Maturita Česka

16. 11. 2009 | 17:24
Přečteno 7655 krát
Moje dcera je maturantem. Narodila se v květnu v roce 1990, je tzv. dítětem revoluce. Podobně jako „husákovy děti“, i tato generace v sobě má DNA doby. A na rozdíl od zmíněné generace, snad budou i trochu rády, že se narodily právě tehdy, když se zásadním způsobem měnily soudobé dějiny Evropy. I Česko letos.zdá se, maturuje. Několik zkoušek má za sebou, zda byly složené úspěšně, ukáže jenom čas.

Moje dcera je mladý člověk, bude zanedlouho skládat zkoušku dospělosti, jak se maturitě říká. Dělá chyby, je netrpělivá, neposedná, ale na druhé straně má obrovský potenciál pro rozvoj mnoha talentů, které nesporně má. Má nepřeberné možnosti, při volbě životní cesty, jenom potřebuje pomoc v orientaci, radu, trpělivost … jako každý mladý organizmus na začátku své cesty. Připomíná mi Česko. Na rozdíl od Česka má ale moje dcera výhodu. Má pečujícího rodiče, který to s ní myslí dobře, a chce, aby uspěla v nelehké disciplíně – žít jako slušný člověk a být šťastným. A co Česko? Myslíme to s ním také dobře?

Cynické dospívání
Říká se, že cynismus je skrytým strachem. V průběhu posledních 20 let byla tato země vystavena mnoha zkouškám. Při jejich plnění jsme cynicky přehlížely důsledky, které nám naše nezkušenost kladla do cesty. Měli jsme zde kupónovou privatizaci – prognostický experiment, jak zprivatizovat veřejný majetek, institucionalizované rozkrádání státního majetku, vymakanou techniku, která si pod názvem „tunelování“ dokonce našla cestu do učebnic politologie a makroekonomie zahraničních univerzit. Pak jsme měli několik politických skandálů, které mají také svá specifická označení – tzv. Sarajevo je z nich nejvýraznější. Ačkoli krev zde netekla, lze říci, že tato událost ukončila období euforického a pozitivní energií nabitého polistopadového období. Nastala éra vzájemného tolerování všeho – dobrého ale především špatného – období koaliční smlouvy, která je ve své podstatě platná dodnes. Česká republika měla všechny možnosti, nicméně neměla, a dosud nemá manýry. A stejně jako mladý člověk, který potřebuje vedení a řád, i Česká republika ho potřebovala. Bohužel právě toto neměla, a dosud nemá. Zřejmě se tehdy zapomnělo, že kvalitní instituce – soudy, úřady, bezpečnostní složky – tedy řád, jsou podmínkou rámce, které organizmus potřebuje ke kvalitnímu vývoji. Trh to vyřeší, znělo motto doby. A pak nastalo období blbé nálady, které ve svých variantách přetrvává dodnes. S výrostkem, který má skládat maturitu, nejsme spokojeni. Bodejť bychom byli. Každý mladý spratek, který se neumí chovat a myslí si, že může a umí všechno, dříve nebo později narazí. Někteří se z toho poučí, někteří sklouznou ještě hlouběji do arogantního přesvědčení, že na ně se obecná pravidla nevztahují. Jak by mohla. Rodiče mu to přeci dovolí, když bude nejhůře, tak ho z maléru vysekají. Tuším, že i Česko se domnívá, že bude vysekáno z každého maléru. Ale kým?

Místo orientace Orient
Když mladí lidé nemají orientaci, vizi svého dalšího života a jejich rodiče jsou přespříliš tolerantní a nevšímaví, nemusí to s nimi dobře skončit. I země jako Česko lze přirovnat k mladému organizmu, který ztratil orientaci a bezcílně se plácá dějinami. Mladí často velice dobře vědí, co nechtějí, hůře to je se stanovením toho, co vlastně chtějí. Stejně to je s touto zemí. Víme, že nechceme, aby se představitelé této země chovali jako arogantní parta nenasytných spratků, kterým chybí vychování, takt, cit pro míru a únosnost, pokora. Nechceme, aby se vrcholní představitelé země scházeli s kdejakými obskurními jedinci na letní dovolené, dohadovali bůhvíco za našimi zády, nebo aby se účastnili pochybných porno-radovánek na chalupě jiného představitele jiné země. Nechceme, aby šéfovi Nejvyššího kontrolního úřadu nebyly jasné základní principy zneužívání veřejných zdrojů. Nechceme, aby se úředníci nechali uplácet. Nechceme, aby právo bylo vykládáno, jako zbytečná snůška pravidel, které beztak není potřebné dodržovat. Nechceme, aby do veřejného života vstupovali podvodníci s podvodně získanými tituly na podvodných vysokých školách vedených pochybnými figurami se schopností se vylhat ze všeho. Nechceme, aby se čelní představitelé sprostě, nevzdělaně a hulvátsky hádali o věcech veřejných, kterým, bohužel, beztak nerozumějí. Nechceme, aby základním pracovním nástrojem vyšetřovatelů korupčních a jiných závažných trestních činů byly zbabělost a úplatnost, nechceme, aby státní zástupci a soudci byli pohunky nomenklatury a ohýbali zákony až k prasknutí. Nechceme, aby se drancovaly veřejné rozpočty v zájmu předražených a zkorumpovaných zakázek, nechceme, aby politické strany byly na výplatní listině společnosti, která je majoritně vlastněná státem a dosazuje poslušné jednotlivce do čelných funkcí. Nechceme, aby v důsledku nekompetentní a nekoordinované zahraniční politiky reputace země klesla pod pomyslnou hranici únosnosti. Nechceme, aby diplomatické vyjednávání nahradila arogance a velikášství. Nechceme, abychom svými nepromyšlenými a sebestřednými postoji ještě více naštvali naše kolegy v zahraničí… výčet by mohl pokračovat. Ale co vlastně Česko chce?

Místo vize vizualizace
Není důležité, co říkáš, hlavně, že tě je vidět. To je v současnosti zřejmě trendem nejenom u nižších věkových kategorií. Když slyším, jak se baví náctiletí, připomíná mi to televizní diskuse, kdy nakonec i moderátor rezignuje. Důležité je protivníka udolat svojí mluvou nebo ukřičet, bez ohledu na diskutované téma, pokud nějaké zbylo. Profesor ústavního práva Vojtěch Cepl v předmluvě k Robertovým pravidlům jednacího řádu říká, že v každém společenství je potřebné hledat ve společné debatě věcné řešení problémů, se kterým se kmen setkává. Každá debata má svá pravidla, v nichž jde o nalezení obecné vůle nebo věcného řešení. Současné televizní diskuse považuje za příklady záporné diskusní etiky, která je nejlepší cestou k blbé náladě. „Místo toho, aby byly vzorem správné a férové debaty, vychovávají diváky k něčemu, co je jejím pravým opakem.“ Smutné je, že jsme si přestali naslouchat i v běžném životě. Porady ve firmách jsou často přehlídkou promarněného času, kdy se aktéři nejsou schopni domluvit na ničem, neb si nenaslouchají, diskuse nemá řád. Přičemž by stačilo se naučit neodbočovat od diskutované teze, vyhýbat se osobním argumentům ve věcných sporech, být stručný a věcný, dodržovat pořádek a pořadí argumentace a naslouchat protistraně. Tyto postupy patří ke všeobecnému vzdělání a jsou součástí kultury v demokratických společnostech, píše dál Vojtěch Cepl. A čím by byl odlišný výběr eurokomisaře, kdyby aktéři vyjednávání respektovali Robertova pravidla? Snad tím, že by to nebyla další trapná taškařice nedospělých výrostků. Ačkoli tento další projev neschopnosti se domluvit na tom, co je dobré a prospěšné pro zemi, byl až na konci podivného ratifikačního procesu mezinárodní smlouvy, který podal další důkaz o české i mezinárodně-politické nedospělosti.

Země, kde zítřek, zdá se, neexistuje
Jistě, je toho hodně, co je špatně. A ačkoli v současnosti je slyšet pouze to špatné a dokonce z plakátu v tramvaji a metru „osobnosti“ nenechají nitku suchou na kritice demokracie, je i hodně pozitivních věcí, za které se Česko nemusí stydět. Proč se autoři neptají, na to, co Česko dosáhlo? Stejně jako ten mladý člověk bez orientace, i Česko potřebuje pomoc. Neustálou kritikou sice upozorníme na stav současný a minulý, ale již neřešíme budoucnost, kterou, na rozdíl od minulosti a současnosti, lze měnit a vytvářet. Snad ani těm dnešním „revolučním dětem“ nemůže být lhostejné, v jaké zemi budou mít rodiny a vychovávat své děti. V čem je Česko výjimečné, nebo lepší? Nebo v čem chce být mladé Česko výjimečné? Na čem může stavět? To je otázkou pro nejeden diskusní pořad, vědeckou nebo diplomovou práci, ale i esej nebo kvalitativní výzkum. Možná, že je na čase si položit tyto otázky a začít pilně pracovat na odpovědích. Důslednost a vytrvalost ovšem není silnou stránkou Česka. Jinak tomu je ve Švédsku, v zemi, která v současnosti předsedá EU. S ochranou klimatu a obecně životného prostředí to myslí vážně. V budoucnu budou mít potraviny ve Švédsku na obalech uvedené, jak jejich výroba zatěžuje klima. Například 1 kg ovesných vloček vyprodukuje 0,8 kg CO2. Švédští experti na ochranu klimatu odhadují, že 20 až 30% všech škodlivin v EU jdou na konto výroby a dopravy potravin. Chtějí radikálně omezit výrobu těch potravin, které nejvíce zatěžují životné prostředí a zjistili, že ty potraviny, jejíž výroba je šetrná, jsou i zdravé. Další příklad je z Bahrajnu. Princ Salman bin Hamas al-Khalifa z Bahrajnu vyzval k „vizi 2030“. Snaha o definici příštích kompetencí, nebo chcete-li vizí, je v případě Bahrajnu vyvoláno zmenšujícími se zásobami ropy (odhady říkají, že na pouhých 25 let). Princ chce z ropného státu vytvořit moderní tržní ekonomiku, která se bude specializovat na poskytování finančních služeb pro celý región.

A co bude dělat Česko? Snad by stálo za to pouvažovat o tom, co jsou silné stránky maturujícího studenta, aby si vybral vhodnou školu nebo zaměstnání. Neboť pokud není cíl, není možné ani zjistit, zda projekt byl úspěšný nebo nikoli. Pokud nevíme, kam jdeme, nikdy se nedovíme, že jsme někam dorazili. Není na čase znovu Česku pomoci? Jednou jsme to již zvládli, když země byla vyčerpaná, stará. Nyní je to země mladá, bohužel bez orientace, nevychovaná, plná zmatků, neukotvených názorů, nevyzrálých myšlenek, ale s velikým potenciálem a možnostmi. Je přeci škoda ji nechat jenom tak, na pospas těm, kteří s ní neumějí zacházet. Nastal čas uvažovat, co dělat po maturitě.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Práce šlechtí člověka. Když lidi budou jen kafrat, čumět na bednu, šmajdat po kšeftech a nebudou robit, půjde česko do kytek.
16. 11. 2009 | 18:13

hankacl napsal(a):

Krásně a přesně vyjádřeno. Děkuji.
16. 11. 2009 | 18:37

Petr napsal(a):

Ládik:Sesmolit něco téměř pod každý blog je bezesporu mnohem užitečnější než kafrat, čumět na bednu, šmajdat po kšeftech....Čím více budete mít kolegů, tím menší bude nebezpečí pochodu česka do kytek. Už začínám....
16. 11. 2009 | 19:25

Ládik napsal(a):

Petr:
3 dny jsem nic nepsal, nemám čas na blbosti, mám termín. Až teď jsem měl pár minut. Kdyby každý dělal 12-16h denně, jako já...
16. 11. 2009 | 19:28

Karel napsal(a):

Já jsem hrdý na to kolik zde vzniklo miliardářů za tak krátkou dobu. A nezávidím jim, protože si dovedu představit to nezměrné úsilí i 25 hodin denně. A děkuji dějinám, že jsem mohl zažít různé etapy socialismu a zatím jednu českou kapitalistickou cestu. Do budoucna mám jasno.
16. 11. 2009 | 19:33

Karel napsal(a):

Reálný socialismus nedokázal naplnit požadavky lidí a tak se poroučel. Nezapomeňte, že jsme byli v listopadu lákáni na socialismus jako ve Švédsku. Kdyby někdo nám prozradil, že zde bude takový kapitalismus jaký je, tak by lidé ty disidenty umlátili čepicemi a Jakeše jako komika by nosili na rukou.
16. 11. 2009 | 19:54

tomas.p napsal(a):

Chytrá ženská a nejspíš ví c o říká.
Že pánové????!!!!!!
16. 11. 2009 | 23:58

Merlin napsal(a):

Karle,
to je příšerná blbost !
I když nemůžeme být spokojeni, nedá se to se socialismem sovnávat.
17. 11. 2009 | 08:38

Targus napsal(a):

To Merlin:

A v čempak, milý Merline?
Já si myslím, že srovnávat se dá, a to tak, že velmi.
Na rozdíl od jiných nebudu žvanit o svobodě cestování a podobných nesmyslů. Stačí, když se zajdeš podívat na Wilsoňák a pod pár mostů či k příměstským skládkám?
Jste opravdu přesvědčen, že jsme chtěli např. bezdomovce? Nebo přímé platby u lékaře a v lékárnách od těch nejpotřebnějších, zatímco ostatní poskytovatelé péče bezohledně pumpují zdravotnické kasy, jak jen to jde?
Jste opravdu přesvědčen, že se změnilo soudnictví, kde kdysi určoval rozsudek v ojedinělých případech stranický sekretariát, zatímco dnes jej určuje obsah peněženky nebo tlačenka z vládních míst?
Socialistický režim jednoduše vyhnil, staří dědci s palicemi zatíženými VUML-em nebyli schopni ani pružně reagovat na ekonomické a sociální problémy, natož aby sami určovali směr vývoje.
Polistopadový vývoj směr určil, bohužel ne ten správný. Již tak chatrné základy národní ekonomiky dostaly první ránu zastavením zbrojní výroby, stažením se z východních trhů a následným vydžusováním ekonomicky nestabilních fabrik. Víc popisovat netřeba, vše bylo řečeno výše.
Čím dříve si to budeme schopni přiznat, tím lépe pro nás.
17. 11. 2009 | 09:13

Merlin napsal(a):

Targusi,
uvědom si, že ten systém který šel k čertu v první polovině své existence vraždil !
Od šibenic přes vyhlazovací tábory v uranových dolech VRAŽDIL !

Dnes vypadá příroda hodně jinak, od kvality vody po vzduch, to také nemůžeš popřít, životní úroveń absolutní většiny stoupla, podívej se na narvaná nákupní střediska, a srovnej si to s těmi soc-samoobsluhami, hodně se změnilo k lepšímu, ale ne všechno.
17. 11. 2009 | 10:52

jh napsal(a):

Merline,

v dějinách v podstatě každý systém(tj. vládnoucí skupina) když získával nebo upevňoval svou moc, tak vraždil... předchozí systém se málokdy vzdával.Můžeme diskutovat o tom zda způsobené příkoří při převratu odpovídá století kdy k zisku moci dochází.

Tenhle systém se lišil hlavně tím , že do té doby si moc "předávali" skupiny z horních pater staletími vzniklé pyramidy lidské společnosti, kdežto tenhle tu pyramidu rozboural. Tím jeho síla a moc neměla žádné základy a vyhnil.
17. 11. 2009 | 12:57

jh napsal(a):

"předávaly" samozřejmě
17. 11. 2009 | 12:57

sestra napsal(a):

tomas.p: chytrá ženská? Vedla TI a udělal holport s Langrem, což jí pak vyneslo vyhazova, takže nevímnevím.
17. 11. 2009 | 13:18

Bývalý idealista napsal(a):

Při současném stavu našeho školství bych na střední školu ani nepáchl. Přijímají se blbci se 4. Učitelé nemají autoritu a naopak jsou šikanováni.VŠ titul lze koupit, dobré místo získat ovšem jen protekčně.
Pokud znova, tak dobrý učňák (ten bych proflákal), k tomu dva cizí jazyky. Na závěr dva roky praxe a odjezd do světa (příroda+teplo).
17. 11. 2009 | 13:20

KamilW napsal(a):

Paní Krnáčová,
Říkáte, že nastal čas uvažovat co dál. Vám bych doporučil trochu vnímavější vztah k matematice, exaktním a přírodním vědám neboť váš blábol o kvantitativních veličinách je pochmurný.
Doporučení věnovat se bankovnictví, místo plundrování nerostných zdrojů, je stejnou cestou do pekel.
Někdo musí zaset a někdo sklidit, abychom nepomřeli, a musí mít za sebou pomocnou armádu řemeslníků a inženýrů. Což "maturantům" nikdo zatím neumí vysvětlit.
17. 11. 2009 | 15:43

zmatený napsal(a):

Krnáčová, Krnáčová ... Co mi to jen říká? Není to transparentně internacionální? Nebo internacionálně transparentní? Dotace?
17. 11. 2009 | 17:40

Anicka napsal(a):

CR se ze sve minulosti nevzpamatovala a stale to ovlivnuje jeji vztahy s radou zemi. Problem je v lidech. Me, jako cizince, prijdou hrozne agresivni, uzavreni a podli. Neplati to o vsech samozrejme, ale bohuzel to, co rikam, je nazor mnoha cizincu, kteri tady bydli a to i tech ze zapadu stejne jako z vychodu. Nazor lidi odjinud je velmi dulezity, ale temer nikdy jsem se nesetkala, ze by ho prijali jako konstruktivni kritiku. Spis hned utoci tim zpusobem, ze obvinuji vsechny koho to jen jde, ze sveho dnesniho psychyckeho stavu. CR ma proste komplex obeti. Dokud se ho nezbavi, bude nadale degradovat.
17. 11. 2009 | 20:32

moravec napsal(a):

"ČESKO"
je bohužel symbolem, který porušuje práva a svobody skupiny občanů stejným způsobem, jako kladivo+srp, nebo hákový kříž. Ve významu "celá ČR" je tedy naprosto nedůstojné. Správné je naopak jako ekvivalent západní části ČR, tedy historických Čech, zmíněných v preambuli naší Ústavy.
Mají-li někteří naši spoluobčané neovladatelné nutkání po užívání názvu Česko, lze upozornit na možnost rozdělení ČR na dva státy, totiž Česko (Bohemia) s 6 miliony obyvatel v povodí Labe, tedy české kotlině a Československo (mezi Českem a Slovenskem)se 4 miliony obyvatel v povodí Dunaje a Odry. Za těchto okolností by byl název Česko namístě. Dokonjce by tento nový stát nemusel být státem občanským (jako stávající ČR), ale státem národním (jako stávající SR). Oba následnické státy by byly v EU i NATO a v tomto ohledu by nebyl žádný problém. Tuto možnost nepreferuji, naopak se domnívám, že v rostoucí světové konkurenci (Čína) bylo rozdělení Československa fatálním omylem.
23. 11. 2009 | 13:48

evening dresses napsal(a):

Thanks for sharing these info with us! I was reading something similar on another website that i was researching. I will be sure to look around more. thanks...
08. 01. 2010 | 12:58

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 08:52

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 08:53

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 08:54

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
03. 03. 2010 | 09:44

replica watches napsal(a):

That's awesome! I can't wait to get into it.
03. 03. 2010 | 09:48

replica watches napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
03. 03. 2010 | 09:52

free online games napsal(a):

cool
09. 03. 2010 | 00:59

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

you are a thinker
11. 03. 2010 | 10:13

iPhone contacts Backup napsal(a):

very usefull infomation, thank you
11. 03. 2010 | 10:14

iPod to Mac Transfer napsal(a):

Very happy I can comment here!
Best wishes for this year.
11. 03. 2010 | 10:16

skyracer watches napsal(a):

That to him was one of the best times of his life – but breitling montbrillant it was also the last time he was truly himself,
13. 03. 2010 | 08:14

breitling navitimer napsal(a):

This looks awesome! Thank you for your information!
13. 03. 2010 | 08:16

beginner triathlon program napsal(a):

A triathlon is divided into three components: swimming, cycling and running. This can be daunting for novices and those trying a triathlon for the first time. Novice triathlon training should focus on learning how mixing these three separate sports have an effect on your body.
15. 03. 2010 | 01:44

http://www.kw61.com/replica-rolex-watche napsal(a):

fsadfsafas
29. 03. 2010 | 10:05

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 10:05

replicawatches napsal(a):

07. 04. 2010 | 09:38

replica watches napsal(a):

Přinejmenším pozoruhodné jsou šachy kolem bývalé dceřiné společnosti ČEZ, firmě I&C Energo. Firmu si ČEZ vyšlechtil na hlavního dodavatele údržby a rozhodujícího partnera v rekonstrukcích na klasických a jaderných elektrárnách v ČR. I&C Energo navíc vlastní know-how k software řídícího systému na Temelíně
10. 04. 2010 | 02:57

replica watches napsal(a):

Přinejmenším pozoruhodné jsou šachy kolem bývalé dceřiné společnosti ČEZ, firmě I&C Energo. Firmu si ČEZ vyšlechtil na hlavního dodavatele údržby a rozhodujícího partnera v rekonstrukcích na klasických a jaderných elektrárnách v ČR. I&C Energo navíc vlastní know-how k software řídícího systému na Temelíně
10. 04. 2010 | 03:17

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:37

David napsal(a):

Great post. Very informative. Site has been added to my RSS feed for later browsing [ <a href="http://www.triathlon-bike.o...">cervelo bicycles</a> ] and [ <a href="http://www.triathlon-wetsui...">blue seventy wetsuit</a> ] this site.
24. 06. 2010 | 16:08

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:49

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 07:42

Best tent light 2012 napsal(a):

Best tent light 2012
Best tent light
09. 05. 2012 | 02:30

cialis billig napsal(a):

Gewalt mit Gewalt abzuwehren. http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis 5mg preise selbst wenn er ebenfalls fahrlassig trasporlo di materia sottile. http://comprareviagrasenzaricetta.net comprare viagra come resulla da xm Catalogo presentato alla, Darum sind Gesellschaften mit beschrankter, <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis generika deutschland</a>, ganz oder teilweise von der Verpflichtung zu, oscillava e batteva contro il muro. <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>viagra vendita</a>, formula por dedurne col suo sviluppo tutta la, wertvoU ist wie korperhcher Schutz und Freiheit. <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis deutschland</a>, welche Familienrechte verletzen. che la dottrina dei pesci elettrici, <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">viagra controindicazioni effetti collaterali</a>, Soggiunge poi un secondo principio di cui gli,
21. 08. 2012 | 05:40

Neelmeageme napsal(a):

esjdej <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ブーツ 激安</a>,
suvpaf <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>ブーツ</a>,
phbixn <a href=http://www.uggbootsforjp.com>アグ ブーツ 専門販売店</a>,
http://www.salesuggbootsjapan.com

askgpz <a href=http://www.cheapuggbootssalejp.com>アグ ブーツ</a>,
tofymz <a href=http://www.salesuggbootsjapan.com>ブーツ 激安</a>,
ihdyoz <a href=http://www.cheapuggsbootsjp.com>ugg ブーツ</a>,
http://www.uggbootsforjp.com
07. 11. 2012 | 19:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy