Proč se Evropská unie nerozpadne

19. 06. 2011 | 14:48
Přečteno 21280 krát
Jestliže půjde euro ke dnu, půjde s ním i celá Evropská unie. Mluví o tom všichni a mají pravdu. Současná krize je však paradoxně důvodem, proč se euro ještě dlouho udrží. A s ním i Evropská unie.

Na konci května prohlásila řecká eurokomisařka Maria Damanaki (v komisi má na starosti rybolov a jiné námořní záležitosti), že odchod z eurozóny je nyní na stole. Spolu s jednou nedoloženou větou v německém Spiegelu to vyvolalo vlnu spekulací a ještě větší volatilitu na devizových a dluhopisových trzích.

Dokonce i neoliberální čeští ekonomové už přes rok vytrvale opakují, že zadlužené státy vyřeší všechny problémy světa devalvací své měny a z dluhu se vyexportují. A protože v eurozóně je devalvace nemožná, odejít se zdá být legitimním řešením.

Rád věřím, že někteří lidé to myslí vážně. A jsem přesvědčen, že si to spousta lidí přeje. Odchod z eurozóny či její rozpad je ale zdaleka nejhorším řešením ze všech. Je rovněž nejhorším řešením pro všechny, včetně České republiky a zbytku světa. Přesto se o jeho následcích v českých médiích prakticky nemluví.

Další problém místo řešení

Konec eurozóny by dokonce ani nebyl řešením, jen další problémem. Ne snad kvůli lidové lásce k euru, ale kvůli dopadům na opouštějící i opuštěné. Odstoupení od eura by se pro zemi s dluhovými problémy rovnalo amputaci unavené nohy před výstupem na vrchol. Puchýře by už nebolely, ale s jednou nohou se nedá chodit.

V první řadě by dluhovou situaci problematických zemí odchod zhoršil. Vezměme si stále opakovaný příklad Řecka. Řecké státní dluhopisy jsou denominovány prakticky jen v eurech a neexistuje legální způsob, jak změnit jejich denominaci na jakoukoli jinou měnu, tedy např. novou řeckou drachmu. Ratingové agentury by podobné snahy označily jako bankrot a věřitelé Řecka by to vzali jako právně koherentní signál k honu na poskytovatele pojištění v případě selhání dlužníka, což by docela zamávalo světovými finančními trhy, protože právě na pojištěních bankrotu se v minulosti spekulovalo až hrůza.

Řecko by nakonec stejně muselo dluhy platit v eurech. Vydělávat na ně by ale muselo v drachmách. Drachma by se ovšem znehodnotila okamžikem znovuzrození o desítky procent. Řecký dluh k HDP by tak skokově narostl, aniž by to komukoli ulevilo nebo přilepšilo.

Podle odhadů německého ministerstva financí by vystoupení Řecka z eurozóny vedlo k podhodnocení nové drachmy o padesát procent k dnešnímu teoretickému kurzu bývalé drachmy (jak byla fixována k euru). To by v praxi znamenalo zdvojnásobení řeckého dluhu k HDP. Dost na to, aby byly smazány výsledky i výrazného předchozího očesání dluhu. Řecko i všechny ostatní zadlužené státy ohroženy panikou by musely předem odepsat prakticky všechny své dluhy, aby devaluace na ně měla snesitelný efekt, či aby se vyhnuly dominovému efektu. To je však šílená představa.

Kurz drachmy by se zřejmě střednědobě stabilizoval na o něco vyšší úrovni. I vyšší konkurenceschopnost exportů by “vylepšila” řeckou obchodní bilanci. To by ale nevymazalo výrazné zvýšení dluhu, který by nadto Řecko muselo splácet za pomocí dluhopisů s punitivními tržními úroky, nikoli s "preferenčními" z EU a Mezinárodního měnového fondu.

Kdyby tedy Řecko neodepsalo všechny své dluhy, výrazně zvýšené náklady na obsluhu zbytku řeckého dluhu a s tím spojené tržní úroky by znamenaly nekontrolovaný a nekontrolovatelný řecký bankrot. A kdyby odepsalo téměř všechny své dluhy, nákaza by vedla k bankrotu ostatních zemí s dluhovými problémy, které by rovněž včas neočesaly prakticky všechny své dluhy (tedy předem kontrolovaně nezbankrotovaly).

Něco podobného by se pak opravdu rovnalo pádu Lehman Brothers v roce 2008. Současné prodloužení maturity řeckých dluhopisů navrhovaných Německem a klidně i mezinárodně řízený bankrot Řecka uvnitř eurozóny, by byly jen slabým odvarem paniky na dluhopisových a vlastně všech finančních trzích, která by vypukla v případě řeckého odchodu z eurozóny. K čemu vedla panika podobných rozměrů z roku 2008 netřeba mnoho dodávat.

Kolky na peníze

Vpravdě bolestivá by byla i situace s hotovostí a běžnými vklady. Je jistě možné vyměnit peníze v kapsách řeckých občanů, či je nejprve okolkovat jako při rozdělení Československa. Avšak jen za předpokladu, že budete mít co kolkovat.

Kdyby řecká vláda oznámila odchod z eurozóny – ať už nyní nebo kdykoli v budoucnu –, do několika hodin by byly řecké koncové banky bez hotovosti a nikdo by dobrovolně nevydal obsah svých peněženek a slamníků k označení a tím znehodnocení. Vybrat si peníze a schovat je před vládním razítkem, či je poslat na bankovní účet v zahraničí je v dnešním světě jednodušší a rychlejší než na Slovensku roku 1993.

Příklad Československého měnového rozvodu by zde neposloužil i z jiných důvodů. Rozdíl v potenciálu parity slovenské a české koruny i finanční propojenost Československa se zeměmi s tvrdou měnou byly směšné oproti finanční mobilitě a rozdílům v reálných paritách, jaké panují v dnešní Evropě. Podle některých bylo Československo dokonce optimální měnovou unií. Přesto se před slovenskými bankami tvořily fronty a měnové rezervy České centrální banky klesly během pár týdnů z osmi set miliard korun na polovinu.

Šoková terapie

Alternativou by bylo přistoupit k šokovým opatřením. Oznámení by se časově krylo s právoplatným rozhodnutím o vystoupení z eurozóny a tedy s právně závazným omezením výběrů vkladů.

To je ale ještě bláhovější scénář. V obrovské a nemyslitelné konspiraci, o které by nikdo nesměl vědět (ale zároveň by se musela připravovat v každé jednotlivé bance), by došlo k omezení výběrů a k okolkování peněz podle klíče, který při nejlepší vůli neexistuje a nemůže být racionálně nastaven.

Ti, kteří by věděli, co se chystá, by se mohli stát dolarovými miliardáři během hodin. Miliony lidí, kterým by chyběl přístup k privilegovaným informacím, by na podobné akci však tratily tisíce eur. Byl by to okamžik největší jednorázové redistribuce bohatství v historii Evropy a patrně i světa. Argentinská krize v roce 2001 nebo britská Černá středa 16. září 1992 by v takovém srovnání zbledly závistí. Jediné, co by sneslo srovnání je východoasijská měnová krize v roce 1997 a v případě dominového efektu, jaký nastal v Asii, by ani tato krize ve srovnání neobstála.

Dopady na řecké domácnosti a banky by byly nesmírné. Zvlášť kdyby ke všemu zmatku muselo Řecko nejednou výrazně zvýšit výdaje na obsluhu svého dluhu (třebas očesaného) a přejít s jeho financováním na dluhopisové trhy s punitivními úroky. Druhý, tentokrát nekontrolovaný bankrot a nákaza ostatních států by byly iminentní.

A to ani nejsou brány v potaz legální překážky, které by z celé akce udělaly nejšpinavější monetární akci moderní historie. Právo by muselo jít stranou proveditelnosti, ničím nezasloužené zisky pár jednotlivců a ztráty obrovského množství běžných lidí by musely být přijaty jako daň konečného cíle.

A teď co kdyby to udělali všichni?

Tahle apokalyptická vize se týká jen příkladu, kdyby vystoupila relativně malá země jako Řecko. Zkuste si představit, že by eurozónu opustili všichni. Postupně nebo naráz, na tom příliš nesejde. Co by to udělalo s finančními toky po celé Evropě? S podnikateli a domácnostmi? S evropskou reálnou ekonomikou a světovým bankovnictvím? Co by se stalo s eury, které drží mimoevropské centrální banky ve svých rezervách? Panika, nálety na banky, konec exportních velmocí, nákaza, kolaps finančního sektoru, skokové snížení hodnocení problémových suverénních dluhopisů, sériový bankrot několika zemí a krátkodobá recese by byly ještě docela optimistickým scénářem.

Dopad na Českou republiku jako souseda eurozóny by rovněž byl obrovský. Většina bankovních domů operujících na českém území jsou ve vlastnictví bankovních domů, které by na podobné akci prodělaly miliardy. I kdyby nás opět na čas zachránila omezená finanční propojenost se zbytkem světa, dopadům na reálnou ekonomiku Evropy bychom se nevyhnuli.

Možná někdy, teď ale určitě ne

Nejlepším momentem, kdy by se dalo odejít z eurozóny je paradoxně doba hospodářského růstu, vyrovnání obchodních bilancích a stabilizace suverénních dluhů. Takový okamžik ale nemusí nikdy přijít. A i kdyby přišel, v takto ideální atmosféře budou z existence eura zase všichni profitovat a těžko se bude chtít někomu vystupovat.

Dokonce na klidném moři evropské ekonomiky by totiž rozdíly v potenciálech jednotlivých – dnes neexistujících – měn byly natolik výrazné a rozdělení na jednotlivé národní měny propojeného systému tak arbitrární, že se podobná akce nebude chtít nikomu riskovat s vidinou řešení příštích problémů ala Řecko, které mohou přijít až za desítky let.

I ten nejhorší scénář, který zahrnuje pár “kontrolovaných” bankrotů na periferii eurozóny by nebyl tak katastrofální jako úplný konec eura. I když za neadekvátnost svých institucí zaplatí docela vysokou cenu, euro krizi přežije. Nemá jinou možnost. Cesta zpět k národním měnám by byla ještě dražší. Současné problémy naopak paradoxně posílí vůli po fiskální koordinaci či dokonce fiskální unii. Ať si to Evropané zrovna přejí, nebo ne, podobná vůle posílí i celou Evropskou unii.

---
NB: Příspěvěk je původně částí pojednání o způsobech řešení řecké krize, proto je jeho struktura primárně založená na Řecku. Podobné závěry by však vyšly i z jinak koncipovaných analýz.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Mladej kluk, ale píše docela rozumně:)))
19. 06. 2011 | 15:20

hoven napsal(a):

to je pokus o nějaký námět na cečkový sci-fi komiks? takovou snužku blbostí jsem dlouho nečetl. ke zběsilím představám a halucinacím autora bych chtěl jen namítnout, že řecko by určitě nepřecházelo na drachmu, aniž by před tím neprovedlo řízený bankrot a odepsalo sve dluhy.
19. 06. 2011 | 15:40

Tenco napsal(a):

Aleš Chmelař
Mnoho kreaturám, pane Chmelař, povětšinu napojených skrzeva různé penězovody na erár (bez nich by většina z nich přespávala v ubikacích Armády spásy - analogie s Hitlerem je zde zcela na místě)...tedy mnoha takovým lidem by zhroucení eura a následný chaos vyhovovaly.
Řekli by lidem : " Vidíte, my jsme vám to říkali " .... a stali by se tak - a to zcela legálně (díky požíračům brambůrků a divákům Novy a jim podobným) NOVÝMI VŮDCI./tak na dva roky - pak by zřejmě skončili v konzervách pro psy a kočky/ :((

"Současné problémy naopak paradoxně posílí vůli po fiskální koordinaci či dokonce fiskální unii. Ať si to Evropané zrovna přejí, nebo ne, podobná vůle posílí i celou Evropskou unii."

Jo (Ja, Right, Áno, Igen, ...). :))

P.S. Odpovědní politikové jsou si toho, o čem píšete vědomi (nemám na mysli zloděje per, popřípadě armádospásní kamuflážníky...). Kór v situaci, kdy Čína zvyšuje povinné rezervy, škrtí inflaci (ta roste např. i v Indii), hrozí útlum v Portugalsku, Španělsku, Itálii...plus růst cen komodit...odklon investorů od investic korporátních směrem k hotovosti a bondům...fiskál USA....Japonsko a březnové zemětřesení...Libye a vůbec nejistota v arabském světě....
To vše by chaos ještě více multiplikovalo (ale je pravda, že armádospásničtí kamuflážníci by tak mohli poukázat všade jinde , jen ne na SKUTEČNÉ příčiny krize).

Chmelař, ale kdyby ty informace měli("...Ti, kteří by věděli, co se chystá, by se mohli stát dolarovými miliardáři během hodin...")...věděj co, Chmelař ? .... dám Jim pro jistotu můj email.
Věděj, Chmelař - já též musím platit složenky a kupovat si chleba a vodu.
:)))
19. 06. 2011 | 15:56

Občan napsal(a):

Při LSE žádná "Politics Society" neexistuje.

Autor má čerstvého bakaláře z "Institut d'Etudes politiques de Paris" a na LSE v letošním školním roce studuje v magisterském programu.
Pro Stálou misi České republiky při OSN ve Vídni pracoval cca půl roku v pozici "Junior Assistant" (pomocný úředník)
Ve Vídni stážoval jeden nebo dva semestry?

Mohl by autor poněkud konkretizovat informace?
19. 06. 2011 | 16:10

Občan napsal(a):

To autor:

Jelikož studujete politické "vědy", pak VÍTE, že vůbec nejde o nějaké Řecko, Irsko, Španělsko, ale že jde o velmi vyprecizovaný útok na EU jako takovou. O cílenou snahu EU zničit, rozprášit na jednotlivé státy a měny a ty pak postupně ovládnout.
Protože virtuální realita "finančních trhů" je ta tam a "investoři" se porozhlížejí po další kořisti. Game over, system collapsed, "level" nejde restartovat.

Máte pravdu v tom, že Evropa nemá jinou možnost než zůstat pohromadě a federalizovat se. Jedině tak má šanci vytvořit si pevnou hradbu proti útokům zvenku. Ale je VELMI pravděpodobné, že se bude muset časem zbavit nikoli Řecka nebo Španělska, ale těch, co z ní neurvale sosají a přitom ji neustále kopou do kotníku. ČR, bohužel, patří mezi nejprofláknutější podrazáky.
19. 06. 2011 | 16:19

Jozef napsal(a):

Asi tak.
Hola realita.
V mediach masoveho dosahu su taketo konstatacie,taka hola realita, prisne cenzurovane.
V Cesku i na Slovensku...Len obcas stretnem nejake vseobecne poznamky v zmysle clanku.
19. 06. 2011 | 16:24

Franta Adamec z vinohradu napsal(a):

Soudruzi Havlova a Klausova komunistickeho mafianskeho rezimu odejdete.

Zlodejum nedekujeme

Bude dobra uroda vina
19. 06. 2011 | 16:31

JC napsal(a):

Přání otcem myšlenky - řekl bych.
Takovejch říší/ tisíciletejch, a na věčný časy/ už jsme viděli mladej. U těch si taky nikdo nedovedl představit že skončí.
A tak co tedy uděláme s těma Řekama ? Půjčit už jim nechce nikdo ani vindru, dluhy neplatí..tak co s tím.
Nemyslím, si, že se EU rozpadne, ale že zkrachuje projekt Eura jako jednotné měny.
EU se vrátí na začátek k volnému pohybu zboží osob a kapitálu a to bez příkaznictví Bruselu a jeho 50 000 ouřadů.
19. 06. 2011 | 16:37

AlesChmelar napsal(a):

Občan
Politics Society (http://lsesu.com/activities/societies/society/politics/) je druhý největší studentský klub na LSE, za předsedu jsem byl regulérně zvolen plenárním shromážděním. Ve Vídni jsem rovněž regulérně studoval rok jako výměnný student a psal jsem tam diplomovou práci pro svou univerzitu v Paříži. Všechny profilové detaily jsou na linkedin, to už víte. Nevidím ale žádnou souvislost s článkem.
19. 06. 2011 | 16:40

pich. napsal(a):

Nejhorší na věci je, že EU většinově ovládá pravice a ta spolu s pragmatickou "levicí" vede tento spolek systematicky do kelu.
Protože pravice není rovněž jen jedna, jako "levice", jsou tam samozřejmě na výši zájmy silných a silnějších. Jak uvnitř unie tak hlavně zvenčí. Dollar jak známo, je v ohrožení juanem a k tomu ještě to €.

Na fungování EU, byly spáchány už mnohé věci. Společná měna byla zavedena předčasně a chaoticky. Spíš se měla věnovat větší pozornost integraci, která je vlastně podstatou společenství. A v této věci se opět projevili pravičáci, jako největší škůdci myšlenky spojené Evropy. Takoví ti druzí pravičáci, toryové a hlavně ti naši klausovci. Nacionalisté, milovníci českého zahnojeného dvorečku.
Rovněž přijetí Rumunska a Bulharska do EU, byl podvratný tah. Než toto, raději mělo být přijato Turecko.
A tak potíže, zatím Řecka, se velice hodí skeptikům, milovníkům toho našeho malého. A hlavně velké zlodějny a lichvy.
19. 06. 2011 | 16:55

jm09 napsal(a):

Jake je tedy reseni reckeho problemu? Recka ulice asi nedovoli jakekoli strukturalni zmeny. O splaceni dluhu nebo alespon navratu na dluhopisovy trh nemuze byt rec. EU staty asi jsou schopny financovat recko dlohodobe, ale jak dlouho jim to dovoli volici? Finsko se uz pokousi stavet na zadni...

Otazkou tedy je chceme financni katastrofu ted, nebo apokalipsu za par let?
19. 06. 2011 | 17:14

donal napsal(a):

pěkně napsaný druhá stránka věci je současný stav a ten je taky neudržitelný takže neco se stát musí otázka je co a ohledně utajení nemusíme chodit daleko ostatně s měnovou reformou mame v čechách taky zkušenosti z 50 let do poslední chvíle bylo tvrzeno že žadná menová reforma nebude a byla
19. 06. 2011 | 17:20

Ládik!!! napsal(a):

I švestek bude hodně. Podraží bečky.
19. 06. 2011 | 17:26

mirekP napsal(a):

Pokud by po vystoupení Řecka z eurozóny nedošlo k válečnému ataku ze strany věřitelů, tak to tak hrozně nevidím.
Z Vašeho článku nejvíce vyplývá, že panická hrůza a děs by postihly především finanční trhy. A to je jenom dobře. Takže pokud by se dluhy evropských a světových nepodařilo převést na státní rozpočty jednotlivých zemí a tím i na obyvatelstvo, tak opravdu žádná tragedie. Finanční instituce odepíší nesmyslné pohledávky, ale fabriky pojedou dál. Věřím, že během dvou, tří let by se situace docela uklidnila a finančníci by si příště více rozmýšleli půjčovat státnímu sektoru.
19. 06. 2011 | 17:27

Maximus napsal(a):

Stávající řecký dluh je vzhledem ke schopnostem tamní ekonomiky prostě vzato technicky nesplatitelný. Jejich ekonomika už nemá sílu tento dluh uhradit. Z toho se musí vycházet a odhadovat směr dalšího vývoje, pokud řečtí politici nepodlehnou nějakým tlakům typu, že by se třeba někomu hodil jejich některý ostrov apod., jasné je jako facka, že věřitelé ostrouhají! Otázkou je však jen kdy a v jak dlouhém časovém horizontu. Dobře jim tak, dávno museli vědět kam, za jakých podmínek a do čeho své peníze investují. Autor v článku dobře vysvětlil problém kdyby Řecko přešlo vlastní měnu, třeba na drachmu a hned ji devalvovalo. Už jsem zde jinde avizoval pravděpodobnou příčinu proč západ pořád má snahu zapůjčovat Řecku své peníze a co je za snahou oddalovat pád řeckého hospodářství. Jde zřejmě o to, že tyto peníze slouží k tomu, aby byl získán určitý čas na zpáteční alespoň částečný tranzit peněz z Řecka západním bankám. Přední země EU totiž nyní posílají finance svých daňových poplatníků vybraných tzv. záchranným paktem a těmito penězi jsou zachraňovány peníze bank! Zkrátka jde o to, zachránit bankám ze zemí EU, alespoň část zapůjčených financí a to na úkor občanů těchto zemí. Ale třeba to není pravda a někdo nám to vysvětlí líp. Zatím to tak ovšem vypadá a nenašel se nikdo kdo by tuto prostou a zlou domněnku vyvrátil. Přeji všem pěkný den!
19. 06. 2011 | 17:39

Rumcajs napsal(a):

Z řeckých dluhopisů je potřeba udělat derivát na způsob amerických hypoték a prodat nenápadně Číňanům.

Ty Řeky z lásky ke komunismu vyléčí jednou provždy, až je zavřou do čínských fabrik.
19. 06. 2011 | 17:58

deded napsal(a):

Protagoras:měrou všeho je člověk.

To už bychom si jednou měli uvědomit potom,co se nám zdálo,že měrou všeho je jednou bolševické Rusko,dnes zadlužené Řecko.
Na příkladu Ruska: do roku 1917 tam existovalo velké množství talentovaných a velice mnoho marnotratných lidí,každý si dělal co chtěl podle svých možností.Po revoluci rozbouřených masdělníků,rolníků,vojáků a námořníků se snažili vše prohnat úzkým korytem bolševismu-tu širokou ruskou duši a náturu.Po pár letech opět NEPem-širokým korytem.Pak už nikdo nevěděl zda je sám bolševik nebo antibolševik.Pak je vehnala válka do nejtěsnějšího možného koryta vzájemně.
A my jsme to sem 40 let přenášeli při zcela odlišném vývoji: Češi už byli přizpůsobeni v Rakousku-Uhersku a po vzniku republiky sociálně na sobě mnoho nemuseli měnit,pokračovalo se ve způsobu života který byl předtím,role a majetky už byly rozděleny,ledaže někoho čekala větší nebo menší kariéra ve státní službě.Po roce 1945 jsme ČR rusifikovali zcela zbytečně pod démonizujícím vlivem názoru,že vítěz války je jediné pravdivé.Dnes ČR se "evropanizuje" a démonizuje Evropu jako jakousi "správnou tradiční společnost",k níž jsme prý kdysi měli blízko.Jisté je,že nám neuškodí schopnost spolupracovat a držet se společných pravidel hry evropského prostoru a celku.Ale opět zdejší neoliberální kurs se snaží (jako kdysi stalinismus široké Rusko) prohnat širokou Evropu skrze svůj úzký tunel Českem.To je opět stalinistický jev,že svoboda je mimo tunel negována i daleko po jeho stranách:zaměstnání jsou věznicemi seberealizace,nemocnice márnicemi,politické diskuse potlachy,které se nikde neberou v potaz a vážně.Účast evropanizovaných českých stalinistů v této opakované chybě je známa.Je jich povícero a vysoko.Jako vždy důležití,úspěšní,přední organizátoři.
19. 06. 2011 | 18:18

Občan napsal(a):

To Aleš Chmelař:

Nešlo o obsah článku; k němu jsem Vám svůj názor napsal a v něčem s Vámi souhlasím.
Jde o obsah Vašeho CV, v němž nehovoříte o studentském klubu. Já chápu, že se potřebujete prezentovat, jenže v ČR už jsme poněkud přesyceni různými tituly a oháněním se zvučně znějícími jmény čehosi; a tudíž nedůvěřiví.
Ta stránka, bohužel, neobsahuje žádný aktivní odkaz na např. články nebo nějakou jinou činnost klubu.
19. 06. 2011 | 18:53

AlesChmelar napsal(a):

Občan:

Ten efekt jsem neodhadl, napravím to v detailech profilu. V tom prezentačním odstavci na to není místo. Politics society má opravdu formu klubu, tedy uzavřená společnost jen pro členy, a za poslední dva roky se ještě víc uzavřela. Vzhledem k charakteru aktivit i financování to dává smysl, ale uznávám, že to může mást, nějak to blíž popíšu v celém profilu.
19. 06. 2011 | 19:16

Občan napsal(a):

To Aleš Chmelař:

Díky :o)
To jsem netušil, že CV tady je omezeno prostorově.

To je škoda, protože zrovna klub studentů politologie a oborů jí blízkých, zejména pokud se jedná o společnost mezinárodních studentů, by asi měl co říci i navenek - třeba blogem s články k aktuálním tématům s možností komentáře. A studenty by na druhou stranu mohly obohatit právě ty komentáře.
Čas od času vstoupím do diskusí na některých anglicky psaných denících a je docela zajímavé bavit se s lidmi odjinud.
19. 06. 2011 | 19:31

Ja Pr napsal(a):

říkat, že zadlužené státy vyřeší všechny problémy jednorázovou devalvací své měny může říkat jenom mentál a ne ekonom. Vždyť by to byla ještě větší mela než dosud.
19. 06. 2011 | 19:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik hrubě urážlivých a nadávky obsahujících příspěvků, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Žádné omezení týkající se délky CV samozřejmě neexistuje, ostatně autor sám píše, že CV doplní. Vedle fotografie se však zobrazují jen základní údaje v délce jednoho odstavce. Další (třeba deset stránek) se zobrazí po kliknutí na Celý profil, tedy pokud je autor doplní, což může kdykoliv udělat sám (viz třeba zde http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ludvik-hovorka.php?itemid=13502).
19. 06. 2011 | 20:32

Ládik!!! napsal(a):

Nerozpadne. Uhnije.
19. 06. 2011 | 20:51

Ládik!!! napsal(a):

donal -
já to čtu. Taky proto píšu stručně, aby délka příspěvků byla vyvážená.
19. 06. 2011 | 20:52

donal napsal(a):

ladik
jo počti si je to nejaka reklama na nejakou samostatnost narvana sem ctr+v
19. 06. 2011 | 20:56

voroshilov napsal(a):

Moc bych se divil kdyby maly Vasek na kolenech matky pochopil tvorbu Kafky a dila Nietsceho,pokud ano tak smekam klobouk pred tou genialitou...
19. 06. 2011 | 21:07

jezevec napsal(a):

Výsledkem dluhové krize bude jednou fiskální unie ? Pokud ano, tak by to mohl být jenom ten proklamovaný Sever! Nebo-li nová Svatá říše římská. Musí to být pouze Sever, neboť si nedovedu představit fiskální ukázněnost na Jihu.
19. 06. 2011 | 22:23

AlesChmelar napsal(a):

Občan:
Už jsem doplnil informace do dlouhé verze profilu 'o autorovi', nemůžu se dočkat, až se na ně sesypou posměšky odevšad :-) Pěkný večer!
19. 06. 2011 | 22:32

donal napsal(a):

takže vznikne jednotna unie bude mit jednotnej rozpočet jedný dluhopisy a co ji zabrání v tom aby se po čase dostala tam kde je dnes USA? vznik takoveto unie je zas jen kupování času neboli odsouvání problému do budoucna o to to v tom budoucnu bude horší
19. 06. 2011 | 22:52

Občan napsal(a):

To Aleš Chmelař:

Proč by měly?
Píšete rozumně, srozumitelně, diskutovatelně. Jen musíte počítat s tím, že to tu někdy bývá trošku drsnější. Ale zase jako student politických věd s tím stejně musíte počítat i do praxe, takže se to může docela hodit :o)

Mějte se!
19. 06. 2011 | 22:57

Občan napsal(a):

Donale,

je nás tu na té periferní kouli nějakých 7,5 miliardy a vypadá to, že brzy začneme přepadávat přes zábradlí. Takže jsme se dostali do fáze "kdo z koho". Čím silnější komunita, tím větší šance na přežití.
Ano, je to boj o čas, o odklad nevyhnutelného.
19. 06. 2011 | 23:00

Daňový poplatník napsal(a):

To Ládík!!!, To autor:
S tím uhnitím je to věcně správně.
Evropská unie, jejíž cílem je jen vlastní existence, bez vize, založená na frázích a rozkrádaná všemi, kteří se jí zaštítí.
Zcela nevýhodná pro původní obyvatelstvo Evropy.
19. 06. 2011 | 23:52

Alibernet napsal(a):

Druhý pehe, co to mají furt ti shnilí intelektuálové s tím slovem neoliberální?
20. 06. 2011 | 00:41

Maximus napsal(a):

Franto Adamče, počkej až se Libor vzbudí! Ten tě hned zamázne, někdo z ÚV ODS zavolá panu Lipoldovi a hned budeš
vymazán!
PS.
Zavedený pořádek si rozvracet nenecháme, navíc potřebujeme
klid na práci!
20. 06. 2011 | 06:07

TZO napsal(a):

Není zbytečné si zde připomenout ta pouta k naší historii,která ještě není tak stará, aby celá vychladla.
U zrodu české republiky 1918 stály především dvě skupiny lidí odsud:legionáři na Západě a legionáři v Rusku.Nasazeni císařstvím, aby bojovali i za svou vlast,zasazenou do nevlastního rámu Rakouska-Uherska (Jan Neruda "Obraze rámu prastarého kolikrát vyndali Tě z něho").Aby jejich pravděpodobná smrt nebo náhodné přežití měly ve válečné mašinérii vůbec lidský smysl volili raději útěk z C.K.armády a boj za budoucí vlast,které se mnozí nedožili.Dezerce se trestala momentální smrtí po krátkém vojenském soudu.Ofenzíva bolševického komisaře,žida Lva Trockého (vl.jm.David Bronštejn) zatlačovala bílé armády stále více na východ-směrem k Vladivostoku,Kurilám,Sachalinu a Aljašce krátce předtím prodané carem USA za směšné peníze.Legionáři zde bojovali po boku armád Japonska,USA,Číny a též vyloděné Anglie a Francie-bojovali pouze za brzký návrat domů-neokoloniální zájmy ostatních jim byly cizí.Přesto veliké území,kdese stále ještě všude bojovalo-šestina plochy světa byla málo propustná krajina s jedinou železnicí,ze západu spolu s územím stále v rukou Němců císaře Viléma,kteří okamžitě české legionáře popravovali.
Z Vladivostoku odcházely pravidelně do bojů západním a severním směrem dobře organizované,kvalifikované,velké kontingenty bílých armád nebo bývalých carských,držela se zde do roku 1922 vláda podnikatelů bratří Merkulovů, než toto vše ukončil mimořádný soud v Čitě 1923.Trockého armády ukončovaly -současně třídní boj s ruským národně osvobozeneckým právě zde a pak už pokračovaly jen boje ke zlomení domorodců-Tungusů a Jakutů do roku 1927,kteří chtěli autonomii.Jejich dohrou byla poprava vůdců bolševických a bílých armád z tohoto území v roce 1937.
Kazachstan-země Brežněva celin-je území rozlohy jedné celé Evropy.
Ruská etymologie -stichi=verše,stichijnost=náhody.Rusové milují poezii.
Masaryk přejal mnohé legionáře do vysokých státních funkcí,státní správy a armády.
V zásadě Rusko dalo přednost systému tehdy organizací,v nichž všude vládne jeden duch shody seshora a vede je politický vedoucí s jednou ideologií,společným politickým jazykem všech vedoucích.Podobny si vzájemně jako vejce vejci.Každému dveře otevřeny do těchto organizací.Po roce 1990 přešlo Rusko na systém soukromých organizací,každému dveře zavřeny do všech,místo pracovní je vzácné a nutno hledat,organizace jsou mimo politickou ideologii,ale ve vlastnictví vedoucí osoby každé z nich.Organizovanost byla zrušena,u Rusů zvítězila opět stichijnost.Češi se později připojují k Evropské unii v důsledku rozpadu RVHP a východního sovětského bloku s rozpadem SSSR a vznikem SNS na bývalém území mimo většinu bývalých evropských satelitů SSSR..
Je otázkou zda lépe znají život země lidé z centra nebo periférie-nějaké žopy,jak říkají Rusové.Pražané si myslí,že žijí v centru centra-centrálním městě středu Evropy.Znamená to,že mají přehled?
Česko pomalu a svobodně vlézá do EU,ale vyjadřuje obavy z budoucí inkrustace evropské skořápky vůbec ale i vzhledm k naší minulosti,která není jist nás připravila a dotvořila jako národ vhodný zejména pro jednotný celoevropský prostor,který byl ze západu odjakživa daleko více vzájemně propojen a integrován.Teprve další vývoj ukáže smysluplnost,pevnost a životnost tohoto zapojení se do evropské integrace.Zda s vnitřní depresí,devastací,odporem,destrukcí nebo pro blaho všech zdejších,zda pro svobodu nebo proti ní,zdvih nebo pád.
20. 06. 2011 | 06:47

Ládik!!! napsal(a):

Pane Adamec,
početl jsem si dík. O minulosti Gazdíka jsem věděl dost málo - ale stejně si to ověřím, jako všechno. Dík.
20. 06. 2011 | 07:33

Jag napsal(a):

Řecko bude prodávat státní majetek a tak se dostane z dluhu.Ostrovy,banky a státní firmy už dnes nejsou jejich.To je daň za podvod a nakonec je to správné.Podvodník bude exekuován na majetku za svoje dluhy.Přijali euro a jiná cesta než prodat státní majetek prostě není.Nakonec jejich hodnota majetku je pořád ještě vyšší než dluhy.Zatím nedošli do stádia cikánských dluhů,kde není co brát na umoření dluhů.Takto to bude sice nepříjemné,ale bude to poučení pro všechny politiky a lidi,co dluhy považují za přínos.
20. 06. 2011 | 07:51

tomeek napsal(a):

Mily pane/pani/slecno TZO ---
Pouzitim citatu
"Obraze rámu prastarého,
kolikrát vytrhli tě z něho,
[že odprýskaly barvy tvé
až po tmu hrobů...]"
citujete Frantiska Hrubina, a to jeho Jobovu noc, treti zpev. (To jen pro pripad, ze by nektery skolak chtel pouzit tento blog a diskusi pod nim coby odkaz ke studiu ceske literatury :-))
20. 06. 2011 | 07:52

medvěd napsal(a):

Udržovat a oživovat za cenu dalších půjček respektive darů řeckou mrtvolu je nesmysl . Ano určité ztráty bychom utrpěli všichni , jenže čím více peněz se bude do bezedné řecké černé díry lít tím více nakonec všichni ztratí. Uříznout nohu horolezci je sice tvrdé řešení ale stále lepší než čekat až snět zachvátí celé jeho tělo a on zemře.

Doufám že si to uvědomí i tzv. prostí lidé u nás v česku kteří stále spolu s ČSSD blábolí stále stejné : my jsme přece dluhy nazavinili tak proč je máme platit, Jenže nikdo jiný než my občané je tady prostě není a je zcela lhostejné co jsme si nechali rozkrást a co jsme tzv prožrali či prošustrovali sami , prostě máme dluh a tan nám nikdo neodpustí a za nás jej nezaplatí, takže je čas na mnohem tvrdší reformy než navrhuje vláda. Ano bude nás to trochu bolet ale přežijeme . Když nebudou rychlé pořádné reformy a nezačneme splácet své dluhy skončíme jako řecká mrtvola.
20. 06. 2011 | 07:58

chič napsal(a):

Medvěde hele, dlužim za prašku, nemůžu to splácet, prosimtě uvědom si ži to a zaplať to za mě.
Údaje a č. konta vymahačů pošlu mejlem.
Díky moc, to sem nečekal !!!

Jinak věřm že je to o zchraně šušníků francouzskecj a německejch bank, který si doplatěj skre záchranný balíky EU občani.
Jako vždycky prostě. Bankéři a politici s náma vy....
20. 06. 2011 | 08:23

Corax napsal(a):

Vážený pane autore...slátanina, kterou jste tu předložil Vám věru mnoho užitečného nepřinese. Kombinace Vašich osobních představ a dojmů s polopravdami či nesouvislými útržky pravdivých informací tvoří celek, který by se dal přirovnat k prognózám šarlatánů nad křišťálovou koulí...a to ještě by ti šarlatáni museli být pod vlivem drog a silného alkoholu...
20. 06. 2011 | 08:27

.Ivan Hochmann napsal(a):

Tak to ja zase dílo !

Nejdříve jsem pozorně pročetl blog pana Cmelaře a ač nejsem absolvent ekonomie porozuměl jsem téměř všemu.
O to více přestávám rozumět politickým machinacím napříč světem.
Tak se přece rozumný hospodář nemůže chovat.
Jen se potvrzuje skutečnost,že jsou to hlupáci a mafiáni.
A mám na to na rozdíl od nich zásadně jiný názor.

Když nesplácíte hypotéku přijdou z banky a prodají vám barák v dražbě.Nechápu proč mají být v případě Řecka ,či jiného státu odlišná pravidla.
Solidaritu grázlů a spekulant" v bílých límečcích,kteří celý život nesáhli na pořádnou práci stejně zaplatíme my všichni.
Čím dřív se tato nehoráznost vyřeší(jakýmkoliv způsobem)- tím lépe.
Na co všichni čekají?
Na konec světa v květnu příštího roku?
Největší faux pas je,že měl pan Klaus s Euroskepticismem pravdu a já se mýlil.
A krátce řečeno souhlasím s výše podepsaným medvědem!

Ivan
P.S.:
Pane Františku zase jste zaexceloval.To tedy bylo počtení až mě vylézaly oči z důlků.Kam prosím Vás na ty drby chodíte?
Jak je možné,že jsou ti "zvláštní lidé" tak bezohlední a arogantní? To už si o nás normálních lidech myslí,že jsme úplný póvl a ksindl?
Nějak tomu všemu přestávám rozumět........
Ivan.
20. 06. 2011 | 08:38

xx napsal(a):

Zatemnělý mozek propagandou.

Co kdyby si pan autor nastudoval třeba příběh Argentiny. Některé situace v životě lidským prostě nenabízejí lepší a horší řešení na výběr. Někdy prostě na výběr není. Půjčováním se ještě nikdo nikdy z dluhů nedostal, to je třeba mít na paměti mladíku. To vám nikdo v London School of Economics neřekl ? Tak se na to zeptejte.

To že se Merkelová a Sarkozy všemi silami snaží udržet zisky svých bank je přece v této situaci neobhajitelné.

Zdá se být pravděpodobné, vzhledem k okolnostem ve světě, že nás čeká další ekonomický šok, Čína musí brzdit ekonomiku, Amerika bojuje s nezaměstnaností, kdo si bude kupovat od Německa zboží ? Řekové ? Asi těžko. Zpomalení Číny přinese zpomalení Německa a tudíž celé EU. Všimli si vědátoři v London School of Economics ?
20. 06. 2011 | 08:42

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pokud jsou tedy blogy dobré nejen k zábavě plebsu?.......

Pane Stejskale popadněte balík vybraných spisků a pošlete jej do Českého parlamentu!!!!!
Ať se mafiáni také dobéřou objektivních informací a názorů na jejich činnost.
Třebas je to donutí alespoň k zamyšlení,ačkoliv to by museli mít v pořádku levou hemisféru.

Zdravím Ivan.
20. 06. 2011 | 08:44

Jag napsal(a):

Medvěde,vy jste hlupák.Proč by měl bankrotovat ten,kdo má mejetek,ale nechce ho prodat?Bankrotovat může cikán,který už nic nemá,má dluhy a nemůže je splatit ani prodejem majetku,ale ten,kdo si půjčuje,aby nemusel prodat majetek co vlastní,to je tedy něco!!!!!!Řecko musí nejprve prodat co může,zkusit z toho dluhy umořit a pak může zbankrotovat.
20. 06. 2011 | 08:47

naila napsal(a):

Medvěde přesně - to přirovnání s nohou kulhá. Horolezec Řecko už nemá na výstup. Musí zpátky do základního tábora a počkat na transport na amputaci. Jinak budou muset na vrchol vynášet jeho mrtvolu ostatní, kteří se tím pádem natolik vysílí, že zemřou před dosažením vrcholu všichni. Řecko není jediné, ještě jsou tu kromě "G" taky ostatní PI"G"S.
Řeší to opravdu návrat k národním měnám.
Evropu v této celkové podobě si jako fiskální unii opravdu těžko lze představit - ta nehomogenita je tak propastná, že do toho sotva lze praštit, takoví frajeři a hazardéři asi v EU nejsme.
20. 06. 2011 | 08:50

Jag napsal(a):

Musím ještě dodat,že Řecko bylo chytřejší než my,protože Řecku zbyl ještě majetek a mají co prodat na umoření dluhů.To my jsme jiné dílo,my jsme prodali majetek-prožrali výnosy z něho a ještě dělali dluhy.........hahaha.Tomuhle hospodaření se už dá jenom zasmát.Takoví hlupáci vedou náš stát.A dnes slýcháme od ČSSD že nejsme Řecko....nejsme,my jsme totiž dál a jsme na tom hůře.
20. 06. 2011 | 08:53

naila napsal(a):

Jagu - Tys včera flámoval, žejo :o)
Už to nepi, prosimtě.
20. 06. 2011 | 08:56

Jag napsal(a):

Uveďte co je špatně.
20. 06. 2011 | 09:04

zemedelec napsal(a):

Pane medvěd.
Jestli si myslíte,že tyhle škrty a reformy zastaví zadlužování a začnou se splácet dluhy,já silně pochybuji.Myslím,že budete brzo vyléčen s tohoto vládniho balamutění.
20. 06. 2011 | 09:06

naila napsal(a):

Jagu - špatně je ta poslední věta v příspěvu 8:53.
Řecko je na tom ekonomicky hůř než Česko.
To se dá celkem objektivně vyčíslit.
Zatím.
20. 06. 2011 | 09:09

Koščo Mojmír napsal(a):

LSE Politics Society je faceboková skupina .Možná někde jinde předkládá řešení zde pouze opakuje že není nic možné výřešit jenom pokračovat. Statních bankrotů ve světě již bylo ajaj.Nevím nic o kankretní řecké struktuře státního dluhu a není možné to ani najít ono to nejde ani českého dluhu natož u řeckého ,každopadně vstup řecka do eurozony byl a stale je na základě neplatných podkladů a tudíž od počátku neplatný.
20. 06. 2011 | 09:10

Jag napsal(a):

Pokud máte názor jako Nečas,že máme vkladů víc než dluhů.......tak už vidím ty vkladatele,jak radostně a s chutí nesou Nečasovi svoje vklady na státní dluhy.....hahahaha.Leda,že by Nečas vyhlásil bankrot taky ze dne na den jako Zápotocký a věděl to jen on sám.Jinak nevidím,jak by mohl někdo u nás dluhy umořit.Řekové mají ještě nezprivatizováno,mají moře,ostrovy a jak známo každý stát s mořem je daleko bohatší.To až u nás dojde na dluhovou dřeň,tak budou invalidi mít akorát rohlík denně a to o něho budou ještě soupeřit s důchodcem.Pokud se dluhy neumoří tedy vklady a dobrovolným odevzdáním vkladů od občanů.Nečas je pokračovatelem komunistických krachů vkladatelů........hahahaha.Naštěstí dnes už na Nečase a jeho znárodnění nikdo čekat nemusí.
20. 06. 2011 | 09:14

Jag napsal(a):

Koščo,je neplatný....ale EU platí!!!!!!hahaha
20. 06. 2011 | 09:17

kolaps napsal(a):

Jagu, ty kdybys měl na výběr:
1. prodat všechny nemovitosti, cennosti, výtěžek odevzdat a pak zbankrotovat
2. Nic neprodat a hned zbankrotovat

Co by sis vybral?
20. 06. 2011 | 09:17

xx napsal(a):

Moody's ohlásila revizi ratingu Itálie.

MMF varuje před sílícími riziky globální ekonomiky.

Asie (Čína,Indie) musí brzdit kvůli inflaci (hrne se tam kapitál prchající z EU a US)

Ve Španělsku obrovské demonstrace kvůli nezaměstnanosti ( jak to, že ve zprávách to moc nevídáme, EU cenzůra nebo co ? )

V US je nerovozita kvůli dluhům a politice, nezaměstnanost neklesá

Nouriel Roubini říká, že rozpad Eurozóny je nevyhnutelný.

Během deseti let je možné, že přijde malá doba ledová, to znamená vyšší náklady na energie.

A do toho všeho optimistický pan Chmelař. Jakoby snad Řecko nebo EU měla na výběr ? NEMÁ ! Je třeba připravit se na horší časy, myslím že je nejvyšší čas !
20. 06. 2011 | 09:17

Nasranej občan napsal(a):

Teda nevím,proč je naše republika v řiti,když ,jak čtu,je tady nesmírné množství "odborníků",kteří všechno vědí,ví si s problémy rady.Tak ,sakra,proč tady jen kecaj a nejdou do vrcholové politiky a nedaj tento stát dopořádku??U píííííva je každej chytrej.
20. 06. 2011 | 09:21

Jag napsal(a):

Nasranej občane,problém je v tom,že nemáš šanci.Dnes už tě mafie ke korytu nepustí a okamžitě se tě snaží zdiskreditovat a média jim za peníz vyhoví.Stačí vidět,jak zlikvidovali pokusy o nápravu.Tady už má cenu jen čekat,až to lid pověsí na lampy.
20. 06. 2011 | 09:31

kotelník napsal(a):

Snad by v každém případě, a to jakékoli ekonomiky, postačilo pohlídat to nekonečné rozkrádání ze strany politiků,potom bych se otočil na lid s prosbou,aby se zúčastnil vyrovnání dluhů.Dle mého je tento postup jediný možný a také morální.Ovšem za předpokladu,že tento občan nebude zatlačen pod hranici chudoby,to je také nepřípustné.
20. 06. 2011 | 09:34

Jag napsal(a):

Kolaps,to není o chtění,ale o tom co můžou.A tak jako u občana nikdo nebankrotuje bez toho,aby ho někdo nejprve neupozornil na jeho majetek.Německo už to udělalo-ostrovy a privatizace se bude dělat,takže první fázi mají za sebou.A když to nebude stačit,půjde bankrot a nucený prodej toho co zbyde po cikánském státě.Nemylme se,dnes není doba na nějaké státy.Dnes jedeme na bázi,nehospodaříš dobře,zbankrotuješ a budeš nuceně vyvlastněn.Nakonec to není tak zlé,majetek patří tomu,kdo umí hospodařit,Zeměkoule potřebuje rozumné hospodáře a ne bankrotáře.
20. 06. 2011 | 09:36

Jag napsal(a):

Jen bych ještě dodal,jak je úsměvný fakt,že tady plno lidí psalo,že ti co se nejvíc množí,budou poroučet a velet světu.......tomu se člověk musí jen smát.Poroučet totiž budou ti,kdo budou dobře hospodařit a ne ti,co se nejvíc namnoží.Ostatně tak to bylo v životě v rodinách vždycky a bankrotáři byli vždycky nakonec na dně.
20. 06. 2011 | 09:41

kolaps napsal(a):

jag: Dobře, nehovořme o bankrotu, ale o restrukturalizaci. Pak už to vychází.........
20. 06. 2011 | 09:44

Alena napsal(a):

Autor:

Co beres za matroš vole? Píchaš si neco, co?
20. 06. 2011 | 09:49

santawizard napsal(a):

Jestli se evropská unie potýký s eurozónou formou solidarity členských států jako úspěšných s neúspěšnýma ,tak by bylo načase si alespoň představit devalvaci celého eura !!!Možná,že toto scenário by nebylo o nic horší než to o čem píše autor dneska.No a nakonec bychom potřebovali slyšet nějaké velmi optimistické řešení jak pro jednotlivé členské státy ,tak pro celou sjednocenou Evropu.
20. 06. 2011 | 09:50

Mirek napsal(a):

Pane Chmelaři,
u Vás je přání otcem myšlenky. Ostatně, podobný princip je v EU (podobně jako kdysi v RVHP) standardní modus operandi. Řecko je před krachem. Přežívá jedině díky masivním finančním injekcím z jiných zemí. Při poskytování těchto injekcí porušila EU svá vlastní pravidla. Ano, tento model může pokračovat. Dokonce toto plýtvání prostředky, které se vytváří v jiných zemích a v Řeckou jdou do čisté spotřeby, můžete (tak jak je v EU zvykem) orwellovsky nazývat restrukturalizací. Ale může to fungovat jen do doby, než to Němce přestane bavit. V okamžiku, kdy se němečtí voliči rozhodnou, že své těžce vydělané prachy nebudou posílat do Řecka, je konec všem vašim sexy teoriím o EU a o EURO. Otázka na krach Řecka nezní ZDA? ale KDY? a hlavně JAK VELKÝ BUDE KONEČNÝ ÚČET??? Vše ostatní jsou jen zbožná přání euroúředníků...
20. 06. 2011 | 10:02

jen tak napsal(a):

Velmi dobrá úvaha, z které vyplývá, že přechod na Euro byl prostě naprostou hloupostí.
20. 06. 2011 | 10:13

Jag napsal(a):

Kolaps,zybtečně tečkujete.BANKROT je totální krach dlužníka,který už nemá žádný majetek z kterého by mohl být věřitel uspokojen....je v této situaci Řecko?Podle mého NE,když bude privatizovat a má moře,ostrovy.Problémem je,jak to vysvětlit lidem,kteří ten stát budovali,aby nakonec zjistili,že ti,komu ho svěřili ho zadlužili a nechali ho dát do dražby.......a to je o tom,že lidi pak mohou politiky věšet na lampách.Tady se spíš naskýtá otázka,co můžeme u nás věřitelům nabídnout.Majetek už stát pomalu nemá,Klaus privatizoval,Zeman prodal za páš šestek a Spidla,Gross Paroubek ho zadlužili.Stačí si říct,co by věřitelé od nás mohli očekávat.....Sudety?Nebo snad znárodnitvklady našich lidí,i když někdy natunelované ze státního dluhu?Jenže to nedělali všichni a je nespravedlivé to uplatnit i na ty,kdo nic neukradli.Bilion 400miliard se bude hledat těžko,když už není co privatizovat,dary moře taky nejsou a ostrovy nemáme.Snad jedině rozprodat hrady,zámky a stát se úplně chudým.To by možná šlo.
20. 06. 2011 | 10:13

Jag napsal(a):

Kdyby Řecku nebylo masivně pomoženo,tak jako stát zaniká......ostatně dnes na sociálních ouřadech také slýcháte,že máte nejprve rozprodat majetek a pak vám stát pomůže.......tady se Řecku pomáhá ještě dříve než by měl jako stát padnout.Řekněme si ale upřímně,má cenu držet stát,který neumí hospodařit a má přitom vydírat ostatní?Já bych ho klidně rozpustil.Tak jako státy vznikají,mohou přece i zanikat.Ostatně kolik už bylo států a říší a rozpadly se.Zřejmě i díky dluhům a dluhovým pastím.Je to v dějinách celkem běžný jev.
20. 06. 2011 | 10:18

Historik napsal(a):

A co to vzít obráceně. Země, která dotouje všechny ostatní, tedy Německo by odešlo z eurozóny. Vklady německých občanů a jejich peníze by se převedly na marky, peníze Němců rovněž.
Jinak, Řecko může klidně vyhlásit bankrot s tím, že vykoupí své dluhopisy za 30% nominální ceny, to je docela reálné.
20. 06. 2011 | 10:28

xx napsal(a):

Jag: Argentině nikdo masivně nepomáhal a nezanikla. Tyhle věci se řeší úplně jinak pane. Prostě se řekne, že vaše dluhopisy mají hodnotu jen 30% původní částky kterou jste zaplatil a jestli se vám to nelíbí, tak nedostanete vůbec nic.

Takhle fungují všechny bankroty, ať jde o stát nebo op osobní bankrot jednotlivce.

Tomu se snaží ECB a Merkel-Sarkozy zabránit za pomoci peněz daňových poplatníků celé Unie, protože ten komu by nakonec zbylo těch 30% by byly právě banky Francie a Německa a ECB.

Zisky jdou do Bank, ztráty platí daňový poplatník. To se to podniká.

Kde jsou ti co v před dvěma lety totéž kritizovali v USA a pěli chválu na EU jak chce zatočit s bankama a regulovat a regulovat a regulovat.

Ach jo. Krátkozrakost a zaslepenost některých pitomců je do nebe volající.
20. 06. 2011 | 10:32

Jag napsal(a):

xx možná se to tak řešilo u Argentiny,ale v případě eura by to muselo být jinak.Pak by totiž zanikl dluhopis jako instrument a nikdy by ho už nikdy nekoupil.Proto se také Merkelová a Sarkozy bojí.O tom jsem plně přesvědčen.Doba je někde jinde a DLUHY SE PLATÍ!!!!!!!!A nevím proč by to mělo být jinak.
20. 06. 2011 | 10:41

Jag napsal(a):

Zisky jdou do bank,které pak daní stát a na neexistující zisky vadává další dluhopisy......zajímalo by mě,jak byste to řešil s důchodci,kteří žijí ze státních dluhů,tedy vydaných dluhopisů.To byste jim taky smazal 30 procent důchodů?.....hahaha.Pitomost některých pisatelů bude zřejmě z doby socialismu.A v Argentině pochopitelně smazali část vkladů a proto to rychle převedli na dolary.Ostatně včera v Moravcovi už Nečas plánuje vklady zdevalvovat,když prý máme vklady vyšší než dluh....hahaha.Nečas už ví,kde najde na dluhy prachy,chytráček jeden.Zřejmě to bude skrytý kryptokomunista.Ale kde vezme pak na důchody,to už nám zapomněl říct,páč pak budou důchodci plesat štěstím......hahaha
20. 06. 2011 | 10:47

Jag napsal(a):

xx,Už se ostatně těším,jak se budou hrnout spořitelé do fondů na důchod......a vy jim řeknete,že mají 30 procent proto,že cikán potřebuje dávku a zloděj z politiky open card.......hahaha.Už vidím ty plné lampy a k nim přibudete vy,pokud vás okradení najdou.
20. 06. 2011 | 10:50

libero napsal(a):

"Zkuste si představit, že by eurozónu opustili všichni"
Takové blaho a blahobyt je nepředstavitelné.
A kdyby ještě zmizeli přemnožení úředníci a komisaři z Brusele, mohlo by se zase začít v evropských zemích normálně hospodařit.
20. 06. 2011 | 10:51

forhand napsal(a):

EU má zátěž v nově přistoupivších,hospodářsky slabších a nerozvinutých partnerech z bývalého východního sovětského bloku.Nyní celkem tradiční země -Řecko-se potácí mezi nebem a zemí.To jistě euroobčanům chuti do života nepřidá.Ale v principu pomoc zadluženému státu od ostatních států spolku je pozitivní třeba z hlediska,že by dejme tomu bylo jako v 19.století kdyby pomáhala soukromá bankéřská elita-často židovská komunita.Jistě židé-udržovatelé světového oběhu peněz od pradávna by pomoc neudělali tak aby na ní nezískali.Opět by následovala úměrně tomu zisku tsunami antisemitismu s válkou jakou bylo Hitlerovské Německo.Toto je lepší.I tak si mnozí říkají ,že židé drží v Rukou Rusko,USA,Izrael-a sionismus je případné nebezpečí všem.
Jak známo dva přední světoví ekonomové-Karel Marx v 19.století a soudobý moderní poslední kormidelník USA ekonomiky Milton Friedman vytvořili teorie, v nichž krize a oběh peněz fungují nezávisle na vůli a přítomnosti lidí,jsou odosobněny a tím role židů jim přisuzovaná padá.Není tomu tak stoprocentně,jak vidíme z toho, že Friedman nedokázal zabránit dnešní krizi finančních institucí.To i asi proto,že lidské řízení do toho vstupuje nebo je případně účinnější. Prozíravější než matematický koloběh peněz.
Nechápu celkem logiku hitlerovského antisemitismu.Soudobý ruský historik píše,že od první světové války se nevyhnutelně blížila druhá světová válka,zejména mezi dvěmi nejvíce poškozenými zeměmi Versailleským mírem -Ruskem a Německem.Jakou roli v tom mohla lépe sehrát ruská bolševická židovská komunita a německá soukromokapitalistická a bankéřská židovská tehdy? Navíc když Hitler sám přerušil po roce 1933 všechny tradiční styky a spolupráci obou zemí,které Versailles poškodila,Tím tu spolupráci znemožnil,aby oběma se mohlo pomoci jinak než válkou a totéž dělali sovětší stalinisté,kteří likvidovali v roce 1937 masově židovské trockisty.Dobrá vůle tedy tehdy nebyla u obou antisemitských křídel systémově polární Evropy.Mezi hlásaným internacionalismem z východu a nacionalismem z Německa.Vzpomeňme na vyhýbavé chováni Anglie a Francie,kterým jakoby možný konflikt vyhovoval.Přímou účast Španělů a Maďarů ve válce.
20. 06. 2011 | 10:56

Historik napsal(a):

Exekuovat majetek státu se rovná VÁLCE. A válka má svoje vlastní pravidla. Jak se o tom přesvědčil v Mexiku Napoleon III a chudák císař Maxmilián, který to zaplatil životem.
Argentině museli věřitelé odpustit 70% pohledávek, a stalo se něco?
ŽÁDNÝ současný stát se nevzdá pro placení dluhů ani metru svého území. Akorát se mu dá ukrást pár uměleckých děl na výstavách v cizině, pokud ovšem jeho podělaná vláda nesáhne k recipročním opatřením.
Jediné o co tady jde je snaha přenést břemeno řeckého bankrotu od bank na občany EU.
Připomínám, že jednotlivé státy USA si v první polovině 19 století půjčily v Británii peníze na stavbu průplavů a některé z nich si pak odhlasovaly, že tyto dluhy NEZAPLATÍ. A prošlo jim to.
Jediný vážný problém takovéhoto jednání je ten, že Vám pak po nějakou dobu nikdo nepůjčí. Ale po čase se na to "zapomene" a jede se dál...
20. 06. 2011 | 11:03

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Libero,...zasnila jsem se, ta fata-morgána je úžasná,...fakt. Podle zákonů optiky má obraz reálný podklad,...tak, ... ŽE BY TŘEBA. To se Vám povedlo, a ta představa, jak odchází přemnožení úředníci z Bruselu, fakt, jedinečné. Tužka a úsměv, prosím.
20. 06. 2011 | 11:18

Jag napsal(a):

Historik,že vy budete Paroubek?Argentina byla v jiné pozici než celý spolek EU a také je jasné,že Řecko žádnou válku nevyvolá.Je příliš malé.Dluhy se odpouští pouze velkým a Německo bylo ten příklad,kde se dluhy neodpustily a tak byl konflikt.Řecko je jako když se prdne do móře a tak platit bude.Ostatně kupte odlužte se zbraní a už vidím,jak se vás amík lekne.
20. 06. 2011 | 11:19

Jag napsal(a):

Argentina zaplatila za dluhy Malvínami,pádem měny.To se jen tak vykládalo,že se oddlužila a věřitel prodělal..........
20. 06. 2011 | 11:21

Jag napsal(a):

Pokud si pamatuji,tak USA nám zabavilo za dluhy zlato,které bylo odtud odvezenbo.Takže naše dluhy byly také zaplaceny a pamatuji si dobře,jak nám byla poslána jen část zlata na dluhy za zabavený majetek americkým občanům......a vyvolal jste snad válku?Kdepak musel jste dluhy nějak uhradit a to si USA pamatovaly přes 40 let tyto dluhy.Holt Paroubek nefunguje.
20. 06. 2011 | 11:24

Tenco napsal(a):

K Argentině a některým bludům, uvedeným zde :
popis :
http://www.scribd.com/doc/17188880/Argentine-Debt-Crisis-and-Devaluation
chronologie a otázky k zamyšlení :
http://www.anderson.ucla.edu/faculty/sebastian.edwards/Chronology.pdf
role IMF(plus záruky WB)/via pohled IMF/ :
http://www.imf.org/external/np/ieo/2004/arg/eng/pdf/report.pdf
role IMF/jiný pohled/ :
http://ucatlas.ucsc.edu/sap/Argentina_crisis.php
http://lists.essential.org/pipermail/stop-imf/2002q1/000571.html
---------------------

http://ancienthistory.about.com/od/democracy/a/050510SolonsConstitution.htm
http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_text_plutarch_solon.htm

Maucta.

alternativní pohled/pouze úvod/ :
http://www.fondad.org/uploaded/Argentina/Fondad-Argentina-Chapter1.pdf
20. 06. 2011 | 12:19

Jaka napsal(a):

Zajímala by mne profese autora tohoto blábolu. Je to eurohujer jak vyšitý !
20. 06. 2011 | 12:28

naila napsal(a):

Řecko by taky mohlo rozprodat historické památky - kdyby je vydražilo přes Sotheby's, bylo by ve vatě, Knósský palác by si mohla koupit třebas Elizabeth Taylorová, né, ta už vlastně umřela, tak třeba Angelina Jolie, nechala by ho rozsekat a odvézt do Disneylandu, aby se americké děti poučily něco o historii. Woody Allen by si mohl koupit třeba celý Areopag, to by byla bombička! Kdyby ho postavil ve Vegas a pořádal tam festival čehokoli, Řecko by splatilo dluhy, samozřejmě zavedlo Drachmy, protože by měly raketově úžasný kurz. A zas by mohlo rozhazovat, dokud by mu nedošly.
Pak by nastartovalo třeba Peloponés, a odvezlo ho celý sakumprásk k ústí Mississippi, on už by ho někdo koupil...
(Doufám, že moje poznámka bude čtena jako nadsázka, že podobné akce rozprodávání ostrovů nic dlouhodobě ani systémově neřeší.)
20. 06. 2011 | 12:32

Vladimír314 napsal(a):

Velmi pěkná analýza možností řešení, z nichž žádné vlastně řešením není, Evropa a hlavně tedy Německo a Francie budou muset spolknout, že do Řecka budou navěky rok co rok posílat podporu ve výši mnoha desítek až set miliard euro. Jinak Evropa chcípne, možná ovšem, že ani Německo a Francie tohle krvácení nakonec neustojí (ekonomicky nebo politicky, to už je buřt). Suma sumárum euro je dříve nebo později mrtvé, protože stojí na velmi vratkých principech.
20. 06. 2011 | 12:44

Tenco napsal(a):

Nejlepší věcí, co, milí mudrlanti, můžete udělat pro Řecko, je - jet tam na dovolenou. A trochu si užít - takže konzervy a poličan nechat doma...plechovky s Braníkem též...
Když už nic.
:)))
20. 06. 2011 | 12:56

Tenco napsal(a):

...ale bez cestovek./pokud nesjou řecké/ :))
20. 06. 2011 | 12:57

Terry napsal(a):

V polovině 90. let přijala EU dva důležité dokumenty, jimiž se měly státy EU (a přistupující) řídit: Konvergenční kritéria a Pakt stability a růstu EU

Konvergenční kritéria
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_63_cs.htm
K zajištění udržitelné směnitelnosti nutné pro dosažení hospodářské měnové unie (HMU) stanovuje smlouva pět konvergenčních kritérií, která musí být splněna každým členským státem předtím, než může vstoupit do třetí fáze HMU. O tom, zda jsou kritéria splněna, rozhodují ve svých zprávách Komise a Evropská centrální banka (ECB).
Konvergenční kritéria jsou:
· poměr schodku veřejných financí a hrubého domácího produktu nesmí překročit 3 %;
· poměr veřejného dluhu a hrubého domácího produktu nesmí překročit 60 %;
· musí být zajištěn udržitelný stupeň cenové stability a průměrné míry inflace, která po dobu jednoho roku před posuzováním nepřekročí míru inflace tří členských států s největší cenovou stabilitou o více než 1,5 %;
· dlouhodobé nominální úrokové míry nesmí o více než dva procentní body přesáhnout úrokové míry tří členských států s nejlepší cenovou stabilitou;
· po dobu posledních dvou let musí být bez vážného napětí dodržováno stanovené fluktuační pásmo dané měny v Evropském měnovém systému.

Konvergenční kritéria mají tudíž zajistit, aby hospodářský rozvoj v rámci hospodářské a měnové unie (HMU) byl vyvážený a nezpůsobil vznik jakéhokoli napětí mezi členskými státy. První dvě kritéria vztahující se k rozpočtovému schodku a veřejnému dluhu musí být dodržována i po vstupu do třetí fáze HMU (u zemí současné eurozóny od 1. ledna 1999). Pakt stability s tímto cílem byl přijat na zasedání Evropské rady v Amsterodamu v červnu 1997.
Pakt stability a růstu Evropské unie
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_83_cs.htm

Pakt stability a růstu bezprostředně souvisí s třetí etapou hospodářské a měnové unie, která byla zahájena 1. ledna 1999. Pakt má zajistit, aby členské státy dodržovaly rozpočtovou disciplínu i po zavedení jednotné měny.
V praxi se Pakt skládá z rezoluce Evropské rady přijaté 17. června 1997 v Amsterodamu a dvou nařízení Rady ze 7. července 1997, která stanoví základní technická opatření (jedno o kontrole rozpočtové disciplíny a koordinaci hospodářských politik a druhé o zavádění postupu snižování nadměrného schodku).
Ve střednědobé perspektivě se členské státy zavázaly, že dosáhnou vyrovnaného nebo téměř vyrovnaného rozpočtu a že Komisi a Radě do 1. března 1999 předloží program stability (který je každoročně aktualizován). Stejně tak státy, které se neúčastní třetí etapy HMU, se musí podrobit konvergenčnímu programu.

Pakt stability a růstu umožňuje Radě potrestat ty zúčastněné státy, které nejsou schopné přijmout odpovídající opatření pro snížení nadměrného schodku. Zpočátku bude mít trest podobu bezúročného depozitu u institucí Společenství, ale pokud nadměrný schodek nebude odstraněn během dvou let, změní se v pokutu.
(konec citace)

Zvláště úsměvný je odstavec

Pakt stability a růstu umožňuje Radě potrestat ty zúčastněné státy, které nejsou schopné přijmout odpovídající opatření pro snížení nadměrného schodku. Zpočátku bude mít trest podobu bezúročného depozitu u institucí Společenství, ale pokud nadměrný schodek nebude odstraněn během dvou let, změní se v pokutu.

zejména když VĚTŠINA (!!) států - členů EU, tedy nejen zmiňované a zachraňované Řecko (které se mj. do eurozóny dostalo a přetrvávalo = parazitovalo (!!) jen díky dlouhodobě zfalšovávaným údajům o své ekonomice!!), Irsko a Portugalsko, ale také Španělsko, Belgie, Itálie, Maďarsko...., ale i Francie a Německo.

Pravidla dodržovalo pár severských států a pak nově přistupující (např. Estonsko; u nich to EU "tvrdě" vyžadovala.

Tak jaká "opatření" chtějí státy EU přijímat, když pro většinu neplatí závazná přijatá pravidla?

Připomíná mě to vtip z Filmu "Sedm statečných":

Padá chlapík z mrakodrapu a v každém poschodí ho slyší říkat: "Zatím je to dobrý, zatím je to dobrý..".

EU?

Zatím je to dobrý...
20. 06. 2011 | 13:09

JC napsal(a):

Tenco,

Mno já jsem přesně dle tvého návodu "pomáhal" Řekům tři roky po sobě.
07,08,09 a zatím nemám zájem.
20. 06. 2011 | 13:56

Daňový poplatník napsal(a):

No tak jsem to nervově nevydržel, a přečetl jsem si tento bog ještě jednou, a napadl mě jeden aforismus:
Docent Ryba učil slavíka zpívat.
A jedna hádanka, související s amputací horolezcovi nohy před výstupem na vrchol:
Jaký je rozdíl mezi hezkou, a ošklivou horolezkyní?
Ta hezká dosahuje vrcholu už v základním táboře.
Jestli přišla časem o nohu, to ovšem nevím.
20. 06. 2011 | 14:48

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Stejskale,už mě s tím mazáním začínáte opravdu srát!
A to nehorázně.!
Než jsem si stačil stáhnout povídání Františka Adamce pro své přátele - tak jste zaúřadoval jako pravá kancelářská krysa.
Děkuji!

Franto z Vinohradů - pověs prosím svoje drby ještě jednou na nějaký blog a avizuj,tak aby to Stejskal nemohl včas máznout.
Cenzor jeden!

Zdravím Ivan.
20. 06. 2011 | 15:51

santawizard napsal(a):

Když jsou peníze jako červené krvinky,tak policie jsou jako bílé krvinky.Jestli se socialisti a kapitalisti mezi sebou přou co znárodňovat a nebo co privatizovat aby unikly krachu, tak pozor.Nejvíce zadluženou zemí na světě je vojenská velmoc USA,která je taky největším spotřebitelem drog.Tam zkrachovali věřitelé a ne dlužníci.Proto se tam znárodňuje stejně jako na Islandu.Řecko je absolutní opak.Dovedete si vůbec představit kdyby se dejme tomu v česku potom dokonce znárodnilo národní divadlo nebo národní banka a nebo dokonce celá armáda?Stali bychom se nakonec neutrální jako Švýcarsko?Takové kecy!?Co jsme udělali s těma vypůjčenýma penězama?Jestli jsme je ,jak se říká prochlastali,a nebo nám je zloději ukradli,tak bychom měli znárodnit jak se říká pivovary a zlodějům majetek konfiskovat,.nemyslíte?.V případě že ty peníze však nešly nazmar,tak je to náš tajný kapitál,z kterých budou eventuelně plynout zisky .O co tady jde?Slovo dluh v řečtině je stejné jako slovo hřích.Nakonec Řecko může spasit celou Evropu.Satan nás jak se říká pokouší do krachu.První Ježíš nás sice vykoupí z dluhu,ale až 2.příchod Krista nám ,jak se říká, vrátí živnostenský list.Protože Evropa už jednou kolonizovala celý svět jakékoliv proroctví o konci světa jde ruku v ruce s akciemi na ovládnutí celý svět.Přebytek a nedostatek akce a reakce jako času a peněz ve všech časových a peněžních jednotkách?????Finanční gramotnost státu a jeho občanů?
20. 06. 2011 | 16:39

Sabot3r napsal(a):

To : Maximus
Pochopil jste to zcela správně,na to nemusíte být ekonom,aby jste viděl,kam jdou Vaše peníze.Státní dluhy jsou tak nastaveny,aby se nedaly splatit.Splácet se mají jen úroky,nemalé,tak dnes banky vládnou.Každý zná přirovnání o vlku a koze.
A vás ostatních upřímně lituji.Hlavně těch,kteří si myslí,že za vše si můžou Řekové sami.My se brzy dostaneme do stejné situace,vždyť máme miliardový schodek.Nedivím se,že nám po předešlé generaci zůstal jen dluh s obrovským lichvářským úrokem.Vás okrást nebylo nic těžkého.
Pro ty,co neumí do pěti napočítat,takový je svět,který řídí nenasytní bankéři.Rozpočtový schodek stále narůstá,s ním i dluh a úroky a náklady na správu dluhu.Kde je asi konec???Naše země nehraje skoro žádnou roli a za rok či dva už nebude hrát roli absolutně žádnou.Pokud se zvýší vliv EU parlamentu a oni začnou rozhodovat o rozpočtech a fiskální politice jednotlivých zemí,tak už velký bankrot bude za dveřmi!!! Konec demokracie se blíží.Problémy nemají jen Řekové,ale i Irsko,Belgie a Španělsko.A ty se nevyřeší !!! Je snad jasné,co se bude dít dále.Budeme zachraňovat a posílat peníze tak dlouho,až zjistíme,že už ani my žádné nemáme.A čí peníze zachraňujeme??? No přece těch ,co nám jednou řeknou,že dlužíme tolik,že si už nemůžeme dovolit ani chleba s vodou a co se stane pak ??? Lidem dojde trpělivost,jako se to už děje na hodně místech v EU.Jen díky médiím,které řídí,ti co nás okrádají,se zdá jako by vše bylo v pořádku,ale není!!!Možná se nad tím pozastavíte,až ve Španělsku vymění gumové projektily za ostré a nezůstanou ležet dvě stovky zraněných,ale mrtvých.Proč asi probíhají neustále cvičení na potlačování nepokojů a proč se sváží zlato do Vatikánu?A proč po několika staletích papež legitimizoval Svobodné zednářství v římskokatolické církvi,která je držitelem největšího množství zlata???Kdo bude mít moc,když padne měna???Jediné,co bude mít vždy svou hodnotu ,budou zámky,paláce,drahé kovy,nerostné suroviny,ropa a zbraně...A my obyčejní lidé,kteří přežijí dobu temna,nebudeme mít ani jedno z toho!!!Kdo to vše bude vlastnit?Korporace,které vlastní zase ti bankéři.Vatikán,který mají už Zednáři v područí také a členové TC.A až Vám to dojde,pochopíte,že svoboda byla je i bude pouhou iluzí.Jsme jen loutky v malém divadle...
20. 06. 2011 | 16:46

TomTomTom napsal(a):

A já už mysle, že na budoucnost Eura věří jen lidé s nedokončeným základním vzděláním:-))).
Milý pane Chmelaři, podívejte se nejdříve na to, na čem vůbec Euro stojí:
1. Na zákazu poměru dluhu členských zemí k HDP nad 60% (nesplňuje ani jedna významná země Eurozóny)
2. Deficit rozpočtu pod 3% (ani tady to Finsko s Estonskem nevytrhne)
3. Absolutní zákaz finanční pomoci mezi jednotlivými zeměmi (Prosadil německý US)

Vše výše uvedené je pošlapáno, Euro je dávno mrtvé. Merketová se Sarkozym ještě hýbou zdechlinou, aby se zdála alespoň zdálky živá (vždyť za to je jejich banky platí, že), ale za pár týdnů se jim už hnijící kusy masa nepodaří udržet v rukou, natož pak rozhýbat . Pravděpodobnost, že se Euro v dnešní podobě dožije konce letošního roku je mizivá. Ale chápu, že jste vychováván eurohujery a že se Vám to bude těžko přijímat.
Mnoho už napsalo mnoho mých předřečníků (např. absolutní samozřejmost, která Vám unikla - nechápu jak - že Řecko samozřejmě NEJDŘÍVE zbankrotuje, zrestrukturalizuje dluh,... říkejte tomu, jak chcete, a teprve poté zavede drachmu.
Ale pro Vaše hloubání bude stačit jediná otázka: Kde se ve společenství, ve kterém mají všichni (a neoperujte mi to pidiLucemburskem a pod) obrovské a zcela nesplatitelné dluhy kolem 100 %HDP (celkem podle Bruselu 10.000.000.000 Eur), kde mají všichni rozpočty v brutálním každoročním dluhu, vezme 100, 200, 500,..... miliard Eur na pomoc Řecku, Irsku, Portugalsku, Španělsku, Belgii, Francii, ........
Jsou to jednoduché počty, milý Watsone, a až je dopočítáte, pochopíte, proč je Euro už dnes totálně pleite.
20. 06. 2011 | 16:50

TomTomTom napsal(a):

to Jag:
Dluhy se platí!!! cha cha cha - to by příteli muselo být z ČEHO! A to není. Na to, abys mohl je ZAČÍT platit dluhy, nejdříve zcela bezpodmínečně musíš mít přebytkový rozpočet. Pro naprostou většinu zemí Eurozóny je nedostižným snem dostat deficit pod 3%, dosáhnout vyrovnaného rozpočtu - no to už je reálnější Karkulka s Babičkou vyskakující z vlkova břicha v nažehlených šatičkách a přebytek? Na takovou SciFi je i Holywood krátký.
Napiš mi, prosím, jak chceš splatit dluh skoro 150% HDP, když si půjčuješ za 17-25%, to kouzlo bych moc rád viděl.
20. 06. 2011 | 16:59

AlesChmelar napsal(a):

TomTomTom

a) O neschopnosti Paktu držet fiskální disciplínu není pochyb. To ale samo o sobě euro nerozpustí. K tomu je opět potřeba to "razítkování".

b) V příspěvku zmiňuju, že i kdyby došlo k očesání dluhu, odchodem se i značné odepsání vymaže. Hlavní ale je, že by podobný rozpad způsobil paniku, která by vedla k bankrotu všech zemí na úrovni bankrotu. Tudíž by bylo nutné před rozpuštěním eurozóny nejdříve očesat všechny problémové státy řádově o polovinu jejich dluhu, což by způsobilo druhou finanční krizi. Lehman Brothers hadra. Měl jsem to upřesnit, omlouvám se.

c) Úplně všechny státy eurozóny můžou zbankrotovat, tím ale euro automaticky nezanikne. Aby zaniklo, lidé i podniky si bude muset projít tím, co jsem popsal v polovině příspěvku, tedy arbitrárním "razítkováním" a všemi problémy s tím spojenými.

d) K zaplacení dluhu není třeba mít přebytkový rozpočet, protože splátky dluhu se do rozpočtu počítají. S určitou hodnotou (i výraznou, záleží na celém dluhu) se dluh snižuje, protože se platí staré dluhopisy a platby se počítají do rozpočtu. Máte patrně na mysli primární přebytek, ten je ale mnohem dosažitelnější. Je docela běžné, že velice zadlužené země, které mají ohromný běžný deficit, mají primárně přebytkový rozpočet.

e) Je běžné půjčovat si stále obrovské sumy a přitom snižovat dluh, protože jestli snižujeme/zvyšujeme státní dluh, uvádí primární přebytek/deficit, ne ten běžný.
20. 06. 2011 | 17:34

Jag napsal(a):

Pokud se dluhy nesplatí,tak to prostě všechno krachne.Ale chcete snad říct,že státy nemají již žádné majetky.ALE MAJÍ!!!!!Problém je akorát,že malé státy budou vyvlastněny na půdě,zlatě a měnách.Velké státy v případě krachu vždycky vyvolaly občanskou nebo světovou válku......Přitom mají majetku na dluhy také dost.Jen my jsme všechno zprivatizovali a pak prožrali.I Řekové mají zatím podniky státní a v prípadě prodeje mohou peníze z nich dát na dluhy.U nás se to dalo mafiím na zakázky.Takže v určitých ohledech jsme na tom hůře než Řekové a uvidíme,jak si s tím poradí světové mocnosti,které kdyby padly,tak bez války se to neobejde.
20. 06. 2011 | 18:13

Jag napsal(a):

Tom tome i válka je svým způsobem oddlužení.Například tím,že vyvraždíte milion lidí bez náhrady a tím sanujete státní kasu.Podobný scénář probíhá u snahy nechat rychleji pomřít důchodce a skásnout státem jejich celoživotní dřinu.Takže forma je různá,ale dluhy se nakonec platí.I když to vypadá,že tomu tak není.
20. 06. 2011 | 18:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Hochmanne,

nic si z toho nedělejte, nejste ani zdaleka jediný, koho "seru" (ostatně píše mi to tu poměrně často kdekdo).

Nicméně to, že zde mažu příspěvky vykazující znaky tzv. tapetování (ang. flooding tedy opakovaně a pod různými blogy publikovaný text, který nijak nesouvisí s tématem), protože jinak by debaty zahltily (už se to dělo) jsem už tuším někde psal.

Libor Stejskal
20. 06. 2011 | 19:24

TRIM napsal(a):

Bola to vízia, že je možné niečo získať zadarmo, ktorá prispela k vytvoreniu Európskej monetárnej únie. Hoci krajiny Európy sú silne nacionalistické, boli ochotné obetovať malú časť svojej suverenity za prichádzajúce výhody. V počiatočných štádiách eura každý profitoval z nízkych úrokových sadzieb. No toto štádium eufórie bolo už po dekáde vystriedané nákladmi súvisiacimi s existenciou eura – od nekonečných víl na pobreží Španielska, cez ohromné penzie a sociálne výhody Grécka, až po daňové výhody off-shorových korporácií v Írsku.

Európske vlády však neboli ochotné vzdať sa takej miery suverenity, aby dokázali vytvoriť podmienky pre vznik politickej únie, ktorá je nutnou požiadavkou k únii menovej. Po dekáde tohto pokusu prišiel čas splatiť cenu monetárnej únie. Krajiny eurozóny však ostali chytené v pasci, pretože nie sú ochotné pristúpiť k politickej únií, no zároveň vedia, že ak to nespravia, náklady budú omnoho vyššie.

Avšak nikdy v histórií nefungovala menová únia bez únie politickej, ktorá kontroluje fiškálnu politiku. Tomuto rozumeli stratégovia, nie však politici, ktorí videli spôsob získania lacných peňazí na financovanie predvolebných cukríkov a vyhýbaniu sa nepopulárnym, no nutným reformám. Počítalo sa s tým, že prekážky politickej únie zmiznú s tým, ako sa dostaví kríza. A kríza prišla.

Súčasná záchrana krajín PIG dá mandát ECB na emisiu eurodlhopisov. To umožní Európskej centrálnej banke tlačiť svoj vlastný dlh. S tým príde nutná potreba splácať tento dlh. Platiť za tieto dlhopisy sa postupne začne znižovaním miery daňovej samostatnosti jednotlivých krajín. Vyrieši sa tak najväčší problém súčasného napredovania k politickej únií - neochota vládnucich politických režimov vzdať sa drahokamov zdaňovania. Avšak toto je skrytý strategický plán v Európe.

Merkantilistický kolonializmus

Na to, aby sme porozumeli tejto stratégií, musím pochopiť históriu Európy a jej kultúrnu diverzitu. Od vzniku Rímskeho impéria a Ríše Karla Veľkého, politici snívali o zjednotenej Európe. Avšak v zjednotení nebol úspešný ani Napoleon a ani Hitler.

Avšak je jedna vec, v ktorej boli európske národy úspešné – merkantilistický kolonializmus. Oni ho vymysleli. Myslím tých kráľov a ich finančníkov. Králi sa stratili, no finančníci sa stali ešte silnejšími ako kedykoľvek predtým.

Kolónie sa už nenachádzajú na druhej strane oceánov, no v samotnej eurozóne. Princípom merkantilistického kolonializmu bolo vytvoriť potrebu dlhu, potom ho financovať a nakoniec vymeniť dlhy za aktíva, ktoré produkujú skutočné bohatstvo. Kolónie pracovali ako otroci, aby splatili svoje dlhy európskym pánom.

Európske banky postupne presúvajú svoj dlh na ECB a EU. Niekto musí zaplatiť za tento dlh a nakoniec to bude celá daňová základňa Európske únie. Vitajte v novej eurozóne. Nenadarmo staré porekadlo hovorí: zlato sú peniaze kráľov, striebro sú peniaze kupcov a dlh sú peniaze otrokov...

Voľne preložené z textu G.T. Longa
20. 06. 2011 | 19:29

.Ivan Hochmann napsal(a):

Dobrý večer pane Stejskale.

Nic si nedělejte z prdolení nějakého Hochmana.
Nejsem dnešní, abyste mě musel vysvětlovat svoje pohnutky.
Ani jsem to nečekal.Však se známe.
Jen by mě zajímalo,na kolika blozích pověsil pan Adamec svoje litanie?(když říkáte,že byly publikovány pod různými blogy) a také mě není jasno jak by mohly 3 (slovy tři) krátké články zahltit diskuzi třebas na tomto blogu.(mimochodem velmi kvalitnímu i po stránce diskuzní).
Vlastně jejich obsah nebyl ani tak nepatřičný ,neboť dokumentoval "skutečné starosti oněch národohospodářů a jejich mediální a společenské galerky".

Možná se obsah nelíbil vašim nadřízeným,což je vcelku pochopitelné,neboť asi patří do stejné kategorie o nich pan Adamec psal.Mafiáni,či sektáři,tedy osoby nadřazené našemu vnímání.To se pochopitelně nemůže tolerovat,či se mýlím.
Asi ano.
Od vás vysvětlení nepožaduji,neboť vám nehodlám přidělávat problémy.

Zdravím a jsem s úctou. Ivan.
20. 06. 2011 | 20:05

TomTomTom napsal(a):

To Chmelar:
ad a) pořád se děsíte "razítkování" ale to je jen technická záležitost potvrzující již dnes platný fakt: Euro ztratilo většinu své hodnoty, není ničím kryté a je dále likvidováno tiskem inflačních eur
ad b)"způsobila bankrot zemí na úrovni bankrotu" země na úrovni bankrotu jinou možnost nemá, než zbankrotovat. Pokud jí někdo "pomůže" jen bankrot oddálí a prodraží, popř. sám riskuje bankrot. A že to bude podstatně větší pecka, než pád Lehman Brothers, to je již více, než jisté. Lehmani byla taková droboučká patálie, proti tomu, co přijde. A nezabrání tomu ani Sarokozy, ani Merkelová a to ani kdyby všechny tiskárny Evropy převedli na tisk Eur a pustili je na 3 směny 7 dní v týdnu:-)
ad c) ano, máte pravdu. Tím Euro nezanikne, jen si lidi budou tapetovat záchody bankovkami v nomilání hodnotě trilion Euro:-). Jen mi není jasné, k čemu Vám bude měna s nulovou hodnotou, když se tak děsíte "razítkování".
ad d) OK. přepočítejme si řecký případ na ten náš, naše čísla má každý v merku. My máme dluh 40% HDP, splácíme úrok cca 75 mld/ročně, přičemž si půjčujeme za nějakých necelých 6%. Náš rozpočet je 1500 mld. Řecko má 140 % dluh, půjčuje si za 20%, takže kdybychom byli v obdobné situaci my, budeme z rozpočtu 1500 mld. splácet na úroku 75x140/40x20/6=875 miliard. Tedy zaplatíme 60% rozpočtu na úroky z dluhu! A teď si představte, že nejsme schopni ušetřit ani těch pár miliard, abychom se dostali pod 3% deficitu, můžete mi říct, jak byste chtěl ušetřit v rozpočtu 800 miliard? Jen na úroky, ne na splátku jistiny! A právě v této situaci je Řecko. Samozřejmě, v minulosti si půjčovalo za lepší úrok, ale ten musí refinancovat a za 6 % jim nikdo nepůjčí (a když jim půjčí Merkelová, tak to není nic jiného, než krádež, protože okrade všechny občany EU, ty vlastní nejvíc).
e) půjčovat si na splácení dluhů se jmenuje "dluhová past" a je to nejrychlejší cesta do průšvihu.
Shrnuto a podtrženo: nenasytnost bank a uplácení politiků ze strany bank přivedly svět tam, kde je - na kraj bankrotu. Banky brutálně dojily státní kasy prostřednictvím předražených půjček a systematicky připravovaly současnou situaci. Jsou jen 2 cesty, jak z toho ven:
1. Zločincům z bank předat veškerý majetek světa a tím umazat dluhy
2. Pozavírat zločince, nechat v klidu padnout banky a začít od nuly.
Mnohem správnější a spravedlivější se mi jeví varianta 2, protože kradli bankéři a jimi financovaní a prosazovaní politici. Není sebemenší důvod, proč by to - mimochodem stejně, jako za poslední krize - měli financovat běžní a slušní občané. Podruhé už to snad politikům nemůže projít - na Islandu už jim to zatrhli. A věřím, že podobné to bude v celé Evropě.
20. 06. 2011 | 20:28

Alcatraz napsal(a):

Pane Stejskale,

nemohl byste před smazáním zkopírovat příspěvky pana Adamce na některý Váš samostatný blog (s názvem např. Příspěvky pana Adamce), kde by si je zájemci mohli dodatečně přečíst? Nebo panu Adamcovi rovnou založit jeho vlastní blog?

Přestože jsou jeho příspěvky odtržené od tématu blogů, kam je vkládá, myslím že jsou někdy zajímavé (často zajímavější než články některých zdejších blogerů - tím se nechci dotknout pana Chmelaře, jeho články jsou velmi dobré) ...
.
20. 06. 2011 | 21:18

Bankrot Polska 1989 napsal(a):

Jde to. řecko přežilo v dějinách mnohé, přežije i Euro Helmuta Kohla: Dluh odepsat, ze sejfů vyndat uložené Drachmy, snad je ještě Řekové nevyhodili. Nový začátek s vědomím, už nikdy nepodlehnout eurofilním nesmyslům. Start mnoha zemí, např. Polska v r. 1989, proběhl po konsolidaci (odpisu) dluhů právě takto.
20. 06. 2011 | 21:56

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Alcatrazi,

to skutečně nemíním. Pokud chce pan Adamec publikovat své litanie, nechť si si svůj blog založí sám. Nezlobte se, ale řada debatujích, kteří sem chodí delší dobu, mají s jeho tapetováním debat dost bohaté zkušenosti (já už čtyři roky). Byly doby, kdy dokázal celou řadou naprosto off-topic textů zahltit deset debat patnáct debat denně (pět šest dlouhých textů za sebou, většinou úplně mimo téma). Už se mi to podařilo dost omezit a nevidím důvod, proč se nyní opět vydat opačnou cestou.

Tuším že během dneška pod třemi či čtyřmi, pane Hochmanne (ale celkově jsem to, co zde opět vylepil, četl tak popadesáté).

Jinak jste mne ale opět odhalil. Dostal jsem příkaz od svých nadřízených, tak jsem ho splnil. Nedělám nic o své vůli, jen sloužím.

Hezký večer, pane Hochmanne.

Libor Stejskal
20. 06. 2011 | 21:58

Občan napsal(a):

No...
Tak se na to podívejme prostým selským.
Banky nám tak trošku přerostly přes hlavu a "finanční trh" se stal teroristou, který nás ohrožuje stokrát víc než všichni "alkajdisté" dohromady. Komu ku prospěchu?
Nezbude tedy než neposedné dítko umravnit a poslat je tam, kam patří. Financteroristé nemají co ovlivňovat politiku. Politickými a právními mechanismy je tedy bude třeba dostat pod kontrolu a doslova dokopat k nmávratu k tomu, co je jejich účelem. K prostému půjčování a správě jim svěřených PENĚZ. A bude nutný návrat k ještě jednomu - ke krytí měn.

Druhá věc je, že jsme si na evropském kontinentě sebevražedně pořídili turecké předpolí - Kosovo, Albánie, Makedonie, Bosna-Hercegovina. Musíme je živit, vojensky udržovat pod kontrolou a USA s Tureckem si mezitím spokojeně mnou ruce a natahují je po Řecku, Bulharsku a Rumunsku. Jugošku už mají, tak proč neexpandovat dál.
Evropa, aby přežila a tohle zastavila, bude muset vynakládat stále víc prostředků na své přežití. USA a Turecku bude stačit jen počkat dost dlouho. A ten třetí v pozadí, ten se jen tiše kření...
20. 06. 2011 | 22:07

Alcatraz napsal(a):

Děkuji za odpověď, pane Stejskale.

ptal jsem se proto, protože neznám všechny souvislosti a na příspěvky pana Adamce v blozích na aktualne.cz narážím jen velmi zřídka. Proto jsem nevěděl, že je uveřejňuje na několika blozích současně a často (zřejmě jsou rychle mazány) ...
.
20. 06. 2011 | 22:19

Opitz napsal(a):

A ona se rozpadne... Ale nebude se tomu tak říkat - řekne se, že se transformuje nebo revitalizuje nebo řízeně mění...
Ale buďme realisté - žádná federalistická EU tady nikdy nebude. Politici jako Angela nebo Sarkozy, jsou stále jen dočasně zvoleni a nejsou to doživotní monarchové. S Angelou brzy zatočí v následujících volbách a až tam v příštích volbách vyhrají Praví Němci nebo něco podobného, celý EU soc experiment půjde do kytek. Ve Francii zvítězí nebo získá podstatnou moc slečna LePenn a bude vymalováno...
Nechte tu ten blog tak 10 let... V roce 2021 současná eurozóna nebude...
20. 06. 2011 | 22:46

ed napsal(a):

Snůška blbostí. Proč? Řeků je 11 mil. Jsou to cca 2% z EU.Stejně asi jako nás čechů se stejnými důleřitostmi a hlavně inflací,která dluhy spolehlivě polyká.
Po fiskální a finanční stránce je to ještě dalece méně, čili jak může 1% ekonomiky ovlivnit 500 mil.kolos? Vždyť i ta inflace tohoto kolosu je několikanásobná. Proč se pořád mává řeckem jak rudým hadrem na bejka? Co mají rozbíječi EU a mezinárodní spolupráce malých státečků v čele s klauzem v úmyslu? Vždyť i rusko koketuje s eurem (nebo s petrodolarem nebo s juanem)? Je to nastejno. Fantasmagorie přitroublých euroskeptiků a evropeismu (klauzismu)jedou naplno.Ale co dál? Uvědomme si to a pošleme je do politických kytek.
21. 06. 2011 | 05:14

AC napsal(a):

2016 jako 1994. Přeloženo do srozumitelného jazyka, EU tím rokem končí....a to nejhorší pak přijde. Stejně jako pád současné trojkolky, ústavní většinu bude mít nová vláda ČSSD - bez nutnosti podpory komunistů, ODS v opozici, do parlamentu se dostanou ještě Zelení. Jen tyto čtyři strany, nikoli TOPka či KDU, natož VV.
Bude zle chlapci, lépe být proto připraven, za čtvrtku chleba necelé 400,-kč, to bude mazec.
Stále opakuji,ta pravá krize nás teprve čeká, a nejen to, nepodléhejme falešným iluzím, heslem politiků je zatloukat, zatloukat a znova zatloukat! Nedopustí paniku.
21. 06. 2011 | 05:40

Mard napsal(a):

Vážený pane, vy v tom máte guláš. Vystoupení z eurozóny je pro Řecko možným scénářem. Je jasné, že dojde k runu na banky, ale řecké banky stejně jsou na tom špatně, vypadá to že krachnou tak jako tak. A vy ve svém textu o vystoupení pomíjíte haircut - když píšete o splácení dluhů v Drachmách. To je pitomost, Řecko své dluhy bohužel není schopno splatit. Takže splatí jen malou část a je celkem jedno zda v Eurech nebo v Drachmách. Jak Eura, tak i Drachmy nejdříve bude muset získat. A určitě získá snáze Drachmy, když bude v Řecku pro obyvatele eurozóny levná dovolená, než současné předražené a mnohdy nekvalitní služby za tvrdou Euro měnu. Bohužel export z Řecka je poměrně malý a hlavní možnosti příjmou jsou zejména v turistice. Je také nutno řešit otázku vysokých mzdových nákladů - a to devalvace vlastní změny přinese. Euro má poměrně malou inflaci, takže významně lze snižovat mzdové náklady pouze snižováním mezd, což je nepopolární. Ale pokud dojde k devalvaci a s ní spojené inflaci Drachmy, tak klesnou mzdové náklady mnohem méně bolestně.
21. 06. 2011 | 07:03

TomTomTom napsal(a):

to ED: jsi tak mimo mísu, jak jen můžeš být. Ale chápu tvůj přístup, který odhaluje tvůj slovník, znám ho z Rudého práva z doby před rokem 1989 - rozbíječi a pod.
Podstata toho, proč se EU rozpadá je v tom, že tento projekt amerických bankéřů (a k autorství EU se Rotschild dokonce několikrát přiznal), který měl za cíl porobit evropské národy a snadněji je ovládat (nebo kdo myslíš, že dnes ovládá Von Rompuye a podobné pitoreskní postavičky - snad nemyslíš, že jsou to voliči v EU?) jde do kytek díky totálně diletantskému vedení. Otázkou je, zda to byl od počátku záměr a smysl EU (odstranit evropskou konkurenceschopnost a omezit ekonomický vliv Německa tím, že mu na krk pověsíme balvany typu Řecka a Portugalska), nebo zda šlo o chybu ve výběru "kádrů" která se takto autorům EU vymstila. Každopádně EU ve své dnešní podobě chválabohu končí, jen je otázka, jak dlouho bude trvat agónie. Na tomto projektu prodělaly všechny evropské státy a vnitřní dluh, který z něj vznikl(nemyslím peníze, myslím dluh v konkurenceschoopnosti a inovacích, které EU nahradila rudozelenou ideologií), budeme splácet ještě desítky let.
21. 06. 2011 | 10:14

karel h. napsal(a):

Problém je, že nikdo nedokáže odhadnout, co se stane při jakémkoliv scénáři - nepohybujeme se v prostředí, kdy jsou a budou všichni chápaví a tolerantní, ale každému jde o jeho kapsu a každému jde o těžké miliardy. Je jasné, že politici nemají řešení a na názorech fundovaných ekonomů je vždy velký kus pravdy, ale nikdo neví,jak to zafunguje.Snad pro zajímavost názor ekonoma El-Erianaz investiční společnsoti PIMCO, který říká, že "odkládání dluhových problémů Řecka vedlo pouze ke zhoršování situace a k dalšímu šíření dluhové nákazy napříč eurozónou. Šéf Pimco přímo uvedl: „K dispozici bohužel nemáme jiné než špatné volby“. Problémem je samotný řecký lid, který nyní vládne Řecku, a výrazně tak komplikuje celou situaci. El-Erian k tomu řekl: „Za volantem nyní sedí řecký lid. Zapomeňte na řecký parlament, EU nebo ECB. Hlavní iniciativa je nyní v ulicích a to není místo, kde byste ji chtěli vidět, protože dosáhnout kolektivního řešení na ulici je velice obtížné.“
Z toho je zřejmé, že veškeré pouliční akce, včetně akcí našich odborů vedou jen do pekel v současné době. Řešením by bylo, aby každý ustoupil, všichni si utáhli opasky a bylo řečeno, že se svět bude mít 10 let špatně a když budou všichni makat. tak tu pak bude ráj na zemi. K tomu žádný politick nenajde odvahu, takže zbývá jen cesta do pekel. V kombinaci s útočným islámem můžou pak přijít ještě horší katastrofy.
21. 06. 2011 | 12:03

info.crew napsal(a):

Klidně ať se celý ten šaškec rozpadne, já těm řeckým opicím nepřispěju dobrovolně ani cent a čím dřív se celý tenhle nesmysl rozpadne, tím líp. Možná bych nechal Schengen, ale to je tak celé.
21. 06. 2011 | 12:28

AlesChmelar napsal(a):

Mard

Problém je v tom, že podobný scénář má mnoho cest a verzí. Jste ale třetí, kdo na to upozorňuje. V původním textu o tom byla jen jedna věta a už jsem napsal výše v komentářích, že uznávám, že to nebylo seriózní. Text jsem editoval tak, aby o tom v dané části byla zmínka prakticky v každé větě jako alternativní scénář.

Rozhodně ale není jedno, jestli Řecko bude splácet zbylou "malou část" v drachmách nebo v eurech, pořád se tady i v případě brutálního očesání jako v Argentině bavíme minimálně o sto miliardách eur (tedy o zhruba dvojnásobku českého rozpočtu). Rovněž výrazně ovlivní kapacitu Řecka, jestli bude zbytek splácet s tržními nebo IMF úroky.
21. 06. 2011 | 12:49

hovorka11 napsal(a):

karel h. :
Myslím, že se velmi mýlíte.
Vládě se na prvním místě jedná o nakrmení kmotrů. Utažení opasků tak není řešením.
Bohužel si taky myslím, že nás vedou do obdobných problémů jako jsou v Řecku, ale nemyslím si, že by s tím přestali, tak nás v tom vykoupou tak nebo tak.
Když se podíváte na Ŕecko, tak zjistíte, že se stali "hozenou kostí" do které se zakousli spekulanti.
Nejslabší zvíře ve stádu se tak stává kořistí, na kterou útočí celé stádo vlků. Stát, který neměl zdaleka tak vážné problémy před hypoteční krizí v USA byl vtažen do obrovského tunelování hodnot, které budou zahraniční investoři tím výše tunelovat, čím jim EU poskytne více peněz. Myslím, že není daleko doba, kdy na zaplacení lichvářských dluhů by každý řek musel pracovat 24 hodin po sto let. Ještě pár finančních injekcí EU a z věřitelů se stanou miliardáři.
-----------------
Osobně si myslím, že lichva zůstane lichvou a řekové mají nejlepší možnost- následovat vzoru Islandu- potrestat zodpovědné bankéře a politiky a spekulantům ukázat dlouhý nos.
Myslím, že dřív nebo později spekulanti budou útočit na malé země v eurozóně.
USA se tyto problémy týkají také- čím na tom měna EUR bude hůře, tím může vytiskou více dolarů na kvantitativní uvolňování při zachování ratingu AAA a převést dluhy na celý svět a tím i na nás. Zadlužení Gigantické zadlužení USA není pro ratingové agenury moc důležité- rozhoduje síla mocnosti.
21. 06. 2011 | 12:51

AlesChmelar napsal(a):

karel h.

Nevím, kde El-Erian bere informace, já jich z mikropolitické situace příliš nemám, takže nepopírám, že se budu mýlit. Podle mých informací ale demonstrující měli zatím na konečné výsledky hlasování o dvojitých úsporných opatřeních jen minimální, ne-li žádný vliv. Pokud bych to měl diletantský odhadovat od pasu, podle toho, co jsem slyšel, Papandreuovy plány prošly v 90%, plány ulice v 10%.
Podle mého El-Erianovi jeho politické názory a osobní zájmy sugerují, že těch 10% je už zatraceně moc. To ale není důvod se domnívat, že ulice opravdu vládnou, to by měl člověk spíš žasnout nad sílou reprezentativní demokracie.
21. 06. 2011 | 13:08

Petr Skokan napsal(a):

Ja zase jako absolvent prirodnich ved (fyziky) jen kroutim hlavou nad neschopnosti analyzy a kupeckych poctu u mladeho cloveka, ktery studoval ekonomii. Pro mne jako fyzika proste plati prirodni zakony a 1+1=2 a ne 4. Cili jedine vychodisko Recka je rizeny bankrot spojeny s prechodem k vlastni mene. Navic je krajne podezrele tvrdit, ze neni alternativa - to rikali jiz komuniste a socialiste - a vidime ze alternativa je.

Stejne tak jedine mozne reseni Recke krize je proste rizeny bankrot. Recko neni schopne splacet ani soucasne pujcky , natoz splacet pujcjky ktere pripadne dostane na dalsi splaceni pujcek. To by snad autor jako selskym rozumem mel vedet. Proste jak se rika "z hovna bic neupletes, kdyz upletes tak nesvihnes, kdyz svihnes tak se oseres"
21. 06. 2011 | 13:22

Jiří napsal(a):

Dobrý den,
Váš článek je sérií úvah, z nichž většina mi už také proletěla hlavou. Nic proti nim, dokonce většina z nich dává smysl a souhlasím také s Vaším závěrem: Eurozóna se teď nerozpadne a euro vydrží. Nicméně mi tam chybí poznámka, že to je špatně. Eurozónu drží pohromadě politikové, kteří chtějí své platy a výhody a sobecky a vcelku pochopitelně se budou snažit současný systém udržet tak dlouho, aby měli výhody co nejdéle. Proto bude dnešní finanční krize oddálena do rozměrů finanční apokalypsy při nejbližší příležitosti v příštích několika málo letech. Už nebude na výběr z více řešení. Krach Řecka a asi také dalších států a chaos dnes je nepravděpodobný, ovšem z dlouhodobého hlediska by byl výsledek přijatelnější. Takhle bude ještě nějakou dobu Evropa v ekonomické stagnaci (v nejlepším), bude se zvyšovat nerovnováha a následná krize bude o řád horší. A pak budou lidé koukat, že jim nechodí důchody, resp. že si za něj koupí 10 rohlíků. Osobně jsem zvědav, jak pak budou odboráři řešit odchod do penze :-)
21. 06. 2011 | 13:31

ironik napsal(a):

Šílená doba, šílené návrhy, spekulace odborníků, ještě že máme takých špecialistov, bez nich by jeden ani nevěděl co si má myslet a natož jednat. přitom v jednouchosti je největší potencionál, nasraná ulice vyřešila vždy všechno , ne dokonale ale změnila mnohé, s heslem horší to být nemůže ,sice možné je všechno a sčítání obětí k tomu jaksi patří. Ona ta demokracie po česku je příliš drahá.
21. 06. 2011 | 13:39

AlesChmelar napsal(a):

Petr Skokan

Sám jsem zastánce řízeného bankrotu už přes rok. Přechod na vlastní měnu je ale něco opravdu jiného a je to jednorázově zatraceně drahá záležitost, ze kterého se budou všichni dlouho vzpamatovávat. Proto se do toho za současného stavu ale i v nejbližších letech nikomu chtít nebude. Opuštění eurozóny, jaká je nyní, by pro Řecko začalo generovat výhody v takovém časovém horizontu, že žádný premiér nebude riskovat ekonomický kolaps za své vlády, aby pak po vzpamatování z něj za mnoho let těžil jeho protikandidát na prezidenta (zjednodušeně řečeno, samozřejmě).
21. 06. 2011 | 13:40

AlesChmelar napsal(a):

Petr Skokan

Nechtěl jsem příspěvkem do blogu říct, že není alternativa, jen že tato alternativa by byla v horizontu deseti let určitě nejdražší. Samozřejmě, že vždy je alternativa, záleží ale na tom, co obnáší a kolik stojí.
21. 06. 2011 | 13:53

New World Order napsal(a):

Sjednocená Evropa nemá šanci na přežití a EU se brzy rozpadne! EU měla sloužit pouze jako další pilíř "nového světového řádu" podle Rothschildů a Rockefellerů, pochybného spolku Bilderbergů a ještě temnějších zednářů. Hošánkové udělali faktůrku bez hospodského a to se většinou nevyplácí.
21. 06. 2011 | 14:53

Petr Min napsal(a):

Rozpad EU ? To nevi ani jini frajeri. To je problem souboje EU -USA - Arabsti olejari- Cina. A ruzni silenci. Moc neznamych ve hre.
21. 06. 2011 | 16:13

santawizard napsal(a):

Mám dojem že vy jste naivní.Sjednocování Evropy už nelze zastavit.Kdyby zastavili demokraté tak by přtvrdili ultralevičáci nebo ultrapravičáci!!!Fůze a štěpení politického a nepolitického kapitálu bude pokračovat i s příchodem Ježíše Krista a jeho svaté církve.
21. 06. 2011 | 21:11

santawizard napsal(a):

Jde tady o velké a malé mzdy nebo velké a malé zisky,,které by se měly zdanit podle pravidel.Já osobně bych bral daně jako desátky s tím,že firmy nebo právnické osoby neplatí desátky.Rozpočtová politika domácnosti nebo firmy ,státu či církve jsou si však podobné.Osobní krach nebo firemní krach,nebo když zkrachuje stát či církev,to všechno jsou problémy mezi dlužníkem a věřitelem.Přebytek a nedostatek akce a reakce jako času a peněz,počítá i se zpomalenýma nebo zrychlenýma reflexy..Krize je ,že se přestali točit nejprve peníze a potom stroje!!!
Jestli že je poptávka větší než nabídka,tak jdou ceny nahoru a naopak jdou dolů,když je poptávka menší než nabídka.Deflace je způsobována nezodpovědným ztahováním peněz z oběhu soukromníkama,kdežto inflace je způsobována nezodpovědným tištěním peněz do oběhu politikama.Revalvace versus devalvace se zase vztahuje k zahraničnímu dluhu a zahraničnímu kapitálu .Motivovat láskou nebo karabáčem jsou dvě rozdílné věci.Škrty jsou léčba šokem a finanční injekce jsou schodky do nebe a do pekla.Jinak pacient potřebuje nejprve předsevzetí a odhodlání a potom morální a finanční podporu
21. 06. 2011 | 21:33

santawizard napsal(a):

Pane Jiří, jestli přestanou platit důchody ,tak zdravotní pojištovny taky nebudou mít žádné peníze?Všichni lidí budou zdraví a mladí na věčné časy.?
21. 06. 2011 | 21:46

Starý napsal(a):

Bankrot Řecka, odchod z EUROzóny, to by znamenalo značné ztráty pro řadu velkých bank ? Nemýlimli se , že ?
To se vyplatí zaplatitsi celé houfy "expertů", kteří budou masírovat veřejnost a složitě vysvětlovat, jak by to všechny postihlo.
Postihlo by to hlavně banky, pokud by se zase nezahojili na daňových poplatnících !
Hrozné čtení.
23. 06. 2011 | 19:45

pe napsal(a):

11-ti milionové řecko znamená max. 2 % z 500 mil.EU a států,které platí eurem, což platí i pro finanční objemy
Islandu a portugalska ,finanční problémy těchto pidistátečků hravě spolkne inflace eura.Naši gurové by měli věci posuzovat objektivněji, protože schodek letošního rozpočtu naznačuje, že to koruna letos nezvládne a ve 4.kvartále nebude na důchody a platy státních zaměstanců. Nebo si korun můžeme natisknout kolik chceme? To snad ne.
23. 06. 2011 | 22:00

Astr napsal(a):

Mam rad chytre mlade muze kteri jsou schopni se o problemu bavit nejen cesky ale i v nemcine, anglictine i jazyku Frantiku:-)

Bohuzel svuj clanek zacinate chybne a rikam ze chybne s pravdepodobnosti vetsi nez malou:
"Jestliže půjde euro ke dnu, půjde s ním i celá Evropská unie. Mluví o tom všichni a mají pravdu. Současná krize je však paradoxně důvodem, proč se euro ještě dlouho udrží. A s ním i Evropská unie."

Je tu varianta kterou jste nezminil a ktera by mohla fungovat a to i bez eura, je tu varianta kterou zminil jeden z komentaru:
.....Nemyslím, si, že se EU rozpadne, ale že zkrachuje projekt Eura jako jednotné měny.
EU se vrátí na začátek k volnému pohybu zboží osob a kapitálu a to bez příkaznictví Bruselu a jeho 50 000 ouřadů. ....
Hloubeji byste mel rozebrat problem z obou smeru. Jednak utok na euro zevnitr "zadluzenymi" staty, kdy po Recku prichazi na radu dalsi, jednak utok na Evropu zvenci. Krasne jsou sice reci pani Hillary Clinton o posilovani vztahu s Evropou ale skutek utek. GoldmanSachs si nedavno vsad na propad eura a vydelal na tom dalsich par milliard, ktere lze nazvat bezcenymi penezi, patricimi do kategorie "derivatu":-(
Podlozeny a kryte cim?
Penize jsou zbozi a tak US Fed vyrabi(tiskne) dollary na bezicim pasu, Cina uz jich ma tolik ze by s nimi mohli topit.
Az se ucho utrhne a svet rekne ze uz ty bezcenne papirky nechce, vcetne FSECH bezcennych papiru, obligaci a podobnych derivatu! Jsou odvazni ekonomove kteri se uz neboji rikat ze toho svinstva je 2x az 3x tolik nez odpovida skutecne hodnote pozemskych statku a bohati uz nemaji kam bezcenne bohatstvi strcit, transformovat, jak je dale rozmnozit. Mnoho "penez" mnoho bankseru, mnoho provazanosti a vlivu ktere jsou ve hre, presto si dovolim pohled maximalne simpletonsky ktery ukaz zakladni princip na kterem TRH co na svete jiz par tisic let funguje.
Pribeh ze zivota, ktery se skutecne stal za rohem na jednom s ostovu v Tichomori. Po havarii se zachranilo nekolik lidi a mezi nimi jeden multimillionar. Na ostrove jen par domorodcu a kokosovych palem. Jake to prekvapeni pro pana Bohateho kdyz kokosove orechy vymenili za ryby ktere se podarilo chytit sikovnemu panu Chudemu. Sek na mnoho millionu dollaru ktere byl ochoten zaplatit za jeden kokosovy orech mu byl k nicemu!
S trochou predstavivosti lze tento pribeh transformovat do trzni spolecnosti dneska. Ne li zitra mozna pozitri muze dojit k situaci kdy podobne jako v prihode budou "nektere" jakoby penize k nicemu.
Za rybu orech je vymena predstavitelna i pro skolacka prvnacka,
za konkretni produk bezcenny papir je problem na ktery nestaci ani ekonomove s nekolika diplomy harvardo-Stanfordo-Yalo-Oxbridgeovymi ba ani kandidati na Nobelovu cenu. Proc asi ?
Na to odpovi jiz ten prvnacek. Za hodnou hodnotu, za orech bezcenny papir neni to prave orechove:-(
05. 07. 2011 | 04:48

Jůlínek napsal(a):

Ale ona se rozpadne,je to jen otázka času a nálady obyvatel.EU koneckonců pracuje jako naše současná vláda.Postupně dusí sama sebe.Její opatření jsou sebezničující,to přeci každý vidí.
06. 07. 2011 | 22:21

loans napsal(a):

I guess that to receive the personal loans from creditors you must present a great motivation. But, one time I have received a financial loan, because I wanted to buy a car.
08. 10. 2011 | 16:25

credit loans napsal(a):

Some time before, I needed to buy a house for my business but I didn't earn enough money and could not purchase anything. Thank God my colleague proposed to try to take the mortgage loans from creditors. Thence, I did so and used to be satisfied with my student loan.
11. 10. 2011 | 10:16

loan napsal(a):

I think that to get the home loans from banks you ought to have a good reason. But, one time I've received a secured loan, because I wanted to buy a house.
16. 10. 2011 | 15:49

AURORAPark24 napsal(a):

freelance writer
06. 04. 2012 | 04:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy