Češi nejsou pštrosi, aby se před nebezpečím ukrývali a Židé už vůbec ne (2. díl)

22. 02. 2019 | 17:29
Přečteno 2467 krát
Obava z rozpadu NATO, drolení EU (Brexit), rozepře s Čínou, rusko-ukrajinský konflikt, americké a ruské odstoupení od INF a neustálé Trumpovo spílání evropským vládám, že jsou „stejně špatné jako Čína, jen trochu menší“ nevyhnutelně vedlo k tomu, že se dvě hlavní síly EU - Berlín a Paříž - více semkly a podepsaly „Smlouvy o spolupráci“.

Vytváří se tím nejsilnější evropský (kvazi)stát se 150 mil. obyvatel, nejsilnější evropskou ekonomikou a společnou armádou vyzbrojenou atomovými zbraněmi. Stát dokonce silnější než Rusko. Rozhoduje-li dnes právo silnějšího, společná Francouzko – německá armáda - je pro prosazování zájmů obou regionálních mocností - naprosto nezbytná. Zatímco Němci a Francouzi konají, my na vznikající problémy reagujeme typicky česky. Nejprve se je snažíme „vysedět“ a teprve pokud nezmizí, začínáme konat. Podle mého soudu, před sebou máme tři hlavní možnosti:

1/ reagovat panslovansky v tom smyslu, že společně s ostatními slovanskými zeměmi EU vytvoříme vlastní centrum ekonomické a vojenské moci,

2/ pomůžeme české židovské komunitě vytvořit konfederaci středoevropských států, jako středoevropskou obrannou iniciativu, která musí být schopna zajistit mír v širším sousedství, minimálně však na Balkáně,

3/ přijmeme kombinované řešení: Českou republiku rozdělíme podél probíhající genetické hranice a umožníme, aby se její slovanská část přidala k „Trojmoří“ a neslovanská, ke Středoevropské konfederaci (podrobný rozbor genetické hranice v příštím pokračování).

Ad 1/ Skupina, jež připravovala koncept spolupráce slovanských států, byla založena v roce 2015 z iniciativy Polska a Chorvatska. Sdružuje země mezi třemi moři - Baltem, Jaderským a Černým. Nejedná se přitom o žádné bezvýznamné centrum: dvanáct zúčastněných zemí tvoří třetinu plochy EU a pětinu jejího obyvatelstva. Jeho podobu a název „Trojmoří“ (ZDE) světu představili jeho zakladatelé (viz mapa).

Slované tak získají mnohem silnější hlas jak vůči Bruselu, tak i vůči Moskvě i širší možnosti vzájemné ekonomické spolupráce. Prakticky jde o částečné obnovení „Rady vzájemné hospodářské pomoci“, jak ji známe z dob socialismu, ale bez Ruska (ZDE). RVHP ukázala, že Slované mezi sebou společnou řeč najít dokážou. I genetické výzkumy mezi Slovany ukázaly, že až tak velké rozdíly mezi jejich jednotlivými větvemi nejsou (blíže). Zajímavé jsou závěry z citované studie: „Východní a západní Slované tvoří geneticky velmi podobnou skupinu lidí. Jistá výjimka je pouze v populaci severního Ruska, která je geneticky smíšena s ugrofinským etnikem a v československé populaci, která vykazuje větší příbuznost se západoevropskými národy, ale i tak se geneticky jedná o jednu velkou slovanskou populaci, obrazně řečeno od Aše až po Vladivostok“.

V Čechách se projekt „Trojmoří“ setkal jen s vlažným přijetím, protože Češi chtějí patřit výlučně na Západ. Učení čtenáři zcela jistě znají následující názor svatého Bonifáce, apoštola Německa: „Slované jsou ten nejhnusnější z lidských kmenů“ a ... „slovanské plemeno musí být střeženo jako býk a bičováno jako osel“. Jsou si Češi jistí, že je na Západě vítají s otevřenou náručí? Pokud ne, neměli by svůj přístup k projektu „Trojmoří“ přehodnotit?

Ad2/ Středoevropská konfederace. Myšlenka Středoevropské konfederace vyplývá z nebezpečí, jemuž jsou Češi a zejména my, čeští Židé, vystaveni. V našich úvahách vycházíme ze skutečnosti, že české severní, západní a východní hranice jsou zabezpečené, protože jsou pod kontrolou spojenců a Ukrajiny. Za druhé, v případě války Rusko nebude schopné dlouhodobě čelit aliančním vojskům kvůli mnohonásobné převaze NATO v počtu letadel, vrtulníků a další vzdušné a pozemní techniky. Nemyslím si, že by to Rusové nevěděli a nemyslím si ani, že by plánovali obsazení ČR.

Skutečné nebezpečí nám hrozí z Balkánu, kde Turci a Albánci chtějí obnovit své bývalé říše - Osmanskou a Velkou Albánii. Velká Albánie v historickém pojetí zahrnuje jižní území Černé Hory, celé Kosovo, část Srbska téměř polovinu Makedonie a severozápad Řecka. A Osmanská říše? „Turecká hranice začíná v mém srdci u Vídně, Jaderského moře, Východního Turkestánu, čínské autonomní oblasti Sin-ťiang a severu Černého moře," řekl turecký prezident Recep Erdogan v projevu na shromáždění Islámské strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) v Izmiru. Kdysi Západ podcenil jednoho rakouského malíře pokojů a židovská komunita dnes - v žádném případě - tutéž chybu nezopakuje, a to bez ohledu na skutečnost, že Turecko i Albánie jsou členy NATO. U Čechů už by válka se státy NATO mohla být problém, takže je lépe náš stávající stát včas rozdělit na dva nezávislé státy, abychom Čechy nezatáhli do války, kterou nechtějí. Rozdělení ČR na dva státy probereme v příštím pokračování.

Zřejmě musíme iniciovat vznik společné Středoevropské vojenské rady vytvářející vojenské plány pro případ napadení Balkánu musulmanskými hordami. Posláním vojenské rady bude organizovat společná vojenská cvičení a zajistit kompatibilní výzbroj. Téměř jistě budeme muset vybudovat i společnou Středoevropskou armádu. Výsledkem je požadavek na existenci (kvazi)státu, který bude tyto aktivity zabezpečovat. Jeho nejvhodnější organizační formou - prověřenou historií - je konfederace x/.  Pracovně si ji označme názvem Středoevropská, kterou by měly tvořit: Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko (Balkánskou cestou nejvíce ohrožené německé republiky), Česko, nebo jen jeho neslovanskou část, Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Naším nejbližším válečným spojencem by mělo být Slovanské „Trojmoří“. Odůvodnění je jednoduché, národy Střední a Jižní Evropy buď společně muslimskou invazi přežijí, nebo společně zahynou.

--------------

x/ Vysvětlení pojmu „Konfederace“

Konfederace je spolek nebo sdružení, zpravidla mezi státy. Podle státoprávní teorie lze konfederaci definovat jako volný svazek států, jehož členské státy zůstávají samostatnými subjekty mezinárodního práva.

Sdružení států je označováno jako spojení dvou nebo několika suverénních států, které je podloženo a uzavřeno na základě mezinárodní smlouvy. Členské státy mají vlastní společné orgány, které spravují společné záležitosti, které se zpravidla týkají společné obrany, politiky a diplomacie. V ostatních směrech zůstávají, nebo mohou zůstat sdružené státy v jednání samostatné. Členské státy konfederace mají obvykle garantováno právo ústavou nebo smlouvou z ní vystoupit.

Konfederaci tvořily v minulosti tyto státy: Švýcarsko v letech 1815—1848 a 1921—1978 (slovo konfederace si ponechalo v románských úředních jazycích ve svém názvu dodnes), Spojené státy americké v letech 1776—1787 (také v letech 1861—1865, viz Konfederované státy americké), Senegambie v letech 1982—1989 (Senegal a Gambie), 1. Rýnský spolek v letech 1645— 47 (spojenectví několika německých panovníků na ochranu nezávislosti), 2. Rýnský spolek v letech 1806—1813 (konfederace německých států pod francouzskou hegemonií Napoleona I.), Německý spolek v letech 1815—1866, Severoněmecký spolek v letech 1866—1871 a Srbsko a Černá Hora v letech 2003-2006.

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy