Jízda vpravo co dědictví německá okupace

13. 01. 2009 | 14:54
Přečteno 13350 krát
Bůh ví, pokolikáté už jsem to slyšel nebo čet. Teď zrovna v Zeleném Raulovi (Reflex 2/2009). Je tam kreslený vtip, stojící na připomínce německých okupantů, co prý v březnu před sedmdesáti lety zavedli ježdění vpravo. Zjevně míněno u nás. Nic proti vtipu. Jen, že před sedmdesáti lety mohli němci, lhostejno zda jako okupanti nebo osvoboditelé, na to jsou tradičně různé názory, něco zavádět leda v Rakousku nebo v Sudetech. Na zbytek Československa se tehdejší Třetí nebo už taky Velkoněmecká říše teprve chystala. Ale zejména, pokud se březnová výroční reminiscence opravdu týká našich zemí, pak ani v roce 1938, ani v roce 1939, ani kdykoliv jindy u nás němci ježdění vpravo nevymysleli. Nechci rozšiřovat počet členu klubu popíračů holocaustu a jiných válečných zločinů, ale s tím, že se tady jezdím vpravo mají němci společného buď zhola nic anebo jen velmi málo. Tvrzení opaku je historický omyl se značně tuhým kořínkem.
Jak vyplývá z Opatření č. 275/1938, zveřejněného ve Sbírce zákonů a nařízení, Stálý výbor Národního shromáždění republiky Československé usnesl se na tomto opatření: "Při dopravě po veřejných silnicích a veřejných cestách jest používati pravé strany jízdní dráhy ve směru jízdy." A bylo. Následují výjimky a takzvané technikálie, což je popis toho, jak normu realizovat. Opatření mělo nabýt účinnosti dnem 1. května 1939 ovšem s tím, že s úpravami může býti započato i před jeho účinností. Čímž byly míněny například úpravy vstupů do vozidel veřejné dopravy tak, aby "…umožňovaly nástup a výstup ze strany pravé ve směru jízdy" a zejména přesun dopravních značek na pravou stranu případně odstranění těch levých."
Tolik lze vyčíst z právního předpisu. Je možné, že si Hitler načasoval vpád do zbytku Československa tak, aby se vyhnul dopravním zmatkům v levostraně jezdící zemi ale moc tomu nevěřím. Je také možné, že němci prostě jen via facti urychlili svým způsobem jízdy to, což už bylo legislativně upraveno a chystáno, ovšem i to je případný problém pro historiky. Ale zákon, či chcete-li Opatření o změně směru jízdy, byl vydán svobodným státem Československým. A nebylo to v březnu 1938, ale až 10.11.1938. Tehdy ještě Československo svobodné bylo. Byť jenom tak, jak to šlo zhruba měsíc po Mnichovu a záboru Sudet. De iure však zcela jistě. A zcela jistě tady o tom, po jaké straně ulice nebo silnice se bude jezdit " ve směru jízdy" nerozhodovali němci.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JK napsal(a):

Němci se píší s malým "n"? Jinak ale dobrý článek, takový nekontroverzní, nikdo nemá důvod se kvůli němu rozčilovat.
13. 01. 2009 | 15:24

Stařeček napsal(a):

Tak patřím k těm co myslí, že jezdit po pravé nařídil Hitler. Pokusím se to přepsat na HD, ale v koši to ještě nechám.
13. 01. 2009 | 15:40

Marceluška napsal(a):

Díky za objasnění jedné nepravdy.. Možná tato dezinformace ve svém zrodu kdysi někoho napadla ve snaze najít pozitiva hitlerovské ěry..
13. 01. 2009 | 16:02

BL napsal(a):

De iure možná, ale nebyly na čs. vládu vyvíjeny nějaké tlaky? Nevím, jen se ptám :-)
13. 01. 2009 | 16:23

Monika napsal(a):

Hitler nebyl první kdo násilně zavedl pravostrannou dopravu v Evropě. Jako první se o to přičinil za svých tažení Napoleon, který prosadil francouzský zákon v okupovaném Nizozemí (tehdy Holandsku, Belgii a Lucembursku), Švýcarsku, Německu, Polsku, v severní Italii a části Španělska, a také v Rusku kde do té doby o nějakém pořádku v dopravě neměli ani tušení.

Vlevo se tradičně jezdilo jen v nepokořených státech — Velké Britanii, Rakousku-Uhersku, Portugalsku a ve Skandinavii. Na Balkáně si jezdil každý jak chtěl. Bratrské Rusko donutilo Finy dobrovolně adoptovat dopravu vpravo v roce 1858. Další změny v Evropě nechaly na sebe čekat až na dobu po První světové válce.

Velká Britanie uzákonila jízdu vlevo v roce 1835 a zákon platil i pro všechny její kolonie. V většině z nich se dodnes jezdí vlevo — kromě Egypta kde po Napoleonovi nezbylo z jeho dobrodružství nic jiného než právě jízda vpravo. V japonském šogunátu samurajové také cestovali vlevo, ale bylo to jen zvykové pravidlo, jemuž se dostalo jakéhosi neoficiálního uznání až v roce 1872. Za uzkákonění tohoto zvyku se zasloužila průmyslová revoluce, za níž může Japonsko hlavně děkovat Velké Britanii. S její pomocí totiž vybudovalo železniční síť a na té se pochopitelně jezdilo vlevo, ale psanou formou vyšel japonský dopravní zákon až v roce 1924.

Ač Napoleon donutil Holanďany jezdit vpravo, v jejich koloniích se stále jezdilo vlevo a jezdí se tak dodnes. Indonesie s Japonskem, Austrálií, Indií a Pakistánem jsou nejlidnatějšími zeměmi kde se dodnes jezdí nalevo.

Spojenectví s Francií ve válce za nezávislost inspirovalo i jednotlivé americké státy k adoptování francouzských dopravních zvyků. Jako první — ještě před revoluční Francií — uzákonila jízdy vpravo Pennsylvanie v roce 1792, New York v roce 1804 a New Jersey v roce 1813. Kanaďané pod přílivem levných amerických aut přestali vzdorovat ve dvacátých letech a začali také jezdit vpravo.

V Italii — už tradičně — byl i dopravních pravidlech dlouho binec. Jízda vpravo byla uzákoněna v roce 1912, ale města s kolejovou městskou dopravou měla povoleno jezdit vlevo, pokud to bylo na jejich perimetru řádně vyznačeno varovnými tabulemi. Řím vzdoroval až do března 1925 a jako poslední bašta levostranné dopravy padl Milán v srpnu 1926. Legrační situace nastal po rozpadu Rakouska-Uherska v Rakousku, kde se v krajích, v nichž kdysi dosadil místní správu Napoleon, jezdilo vpravo a ve zbytku Rakouska vlevo.

http://sumavak.bloguje.cz/5...
13. 01. 2009 | 16:25

milansmid napsal(a):

Objasnění jiné nepravdy (jugoslávský letoun DC v roce 1972 sestřelen českou armádou) lze najít na blogu
http://joudal.bigbloger.lid...
nebo v diksusi k článku Pavla Toufara na Neviditelném psu
http://neviditelnypes.lidov...
diskutér Mlčoch.

A pak věřte novinářům :-)
13. 01. 2009 | 16:28

Ládik napsal(a):

Líbí se mi "němci". Chápu to jako tvar "rusáci" místo Rusové či Rusi. Takoví "barevní" bílí.
13. 01. 2009 | 16:36

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Jo, a tak je to se vším.
13. 01. 2009 | 17:02

Ivan Sommer napsal(a):

JUDr. Tomáš Sokol
- dekret presidenta Beneše 11

Domníval jsem se, že dekretem č.11 presidenta E.Beneše k nápravě právního stavu a době nesvobody od 30.9.1938 byl vlastně navozen předchozí právní stav a zrušena všechna následná legislativa, což by se tedy vztahovalo i na převedení dopravy na jízdu vpravo.

Nejsem právník, ale zcela náhodou jsem se setkal v naprosto jiné záležitosti s dohady o platnosti určitého předpisu z doby tzv. 2. republiky.

Uvítal bych proto rozbor, třeba jen několik vět nebo odkaz, v trochu obecnější rovině o platnosti legislativy mezi 30.9.1938 a 15.3.1939.

S poděkováním v úctě
I.Sommer.
13. 01. 2009 | 17:41

LEVAK napsal(a):

Pnu doktorovi zřejmě nic neříká "pátá kolona",která ještě před rokem 1938 zde byla velmi silná i když skrytá!Skládat jen historická data bez doprovodu příslušného historického pozadí je buď neznalost nebo neschopnost!
13. 01. 2009 | 17:43

vl napsal(a):

Pan doktor chce snad naznacit, ze se jeho vztah k Nemecku nezmenil od porevolučních dní 1945, kdy u nás skoro všechny noviny užívaly slovo "němci" s malým n. Já nemám k Němcům zvláštní náklonnost, ale snad u nás platí jistá pravidla českého peavopisu. A do texh se němci smalým n nedostali
13. 01. 2009 | 17:59

LEVAK napsal(a):

Ad Ivan Sommer:právní kontinuita v našich podmínkách je veliká "potvora" a velmi ohebná věc jak ty paragrafy.Vždycky je využívána "ad hoc".Např. Štrougala obvinili dle zákona z roku 1858,ale Havel byl prezidentem 14 let ačkoliv po 8 letech už neměl ani kandidovat.Zdůvodněné to bylo parádně.Už jsme jiný stát a právní kontinuita šla s...!Jo holt, když "láska a pravda zvítězila"!A to jak Ruml zavřel Sládka aby se mohl Havel stát prezidentem to už je jenom tková právnická pralinka na dortíčku nové demokracie!Ještě že ho nedal odstřelit dle metody Velkého bratra!
13. 01. 2009 | 18:00

milansmid napsal(a):

Stenogram zasedání senátu 8.4.1938

Sen. Olejník: Slavný senáte!
Projednáváme osnovu zákona o dopravních značkách pro silniční dopravu. Tato osnova je částí zákona, jehož předložení se ústavněprávní výbor domáhá ve své resoluci; žádá se tam totiž, aby byla předložena osnova zákona silničního a s ním souvisícího dopravního řádu. Celý zákon však nemohl býti dosud předložen z toho důvodu, že se v ministerských poradách doposud nedospělo k jednotnosti stran úpravy směru jízdy. Novým zákonem o silnicích a novým dopravním řádem má totiž býti také nově rozhodnuto o směru jízdy u nás. Je známo, že <B>automobilistické a motoristické organisace podaly vládě své požadavky, kde žádají, aby i u nás byla zavedena jízda vpravo. Naše zemědělské organisace se vyslovily vesměs pro zachování dosavadního směru jízdy vlevo, poněvadž neuznávají námitky, že se při jízdě vlevo děje více neštěstí, než by se dělo při jízdě vpravo</B>, nýbrž naopak, že pouze zavedením nového směru jízdy vpravo by docházelo na našich okresních silnicích, cestách a také na mnoha místech na venkově k více úrazům a překážkám než doposud. Poněvadž tedy, jak jsem již uvedl, se v této věci v ministerských i meziministerských poradách doposud nedospělo k rozhodnutí, nemohl býti silniční zákon spolu s dopravním řádem předložen; ale poněvadž úprava dopravních značek byla naléhavá, vyňala se tato část z původního silničního zákona a projednáváme ji dnes jako samostatnou předlohu.
13. 01. 2009 | 18:01

vl napsal(a):

A promiňte mi řadu překlepů.
13. 01. 2009 | 18:04

taky imunolog napsal(a):

Pane sokole, proč důsledně píšete malé písmeno ve slově Němci? Tak se to psalo nějakou dobu po válce, ale nechce se mi věřit, že byste na ono tehdejší blbnutí chtěl navázat.
13. 01. 2009 | 18:07

Lex napsal(a):

Dík, pane Sokole.
Také jsem žil v tom omylu pochyceném z medií. Dokonce to byla i jedna soutěžní otázka někde v televizi či kde. Správná odpověď: Hitler, 15.3.1939.
Pro zajímavost přetiskuji znění příslušného předpisu, je docela zajímavé: "275/1938 Sb. z. a n.
Opatření
Stálého výboru
ze dne 10. listopadu 1938
o směru dopravy po veřejných silnicích a veřejných cestách
Stálý výbor Národního shromáždění republiky Československé usnesl se podle § 54 ústavní listiny na tomto opatření:
§ 1
(1) Při dopravě po veřejných silnicích a veřejných cestách jest používati pravé strany jízdní dráhy ve směru jízdy. Při dopravě kolejovými vozidly je tomuto předpisu vyhověno, jezdí-li tato vozidla na dvoukolejných tratích vpravo.
(2) Jízda vlevo je přípustna jen tehdy, vyžadují-li toho zvláštní okolnosti, např. úprava části silnice (cesty), položení výhybných kamenů, zvláštní zařízení na silnicích (cestách) k znemožnění dopravy (§ 90, odst. 7 zákona o obraně státu) apod.
(3) Předjížděti jest dovoleno jen vlevo; výjimky mohou býti stanoveny nařízením politických nebo státních policejních úřadů, vykonávajících působnost ve věcech silniční dopravy.
§ 2
Vstupy do vozidel pro veřejnou dopravu osob musí býti upraveny tak, aby umožňovaly nástup a výstup ze strany pravé ve směru jízdy.
§ 3
Není přípustno, aby vozka, řídí-li povoz pěšky, šel po levé straně povozu nebo spřežení; tomu musí býti přizpůsobena zařízení povozu.
§ 4
(1) Dopravní značky pro silniční dopravu, které jsou umísťovány kolmo k ose veřejné silnice (veřejné cesty), buďtež stavěny na pravé straně; v obcích mohou býti podle potřeby výjimečně umístěny nad středem silnice (cesty).
(2) Správy veřejných silnic a veřejných cest jsou povinny odstraniti na svůj náklad dopravní značky i jiná znamení a nápisy, které odporují ustanovení § 1. Rovněž jsou povinny přemístiti na svůj náklad na pravou stranu dopravní značky, postavené podle ustanovení § 6, odst. 3 vládního nařízení ze dne 13. května 1938, č. 100 Sb. z. a n., na levé straně veřejných silnic a veřejných cest. Povinnost podle ustanovení věty prvé a druhé postihuje obec, jde-li o dopravní značky a jiná znamení nebo nápisy v ulicích (náměstích), které nejsou průjezdními tratěmi veřejných silnic. U vicinálních cest v zemích Slovenské a Podkarpatoruské postihuje tato povinnost okresy.
(3) Železniční správa zařídí přemístění silničních značek a nápisů, které umístila se zřetelem k provozu na veřejných silnicích a veřejných cestách.
§ 5
Přestupky tohoto opatření a předpisů podle něho vydaných trestají, pokud nejde o činy soudně trestné, okresní úřady (státní policejní úřady, pokud vykonávají působnost ve věcech silniční dopravy) pokutou do 5.000 Kč nebo vězením do 14 dnů. Pro případ nedobytnosti uložené pokuty budiž zároveň uložen náhradní trest na svobodě podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě.
§ 6
(1) Pojem veřejných silnic a veřejných cest podle tohoto opatření zahrnuje v sobě také mosty, nadjezdy, podjezdy a podobné součásti silnic a cest, jakož i ulice (náměstí) podle stavebních řádů (statutů).
(2) Jízdní drahou rozumí se část silnice nebo cesty, která je určena především k jízdě vozidly.
(3) Dopravou rozumí se jízda vozidly všeho druhu, jízda na zvířatech a hnací nebo vedení zvířat, jakož i pochodující útvary a průvody.
(4) Kolejová vozidla jsou vozidla drah vedlejších a drobných (§ 148, odst. 4 a § 159 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb. z. a n., o drahách), pohybující se po kolejnicích.
(5) Vozkou nerozumí se při vojenských útvarech jezdec, řídí-li spřežení pěšky.
§ 7
Vládním nařízením mohou býti upraveny podrobnosti, souvisící s prováděním tohoto opatření.

§ 8
(1) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. května 1939. S úpravami podle tohoto opatření může býti započato i před jeho účinností.
(2) Dnem účinnosti tohoto opatření pozbývají platnosti všechna ustanovení obsažená v jiných předpisech o věcech, které jsou v tomto opatření upraveny.

§ 9
Toto opatření provedou ministři vnitra, veřejných prací a železnic v dohodě se zúčastněnými ministry.
Syrový v. r.,"
13. 01. 2009 | 18:12

Senior napsal(a):

Pokud vím, již delší dobu před dobou platnosti tohoto nařízení vyráběly naše automobilky motorová vozidla s řízením umístněným v levé části vozidla.
13. 01. 2009 | 18:21

Lex napsal(a):

Dovolte, abych se vrátil k dříve uvedenému textu. Měl jsem si to ověřit dříve, než jsem reagoval, ale raději později než vůbec.
Tak tedy - obrazně - a) i b) je správně. Jak jste si mohli všimout, účinnosts Dr. Sokolem inzerované normy je 1. května 1939. Takže v březnu 1939 ještě ne. Jenže je tu ještě jeden předpis, vydaný pro říšský protektorát, který si dovoluji přetisknout: "RP05/39
NAŘÍZENÍ
o zavedení jízdy vpravo v Čechách a na Moravě ze dne 15. března 1939
V územích postavených pod ochranu německého vojska platí předpisy pouliční dopravy ve smyslu jízdy vpravo.
Proto se musí zvláště jezdit na pravé straně jízdní dráhy vpravo, vyhýbati se vpravo a předhoniti vlevo.
V Berlíně dne 15. března 1939.
Vrchní velitel německé armády
von Brauchitsch"
Takže shrnuji. O zavedení jízdy vpravo od 1.5.1939 bylo rozhodnuto Československými orgány. O zavedení jízdy vpravo od 15.3.1939 rozhodl vrchní velitel německé armády, přičemž pochybuji, že mu bylo známo předchozí opatření orgánů československých.
Hezký večer! Lex
13. 01. 2009 | 18:27

Boulez napsal(a):

Pene Sokole, zopakujte si pravopis ( "němci"). Tvrzení, že okupace byla pro někoho osvobozením, se mi zdá přitažená za vlasy. Kromě jednoho neonacisty nikoho takového neznám.
13. 01. 2009 | 18:40

Vico napsal(a):

Po přečtení článku pana doktora obsahující syrovou pravdu o zavedení jízdy vpravo v Čechách se mi zhroutil svět. Takže Hitler ne..Jak to vysvětlím doma? A co na to Žáčkův Ústav pro studium totalitních režimů?
13. 01. 2009 | 20:22

george napsal(a):

Pane doktore, mě vůbec nezajímá, kdo zavedl u nás jízdu vpravo. Mě zajímá to, co tomu předcházelo. Nekonečné kecy politiků v parlamentu před tím, co to udělá s dopravou, havárie atd. Vždyť to známe z dneška, máme to asi vrozené. Němci k nám vtrhli a druhý den se jezdilo vpravo. Vyhláška nevyhláška, kecy byly utnuty a havarie žádné. A tak je to u nás se vším. Proto budeme mít vždycky h...o. Jen právníkům se bude dařit dobře, stále se dokážeme jenom hádat - všude a s každým.
13. 01. 2009 | 20:26

hydro napsal(a):

Něco na toto téma:
http://www.fronta.cz/dotaz/...
13. 01. 2009 | 20:46

Milan napsal(a):

Autor se mýlí i nemýlí. De facto zavedli jízdu vpravo Němci tím, že německá armáda vjela na naše území dne 15. 3. 1939, jezdila vpravo, a zároveň bylo všem nařízeno s okamžitou platností začít jezdit vpravo. Pamatuji se, že to šlo docela dobře, protože se muselo. Výhodou bylo, že aut tehdy na silnicích moc nebylo ani v Praze.

De iure to snad mohlo být trošku složitější, protože, jak autor píše, se s něčím takovým stejně počítalo, ale k pozdějšímu datu.

Co se z toho všeho dá vyvozovat? Asi jen to, že (1) jsou případy, kdy hrubá síla okupantů nemusí jít proti záměru zákonodárce, a (2) některá opatření se širokým společenským dopadem se v totalitách realizují snáze a rychleji než v demokraciích. Mají takové závěry vůbec nějakou cenu?
13. 01. 2009 | 21:06

Al Jouda napsal(a):

Tak vidíte, oni nám ti němci vlastně nic tak špatného neudělali !
13. 01. 2009 | 21:22

Lena napsal(a):

Milane,

přesně to říkal můj táta. O jízdě vpravo se mluvilo, ale stále se to oddalovalo a furt jen kecalo, protestovalo, obstruovalo. Táta říkal, že už to na realizaci (natož brzkou) ani moc nevypadalo. Až přišli Němci a přes noc se začalo jezdit v pravo.
13. 01. 2009 | 21:29

Komandir napsal(a):

Dnes skutečně jezdíme v ČR vpravo i když se opět chystá po vládě pravých chůze i jízda vlevo. Pravověrní nás vedou do záhuby.
13. 01. 2009 | 21:36

kukuc napsal(a):

tolik pindu o nicem. ach jo.
13. 01. 2009 | 21:48

Sláma napsal(a):

Příspěvek pana Sokola je krásným příkladem několika typických jevů v současné české společnosti. Jedním z nich je nedostatek všeobecného rozhledu a vzdělanosti. Ač jsem mladší, než pan Sokol, z různých zdrojů vím, že Němci přijeli 15.3.1939 vpravo, zatímco v okleštěné republice se jezdilo vlevo. Důsledkem toho byla řada nehod. Jednu z nich zažil i spisovatel a cestovatel F.A.Elstner, který ji popsal v jedné ze svých knih. Takže pravdu má pan Lex.
Dalším typickým jevem je nedostatečné ověřování pramenů. Pan Sokol něco náhodou přečetl ve Sbírce zákonů a bez toho, aby si tento údaj ověřil, z něho udělat příspěvek. Ovšem u pana Sokola to tak nevadí, jako novinář je amatér (v dobrém i špatném slova smyslu). Horší, že tak běžně publikují novináři ve slovutných novinách.
13. 01. 2009 | 22:13

Sláma napsal(a):

To george:
Pokud vím, tak havárií bylo zejména 15.3.1939 dost, řada z nich skončila tragicky. Takže Vaše závěry jsou poněkud nepodložené a řekl bych, poněkud hloupé.
13. 01. 2009 | 22:18

Petr napsal(a):

Němci s malým n. To snad ani není možné. A úroveň vzdělanců nám upadá a upadá a upadá. A ono bude ještě hůře.
13. 01. 2009 | 22:28

yorick napsal(a):

Odmyslím-li se na moment od stěží pochopitelné pohnutky páně Sokola, jinak nechvalně známého reprezentanta popřevratového rozvratu, co ho vedlo k prezentaci rádobysmysluplného, pak musím vstoupit do této diskuse, jasně. Zůstanu stručný. Z obligátního diletantismu obézního ryšavého, jej vyvedli v této debatě bohatě a košatě dva sympaťáci - monika a slama.
13. 01. 2009 | 22:51

dishoo napsal(a):

Rechts fahren !
13. 01. 2009 | 22:53

Tomas napsal(a):

Předpokládám, že Němci s malým n nejsou dokladem negramotnosti pana právníka, ale právě tím, co asi nepochopil JK v prvním příspěvku.
Není to nic, než stupidní provokace. Smysl mi uniká, ale záměr je jasný - provokovat.
13. 01. 2009 | 22:55

Ano napsal(a):

Ceskoslovenska vlada asi chtela zavest jezdeni na prave strane v kvetnu - ale odpor byl neprekonatelny ! Rikalo se ze na silnici budou hory mrtvych - vsechny autobusy a tramvaje mely totiz dvere na leve strane !
V breznu kdyz nas obsadili Nemci tak se ale jezdeni na prave strane zavedlo pres noc.
A zadni mrtvi na silnicich nebyli.
13. 01. 2009 | 22:59

Jan Kudrna napsal(a):

No, jen malé zpřesnění. Československo svobodné rozhodně nebylo, aspoň se tak oficiálně rozhodlo samo sebe posuzovat, viz úst. dekret č. 11/1944 Ú.l. Jiná věc je, že podle tohoto dekretu mohly být i po přechodnou dobu používány i předpisy z doby nesvobody, což je zřejmě i tento případ.

Není ale na místě ten výkřik o svobodné vůli.

Jinak Československo se k přechodu na pravou stranu silnice chystalo dlouho a dlouho to nikdo nedokázal rozhodnout. Rozhodl to až ten Hitler, protože v Mnichově si nakreslil hranice tak, aby spolehlivě přetnul všemožné komunikace blízko národnostní hranice. Takže kolikrát sebral výběžkem říšského území třeba 400 metrů trati či silnice, aby byla nepoužitelná pro naše případné/hypotetické přesuny. Podobně Polsko, v menší míře.

Konkrétně na tyto každodenní potíže upozorňuje důvodová zpráva onomu opatření, která je k dispozici v archivu FS.

Tolik tedy dodatek.
13. 01. 2009 | 23:06

Sláma napsal(a):

To Ano:
Jak jsem napsal již výše, mrtví na silnicích samozřejmě byli. Jejich počet nebyl tak vysoký jen z toho důvodu, že se lidé pochopitelně (a oprávněně) báli jezdit. Ostatně, jak je krásně vidět z dobových fotografií, v březnu 1939 nebylo zrovna ideální počasí.
13. 01. 2009 | 23:44

Radek napsal(a):

14. 01. 2009 | 00:58

Josef K. napsal(a):

Milý hochu Sokole, snad bych se od Vás nechl zastupovat v tomto postormalizačním prostředí. Jinak nejste moc chytrý, ani vzdělaný. To je ten důvod předešlého- v české realitě. Proboha, naučte se pravopisu a logice, ale zabere to tak 10 let....Šílené.
14. 01. 2009 | 06:12

Tomáš Skála napsal(a):

Konečně pořádný příspěvek! Slovy klasika, "Sám jsem v těch svátcích neměl jasno." (omluva cimrmanologům za případnou nepřesnost)
14. 01. 2009 | 07:48

františek napsal(a):

Zajímavé, že se nikdo nepozastavil nad nesmyslností jízdy vravo v porovnání s jízdou vlevo. Když jedete v levé části vozovky a dáváte přednost zprava (tak to skutečně je) tak dáváte přednost na daleko větší vzdálenost, lépe vidíte do ulice z pravé strany, máte mnohem více času reagovat. To samé na kruhovém objezdu - tam kde Brit nemá problémy, protože stále odbočuje doleva a dává přednost zprava, tam Evropan neustále jede proti smyslu - odbočuje doprava ale dává přednost zleva.

Jak je vidět, nesmyslné dopravní zákony nejsou výsadou současných ministrů bez řidičského průkazu. I když kdo ví kolik poslanců v té době mělo praktické zkušenosti s řízením motorového vozidla.
14. 01. 2009 | 07:58

Meňo napsal(a):

No tak vidíte - Sokol má pravdu. Je právník. Hitler to jen urychlil.
14. 01. 2009 | 08:04

Moderátor napsal(a):

Viděli jste německý text, kde by autor používal malé písmeno? Třeba "tschechen", "franzosen" ap... Já ne. A proč asi? Není to třeba tím, že mají tak trochu úctu k jiné kultuře a k jinému jazyku?
14. 01. 2009 | 08:06

Hoody napsal(a):

Vliv Velkoněmecké říše bych viděl mnohem větší než autor, protože zavedení jízdy vpravo byla nutnost, když Sudety byly dopravně propojeny se zbytkem Československa - a v Sudetech platila jízda vpravo. Já osobně období Druhé republiky vidím jako pomalý pád do hlubin a už za Druhé republiky došlo k úpadku demokracie (viz zavedení zákonodárné a ústavodárné pravomoci pro moc výkonnou).
14. 01. 2009 | 09:17

george napsal(a):

to Slamo: Jenom tak kecáš, aby jsi něco řekl. Problém není v tom, zda bylo málo, nebo mnoho mrtvých v důsledku zavedení jízdy vpravo přes noc, problém je v tom, že jsme to nebyli schopni udělat sami bez nařízení diktárora NIC. A tak je to i dnes, příliš mnoho demokracie a příliš mnoho hub, co si do nich rozum nevidí.
14. 01. 2009 | 11:41

bobr napsal(a):

Pane JUDr Sokole,
historie změny jízdy vpravo,je mi jasná. Jasné mi není ale něco jiného: jaké je Vaše palmáre za obhajobu pedofila Kulínského? Četl jsem Váš výrok, že by měl být úplně zbaven trestu , a to i podmínečného, vzhledem k tomu , že byl již dostatečně potrestán ztrátou společenské prestiže. Co všechno je u advokáta možné za velké peníze...
14. 01. 2009 | 15:03

nepolitik napsal(a):

Tento článek je přesnou kázkou toho jak se dělá historie. Já, jako pamětník oné doby vím jedno, že ještě 15. března 1939 se jezdilo vlevo a za několik dnů, datum už nepamatuji se ze dne na den začalo jezdit vpravo a že to nařídili němečtí okupanti bez ohledu na nějaké zákony Česko-slovenské republiky, které pro ně byly pouhým cárem papíru. Je vidět, že autor v té době nebyl ještě na světe a proto čerpá pouze z listinného mateiálu a vůbec nepátral po tom, jak to v tom roce 1939 opravdu bylo.
14. 01. 2009 | 18:31

dej2 napsal(a):

Není tenhle pan falk,ten který sliboval před lety,že zruší komunistickou stranu?
14. 01. 2009 | 19:21

Zacheus napsal(a):

Těch mýtů z nedávné historie by se našlo více. Jeden se týká i přijetí tzv. mnichovské dohody v září 1938.

Cituji ze zajímavé knihy Tomáše Krystlíka "Zamlčené dějiny":

"Tvrzení o tom, že teprve mnichovská konference přijala postoupení Sudet ve prospěch Německa, je tedy umělě vytvořený mýtus odvádějící pozornost od skutečnosti, že o postoupení pohraničí rozhodla, sice pod spojeneckým nátlakem, sama československá vláda již před týdnem. Z textu mnichovské dohody to vyplývá jednoznačně: "Německo, Spojené království, Francie a Itálie, berouce na vědomí zásadní dohodu, které již bylo dosaženo, o odstoupení sudeteněmeckého území Německu...".

Této preambuli se čeští historici vyhýbají jako čert kříži, protože by museli vysvětlovat, že mnichovská konference dala pouze organizační rámec postoupení území již odsouhlaseného československou vládou...".
14. 01. 2009 | 19:40

Al Jouda napsal(a):

To Zacheus : Zase polopravda ! Zásadní dohoda byla dosažena mezi mocnostmi. ČSR se s nikým nedohadovala, ale byla postavena před holou skutečnost.Tehdy byl přece ještě prezidentem Edvard Beneš a ten by se s Hitlerem jistě nebyl schopen ani ochoten v tomto směru dohodnout.
14. 01. 2009 | 21:22

Ferdinand Koleno napsal(a):

Fakt nevěřím vlastním očím jak tady pánové ona_ují svými znalostmi. Paragrafy počínaje a
vtipnou chybou s malým n, za kterou by se zřejmě měl dávat trest smrti. Velmi dobře zabodovala slečna Monika, která svým znalostním výtahem toho důležitého strčila všechny do kapsy.
Což takhle se zamyslet nad tím i z fyzikálního a společenského hlediska. Co podíl leváků a
dominance v té které společnosti? Britské, německé, japonské. Není to důležité? Šáhl by spolujezdkyni na rameno, či jinou důležitou část těla pravák levou rukou ve voze s pravostraným řízením radši než pravou? Nemá to něco společného s homosexualitou? Není v muslimských zemích podání levé ruky společenský prohřešek vysokého kalibru? Nepopravovali se v jisté době leváci náhodou?
Tak tady ona_nujte nad malým n a punktlich paragrafy.
14. 01. 2009 | 21:29

Zacheus napsal(a):

To Al Jouda. Máte pravdu, že nešlo o "zásadní dohodu", ale o jednostranné rozhodnutí vlády o odstoupení části území republiky (které nebylo - kupodivu a proč? - revokováno ani po vyhlášení mobilizace), ovšem s větou, že "mnichovská konference dala pouze organizační rámec postoupení území již odsouhlaseného československou vládou..." lze asi souhlasit bez zásadních výhrad.

Mně osobně zajímá, jak je možné,že prezident Beneš, známý jurista,který podle svých slov, formuloval svoji politiku na vědeckém základě, "zapomněl" svolat parlament, který jediný byl oprávněn o postoupení území rozhodnout... ale to už je dávno.

Přeji Vám hezký večer.
14. 01. 2009 | 21:58

Ben napsal(a):

Pane Zachee, to jsou velice zajímavé informace.

Ovšem, někdy je těžké zjistit, co je všechno pravda.
15. 01. 2009 | 09:17

zbyněk napsal(a):

pane Sokole,napsal jste velmi pěkný článek,le tato témata minulosti nejsou již v dnešní době natolik aktuální. Ozřejměte prosím ve svých příspěvcích rady a informace,jk se má člověk/občan/ chovat v různých životních/právních,zákonných/ situacích chovat,aby nepřišel ještě k větší újmě.Na toto téma jste špičkou oboru,tak upusťte zrnka moudrosti!
15. 01. 2009 | 21:48

Pravá Míra napsal(a):

Ono je dobré věci si ověřovat. Je to jako s obsahem železa ve špenátu. Ale jedna věc se při zavedení jízdy vpravo opravdu nepovedla. Nikoho nenapadlo, že pravidlo přednosti zprava (pravidlo "pravé ruky") má smysl při levostranném provozu, kdy řidič sedí vpravo a směrem vpravo výborně vidí. U nás, kde se jezdí vpravo, brání ve výhledu vpravo vždycky nějaký ženský drdol...asi proto máme tolik nehod..:)
15. 01. 2009 | 22:13

mmm napsal(a):

Souhlasím s milanem a nepolitikem.
Dědeček mi vykládal že se objevili na silnicích němečtí vojáci, mávali plácačkama a volali rechts fahren:)..a ze dne na den se jezdilo vpravo...
17. 01. 2009 | 01:43

J.Řídký napsal(a):

Příhoda v čase mobilizace-ještě před okupací: Jako chlapci jsme jeli na kole po silnici v Jižních Čechách- a tu proti nám /bylo to v pásmu obranných bunkrů/ postarší voják taky na kole jede po své pravé straně vozovky, jede vpravo tak samozřejmě, že se srazí s jedním z nás. Z karambolu vyvázne kamarád bez úrazu, i voják jaby byl překvapen, cosi mumlá, nasedá na kolo a jede dál- už po levé straně. Pozdě nám chlapcům došlo, že to mohl být německý špión, který v převlečení za čs. vojáka rekognoskoval naši obrannou linii.Zřejmě byl doma zvyklý jezdit vpravo.
19. 03. 2009 | 18:39

Lukáš Beer napsal(a):

Narazil jsem na článek náhodou a ptám se, zda pan Sokol navštěvoval základní školu, když ve svém článku opakovaně píše slovo "němec" s malým "n". Pokud ji navštěvoval, tak jeho článek považuji za podněcování k národnostní nenávisti, jestliže do dnešní doby tuto pravopisnou chybu NEOPRAVIL.
18. 09. 2009 | 14:38

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
08. 03. 2010 | 03:56

Free Ringback Tones napsal(a):

thanks you very much for your information
13. 03. 2010 | 05:42

Links of London store napsal(a):

I ran all the way to the main gate, and then I waited a second till I got my breath. I have no wind, if you want to know the truth. I'm quite a heavy smoker, for one thing--that is, I used to be. They made me cut it out.
31. 03. 2010 | 16:51

Breguet watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 03:45

Libor napsal(a):

Pan Sokol samozřejmě nemá pravdu. Zákon jest jedna věc a realita věc druhá. Pokud slovy "S úpravami podle tohoto opatření může býti započato i před jeho účinností." nemyslí, že by někdo začal jezdit vpravo již před 1. květbnem 1939 a někdo ne. Němci to rozsekli svým příkazem, ale v Praze stejně platil až od od 26. března, oni by si pomalejší Pražáci tak rychle nezvykli.
13. 12. 2010 | 15:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy