Jak uškrtit Evropu

13. 02. 2013 | 10:31
Přečteno 6022 krát
Evropští premiéři a prezidenti se shodli na bezprecedentním snížení rozpočtu EU. V zapálené atmosféře šetrných politik a národních tlaků jim uniká kontext krize, charakter nadnárodního rozpočtu a skutečnost, že Evropa bude kvůli nim v úsporném režimu dalších sedm let.

Víceletý finanční rámec pro léta 2014 až 2020 má dosáhnout 960 miliard eur. Zhruba o čtyři procenta méně než v období 2007 až 2013. Rozpočet EU se tak má pohybovat okolo jednoho procenta hrubého národního produktu za dané období. To je pro porovnání až dvakrát méně než jednotlivé státy vydají na chod svých ministerstev obrany.

Především je to však o osminu méně v poměru k národnímu produktu než v předchozím období. Poprvé v historii evropských společenství se tak objem prostředků snižuje jak v relativních, tak v absolutních číslech.

Škrtají se prostředky, nikoli systémové nedostatky

Dvě největší položky rozpočtu – společná zemědělská politika a kohezní politika – byly pokráceny o 11 resp. 9 procent. Zásadní obsahové reformy těchto těžkopádných a v mnoha směrech neefektivních politik byly opět odloženy na neurčito. Politici se soustředili na čísla, nikoli na princip.

Zavedení skutečných vlastních zdrojů rozpočtu EU se rovněž nekoná. Zato národní slevy z příspěvků do rozpočtu šesti zemí (Británie, Německo, Holandsko, Švédsko, Dánsko a Rakousko) zůstávají nebo se prohlubují.

Skutečné evropské počiny, které pomáhají odbourávat hranice a přispívají k větší svobodě evropských občanů, byly přitom seškrtány. Ještě před rokem nejambicióznější projekt Evropské komise Connecting Europe (výstavba panevropské energetické, dopravní a telekomunikační infrastruktury) se stal kosmetickou kapitolou, přestože má potenciál vydolovat vyšší fiskální multiplikátor než jakékoli národní části rozpočtů.

Dokonce i nad výší prostředků pro program Erasmus – v mnoha ohledech nejúspěšnějšího programu EU – stále visí otazníky. Pozitivní zpráva o zřízení fondu pro boj s nezaměstnaností mladých Evropanů ve výši šesti miliard eur je pak vykoupena skutečností, že se v absolutních číslech neblíží sociálním programům ani těch nejmenších evropských států.

Více Evropy za méně peněz

Rozpočet EU není v porovnání s existujícími a navrženými ekonomickými mechanismy eurozóny důležitý. Stále je však symbolický a v mnohém ovlivňuje její akceschopnost. Evropský rozpočet se přitom snižuje právě v době, kdy se EU rozšiřuje o Chorvatsko a kdy se zvyšují i její rozpočtově významné úlohy.

Hospodářská krize způsobená nekoordinovanou fiskální kontrakcí desítek státních rozpočtů spolu s narůstající sociální fragmentací přitom dostává systematičtější kontury než během ropných krizí před čtyřiceti lety a zadá si jen s velkou předválečnou depresí. Vojenské i politické konflikty v těsné blízkosti EU se zintenzivňují a vyhrocují. Mezinárodní význam rozhádané Evropy se přitom snižuje politicky i ekonomicky.

V kontextu evropské krize se najdou mnozí politici, kteří v zapálených projevech neváhají obhajovat „více Evropy“. Žádají, aby nadnárodní problémy byly řešeny na nadnárodní úrovni, kde již nyní bez ohledu na imaginární hranice operuje kapitál, ale i organizovaný zločin nebo látky znečišťující životní prostředí. U vyjednávacího stolu však nakonec nedokáží čelit výhrůžkám sériových uživatelů veta. A ještě se snaží dohodu prodat jako výhru pro Evropu.

Cherchez la Merkel

Nejvíce zarážející je však jásání tisku či některých politiků nad tím, že se dohody podařilo vůbec dosáhnout, ba že došlo ke škrtům. Jakoby snad tyto finanční prostředky nebyly investovány v podinvestovanýh členských státech, ale někde na Marsu.

Evropští lídři se v ničem nedokázali poučit kontraproduktivní politikou utahování opasků posledních tří let na národní úrovni. Výsledek summitu lze charakterizovat jako klasické tupé a uspěchané škrty. Na evropské úrovni přitom mají setrvat bez možnosti změny až do roku 2020. Ukazuje se tak, že současná škrtací ideologie je čím dál více odtržená od národního i evropského časoprostoru.

Především se ale jedná o rezignaci na cíle rozvoje výzkumu a technologií, budování smysluplné evropské infrastruktury a totální opomenutí strategie Evropa 2020. Té strategie, která ještě nedávno dávala alespoň na papíře naději, že si Evropa může udržet svou globální pozici.

Média po zásluze poukazují na hlavního strůjce evropského rozpočtového fiaska Davida Camerona. Ten zvládl odrazit podzimní debatu o britském rabatu ve výši zhruba 25 miliard eur k nekonečnému handrkování o plošném škrtání ve všech kapitolách. A tak se celá Evropa stala rukojmím jednoho člověka, který EU vnímá jako příčinu upadající slávy Velké Británie, který připravuje referendum o vystoupení na rok 2017 a jenž požaduje návrat nespočtu kompetencí EU zpět do britských (rozuměj svých vlastních) rukou.

Zavřené dveře Evropské rady ovšem dovolily i kancléřce Angele Merkelové elegantně skloubit proevropskou rétoriku a reálnou politiku prosazující německé národní zájmy. Tvářit se proevropsky, ale přitom tiše podpořit vydírajícího Camerona v tom, co vyhovuje i jejímu osobnímu politickému zájmu. Tedy nedráždit čtenáře Bildu dalšími evropskými výdaji.

Česká schizofrenie

Nejtragičtěji však mezi strůjci oné dohody figuruje Petr Nečas. Celý víkend se vychloubal, že díky své silácké politice vyjednal pro Česko – ba pro celý evropský východ – skvělou pozici. Ne tak docela. Nečas vetem dosáhnul jen toho, co České republice náleželo dle práva a dobrého zvyku. Víc nic. Český premiér se zatím vyhnul mstě za své předchozí házení klacků pod nohy. Stačil však přitom ještě více podráždit své kolegy a tím si podkopat svou budoucí pozici v oblastech, kde národní veto neexistuje.

Předseda ODS si jistě uvědomuje, že jeho stranu od TOP 09 kromě počtu vlivných kmotrů odlišuje už jen kurážné okopávání kotníků v Bruselu. Ač to může být dobrá strategie, jak k občanským demokratům nahnat národovecké voliče, je to zatraceně špatný způsob, jak prosazovat zájmy České republiky v Evropské unii.

Češi mohli dostat více. Stačilo, kdybychom nepředstírali, že nejlepší strategií je soustavné vydírání. Kdybychom schizofrenicky netvrdili, že se musí šetřit, avšak na všech ostatních, jen ne na nás. Kdybychom vše evropské z principu neodmítali a nekritizovali, aniž bychom představili vlastní řešení. A kdybychom evropské peníze nerozkrádali, nýbrž je zavčas a efektivně čerpali.

Strategie permanentního veta

Důležitost bychom měli přikládat i faktu, že si český premiér jednoduše popletl strany. Nižší rozpočet nebyl a není v českém zájmu. Jednoduše proto, že do něj přispíváme výrazně méně než z něj dostáváme a protože externality vyššího rozpočtu na nás dopadají pozitivně. Přesto stál Petr Nečas po boku Davida Camerona, který nechtěl z vnitropolitických důvodů na rozpočtu nechat jedinou kapitolu suchou.

Nejironičtěji shrnul celou situaci Jan Zahradil: „Ti, kdo nás léta strašili izolací ..., by si měli uvědomit, že David Cameron a Petr Nečas odjíždějí z Bruselu jako vítězové.“ Ano, Cameron s Nečasem opravdu odjížděli jako vítězové. Zhruba tak vítězně jako odjíždí dva lupiči z bankovního přepadení.

Veřejná hrozba vetem je totiž v evropské politice nabitým revolverem u spánku. Tímto způsobem ani nezískáme spojence, ani nevyjdeme z diplomatické izolace. Nadto si zakládáme na nebezpečný precedens. Systematická sabotáž snah eurozóny řešit krizi Nečase s Cameronem skutečně izolovala. Dnes v Evropské radě nedosáhnou ničeho, pokud se opět neuchýlí k otevřené hrozbě vetováním.

Připomeňme si však, že k jejich smůle je většina evropských rozhodnutí přijímána kvalifikovanou většinou. Také poslední příklad zavedení daně z finančních transakcí ukazuje, že řešení problémů formou posílené spolupráce začíná získávat na síle. A fiskálního pakt byl implementován na mezivládním, nikoli komunitárním základě. U těchto metod nemůžeme počítat se zhola žádnou velkorysostí. Naopak v nich můžeme očekávat odplatu za naši zbytečně agresivní strategii.

Tichá institucionální revoluce

Poslední naději na alespoň nějaké řešení představuje Evropský parlament, který díky Lisabonské smlouvě poprvé v historii může a musí víceletý finanční rámec schválit. Parlament totiž navrhnul – narozdíl Rady – rozpočet výrazně vyšší.

Návrh vzešlý z rady táhne Evropu zpět do 20. století. Proto doufáme, že jej parlament odmítne. Následné rozpočtové provizórium by se odvíjelo od rozpočtu roku 2013 očištěného o inflaci. To není dobré řešení. Vzhledem k absenci pozitivních strukturální změn v současném návrhu by ale i takové provizorium bylo adekvátnější.

Především by se tak ale odehrála tichá institucionální revoluce. Přímo volený sbor zákonodárců by konečně ukázal, že dokáže být seriózním protihráčem reálpolitikům vyjednávajícím za zavřenými dveřmi. A lidé by alespoň měli pořádný důvod jít příští rok k evropským volbám.

Jana Krausse, Aleš Chmelař. Zveřejněno v Deníku Referendum 12. února 2013.

Kontaktovat jednoho z autorů můžete na twitteru nebo na facebooku.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

aga napsal(a):

Mně se mně se všechno zdá, že Evropa musí být sražena na kolena, aby byla nějakýmu bejkovi zase povolnější...
13. 02. 2013 | 10:38

VFISCHER napsal(a):

ZMATENÝ SVĚT CHAOSU

V době milionů zářivých obrazovek a mediálního cirkusu fekalistických senzací, pohrom a hysterické paniky všeho druhu se takzvaný „moderní svět“ reprezentovaný takzvanou euroatlantickou civilizací ocitá ne stavu stále narůstajícího neprůhledného chaosu gigantických soubojů a řežeb nejrůznějších zájmových a jiných vlivových skupin. Přežraná populace je stále stále více a více vysávána obrovskou vrstvou parazitů - neprůhledným molochem byrokracie, který káže vodu a pije víno - jako už v historii lidstva tolikrát a nepřetržitě. A tak jako vždycky ono proklamované šetření a utahování opasků odserou armády ožebračovaných plebejců - nic nového pod sluncem - tak dlouho se chodí se džbánem … až se to začne řezat !!
13. 02. 2013 | 10:49

Taoiseach napsal(a):

Bohužel jediné, co bylo seškrtáno kompletně, jsou náklady na výzkum a vývoj. Ale lze doufat, že to EP ještě zvrátí.
13. 02. 2013 | 10:52

ivo napsal(a):

EU=RVHP a taky tak skončí.
13. 02. 2013 | 10:53

JF napsal(a):

pane autore, jen zapomínáte že vyhazov z EU (kdyby byl možný) by bylo pro ODS a její voliče za odměnu. Samozřejmě reálně se jedná o skrytou neschopnost dohody se stranou, která nemá co nabídnout. Kdo je na jaké straně je celkem zřetelné. Česko je takový permanentní prote(nto)ktorát z vlastní vůle.
13. 02. 2013 | 10:54

Důchodce68r napsal(a):

Jednou větou:
Společnou Evropu ano, ale bez nehorázného přerozdělování, bez nehorázné nevolené šéfovské byrokracie, bez nehorázného počtu úředníků nehorázně placených, nikoliv dřív než se tak velký počet zástupců tolika států bude schopen rozumně domlouvat, nikoliv dřív než bude s dohodami srozumitelnými pro každého souhlasit jasně převažující většina z půl miliardy jejích obyvatel.
(Jinak si vyhrazuji právo veta.)
13. 02. 2013 | 10:56

Důchodce68r napsal(a):

Jenom pošetilec dělá rozpočet na sedm let v tak nejistém období.
13. 02. 2013 | 11:00

aga napsal(a):

Důchodce68r

Nebo ho na tak dlouhou dobu může dělat ten, kdo má moc a nástroje po tu dobu ovlivňovat a řídit dění.
13. 02. 2013 | 11:07

mirekP napsal(a):

Pro dnešní dny považuji za zcela dostatečné: volný pohyb osob, zboží a kapitálu a zrušení celních bariér.
Nesmyslné dotace-přerozdělování zejména do zemědělství jen křiví ekonomiku.
Ostatní (pokud mě něco neušlo) je jen velmi drahý balast a podhoubí korupce.
Takže zas tak moc ty kohoutky přitáhnuty nebyly.
13. 02. 2013 | 11:19

magor napsal(a):

"bez nehorázného počtu úředníků nehorázně placených"

Sím, autor k nim tak nějak patří.

Polívka vždycky odtud. Rozhodne se, že gulášová, přidají ingredience a pak vytasí, vždyť, jste měli hlad, parchanti, co žehráte?! Hele, držte huby, protože příště může bejt taky řípová. Jo, ty naše slavný války.
13. 02. 2013 | 11:32

Jenda napsal(a):

pěkný článek. Alespoň bez meziřádků víme co se vlastně děje.
13. 02. 2013 | 11:52

Bazzy napsal(a):

Evropa přechází do úsporného režimu napořád. Přechází totiž z fáze uměle vyvolaného boostu (zdroje z kolonií, později ropa) do fáze od teď každý za svoje.

Je dobře, že se snižuje rozpočet, tím i míra přerozdělování. Je smutné, že se to dělá neefektivně, musíme se teprve naučit být efektivní.

Skepse není na místě, naopak odhodlání, dobrá vůle, zdravý rozum a spolehnutí na evropskou kulturu.
13. 02. 2013 | 12:04

von kulak napsal(a):

Bazzy napsal(a):
Je dobře, že se snižuje rozpočet, tím i míra přerozdělování.

Bohužel se snižuje pouze rozpočet - míra přerozdělování naopak roste.
13. 02. 2013 | 12:24

Milan napsal(a):

Dnes rádio Impuls má téma dne o platech !Od posluchačů slyším z rádia samou skepsi platy uvádějí 8000 kč měsíčně apod.Např.prodavačky.Dělníci když mají přes 10 000 kč měs.tak jsou rádi žádný průměrný republikový plat 23 000 kč měs.Kdo tedy skresluje tento průměr?Jsou to ti co berou 300 000 kč měs apod.Moderátorka rádia impuls prohlásila ,že doufá že to bude v budoucnu lepší !Ano bude,ale s tou podmínku,že se v r.2014 dostanou k moci komunisti a socialisti !!Jinak NE !!
13. 02. 2013 | 12:30

hovorka11 napsal(a):

Šetřenív EU je dalším krokem k vytunelování od systémového finančního podvodu z USA a GB. Fakticky EU zbývají 2 možnosti:

1) Tisknout nekryté peníze jak americký FED a tím se vyhnout vytunelování z USA

2)Přejít na pokryté peníze, jak usiluje pokrokovější svět spolu se zeměmi BRIC s tím, že se musíme vrátit k výrobě bez většího nárustu účelových válek na podporu dolaru a živení militantních islamistů cvičených v Saudské arábii, Kosovu, Sýrii (turecké hranice), Líbyi, Kataru atd. a upuštění od podvodných válek proti "islámskému terorizmu", který je cíleně živen dolary od amiků a který je nasměrován do Evropy.
-------------------------------------------------

! USA a Británie jsou na špici světového stínového byznysu !

Finanční akční úkolová skupina pro praní peněz (FATF) je mezivládní organizace, založená pro vytváření politiky pro boj s praním peněz a financováním terorismu pod záštitou OECD. Měla by dát Spojené státy a Británii na špici černé listiny.

Relativně vysoký podíl stínového podnikání připadá na některá finanční centra v daňových rájích a zónách. Podíl stínového bankovnictví na GDP činil 520% u Hong Kongu, 490% u Holandska. Poznamenejme, že stínové světové obchody činily v r. 2011 86% globálního GDP (podle FSB, naše odhady uvádí 96%). Nad světovým průměrem vynikají dvě země: Británie – 370%, a Spojené státy – 150%. Stínové operace přináší hlavní část zisku. V první polovině 20. století byl finanční sektor zodpovědný pouze za 10% celkového ekonomického zisku, v 70. letech za 20% a nyní za 50%.

V případě kontinentální Evropy (vyjma Holandska) je to mnohem méně.

Autoři zprávy považovali za stínové operace, prováděné mimo agentury dohledu a kontroly. Proč připadá největší podíl na Spojené státy? Podle názoru autorů je důvodem to, že tam došlo k reformě a liberalizaci finanční kontroly v době Billa Clintona. Zákon Glass-Steagall byl zrušen. Tento zákon omezoval aktivity komerčních bank v oblasti cenných papírů a propojování komerčních a investičních bank. Neumožňoval investovat do vysoce rizikových projektů na úkor vkladatelů. Tento zákon byl přijat v r. 1993, v době plně rozvinuté krize; riskantní spekulační operace byly převedeny do tak zvaných investičních bank (investičních brokerů). Finanční regulátoři nebyli za operace takových bank zodpovědní; ty byly bolehlavem investorů. Zrušení tohoto zákona, jakož i některá další liberalizační opatření u finanční kontroly provedená za funkčního období Billa Clintona, měla za následek to, že peníze investorů uložené v bankách skončily na trhu cenných papírů. Systém bankovního dohledu nemohl spoustu transakcí kontrolovat, takže velká část z nich přestala být transparentní. To vše urychlilo finanční krizi v USA, která se brzy přelila přes jejich hranice.
13. 02. 2013 | 12:43

majitel rodinného domku Bukvoj napsal(a):

autor hájí své "evropské" koryto..... a o tom to je, my jsme dobří pouze k tomu, do toho koryta zakládat krmivo..
13. 02. 2013 | 12:53

občanka napsal(a):

To Milan: Jen se ptám, když si dělníci a prodavačky stěžují na malé platy, proč se nenaučili něco, za co by jim někdo zaplatil více? Když nic neumím, nemohu čekat, že dostanu vysoký plat.
13. 02. 2013 | 13:16

Petr z Tábora napsal(a):

Tak mladý autor a už tak zkažený socialistickým přístupem k ekonomice EU a členských států...... Ještě, že jsou i realističtější sociální demokraté.
>Společná zemědělská politika a kohezní politika byly pokráceny - není to sice strukturální reforma, ale určitě krok správným směrem. Žádný blahobyt se na světě nevybudoval Jánošíkovským - bohatým brát a chudým dávat. Dotace deformují trh, kazí podnikání jako takové a je správné je snižovat. Kolik lidí se nazývá podnikateli, ale fungují jen díky tomu, že jsou přisátí na veřejné rozpočty a dostávají dotované zakázky. Pokud byste je hodili do rozbouřených vln trhu, tak zkrachují. Má-li nastat v Evropě pokrok obdobný jako v řadě asijských a jihoamerických států, tak ho mohou zajisit jen ti skuteční podnikatelé, kteří obstojí na mezinárodních trzích.
> Zřejmě od pana Zaorálka jste se nakazil tezí o izolaci ČR a V.Británie v EU. Já jsem naopak četl v Welt online článek, kde si pochvalovali na posledním sumitu nové spojenectví Berlín-Londýn coby ekonomicky odpovědných zemí oproti Paříži a dalším rozhazovačům, kam by asi patřila i česká sociální demokracie.
>Doufám, že dohodu výkonných politiků EU nezkazí populisticky naladěný evropský parlament. Bylo by to vítězství populismu nad rozumem, který chudák umírá na úbytě.
13. 02. 2013 | 13:20

Jaka napsal(a):

EU je už jen a jen socialistická DLUHOVÁ UNIE a je dobře, že se její rozpočet snižuje. To právě DOTACE z ní udělaly jen dojnou krávou.

Pokud se EU nevrátí k principu - Každý za své - i se svými dluhy - dopadně hooodně špatně !

EU si zcela sprostě vytvořila dotacemi závisláky, kteří pak nebudou mít páteř na odmítnutí čehokoliv, co jim bude předkládáno k věření ! V EU jde už dávno jen o moc nad kontinentem, řečičky o "solidaritě" jsou jen fíkovým listem na mocichtivost europapalášů. O nás, normální občany Evropy, jim nejde ani náhodou !!!
13. 02. 2013 | 13:24

magor napsal(a):

občanka

a kdo bude dělat dělníky a prodavače?
A dělník, prodavač neumí nic?

p.s. A little modesty suits you better.
13. 02. 2013 | 13:25

Ficovolič napsal(a):

Myslím, že vcelku najlepšie to vystihol (a pochopil) p. Macháček z českých hospodárskych novín. Rozpočet EÚ sa znižuje, čím (de facto) sa presúva ťažisko diania (a aj ďalšej integrácie) na štáty eurozóny. Osobne ma napadlo, či sa postupom času neocitne spoločný európsky rozpočet len v pozícii akéhosi "fondu solidarity" s tým, že muzika sa bude tvrdiť (a už sa tvrdí) v eurozóne. Zrejme s tým súvisí aj aktivistický postoj Poľska voči nej (a možno aj urýchlená snaha Lotyšska do eurozóny vstúpiť). V každom prípade môžem len zopakovať, že som rád, že Slovensko svoju šancu nepremrhalo.
13. 02. 2013 | 13:31

češi jsou k schizofrenii tlačeni napsal(a):

Váš článek si, pane Chmelaři, kopíruji. Přestože v něm s několika drobnostmi nesouhlasím, shrnuje na poměrně malé ploše zhruba můj názor na EU. Myslím, že věta "Škrtají se prostředky, nikoli systémové nedostatky" je přitom klíčová.

Unie se od počátku eurokrize ukazuje jako něco, čemu se říká Rube Golberg machine. Někdy si najděte video, je jich na netu spousta.
Nakonec to vždycky ústí ve stav, kde si zakladatelské státy Montánní unie nenechají foukat do polívky a prosadí své úzce sobecké přístupy.
Ve stavu, kdy v členských státech je demokratické zřízení zatímco Unie trpí demokratickým deficitem to jinak nejde.

Ve skutečnosti vrholem politického umu (Merkelová) je vysouvání gordických uzlů do budoucnosti. Pokud by bilderbergovci Evropě dovolili přijmout ústavu, která by neměla 600 ale 60 stran, možná by ještě mohla být EU funkční (i když si po proběhlých událostech nejsem jistý, že by bylo ji referendy možné přijmout), ale všichni myslím vidíme, že na tom není zájem.
Jde jen o ustavení a dotažení finančních mechanizmů, které mají utužit vykořisťování, Unie obdařená funkcemi státu by pro tahače nitek byla nepřítel.

Vaše naděje v tichou institucionální revoluci je myslí z rodu těch řešení, které používá Merkelová - teď to ještě trochu zamotáme a on se uzel později rozmotá sám.
Je to jedna z vějiček jako fixní směnné kurzy. Dneska na ně něco dají jen uplní mimoni.

Nečas je si dobře vědom, že při všech špinavostech, které jeho vláda provedla, je trucování vůči EU tím jediným, co mu u jednodušších lidí může přinést sympatie. Je to stejné jako s Klausem, euroskepticismus a (nikde nezhmotněný) odpor proti ekofašismu a nevládkám byl jen dekl, který zatáhl nad svinčíkem, který tu po něm z devadesátých let zbyl (tady nelze řešit nakolik ten svinčík byl důsledkem úderu zvenčí, to byste se asi měl rozhlédnout po Bruselu).
Ve světě v kterém žijeme pořád platí: pokud nemáme domácí kapitál, jsme bezprávní otroci, EU neEU.
A lidé si to uvědomují.

Já bych si počkal na volby v BRD, Peer Steinbrück vyslovil pár věcí, jaké jsme od sociálních demokratů neslyšeli snyd od první světové války.
13. 02. 2013 | 13:49

a důchodce napsal(a):

Milan
Rádio je médium po socky.
13. 02. 2013 | 13:57

Hugo napsal(a):

Ušetřené euro = nevyplýtvané. Takže dobrá zpráva pane Chmelař.
13. 02. 2013 | 14:12

magor napsal(a):

Schizofreniku, my ale kapitál máme. Ikonografický. Una meravigliosa creatura. Vždycky se nějaká najde. A vždycky zaštítí, (pokud tedy sama nejede).

Už se nám tu scházejí, pašíci a důchodci. Silvie, nejste tu? A neříkal (nepsal) jsem to? To je vcelku fuk, ješitností netrpím. Ale potřebuju se něco zeptat a nikde Vás nevidím.

p.s. O Piemontu.
13. 02. 2013 | 14:14

Bazzy napsal(a):

von kulak:
nene, je to v článku jasně napsáno :
Poprvé v historii evropských společenství se tak objem prostředků snižuje jak v relativních, tak v absolutních číslech.

a článek sedí, což mám potvrzeno z dobrých zdrojů.
Zdravím Toho, co tančí mezi IP adresami ;-)
13. 02. 2013 | 14:20

vizionář vision napsal(a):

Evropa musí expandovat. Na řadě je masová kolonizace dosud neobydlených zámořských evropských držav - Bouvetova ostrova, Jižních Orknejí, Kerguelen, Crozetových ostrovů a dalších. Miliony lidí tam najdou obživu i smyslupnou práci.
13. 02. 2013 | 14:21

malalaj napsal(a):

jediné, co mě o EU zajímá, je, kde se konečně už rozpadne. . jinak nechci o tom hnusu nic slyšet a nic mě nezajímá. pokaždé, když slyším EU, otevře se mi kudla v kapse.
13. 02. 2013 | 14:22

Taoiseach napsal(a):

Ficovolič

Něco na tom bude. Ve 27 je společná akce (jakákoli) v podstatě nemožná. Takže není možné ani pružně reagovat na krizi. Eurozóna se alespoň trochu začíná hýbat z místa. Už abychom měli premiéra, který nebude podělaný z Kikiny.
13. 02. 2013 | 15:08

Starý napsal(a):

Taky nevim, co mají všichni s tím šetřením.
Všech ty peníze, včetně EURA, přece dělá nějaká
státní tiskárna cenin. A kdo má tiskárnu na peníze, přece nemusí šetřit !
Politici, kteří nedokážou zařídit aby státní tiskárna vytiskla dostatek peněz jsou neschopní a musí se urychleně vyměnit za lidumilné politiky, kteří zajistí tištění dostatečného množství peněz a tudíž trvalý a neomezený blahobyt lidu.
Tak nějak to pan bloger myslel, že ?
13. 02. 2013 | 15:49

jorbl napsal(a):

Zajímá mě jak se hodnotí úspěšnost "v mnoha ohledech nejúspešnějšího" programu Erasmus? Nemyslím to opravdu nijak jízlivě, prostě netuším.
13. 02. 2013 | 16:05

Rudi Koutek napsal(a):

češi jsou k schizofrenii tlačeni napsal(a):
"Já bych si počkal na volby v BRD, Peer Steinbrück vyslovil pár věcí, jaké jsme od sociálních demokratů neslyšeli snyd od první světové války.
13. 02. 2013 | 13:49"Ktere veci mate na mysli?
13. 02. 2013 | 17:39

Lukrecie napsal(a):

"Hospodářská krize způsobená nekoordinovanou fiskální kontrakcí desítek státních rozpočtů spolu s narůstající sociální fragmentací"
Ale vážený pane autore, skutečně originální vysvětlení současné krize.
Krize byla způsobena nekontrolovaným zadlužováním, protože politici ve snaze udržet se u moci i další volební období uplácejí své voliče. Ale pochopitelně, vy jste zřejmě také placen z rozpočtu EU, takže máte zájem, aby byl co nejvyšší.
Ale měl by jste si uvědomit, že období, kdy sedlák prožírá grunt máme šťastně za sebou a nic jiného než začít šetřit nám nezbývá. Že se prostě nemůžeme stále mít tak, jako v době, kdy jsme ten "grunt" prožírali.
13. 02. 2013 | 19:28

Yosif K napsal(a):

Byl jeden Chmelař v tyátru na forhontě,
lítali z něj šampanský socanský špunte.
---Z Chmelaře line se rudá záře,
---házejte prašule mezi proletáře!!!!
nechceme u proles hubený lunte!!!

Byl jeden ekonom z think tanku,
V Paříži učil jak dělat strouhanku!
---s více prachy líp se daří,
---za cizí se skvěle hospodaří!!!
všichni se nažerem, opijem u džbánku!!!
13. 02. 2013 | 20:49

Ficovolič napsal(a):

Rudi Koutek: Veci, ktoré keby zazneli vo verejnom diskurze na Slovensku či u vás v Česku, tak by počet infarktov medzi prívržencami pravice narástol priam exponenciálne. Podrobnosti nemá význam uvádzať, obe naše (ťažký kapitalizmus a na elitárstve založenú spoločnosť budujúce) krajiny na to nie sú "psychicky" pripravené.
13. 02. 2013 | 20:50

Yosif K napsal(a):

Taoiseach napsal(a):
Eurozóna se alespoň trochu začíná hýbat z místa. Už abychom měli premiéra, který nebude podělaný z Kikiny.
13. 02. 2013 | 15:08

Příští premier bude muset být podělanej z hulváta z Vysočiny. A ten se dnes vyslovil pro snižování dluhů.

Recept je však snadný: Každý socanský politik měsíčně odevzdá 160 tisíc čistýho do Zemanova fondu a proles se PAK konečně zmůžou na důstojnou životní úroven. MOŽNÁ I MLADÝ PAN cHMELAŘ PŘIHODÍ 30% SVÝCH PŘÍJMŮ.......

Jako když táborité dobrovolně házeli špéerky do společných kádí!!!!
Prosperita a socální spravedlivost konečně na obzoru!!!!!!¨

AVANTI POPOLO!!!!
13. 02. 2013 | 20:56

Ewiak Ryszard napsal(a):

Kam jdeme? Bible říká: "A [král půlnoční = Rusko] vrátí se do své země s velkým množstvím zboží [1945] a jeho srdce bude proti svaté smlouvě [státní ateismus] a bude jednat [to znamená aktivita na mezinárodní scéně] a se vrátí do své země [1991-1993. Kolaps Sovětského svazu a Varšavské smlouvy. Ruské vojsko se vrátilo do své země]. V ustanoveném čase se vrátí zpět." (Daniel 11:28, 29a) Návrat Ruska v této souvislosti znamená finančno-ekonomické a geopolitické zemětřesení; kolaps nejen eurozóny ale také Evropské unie a NATO. Mnoho zemí z bývalého východního bloku se vrátí do ruské sféry vlivu.

No a potom bude válka. (Daniel 11:29b, 30a; Matouš 24:7; Zjevení 6:4)
13. 02. 2013 | 21:17

Bazzy napsal(a):

Ewiak Ryszard:
takhle to nefunguje, pusťte to z hlavy ...
13. 02. 2013 | 21:32

Distingovaný pán napsal(a):

Naprosto brilantní článek z pera nadaného mladého autora. Geniálně jste pane Chmelařei vystihl roli Petra Nečase a Davida Camerona v dnešní rozpolcené EU. Díky za tento článek a jen tak dál.

P.S. Nenechte se se otrávit zdejšími eurohujery a eurofoby
13. 02. 2013 | 21:53

rozptýlí příští den jich shluky napsal(a):

Avanti, avanti, Yosife.
Obama si právě stěžuje, jak minimální plat 24.000 káblí měsíčně potápí americké rodiny do bídy.
Když jsem poslouchal jeho Zprávu o stavu unie, zdálo se mi, že recituje Komunistický manifest.
Jednou i Goldmanovi se Sachsem dojdou žížalky.
13. 02. 2013 | 22:02

von kulak napsal(a):

to Bazzy:

Relativní k čemu tak asi přibližně. :)
13. 02. 2013 | 22:27

Max von Oppenheim napsal(a):

Nevím co je na tom divného, že čistí plátci nechtějí dál přispívat svými penězi do přerozdělovacího obskurního systému EU? Tato jakoby vznešená firma, co se zove EU byla ve skutečnosti založena lidmi, které bychom nalezli mezi finančním šíbry typu Sachsen Gold anebo u nás mezi pravdoláskovci, se zaštituje noblesou "společné Evropy", ale skutečné činy jdou proti podnikatelskému sektoru díky masívnímu přerozdělování a šílenými projekty typu fotovoltaika či burza energií apod. Kdepak, tady má z velké části (i když to nerad přiznávám) Klaus pravdu. EU má na svědomí spoustu dalších nepěkností, namátkou uvedu úřednický byrokratický moloch, kde jen 35 tis. úředníků evropské komise vymýšlí "společné normy", to by se dalo snad i přežít, ale jsou tu jiné významější fajnovosti. Např. Schengen, který uvolnil cesty pro různé mafie co vekslují a šmelí zejména s asijským zbožím a drogoví dieleři si jej jenom pochvalují! Že to ničí EU jako celek nikomu nevadí. A co ochrana před různými plagiáty? Je jen kosmetická a průmysl třeba i u nás to velmi pocítil. Proto ta kvanta nezaměstnaných po celé EU, výroba se přesunuje ven z EU kde jsou vysoké mzdové náklady a ochrana před přílivem zboží zvenku prakticky žádná. Pak tu máme bankovní socialismus EU i s jejich deriváty apod. vymoženostmi jako jsou daňové ráje, hedge fondy apod. vymoženosti pro podnikavce, kteří nechtějí platit daně ve svých zemích. A nad vším je mocně rozkročena suita vybraných politiků, kteří jsou slušně řečeno zadobře s mocnými lidmi co vlastní finanční systém dolaru a eura. Tohle nemůže dobře dopadnout a je to stejné, jako když vás škrtí a svírá pomalu velká 12-ti metrová anakonda!
Proto přilévání financí do tohoto nemocného projektu, který se zove EU a eurozóna je v proti zájmům obyčejných občanů zemí EU. Jsou věci, které zde nemohu v celé šíři napsat, protože bych asi byl smazán, ale věřte, že celý projekt od začátku byl obrovský podvod na občanech zemí Evropy a strůjce tohoto projektu jde nakonec při dnešní úrovni dostupných informací lehce vyhledat. A nejsou to žádné matky Terezy. Proto mě vždycky neskutečně překvapuje zejména touha sociálních demokratů např. u nás, kteří se v EU doslova vidí a říkám si, jsou tak doslova hloupí či neinformovaní nebo v tom podvodu jedou.
Výtka, že naše rozkrádačská mafie nepotřebuje dohled od někoho zvenku neobstojí, ti zvenku z EU tady nepomohou, možná jen na úseku spravování a přerozdělování dotací, ale to je tak vše, spíše se svými činy a obskurním systémem EU podílí na větším marasmu této země, ovládáné kmotromafií.
Pěkný večer!
13. 02. 2013 | 22:55

Bazzy napsal(a):

von kulak:
k HDP se to vztahuje, hernajs vy jste nepozornej ;-))
13. 02. 2013 | 22:56

xx napsal(a):

Taoiseach: doporučuju na téma financování vědy z dotací EU přečíst rozhovor s panem Dědkem.
http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-59304470-financovani-z-evropske-unie-pozehnani-nebo-prokleti

Zpočátku jsem zahořel touhou poznat, jak vlastně rozdělování peněz na vědu funguje. Tak jsem se několika prvních jednání účastnil. S překvapením jsem zjistil, že vědci bravurně ovládají taktiku přihlášek do různých výzev k čerpání peněz. Byl jsem svědkem toho, že dokázali kvalifikovaně určit potřebné člověkohodiny a procentuální rozdělení nákladů bez toho, aby si vůbec definovali reálný cíl projektu. Když jsem nad tím nechápavě kroutil hlavou, bylo mi vysvětleno, že pro správné vyplnění přihlášky je důležitější rozumět kritériím, podle kterých úředníci vyhodnocují žadatele. Cílům že stejně úředníci nerozumí a ty že se prostě dopíší tak, aby jim vlastně nikdo nerozuměl.
13. 02. 2013 | 23:10

Medikolog napsal(a):

Max von Oppenheim,

Všichni víme, že ty nematky Neterezy nejsou Češi ani Češky. Mezi národy však mají hojné zástupce vypadající a hovořící jako "domorodci" - novodobé to Trojské koně. Politické strany nejsou imunní; mezi řadovými členy je však nehledejte. Ovládají média i žumpalistiku bulvárů. Ovládají USA, i EU... a tím i jejich arzenály. Nechávají je bojovat za své skupinové zájmy na náklady výlučně domorodců převádějíce lup do "bezpečí"což je o to snazší, že stačí po netu NEVIDITELNĚ převést fiktivní čísla. Kde jsou ty časy, kdy se pašovaly truhlice zlaťáků a bedny stříbrňáků... A superbyrokratisace EU slouží jako dokonalá opona, nebo maskovací síť..
14. 02. 2013 | 01:03

Taoiseach napsal(a):

xx

Ad dotace na výzkum. Především bych se pozastavil nad tím, že vědcům 'přiděluje body' podnikatel, byť třeba úspěšný. Kdyby na to téma něco napsal renomovaný vědec, přikládal bych tomu význam. Dále pak zdravý selský rozum diktuje dvě věci:
1) Při zavedení a certifikaci systému řízení jakosti těžko můžou asistovat necertifikované firmy, byť jsou o polovinu levnější.
2) Úředníci nikdy nemůžou rozumět vědeckému výzkumu ve všech možných oborech. Jinak by ho totiž mohli dělat sami. Ale posledním takovým byl Jára Cimrman.
14. 02. 2013 | 14:32

Mard napsal(a):

Zdá se že autor rád utrácí peníze druhých. Měl by si plivnout do obličeje. Chápu, že z pohledu parazita je prima, když se "peníze ostatních" věnují na bohulibé projekty, ale v jádru jde o jednoduše o zlodějinu. Ať si všechny rozmařilé státy a nadnárodní entity utáhnou opasky a trochu zhubnou, bude to ku prospěch nás všech.
15. 02. 2013 | 06:48

Yosif K napsal(a):

Dokonce i nad výší prostředků pro program Erasmus – v mnoha ohledech nejúspěšnějšího programu EU – stále visí otazníky. Pozitivní zpráva o zřízení fondu pro boj s nezaměstnaností mladých Evropanů ve výši šesti miliard eur je pak vykoupena skutečností, že se v absolutních číslech neblíží sociálním programům ani těch nejmenších evropských států.

KONEC CITATU.
proutracet se k prosperite......
Ano, nezameěstnanost mladých je tragická. Řešením však není zvyšování podpor, řešením je snížení podpor. Kdo by se hrnul do práce, když z podpory může pohodlně vegetovat ve španělsku, létat ryanneirem po Evropě a rozdávat plagátky pseudoproletářům na Václaváku????

Kdo by zaměstnával mladé, když odstupné je 30 denních platů nebo dříve dokonce 45 denních platů za každý odpracovaný rok?

Za 20 let práce je odstupné 600 denních platů, to jest 3 roční platY. KDO SI TO MŮŽE DOVOLIT PLATIT?
04. 03. 2013 | 16:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy