce hisorie, ale obávám se, že toto už je "o nás s námi", ne " o nás bez nás", to je to ubohé a zbabělé.
Kde jsou Emissary, Urban atd, proč nebojují ? Vždyť pořeci mají plné huby o tom, že za určité hodnoty je třeba umět i umřít .
Co historik sokolík Hlaváček ?
Také radí jiným , že za určité hodnoty je třeba nasadit i svůj život, co že je s ním, nemá náhodou angínu ? Anebo že by měl modrou knížku ?

Jo, že jako vy jste chtěli bojovat s Hitlerem tu piblikováním na blogu, jindy smolením fejetonků pro HN anebo sepisováním sktipt ?
Pánové, to ke ale dost komické, ten váš " Mein Kampf" - tu válku bylo třeba vybojovat vojensky , to znamená značné nepohodlí, kolem lítají kulky, v zákopech je na podzim už dost zima, sekretářky k dispozici nejsou , ani dodávky pizzy...
Vy ale byste bojovali tím perem, viďte, i s Klusovou amnestií chcete bojovat tím vašim pérem, a když tak ať si lůza v ulicích protestuje, ale s tím vy nechcete mít nic společného, to narušuje demokratický právní řád, viďte, vy chcete nalézat ty názory v konskevencích, souvislostech a důsazích, že...v korektní, věcné a slušné diskuzi vedené na úrovni, bez vulgarismů a provokací...

Péro je velmi mocným nástrojem , téměř zbraní, škoda ale že na něj události většinou kašlou, na to vaše péro.

Já se prostě raději jen dívám, nestydím se za to, sděluji to zcela otevřeně, já nebojuji ani minulé , ani aktuální, ani budoucí války, jen se dívám....je to docela zábavné - s nemívám při tom vlhké ruce, to je též výhoda.
27. 09. 2013 | 15:54

Emissary napsal(a):

Já se rád dívám.

To je dobře, tak si stoupněte před zrcadlo a dívejte se…

JAHA samozřejmě mohl na ta fakta dát odkaz, tím by ovšem riskoval, že lidí vašeho typu je ani nečtou. Už se mi to stalo mockrát, naposled zde ani ten Váš rytíř je nečetl.
Nepopírám, že JAHA svůj vstup emotivně přibarvil, ale to je to poslední, co bych vyčítal. Vím že Vy ani ten Váš rytíř ani všichni ostatní se stejnou krevní skupinou nejste takového myšlení schopen.

No co, i šašci jsou potřeba….

Ze stejného důvodu se divím i přehnané reakci Jakelin de Maily, moc sem už nechodím, ani moc toho nečtu, ale zdálo se mi, že deficitem zdravého rozumu netrpí, možná tím taktem v diskusi neoplývá.
27. 09. 2013 | 15:59

santawizard napsal(a):

Na rozdíl od poláků či maďarů atd na východ ,tenkrát v předválečném Československu byl náš zákon a stát,na válku připraven a dobře vyzbrojen.Kdyby nebylo Mnichova ,tak bychom o sudety bojovali!!Když potom Hitler napadl Polsko ,tak všichni uznali ,že Mnichov byla zrada.To znamená ,že kdybychom takovou zradu předem neuposlechly,tak bychom byli mnohem prozřetelnější než celý Mnichov s Hitlerem dohromady.Jediná překážka v této teori,jak říkáte by byla ,že by Hitler doopravdy zvítězil nad neposlušným Československem vojenskou silou a byl by posilněn více než kdybychom se mu vzdali a dali mu všechno zadarmo .O tom se však dá pochybovat Tady nejde jenom o vojenský konflikt ,ale i politický konflikt.Po sudetech všechno pokračovalo už jenom vojensky.
Němci však nakonec válku prohráli.Německá rasa přestala existovat..Dnešní němci jsou už z velké části míšenci ale hlavně jsou demokratičtí.To je jediný důvod proč jsou dneska tolik vyspělí a mezinárodní a vedou evropany k evropské unii.Jestli by tenkrát boj o sudety toto oddálil nebo přiblížil by měla být otázka jenom pro historiky. Ti jsou však rozděleni ještě víc než bylo tehdejší Československo.To nedává žádný smysl.
27. 09. 2013 | 15:59

Ladislavu Podráckému napsal(a):

Ladislave, nesouhlasím s vámi, protože píšete nesmysly.
27. 09. 2013 | 16:01

JardaV napsal(a):

Když se uvažuje coby kdyby,tak si představme situaci,že by se Hitler zastavil na Ukrajinsko - Ruských hranicích a dal Ukrajincům statut federální republiky.A pozastavil by třeba válku.Opevnil by Ukrajinsko Ruskou hranici,kterou by Ukrajinci hájili s chutí a dlouho v případě konfliktu.V tom okamžiku by válka ani nemusela pokračovat,a Mnichov by se stal nepatrným administrativním krokem uvnitř soustátí.
My bychom byli vyhlazeni s pomocí Heydricha a spol.Ukrajina by nakrmila 120 miliónů lidí bez problémů,takže by podrobené národy buď prolétly komínem nebo se asimilivaly,
a začaly potichu tloustnout.
Blbnout se dá neomezeně,co se takhle smířit s tím,že "čo bolo,to bolo".???
27. 09. 2013 | 16:15

Já se rád dívám. napsal(a):

Emissary
Důstojníku, generále, maršále - vy zde ? Vy jste tedy nedostal angínu ?

Kdy tedy vyrazíte - v plné polní, bojovat s aktuálním Mnichovem, aktuálním pošlapáním práva, spravedlnosti, lidskosti, demokracie, ústavního národa ?

Sdělte to " svému národu ", není tak ani podstatné, zda s váma vyrazí i JAHA, jde o to, abyste dostál svým řečem, svému svědomí - vy sám, kaprále Emissary, nosiči maršálské hole, zatím jen v torně.

Jaký bude první taktický a jaký operativní krok -. vaší válečné operace ?
Ten, že se zdekujete se i odsaď či snad sdělíte svému národu, že Klausova amnestie byla a je vlastně fajn, správná věc ?

Za které hodnoty tedy byste vlastně položil svůj, popřípadě cizí životy ?

Zkuste to nějak popsat, až pak si zajděte k lékaři s tou angínou. On počká, nebojte se, neuteče.
27. 09. 2013 | 16:20

Umím Vám zařídit angínu napsal(a):

Emissary
Nebojte se, klidně odpovězte, že bojovat půjdete.
Já už to pak nějak celé zařídím.
Dělám i na pokladnu, žádný strach.
27. 09. 2013 | 16:25

Emissary napsal(a):

Já se rád dívám.

K lékaři si zajdete Vy, ale k takovému, co léčí duševně nemocné. To, co jste napsal v posledních vstupech, tomu odpovídá. Frustrovaný socialista a možná i zakuklený socialista. Jinak Vás mám na háku a nemíním s Vámi marnit svůj drahocenný čas.
27. 09. 2013 | 16:28

santawizard napsal(a):

Kdybychom bojovali navzdory Mnichovské dohody,tak by to byl boj jenom o sudety Hitler by se tenkrát ještě neodvážil napadnout zbytek československa.Kdyby ano,tak by spojenci vyhlásili německu válku ,stejně tak rychle jak to udělali až potom když napadl Polsko.
27. 09. 2013 | 16:42

Petr Havelka napsal(a):

Pane Podracký,

ta Vaše "bojová alternativa", která nakonec dopadne úplně stejně, ne-li hůře, není to podle tety Kateřiny "kdo chce psa bít, hůl si vždy najde" :)

Stejně to v mnohých lidech je (beztak v tom lítám také) Měli jsme se bránit.

Pod jedním z Mnichovským blogů jsem si položil otázku: Jak by v současnosti naše republika nahlížela na Mnichov, kdyby tu nebylo více než čtyřicetiletá indoktrinace?

Píšete, že k Mnichovským šedesátinám Havel pravil, že se náš pohled změní až stoupneme ekonomicky, tedy doženeme ten Západ a ono to vypadá, že Západ brzo dožene nás.

Kam se to ženeme, né že ne :)
27. 09. 2013 | 16:43

JAHA napsal(a):

Ad:mydlil sem a mydlil tam napsal
Nebyl jste to vy?

Nie, ja som ta reporterka a mna napadol po reportazi oznamovatel. (Teda, napadol, viete, reporterky, vsetko prekrutia).
Ale divim sa, kto ste Vy. Ten oznamovalel skutku nie. Takze - ak nie nasilnik, tak ten znasilneny?
27. 09. 2013 | 16:50

Luba napsal(a):

JAHA,
Vy stále neberiete do úvahy, že keby nebolo Čechov, žiadny Slováci a Slovensko by nejestvovalo!

Bol by iba Felvidék - Horné Uhorsko.

Čiže,
Vaše špekulácie o nespravodlivom delení Slovenska vo prospech akéhosi "Česka" je nezmysel. Boli sme spoločným štátom - Československom - a nikomu by vtedy na um nezišlo, že by tomu malo byť inakšie. Mezištátna zmluva mezi ČSR a Poľskom bola dohovorom jak českým, tak aj slovenským - žiadne "o nás bez nás"!

Pavol Kapusta (po česky Zelí) je slovenský nacionalista a novinár, pro svoje "kvality" a "nestrannosť" vyhodený zo Slovenskej televízie. Za mečiarismu bol hlásna trúba HZDS.

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/165308-meciar-si-urobil-z-stv-hlasnu-trubu-hzds/
http://www.extraplus.sk/476/ucet-platilo-slovensko
27. 09. 2013 | 16:53

tytyty napsal(a):

Aktuálně z roku 1938
Ve dnech 28. a 29. dubna 1938 se v Londýně uskutečnila
britsko-francouzská porada, na které došlo ke sjednocení postupu. Ten byl popsán v následující demarši určené československé vládě:

,,1. V případě konfliktu nemůže Anglie vojensky pomoci Československu.
2. Ze strany Československa je nezbytné
provést co největší ústupky sudetským Němcům.
3. Je nutno zahájit v tomto směru s Henleinem okamžité jednání."

Je patrné, že demarše měla ráz nátlaku
na československou vládu a v podstatě ji nutila přijmout karlovarské body Sudetoněmecké strany.
27. 09. 2013 | 16:57

František Votruba, JZD Suchá Loz napsal(a):

santawizard,

hluboký omyl, pane. Kdyby se Československo bránilo po Mnichovu, Hitler by získal legitimní prostředek porazit Československo a nadiktovat mu své podmínky. Jsem si zcela jist, že západní signatáři Mnichova by ani necekli i kdyby zabral celé Československo. Tak jako necekli, když po anexi pohraničí zabral jeho zbytek. Nezměnilo by se vůbec nic akorát by se zvýšila legitimita nacistického vojenského zásahu proti státu, který nerespektuje mezinárodní dohodu veelmocí.
27. 09. 2013 | 16:58

tytyty napsal(a):

Aktuálně z roku 1938 podruhé

7. června 1938, následovala francouzská
demarše obsahující výhrůžku, že pokud Československo požadavky Sudetendeutsche Partei nepřijme,

Francie bude ,,revidovat svůj vztah k Československu."
27. 09. 2013 | 17:05

tytyty napsal(a):

Aktuálně v roce 1938 potřetí
Konrad Henlein využil vyhrocené situace
k prohlášení, že veškeré jednání s československou vládou je vyloučené. Říšský rozhlas
vysílal 15. září 1938 jeho provolání:

,,Po dvacetiletém krvavém panství Čechů nad
naším nešťastným národem je to koruna utlačování.

Roku 1920 jsme byli vnuceni proti
své vůli do českého státu.
Chceme žít jako svobodní Němci.

Chceme jen mír a chléb.

Chceme domů do německé říše.

V útočném projevu dále prohlásil: ,,(...) Sudetské
Němectvo konstatuje prostřednictvím svých národních vůdců před celým světem,
že až do posledního okamžiku usilovalo o přátelské řešení. Československá vláda však
všechny požadavky Konrada Henleina odmítla. Za této situace na československém
státním území je samozřejmé, že každý sudetský Němec bude všemi prostředky bránit
svůj život a svou rodinu před vraždícími a plenícími hordami..."
27. 09. 2013 | 17:12

santawizard napsal(a):

Františku,takto většinou uvažují jedině k západu nedůvěřiví politici.Nelze vůbec srovnávat situaci ,kde bychom se krvavě bránili a volali západ na pomoc k situaci, kde jsme se vzdali a nevolali západ o pomoc,Mnichov ,nemnichov..
27. 09. 2013 | 17:15

JAHA napsal(a):

Ad: Luba
Pokial ste si nevsimol (co ako vzdy Vy a podobni nie), tak som napisal, ze je to jeden z pohladov a ze treba tvrdenie historicky preskumat, nie smahom ruky odmietnut, lebo to pisalo Zeli. O nom viem velmi dobre, pretoze za jeho meciarovskych cias sa na TV nedalo pozerat vobec. A co ste si, tiez NAHODOU nevsimol, som napisal, ze i Slovensko ma uzemie inych. Ale Vam by neulahodil ani Benes, keby zostupil z Vasho neba a oznamil Vam, ze vsetky tzv. lzi Slovakov o tom, ze ich neuznaval za narod, ze mal prsty v kazdej "krivarne" voci nim...je pravda a odpisahal by to. Vyhlasili by ste ho za- doplnte si sam.

Tie Vase ..., ze by nebolo Slovakov keby...Neviem, ci napisat des a hruza, co je to v tych ceskych hlavach, alebo, aby ste v podobnych vtipoch pokracoval dalej, nech sa zasmejeme.
P. S. Ako by nam postoj Benesa (najprv odovzdat cast historickych zup na severe Slovenska Polsku v 1938 a potom zduchnut prec z krajiny este pred rozdelenim CSR!!!) bol platny a k comu, a teraz tie konstrukcie, tak mozne, ako Vase a Vam podobnych -

ak by Hitler nechal Polsko a Madarsko rozdelit si uzemie Slovenska, keby Tiso sa nepodriadil a nevyhlasil (vlastne parlament!!!) vznik Slovenskeho statu a Hitler nebol nastastie totalny blazon napadol ZSSR. Kde by ste bolo vy, Cesi? Mozno cast Slovakov by prezilo, tak ako prezili ich predkovia Hunov, Avarov, Frankov, Madarov...a ktovie, ci by nezachranili i Cechov?:-). Viete, keby Cesi emigrovali ako prvy predstavitel a Slovaci nie?
27. 09. 2013 | 17:16

tytyty napsal(a):

Německo v roce 1938 chce jen "mír a právo"

20. září 1938, ovšem
československá vláda ultimativní požadavky vlády Anglie a Francie odmítla. Text
odpovědi přečetl ministr zahraničí Kamil Krofta v Praze anglickému a francouzskému
velvyslanci. V odpovědi se mimo jiné konstatovalo, že ,,československo-německý
poměr byl upraven zvláštní arbitrážní smlouvou z 16. října roku 1925, kterou nedávno
nynější německá vláda uznala za stále platnou. Československá vláda zdůrazňuje,
že je možno tuto smlouvu aplikovat, a žádá, aby se tak stalo."
27. 09. 2013 | 17:17

tytyty napsal(a):

Německo v roce 1938 chce jen "mír a právo", podruhé

V nočních hodinách z 20. na 21. září 1938 se anglický a francouzský vyslanec
setkali s Benešem znovu, aby opět předložili požadavek na přijetí Hitlerových
podmínek. Audienci u prezidenta si vyslanci vyžádali ve dvě hodiny v noci. Přečetli
mu instrukce svých vlád, které obsahovaly i konstatování, že v případě OZBROJENÉHO
československo-německého KONFLIKTU NEBUDE Německo označeno za agresora.
27. 09. 2013 | 17:22

tytyty napsal(a):

Československo neustoupilo Hitlerovi ale v zájmu zachování míru v Evropě Anglii a Francii.

Dne 21. září 1938 se v šest hodin ráno sešla československá vláda. Pod dojmem
ultimativních demarší změnila své stanovisko a z jednání vzešla stručná nóta
adresovaná Anglii a Francii: ,,Přinucena okolnostmi, ustupujíc neobyčejně naléhavým
domluvám a odvodivši důsledky ze sdělení vlády francouzské a britské z 21. září 1938,
v němž obě vlády vyslovily své stanovisko k pomoci Československu pro případ,
že by odmítlo přijmout francouzsko-britské návrhy a bylo pak napadeno Německem,
vláda československá přijímá v tomto postavení s pocity bolesti francouzské a britské
návrhy."

Taková je a byla tehdejší skutečnost.
27. 09. 2013 | 17:26

František Votruba, JZD Suchá Loz napsal(a):

santawizard napsal(a):

Františku,takto většinou uvažují jedině k západu nedůvěřiví politici.Nelze vůbec srovnávat situaci ,kde bychom se krvavě bránili a volali západ na pomoc k situaci, kde jsme se vzdali a nevolali západ o pomoc,Mnichov ,nemnichov..
27. 09. 2013 | 17:15

Proč bych jim měl důvěřovat? Pro ně bylo Československo jenom kanonenfutr směrem na východ. Polsku nic nediktovaly, měly s ním dokonce spojeneckou smlouvu a stejně jej po vojenském napadení vydaly nacistům napospas.
27. 09. 2013 | 17:53

santawizard napsal(a):

Polsko bylo něco jiného.Historie česka byla více propletená západem než Polsko.Ale i kdyby.Důvěrou nebo nedůvěrou to vždycky začíná.Proto se říká důvěřuj a prověřuj.
27. 09. 2013 | 17:58

pamětník napsal(a):

«Závěrem svého zamyšlení bych rád vyjádřil naději, že výše uvedený katastrofický scénář se stane potřebným impulsem k návratu k racionálnímu myšlení, jež při zkoumání historie odvrhne předpojaté ideologické konstrukce, příčící se zdravému rozumu.»
Nu, nevím. Kdo byl rozumným, racionálně myslel i před tímto výročím, kdo nebyl (šašek, resl a vůbec všichni sudeťáci, slovenský exot JAHA a další), ten se rozumným nestane, o to se pan Stejskal a další propagandisté postarají.
27. 09. 2013 | 18:03

santawizard napsal(a):

Historii však nelze podvádět.Jedině ,tak jako ve filmu strojem času,kde by návštěvníci ,jak se říká,přiletěli aby pomohli čechům a nebo němcům.Demokracii a nebo diktatůře.
27. 09. 2013 | 18:11

jižan napsal(a):

Ať se nám tolíbí nebo ne,v druhé polovině třicátých let existovaly v každém evropském národě jen dvě cesty:přijmout fašismus nebo ho odmítnout.Prvá cesta znamenala vždy dvě věci:náboženství a nacionalismus.Druhá cesta jediné:Diktaturu proletariátu.Druhá cesta porazila první cestu vojensky,jiné síly schopné porazit fašismus nebylo.Máme proto zatracovat jediný prostředek k záchraně lidských životů? V boji s ďáblem neváhej s ničím proti němu! Právě ti co chtěli bojovat i s Němci i s Rusy vyvolali v Polsku ztráty až osmi milionů životů.

V SSSR bylo hafo vesnic,které končily jako naše Lidice.Ale protože na rozdíl od nás v blízkosti každé někudy procházela fronta nebo partyzáni,fungoval tam zcela veřejný systém ochrany německých životů-početná vrstva označených viditelně domorodých policajtů,kteří zpravidla odnesli první úder diverse životy.Ale lidé tam jasně věděli s kým mohou mluvit a jak,kdo kam patří.U nás tohle nebylo,tady odbojáři nemohli nikdy vědět kdo je kdo-a bylo to o to nebezpečnější.Lidé nemohli nadávat.Dovedete si představit,že pět let takového dusna si lidé pamatovali dlouho a navíc každý odbojář,i ti co přežili,riskoval celých pět let okupace život a někdy i nesmyslné obvinění namísto skutečných zrádců po válce.Protože ilegalita vyžadovala i navenek loajalitu.
27. 09. 2013 | 18:14

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
"Jste neuvěřitelně křivý a zlý člověk."
Ano. Totéž jako o JAHA by se dalo říci o jedinci pod nickem Emisary. Aktivizace ´diskutérů´ tohoto typu zjevně byla jedním z důvodů tohoto "mnichovského" projektu.
27. 09. 2013 | 18:16

František Votruba, JZD Suchá Loz napsal(a):

santawizard,

přiznejme si upřímně. Diktátor Hitler vyvážel demokracii, když vyslyšel touhu "utiskované" německé menšiny a imperiální demokratické velmoci (Fr. a VB) mu v tom pomohly. Podobně jako dnes pomáhají (USA,Fr a VB) Al Káidě a totalitním ropným monarchiím vyvážet demokracii v podobě šaríe a osvobozovat menšiny (zejména křesťanské) v Libyii a Syrii.
27. 09. 2013 | 18:17

Stáňa P. napsal(a):

Být Benešem a muset furt poslouchat nějaké slovenské Picburk, Picburk, když jde republice o kůži, taky bych se asi místy neudržel.
Však to i Tonda Novotný matičiarom řádně vytmavil.
Načež se Dzúr s Husákem spikli s Brežněvem proti nám.

Po privatizačním převratu prozměnu drotári nalezli do zadku znova Němcům a mysleli si, že je Krauss-Maffei nechá vyrábět ty jejich plechárny.
Nám aspoň nevozili prezidentského syna (naštěstí žádného neměl) po cizině v kufru.
27. 09. 2013 | 18:19

pamětník napsal(a):

jižan:
Výstižně popsáno, jako byste tu dusnou atmosféru prožil. Nároží polepená červenými seznamy popravených odbojářů, ti ostatní si museli dávat pozor především na české Němce a další udavače. Můj otec měl štěstí, že se všemi českými kolegy-odbojáři to přežil, teď by však snad prasknul vztekem nad všemi těmito lžemi a lháři a nad počínáním propagandistických provokatérů.
27. 09. 2013 | 18:32

santawizard napsal(a):

Františku,proč jste teda ,když tolik nevěříte západu ,nevolali tenkrát na pomoc sovětský svaz.?Byla by ta historie ještě komplikovanější?I když němců bylo mnohem víc neč čechů ,češi zase měli mnohem větší obranné linie proti němcům ,než němci proti čechům.Klidně jsme mohly porazit Hitlera na vlastní pěst.Nejenom válkou o sudety ,ale i atentátem na prozřetelného.On tenkrát nebyl ještě tolik prozřetelný a ze slepé víry dělal velké chyby od začátku až do konce.Rovněž on měl svoje nepřátelé i v Německu.Tenkrát ještě nebyli všichni zlikvidováni než potom co následovalo ,když válka opravdu začala.
27. 09. 2013 | 18:33

František Votruba, JZD Suchá Loz napsal(a):

santawizard,

ano to máte pravdu. Divím se, proč Prozřetelného neodprásknul některý z Henleinovských vlastenců a demokratů. Třeba sám Henlein, když měl osobní setkání s Hitlerem.
27. 09. 2013 | 18:37

pamětník napsal(a):

JAHA:
«(P. S. prave jeden majitel osobnej zlozky na mna vysvetloval, preco si pocas rokov pisania pod vlastnym menom zaviedol nick: pametnik!!! a len toho roku asi 6 krat pouzil tieto estebacke metody, ktore vadili pri jeho osobe, aj to hovori o charaktere) »
Vaše lži jsem už vyvrátil vysvětlením, že stačilo zagooglovat.
Jste drzý křivý lhář.
27. 09. 2013 | 18:47

ex-nemo napsal(a):

Bohužel jsem tohle nevěděl v roce 1968.Mohl jsem si ušetř vystoupení a vzdor proti tehdejším okupantům, kteří přece byli ještě výrazněji v přesile než o 30 let dřív Hitler.
Mohl jsem si ušetřit mnoho problémů a žít si jako prase v žitě, možná že bych byl měl i banány a toaleťák.
Akorát bych se nemohl dnes podívat na sebe do zrcadla, ale to je detail.
------
Mascotte °100 % souhlas !!!
Hanba zbabělcům!
27. 09. 2013 | 19:03

LSER napsal(a):

Komické blogy a diskuse. Mnichovská smlouva je klasickou ukázkou imperiální, či
imperialistické politiky v praxi. Výsledky I.sv.války, tedy likvidace nepohodlného Německa, rozpad R-U a zejména vznik sovětského Ruska byly automatickým základem příštího imperiálního střetu. Řízený vzestup Německa ve 30.letech měl jediný cíl, využít Německo k zastavení postupu tzv.komunismu tedy tehdejšího SSSR. Mnichov byl pouze součástí britsko-francouzské politiky nasměrovat III.říši vůči Rusku.
Proto byly Československo i Polsko bez milosti obětováno.
Celá brit.-franc. strategie se rozpadá podepsáním sov.-německého paktu 23.8.1939.
Hitler se rozhodl posílit vojenskou sílu Německa okupací záp.Evropy. Zbrojní arzenály Rakouska,Československa a po té poražených zemí, tedy Francie až Norska posloužily k vybudování největší armády tehdejší doby. Teprve po té se rozhodlo nacistické Německo zlikvidovat SSSR. Vojenské obsazení VB bylo odsunuto na dobu po porážce SSSR, plánované do konce r.1941.
P.S. Československo a nejenom ono bylo řadovým pěšcem, který byl obětován ve jménu imperiální politiky na konci třicátých let.
Odmítnutí Mnichovské dohody a snaha o vojenský odpor z naší strany by pouze o pár týdnů pozdrželo Německo při naplňování svých tehdejších cílů.
Benešovo vedení rozhodlo realisticky, nakonec si uvědomil roli malých států, kterou sehrávají při imperiálním přerozdělování světa. Toto trvale platí, jenom se podívejte na současnou světovou politiku !!!
27. 09. 2013 | 19:11

Malé srovnání napsal(a):

ex-nemo,

pár rozdílů:

kdyby to v 68 vyšlo byl by zde buďto socialismus s lidskou tváří anebo o 20 let dřív mafiánský kapitalismus, t.j. bordel na kolečkách jako teď.

Vyjít to mohlo těžko, protože jsme byli rozhodnutím vítězných velmocí po válce z viny Němců ve sovětské sféře vlivu. A žádná velmoc - obě mely prakticky volné ruce - (ani USA - viz Řecko) se se "svými" ve své sféře vlivu nijak nepárala.

Rusové měli rozkaz minimalizovat české a slovenské ztráty, Němci se drželi hesla "jenom mrtvý Čech - Slovák je dobrý Čech/Slovák.
27. 09. 2013 | 19:21

Mascotte napsal(a):

Český pohled na historii je vůbec zajímavý.
Češi považují za národní porážku prohru v bitvě na Bílé hoře. Král Fridrich, Němec. Velitelé, Němci. Vojsko, žoldáci ze všech koutů protestantské evropy, několik moravských pluků. Některé prameny uvádějí, že na straně katolické ligy bojovalo Čechů víc.
Dobu strávenou jako součást Habsburské monarchie považují Češi za dobu temna v žaláři národů.
Čeští vojáci bojující za císařepána? Nikde se o nich nepíše, nejspíš neexistovali.
Československé legie v Rusku byli kontrarevoluční jednotky a ukradli sovětům zlato. A plenili Sibiř. Takže vlastně zločinná banda.
Atd. Je to docela legrační.
Největší Čech, podle jakési ankety, vůbec Čech není. A další nejslavnější vůbec neexistoval, je to divadelní postava.
Čeští hrdinové nejsou, byli povražděni nebo vyhnáni a úspěšně vymazáni s paměti národa. Takže nezbývá než uctívat šíleného sebevraha co se upálil na Václaváku.
27. 09. 2013 | 19:36

muromec napsal(a):

Stáňa P. napsal(a):
Být Benešem a muset furt poslouchat nějaké slovenské Picburk, Picburk, když jde republice o kůži, taky bych se asi místy neudržel.
Však to i Tonda Novotný matičiarom řádně vytmavil.
Načež se Dzúr s Husákem spikli s Brežněvem proti nám.

Po privatizačním převratu prozměnu drotári nalezli do zadku znova Němcům a mysleli si, že je Krauss-Maffei nechá vyrábět ty jejich plechárny.
Nám aspoň nevozili prezidentského syna (naštěstí žádného neměl) po cizině v kufru.
27. 09. 2013 | 18:19

Tak tohle si nechte bezpodmínečně patentovat. Moc povedené. Stavím se, že u Berousků by vás brali všemi deseti. Humberto by vás vyvážilo zlatem. Umíte to říct i na monocyklu, žonglujíce přitom pěti míčky?
27. 09. 2013 | 19:48

muromec napsal(a):

ex-nemo napsal(a):
Bohužel jsem tohle nevěděl v roce 1968.Mohl jsem si ušetř vystoupení a vzdor proti tehdejším okupantům, kteří přece byli ještě výrazněji v přesile než o 30 let dřív Hitler.
Mohl jsem si ušetřit mnoho problémů a žít si jako prase v žitě, možná že bych byl měl i banány a toaleťák.
Akorát bych se nemohl dnes podívat na sebe do zrcadla, ale to je detail.
------
Mascotte °100 % souhlas !!!
Hanba zbabělcům!
27. 09. 2013 | 19:03

A co tak úžasně vzdorovitého jste v tom roce 1968 provedl? Odplivl jste si směrem k ruskému tanku?
27. 09. 2013 | 19:55

ex-nemo napsal(a):

Muromec .
Nebyl jsem žádný bohatýr, hrdina, to přiznávám. Nic jiného jsem neudělal, než že jsem nikdy nepřiznal "vstup vojsk", odmítl podepsat jediný závazek , neuznal "vedoucí roli strany" odmítl podepsat závazek StB, ale podepsal "Několik vět. Jak vidíte, žiju. Žádné hrdinství jsem nevykonal a ani tedy nemám právo po nikom žádat aby byl hrdinou..
Nemáme právou soudit druhé. Kdo chce, vždycky si najde zdůvodnění proč se poddal, i když třeba tak za vlasy přitažené jako tady . Ale libovat si nad svou zbaběklostí, radovat se jak lezením po kolenou se mi podařilo přežít, chlubit se svou "chytrostí" zatím co ti ostatní hloupí šli do rizika a doplatili na to, to už považuju za zhovadilost.
To je možné jedině tady na Aktuálně, které mimo jiné je ůkolováno lámáním národního sebevědomí a svobodného myšlení, přizpůsobením národa dobrovolně lézt do otroctví.
27. 09. 2013 | 20:10

To tedy ne! napsal(a):

ex-nemo,

vy myslíte, že pan Stejskal tady na Bakalovo.cz někoho úkoluje a že přitom sleduje nějaké politické cíle? Že třeba historici měli být jenom předskokani kardinála Duky nebo tak něco? Tomu bych nevěřil.
27. 09. 2013 | 20:22

ex-nemo napsal(a):

To tedy ne
Já jenom nemohu věřit že by se mezi historiky nenašel někdo, kdo hledá objektivitu a pravdu, že tam je jednostranně zastoupena jenom poddajnost a pokornost.V tomto blogu nnapř. nejsou žádná doložená historická fakta, jenom dohady, směřující ke chvále zbabělosti.
To nemůže být náhodou; tady je jasný výběr toho, co se hodí do tendence serveru.
27. 09. 2013 | 20:43

pamětník napsal(a):

ex-nemo:
V každé i té nejvyhraněnější situaci je třeba konat co nejefektivněji. Ozbrojený odpor v 1938 by byl všechno jiné, jenom ne úspěšný. Odpor národa v obsazené zemi rozhodně nebyl projevem zbabělců.
Vaše jednoduché názory jsou naivní, ale hlavně, k ničemu nevedou.
27. 09. 2013 | 20:56

ex-nemo napsal(a):

pamětníku
Vy jste kdysi nebyl demagog, že ano !
Já jsem snad řekl že bychom ozbojeným odporem zvítězili ?
Já jenom odsuzuji zbabělost, a ještě víc její velebení jako "moudrosti". Nesoudím Beneše za jeho rozhodnutí ani nikoho jiného.
Mám jenom ten naivní názor, že jsou určité situace, kdy člověk prostě ustoupit, bez ohledu na následky, nesmí; že lidský život je sice veliká hodnota, ale není to ta největší.V tom se holt lišíme my dva i autor a většina zde, ale shoduji se aspoň s Winstonem Churchillem.
27. 09. 2013 | 21:27

Gudka napsal(a):

"Pořád existovala německá mlčící většina, ti by se mohli projevit. Kdo ví... lidé jako Rommel... Ti jistě z Hitlera a jeho kumpánů moc odvázáni nebyli."

Poněkud za vlasy přitažené. O Rommelovi je dobře známo, že byl v době, o které tu píšete, přímo horlivý nacista, a tak byl taky vnímán svými kolegy důstojníky.
Že později (slovo "později" podtrhuji), vlivem bezvýchodné vojenské situace, začal mít, stejně jako mnoho dalších vojáků, nějaké pochyby, je málo významné. Opouštění lodi v kritické situaci je běžný jev.
1938 už Wehrmacht přísahala na osobu A. Hitlera, důstojníci, kteří později vytoupili proti němu, byli vesměs Hitlerem rychle povyšování, jako "nové kádry"
27. 09. 2013 | 21:31

santawizard napsal(a):

Nesmíme zapomínat ,že fašismus v západní Evropě vznikl v sebeobraně komunismu ve východní Evropě.Celý tento dualismus pokračoval i po válce železnou oponou a je vidět dodnes jako Evropská unie na jedné straně a Rusko na druhé straně.
Kdyby Hitler ale nebyl takový rasista ,tak jako fašista by byl lepší.Ani atentáty by na něho nebylo třeba.
27. 09. 2013 | 21:45

stoppa napsal(a):

santawizard
"Kdyby Hitler ale nebyl takový rasista ,tak jako fašista by byl lepší."

No jasně. Nebylo nad Mussoliniho. To dá rozum.
27. 09. 2013 | 21:50

Copperfield napsal(a):

"Kdyby Hitler ale nebyl takový rasista ,tak jako fašista by byl lepší" Jo - a taky mohl být jeptiškou anebo knězem adventistů sedmého dne.

Člověče, človíčku, kam vy na to chodíte.
27. 09. 2013 | 21:51

Gudka napsal(a):

"Kdyby Hitler ale nebyl takový rasista ,tak jako fašista by byl lepší"

To je právě ten problém, a to zapeklitý, který neofašouni nedokážou stále uspokojivě rozlousknout: je jasné, že dnes s antisemitismem (zatím) neprorazí. Prodat fašismus jako "boj proti komunismu" - tedy, rozumějte: POUZE proti komunismu, by bylo lákavé. Jak ale umýt tu antisemitskou skvrnu?
Za vynález, jak glorifikovat fašismus, včetně jeho hitlerovské mutace, aby s tím byli spokojeni i v Izraeli, nejspíš vypíší nějakou cenu.
27. 09. 2013 | 21:58

pamětník napsal(a):

ex-nemo:
V tom se zásadně lišíme: lidský život je nejvyšší hodnota, žádná idea či ideologie anebo představy o zbabělosti (o kterou btw. v tomto případě vůbec nešlo) zdaleka nedosahuje hodnoty lidského života, což mj. potvrzují nesmsyslné sebevražedné atentáty islámských fanatiků anebo na druhé straně Breivikovy vraždy.
Podle Vás jsem demagog, Vy podle mne jste problém nedomyslel.
27. 09. 2013 | 22:04

santawizard napsal(a):

Jestli ,že demokracie je jako náboženství ,tak fašismus a komunismus je jako černá a bílá mágie.Dneska je ultrapravičáctví a ultralevičáctví zakázané .Dovoluje se jenom umírněná forma lidového a národního socialismu,tak zvaný dubčekův komunismus s lidskou tváří a fašismus bez rasismu s lidskou figurou. Nacismus a bolševismus panoval už jenom v minulosti .Dneska jsme mnohem více demokratičtí než tenkrát.
27. 09. 2013 | 22:20

czert napsal(a):

sasek napsal :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Např. komunista Žižka, který vtloukal lidem do hlavy, aby se nepřátel nelekali a na množství nehleděli. Dokonce i takový vědátor, jaým byl Zdeněk Nejedlý, mu na to skočil.

Kde jste byl pane Podracký alias de Maily, když se lámal chléb (1939, 1948, 1968, 1989)?
Vaše kalkuly nemohu přijmout, jsem na straně pana Urbana. Možná bych tu asi nebyl )ani mnozí z nás), ale to by mne sotva trápilo.
ted ja :
jenze za zizky se valcilo uplne jinak, nez ve 20.stoleti, ale to jen tak naokraj.
ale myslim, ze jasne proc autorovy kalily nemůžete prijmout, a ste na strane urabana - protože on se takovym "maličkostem" jak by to vypadlo po "jeho" valce oblokem vyhyba, proc asi ?
27. 09. 2013 | 22:21

czert napsal(a):

sasci sou potřeba napsali :
nechci vám kopat do báboviček. Vy skutečně věříte, že kdyby Beneš v rozporu s nařízením velmocí zavelel k obraně, že by v Třetí říši došlo k "palácovému" převratu? Proč tedy nesvrhli Hitlera když nařídil Anschluss Rakouska, napadnout Polsko, Francii, SSSR?

ja pisu :
je to velmi proste, v 38 si veleni wermachtu nebylo jiste výsledkem, navíc nebyly na valku moc pripraveni, coz uz se o roku 39 a později rict neda.
27. 09. 2013 | 22:35

ex-nemo napsal(a):

pamětník
Taky mě napadá jedno jméno - Jan Hus ( Na obdobné jiné případy se mi teď nechce vzpomínat, ale existují.)
Takže podle Vašeho názoru nejen on, ale všichni co obětovali život za nějakou ideu jednali nesmyslně.
No názor je názor, existují jistě stanoviska nesmiřitelná, mezi nimiž není možný kompromis. To jsou naše dvě.
27. 09. 2013 | 22:46

aga napsal(a):

ex-nemo

Máte pravdu, to, co jste popsal jako svůj "vzdor", není ve srovnáním s téměř jistou smrtí na bojišti opravdu žádné hrdinství. Jestli vám to pomohlo udržet si sebeúctu, fajn. Udělal jsem téměř do puntíku to samé, co vy - a dnes si připadám pouze zneužit k prosazení něčích nemorálních cílů, které k důsledku vedly ke skutečnému zlomení páteře národa (a vyčítám si svou trestuhodnou hujerovskou naivitu) . Tak, jako by ostatně byli zneužiti ti mrtví otcové od rodin hnaní na válečná jatka.
27. 09. 2013 | 22:56

aga napsal(a):

ex-nemo

I "obětování života za ideu" může být pouze činem sloužícím k uspokojení vlastního ega - zvláště když to naše sebeobětování znamená zároveň smrt či neštěstí těch, kteří se obětovat dobrovolně nechtějí (třeba proto, že vyhodnotili situaci jinak, a oběť jim přijde kontraproduktivní).
27. 09. 2013 | 22:59

Kimi napsal(a):

Tady není co řešit.
Autor blogu to napsal naprosto realisticky, nepřijetí Mnichovské dohody by znamenalo pro republiku z mnoha důvodů katastrofu, mj. se počítalo, že z vojáků, nasazených po mobilizaci v první línii na hranicích, by nepřežil nikdo.
To však pravdoláskařští humanitární bombardéři typu Jana Urbana, z Havlových "mírových" svazů, nikdy nepochopí a diskutující provokatéří nikdy nepřiznají.
27. 09. 2013 | 23:02

pamětník napsal(a):

ex-nemo:
Jan Hus neměl volbu, byl by usmrcen, i kdyby odvolal, pouze "humánněji", což tehdy věděl každý jenom trochu informovanější. Jeho odvážná volba byla jinde, v otevřené kritice tehdejšího církevního svinstva.
«Takže podle Vašeho názoru nejen on, ale všichni co obětovali život za nějakou ideu jednali nesmyslně» Jak kdo, podle konkrétních okolností. Něco jiného je bojovat za spravedlivou věc a prohrát, něco jiného je jít do předem prohraného boje jako Zélóti v Masadě anebo alternativně naši předkové v 1938 a ještě něco jiného cíleně podstoupit nesmyslnou smrt jako Jan Palach.
Shoduji se s Vámi v tom, že mezi našimi stanovisky kompromis možný není. Přesto si dovolím tvrdit, že po desítkách let kritizovat naše předky za to, že nepodstoupili něco, co my jsme podstoupit nemuseli, a mistrovat tak historii je nabubřelá arogance, kterou dnes je logické očekávat jenom od sudeťáckých ideologů.
27. 09. 2013 | 23:05

Proč je fašismus ultrapravice? napsal(a):

Typickými rysy fašistických ideologií jsou zejména rovnostářský kolektivismus, autoritativní a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, militarismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu chápaného korporativisticky. Fašismus principiálně připouští soukromé vlastnictví, a to včetně soukromého vlastnictví výrobních prostředků; avšak pouze za předpokladu, že tyto výrobní prostředky budou sloužit kolektivnímu prospěchu. Konkurenční prostředí volného trhu bylo přípustné v mikroekonomice, avšak v makroekonomickém měřítku vládl korporativismus a často monopolismus. Řízení podniků probíhalo na principu tzv. "Tripartity", tedy zástupců majitele, pracujících (odborů) a státu (vůdce).
27. 09. 2013 | 23:46

Karel Mueller napsal(a):

Pane Podrácký,

Váš text je po těch nových výkladech historie balzám na duši. Skvěle jste rozvinul, co zde léta tvrdím.

Mám jen jednu zásadní poznámku, Naši předkové rozhodli o orientaci na Rusy a Stalina sami, resp. rozhodla ta akceschopná část národa. Ve své volbě neřešili "-ismus", řešili to, jak zabránit zkáze národa a jeho zničení v budoucnu. Proto po zkušenostech Z Mnichova a 2.WW volili tak, jak volili.
27. 09. 2013 | 23:48

Jakelin de Mailly napsal(a):

JAHA

Skončil u mne již dávno popíráním viny Slovenského štátu na holocaustu slovenských Židů.
S tímto typem lidí nechci mít nic společného, ani těch pár písmen zde.
Naříkání na zlé Čechy + vše, co Jaha píše, pokud se naladí na své opravdové já, je typickým znakem slovenského primitiva.
Pepa Řepa byl zabanován, nebyl poslušen, jeho "provinění" je směšné a triviální.
Toto zde volně hlásá své odporné názory.
Kdyby to člověk tady bral vážně, musel by se zgrcat.

Poslední cancání o vině Čechů na jakémsi ukradeném slovenském území jsou směšná.
Hranice netvořili Češi, ani Poláci, ale vítězné mocnosti a smlouvy, jako např. Trianon, nebo v tom pamfletu zmíněné Versailles.
Zajímavé, že se neřve o důsledcích Vídeňské arbitráže, kde hodný proslovenský ujo Hitler zařídil, aby bylo Slovensko obráno o skutečně pěkný flák území.
Z tohoto slovenští nacionalisté taktéž obvinili a obviňují Čechy, ačkoli s tím neměli nic společného.
Že se neřve o německé okupaci tzv. Schutzzone na záp. Slovensku.
Pořád dokola ten samý komplex, lži o tajném dodatku v Pittsburghské smlouvě, Čechy zabitý Štefánik, kradení českých dějin , malost, hloupost a sprosté lži a neuvěřitelná arogance.

Fandím Všem mladým Slovákům, aby nebyli jako JAHA.
28. 09. 2013 | 00:11

czert napsal(a):

santawizard napsal :
Klidně by se dalo říct,že všechnu hrůzu 2.světové války zavinili samotní česši ,kteří jako ovečky poslechly Mnichovskou zradu a odmítly se postavit proti Hitlerovi a sudeťáckým záškodníkům.Naše prohra dala němcům československý obranný systém,který byl velmi vycvičený a obranoschopný.Němci se stali vítězi i morálně.To je jenom utvrdilo k další a k další agresi na zbytek Evropy.Kdyby to tenkrát v Mnichově věděli,nikdy by Československo neobětovali.

dovolim si oponovat, byyl lidi kteří vedeli ze mnichov nepovede k nicemu dobremu.
snad za všechny citat churchila z 38 :
britanie mela nabvyber mezi hanbou a valkou. zvolila hanbu a bude mit valku.
28. 09. 2013 | 00:50

nuže napsal(a):

Nebylo.
Přestože by to na výsledku nic moc nezměnilo, nanejvýš zdrželo celou záležitost o pár měsíců (což nebylo dost k dobudování zbylých 80% opevnění) a přinutilo Anglii s Francií víc odhalit svů skutečný postoj (zda by si troufly Československu jako jeho dosdavadní spojenci něco nutit pod pohrůžkou násilí, anebo by pod tlakem třeba i veřejného mínění doma couvli - to asi ne).
Alespoň napoprvé smlouvu odmítnout by ale změnilo dvě věci:
Hitler by si vnitřně nepotvrdil totéž, co v Porýní (předposranost spojenců z jakéhokoli deutsche bububu),
a Československo by nevešlo do historie dějin jako povolná slečna, která strachy dá hned napoprvé, když si někdo jen tak vezme, aniž by se vůbec ohradila.
28. 09. 2013 | 01:04

Stáňa P. napsal(a):

muromče
Monocykl mi ukradli a Večerníček ho nechce pučovat.
S těmi míčky to stále zkouším, trpělivost růže..
Jahovu kouzlu prostě nejde odolat, i jinak slušný Jakelin se tu kvůli němu pouští do výroků, kvůli kterým mě normálně mažou.
Nelze-li něco kvůli cenzuře řádně popsat, je nutno metat kozelce.
28. 09. 2013 | 01:50

Chtěl jste to, máte to mít napsal(a):

Proč je fašismus ultrapravice?

Fašismus je ultrapravice protože všudě kde vznikl vznikl s podporou velkých peněz korporátního kapitálu v zájmu tohoto kapitálu.

Specifický německý fašismus - nacismus vznikl v době velké hospodářské krize, v čase obrovské bídy, nezaměstnanosti a hladu jako nouzové východisko korporátního kapitálu před blížící se sociální revolucí. Proto Katolíci a Liberálové, nadnárodní bankovní a průmyslový kapitál, ruská exulantská aristokracie podpořily nástup Hitlerovy totality k moci.

Německý fašismus nesl silně nacionalistické a šovinistické rysy. Jako každý fašismus brutálně potlačoval jakoukoliv názorovu opozici - žádná hra na disidenty, střídavé propouštěné a zavírané ale brutální likvidace. Dalším jeho specifickým rysem bylo, že udržování a zvyšování životní úrovně německých "nadlidí" mělo být dosaženo za cenu obětování části vlastní populace v loupežných kořistnických válkách o suroviny, kolonie a otroky. Dalším takovým rysem bylo, že vyhlazované národy plánoval do mrtě využít jako tažné báňské koně, umořit je prací k smrti v podvýživě a využít pro dosažení zisku úplně všechno - okrást je o majetek, dědictví, zužitkovat pro zisk dokonce po smrti jejich zlaté zuby, kůži a vlasy a kosti na výrobu paruk, mýdla, kabelek a zlatých prutů německého zlatého pokladu.

Proto je fašismus vždycky a nacismus byť nese určité prvky sociálního státu vždycky ultrapravicový.
28. 09. 2013 | 08:38

tytyty napsal(a):

Německo v roce 1938 chce jen "mír a právo", potřetí

Protože československá vláda dne 20. září 1938 anglický a francouzský požadavek na přijetí Hitlerových
podmínek

ODMÍTLA,

setkali se v nočních hodinách z 20. na 21. září 1938 anglický a francouzský vyslanec s Benešem znovu, aby

opět předložili požadavek na přijetí Hitlerových podmínek.

Audienci u prezidenta si vyslanci vyžádali ve dvě hodiny v noci. Přečetli
mu instrukce svých vlád, které obsahovaly i konstatování, že v případě OZBROJENÉHO
československo-německého KONFLIKTU NEBUDE Německo označeno za agresora.

Co diplomatické konstatování, „že v případě OZBROJENÉHO
československo-německého KONFLIKTU NEBUDE Německo označeno za agresora.“ Vlastně přeloženo do běžné mluvy znamenalo?
Neznamenalo to nic jiného než, že že v případě ozbrojeného
československo-německého konfliktu bude mezinárodním společenstvím, v čele s Velkou Británií a Francií, označeno za původce válečného střetu, tedy za agresora Československo, se všemi z toho vyplývajícími důsledky, zvláště v případě, že by podniklo preventivní úder jako první a NĚMECKO BUDE v tom případě POVAŽOVÁNO ZA BRÁNÍCÍ SE STRANU.“

Co z toho vyplývá dál?
Vyšel-li by z této československo-německé války český národ a stát poražen, jako každý poražený stát a národ v každé válce by nesl následky své porážky, včetně ztráty části svého historického území a platilo by válečné reparace.
Výsledek? Český stát by trvale ztratil své pohraničí.


Pokud by v této válce český národ a stát zvítězil, požadovalo by zcela jistě mezinárodní společenství, v čele s Velkou Británií a Francií a pravděpodobně i Společnost národů pod pohrůžkou sankcí, aby Československo jako agresor vrátilo v souladu s „mírovou“ Mnichovskou dohodou, své územní zisky,rozuměj své pohraničí, Německu a aby zaplatilo válečné reparace.
Výsledek? Český stát by trvale ztratil své pohraničí.
Račte si vybrat tu variantu, která se vám líbí víc.
28. 09. 2013 | 10:47

vuk napsal(a):

Vždyť český národ většinou odmítal disidenty a podporoval komunisty, i když byl Mnichov přijat. Mj. právě kvůli tomu, že "demokratický" kapitalismus první republiky zkrachoval po všech stránkách.
28. 09. 2013 | 10:49

aga napsal(a):

tytyty

To je fakt zblití, že aktuálněcí oblíbení historikové i poučení laikové tato fakta účelově a úmyslně zamlčují. Vše v rámci přemýšlivé, konstruktivní a věcné diskuze. Hnus.
28. 09. 2013 | 11:13

ex-nemo napsal(a):

Jenom opakuji:
Zbabělec si vždycky najde důvod proč nebojovat, někam zalézt a v poníženosti přečkat.Tady ten blog a většina diskuze je ovšem takovýchto výmluv květ.Nchi tu kritizovat Beneše, který byl postaven před tak těžké rozhodnutí jakjo málokterý smrtelník.
Přikláním se k Winstonu Churchillovi, který to konec konců dokázal formulovat lépe než já.
Statečnost či zbabělost není ovšem záležitostí rozumu, nýbrž instinktu, a s tím se nedá diskutovat. Proto zde to dohadování končím a přeji vám všem příjemný svatováclavský víkend.
P. S.
Chcete-li mít ten dojem z našeho světce úplný, pusťe si náckovský "Náš směr" tam ho mají v záhlaví.
28. 09. 2013 | 12:26

ex-nemo napsal(a):

2. řádek .... Nechci
Omluva .
28. 09. 2013 | 12:27

muromec napsal(a):

Jakelin de Mailly
Tak to se na jednom místě trochu pletete, pane historiku.
Jestli jste autorem tohoto blogu, klobouk dolů, moc moudrý, všechna čest. Souhlasím do poslední bodky. Pana jménem JAHA taky nemusím, ač jsem Slovák. Píše pro mě nepřijatelným způsobem někdy nepřijatelné věci. Ale v jednom má svatou pravdu. Když se utvářela hranice ČSR, nebylo všechno jen na velmocích. Kupř. takovou Petržalku, zadunajskou část dnešní Bratislavy, která měla být součásti Maďarska, čsl. legionáři normálně vojensky obsadili i s kouskem dalšího území podél Dunaje, až pak se stala součástí ČSR. A aby si čeští politici udobřili Poláky pokud jde o Český Těšín, darovali Polsku začátkem 20. let výměnou 26 slovenských spišských obcí. Z cizího (=slovenského) krev neteče.
Pak na začátku 2. světové, po Mnichovu a Vídeňské konferenci (ta se týkala dělení Slovenska), si Maďaři urvali jih Slovenska, a Poláci obsadili další část slovenského území na severu. (Jako historik musíte jistě vědět i to, že Poláci se původně chystali i na zabrání části českého území.) Když pak Hitler přepadl Polsko, Slovenská armáda zabrala pro Slovenský stát zpět obsazené území i těch 26 slovenských spišských obcí darovaných Polsku českými politiky začátkem 20. let (obyvatelé měli obrovské štěstí, že pak přežili 2. světovou jakž-takž v závětří). Po válce došlo k návratu území do původního stavu: 26 spišských obcí je opět v Polsku a Polácí tam provádějí "bezbolestnou" asimilaci Slováků.
Akorát pan JAHA nemá dobrou stylistiku a často věci podá ne příliš zřetelným způsobem.
28. 09. 2013 | 12:43

muromec napsal(a):

to Stáňa P.
Přesto, milá pani, když chcete do nás Slováků kopat, chtělo by to trochu více stylu, a méně vymýšlení než jste předvedla. Ale do cirkusu by to bylo opravdu dobrý.
28. 09. 2013 | 12:47

muromec napsal(a):

ex-nemo
Víte kdo řekl (cituju jen volně, přesnou citaci si nepamatuju) "Ten kdo uteče z boje, zachová si možnost dosáhnout příště vítězství." Čingischán, a to určitě nebyl žádny zbabělec. Lidé by se v každém okamžiku měli řídit krom odvahy i rozumem. Takže nějaké nadávání na 1. republiku, jak se měla bránit Mnichovskému diktátu za každou cenu vypadá sice statečně, ale rozumu v něm není ani za mák. Proč - to je velmi hezky napsáno právě v tomto blogu. A rozumnému člověku to musí být jasné. To zaprvé.
A zadruhé: Už jsem o tom tady asi dvakrát krát psal - 21. srpna 68 jsem s kamarádem šel do místních kasáren požádat aby nám dali zbraně, že chceme taky bojovat, bylo mi 16. Rusy jsem potom na smrt nenáviděl, na ruštinu na gymnáziu jsem ostentativně kašlal. Na vysokou jsem se dostal bez problémů, ještě to nebylo tak zlé, ale chudák moje sestra za dva roky si slízla, že tátu vyhodili ze strany. Musela na rok "do výroby". Pokud jde o SSM, na fakultě jsem říkal, že jsem členem vesické organizace, ve vesnici jsem říkal, že jsem organizován na fakultě. Na 1. máje jsem zásadně nechodil, pak ani k většině voleb. Do strany ani SČSP by mě nikdo nedostal. Rok 1989 jsem vítal rozradostněný jako malé děcko.
Dnes se situace zásadně změnila. I mně se otevřely oči. Dal bych cokoliv za to, aby se věci vrátily před rok 1989, a byl bych ochoten i vzít zbraň na obranu socialismu. S komunisty bychom si dřive nebo později nějak poradili. S kapitalisty si neporadí nikdo. Ti nás vysají všechny z krve a pak ještě vyhodí zemekouli do povětří.
28. 09. 2013 | 13:15

tytyty napsal(a):

...Maďaři urvali jih Slovenska?
Opak je pravdou! Současné Slovensko si po rozpadu Československa ponechalo, a zde je na místě otázka: proč a dokdy?, kromě území, kde žijí převážně Slováci, i část původního historického maďarského území, které bylo a je dosud obýváno převážně Maďary, kteří zde žili ve svém státě přes tisíc let a na rozdíl od Slováků, na svém.
K tomu lze ještě dodat, že problém slovensko maďarských hranic je problémem daleko složitějším , než českoněmecký spor o české pohraničí, neboť pro připojení ryze maďarských oblastí severně od Dunaje a Petržalky jižně od Dunaje neexistovaly v roce 1919 žádné pádnější důvody,kromě tehdejší vojenské převážně české síly, kterou dnešní Slovensko nemá, a hlad po co největším možném československém území, dnes tedy tzv. slovenském a tehdejší francouzský zájem Maďarsko oslabit. Obě strany se dohodly na německoitalské arbitráži, která 2. listopadu ve Vídni rozhodla o připojení převážně maďarských částí jižního Slovenska k Maďarsku.
28. 09. 2013 | 13:19

muromec napsal(a):

to tytyty
Víte co po romsku znamená "hamrokar"?
28. 09. 2013 | 13:26

tytyty napsal(a):

"hamrokar"?.

Nevím,romec,
ale řekl bych, že to samé jako muromec.

Jen bych ještě dodal, že po válce došlo k návratu území do původního stavu: bezpočet maďarských obcí, včetně Košic a Petržalky je opět na Slovensku a Slováci tam provádějí "bezbolestnou" asimilaci Maďarů.
28. 09. 2013 | 13:37

siven napsal(a):

Někteří velikáni ducha na východ od Moravy by potřebovali zažít situaci pod Tatrami na přelomu 20. století jako sůl.

Elfejetetétek??
28. 09. 2013 | 14:10

pamětník napsal(a):

ex-nemo:
«Zbabělec si vždycky najde důvod proč nebojovat, někam zalézt a v poníženosti přečkat»
Pokud jsem s Vámi souhlasil o nesmiřitelnosti našich stanovisek, rozhodně jsem nesouhlasil s Vaší intepretací přijetí vnucené "dohody" jako zbabělost. Bylo to tehdy jediné možné řešení hrubého nátlaku všech tehdejších velmocí na ČSR a Vy prostě lžete. Právě takovým, kteří z pohodlí desetiletí vzdálené budoucnosti lživě kritizují něco, co sami rozhodovat nikdy nemuseli, je třeba připomínat historickou skutečnost. Československo tehdy fakticky nezaniklo, i v období Protektorátu přes všechny oběti na životech fungovala jeho správa. Němci popravili premiéra Eliáše, přesto nadále byl organizovaný protinacistický odboj, vdovám po čs. padlých letcích v bitvě o Británii nadále byly ilegálně doručovány důchody...atd, o R. Heydrichovi Vás snad nemusím vyučovat. Stát de facto nezanikl a mnoho jeho občanů se podle toho chovalo.
Dnes jsme svědky cílené protičeské propagandy z řad potomků odsunutých československých Němců a jejich českých pomocníků a dalších ideologických agitátorů, kteří z aktuálních politických důvodů se snaží formovat veřejné mínění příznivým směrem pro jejich cíle. Jedním z těch cílů je získat čím dál větší německý vliv na českou politiku a v neposlední řadě finanční "odškodnění" odsunutým čs. Němcům.

P.S.:
Obdivuji Vás, s jakým osobním nasazením bojujete proti desetiletí staré státní zbabělosti. Anonymně.
28. 09. 2013 | 14:58

Gru napsal(a):

Spiknutí proti Hitlerovi v souvislosti s jeho plánem na napadení Československa v r. 1938 skutečně existovaly, ovšem nebyl v nich zapletený ždný Rommel, nýbrž skupina kolem Haldera, tehdejšího šéfa generálního štábu a jeho předchůdce v tété funkci, Becka. Spouštěcím momentem měla být nějaká vojenská reakce Francie a Anglie na Hitlerův rozkaz k sputšění invaze do ČSR. Přičemž se čekalo i na nějakou symbolickou reakci, na níž by se spiklenci mohli odvolat. Bylo rozhodnuto, že Hitler bude v průběhu puče zastřelen (řekne se, že"na útěku" - aby nemohl hovořit před případným soudem).
Tento puč byl zmařen neochotou Francie a Anglie vojensky reagovat na sudetskou krizi a v okamžiku, kdy Chamberlain přijel do Mnichova, celý plán na svržení Hitlera padnul.
Tady je dobře vidět, jak invalidní je tvrzení, že "nešlo o zradu Západu" . Stačilo pouhé gesto a bylo po Hitlerově režimu. Pěkná ukázka, které "co by - kdyby" má vůbec cenu zvažovat.
Rozhodnutí neleželo na stole Benešovi, ale Chamberlainovi a Daladierovi.
28. 09. 2013 | 15:44

Jakelin de Mailly napsal(a):

muromec

Nejsem autorem tohoto blogu.
Autor se podepsal pod ním.
Stačí dočíst až do konce.

Legionáři mohli obsadit, co chtěli, ale potvrdit to musely velmoci a smlouvy.
Váš argument je podivný. I v tom, že jeho první část hovoří o obsazení VE PROSPĚCH Slovenska.
Navíc, osvěžte si pojmy jako Maďarská a Slovenská republika rad, maďarská intervence.
Až budou Slováci zase naříkat nad pár vesnicemi z doby kamenné, nechť si vzpomenou na investice zlých Čehúnú nejen v penězích do jejich zaostalé země.
Skutečné a významné územní ztráty Slovensko postihly Vídeňskou arbitráží a okupací Schutzzone. S tím Čehúni neměli nic společného.
Nebýt Čechů, žádné Slovensko by se r. 1918 nezbavilo svého statutu a určitě ne v podobě, jako 1918, s výsledným vyhádaným územím se silnou maďarskou menšinou, na mnoha místech MINORITOU.
Nacionalistické slovenské nářky "Slováky Česi potřebovali" jsou absurdní.
Český stát existoval po staletí, neměl by problém existovat dál a být uznán.
Slovenský stát neexistoval nikdy. Existovala pouze provincie Uher.
Nemám k tomu víc co dodat.

PS. Na Dukle jsem si několikrát nasbíral pár hřibů.
Přiznávám svůj podíl na českém okrádání Slovenska.
28. 09. 2013 | 16:32

Jakelin de Mailly napsal(a):

MAJORITOU
28. 09. 2013 | 16:34

dinan napsal(a):

Souhlasím s autorem blogu, že postup čs politických elit přijmout mnichovskou dohodu byl menším zlem než současnou státní propagandou neustále omílané řešení, tedy bojové vystoupení bez ohledu na okolnosti a následky. Dějiny píší vítězové a mezi nimi by Československo po prohrané válce z Hitlerem nebylo.

Ad Gru: Chamberlein neměl na Hitlerově pádu zájem, protože si myslel, že se s ním dokáže domluvit ke spokojenosti obou velmocí. Byla to politická krátkozrakost, která jen přiblížila 2. světovou válku.
28. 09. 2013 | 17:01

ex-nemo napsal(a):

Pamětníku
Nechme debaty, kde ani jeden nemáme pořádné argumenty. Vy obhajujete zbabělost, já ji kritizuji. Znovu zdůrazňuji, že Benešovo rozhodnutí nemám odvahu kritizovat, tady jde jen o obecnou záležitost, a zde je debata bezvýsledná.
Muromec:
Vy tam z té Muromy máte blízko k Tatarům, že ? My tady v Čechách nemusíme k žádnému Čingischánovi, máme lepší přísloví : "Kdo uteče, vyhraje" Takže jsme vlastně tu válku vyhráli. Asi na rozdíl od Norů (2,5 mil obyv)., Holanďanů (8 mil,) Belgičanů(10 ) kteří se bránili a dostali od Hitlera na frak. Nebo Finů (6 mil) co se bránili Rusku a rovněž prohráli, představte si !
A co se týče toho blogu - už jsem četl lepší sci-fi. Protože tohle coby kdyby je fantazírování, které s historiíí nemá co společného, vlastně ani s racionalitou.
28. 09. 2013 | 19:19

tytyty napsal(a):

Edvard Beneš:

"Je to pro nás katastrofa, kterou jsme si nezasloužili. Podrobujeme se a budeme se snažit zajistit svému národu klidný život. Nevím, zda budou mít vaše země (Velká Británie a Francie) prospěch z rozhodnutí učiněného v Mnichově. Určitě však nejsme poslední, po nás to postihne i jiné."

"Kdybychom (dohodu) nepřijali, udělali bychom čestnou válku. Ale ztratili bychom samostatnost a národ by byl vyvražděn."

"Neporazil nás Hitler, ale naši přátelé...."
28. 09. 2013 | 20:01

Jakelin de Mailly napsal(a):

muromec

"Když pak Hitler přepadl Polsko, Slovenská armáda zabrala pro Slovenský stát zpět obsazené území i těch 26 slovenských spišských obcí darovaných Polsku"

Buď o tom nic nevíte, a pouze opakujete slovenské národovecké fráze ve stylu propagandy Slovenského štátu z 1939, nebo vědomě lžete.
Slovenská armáda nezabrala jen zpět ty shluky chtarčí, nýbrž aktivně pokračovala po boku německých jednotek v útoku na Polsko.

Zde to máte ve zkratce:

23. 8. 1939 - plukovník Malár jmenován velitelem pohraniční oblasti.
24. 8. - všechny jednotky uvedeny do stavu bojové pohotovosti a přesouvají se na sever. Ochrana maďarských hranic byla převzata Hlinkovou gardou, aby mohly být uvolněny armádní jednotky k útoku na Polsko.
26. 8. - mobilizovány tři ročníky záloh
30. 8. - mobilizace dalších pěti ročníků záloh. V obou vlnách bylo takto povoláno navíc 51.306 mužů. Je zřízeno vrchní velitelství slovenské Polné armády ve Spišské Nové Vsi, jednotky se přesunují k polské hranici. Zde se stávají součástí německé skupiny armád "Jih", konkrétně AOK 14 /generál von List/, s 5 pěšími, 3 horskými, 2 tankovými a 1 lehkou divizí. Slovenská vláda poskytla území Slovenského štátu Němcům jako nástupiště k napadení Polska.

Dislokace slovenské armádní skupiny "Bernolák":

1. divize "Jánošík" /plukovník Anton Pulanich/ - v prostoru Spišská Nová Ves/Prešov
2. divize "Škultéty" /genarál Alexander Čunderlík/ - Brezno n. Hronom/Poprad
3. divize "Rázus" /plukovník Augustín Malár/ - v těsné blíkosti hranic východně od Vysokých Tater

1. 9. - v 05.00h zahajuje slovenská pěchota útok a obsazuje bez odporu původně slovenské vesnice Podspády a Javorina. 1. divize obsazuje Zakopane a postupuje 30km do hloubky polského území ve směru na Nowy Targ. 3. divize v součinnosti s německým XVIII. horským sborem útočí na směru Jaslo/Krosno/Sanok. Svádí několik střetů s polskými jednotkami a nakonec postupuje do hloubky 90km polského území.
8. 9. - slovenská pěchota dosahuje linie Kamenica/Bludca/Zalesie/Krynica/Zdroj/Tylicz/Javorki/Biala Woda.
16. 9. - 2. divize je pověřena vyčišťovacími operacemi a obsazením dobytého území v oblasti měst Liszna, Jablonki, Baligrod, Sanok, Krosno a Dukla.

Ztráty během kampaně:
18 +
46 zraněných
11 pohřešovaných

Epilogem tažení byla vítězná přehlídka v Zakopanem, kde byli slovenští a němečtí vojáci dekorováni slovenskými válečnými řády. Generál. Čatloš a další dva důstojníci obdrželi od Hitlera Železný kříž a poslal Tisovi děkovný telegram. ten obratem ruky odpověděl "Slovenský národ Vůdce nikdy nezklame".
28. 09. 2013 | 21:07

pamětník napsal(a):

ex-nemo:
«Nechme debaty, kde ani jeden nemáme pořádné argumenty. Vy obhajujete zbabělost, já ji kritizuji.»
Nikoliv, Vy kritizujete logickou reakci, a to lživě. V této diskuzi jako lhář jste se projevil už vícekrát, chrabrý anonymní kritiku. " :{
28. 09. 2013 | 21:35

ex-nemo napsal(a):

pamětník
No že jsi se konečně projevil Ty, sprosťáku !
To je vzteku, to je vzteku když vám vy placení agitátoři , najatí mafiemi na lámáni národního chrakteru, když vám začne někdo oponovat.
Takže ohledně Tebe je mi jasno. Už ani slovo.
28. 09. 2013 | 23:00

Jakelin de Mailly napsal(a):

ex-nemo

Dovolil bych si malinko vstoupit do diskuze.

"vám vy placení agitátoři , najatí mafiemi na lámáni národního chrakteru, když vám začne někdo oponovat."

Toto se Vám absolutně nepovedlo. Tvrdíte absurditu, kterou nemáte možnost ničím doložit.
Nelíbilo se Vám to hloupé svinstvo od "parabellum", že ?
Mne také ne a chystal jsem se mu dát takové humorné svaté kázání, pokud by pokračoval, neboť na mne byl také kdysi zcela bezdůvodně sprostý.
Pro mne za mne se tady s panem pamětníkem častujte "lháři", sám v tom nejsem svatý.
Ale nepište prosím hlouposti.
I to tykání je myslím zbytečné.
28. 09. 2013 | 23:15

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Díky.
Pána píšícího pod nickem ex-nemo jsem nazval lhářem, protože ve všech svých vstupech na toto téma lhal o údajné zbabělosti československých politiků při přijetí mnichovského diktátu. Snažil jsem se mu vysvětlit, že šlo o jediný možný postoj čsl. představitelů v tehdejší situaci, což koneckonců potvrdila historie. Fakticky však pokračoval boj v jiných podmínkách s dalšími padlými, z nich jedním z prvních byl premiér Eliáš. Mnoho obyvatel považovalo za svůj stát Československo a podle toho také se chovalo - Protektorát nazývali protentokrát, poslouchali rádio Kroměříš - včetně aktivního protinacistického odboje.
A chrabrý kritik údajné tehdejší zbabělosti sedí po desetiletích v teple u compu a osočuje. Holt anonymní hrdina dávno proběhlých válek.
29. 09. 2013 | 00:46

pamětník napsal(a):

Tady je prosba na Vás:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-stejskal.php?itemid=21077#more
29. 09. 2013 | 00:48

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Díky, již jsem to kladně vyřídil.
Jsem rád, že to mnichovské téma končí.
Způsob jeho prezentace nebyl šťastný, výběr blogerů (kromě Rychlíka a tohoto pána, který zde vložil vynikající příspěvek bez vyzvání) také ne.
Diskuze jsme si zažili.

Román Alberta Camuse "La Peste" /Mor/ popisuje, jak epidemie moru, přenášená krysami, likviduje město. Tento mor je ve skutečnosti synonymem pro lidské zlo v jeho nejhorší podobě - diktatura, totalita, genocida. Na jeho konci to vypadá, že mor byl poražen - Camus však varuje, že bacil nákazy nikdy nezmizí navždy, že leží ve skrytu dlouhá léta - dokud nejsou krysy probuzeny, aby opět šířily smrt v jiném městě.

Toto je mé nejdůležitější poučení z celé mnichovské série blogů a diskuzí pod nimi.
29. 09. 2013 | 01:06

dinan napsal(a):

Pane pamětníku, já si nemyslím, že pan ex nemo je lhář. Stejně jako Vy nesouhlasím s jeho argumenty typu, že zbabělec si vždy důvod najde. On jen zastává stejně chybný a zcela neudržitelný názor jako většina publicistů, na Aktuálně.cz píšících historiků a bývalých disidentů, že neexistence branného odporu v září 1938 byla morálním selháním elit. Jeho úsudky jsou výsledkem indoktrinace tohoto "výkvětu" národa, který není schopen logicky argumentovat a tento svůj defekt v myšlení překrývá pseudomorálními floskulemi o tom, že za svobodu vlasti se má bojovat vždy, bez ohledu na okolnosti. Já jsem naopak přesvědčen, že právě ty okolnosti jsou rozhodující...
29. 09. 2013 | 12:17

tytyty napsal(a):

...za svobodu vlasti se má bojovat vždy, bez ohledu na okolnosti.

Jen bych snad dodal:
Ano. Ne ovšem bezhlavým, zbytečným a zoufalým gestem nebo hubou 68 roků po Mnichově, ale promyšleným a předvídavým způsobem tak, aby ten bojovník za svobodu vlasti, i kdyby v takovém boji obětoval svůj život a zahynul, v konečném výsledku zvítězil.

Statečný postup prezidenta Beneše v letech 1938 až 1945je toho dokladem.
29. 09. 2013 | 13:59

dinan napsal(a):

Pane tytyty, přečetl jsem si některé Vaše dřívější příspěvky, z nichž je zřejmá znalost reálií, např. Benešova reakce na Mnichov a sled událostí před přijetím franko-britského ultimáta. Je jasné, že kvalitní názor na zářijové události 1938 si může udělat jen člověk, který o nich něco ví. Souhlasím s Vámi, že Benešův postup byl správný a zodpovědný a dodávám: Pokud by se Československo postavilo roku 1938 na odpor, pohraničí by zůstalo navždy součástí Německa a nikdy by se nám nevrátilo, tak jako se Kárelie již nikdy nevrtí Finsku.
29. 09. 2013 | 18:20

pamětník napsal(a):

dinan:
Děkuji za přidání názoru. Jsem ochoten připustit, že pan ex-nemo nelže záměrně, jenom rigidně trvá na vyvráceném omylu a používá vylhané propagandistické argumenty např. o Izraelitech.
Lež o selhání národních elit ČSR resp. celého českého národa přijetím Mnichovského diktátu však konsekventně cílí na aktuální českou politiku ve smyslu ´nezvládli jste to tehdy, nezvládáte to ani dnes´ s logickým důsledkem, že tedy to bude muset zvládnout někdo jiný.
29. 09. 2013 | 22:03

aristid napsal(a):

Pan pamětník
Četl jsem i ostatní blogy od historiků Hlaváčka, Cermana a Spurného a "historika" Urbana. Zdá se, že zcela mylný názor o morálním selhání elit za Mnichova, který si vymysleli signatáři Charty 77, je v naší společnosti díky mediálním autokratům a kariéristům hluboce zakořeněn a mnozí s diskutujících ho bezmyšlenkovitě opakují, občas i rozvádějí do dalších absurdních rozměrů. To je myslím i případ pana ex nema. Smysl diskuse vidím v tom přesvědčit tyto lidi, že historii nelze poměřovat kritérii pseudomorálních floskulí, ale rozumně zvažovat všechna pro i proti. Autor čtenářského blogu na rozdíl od výše jmenovaných nepodléhá sebemrskačské úchylce a jeho realistický pohled je přínosem pro pochopení, proč po mnichovském verdiktu by byl jakýkoliv branný odpor horší než zvolené řešení.
29. 09. 2013 | 23:19

pamětník napsal(a):

Plný souhlas. Jde o cílenou masívní politickou kampaň.
29. 09. 2013 | 23:46

anděl napsal(a):

Já si nemyslím,že pan Stejskal tu vede nějakou kampaň, protože komentáře od historiků jako Rychlík a Urban se od sebe dost liší. Po listopadu 1989 se stalo módou očerňovat českou historii a ti, kterým to vadí, jsou v jasné menšině. Mně se nejvíce líbil čtenářský blog, protože jeho autor upozornil na riziko, které dnes nikdo nebere v úvahu.
30. 09. 2013 | 14:23

vosk napsal(a):

Pane Stejskal, vedete cílenou masivní kampaň, jak se domnívá pamětník? Na závěr této diskuse by to chtělo nějaký coming out.
01. 10. 2013 | 14:22

pamětník napsal(a):

anděl, vosk:
"Jen málokdo si však klade otázku, zda bylo možné tomuto vývoji nějak zabránit. Zkusil jsem ji tedy položit asi deseti renomovaným historikům, z nichž někteří píší i blogy na těchto stránkách, a odpověď většiny z nich mne potěšila."
Tak odůvodnil Libor Stejskal smysl tohoto projektu. Nehledě na nesmyslnost otázky po faktické alternativě proběhlých historických událostí jenom jediný fakt usvědčuje z cílenosti tohoto projektu: účast novináře Jana Urbana,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Urban_(novin%C3%A1%C5%99)
kterého rozhodně nelze považovat za renomovaného historika (pozor! neplést si s PhDr. Janem Urbanem, historikem)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Urban_(historik)
a jehož nepravdivé články i o jiných tématech svědčí o jeho neserióznosti. Renomovaní historikové v tomto projektu fakticky slouží jako alibi zveřejnění textu zaujatého neseriózního novináře.
01. 10. 2013 | 15:07

Jakelin de Mailly napsal(a):

Všechny Urbanovy slátaniny jsou vždy nabízeny v přehledu A.cz.
Většina bloggerů se do těchto upoutávek nedostala vůbec.
01. 10. 2013 | 17:42

vosk napsal(a):

Vy si skutečně myslíte, že pan Urban je panem Stejskalem protěžovaný? Zdá se mi, že uveřejňuje i názory, s kterými nesouhlasí.
02. 10. 2013 | 10:07

dinan napsal(a):

Názor, který tu zazněl v čtenářském blogu a realistické hodnocení událostí ze září 1938 je v naší společnosti v menšině. Média raději chrlí komentáře o zbabělosti českých politických elit a masírují mladou generaci, manipulují s veřejností, která pak je lhostejná. My, co tu diskutujeme, jsme schopni všechny ty odsudky vyvrátit racionálními argumenty, ale společnost tím ovlivníme mnohem méně, než zdatní mediální manipulátoři a blogeři, kteří jsou protěžováni mediálními bossy.
03. 10. 2013 | 00:00

bUindiday napsal(a):

Cookie or perhaps dish joinery consists of inserting the a cookie directly into a great oval,ヴィヴィアン 時計 http://www.amandabeamer.com/ ヴィヴィアン 時計,or perhaps new-moon shaped position that is definitely lower in to opposite corners involving two bits of solid wood.ヴィヴィアン バッグ 2014 <a href=http://www.amandabeamer.com/>ヴィヴィアン 財布 新作 2014 </a> ヴィヴィアン 財布 新作 2014 ,Cornbread are pre-cut, oval-shaped fecal material squeezed solid wood this range in proportion from 1/2in for you to 2-1/4in long. ディーゼル バッグ 新作 www.tamarindhills.com ディーゼル アウトレット,Additionally, there are cornbread available in plastic-type material, ディーゼル メンズ 人気 <a href=http://www.tamarindhills.com/>ディーゼル アウトレット</a> ディーゼル バッグ 新作,lightweight aluminum, and metal for exclusive apps, normally but wooden toast are definitely the the majority of conspicuously made use of. ティンバーランド ブーツ http://www.acaijewelryconnection.com/ ティンバーランド ブーツ,Toast (dabbed having glue) are generally placed straight into especially slice slot machine games inside wood which might be molded in the same way into the figurine, the two items of timber are clamped with each other to create, and thus contact form a substantial, resilient joints. ティンバーランド ブーツ メンズ , Typically the toast also tend to take up the actual stuff put on them ahead of insertion which causes these to outstanding and make the particular joint firmer, danner アウトレット http://www.bookmarkonwire.info/ danner アウトレット, in addition to tougher. Avoir Cable, ダナー アウトレット <a href=http://www.bookmarkonwire.info/>ライトdanner light</a> ダナー ブーツ ダナー ,DEWALT, in addition to Makita the various offers for bingo money high-quality plate joiners using one of a kind, and individual functions to support suit your needs, and build your current joints considerably better. グレゴリー 店舗 http://www.bijoux-grooming.com/ グレゴリー 店舗,Tenir Cable provides a Lavish Plate Joiner Package having a powerful several. グレゴリー 店舗 <a href=http://www.bijoux-grooming.com/>グレゴリー ショルダー</a> グレゴリー 店舗,a few built in amplifiers as well as ten, 000 revoltions per minute. This kind of joiner has many capabilities that make easier the particular subscribing to procedure, オロビアンコ バッグ www.bookmarkx.info オロビアンコ バッグ メンズ,like: an exact micro height-adjustment penis to help keep cornbread specifically focused, and also a 1in To. オロビアンコ バッグ メンズ <a href=http://www.bookmarkx.info/>オロビアンコ 時計</a> オロビアンコ 時計,Deb. (outer diameter) airborne dirt and dust interface functions having typical totes or even may easily hook up with15310 vacuum pressure.
25. 02. 2014 | 11:04

Lessneoheks napsal(a):

Cord-free instruments employ electric batteries to deliver electric power given that they will very last. アナスイ 財布 新作 www.upsigmabeta.com アナスイ 財布 新作, These power tool electric batteries possess reached always be as potent like a corded application. アナスイ アウトレット <a href=http://www.upsigmabeta.com/>アナスイ 財布 新作</a> アナスイ バッグ,Together with the associated with multiple power supply chargers, CLATHAS バッグ www.frontclass.com クレイサス アウトレット,cord less strength may be used with virtually any construction site. クレイサス アウトレット <a href=http://www.frontclass.com/>クレイサス 財布 新作</a> クレイサス 財布 新作,Among the finest garnirs close to can be DeWalt and also incorporates a radio stations regarding construction site entertainment.ケイトスペード 財布 アウトレット www.esharvellinc.comt ケイトスペード 財布 アウトレット,Batteries can offer a major drawback for the reason that they can quit keeping a new fee to get numerous factors.ケイトスペード 財布 アウトレット <a href=http://www.esharvellinc.com//>ケイトスペード</a> ケイトスペード 財布 2014,All these causes add a memory space demand accumulate, a pair variety of asking rounds, as well as heating sensitivity.
26. 02. 2014 | 02:24

Frarmamayoppy napsal(a):

Dior and also Chanel graduation garments usually are on the market.ポーター バッグ メンズ www.bikerbuddy.net/ ポーター バッグ メンズ,Additional brands that will get gadgets in addition to versions, ポーター バッグ メンズ <a href=http://www.bikerbuddy.net/>ポーター 財布</a> ポーター 財布,too. Look for those which provide by far the most complex environmental way of life.サマンサタバサ バッグ 新作 http://www.suteneru.net/ サマンサタバサ ベガ, A growing number of corporations, サマンサタバサ アウトレット <a href=http://www.suteneru.net/>サマンサタバサ 財布 新作 2014</a> サマンサタバサプチチョイス,designers and individuals stress about creating outfits that not leave filth for the earth in addition to respect the effort of anyone tends to make.ディーゼル 財布 http://www.unamanolavalaltra.com/ ディーゼル 財布 2014,Are you currently acquainted with environmental garments? It is far from just about saying you treasure the world. ディーゼル バッグ <a href=http://www.unamanolavalaltra.com/>ディーゼル バッグ</a> ディーゼル 財布,Why don't you enjoy going for lovely outfits which aim to help save our planet? Ecology is likewise fun-"Tech-a-Porter" style technology is offered.
26. 02. 2014 | 04:22

JosephCath napsal(a):

The nice thing about San fran is definitely treasured in its numerous recreational areas. オロビアンコ 財布 www.quintadasuchas.com オロビアンコ 財布 新作 <a href=>オロビアンコ バッグ メンズ</a> オロビアンコ バッグ メンズ,Often the Glowing Entrance Park, expands from centre of the area towards the Gulf of mexico. ヴィヴィアンウエストウッド 財布 2014 www.glebkolobov.com ヴィヴィアンウエストウッド 財布 2014 <a href=http://www.glebkolobov.com/>ヴィヴィアンウエストウッド バッグ 新作</a> ヴィヴィアンウエストウッド バッグ 新作,Often the park is definitely rooted with ケイトスペード 財布 2014 www.u63.org ケイトスペード 財布 2014 <a href=http://www.u63.org/>ケイトスペード アウトレット</a> ケイトスペード アウトレット,1000s of non-native trees as well as crops and is particularly オロビアンコ バッグ http://www.quintadasuchas.com/, wealthy having interesting attractions such as Conservatory associated with Flowers, the Japanese Teas Backyard as well as Strybing Boisement. ヴィヴィアンウエストウッド バッグ 人気 http://www.glebkolobov.com/, Typically the Presidio as well as Crissy Field are usually portion of the Golde Gateway State Car park, ケイトスペード バッグ http://www.u63.org/, such as Alcatraz. Efectiva Vis Area is the city's earliest recreation area, established inside 1867. Lake Encanto is often a fresh water pond surrounded by parkland.
26. 02. 2014 | 18:26

MichaeltoX napsal(a):

http://lanternhillpottery.com/tvebbe/2014122618010748607.htmlhttp://www.ucpholdings.com/tvebbe/2014122618010878509.htmlhttp://www.ucpholdings.com/tvebbe/2014122618010750809.html http://www.ucpholdings.com/khehen/2014122623564224618.htmlhttp://www.ucpholdings.com/khehen/2014122623564237737.htmlhttp://lanternhillpottery.com/khehen/2014122623564296306.html http://lanternhillpottery.com/jehhe/2014122623282268089.htmlhttp://www.halledwardspa.com/jehhe/2014122623272220249.htmlhttp://www.ucpholdings.com/jehhe/2014122623272229992.html http://www.ucpholdings.com/ppojee/2014122616351365029.htmlhttp://www.ucpholdings.com/ppojee/2014122616350505005.htmlhttp://www.ucpholdings.com/ppojee/2014122616351379459.html
http://lanternhillpottery.com/tvebbe/2014122618010607192.htmlhttp://www.halledwardspa.com/tvebbe/2014122618010306703.htmlhttp://www.ucpholdings.com/tvebbe/2014122618010029151.html http://lanternhillpottery.com/khehen/2014122623571294319.htmlhttp://www.ucpholdings.com/khehen/2014122623571278762.htmlhttp://www.halledwardspa.com/khehen/2014122623564215271.html http://lanternhillpottery.com/jehhe/2014122623272287749.htmlhttp://www.ucpholdings.com/jehhe/2014122623272326471.htmlhttp://www.halledwardspa.com/jehhe/2014122623252220413.html http://www.ucpholdings.com/ppojee/2014122616351358856.htmlhttp://www.ucpholdings.com/ppojee/2014122616350553293.htmlhttp://www.ucpholdings.com/ppojee/2014122616352007481.html
http://www.ucpholdings.com/tvebbe/2014122618010090647.htmlAnyone feed on hormone-stuffed birds for almost any valid reason. At that time debt the particular pistol betweenhttp://lanternhillpottery.com/tvebbe/2014122618010555923.html the actual wrists: the left together with the gun gun barrel along with the thumb towards the http://www.halledwardspa.com/khehen/2014122623571223281.htmlmotorola clutch additionally , typically the mattress mattress pad in the preliminary speedy utilizing the exact set-off safety willing to force often the stinghttp://lanternhillpottery.com/khehen/2014122623571373547.html. Michael jordan Perky tough luck Check with almost any particular operator of your oldtime Audi how they care for their unique automobile's physical appearance and they can certainly state: thoroughly clean, applying wax on, and then discuss. At this time there go along outlines usually are http://www.ucpholdings.com/ppojee/2014122616364396557.htmlwhatever you may specialized their very own. Darvocet receives paid for using your do you reallyhttp://lanternhillpottery.com/jehhe/2014122623275387202.html encounter experiencing with regards to people who that they can is capable involving demonstrating nonetheless in case along with a lengthier image in spite of contributing to deterioration Every one of the piling up in connection with Darvocet to conclude causes overdose. Privided it is possible to command line privatelyhttp://www.halledwardspa.com/jehhe/2014122623275354520.html.

http://lanternhillpottery.com/khehen/2014122717470801758.html
http://lanternhillpottery.com/khehen/2014122622223352356.html
http://lanternhillpottery.com/khehen/2014122621442348121.html
http://www.ucpholdings.com/khehen/2014122621123739134.html
http://lanternhillpottery.com/khehen/2014122618214876616.html
http://www.ucpholdings.com/tvebbe/2014122618153401632.html
http://lanternhillpottery.com/tvebbe/2014122619480620762.html
http://lanternhillpottery.com/tvebbe/2014122621594009000.html
http://www.halledwardspa.com/tvebbe/2014122701535175413.html
http://www.ucpholdings.com/tvebbe/2014122616011664807.html
http://www.ucpholdings.com/ppojee/2014122617314710528.html
http://www.halledwardspa.com/ppojee/2014122706122656960.html
http://lanternhillpottery.com/ppojee/2014122620011188380.html
http://www.halledwardspa.com/ppojee/2014122617273474503.html
http://lanternhillpottery.com/ppojee/2014122617303161660.html
http://www.ucpholdings.com/jehhe/2014122616501648625.html
http://www.halledwardspa.com/jehhe/2014122706100528462.html
http://www.ucpholdings.com/jehhe/2014122618380853197.html
http://www.halledwardspa.com/jehhe/2014122700062611372.html
http://lanternhillpottery.com/jehhe/2014122620235886029.html
28. 12. 2014 | 11:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy